2015/9. SZÁM TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/9. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz. utasítás hatályba léptetéséről 2 10/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a lassúmenetek nyilvántartásáról, a lassúmenet kimutatások előállításáról és az érintett személyzet értesítéséről szóló 6/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítás hatályba léptetéséről... 49

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz. utasítás hatályba léptetéséről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítás beemelése a MÁV-START Zrt. utasítás-rendszerébe. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed MÁV-START Zrt. téli közlekedésben érintett szervezeti egységeire és munkavállalóira Hatályon kívül helyezés Jelen utasítás hatályba lépésével a 2/2009. (I. 16. MÁV Ért. 2.) VIG számon kiadott (D.4.) a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról c. utasítás nem alkalmazható. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a MÁV-START Értesítőben történő közzétételének napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1.sz. függelék: a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz. utasítás Zaránd György sk. vezérigazgató 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A hatályba léptető utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. kabinetvezetője felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az 1. sz. függelék 3. számú pontja szerint. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az utasítás leírását az 1. sz. függelék tartalmazza. Az utasításban a szervezeti egységek megnevezését a mindenkor hatályos SzMSz szerint kell értelmezni. 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1. Hivatkozások: A 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítás 2.1 pontja.

3 3 1. sz. függelék 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítás A téli időjárás alkalmával követendő eljárásról D.4. sz. utasítás 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A D.4. sz. Utasítás célja felkészülés a téli időjárás, erős fagy, sűrű havazás, hófúvás által okozott forgalmi zavarok és közlekedési akadályok megelőzésére, valamint az ezzel kapcsolatban bekövetkezett események elhárítása során követendő eljárás meghatározása. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. vagyonkezelésében lévő vasútvonalakra, szolgálati helyeire, a MÁV Zrt. valamennyi érintett szervezeti egységére és munkavállalójára, a MÁV Csoport tagjaira és munkavállalóira, valamint MÁV Zrt. területén tevékenykedő idegen munkavállalókra. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság Pályalétesítményi osztálya a felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Ügyelet Ügyeletnek minősül a munkáltató által meghatározott helyen és ideig történő a munkavállaló rendes munkaidején kívül eső rendelkezésre állás. Készenlét Készenlétnek minősül a munkavállaló által megjelölt- a munkavégzés helyére tekintettel elérhető helyen töltendő szolgálat, amely alatt a munkavállaló a rendes munkaidején kívül köteles meghatározott ideig munkavégzésre készen állni. Hóügyeletes Az a munkavállaló, aki a rendkívüli téli időjárással összefüggésben a vasúti forgalom fenntartása érdekében november 1. és március 31. között a D.4. számú utasításban, a Területi Téliforgalmi Rendelkezésben és a Téliforgalmi Végrehajtási Utasításban meghatározott technológia szerint a munkákat szervezi, irányítja. Feladatait végezheti munkaidőben, készenléti-, ügyeleti rendelkezésre állás idején. Hókészültségi fokozatok Kezdődő havazás (0 fokozat) a) Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján tartós havazás nem várható. A szolgálati helyekről kapott információk szerint a havazás egyes területeken megkezdődött. b) Vonatforgalom lebonyolításában minimális zavarok keletkeztek, esetenkénti váltóállítási problémákkal. c) Személyszállítás lebonyolítása - a menetrendben meghirdetett rendes (kijelölt) személyszállító vonatok közlekedtetése - zavartalan I. fokozatú hó-készültség a) Ha az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján jelentős havazás várható, vagy a folyamatos havazás nagyobb területre kiterjedt. b) Ha a zord idő olyan mérvű havazással párosul, hogy a szolgálati helyeken váltóállítási nehézmények adódnak, jegesedés, illetve a váltók lefagyásának veszélye áll fent. c) A vasúti forgalom lebonyolítása különböző intézkedések foganatosítását követeli meg, de a vonatforgalom csak a tehervonati közlekedés zavartatásával tartható fenn.

4 4 II. fokozatú hó-készültség a.) Ha a hó magassága a sínkorona feletti 15 cm-t eléri, vagy ha a hó magassága ennél kisebb, de az időjárási viszonyok miatt (pl. erős szél) hófúvás lehetősége fennáll és a váltóállítás folyamatos takarítás nélkül nem biztosított. b.) Ha a rendkívüli időjárási viszonyok miatt a I. fokozatú készültségben meghatározott személyzeti és műszaki feltételek mellett, a vonatforgalom lebonyolítása során jelentős zavarok keletkeznek és a személyszállító vonatok menetrendszerű, esetlegesen perc késéssel való közlekedése már nem biztosítható, ezért a mindenkor érvényben lévő menetrendben megkülönböztetett (hópihe) jellel ellátott vonatokat kell közlekedtetni. c.) Ha a rendkívüli hideg idő miatt a váltók lefagyása és a sínszékek deresedése olyan mérvű, hogy a váltók állítása folyamatos takarítást igényel és a rendelkezésre álló létszámot meg kell erősíteni. d.) Ha a területen jelentősebb forgalmi zavarok keletkeztek és emiatt az Elegyrendezési és Elegytovábbítási Rend betartása nem biztosítható. e.) Ha az időjárás okozta nehézmények és zavartatások országos jellegűvé váltak. III. fokozatú hó-készültség a.) Foganatosítandó akkor, ha a Pályavasúti területi igazgatóságok hálózatán a havazás, hófúvás miatt a II. fokozatú készültségben előírt forgalomszabályozási intézkedésekkel, személyzeti és műszaki feltételekkel a vonatközlekedés már nem bonyolítható le, forgalmi zavarokat, vonatelmaradásokat, vonal vagy vonalszakasz kizárásokat okoz. b.) Ha az állomásokon vagy nyíltvonalakon vonatforgalmat kizáró hóakadályok keletkeztek. c.) Ha a II. fokozatú készültségben meghirdetett (megkülönböztetett /hópihe/ jellel ellátott) vonatok leközlekedtetése bizonytalan, a késések percen túliak és indokolt a vonatforgalom további csökkentése. d.) Ha a küldemények továbbítása már kerülő útirányon át sem lehetséges. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az utasítás tartalmazza az erős fagy, a sűrű havazás, és a hófúvásból származó zavarok megelőzésének, vagy a bekövetkezett akadályok legrövidebb időn belüli megszüntetésének alapvető szabályait. Tartalmazza a téli készültségi fokozatok meghatározását, a készenléti, ügyeleti szolgálat rendjét és szabályait. Ezen rendelkezések a szolgálati helyeken általános, alaputasításként kezelendők, és a legtöbb helyen külön intézkedések nélkül végrehajtandók. A D.4. sz. Utasításra alapozva a Pályavasúti területi igazgatóságoknak kell elkészíteni a Területi Téliforgalmi Rendelkezés (továbbiakban: TTFR) A téliforgalmi végrehajtási utasításokat a helyi viszonyoknak megfelelően a Területi Téliforgalmi Rendelkezés meghatározott szempontok szerint az abban kijelölt szolgálati helyek, pályafenntartási szakaszok, Forgalmi csomóponti főnökségek készítik el, az 1. és a 2. sz. függelékben meghatározottak figyelembevételével. Az utasítás rendelkezéseinek értelmezése Az utasításban foglaltakat a Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság Pályalétesítményi osztály vezetője jogosult értelmezni. Az utasítás rendelkezéseinek értelmezése során felmerülő véleménykülönbség, vagy kétely esetén a Pályavasúti területi igazgatóságok Területi pályalétesítményi osztályához, mint a Területi Téliforgalmi Bizottság (továbbiakban: TTFB) ügyvezető szervezetéhez kell fordulni. A TTFB hatáskörét meghaladó ügyekben a Központi Operatív Bizottság döntését kell kérni. A rendelkezések értelmezésekor minden esetben figyelembe kell venni a jelen utasításnak, valamint az egyéb utasítások téli forgalommal összefüggő rendelkezéseit.

5 5 Az utasítás rendszere Az érvényes utasítások rendszere: a.) Alaprendelkezés a D.4. sz. utasítás. b.) A Pályavasúti területi igazgatóságok Területi Téliforgalmi Rendelkezései. c.) Az egyes szolgálati helyek és Forgalmi csomóponti főnökségek Téliforgalmi Végrehajtási Utasításai. (A b.,és c., pontokban meghatározottak nem térhetnek el a jelen utasításban szabályozottaktól.) A jelen utasítás rendelkezésein kívül még figyelembe kell venni: az F.1. sz. Jelzési Utasítás az F.2. sz. Forgalmi Utasítás az F.2. sz. Forgalmi utasítás Függelékei, az F.3. sz. Utasítás, a D.1. sz. Utasítás, a D.2. sz. Utasítás, a D.5. sz. Utasítás, a D.11. sz. Utasítás a D.18. sz. Műszaki Útmutató, az E.1. sz. Utasítás, az E.12. sz. Utasítás, a Műszaki Táblázatok I-II. kötete, az E.2., E.101., E102., sz. Utasítás, MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata, Idegenek munkavégzése MÁV területen 45/2012. (MÁV. Ért. 21.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás, MÁV Zrt. Kollektív Szerződés téli időjárás esetére vonatkozó rendeletei. az elhárítás során felhasznált gépek, eszközök és anyagok kezelésére vonatkozó utasításokat, 2/2014. (I.24. MÁV Ért.1) EVIG számú elnök-vezérigazgatói Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól Oktatás A pályalétesítményi, a távközlési, a biztosítóberendezési, az erősáramú, a jármű karbantartási és vontatásszolgáltatási, valamint a forgalmi személyzet részére a D.4.sz. Utasítást és a téli forgalommal összefüggő saját szakszolgálati utasítások és rendelkezések előírásait a téliforgalmi időszakot megelőző hónapban (de legkésőbb folyó év november 15.-ig), illetve szükség szerint a rendszeres szakmai oktatások keretében oktatni kell. Az utasítás ismerete A téliforgalmi feladatok végrehajtásában résztvevő MÁV Zrt. és MÁV Csoport állományába tartozó munkavállalóknak, valamint MÁV Zrt. területén tevékenykedő idegen munkavállalóknak az utasítás valamennyi előírását, a szakszolgálatok többi dolgozójának pedig az utasítás rájuk vonatkozó részeit ismerniük kell. Ehhez biztosítani kell az érintettek számára az Utasítás elektronikus, illetve szükség esetén nyomtatott formában történő hozzáférését. 4.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A felkészülés és végrehajtás általános szabályai A téli időjárásra a szakszolgálatok valamennyi munkavállalója olyan időben köteles felkészülni, hogy erős fagy, sűrű havazás, vagy hófúvás idején a forgalom biztonsága, a meghirdetett menetrend szerinti közlekedés biztosítása, és az esetleg keletkezett akadályok mielőbbi elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket azonnal megtehessék. A havazások és hófúvások által okozott forgalmi akadályok megelőzése, megszüntetése és a pálya szabadon tartása mind a nyílt vonalon, mind az állomásokon valamennyi szakmai terület és szakszolgálat együttes feladata.

6 6 A munka szervezése, irányítása a Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság feladata. A nem pályavasúti vagyonkezelésben (nem kincstári tulajdonban) lévő üzemi vágányok és területek esetében, vagy kincstári tulajdonban lévő, de üzemeltetésre más szakszolgálatnak, bérlőnek átadott területek tisztítása, hó- és jégmentesítése az üzemeltető kötelessége, melyet saját erővel, külső megbízással, vagy megrendeléssel biztosíthat. A gépészeti tevékenységeket a MÁV-START Zrt. szerződéses keretek között végzi. A különböző készültségi fokozatoknál a szükséges létszám biztosítása a Pályavasúti területi igazgatóságok feladata a rendelkezésre álló saját, valamint idegen munkaerő (szerződéses feltételekkel) igénybevételének megszervezésével. A váltótisztításba bevonni kívánt vállalkozókkal a szerződéskötési eljárásokat megfelelő időben el kell indítani A téli forgalmat szabályozó szervezetek Központi Operatív Bizottság Központi Operatív Bizottság tagjai: Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság (Forgalmi osztály, Forgalomi üzemirányítási osztály, Biztosítóberendezési osztály, Távközlési osztály, Erősáramú osztály, Pályalétesítményi osztály, Híd és alépítményi osztály, Üzemirányító központ), a Biztonsági Igazgatóság, a Fejlesztési és beruházási főigazgatóság Ingatlan fenntartás és fejlesztés, a MÁV-START Zrt. (Területi Személyszállítási és Vontatási Központ, Járműbiztosítási Központ) képviselői, a Kommunikációs igazgatóság vezetőiből és szakértőiből álló döntést hozó szervezet. Döntéseit hálózati szinten kötelesek végrehajtani. Központi Operatív Bizottság vezetője: Forgalmi üzemirányítási osztály vezetője. Központi Operatív Bizottság feladata: III. fokozatú készültség, illetve ha szükséges, II. fokozatú készültség esetén intézkedik a vonatforgalom operatív lebonyolításáról. A III. fokozat bevezetéséről, a közlekedési kapacitás-csökkenés mértékéről, értesíti a MÁV- START Zrt. vezetői készenlétesét. Egyúttal meghatározza a vonalanként leközlekedtethető vonatok mennyiségét és ütemét. A készültségi fokok függvényében a szükséges intézkedések megtétele a vonatforgalom fenntartása és szabályozása érdekében. A TTFB-ok javaslatára, vonalanként csökkentett vonatforgalom bevezetése, a rendelkezésre álló eszközök és személyzet alapján. A szükségessé váló tevékenységekről, rendelkezik az Üzemirányító központ hálózati főüzemirányítójának Területi Téliforgalmi Bizottság A TTFB a Pályavasúti területi igazgatóságok döntéshozatalban kompetens vezetőiből és munkatársaiból álló operatív szervezet. A téli forgalom előírtak szerinti lebonyolításáért, minden Pályavasúti területi igazgatóság működési területére vonatkozóan, a TTFB a felelős. Területi Téliforgalmi Bizottság tagjai: Pályavasúti területi igazgatóság igazgatója; Gazdálkodási igazgató-helyettese; Műszaki igazgatóhelyettese, az érintett szakma vezetői, illetve megbízottjaik; a MÁV-START Zrt. (Területi Személyszállítási és Vontatási központ, Járműbiztosítási központ) képviselői; a Fejlesztési és beruházási főigazgatóság Ingatlan fenntartás és fejlesztés Területi ingatlanirodák érintett (területi) vezetői, illetve megbízottjai.

7 7 A TTFB vezetői teendőit (TTFB üléseinek szervezése, emlékeztetők összeállítása, adatok bekérése, elemzése, feldolgozása, jelentések összeállítása, a témával kapcsolatos rendelkezések, végrehajtási utasítások elkészítése, stb.) a Pályavasúti területi igazgatóságok Területi pályalétesítményi osztályai kötelesek ellátni. Területi Téliforgalmi Bizottság vezetője: Pályavasúti területi igazgatóság Műszaki igazgatóhelyettese. Területi Téliforgalmi Bizottság feladata: a téliforgalmi felkészülés szakterületenkénti ellenőrzése, a Téliforgalmi Végrehajtási Utasítások jóváhagyása, a téli forgalom lebonyolításának akadozása esetén a szakszolgálatok közötti koordinációs tevékenységgel hatékonyan elősegíteni a felmerülő problémák megoldását, folyamatos információadás a Központi Operatív Bizottság felé, szükség esetén rendelkezik a II. fokozatú hókészültség bevezetésére, szükség esetén javaslatot tesz a Központi Operatív Bizottság felé III. fokozatú készültség bevezetésére, rendelkezéseiről, folyamatosan tájékoztatja az, illetékes területi főüzemirányítót, A hatályos Vontatási szolgáltatások végzésére vonatkozó keretszerződés alapján a hóekék felszereltetésére a TTFB vezetője intézkedik, ha az előrejelzések szerint a laza hóréteg (fokozattól függetlenül) várhatóan eléri azt a szintet, mely a vonatforgalom zavartalan lebonyolítását akadályozhatja. Figyelemmel kíséri az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján az előrejelzéseket a várható havazásra illetve a hó mennyiségére vonatkozóan. Tájékozódik a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján közzétett eseményekről. Mindezek ismeretében megteszi a szükséges intézkedéseket Helyi Téliforgalmi Bizottság Helyi Téliforgalmi Bizottság tagjai: Az adott szolgálati helyen a Forgalmi csomóponti főnökség, a biztosítóberendezési szakaszok, a távközlési szakaszok, felsővezetéki szakaszok, pályafenntartási és hidász szakaszok vezetői, vagy megbízott képviselői, Fejlesztési és beruházási főigazgatóság Ingatlan fenntartás és fejlesztés Területi ingatlanirodák képviselője vagy szerződéses megbízottja, a MÁV-START Zrt. egységeinek (Területi Személyszállítási és Vontatási Központ, Járműbiztosítási Központ) döntéshozatalra jogosult vezetői illetve munkatársai. Helyi Téliforgalmi Bizottság vezetője: A Forgalmi csomóponti főnökség vezetője (vagy megbízottja) vagy a helyi pályafenntartási szakasz vezetője (vagy megbízottja). Helyi Téliforgalmi Bizottság feladata: szükség esetén I. fokozatú készültség bevezetése a felügyelete alá tartozó szolgálati helyen (területen) a téli forgalommal összefüggő feladatok helyi koordinálása, hatékony intézkedésekkel elősegíteni a menetrendszerinti közlekedés lebonyolítását, hiteles és folyamatos információ adásával elősegíteni a területi és központi szervek döntéseit, javaslatot tesz a II. fokozat bevezetésére a Központi Operatív Bizottság, valamint a Területi Téliforgalmi Bizottság rendelkezéseinek maradéktalan végrehajtása és végrehajtatása.

8 Munkaerő, létszám A vasútüzem lebonyolításával összefüggésben (elsősorban) a pályavasúti létszám vehető figyelembe. A felkészülés során valamennyi szakszolgálatnak különös gondot kell fordítania azokra a munkavállalókra, akik első alkalommal vesznek részt a téli-forgalmi feladatok végrehajtásában. A MÁV-on kívüli létszám igénybevétele esetén a forgalom alatt lévő vágányokra elsősorban a MÁV leányvállalatokat, egyéb területekre (Pl.: gyalogos felüljárók, hozzá vezető utak hó és csúszásmentesítéséhez) a helyi önkormányzatokat, valamint a külső vállalkozókat szerződéses kapcsolat megteremtésével kell igénybe venni. Valamennyi szakszolgálat együttes lehetőségét meghaladó külső munkaerő-, és eszköz kapacitás szervezése és megrendelése az egyes készültségi fokozatok figyelembevétele mellett az érintett szakmai terület, mint üzemeltető feladata. A MÁV-on kívüli egységek (kivéve a MÁV leányvállalatokat), illetve idegen munkaerők igénybevétele esetén a téli forgalomra, a munkáltatás különleges körülményeire történő felkészítés a megrendelő feladata. Oktatás, munkavégzés alatt a figyelőőri szolgálat megszervezése tekintetében az érvényes MÁV Zrt. utasítások szerint kell eljárni (45/2012. (MÁV. Ért. 21.) EBK Főosztály - elnök-vezérigazgatói utasítás). A Területi pályalétesítményi osztályok illetékességi területükön kötelesek az idegen létszámigény felmérését elvégezni, főnökségeik és végrehajtó egységeik, valamint az érintett szakszolgálatok bevonásával. A vállalkozók kiválasztását és a vállalkozási szerződések megkötését a hatályos törvényi előírások, a MÁV Zrt. belső utasításai és vonatkozó rendelkezései szerint kell elvégezni Anyag, eszköz A hó, fagy, illetve jégmentesítésre felhasznált anyagok, a szükséges kézi eszközök igénylése (biztosítása), pótlása valamennyi szakszolgálat, szervezet (szolgálati hely) kötelessége. Időben gondoskodni kell a szolgálati épületek ajtó, ablak és tető hiányainak megszüntetéséről, továbbá a fűtőberendezések kifogástalan működéséről. Gondoskodni kell állomásokon a fagytalanító csappal el nem látott tolózárak, csapvezetékek fagy elleni védelméről, a vízdaruk fagytalanításáról. Hasonlóan biztosítani kell az utasperonok, utak, valamint azok megközelítését biztosító lépcsők, útátjárók, közös vasúti-közúti hidak, járdák felszórásához szükséges síkosság mentesítő anyagok beszerzését és helyszínre való kiszállítását, tárolását A feladatok végrehajtása során felmerült költségek Az üzemeltetésre át nem adott pályavasúti eszközt (kincstári, illetve társasági tulajdonú vagyontárgyat) ért téli esemény esetében az eszközt állagban tartó pályavasúti szolgálati egységet terheli a felmerült költség. Az üzemeltetésre a vállalkozó vasúti társaságoknak átadott eszközt ért téli esemény esetében, az üzemeltető vállalkozó vasutat terheli a felmerült költség függetlenül attól, hogy a munkát vállalkozó vagy a MÁV Zrt., vagy ezek megrendelésére a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft, illetve MÁV-on kívüli szervek végezték. Az eszközt állagban tartó vagy üzemeltető szolgálati egység, a Téli-forgalmi Végrehajtási Utasítás -ban rögzíti a más szolgálati egységekkel történt megállapodásokat, a téli esemény során általuk végrehajtandó feladatokat. A vállalkozó vasúti társaságok, a központi irányító, illetve szolgáltató szervezetek, vagy megrendelésre a MÁV-on kívüli szervezetek által végzett szolgáltatások költségeit a Számviteli Szabályzatban előírt módon kell átterhelni, illetve átszámítani az eszközt állagban tartó, vagy üzemeltető szakszolgálat részére, de az idegen fél által végzett munkák számláit könyvelésre küldés előtt a költségviselő szakmai terület és az illetékes kontrolling szervezet képviselőjének ellen kell jegyeznie Hókészültségi fokozatok, a készenléti és az ügyeleti szolgálat (KSz. 37. ; 39..szerint) Hókészültségi fokozatok bevezetésének végrehajtását, valamint ehhez kapcsolódó készenléti, ügyeleti szolgálat ellátását, továbbá az elhárítással kapcsolatos teendő intézkedéseket a 2. sz. függelék tartalmazza. A készültségi fokozatok bevezetésével és változtatásával kapcsolatos értesítési tennivalókat a Pályavasúti területi igazgatóság Területi pályalétesítményi osztálya látja el.

9 A hókészültségi fokozatok változtatása Magasabb készültségi fokozat lemondására akkor kerülhet sor, ha az alacsonyabb készültségi fokozatban előírt forgalomszabályozási, műszaki és személyzeti feltételek biztosítottak. Mindaddig, amíg a mentrendszerű közlekedés feltételei az adott szolgálati helyen nem biztosítottak, a védelmi munkálatokat folytatni kell a Téliforgalmi Végrehajtási Utasításokban előírtak szerint. A mozdonyszemélyzet és a szolgálati helyeken a téliforgalmi tevékenységet ellátók az időjárási körülmények pályaállapotokat befolyásoló változásairól a forgalmi vonalirányítókat kötelesek tájékoztatni. Az időjárási körülmények jobbra fordulása hófúvás és havazás megszűnése nem jelenti a védelmi munkálatok befejezését. A forgalmi és pályafenntartási szolgálati helyek vezetői kezdeményezhetik a különböző fokozatú hókészültségek lemondását, amennyiben a helyi közlekedési feltételek az előírtak szerint biztosítottak. Bármilyen fokozatú készültséget csak az elrendelő (vagy megbízottja) mondhatja le, amennyiben a közlekedési feltételek és az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik. Az időjárási viszonyok változása miatti kapacitásszűkülés helyéről, idejéről és mértékéről (hókészültségi fokozat bevezetéséről, valamint a fokozat változtatásáról) az érintett vállalkozó vasúti társaságokat és a vasúti pályakapacitás elosztását végző szervezetet a rendkívüli helyzeteket kezelő irányító köteles tájékoztatni. A II. és III. hó-készültségi fokozat bevezetése előtt, a hálózati főüzemirányító köteles tájékoztatni az érintett vállalkozó vasúti társaságokat és a vasúti pályakapacitás elosztását végző szervezetet a pillanatnyi és a várható zavartatás mértékéről és ezek alapján, a szükséges hókészültségi fokozat bevezetésének elkerülhetetlenségéről. A szükséges vasútvállalati értesítéseknél a II. és III. hókészültségi fokozatokat megelőzően úgy kell eljárni, hogy legkésőbb az adott nap 18:00 óráig a döntésmeghozatal biztosítva legyen. A meghirdetett hókészültségi fokozat bevezetését a tájékoztatást követő nap üzemkezdetétől (0:00 órától) kell érvénybe léptetni. Az időjárás kedvező alakulása esetén a fokozat lemondását úgy kell előkészíteni, hogy az adott nap 18:00 óráig a döntés meghozható legyen és a döntés értelmében az alacsonyabb készültségi fokozat, illetve az annak megfelelő menetrend az ahhoz kapcsolódó mozdony-, szerelvény- és személyzet fordulóval a következő nap üzemkezdetétől alkalmazható legyen. I. és II. fokozat esetén, azokon az állomásokon, ahol a vonatok csak az átmenő fővágányokon közlekedhetnek (vonattalálkozás kizárása), a fokozatok lemondását a megelőző, illetve az egyéb fővágányok járhatóságának biztosítása (vonattalálkozás biztosítása) után lehet lemondani. A vágányok járhatóvá tételéhez a HTB döntése alapján a pályavasúti diszpécser köteles mozdonyt rendelni. Az értesítések alapján a vállalkozó vasúti társaságok kötelessége az ügyfelek tájékoztatásának megszervezése Dolgozók elhelyezése és szállítása A hófúvás elleni védelem érdekében a legsürgősebb munkák végzéséhez szükséges dolgozókat lehetőleg az állomás területén kell elhelyezni. Ha erre a célra alkalmas helyiség nem áll rendelkezésre, úgy részükre az állomás közelében kell szállásról vagy pihenőhelységről gondoskodni. Az elhelyezés iránti intézkedés, valamennyi szolgálati ág kötelessége. A hóakadály sürgős elhárítása céljából a dolgozóknak a vasútvonal mentén lévő helységekből történő összegyűjtésére, illetve szállítására szükség szerint külön üzemi vonatot kell közlekedtetni, amely szükség szerinti megrendeléséről és bevezetéséről a pályavasúti diszpécser köteles gondoskodni. A vonatot a dolgozók fel, illetőleg leszállása céljából az egyes települések közelében a nyílt vonalon is meg lehet állítani. Az üzemi vonat szükség szerinti bevezetésére, menetvonal megrendelés és értesítés rendjére a TTFB rendelkezik.

10 Hóeltakarító gépek, berendezések Állomási, és nyíltvonali váltók hó- és jégmentesítésére elektromos vagy gázüzemű váltófűtők is alkalmazhatók. Egyes pályaudvarokra a kitérők és líravágányok hó- és jégmentesítésére UNIMOG hómaró-váltóseprő és hőlégsugaras hó- és jégolvasztó gép (HLS) van állomásoztatva. Hóakadályok áttörésére, hófúvások eltakarítására különféle hómarók, hókotróval felszerelhető mozdonyok szolgálnak. A MÁV vonalain jelenleg üzemelő gépek berendezések: villamos és gázüzemű váltófűtő berendezések, HLS típusú hőlégsugaras hóolvasztó gép, UNIMOG hómaró-váltóseprő, hómarók, mozdonyra szerelhető hókotrók, A hóeltakarító gépek alkalmazásának általános feltételeit és területeit a 4. sz. függelék tartalmazza. A hóeltakarító gépek és berendezések állomásoztatási helyét a Területi Téliforgalmi Rendelkezésekben kell szabályozni. (lásd a 4. sz. melléklet minta) Vonatközlekedés rendje havazás idején A vonatközlekedés szabályozásánál az általános biztonsági előírásokon túlmenően az alábbi szabályokat kell figyelembe venni: a. Hókotróval felszerelt mozdonnyal vonatot továbbítani tilos, azt csak hóakadály elhárítása céljából szabad közlekedtetni. b. Hókotróval felszerelt 628, 438, 478 sorozatú mozdonyok kivételével más sorozatú mozdonyt, valamint motorkocsit hóakadályok áttörésére közlekedtetni tilos. c. A vonatok behavazott pályán villamos mozdonnyal, villamos motorvonattal, (beleértve a vállalkozó vasúti társaságok villamos-erőátvitelű mozdonyait is) 288, 328, 408, 448 sorozatú mozdonnyal, motorkocsival, elől haladó vezérlő-kocsival, keskeny-nyomtávolságú vontatójárművel a sínkorona felett mért 15 cm laza hómagasságig közlekedhetnek. A figyelembeveendő hómagasságok értékei alatt azt a laza hóréteget kell érteni, ami a sínkoronát a közlekedő vonat előtt borítja. d. Ha a laza hómagasság a sínkorona felett cm között van, a vonatok továbbítása 418, 438, 478, 618, 628 sorozatú mozdonnyal lehetséges. A menetvonal tulajdonosa felelős azért, hogy a vonattovábbítás a megfelelő szerkezeti kialakítású mozdonnyal történjen. e. Laza, cm közötti hómagasságoknál a (d. alpontban) felsorolt vontatójárművekkel közlekedő vonatok előtt a pályát az egyedül közlekedő diesel mozdonnyal is szabaddá lehet tenni. f cm laza-hómagasság esetén a pályát hókotróval felszerelt dieselmozdonnyal kell járhatóvá tenni. g. A hókotróval felszerelt mozdonymenet után csak akkor közlekedhet elől haladó vezérlőkocsival vonat, ha a vonalon az útátjárók nyomcsatornáiban összetömörödött, fagyott hó nincs. Kételyek esetén ezek a vonatok csak mozdonnyal vontatva közlekedhetnek. h. Ha a sínkorona felett mért laza-hómagasság cm, akkor mozdonyra szerelt hókotróval, vagy hómaróval kell a pályát felszabadítani. i. Ha a sínkorona felett mért laza-hómagasság 150 cm felett van, akkor a pálya felszabadítását UM hómaróval kell végezni. j. Amennyiben az összetömörödött hó elérte, illetve meghaladta az űrszelvény alsó határát, akkor minden esetben mozdonyra szerelt hókotróval kell a pályát szabaddá tenni. k. Keskeny-nyomközű vonalakon a hókotróval felszerelt mozdonyt csak olyan hómagasságig szabad hóakadály elhárítására használni, ameddig az a mozdony sérülése nélkül elvégezhető. Ezt az érintett vontatás-szolgáltatási telephely és az illetékes pályafenntartási szakasz vezetője, vagy pályamestere együttesen határozzák meg.

11 11 l. Hókotróval felszerelt mozdonyt és hómaró menetet a pályafenntartási szakasz és szükség esetén a biztosítóberendezési szakszolgálat helyi ismerettel rendelkező dolgozójának kell kísérni. A hókotró felszerelésére vonatkozó rendelkezéssel egy időben a kísérő műszaki dolgozó, előírások szerinti vezényléséről gondoskodni kell. m. UM hómaró emelt utasperon mellett csak zárt állású oldalszárnyakkal, illetve vágó-éllel közlekedhet. Munka közben a pályafenntartási szakasz munkatársa ad utasítást a peronok eleje előtt és elhagyása után az oldalszárnyak zárására és nyitására. n. Hóvihar közben hóakadály áttörését megkísérelni nem szabad. A menet indításával várni kell, amíg a hóvihar megszűnik. o. Mozdonyra szerelt hókotró menetet a területi pályafenntartási szakasz dolgozójának (pályamester vagy technikus) a munkavégzés helyét határoló állomástól kísérni kell, a vontatási telepről, illetve telepre történő közlekedése esetén viszont nem. 4.2 FELKÉSZÜLÉS A TÉLI IDŐJÁRÁSRA, SZOLGÁLAT VÉGZÉSE HAVAZÁS, HÓFÚVÁS ESETÉN Forgalmi szakmai terület Felkészülés A szabadban dolgozók számára melegedő helyiséget kell biztosítani. Fel kell készülni a szabadban dolgozó állomási személyzet melegítő itallal való ellátására, melyet a Területi Téliforgalmi Rendelkezésben az általános rendelkezések között kell leszabályozni Ki kell jelölni azokat az állomásokat, illetőleg vágányokat, amelyek a tapasztalatok szerint hófúvástól veszélyeztetettek, és erről értesíteni kell az érdekelt vállalkozó vasutakat. (3. sz. melléklet) Hóakadályt okozó anyagokat és tárgyakat a veszélyeztetett helyekről el kell távolítani. Eltávolítása annak a szolgálati egységnek a kötelessége, amelyiknek az anyag a számadásában, illetve leltárában van Gurítódombos rendező-pályaudvarokon a téli időjárás beállta előtt el kell végezni a gurítódomb berendezéseinek téliesítését A pontokban foglaltak végrehajtása érdekében minden évben legkésőbb október hó 31-ig bezárólag kell a szükséges intézkedéseket megtenni. Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén: A vonóvezetékes biztosítóberendezéseknél a jelző- és biztosító berendezést kezelő dolgozóknak zúzmarás és ónos esős időben a vonóvezeték lefagyásának megelőzése céljából az állító-emeltyűkkel időközönként a vonóvezetéket mozgatni kell. Mind a villamos, mind a vonóvezetékes állítóművel felszerelt váltóknál vonatmentes időben próbaállításokat kell végezni a lefagyások megelőzésére, az alábbiak figyelembevétele mellett: Azokon az egyközpontos állomásokon, ahol a forgalmi szolgálattevő egyedül teljesít szolgálatot, jól működő váltófűtő berendezéssel fel nem szerelt villamos állítású váltóknál nem szabad próbaállítást végezni. A hidraulikus váltóhajtóművel felszerelt váltók esetén a villamos állítóművel felszerelt váltókra vonatkozó meghatározást kell figyelembe venni. Amennyiben a forgalmi helyzet megengedi, a be- és kijárati vágányutat olyan időben kell a vonatok számára beállítani, hogy az esetleges jelzőállítást megnehezítő jegesedés még időben megszüntethető legyen Ahol hőlégsugaras hó- és jégolvasztó gép (HLS) dolgozik, annak elhaladása után a váltók kenését amennyiben szükséges, újra el kell végezni.

12 A váltófűtő-berendezések használhatóságának ellenőrzése céljából, a szükséges próbaüzemeltetéseket a Kezelési Szabályzatokban előírtak szerint el kell végezni Állomási külsőtéri és utas tájékoztatási hangrendszerrel rendelkező szolgálati helyeken, a vonatok érkezése, vagy áthaladása előtt - kellő időben - figyelmeztetni kell a hó takarítást és (vagy) csúszásmentesítést végző munkavállalókat Pályalétesítményi szakmai terület Felkészülés Nyári időszakban meg kell vizsgálni a hóakadályok elhárításához szükséges szerszámok, eszközök állapotát és mennyiségét, figyelembe véve a várható feladatokat. Határidő: minden év augusztus 1. A vizsgálat eredményének megfelelően gondoskodni kell a szerszámok, eszközök kijavításáról, valamint a hiányzók pótlásáról és a szükséges anyagok beszerzéséről. Határidő: minden év október 31. A megállapított szerszám és anyagmennyiséget a hófúvástól veszélyeztetett vonalrészek pályafenntartási szakaszainak raktárában kell tárolni. Az összes szükségleten felül még 10 százalékot a Területi pályalétesítményi osztály által kijelölt szakaszok raktárában kell tartalékként elhelyezni. A hófúvástól veszélyeztetett szakaszok védelmére szánt hordozható hófogó táblákat meg kell vizsgálni és az azokon mutatkozó hiányosságokat pótolni kell. Határidő: minden év augusztus 31. A hordozható hófogó táblákat a veszélyeztetett helyekre ki kell szállítani, és fel kell állítani. Határidő: minden év november Azokon a pályarészeken, vonalszakaszokon, ahol a korábbi tapasztalatok szerint nagyobb mérvű hó lerakódások voltak és olyan nagy terület van, ahonnan a havat a szél a pálya felé hordhatja, a felállított hófogó táblákon kívül a helyszínen tartalék hófogó táblákat is készenlétben kell tartani A pályaszakaszok védelmére szolgáló hófogótáblák elhelyezésénél a terület tulajdonosa, vagy használója (státuszától függetlenül) tűrni köteles az ideiglenes eszközök elhelyezését. Az ingatlan tulajdonosát, vagy használóját az ingatlan rendeltetésszerű használatának akadályoztatása miatt az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg (Vasúti Törvény bekezdése szerint) Alacsony töltések, vagy kis bevágások mentén a vágány közelében lerakott halmokat el kell teríteni, vagy el kell hordani, mert ezek hólerakódásokat okozhatnak. Határidő: minden év november A szigetelt sínek üzembiztos működése érdekében, ahol annak szükségessége mutatkozik, vízlevezetőket kell készíteni, illetőleg az elszennyeződött szigetelt sín szakaszokon ágyazatrostálást kell végezni. Határidő minden év: november Nyíltvonali kitérőknél, ahol a váltók nincsenek szigetelve, a váltók fagymentesítése céljából megfelelő mennyiségű fagymentesítésre szolgáló anyag tárolásáról gondoskodni kell. Határidő: minden év október A TTFB által kijelölt állomásokon a váltók fagymentesítése céljából az előírt mennyiségű fagymentesítő folyadékot és felhordásához szükséges permetezőkészüléket, ecsetet kell tárolni. Határidő: minden év november 15.

13 A váltófűtő-berendezések használhatóságáról a tél beállta előtt meg kell győződni és a szükséges javításokat el kell végezni. Határidő: minden év október A villamos váltófűtéssel felszerelt kitérők esetében végzendő tervezhető kitérő karbantartási munkákat (kitérőcsere, kitérő alkatrészcsere) be kell fejezni lehetőleg szeptember 1-ig, hogy a váltófűtő berendezés próbaüzemeltetését minden év szeptember 1. és október 15. közötti időszakban el lehessen végezni. Szeptember 1. és október. 15-e között végzett karbantartási munkák esetén, a kivitelezőnek a váltófűtők beüzemeléséről külön gondoskodni kell Amennyiben nem várt esemény következtében jelentkezik a villamos váltófűtéssel felszerelt kitérő karbantartás szükségessége, akkor a váltófűtő berendezés le-, illetve visszaszerelését minden esetben meg kell rendelni a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft.-től. Határidő: minden év október A központi állítású váltókat a biztosítóberendezési szakszolgálattal közösen felül kell vizsgálni. Ahol az állítási erőszükséglet az előírástól eltérő, ott gondoskodni kell a hiányosságok megszüntetéséről. Határidő: minden év október A hófúvás veszélyének kitett útátjárók előtt Jelző a hótörő menetek részére felállítását, láthatóságát ellenőrizni kell, és a hiányosságokat pótolni kell. Határidő: minden év november A váltók téli üzemre történő felkészítését (az állítórudazat és a sínszék körüli kavicságytisztítást, mélyítést el kell végezni. Határidő: minden év október Az útátjárók, áthidalók nyomcsatornáit a tél beállta előtt ki kell tisztítani. Határidő: minden év október 1. Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén: Havazás esetén a hó magasságára vonatkozó pályafelügyeleti információk valamint a közlekedő vonatok személyzetének megfigyelése (mozdonyrádión, rádiótelefonon, állomásokon szóban leadott jelentés) alapján kell az forgalmi vonalirányítók vagy a diszpécseri szolgálatokon keresztül a döntéshozók részére továbbítani A vonalgondozók vonalbejárását a téli időszakban úgy kell szabályozni, hogy a pálya állapotáról, valamint havazás, hóvihar esetén a hóátfúvások, hótorlaszok helyéről és terjedelméről rövid időn belül megbízható információkat tudjon adni a forgalmi szolgálattevők, illetve a szakmai vezetőik részére. Szükség esetén ( pont) a (fő) pályamesterek is kötelesek a veszélyeztetett pályarészeket bejárni, vagy beutazni a megfelelő helyzetfelmérés és a szükséges intézkedések megtétele céljából Az I. fokozatú készültség esetén a beosztott munkavállaló, II. és III. fokozatú készültség esetén a Pályafenntartási főnökség vezetőmérnöke vagy helyettese köteles a szolgálati egység központjában tartózkodni és irányítani a hóeltakarítási munkát Amennyiben a főpályamester, vagy helyettese a veszélyeztetett helyre eltávozik, a hóügyeletessel a rendelkezésre álló értekező berendezéssel kell kapcsolatot tartani a hómentesítéssel kapcsolatosan szükségessé váló intézkedések mielőbbi végrehajtása érdekében.

14 A szolgálati helyeken a hóeltakarítást az érintett szakszolgálatok a Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás -ban leszabályozottak szerint, a területi megosztás és az elrendelt készültségi fokozat figyelembevételével, a forgalmi szakszolgálat (forgalmi szolgálattevő) fontossági sorrendre vonatkozó javaslata alapján a főpályamesterrel vagy megbízottjával egyeztetve végzik Zord időjárás miatt kizárt behavazott, vagy felfagyott állomási mellékvágány, sajátcélú vasúti pályahálózat járhatóságát a vasúti kocsik beállítása, illetve kihúzása előtt a (fő) pályamesternek (vagy pályafelügyelet végzésére jogosult megbízottjának) meg kell vizsgálni A vágányok felszabadítását végző hókotró menetek kezelő személyzetét mobil telefonnal is el kell látni. A hóakadályok felderítésénél és megszüntetésénél közreműködőknek a folyamatos információkat a rendelkezésükre álló eszközökkel adni kell. A hóakadályok felderítésénél a forgalmi szolgálattevők a mozdonyvezetőktől kapott információk alapján kötelesek a forgalmi vonalirányító felé, a hóakadályok felszámolásánál a pályamesterek kötelesek a pályavasúti diszpécser felé jelentést tenni A hótakarítást a Területi Téliforgalmi Rendelkezésben meghatározott kiemelt szolgálati helyek kivételével csak akkor szabad megkezdeni, amikor a hóvihar megszűnt A vonalbejárás során a behavazott figyelmeztető jelek, egyéb jelzők hótól való megtisztításáról gondoskodni kell A hókotró meneten lévő személyzetnek hóakadály elhárítás előtt tájékozódni kell annak helyéről, minőségéről, magasságáról és hosszáról. Hókotró menet az akadály áttörésére csak akkor indulhat, ha az akadály helyén hóeltakarítást végzők nem dolgoznak, vagy azok értesítést adtak arról, hogy pályán kívül biztonságban vannak Villamosított vonalakon a hóeltakarítás tartama alatt különös figyelemmel kell lenni az E.101., és E.102. sz. Utasításban foglaltakra Mély bevágásokban, ha a hótorlasz magassága már megközelíti a felsővezetéket, a hótakarításnál gondot kell fordítani arra, hogy a dolgozók a felsővezetékhez, szabadvezetékhez szerszámaikkal vagy más módon 2 m-nél közelebb ne kerülhessenek. Ha ez nem biztosítható, munkát csak a felsővezetéki berendezések feszültségmentesítése után szabad végezni Olvadással váltakozó fagyveszélyes időben szükséges megvizsgálni, hogy a mérleg aknába beszivárgó víz nem fagyott-e meg a mérlegszerkezet alkatrészein (mérlegelőkön, mérleg éltestek és élágyak között, stb.). Lefagyott mérleget üzemeltetni tilos! Ahol hőlégsugaras hó- és jégolvasztó gép (HLS) dolgozik, annak elhaladása után a váltók kenését amennyiben szükséges, újra el kell végezni Azokon az állomásokon, ahol a váltók szigetelve vannak, a váltók fagymentesítése céljából ipari sót használni tilos. Jégolvasztó lámpák, valamint HLS típusú hóolvasztó gép használatánál ügyelni kell a vágányok között lévő kábelek megóvásáról Az alagutakban vasúti vágány feletti hidakon, átvezetéseken ellenőrizni kell a jégcsapképződés következtében keletkezett akadályokat, szükség esetén a jégtelenítést el kell végezni Biztosítóberendezési szakterület Felkészülés A téli időjárás beállta előtt a rendszeres fenntartási munkák keretében el kell végezni a vonóvezetékek csatornáinak tisztítását, annak érdekében, hogy a vízelvezetés biztosítva legyen. Határidő: minden év október 31.

15 15 A biztosítóberendezési szakszolgálat szakaszmérnökeinek, blokkmestereinek, fokozott mértékben kell ellenőrizniük a forgalmi személyzet biztosítóberendezés kezelésének jártasságát, különös tekintettel a berendezés meghibásodása esetén követendő eljárásokra. A váltózárak, kisiklasztósaruk, vágányzáró sorompók és egyéb berendezések kulcsnyílásainak fedőlemezét, ha hiányzik, pótolni kell. Vonóvezetékes állítású váltókat minden év október 31.-ig a pályafenntartási szakszolgálattal közösen felül kell vizsgálni, a szükséges beszabályozásokat el kell végezni. Ott, ahol az állítási erőszükséglet a rendelkezésekben előírtaknál nagyobb, a nehézmények megszüntetéséről október 31.-ig gondoskodni kell. A szigetelt sínszakaszokat műszeres mérésekkel felül kell vizsgálni és ott, ahol az üzembiztos működés érdekében ágyazattisztítást kell végezni, azt kimutathatóan közölni kell a pályafenntartási szakaszokkal. A váltóhajtómű fűtéseket ellenőrizni kell. A berendezések üzembiztos működése érdekében a vonóvezetékek szabályozására szolgáló alkatrészek fenntartására fokozott gondot kell fordítani. A beszabályozást a téli időjárásnak megfelelően végre kell hajtani. A rendszeres felülvizsgálatoknál megállapított olyan természetű hiányosságokat, amelyek a téli időjárás esetén hatványozott hibaként jelentkezhetnek, a tél beállta előtt meg kell szüntetni. Határidő: minden év október 31. Ellenőrizni kell a biztosítóberendezések energiaellátását biztosító tartalék berendezések (akkumulátorok, aggregátorok) üzemkészségét, az esetleges hiányosságokat meg kell szüntetni Gondoskodni kell arról, hogy a téli időjárás idejére a biztosítóberendezések üzemeltetéséhez a fenntartó szakaszokon meghatározott mennyiségű tartalék anyag, rendelkezésre álljon. A túlfeszültség biztosítók és szikraközök helyeit kiemelkedő tárgyakon (pl. felsővezeték tartóoszlopon) meg kell jelölni, hogy magas hó esetén könnyebben megtalálhatók legyenek. Határidő: minden év október 31. Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén A berendezések külső mozgó alkatrészeit a fenntartás keretén belül a téli időszak folyamán hígított olaj keverékkel kell bekenni, hogy a mozgás könnyebbé váljon. Azokon a helyeken, ahol tartalék áramforrásként aggregátor is van, a téli időszak alatt az aggregátorokat többször kell járatni, hogy szükség esetén üzembiztosan működjenek. A fényjelző optikákat és a figyelmeztető táblákat a rárakódó hótól a hófúvás megszűnte után azonnal meg kell tisztítani. Jegesedés és zavar esetén a blokkmesteri szakasz dolgozói végzik a jelzők és vonóvezetékek megtisztítását. Hóeltakarítás alkalmával ügyelni kell arra, hogy a havat ne a vonóvezetékek csatornáira, vagy egyéb biztosítóberendezési külsőtéri szerelvényekre lapátolják Erősáramú szakmai terület Felkészülés Tél beállta előtt át kell vizsgálni az alállomási, felsővezetéki energia távvezérlési, 1500 V-os villamos előfűtési és villamos váltófűtési, valamint a térvilágítási és energiaellátási villamos berendezések valamennyi karbantartást igénylő részét. A felsővezetéki hálózat átvizsgálását is el kell végezni, lehetőség szerint a tél beállta előtt. Továbbá el kell végezni a joghatással járó méréseket, melynek során ellenőrizni kell a műtárgyak és egyéb létesítmények közelében a munkavezeték magasságokat és a szigetelési távolságokat, valamint ellenőrizni kell a felsővezetéki hálózat áramköreit.

16 16 El kell végezni a 120/25 kv-os vontatási alállomások primer készülékeinek és egyéb berendezéseinek felülvizsgálatát és karbantartását, a feltárt hibákat el kell hárítani. A kezelőszemélyzet nélkül üzemelő alállomások technológiai helyiségekben gondoskodni kell a fűtések bekapcsolásáról és működőképességük ellenőrzéséről. A vontatási célú villamos alállomásokra a szabadtéri berendezések megközelítése érdekében a közlekedési utak takarításához szükséges eszközöket (hólapát, seprű, ipari só, jégoldó, stb.) ki kell szállítani az alállomásra. A szabadtéri készülékek hajtásszekrényeiben a fűtést ki kell próbálni. Ellenőrizni kell a FET berendezésekkel ellátott vonalon az állomási és fázishatári FET/HETA berendezéseket, a szakaszoló hajtások működőképességét. A szabadtéri erősáramú elosztó szekrényekben a kiépített szekrényfűtéseket be kell kapcsolni, megfelelő működésüket ellenőrizni kell. El kell végezni a telepített 1500 V-os villamos előfűtő berendezések ellenőrzését és - a téli viszonyokra történő felkészítésükhöz - karbantartását. A téli felkészülés során el kell végezni a MÁVSZ :2005 szabvány szerint a villamos előfűtő hálózatok felülvizsgálatát. A villamos előfűtők vezérlő és védelmi szekrényeiben a fűtő és páramentesítő berendezéseket ki kell próbálni. A villamos váltófűtés téli forgalomra történő felkészítésére a karbantartási és hibaelhárítási tevékenységet végző karbantartó szervezetnek gondoskodnia kell az üzemeltetésért felelős pályavasúti területi erősáramú szervezetek bevonásával. A váltófűtés energiaellátását szolgáló 25/0,231 kv-os felsővezetéki oszloptranszformátor állomások feszültség alá helyezését ahol azok kikapcsolásra kerültek a próbaüzemeltetési időszakot megelőzően el kell végezni. A villamos váltófűtés karbantartása és hibaelhárítása az ingatlankezelési szakterülethez tartozik, de a vonatkozó előírások az erősáramú szakmai területre és a külső karbantartó szervezetre egyaránt vonatkoznak. Határidő: október A téli forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében még a téli időjárás beállta előtt a helyhez kötött villamos berendezéseken az alábbi vizsgálatokat kell megtartani és az észlelt hiányosságokat fontosságuk sorrendjében meg kell szüntetni: A beépített szigetelők épségét, a hosszláncok és egyéb vezetékek feszítettségét, szabályozottságát ellenőrizni kell. A felsővezetéki hálózat utánfeszítő szerkezeteinek, szakaszolóinak, szakasz-szigetelőinek, stb. időszakos vizsgálata, rendellenességeinek megszüntetése. A közúti és vasúti járművek, szerelőkocsik üzembiztos állapotát ellenőrizni kell. A munkákhoz szükséges szerszámok, eszközök, felszerelések megfelelő műszaki állapotát biztosítani kell. A motoros szakaszoló hajtásszekrényekbe beépített fűtőellenállások ellenőrzése. 120/25 kv-os vonatatási alállomások technológiai helyiségeinek elektromos fűtési rendszerét felülvizsgálata. Határidő: minden év október 31. Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén: Téli időjárás esetén az üzemveszélyes állapot megfigyelésére a bekövetkezett meghibásodás észlelésére, illetve haladéktalan bejelentésére az E.101., és az E.102. sz. Utasítás előírásai szerint intézkedni kell. Amennyiben az időjárási körülményekből arra lehet következtetni, hogy a hófúvás, vihar, jégteher stb., miatt, a felsővezetéki berendezés megrongálódására lehet számolni, a készenléti szolgálat megerősítéséről gondoskodni kell. Váratlanul bekövetkezett szélvihar, fokozott mértékű zúzmara képződés vagy vezetékjegesedés esetén az E.101. sz. Utasítás 5. Rendkívüli helyzetben követendő eljárások című fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.

17 17 A villamos vontatás biztosítása és a felsővezetéki hálózatról táplált váltófűtési berendezések energiaellátása érdekében a felsővezetéki hálózat üzemzavara során a villamos üzemirányító szolgálat az E.102. számú Utasítás pontja szerint köteles eljárni. A részére jelzett villamos berendezéseket veszélyeztető jelenségek, üzemzavarok, hibák megelőzéséről, illetve elhárításáról késedelem nélkül köteles intézkedni és a készenléti szolgálatokat irányítani. Ezen felül soron kívüli gyalogos vonalbejárást (ha lehetséges) vagy szerelőjárműves vonalbeutazást, ellenőrzést kell tartani. Ezek megtartása akkor is indokolt, ha hirtelen nagymértékű hőmérsékletváltozás következik be. A vontatási alállomások vonatkozásában az MSZ 1585: pontja alapján kedvezőtlen időjárási feltételek esetén (pl. erős szél vagy ennek következményeként fellépő hófúvás) a munka megkezdésével és/vagy folytatásával kapcsolatba korlátozásokat kell bevezetni. Ha a munkavégzés helyén rosszak a látási viszonyok, akkor a munkavégzést nem szabad elkezdeni, és minden folyamatban lévő munkát fel kell függeszteni, biztonságossá téve a munkavégzés helyét. Az alagutakban vasúti vágány feletti hidakon, átvezetéseken ellenőrizni kell a jégcsapképződés következtében keletkezett akadályokat, szükség esetén a jégtelenítést el kell végezni Távközlési szakmai terület Felkészülés A téli időjárás által veszélyeztetett távközlési összeköttetések használható állapotban tartására előzetesen gondot kell fordítani. A szakterület eszközeit felkészítési és próbaüzemi határidőtől függetlenül a téli időszakban folyamatosan üzemképes állapotban kell tartani. Határidő: minden év október A nagyobb zavarokat okozó oszlopdőlések megakadályozására az oszlopok állékonyságát a téli időszakot megelőző fenntartási munkák keretében biztosítani kell. Idegen tulajdonú oszlopok esetében felmérés után meg kell javíttatni a meghibásodott oszlopokat a tulajdonossal A fenntartási szakaszon, valamint a Pályavasúti területi igazgatóság alkalmas gócponti helyén megfelelő mennyiségű légvezeték/légkábelhez szükséges építési anyagot és szerszámot kell tárolni. A gócponti helyen tárolt légvezeték/légkábel építéséhez szükséges anyagokat biztonsági készletként kell kezelni és a téli időszakban csak tömegzavarok elhárításához szabad felhasználni Segély, hókotró és hómaró menetek: A gépegységekre felszerelt távközlési berendezések üzembiztos működését le kell vizsgálni, a vizsgálatokat megrendelő levélre kéthetente meg kell ismételni Felszíni kábelcsatornákban haladó kábelek védelmének vizsgálata: Meg kell vizsgálni a felszíni kábelcsatornák állapotát. A sérült, ill. hiányzó fedlapokat a tél beállta előtt pótolni kell Vonali és állomási rádióhálózatok vizsgálata: Felül kell vizsgálni a vonali rádióhálózatot, vezérlő áramköreit és szerelvényeit, valamint az áramellátó berendezéseket. A hordozható és fix készülékek antennáit, tápegységeit, akkumulátorait szintén ellenőrizni kell. A fix készülékek antennáinak korrózióvédelmét lehetőség szerint a rossz idő beállta előtt biztosítani kell Pályatelefon készülékek és csatlakozók felülvizsgálata: Felül kell vizsgálni valamennyi pályatelefon hordozható és állomási készülékét. A társszolgálatok a pályatelefon hordozható készülékeit vizsgálatra szállítsák az illetékes távközlési szakaszra. Azokat a külsőtéri PT csatlakozó helyeket, melyek nem a jelfogó-szekrényen vannak, fel kell újítani, le kell festeni.

18 Utasításadó és utas tájékoztató berendezések vizsgálata: Az üzemelő berendezések külsőtéri szerelvényeit felül kell vizsgálni. A fennálló kábeles, hangszórós hiányosságokat meg kell szüntetni. Megfelelő mennyiségű tartalék alkatrésszel fel kell készülni a zavartalan üzem biztosítására. Biztosítani kell a hangoszlopok korrózió elleni védelmét Üzemi áramforrások vizsgálata: Minden területen ellenőrizni kell az akkumulátor telepek állapotát. Különös gondot kell fordítani a nagy kapacitású 100 Ah feletti telepekre. (saruk, hidak, töltőberendezések kifogástalan állapota) Anyag és szerszámkészlet biztosítása: A téli forgalom zavartalan lebonyolításához szükséges anyag és szerszámkészlet minden szakasz területén, - az engedélyezett megszabás szerint - rendelkezésre álljon. Az anyagok tárolását úgy kell megoldani, hogy munkaidőn túl is hozzáférhető legyen. Készlethiány esetén, soron kívül gondoskodni kell a hiány feltöltéséről. Szolgálat végzése havazás, hófúvás esetén: Távközlési összeköttetések helyreállításánál elsődleges a két állomás közötti kapcsolat és a rendelkező állomással való kapcsolat biztosítása. Tömegzavar esetén távközlési összeköttetést kell biztosítani (rádió összeköttetések) igény szerinti telepítésével Ha, hófúvás, szélnyomás, vagy a vezetéken keletkező jégteher miatt oszloptöréssel, kidőléssel, vagy nagyobb arányú vezeték szakadással kell számolni, akkor ügyeleti, a veszélyeztetett vonalrész távközlési szakaszán pedig készenléti szolgálatot kell tartani A távközlési összeköttetésben mutatkozó hiányosság megszüntetése, illetőleg a zavar elhárítása-amennyiben az saját fenntartású a területileg illetékes szolgálati egység feladata, egyéb összeköttetéseknél pedig a vezetékes hírközlési hálózatot üzemeltetők feladata a helyreállítás. Nagyobb rongálódások esetén a zavar elhárításához más szolgálati egység dolgozóit, (különösen igaz ez a felsővezetéki oszlopokon vezetett optikai kábelek és tartószerkezeteik sérülése esetén, ekkor a területileg illetékes felsővezetékes szakszolgálat közreműködését kell kérni), valamint a kábelfenntartó csoportokat is igénybe kell venni A vasútüzemi területen keletkezett tömegzavart a vasút és a más vezetékes távközlési hálózatot üzemeltetők kölcsönös segítségnyújtása alapján kell megszüntetni, függetlenül attól, hogy az a MÁV vagy egyéb fenntartású összeköttetésen keletkezett A távközlési zavarokat a távközlési diszpécsernek kell bejelenteni (minden időben), aki tájékozódik a hálózaton bekövetkezett zavarról és intézkedik a megrongálódott hálózatrész pótlásáról vagy a hibaelhárításáról. Az elhárítás irányítóját (munkaidőn túl a diszpécser, a területi hóügyeletes) munkaidőben a szolgálati egység vezetője vagy helyettese jelöli ki. A távközlési diszpécserek kötelesek tájékozódni a hatáskörükbe tartozó lég- és kábelhálózat állapotáról, és az esetleg bekövetkezett jelentős üzemzavarról (tömegzavar) a Területi Téliforgalmi Bizottságnak köteles tájékoztatást adni. A jelentésben meg kell határozni: a tömegzavar pontos helyét (megállóhely, szelvényszám, stb.), a leszakadt huzalok/kábelhosszát, darabszámát, anyagát, méretét, a kitört, pótlandó oszlopok számát és méretét, az ideiglenes és végleges helyreállításhoz szükséges anyagmennyiséget és a munkáslétszámot. A Pályavasúti területi igazgatóságok hálózatára az elhárítás irányítójaként az Üzemfelügyeleti Mérnöki Szakasz vezetőjét kell kijelölni, aki az értesítésről, szállítási eszközökről, az anyag és munkaerő biztosításáról intézkedik.

19 A távközlési összeköttetési zavarok megszüntetése a távközlési szervek feladata. Nagyobb légvezeték/légkábel rongálódásoknál, ha a vonatközlekedés lebonyolításához szükséges összeköttetés kiépítése hosszabb időt vesz igénybe, az értekezést rádió-távbeszélő telepítésével kell biztosítani. Ha a rádió-távbeszélő összeköttetés kiépítése nem lehetséges, mobiltelefonokat kell igénybe venni az összeköttetés céljából Havazás, hófúvás esetén meg kell szervezni a légvezetékek/légkábel helyreállításához szükséges munkaerő, valamint anyagok helyszínre szállítását Tömeges vonalrongálódások esetén, amikor nagyobb létszámú hálózatépítő munkáscsoport, esetleg a más vezetékes távközlési hálózatot üzemeltetők helyszínre szállítása szükséges amennyiben más szállítási mód nem lehetséges külön üzemi (szolgálati) vonatot kell indítani. A szolgálati vonatok menetvonalának megrendelésére és a szerelvények kiállítására a TTFB rendelkezik Amennyiben a zavar olyan mértékű, hogy azt a rendelkezésre álló munkaerővel nem lehet megszüntetni, vagy annak megszüntetése más távközlési hálózatot üzemeltető feladata, a hálózati távközlési fődiszpécsernek és a területi hóügyeletesnek kell bejelenteni A területileg illetékes távközlési diszpécser köteles a bejelentett zavar elhárítására a távközlési utasításokban és rendelkezésekben előírt módon intézkedni a MÁV és egyéb hálózatot üzemeltetők felé Munkaidő után és munkaszüneti napokon fellépő tömegzavarok elhárításához a rendelkezésre jogosultak értesítését, a munkaerő és az anyag igénybevételét, a helyszínre szállítását téli időszakban a Területi Téliforgalmi Rendelkezésben kell leszabályozni A tömegzavar keletkezéséről és annak megszüntetésére tett intézkedésekről a távközlési diszpécsernek a TTFB és a Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság Távközlési osztálya felé jelentést kell tenni. Az összeköttetési zavarok helyreállításánál, rádió-berendezések telepítésénél és igénybevételénél, valamint az idegen munkaerő és katasztrófavédelem igénybevételénél a távközlési utasításban előírtakat kell megtartani Ingatlan fenntartás és fejlesztés szakterület Felkészülés A téli időjárás következtében előálló feladatokat a mindenkori üzemeltetőnek kell ellátni. A szakterület eszközeit felkészítési és próbaüzemi határidőtől függetlenül a téli időszakban folyamatosan üzemképes állapotban és a kijelölt helyeken kell tartani. Az utasok által használt a MÁV Zrt. ingatlanjaihoz tartozó területek, közlekedési utak, aluljárók, lépcsők, peronok, utas-csarnokok, várótermek, előterek tisztántartásáért, takarításáért, ezen felületek téli időjárás okozta folyamatos hó-, jég-, és csúszás mentesítéséért a Fejlesztési és beruházási főigazgatóság Ingatlan fenntartás és fejlesztés a felelős. Kezdődő havazás esetén, telefonon, faxon, ben az állomásokról a perontakarításra vonatkozó bejelentést követően haladéktalanul, az I. fokozat bevezetésétől külön értesítés nélkül meg kell kezdeni a hó eltakarítási munkálatokat. Az értesítés illetve a meghatározott reakció idő kezdetétől a csúszásmentesítési feladatokat mindaddig kell külön értesítés nélkül végezni, míg a csúszásveszély a peronokon fennáll. A Fejlesztési és beruházási főigazgatóság Ingatlan fenntartás és fejlesztés által végzett hótakarítási tevékenységek állomásokra, megállóhelyekre vonatkozó táblázatos kimutatása a TTFR-ek mellékletében megjelentetésre kerül.

20 20 A téli időjárás okozta többlet-feladatokra a Területi ingatlanirodáknak úgy kell felkészülniük, hogy a tartós és intenzív havazás esetén is a fokozatoknak megfelelő tevékenység folyamatosan biztosított legyen. A Területi ingatlanirodáknak vagy szerződéses megbízás alapján külső vállalkozás bevonásával folyamatos diszpécseri szolgálatot kell működtetni, részt kell venni a TTFB és a Helyi Téliforgalmi Bizottság tevékenységében. A diszpécser szolgálat elérhetőségeit, és az értesítés módját a Területi Téliforgalmi Rendelkezésben kell megjelentetni MÁV-START Zrt, gépészeti szakmai terület (Területi Személyszállítási és Vontatási Központok, Járműbiztosítási Központok) A vontatással összefüggésben lévő tevékenységek a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Központokhoz, a felkészítés, karbantartás, javítás és az üzemeltetés feladatai pedig a MÁV-START Zrt. Járműfelügyelete alá sorolt Járműbiztosítási Központokhoz, Karbantartó Műhelyekhez tartoznak. Felkészülés Mozdonyszíneket, üzemanyag-, kenőolaj és homokfeladó, továbbá hűtővíz előkészítő és tároló berendezéseket a téli időjárásra fel kell készíteni Az állomásított zavarelhárító egység (segély-kocsi, daru, vegyi elhárító kocsi, tűzoltóvonat, gépkocsik) téli felkészítését a vonatkozó utasítások szerint kell elvégezni és lepróbálni A mozdonyra szerelt hókotrók és hómarók, valamint a HLS típusú hó- és jégolvasztó gépek (HLS) állapotvizsgálatát és működési próbáját minden év október 30.-ig meg kell tartani, gondoskodva az esetleges hibák kijavításáról Vontatójárművek felkészítése és üzeme Felkészülés és üzemeltetés során az alábbiakat kell vizsgálni: Akkumulátorok és töltőberendezéseik műszaki állapota, Alkoholporlasztók működőképessége és feltöltöttsége, Sűrített levegős rendszerek, csőhálózatok tömörsége, Légszárítók működésének ellenőrzése, Homlokfényszórók beállítása és tartalék izzókészlet biztosítása, Homokoló berendezések állapota és folyamatos kiszerelésük megfelelő minőségű homokkal, Ablaktörlők és páramentesítők állapota, Légtartályok és az olajleválasztó lecsapolása, önműködő szelepek és fűtésük állapota, Ajtók és ablakok tömítése, Vezetőállás-fűtés működőképessége, Vonatfűtő berendezés (kontaktor, kábel-csatlakozás, csatlászáró fedél) műszaki állapota Vontatómotorok szellőzése, kommutátor fedelek tömör zárása Villamos mozdonyok tetőberendezéseinek ellenőrzése, jégmentesítése Villamos előfűtő telepek felülvizsgálata Gázolaj előmelegítők állapota és használata Hűtőtakarók felszerelése Szükség esetén a légbeszívó nyílások jégtelenítése és a hűtőzsaluk időnkénti működtetése a jegesedés megelőzéséhez Légbeszívó nyílások átállítása belső szívásra Bz motorkocsiknál a tengelyhajtóművek irányváltó rudazatának kenését RENOLIT RENOPLEX CX EP2 zsírral szükséges végezni az utastér fűtőtestek tisztítása, a hőntartó berendezés és fűtés működőképességének ellenőrzése

21 21 Az állandó hajtású motorhűtő ventillátorral felszerelt sor. mozdonyoknál a hűtőelemek kizárására szolgáló csapok, szelepek működési próbája A javítás nélkül félreállított dízel vontatójárművek víztelenítését a fagyveszély beállta előtt kell végezni (dízelmotor, gázolajtartály, hajtómű előmelegítő csőkígyók, vízszivattyúk, stb.), Ellenőrizni kell a villamos előfűtőgépek állapotát A hóeltakarító gépeket várható havazás, hófúvás esetén a megfelelő sorozatú mozdonyokkal együtt - MÁV Zrt. - MÁV-START Zrt. hatályos éves keretszerződése alapján a TTFB döntése és a pályavasúti diszpécser megrendelésére készenlétbe kell helyezni. (A megrendelés rendkívüli esetben lehet szóbeli is, melyet később írásban is meg kell erősíteni.) A hókészültségi fokozatok bevezetése esetén a 2. sz. függelék szerint kell eljárni Vontatott járművek felkészítése és üzeme Felkészülés és üzemeltetés során az alábbiakat kell megvizsgálni: Valamennyi érintett bevonásával (vontatás-, kocsivizsgálat-szolgálati központ, körzeti járműfenntartási központ, állomási-forgalmi szolgálat) el kell készíteni a személyszállító vonatok előfűtési tervezetét, különös tekintettel a zárt WC-vel rendelkező kocsik előfűtésére és a kocsikon jelzett hőszigetelésnek megfelelő hőntartásra. Fel kell mérni a téli fűtéshez szükséges anyagszükségletet és a beszerzés érdekében intézkedni kell. Felül kell vizsgálni a személyszállító kocsik fűtési és világítási berendezéseinek műszaki állapotát. Soron kívül pótolni kell, szükség esetén, a személykocsik előtér- és szakasz ajtóinak üvegezését, valamint az ablakok szigetelését. Különös gondot kell fordítani a személykocsik felülvizsgálatára Azoknál a személykocsiknál, amelyek rendelkeznek az, ún. hőntartó fűtési fokozattal, a szerelvényfordulók közötti tartózkodási idő alatt a villamos fővezetéket feszültség alá kell helyezni és a fűtési kapcsolót 1/4 állásba (hőntartás) kell kapcsolni. A zártrendszerű WC berendezéssel ellátott kocsiknál a fentieken kívül a főlégtartály vezetéket (8 bar) is üzembe kell helyezni A vonatok fűtésére szolgáló berendezéseknél. a zártrendszerű WC-vel rendelkező kocsiknál külön ellenőrizni kell a WC-tartály és az ahhoz kapcsolódó csővezetékek fűtését biztosító berendezések működését. Meghibásodás vagy az energia ellátás hiányossága esetén a WC tartály ürítését el kell végezni Légfűtéses személykocsik előfűtését, amennyiben az energia ellátásuk a fűtési vezetékről nem biztosított az akkumulátorok lemerülésének veszélye miatt a vonat indulása előtt legfeljebb 40 perccel korábban szabad megkezdeni Gondoskodni kell a szerelvények és mozdonyok légvezetékeinek időszakos kifúvatásáról és víztelenítéséről. A fékpróbákat mivel a fővezeték elfagyása előfordulhat különös gonddal kell az E.2. sz. Utasítás szerint végrehajtani. Fokozott figyelmet kell fordítani a fékek oldására A központi légtelepek vízkondenzáló berendezését üzembiztos állapotba kell hozni. Télen rendszeresen, naponta több ízben is gondoskodni kell az ehhez tartozó vízgyűjtőedény és légtartályok víztelenítéséről MÁV-START Zrt. (és minden érintett személyszállító vasútvállalat) szakterülete Felkészülés: A II. és III. hókészültségi fokozat bevezetése előtt a MÁV-START Zrt.-t tájékoztatni kell a pillanatnyi és a várható zavartatás mértékéről, és ezek alapján a hókészültségi fokozat bevezetésének elkerülhetetlenségéről. A szükséges értesítéseknél a II. és a III. hókészültségi fokozatokat megelőzően úgy kell eljárni, hogy legkésőbb az adott nap 18:00 óráig a döntés

22 22 meghozható legyen. A meghirdetett hókészültségi fokozat bevezetését a követő nap üzemkezdetétől (0:00 órától) kell érvénybe léptetni. Az időjárás kedvező alakulása esetén a fokozat lemondását úgy kell előkészíteni, hogy az adott nap 18,00 óráig a döntés meghozható legyen és az alacsonyabb hókészültségi fokozat, illetve az annak megfelelő menetrend az ahhoz kapcsolódó mozdony-, szerelvény- és személyzet fordulóval a következő nap üzemkezdetétől alkalmazható legyen. Az értesítések alapján a vállalkozó vasúti társaságok kötelessége az ügyfelek tájékoztatásának megszervezése Kezdő havazás (0. Fokozat): A személyszállítás lebonyolítása a menetrendben meghirdetett rendes (kijelölt) személyszállító vonatok közlekedtetése által zavartalan. A MÁV-START Zrt.-nek az időjárással összefüggésben nincs feladata I. Fokozat esetén: A személyszállítás lebonyolítása, a menetrendben meghirdetett (rendes kijelölt) személyszállító vonatok közlekedtetése még zavartalan, esetleg perc késéssel történik, a MÁV-START Zrt.-nek az időjárással összefüggésben feladatait fokozott figyelemmel kell végezni II. Fokozat esetén: Amennyiben az II. fokozat egy, vagy több vonalszakaszra, vonalra kerül bevezetésre, akkor az érintett vonalszakaszon, vonalon - a mindenkor érvényben levő menetrendben az adott napon közlekedő megkülönböztetett (hópihe) jellel ellátott- vonatokat kell közlekedtetni. A menetrend bevezetéséről (mely vonalon, viszonylatban, időszakban) a MÁV Zrt. illetékes szervezeteinek bevonásával az interneten, a média útján, valamint az állomásokon és a menetrendkönyvben megjelölt egyéb információs elérhetőségeken, helyeken kell tájékoztatni az utasokat III. Fokozat (rendkívüli állapot) esetén: A rendkívüli, zord időjárás miatt csökkentett vonatforgalom bevezetése válik szükségessé, és korlátozott számú, meghatározott viszonylatú személyszállító vonatok közlekedtetése operatív módon történik. A III. fokozatú készültség bevezetését a Területi Téliforgalmi Bizottság vezetőjének javaslata alapján a Központi Operatív Bizottság vezetője rendeli el. A döntés előkészítése az alábbiak szerint történik: A Központi Operatív Bizottság a III. fokozat bevezetéséről, a közlekedési kapacitáscsökkenés mértékéről értesíti a MÁV-START Zrt. üzemirányítás vezetőjét, egyúttal meghatározza a vonalanként leközlekedtethető vonatok mennyiségét, ütemét. Az értesítést követően a MÁV- START Zrt. üzemirányítás vezetője az érintett szakmai területek vezetőivel együttesen meghatározza a vonalanként közlekedtetni kívánt vonatokat. Az így meghatározott (mely vonalon, viszonylatban, időszakban) vonatokról a MÁV Zrt. illetékes szervezeteinek bevonásával az interneten, a média útján kell tájékoztatni az utasokat, valamint az állomásokon és a menetrendkönyvben megjelölt információs elérhetőségeken, helyeken Az előző pontokban meghatározottakat vonatkoztatni kell valamennyi érintett személyszállító vasúttársaságra is. 4.3 A VONATFORGALOM SZÜNETELTETÉSE ÉS MEGINDÍTÁSA A mennyiben a forgalmi akadály előreláthatóan hosszabb ideig tart, az érintett TTFB a Központi Operatív Bizottság hozzájárulásával a behavazott pályán a forgalmat beszünteti. A Központi Operatív Bizottság, rendelkezést ad a pályavasúti hálózati főüzemirányító részére a kapacitáskorlátozás területéről és mértékéről. Ennek alapján a hálózati főüzemirányító elvégzi a pályakapacitás-elosztó szervezet és az érintett vállalkozó vasúti társaságok és társvasutak értesítését. Az utasok tájékoztatása, a személyfuvarozással kapcsolatos egyéb intézkedések megtétele az érvényben lévő megállapodások alapján történik.

23 Amint a vasúti pálya járható a forgalmi vonalirányító az irányítása alá tartozó állomások, valamint az érdekelt szakszolgálatok értesítése után a vonatközlekedést megindíthatja. A vonatforgalom felvételéről a területi főüzemirányítónak a TTFB részére, valamint a hálózati főüzemirányítónak a Központi Operatív Bizottság részére azonnal jelentést kell tenni. 4.4 EGYÉB RENDELKEZÉSEK A TTFB pályafelügyelettel megbízott tagjának a kötelessége gondoskodni a hófúvásra és a keletkezett hótorlaszokra vonatkozó minden adat (időtartam, hóminőség, széljárás, hó keresztszelvények, időjárási és hőmérsékleti viszonyok, stb.) feljegyzéséről, hogy azok a hófúvás elleni sikeres védelmi munkák jövőbeni terveinek meghatározásakor felhasználhatóak legyenek Hóvihar által tömegesen megrongált vezetékek, oszlopok helyreállításához az egyéb üzemeltetők vezetékes távközlési hálózatot fenntartó személyzete, valamint a vonalon hóakadályok elhárításához és elakadt vonatok kiszabadításához szükséges személyzet részére szükség szerint fűthető kocsikkal üzemi vonatokat kell indítani. A helyreállításhoz kirendelt dolgozók fel- és leszállása végett a forgalombiztonsági előírások szigorú megtartása mellett a dolgozókat szállító vonat megállítható a nyílt vonalon is. A vonat menetvonalának megrendelésére, közlekedtetése és a vonatok megállítása iránt a TTFB intézkedik. A munkaügyi munka-erőgazdálkodási, munkaerő-átcsoportosítási, munkaügyi gazdálkodási, stb. intézkedések végrehajtásánál figyelembe kell venni a vonatkozó szabályzatokban előírtakat, valamint a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének idevonatkozó rendelkezéseit Az utazóközönség igényeinek figyelembevételével a várótermeket és váróhelyiségeket nyitva kell tartani. A fűtőeszközökkel ellátott váróhelyiségek fűtését a várótermeket és váróhelyiségeket üzemeltetőnek kell biztosítania Hófúvások miatt feltartóztatott személyszállító vonatok utasainak ellátásáról, esetleges elhelyezéséről a TTFB dönt. 5.0 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS Hatályát veszti ezen utasítás hatályba léptetésével egyidejűleg a 2/2009. (I. 16. MÁV Ért.2.) VIG számon kiadott (D. 4.) a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról utasítás. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK Függelékek, mellékletek Függelékek: 1. sz. függelék Területi Téliforgalmi Rendelkezés 2. sz. függelék A téliforgalmi hókészültségi fokozatok ügyeleti (készenléti) szolgálata során teendő intézkedések szabályozása 3. sz. függelék A munkahelyi hóügyelet ellátása, az ügyeletes feladatai 4. sz. függelék A MÁV Zrt.-nél használatos hóeltakarító eszközök, berendezések alkalmazási területei és működtetésük feltételei

24 24 Mellékletek: 1. sz. melléklet Kimutatás azokról a szolgálati helyekről, ahol a különböző készültségi fokozatok (I. II. III.) esetén a menetrendtől eltérő vonattalálkozások nem engedélyezettek, illetve ahol azokat biztosítani kell 2. sz. melléklet Szolgálati helyek felsorolása, ahol erős havazás és hófúvás esetén 3. sz. melléklet Erős havazás, hófúvás esetén az alábbi szolgálati helyeken, illetve vágányain tilos kocsikat leállítani 4. sz. melléklet Hóeltakarításra igénybe vehető MÁV- START Zrt. hóeltakarító eszközei 5. sz. melléklet Váltófűtő berendezésekkel ellátott váltók jegyzéke 6. sz. melléklet Rugós váltóval rendelkező szolgálati helyek felsorolása 7. sz. melléklet A ügyeleti szolgálatba bevonhatók, elérhetőségek 8. sz. melléklet Minta a rendkívüli időjárás és egyéb rendkívüli helyzet miatt kialakult helyzetjelentés összeállításához 9. sz. melléklet Behavazott vágányok felszabadításának sorrendje 10. sz. melléklet Váltótisztítási létszám biztosításának meghatározása 11. sz. melléklet Gyalogos felüljárók tisztántartása 12. sz. melléklet Fontosabb Telefonszámok 13. sz. melléklet MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft.. Regionális Központ hó és csúszás mentesítési szabályzata../ évre Dávid Ilona sk. elnök-vezérigazgató

25 25 1. sz. függelék Területi Téliforgalmi Rendelkezés Tartalmazza a Pályavasúti területi igazgatóság, valamint a Pályavasúti területi igazgatóságokon belül működő különböző szakszolgálatok feladatait, a téli forgalom lebonyolításával kapcsolatban. A TTFR összeállítása a Területi pályalétesítményi osztály feladata. Tartalmi összeállítása: I. A területre vonatkozó általános rendelkezések (valamennyi szakágat érintően) II. Az egyes szakágak, MÁV- Csoport tagjainak feladatai Pályalétesítményi szakmai terület Forgalmi szakmai terület Biztosítóberendezési szakmai terület Erősáramú szakmai terület Távközlési szakmai terület MÁV START Zrt. szakmai területe Fejlesztési és beruházási főigazgatóság Ingatlan fenntartás és fejlesztés szakmai területe MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft.. III. Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás Készítésére kötelezettek felsorolása A meghatározott szolgálati helyek vezetői kötelesek elkészíteni a szolgálati helyre vonatkozó Téliforgalmi Végrehajtási Utasítást a területileg illetékes Forgalmi csomóponti főnökség, hidász szakasz, a pályafenntartási szakasz, a távközlési szakasz, az Erősáramú főnökség, a biztosítóberendezési szakasz, a Fejlesztési és beruházási főigazgatóság Ingatlan fenntartás és fejlesztés Területi ingatlanirodák, a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. és a személyszállítás helyi képviselőinek bevonásával. Az elkészített végrehajtási utasításokat az illetékes pályavasúti területi igazgatósághoz kell felterjeszteni, melyeket a TTFB vezetője hagy jóvá. Tartalmi irányelvek meghatározása Meg kell határozni vonalanként a szolgálati helyeken (állomásokon, mrh., mh., nyíltvonali kiágazás, stb.) a minimális szolgáltatás mértékét, egyes készültségi fokozatoknál a vágányok és váltókörzetek hó eltakarításával kapcsolatos előírásokat, a területi megosztás alapelveit, a létszámelosztást, valamint a meghatározott létszám kiértesítésének módját. Tartalmaznia kell továbbá helyi téliforgalmi bizottságokat (összetétele, tagjai), a téliforgalmi időszakra való felkészülést elősegítő üzemszemlék vonatkozó szabályozásait, forgalomszabályozási rendelkezéseket, munkavédelmi és baleset-megelőzési előírásokat, rendelkezésre álló technikai eszközök meghatározását, tárolását, MÁV kezelésű gyalogos felüljárók síktalanítási, takarítási, kérdéseinek szabályozását. A szolgálati helyeken külön kell szabályozni: A takarító eszközök, mentesítő anyagok (homok, salak, só és jégoldó anyagok) biztosítását, tárolását a környezetvédelmi előírások figyelembevételével, felelősök meghatározásával. A melegedő helyiségek kijelölését és vizsgálatát. (szálláshelyek, várótermek, öltözők, mosdók stb. helyiségek meghatározása)

26 Az étkeztetés, melegítő ital és védőruha biztosításának módját. Az elkészített szabályozásban foglaltakról az érintett munkavállalókat parancskönyvi rendelkezés formájában kell tájékoztatni. A területi megosztás alapelve: Állomási és nyíltvonali útátjárók, kitérők, gyalogos felüljárók és a hozzá vezető utak hóeltakarítása és síkosság-mentesítése a Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság feladata. Állomások szintbeli átjáróinak (peronok megközelítésére szolgáló átjárók, szolgálati gyalogátjárók, régi postai átjárók, közforgalom elől elzárt un. üzemi átjárók stb.), elsodrási határon belül történő hóeltakarítása és síkosság-mentesítése a Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság feladata. Az utas peronok, járdák, előterek, lépcsők, le feljárók, utasok által használt területek hóeltakarítását és síkosság-mentesítését (saját erővel és vállalkozások bevonásával) a Fejlesztési és beruházási főigazgatóság Ingatlan fenntartás és fejlesztés megbízásából a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft.végzi. Rakodó területek és a hozzá vezető utak hóeltakarítása és síkosság-mentesítése a használó/bérlő feladata. Üzemi vágányok, sajátcélú vasúti pályahálózat hómentesítése az üzemeltetők kötelessége. A vágányokon áthaladó közlekedési utak hó, és síkosság-mentesítésének, takarításának a feladatait a mindenkori használó látja el. IV. A téli forgalom lebonyolítása (az Utasítás 2. sz. függelékében meghatározottak szerint) V. Mellékletek 1. sz. Kimutatás azokról a szolgálati helyekről, ahol a különböző hókészültségi fokozatok esetén a menetrendtől eltérően vonattalálkozások nem engedélyezettek. 2. sz. Szolgálati helyek felsorolása, ahol erős havazás és hófúvás esetén vonatmegállítási tilalom van. 3. sz. Erős havazás, hófúvás esetén az alábbi szolgálati helyeken, illetve vágányain tilos kocsikat leállítani. 4. sz. Hóeltakarításra igénybe vehető MÁV- START Zrt. hóeltakarító eszközei. 5. sz. Váltófűtő berendezésekkel ellátott váltók jegyzéke. 6. sz. Rugós váltóval rendelkező szolgálati helyek felsorolása. 7. sz. Pályavasúti területi igazgatóságon hó-ügyeletbe bevonhatók elérhetősége. 8. sz. Minta a rendkívüli időjárás és egyéb rendkívüli helyzet miatt kialakult helyzetjelentés összeállításához. 9. sz. Behavazott vágányok felszabadításának sorrendje. 10. sz. Váltótisztítási létszám biztosításának meghatározása szolgálati helyenként, fokozatonként. 11. sz. Gyalogos felüljárók tisztántartása szolgálati helyenként. 12. sz. Fontosabb telefonszámok, szolgálatok és elérhetőségek. 13. sz. MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. Regionális Központ hó és csúszás mentesítési szabályzata../ évre. 26

27 27 2. sz. függelék A téliforgalmi hókészültségi fokozatok ügyeleti (készenléti) szolgálata során teendő intézkedések szabályozása Alapszabály: Egy vonalszakaszon nem lehet több, különböző fokozatú készültség a forgalomkorlátozások különbözősége miatt. A vonalszakaszra mindig az aggályosabb készültségi fokozatot kell figyelembe venni. Ezt az elágazó állomásokhoz kapcsolódó vonalszakaszokra is szükség szerint alkalmazni kell. A különböző készültségi fokozatnál az elhárítási munkákat, az alábbiak szerint kell végezni: Kezdődő havazás (0 fokozat): Teendő intézkedések: A szolgálati helyeken helyi előkészítő tevékenységgel a problémát meg tudják oldani külső segítség igénybevétele nélkül. Ahol helyi intézkedések megtételére személyzet hiányában lehetőség nincs, ott a pályavasúti diszpécserek útján a megfelelő személyzet oda rendelésére intézkedni kell, a síkosság-mentesítést, hó-eltakarítást, illetve a váltók tisztítását meg kell kezdeni. Az utasforgalmi területekkel kapcsolatos hóeltakarítási igényt a forgalmi személyzetnek be kell jelenteni a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. diszpécseri rendszerébe, akinek a megadott reakció időn belül meg kell kezdeni a munkát. I. fokozatú hó-készültség: Általános követelmény, hogy a személyszállító és az ehhez szükséges egyéb vonatok forgalmát a menetrend előírásai szerint biztosítani kell a tehervonati közlekedés minimális korlátozásával. A vonatforgalom fenntartásában valamennyi szakterület dolgozója köteles részt venni. Bevezetése: Bevezetése egy adott vonalszakaszra (területre), vonalra, vagy a Pályavasúti területi igazgatóság egész hálózatára történhet. A Forgalmi csomóponti főnökségek, vagy az állomás, pályafenntartási/hidász szakasz vezetője, vagy megbízottja, esetlegesen a Helyi Téliforgalmi Bizottság kezdeményezheti és az érintettek egyetértésével vezetheti be az alábbiak figyelembevételével: Az I. fokozatú készültség bevezetését a Forgalmi csomóponti főnökség vagy az állomás vezetője (megbízottja), minden esetben köteles jelenteni a forgalmi vonalirányító felé, felügyelt vonalak esetében a felügyeletet ellátó irányító felé, egyidejűleg értesíteni kell a pályavasúti diszpécsert is. A forgalmi vonalirányító és a pályavasúti diszpécser kezdeményezésére a területi főüzemirányító javaslata alapján a Pályavasúti területi igazgatóság ügyeletes vezetőjének hozzájárulásával vezethető be. Az értesítéseket helyileg kötelesek megszervezni. Az értesítéseket a pályavasúti diszpécser adja ki írásban és a területi főüzemirányító rendelkezése alapján gondoskodik a Pályavasúti területi igazgatóság hókészenlétes munkatársának és a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. diszpécseri szolgálatának értesítéséről. Az állomás vezetője vagy megbízottja a forgalmi vonalirányító útján köteles tájékoztatni az illetékes Pályavasúti területi igazgatóság hó-készenlétesét az elhárítást irányító külszolgálati ügyeletes személyéről. Az önkormányzatok által üzemeltetett utasforgalmi területek esetében az elrendelt hó fokozatokról történő értesítési kötelezettségeket a Téliforgalmi Végrehajtási Utasításban kell szabályozni.

28 28 Az elhárításhoz szükséges többlet létszámmal kapcsolatos irányítási és szervezési feladatokat az illetékes pályafenntartási szakasz végzi. Az I. fokozatú készültség bevezetéséről egy vagy több vasútvonalra a Pályavasúti területi igazgatóságok, valamint a terület hálózatára az állomásokról kapott információk, adatok alapján az illetékes területi hó-készenlétes intézkedik. Az I. fokozatú hó-készültség bevezetését a Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság Üzemirányító központ hálózati főüzemirányítója, valamint a MÁV-START Zrt. hálózati személyszállítási és vontatási főirányítója részére is jelenteni kell. Országos havazás esetén a Központi Operatív Bizottság a teljes vasúthálózatra I. fokozatú készültséget vezethet be. Készenléti szolgálat: A Téliforgalmi Végrehajtási Utasításokban megjelölt állomásokon, pályafenntartási szakaszokon, a hó-készenlétesek elkezdik működésüket. A Területi igazgatóságokon a hókészenlétesnek meg kell kezdeni a készenléti szolgálatot. Teendő intézkedések: A szükséges teendőkről a forgalmi vonalirányítók és a pályafenntartási főnökségek hóügyeleteseinek információi alapján a területi főüzemirányító, a pályavasúti diszpécser és a Pályavasúti területi igazgatóság hókészenlétese folyamatosan konzultál és hozza meg a szükséges intézkedéseket. A HLS hóolvasztó berendezéseket mozdonnyal és személyzettel el kell látni. A kijelölt mozdonyokra a megrendelés alapján hókotrókat fel kell szerelni, a hómarókat üzemkész állapotba kell helyezni, és biztosítani kell rájuk a személyzetet. Az I. fokú készenlét bevezetése nem jelenti automatikusan az osztott munkaidő felfüggesztését. Az osztott munkaidő felfüggesztésére külön, csoportos útján a területi főüzemirányító jogosult. A vontatójárműveknél a fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket azonnal be kell vezetni (fék-, levegőellátás, tető-, áramszedő vizsgálat, stb.) A személykocsi és javítóműhelyi szolgálatot meg kell erősíteni. Az alállomási, illetve a kijáró vágányok azonnali és teljes felszabadítását el kell végezni. A felsővezetékes üzemeltetés, valamint a biztosítóberendezési szakszolgálat készenléteit meg kell erősíteni. Az esetleges hófúvásos pályarészek figyelemmel kísérése a mozdonybeutazást tartó pályafenntartási szakaszok feladata. A hó-figyelés a forgalombiztos közlekedés biztosítéka, illetve a tervszerű hómentesítés szervezésének az alapja. Mindehhez az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján az előrejelzéseket a várható havazásra, illetve a hó mennyiségére vonatkozóan figyelemmel kell kísérni. A hóolvasztó gépi és vegyi anyagok rendelkezésre állását, hozzáférhetőségét biztosítani kell, üzemben kell tartani, gondoskodni kell a váltók kenéséről. A Vontató járműkarbantartó telephelyeken a mozdony ki- és bejárási lehetőséget legalább egy vágányúton biztosítani kell. Az állomási vágányrészeken, kitérőkben a pályás és forgalmi szolgálat feladata, telephelyen belül pedig az üzemeltető feladata a vágányút hótól való takarítása. Személyzet nélküli szolgálati helyeken, ahol a rugós váltók fűtése nem megoldott, a váltók hótól való takarítása az illetékes pályafenntartási szakaszok feladata. Az utasforgalmi területek síkosság-mentesítését, a kitérők és a gyalogos felüljárók hó-eltakarítását, tisztítását MÁV Zrt. valamennyi érintett szervezeti egységének külön értesítés nélkül meg kell kezdeni.

29 29 Várható síkosság esetén a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft., a készültség és az utasforgalomra megnyitott területnagyság ismeretében, megszervezi a szükséges létszámot. A rendelkezésre állást (ügyelet vagy készenlét) a Helyi Téliforgalmi Bizottság vezetőjével határozzák meg. I. fokozatú hó-készültség esetén a kiadott vágányzári- és feszültségmentesítési rendeleteket felül kell vizsgálni, szükség esetén vissza kell vonni. Amennyiben a havazás megszűnése nem várható, és a vonatforgalmat nem lehet az I. fokozatú hó-készültségnek megfelelően fenntartani, a szolgálati vezetőknek, valamint a Pályavasúti területi igazgatóságok pályás-ügyeleteseinek kezdeményezni kell az illetékes TTFB felé a II. fokozatú hó-készültség bevezetését. II. fokozatú hó-készültség: Bevezetése: A területi szakmai osztályok-, főnökségek vezetői, vagy megbízottjaik, a területi hóügyeletesek, valamint az illetékes területi főüzemirányító kezdeményezésére, egy-egy vonalra, vonalszakaszra vagy a Pályavasúti területi igazgatóság egész hálózatára a II. fokozatú hókészültséget a TTFB vezetője rendeli el. A II. fokozatú hó-készültség bevezetéséről a Területi pályalétesítményi osztály, távirat vagy fax útján köteles gondoskodni. A II. fokozatú hókészültség bevezetését a Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság Pályalétesítményi osztály, a Forgalmi üzemirányítási osztály és a Központi Operatív Bizottság felé is jelenteni kell, továbbá egyidejűleg értesíteni kell a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. diszpécseri szolgálatát, az Üzemirányító központ hálózati főüzemirányítóját, valamint a MÁV-START Zrt. hálózati személyszállítási és vontatási főirányítóját. Ügyeleti szolgálat: A Területi Téliforgalmi Rendelkezésben valamennyi szakszolgálat részéről kijelölt végrehajtási egységeknél vezetői szintű ügyeleti szolgálatot kell elrendelni. A védekezési munkálatokat a helyi (telephelyi) szervezeti egység vezetői kötelesek irányítani. A Pályavasúti területi igazgatóság Területi pályalétesítményi osztálya biztosítja a területi hóügyeleti szolgálatot. A területihó-ügyeletes köteles állandó kapcsolatot tartani a hálózati főüzemirányítóval (központi hó-ügyeletessel). A külszolgálatok Helyi Téliforgalmi Bizottsága, a Pályavasúti Területi igazgatóságok, illetve a Területi Téliforgalmi Bizottságok megkezdik koordinációs tevékenységüket. Amennyiben szükséges, a Központi Operatív Bizottság is megkezdi működését. Teendő intézkedések: Kétvágányú pályákon ki kell jelölni azokat az állomásokat, ahol az állomás egyik végén váltóállítási lehetőséget kell biztosítani, míg a másik oldalon párhuzamos vágányutat kell beállítani. Az állomásokon minimum az átmenő fővágányokon történő közlekedést biztosítani kell. A Téliforgalmi Végrehajtási Utasításban meghatározott állomásokon a vonatkeresztezéseket meg kell tiltani. Konkrét intézkedéseket kell megvalósítani arra az esetre, amikor a rendkívüli havazás miatt az ingavonati közlekedés biztonsági okok miatt nem tartható fenn. Ilyen esetben a váltóállítási nehézmények és más okokból is csökkenő fejpályaudvari kapacitásból adódó vonattorlódás mérséklésére egyes személyszállító vonatok csak a kijelölt állomásokra érkeznek, és onnan indulnak.

30 30 Az utazóközönség tájékoztatása a megváltozott személyforgalomról a szolgálati helyeken élőszóban, az állomások hangosbemondóin, hirdetményeken, a MÁVINFORM on, tömegkommunikációs eszközökön, az interneten, valamint a menetrendkönyvben megjelölt információs elérhetőségeken keresztül folyamatosan történik. A kommunikációra különösen nagy hangsúlyt kell fektetni, egyértelmű információt kell közölni a hópihe jellel ellátott vonatok közlekedéséről. (Pl. Adott napon közlekedő vonatok közül csak a hópihe jellel ellátottak közlekednek.) II. fokozatú hó-készültség esetén kiadott vágányzári- és feszültségmentesítési rendeleteket és a biztosítóberendezés kikapcsolási engedélyeket felül kell vizsgálni, szükség esetén vissza kell vonni. Az áruszállítást a Területi Téliforgalmi Bizottságok javaslatai alapján, a Központi Operatív Bizottság rendeleteinek figyelembevételével kell lebonyolítani. Ha a lehullott hó magassága, illetve az útátjárókban összetömörödött fagyott hó nem teszi lehetővé az elől haladó vezérlőkocsival történő közlekedést, akkor az ingaszerelvények vezérlőkocsijai elé vonómozdonyt kell biztosítani. Ha a körülmények nem teszik lehetővé a körüljárást, (pl. fejpályaudvar), akkor az ingaszerelvény mindkét végét mozdonnyal kell ellátni. A váltóállítási lehetőségeket az alábbiak szerint kell biztosítani: Személyszállító vonatokat indító állomásokon a vonatok vágányútjaiban és a személyvonatok szerelvényeit tároló vágányoknál az érintett váltókat állíthatóvá kell tenni. Nyíltvonali pályaelágazásokban ki kell jelölni azt az irányt, ahol a vonatközlekedést biztosítani kell. Ennek meghatározásáért az illetékes területi főüzemirányító felelős. A nyíltvonali szolgálati helyeken, amennyiben a vonatforgalom indokolttá teszi, a szükséges létszámot biztosítani kell. A kiemelt fontosságú árufeladási- és kiszolgálási helyeken a kiszolgáláshoz szükséges váltók állítását legalább egy vágányúton biztosítani kell. Ha az időjárási viszonyokban - az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közölt előrejelzések alapján - további rosszabbodás, valamint a vonatforgalom lebonyolításában további nehézmények várhatók, fel kell készülni a III. fokozatú hókészültség (rendkívüli állapot) bevezetésére. III. fokozatú hókészültség (rendkívüli állapot) Bevezetése: A Központi Operatív Bizottság vezetője a Területi Téliforgalmi Bizottságok vezetőinek jelentései és javaslatai alapján rendelkezik a III. fokozatú hókészültség (rendkívüli állapot) bevezetésére. A III. fokozatú hó-készültség bevezetéséről, az érintettek értesítéséről a hálózati főüzemirányító gondoskodik, egyidejűleg értesíti írásban a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft Kft. diszpécseri szolgálatát, valamint a MÁV-START Zrt. hálózati személyszállítási és vontatási főirányítóját. Ügyeleti (készenléti) szolgálat: A végrehajtási egységeknél, a Pályavasúti területi igazgatóságoknál, folyamatos, vezetői szintű ügyeleti (készenléti) szolgálatot kell tartani. A végrehajtási egységek, Pályavasúti területi igazgatóságok és szakmai területek kijelölt vezetői folyamatos ügyeleti szolgálatot látnak el a központi illetve a Területi Téliforgalmi Bizottságokban.

31 31 Teendő intézkedések: A III. fokozatú hó-készültség bevezetéséről a hálózati főüzemirányító köteles értesíteni az érintetteket a Pályavasúti területi igazgatóságok hó-készenlétesét, az érintett vállalkozó vasúti társaságokat és a vasúti pályakapacitás elosztását végző szervezetet. A Központi Operatív Bizottság folyamatosan végzi feladatát. A teendő intézkedéseket és a szükséges döntéseket az adott helyzettől függően hozza meg. Rendkívüli állapot idején a korlátozott számú, meghatározott viszonylatú személyszállító- és tehervonatok közlekedtetése a Központi Operatív Bizottság döntése alapján, operatív módon történik. Az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, élőállatok, kiemelt energiahordozók rendeltetési helyre történő szállítását biztosítani kell. Munkaerő igénybevétele: Rendkívüli állapot esetén a lehetőségek függvényében valamennyi idegen (nem MÁV dolgozó, helyi önkormányzat-, polgári védelemi szövetség-, katasztrófavédelem által biztosított, stb.) munkaerőt igénybe kell venni a váltók és vágányok tisztítására. A zord időjárás okozta akadályok leküzdésére valamennyi munkavállalót mozgósítani lehet, az orvosi alkalmasságuk figyelembevételével. Ebben a hó-készültségi fokozatban különös jelentőséggel bír a hóeltakarításban résztvevők teával, élelemmel történő ellátása, pihenésükhöz készenlétes helyiségek biztosítása. A munkaerő igénybevétele során kiemelt figyelemmel kell lenni a Kollektív Szerződés 1/A. számú mellékletében meghatározott hideg környezetben végzett munka munkaszervezési intézkedéseire.

32 32 3. sz. függelék A munkahelyi hóügyelet ellátása, az ügyeletes feladatai Külszolgálatnál (szolgálati helyeken): Ha a kezdődő havazás a szolgálati helyen a vonatforgalom lebonyolításában zavart vagy váltóállítási nehézményt okoz, munkaidejében a szolgálati hely vezetője, munkaidején kívül az általa megbízott munkavállaló köteles a vonatforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. (UTASFORGALMI területek síkosságának bejelentését, egyközpontos állomásokon a hó eltakarítási, váltótisztítási igény bejelentését. A szolgálati helyen rendelkezésre álló igénybe vehető dolgozókkal a hó eltakarítást, váltótisztítást meg kell kezdeni.) I. fokozatú hókészültség bevezetése után a Területi Téliforgalmi Rendeletekben megjelölt szolgálati helyeken, pályafenntartási szakaszokon a hó-készenlétesek elkezdik működésüket. A hóügyeletesi szolgálatot külön rendelkezés alapján kell végezni, melyet a Területi Téli Forgalmi Rendelkezésben kell szabályozni. II. és III. fokozatú hókészültség idején folyamatos vezetői szintű ügyeleti szolgálatot kell ellátni. Folyamatos vezetői ügyelet ellátásának helyét a Téliforgalmi Végrehajtási Utasításban kell szabályozni. Feladataikat az Utasítás 2. sz. függelékében, valamint a Területi Téliforgalmi Rendelkezésben leszabályozottak szerint kötelesek végezni. Pályavasúti Területi Igazgatóságoknál: I., II. és III. fokozatú hókészültség esetén a Területi pályalétesítményi osztály hókészenlétese (területi hóügyeletes) teljesít szolgálatot. A Pályafenntartási főnökség munkahelyi ügyeleti szolgálatot ellátó munkavállalóinak folyamatos tájékoztatási kötelezettsége van a felügyelt területekről. A bevezetést/döntést követően a területi főüzemirányító I. II. és III. fokozatú hókészültség esetén köteles a készenléti szolgálatot ellátó munkavállalók értesítéséről gondoskodni. A II és III. fok estén a Pályalétesítményi osztály területi hóügyeletes köteles ügyeleti szolgálatot megszervezni. A hóügyeletes akadályoztatása esetén, az illető osztály vezetője köteles a helyettesítésről időben gondoskodni. A II. és III. fokozatú hókészültség esetén a hóügyeletes szolgálati helye: a területileg illetékes Forgalomirányítási csoport. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóságon: A Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság központi hóügyeletesi feladatait a hálózati főüzemirányító látja el. A területi hó ügyeletes általános feladatai, I. II. III. fokozatú hókészültség esetén Folyamatosan tájékozódik a rendkívüli eseményekről és időjárási körülményekről. Kapcsolatot tart a területileg illetékes főüzemirányítóval, a Pályavasúti területi igazgatóság szakmai ügyeleteseivel és a vállalkozó vasúti társaságok kapcsolattartóival. Koordinálja az elhárítás feladatait a Területi Téliforgalmi Bizottság döntése alapján. Szükség esetén intézkedik a magasabb készültségi fokozat bevezetése iránt, illetve amennyiben az időjárási viszonyokban és a vonatforgalom zavartatásában kedvezőbb körülmény áll elő, kezdeményezi a készültségi fokozat mérséklését. Koordinálja a végrehajtó egységek, szolgálati helyek ügyeleteseinek tevékenységét. Figyelemmel kíséri a Téliforgalmi Végrehajtási Utasításokban szabályozottak betartását.

33 33 Az ügyeleti szolgálat során bekövetkezett rendkívüli eseményekről és a rendkívüli időjárási helyzet alakulásáról 0:00, 8:00, 12:00, 15:00 és 21:00 órakor jelentést tesz a hálózati főüzemirányító részére. A szolgálata során a bekövetkezett eseményekről írásos napi jelentést köteles készíteni. A jelentést a követő nap reggel 5.00 óráig kell összeállítani. A TTFB ügyvezető teendőit ellátó Területi pályalétesítményi osztály hókészenlétesének kell a jelentést az Üzemirányító központ hálózati főüzemirányítója részére elektronikus levelezés útján megküldeni a 8. sz. melléklet szerinti minta alapján. (A hiteles és korrekt tájékoztatás érdekében a jelentést tevő hóügyeletes munkáját a jelentés összeállításakor a vállalkozó vasúti társaságok kapcsolattartói, a főüzemirányítók, a forgalmi vonalirányítók, és a műszaki diszpécseri szolgálatok kötelesek aktuális információkkal elősegíteni az adatszolgáltatást) Pályavasúti területi igazgatóság összesített helyzetjelentésének határidőre történő leadásáért és az abban foglalt adatok helyességéért, a jelentést összeállító hóügyeletes tartozik felelősséggel. A központi hóügyeletes általános feladatai II. és III. fokozatú hókészültség esetén Folyamatosan tájékozódik a rendkívüli eseményekről és időjárási körülményekről. Intézkedéseivel részt vesz a forgalmi zavarok elhárításában. Kapcsolatot tart a területi hóügyeletesekkel. Informálódik és felügyeli a téliforgalmi utasításokban, rendelkezésekben szabályozottak betartását. A Központi Operatív Bizottság rendelkezéseinek megfelelően koordinálja a területi ügyeletesek tevékenységét. A területi jelentések alapján írásos jelentést készít a rendkívüli eseményekről a Pályavasúti üzemeltetési főigazgató részére, illetve a külön rendelkezés alapján a felügyeletet ellátó felettes szervezetek részére. Fenti tevékenységeket szükség esetén átruházhatja a rendkívüli helyzeteket kezelő irányítóra.

34 34 4. sz. függelék A MÁV Zrt.-nél használatos hóeltakarító eszközök, berendezések alkalmazási területei és működtetésük feltételei Villamos váltófűtő berendezés: A villamos váltófűtés átlagos téli időjárás esetén a váltó hó- és jégmentesítésére és a csúcssínek lefagyásának megakadályozására szolgál. Rendkívüli téli időjárási körülmények között (pl. erős hófúvás) előfordulhat, hogy az üzemszerűen működő váltófűtő berendezés megfelelő kezelése ellenére a váltófűtés a csúcs- és tősínek közül nem tudja kellően a folyamatosan felgyülemlő havat kifűteni. Ebben az esetben kézi munkaerő igénybevétele lehet szükséges a kitérők hó- és jégmentesítéséhez. Azokon az állomásokon, ahol ilyen berendezés van, a Területi Téliforgalmi Bizottság köteles elkészíttetni és kiadni a villamos váltófűtő berendezés kezelési utasítást, amely részletesen tartalmazza a berendezés leírását, kezelését. A 25 kv-os oszloptranszformátor állomás és a 230 V-os elosztóhálózat, a Pályavasúti területi igazgatóság Erősáramú osztály illetékes szervezeti egységének állagában van, aki a javításáról, karbantartásáról gondoskodik. A váltófűtő berendezés próbaüzemeltetését minden év szeptember 1. és október 15. között kell elvégezni. Azon váltófűtő berendezések esetében, amelyek a forgalmi szolgálat részére üzemállapotukról visszajelzéssel nem rendelkeznek, a váltófűtő berendezések üzemkész állapotáról a havazás várható időpontja előtt bejárás során meg kell győződni, szükség esetén bekapcsolásukat el kell végezni, a meghibásodásuk elhárításáról gondoskodni kell. A váltófűtő transzformátorokat 25 kv-os oldalról minden évben, a téli felkészülés kezdetén be kell bekapcsolni és április 15-én kell kikapcsolni. Ezen időszakon kívül be kell kapcsolni az állomás kérésére 0 C körüli eső, havas eső, ónos eső időtartamára vagy havazás esetén. Azon váltófűtő berendezések esetében, amelyek lopás, rongálás miatt fokozottan veszélyeztetett helyen vannak, vagyonvédelmi ok miatt a váltófűtő transzformátorokat nem kell kikapcsolni. Nem lehet kikapcsolni azokat a váltófűtő transzformátorokat, amelyek más szakág berendezéseinek villamos energiaellátását is biztosítja (pl. biztosítóberendezés tartalék betáplálás). Ebben az esetben a transzformátor állomás betáplálási főelosztó szekrényében (transzformátor szekunder elosztó szekrény) a váltófűtési leágazás kapcsolókészüléke segítségével kell a váltófűtő berendezések kikapcsolását elvégezni. A váltófűtő berendezéssel felszerelt váltókon bármilyen jellegű munkavégzés csak a forgalmi szolgálat engedélyével, a váltófűtő berendezés kikapcsolt állapotában végezhető. Bármely más munkavégzés esetén a fűtőberendezés kikapcsolása szükséges. A forgalmi irodából való kikapcsolhatóság kiépítéséig a kikapcsolást el tudja végezni a helyszínen az Erősáramú főnökség illetékes dolgozója, vagy a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. villamos szakemberei. A váltófűtést tápláló transzformátor kikapcsolható az őt tápláló felsővezetéki berendezés szakasz kikapcsolásával is, a villamos üzemirányító elektrikus által. Az állomási szemléken, állomásbejárások alkalmával a váltófűtő berendezések állapotát szemrevételezéssel ellenőrizni kell, a hiányosságot az erősáramú szakszolgálat felé jelezni kell, valamint a meghibásodásokat, hiányosságokat a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft.-nek be kell jelenteni. A próbaüzem során felmerült, jegyzőkönyvezett hiányosságokat az aktuális karbantartási szerződésben foglalt határidő szerint el kell hárítani. A villamos váltófűtő berendezéssel ellátott váltóknál hőlégsugaras hó- és jégmentesítést nem szabad alkalmazni.

35 35 Gázüzemű váltófűtő berendezés: A gázüzemű váltófűtő berendezés a váltó hó- és jégmentesítésére, a csúcssínek lefagyásának megakadályozására szolgál. Azokon az állomásokon, ahol ilyen berendezés létesül, a Területi Téliforgalmi Bizottság köteles elkészíteni és kiadni a Gázüzemű váltófűtő berendezés Üzemeltetési Utasítás -át, amely részletesen tartalmazza a berendezés leírását kezelését, karbantartását. A gázüzemű váltófűtő berendezések karbantartását a pályamesteri szakaszok végzik, illetve végeztetik. Betáplálás szerint három rendszer üzemelhet: propángáz palackos, propángáz kistartályos, vagy vezetékes földgáztáplálású rendszer. A tél beállta előtt biztosítani kell a palackok, illetve a kistartályok teljes töltöttségét. A palackok, kistartályok cseréje, feltöltése a pályafenntartási szakasz feladata. A feltöltést propángázzal kell elvégezni. Üzemeltetési időszakban a palackok, kistartályok töltöttségi állapotát hetenként ellenőrizni kell. A palackokat 3 évenként be kell szállítani nyomáspróbára a gázszolgáltatóhoz. A váltófűtő berendezés távvezérelt fűtést biztosit, be- és kikapcsolását az állomás dolgozói kizárólag a szolgálati helyeken elhelyezett kapcsolódobozókon lévő kapcsolókkal végzik. A fűtés bekapcsolására a szolgálatot teljesítő forgalmi dolgozó jogosult. Kezelését az energiatakarékosság figyelembevételével az Állomási Végrehajtási utasítás -ban kell szabályozni. A váltófűtő berendezéssel felszerelt váltókon bármilyen jellegű munkavégzés csak a forgalmi szolgálat engedélyével, a váltófűtő berendezés kikapcsolt állapotában végezhető, a pályafenntartási szakaszok által biztosított szakközeg jelenlétében. Az állomási szemléken, állomásbejárások alkalmával a váltófűtő berendezések állapotát szemrevételezéssel ellenőrizni kell, a hiányosságot az állagban tartó felé jelezni kell. A gázüzemű váltófűtő berendezéssel ellátott váltóknál hőlégsugaras hó- és jégmentesítést nem szabad alkalmazni. Hó- és jégolvasztó gépek (HLS): A hó és jégolvasztó gép (továbbiakban: HLS) az állomási váltók hó- és jégmentesítésre szolgál. A HLS gépeket minden év október 15-től a következő év április 15.-ig a kijelölt helyen és vágányon a /1985 sz. végrehajtási utasításban meghatározott tárolási helyzetben kell tartani. Amennyiben a HLS gép alkalmazása szükségessé válik, annak hatékony felhasználására felelős pályamestert, a gép működtetésénél jelenlévő dolgozót, az állomás területén való közlekedetési és alkalmazási feltételeinek biztosítására felelős forgalmi dolgozót az állomás vezetője köteles biztosítani. A gép működtetéséhez szükséges mozdonyt és mozdonyvezetőt, a HLS gépkezelő személyzetét a gépészeti szakmai terület köteles biztosítani. A pályamester feladata megszervezni a hó- és jégmentesítő munkát, míg a jelenlévő pályafenntartási szakasz és biztosítóberendezési szakasz dolgozója köteles a helyszínen irányítani, ellenőrizni azt, különös tekintettel a keletkező hőhatások káros következményeinek megelőzésére és elhárítására. Biztosítóberendezési szakasz dolgozójának felügyelete mellett a HLS az állomások területén bárhol munkába állítható, kivéve azokat az átmenő vágányokat, ezekben fekvő kitérőket, melyeknél sugárzó kábel van elhelyezve, illetve a villamos vagy gázüzemű fűtéssel felszerelt váltóknál. Az üzemirányító szakszolgálat kijelölt felelősének a gépészeti szakmai területtel egyetemben a Pályavasúti területi igazgatóság megrendelése alapján a HLS gép mozgatásához, működtetéséhez diesel vagy villamos mozdonyt kell biztosítani. A HLS gépek működtetésére a 408, 418, 448-5, 628 sorozatú dieselmozdonyok, valamint a 431, 460, 630 sorozatú villamos mozdonyok alkalmazhatók. A forgalmi szakszolgálat kijelölt felelősének kell a vonatforgalom biztosítása és az állomási technológia figyelembevétele alapján a kitérőkben, a vágányokban szükséges hó- és jégolvasztási munkák sorrendjét meghatározni, továbbá a rendelkezésének megfelelően kell a hóolvasztó egységet az üzemelés megkezdésétől, annak befejezéséig közlekedtetni. A gépet az állomás, helyi adottságának megfelelően kell rákapcsolni a mozdonyra úgy, hogy két vezetőállásos mozdony esetén is a gép kezelője és a mozdonyvezető olvasztás közben a homlokablakon keresztül tudja figyelni az üzemelő HLS gépet, a váltót (váltókörzetet) és a mozgást szabályozó jelzőket, jelzéseket.

36 36 Nyíltvonalon ki- és bevonulás (szállítás) közben a HLS gépet minden esetben vontatott menetben kell továbbítani, engedélyezett sebessége legfeljebb 40 km/h állomáson, ha a mozdony tolja a gépet a legnagyobb sebesség 15 km/h, de behavazott, nem megfigyelhető vágányon csak olyan sebességgel szabad a mozgást végezni, hogy váratlan akadály esetén is biztonságosan meg lehessen állni. Behavazott vágányon HLS gépet tolni a sínkoronától mért, legfeljebb 25 cm laza hómagasságig szabad. A gépet összezárt és az erre kialakított lánccal biztosított fúvócsövekkel kell szállítani. Hó- és jégolvasztás közben a sebességet úgy kell szabályozni, hogy az 5-7 km/h legyen, de a jelfeladó kábelrendszer közelében nem csökkenhet 3 km/h alá. Ilyen helyen megállni csak a lángok kioltása után szabad. Begyújtott főlánggal üzemelő gép 10 méteres körzetében tartózkodni szigorúan tilos! Ha csak a gép, gyújtó égői működnek, a kezelő személyzeten kívül a homlokoldal felől megközelíteni legfeljebb 10 méterre szabad. A gépet szigorúan tilos fordítókorong, vágányhídmérleg, tűz- és robbanás veszélyes anyagok tárolására használt helyek, üzemanyagtöltőés átfejtő állomások, olajjal erősen szennyezett vágányrészek és sugárzó kábeleket tartalmazó vágányszakaszoknál működtetni, valamint az utóbbi esetben működő gyújtólánggal huzamosabb ideig (1-2 mp) ott tartózkodni. Hómarók Az UNIMOG (továbbiakban UM) 200-as pályaszám-csoportba tartozó járművekhez VF3 típusú nagy teljesítményű hómaró tartozik. A gép kifejezetten vonali hóeltakarítási célokat szolgál. Hóeltakarításkor a hóakadály magasságától és a hó minőségétől függően a kiszórási távolságot úgy kell szabályozni, hogy a legnagyobb kiszórási teljesítmény legyen elérhető. Ennek biztosítása érdekében mindenkor űrszelvényen kívül, de minimális távolságra kell a havat kiszórni. Eltakarítás közben kialakuló hósugarat tilos személyekre, épületekre és olyan hely felé irányítani, amelyekben a hóban levő esetleges idegen anyagok kárt okozhatnak. Villamosított vonalon végzett hóeltakarításnál a felsővezetéket minden esetben feszültségmentesíteni kell. Vonali hóeltakarításnál az oldalszárnyakat a hómennyiségnek megfelelően ki kell nyitni, és nyitott helyzetben rögzíteni. Nyitott oldalszárnyakkal űrszelvénybe nyúló létesítmény mellett elhaladni, raktári vágányra járni szigorúan tilos! Felemelt maróhengerrel végzett munkánál helyismerettel rendelkező pályafenntartási szakasz dolgozója köteles megfelelő jelzésekkel a mozgásokat szabályozni, és minden vonatkozásban segíteni a hómaró vezetőjének munkáját. Ha a nyílt vonalon a hóakadály magassága a 2 m-t meghaladja, a hóeltakarítást csak akkor lehet megkezdeni, ha a szomszédos állomás forgalmi szolgálattevője és a járműszemélyzet között jól működő távközlési kapcsolat van. Mozdonyra szerelt hókotró A mozdonyra szerelt hókotrók legfeljebb 70 cm laza hómagasságig a pálya szabaddá tételére és az egyes mozdonytípusokra előírt magasságú és hosszú egybefüggő hóakadályok áttörésére alkalmasak. Mélyebb bevágásokban csak rövidebb akadályok áttörésére alkalmazhatók. Baleset és üzemi zavarok elkerülése céljából olyan bevágásban szabad munkába állítani, amelynél a hó magassága közel egyforma. Ívben csak olyan hóakadályok áttörését szabad megkísérelni, amelynél a külső sínszál felől a hó legfeljebb 30 cm-rel vastagabb. Ha a hóréteg 4-5 m-nél nagyobb hosszban a belső sínszál felől vastagabb, akkor kisiklás következhet be. Kétvágányú pályán fontos, hogy a hókotró menet legalább km/h sebességgel haladjon, mert csak ez esetben szórja a havat nagyobb távolságra és a már megtisztított vágány beszórása így kerülhető el. Kétvágányú pályán úgy kell a hóeltakarítást ütemezni, hogy a menet nyílt pályán vonattal ne találkozzék. A menet indításának elrendelése a pályafenntartási szakasz feladata.

37 37 Az egyes mozdony-sorozatokra felszerelt hókotró menetekre, az egybefüggő hóakadályok laza hómagasságára és hosszára vonatkozó korlátozások: 1 db 438 sorozatú mozdonnyal legfeljebb 1,2 m magas és 10 m hosszú, 2 db 438 vagy 1, illetve 2 db 478 sorozatú mozdonnyal legfeljebb 1,5 m magas és a mozdonyok számától függően 10, illetve 20 m hosszú, 628 sorozatú mozdonnyal legfeljebb 1,5 m magas és 20 méter hosszú egybefüggő hóakadály törhető át. A 438, sorozatú mozdonyokkal legfeljebb 50 km/h, a 628 sorozatú mozdonnyal legfeljebb 60 km/h sebesség alkalmazható hókotróval felszerelve.

38 38 1.sz. melléklet MINTA Kimutatás azokról a szolgálati helyekről, ahol a különböző készültségi fokozatok (I. II. III.) esetén a menetrendtől eltérő vonattalálkozások nem engedélyezettek, illetve ahol azokat biztosítani kell Jelmagyarázat: = a vonattalálkozásokat biztosítani kell X = a vonattalálkozás nem engedélyezett Vonalsorszám Szolgálati helyek Készültségi fokozatok I. II. III. MINTA Szolgálati helyek felsorolása, ahol erős havazás és hófúvás esetén vonatmegállítási tilalom van 2. sz. melléklet Vonalsorszám Szolgálati helyek 3. sz. melléklet MINTA Erős havazás, hófúvás esetén az alábbi szolgálati helyeken, illetve vágányain tilos kocsikat leállítani Vonalsorszám Szolgálati helyek és sz. vágányai

39 39 4. sz. melléklet MINTA Hóeltakarításra igénybe vehető MÁV- START Zrt. hóeltakarító eszközei PÜF Területi Igazgatóság Üzemképes HLS hóolvasztó adatok Állomási hely mennyiség (db) Kiképzett kezelő személyzet Típus mennyiség (db) Üzemképes HK hóeke adatok Állomásítási hely Egyéb adatok Mozdonyok Típus mennyiség (db) Állomásítási hely HK 43, db sorozatú mozdony Ferencváros HK db sorozatú mozdony HK 43,47 4 Győr 2 db sorozatú mozdony Budapest HK 43,47 2 Balassagyarmat 1 db sorozatú mozdony HK 62 2 Szolnok 1 db sorozatú mozdony HK 43,47 2 Hatvan 1 db sorozatú mozdony Székesfehérvár 1 van HK 43, db 478 sorozatú mozdony Székesfehérvár HK db sorozatú mozdony Nyíregyháza 1 van HK 43,47 2 Nyíregyháza 2 db sorozatú mozdony Debrecen 2 van HK 43, db sorozatú mozdony Debrecen Debrecen HK db sorozatú mozdony HK db sorozatú mozdony Záhony HK 62 széles 2 1 db sorozatú mozdony Miskolc Szeged HK 43, db 478 sorozatú mozdony UM hómaró 1 Miskolc Miskolc HK db srozatú mozdony Szeged 1 van HK 43, db 478 sorozatú mozdony Szeged HK db sorozatú mozdony HK 43, db 478 sorozatú mozdony Békéscsaba HK db sorozatú mozdony HK 62 2 Székesfehérvár 1 db sorozatú mozdony HK 43, db 478 sorozatú mozdony Szombathely Szombathely HK db srozatú mozdony HK 43, db 478 sorozatú mozdony Celldömölk HK db srozatú mozdony HK 43, db 478 sorozatú mozdony Nagykanizsa HK db sorozatú mozdony Dombóvár HK 43,47 2 Pécs 1 db 478 sorozatú mozdony HK 43, db 478 sorozatú mozdony Dombóvár HK db sorozatú mozdony Összesen:

40 40 5. sz. melléklet MINTA Váltófűtő berendezésekkel ellátott váltók jegyzéke Szolgálati hely Váltók száma Összesen hány db. váltón A váltófűtés üzeme (villamos, gáz) 6. sz. melléklet MINTA Rugós váltóval rendelkező szolgálati helyek felsorolása Vonalsorszám Szolgálati helyek MINTA A ügyeleti szolgálatba bevonhatók, elérhetőségek Név Beosztás Telefonszám Telefonszám 7. sz. melléklet

41 41 8. sz. melléklet MINTA Minta a rendkívüli időjárás és egyéb rendkívüli helyzet miatt kialakult helyzetjelentés összeállításához.. Címzettek Helyzetjelentés a. Igazgatóság területéről: Jelentem, hogy a.. Igazgatóság területén.. (dátum) a rendkívüli időjárás (egyéb ok.... stb.) miatt az alábbi helyzet alakult ki: 1. Időjárási, egyéb ok miatt kialakult helyzetkép: a.) Az elmúlt 24 óra időjárásának vagy eseményének rövid ismertetése (zord idő, szél, csapadék.. sztrájk stb.), b.) Rendkívüli időjárás esetén a készültségi fokozatok mértéke, alakulása. 2. Rendkívüli időjárás miatt kialakult helyzet: a.) Elzárt vasútvonalak és vonalszakaszok (vasútvonalak szerinti bontásban és állomásközökkel, mettől-meddig, óra, perc). b.) Részben járható vasútvonalak (előző bontás szerint). c.) Vonatforgalmat jelentősen akadályozó tényezők: felsővezeték szakadás, áramszedő törés, biztosítóberendezési zavarok (állomási, vonali), hálózat-kimaradás, váltóállítási nehézmény (hol, mettől-meddig). 3. Személyszállító vonatok közlekedése: a.) Nemzetközi forgalom: x vonatelmaradás, (vonatszám, viszonylat), x nyíltvonali vonatelakadás (mely szolgálati helyek között), x részleges közlekedés (pl. átlós vonatok esetén, mely állomástól mely állomásig), x kerülő útirányon át történő közlekedés, x jelentős késéssel közlekedő vonatok (vonatszám, késési idő, viszonylat) b.) Belföldi forgalom: x vonatelmaradás, x nyíltvonali vonatelakadás (mely szolgálati helyek között), x részleges közlekedés (pl. átlós vonatok esetén, mely állomástól, mely állomásig), x kerülő útirányon át történő közlekedés, x jelentős késéssel közlekedő vonatok (vonatszám, késési idő, viszonylat). c.) Utasforgalommal kapcsolatos tájékozatás: x az (a) és (b) pontok alatti események milyen nagyságrendű utaslétszámot érintettek, x az utazóközönség ellátásával kapcsolatban milyen intézkedések történtek. A távolsági és helyből induló személyvonatokra vonatkozó adatokat csak összesítve, a további vonatra vonatkozó adatokat (EN, EC, IC, gyorsvonat, stb.) tételesen, mindig az adott helyzetnek megfelelően, vagy a sztrájk megállapodás szerinti vonatmennyiséghez viszonyítva kell jelenteni.

42 4. Tehervonatok közlekedése: a.) Kiemelt vonatok: b.) Egyéb tehervonatok: vonatelmaradás, nyíltvonali vonatelakadás (mely szolgálati helyek között), részleges közlekedés (pl: átlós vonatok esetén, mely állomástól, mely állomásig), kerülő útirányon át történő közlekedés. 42 A kiemelt (EUC, Ro-La, ICF, gyorsteher) vonatokra vonatkozó adatokat tételesen, mindig az adott helyzetnek megfelelően, a menetrendben meghirdetett, a zord menetrend szerinti vagy a sztrájk megállapodás szerinti vonatmennyiséghez viszonyítva kell jelenteni. 5. Rendkívüli időjárás vagy egyéb rendkívüli helyzet során tett intézkedések: Belső erőforrások átcsoportosítása. Külső erőforrások igénybevétele (polgárvédelem, honvédség), Személyszállító vonatok közlekedésének biztosítására tett intézkedések, Autóbuszok igénybevétele (vasútvonalszám, viszonylat), Alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, élőállatok és energiahordozók továbbításával kapcsolatos intézkedések, Hóeltakarító eszközök, gépek alkalmazása: o eszköz megnevezése (pl: HLS, UNIMOG, hókotró, egyéb gép), o munkavégzés helye (vasútvonalszám, állomásnév, nyíltvonalon), o munkavégzés ideje. Az elhárításban részt vett létszám (táblázatos formában): Nappal Éjszaka Összesen Forgalmi létszám Pályás létszám TSZVK létszám JBK, KM létszám Az eseménnyel kapcsolatos egyéb közölni valók. T, E, B létszám Egyéb (pl: civil, tűzoltóság stb.) létszám 6.) 0:00 órától 5:00 óráig a jelentés elkészítéséig terjedő időszak alatt történő események és intézkedések. Kérem jelentésem elfogadását. Dátum: N É V Ügyeletes

43 43 9. sz. melléklet MINTA Behavazott vágányok felszabadításának sorrendje Vonalszám Állomás (csatlakozó vonal) Vágányszám Kitérők MINTA 10. sz. melléklet Váltótisztítási létszám biztosításának meghatározása (tartalmazza, hogy mely szolgálati helyre honnan hány fő vehető igénybe hóeltakarításhoz az egyes fokozatoknál) Vonal szám Szolgálati hely Fokozat Forgalom Pálya TEB Idegen Egyéb Megjegyzés MINTA Gyalogos felüljárók tisztántartása Szolgálati hely Szelvényszám Hótól, jégtől való tisztítást végzi 11. sz. melléklet MINTA Fontosabb Telefonszámok 12. sz. melléklet Név (szakszolgálati ügyeletesek) Beosztások Üzemi Mobil

44 sz. melléklet MINTA MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft.. Regionális Központ hó és csúszás mentesítési szabályzata../ évre Dátum Jóváhagyta: területi igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés célja 2. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés helye 3. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés végzése 4. Téli hó eltakarítást és síkosság mentesítést támogató diszpécseri szolgálat 5. Forgalomszabályozási rendelkezések 5.1 Fokozatok 5.2 A hó eltakarítás és síkosság mentesítés végrehajtásának menete, az értesítés sor-rendje 5.3 A végrehajtás folyamata 5.4 A MÁV Zrt. által biztosított tevékenységek 5.5 MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft.. feladata a hó- és síkosság mentesítésben 5.6 Diszpécserszolgálat feladata a hó-és síkosság mentesítésben 1. sz. melléklet Kimutatás a takarítandó felületekről és a hozzájuk tartozó reakcióidőkről 2. sz. melléklet A hóügyeletet ellátó személyek neve telefonszáma 3. sz. melléklet A hó eltakarítást végző alvállalkozók és személyek neve, telefonszáma 4. sz. melléklet Hó- és síkosság mentesítés, illetve a szóróanyag egységárai 5. sz. melléklet Technológiai leírás

45 Hó és, csúszás-mentesítési szabályzat /. évre vonatkozóan Bevezetés 45 A rendelkezés célja, az utasok mozgását, utasforgalmi területek és peronok megközelítését akadályozó havazás, hófúvás és jegesedés megszüntetése, a hó- és síkosság mentes felületek fenntartása. A szabályzat összhangban van a MÁV Zrt. D.4. sz. utasításával, valamint az egyes önkormányzatok helyi rendelkezéseivel. A személyi és technikai lehetőségek figyelembevételével szükséges előre megszervezni, hogy a rendkívüli időjárási viszonyok miatt, az utasforgalom lebonyolításában, lehetőleg zavar ne keletkezzen, illetve zavar esetén a megfelelő eljárás alkalmazható legyen. A szabályzat kiterjed az operatív és a helyi forgalmi bizottságok által elrendelt hóeltakarítási tevékenységekre, valamint az egyedi bejelentések kezelésére is. A szabályzatban meghatározott feladat, a vonatforgalomhoz kapcsolódó utasforgalmi terek folyamatos és biztonságos használhatóságának biztosítása. Ehhez szolgál segítségül a Hó eltakarítás és síkosság mentesítés Szabályzat, mely az alábbi MÁV Zrt. által kötelezően előírt és alkalmazott utasítások figyelembevételével készült: a.) alaprendelkezés a MÁV Zrt. D.4. sz. utasítása b.) a végrehajtás tárgyában kiadott módosítások c.) A Területi Téli Forgalmi rendelkezések d.) Téli Forgalmi Végrehajtási Utasítás e.) A D.4. sz. utasítás 4. pontjában felsorolt utasítások idevonatkozó rendelkezései. f.) MÁV Zrt. és MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft.. között megkötött 28493/2014/MAV szerződésszámú SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS g.) Helyi Önkormányzatok rendelkezései 1. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés célja A Megrendelő által meghatározott módon (1.sz. melléklet, valamint a költségterv), a téli időjárás okozta hó eltakarítása, egyes helyeken való deponálása és elszállítása, a fagy okozta jégképződés megakadályozása, valamint ennek hatására fellépő síkosság mentesítése, lehetőség szerint környezetkímélő anyagokkal. A környezetkímélő anyagok használatának szükségességét mindenkor egyeztetni kell a területileg érintett szakágak képviselőivel, hogy az esetlegesen helytelen szóróanyag a forgalom biztonságát ne befolyásolhassa. 2. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés helye MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. Regionális Központ üzemeltetési határain belüli az 1.sz mellékletben részletezett utak, járdák és peronok területe, valamint a kezelt lakóépületek, lakótelepek környezete. A MÁV Zrt. Fejlesztési és beruházási főigazgatóság Ingatlan fenntartás és fejlesztés megbízásából üzemeltetői feladatokat ellátó MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. folyamatos diszpécseri szolgálatot működtet. Ha egy vonalszakaszon két vagy több állomás személyzetének bejelentése alapján, megállapítható a kiterjedt a havazás, akkor a hatékonyabb mentesítés érdekében, az érintett állomások közötti megállóhelyeket is, vagy a teljes vonalszakasz mentesítését kell bejelenteni a MÁV. Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. diszpécser szolgálatánál.

46 MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. Diszpécser Központ Budapest elérhetőségei: Telefon: 01/63-19, 01/63-58, 01/21-76-os üzemi, városi, mobil telefonon illetve 46 címen. 3. Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés végzése A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft.. a tevékenységet végezheti saját személyzete útján, illetve a MÁV Zrt.-től átvett szerződések szerint, meglévő műszaki tartalommal, alvállalkozók bevonásával. 4. Téli hó eltakarítást és síkosság mentesítést támogató diszpécseri szolgálat A diszpécseri szolgálat rendelkezik a kontaktszemélyek elérhetőségével, és november 1-től következő év. március 30-ig megerősített szolgálattal biztosítja a téli hó- és síkosság-mentesítési tevékenységet. A tevékenységet végző alvállalkozók elérhetőségeinek az aktualizálása a Regionális Központok feladata. 5. Forgalomszabályozási rendelkezések 5.1 Fokozatok Kezdődő havazás (0 fokozat) Eltérő időjárási viszonyok között változó erősségű fagy, gyenge havazás, ami nem párosul erős széllel, illetve minden olyan téli időjárási körülmény, ami a biztonságos gyalogos közlekedést befolyásolhatja. Az alvállalkozók, az értesítés után megkezdik a síkosság mentesítést, vagy a hó eltakarítását. I. fokozatú hókészültség A térség teljes vagy nagyobb területén folyamatosan erős havazás indul meg, (esetleg erős széllel) esetleg váltóállítási nehézség jelentkezik, a vonatforgalom csak a tehervonati közlekedés zavartatásával tartható fenn. Bevezetése: A Forgalmi csomóponti főnökségek és a Területi pályalétesítményi osztály helyi vezetője vagy megbízottjaik közösen kezdeményezhetik és vezethetik be a D.4 sz. utasítás 2. sz. függelékében meghatározottak szerint. Az I. fokú hókészültség távirati bevezetéséről az állomásokról kapott jelentések alapján az illetékes Pályavasúti területi igazgatóság pályavasúti diszpécsere vagy hókészenlétese rendelkezik. II. fokú hókészültség Elrendelésére akkor kerül sor (a Területi Téli Forgalmi Bizottság vezetője, a területi hóügyeletes kezdeményezésére), amikor az I. fokozatban biztosított személyi, műszaki feltételek nem elégségesek a forgalom teljes vagy részleges fenntartásához. Vezetői készenléti (ügyeleti) szolgálatot kell elrendelni az állomásokon. A védekezési munkálatokat a helyi szervezeti egység vezetői kötelesek irányítani. Folyamatos vezetői ügyelet ellátásának helyét a Téliforgalmi Végrehajtási Utasításban kell szabályozni.

47 47 III. fokú hókészültség (rendkívüli állapot) A Központi Operatív Bizottság vezetője dönt a III. fokú hókészültség bevezetéséről, ha a havazás, hófúvás állomáson, nyíltvonalon forgalmi zavart, vonatforgalmat kizáró akadályt okoz, a II. fokozatú bizonytalan készültségben meghirdetett vonatok közlekedése, a vonatkésések percen túliak, és indokolt a vonatforgalom további csökkentése, áruforgalmi korlátozást kell bevezetni, a küldemények továbbítása kerülő útirányon át sem lehetséges. A III. fokú hókészültség elrendeléséről a hálózati főüzemirányító (központi hóügyeletes) távirat vagy fax útján gondoskodik. A várótermeket állandóan nyitva kell tartani, folyamatos fűtéséről gondoskodni kell. Az utasok ellátásáról, elhelyezéséről a Területi Téli forgalmi Bizottság dönt. Rendkívüli állapot esetén valamennyi idegen munkaerőt, vasutas dolgozót igénybe kell venni. Egyedi hó-, és síkosság mentesítés bejelentése esetén, a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. minden, a diszpécseri rendszerbe bejelentett hóeltakarítási, illetve síkosság mentesítési kérelmet soron kívül kezel. A teljesítések elszámolásával kapcsolatban az üzemeltetési menedzser, egyeztetési kötelezettséggel bír a Megrendelő (Fejlesztési és beruházási főigazgatóság Ingatlan fenntartás és fejlesztés) felé. 5.2 A hóeltakarítás és síkosság mentesítés végrehajtásának menete, az értesítés sor-rendje MÁV Zrt. központi hóügyeletese a készenlét elrendeléséről, annak mértékéről értesíti a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. központi diszpécseri szolgálatát. (Éjszakai, vonatközlekedéstől mentes időszakban meg kell határoznia, hogy legkésőbb mely időpontra kéri a mentesítés elvégzését.) Tel: , , , , A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft.. központi diszpécseri szolgálata az elrendelt hó készenlétről és fokozatának mértékéről ben vagy faxon (kimutathatóan) értesíti a terület kezelésével megbízott alvállalkozót, és telefonon a Regionális Központ kijelölt hóügyeletesét. Hóügyeletes telefonszám:. Rendkívüli, III. fokozatú hókészültség elrendelése estén, illetve minden olyan helyzetben, mikor az elvégzendő feladattal kapcsolatban felmerült probléma vezetői intézkedést igényel, telefonon tájékoztatja az alábbi személyeket. regionális vezető létesítményfelelős. A kiértesített alvállalkozó intézkedik a hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatainak megkezdésére, a vállalkozási szerződésében meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére. 5.3 A végrehajtás folyamata Haladéktalanul, de legkésőbb a diszpécseri riasztás után, reakcióidőnek megfelelően (1. sz. melléklet) a vállalkozó köteles az adott állomáson vagy megállóhelyen a dolgozóival és szerszámokkal megjelenni, munkavégzés előtt jelentkezni a forgalmi szolgálattevőnél Aláírja a forgalmi szolgálattevő bejegyzését a fejrovatos előjegyzési naplóban a munkavégzés megkezdésének időpontjára vonatkozóan. (óra, perc, igénybevett létszám) A vállalkozó bejelenti telefonon a hóügyeletesnél, hogy a hó és síkosság-mentesítést megkezdte.

48 A forgalmi szolgálattevő a vállalkozóval közli a mentesítés fontossági sorrendjét. MÁV Zrt. üzemi szempontjaira tekintettel prioritási sorrendet állít fel az egyes területek, utasforgalommal érintett közlekedési útvonalak, és utas peronok hómentesítésére, különös tekintettel a vonat és utasforgalom biztosítására. Kritikus helyzet felismerése esetén a vállalkozó ezt közli a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. létesítmény vezetésével, aki intézkedik további alvállalkozó, MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. saját létszám illetve MÁV Zrt. munkavállalók további bevonására A munka mindaddig tart, míg az adott terület hó- és síkosság mentesítése meg nem történt, illetve a havazás már megszűnt A munkavégzés befejezését követően a vállalkozó aláírja a forgalmi szolgálattevő bejegyzését a fejrovatos előjegyzési naplóban a munka befejezésére vonatkozóan (óra, perc), majd a hóügyeletes felé bejelenti, hogy a hó és síkosság mentesítést befejezte. A hóügyeletes mindezt a munkavégzést részére elrendelő felettesének összesítve a következő munkanapon 9:00 óráig jelenti. 5.4 A MÁV Zrt. által biztosított tevékenységek A Vállalkozó bejelentkezését fogadja, a fejrovatos előjegyzési naplóba bejegyzést tesz a munka megkezdésének időpontjára (óra, perc), valamint az alkalmazottak létszámával kapcsolatban, majd a Vállalkozóval aláíratja Tájékoztatja a vállalkozót a hó eltakarítás és a síkosság mentesítés technológiai sorrendjéről A fejrovatos előjegyzési naplóba bejegyzést tesz a munka befejezésének időpontjára (óra, perc), megfelelőség esetén leigazolja a munkalapot, majd a vállalkozóval aláíratja, a fejrovatos előjegyzési naplót Jóváhagyja az 1. sz és a 4. sz. mellékletet. 5.5 MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr kft. feladata a hó- és síkosság mentesítésben MÁV Zrt. és MÁV IK Kft. között megkötött 28493/2014/MAV szerződésszámú SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS szerint a hó- és síkosság mentesítési tevékenység végzése Minden vállalkozás vezetőjének oktatása a MÁV területén végzendő munkák, munkavédelmi előírásairól különös tekintettel a pálya melletti közlekedő utakra, vágányok közötti peronokra, a peronokon felhalmozott hó elszállítására Biztosítja a mentesítendő területek helyszínrajzát, nagyságát, burkolatok minőségét. Lásd 1. sz. melléklet. (Kimutatás a takarítandó felületekről és a hozzájuk tartozó reakcióidőkről) A munkaterületet a dokumentált megrendelés/elrendelés után a Megrendelő átadottnak tekinti. Az alvállalkozó megkezdi a szolgáltatást Ellenőrzi a vállalkozók munkáját Síkosság mentesítő anyagok biztosítása: homok, ipari só (csak azokon a területeken, ahol egyéb technológia nem tiltja, egyéb helyeken korlátozott mennyiségben), fűrészpor, egyéb környezet és technológiabarát jégmentesítő anyag (Kalcinol-43, Solar) Környezetszennyező síkosság mentesítő anyagok használatának kerülése, környezetbarát anyagok felkutatása, beszerzése. 5.6 Diszpécserszolgálat feladata a hó-és síkosság mentesítésben Telefonos riasztás vétele Faxon illetve ben történő riasztás az alvállalkozók felé Kritikus helyzet esetén további intézkedés megtétele.

49 10/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a lassúmenetek nyilvántartásáról, a lassúmenet kimutatások előállításáról és az érintett személyzet értesítéséről szóló 6/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítás hatályba léptetéséről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A 6/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítás beemelése a MÁV-START Zrt. utasítás-rendszerébe. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. mindazon munkavállalójára, aki a MÁV Zrt. pályahálózat működtető által üzemeltetett vasútvonalakon szolgálatát az F.1. sz. Jelzési utasítás, F.2. sz. Forgalmi utasítás, valamint az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei szerint látja el HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás összhangban az 6/2015. EVIG sz. utasítással március 1. napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1.sz. függelék: a lassúmenetek nyilvántartására, a lassúmenet kimutatások előállítására és az érintett személyzet értesítéséről szóló 6/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítás Zaránd György sk. vezérigazgató 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A hatályba léptető utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. kabinetvezetője felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az 1. sz. függelék 3. számú pontja szerint. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az utasítás leírását az 1. sz. függelék tartalmazza. 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1. Hivatkozások: A 6/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítás 2.1 pontja. 5.2 Hatályon kívül helyezés

50 50 1. sz. függelék 6/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítás A lassúmenetek nyilvántartására, a lassúmenet kimutatások előállítására és az érintett személyzet értesítésére 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az Utasítás célja, hogy meghatározza a pályavasúti szolgáltatások elvárt minőségben történő teljesítése és a vasúti közlekedés biztonságának növelése érdekében az állandó- és ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával (továbbiakban: Nyilvántartás), valamint az állandó- és ideiglenes lassúmeneteket tartalmazó kimutatás (továbbiakban: Kimutatás) előállításával, kezelésével és az érintett személyzet értesítésével kapcsolatos feladatokat és felelősségeket, továbbá egységes eljárásrendeket. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. pályahálózat működtető által üzemeltetett vasútvonalakon szolgálatot ellátó valamennyi olyan munkavállalóra, aki a szolgálatát az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, valamint az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei szerint látja el. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Osztály és a Pályalétesítményi Osztály vezetője felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az 5.1 pontban hivatkozott utasítások, szabályzatok vonatkozó fogalom-meghatározásai. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Lassúmenet kimutatás összeállítása, megjelenítése A pályahálózat működtető területén bevezetett és elrendelt, valamint a lemondott lassúmeneteket beleértve az előre tervezett vágányzárakhoz kapcsolódó lassúmeneteket is Területi Igazgatóságonként külön-külön, a területi pályafenntartási diszpécserek rögzítik az általuk felügyelt és működtetett elektronikus Pályavasúti Zavarnyilvántartó Rendszerben (továbbiakban: PAZAR) A PAZAR elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzített, bevezetett, elrendelt és lemondott lassúmenetek átadásra kerülnek az erre a célra kifejlesztett informatikai rendszerbe Az informatikai rendszer a lassan bejárandó pályarészekről (állandó és ideiglenes lassúmenetekről összevontan) szóló, a hatályos F.2. számú Forgalmi Utasításban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő Kimutatásokat összeállítja. A tárgynapi összeállítás a megelőző nap 22:00 óráig, a PAZAR rendszerben rögzített lassúmeneteket tartalmazza Az informatikai rendszer által összeállított Kimutatások az érintett felhasználók részére a pályavasúti intranet portálon ( a Forgalom/Lassúmenet kimutatások menüpontban érhetők el. Az informatikai rendszer a Kimutatásokat vasútvonalanként, hosszabb vasútvonalak esetében több vonalszakaszra bontva, páros és páratlan közlekedési irányok szerint külön-külön állítja elő az 1. sz. melléklet szerinti viszonylatokra, majd a pályavasúti portálon az abc sorrendbe rendezett lehetséges kiindulási állomásokhoz hozzárendelve jeleníti meg. A több szolgálati hellyel rendelkező állomásokat érintő vonatok mozdonyszemélyzete számára kézbesítendő lassúmenet kimutatások összeállításának elősegítése érdekében a lehetséges útvonalakat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

51 51 Tekintettel arra, hogy a közlekedő vonatok közlekedési viszonylataiban, irányaiban változás következhet be, ezért az 1. sz. és 2. sz. mellékletben szereplő adatok nem állandó jellegűek, azok esetleges változásait figyelemmel kell kísérni. Az 1. sz. és 2. sz. melléklet módosítását szükség esetén a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Osztály kezdeményezi a MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Működéstámogatás szervezeténél A Kimutatások a vasúti társaságok részére a MÁV internetes honlapján ( a Szolgáltatások/Pályavasúti szolgáltatások/lassúmenet kimutatások menüpontban is megjelenítésre kerülnek Abban az esetben, ha az informatikai rendszer a tárgynapra vonatkozó Kimutatásokat nem tudja az Utasítás 1. sz. és 2. sz. melléklet szerinti viszonylatokban megjeleníteni, akkor az alábbi hibaüzenet jelenik meg valamennyi viszonylatra vonatkozóan. Műszaki okok miatt új Kimutatás nem készült. Az előző napi Kimutatást kell használni. Az előző generálás óta elrendelt/lemondott lassúmenetekről Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni a mozdonyszemélyzetet. Ebben az esetben az Utasítás pontjában előírtak szerint kell eljárni Abban az esetben, ha az informatikai rendszer a tárgynapon a Kimutatásokkal kapcsolatban a pályavasúti portálon semmilyen adatot nem jelenít meg, akkor jelen utasítás pontjában előírtak szerint kell eljárni A Kimutatás egyedi azonosítására a Kimutatás jobb felső sarkában az alábbi adatok szolgálnak: Vonal száma, Viszonylat kód, Dátum 4.2 A Kimutatások kézbesítése A közlekedő vonatok mozdonyszemélyzetének értesítése A MÁV Zrt. vonalhálózatáról vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője az indítandó: személyszállító- és szerelvényvonatnál a vonat menetrendje szerinti teljes útvonalra, nem személyszállító vonatnál a és pontban előírtak kivételével a vonat menetrendje szerinti következő rendelkező állomásig köteles a vonatok mozdonyszemélyzetének értesítésére szolgáló Kimutatás(oka)t a Pályavasúti Intranet portálról egy példányban a szolgálati helyen lévő nyomtató adottságai szerint egy vagy kétoldalas kivitelben A/4-es méretben kinyomtatni. Az értesítendő vonat menetrendje a FOR00 alkalmazásból érhető el Azoknak a nem személyszállító vonatoknak a mozdonyszemélyzetét, amelyek menetrendjük szerinti következő rendelkező állomáson menetrend szerint áthaladnak, akkor a mozdonyszemélyzetet a forgalmi szolgálattevők zártcsoportú rendszerének használatáról szóló 43/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG Utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott, a vonatszemélyzet értesítésére kijelölt rendelkező állomásig kell Kimutatással ellátni. Ha a vonat menetrend szerinti célállomása az értesítésre kijelölt rendelkező állomás előtt van, akkor a Kimutatást a célállomásig kell kézbesíteni. A forgalmi szolgálattevők zártcsoportú rendszerének használatáról szóló 43/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG Utasítás 1. sz. melléklet 1.1. pont alapszabályának harmadik és negyedik bekezdésében előírtaktól eltérően a Kimutatás kézbesítése céljából a vonatszemélyzet értesítésére kijelölt rendelkező állomásokon valamennyi nem személyszállító vonatot akkor is meg kell állítani, ha a következő rendelkező állomásig, illetve a vonatszemélyzet értesítésére kijelölt rendelkező állomásig nincs szükség a vonatszemélyzet Írásbeli rendelkezéssel történő értesítésére.

52 Abban az esetben, ha a nem személyszállító vonat a vonatszemélyzet értesítésére kijelölt rendelkező állomás (állomások) érintése nélkül (delta vágányon történő közlekedés) több rendelkezési szakaszon át közlekedik, akkor a mozdonyszemélyzetet az adott viszonylatnak megfelelő, vonatszemélyzet értesítésére kijelölt következő érintett rendelkező állomásig kell Kimutatással ellátni Segélymozdonyok, segélyvonatok közlekedése esetén a vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője a közlekedés tervezett útvonalára köteles az indítandó segélymozdony, segélyvonat mozdonyszemélyzetének értesítésére szolgáló Kimutatás(oka)t a Pályavasúti Intranet portálról egy példányban a szolgálati helyen lévő nyomtató adottságai szerint egy vagy kétoldalas kivitelben A/4-es méretben kinyomtatni és a mozdonyszemélyzet részére az Utasítás és pontban előírtak szerint Írásbeli rendelkezésen kézbesíteni. Az egyszerűsített forgalmi szolgálatra, központi forgalomirányításra berendezett, valamint távvezérelt, távkezelt vonal, vonalszakasz forgalmi személyzettel nem rendelkező, szolgálati helyéről induló segélyvonatok, segélymozdonyok mozdonyszemélyzetének értesítését az Utasítás pontjában előírtak szerint kell eljárni. Abban az esetben, amikor a segélyvonatot, segélymozdonyt indító szolgálati helyen a mozdonyszemélyzet értesítésére szolgáló Kimutatást bármely ok miatt nem lehet kinyomtatni, akkor a segélymozdony, segélyvonat mozdonyszemélyzetét Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni az érvényben lévő lassúmenetekről az első olyan szolgálati helyen történő megállási kötelezettségről, ahol lehetőség van a kinyomtatott Kimutatás kézbesítésére A vonatszámban közlekedő munkavonatok mozdonyszemélyzetének Kimutatással történő ellátását a nem személyszállító vonatokra vonatkozó előírások szerint kell végezni. A menetrend nélküli munkavonatok mozdonyszemélyzetét a közlekedés útvonalára érvényes lassan bejárandó pályarészekről a menetrend nélküli vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője Írásbeli rendelkezésen köteles értesíteni Tolatást végző mozdonyok mozdonyszemélyzetének értesítése Állomási tolatószolgálatot ellátó tolatómozdonyok mozdonyszemélyzetének értesítésére szolgáló Kimutatás(oka)t az érintett állomás forgalmi szolgálattevője köteles az állomási tolatómozdony működési területét figyelembe véve 1 példányban kinyomtatni. A forgalmi szolgálattevő a Kimutatást a tolatómozdonyhoz vezényelt tolatásvezető részére a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő bejegyzéssel köteles átadni. A tolatásvezető a Kimutatás(ok) átvételét aláírásával köteles elismerni. A tolatásvezető a forgalmi szolgálattevőtől átvett Kimutatás(oka)t a nappali vagy éjszakai szolgálatot megkezdő tolatómozdony mozdonyvezetője számára a Menetigazolvány Megjegyzések rovatába történő következő bejegyzéssel köteles átadni: A. pályaszámú (járműazonosítójú) tolatómozdony mozdonyszemélyzete részére a számú (több Kimutatás kézbesítése esetén azok egyedi azonosító számát külön-külön felsorolva) egyedi azonosítóval rendelkező Kimutatás átadva,. név (tolatásvezető aláírása). A Kimutatás(ok) átadásáról a tolatásvezető köteles a forgalmi szolgálattevőt értesíteni. A tolatómozdony mozdonyvezetőjének szolgálati ideje alatt történő esetleges mozdonyvezető váltás esetén a Kimutatás(oka)t a leváltott mozdonyvezető köteles a leváltó mozdonyvezető Menetigazolványának Megjegyzések rovatában történő következő bejegyzéssel átadni: A. pályaszámú (járműazonosítójú) tolatómozdony mozdonyszemélyzete részére a számú (több Kimutatás kézbesítése esetén azok egyedi azonosító számát külön-külön felsorolva) egyedi azonosítóval rendelkező Kimutatás átadva,. név (mozdonyvezető aláírása). Az éjszakai szolgálatra vezényelt (napot váltó) tolatómozdonyok mozdonyvezetői számára a forgalmi szolgálattevő köteles következő napra érvényes új Kimutatás(oka)t kinyomtatni és a tolatómozdonyhoz vezényelt tolatásvezető útján átadni.

53 53 A közlekedő vonatok mozdonyával a vonat közbenső, feloszlató vagy végállomásán végzendő tolatási mozgások esetén a vonat mozdonyszemélyzete számára a vonatindító állomáson kézbesített Kimutatás(ok), illetve az Utasítás pontjában előírtak alapján szükség szerint kézbesített Írásbeli rendelkezések tartalmazzák a tolatási mozgásnál figyelembe veendő, szolgálati helyre vonatkozó lassúmenetek okozta sebességkorlátozásokat. Az állomási tolatószolgálatot ellátó tolatómozdonyok mozdonyszemélyzete részére a tolatásvezető által átadott, illetve a közlekedő vonatok mozdonyával végzendő tolatásoknál a mozdonyszemélyzet részére a kiindulási állomáson Írásbeli rendelkezésen kézbesített Kimutatásokban bekövetkezett változásokról a mozdonyszemélyzetet értesíteni kell. Az értesítés a hatályos F.2. sz. Forgalmi Utasítás előírásai szerint történhet élőszóval vagy írásban A GYSEV Zrt. vonalhálózatáról a MÁV Zrt. vonalhálózatára vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője a vonatok mozdonyszemélyzetének értesítésére szolgáló Kimutatás(oka)t köteles egy példányban a szolgálati helyen lévő nyomtató adottságai szerint egy vagy kétoldalas kivitelben A/4-es méretben kinyomtatni és írásbeli rendelkezésen a közlekedő vonat mozdonyszemélyzete részére kézbesíteni az alábbiak szerint: a. személyszállító- és szerelvényvonat esetében annak menetvonalához kapcsolódó teljes útvonalra; b. nem személyszállító vonat esetében annak menetvonalához kapcsolódóan: 1-es vonalra Győrig, illetve, ha az útvonal Győrön túl tart, akkor Ferencvárosig; Porpác pályavasúti határon át Celldömölkig; Zalaszentiván pályavasúti határon át Zalaszentivánig Az egy példányban kinyomtatott Kimutatás(oka)t a forgalmi szolgálattevő Írásbeli rendelkezésen köteles a közlekedő vonat mozdonyszemélyzete részére kézbesíteni az alábbi szövegminta alapján: A számú vonat a számú (több Kimutatás kézbesítése esetén azok egyedi azonosító számát külön-külön felsorolva) egyedi azonosítóval rendelkező Kimutatás alapján közlekedik. Az Írásbeli rendelkezés szövegmintája a FOR00 alrendszerben is elérhető. Amennyiben a mozdonyvezető rendelkezik az adott egyedi azonosítójú Kimutatással, akkor a kézbesítéskor csak az Írásbeli rendelkezést kell átadni, a Kimutatást nem Amennyiben az indítandó vonat menetrendje szerinti teljes útvonalat lefedő viszonylatára az informatikai rendszerben nincs megjelenített Kimutatás, akkor a vonat menetrendje alapján a rendelkezésre álló Kimutatások felhasználásával úgy kell a kézbesítendő Kimutatásokat előállítani, majd egy példányban kinyomtatni, hogy azok a vonat teljes útvonalát lefedjék Az egyszerűsített forgalmi szolgálatra, központi forgalomirányításra berendezett, valamint távvezérelt, távkezelt vonal, vonalszakasz forgalmi személyzettel nem rendelkező, szolgálati helyéről induló vonatok mozdonyszemélyzetét a forgalomszabályozó forgalmi szolgálattevő, illetve forgalomirányító a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles értesíteni az érvényben lévő lassúmenetekről és az első olyan forgalmi személyzettel rendelkező szolgálati helyen történő megállásról, ahol lehetőség van a kinyomtatott Kimutatás kézbesítésére. A személyzet nélküli szolgálati helyről induló, a forgalomszabályozó forgalmi szolgálattevő, illetve központi forgalomirányító által az érvényben lévő lassúmenetekről és az első forgalmi személyzettel rendelkező szolgálati helyen történő megállásról értekező berendezésen értesített mozdonyvezető köteles a kapott értesítést a Menetokmány Megjegyzés rovatában előjegyezni. Abban az esetben, ha az egyszerűsített forgalmi szolgálatra, központi forgalomirányításra berendezett, valamint távvezérelt, távkezelt vonal, vonalszakasz forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati helyéig közlekedő vonat (személyszállító- és szerelvényvonat, valamint nem személyszállító vonat egyaránt) a szolgálati helyről más vonatszámban közlekedik, (pl. vonali kiszolgálást végző vonat tovább közlekedik a következő állomásra vagy visszaindul a kiindulásiállomásra) akkor az ilyen vonatok mozdonyszemélyzete számára a megváltozott vonatszámnak megfelelő, új menetrendje szerinti útvonalra vonatkozó Kimutatatást már vonat kiindulási állomásán kézbesíteni kell.

54 Abban az esetben, amikor a vonatindító szolgálati helyen az indítandó vonat mozdonyszemélyzetének értesítésére szolgáló Kimutatást bármely ok miatt nem lehet kinyomtatni, akkor az indítandó vonat mozdonyszemélyzetét Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni az érvényben lévő lassúmenetekről és az első olyan szolgálati helyen történő megállási kötelezettségről, ahol lehetőség van a kinyomtatott Kimutatás kézbesítésére Azon személyszállító- és szerelvényvonatok részére, amelyek kiindulási állomásukról a kézbesített érvényes Kimutatással indultak el, (közlekedési napot váltó vonatok), de a célállomásukra vonatkozó érkezési idejük (menetrend szerint, vagy késés miatt) a következő napra esik, akkor a következő napra érvényes új Kimutatást és az esetlegesen szükséges Írásbeli rendelkezést a vonat útvonalában fekvő, éjfélt követően érintett első olyan rendelkező állomáson kell kézbesíteni, ahol menetrend szerint megállnak. Ezen rendelkező állomásig terjedő szakaszra vonatkozóan a kiindulási állomáson Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni a vonatok mozdonyszemélyzetét a következő napra már bevezetett, elrendelt lassúmenetekről is Azon nem személyszállító vonatok részére, amelyek a kiindulási állomásukról a kézbesített érvényes Kimutatással indultak el, (közlekedési napot váltó vonatok), de a célállomásukra vonatkozó érkezési idejük (menetrend szerint, vagy késés miatt) a következő napra esik, akkor a következő napra érvényes új Kimutatást és az esetlegesen szükséges Írásbeli rendelkezést a vonat útvonalában fekvő, éjfélt követően érintett első rendelkező állomáson kell kézbesíteni. Ezen vonatok mozdonyszemélyzetét a kiindulási állomáson a napi Kimutatás mellé kézbesítendő Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni az első érintett rendelkező állomásig terjedő szakaszra vonatkozóan a következő napra már bevezetett, elrendelt lassúmenetekről is. Ha ezen vonatok az útvonalukon fekvő, éjfélt követően érintett első rendelkező állomáson menetrend szerint nem állnak meg, akkor az érvényes új Kimutatást és az esetlegesen szükséges Írásbeli rendelkezést a forgalmi szolgálattevők zártcsoportú rendszerének használatáról szóló 43/2013. (VIII. 23. MÁV Ért.18.) EVIG sz. Utasítás 1. sz. mellékletében felsorolt, a nem személyszállító vonatok vonatszemélyzetének értesítésére kijelölt rendelkező állomáson (továbbiakban: értesítő állomás) kell a mozdonyszemélyzet részére kézbesíteni Mozdonycserével továbbközlekedő vonatoknál a mozdonycserét végrehajtó állomástól: személyszállító- és szerelvényvonatok esetében a célállomásig terjedő szakaszra, nem személyszállító vonatok esetében a , és pontokban előírtak alapján a mozdonyszemélyzet részére új Kimutatást kell kézbesíteni az esetlegesen szükséges Írásbeli rendelkezésekkel együtt. 4.3 A Kimutatások érvénytartama, az érvénytartamon belül bekövetkezett változások kezelése Az informatikai rendszer által megjelenített Kimutatás a tárgynapon 00 óra 00 perckor lép hatályba és mindaddig érvényben marad, ameddig az informatikai rendszer által megjelenített újabb Kimutatás hatályba nem lép A közlekedő vonatok mozdonyszemélyzete részére kézbesített Kimutatás mindaddig érvényes, ameddig a mozdonyszemélyzet részére új Kimutatást nem kézbesítenek A Kimutatás hatályba lépése után, valamint a tárgynapot megelőző napon 22:00 24:00 óra között bevezetett, elrendelt, lemondott előre nem látott lassúmenetekről a vonatok mozdonyszemélyzetét Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni a következő rendelkező állomásig. Ha a vonat a következő rendelkező állomáson menetrend szerint áthalad, akkor a mozdonyszemélyzetet a személyszállító- és szerelvényvonatok esetén a pontban, nem személyszállító vonatok esetén a pontban előírtak szerint kell Írásbeli rendelkezésen értesíteni a Kimutatás hatályba lépése után bevezetett, elrendelt vagy lemondott előre nem látott lassúmenetekről.

55 Lassúmenetek forgalmi szempontú nyilvántartása Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetekről értesített szolgálati helyeken az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatályos előírásai szerinti Nyilvántartást kell vezetni. A Nyilvántartásban csak azokat a lassúmeneteket kell kéziratilag nyilvántartani, amelyek az érvényben lévő Kimutatásban nem szerepelnek, azaz a tárgynapi Kimutatás hatályba lépése után, valamint a tárgynapot megelőző napon 22:00 óra és 24:00 között vezettek be, rendeltek el. Az informatikai rendszer az előző érvényességi időtartamra vonatkozó Kimutatást követően bevezetett és elrendelt, majd a következő érvényességi időtartamra vonatkozó Kimutatásban megjelenített előre nem látott ideiglenes lassúmenetekről Változás-jelentést állít össze és jelenít meg Az új napi Kimutatás hatályba lépésekor a forgalmi szolgálattevő köteles egyeztetni a lassúmenetekről általa vezetett Nyilvántartás adatait a változás-jelentés adataival. Az egyeztetést követően észlelt hiányosságokról a pályafenntartási diszpécsert a forgalmi szolgálattevők zártcsoportú rendszerén tájékoztatni kell. A napi lassúmenet Kimutatáshoz kapcsolódóan a szolgálati helyeken napi lassúmenet Nyilvántartást (az előző napi Nyilvántartás áthúzással történő érvénytelenítése mellett) kell vezetni. A pályahálózat működtető területén végrehajtandó előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigényekhez kapcsolódóan (vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás) bevezetett és elrendelt lassúmeneteket a pályaműködtetői kapacitásigény F. 2. sz. Forgalmi Utasítás pontjában előírtak szerinti nyilvántartásban történő előjegyzésével egyidőben kell a lassúmenetekről vezetendő nyilvántartásban előjegyezni. Ezeket a pályaműködtetői kapacitásigényekhez kapcsolódó lassúmeneteket csak akkor lehet, illetve kell törölni a nyilvántartásból, ha a változás-jelentés adataival történő egyeztetés során megállapítható, hogy azok a napi lassúmenet Kimutatásban szerepelnek vagy az érvénytartamuk megszűnése előtt lemondásra kerültek. A pályaműködtetői kapacitásigényeket (vágányzár, feszültségmenetesítés, biztosítóberendezési kikapacsolás) csak akkor lehet az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatályos előírásai szerint vezetett nyilvántartásból törölni, ha azok érvénytartama megszűnik, vagy az érvénytartamuk megszűnése előtt lemondásra kerültek. Ha valamely előző napon a Nyilvántartásban előjegyzett lassúmenet nem jelent meg a változásjelentésben, vagyis az új napi Kimutatás nem tartalmazza, de továbbra is érvényben van, akkor azt ismételten elő kell jegyezni a Nyilvántartásban. Ezekről a lassúmenetekről a közlekedő vonatok mozdonyszemélyzetét Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni, mely értesítésről az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatályos előírása szerint az érintett állomás(ok) forgalmi szolgálattevői kötelesek gondoskodni. Ha valamely előző napra vonatkozóan lemondott lassúmenet az új Kimutatásban megjelenik, akkor erről a tényről az érintett vonatok mozdonyszemélyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell. A rendszer helyes működése esetén a tárgynapra vonatkozó új Kimutatás összesítése és megjelenítése után közvetlenül a Nyilvántartás érvényes sebességkorlátozást nem tartalmazhat. A Kimutatásba megjelenített (bekerült) lassúmeneteket a Nyilvántartásból törölni kell. A Kimutatás(oka)t a szolgálati helyet érintően, az onnan indítandó vonatok közlekedési viszonylataira jelen utasítás 1. sz. és 2. sz. mellékletében megadott viszonylatok alapján 1 példányban ki kell nyomtatni figyelemmel a szolgálati helyen lehetséges szolgálat megszakításés szünetelés időtartamára és a következő Kimutatás megjelenítéséig a lassúmenetekről vezetendő Nyilvántartásban el kell helyezni.

56 A lassúmenetek műszaki szempontú nyilvántartása A lassúmenetek elrendelését és lemondását a forgalmi szolgálattevők zártcsoportú rendszerének használatáról szóló 43/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. Utasítás előírásai szerint kell végezni Az állandó és ideiglenes lassúmeneteket a PAZAR rendszerben kell nyilvántartani. A nyilvántartás külön-külön kezeli az állandó és ideiglenes lassúmeneteket. A nyilvántartás az egyes lassúmenteket önálló lapokon egyedi tételekként kezeli. Az állandó lassúmenetekkel kapcsolatos tevékenységet megfelelő jogosultság birtokában az illetékes Területi Igazgatóságok Pályalétesítményi Osztályainak kijelölt pályalétesítményi szakértői végzik. Az ideiglenes lassúmenetek bevezetését, elrendelését, lemondását a Pályalétesítményi Osztályok pályafenntartási diszpécserei végzik az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatályos előírásai szerint. 4.6 A lassúmenetek Kimutatásba történő felvétele és kiadása A PAZAR rendszerben nyilvántartott állandó és ideiglenes lassúmenetekből naponta frissülő Kimutatásokat kell összeállítani. A Kimutatások az előírásoknak megfelelően a nyíltvonali, állomási fővágányok lassúmeneteit tartalmazzák. A Kimutatás az eddigi gyakorlattól eltérően elektronikus úton kerül előállításra és megjelenítésre. Az állandó és ideiglenes lassúmenetekkel kapcsolatban a PAZAR rendszerben nyilvántartott adatokért és azok helyességéért a pályafenntartási diszpécser a felelős A PAZAR rendszer minden nap kor átadja a rendelkezésre álló információkat a lassúmenetekről szóló Kimutatást készítő, erre a célra kifejlesztett informatikai rendszernek. Az átadásról ellenőrző üzenet készül, amely a valamely hibából kifolyólag átadásra/átvételre, nem kerülő tételeket tartalmazza. Ez az üzenet a pályafenntartási diszpécserek és a területi pályalétesítményi osztályok kijelölt pályalétesítményi szakértői részére elektronikus úton elküldésre kerül. A listát minden alkalommal ellenőrizni kell, és az abban szereplő tételekről a szükséges Írásbeli rendelkezések kiállítása érdekében a forgalmi szolgálatot az előírt módon értesíteni kell. Ezen sebességkorlátozásokat úgy kell kezelni, mint az áttöltés után bevezetet új korlátozásokat. A PAZAR rendszer és a Kimutatást készítő informatikai rendszer közötti adatátadásról kapott ellenőrző üzenet (értesítés) után a hibás tételeket meg kell vizsgálni és azokat javítani kell a másnapi helyes megjelenítés céljából Az egyes viszonylatokra összeállított Kimutatások honlapra történő kihelyezésével együtt minden nap elküldésre kerül egy hibalista, amely a Kimutatásba bármely ok miatt be nem kerülő tételeket tartalmazza. A hibalistát a pályafenntartási diszpécsernek minden alkalommal ellenőriznie kell. Amennyiben a hibalistában a nyílt vonalat vagy állomási fővágányokat érintő tétel is van, akkor az abban szereplő tételekről a forgalmi szolgálatot az előírt módon értesíteni kell a szükséges Írásbeli Rendelkezések kiállítása céljából. Ezen sebességkorlátozásokat úgy kell kezelni, mint az áttöltés után bevezetett új korlátozásokat. Az értesítésként kapott hibalista alapján a hibás tételeket meg kell vizsgálni és azokat szükség szerint javítani kell Tartalmi és formai szempontból a pályafenntartási diszpécsernek minden nap ellenőriznie kell a honlapra kikerült viszonylati listákat A rendszer minden alkalommal egy változás-jelentést készít, amely viszonylatonként, listaszerűen tartalmazza az előző Kimutatás előállítása óta bekövetkezett változásokat. A listában minden elemnél megjelölésre kerül a változás jellege (az előző napi listához képest új, módosult, törölt). A listát a pályafenntartási diszpécsernek tartalmi szempontból ellenőriznie kell. Az abban nem szereplő tételekről a forgalmi szolgálatot az előírt módon értesíteni kell (ezeket a lassúmeneteket úgy kell kezelni, mint az adatáttöltés után bevezetett új korlátozásokat). A változásjelentés formájában kapott értesítés után a hibás tételeket meg kell vizsgálni és azokat szükség szerint javítani kell.

57 A Kimutatásba csak a közlekedő vonatokat érintő lassúmeneteket kell megjeleníteni, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyes állomási sebességkorlátozások esetében a Vágány mezőbe a megfelelő vágánytípus helyesen kerüljön megjelölésre. A megfelelő vágánytípus kiválasztását a pályavasúti honlapon található adatok alapján kell végezni az érintett állomás Állomási Végrehajtási Utasításában található előírások és adatok alapján. 4.7 MÁV Zrt., illetve a GYSEV Zrt. által üzemeltetett vasútvonalakra bevezetett és elrendelt lassúmenetek A GYSEV Zrt. az általa üzemeltetett vasútvonalakra bevezetett, elrendelt és lemondott lassúmenetekről elektronikus formában adatokat ad át a MÁV Zrt. részére A GySEV Zrt. által üzemeltetett vonalhálózatra bevezetett, elrendelt és lemondott lassúmenetekről a GYSEV Zrt. a MÁV Zrt. szombathelyi Területi Igazgatóság területi forgalmiértékesítési informatikai rendszer felügyeleti koordinátora bevonásával az érintett MÁV Zrt. szolgálati helyek felé elektronikus üzenetet küld, melyet a címzettek 25 percen belül a tárgy megnevezésének megtartásával kötelesek a címre küldött üzenettel visszanyugtázni, amely megfelel az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás hatályos előírásai szerinti értesítésnek. Amennyiben a küldött üzenetre az előírt időtartamon belül (25 perc) nem érkezik nyugtázás, akkor annak hiányáról az üzenetet küldő köteles érdeklődni A MÁV Zrt. vonalhálózatára bevezetett, elrendelt és lemondott azon lassúmenetekről, amelyekről GYSEV Zrt. vonalhálózatáról a MÁV Zrt. hálózatára belépő vonatok mozdonyszemélyzetét értesíteni kell, a MÁV Zrt. érintett területi pályafenntartási diszpécsere szerkeszthető formátumot is tartalmazó elektronikus üzenetet köteles küldeni GYSEV Zrt. címére, amely megfelel az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás hatályos előírásai szerinti értesítésnek A GYSEV Zrt. műszaki diszpécsere a MÁV Zrt. vonalhálózatára bevezetett, elrendelt és lemondott lassúmenetekről kapott elektronikus üzenetet elektronikus üzenet formájában visszaigazolja a küldő MÁV Zrt. területi pályafenntartási diszpécsere, valamint a GYSEV Zrt. és a MÁV Zrt. csatlakozó állomásainak forgalmi szolgálattevői felé A és a pontok szerinti visszaigazolás birtokában a GYSEV Zrt. és a MÁV Zrt. vonalhálózatát érintő, egymás vonalhálózatára átlépő vonatok mozdonyszemélyzetének értesítésére a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. csatlakozó állomásának forgalmi szolgálattevője általi F. 2. számú Forgalmi Utasítás vonatkozó pontjában előírt felkérést nem kell végrehajtani, a vonat mozdonyszemélyzetét a bevezetetett és elrendelt lassúmenetekről értesítettnek kell tekinteni A MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. által üzemeltetett vasútvonalakra bevezetett, elrendelt és lemondott lassúmenetekről történő kölcsönös adatcserével, valamint a vonatok mozdonyszemélyzetének értesítésével kapcsolatos egyéb előírásokat a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. közötti együttműködést szabályozó keretszerződés forgalmi tevékenység ellátására vonatkozó 6. sz. függeléke tartalmazza. 4.8 Az utasítás hatályba léptetésével, valamint az átmeneti időszakban végrehajtandó feladatokkal kapcsolatos egyéb előírások Az Utasítás alapján bevezetendő új Kimutatás a hatályba léptetés időpontjától kezdődően kiváltja a Szolgálati menetrendkönyvekhez havonta kiadásra kerülő Kimutatásokat Jelen Utasítás előírásait a vonatkozó Végrehajtási Utasításokba (Állomási Végrehajtási Utasítás, Vonali Végrehajtási Utasítás) be kell dolgozni.

58 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1 Ezen utasítás előírásain kívül figyelembe kell venni, és be kell tartani az alábbi utasítások vonatkozó előírásait: F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei. 43/2013. (VIII. 23. MÁV Ért.18.) EVIG sz. Utasítás 5.2 Az Utasításban foglaltakat kimutatható módon valamennyi érintett munkavállaló tudomására kell hozni. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ezen utasítás március 1-én lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Lassúmenet kimutatások jegyzéke 2. sz. melléklet A több szolgálati hellyel rendelkező állomásokat érintő vonatok lassúmenet kimutatásainak kezelése Dávid Ilona sk. elnök-vezérigazgató

59 59 1. sz. melléklet Lassúmenet kimutatások jegyzéke Kód 001_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _51-2. Viszonylat Budapest-Keleti - Győr Budapest-Keleti - Budapest-Déli Budapest-Déli - Győr Budapest-Keleti - Hegyeshalom Komárom - Hegyeshalom Győr - Budapest-Keleti Budapest-Déli - Budapest-Keleti Győr - Budapest-Déli Hegyeshalom - Budapest-Keleti Hegyeshalom - Komárom Győr-Rendező - Hegyeshalom Hegyeshalom - Győr-Rendező Tatabánya - Győr Győr - Tatabánya Komárom - Győr Győr - Komárom Győr - Rajka Budapest-Déli - Komárom Komárom - Budapest-Déli Ferencváros - Győr - Rajka Budapest-Keleti - Csorna - Szombathely Ferencváros - Csorna - Szombathely-Rendező Budapest-Déli - Tatabánya Tatabánya - Budapest-Déli Budapest-Keleti - Csorna - Szentgotthárd Győr - Hegyeshalom Hegyeshalom - Győr Hegyeshalom - Hegyeshalom oh. Hegyeshalom oh. - Hegyeshalom Hegyeshalom - Rajka Bicske - Ferencváros Ferencváros - Hegyeshalom Hegyeshalom - Ferencváros Ferencváros - Komárom-Rendező Komárom-Rendező - Ferencváros Hegyeshalom - Rajka oh. Ferencváros - Győr - Rajka oh.

60 60 Kód 001_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _01-2. Viszonylat Soroksár-Terminál - Ferencváros - Hegyeshalom Hegyeshalom - Ferencváros - Soroksár-Terminál Budapest-Déli - Hegyeshalom Hegyeshalom - Budapest-Déli Ferencváros - Győr-Rendező Győr-Rendező - Ferencváros Kelenföld - Ács Ács - Kelenföld Ferencváros - Tatabánya Tatabánya - Ferencváros Almásfüzitő - Győr Győr - Almásfüzitő Ferencváros-Nyugati rendező - Komárom-Rendező Komárom-Rendező - Ferencváros-Nyugati rendező Ferencváros-Nyugati rendező - Hegyeshalom Hegyeshalom - Ferencváros-Nyugati rendező Budapest-Nyugati - Kőbánya-Kispest - Tatabánya Tatabánya - Kőbánya-Kispest - Budapest-Nyugati Hegyeshalom - Ferencváros - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Ferencváros - Hegyeshalom Budapest-Nyugati - Esztergom Esztergom - Budapest-Nyugati Rákosrendező - Angyalföld Angyalföld - Rákosrendező Pilisvörösvár - Esztergom Esztergom - Pilisvörösvár Komárom - Komárom oh. Komárom oh. - Komárom Komárom - Esztergom Esztergom - Komárom Almásfüzitő - Almásfüzitő-KEG ipvk. - Almásfüzitő-KEG ipv. Almásfüzitő-KEG ipv. - Almásfüzitő-KEG ipvk. - Almásfüzitő Székesfehérvár - Komárom Komárom - Székesfehérvár Bodajk - Balinka Balinka - Bodajk Mór - Pusztavám Pusztavám - Mór Moha-Rakodó - Moha felső Moha felső - Moha-Rakodó Siófok - Székesfehérvár - Győr Győr - Székesfehérvár - Siófok Székesfehérvár - Lovasberény

61 61 Kód 006_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _06-1. Viszonylat Lovasberény - Bicske Lovasberény - Székesfehérvár Bicske - Lovasberény Széchenyihegy - Hűvösvölgy Hűvösvölgy - Széchenyihegy Budapest-Keleti - Sopron Komárom - Sopron Győr - Sopron Ferencváros - Győr - Sopron-Rendező Győr-Rendező - Sopron-Rendező Győr - Celldömölk Győr - Pápa - Szombathely Celldömölk - Győr Pápa - Celldömölk Celldömölk - Pápa Győr - Pápa Pápa - Győr Pápa - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Pápa Győr-Rendező - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Győr-Rendező Hegyeshalom - Győr - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Győr - Hegyeshalom Celldömölk-Rendező - Győr - Rajka Komárom-Rendező - Győrszentiváni elágazás - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Győrszabadhegyi elágazás - Komárom-Rendező Komárom-Rendező - Győrszentiváni elágazás - Sárvár Sárvár - Győrszabadhegyi elágazás - Komárom-Rendező Győr - Győrszabadhegy Győrszabadhegy - Győr Komárom-Rendező - Győrszentiváni elágazás - Győrszabadhegy Győrszabadhegy - Győrszabadhegyi elágazás - Komárom-Rendező Győrszentiván - Győrszentiváni elágazás - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Győrszabadhegyi elágazás - Győrszentiván Budapest-Keleti - Pápa - Szombathely Budaörs - Győrszentiváni elágazás - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Győrszentiváni elágazás - Budaörs Győr - Veszprém Zirc - Dudarbánya Veszprém - Győr Dudarbánya - Zirc Győr - Bakonyszentlászló Bakonyszentlászló - Győr

62 62 Kód 011_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _24-1. Viszonylat Bakonyszentlászló - Veszprém Veszprém - Bakonyszentlászló Tarjánpuszta - Győr - Rajka Felsőgalla - Tatabánya Tatabánya - Felsőgalla Tatabánya - Oroszlány Oroszlány - Tatabánya Tatabánya - Pápa Pápa - Tatabánya Franciavágás - Pápa Pápa - Franciavágás Bakonybánk - Pápa Pápa - Bakonybánk Pápa - Csorna Hegyeshalom - Szombathely Hegyeshalom - Csorna Répcelak - Szombathely Hegyeshalom - Porpác - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Porpác - Hegyeshalom Hegyeshalom - Szentgotthárd Celldömölk-Rendező - Porpác - Rajka Celldömölk-Rendező - Porpác - Csorna Hegyeshalom - Porpác Komárom-Rendező - Porpác - Sárvár Sárvár - Porpác - Komárom-Rendező Ajka - Porpác - Rajka Győr-Rendező - Csorna - Szombathely Zalaszentiván - Nagykanizsa Nagykanizsa - Zalaszentiván Zalaszentiván - Szombathely Nagykanizsa - Szombathely Zalaegerszeg - Szombathely Zalaegerszeg - Felsőrajk Felsőrajk - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Nagykanizsa Nagykanizsa - Zalaegerszeg Zalaszentiván - Szombathely - Rajka Murakeresztúr - Szombathely - Rajka Zalaszentiván - Nagykanizsa - Gyékényes Gyékényes - Nagykanizsa - Zalaszentiván Gyékényes oh. - Szombathely - Rajka Celldömölk-Rendező - Zalaszentiván - Gyékényes Gyékényes - Zalaszentiván - Celldömölk-Rendező

63 63 Kód 020_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _56-2. Viszonylat Budapest-Déli - Szombathely Celldömölk - Szombathely Veszprém - Celldömölk Székesfehérvár - Szombathely Celldömölk - Veszprém Budapest-Déli - Veszprém Veszprém - Budapest-Déli Ferencváros - Veszprém - Szombathely-Rendező Veszprém - Szombathely Budapest-Déli - Celldömölk Celldömölk - Budapest-Déli Budapest-Déli - Veszprém - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Veszprém - Budapest-Déli Budapest-Déli - Zalaegerszeg - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Zalaegerszeg - Budapest-Déli Székesfehérvár - Veszprém Veszprém - Székesfehérvár Celldömölk-Rendező - Sárvár Sárvár - Celldömölk-Rendező Veszprém - Boba Boba - Veszprém Boba - Celldömölk Celldömölk - Boba Ajka - Devecser Devecser - Ajka Veszprém - Herend Herend - Veszprém Ferencváros - Veszprém - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Veszprém - Ferencváros Ferencváros - Győrszentiváni elágazás - Celldömölk-Rendező Ajka - Ferencváros - Kelebia oh. Kelebia oh. - Ferencváros - Ajka Várpalota - Kelenföld - Hegyeshalom Hegyeshalom - Kelenföld - Várpalota Őriszentpéter oh. - Jánosházai elágazás - Veszprém Veszprém - Kertai elágazás - Őriszentpéter oh. Pétfürdő - Kelenföld - Rajka oh. Pétfürdő - Kelenföld - Komárom Komárom - Kelenföld - Pétfürdő Pétfürdő - Kelenföld - Almásfüzitő Almásfüzitő - Kelenföld - Pétfürdő Celldömölk-Rendező - Szombathely-Rendező Veszprém - Celldömölk-Rendező

64 64 Kód 020_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17-2. Viszonylat Celldömölk-Rendező - Veszprém Celldömölk-Rendező - Győrszabadhegyi elágazás - Ferencváros Ajka - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Ajka Veszprém - Ajka Ajka - Veszprém Ferencváros - Székesfehérvár - Ajka Ajka - Székesfehérvár - Ferencváros Ajka - Szombathely Ajka - Celldömölk Celldömölk - Ajka Ajka - Kertai elágazás - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Jánosházai elágazás - Ajka Ajka - Pápa - Rajka Boba - Vinári elágazás - Győr-Rendező Győr-Rendező - Vinári elágazás - Boba Ferencváros - Jánosházai elágazás - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Jánosházai elágazás - Ferencváros Budaörs - Jánosházai elágazás - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Jánosházai elágazás - Budaörs Zalaegerszeg - Rédics Rédics - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Lenti Lenti - Zalaegerszeg Zalabér-Batyk - Zalaszentgrót Zalaszentgrót - Zalabér-Batyk Boba - Zalaegerszeg Boba - Zalaegerszeg - Őriszentpéter oh. Zalaegerszeg - Boba Őriszentpéter oh. - Zalaegerszeg - Boba Zalaszentiván - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Zalaszentiván Celldömölk - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Celldömölk Ukk - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Ukk Celldömölk - Ukk Ukk - Celldömölk Celldömölk-Rendező - Zalabér-Batyk Zalabér-Batyk - Celldömölk-Rendező Zalabér-Batyk - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Zalabér-Batyk Zalaegerszeg - Őriszentpéter oh.

65 65 Kód 025_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _01-2. Viszonylat Őriszentpéter oh. - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Őriszentpéter Őriszentpéter - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Zalalövő Zalalövő - Zalaegerszeg Zalalövő - Őriszentpéter Őriszentpéter - Zalalövő Zalalövő - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Zalalövő Celldömölk-Rendező - Zalaszentiván Zalaszentiván - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Zalaszentiváni elágazás - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Zalaszentiváni elágazás - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Zalaszentiváni elágazás - Őriszentpéter Őriszentpéter - Andráshidai elágazás - Celldömölk-Rendező Celldömölk - Zalaegerszeg - Zalalövő Zalalövő - Zalaegerszeg - Celldömölk Őriszentpéter - Zalaegerszeg - Zalaszentiván Zalaszentiván - Zalaegerszeg - Őriszentpéter Zalaszentiván - Zalaegerszeg - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Zalaegerszeg - Zalaszentiván Celldömölk - Zalaszentiváni elágazás - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Andráshidai elágazás - Celldömölk Zalaszentiván - Zalaszentiváni elágazás - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Andráshidai elágazás - Zalaszentiván Celldömölk-Rendező - Zalaszentiváni elágazás - Zalalövő Zalalövő - Andráshidai elágazás - Celldömölk-Rendező Kaposvár - Zalaszentiváni elágazás - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Andráshidai elágazás - Kaposvár Komárom-Rendező - Zalaszentiváni elágazás - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Andráshidai elágazás - Komárom-Rendező Celldömölk-Rendező - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Zalaszentiván - Murakeresztúr Murakeresztúr - Zalaszentiván - Celldömölk-Rendező Őriszentpéter - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Őriszentpéter Zalaegerszeg - Győr - Rajka Soroksár-Terminál - Ferencváros - Őriszentpéter oh. Őriszentpéter oh. - Ferencváros - Soroksár-Terminál Celldömölk - Zalabér-Batyk Zalabér-Batyk - Celldömölk Balatonszentgyörgy - Ukk

66 66 Kód 026_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _23-2. Viszonylat Ukk - Balatonszentgyörgy Balatonszentgyörgy - Tapolca Tapolca - Balatonszentgyörgy Tapolca - Ukk Ukk - Tapolca Balatonszentgyörgy - Celldömölk Celldömölk - Balatonszentgyörgy Kaposvár - Tapolca - Celldömölk Celldömölk - Tapolca - Kaposvár Keszthely - Tapolca - Celldömölk Celldömölk - Tapolca - Keszthely Tapolca - Celldömölk Celldömölk - Tapolca Balatonszentgyörgy - Keszthely Keszthely - Balatonszentgyörgy Keszthely - Tapolca Tapolca - Keszthely Keszthely - Ukk Ukk - Keszthely Keszthely - Ukk - Szombathely Boba - Tapolca Tapolca - Boba Tapolca - Celldömölk-Rendező Celldömölk-Rendező - Tapolca Balatonszentgyörgy - Celldömölk - Pápa Pápa - Celldömölk - Balatonszentgyörgy Tapolca - Dombóvári elágazás - Pécs Pécs - Dombóvári elágazás - Tapolca Tapolca - Balatonszentgyörgy - Kaposvár Kaposvár - Balatonszentgyörgy - Tapolca Lepsény - Hajmáskér Hajmáskér - Lepsény Papkeszi - Veszprém Veszprém - Papkeszi Budapest-Déli - Balatonfüred Budapest-Déli - Tapolca Budapest-Déli - Börgönd - Tapolca Budapest-Déli - Balatonfüred - Szombathely Székesfehérvár - Balatonfüred Székesfehérvár - Tapolca Börgönd - Szabadbattyán Börgönd - Tapolca Pusztaszabolcs - Börgönd - Szabadbattyán

67 67 Kód 029_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _43-2. Viszonylat Balatonfüred - Tapolca Zánka-Köveskál - Tapolca Balatonfüred - Budapest-Déli Tapolca - Budapest-Déli Tapolca - Börgönd - Budapest-Déli Balatonfüred - Székesfehérvár Tapolca - Székesfehérvár Szabadbattyán - Börgönd Tapolca - Börgönd Szabadbattyán - Börgönd - Pusztaszabolcs Tapolca - Balatonfüred Tapolca - Zánka-Köveskál Budapest-Déli - Érd alsó - Székesfehérvár Budapest-Déli - Érd alsó - Martonvásár Budapest-Déli - Érd alsó - Siófok Budapest-Déli - Érd alsó - Nagykanizsa Budapest-Déli - Érd alsó - Murakeresztúr oh. Székesfehérvár - Nagykanizsa Székesfehérvár - Érd alsó - Budapest-Déli Martonvásár - Érd alsó - Budapest-Déli Siófok - Érd alsó - Budapest-Déli Nagykanizsa - Érd alsó - Budapest-Déli Murakeresztúr oh. - Érd alsó - Budapest-Déli Nagykanizsa - Székesfehérvár Kőbánya-Kispest - Érd felső - Székesfehérvár Székesfehérvár - Érd felső - Kőbánya-Kispest Ferencváros-Nyugati rendező - Nagytétény - Székesfehérvár Székesfehérvár - Nagytétény - Ferencváros Székesfehérvár - Siófok Siófok - Székesfehérvár Siófok - Nagykanizsa Nagykanizsa - Siófok Siófok - Fonyód Fonyód - Siófok Budapest-Déli - Érd alsó - Tárnok Tárnok - Érd alsó - Budapest-Déli Fonyód - Keszthely Keszthely - Fonyód Murakeresztúr - Murakeresztúr oh. Murakeresztúr oh. - Murakeresztúr Balatonszentgyörgy - Nagykanizsa Nagykanizsa - Balatonszentgyörgy Budapest-Déli - Érd felső - Székesfehérvár

68 68 Kód 030_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _02-1. Viszonylat Székesfehérvár - Érd felső - Budapest-Déli Budapest-Déli - Kelenföld Kelenföld - Budapest-Déli Budapest-Déli - Érd alsó - Fonyód Fonyód - Érd alsó - Budapest-Déli Marcali - Balatonszentgyörgy - Nagykanizsa Nagykanizsa - Balatonszentgyörgy - Marcali Ferencváros - Érd felső - Székesfehérvár Székesfehérvár - Érd felső - Ferencváros Kőbánya-Kispest - Érd alsó - Székesfehérvár Székesfehérvár - Érd alsó - Kőbánya-Kispest Fonyód - Nagykanizsa Nagykanizsa - Fonyód Kőbánya-Kispest - Érd alsó - Tárnok Tárnok - Érd alsó - Kőbánya-Kispest Budaörs - Érd alsó - Székesfehérvár Székesfehérvár - Érd alsó - Budaörs Kőbánya-Kispest - Érd felső - Szabadbattyán Szabadbattyán - Érd felső - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Érd alsó - Szabadbattyán Szabadbattyán - Érd alsó - Kőbánya-Kispest Balatonszentgyörgy - Keszthely Keszthely - Balatonszentgyörgy Ferencváros-Nyugati rendező - Érd alsó - Nagykanizsa Nagykanizsa - Érd alsó - Ferencváros-Nyugati rendező Nagytétény-Diósd - Érdi elágazás - Tárnok Tárnok - Érdi elágazás - Nagytétény-Diósd Kaposvár - Siófok Siófok - Kaposvár Kaposvár - Tab Kaposvár - Karád Kaposvár - Kisbárapáti Kaposvár - Felsőmocsolád Tab - Siófok Tab - Kaposvár Karád - Kaposvár Kisbárapáti - Kaposvár Felsőmocsolád - Kaposvár Siófok - Tab Kaposvár - Fonyód Fonyód - Kaposvár Somogyszob - Balatonszentgyörgy Balatonszentgyörgy - Somogyszob

69 69 Kód 037_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _03-2. Viszonylat Mesztegnyő - Balatonszentgyörgy Balatonszentgyörgy - Mesztegnyő Nagyatád - Somogyszob Somogyszob - Nagyatád Balatonfenyves GV - Somogyszentpál Somogyszentpál - Balatonfenyves GV Budapest-Keleti - Pécs Budapest-Déli - Dombóvár Pusztaszabolcs - Dombóvár Dombóvár - Pécs Szentlőrinc - Pécs Budapest-Déli - Pusztaszabolcs Budapest-Déli - Százhalombatta Sárbogárd - Pécs Dunai finomító - Kelenföld - Zalaegerszeg Zalaegerszeg - Kelenföld - Dunai finomító Pétfürdő - Kelenföld - Dunai finomító Dunai finomító - Kelenföld - Celldömölk Celldömölk - Kelenföld - Dunai finomító Szabadegyháza - Kelenföld - Hegyeshalom Hegyeshalom - Kelenföld - Szabadegyháza Pécs - Budapest-Keleti Dombóvár - Budapest-Déli Dombóvár - Pusztaszabolcs Pécs - Dombóvár Pécs - Szentlőrinc Pusztaszabolcs - Budapest-Déli Százhalombatta - Budapest-Déli Pécs - Dombóvári elágazás - Keszthely Keszthely - Dombóvári elágazás - Pécs Pécs - Sárbogárd Pusztaszabolcs - Pincehely Pincehely - Pusztaszabolcs Dombóvár - Pécsbánya-Rendező Pécsbánya-Rendező - Dombóvár Ercsi - Kelenföld - Rajka Ferencváros - Dombóvár Dombóvár - Ferencváros Százhalombatta - Dombóvár Dombóvár - Százhalombatta Budapest-Déli - Gyékényes oh. Budapest-Keleti - Dombóvár - Gyékényes oh. Dombóvár - Gyékényes

70 70 Kód 041_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _01-2. Viszonylat Dombóvár - Kaposvár Kaposvár - Gyékényes Dombóvár - Nagykanizsa Dombóvár - Murakeresztúr Kaposvár - Somogyszob Gyékényes oh. - Budapest-Déli Gyékényes oh. - Budapest-Keleti Gyékényes - Dombóvár Kaposvár - Dombóvár Gyékényes - Kaposvár Nagykanizsa - Dombóvár Murakeresztúr - Dombóvár Somogyszob - Kaposvár Soroksár-Terminál - Ferencváros - Gyékényes oh. Gyékényes oh. - Ferencváros - Soroksár-Terminál Dunai finomító - Dombóvár - Gyékényes oh. Gyékényes oh. - Dombóvár - Dunai finomító Nagyatád - Gyékényes Gyékényes - Nagyatád Dunaújváros - Pusztaszabolcs - Gyékényes oh. Gyékényes oh. - Pusztaszabolcs - Dunaújváros Budapest-Déli - Dunaújváros Pusztaszabolcs - Dunaújváros Dunaújváros - Paks Dunaújváros - Dombóvár Dunaújváros - Simontornya Mezőfalva - Paks Ferencváros - Dunaújváros Ferencváros - Dunai finomító Dunaújváros - Kelenföld - Hegyeshalom Dunaújváros - Budapest-Déli Dunaújváros - Pusztaszabolcs Paks - Dunaújváros Dombóvár - Dunaújváros Simontornya - Dunaújváros Paks - Mezőfalva Dunaújváros - Ferencváros Dunai finomító - Ferencváros Hegyeshalom - Kelenföld - Dunaújváros Dunaföldvár - Kelenföld - Hegyeshalom Hegyeshalom - Kelenföld - Dunaföldvár Dunaföldvár - Kelenföld - Rajka Dunaújváros - Cece

71 71 Kód 043_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _08-1. Viszonylat Mezőfalva - Rétszilas Cece - Dunaújváros Rétszilas - Mezőfalva Székesfehérvár - Pusztaszabolcs Pusztaszabolcs - Székesfehérvár Székesfehérvár - Sárbogárd Sárbogárd - Székesfehérvár Sárbogárd - Szekszárd Szekszárd - Bátaszék Szekszárd - Sárbogárd Bátaszék - Szekszárd Sárbogárd - Baja Baja - Sárbogárd Budapest-Keleti - Sárbogárd - Baja Baja - Sárbogárd - Budapest-Keleti Sárbogárd - Bátaszék Bátaszék - Sárbogárd Tolna-Mözs - Baja Baja - Tolna-Mözs Nagydorog - Szekszárd Szekszárd - Nagydorog Godisa - Komló Komló - Godisa Dombóvár - Komló Komló - Dombóvár Keszőhidegkút-Gyönk - Tamási Tamási - Keszőhidegkút-Gyönk Enying-Műtrágya Üzem ipvk. - Lepsény Lepsény - Enying-Műtrágya Üzem ipvk. Dombóvár - Bátaszék Dombóvár - Baja Bátaszék - Dombóvár Baja - Dombóvár Hidas-Bonyhád - Bonyhád Bonyhád - Hidas-Bonyhád Nagykanizsa - Pécs Nagykanizsa - Gyékényes Nagykanizsa - Barcs Barcs - Pécs Pécs - Nagykanizsa Gyékényes - Nagykanizsa Barcs - Nagykanizsa Pécs - Barcs

72 72 Kód 060_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10-1. Viszonylat Gyékényes - Pécs Barcs - Szentlőrinc Szentlőrinc - Barcs Gyékényes - Barcs Barcs - Gyékényes Szigetvár - Pécs Pécs - Szigetvár Pécs - Nagykanizsa - Szombathely Pécs - Nagykanizsa - Sopron Murakeresztúr - Barcs Barcs - Murakeresztúr Szentlőrinc - Sellye Sellye - Szentlőrinc Barcs - Villány Villány - Barcs Sellye - Drávafok Drávafok - Sellye Sellye - Vajszló Vajszló - Sellye Villány - Beremendi Cementmű Beremendi Cementmű - Villány Villány - Beremend BCM gyártelep Beremend BCM gyártelep - Villány Pécs - Pécsvárad Pécsvárad - Pécs Pécs - Mohács Pécs - Pécsbánya-Rendező Mohács - Pécs Pécsbánya-Rendező - Pécs Pécs - Villány Villány - Pécs Villány - Magyarbóly Pécs - Magyarbóly Magyarbóly - Villány Magyarbóly - Pécs Magyarbóly - Magyarbóly oh. Magyarbóly oh. - Magyarbóly Budapest-Nyugati - Göd - Vác Vác - Göd - Budapest-Nyugati Szob - Vác - Budapest-Nyugati Szob oh. - Rákosszentmihály - Ferencváros Budapest-Keleti - Rákosszentmihály - Szob oh. Szob oh. - Rákosszentmihály - Budapest-Keleti

73 73 Kód 070_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _03-1. Viszonylat Szob - Szob oh. Szob oh. - Szob Szob oh. - Rákosszentmihály - Soroksár-Terminál Soroksár-Terminál - Rákosszentmihály - Szob oh. Ferencváros - Rákosszentmihály - Szob oh. Szob oh. - Rákosszentmihály - Ferencváros Budapest-Nyugati - Vác - Szob Ferencváros - Rákosszentmihály - Rákospalota-Újpest Rákospalota-Újpest - Rákosszentmihály - Ferencváros Rákospalota-Újpest - Szob Rákospalota-Újpest - Szob oh. Szob oh. - Rákospalota-Újpest Rákospalota-Újpest - Dunakeszi-Főműhely Dunakeszi-Főműhely - Rákospalota-Újpest Rákospalota-Újpest - Rákosszentmihály - Soroksár-Terminál Soroksár-Terminál - Rákosszentmihály - Rákospalota-Újpest Ferencváros - Rákosszentmihály - Dunakeszi Dunakeszi - Rákosszentmihály - Ferencváros Rákospalota-Újpest - Szob Szob - Rákospalota-Újpest Dunakeszi - Szob oh. Szob oh. - Dunakeszi Dunakeszi - Rákosszentmihály - Soroksár-Terminál Soroksár-Terminál - Rákosszentmihály - Dunakeszi Budapest-Keleti - Rákosszentmihály - Dunakeszi Dunakeszi - Rákosszentmihály - Budapest-Keleti Ferencváros-Keleti rendező - Rákosszentmihály - Szob oh. Szob oh. - Rákosszentmihály - Ferencváros-Keleti rendező Ferencváros-Keleti rendező - Rákosszentmihály - Rákospalota-Újpest Rákospalota-Újpest - Rákosszentmihály - Ferencváros-Keleti rendező Ferencváros-Keleti rendező - Rákosszentmihály - Dunakeszi Dunakeszi - Rákosszentmihály - Ferencváros-Keleti rendező Kőbánya-Kispest - Rákosrendező - Szob oh. Szob oh. - Rákosrendező - Kőbánya-Kispest Budapest-Nyugati - Vácrátót - Vác Vác - Vácrátót - Budapest-Nyugati Nógrádszakál - Nógrádszakál oh. Nógrádszakál oh. - Nógrádszakál Ipolytarnóc oh. - Nógrádszakál oh. Nógrádszakál oh. - Ipolytarnóc oh. Vác - Diósjenő Vác - Balassagyarmat Diósjenő - Vác

74 74 Kód 075_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Viszonylat Balassagyarmat - Vác Diósjenő - Balassagyarmat Balassagyarmat - Diósjenő Diósjenő - Romhány Romhány - Diósjenő Aszód - Vác Vác - Aszód Aszód - Galgamácsa Galgamácsa - Aszód Aszód - Balassagyarmat Balassagyarmat - Ipolytarnóc Balassagyarmat - Aszód Ipolytarnóc - Balassagyarmat Ipolytarnóc - Ipolytarnóc oh. Ipolytarnóc oh. - Ipolytarnóc Balassagyarmat - Nógrádszakál Nógrádszakál - Balassagyarmat Galgamácsa - Balassagyarmat Balassagyarmat - Galgamácsa Budapest-Keleti - Gödöllő Budapest-Keleti - Hatvan Budapest-Keleti - Füzesabony Budapest-Keleti - Miskolc-Tiszai Budapest-Keleti - Miskolc-Tiszai - Nyíregyháza Budapest-Keleti - Nyíregyháza - Debrecen Budapest-Keleti - Füzesabony - Eger Ferencváros - Miskolc-Rendező Ferencváros - Vámosgyörk Hatvan-Rendező - Miskolc-Rendező Hegyeshalom - Ferencváros - Miskolc-Rendező Hegyeshalom - Ferencváros - Sajószentpéter Ferencváros-Keleti rendező - Miskolc-Rendező Ferencváros-Keleti rendező - Vámosgyörk Ferencváros - Hatvani "A" elágazás - Jászberény Dunaújváros - Ferencváros - Miskolc-Rendező Budapest-Keleti - Nyíregyháza - Budapest-Nyugati Dunai finomító - Ferencváros - Tiszaújváros Murakeresztúr oh. - Kőbánya felső - Tiszaújváros Nyékládháza - Miskolc-Rendező - Miskolc-Tiszai Miskolc-Rendező - Sóstóhegyi elágazás - Záhony Szerencs - Sóstóhegyi elágazás - Záhony Miskolc-Rendező - Nyíregyháza - Debrecen Miskolc-Rendező - Ferencváros

75 75 Kód 080_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _73-1. Viszonylat Vámosgyörk - Ferencváros Miskolc-Rendező - Hatvan-Rendező Miskolc-Rendező - Ferencváros - Hegyeshalom Tiszaújváros - Ferencváros - Rajka oh. Sajószentpéter - Ferencváros - Hegyeshalom Miskolc-Rendező - Ferencváros-Keleti rendező Vámosgyörk - Ferencváros-Keleti rendező Jászberény - Hatvani "A" elágazás - Ferencváros Miskolc-Rendező - Ferencváros - Dunaújváros Tiszaújváros - Ferencváros - Dunai finomító Tiszaújváros - Kőbánya felső - Murakeresztúr oh. Záhony - Sóstóhegyi elágazás - Miskolc-Rendező Záhony - Sóstóhegyi elágazás - Szerencs Debrecen - Nyíregyháza - Miskolc-Rendező Hatvan - Füzesabony Hatvan - Miskolc-Tiszai Hatvan - Füzesabony - Eger Vámosgyörk - Füzesabony Füzesabony - Miskolc-Tiszai Vámosgyörk - Miskolc-Tiszai Jászberény - Nyékládháza Miskolc-Tiszai - Szerencs Miskolc-Tiszai - Sátoraljaújhely Miskolc-Tiszai - Szerencs - Nyíregyháza Miskolc-Tiszai - Nyíregyháza - Budapest-Nyugati Szerencs - Sátoraljaújhely Szerencs - Nyíregyháza Sátoraljaújhely - Sátoraljaújhely-Kisújhely oh. Keszthely - Kőbánya felső - Miskolc-Tiszai Fonyód - Budapest-Keleti - Miskolc-Tiszai Fonyód - Budapest-Keleti - Sátoraljaújhely Gödöllő - Budapest-Keleti Hatvan - Budapest-Keleti Füzesabony - Budapest-Keleti Miskolc-Tiszai - Budapest-Keleti Nyíregyháza - Miskolc-Tiszai - Budapest-Keleti Debrecen - Nyíregyháza - Budapest-Keleti Eger - Füzesabony - Budapest-Keleti Budapest-Nyugati - Nyíregyháza - Budapest-Keleti Miskolc-Tiszai - Miskolc-Rendező - Nyékládháza Füzesabony - Hatvan Miskolc-Tiszai - Hatvan Eger - Füzesabony - Hatvan

76 76 Kód 080_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _01-2. Viszonylat Füzesabony - Vámosgyörk Miskolc-Tiszai - Füzesabony Miskolc-Tiszai - Vámosgyörk Nyékládháza - Jászberény Szerencs - Miskolc-Tiszai Sátoraljaújhely - Miskolc-Tiszai Nyíregyháza - Szerencs - Miskolc-Tiszai Budapest-Nyugati - Nyíregyháza - Miskolc-Tiszai Sátoraljaújhely - Szerencs Nyíregyháza - Szerencs Sátoraljaújhely-Kisújhely oh. - Sátoraljaújhely Miskolc-Tiszai - Kőbánya felső - Keszthely Miskolc-Tiszai - Budapest-Keleti - Fonyód Sátoraljaújhely - Budapest-Keleti - Fonyód Hatvan - Somoskőújfalu Hatvan-Rendező - Somoskőújfalu Somoskőújfalu - Somoskőújfalu oh. Hatvan - Pásztó Salgótarján külső - Salgótarján-Acélgyártelep ipv. Budapest-Keleti - Hatvan - Somoskőújfalu Somoskőújfalu - Hatvan Somoskőújfalu - Hatvan-Rendező Somoskőújfalu oh. - Somoskőújfalu Pásztó - Hatvan Salgótarján-Acélgyártelep ipv. - Salgótarján külső Somoskőújfalu - Hatvan - Budapest-Keleti Hatvan - Szolnok Hatvan-Rendező - Szolnok Hatvan-Rendező - Jászberény Hatvan - Jászberény Jászberény - Szolnok Szolnok - Hatvan Szolnok - Hatvan-Rendező Jászberény - Hatvan-Rendező Jászberény - Hatvan Szolnok - Jászberény Kisterenye - Kál-Kápolna Kál-Kápolna - Kisterenye Kisterenye - Recsk-Parádfürdő Recsk-Parádfürdő - Kisterenye Recsk-Parádfürdő - Kál-Kápolna Kál-Kápolna - Recsk-Parádfürdő Vámosgyörk - Gyöngyös

77 77 Kód 085_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _04-1. Viszonylat Gyöngyös - Vámosgyörk Vámosgyörk - Szolnok Szolnok - Vámosgyörk Jászapáti - Szolnok Szolnok - Jászapáti Vámosgyörk - Jászapáti Jászapáti - Vámosgyörk Jászapáti - Újszász Újszász - Jászapáti Füzesabony - Eger-Felnémet Füzesabony - Eger Eger - Putnok Eger-Felnémet - Füzesabony Eger - Füzesabony Putnok - Eger Eger - Szilvásvárad Szilvásvárad - Eger Szilvásvárad - Putnok Putnok - Szilvásvárad Füzesabony - Eger-Rendező - Eger Eger - Eger-Rendező - Füzesabony Nyékládháza - Mezőcsát Mezőcsát - Nyékládháza Miskolc-Rendező - Mezőcsát Mezőcsát - Miskolc-Rendező Miskolc-Tiszai - Tiszapalkonya-Erőmű Tiszapalkonya-Erőmű - Miskolc-Tiszai Nyékládháza - Tiszapalkonya-Erőmű Tiszapalkonya-Erőmű - Nyékládháza Miskolc-Rendező - Tiszapalkonya-Erőmű Tiszapalkonya-Erőmű - Miskolc-Rendező Füzesabony - Hidasnémeti Miskolc-Tiszai - Hidasnémeti Hidasnémeti - Füzesabony Hidasnémeti - Miskolc-Tiszai Budapest-Keleti - Miskolc-Tiszai - Hidasnémeti oh. Hidasnémeti oh. - Miskolc-Tiszai - Budapest-Keleti Hidasnémeti - Hidasnémeti oh. Hidasnémeti oh. - Hidasnémeti Miskolc-Tiszai - Kazincbarcika Miskolc-Tiszai - Ózd Kazincbarcika - Miskolc-Tiszai Ózd - Miskolc-Tiszai

78 78 Kód 092_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Viszonylat Miskolc-Rendező - Kazincbarcika Kazincbarcika - Miskolc-Rendező Miskolc-Rendező - Ózd Ózd - Miskolc-Rendező Kazincbarcika - Bánréve - Ózd Ózd - Bánréve - Kazincbarcika Bánréve - Bánréve oh. Bánréve oh. - Bánréve Sajószentpéter - Bánréve Bánréve - Sajószentpéter Miskolc-Tiszai - Tornanádaska Miskolc-Rendező - Tornanádaska Tornanádaska - Hídvégardó oh. Tornanádaska - Miskolc-Tiszai Tornanádaska - Miskolc-Rendező Hídvégardó oh. - Tornanádaska Kazincbarcika - Rudabánya Rudabánya - Kazincbarcika Szerencs - Abaújszántó Abaújszántó - Hidasnémeti Abaújszántó - Szerencs Hidasnémeti - Abaújszántó Budapest-Nyugati - Monor Budapest-Nyugati - Cegléd - Szolnok Budapest-Nyugati - Debrecen Cegléd - Záhony Debrecen - Záhony Nyíregyháza - Záhony Cegléd - Szolnok Szolnok - Cegléd Albertirsa - Budapest-Nyugati Monor - Budapest-Nyugati Hegyeshalom - Kőbánya-Kispest - Debrecen Debrecen - Kőbánya-Kispest - Hegyeshalom Püspökladány - Budapest-Nyugati Püspökladány - Újszász - Budapest-Keleti Karcag - Püspökladány Püspökladány - Karcag Hajdúszoboszló - Debrecen Szolnok - Cegléd - Budapest-Nyugati Törökszentmiklós - Szolnok Szolnok - Debrecen Debrecen - Szolnok

79 79 Kód 100_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _61-2. Viszonylat Debrecen - Budapest-Nyugati Záhony - Cegléd Záhony - Debrecen Záhony - Nyíregyháza Záhony - Északi kitérő - Miskolc-Rendező Budapest-Nyugati - Cegléd Cegléd - Budapest-Nyugati Budapest-Nyugati - Debrecen - Záhony Záhony - Debrecen - Budapest-Nyugati Budapest-Nyugati - Debrecen - Nyíregyháza Nyíregyháza - Debrecen - Budapest-Nyugati Szentes - Cegléd - Budapest-Nyugati Budapest-Nyugati - Cegléd - Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely - Cegléd - Budapest-Nyugati Szolnok - Püspökladány Püspökladány - Szolnok Szolnok - Záhony Záhony - Szolnok Püspökladány - Nyíregyháza Nyíregyháza - Püspökladány Püspökladány - Záhony Záhony - Püspökladány Püspökladány - Debrecen Debrecen - Püspökladány Cegléd - Nyíregyháza Nyíregyháza - Cegléd Cegléd - Debrecen Debrecen - Cegléd Debrecen - Nyíregyháza Nyíregyháza - Debrecen Karcag - Nyíregyháza Nyíregyháza - Karcag Tapolca - Ferencváros - Záhony Záhony - Ferencváros - Tapolca Ferencváros - Északi kitérő - Záhony-Rendező Záhony-Rendező - Északi kitérő - Ferencváros Ferencváros - Monor Monor - Ferencváros Ferencváros - Cegléd - Szolnok-Magasfogadó Ferencváros - Debrecen - Záhony-Rendező Monor - Cegléd Cegléd - Monor Monor - Cegléd - Szolnok

80 80 Kód 100_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _05-2. Viszonylat Szolnok - Cegléd - Monor Albertirsa - Cegléd Cegléd - Albertirsa Albertirsa - Cegléd - Szolnok Szolnok - Cegléd - Albertirsa Szajol - Püspökladány Püspökladány - Szajol Szajol - Záhony Záhony - Szajol Szajol - Nyíregyháza - Tállya Tállya - Nyíregyháza - Szajol Ferencváros-Keleti rendező - Monor Monor - Ferencváros-Keleti rendező Ferencváros-Keleti rendező - Cegléd - Szolnok-Magasfogadó Szolnok-Magasfogadó - Cegléd - Ferencváros-Keleti rendező Ferencváros-Nyugati rendező - Monor Monor - Ferencváros-Nyugati rendező Ferencváros-Nyugati rendező - Cegléd - Szolnok-Magasfogadó Szolnok-Magasfogadó - Cegléd - Ferencváros-Nyugati rendező Budapest-Nyugati - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Budapest-Nyugati Kőbánya-Kispest - Monor Monor - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Cegléd Cegléd - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Cegléd - Szolnok Szolnok - Cegléd - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Cegléd - Debrecen Debrecen - Cegléd - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Debrecen - Nyíregyháza Nyíregyháza - Debrecen - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Debrecen - Záhony Záhony - Debrecen - Kőbánya-Kispest Ferencváros-Keleti rendező - Debrecen - Záhony-Rendező Záhony-Rendező - Debrecen - Ferencváros-Keleti rendező Ferencváros-Nyugati rendező - Debrecen - Záhony-Rendező Záhony-Rendező - Debrecen - Ferencváros-Nyugati rendező Budapest-Nyugati - Albertirsa Püspökladány - Biharkeresztes Biharkeresztes - Püspökladány Budapest-Keleti - Biharkeresztes Biharkeresztes - Budapest-Keleti Ferencváros - Cegléd - Biharkeresztes

81 81 Kód 101_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _02-1. Viszonylat Biharkeresztes - Cegléd - Ferencváros Biharkeresztes - Biharkeresztes oh. Biharkeresztes oh. - Biharkeresztes Ferencváros - Cegléd - Biharkeresztes oh. Biharkeresztes oh. - Cegléd - Ferencváros Kál-Kápolna - Kisújszállás Kisújszállás - Kál-Kápolna Kál-Kápolna - Kisköre Kisköre - Kál-Kápolna Kisköre - Kisújszállás Kisújszállás - Kisköre Karcag - Tiszafüred Tiszafüred - Karcag Debrecen - Nyírábrány oh. Nyírábrány oh. - Debrecen Debrecen - Nyírábrány Nyírábrány - Debrecen Nyírábrány - Nyírábrány oh. Nyírábrány oh. - Nyírábrány Debrecen - Nagykereki Nagykereki - Debrecen Debrecen - Konyár Konyár - Debrecen Debrecen - Létavértes Létavértes - Debrecen Sáránd - Létavértes Létavértes - Sáránd Debrecen - Füzesabony Fehérgyarmat - Füzesabony Füzesabony - Debrecen Füzesabony - Fehérgyarmat Debrecen - Balmazújváros Balmazújváros - Debrecen Debrecen - Hortobágy Hortobágy - Debrecen Debrecen - Tiszafüred Tiszafüred - Debrecen Tiszafüred - Füzesabony Füzesabony - Tiszafüred Egyek - Füzesabony Füzesabony - Egyek Debrecen - Tiszalök Tiszalök - Debrecen

82 82 Kód 109_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _02-2. Viszonylat Debrecen - Hajdúnánás Hajdúnánás - Debrecen Debrecen - Mátészalka Mátészalka - Debrecen Debrecen - Nyírbátor Nyírbátor - Debrecen Fehérgyarmat - Debrecen Debrecen - Fehérgyarmat Mátészalka - Vásárosnamény Vásárosnamény - Mátészalka Mátészalka - Záhony Záhony - Mátészalka Vásárosnamény - Záhony Záhony - Vásárosnamény Nyírmada - Vásárosnamény - Záhony Záhony - Vásárosnamény - Nyírmada Nyírmada - Vásárosnamény - Záhony-Rendező Záhony-Rendező - Vásárosnamény - Nyírmada Záhony - Mátészalka - Tiborszállás Tiborszállás - Mátészalka - Záhony Vásárosnamény - Mátészalka - Tiborszállás Tiborszállás - Mátészalka - Vásárosnamény Nyíregyháza - Nyíradony Nyíradony - Nyíregyháza Nyíregyháza - Mátészalka Mátészalka - Zajta Mátészalka - Nyíregyháza Zajta - Mátészalka Mátészalka - Fehérgyarmat Fehérgyarmat - Mátészalka Fehérgyarmat - Zajta Zajta - Fehérgyarmat Nyíregyháza - Nyírbátor Nyírbátor - Nyíregyháza Mátészalka 561/562 szelv. ipvk. - Mátészalka Mátészalka - Mátészalka 561/562 szelv. ipvk. Nyírbátor - Mátészalka Mátészalka - Csenger Csenger - Mátészalka Debrecen - Csenger Csenger - Debrecen Mátészalka - Ágerdőmajor oh. Ágerdőmajor oh. - Mátészalka

83 83 Kód 115_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _26-1. Viszonylat Tiborszállás - Mátészalka Mátészalka - Tiborszállás Mátészalka - Ágerdőmajor Ágerdőmajor - Mátészalka Vásárosnamény - Nyíregyháza Nyíregyháza - Vásárosnamény Vaja-Rohod - Vásárosnamény Ohat-Pusztakócs - Görögszállás Tiszalök - Nyíregyháza Görögszállás - Ohat-Pusztakócs Nyíregyháza - Tiszalök Tiszalök - Görögszállás Görögszállás - Tiszalök Nyíregyháza-Átrakó - Balsai Tiszapart Balsai Tiszapart - Nyíregyháza-Átrakó Herminatanya - Dombrád Dombrád - Herminatanya Budapest-Keleti - Sülysáp Budapest-Keleti - Nagykáta - Szolnok Budapest-Keleti - Újszász - Lőkösháza oh. Ferencváros - Cegléd - Lőkösháza oh. Szolnok - Lőkösháza Mezőtúr - Lőkösháza Sülysáp - Budapest-Keleti Szolnok - Nagykáta - Budapest-Keleti Lőkösháza - Újszász - Budapest-Keleti Lőkösháza oh. - Cegléd - Ferencváros Lőkösháza - Szolnok Lőkösháza - Mezőtúr Szolnok - Békéscsaba Békéscsaba - Szolnok Szolnok - Mezőtúr Mezőtúr - Szolnok Nagykáta - Szolnok Szolnok - Nagykáta Mezőtúr - Békéscsaba Békéscsaba - Mezőtúr Ferencváros - Cegléd - Lőkösháza Lőkösháza - Cegléd - Ferencváros Gyoma - Békéscsaba Békéscsaba - Gyoma Budapest-Keleti - Újszász - Békéscsaba Békéscsaba - Újszász - Budapest-Keleti

84 84 Kód 120_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _05-2. Viszonylat Budapest-Keleti - Nagykáta Nagykáta - Budapest-Keleti Lőkösháza - Cegléd - Rajka oh. Gyoma - Lőkösháza Lőkösháza - Gyoma Lőkösháza - Lőkösháza oh. Lőkösháza oh. - Lőkösháza Békéscsaba - Lőkösháza Lőkösháza - Békéscsaba Békéscsaba - Kétegyháza Kétegyháza - Békéscsaba Mezőtúr - Gyoma Gyoma - Mezőtúr Lőkösháza - Cegléd - Komárom oh. Komárom oh. - Cegléd - Lőkösháza Lőkösháza oh. - Cegléd - Győr-Rendező Győr-Rendező - Cegléd - Lőkösháza oh. Lőkösháza oh. - Cegléd - Rajka oh. Ferencváros-Nyugati rendező - Újszász - Békéscsaba Szolnok - Nagykáta - Sülysáp Sülysáp - Nagykáta - Szolnok Mezőtúr - Szajol Szajol - Mezőtúr Békéscsaba - Szajol Szajol - Békéscsaba Lőkösháza - Cegléd - Győr-Rendező Győr-Rendező - Cegléd - Lőkösháza Lőkösháza - Cegléd - Hegyeshalom Hegyeshalom - Cegléd - Lőkösháza Kiskunlacháza - Cegléd - Békéscsaba Békéscsaba - Cegléd - Kiskunlacháza Békéscsaba - Újszász - Ferencváros-Nyugati rendező Ferencváros - Újszász - Szolnok Szolnok - Újszász - Ferencváros Ferencváros - Újszász - Békéscsaba Békéscsaba - Újszász - Ferencváros Ferencváros-Keleti rendező - Cegléd - Lőkösháza Lőkösháza - Cegléd - Ferencváros-Keleti rendező Békéscsaba - Újszeged Békéscsaba - Mezőhegyes Újszeged - Békéscsaba Mezőhegyes - Békéscsaba Kétegyháza - Mezőhegyes

85 85 Kód 121_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _02-1. Viszonylat Mezőhegyes - Kétegyháza Kétegyháza - Újszeged Újszeged - Kétegyháza Battonya - Mezőhegyes - Újszeged Újszeged - Mezőhegyes - Battonya Mezőhegyes - Újszeged Újszeged - Mezőhegyes Mezőtúr - Mezőhegyes Mezőhegyes - Battonya Mezőhegyes - Mezőtúr Battonya - Mezőhegyes Orosháza - Mezőhegyes Mezőhegyes - Orosháza Mezőtúr - Orosháza Orosháza - Mezőtúr Mezőtúr - Mezőhegyes - Medgyesegyháza Medgyesegyháza - Mezőhegyes - Mezőtúr Mezőtúr - Szarvas Szarvas - Mezőtúr Nagyszénás - Orosháza Orosháza - Nagyszénás Orosháza - Mezőhegyes - Battonya Battonya - Mezőhegyes - Orosháza Kisszénás - Kondoros Kondoros - Kisszénás Gyoma - Vésztő Vésztő - Körösnagyharsány Vésztő - Gyoma Körösnagyharsány - Vésztő Kötegyán - Püspökladány Püspökladány - Kötegyán Vésztő - Püspökladány Püspökladány - Vésztő Szeghalom - Püspökladány Püspökladány - Szeghalom Dévaványa - Püspökladány Püspökladány - Dévaványa Vésztő - Szeghalom Szeghalom - Vésztő Füzesgyarmat - Püspökladány - Dunai finomító Dunai finomító - Püspökladány - Füzesgyarmat Murony - Békés Békés - Murony

86 86 Kód 130_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _09-2. Viszonylat Szolnok - Szentes Szentes - Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely - Makó Szentes - Szolnok Hódmezővásárhely - Szentes Makó - Hódmezővásárhely Szajol - Szentes Szentes - Szajol Szeged - Békéscsaba Békéscsaba - Vésztő Békéscsaba - Szeged Vésztő - Békéscsaba Orosháza - Békéscsaba Békéscsaba - Orosháza Békéscsaba - Kötegyán Kötegyán - Békéscsaba Békéscsaba - Sarkad Sarkad - Békéscsaba Szeged - Orosháza Orosháza - Szeged Békéscsaba - Gyula Gyula - Békéscsaba Kötegyán - Kötegyán oh. Kötegyán oh. - Kötegyán Szeged-Rendező - Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely - Szeged-Rendező Szeged-Rendező - Székkutas Székkutas - Szeged-Rendező Szeged-Rendező - Makó-Újváros Makó-Újváros - Szeged-Rendező Szeged-Rendező - Hódmezővásárhely - Nagylak Nagylak - Hódmezővásárhely - Szeged-Rendező Szeged - Röszke oh. Röszke oh. - Szeged Szeged - Röszke Röszke - Szeged Budapest-Nyugati - Szeged Cegléd - Szeged Kiskunfélegyháza - Szeged Szeged - Budapest-Nyugati Szeged - Cegléd Szeged - Kiskunfélegyháza Kecskemét - Kiskunfélegyháza

87 87 Kód 140_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _02-2. Viszonylat Kiskunfélegyháza - Kecskemét Kiskunfélegyháza - Csengele Csengele - Kiskunfélegyháza Szeged - Újszász - Miskolc-Tiszai Miskolc-Tiszai - Újszász - Szeged Kecskemét - Nyársapáti elágazás - Szolnok Szolnok - Nyársapáti elágazás - Kecskemét Ferencváros - Cegléd - Kecskemét Kecskemét - Cegléd - Ferencváros Délegyháza - Cegléd - Kecskemét alsó Kecskemét alsó - Cegléd - Délegyháza Délegyháza - Cegléd - Szeged-Rendező Szeged-Rendező - Cegléd - Délegyháza Kiskunlacháza - Cegléd - Szeged-Rendező Szeged-Rendező - Cegléd - Kiskunlacháza Kiskunlacháza - Cegléd - Kiskundorozsma Kiskundorozsma - Cegléd - Kiskunlacháza Ferencváros-Keleti rendező - Cegléd - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Cegléd - Ferencváros Ferencváros-Keleti rendező - Cegléd - Kecskemét Kecskemét - Cegléd - Ferencváros-Keleti rendező Ferencváros-Nyugati rendező - Cegléd - Kecskemét Kecskemét - Cegléd - Ferencváros-Nyugati rendező Kőbánya-Kispest - Cegléd - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Cegléd - Kőbánya-Kispest Szolnok-Magasfogadó - Nyársapáti elágazás - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Nyársapáti elágazás - Szolnok-Magasfogadó Miskolc-Rendező - Újszász - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Újszász - Miskolc-Rendező Cegléd - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Cegléd Kőbánya-Kispest - Kiskunfélegyháza - Kelebia oh. Kelebia oh. - Kiskunfélegyháza - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Cegléd - Szeged Szeged - Cegléd - Kőbánya-Kispest Szolnok - Nyársapáti elágazás - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Nyársapáti elágazás - Szolnok Kecskemét - Kecskemét-Mercedes ipv. Kecskemét-Mercedes ipv. - Kecskemét Hegyeshalom - Kecskemét-Mercedes ipv. Kecskemét-Mercedes ipv. - Hegyeshalom Budapest-Nyugati - Lajosmizse Lajosmizse - Kecskemét

88 88 Kód 142_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _01-2. Viszonylat Lajosmizse - Budapest-Nyugati Kecskemét - Lajosmizse Ócsa - Budapest-Nyugati Lajosmizse - Ócsa Lajosmizse - Lajosmizse alsó Lajosmizse alsó - Lajosmizse Ferencváros - Lajosmizse Lajosmizse - Ferencváros Táborfalva - Kecskemét Kecskemét - Táborfalva Kőbánya-Kispest - Lajosmizse Lajosmizse - Kőbánya-Kispest Szolnok - Kecskemét Kecskemét - Szolnok Szolnok - Lakitelek Lakitelek - Szolnok Szolnok - Tiszakécske Tiszakécske - Szolnok Tiszakécske - Kecskemét Kecskemét - Tiszakécske Lakitelek - Kecskemét Kecskemét - Lakitelek Szolnok-Magasfogadó - Tószegi elágazás - Lakitelek Lakitelek - Tószegi elágazás - Szolnok-Magasfogadó Szentes - Kunszentmárton - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Kunszentmárton - Szentes Kunszentmárton - Lakitelek Lakitelek - Kunszentmárton Kunszentmárton - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Kunszentmárton Kiskunfélegyháza - Lakitelek Lakitelek - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Szentes - Orosháza Orosháza - Kiskunfélegyháza Szentes - Orosháza Orosháza - Szentes Kiskunfélegyháza - Csongrád - Szentes Szentes - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Szentes - Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely - Szentes - Kiskunfélegyháza Törökfái - Kiskőrös KK Kiskőrös KK - Törökfái Kecskemét KK - Kiskunmajsa KK

89 89 Kód 149_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _42-1. Viszonylat Kiskunmajsa KK - Kecskemét KK Kőbánya-Kispest - Kunszentmiklós-Tass Budapest-Keleti - Kelebia oh. Kunszentmiklós-Tass - Kőbánya-Kispest Kelebia oh. - Budapest-Keleti Kőbánya-Kispest - Kunszentmiklós-Tass - Kiskunhalas Kiskunhalas - Kunszentmiklós-Tass - Kőbánya-Kispest Budapest-Keleti - Kelebia Kelebia - Budapest-Keleti Kunszentmiklós-Tass - Kelebia Kelebia - Kunszentmiklós-Tass Kiskunhalas - Kelebia Kelebia - Kiskunhalas Ferencváros - Soroksár-Terminál Soroksár-Terminál - Ferencváros Kelebia - Kelebia oh. Kelebia oh. - Kelebia Ferencváros - Kelebia Kelebia - Ferencváros Ferencváros - Kunszentmiklós-Tass Kunszentmiklós-Tass - Ferencváros Ferencváros - Kiskunhalas Kiskunhalas - Ferencváros Ferencváros - Soroksár Soroksár - Ferencváros Soroksár - Kunszentmiklós-Tass Kunszentmiklós-Tass - Soroksár Ferencváros - Soroksári út Soroksári út - Ferencváros Soroksári út - Kunszentmiklós-Tass Kunszentmiklós-Tass - Soroksári út Győr-Rendező - Ferencváros - Kelebia oh. Budapest-Keleti - Kunszentmiklós-Tass Délegyháza - Kiskunhalas Kiskunhalas - Délegyháza Délegyháza - Cegléd - Szolnok-Magasfogadó Szolnok-Magasfogadó - Cegléd - Délegyháza Délegyháza - Kiskunhalas - Szeged-Rendező Szeged-Rendező - Kiskunhalas - Délegyháza Délegyháza - Kisszállás Kisszállás - Délegyháza Ferencváros - Délegyháza Délegyháza - Ferencváros

90 90 Kód 150_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _02-1. Viszonylat Kiskunlacháza - Kiskunhalas - Szeged-Rendező Szeged-Rendező - Kiskunhalas - Kiskunlacháza Kiskunlacháza - Cegléd - Szolnok-Magasfogadó Szolnok-Magasfogadó - Cegléd - Kiskunlacháza Ferencváros - Kiskunlacháza Kiskunlacháza - Ferencváros Ferencváros-Nyugati rendező - Kunszentmiklós-Tass Kunszentmiklós-Tass - Ferencváros-Nyugati rendező Ferencváros-Nyugati rendező - Kiskunhalas Kiskunhalas - Ferencváros-Nyugati rendező Soroksári út - Kelebia oh. Kelebia oh. - Soroksári út Délegyháza - Kelebia Kelebia - Délegyháza Délegyháza - Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Kiskunhalas - Délegyháza Délegyháza - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Délegyháza Ferencváros - Kiskunlacháza Kiskunlacháza - Ferencváros Kiskunlacháza - Kelebia Kelebia - Kiskunlacháza Kiskunlacháza - Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Kiskunhalas - Kiskunlacháza Budapest-Nyugati - Kőbánya-Kispest - Kunszentmiklós-Tass Kunszentmiklós-Tass - Kőbánya-Kispest - Budapest-Nyugati Ferencváros-Nyugati rendező - Kiskunhalas - Kelebia Kelebia - Kiskunhalas - Ferencváros-Nyugati rendező Dunakeszi - Ferencváros - Délegyháza Délegyháza - Ferencváros - Dunakeszi Háros - Ferencváros - Délegyháza Délegyháza - Ferencváros - Háros Nagytétény - Ferencváros - Délegyháza Délegyháza - Ferencváros - Nagytétény Százhalombatta - Ferencváros - Délegyháza Délegyháza - Ferencváros - Százhalombatta Vámosgyörk - Ferencváros - Délegyháza Délegyháza - Ferencváros - Vámosgyörk Hegyeshalom - Cegléd - Kelebia Kiskunfélegyháza - Kiskunhalas - Kelebia Kelebia - Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza Kunszentmiklós-Tass - Dunapataj Dunapataj - Kunszentmiklós-Tass

91 91 Kód 151_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _01-2. Viszonylat Kunszentmiklós-Tass - Solt Solt - Kunszentmiklós-Tass Solt - Dunapataj Dunapataj - Solt Fülöpszállás - Kecskemét Kecskemét - Fülöpszállás Kiskőrös - Kalocsa Kalocsa - Kiskőrös Bátaszék - Kiskunhalas Kiskunhalas - Bátaszék Baja - Kiskunhalas Kiskunhalas - Baja Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza Kecskemét - Kiskunhalas - Baja Kiskunfélegyháza - Kiskunhalas Baja - Kiskunhalas - Kecskemét Kiskunfélegyháza - Kiskunhalas - Baja Baja - Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Harkakötönyi elágazás - Baja Baja - Harkakötönyi elágazás - Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza - Harkakötönyi elágazás - Kelebia Kelebia - Harkakötönyi elágazás - Kiskunfélegyháza Kőbánya felső - Angyalföld Angyalföld - Kőbánya felső Rákos - Rákosi elágazás - Rákosszentmihály Rákosszentmihály - Rákosi elágazás - Rákos Soroksári út - Budapest-Soroksári út rendező Budapest-Soroksári út rendező - Soroksári út Ferencváros - Kőbánya felső Kőbánya felső - Ferencváros Budapest-Déli - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Budapest-Déli Józsefváros - Kőbánya felső Kőbánya felső - Józsefváros Budapest-Nyugati - Vasúttörténeti Park Vasúttörténeti Park - Budapest-Nyugati Kispest - Soroksár Soroksár - Kispest Kőbánya-Teher - Kőbánya felső Kőbánya felső - Kőbánya-Teher Kőbánya vontatóvágány kiágazás - Pestszentlőrinc Pestszentlőrinc - Kőbánya vontatóvágány kiágazás Kőbánya felső - Kőbánya-Hízlaló

92 92 Kód 216_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18-1. Viszonylat Kőbánya-Hízlaló - Kőbánya felső Kőbánya felső - Kőbányai kiágazás - Rákos Rákos - Kőbányai kiágazás - Kőbánya felső Rákosrendező - Rendezői elágazás - Rákospalota-Újpest Rákospalota-Újpest - Rendezői elágazás - Rákosrendező Rákosrendező - Városligeti elágazás - Kőbánya-Teher Kőbánya-Teher - Városligeti elágazás - Rákosrendező Budapest-Nyugati - Istvántelki Főműhely Istvántelki Főműhely - Budapest-Nyugati Rákosrendező - Istvántelki Főműhely Istvántelki Főműhely - Rákosrendező Szemeretelep - Soroksár Soroksár - Szemeretelep Ferencváros-Keleti rendező - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Ferencváros-Keleti rendező Ferencváros-Nyugati rendező - Ferencvárosi "B" elágazás Kelenföld - Ferencvárosi "A" elágazás - Ferencváros-Nyugati rendező Ferencváros-Nyugati rendező - Ferencvárosi "A" elágazás - Kelenföld Budapest-Soroksári út rendező - Csepel-elosztó Csepel-elosztó - Csepel-kikötő (petróleum) Csepel-kikötő (petróleum) - Csepel-elosztó Csepel-elosztó - Budapest-Kikötő Budapest-Kikötő - Csepel-elosztó Budapest-Soroksári út rendező - Csepel-elosztó - Budapest-Kikötő Budapest-Kikötő - Csepel-elosztó - Budapest-Soroksári út rendező Csepel-elosztó - Csepel-Gyártelep Csepel-Gyártelep - Csepel-elosztó Soroksár - Soroksár-Terminál Soroksár-Terminál - Soroksár Háros - Budafok-Dunapart Budafok-Dunapart - Háros Törökszentmiklós - Törökszentmiklósi elágazás - Tiszatenyő Tiszatenyő - Tiszatenyői elágazás - Törökszentmiklós Hatvan-Rendező - Hatvan Hatvan - Hatvan-Rendező Tura - Hatvani "C" elágazás - Jászfényszaru Jászfényszaru - Hatvani "C" elágazás - Tura Hatvan-Rendező - Hatvani "C" elágazás - Jászfényszaru Jászfényszaru - Hatvani "C" elágazás - Hatvan-Rendező Abony - Abonyi elágazás - Nyársapát Nyársapát - Nyársapáti elágazás - Abony Szolnok-Nyugati indító - Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely Szolnok-Mozdonyüzemeltetési telephely - Szolnok-Nyugati indító

93 93 Kód 264_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _03-2. Viszonylat Szolnok Déli ipartelepi rendező - Szolnok-Teher Szolnok-Teher - Szolnok Déli ipartelepi rendező Abony - Szolnoki "A" elágazás - Szolnok-Keleti indító Szolnok-Keleti indító - Szolnoki "A" elágazás - Abony Abony - Szolnoki "B" elágazás - Szolnok-Keleti indító Szolnok-Keleti indító - Szolnoki "B" elágazás - Abony Újszász - Szolnoki "C" elágazás - Szolnok-Nyugati indító Szolnok-Nyugati indító - Szolnoki "C" elágazás - Újszász Újszász - Szolnoki "D" elágazás - Szolnok-Magasfogadó Szolnok-Magasfogadó - Szolnoki "D" elágazás - Újszász Tószeg - Tószegi elágazás - Szolnok-Magasfogadó Szolnok-Magasfogadó - Tószegi elágazás - Tószeg Abony - Paládicspusztai elágazás - Újszász Újszász - Újszászi elágazás - Abony Szajol - Szolnoki "E" elágazás - Szolnok-Keleti indító Szolnok-Keleti indító - Szolnoki "E" elágazás - Szajol Szajol - Szolnoki "E" elágazás - Szolnok-Magasfogadó Szolnok-Magasfogadó - Szolnoki "E" elágazás - Szajol Szolnok-Keleti indító - Szolnoki "C" elágazás - Újszász Újszász - Szolnoki "C" elágazás - Szolnok-Keleti indító Szolnok-Keleti indító - Szolnoki "D" elágazás - Újszász Újszász - Szolnoki "D" elágazás - Szolnok-Keleti indító Abony - Szolnoki "A" elágazás - Szolnok-Magasfogadó Szolnok-Magasfogadó - Szolnoki "A" elágazás - Abony Abony - Szolnoki "B" elágazás - Szolnok-Magasfogadó Szolnok-Magasfogadó - Szolnoki "B" elágazás - Abony Újszász - Szolnoki "C" elágazás - Szolnok-Magasfogadó Szolnok-Magasfogadó - Szolnoki "C" elágazás - Újszász Abony - Szolnoki "A" elágazás - Szolnok-Nyugati indító Szolnok-Nyugati indító - Szolnoki "A" elágazás - Abony Abony - Szolnoki "B" elágazás - Szolnok-Nyugati indító Szolnok-Nyugati indító - Szolnoki "B" elágazás - Abony Újszász - Szolnoki "D" elágazás - Szolnok-Nyugati indító Szolnok-Nyugati indító - Szolnoki "D" elágazás - Újszász Szolnok-Nyugati indító - Szolnoki "E" elágazás - Szajol Szajol - Szolnoki "E" elágazás - Szolnok-Nyugati indító Szolnok-Nyugati indító - Tószegi elágazás - Lakitelek Lakitelek - Tószegi elágazás - Szolnok-Nyugati indító Szolnok-Nyugati indító - Tószegi elágazás - Tószeg Tószeg - Tószegi elágazás - Szolnok-Nyugati indító Harkakötöny - Balotaszállási elágazás - Kunfehértó Kunfehértó - Balotaszállási elágazás - Harkakötöny Harkakötöny - Harkakötönyi elágazás - Balotaszállás

94 94 Kód 265_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18-1. Viszonylat Balotaszállás - Balotaszállási elágazás - Harkakötöny Boba - Celldömölk-Rendező - Celldömölk Celldömölk - Celldömölk-Rendező - Boba Boba - Celldömölk-Rendező - Vinár Vinár - Celldömölk-Rendező - Boba Dombóvár alsó - Dombóvári elágazás - Vásárosdombó Vásárosdombó - Dombóvári elágazás - Dombóvár alsó Dorog - Tokodi elágazás - Tokod Tokod - Tokodi elágazás - Dorog Kecskemét alsó - Városföldi elágazás - Városföld Városföld - Városföldi elágazás - Kecskemét alsó Kecskemét alsó - Városföldi elágazás - Nyárlőrinc Nyárlőrinc - Városföldi elágazás - Kecskemét alsó Győrszentiván - Győrszentiváni elágazás - Győrszabadhegy Győrszabadhegy - Győrszabadhegyi elágazás - Győrszentiván Bösztör - Bösztöri elágazás - Szalkszentmárton Szalkszentmárton - Szalkszentmártoni elágazás - Bösztör Izsák - Izsáki elágazás - Csengőd Csengőd - Csengődi elágazás - Izsák Miskolc-Rendező - Miskolc-Tiszai Miskolc-Tiszai - Miskolc-Rendező Miskolc-Rendező - Szinvai elágazás - Miskolc-Gömöri Miskolc-Gömöri - Szinvai elágazás - Miskolc-Rendező Miskolc-Rendező - Diósgyőr-Vasgyár Diósgyőr-Vasgyár - Miskolc-Rendező Északi kitérő - Sóstóhegyi elágazás - Sóstóhegy Sóstóhegy - Sóstóhegyi elágazás - Északi kitérő Szeged-Rendező - Szeged-Tisza Szeged-Tisza - Szeged-Rendező Komoró - Fényeslitke Fényeslitke - Komoró Eperjeske-Rendező - Mándok-Átrakó Mándok-Átrakó - Eperjeske-Rendező Fényeslitke-Déli rendező - Komoró Komoró - Fényeslitke-Déli rendező Komoró - Eperjeske-Átrakó Eperjeske-Átrakó - Komoró Tuzsér - Eperjeske-Rendező Eperjeske-Rendező - Tuzsér Eperjeske-Rendező - Eperjeske oh. (sz.) Eperjeske oh. (sz.) - Eperjeske-Rendező Eperjeske-Átrakó - Komoró - Tuzsér Tuzsér - Eperjeske-Átrakó

95 95 Kód 284_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _03-2. Viszonylat Eperjeske-Átrakó - Komoró - Záhony-Rendező Záhony-Rendező - Komoró - Eperjeske-Átrakó Záhony - Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk. - Záhony-Fehérolaj átfejtő Záhony-Fehérolaj átfejtő - Záhony-Fehérolaj átfejtő ipvk. - Záhony Őrtilosi elágazás - Kotori elágazás Kotori elágazás - Őrtilosi elágazás Zalaszentiván - Zalaszentiváni elágazás - Andráshida Andráshida - Zalaszentiváni elágazás - Zalaszentiván Kerta - Kertai elágazás - Jánosháza Jánosháza - Jánosházai elágazás - Kerta Adony - Adony-Dunapart Adony-Dunapart - Adony Ajka - Felsőcsinger Ajka - Ajka-Bauxitrakodó Felsőcsinger - Ajka Ajka-Bauxitrakodó - Ajka Győrszentiván - Gönyű Gönyű - Győrszentiván Győr-Rendező - Gönyű Gönyű - Győr-Rendező Baja - Baja-Dunapart kiágazás - Baja-Dunapart Baja-Dunapart - Baja-Dunapart kiágazás - Baja Baja - Baja külső Baja külső - Baja Balatonszentgyörgy - Balatonszentgyörgyi elágazás - Sármellék Sármellék - Balatonszentgyörgyi elágazás - Balatonszentgyörgy Tata - Tatai kiágazás - Almásfüzitő felső Almásfüzitő felső - Tatai kiágazás - Tata Dorog - Dorog Mészkőhegyi rakodó Dorog Mészkőhegyi rakodó - Dorog Dunaújváros - Dunaújváros-Kikötő Dunaújváros-Kikötő - Dunaújváros Kiskundorozsma - Kiskundorozsma rakodó Kiskundorozsma rakodó - Kiskundorozsma Tapolca - Zalahaláp Zalahaláp - Tapolca Uzsa - Uzsabánya Uzsabánya - Uzsa Sajóecseg - Sajóbábony Sajóbábony - Sajóecseg Visontai Kombinát - Nagyút Visontai Kombinát - Füzesabony - Eger-Felnémet Visontai Kombinát - Miskolc-Rendező

96 96 Kód 327_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19-1. Bp_03-2. Bp_05-2. Bp_07-2. Bp_08-2. Bp_09-2. Bp_10-2. Bp_12-2. Bp_13-2. Bp_18-1. Bp_20-1. Bp_21-1. Bp_22-1. Bp_31-2. Bp_32-1. Bp_33-2. Bp_34-1. BP_35-2. BP_36-1. Bp_37-2. Bp_38-1. Bp_39-2. Bp_40-1. Bp_41-2. Bp_42-1. Bp_43-2. Bp_44-1. Viszonylat Nagyút - Visontai Kombinát Eger-Felnémet - Füzesabony - Visontai Kombinát Miskolc-Rendező - Visontai Kombinát Bükkábrány - Visontai Kombinát Visontai Kombinát - Bükkábrány Füzesabony - Visontai Kombinát Visontai Kombinát - Füzesabony Bükkábrány - Füzesabony Füzesabony - Bükkábrány Mezőkeresztes-Mezőnyárád - Bükkábrány Bükkábrány - Mezőkeresztes-Mezőnyárád Dunakeszi - Dunakeszi-Főműhely Dunakeszi-Főműhely - Dunakeszi Kaba - Nádudvari ipv. Nádudvari ipv. - Kaba Gyékényes - Gyékényes oh. Gyékényes oh. - Gyékényes Budapest-Keleti - Istvántelki Főműhely Rákos - Rákosszentmihály - Rákospalota-Újpest Budapest-Keleti - Ferencváros Budapest-Nyugati - Kőbánya-Kispest - Ferencváros Szemeretelep - Ferihegy-Repülőtéri ipv. Budaörs - Budaörs-ISG ipv. Istvántelki Főműhely - Városligeti elágazás - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Ferencváros Ferencváros - Kőbánya-Kispest - Budapest-Nyugati Rákospalota-Újpest - Rákos Ferencváros - Kőbánya-Kispest Kőbánya-Kispest - Városligeti elágazás - Istvántelki Főműhely Budapest-Keleti - Budapest-Nyugati Budapest-Nyugati - Budapest-Keleti Budapest-Nyugati - Kelenföld Kelenföld - Budapest-Nyugati Budapest-Nyugati - Hatvan Hatvan - Budapest-Nyugati Budapest-Nyugati - Budapest-Déli Budapest-Déli - Budapest-Nyugati Budapest-Nyugati - Ferencváros Ferencváros - Budapest-Nyugati Istvántelki Főműhely - Budapest-Déli Budapest-Déli - Istvántelki Főműhely Istvántelki Főműhely - Ferencváros Ferencváros - Istvántelki Főműhely

97 97 Kód Bp_53-1. Bp_57-1. Bp_59-1. Bp_60-1. Zh_01-2. Zh_02-1. Zh_04-1. Zh_06-1. Zh_07-2. Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Zh_ Viszonylat Istvántelki Főműhely - Budapest-Keleti Ferencváros - Budapest-Keleti Ferihegy-Repülőtéri ipv. - Szemeretelep Budaörs-ISG ipv. - Budaörs Fényeslitke-Déli rendező - Záhony-Rendező Záhony-Rendező - Fényeslitke-Déli rendező Záhony - Komoró - Eperjeske-Átrakó Záhony - Komoró - Fényeslitke-Déli rendező Záhony - Záhony oh. Komoró (sz.) - Záhony oh. Záhony oh. - Komoró (sz.) Tuzsér (sz.) - Eperjeske oh. (sz.) Eperjeske oh. (sz.) - Tuzsér (sz.) Eperjeske-Rendező (sz.) - Tornyospálca-Átrakó (sz.) Tornyospálca-Átrakó (sz.) - Eperjeske-Rendező (sz.) Záhony (sz.) - Záhonyi elágazás (sz.) - Eperjeske-Fogadó (sz.) Eperjeske-Fogadó (sz.) - Záhonyi elágazás (sz.) - Záhony (sz.) Eperjeske-Rendező (sz.) - Eperjeske-Átrakó darus (sz.) Eperjeske-Átrakó darus (sz.) - Eperjeske-Rendező (sz.) Záhony (sz.) - Záhony fehérolaj átfejtő ipvk. (sz.) - Záhony fehérolaj átfejtő iparvágány (sz.) Záhony fehérolaj átfejtő iparvágány (sz.) - Záhony fehérolaj átfejtő ipvk. (sz.) - Záhony (sz.) Eperjeske-Fogadó (sz.) - Eperjeske oh. (sz.) Eperjeske oh. (sz.) - Eperjeske-Fogadó (sz.) Eperjeske-Fogadó (sz.) - Záhony (sz.) Záhony (sz.) - Eperjeske-Fogadó (sz.) Komoró (sz.) - Eperjeske-Fogadó (sz.) Eperjeske-Fogadó (sz.) - Komoró (sz.) Eperjeske-Rendező (sz.) - Eperjeske-Átrakó ömlesztett (sz.) Eperjeske-Átrakó ömlesztett (sz.) - Eperjeske-Rendező (sz.)

98 98 2. sz. melléklet A több szolgálati hellyel rendelkező állomásokat érintő vonatok lassúmenet kimutatásainak kezelése Amennyiben a vonat szolgálati menetrendjében a Ġ jel szerepel, akkor a vonatok részére a kimutatást úgy kell összeállítani, hogy a jelölt állomás minden szolgálati helyére eljutást biztosító útvonalra kapjon kimutatást. Az alábbi ábrák a lehetséges útvonalak kiválasztását segítik. A táblázatokban feltüntetett lehetőségekhez képest más viszonylatra készült kimutatások is alkalmazhatók, mivel több kimutatás is tartalmazza az érintett útvonalakat. 1. Ferencváros (Nyugati rendező, Keleti rendező) Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Ferencváros - Ferencváros Nyugati rendező 1AKN 225_01-1. Kelenföld - Ferencvárosi "A" elágazás - Ferencváros-Nyugati rendező 225_02-2. Ferencváros-Nyugati rendező - Ferencvárosi "A" elágazás Kelenföld 224_01-2. Ferencvárosi "B" elágazás - Ferencváros-Nyugati rendező 224_02-1. Ferencváros-Nyugati Kőbánya-Kispest - Ferencváros Keleti rendező 1AL rendező - Ferencvárosi "B" elágazás 222_01-2. Ferencváros-Keleti rendező - Ferencvárosi "B" elágazás 222_02-1. Ferencvárosi "B" elágazás - Ferencváros-Keleti rendező

99 2. Komárom (Komárom Rendező) 99 Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Komárom - Komárom- Rendező 1 1_02-2. Budapest- Keleti Győr 1_08-1. Győr - Budapest-Keleti 3. Győr (Győr-Rendező) Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Győr-Rendező 1 1_02-2. Budapest- Keleti Győr 1_08-1. Győr - Budapest-Keleti

100 4. Sopron (Sopron-Rendező) 100 Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Sopron-Rendező keleti elágazás Sopron- Rendező 8R 8_09-2. Ferencváros - Sopron-Rendező 8_10-1. Sopron- Rendező - Ferencváros Sopron Sopron-Rendező Sopron-Rendező déli elágazás Sopron Rendező 15R GYSEV GYSEV

101 5. Szombathely (Szombathely-Rendező) 101 Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Szombathely Szombathely-Rendező 17 17_09-2. Szombathely - Zalaegerszeg 17_10-1. Zalaegerszeg - Szombathely

102 6. Hatvan (Hatvan-Rendező) 102 Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Hatvan D elágazás Hatvan C elágazás 82K 262_07-2. Hatvani "C" elágazás - Hatvani "D" elágazás 262_08-1. Hatvani "D" elágazás - Hatvani "C" Hatvan B elágazás Hatvan-Rendező Hatvan C elágazás Hatvan B elágazás 80R 82L elágazás 262_05-2. Hatvani "B" elágazás - Hatvan-Rendező 262_06-1. Hatvan-Rendező - Hatvani "B" elágazás 262_04-1. Hatvani "C" elágazás - Hatvani "B" elágazás 262_05-2. Hatvani "B" elágazás - Hatvan-Rendező Hatvan-Rendező-Hatvan 80R 262_09-2. Hatvan-Rendező - Hatvan 262_10-1. Hatvan - Hatvan- Rendező

103 7. Miskolc Tiszai (Miskolc-Rendező) 103 Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Miskolc-Rendező - Miskolc-Tiszai _01-2. Miskolc-Rendező - Miskolc-Tiszai 275_02-1. Miskolc-Tiszai - Miskolc-Rendező Szinva elágazás Miskolc-Rendező 80U 275_03-2. Miskolc-Rendező - Szinvai elágazás 275_04-1. Szinvai elágazás - Miskolc-Rendező

104 8. Szolnok (Szolnok-Rendező) 104

105 105 Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Szolnok A elágazás 100S 264_01-2. Szolnoki "A" elágazás - Szolnok-Rendező Szolnok-Keleti indító 264_02-1. Szolnok-Keleti indító - Szolnok B elágazás Szolnok-Rendező Szolnok C elágazás Szolnok-Rendező Szolnok D elágazás Szolnok-Rendező Szolnok E elágazás Szolnok-Rendező Tószeg elágazás Szolnok-Rendező Szolnoki "A" elágazás 100R 264_03-2. Szolnoki "B" elágazás - Szolnok-Keleti indító 264_04-1. Szolnok-Keleti indító - Szolnoki "B" elágazás 120Q 264_05-2. Szolnoki "C" elágazás - Szolnok-Nyugati indító 264_06-1. Szolnok-Nyugati indító - Szolnoki "C" elágazás 120O 264_07-2. Szolnoki "D" elágazás - Szolnok-Magasfogadó 264_08-1. Szolnok-Magasfogadó - Szolnoki "D" elágazás 264_05-2. Szolnoki "C" elágazás - Szolnok-Nyugati indító 264_06-1. Szolnok-Nyugati indító - Szolnoki "C" elágazás 100N 264_13-2. Szolnoki "E" elágazás - Szolnok-Keleti indító 264_14-1. Szolnok-Keleti indító - Szolnoki "E" elágazás 264_15-2. Szolnoki "E" elágazás - Szolnok-Magasfogadó 264_16-1. Szolnok-Magasfogadó - Szolnoki "E" elágazás 100V 264_09-2. Tószegi elágazás - Szolnok- Magasfogadó 264_10-1. Szolnok-Magasfogadó - Tószegi elágazás

106 9. Siófok (Siófok-Teher) 106 Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Siófok Siófok-Teher 30 30_21-2. Székesfehérvár - Siófok 30_22-1. Siófok - Székesfehérvár

107 10. Fényeslitke (Fényeslitke-Déli rendező) 107 Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Fényeslitke Fényeslitke- Déli rendező 100P 284_01-2. Komoró - Fényeslitke 284_02-1. Fényeslitke - Fényeslitke-Déli rendező Komoró 100FK Komoró 284_05-2. Fényeslitke- Déli rendező - Komoró 284_06-1. Komoró - Fényeslitke-Déli rendező

108 11. Záhony (Záhony-Rendező) 108 Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Záhony Záhony- Rendező _06-2. Nyíregyháza - Záhony 100_15-1. Záhony - Nyíregyháza

109 12. Szeged (Szeged-Rendező) 109 Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Szeged-Rendező - Szeged _03-2. Kiskunfélegyháza - Szeged 140_06-1. Szeged - Kiskunfélegyháza

110 13. Celldömölk (Celldömölk-Rendező) 110 Szolgálati hely Vonalszám Kimutatás azonosító Megjegyzés Vinár elágazás Celldömölk-Rendező 10L 266_01-2. Vinári elágazás - Celldömölk- Rendező 266_02-1. Celldömölk- Rendező - Vinári Celldömölk-Rendező Celldömölk 20K elágazás 266_03-2. Bobai elágazás - Celldömölk- Rendező - Celldömölk 266_04-1. Celldömölk - Celldömölk-Rendező - Bobai elágazás

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás E példány sorszáma: 1 2/2009. Kiadás időpontja: 2009. január 16. Vezérig.Ut. 2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás A TÉLI IDŐJÁRÁS ALKALMÁVAL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRÓL D.4.sz. utasítás Heinczinger István

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés 2009/2010. évi menetrendi koncepciója 1 1. Cél- és helyzetfeltárás Magyarország helyközi közösségi közlekedésére fordított

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/268 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 2008. év április hó 06. nap. 2/268 Pályavasúti Üzletág

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2015/11. SZÁM TARTALOM

2015/11. SZÁM TARTALOM 2015/11. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 11/2015. (III. 30. MÁV-START Ért. 11.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. tevékenységeinek számviteli elkülönítési szabályzatáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2013-1045-5. VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Vonatok szembeközlekedése Vác-Verőce állomások között 2013. december 2.

ZÁRÓJELENTÉS 2013-1045-5. VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Vonatok szembeközlekedése Vác-Verőce állomások között 2013. december 2. ZÁRÓJELENTÉS 2013-1045-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Vonatok szembeközlekedése Vác-Verőce állomások között 2013. december 2. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai

Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai Vasútgazdaságtan dr. Farkas Gyula, Zrt. Győr, 2014. szeptember 25. Tartalom Pályavasúti szolgáltatások, Hálózati Üzletszabályzat 5.

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Európa-Transport (Szakmai Cégtudakozó Kft., 1141 Budapest, Szugló utca 82., adószám: 25431670-2-42) által

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Szeged Kiskundorozsma, 2011.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása. 376. számú ügyrend Nagyfogyasztói mérések kialakítása. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Mérés Szolgáltatási Központ Méréstechnikai Csoport 2012. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2008. (VI. 6. MÁV Ért. 16.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az Oktatási Utasítás

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti események okának, körülményeinek

Részletesebben

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 2 Tartalomjegyzék A) Milyen szolgáltatásokat nyújt a jogvédelmi biztosítás?...3 I. A biztosítás tárgya...3

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VONTATÁS-SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST 1062 Budapest, Teréz Krt. 55.

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vasúti Üzemirányítás 2.

Vasúti Üzemirányítás 2. Vasúti Üzemirányítás 2. peratívirányítás Tervező főirányítók Hálózati főüzemirányító Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító Rendkívüli küldemény irányító Területi főüzemirányít ó BP Területi főüzemirányít

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben