ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam október 15. TARTALOM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM."

Átírás

1 29. szám 125. évfolyam október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok pontosságának értékelésére és elemzésére, valamint a rendkívüli események információinak kezeléséről és elemzéséről szóló 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG. számú vezérigazgatói utasítás 2. sz. módosításáról 63/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző Programjának évi működtetéséről szóló 3/2010.(III. 12. MÁV. Ért. 8.) EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás 2. sz. módosítása... 64/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a baleset- és kármegelőzésért járó jutalmazásokról és a kifizetés rendjéről szóló 14/2010. (III. 12. MÁV Ért. 8.) EVIG számú utasítás 1. számú módosításáról... Oldal /2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás: a bérszámfejtéshez kapcsolódó együttműködési feladatok a számviteli és a humán szervezetek között... 9/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 27/2006. (IX. 1. MÁV Ért. 35.) PVH számú utasítás a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program számviteli elszámolásáról c. utasítás hatálytalanításáról... Egyéb közlemények Közhasznúsági jelentés a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány évi gazdálkodásáról... Oldal Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok pontosságának értékelésére és elemzésére, valamint a rendkívüli események információinak kezeléséről és elemzéséről szóló 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG. számú vezérigazgatói utasítás 2. sz. módosításáról Ezen utasítás közzététele napjával a vonatok pontosságának értékelésére és elemzésére, valamint a rendkívüli események információinak kezelésére és elemzésére vonatkozó 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG. számú vezérigazgatói utasítás egyes rendelkezéseinek alábbi módosítását rendelem el: 1. Az utasítás pontja az alábbiak szerint módosul: Személyi hatály Az Utasítás személyi hatálya kiterjed: a MÁV Zrt. vonatforgalom szabályozásában, szervezésében, lebonyolításában közvetlenül résztvevő, valamint a vonatközlekedés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenységet végző munkavállalóira, a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységénél azokra a munkavállalókra, akik jogosultak a FOR/FOR00, az SZVM és a SZIR rendszerek adatbázisainak valamelyikébe vagy mindegyikébe új adatot beírni/módosítani vagy az adatbázisokból vonatesemény-adatot lekérdezni, illetve a RES rendszer adatbázisába írni vagy/módosítani rendkívüli esemény-adatot lekérdezni,

2 1726 A MÁV Zrt. Értesítője 29. szám 2. Az utasítás 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.3 Az utasítás ismerete A jelen utasításban foglaltakat ismernie kell minden munkavállalónak, aki a pontban felsorolt informatikai rendszerekkel kapcsolatba kerül. Az utasítás szövegét elektronikusan (esetleg papír formában) a munkavállaló részére rendelkezésre kell bocsátani. A jelen utasítás hatálya alá tartozó munkavállaló tekintetében munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult vezető dönt a jelen utasítással kapcsolatos ismeretek oktatásának a szükségességéről. 3. Az utasítás új 4.7 ponttal egészül ki: 4.7 Az új kódok beillesztése a kódtáblázatokba Minden kódváltozáskor a munkatársak részére új kódtáblázatot (kódtáblázatokat) kell kiadni A számítástechnikai rendszerekből (FOR/FOR00, SZVM, SZIR, RES) funkció billentyűvel vagy lenyitható ablakkal a kódok, a megnevezésük, illetve a hozzájuk tartozó magyarázatok lekérdezhetők. 4. Az utasítás 7.2. számú melléklete az alábbi új kódokkal egészül ki: Főkód: 48 Megnevezés: Nem pályavasúti célú egyéb önjáró járművek zavarai és üzemképtelensége Magyarázat: Nem pályavasúti célú az egyéb önjáró jármű (pályaépítő-, karbantartó gépek, felsővezeték építő járművek), ha más pályavasúti társaság érdekében (pl.: GYSEV) közlekedik. Főkód: 49 Megnevezés: Pályavasúti célú egyéb önjáró járművek zavarai és üzemképtelensége Magyarázat: Pályavasúti célú egyéb önjáró járműveknél, pályaépítő (karbantartó-) gépeknél, biztosítóberendezés építési járműveknél, felsővezeték építési járműveknél. Főkód: 7F Megnevezés: Forgalmi személyzeti okok Magyarázat: A MÁV Zrt. forgalmi személyzete: késői szolgálatra jelentkezés, hibás magatartás, helytelen munkavégzés, személyzetvezénylési hiba. Főkód: 7M Megnevezés: Műszaki személyzeti okok Magyarázat: A MÁV Zrt. műszaki (bizt.ber., erősáram, pálya, távközlés) személyzete: késői szolgálatra jelentkezés, hibás magatartás, helytelen munkavégzés, személyzetvezénylési hiba. Főkód: 7K Megnevezés: Vállalkozó vasúti társaságok nem utazó személyzeti okok Magyarázat: Késői szolgálatra jelentkezés, hibás magatartás, helytelen munkavégzés, személyzetvezénylési hiba. Főkód: 7V Megnevezés: Vonatszemélyzeti okok Magyarázat: Bármely okból történt vonatszemélyzetre várás, késői szolgálatra jelentkezés (pl.: betegség), hibás magatartás, helytelen munkavégzés, személyzetvezénylési hiba. A vonat indulásakor, illetve továbbindulásakor késési okként származhat a 27-es kódból. Főkód: 7E Megnevezés: Egyéb személyzeti okok Magyarázat: A 7F, 7M, 7K és a 7V főkódokhoz nem sorolható szervezetek személyzeti problémáiból keletkezett vonatkésés. 5. Az utasítás 7.3. számú melléklete az alábbi új kódokkal egészül ki: Főkód: 48 Megnevezés: Nem pályavasúti célú egyéb önjáró járművek zavarai és üzemképtelensége Magyarázat: Nem pályavasúti célú az egyéb önjáró jármű (pályaépítő-,karbantartó gépek, felsővezeték építő járművek), ha más pályavasúti társaság érdekében (pl.: GYSEV) közlekedik. Főkód: 49 Megnevezés: Pályavasúti célú egyéb önjáró járművek zavarai és üzemképtelensége Magyarázat: Pályavasúti célú egyéb önjáró járműveknél, pályaépítő (karbantartó-) gépeknél, biztosítóberendezés építési járműveknél, felsővezeték építési járműveknél. 6. Az utasítás 7.2 és 7.3. számú mellékletében azonos kódszámmal megjelölt esemény megnevezése és magyarázata a következőképpen módosul: Főkód: 42 Megnevezés: Vontatójárműre/motorvonatra/motorkocsira vár Magyarázat: A vonat továbbítására kijelölt vontatójármű/motorvonat/motor-kocsi a meghatározott időpontig nem járt rá a vonat-szerelvényre. 7. Az utasítás 7.2 számú mellékletében a 85-ös főkód magyarázata a következőképpen módosul: Főkód: 85 Megnevezés: Időszámítás változás Magyarázat: Téli időszámításról nyári időszámításra való átállás miatti, legfeljebb 60 perc késéssel történő közlekedés megigazolására szolgál.

3 29. szám A MÁV Zrt. Értesítője Ezen módosítás mellékletei: Az utasítás 7.2 melléklete (Vonatok késési kódjai) egységes szerkezetben Az utasítás 7.3 melléklete (Rendkívüli események kódtáblázata) egységes szerkezetben Szarvas Ferenc s.k. elnök-vezérigazgató 7.2 melléklet VONATOK KÉSÉSI KÓDJAI Érvényes: től Fő-kód Megnevezés Magyarázat 10 Forgalmi előkészítés Helytelen forgalmi technológia. A forgalmi dokumentumok hiányos, későbbi kiadása. A menetvonal tulajdonos kifejezett megrendelése alapján történő forgalomszabályozási intézkedések. Vonatkövetés, keresztezés, megelőztetés, utasvédelem miatti várakoztatás. 11 Vonatforgalomszabályozás megrendelői igények alapján 12 Vonatforgalomszabályozás menetrendtől eltérő közlekedés miatt 13 Helytelen forgalomszabályozás Indulási idő helytelen megválasztása. Helytelen tolatási mozgások, késői szerelvény beállítás, késői vontatójármű rávitel forgalmi okból. A jelzőnél indokolatlan feltartás. A forgalmi szakszolgálat helytelen intézkedése (állomási személyzet, irányítók). 14 Forgalmi okból hívójelzés Foglalt vágányra járatás menetrendtől eltérően (utasvédelem miatt is); valamint a jelfeladás kiépítésének hiánya miatt. 15 Csatlakozásra várás A csatlakozás megvárása (utasok átszállása, járatos kocsik átsorozása, elegycsatlakozásra várás, stb. miatt).

4 1728 A MÁV Zrt. Értesítője 29. szám Fő-kód Megnevezés Magyarázat 16 Fordulásra várás Az érkezési késés átvitele az indulásra (szerelvény és személyzet). 17 Forgalom elterelés (kerülő útirány) Balesetek, zavarok miatt a vonat nem az eredeti útvonalán, ill. menetrendjében közlekedik. 18 Vonatfogadó vágány, vágányút felszabadításra várás Más vonatok késése vagy egyéb okok miatt nem áll rendelkezésre szabad vonatfogadó vágány. 19 Vonattal kapcsolatos technológiai műveletek elvégzésére vár Az állomáson a rendelkezésre álló szűk kapacitások miatt (személyzet, technológiai eszközök, stb.). 20 Vasúttársasági előkészítés A vasúttársaság tervezési, adminisztratív előkészítési hibáiból (külső vonatfelvétel, kocsi iránytáblázása, stb.) adódó késések. 21 Menetidő-túllépés Az illető vasúttársaságok az eredeti tervtől eltérően a vonatterhelést vagy a közlekedtetett vontatójármű/vontatottjármű típusát (saját szempontjukból) megváltoztatták. Az eredetileg helyesen besorozott járművek paraméterei megváltoznak menetközben (csökkentett sebességgel közlekedtethető). 22 Tartózkodási idő túllépése Tömeges utasforgalom miatt; kerékpár-, mozgássérültek járműveinek be/ki rakodása. Tehervonati vonali elegyrendezési idő túllépése következtében. A vasúttársaság rendelkezésére várás miatt. 23 Vontató jármű nélküli vonat (nem késési esemény) Valamely állomáson a vonatról a menetvonal-tulajdonos vasúttársaság kérésére, rendelkezésére vagy engedélyével a vontatójárművet lekapcsolták és más vonathoz irányították. Rendkívüli esetben a Pályavasút rendelkezésére a vontatójárművet lekapcsolták a vonatról. Ez a státusz megmarad az új vontatójármű megérkezéséig vagy a vonat megszűnéséig. 24 Terven kívüli megállás A menetrendtől eltérő pótlólagos megállás. 25 Rendkívüli kisorozás helytelen vonatösszeállítás miatt A vonatból nem az előírt összeállítás miatt kocsikat ki kell sorozni. (Akár kiinduló-, akár közbenső állomáson.) 26 Elegyre, vonatösszeállításra vár Az adott vonat rakodóhelyen lévő elegyre vár; a sajátcélú vasúti pályahálózatról, állomási rakodóhelyről késői kihúzás miatti, vonatindító állomáson forgalom-szabályozási ok miatti, tolatási kapacitás hiánya miatti késett vonatösszeállítás. 27 Személyzet nélküli vonat (nem késési esemény) Valamely állomáson álló vonat a teljes vonatszemélyzet vagy annak valamely tagjának a hiánya miatt nem tud elindulni vagy tovább közlekedni. Ez a státusz megmarad az új személyzet megérkezéséig vagy a vonat megszűnéséig. 28 Menetrendi problémák Menetrendi konstrukciós hibák, menetrendi időpótlék hiánya. (Vasúti pályakapacitás-elosztó szervezet) 29 Terven kívüli vonatösszeállítás miatti túltartózkodás Valamely állomáson (amely nem induló- vagy végállomás) a menetvonal tulajdonos vasúttársaság kérésére vagy engedélyével a vonatösszeállítást megváltoztatják, amely az eredeti tervhez képest időtöbbletet jelent. 30 Pályafenntartási előkészítés A fenntartás előkészületeinek hiányosságai (fenntartási technológiák, anyagok, gépek, berendezések hiányai miatt).

5 29. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1729 Fő-kód Megnevezés Magyarázat 31 Ideiglenes sebességkorlátozás Pályás okból bekövetkező sebességkorlátozás miatt, a helyreállítás időtartamáig. 32 Pálya meghibásodás Hevederzárlat, egyéb felépítményi károsodások (síntörés kivételével). 33 Síntörés Síntörés, hevedertörés, varratszakadás 34 Pályafenntartás közbeni szabálytalanság Vágányzár túllépés, kábelek, berendezések sérülései, munkagépek meghibásodása. A tervezett állapot nem készül el. Rendkívüli megállás értesítés miatt (írásbeli rendelkezés). A vágányzári rendeletekben, technológiában megállapított, előre meghatározott időtartamokat meghaladó, menetidő túllépés következik be. Munkagépek, eszközök, sínmezők hiánya. Fenntartási vágányzári munkáknál bekövetkezett késés (technológiai eltérés). 35 Pályaépítési előkészítés Az építés előkészületeinek hiányosságai (építési technológiák, anyagok, gépek, berendezések hiányai miatt). Rendkívüli pályás okból bekövetkező építési munkával összefüggő sebességkorlátozás miatt, a helyreállítás időtartamáig. Az építési munkálatok során alkalmazott lassújel kitűzéssel okozott késések. 36 Pályaépítés közbeni szabálytalanság Vágányzár túllépés, kábelek, berendezések sérülései építési okból, munkagépek meghibásodása. A tervezett állapot nem készül el. Rendkívüli megállás értesítés miatt. (írásbeli rendelkezés). A vágányzári rendeletekben, technológiában megállapított, előre meghatározott időtartamokat meghaladó, menetidő túllépés következik be. Munkagépek, eszközök, sínmezők saját szakszolgálati okok miatti hiánya. 37 Vágányzári forgalomszabályozás Rendkívüli/nem tervezett vágányzárak miatt a menetrendszerű közlekedés visszaállítása érdekében tett intézkedések. 38 Vágányzár miatt vonatpótló autóbusz közlekedés Vágányzári munkák miatti vonatpótló autóbusz közlekedés által okozott technológiában nem tervezett menettartam meghosszabbodás. 39 Utaskiszolgáló létesítmények okozta késések Perontisztítási hiányosságok (hóeltakarítás, jégmentesítés stb.) Tervtől eltérő vontatójármű csere Bármely okból szükségessé vált vontatójármű csere 42 Vontatójárműre vár Várakozás vontatójárműre, motorkocsira, motorvonatra (a tervezett vontatójármű nem érkezik meg indulás előtt; bárhonnét kell érkeznie). 43 Vontatójármű zavarai Műszaki zavarok a vontatójárműveknél, motorkocsiknál, motorvonatoknál. Javítás vonalon és állomáson. 44 Vontatójármű üzemképtelensége A vontatójármű, motorkocsi, motorvonat nem tudja a vonatot a végállomásig vagy a kijelölt vontatójármű-váltó állomásig továbbítani (csak segélygéppel); valamint a javítás időtartama meghaladja az IC, ICR, IP, EC és EN vonatnál a 15 percet, a személyszállító vonatnál a 30 percet, egyéb vonatnál a 60 percet

6 1730 A MÁV Zrt. Értesítője 29. szám Fő-kód Megnevezés Magyarázat 48 Nem pályavasúti célú egyéb önjáró járművek zavarai és üzemképtelensége Nem pályavasúti célú az egyéb önjáró jármű (pályaépítő, -karbantartó gépek, felsővezeték építő járművek), ha más pályavasúti társaság érdekében (pl.: GYSEV) közlekedik. 49 Pályavasúti célú egyéb önjáró járművek zavarai és üzemképtelensége Pályavasúti célú egyéb önjáró járműveknél, pályaépítő (-karbantartó) gépeknél, biztosítóberendezés építési járműveknél, felsővezeték építési járműveknél. 50 Szerelvény műszaki előkészítése Műszaki kocsivizsgálatból eredő szerelvény összeállítási módosítások végrehajtása. Fékpróba, előfűtés, előhűtés, vízfeltöltés, WC kiszerelése. Szerelvényt késve adják át a forgalomnak karbantartási-, kezelési-, takarítási idő túllépése miatt. 51 Vezérlőkocsi zavarai Műszaki zavarok a vezérlőkocsiknál; javítás. Ehhez tartozik a sérült: rádió és biztonsági berendezések a járművön, vezérlő berendezések, éberségi berendezések hibája. 52 Zavarok a személyszállító kocsiknál Féknehézmény, féktuskó csere, laposkerék, csúszó kerék, tengelymelegedés miatti késés. Személykocsi világítási, fűtési, klímaberendezési hibák. Az esetleges kisorozást, határállomási visszautasítást is itt kell szerepeltetni. Személyszállítási feladatot ellátó más vasúttársaságok vontatott járművei által okozott késések. 53 Rendkívüli vontatott jármű ki-/besorozás A menetvonal igénylő utólagos (rendkívüli) kérésére vontatott járművek ki-/besorozása 54 Zavarok más vontatott járműveknél Segélykocsiknál, villamos fűtőkocsiknál, darus járműveknél, hóeltakarító járműveknél. 55 Teherkocsik rendkívüli kisorozása vonatból műszaki ok/okok miatt Ha a közlekedő vonatnál valamely vontatott jármű műszaki hiba miatt nem tudja folytatni az útját a csatlakozó állomásig, vagy a célállomásig (végállomásig), akkor rendkívüli módon ki kell sorozni (akár induló állomáson vagy közbeeső állomáson). Visszautasítás Zavarok a teherkocsiknál Műszaki okok és hiányosságok, valamint rakodási hiányosságok miatt Biztosítóberendezési zavar Állomási és vonali biztosítóberendezések zavarai a látszólagos foglaltságok és az útátjáró zavarok kivételével: állomási biztosítóberendezések külső és belső elemeinek meghibásodása; KÖFI-, távvezérlő- és távkezelő rendszerek zavarai; vonali biztosítóberendezések zavarai (térköz biztosítóberendezés, egyéb ellenmenet-és utolérést kizáró biztosítóberendezés, hőnfutásjelző, jelfeladás). 6A Állítás közbeni váltófelvágás 6B Váltó-meghibásodás Mindennemű váltó-meghibásodás, tekintet nélkül arra, hogy az mely szakszolgálatot terheli.

7 29. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1731 Fő-kód Megnevezés Magyarázat 61 Látszólagos foglaltság Bármilyen szigetelt szakasz, tengelyszámlálóval érzékelt szakasz mindennemű meghibásodása. 62 Útátjáró biztosítóberendezés zavar Sorompóval kapcsolatos összes zavar (sötét, csapórúd nem záródik, sorompó kis zavar, stb.). 63 Távközlő berendezési zavar Értekezés és adatátvitel lehetetlensége miatti késés, utastájékoztatás hiánya berendezési hiba miatt. 64 A villamos vontatás helyhez kötött berendezései, felsővezeték zavar Felsővezeték szakadás. Felsővezeték- Energia Távvezérlő (FET) berendezés zavara. Felsővezetéki feszültség hiánya, nem megfelelő vonali feszültség táplálási okból, energiaellátási hiányosság. Írásbeli rendelkezés kézbesítés felsővezeték rendkívüli kikapcsolása miatt MÁV okból. Felsővezetéki motoros járművek meghibásodásai a [49] kódnál. 65 Informatikai rendszerek működési problémái A számítógépes rendszerek hibája, illetve távközlési okból az információs rendszer nem működtethető az alaptechnológia szerint. 66 Egyéb vasútüzemi berendezések Váltófűtés, térvilágítás, egyéb vasútüzemi berendezések hibái. 67 Állomás távolságú közlekedés bizt. ber. zavar miatt 68 TEB Építési munkák miatti késések Biztosító- és távközlő berendezések tervezett kikapcsolása. Felsővezeték és szerelvényeinek tervezett építési munkák miatti kikapcsolása. Felsővezeték építés miatt kitoló, vagy előfogat mozdony alkalmazása. 69 TEB Karbantartási, vizsgálati munkák miatti késések Biztosító- és távközlő berendezések tervezett kikapcsolása. Felsővezeték és szerelvényeinek tervezett karbantartási munkák miatti kikapcsolása. Felsővezeték karbantartás miatt kitoló, vagy előfogat mozdony alkalmazása. 70 Személyzeti okok [ től nem rögzíthető] 7F Forgalmi személyzeti okok A MÁV Zrt. forgalmi személyzete: késői szolgálatra jelentkezés, hibás magatartás, helytelen munkavégzés, személyzetvezénylési hiba. 7M Műszaki személyzeti okok A MÁV Zrt. műszaki (bizt.ber., erősáram, pálya, távközlés) személyzete: késői szolgálatra jelentkezés, hibás magatartás, helytelen munkavégzés, személyzetvezénylési hiba. 7K Vállalkozó vasúti társaságok nem utazó személyzeti okok Késői szolgálatra jelentkezés, hibás magatartás, helytelen munkavégzés, személyzetvezénylési hiba. 7V Vonatszemélyzeti okok Bármely okból történt vonatszemélyzetre várás, késői szolgálatra jelentkezés (pl.: betegség), hibás magatartás, helytelen munkavégzés, személyzetvezénylési hiba. A vonat indulásakor, illetve továbbindulásakor késési okként származhat a 27-es kódból. 7E Egyéb személyzeti okok A 7F, 7M, 7K és a 7V főkódokhoz nem sorolható szervezetek személyzeti problémáiból keletkezett vonatkésés. 71 Tervtől eltérő személyzetváltás A vonat-tulajdonos vasúttársaság utólagos kérése alapján mozdony-, vagy vonatkísérő személyzet váltás.

8 1732 A MÁV Zrt. Értesítője 29. szám Fő-kód Megnevezés Magyarázat 72 Szolgálat szünetelés, -megszakítás felfüggesztése A vonat a tervtől eltérően olyan időben venné igénybe a szolgálati helyet, amikor ott a folyamatos szolgálat szünetel vagy megszakítása van a nap meghatározott szakaszában (F. 2. sz. Utasítás ). 73 Üzemszünet A vonat a tervtől eltérő időben venné igénybe a határállomást (F. 2. sz. Utasítás ). 74 Csökkentett üzemvitel A HÜSZ-ben meghirdetett szolgálati helyeken és időben az elegyfeldolgozás korlátozottan biztosított. A vonat a tervtől HÜSZ-ben meghirdetettől eltérő időben venné igénybe a szolgálati helyet. 75 Téves időadat-rögzítés Olyan közlekedési időadat rögzítése történt, amely a számítógép felhasználói felületén már nem módosítható, azonban az adat helytelen. 76 Szomszéd vasúttársaság által okozott késés a határállomásunkon (belépő vonatok átvétele közben) A határállomásunkon a szomszéd vasúttársaság személyzete a menetrendben meghatározott időtartamon belül nem tudja átadni a vonatot a magyarországi vonattovábbító személyzet részére, vagy a vontatójármű csere végrehajtásakor későn kezdi meg a vonatról való lejárást. 77 Szomszéd vasúttársaság által okozott kilépő késés A határállomásunkon a szomszéd vasúttársaság személyzete nem fejezi be a ténykedését a menetrendben meghatározott indulási időig vagy feltartják a kilépő vonatot belső problémáik miatt. 78 Menetrend szerint vonatot helyettesítő autóbusz általi késés A menetrendben meghirdetett vonatot helyettesítő autóbusz meghibásodása, személyzeti okok, közúti akadály miatti csatlakozásra várás. 79 Sztrájk Bármely munkavállalói csoport érdekképviseleti szervezete által szervezett részleges- vagy teljes munkabeszüntetés, amely a vonatforgalom lebonyolítását akadályozza vagy teljesen megszünteti. 80 Tárgyi baleset Vasútüzemi balesetek közül az a baleset, ahol az esemény lefolyása során vasúti járművek, építmények, berendezések rongálódtak vagy semmisültek meg. 8A Személyi baleset Vasút területén baleset következtében idegen személyt vagy utast ért sérülés, illetve nem szolgálatban lévő vasutas munkavállaló sérülése. 81 Elütés/gázolás Közúti jármű elütése; személyek, állatok gázolása. 82 Szomszéd vasúttársaságtól átvett késések A szomszéd vasúttársaságok területén keletkezett késések (beleértve az ottani, vagy a szomszéd területtől távolabbi sztrájk kihatásait is), amelyeket a határállomásainkon (külföldi/belépő) érkezési késésként kell kezelni. 83 Várakozás más közlekedési vállalat járműveire Más közlekedési vállalat járművei által okozott késések (autóbusz, repülő, hajó stb.). Baleset, vis major, egyéb rendkívüli rendelkezés alapján. 84 Hatósági intézkedések Baleseti helyszínelés, rendőrségre várás, vám- és határrendészeti kezelések; biztonsági szolgálattal összefüggő késések. 85 Időszámítás változás Téli időszámításról nyári időszámításra való átállás miatti, legfeljebb 60 perc késéssel történő közlekedés megigazolására szolgál.

9 29. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1733 Fő-kód Megnevezés Magyarázat 86 Időjárási behatások (vis major) Hóviszonyok, viharok, köd, síkos sínek lombhullás miatt, magas sínhőmérséklet miatti korlátozások, viharos szél miatti sebességkorlátozás felsővezeték és áramszedő védelme érdekében. 87 Berendezés rongálás, lopás Berendezés rongálás, kábel, stb. lopás. Útátjárók berendezéseinek (csapórúd, jelzőkészülék) rongálása (kivéve az építési munkák közbeni berendezés és kábel rongálásokat). 88 Idegen behatások Közüzemi áramszolgáltatási zavarból adódó késések, tűzeset, nyitott ajtó, vészfék, orvosi segítség, vandalizmus, bombariadó, tüntetések, személyek utazásból való kizárása; személyek, állatok a vágányon. Vonatdobálás. Közúti járművek a vágányon. Kézifék behúzás. Idegen tárgy a vasúti síneken. 89 Árvíz Áradás, vasúti berendezések alámosása miatt bevezetett lassújelelek, vágányzárak, stb.

10 1734 A MÁV Zrt. Értesítője 29. szám 7.3 melléklet RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK KÓDTÁBLÁZATA Érvényes: től Fő-kód Megnevezés Magyarázat 1. Forgalomszabályozással összefüggő 2. Vasúttársasági tevékenységgel összefüggő 23A Vontatójármű nélküli vonat Valamely állomáson a vonatról a menetvonal-tulajdonos vasúttársaság kérésére, rendelkezésére vagy engedélyével a vontató-járművet lekapcsolták és más vonathoz irányították. Rendkívüli esetben a Pályavasút rendelkezésére a vontatójárművet lekapcsolták a vonatról. A menetvonal-tulajdonos vasúttársaság képviselőjének a nevét (diszpécser stb.) rögzíteni kell. Ez a státusz megmarad az új vontatójármű megérkezéséig vagy a vonat megszűnéséig. 24 Rendkívüli megállás Bármely vasúttársasági okból történt rendkívüli vonatmegállítás. 26A Szabálytalanságok a rakodásnál Rakodási szabályokban (UIC-VRL) foglaltaktól eltérő vagy helytelenül elvégzett kocsimegrakásból származó rendkívüli események (rakomány-csuszamlás, kinyílt kocsiajtó, stb.) és azok következményei. 27 Személyzet nélküli vonat Valamely állomáson (amely nem a kiindulási állomás) álló vonat a teljes vonatszemélyzet vagy annak valamely tagjának a hiánya miatt nem tud elindulni, vagy tovább közlekedni. Ez a státusz megmarad az új személyzet megérkezéséig vagy a vonat megszűnéséig. 3. Pályaépítéssel, -fenntartással összefüggő 31 Rendkívüli ideiglenes sebességkorlátozás (fővonali) Rendkívüli okból bekövetkező előre nem tervezhető sebességkorlátozás. 31A Rendkívüli ideiglenes sebességkorlátozás (mellékvonali) Rendkívüli okból bekövetkező előre nem tervezhető sebességkorlátozás. 33 Síntörés Síntörés, hevedertörés, varratszakadás 34 Vágányzár túllépés Az engedélyezett vágányzári idő túllépése bármely ok miatt. 34A Rendkívüli vágányzár Rendkívüli műszaki probléma miatt elrendelt vágányzár. 34B Irányítói hatáskörben engedélyezett vágányzár A kiadott menetvonalak módosításával nem járhat. Ellenkező esetben részletes indoklás szükséges.

11 29. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1735 Fő-kód Megnevezés Magyarázat 4. Vontatójárművekkel összefüggő 41 Tervtől eltérő vontatójármű csere Bármely okból szükségessé vált vontatójármű csere (elszámolás alapbizonylataként is) 42 Vontatójárműre/motorvonatra/motorkocsira vár A vonat továbbítására kijelölt vontatójármű/motorvonat/motorkocsi a meghatározott időpontig nem járt rá a vonat-szerelvényre. 43 Vonali vontatójármű nehézmény Zavarok a vontatójármű műszaki berendezéseiben, a hibaelhárítás a vontató járművön elvégezhető vagy meghatározott feltételekkel tovább üzemeltethető. (kivéve: 43C, 43E, 43F, 43G, 43H) 43A Tolató vontatójármű nehézmény Zavarok a vontatójármű műszaki berendezéseiben, a hibaelhárítás a vontató járművön elvégezhető vagy meghatározott feltételekkel tovább üzemeltethető. (kivéve: 43D, 43E, 43G, 43H) 43B Motorkocsi/motorvonat nehézmény Zavarok a motorkocsi/motorvonat műszaki berendezéseiben, a hibaelhárítás a motorkocsin elvégezhető vagy meghatározott feltételekkel tovább üzemeltethető. (kivéve: 43C, 43E, 43F, 43G, 43H) 43C Vonali vontatójármű áramszedő törés Az áramszedő és tartozékainak meghibásodásai. 43D Tolató vontatójármű áramszedő törés Az áramszedő és tartozékainak meghibásodásai. 43E Mozdony Fedélzeti Berendezés meghibásodás (MFB) Vontatójárművek/motorkocsik/motorvonatok Mozdony Fedélzeti Berendezésének meghibásodásai. 43F Fedélzeti utastájékoztató berendezés meghibásodása (hangos, vizuális) Vontatójárművek/motorkocsik/motorvonatok fedélzeti utastájékoztató berendezésének meghibásodásai. 43G Járműre telepített értekező berendezések meghibásodása motorvonaton, vezérlőkocsin. Rádióberendezés műszaki meghibásodása (GSM-R, stb.) vontatójárművön, motorkocsin, 43H Éberségi és/vagy vonatbefolyásoló, valamint Éberségi és vonatbefolyásoló berendezés műszaki meghibásodása (ETCS, EVM, stb.) vontatójárművön, menetadatrögzítő berendezés meghibásodása motorkocsin, motorvonaton, vezérlőkocsin. 44 Vonali vontatójármű üzemképtelensége A vontatójármű nem tudja a vonatot a végállomásig vagy a kijelölt vontatójármű-váltó állomásig továbbítani (csak segélygéppel); valamint a javítás időtartama meghaladja az IC, ICR, IP, EC és EN vonatnál a 15 percet, a személyszállító vonatnál a 30 percet, egyéb vonatnál a 60 percet. 44A Tolató vontatójármű üzemképtelensége A vontatójármű oly mértékű meghibásodása, hogy a helyszínen nem javítható, elvontatásáról gondoskodni kell; a személyszállító vonat indító-fogadó pályaudvaron a csere 60 perc alatt nem történik meg; egyéb tolató-gurító vontatójármű meghibásodása esetén 120 perc alatt nem kerül lecserélésre.

12 1736 A MÁV Zrt. Értesítője 29. szám Fő-kód Megnevezés Magyarázat 44B Motorkocsi/motorvonat üzemképtelensége A motorkocsi/motorvonat oly mértékű meghibásodása, hogy a helyszínen nem javítható, elvontatásáról gondoskodni kell; valamint a javítás időtartama meghaladja az IC, IP vonatnál a 15 percet, a személyvonatnál a 30 percet 48 Nem pályavasúti célú egyéb önjáró járművek zavarai és üzemképtelensége 49 Pályavasúti célú egyéb önjáró járművek zavarai és üzemképtelensége Nem pályavasúti célú az egyéb önjáró jármű (pályaépítő, -karbantartó gépek, felsővezeték építő járművek), ha más pályavasúti társaság érdekében (pl.: GYSEV) közlekedik. Pályavasúti célú egyéb önjáró járműveknél, pályaépítő (-karbantartó) gépeknél, biztosítóberendezés építési járműveknél, felsővezeték építési járműveknél. 5. Kocsikkal és más járművekkel összefüggő 50 Szerelvény műszaki előkészítése, kocsivizsgálat, kocsitisztítás Fékpróbával,kocsivizsgálattal összefüggő vonatkésleltetés. El nem végzett vagy késve elvégzett kocsitisztítási hiányosságokból adódó későbbi szerelvényátadás a forgalom részére. 50A Szerelvény előfűtése, -előhűtése Bármely okra visszavezethető előfűtési-, előhűtési problémák 51 Vezérlőkocsi zavarai Műszaki zavarok (fékberendezés, hang és fényjelző készülékek) a vezérlőkocsiknál; javítás. Ehhez tartozik a külső behatásból ért zavarok (rongálás, vis-major stb.). Itt kell szerepeltetni a vezérlés üzemképtelenségét is. 52 Személykocsi műszaki hibája A személykocsi berendezéseinek a meghibásodásai függetlenül attól, hogy mely vasúttársaság tulajdona vagy milyen vonatban közlekedett. Az esetleges kisorozást, határállomási visszautasítást is itt kell szerepeltetni. A motorkocsi és a motorvonat kényelmi berendezéseivel (nem a vontathatósággal) kapcsolatos meghibásodások ehhez a kódhoz tartoznak. (kivéve: 52A, 52B, 52C, 52D, 52E, 52F) 52A Személykocsi futómű meghibásodása Kerékre vonatkozó zavarok a személykocsiknál. Féknehézmény, féktuskó csere, laposkerék, csúszó kerék, tengelymelegedés, stb. következményei. 52B Személykocsi energiaellátás, ajtóvezérlés meghibásodása Az energiaellátási- és ajtóvezérlési berendezések meghibásodása. 52C Személykocsi fűtési és/vagy hűtési rendszerének A fűtő-, a klíma-, a légjavító-, stb. berendezés működésének elégtelenségei. meghibásodása 52D Személykocsi fedélzeti utastájékoztató berendezés meghibásodása A személykocsi utasinformációs rendszerében tapasztalt hiányosság, működésképtelenség (hangosítás, vizuális utastájékoztatás, stb.). 52E Személykocsinál hőnfutásjelző bejelzett 52F A közlekedő személyszállítóvonat szétszakadása, szétakadása 53 Rendkívüli vontatott jármű ki-/besorozás (elszámolás céljából) A menetvonal igénylő utólagos (rendkívüli) kérésére vontatott járművek ki-/besorozása (tolatási szolgáltatás) elszámolás bizonylataként

13 29. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1737 Fő-kód Megnevezés Magyarázat 54 Más járművek műszaki hibája RoLa-kísérőkocsik, poggyászkocsik, segélykocsik,villamos fűtőkocsik, darus járművek, hóeltakarító járművek, pályafenntartási munkagépek, felsővezetékszerelő munkagépek és más mellékjárművek műszaki meghibásodásai. 55 Teherkocsik rendkívüli kisorozása vonatból műszaki ok/okok miatt Ha a közlekedő vonatnál valamely vontatott jármű műszaki hiba miatt nem tudja folytatni az útját a csatlakozó állomásig vagy a célállomásig (végállomásig), akkor rendkívüli módon ki kell sorozni (akár induló állomáson vagy közbeeső állomáson). Visszautasítás. 57 Teherkocsi műszaki hibája A teherkocsi műszaki meghibásodásai függetlenül attól, hogy mely vasúttársaság tulajdona vagy milyen vonatban közlekedett. (kivéve: 57A, 57B, 57C) 57A Teherkocsinál féknehézmény Teherkocsinál a fékberendezés meghibásodásai és annak következményei (szoruló féktuskó, kerékfelrakódás, keréklaposodás, stb.). 57B Teherkocsinál hőnfutásjelző bejelzett 57C A közlekedő tehervonat szétszakadása, szétakadása 6. Műszaki berendezésekkel összefüggő 60 Biztosító berendezési zavarok Állomási és vonali biztosítóberendezések zavarai a látszólagos foglaltságok az útátjáró és váltó zavarok kivételével: állomási biztosítóberendezések külső és belső elemeinek meghibásodása KÖFE-, KÖFI-, távvezérlő rendszerek zavarai vonali biztosítóberendezések zavarai (térköz biztosítóberendezés, egyéb ellenmenet- és utolérést kizáró biztosítóberendezés, hőnfutásjelző, jelfeladás) 60A Állítás közbeni váltófelvágás 60B Váltó-meghibásodás Mindennemű váltó-meghibásodás, tekintet nélkül arra, hogy az mely szakszolgálatot terheli. 61 Látszólagos foglaltság Bármilyen szigetelt szakasz, tengelyszámlálóval érzékelt szakasz mindennemű meghibásodása. 62 Sorompó-meghibásodás Mindennemű útátjáró biztosítóberendezéssel kapcsolatos zavar, meghibásodás (rongálás, baleset nem!), tekintet nélkül arra, hogy az mely szakszolgálatot terheli. 63 Távközlő berendezési zavarok Értekezés és adatátvitel lehetetlensége, utastájékoztatás hiánya berendezés meghibásodás miatt. 64 Feszültségmentesítés Előre nem látható okból szükségessé vált feszültségmentesítés, illetve a felsővezeték tervezett kikapcsolása során a kiadott technológián túlmenő zavartatások, illetve időtúllépések. 64A Felsővezeték szakadás Bármely okból bekövetkezett felsővezeték szakadás. 64B Áramellátási zavar Felsővezetéki feszültség hiánya, alacsony vonali feszültség táplálási okból, energia-ellátási hiányosság (MÁV ok / külső ok).

14 1738 A MÁV Zrt. Értesítője 29. szám Fő-kód Megnevezés Magyarázat 65 Informatikai rendszerek működési problémái A számítógépes rendszerek hibája, illetve távközlési okból az információs rendszer nem működtethető az alaptechnológia szerint. 66 Egyéb vasútüzemi berendezések Váltófűtés, térvilágítás, egyéb vasútüzemi berendezések hibái. 68 Távközlési- és Biztosítóberendezési építési-, fenntartási- és vizsgálati munkák miatti zavartatások Távközlő-, biztosítóberendezések előre nem látható okból történő kikapcsolása. Távközlő-, biztosítóberendezések tervezett kikapcsolása során a kiadott technológián túlmenő zavartatások, illetve időtúllépések. 7. Személyzettel összefüggő 70 Személyzetre vár személyszállító és szerelvény vonatnál A kiinduló állomáson a vezényelt vonatszemélyzet (vagy csak valamely tagja) nem jelent meg a vonatnál megadott időpontban vagy a vonat nincs előkészítve az indulásra személyzeti ok miatt. 70A Személyzetre vár tehervonatnál A kiinduló állomáson a vezényelt vonatszemélyzet (vagy csak valamely tagja) nem jelent meg a vonatnál megadott időpontban vagy a vonat nincs előkészítve az indulásra személyzeti ok miatt. 70B Egyéb személyzet Rendelkezésre állás hiánya; hibás magatartás 72 Szolgálat megszakítás felfüggesztése (elszámolás céljából) A menetvonal igénylő utólagos (rendkívüli) kérésére a szolgálat megszakítás felfüggesztése elszámolás bizonylataként 79 MÁV dolgozók sztrájkja Bármely MÁV munkavállalói csoport érdekvédelmi szervezete által szervezett részlegesvagy teljes munkabeszüntetés, amely a vonatforgalom lebonyolítását akadályozza vagy teljesen megszünteti. 79A Nem MÁV dolgozók sztrájkja Bármely nem MÁV munkavállalói csoport érdekvédelmi szervezete által szervezett részleges- vagy teljes munkabeszüntetés, amely a vonatforgalom lebonyolítását akadályozza vagy teljesen megszünteti. 8. Vegyes 80 Tárgyi baleset Vasútüzemi balesetek közül az a baleset, ahol az esemény lefolyása során vasúti járművek, építmények, berendezések rongálódtak vagy semmisültek meg. 80A Személyi baleset Vasút területén baleset következtében idegen személyt vagy utast ért sérülés, illetve nem szolgálatban lévő vasutas munkavállaló sérülése. 80B Munka baleset Szolgálatban lévő vasutas munkavállalót ért sérülés. Itt kell szerepeltetni a szolgálat közben tettlegességből származó sérüléseket is.

15 29. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1739 Fő-kód Megnevezés Magyarázat 80C Halálos vagy súlyos munka baleset A 80B-től eltérően csak a Munkavédelmi Törvényben meghatározott kategóriának megfelelő esetekben kell alkalmazni. Súlyosnak minősül a munkabaleset, ha a sérült halálát, magzatának-, valamely érzékszervének elvesztését okozza, orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést okoz, súlyos csonkolást (hüvelykujj-, láb-, kéz elvesztése) okoz, beszélőképesség elvesztést-, elmezavart okoz. 80E Siklás Vasúti jármű vágányelhagyása. 80F Vonatveszélyeztetés Olyan rendkívüli esemény, amely balesethez vezethet. 80G Útátjáróban történt jármű elütés Nem vasúti jármű kerül az útátjáróban a vágányra és vasúti járművel ütközik 80H Tolatás közbeni váltófelvágás 80I Váltófelvágás közlekedő vonatnál 81 Személy gázolása Idegen személy vasúti jármű alá kerülése. 81A Állat gázolása Állat vasúti jármű alá kerülése. 86 Időjárási behatások A rendkívüli időjárási hatások (erős szél, zivatar, vihar, lombhullás a sínre, köd, erős hóesés, hóvihar, jegesedés, túl magas vagy alacsony környezeti hőmérséklet, stb.) következtében bekövetkezett események. 86A Vis major A legnagyobb gondosság ellenére bekövetkezett rendkívüli események, amelyekért személyek nem hibáztathatók. 87 Sorompó rongálás Olyan szándékos cselekmény, amely a sorompó megrongálását eredményezi. 87A Lopás, rongálás (kábel) Olyan szándékos cselekmény, amely a vasúti kábelek megrongálását, ellopását eredményezi. {vasúti munkavállalók által elkövetettek is} 87B Lopás, rongálás (egyéb) Olyan szándékos cselekmény, amely egyéb vasúti berendezések megrongálását, ellopását, illetve létesítmények megrongálását eredményezi. {vasúti munkavállalók által elkövetettek is} 88 Szándékos cselekmény Vasúti létesítmények, járművek idegen személyek általi veszélyeztetése. Ehhez a kódhoz kell felvenni a bombariadót is. 89 Árvíz Áradás, magas vízállás vasúti töltés mellett. 9. Egyéb 90 Általános és kiegészítő tevékenységekkel összefüggő 90A Távközléssel összefüggő 90B Biztosító berendezéssel összef.

16 1740 A MÁV Zrt. Értesítője 29. szám Fő-kód Megnevezés Magyarázat 90C Erősárammal összefüggő 90D Vasúti segély- és vegyi elhárítási szolgálattal összefüggő 90F A MÁV Forgalom részéről a beírt események jóváhagyása, esetleges kifogások 90G A MÁV-Gépészet Zrt. részéről a beírt események jóváhagyása, esetleges kifogások 90P A MÁV Pálya részéről a beírt események jóváhagyása, esetleges kifogások 90S A MÁV-Start Zrt. részéről a beírt események jóváhagyása, esetleges kifogások Naponta 0:0-tól 23:59-ig beírt események (az összes) felülvizsgálata után az események jóváhagyása vagy a kifogás tételes felsorolása indoklással a beírási joggal rendelkező vasúttársaság részéről (a saját segédkód alkalmazásával). Naponta 0:0-tól 23:59-ig beírt események (az összes) felülvizsgálata után az események jóváhagyása vagy a kifogás tételes felsorolása indoklással a beírási joggal rendelkező vasúttársaság részéről (a saját segédkód alkalmazásával). Naponta 0:0-tól 23:59-ig beírt események (az összes) felülvizsgálata után az események jóváhagyása vagy a kifogás tételes felsorolása indoklással a beírási joggal rendelkező vasúttársaság részéről (a saját segédkód alkalmazásával). Naponta 0:0-tól 23:59-ig beírt események (az összes) felülvizsgálata után az események jóváhagyása vagy a kifogás tételes felsorolása indoklással a beírási joggal rendelkező vasúttársaság részéről (a saját segédkód alkalmazásával). 90T A MÁV-Trakció Zrt. részéről a beírt események jóváhagyása, esetleges kifogások 90Z A MÁV TEB részéről a beírt események jóváhagyása, esetleges kifogások 91 Forgalommal összefüggő 92 Vasúttársaságokkal összefüggő 93 Pályával összefüggő 95 Biztonsági szolgálattal összefüggő 96 Vasúti infrastruktúra fejlesztéssel/felújítással összefüggő 98 Vegyes témákkal összefüggő Naponta 0:0-tól 23:59-ig beírt események (az összes) felülvizsgálata után az események jóváhagyása vagy a kifogás tételes felsorolása indoklással a beírási joggal rendelkező vasúttársaság részéről (a saját segédkód alkalmazásával). Naponta 0:0-tól 23:59-ig beírt események (az összes) felülvizsgálata után az események jóváhagyása vagy a kifogás tételes felsorolása indoklással a beírási joggal rendelkező vasúttársaság részéről (a saját segédkód alkalmazásával). A 9-es témakörbe tartozó ( ) kódszámokhoz azokat az eseményeket kell felvenni, amelyeket a megelőző, témakörönként (1.. 8) megadott konkrét megnevezésű kódokhoz nem lehet besorolni.

17 29. szám A MÁV Zrt. Értesítője /2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző Programjának évi működtetéséről szóló 3/2010. (III. 12. MÁV. Ért. 8.) EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás 2. sz. módosítása 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Jelen utasítás célja, hogy az Egészségmegőrző program működésének eljárási rendjét szabályozza az üres kapacitások feltöltése érdekében. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az Utasítás személyi hatálya: A 13/2010.(III.12.MÁV Ért.8.)EVIG sz utasítás 1. sz. mellékletében felsorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki Az utasítás időbeli hatálya: Az utasítás a közzététel napjától december 31-ig hatályos Felelősség: Az Utasítás kidolgozásáért, karbantartásáért és működtetéséért felelős az Egészség-, Biztonság-, és Környezetvédelmi főosztályvezető. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA A fogalmak külön magyarázatot nem igényelnek. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1.) Az utasítás pontjának szövege az alábbiak szerint módosul: Az Egészségmegőrző Programban történő részvétel feltétele: a 13/2010.(III.12.MÁV Ért.8.)EVIG sz utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott munkakör legalább 5 év MÁV szolgálati idő keresőképes állapot. A feltételek együttes teljesítése szükséges a jelentkezéshez. 4.2.) Az utasítás pontjának szövege az alábbiak szerint módosul: A jelentkezés a 13/2010.(III.12.MÁV Ért.8.)EVIG sz. utasítás szerint megküldött Igénybejelentő lap és Protokoll lap felhasználásával, kitöltésével történik. A munkavállaló részvételi szándékát három konkrét időpont megjelölésével kezdeményezi az alábbi táblázatban szereplő, a lekötésre még nem került hévízi és harkányi kapacitásokból. Hévízi felosztásra nem került férőhelyek Harkányi felosztásra nem került férőhelyek fő (férfi) fő (nő) fő (férfi) fő fő (nő) fő (férfi) fő (férfi) fő (nő) fő (férfi) fő fő fő (nő) fő (férfi) Összesen 28 fő fő Összesen 10 fő

18 1742 A MÁV Zrt. Értesítője 29. szám A Protokoll kérdőívet a munkavállaló kérésére a foglalkozás-egészségügyi orvos tölti ki és tesz javaslatot az intézeti ellátásra. A javasolt intézetet a foglalkozásegészségügyi orvos az igénybejelentő lapon aláírásával igazolja. Orvosi záradék és pecsét nélkül az igény bejelentés érvénytelen! A munkavállaló a kitöltött és aláírt Igénybejelentő lap -ot leadja a szervezeti egység humánpartnerének. A kiállított protokoll kérdőívet a munkavállaló a javasolt intézetbe viszi magával. Jelentkezési határidő: október ) Az utasítás pontjának szövege az alábbiak szerint módosul: A humánpartner a kitöltött Igénybejelentő lap -ot a pontban meghatározott feltételek vizsgálatát követően átadja a munkáltatói jogkör gyakorló részére aláírásra, ezt követően a területi humánpartner vezetőnek megküldi. Területi központonként a 13/2010.(III.12. MÁV Ért.8.)EVIG sz utasítás 5. sz. melléklet szerinti Excel táblát kitöltve a területi humánpartner vezető elektronikus úton küldi meg az Egészség-, Biztonság-, és Környezetvédelmi Főosztály (a továbbiakban EBKF) részére, a címre. A Jelentkezési lapokat az Excel táblában feltüntetett sorrend szerint, sorszámozva, sorba rakva, papír alapon is megküldi az EBKF részére (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ). Az EBKF a beérkezett igénybejelentőket, az elutasított igénybejelentéseket is nyilvántartásba veszi) Határidő: október ) Az utasítás pontjának szövege az alábbiak szerint módosul: Az EBKF a jelentkezéseket a pontban foglaltak teljesülése esetén a MÁV és a jogosító munkakörben eltöltött szolgálati idő és a korábbi részvétel figyelembe vételével elbírálja. Elbírálási határidő: október ) Az utasítás pontja az alábbiak szerint változik: Az EBKF a területi humánpartner vezetőt Excel táblában összesítve október 22-ig értesíti az elbírálás eredményéről. A területi humánpartner vezető gondoskodik arról, hogy a 13/2010.(III.12.MÁV Ért.8.)EVIG sz utasítás 6. sz. melléklet szerinti értesítőt az illetékes humánpartner személyre szólóan elkészíti, a munkáltatói jogkör gyakorlóval aláíratja és a munkavállaló részére október 26- ig dokumentáltan átadja. A humánpartner a turnusbeosztást vezényelt munkakör esetén megküldi a vezénylőtisztnek. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK MÁV Zrt. Kollektív Szerződése 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK Jelen utasításhoz nem tartozik melléklet. Szarvas Ferenc s. k. elnök-vezérigazgató 64/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a baleset- és kármegelőzésért járó jutalmazásokról és a kifizetés rendjéről szóló 14/2010. (III. 12. MÁV Ért. 8.) EVIG számú utasítás 1. számú módosításáról Ezen utasítás közzététele napjával A BALESET- ÉS KÁRMEGELŐZÉSÉRT JÁRÓ JUTALMAZÁSOK- RÓL ÉS A KIFIZETÉS RENDJÉRŐL szóló 14/2010. (III.12. MÁV Ért. 8.) EVIG. sz. utasítás egyes rendelkezéseinek alábbi módosítását rendelem el: 1. Az utasítás 4.1. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegezés kerül: 4.1. Jutalmazási rendszer leírása A vasúti közlekedés biztonsága érdekében szükséges, hogy mindazon munkavállalók, akiknek szolgálatuk utasítás szerinti ellátása közben baleset- és kármegelőzés érdekében a szükséges intézkedések megtételére lehetőségük van, a műszaki meghibásodások, rongálódások időben történő felismerésében anyagilag érdekeltek legyenek. A munkavállalók fentiekben érdekeltté tétele érdekében a MÁV Zrt. a balesetek és káresemények megelőzésének, felfedezésének elismeréseként jutalomban részesíti munkavállalóit. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg, lezárva szeptember hó 28.

19 29. szám A MÁV Zrt. Értesítője AZ UTASITÁS CÉLJA Az utasítás célja: a vonatok biztonságos közlekedését veszélyeztető helyzetek, üzemveszélyes műszaki hibák és rongálódások időbeni felismerésével, megszüntetésével, végső esetben a vonatok időben történő megállításával a súlyos következményű balesetek megelőzése, a vasúti vagyon és a szállított áru rongálódásának, eltulajdonításának időbeni felismerésével, tettenéréssel és a tettesek elfogásával a károk csökkentése. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a közlekedő vonatok forgalmi okokból előforduló baleseteinek megelőzésében, üzemveszélyes jármű, pálya, rakomány, stb. hibák időbeni felfedezésében, a közlekedés biztonságát veszélyeztető szándékos cselekmények, valamint más vagyon elleni cselekmények, dézsmálások elkövetőinek elfogásában, tettenérésében résztvevő és felfedező MÁV Zrt. munkavállalóira Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Biztonsági Igazgatóság a felelős FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az utasításban nem szerepelnek értelmezésre, magyarázatra szoruló fogalmak AZ UTASÍTÁS LEIRÁSA 4.1. Jutalmazási rendszer leírása A vasúti közlekedés biztonsága érdekében szükséges, hogy mindazon munkavállalók, akiknek szolgálatuk utasítás szerinti ellátása közben baleset- és kármegelőzés érdekében a szükséges intézkedések megtételére lehetőségük van, a műszaki meghibásodások, rongálódások időben történő felismerésében anyagilag érdekeltek legyenek. A munkavállalók fentiekben érdekeltté tétele érdekében a MÁV Zrt. a balesetek és káresemények megelőzésének, felfedezésének elismeréseként jutalomban részesíti munkavállalóit Jutalmazásra jogosító események közlekedő vonatok forgalmi baleseteinek megelőzés esetén a Balesetvizsgálati Utasítás 3.3. C. pontjában meghatározott közlekedő vonat veszélyeztetésének felfedezése, elhárítása, nyitott útsorompó előtt a vasúti jármű megállítása (az utasításban előírtak elmulasztása esetén), a balesetvizsgáló bizottság által esetenként megállapított egyéb rendkívüli esemény Jutalmazásra jogosító események, esetek üzemveszélyes műszaki hibák és rongálódások felfedezése esetén vasúti járműveken, pályán, felsővezetéki, távközlési és biztosító berendezési, és egyéb berendezésen az időben fel nem fedett üzemveszélyes rongálódások miatt súlyos balesetek megelőzése, jármű, pálya, építmény, berendezés, stb. műszaki hibája, vagy rongálódás felfedezése Jutalmazásra jogosító események, cselekmények a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető szándékos cselekmények, más vagyon elleni cselekmények, áru eltulajdonítások elkövetőinek tettenérése esetén a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető, illetve a közüzem megzavarását eredményező szándékos cselekmény, a vasúti jármű, pálya, építmény és más berendezés szándékos rongálása, a vasúti fuvarozásra feladott árunak (vagy egy részének), és más vagyontárgynak eltulajdonítás felfedezése, elkövetőinek tettenérése, közvetlen életveszélyt okozó rongálást és lopást Jutalmazásra jogosultság, jutalom összegek Az a vasúti munkavállaló, aki az üzemveszélyes műszaki hibát, rongálódást legelsőnek felfedezte, köteles a további veszély elhárítása iránt intézkedni és a rendkívüli eseményt azonnal telefonon, küldönc útján, vagy személyesen a legközelebbi olyan szolgálati helynek jelenteni, ahol a közlekedő vonat biztonságát fenyegető veszély esetén a forgalom szabályozásába, egyéb esetben az üzemi technológiai folyamatba a beavatkozás lehetősége biztosított A balesetelhárítási jutalom összege Fttól Ft-ig terjedhet. Kivételes esetben a jutalom összege Ft-ot is meghaladhatja, ez esetben a jutalom engedélyezése a Biztonsági Igazgató hatáskörébe tartozik. A jutalom összeg minden esetben bruttó összegként értendő.

20 1744 A MÁV Zrt. Értesítője 29. szám A balesetet, veszélyhelyzetet elhárító munkavállaló jutalmát az összes körülmény gondos mérlegelésével kell megállapítani Amennyiben a balesetveszélyes helyzet elhárításában többen működtek közre, akkor a jutalom összegét közreműködésük arányában kell megállapítani, ha az arány nem állapítható meg, akkor azonos összegű jutalom illeti meg a közreműködőket Jutalmazás folyamata (felfedezés, jelentés, elbírálás, engedélyezés) A közlekedő vonat balesetét elhárító személy(ek) jutalmazására a központi balesetvizsgáló bizottság tesz javaslatot a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi Központ vezetője részére. A javaslatot azonnal elő kell terjeszteni, amint az elhárító személyét a vizsgálat megállapította és a szükséges körülményeket tisztázta. A rendkívüli esemény helyszíne szerint a területileg illetékes MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi Központ vezetője a javaslat tárgyában 4 munkanapon belül köteles dönteni, majd a pontban leírtaknak megfelelően a jutalom munkabérrel együtt történő kifizetésére intézkedni. Veszélyhelyzetet elhárító személy balesetelhárítási jutalomban nem részesíthető, ha a veszélyhelyzetet saját maga idézte elő, vagy annak előidézésében részes. Azt a munkavállalót, akinek mulasztása következtében a veszélyhelyzet előállt, a balesetvizsgáló bizottság Véleményes jelentés -e, a Munka Törvénykönyve vagy a hatályos MÁV Zrt. Kollektív Szerződése alapján felelősségre kell vonni A jármű, pálya, építmény, berendezés, stb. műszaki hibájának, vagy rongálódásának időben történő felfedezésében részes és a veszélyhelyzet elhárítására intézkedő munkavállalót az 1. sz. mellékletben foglaltak alapján kell jutalomban részesíteni. A MÁV Zrt. munkavállalója, aki az üzemveszélyes műszaki hibát, rongálódást legelsőnek felfedezte, köteles a további veszély elhárítása iránt intézkedni és a rendkívüli eseményt azonnal telefonon, küldönc útján, vagy személyesen a legközelebbi olyan szolgálati helynek jelenteni, ahol a közlekedő vonat biztonságát fenyegető veszély esetén a forgalom szabályozásába, egyéb esetben az üzemi technológiai folyamatba a beavatkozás lehetősége biztosított. A bejelentést vevő szolgálati hely munkavállalója köteles intézkedni a műszaki hiba, rongálódás elhárítására, az ebből eredő veszélyhelyzet megszüntetésére. A bejelentést vevő szolgálati hely vezetője (megbízottja) az intézkedés megtörténtét követően a 2. sz. melléklet szerinti Jelentés üzemveszélyes műszaki hiba, illetve rongálódás felfedezéséről nyomtatványt a továbbiakban jelentést köteles 3 példányban kiállítani. A jelentés első két példányát a helyreállítást végző szolgálati hely részére kell megküldeni, illetve átadni. A kialakult veszélyhelyzet, a megelőzött anyagi kár alapján ha a jutalmazásra értékhatárok vannak a helyreállítást végző szolgálati hely köteles javaslatot tenni a kifizetendő jutalomra az üzemveszélyes hibát felfedő munkavállaló(ka)t létszámban tartó illetékes MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi Központ vagy az illetékes vasútvállalat részére a kiállított jelentés első példányának megküldésével. Az elhárítást végző szolgálati egység vezetője köteles ellenőrizni jutalmazás megalapozottságát és a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében intézkedéseket tenni, illetve kezdeményezni. A jutalmazási összeg folyósítását értékhatártól függően kell végrehajtani az alábbiak szerint: Abban az esetben, ha az egy fő részére járó felfedezési jutalom az Ft-ot nem haladja meg, továbbá az üzemveszélyes hibát nem indulásra kész, már megvizsgált, illetve közlekedő vonatnál fedezték fel a jutalom kifizetése a pontban leírtaknak megfelelően történik. Az illetékes MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi Központvezetőinek a hatáskörükbe tartozó baleset és kármegelőzési jutalmazásokról negyedévenként összesítő jelentést kell készíteni, melyet a MÁV Zrt. Területi Vasútbiztonsági Osztály részére a 3. sz. melléklet 2. sz. pontja szerinti részletezésben kell összeállítani és tájékoztatásul megküldeni a negyedévet követő hónap 10. napjáig. A MÁV Zrt. Területi Vasútbiztonsági Osztály a beérkezett jelentést szükség esetén az üzemveszélyes helyzet megítélése szempontjából illetékes szakszolgálati osztály véleményének figyelembevételével köteles felülvizsgálni annak jogosságát illetően. A felülvizsgált Jelentés eredeti példányát ezt követően azonnal meg kell küldeni a jutalomban részesülő munkavállaló(ka)t állományi létszámban tartó Üzletága, ahol a munkáltatói jogkörgyakorló köteles gondoskodni a felfedezési jutalom összegek munkabérrel együtt történő kifizettetéséről a pontban meghatározottak alapján. Az indulásra kész, már megvizsgált, illetve közlekedő vonatoknál felfedezett üzemveszélyes hibáért járó, valamint az Ft-ot meghaladó felfedezési jutalmak kifizetésére vonatkozó intézkedéseket is úgy kell végrehajtani, hogy az lehetőség szerint legkésőbb (a felfedezés időpontjától számított) egy hónapon belül kifizethető legyen. Az illetékes Üzletág a kapott értesítésben szereplő jutalom összeget havi adatközlő változási jelentés alapján a gépi bérszámfejtési előírásoknak megfelelően köteles elszámolni, illetve nyilvántartásba venni.

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

2015/9. SZÁM TARTALOM

2015/9. SZÁM TARTALOM 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz.

Részletesebben

Vasúti Üzemirányítás 2.

Vasúti Üzemirányítás 2. Vasúti Üzemirányítás 2. peratívirányítás Tervező főirányítók Hálózati főüzemirányító Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító Rendkívüli küldemény irányító Területi főüzemirányít ó BP Területi főüzemirányít

Részletesebben

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója

A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés. 2009/2010. évi menetrendi koncepciója A távolsági és elővárosi közlekedés, valamint a regionális integrált közlekedés 2009/2010. évi menetrendi koncepciója 1 1. Cél- és helyzetfeltárás Magyarország helyközi közösségi közlekedésére fordított

Részletesebben

Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai

Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai Presentation Pályavasúti szolgáltatások Title igénybevétele és díjai Vasútgazdaságtan dr. Farkas Gyula, Zrt. Győr, 2014. szeptember 25. Tartalom Pályavasúti szolgáltatások, Hálózati Üzletszabályzat 5.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 12. szám 127. évfolyam 2012. május 18. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 28/2012. (V. 18. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2008. (VI. 6. MÁV Ért. 16.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az Oktatási Utasítás

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8.

ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8. ZÁRÓJELENTÉS 2015-0320-5 vasúti baleset Nógrádszakál állomás 2015. április 8. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti események okának, körülményeinek feltárása

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/268 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 2008. év április hó 06. nap. 2/268 Pályavasúti Üzletág

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS F.2. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS Hatálybalépés időpontja: 2008. április hó 06. nap. 2/279 Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság F.2.

Részletesebben

2014/46. SZÁM TARTALOM

2014/46. SZÁM TARTALOM 2014/46. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 84/2014. (XI. 13. MÁV-START Ért. 46.) sz. vezérigazgatói utasítás a járműkövetési rendszer működtetéséről és a vonatterhelési kimutatás előállításáról, kezeléséről...

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2014-223-5 VASÚTI BALESET Rákosrendező állomás 2014. március 5. 22339 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, vasúti balesetek és váratlan vasúti események okának, körülményeinek

Részletesebben

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása

Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Vasúti tevékenységek önköltségszámítása Győr, 2014. szeptember 11. Dr. Cserhalmi Dóra 1 Önköltségszámítás alapjai Az önköltségszámítás fogalma, tárgya 3 Önköltségszámítás célja, felhasználói 4 Jogszabályi,

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. július 22. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal Közlemény 36/2015. ( IX. 04. MÁV Ért. 15. ) ÁVIGH. sz. utasítás Az Állomási

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Országos pályahálózat személy, -és/vagy áruszállítás és tolatást végző járművezető KTI-VVK 2013. február 20.

Részletesebben

49/2002. (XII. 28.) GKM

49/2002. (XII. 28.) GKM 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról A víziközlekedésről

Részletesebben

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz 3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.4.1. pontot pótlás nélkül törölni kell, továbbá az 1.1.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.

Részletesebben

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás

2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás E példány sorszáma: 1 2/2009. Kiadás időpontja: 2009. január 16. Vezérig.Ut. 2/2009./MÁV Ért. 2./Vezérigazgatói utasítás A TÉLI IDŐJÁRÁS ALKALMÁVAL KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRÓL D.4.sz. utasítás Heinczinger István

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása Jóváhagyta: Az Utasítást, mellékleteit, függelékeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság hagyta jóvá, UVH/VF/NS/A/271/1/2014. számon, 2014. január 30-án.

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

Ház-tartás. E-feltételek

Ház-tartás. E-feltételek Ház-tartás E-feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK TŰZKÁR ELEKTROMOS TŰZKÁR VILLÁMCSAPÁS KÖZVETLEN HATÁSA VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA ROBBANÁS

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft)

1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként Költség 2008 (ezer Ft) Mellékletjegyzék 1. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi közvetlen költségei költségkategóriánként... 2 2. melléklet: MÁV Zrt. 2008. és 2011. évi megosztandó költségei költségkategóriánként 7 3. melléklet:

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2.

2.3. A rendez pályaudvarok és rendez állomások vonat-összeállítási tervének kidolgozása...35 2.3.1. A vonatközlekedési terv modellje...37 2.3.2. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 1. ÁRU ÉS KOCSIÁRAMLATOK TERVEZÉSE...6 1.1. A vonatközlekedési terv fogalma, jelent sége és kidolgozásának fontosabb elvei...6 1.2. A kocsiáramlatok és osztályozásuk...7 1.2.1.

Részletesebben

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV NOSZTALGIA Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalom BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMAK... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA... 6 1.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 6 1.2. DÍJ ELLENÉBEN

Részletesebben

22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. TARTALOM. Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú

22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. TARTALOM. Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú 22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Magyar

Részletesebben

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ E.1. MÁV Zrt. 1/50 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ Hatálybalépés időpontja: 201.év.hó.nap Változatszám: 1 2/50 MÁV Zrt. E.1. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23.

ZÁRÓJELENTÉS. 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. ZÁRÓJELENTÉS 2015-0729-5 Vasúti baleset Csorna 2015. július 23. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere

Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2008-315-5 VASÚTI BALESET Rákos állomás 2008. 07. 22. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2013-1045-5. VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Vonatok szembeközlekedése Vác-Verőce állomások között 2013. december 2.

ZÁRÓJELENTÉS 2013-1045-5. VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Vonatok szembeközlekedése Vác-Verőce állomások között 2013. december 2. ZÁRÓJELENTÉS 2013-1045-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Vonatok szembeközlekedése Vác-Verőce állomások között 2013. december 2. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es Terminál Határátkelőhely Rendje

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es Terminál Határátkelőhely Rendje Száma: 29023/ 11351 /2014/ált. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Határrendészeti Osztály 1675 Budapest, Pf. 10. Telefon: 296-88-66, 37-715, Telefax:291-06-85, 37-702 1. sz. pld. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi

Részletesebben

UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek

UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek UNION-Paletta Kisvállalkozói Vagyonbiztosítási Feltételek ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) Az alábbi általános vagyonbiztosítási feltételek alapján az UNION Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító)

Részletesebben

A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI

A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-2020 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ FINANSZÍROZÁSI POLITIKÁJA A támogatások az Európai Unió gazdasági,

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Villamos fűtési lakatos forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást 1. oldal 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról 1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései

A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései A MÁV-START Zrt. jövőképe, beruházásai, fejlesztései Csépke András üzemeltetési vezérigazgató-helyettes 2015. február 26. Kápolnásnyék A MÁV Csoport alaptevékenysége VASÚTI PÁLYAMŰKÖDTETÉS VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport

Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Általános Szerződési Feltételek Európa-Transport Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Európa-Transport (Szakmai Cégtudakozó Kft., 1141 Budapest, Szugló utca 82., adószám: 25431670-2-42) által

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról... 2 13/2010. (V. 31. MÁV-START

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítási Általános Feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) 8314./2016. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

A VASÚTI BALESETEK TAPASZTALATAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÁROSI KÖZLEKEDÉSRE

A VASÚTI BALESETEK TAPASZTALATAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÁROSI KÖZLEKEDÉSRE A VASÚTI BALESETEK TAPASZTALATAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÁROSI KÖZLEKEDÉSRE KTE KÖZLEKEDÉSTECHNIKAI NAPOK Budapest, 2013. május 7. Chikán Gábor balesetvizsgáló 1 2 VASÚTI ESEMÉNYEK 3 MOZGÓ JÁRMŰ OKOZTA

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2010-05TU) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) ellenkező megállapodás hiányában az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN

UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN UTAZÁSI FELTÉTELEK AZ ORANGEWAYS ZRT. NEMZETKÖZI AUTÓBUSZ JÁRATAIN Az OrangeWays Zrt. kötelezi magát az érvényes menetjeggyel rendelkező személyek célállomásba való szállítására, az előre közölt menetrend,

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.30. COM(2013) 33 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a vonaton

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont T 0651-06/1/1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI 1/249 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: : Behúzás: Bal: 0 pt, Első sor: 0 pt, Sorköz: szimpla : Középre zárt, Sorköz: szimpla 200 év hó nap.

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM 29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 40/2008. (XII. 5. MÁV Ért. 29.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN. Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013

SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN. Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013 SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A VASÚTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSBAN Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2013 Pártai Gábor MÁV Zrt., Forgalomirányítási Alosztály, Pécs, Fonyód KÖFI. 1970-es évek A vasúti

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez

UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez FM1 Utasítás a digitális modulon történő közlekedéshez 1/37 LAGYESZ UTASÍTÁS a digitális modulon történő közlekedéshez Hatálybalépés időpontja: 2009 év hó..nap FM1 Utasítás a digitális modulon történő

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

2014/32. SZÁM TARTALOM

2014/32. SZÁM TARTALOM 2014/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 62/2014. (VII. 07. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás az Étkezőkocsi Üzemeltetés munkavállalói munkavégzésének szabályozásáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

OKJ 51 525 02 Vasúti járműszerelő

OKJ 51 525 02 Vasúti járműszerelő OKJ 51 525 02 Vasúti járműszerelő OKJ 51 525 02 0010 51 03 Vasúti vontatott jármű szerelője Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG VASÚTI

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben

Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 2007.

Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 2007. Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez

Részletesebben

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VONTATÁS-SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST 1062 Budapest, Teréz Krt. 55.

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6.

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)? A központi állítású

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben