Elektronikus ügyintézés Az Ügyfélkapu

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus ügyintézés Az Ügyfélkapu"

Átírás

1

2 Az Elektronikus ügyintézések című előadás és hozzá kapcsolódóan ez a jegyzet is, az emagyarország Centrum támogatásával készült. Összeállította és illusztrálta: Gál Géza Nemesbikk Teleház és Községi Könyvtár 2009.

3 Tartalom Bevezetés... 4 Az elektronikus ügyintézés szintjei:... 4 Az elektronikus közigazgatás jelentősége... 6 Az e-közigazgatás előnyei... 7 Kormányzati Portál ( Ügyfélkapus szolgáltatások Okmányirodai ügyekről általában Adóbevallás és adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikusan Az ABEV nyomtatványkitöltő program telepítése és használata Az ABEV használata elektronikus bevalláskor Bevallás beküldése az Ügyfélkapun keresztül Értesítési tárhely használata Az APEH ebev rendszer... 29

4 Bevezetés Nemsokára megvalósulhat, hogy otthon, a kanapén ülve fogalmazunk meg és küldünk el fellebbezést egy döntés ellen, vagy töltjük ki az adóbevallásunkat. Európa-szerte terjed az állampolgárok és a közigazgatás közti elektronikus kommunikáció, az e-kormányzati szolgáltatások (E-Government). Magyarország is jó úton halad afelé, hogy megvalósítsa az elektronikus közigazgatást. Ahogyan a vállalkozások is képesnek bizonyultak arra, hogy az Internet előnyeinek kihasználása révén javítsák hatékonyságukat és fejlesszék termékeik és szolgáltatásaik minőségét, úgy a nemzeti kormányoknak, illetve a helyi önkormányzatoknak is rá kell lépniük ugyanerre az útra. Magyarországon a szolgáltató állam kialakulásának, az e-ügyintézés első mérföldkövének az első összkormányzati oldal, a portál decemberi indulása tekinthető. A portálon a hivatalos dokumentumok, ügyleírások és a kormányzat munkájával kapcsolatos hírek mellett három, központi adatbázisokon alapuló szolgáltatás indult: a Cégkereső, a Gépjárműkereső és az Ingatlankereső. Az oldal jelentős formai és tartalmi fejlesztések után, 2003 februárja óta a címen érhető el. A Kormányzati Portál azóta több arculati váltáson esett át, tartalmát pedig folyamatosan fejleszti az üzemeltető. A indulásakor az elektronikus ügyintézésnek még nem létezett jogszabályi háttere ben kormányrendelettel fektette le ennek alapjait és céljait. Ez a rendelet szólt az Ügyfélkapu létrehozásáról, valamint meghatározta a biztonságos elektronikus közigazgatási ügyintézés pontos menetét. Az e-kormányzat ott kezdődik, hogy az interneten információkat bocsájtanak rendelkezésünkre. Bármely napszakban, éjjel vagy nappal, online módon meg lehet tudni a városi uszoda vagy könyvtár nyitvatartási idejét, vagy éppúgy a polgármesteri hivatal illetékes ügyintézőjének nevét. A kommunikáció azonban ennél tovább is léphet, a második lépcső az elektronikus levelezés vagy az űrlapok lekérése. Sok esetben már ma is lehetséges a megfelelő ügyintézővel en keresztül kapcsolatba lépni vagy a beadványokhoz szükséges űrlapot letölteni, amelyet eddig postai úton küldtek el. A legutolsó fokozat a direkt tranzakció, pl. az illetékek online módon történő befizetése, vagy az, hogy az aláírt űrlapokat az önkormányzathoz az interneten küldik vissza, vagyis az egész folyamat elektronikusan zajlik. Az elektronikus ügyintézés szintjei: Információközlés Az első szint a nem interaktív, on-line információközlés a közigazgatási szolgáltatásokról, ügyintézésről, egyéb információkról. A hatósági ügyek intézésére hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervek a központi rendszeren és internetes honlapjukon is tájékoztatót közölnek az elektronikus ügyintézésről, amely tartalmazza: a hatóság megnevezését,

5 hatáskörét, illetékességét, postai és elektronikus címét, telefon- és telefaxszámát, az egyes hatósági ügyek intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézők megnevezését, az ügyfélfogadási rendet, illetőleg az ügyek intézését segítő útmutatókat, a hatályos jogszabályokon alapuló ügymenetre (ügyintézési folyamat leírására) vonatkozó tájékoztatást és az ügyintézéshez használt formanyomtatványok letölthetővé tételét. Egyirányú kommunikáció A második szint az egyirányú interaktív kommunikáció, ahol az ügyfél például űrlapokat, nyomtatványokat, dokumentumokat tölthet le elektronikus úton. A dokumentumok benyújtása azonban hagyományos úton történik. Kétirányú interaktivitás A harmadik szint a kétirányú interaktivitás, amelyen a dokumentumok, kérelmek letölthetők és fokozott/minősített biztonságú elektronikus aláírással vagy Ügyfélkapus regisztrációval benyújthatók. Az interaktív tájékoztatást és elektronikus közigazgatási ügyintézést ellátó szervezetek tájékoztatást adnak az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályokról és az ügyintézés jogszabályban meghatározott határidejéről is. A szervezetnek tájékoztatást kell nyújtania az elektronikusan végezhető cselekményekről, így különösen a központi rendszer igénybevételének feltételeiről, az eljárás megindításához szükséges kérelem (beadvány) elérhetőségéről, kitöltésének módjáról, továbbításáról, az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről, az adatkezelésről és az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról, az eljárási illetékről vagy igazgatási szolgáltatási díjról és lerovásának, befizetésének módjáról, az elektronikus aláírással nem rendelkező ügyfél számára szükséges egyedi azonosító használatáról, illetőleg az egyedi azonosítóhoz jutás módjáról, valamint az elektronikus ügyintézés technikai szabályairól. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat) közlése, valamint a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton történik. Interakció A negyedik, teljes interakciós szinten a hitelesítés és az illetékek fizetése, számlázása is elektronikus úton történik. Valamint megkülönböztetünk további két szintet aszerint, hogy az ügyintézés helyi (Önkormányzatok), vagy országos szinten történik.

6 Az elektronikus közigazgatás jelentősége A közigazgatás rendszerének korszerűsítése számos gazdasági, társadalmi és politikai feladat egyidejű megoldását feltételezi, amelyek egy hosszú távú fejlesztési program keretében valósulhatnak meg. A közigazgatás reformjának keretein belül kiemelt jelentőségű a közigazgatással kapcsolatba kerülő állampolgárok számára nyújtandó szolgáltatások korszerűsítése, a közigazgatási és hatósági ügyek korszerű, elektronikus úton történő intézése lehetőségének biztosítása. Az elektronikus kormányzás a fenti elveket követő közigazgatási korszerűsítés egyik fő eleme és eszköze. Az e-kormányzati eszközök és módszerek alkalmazása révén lehetőség nyílik az állam szolgáltató szerepének fejlesztésére, az ügyintézés gyorsabbá tételére, enyhítve a polgárok ügyfélként való kiszolgáltatottságát a földrajzi távolságoknak és az ügyfélfogadás kötöttségeinek. Az e-kormányzat nem cél, hanem az egyik eszköz a közszolgálati szektor megújításához, az állam-állampolgár viszonyrendszer új alapokra helyezéséhez, a demokrácia fejlődéséhez. A hatékonyabb és demokratikusabb kormányzat kiépítése az infokommunikációs technológiák felhasználására támaszkodó e-kormányzat kialakításával biztosítja az állami szolgáltatások minőségének javítását, a hatékonyabb állam és közigazgatás kialakítását, valamint a demokrácia és átláthatóság erősítését. Elsődleges prioritású az állampolgárok és vállalkozások számára kialakított elektronikus szolgáltatások biztosítása. Mindez magával vonja egyrészt a kormányzati és adminisztratív intézkedésekről szóló információkhoz való nyilvános hozzáférést, másrészt annak a lehetőségét, hogy a szolgáltatások interaktív formában, online is elérhetők legyenek. A korszerű, integrált e-közigazgatási megoldás lehetővé teszi a polgárok számára az elektronikus ügyintézés igénybevételét, a közigazgatás számára pedig a hatékony, informatikailag teljes körűen támogatott hivatali működést. Az e-közigazgatás központi funkcionális célja tehát az állampolgár és az állam közötti együttműködés, ügyintézés és cselekvés egyszerűsítése, gyorsítása, valamint hatékonyabbá tétele. Az on-line ügyintézés tehát részben ügyintézési reform, részben új ügyfélkapcsolati viszony létrehozása és részben a helyi társadalom dinamizálása a lokális közösség igazgatása és önfejlesztése érdekében. Az e-közigazgatás megvalósításának gyakorlata megmutatta, hogy a legnehezebben leküzdhető akadályt az a kultúra- és szemléletváltás jelenti. Az informatikai fejlesztésekben rejlő lehetőségek közül számos a mai átlagos színvonalú technológiai ellátottság mellett is megvalósítható: Elektronikus dokumentumkezelés: Amikor a hivatali munkában megjelennek a korszerű, az iratarchiválást is magukban foglaló elektronikus dokumentumkezelő és ún. workflow (munkafolyamatokat segítő) rendszerek, forradalmi változás történik majd az iratkezelésben. A digitális formában archivált iratoknak köszönhető megszűnik az elveszett irat fogalma. Felgyorsul, és átláthatóvá válik a hivatalon belüli iratforgalom, nyilvánvalóvá válik, hogy melyek a lejárt határidejű ügyek, mérhetővé válik az egyéni munkateljesítmény, illetve egyértelművé válik a tévedésekkel, viaszélésekkel és késedelmes ügyintézéssel kapcsolatos felelősség. Óriási probléma az önkormányzatoknál továbbá a különböző adatok nyilvántartása. Könnyen belátható egy integrált, egymással kommunikálni képes adatbázisokat tartalmazó önkormányzati dokumentumkezelő rendszer előnye: azzal, hogy egy adatot csupán egyetlen alkalommal kell manuálisan rögzíteni, hatalmas mennyiségű emberi munkaerő szabadítható föl, illetve kiküszöbölhető az egymásnak ellentmondó adatokat tartalmazó adatbázisok létrejötte.

7 Elektronikus ügyintézés: A lakosság számára az ügyek 7 / 24 órában otthonról történő elintézésének lehetőségén túl, a hivatal számára is óriási előnyöket rejt magában a személyes megjelenés minimalizálása. Az elektronikusan kezdeményezett ügyek a hagyományos ügyekhez képest jóval kevesebb élőmunkát igényelnek, ezáltal a hivatal számára is egyértelmű könnyebbséget jelentenek. Az elektronikus ügyintézés felhasználói köre az általános vélekedéssel ellentétben várhatóan az internetpenetrációnál sokkal nagyobb mértékben növekszik majd, hiszen egy adott ügy fél óra alatt munkahelyről vagy otthonról történő elintézésének lehetősége áll szemben a több napos sorban állással és utánajárással. Önkormányzati és hivatali intézményekkel való kapcsolattartás: Az e-közigazgatási fejlesztések lényeges része, hogy az önkormányzat a hivatalos kommunikáció szempontjából egyetlen rendszerbe integrálja intézményeit. Egy ilyen rendszer a jóval hatékonyabb ügymenet és működtetés, illetve ellenőrzési lehetőségek mellett azt az előnyt is nyújtja, hogy működtetése jóval gyorsabbnak, hatékonyabbnak és olcsóbbnak ígérkezik, mint az önkormányzatok és intézményeik telefon, posta és más kommunikációs eszközök (például telefax) összköltsége. Az e-közigazgatás előnyei Az össztársadalmi szinten jelentkező hasznot és a kormányzat átfogóbb céljainak támogatásából származó hasznosságot szokás említeni. Közigazgatás, a szolgáltató haszna: alacsonyabb költséggel működő csatornák kialakítása az állampolgárokkal és az üzleti élet szereplőivel való kommunikációban, növekvő hatékonyság, elsősorban az információ-megosztás miatt, állami bevételek növekedése a fizetős szolgáltatások kiépítése révén. Felhasználók pénzügyi haszna: a közigazgatással kapcsolatos tranzakciókkal kapcsolatos megtakarítás. Társadalmi hasznok: gyorsabban és egyszerűbben igénybe vehető szolgáltatások (időmegtakarítás), non-stop rendelkezésre állás (kényelem, időmegtakarítás), információk jobb kezelhetősége (kényelem, időmegtakarítás), önkiszolgálás lehetősége (kényelem, időmegtakarítás), jobb információellátás (tájékozottság, tudatosság növelése), kommunikáció javítása vidéki és távoli közösségekkel (kényelem, időmegtakarítás). Átfogó kormányzati célok támogatásából eredő haszon: komplexitás, bonyolultság csökkentése a kormányzat-állampolgár interakciókban, átláthatóbb kormányzat, makrogazdasági hasznok (hatékonyabb munkaerőpiac, hatékonyabb elosztási rendszerek, költségek csökkenése makroszinten, termékek piaci bevezetésének javítása).

8 Kormányzati Portál ( A Kormányzati Portál jelenleg olyan egységes kommunikációs felület, amelynek segítségével a kormányzat egyszerűen és gyorsan képes kormányzati, államigazgatási információkat eljuttatni az állampolgárokhoz. Az állampolgárok életét nagymértékben megkönnyíti, ha megfelelő tájékoztatást kapnak arról, hogy az egyes élethelyzetekben miként kell eljárniuk, hogyan intézhetik el ügyeiket. A Kormányzati Portál ugyanakkor kiindulópont a kormányzatban és a közigazgatásban fellelhető internetes információkhoz: bárki, aki a közigazgatással kapcsolatos közérdekű információt keres, innen tud elindulni, és el tud jutni a kívánt információig. Ma már minden minisztérium és országos hatáskörű közigazgatási szervezet rendelkezik internetes megjelenési felülettel. A Kormányzati Portál azon túl, hogy az ezekhez a weboldalakhoz mutató linkgyűjteményt is tartalmaz, a 2004-ben lefolytatott honlap egységesítési projekt eredményeként az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások szempontjából legfontosabbnak ítélt 46 kormányzati honlapról közvetlenül generál és összegez tartalmakat. Számos tájékoztató vagy információkereső szolgáltatás is elérhető az állampolgárok számára. Az ügyintézést az ügyekkel kapcsolatos információk leírása (az eljárás menete, a szükséges dokumentumok stb.) segítik május 31-ig több mint 1000 közigazgatási ügy leírása készült el, az ügyintézéshez szükséges hozzá tartozó elektronikusan elérhető, letölthető és kitölthető formanyomtatványok száma májusban több mint A évi háromról (ingatlankereső, cégkereső, gépjárműkereső) május 31-ére 264-ra nőtt a

9 közszolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztató vagy információkereső szolgáltatások száma. Nagy látogatottságú a decembertől működő Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (HJEGY) szolgáltatás, melyen keresztül az érdeklődők egyszerű kereső segítségével hozzáférhetnek a hatályos joganyaghoz. A szolgáltatások nyújtásában jelenleg 33 kormányzati szervezet vesz részt, ezen kívül a Kormányzati Portálon megtalálható 26 EU-s szervezet, valamint 8 közszolgáltató cég szolgáltatása is. A központi közigazgatás a Kormányzati Portálon, az azonosító funkciót ellátó Ügyfélkapun elektronikus ügyintézési felületet biztosít, amelyen keresztül folyamatosan növekvő számban elektronikusan lehet eljárni az államigazgatási ügyekben. Ezek között a legfontosabb az EU által meghatározott 20 (Magyarországon 27) alapvető szolgáltatás elektronikus elérésének biztosítása, amely az összes közigazgatási ügyszám mintegy 80%-át fedi le. Emellett májusban mintegy 400 közigazgatáshoz kapcsolódó ügy intézhető elektronikusan (eltérő mértékű elektronizáltsági szinten).

10 alapvető célja az egyablakos ügyintézés. a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. a Kormányzati Portálon található. tehát az egykapus 1, online ügyintézés belépési pontja. Lehetőséget biztosít az állampolgárok és szervezetek részére az egységes azonosításra. tehát azonosítóval és jelszóval oldja meg az autentikációt (azonosítást). Ennek előnye, hogy egy helyen elérhető (bármikor, bárhonnan), az ügyfélnek nem kell magával vinni semmit, csak a felhasználónevére és a jelszavára emlékezni. Az autentikáció kapcsán azonban meg kell említeni, hogy bár Magyarország e megoldás mellett döntött, több országban az azonosítást más módon oldják meg, pl. kártyásmegoldással, elektronikus aláírással, amelyeknek szintén van előnyük és hátrányuk (hátrány: eszköz-igény, pl. kártya, leolvasó.) A április 1-től működő Ügyfélkapu rendszerén keresztül az adatvédelmi szabályok legszigorúbb betartása mellett lehetőség nyílt a személyazonosításhoz kötött közigazgatási (hatósági) ügyek elektronikus indítására, illetve intézésére is. Jelenleg e rendszeren keresztül érhetők el az APEH adó- és járulékbevallással kapcsolatos szolgáltatásai, az okmányirodai szolgáltatások, a cégeljáráshoz, a jogszabály-nyilvántartáshoz kapcsolódó ügyintézések, a foglalkoztatottak bejelentése, a jövedéki-adó bevallás a VPOP részére, az OEP-nél nyilvántartott egészségbiztosítási és jogviszonyadataink ellenőrzése, illetve az elektronikus felvételi lehetősége is. Megvalósultak a leggyakrabban keresett 27 közszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézések, szolgáltatások Kormányzati Portálon keresztül történő elektronikus eléréséhez kapcsolódó fejlesztések, és folyamatban van az ingatlannyilvántartás ügyfélkapun keresztül történő elérésének biztosítása. Bár az ügyfélkapus ügyfél-azonosítás első alkalmazása az adó és okmányirodai ügyintézés volt, folyamatosan nő az egyéb elintézhető ügyek száma. Megkezdődött az önkormányzatok csatlakozása az EKG-n keresztül a Központi Rendszerhez, biztosítva ezáltal a helyi szintű ügyekben a kérelmek, adatszolgáltatások elektronizált befogadását. szolgáltatásaihoz történő kapcsolódás műszaki specifikációjának részletes szabályairól a KIETB 21. sz. ajánlása rendelkezik, illetve a 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet részletezi a csatlakozási megállapodás tudnivalóit. 1 (Single Sign On - SSON) intézmények és ügykezelések közötti átjelentkezés újabb azonosítási eljárás nélkül

11 Ki használhatja az Ügyfélkaput? Ügyfélkapu létrehozását bármely természetes személy kezdeményezheti. A személyes ügyfélkapu létrehozásához azonban személyes azonosításra van szükség. A felhasználó személyazonosságát igazolhatja: Személyazonosító igazolvánnyal, Útlevéllel, január 1. után kiállított vezetői engedéllyel. a mindenkori személyi adat- és lakcímnyilvántartás (SZL) adatait használja. Az SZL hatálya alá nem tartozó külföldiek esetén az azonosítás az útlevél, valamint ha azzal nem rendelkezik - a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély alapján történik. Az SZL hatálya alá nem tartozó EGT-állampolgárok azonosítása útlevél vagy más személyazonosításra alkalmas okmány alapján történik (Az EGT Európai Gazdasági Térség - az Európai Unióból és valamennyi EFTA-tagállamból áll, Svájcot kivéve.). Ügyfélkapu regisztráció A személyes Ügyfélkapu létrehozásakor a felhasználónak (bármelyik okmányirodában) egyszer át kell esnie egy azonosítási eljáráson (kivéve a meghatározott minősítésű elektronikus aláírással rendelkezőket). A regisztráció a következő lépésekből áll: Regisztrációt kell indítania (ez megtehető ideiglenes regisztrációval interneten, elektronikus aláírással vagy bármelyik okmányirodában) Személyazonosság igazolása (hitelesítés), ez megtehető elektronikus aláírással vagy személyesen bármelyik okmányirodában Adatszolgáltatási nyilatkozat aláírása (ezt megtehető elektronikus aláírással vagy személyesen bármelyik okmányirodában) A személyes ügyfélkapu aktiválása az egyszer használatos kóddal (első belépés) a Kormányzati Portálon. Milyen adatokat kell megadni a regisztráció alkalmával? Természetes adatokat kell megadni: Családi és utónév, Születési családi és utónév, Születési hely, Születési idő, Anyja születési családi és utóneve, Állampolgárság, Nem, Felhasználói név (mellyel majd az Ügyfélkapun minden alkalommal belépünk)

12 Elektronikus levélcím. Ezen adatok között kötelezően szükséges az egyedi felhasználói név és egy elektronikus levélcím ( cím) is (lehet ingyenes szolgáltató postafiókja is!), mivel erre a címre érkezik meg az első belépéshez szükséges egyszeri aktiváló kód. Fontos! Lehetőleg saját, működő címünket adjuk meg, ugyanis a továbbiakban ezen a címen keresztül zajlik majd a kommunikáció köztünk és a hatóságok között! A felhasználói nevet az igénylő választja, azonban amennyiben a választott név már létezik a korábbi regisztráltakat tartalmazó adatbázisban, újat kell választani. Megjegyzés: a felhasználói név kis- és nagybetű érzékeny, kizárólag a magyar abc betűiből állhat, számokat és szóközt tartalmazhat. Minimális hossza 4 karakter, és tartalmaznia kell minimum 3 különböző karaktert.

13 Előfordulhat, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok valamelyike nem egyezik meg a Regisztrációs adatlapon megadott adattal (elgépelés, változás történt, stb.). Amennyiben a nyilvántartásban szereplő adatait szeretné módosítani, a megfelelő okmányirodai eljárással ezt megteheti. Ebben az esetben személyes ügyfélkapujának létrehozása csak ezután történhet meg. Kell-e személyes megjelenés az ügyfélkapu létrehozásakor? Amennyiben a felhasználó rendelkezik érvényes, meghatározott minősítésű elektronikus aláírással, akkor a regisztráció nem igényel személyes megjelenést. Amennyiben nem rendelkezik ilyen aláírással, a regisztrációhoz szükséges a személyazonosság ellenőrzése. A regisztrációt elindítható személyesen bármelyik okmányirodában (és ott egyből alá is írhatja az Adatkezelési nyilatkozatot), de indíthatja a Kormányzati Portál Ügyfélkapuján keresztül is (a Regisztrációs adatlap kitöltésével és elküldésével, ideiglenes regisztráció formájában). Amennyiben minősített elektronikus aláírás nélkül az interneten indítja regisztrációját, mailen azonnal megkapja a belépéshez szükséges egyszeri kódját, ám ezzel csak ideiglenes regisztrálttá válik. Regisztráció indítása interneten: ideiglenes regisztráció A regisztráció elindítható interneten is egy elektronikus űrlap (Regisztrációs Adatlap) kitöltésével. Ezt a Kormányzati Portál Ügyfélkapu regisztrációs oldaláról lehet megtenni. Az adatlapon a természetes adatok megadása mellett választani kell egy felhasználói nevet. Az adatlap mezőinek kitöltése, majd elküldése után a felhasználó a megadott címére megkapja egyszeri belépést biztosító kódját, és amennyiben azt aktiválja az Ügyfélkapu felületén, ideiglenes regisztrálttá válik. Az ideiglenes regisztráció maximum 30 napig él. Aki az űrlap elküldésétől számított 30 napon belül nem jelenik meg bármelyik okmányirodában azonosítás céljából, annak ideiglenes regisztrációja és adatai törölésre kerülnek. Amennyiben ez megtörténik és bármelyik okmányirodában aláírásával igazolja, hogy hozzájárul adatainak rögzítéséhez és használatához, az ideiglenes regisztrációt hitelesítik, és létrejön a felhasználó végleges ügyfélkapuja. Ideiglenes regisztrációval az elektronikus közigazgatási szolgáltatásoknak csak szűkebb körét lehet igénybe venni. A szolgáltatások ezen körét nem az Ügyfélkapu rendszere, hanem maguk a közigazgatási szolgáltatók határozzák meg. Okmányirodában történő azonosítás után az elektronikus közigazgatási szolgáltatások teljes körét használhatja. Regisztráció elektronikus aláírással Ha a megfelelő minősítésű tanúsítvánnyal rendelkezik a felhasználó, akkor nem kell személyesen megjelennie bármelyik okmányirodában, hanem elektronikus úton regisztrálhat. ( azon aláírás-szolgáltatók tanúsítványát fogadja el, amelyek annak kiadásakor garantálják a személyes megjelenést, azaz a személyazonosság igazolását.) Az elektronikus aláírással történő regisztrációkor a rendszer az aláírás tanúsítványának érvényességét ellenőrzi. Ez a folyamat 24 óráig tart, addig az igénylő ideiglenes felhasználói jogosultságot kap. Amennyiben az elektronikus aláírás tanúsítványa érvényes, a regisztrációról a felhasználó elektronikus levélben kap visszaigazolást. által elfogadott elektronikus tanúsítványok Netlock Kft., Minősített Közjegyzői (Class QA) személyes minősített tanúsítvány; Netlock Kft., Minősített Közjegyzői (Class QA) munkatársi/szervezeti minősített tanúsítvány; MÁV Informatika Kft., személyes minősített tanúsítvány; MÁV Informatika Kft. szervezeti személy minősített tanúsítvány;

14 Matáv Rt. minősített szervezeti tanúsítvány; Microsec Kft. minősített személyes és üzleti tanúsítványok. Aktiválás, ügyfélkapu nyitása Az aktiválás szolgál arra, hogy a felhasználó a regisztrációt befejezze, személyes ügyfélkapuja aktiválódjon. 1. Amennyiben a felhasználó személyesen indította regisztrációját, az okmányirodai személyazonosítást követően hitelesítik regisztrációját. A felhasználó megkapja választott felhasználói nevét és miután aláírta az adatlapot, a rendszer elküldi a megadott címre az egyszer használatos (aktiváló) kódot. Miután a felhasználó elektronikus levélcímére megkapta egyszeri belépésre jogosító kódját, aktiválnia kell regisztrációját. Az aktiválás során meg kell adnia felhasználói nevét és egyszer használatos kódját, amit ott rögtön meg is kell változatnia, új jelszót képezve. (Az új jelszónak legalább nyolc (8) karakternek kell lennie, nem lehet benne ékezetes betű, karakter, kisés nagybetű érzékeny, tartalmaznia kell legalább két számot, valamint kis- és nagybetűt egyaránt. A jelszó nem lehet azonos a felhasználói azonosítóval.) Fontos! Az egyszer használatos kód csak 5 napig érvényes! (Amennyiben ezen idő alatt nem aktiváljuk, akkor az elfelejtett jelszó menüpont alatt bármikor kérhetünk új kódot.) Amennyiben rákattintunk az ben található aktiváló linkre, úgy a kód automatikusan kitöltésre kerül a mezőben, így elkerülhető a helytelen begépelés vagy másolás.

15 2. Amennyiben a felhasználó ideiglenes regisztrációt indít, és az Ügyfélkapu internetes oldalán kitölti a Regisztrációs adatlapot, akkor az adatlap elküldése után en, a megadott címre megkapja egyszer használatos belépési kódját, amellyel az ügyfélkapuját aktiválhatja. Amennyiben az Adatlapot nem digitálisan aláírva küldte meg, ideiglenes regisztrálttá válik. Az ideiglenes regisztráció aktiválással csak 30 napig érvényes, ha az űrlap elküldésétől számított 5 napon belül nem aktiválja az en érkező kódot, úgy regisztrációját és adatait a rendszer törli. Ha az aktivált ideiglenes regisztrációnkat hosszabbítjuk meg az okmányirodában (és nem egy újat hozunk ott létre), akkor változatlanul megmarad felhasználói nevünk és jelszavunk. Ez esetben, az okmányirodai meghosszabbítást követően nem is érkezik aktiváló kód en, hiszen már egy aktivált (ideiglenes) regisztrációt tartottunk meg. Ideiglenes regisztrációval az elektronikus közigazgatási szolgáltatásoknak csak szűkebb körét lehet igénybe venni. A szolgáltatások ezen körét nem az Ügyfélkapu rendszere, hanem maguk a közigazgatási szolgáltatók határozzák meg. Okmányirodában történő azonosítás után az elektronikus közigazgatási szolgáltatások teljes körét használhatja. 3. Elektronikus aláíráshoz minősített tanúsítvánnyal rendelkezőknek nem kell személyesen megjelenni az okmányirodában. Meddig érvényes a személyes ügyfélkapu? A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításával október 1-jétől megszűnik az Ügyfélkapu érvényességi idejének korlátozása: ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás mindaddig rendelkezésre áll, ameddig azt meg nem szüntetjük. Ezzel párhuzamosan, az ügyintézés biztonsága érdekében a központi rendszer két évben maximálja az Ügyfélkapuhoz tartozó jelszó érvényességi idejét. Ezt az érvényességi időt a módosítás hatályba lépésétől, október 1.-től számítjuk. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg használt jelszó október 1-jén jár le. Ha időközben megváltoztatjuk a jelszót, annak automatikusan 2 év lesz az érvényességi ideje, azonban a jelszó megválasztásakor ennél rövidebb lejáratot is beállíthatunk. A folyamatos és zavartalan ügyintézés biztosítása érdekében a jelszó érvényességi idejének lejáratát megelőzően 3 alkalommal figyelemfelhívó levelet küldenek az Ügyfélkapu nyilvántartásban kezelt címünkre: a lejárat előtt 1 hónappal, 1 héttel, valamint a lejárat napját megelőző napon. Kell-e fizetni az Ügyfélkapu regisztrációért? Egy személyes ügyfélkapu létrehozása ingyenes, de a felhasználó több ügyfélkapu létesítését is kezdeményezheti. A második és minden további személyes ügyfélkapu létesítéséért kapunként az általános tételű eljárási illetékkel megegyező összegű regisztrációs díjat kell fizetni. Adatok módosítása A felhasználó a regisztrációkor megadott adatait módosíthatja. Amennyiben a személyazonosító adatokban és az címben változás következne be, azt a regisztrációs szervezet (okmányiroda) előtt jelentheti be. A név és a felhasználói név megváltozását csak az okmányirodában személyesen, az elektronikus levélcím adatváltoztatására vonatkozó igény elektronikus formában, az

16 Ügyfélkapun keresztül módosítható. Ebben az esetben a Regisztrációs adatlap adatváltoztatásra vonatkozó részben kell átírni az címet. Jelszóváltoztatás n a jelszó a következőképpen jön létre. n történő aktiválás során az okmányirodától kapott egyszer használatos kód helyett egy egyedi jelszót kell megadni, ez lesz a felhasználó jelszava. Ezt a jelszót bármikor megváltoztathatja az Ügyfélkapun található Jelszóváltoztatás űrlap kitöltésével. Az űrlapon meg kell adnia felhasználói nevét, valamint a régi jelszót, és természetesen az újat is. A jelszónak legalább nyolc (8) karakternek kell lennie, nem lehet benne ékezetes betű, karakter, kis- és nagybetű érzékeny, tartalmaznia kell legalább két számot, valamint kis- és nagybetűt egyaránt. A jelszó nem lehet azonos a felhasználói névvel. Elfelejtett jelszó Elfelejtett jelszó esetén lehetőség van egy új jelszó megszerzésére. Ehhez ki kell tölteni az Elfelejtett jelszó űrlapot. Az űrlapon meg kell adni a felhasználói nevet és azt az címet, melyet a regisztrációkor megadott a felhasználó, vagy azt, amelyre azóta megváltoztatta. A rendszer a felhasználó számára az éppen aktuális a regisztrációkor megadott, vagy azóta módosított - címre küldi az új, egyszer használatos kódot, amelyet aktiválnia kell. A jelszónak legalább nyolc (8) karakternek kell lennie, nem lehet benne ékezetes betű, karakter, kis- és nagybetű érzékeny, tartalmaznia kell legalább két számot, valamint kis- és nagybetűt egyaránt. A jelszó nem lehet azonos a felhasználói azonosítóval. Fontos tudni, hogy a felhasználó a felhasználói nevet és a hozzá tartozó jelszót köteles megőrizni és titokban tartani! Amennyiben azt elveszti vagy az jogosulatlan személy birtokába kerül, meg kell változtatnia vagy töröltetnie kell személyes ügyfélkapuját és újat kell létrehoznia! A szabályszerűen teljesített bejelentés és törlés elmulasztásából eredő károkért való felelősség a hatóságokra és a központi rendszer üzemeltetőjére nem hárítható át. Fontos! Az okmányirodai regisztráció során megadott felhasználói nevet és az aktiválás során megadott végleges jelszót ajánlott bizalmasan kezelni, ne adja át senkinek, mert azzal az Ügyfélkapun visszaélhetnek, vagy személyes adatokhoz juthatnak hozzá! Ügyfélkapu megszüntetése A regisztrációs adatok törlését a regisztráció iránti kérelemmel azonos módon lehet kezdeményezni, azaz: Személyesen okmányirodában - Ezt bármelyik okmányirodában kérni lehet. A személyazonosítás után a Regisztrációs adatlap törlése igazolás aláírásával a hozzáférés haladéktalanul megszűnik, a regisztrált adatok törlődnek. Interneten az Ügyfélkapun keresztül - Ebben az esetben be kell jelentkezni az Ügyfélkapun, majd ki kell jelölni a Regisztrációs adatlap törlésre vonatkozó pontját és el kell küldeni az adatlapot elektronikusan. Visszaigazolás érkezik adataink törléséről. Elektronikusan aláírt elektronikus űrlapon. - Ebben az esetben be kell jelentkezni az Ügyfélkapun, majd ki kell jelölni a Regisztrációs adatlap törlésre vonatkozó pontját és el kell küldeni az adatlapot elektronikusan. Visszaigazolás érkezik adataink törléséről. Ugyancsak törlésre kerülnek a felhasználó adatai, amennyiben interneten keresztül a Regisztrációs adatlap kitöltésével elindította a regisztrációs folyamatot, azonban annak elküldésétől számított 30 napon belül nem jelenik meg a regisztráló szerv előtt azonosítás céljából.

17 Személyes ügyfélkapu adatai akkor is törlődnek, ha a felhasználó az adatkezeléséhez történő hozzájárulását visszavonja. Ezt az okmányirodákban személyesen lehet megtenni. Fontos tudni, hogy bármelyik formában is törli ügyfélkapu regisztrációját a felhasználó, a törlés nem érinti a korábban megkezdett ügyindítást vagy az eljárások érvényességét! Figyelni kell arra, hogy amennyiben az adatok (név, cím, jelszó) megváltoznak, azt személyesen, vagy Ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni (a névváltozást csak személyesen!). Ennek elmulasztása esetén - a változás bejelentési kötelezettsége teljesítéséig - az elektronikus közigazgatási ügyintézésből kizárható! Ügyfélkapus szolgáltatások Az ügyfélkapus szolgáltatások alatt azokat a szolgáltatásokat értjük, amelyekhez szükséges a személyes azonosítás. A személyes azonosítás igénye számos okból felmerülhet, alapvetően azonban azért, mert a szolgáltatást nyújtó intézménynek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a szolgáltatást használó valóban az, akinek mondja magát (autentikáció). Az azonosítás az ügyfélkapus regisztrációkor megadott adatok és a mindenkori személyi adat- és lakcímnyilvántartással való összevetését jelenti. Mivel az ügyfélkapu csak a személyes adatokon alapuló azonosítást végzi, és mivel Magyarországon nincs egységesen vezetett adatbázis az állampolgárokról, ezért a különböző (speciális szakrendszeri) szolgáltatások esetében szükség van egyéb adatok megadására is. Például az adóhatóság az adóazonosító jel alapján tudja a felhasználót azonosítani, az OEP pedig a TAJ-azonosítóval. A felhasználónak tehát az alap azonosításán túl szükséges megadni még valamilyen más adatot. Ezt a folyamatot nevezzük viszontazonosítás 2 nak. magyarország.hu-n szereplő szolgáltatások közül fizikailag nem mindegyiket a portál nyújtja. 2 az a folyamat, amikor egy alkalmazás, illetve az intézmény a részére megadott adatokból előállítja a központi rendszerben tárolt természetes személyazonosítókat, és visszaküldi a központi rendszernek adategyeztetés céljából

18 Ilyen szempontból lehetnek: A portál szolgáltatása ebben az esetben a felhasználó a Kormányzati Portál arculatával, annak felületén találja meg a szolgáltatást, és az adatok a portál által kezelt adatbázisából jönnek. A portál által nyújtott szolgáltatás - ebben az esetben a felhasználó a Kormányzati Portál arculatával, annak felületén találja meg a szolgáltatást, de az adatok nem a portál által kezelt adatbázisából jönnek, hanem egy külső szervtől, intézménytől. A portálon hivatkozott szolgáltatás ebben az esetben a portálon csak az adott intézmény által nyújtott szolgáltatás elérése szerepel. A gyűjtőfunkció mellett a portál azonban egyre inkább ügyintézési, szolgáltatás-nyújtási funkciót tölt be, ezért a portál maga is nyújt szolgáltatásokat. A legfontosabb e-szolgáltatások a Kormányzati Portálon (2007. augusztus 18-ig): Adó- és járulékbevallás - Az adó- és járulékbevallási szolgáltatással az arra kijelölt vagy elrendelt bevallási kötelezettségének tehet eleget a felhasználó. A bevallás beküldése több lépésből áll. ebev-szolgáltatások (folyószámla lekérdezése, stb.) - Az APEH ebev rendszerében lehetőség van folyószámla-lekérdezésére, illetve adóbevallások jóváhagyására. Internetes okmányiroda - Az internetes okmányiroda lehetővé teszi az ügyintézést vagy azt, hogy az ügyek intézését interneten lehessen előkészíteni, időpontot foglalni. E-felvételi On-line felsőoktatási jelentkezés a oldalán TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások - TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások egyéni ügyfelek részére, betegéletút, jogviszony, TAJ-kártya érvényességének lekérdezése. Foglalkoztatottak bejelentése Az APEH dokumentumkitöltő programjával kitölthető nyomtatványon, az általános dokumentumfeltöltő oldalon lehet teljesíteni a bejelentést az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség részére.

19 Jövedékiadó-bevallás A Vám- és Pénzügyőrség részére teljesített bevallási kötelezettség. Az APEH dokumentumkitöltő programjával kitölthető nyomtatványon, az általános dokumentumfeltöltő oldalon lehet teljesíteni. Adatszolgáltatás letiltása Az állampolgár elektronikusan letilthatja, hogy a nyilvántartásban róla szereplő adatokat kiadják. Cégkereső - Tájékoztató jelleggel ingyenes céginformáció kérdezhető le az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszerből. Ingatlankereső - A Tulajdoni lap ingatlanra vonatkozó adatai kérdezhetőek le az ingatlan-nyilvántartásból. Gépjárműkereső - Rendszám alapján tájékoztató jellegű adatok kérdezhetőek le. Jogszabálykereső - Lehetőség van jogszabályok közötti keresésére. A Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye az adott naptári napon hatályos valamennyi érdemi magyar jogszabály hatályos szövegét tartalmazza. Fórum valós nevüket használó magánszemélyek közszereplését biztosító állampolgári véleménynyilvánítás és párbeszéd Okmányirodai ügyekről általában A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2003-tól indította el az Interneten keresztül történő közigazgatási ügyintézést támogató informatikai fejlesztéseket. Ennek kerete az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer (továbbiakban: XR), amely jelentős lépés volt az okmányirodák és az ügyfelek internetes kapcsolatának megvalósulásához. A gyorsabb, korszerűbb kiszolgálás lehetőségének nyújtásával mind az ügyfél, mind a hatósági eljárás terhein könnyítve, egyszerűsíti az adminisztrációt. A Hivatal, mint szolgáltatásszervező felelős a rendszer működéséért, fejlesztéséért. E rendszeren keresztül otthonról megtudható, milyen iratok szükségesek egy ügy intézéséhez, és azok előre összegyűjthetőek kiválasztható, hogy a konkrét ügyet több, illetékes hatóság közül hol kívánjuk intézni; elektronikus kérelem állítható elő; időpont foglalható ügyindítással vagy anélkül; bizonyos okmányirodai ügyeket (pl.: vezetői engedély pótlása vagy lakcímigazolvány pótlása), valamint az adatletiltást teljes egészében elektronikusan intézhető. Az okmányirodában a lefoglalt és visszaigazolt időpontban fogadják az állampolgárokat; az ügyintéző előzetesen ellenőrizheti az igénylő által megadott adatokat, tájékoztathatja a hiánypótlásról. Az XR egyik fontos szolgáltatása az időpontfoglalás, mely lehetőséget teremt arra, hogy az ügyfélfogadásra kijelölt szabad időpontok közül kiválasztható legyen a számunkra megfelelő időpont az okmányirodai ügyintézéshez. Jelenleg ezt a szolgáltatást háromféle módon lehet igénybe venni: időpontfoglalás személyes ügyfélkapuval, ügykezdeményezéssel időpontfoglalás személyes ügyfélkapuval, ügykezdeményezés nélkül időpontfoglalás személyes ügyfélkapu nélkül Tehát, lehetőségünk van eldönteni, hogy melyik okmányirodában melyik ügyet kívánjuk elindítani. n bejelentkezve az Ügykezelés menüben tudunk utólag okmányirodán is és időpontokon is módosítani, vagy törölni az elindított ügyet. Okmányirodai ügyek indítását a Kormányzati Portálról

20 kezdeményezheti. Az okmányirodai rendszerbe az ország összes okmányirodája bekapcsolódott. 87-féle ügynél indítható okmányirodai ügy, 47 ügytípusnál az interneten keresztül részben vagy egészben el is intézhető az ügy. Adóbevallás és adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikusan Az adóbevallások kitöltésében az utóbbi években jelentős fejlődés ment végbe. Néhány éve még teljesen általános gyakorlat volt, hogy az adózók megvették a nyomtatványforgalmazónál az éppen aktuális űrlapot, majd két példányban kézzel kitöltötték. Ez a kitöltési mód könnyen hibához vezethetett, mert a nyomtatvány kitöltésekor csak a számológépünkre és a kitöltési útmutatóra hagyatkozhattunk. A bevallás kitöltő programok elterjedésében az első jelentős mérföldkövet az jelentette, mikor megjelent az ABEV nyomtatványkitöltő azon változata, amely már képes volt előállítani a teljes nyomtatványt, így megkímélte az adózókat a költséges nyomtatványok beszerzésétől. Az elektronikus adóbevallás megvalósításának első lépései a 90-es évek végén történtek, de kezdetben csak nagyon költséges technikát alkalmazva, szűk körben kerülhetett alkalmazásra. Az elektronikus bevallás elterjesztésének jelentős lépése volt 2002-ben az internetes technológia alkalmazása. A 2002-es év elején elindult ELAB névre keresztelt rendszer még nem volt teljes értékű megoldás, az adatok küldése ugyan már elektronikus úton történt, de a beküldött bevallások hitelesítése egy postai úton beküldött, kézzel aláírt hitelesítő lappal történt. A rendszer fapadossága ellenére növekvő népszerűségnek örvendett, a népszerűségében nagy szerepet játszott az adófolyószámlák ingyenes lekérdezésének a lehetősége. Az elektronikus adóbevallás történetében a következő nagy lépés az volt, amikor az APEH Kiemelt Adóalanyok Igazgatóságának adóalanyai számára bevezetésre került egy új elektronikus adóbevallási rendszer, mely már túllépet a hitelesítő lap problémáján és a bevallások hitelesítését elektronikus aláírással valósította meg. Az elektronikus aláírás alkalmazásának, az akkori jogi és technikai feltételek mellett egyetlen útja az volt, hogy az elektronikus aláíráshoz használatos tanúsítványokat maga az APEH állította elő az adóalanyai számára. A 2002-ben elindult rendszer a kezdeti 450 körüli adózóról 2004-re elérte a 10 ezres adózói számot. Az elektronikus ügyintézés következő jelentős lépése volt a 2005 áprilisában megjelent a komplex államigazgatási tevékenységet elektronikusan elérhetővé tevő un. Ügyfélkapu szolgáltatás, amely új utat nyitott a felhasználók azonosítására. megjelenésével jelentős volt az a változás, hogy az elektronikus bevallásra kötelezett adózói kör mellett már bárki választhatta ezt a bevallási módot. megoldás lényege abban áll, hogy a felhasználók az Okmányirodában hozzájuthatnak egy olyan felhasználói névhez és jelszóhoz, melynek segítségével különböző hivatali ügyeket intézhetnek az interneten keresztül, többek között az elektronikus adóbevallásukat is ben csak, mint azonosító rendszer kapcsolódott be az elektronikus adóbevallás folyamatába, majd május 1-jétől az azonosításon túl magába foglalta az Ügyfelek és a Hivatalok postafiókjának a kezelését is. A jelen kiadvány e rendszer használatával kapcsolatos ismereteket hivatott bemutatni a regisztrációs folyamattól kezdődően, az elektronikus bevallás gyakorlati használatáig.

21 Az ABEV nyomtatványkitöltő program telepítése és használata Az APEH elektronikus nyomtatványainak kezelését az un. ABEV program végzi. Ennek letöltése szükséges ahhoz, hogy azután a listán felkínált bármelyik tényleges bevallást használni tudjuk. Az ABEV keretprogram telepítése Az ABEV program aktuális verzióját a internetes portálról tölthetjük le. Amennyiben korábban már használtunk ABEV-et, akkor célszerű a programunkat frissíteni, hogy a legutolsó változat fusson majd a számítógépünkön. Azon felhasználók, akik először használják a programot, feltétlenül tanulmányozzák át az ABEV súgóját. A keretprogram telepítése után töltsük le a oldalról, majd telepítsük fel a szükséges nyomtatványokat. Az ABEV használata elektronikus bevalláskor Az ABEV-ben a nyomtatványok kitöltése ugyanúgy történik elektronikus bevallás esetén is, mint amikor papíros formában adtuk be a bevallást. Lényeges változás a kitöltési folyamat végén történik, mivel a korábbi nyomtatás helyett az elektronikus beküldés következik. Az elektronikus beküldés első lépése, hogy a kitöltött, leellenőrzött nyomtatványokat megjelöljük elektronikusan küldhetőként az alábbi menüpont használatával.

22 Amennyiben egy küldésre megjelölt bevallást a tényleges elküldés előtt módosítani szeretnénk, a Bevallás megjelölés visszavonása menüpont segítségével kiemelhetjük bevallásunk a küldendők közül és újra módosíthatóvá tehetjük. Ha a bevallásunk már elküldésre került, akkor már nem módosítható! Ha erre mégis szükség van, úgy önrevíziót kell végezni a megfelelő nyomtatvány használatával, hasonlóan a papíros/postai eljáráshoz. Az önrevíziót is elektronikusan kell végrehajtani. Különböző elküldési állapotú nyomtatványok megnyitása Az ABEV-ben a Nyomtatvány megnyitása menüpont kiválasztásakor a Státusz lista megfelelő elemének kiválasztásával eldönthetjük, hogy Módosítható, Küldésre megjelölt, vagy már Elküldött állapotú nyomtatványt szeretnénk megnyitni. Bevallás beküldése az Ügyfélkapun keresztül A bevallások beküldését az Ügyfélkapu Adó és járulékbevallás menüpontjával indíthatjuk: A bevallásunk elküldése érdekében először be kell jelentkeznünk az Ügyfélkapura.

23 Amennyiben a jelszavunk megadása után sikertelen volt a bejelentkezés, gépeljük be a jelszavunkat újra, figyeljünk a kis-nagy betűk használatára, mert sok esetben egy lenyomott Caps Lock billentyű is okozhatja a bejelentkezési hibát. Ha a bejelentkezés sokadik kísérlet után is sikertelen, akkor válasszuk az Elfelejtett jelszó funkciót, melynek segítségével kaphatunk egy új aktivációs kódot az Ügyfélkapu regisztrációkor megadott címünkre. Bevallás küldése JAVA alkalmazás használatával A JAVA alkalmazás telepítése nélkül az elektronikus bevallási rendszer használható, de a rendszer kényelme olyan szinten csökken, hogy mindenképpen javasolt a telepítése. A JAVA szükségességéről, telepítésének menetéről, részletes információkat találhat az alábbi információs oldalon: Sikeres JAVA telepítés után az alábbi felületen küldhetjük be a bevallásainkat (a következő oldalon). A kitöltött, feladásra előkészített dokumentumokat az Ügyfélkapun a Kormányzati Portál Általános dokumentumfeltöltő oldalán töltheti fel. Megjegyzés: A dokumentumfeltöltés jelenleg az alábbi szolgáltatásokhoz vehető igénybe: Adó és járulékbevallás, Cégbeszámoló beküldése, e-nyenyi adatszolgáltatás, Foglalkoztatottak biztosított adatainak bejelentése, Jövedéki- és energiaadó bevallás, Erkölcsi bizonyítvány igénylés.

24 A küldésre szánt bevallásokat a Kiválaszt gomb segítségével adhatjuk hozzá az elküldendő bevallások listájához az alábbi ablakban: Válasszuk ki a listából a küldendő bevallásokat. Amennyiben egynél többet is ki szeretnénk választani, tartsuk lenyomva a számítógépünk Ctrl billentyűjét és az egér bal gombjával jelöljük ki a küldendő bevallásokat. Ha a listában szereplő összes bevallást be szeretnénk küldeni, akkor a Shift gomb nyomva tartása mellett válasszuk ki egerünkkel a lista első és utolsó elemét. A kiválasztás befejezéseként nyomjuk meg az Megnyitás feliratú gombot. Miután az összes küldendő bevallást kiválasztottuk, a Feltöltés gomb megnyomásával indíthatjuk el az elektronikus beküldés folyamatát:

25 Az elküldés végén az állapot sorban található feltöltve üzenet arról tájékoztat minket, hogy a bevallás elektronikus beküldése sikeres volt. Amennyiben sikertelen feltöltés felirat jelenik meg a táblázatban, ellenőrizzük a képernyő alján található üzeneteket, amely részletesebb információt tartalmaz a bekövetkezett hibáról. Bevallás elküldése egyszerűsített feltöltés használatával Az egyszerűsített feltöltőt csak abban az esetben javasolt használni, ha nagyon ritkán és kevés adatot küldünk, vagy ha a JAVA telepítésével, használatával kapcsolatban olyan problémáink merültek fel, melyeket a bevallás beadási határidejéig nem sikerült orvosolnunk. Az egyszerűsített feltöltés használata során a Tallózás gombbal kell kiválasztanunk a küldendő bevallást, majd a Feltöltés gomb megnyomásával tudjuk a bevallásunkat felküldeni. Amennyiben nem találjuk a kiválasztandó könyvtárat, a pontos helyét lekérdezhetjük az alábbi módon az ABEV program Szervíz menüjében:

26 A névjegyben található könyvtár alatti \KR\Kuldendo könyvtárban találhatóak meg azok a bevallások, melyeket az ABEV programmal küldésre megjelöltünk, jelen esetben C:\Program Files\Abev 2006\eKuldes\KR\Kuldendo, ez az ABEV alapértelmezett telepítése során beállított könyvtár. A bevallás sikeres elküldése után az elküldött állományt a C:\Program Files\Abev 2006\eKuldes\KR\Elkuldott könyvtárba kell áthelyezni annak érdekében, hogy a küldés ténye az ABEV-ben is látható legyen, illetve azért is hogy ne ismételjük meg véletlenül a küldést. Amennyiben a postázó könyvtár az ABEV telepítése során máshol került kialakításra, úgy azon könyvtár alatti \KR\Elkuldott könyvtárba kell a bevallást áthelyezni küldés után. Az egyszerűsített feltöltés hátrányai: Magunknak kell megkeresni, hol találhatóak a bevallásaink. Egyszerre csak egy bevallást küldhetünk, minden újabb bevallást külön-külön kell kiválasztanunk és elküldenünk Az elküldés után nem kerülnek át automatikusan a bevallásaink számítógépünkön a Kuldendo könyvtárból az Elkuldott könyvárba. Az egyszerűsített feltöltést lehetőség szerint ne használjuk. Ha a JAVA programmal adódtak problémák, a oldalon segítséget kaphatunk mind a letöltés, mind a telepítés, mind az internet böngésző beállításokkal kapcsolatban. Értesítési tárhely használata Minden, a központi rendszeren keresztül beküldött dokumentum befogadásáról, egy visszaigazoló üzenetet kap a felhasználó ben, vagy az értesítési tárhelyén keresztül (választása szerint). A központi rendszer által adott visszaigazolás lényegében nagyon hasonló a postai ajánlott küldemény feladáskor kapott szelvényhez, tartalmazza a befogadás tényét, hiteles időpontját. Azt az információt, hogy a beküldött dokumentum a címzett számára értelmezhető, feldolgozható volt-e, azt egy későbbi üzenet tartalmából ismerhetjük meg.

27 Az ebev rendszer, a beküldött elektronikus dokumentumokkal kapcsolatosan történt eseményekről elektronikus üzenetben tájékozatja a beküldőt, illetve a beküldött dokumentumban szereplő adóalany érintett meghatalmazottait. Az üzenetek elsődleges célpontja a felhasználók Értesítési tárhelye. Amennyiben egy meghatalmazott nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, abban az esetben ben kap az APEH-tól tájékoztatást. Az Értesítési tárhelyre érkezett üzenetről is kiküldésre kerül értesítő, ezt az értesítőt azonban nem az APEH küldi ki és ez az üzenet nem tartalmazza a dokumentumot, hanem csak egy figyelemfelhívást a dokumentum érkezéséről. Az értesítési tárhelyen keresztül történő kézbesítés legfontosabb előnye, hogy a feladó szervezet számára elérhetővé válik egy kiküldött dokumentum átvételi időpontja, megvalósítható az elektronikus tértivevény, elkerülhető a postai kézbesítés. Amennyiben az Ügyfélkapun belépve megváltoztatjuk címünket, az addig nem módosul automatikusan az APEH-rendszerében, míg egyetlen egy alkalommal be nem lépünk az ebev-rendszerbe. Belépéskor frissítésre kerül új címünk, így az APEH üzeneteit és dokumentumait már mindig az új címre kapjuk. Tehát nincs szükség az APEH Ügyfélszolgálatán kezdeményeznünk az cím módosítást. Az APEH által, az értesítési tárhelyen keresztül kiküldésre kerülő levéltípusok a 9. fejezetben kerülnek részletezésre. Az Elküldött dokumentumok ablakban tudjuk megnézni milyen dokumentumok kerültek továbbításra az APEH felé. Itt kapunk kérésre arról is információt, hogy a dokumentumot az APEH olvasta -e. Az olvasás ebben az esetben azt jelenti, hogy bevallásunk megérkezett az ebev rendszerbe. A Beérkezett dokumentumok fülön pedig a kapott visszaigazolások, levelek olvashatók.

28 Fontos tudnunk, hogy az Ügyfélkapu által biztosított nyugta nem hordoz arról információkat, hogy az általunk benyújtott dokumentum az APEH-ben elfogadásra került-e, illetve hogy jogosultak voltunk-e a bevallásban szereplő adóalany bevallását beküldenünk. Ezek az információk csak az ebev rendszerben lekérdezhető nyugtában találhatóak meg. A bevallásunk elküldése után feltétlenül ellenőrizzük ezt a nyugtát is! Lásd. Nyugtaletöltés pont.

29 Az APEH ebev rendszer Az APEH ebev rendszerét elérhetjük a bevallás beküldő lap 5. pontjában, valamint a nyitóoldalán az ebev szolgáltatások hivatkozáson keresztül. Bejelentkezés az ebevportálra

30 Sikeres Ügyfélkapu bejelentkezés után, az ebev szolgáltatások menüpontot kiválasztva, megjelenik az ebev beléptető oldala. A rendszerbe csak úgy tudunk belépni, ha legelső alkalommal megadjuk az adóazonosító jelünket: Az adóazonosító jelünk alapján a rendszer összegyűjti az APEH-nál tárolt törzsadataink közül az alábbiakat: születési név, -hely,- idő, anyja neve. A bejelentkezés folyamán az ebev leellenőrizteti az Ügyfélkapu bejelentkeztető rendszerrel, hogy az adóazonosító jelhez tartozó személy megegyezik-e az Ügyfélkapun keresztül bejelentkezett személlyel. Amennyiben a küldött négy adatunk megegyezik az Ügyfélkapu regisztrációs adatbázisában tárolt adatokkal, akkor az ebev rendszer sikeresnek tekinti az azonosítást és engedélyezi a belépést. Amennyiben valamely adatainkban eltérés tapasztalható, erről egy hibaüzenetet kapunk. A nyomtatványok kezelése menüpont alatt találhatjuk azokat a funkciókat, melyek segítségével jóváhagyhatjuk, benyújthatjuk bevallásainkat, megtekinthetjük az APEH feldolgozás eredményét tartalmazó nyugtáinkat, valamint lekérdezhetjük korábban beküldött bevallásainkat. Nyomtatványok jóváhagyása

31 A Nyomtatványok jóváhagyása menüpontot csak azon adózóknak kell használniuk, akik regisztrációs adatlapjukat úgy nyújtották be, hogy azon többszörös jóváhagyásúként jelöltek meg bizonyos bevallásokat. (Azaz úgy járnak el, mint amikor papír alapú bevallásnál, amikor több aláíró kellett a hitelességhez.) Azon adózóknak, akik nem rendelkeztek így, sem a Jóváhagyás, sem a Benyújtás menüpontot nem kell használniuk, számukra a bevallás Ügyfélkapus beküldésével véget ér az elektronikus bevallás folyamata. A Nyomtatványok jóváhagyása menüpontba belépve ki kell választanunk, hogy mely adózó bevallásait szeretnénk jóváhagyni. Az adózó kiválasztása után megjelenik egy lista azon bevallásokról, amelyeket korábban az Ügyfélkapun keresztül beküldtek és jóváhagyásra váró állapotban várakoznak arra, hogy a szükséges jóváhagyások a bevallásra rákerüljenek. Nyomtatványok benyújtása A nyomtatvány benyújtása funkciót akkor kell használnunk, ha a bevallásunkat már az összes szükséges személy jóváhagyta, és nem szeretnénk a bevalláson újabb jóváhagyást végezni. A benyújtható bevallások listájában csak olyan bevallások jelennek meg, amelyek jóváhagyási állapota kielégíti a 180/181-es adatlapokon bejelentett követelményeinket. A nyomtatvány benyújtása után készül el a bevallás nyugtája. Nyugtaletöltés A Nyomtatvány nyugta letöltése funkció a rendszer egyik fontos szolgáltatása. Az Ügyfélkapu ugyan minden beküldött bevallásról előállít egy nyugtát, de az Ügyfélkapu nyugtája nem tartalmaz arról semmi információt, hogy az adott bevallást az APEH fel tudta-e dolgozni, rendben voltak-e a beküldő személyének jogosultságai az adott adózó adott bevallásait érintően, csak a beérkezés tényét bizonyítja. A nyugta letöltés menüpont kiválasztásakor meghatározhatjuk, hogy mely adóalany, milyen típusú dokumentumaink nyugtáját szeretnénk megnézni.

32 Szűrőfeltételek Adóalany Kiválaszthatjuk, hogy minden olyan adóalany nyugtája megjelenjen a listánkban, melyhez jogosultsággal rendelkezünk, illetve választhatunk egy konkrét adószámot is. Nyugta típusa Bevallás nyugta Csak az ABEV programmal benyújtott bevallások jelennek meg. Kontroll adatszolgáltatás nyugta Csak az ekon programmal benyújtott adatszolgáltatások jelennek meg Giro adatszolgáltatás nyugta Csak az egiro programmal benyújtott pénzintézeti adatszolgáltatások jelennek meg Összes nyugta Minden beküldött dokumentum megjelenik (alapértelmezett) Nyugta állapota Befogadott A listában minden, az APEH által befogadott, iktatószámmal ellátott dokumentum megjelenik Befogadott, hibalistával rendelkező Az APEH egyes nyomtatványok esetén a bevallás feldolgozás során keletkező hibaüzeneteket elektronikus úton lekérdezhetővé teszi. A könyv megírásának időpontjában ez a szolgáltatás csak az XML alapú járulék bevallások esetén érhető el, a tervek szerint a hibalisták elektronikus kézbesítése az összes bevallás típusra elérhető lesz. A befogadott, hibalistával rendelkező szűrés megadása esetén azon befogadott bevallások jelennek csak meg listánkban, melynek rendelkezésre áll elektronikus formában a hibalistája és a bevallás még jelenleg is hibás. Elutasított Az elutasított bevallások listájában azon dokumentumok jelennek meg, melyeket a rendszer nem tudott befogadni. Egy bevallás az alábbi okok miatt kerülhet elutasításra: o Jogosultsági hiba a beküldő nem rendelkezett az adott adóalany adott típusú nyomtatványára vonatkozóan érvényes meghatalmazással o Formátum hiba a beküldött bevallás nem volt a rendszer számára értelmezhető, feldolgozható o Bizonylat típus hiba a beküldött dokumentum olyan típusú bevallást tartalmazott, amely vagy nem nyújtható be elektronikusa, vagy a benyújthatósági időpontja már lejárt Összes Minden benyújtott elektronikus dokumentum megjelenik a lekérdezés eredményeként. (alapértelmezett) Időszak Az időszak alatt a bevallás benyújtásának időpontjával tudjuk a megjelenő listát szűkíteni. A gomb segítségével elindíthatjuk a lekérdezést. A lekérdezés eredményeként megjelenő listában az alábbi információk érhetők el: jelöli a befogadott bevallások nyugtáit, jelöli az elutasított dokumentumokat

33 jelre kattintva megtekinthetjük a nyugta tartalmát, hibás nyugta esetén a bevallás információt kapunk az elutasítás okáról a hibalista oszlopban az ikonra kattintva letölthetjük a bevalláshoz tartozó aktuális hibalistát (amennyiben a bevallás feldolgozása során hiba került megállapításra) Nyugtalista: Példa a jó nyugtára: Üzenetek Az ebev rendszer a beküldött elektronikus dokumentumokkal kapcsolatosan történt eseményekről elektronikus üzenetben tájékozatja a beküldőt, illetve a beküldött dokumentumban szereplő adóalany érintett meghatalmazottait. Az üzenetek elsődleges célpontja a felhasználók Értesítési tárhelye, amennyiben egy meghatalmazott nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, abban az esetben ben kap az APEH-tól tájékoztatást. Az Értesítési tárhelyre érkezett üzenetről is kiküldésre kerül értesítő, ezt az értesítőt

34 azonban már nem az APEH küldi ki és ez az üzenet nem tartalmaz dokumentumot, hanem csak egy figyelemfelhívást a dokumentum érkezéséről. Az értesítési tárhelyre, illetve en keresztül kiküldött üzenetek archívumai az ebev portál üzenetek menüpontjában is lekérdezhető. Üzenet típusok Az ebev rendszerből az alábbi típusú üzenetek kerülnek kiküldésre: Nyugtaüzenetek Sikeres beküldés nyugtája Elutasító nyugta Többször beküldött bevallás elutasítása Elutasítás jogosulatlan beküldés miatt Elutasítás többes jóváhagyás hiánya miatt Értesítő levelek Változásbejelentő lap sikeres feldolgozása Változásbejelentő lap sikertelen feldolgozása Bevallás sikeres feldolgozása Bevallás hibernálása Értesítés hibalistáról Értesítés hibásan felkönyvelt bevallásról Értesítés jogosultság hiányos bevallás beküldéséről Értesítés többes jóváhagyásra váró bevallásról Értesítés tartalmi hibáról Kijelentkezés a rendszerből Amennyiben minden bevallással kapcsolatos teendőnket elintéztük, jelentkezzünk ki a rendszerből a képernyő jobb felső sarkában található kijelentkezés feliratra kattintva. Kijelentkezés után visszakerülünk az Ügyfélkapu nyitóoldalára. Amennyiben az Ügyfélkapu rendszerben sincs több elintézendő dolgunk, ott is válasszuk a Kilépés-t.

35

Az Ügyfélkapu és a magyarorszag.hu

Az Ügyfélkapu és a magyarorszag.hu Az Ügyfélkapu Tartalom Bevezető... 2 A regisztráció folyamata... 3 Regisztráció indítása az interneten keresztül... 3 Személyes regisztráció... 5 Regisztráció elektronikus aláírással... 7 Külföldiek regisztrációja...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT NYUGTALOTTO JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 Tartalom I. Általános rész... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések... 4 I.1 Nyugtalotto Játék... 4 I.2 Bizonylat... 4 I.3 Alapregisztráció... 4 I.4

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek

Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek Céginfo.hu Általános Szerződési Feltételek I. Értelmező rendelkezések Szolgáltató vagy Szolgáltatók: a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál 1. 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. február 22-én 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Az üzemeltető adatai Cégnév: Tectron Kft. Székhely: 9022 Győr Rákóczi u.24 Hungary. Levelezési cím: 9025 Győr Bálint Mihály u.59 Hungary Adószám: 11139234-2-08 Közösségi

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz Tartalomjegyzék Bevezetés és jogszabályi háttér Főlap (nyomtatvány A-F része) Pótlap (nyilatkozatok)

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 2010. október

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után

AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE. Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén. a jogszabály - változások után AZ OMMF 2009. MÁRCIUSI HÍRLEVELE Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén a jogszabály - változások után A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Vizsgaszabályzat a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat 1 Adatkezelési Szabályzat Utolsó frissítés / Hatályos: 2015. szeptember 23-tól A/I. BEVEZETÉS A Vígszínház Nonprofit Kft. célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései

Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései Inter.Net Hitelesítés Szolgáltatási Utasítás A NetLock Kft. Szolgáltatási Szabályzatának szolgáltatás specifikus rendelkezései NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság Verzió:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

E- DiscountGroup on- line vásárolóközösség Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)

E- DiscountGroup on- line vásárolóközösség Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) E- DiscountGroup on- line vásárolóközösség Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) Bevezető Üdvözöljük az E- DiscountGroup on- line vásárlói közösség felületén! Az E- DiscountGroup- ot azért hoztuk létre,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Szabályzat kódja NYIÁSZ Utolsó módosítás ELN-166/2015 (12.08.) Hatályosság 2016.07.01. Verziószám 1/2016 Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Tiszántúli Első Hitelszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2016. május 01. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (a továbbiakban: [Hitelszövetkezet)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

NFSZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER KTK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK KERETRENDSZERE. Országos közfoglalkoztatási program

NFSZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER KTK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK KERETRENDSZERE. Országos közfoglalkoztatási program NFSZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER KTK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK KERETRENDSZERE Országos közfoglalkoztatási program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2016. február 16. 2016.02.16. 1 Dokumentum adatlap Projekt/modul

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése támogatás (Növényi génmegőrzés -VP) támogatási kérelem elektronikus kitöltés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Tókert u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás: 2010. november 04. Hatálybalépés:

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az IZINTA Kft. vásárlói részére Üdvözöljük a IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813; adószám:

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. hatályos: 2016.01.31. napjától. 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. hatályos: 2016.01.31. napjától. 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ hatályos: 2016.01.31. napjától 1. Az adatkezelő 2. Fogalmi meghatározások 3. Alapelvek 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme 5. Adattárolás módja,

Részletesebben

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre

I. RÉSZ. A Szabályzat célja, hatóköre PREAMBULUM Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (a továbbiakban: KK) és Általános Orvostudományi Kar (a továbbiakban: ÁOK) fontosnak tartja, hogy személyes adatokat csak a törvényes cél eléréséhez

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei

Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei Számítógépek és elektronikus berendezések biztosítási szerződési feltételei 1/7 HE-12215/3 I. Alapbiztosítási feltételek 1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat

Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat Jelen dokumentum elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. Amennyiben a webáruház működésével kapcsolatban

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ OPTANET KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Érvényes 2011. december 1-től Készült 2005. december 1. Utolsó módosítás:

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 4 Általános rendelkezések... 4 A Szabályzat hatálya... 4 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK INTERNETEN TÖRTÉNİ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA A Szerencsejáték Zrt. a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.

Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. Kábelsat-2000 Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft. A tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2010.04.01. Utolsó módosítás: 2009.03.01. Készült:

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapvető rendelkezések A WayteQ Europe Kft. által üzemeltetett www.newteq.eu webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó

Részletesebben

Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere

Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere A beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül be kell jelenteni az új lakóhely címét. Jogosultak köre Jogosult lakcímigazolványra

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben