Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Óh András tű. hdgy. Tűzoltói beavatkozás sajátosságai balesetet szenvedett hibrid gépjárművek esetében udapest, november

2 Absztrakt A szerző tanulmányában a hibrid technológiával működő gépjárművek balesete során való tűzoltói beavatkozást elemzi. A tanulmány első része foglalkozik a tűzoltóság működését káresetkor rendszabályozó jogszabály felépítésével. Ennek folytatásaként tér rá a gépjárművek balesete során betartandó szabályokra, illetve felszámolásának mozzanatai sorrendiségére. Továbbá az olvasó betekintést nyerhet a hibrid autók sajátosságaiba és fellelheti ezen, típus legfőbb technikai jellemzőit. A tanulmány utolsó részében pedig megtalálhatja a hibrid járművek tűzesete és műszaki mentése során betartandóbb legfőbb szabályokat. Tanulmányomat ajánlom minden beavatkozó tűzoltónak, aki szeretne megismerkedni a szokványostól eltérő beavatkozást igénylő hibrid járművekkel. Továbbá tanulmányommal szeretnék segítséget nyújtani a hibrid technológiával üzemelő gépjárművekkel kapcsolatos beavatkozásokkal kapcsolatban. Kulcsszavak biztonság fejlődő technika hibrid rendszer sajátos módszerek szakszerűség

3 Bevezető A tűzoltásban résztvevőknek nem elég elsajátítani egy adott káreset során betartandó és alkalmazandó szabályokat, azokat folyamatosan frissíteni is kell. A technika gyors fejlődésének köszönhetően kis túlzással, nap mint nap jelennek meg olyan újítások amelyek esetleges baleseténél a tűzoltóságnak új, speciális ismeretekre van szükség a biztonságos beavatkozás érdekében. Fontos, hogy a speciális területeken elemzéseket, teszteket, gyakorlatokat hajtsunk végre, hogy megismerkedjünk az adott technológia minden egyes szegmensével. Dolgozatomat az egyik ilyen speciális technológiával kapcsolatos beavatkozási mód ihlette. Ez nem más, mint a hibrid meghajtású gépjárművek. Ez a manapság már elég széles körben elterjedt technológia speciális ismereteket igényel, hogy az általunk szolgált nemes célt el tudjuk érni vele, vagyis biztonságosan, szakszerűen életet mentsünk. 1. Közúti gépjárművek baleseténél történő tűzoltói beavatkozás szabályai 1.1. Jogszabályi háttér A tűzoltóság (hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság, továbbá a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országház Tűzoltó-parancsnokság, illetőleg más hivatásos katasztrófavédelmi szerv) a tűzoltási és műszaki mentési feladatainak ellátását a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján belügyminiszter által kiadott I/2003-as (I.9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól (továbbiakban Szabályzat) alapján köteles végrehajtani. A rendelet szabályozza a tűzoltás és műszaki mentés irányítását, szervezését, előkészítését és végrehajtásának szabályait a különböző káresetfajtákra, továbbá szabályozása kiterjed a kárfelszámolásban résztvevők jogaira és kötelességeire is. A Szabályzat felépítése: Első rész: Tűzoltási szabályzat I. fejezet: a tűzoltás vezetése és szervezete II. fejezet: a tűzoltás vezetését végzők jogai és kötelességei III. fejezet: a tűzoltásban részt vevő személyi állomány kötelességei IV. fejezet: a tűzoltással kapcsolatos feladatok 835

4 Alkalmazott tűzoltás V. a feszültség alatt lévő villamos hálózatok, berendezések tüzeinek oltása VI. fejezet: középmagas és magas épületek tüzeinek oltása VII. fejezet: tűzoltás veszélyes anyag jelenlétében VIII. fejezet: a járművek tüzeinek oltása IX. fejezet: éghető folyadékot tároló tartályok és felfogótereik tüzeinek oltása X. fejezet: a gázt szállító járművek, a gázvezetékek, a gáztartályok és a gázpalackok tüzeinek oltása XI. fejezet: a sugárveszélyes területen keletkezett tüzek oltása XII. fejezet: az erdők és a tőzegterületek tüzeinek oltása XIII. fejezet: az olaj- és gázkúttüzek oltása Második rész: Műszaki mentési szabályzat Általános rész I. fejezet: a műszaki mentés fogalma és a végrehajtandó feladatok II. fejezet: a műszaki mentés szervezete, vezetése III. a műszaki mentéssel összefüggő főbb feladatok Alkalmazott műszaki mentés IV. fejezet: a közlekedési baleseteknél történő beavatkozás szabályai V. fejezet: beavatkozás közművekben, csatornarendszerekben (közműalagutakban) bekövetkezett baleseteknél VI. fejezet: beavatkozás az építményekben bekövetkezett károk elhárításánál VII. fejezet: beavatkozás vegyi anyagok jelenlétében VIII. fejezet: beavatkozás sugárveszélyes anyagok jelenlétében Függelékek: 1. számú függelék: a TMMT főbb tartalmi követelményei 2. számú függelék: a tűzoltóság részére tartandó gyakorlatok rendszere, szervezése, ellenőrzése 3. számú függelék: a tűzoltóság tűzeseti és műszaki mentési jelentőszolgálata, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének rendje 836

5 4. számú függelék: a tűzoltóságnál készenléti jellegű szolgálatot ellátók szolgálatszervezésének szabályai 5. számú függelék: a tűzoltóságok hosszan tartó igénybevétele esetén alkalmazandó szabályokról Gépjármű tüzek oltása A szabályzat VIII. pontja köti ki a közúti járművek tűzesete során végrehajtandó feladatokat, az alkalmazott műszaki mentés rész IV. fejezete, pedig a közúti és vasúti jármű baleseteinél történő beavatkozási szabályokat rögzíti. A következőkben bemutatom a kárfelszámolás menetét közúti jármű tűzesete esetén. A szabályzat együtt kezeli a közúti és a vasúti járművek tüzeinek oltását, de dolgozatom címéhez híven a közúti járművek beavatkozásának folyamatát fogom elemezni. Tűzjelzés: Egy káresemény felszámolása a tűzoltóságra beérkező segélyhívással veszi kezdetét mikor a tűzoltóság híradóügyeletein szolgálatot teljesítő diszpécser felveszi a jelzést. A jelző személy által közölt adatokat a tűzoltóságokon rendszeresített káreset felvételi lapra rögzíti és káreset fajtájától függően irányított kérdéseket tesz fel a bejelentőnek. Közúti jármű tűzesete esetén a következő kiegészítő információkat kell megtudnia a hírközpontkezelőnek: milyen jármű(vek) ég(nek), a jármű vagy a rakománya ég-e, a jármű hajtóanyagára vonatkozó információ, a rakomány éghetősége, veszélyessége, veszélyt jelző tábla adatai, szállításának módja, tömege és/vagy térfogata, a jármű és a járművezető nemzetisége, okmányok elérhetősége, történt-e baleset, okoz-e közlekedési akadályt, mi volt a haladási iránya. 837

6 1. számú kép: Káreset felvételi lap Készítette: Szerző Készítés időpontja: Vonulás: A vonulást a Riasztási és Segítségnyújtási Terv (RST) alapján meghatározott útvonalon kell végrehajtani. A kárhelyhez közelítve számítani kell, a forgalom feltorlódására ezért az útvonalat lehetőleg úgy kell megválasztani, hogy a tűzoltó járművek a kárt szenvedett járművet haladási irányával ellentétes irányból, vagy a legközelebb eső keresztező útról közelítsék meg. Továbbá veszélyes anyagot szállító gépjármű tűzesete esetén a kárhelyszín megközelítésénél figyelembe kell vennünk az időjárási illetve terepviszonyokra is. Felderítés: A felderítés precizitása és szakszerű végrehajtása azért fontos, hogy a beavatkozás különleges és/vagy speciális adottságaira, a szállított anyagból eredő, illetőleg bekövetkező további veszélyekre fel tudjunk készülni, illetőleg megelőzzük azokat. A felderítés során meg kell állapítani, hogy van-e a járművön veszélyt jelző tábla vagy egyéb jelzés, illetve a kísérő okmányon feltüntetett adatok tartalmaznak-e a szállítmányra, beavatkozásra vonatkozó információkat, előírásokat. 838

7 Ha szükséges gondoskodnunk kell a forgalom eltereléséről illetve az érintett útszakasz lezárásáról. Intézkedni kell-e a légvezetékek, hidak, közúti felüljárók, aluljárók védelméről. Meg kell határozni a balesetet szenvedett jármű biztonságos megközelíthetőségének távolsását. Ha a jármű rakományt szállított a felderítésnek ki kell térnie a rakomány elmozdulásának megakadályozására, illetve az időjárási viszonyok befolyásoló hatására. A beavatkozást megelőző feladatok: Végre kell hajtanunk az elektromos leválasztást, illetve ha szükséges szakember segítségét kell igénybe venni feszültségmenetesítésre. Gázüzemű gépjármű balesete esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az autóban elhelyezett gáztartályra illetve szerelvényeire és a beavatkozást, ha lehetséges a gáztartállyal ellentétes oldalról kell megkezdeni. A baleset helyszínét zárt területté kell nyilvánítani. Ennek végrehajtásához elsősorban a társszervek erőit kell igénybe vennünk. Az életmentés: Az életmentés a legfontosabb feladat, azonban kellő körültekintéssel kell végrehajtani, hogy a káreset során kialakult veszélyeztető tényezők ne okozzanak további sérüléseket se a mentendő személynek se a mentő erőknek. Életveszélyben lévők számát fel kell mérni és a mentési sorrendet a sérülések súlyossága szerint mérlegelni kell. Célszerű kijelölni segélyhelyet, ahol az Országos mentőszolgálat munkatársai el tudják látni a sérülteket. A tűzterjedést befolyásoló körülmények: A tűzoltás során figyelembe kell vennünk az üzemanyagtartály, szállító edényzet káros felmelegedését, tartalmának esetleges szétfolyását, a szerkezeten lévő, a tűz terjedését befolyásoló anyagokat, szennyeződéseket (pl. éghető szigetelés, olajlerakódás, stb.). Továbbá a szállítmányból adódó egyéb veszélyeket, és a hő hatására a felrobbanó gumiköpenyt, széthulló kerékabroncsot. A tűzoltás A tűzoltásvezető a tűzoltás módjának meghatározásánál lakott területen kívüli tűzeseteknél 839

8 csak a riasztott eszközökön szállított oltóanyagokat vegye figyelembe az oltóvíz helyszínre szállításának időigényessége miatt. Tűzoltás során elsősorban a kombinált oltási módokat kell alkalmazni. Darabárus szállítás esetén ha az erők és eszközök lehetővé teszik törekedni kell a még nem égő anyagok eltávolítására a további kárérték és a beavatkozás idejének csökkentése érdekében. Járműszerelvény égése esetén a szerelvényt szét kell bontani, és a nem égő részt biztonságos távolságra kell vontatni. A zárt áruszállító járművek esetében nagy óvatossággal kell, eljárni a szállítótér felnyitásakor, mert fel kell készülni a szúróláng hatására. Ha az oltást víz- vagy habsugárral végzik, akkor két sugár szerelése kötelező, de ezek egyidejű működtetésére a tűzoltásvezető csak elkerülhetetlen esetben adjon parancsot. Ha az oltás előreláthatólag kézi tűzoltó vagy impulzusoltó készülékkel végrehajtható, akkor a beavatkozás megkezdésével egyidejűleg a tűzoltásvezetőnek egy készenléti sugár szerelésére is intézkednie kell. A beavatkozó sugaraknál előnyben kell részesíteni a gyorsbeavatkozó sugarakat, előreszerelt porsugarat, előre behajtogatott tömlők alkalmazását. Vegyes vagy gázüzemű gépjárművek esetében gondoskodni kell a gáztartály hűtéséről. 2. Hibrid gépjárművek technikai háttere 2.1. Hibrid jármű fogalma, működési elve: Mit is nevezünk hibrid meghajtású járműnek? Hibridmeghajtású autónak nevezzük azt a járművet, mely meghajtására nem tisztán gázolaj - vagy benzin üzemű motort alkalmaznak, hanem egy újratölthető villamosenergia-tároló egység is elősegíti ezt. A hibridek az akkumulátorral hajtott villamos és a belsőégésű motorral hajtott hagyományos autók ötvözetei. Tehát a hibrid jármű olyan jármű, amelyben található a hagyományos belsőégésű motor mellett egy elektromos motor is. Működési elve: A sorozatban gyártott hibridautók akkumulátora menet közben is feltölthető (egyrészt a belső égésű motor, másrészt az energia visszatöltő rendszer segítségével). A belső égésű motor egy generátort hajt, és az termeli az áramot, amely vagy közvetlenül a járművet hajtja, vagy az akkumulátor töltésére kerül felhasználásra. Az üzemanyag 840

9 fogyasztás redukálását célozza a start-stop funkció is, amely üresjáratban automatikusan leállítja és a megfelelő időben újraindítja a belső égésű motort. A hibridautó belső égésű motorja kisebb, mint a hagyományos autóké. A rövid idejű gyorsításoknál azonban mindkét hajtás üzemelhet, így nincs jelentős különbség a hagyományos hajtású autókhoz képest Hajtástípusok, főbb szerkezeti elemek: Soros hibridhajtás A benzinmotor közvetlenül hajtja az elektromos motort, ami hajtja a járművet, vagy tölti az akkumulátor egységet. 2. számú kép: Soros hibrid Forrás: Szerző: Ismeretlen Letöltés időpontja: Párhuzamos hibridhajtás A benzinmotor és az elektromos motor együtt dolgozik a jármű mozgatásáért. 841

10 3. számú kép: Párhuzamos hibrid Forrás: Szerző: Ismeretlen Letöltés időpontja: Megosztott soros-párhuzamos hibrid vagy vegyes hibrid hajtás Ez a hajtásrendszer egyesíti magában mind a soros, mind a párhuzamos hajtás tulajdonságait 4. számú kép: vegyes hibrid hajtás Hibridizáció fokozata szerinti osztályozás: Teljes hibrid Rásegítő hibrid 842 Forrás: Szerző: Ismeretlen Letöltés időpontja:

11 Enyhén hibrid Mikrohibrid A hibrid meghajtás főbb szerkezeti elemei: Belső égésű motor - mint korszerű benzinmotorok, mint korszerű közvetlen befecskendezésű Villanymotorok Villamos hálózat dízelmotorok szóba jöhetnek. - A villamos berendezéseket összekötő nagyfeszültségű kábelek a jármű padlólemeze alatt futnak és általában narancssárga színűek - A nagyfeszültségű rendszer komponenseire matricákat ragasztanak, amelyek a nagyfeszültségre figyelmeztetnek. Energiatároló - A hibrid járművekben a Nikkel-Metál-hibrid akkumulátort alkalmazzák legsűrűbben, mert a benne alkalmazott anyagokkal nagy teljesítménysűrűség érhető el és a részben töltött állapotban történő használatának nincsenek negatív hatásai az akkumulátor élettartamára. - nagyfeszültségű akkumulátor a jármű csomagtartójában, vagy a hátsó üléssor alatt helyezkedik el. 3. Tűzoltói beavatkozás hibrid rendszerű gépjárművek baleseténél Gépjárművel kapcsolatos baleset vagy tűzeset esetén, többnyire a helyszínen derül ki hogy hagyományos meghajtású gépjárművel vagy esetleg hibrid meghajtású járművel állunk szemben. A beavatkozó fontos, hogy felismerje a hibrid hajtású járművet jellegzetességei alapján is, hiszen nem minden esetben tudják felhívni rá az ott tartózkodók a különleges technikára a figyelmét. A hibrid járművek a következő módon azonosíthatók: - leg szembetűnőbb és egyszerűbb módja az azonosításnak a hibrid hajtásra való embléma keresése 843

12 5. számú kép: Hibrid hajtás felismerésének egyik módja Forrás: Szerző: Ismeretlen Letöltés ideje: teljesítménymérő (KW) található a fordulatszám mérő helyén - narancs és/vagy kékszínű kábelek találhatóak 6. számú kép: Hibrid meghajtású jármű másik ismertetőjele Forrás: Karsa Róbert tűzoltó százados, Hibrid technológia és mentési technika Készítette: Ismeretlen Letöltés dátuma:

13 - a motoron hibrid technológiára utaló jelzést találunk 7. számú kép: Hibrid meghajtású gépjármű motortere Forrás: Szerző: Ismeretlen Letöltés dátuma: külső energiaforrás csatlakoztatására szolgáló csatlakozók keresése Sajátosságok: Megtévesztő lehet beavatkozás során a hibrid technikára jellemző alvóautó hatás. A hibrid autók belső égésű motorja álló helyzetben kikapcsol, így a beavatkozó azt hiheti, hogy az autó kikapcsolt állapotban van. Amennyiben a beavatkozó, vagy mentendő személy véletlenül a gázpedálra lép, az autó elindul, és beláthatatlan dolgokat idézhet elő. Az alvó hatásból adódó sérülések elkerülhetők a kerekek kiékelésével, illetve a nagyfeszültségű rendszer kiiktatásával. Amennyiben a hibrid hajtású jármű hátsó része vízbe merül, a jármű fedélzeti számítógépe azonnal letiltja a nagyfeszültségű részt. Fontos tudnunk, hogy amennyiben a jármű légzsákjai aktiválódnak a magasfeszültségű rész kikapcsol. További ok lehet a magasfeszültségű rész kikapcsolására, ha a rendszerben zárlat keletkezik, például a jármű elején található kábelek megsérülnek egy erőteljes ütközés következtében, illetve ha azok égnek. Tartózkodnunk kell a nagyfeszültségű kábelek (narancssárga szín) vágásától, amik jellemzően a jármű középső részén és hátul futnak. Miután a járművet teljesen kikapcsoltuk a légzsák rendszer még 90 másodpercig működőképes és a nagyfeszültségű rendszer még 5 percig veszélyes lehet. 845

14 3.1. Hibrid jármű műszaki mentése Hibrid jármű műszaki mentésénél a következő folyamatot kell elvégeznünk a beavatkozás pozitív végkimenetele érdekében: - balesetet szenvedett jármű kerekeinek kiékelése, - gyújtáskulcs segítségével jármű kikapcsolása (ha van), majd annak kivétele (ez kikapcsolja mind két motort, illetve a légzsák és az övfeszítő tápellátását), - kulcs kivétele és annak távolra helyezése a magasfeszültségű rész elszigetelése miatt, - 12 V rész szétkapcsolása, - keressük meg a 12 V akkumulátort, ami nem biztos, hogy a motortérben helyezkedik el, kapcsoljuk szét vagy 5cm-es duplavágással vágjuk el először a negatív majd a pozitív kábelt, ez kikapcsolja a nagyfeszültségű rész vezérlését, és megakadályozza, hogy áram folyjék a narancssárga kábelekben, - az indítókulcs eltávolítása és a 12 V akkumulátor szétkapcsolása után a beavatkozók biztonságosan dolgozhatnak, a nagyfeszültség még jelen van, de kizárólag az akkumulátorban, ami általában a gépjármű hátsó részén helyezkedik el, - megoldást nyújthat a gépjármű kikapcsolására a HEV biztosíték eltávolítása, amely általában a motortérben lévő biztosítéktáblán található, amennyiben kétely merül fel, minden biztosítékot vegyünk ki, - támasszuk alá a járművet 4 ponton a jármű stabilizálása érdekében, de ne támasszunk alá a nagyfeszültségű részeknél - innentől kezdve a hagyományos mentési módszereket alkalmazhatjuk arra figyelve, hogy ne vágjuk át a narancssárga vagy kék kábeleket - amennyiben a hibrid jármű felborult és a tetején fekszik úgy, hogy nem férünk a 12 V részhez, tekintsük úgy az esetet, mintha egy hagyományos járművel lenne dolgunk - a helyszínre való kiérkezésünk előtt a hibrid technológia egyes beazonosításhoz hasznos elemei eltűnhetnek a gépjárműről, ezért míg 846

15 meg nem győződünk arról, hogy nem ilyen különleges technológiával állunk szemben tekintsük a járművet hibridnek 3.2. Hibrid jármű tűzoltása: Következőkben vizsgáljuk meg, milyen intézkedéseket kell betartanunk hibrid járműbe történő tűzeset kapcsán való beavatkozáskor: - hibrid jármű tűzeseténél a tűzoltást végezhetjük egy hagyományos gépjármű tűz oltásához hasonlóan, biztos távolságból kellő mennyiségű vízzel támadjuk a tüzet, - a teljes beavatkozás során légzőkészülék viselése kötelező, - a beavatkozás megkezdésekor gyors, intenzív támadást kell indítanunk, - egy esetleges tűznél észre sem vehető, hogy hibrid járművel állunk szemben, - kerekek kiékelése amint arra lehetőség van, - felderítés során használjuk azokat a lépéseket, mint műszaki mentéskor a nagyfeszültségű rész hatástalanítása érdekében, - a beavatkozókat nem éri áramütés még akkor sem, ha a tűz eléri az akkumulátor telepet, - különleges eljárásokat igényel az is, amikor a tűz az akkumulátorban keletkezett vagy villamos tűz keletkezik valahol a nagyfeszültségű rendszerben, - a hő hatására a műanyag tokozása felolvadhat, ami hozzáférést biztosít a nagyfeszültségű telep belső részeihez, - nagymennyiségű vizet használjunk annak érdekében, hogy kiküszöböljük a telepre ható sugárzó hőt és el kell kezdeni a nagyfeszültségű telepben az egyes cellamodulok hűtését, - amennyiben a Ni-MH nagyfeszültségű telep ég, a tűzoltásvezetőnek kell eldönteni, hogy támadó vagy védekező taktikát választ-e, - a tűzoltásvezető segítségére lehet a legközelebbi járműkereskedésből egy szakember - a Ni-MH akkumulátor biztonsági adatlapjában azt javasolják, hogy minden olyan tűz amelyben Ni-MH akkumulátor érintett vízzel kezelhető, az információs adatlap szintén ajánlja hogy a tüzet fojtsuk el 847

16 pl.metl-x, homok, száraz dolomit,vagy árasszuk el a területet vízzel, a fojtó anyag ki fogja oltani az égő akkumulátorokat, - a D osztályú tűzoltó készüléket javasolják a NI-MH akkumulátorok oltására, de nem minden D osztályú tűzoltó készülék egyforma, egyesek fémrészeket pl. rezet tartalmaznak, a réz egy olyan fém, amely ténylegesen reakcióba léphet az akkumulátorban lévő anyagokkal és HIDROGÉN keletkezhet, ami robbanáshoz vezethet. - ha magában az akkumulátor belsejében van a tűz, azt nem lehet nagymennyiségű vízzel eloltani, a telep fedele megakadályozza a cellák közvetlen elérését, a víz alkalmazása viszont lehűti a környező cellákat, az égő Ni-MH telepek kiégetik magukat, elegendő vízmennyiséggel lehűthetjük a telep fémházát és a tűz kontrollálható amíg a ténylegesen égő modulok kiégnek, - soha ne vegyük le a nagyfeszültségű telep fedelét - az illetékteleneket tartsuk távol a beavatkozás helyszínétől Utószó Dolgozatomban megpróbáltam összeszedni a hibrid technológia műszaki sajátosságait és baleset bekövetkezése során alkalmazandó taktikai elemeket. Ezen beavatkozások nem csak elméleti, hanem gyakorlati tudást igényelnek a precíz végrehajtás érdekében. Fontos lenne, hogy a beavatkozói állomány a témában szakértelemmel rendelkező dolgozóktól jusson olyan ismeretekhez, amiket későbbiek során hasznosítani tud. Optimális lenne, ha egyes modelleket testközelből lehetne szemügyre venni, főbb veszélyforrásait tanulmányozni, hiszen vizuális úton még több ismeret ragadna meg a beavatkozók számára. Fontos lenne, hogy gyakoroljuk be azokat a mozdulatsorokat, elemeket, amik ezen járművek balesete során a teendőink lesznek, hiszen ott a másodperc tört része alatt döntéseket kell hozni, amiken emberéletek múlhatnak 848

17 Felhasznált irodalom 1. 1/2003. (I.9.) BM. rendelet A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési szabályairól 2. Karsa Róbert tűzoltó százados: Hibrid technológia és mentési taktika, Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3. Kuti Rajmund: Műszaki mentések I.-II. Egyetemi jegyzet, Budapest, Nagy László tű. alez: A hibrid hajtású járművek áramtalanítása, Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 5. Internetes forrás: Kép jegyzék 1. számú kép: Káreset felvételi lap 2. számú kép: Soros hibrid 3. számú kép: Párhuzamos hibrid 4. számú kép: Vegyes hibrid hajtás 5. számú kép: Hibrid hajtás felismerésének egyik módja 6. számú kép: Hibrid meghajtású jármű másik ismertetőjele 7. számú kép: Hibrid meghajtású gépjármű motortere 849

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS 1 I. fejezet 1. Általános előírások 1.1. E szakutasítás fejezeteinek előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/2003. (I. 9.) BM rendelet 2003. február 8. - Lekérdezés ideje: 2006. március 27. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1/2003. (I. 9.) BM rendelet atűzoltóság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék I. célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 7 I.1. A szabályozás célja... 7 I.2. Az üzletszabályzat hatálya... 7 I.3. A

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 TARTALOMJEGYZÉK

Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 14 III. FEJEZET VÉDELMI CÉLOK ÉS TERVEZÉSI ALAPELVEK... 30 IV. FEJEZET TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA

Részletesebben

Villamos és hibrid kishaszonjárművek hajtás problémái

Villamos és hibrid kishaszonjárművek hajtás problémái Villamos és hibrid kishaszonjárművek hajtás problémái Varga Zoltán PhD, okleveles gépészmérnök, Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek Tanszék, vargaz@sze.hu Absztrakt: A kishaszonjáművek átalakítása

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése. 2009. 03.hóban hatályos szöveg (A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

"AT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ

AT TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ Biztonsági Igazgatóság Munka- és Tűzvédelmi Osztály FELKÉSZÜLÉSI ANYAG "AT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ Paks, 2012. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. A tűz és az égés ismertetése... 3 2. Az égés jellemzői,

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

6. Ismertesse a tűzoltás módjait és a kézi tűzoltó készüléket! Tűzoltás eredményessége függ: - a tűzeset körűlményétől - a tüzet észlelő személy

6. Ismertesse a tűzoltás módjait és a kézi tűzoltó készüléket! Tűzoltás eredményessége függ: - a tűzeset körűlményétől - a tüzet észlelő személy 6. Ismertesse a tűzoltás módjait és a kézi tűzoltó készüléket! Tűzoltás eredményessége függ: - a tűzeset körűlményétől - a tüzet észlelő személy gyorsaságától, határozottságától - tűzjelzés eredményességétől

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

1 A hibrid egy olyan járműhajtómű, amelyben két eltérő módon működő (pl. eltérő energiafajtát felhasználó) motor szolgáltatja (szolgáltathatja) a mechanikai energiát. Fő célok: - tüzelőanyag takarékosság

Részletesebben

1. Általános követelmények

1. Általános követelmények Alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általános követelmények Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE 1. oldal A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történı, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

Hibrid haszongépjárművek

Hibrid haszongépjárművek Alternatív hajtás Hibrid haszongépjárművek DR. NAGYSZOKOLYAI IVÁN Hibrid hajtástechnika nélkül nem lehet teljesíteni a szén-dioxid- és szennyezőanyag-határértékeket, csak a hibridekkel és tisztán villanyautókkal

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/26/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 26/ 1980. számú PARANCSA Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. ÁBTL - 4.2-10 - 22/26/1980 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Pimper László

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Pimper László NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Pimper László A mobil tartálytűzoltás taktikáinak és alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztése Doktori

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET)

TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) TÖRSVÍZ CSATORNAMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÜZLETSZABÁLYZAT 1.sz módosítása egységes szerkezetbe foglalva (TERVEZET) 1 TECHNIKAI OLDAL A szabályzatot jóváhagyta: Oszoly Tamás ügyvezető 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás)

Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás) Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás) I. A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS (ÖNÁLLÓ) MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKNÁL A pénztár, a felszámolás esetét kivéve, csak végelszámolást

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a A Budajenői Vízművek Kft. részéről ellenjegyezte: Ribizsár Zoltán ügyvezető Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. JELLEMZŐEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. JELLEMZŐEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE KU 0. /0 oldal Tartalomjegyzék./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV. Vértes Center Születésnap rendezvény. Vértes Center Bevásárlóközpont 2800 Tatabánya, Győri út 7-9.

BIZTONSÁGI TERV. Vértes Center Születésnap rendezvény. Vértes Center Bevásárlóközpont 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. BIZTONSÁGI TERV Vértes Center Születésnap rendezvény Vértes Center Bevásárlóközpont 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. őrzés-védelmi- és rendezvénybiztosítási tevékenységének ellátására TARTALOMJEGYZÉK Vértes

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

teljes egészébon elkészíthessék.

teljes egészébon elkészíthessék. MUZEOLÓGIAI FELADATOK A BUDAVÁRI PALOTA TERVEZÉSÉBEN ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK Budapest belterületén, különösen a pesti Duna-parton járva, szinte minden járókelő önkéntelenül is végigfut pillantásával a Várhegy tetején

Részletesebben

i-miev Mentési Kézikönyv

i-miev Mentési Kézikönyv i-miev Mentési Kézikönyv Bevezetés Az utasok mentése során egy balesetet szenvedett járműből, illetve a sérült jármű kezelésekor ennek az utasításnak az előírásait kell követni. Ha nem tartja be ezeket

Részletesebben

Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC

Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC Speciális mélyépítési mélyalapozási munkavédelmi ABC Készítette a HBM Kft. a Solétanche Bachy munkavédelmi szakanyagainak a felhasználásával, a Safety Home Services Kft. és a Pohlok Kft. bevonásával, a

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

A munka- és tűzvédelem társadalmasítása

A munka- és tűzvédelem társadalmasítása A munka- és tűzvédelem társadalmasítása Az élet egyre több területén válik aktuálissá a társadalmasítás. Egyre több embert vonunk be a társadalmi tulajdon védelmének különböző formáiba, hogy termelt értékeink

Részletesebben

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Életünk az energia 2.

Életünk az energia 2. Életünk az energia 2. Livo László okl. bányamérnök, ügyvezet, MARKETINFO Bt. Volt id hogy nem számított mire, milyen és mennyi energiát használunk fel. Aztán egyre többen lettünk a Földön, s rá kellett

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30.

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Teljesítés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.30. Részvételi felhívás - A gépjárművezetők részére, a biztonságos közlekedéshez szükséges kompetenciák képességéhez kapcsolódó tananyagok elkészítése, a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet)

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata (Tervezet) Üzletszabályzata (Tervezet) Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések

Részletesebben