2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről..."

Átírás

1 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Jelen Biztonságirányítási Kézikönyv (a továbbiakban: BIK) célja a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről szóló 1158/2010/EU rendelet, továbbá a Vasútbiztonsági Irányelv azaz az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve ( ) valamint a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI.26.) GKM rendelet alapján, a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban: MÁV-START Zrt.) alkalmazott biztonságirányítási rendszer (a továbbiakban: BIR) leírása. A MÁV-START Zrt. rendelkezik: 1. országos vasúti személyszállítási tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel; 2. országos vasúti árutovábbítási tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel, azzal, hogy ezen engedély keretében a MÁV-START Zrt. csak vasúti áruszállítási tevékenységet végez; vasúti árufuvarozási, veszélyes áru szállítási és fuvarozási tevékenységet nem. Jelen utasítás célja a MÁV-START Zrt. biztonsági tanúsítványához, továbbá a karbantartásért felelős szervezeti (ECM) tanúsítványához kapcsolódó utasítások egységes szerkezetbe foglalása. A BIK integráns részeként kerül kidolgozásra a Bizottság tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 2 653/2007/EK rendelet módosításáról szóló 445/2011/EU rendeletnek való megfelelés. A Társaság a szolgáltatási szerződéseiben rögzített feltételeknek megfelelően a Megrendelők irányítási-, felügyeleti- és koordinációs rendszeréhez igazodva részben vagy egészében végezheti a 445/2011/EU rendelet szerinti karbantartási feladatok ellátását. A Társaság elsődlegesen a karbantartás végrehajtásának feladatát látja el, amely keretében végzi a tehervagonok vagy azok egyes szerkezeti részeinek szükséges műszaki karbantartását, beleértve a javítási dokumentáció kiállítását is. A Társaság a saját vasúti járművei esetén teljes körűen ellátja a karbantartási feladatokat, ahhoz kapcsolódó folyamatait folyamatosan továbbfejleszti. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed MÁV-START Zrt. munkavállalóira. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV-START Zrt. biztonsági vezetője. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA A fogalmak meghatározása az egyes eljárásokban található. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Jelen utasítás a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről szóló 1158/2010/EU rendelet II. sz. mellékletének megfelelő struktúrában készült, így az abban foglalt értékeléshez külön dokumentációra nincs szükség. A 445/2011/EU rendelet szerinti karbantartásért felelős szervezeti tanúsítványt kérelmező szervezetekre, vagy a karbantartásért felelős szervezet által kiszervezett karbantartási feladatokra vonatkozó tanúsítványra irányadó követelmények és értékelési szempontok a B fejezetben találhatók, azzal, hogy utóbbi a 445/2011/EU rendelet III. fejezetének struktúrájában készült, így ahhoz külön

3 értékelő dokumentum nem tartozik. A Társaság által alkalmazott biztonsági kockázatkezelési eljárás a 2004/49/EK irányelv, a 402/2013/EU rendelet, és a /409/EU határozat rendelkezéseinek megfelelően lett kiépítve és kidolgozva, amelyet a BIK A fejezete tartalmaz. Eljárás jele A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Eljárás neve A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A vállalkozók igénybevételéhez és a beszállítók ellenőrzéséhez kapcsolódó A vasút rendszerén kívüli más felek tevékenységéből származó kockázatok A biztonságirányítási rendszer dokumentálása A felelősségi körök megállapítása A vezetői ellenőrzés biztosítása különböző szinteken A személyzetnek és a képviselőinek minden szinten történő bevonása A folyamatos fejlesztés biztosítása A szervezet vezérigazgatója által jóváhagyott, és a személyzet minden tagjával ismertetett biztonsági politika A szervezet minőségi és mennyiségi célkitűzései a biztonság fenntartásával és javításával kapcsolatban, valamint a célkitűzések megvalósítására szolgáló tervek és eljárások Eljárások a meglévő, az új és a módosított műszaki és üzemeltetési szabályok, valamint egyéb feltételek teljesítésére A kockázatelemzés elvégzésére és a kockázatkezelési intézkedések végrehajtására vonatkozó eljárások és módszerek, amennyiben az üzemeltetési feltételek megváltozása vagy új anyagok felhasználása újabb kockázatokat jelent az infrastruktúrára vagy az üzemeltetésre vonatkozóan Képzési programok és rendszerek kidolgozása a személyzet számára a személyzet szakképzettsége fenntartásának és annak biztosítására, hogy a feladatokat ennek megfelelően végezzék el A szervezeten belüli, és adott esetben az ugyanazon infrastruktúrát használó szervezetek közötti megfelelő információáramlást biztosító intézkedések A biztonsági információk dokumentálása Eljárások, amelyek biztosítják, hogy a balesetek, váratlan események, balesetveszélyes helyzetek és más veszélyes esetek bejelentésre, kivizsgálásra és elemzésre kerüljenek, és hogy sor kerüljön a szükséges megelőző intézkedésekre Az illetékes hatóságokkal egyeztetett, vészhelyzet esetén érvényes bevetési, riasztási és tájékoztatási tervekre vonatkozó rendelkezések S A biztonságirányítási rendszer rendszeres belső ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések Az eljárások részletes leírása a mellékletben található.

4 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1. Hivatkozások: A Bizottság 1158/2010/EU rendelet (2010. december 9.) a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről; Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról (vasútbiztonsági irányelv); 40/2006. (VI.26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról; A Bizottság 445/2011/EU rendelete (2011. május 10.) a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról; A Bizottság 402/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 30.) a kockázatelemzésre és értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről és a 352/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; A Bizottság 2010/409/EU határozata (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról. 4 Biztonságirányítási Kézikönyv egységes szerkezetbe foglalva kerül kiadásra. Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről szóló 11/2014. (I. 24. MÁV-START Ért. 3.) sz. vezérigazgatói utasítás, valamint annak 1. sz. módosítása [31/2014. (II. 26. MÁV-START Ért. 14.) sz. vezérigazgatói utasítás]. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a MÁV-START Értesítőben történő közzétételének napjával lép hatályba. Az utasítás hatályba lépésével a 4.0. pontban felsorolt valamennyi eljárás egyidejűleg hatályba lép. 7.0 MELLÉKLETEK Eljárásgyűjtemény (A-S). Zaránd György sk. vezérigazgató 5.2 Módosítások, hatályon kívül helyezés A vasúti személyszállítási tevékenységre, a vasúti árufuvarozási, veszélyes áru szállítási és fuvarozási tevékenységet ide nem értve a vasúti áruszállítási tevékenységre, valamint az ECM megfelelőségre vonatkozóan a

5 5 ELJÁRÁS Oldal: 1/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések

6 6 ELJÁRÁS Oldal: 2/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A.1. A társaság működésével kapcsolatos kockázatok azonosítása A.1.1. A vasútbiztonsági kockázatkezelési eljárás célja A biztonsági kockázatkezelési eljárás célja a BIZOTTSÁG a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett, kockázatelemzésre és értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer elfogadásáról szóló 402/2013/EU értelmében a kockázatkezelési eljárásra alkalmazandó általános irányelvek meghatározása a vasútbiztonság fejlesztése és javítás érdekében. 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról hozott 2010/409/EU határozat alapján a közös biztonsági célok első csoportjának meghatározása egy folyamat első lépésének tekintendő, így jelen kockázatkezelési eljárást is folyamatosan tovább kell fejleszteni. ennek megfelelően. A kockázatértékelés által betöltött kulcsfontosságú szerepet az EU keretirányelve határozza meg, mely alapján jelen eljárás célja: a) kockázatkezelési eljárás leírása, amely azonosítja a veszélyeket, a kapcsolódó biztonsági intézkedéseket és az ezekből adódó, az értékelés alatt álló rendszer által teljesítendő biztonsági követelményeket; b) a meghatározott biztonsági követelmények rendszer által történő teljesítésének igazolása; c) a folyamatos fejlesztés biztosítása. A.1.2. A vasútbiztonsági kockázatkezelési eljárás hatálya A vasútbiztonsági kockázatkezelési eljárás tárgyi hatálya kiterjed a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-START Zrt. vagy Társaság) valamennyi szervezeti egységére. A jelen eljárás nem terjed ki a 1097/2009. (VI. 23.) Korm. határozat 2.) pontja értelmében az állami többségi tulajdonban lévő társaságoknál a hatékony vállalatirányítás keretén belül az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás erősítése érdekében kialakított és működtetett kockázatkezelési rendszerre. A jelen eljárás nem terjed ki továbbá a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 54. -ban meghatározott kockázatértékelésre. A.1.3. Az eljárás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az eljárás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. Biztonság vezetője felelős. Az eljárás elválaszthatatlan részét képezi a Társaság Biztonságirányítási Kézikönyvének (a továbbiakban: BIK).

7 7 ELJÁRÁS Oldal: 3/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A.1.4. Fogalmak meghatározása A vasútbiztonsági kockázatkezeléssel kapcsolatos fogalmak meghatározása az Európai Bizottság 402/2013/EK rendeletének 3. cikke alapján történik. Kockázat: a (veszélyből fakadóan) sérüléssel járó balesetek és a váratlan események előfordulásának aránya, illetve az ilyen sérülések súlyosságának mértéke. Kockázatvizsgálat: a veszélyek azonosítására és a kockázat felmérésére rendelkezésre álló valamennyi információ szisztematikus felhasználása. Kockázatelemzés: kockázatvizsgálaton alapuló eljárás, amelynek segítségével megállapítható, hogy a fennálló kockázat elfogadható mértékűvé vált-e. Kockázatértékelés: a kockázatvizsgálatból és a kockázatelemzésből álló teljes folyamat. Biztonság: a sérülés elfogadhatatlan kockázatának hiánya. Kockázatkezelés: Az irányítási stratégiák, eljárások és gyakorlatok vizsgálati, elemzési és ellenőrzési feladatok során történő szisztematikus alkalmazása. Kapcsolódási pontok: valamennyi olyan interakciót biztosító pont egy rendszer vagy alrendszer életciklusa során, ideértve a működtetést és a fenntartást is, amelyben a vasúti ágazat egyes szereplői együttműködnek a érdekében. Biztonsági követelmények: egy rendszernek, valamint működtetésének és karbantartásának (minőségi vagy mennyiségi) biztonsági jellemzői (ideértve a működési szabályokat is), amelyeket a jogszabályban előírt vagy a Társaság által meghatározott biztonsági célkitűzések elérése érdekében határoznak meg. Biztonsági intézkedések: intézkedéscsomag, amelynek célja vagy egy veszély előfordulási arányának csökkentése, vagy a veszély következményeinek enyhítése egy elfogadható kockázati szint elérése és/vagy fenntartása érdekében. Veszély: olyan körülmény, amely adott esetben balesethez vezethet. Kockázatelfogadási kritériumok: adott kockázat elfogadhatóságának értékelési kritériumai; e kritériumokat annak megállapítására alkalmazzák, hogy egy kockázat mértéke kellően alacsony-e ahhoz, hogy csökkentése érdekében a továbbiakban közvetlen intézkedésre ne legyen szükség.

8 8 ELJÁRÁS Oldal: 4/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések Veszélynyilvántartás: az a dokumentum, amelyben az azonosított veszélyeket, a hozzájuk kapcsolódó intézkedéseket, a veszélyek eredetét és a kezelésükkel foglalkozó szervezetre vonatkozó adatokat nyilvántartják és hivatkozásokkal látják el. Veszélyazonosítás: a veszélyek megtalálására, felsorolására és jellemzésére vonatkozó eljárás. Kockázatelfogadási elv: egy vagy több adott veszélyhez kapcsolódó kockázat elfogadhatóságára vagy elfogadhatatlanságára vonatkozó következtetés megállapításához használt szabályok. Magatartási kódex: írásban rögzített szabályok gyűjteménye, amelyet megfelelő alkalmazás esetén egy vagy több adott veszély ellenőrzésére lehet alkalmazni. Referenciarendszer: olyan rendszer, amelyről a használatban bebizonyosodott, hogy elfogadható biztonsági szintet képvisel, és amelyhez viszonyítva az értékelés alatt álló rendszerből eredő kockázatok elfogadhatósága összehasonlítás útján elemezhető. Kockázatbecslés: az elemzett kockázatok mértékének megállapításához használt eljárás, amely a következő lépésekből áll: valószínűségbecslés, következményelemzés és ezek összevonása. Műszaki rendszer: termék vagy termékek együttese, a tervezési, végrehajtási és karbantartási dokumentációval együtt. A műszaki rendszer létrehozása a követelmények meghatározásával kezdődik, és elfogadásukkal ér véget. Noha az adott kapcsolódási pontok tervezése során az emberi magatartást figyelembe veszik, az emberi üzemeltetők és tevékenységeik nem alkotják a műszaki rendszer részét. A karbantartási folyamat rögzítésre kerül a karbantartási kézikönyvekben, de nem képezi a műszaki rendszer részét. Súlyos következmény: baleset miatt bekövetkező haláleset és/vagy több személyt érintő súlyos sérülés és/vagy jelentős környezeti károk. Rendszer: a vasúti rendszer bármely része, amelyen változtatást eszközölnek; e változtatás lehet technikai, működési vagy szervezeti jellegű is. Maradvány kockázat: az a kockázat, amely fennmarad annak ellenére, hogy a vezetés a kockázatokra vonatkozó kontroll tevékenységeket is beleértve intézkedést tesz valamely kedvezőtlen esemény hatásának és valószínűségének csökkentésére. A kockázatelfogadási kritériumokkal való összevetés dönt arról, hogy a maradvány kockázat az elfogadható kockázati szintet jelenti-e.

9 9 ELJÁRÁS Oldal: 5/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések Vasútbiztonsági rendkívüli esemény: a kockázatértékelési eljárás szempontjából minden olyan zavar, akadály vagy baleset, amely a vonatok leközlekedtetését jelentős mértékben akadályozza vagy kizárja, különösen: - vasúti baleset, - baleseti következménnyel nem járó technológiai fegyelem megsértése (veszélyeztetés), - tűzeset, - elháríthatatlan külső ok. Baleset: olyan esemény, melynek bekövetkezése hirtelen, váratlan, és előre nem látható, amely a normál üzemi módtól eltérő működésre volt visszavezethető. A 271/2007. sz. Kormányrendelet 2. d) pontja szerint a vasúti közlekedés során bekövetkező a vasutat, mint személyszállításra és árutovábbításra szolgáló kötöttpályás közlekedési rendszert és annak tartozékait, a vasúti pályát és annak tartozékait, az üzemi létesítményeket és a vasúti járműveket érintő személyi sérüléssel vagy dologi kárral járó esemény. A vasúti baleset magában foglalja az általános balesetet és a katasztrófa balesetet. Általános baleset: a 271/2007. Kormányrendelet 4. (1) bekezdésének a) pontja szerint a nagyobb gyakorisággal (1-3 évente) előforduló baleset. Katasztrófa baleset: A 271/2007. Kormányrendelet 4. (1) bekezdésének b) pontja szerint a nagyon ritkán előforduló, de a lehetséges legnagyobb kárral járó vasúti baleset. A.1.5. Az értékelés alatt álló rendszer A A tevékenység bemutatása A kockázatkezelési eljárás a MÁV-START Zrt. által végzett személyszállítási, vontatásszolgáltatási, vasúti jármű karbantartási, javítási, gyártási tevékenység és az ahhoz kapcsolódó támogató folyamatok, illetve kapcsolódási pontok vizsgálatára terjed ki annak érdekében, hogy azonosítsa a veszélyeket, a kockázatokat, a kapcsolódó biztonsági intézkedéseket és az ezekből adódó biztonsági követelményeket. A tevékenységek folyamatait az 1. és 2. számú ábra mutatja be. A feladatok részletes leírását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

10 Pályavasút Jármű üzemeltető Minisztérium Árutovábbító ÉRTESÍTŐ 10 ELJÁRÁS Oldal: 6/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések Személyszállítás Árutovábbítás Pályavasút Külső felek Vevői igények megismerése Stratégia Szolgáltatás fejlesztés Szolgáltatás ok meghatároz Árazás Szolgáltatások díjainak meghatározása Szerződéskötés Erőforrások hozzárendelése az igényekhez Javaslatok a szükséges jármű átalakítási projektekre Beruházás kivitelezési igények meghatározása Kapacitások társasági szintű optimalizálása Technológiák, normarendszer kidolgozása, minőségirányítás Eszközi gény tervezés Személy zet tervezés Szükséges munkaerő biztosítása (oktatás, felvétel elbocsátás stb.) Kapacitásigény meghatározása Humánerőforrás hozzárendelése az igényekhez Személyszál lítás Vontatás Vontatójármű kiadás Személyzet irányítása Mozdonyvizsgálat Mozdonyforduló Irányítói szolgálat Rendkívüli események kezelése Minőségbiztosítás, Beszerzés Vasútijármű javítás, karbantartás, Technológia készítés, Vasúti járműjavítás, karbantartás, gyártás Vasúti jármű üzembe helyezés Járműtakarítás, tisztítás Személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások Jegyértékesítés Utas tájékoztatás Utasellátó MÁV Csoport szintű feladatok Vevőgondo zás Ügyfélszolgálatok Teljesítményértékelés Elszámolás Árutovábbítás Tolatás Személyszállítás gépészeti szolgáltatás 1. ábra: A szolgáltatások főfolyamatai 2. számú ábra: A személyszállítás főfolyamatai

11 11 ELJÁRÁS Oldal: 7/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A nemzetközi és hazai előírásoknak, valamint a biztonságpolitikai elveknek megfelelően a Társaság a biztonságirányítás kockázatalapú megközelítését alkalmazza. Ennek értelmében a MÁV-START Zrt. törekszik minden folyamatában az elfogadható kockázati szint elérésére. Ez a módszer a korlátozott pénzügyi források leghatékonyabb felhasználását biztosítja, annak érdekében, hogy minél magasabb biztonsági szintet tudjon a Társaság elérni. A rendszer feladata a teljes tevékenység kockázatalapú vizsgálata és a közlekedésbiztonságot érintő jelentős változások kockázatának értékelése. A A MÁV-START Zrt. tevékenysége és a vasútbiztonság kapcsolódási pontjai Munkakörülményi tényezőkben bekövetkezett jelentős változásnak tekintjük, ha az alkalmazott tevékenységben, a technológiában, a munkaeszközökben, a felhasznált anyagokban, a munkavégzés módjában, helyében, a munkaszervezésben, a szabályozásban, a műszaki fejlődésben vagy a munkavégzéshez szükséges ismeretekben olyan változások állnak be, amelyek hatással lehetnek a vasútbiztonságra, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó kockázatokra. A Társaság tevékenységének vasútbiztonsággal kapcsolatos jelentős elemeinek felsorolása: HR elemek: kiválasztás oktatás, képzés, vizsgáztatás utasítások rendszere, azok oktatása, elsajátítás visszaellenőrzése munkavállalók munkavégzés közbeni ellenőrzése működési elemek: Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) munkaidő beosztás készítés járműfordulók, szerelvény összeállítás szolgálatba lépés, váltás és a szolgálat befejezése szolgálat ellátás elvi ügyek vonatközlekedés tolatás telephelyi technológiák (HVÜ-ÜR) kommunikáció műszaki elemek: járművek járműüzemeltetés járműkarbantartás járműgyártás jármű üzembe helyezés munka- és védőeszközök támogató informatikai eszközök A vasúti közlekedés rendszerén belül külső felek, szerződéses partnerek és egyéb külső felek tevékenysége

12 12 ELJÁRÁS Oldal: 8/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A.1.6. A kockázatkezelés leírása A A veszélyek azonosítása, kockázatvizsgálati tevékenység meghatározása A veszélyek azonosítása azon tényezők azonosítása, amelyek kárt okozhatnak, és azon csoportok meghatározása, akik veszélynek lehetnek kitéve. A MÁV-START Zrt. az értékelés alatt álló rendszer kockázatának elfogadhatóságát a kockázatvizsgálat részeként magatartási kódexek (jogszabályok, utasítások, szabályzatok, technológiák, ÁME-k), referenciarendszerek (elfogadott módszertanok, szabványok), vagy a kifejezett kockázatbecslés alkalmazásával elemzi. Valamennyi azonosított veszélyt a veszélynyilvántartásba be kell vezetni és a teljes kockázatértékelés részeként a veszélynyilvántartásban dokumentálni. A veszélynyilvántartásban az alábbi eseménycsoportokat kell szerepeltetni: a) karbantartási hiányosságból eredő közlekedésbiztonságot érintő műszaki nehézmény, közlekedésbiztonságot veszélyeztető alkatrészhiány, típushiba; b) vasútbiztonságot érintő munkakörülményi tényezőkben (lásd: A ) tervezett jelentős változás; c) közlekedésbiztonságot veszélyeztető, gyakorlattá vált utasításellenes munkavégzés; d) rendszerhiba miatt bekövetkezett vasútbiztonsági rendkívüli események, balesetek, katasztrófa balesetek; e) vezetői, illetve hatósági ellenőrzések közben azonosított veszélyek. A fenti felsorolás szerint a) esetben a kockázatbecslést (és a teljes kockázatértékelést) annak a szervezetnek kockázatkezelésre kijelölt munkavállalója köteles elvégezni, ahol a veszély felmerült; b) esetben a kockázatértékelést annak a szervezetnek kockázatkezelésre kijelölt munkavállalója köteles elvégezni, amely a vasútbiztonságot érintő változtatást be kívánja vezetni; c) esetben a kockázatértékelést annak a szervezetnek kockázatkezelésre kijelölt munkavállalója köteles elvégezni, ahol a veszély felmerült; d) esetben a kockázatértékelését a MÁV-START Zrt. Biztonság végzi; e) esetben a kockázatértékelést annak a szervezetnek kockázatkezelésre kijelölt munkavállalója köteles elvégezni, amelynek a területén az ellenőrzést végrehajtották.

13 13 ELJÁRÁS Oldal: 9/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A munkakörülményi tényezőkben bekövetkezett változás jelentősnek minősítésénél az A pont rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az olyan vasútbiztonsági rendkívüli eseményeket követően, melyek bekövetkezése nem a Társaság által alkalmazott biztonságirányítási rendszer esetleges hiányosságaira vezethető vissza - hanem valamely külső fél, vagy egyéni hibázás (human factor) okozta -, a BIK Q, illetve I eljárásai szerint kell intézkedéseket hozni. Amennyiben a kockázatértékelési folyamat során az értékelést végző szervezet önállóan nem képes ellenőrizni valamennyi veszélyt és kapcsolódó biztonsági követelményt, az A.5.1. pontban leírtak szerint kell eljárni. Az évente történő rendszerelemzés alapján az veszélynyilvántartásba bevont veszélyek köre változtatásra kerül a bekövetkező események száma és tendenciája alapján, a Társaság vasútbiztonsági tanúsítványának éves felülvizsgálatával párhuzamosan. A A vasútbiztonsági kockázatértékelést végző személyek A vasútbiztonsági kockázatértékelést a következő munkatársak végzik: Vasútbiztonsági kockázatértékelési szakértő (a továbbiakban: kockázatkezelés irányító) és a Vasútbiztonsági kockázatfelelősök (a továbbiakban: kockázatfelelősök) A vasútbiztonsági kockázatkezelésben részvevő munkavállalókat évente egy alkalommal továbbképzésben kell részesíteni. A A kockázatkezelés irányító A kockázatértékelést irányító a vezérigazgató által kijelölt, 3. mellékletnek megfelelő megbízó levéllel írásban megbízott személy, akinek biztonsági (védelmi) szakértőnek kell lennie és rendelkeznie kell az alábbiakkal: Ismeri a kockázatértékelés általános megközelítését. Képes ezt a munkahelyre és a szükséges feladatokra alkalmazni: a biztonsági és egészségvédelmi problémák azonosítását, a fellépés szükségességének felmérését és rangsorolását, a kockázatok kiküszöböléséhez vagy csökkentéséhez rendelkezésre álló lehetőségek ajánlását és azok viszonylagos hasznát, ezek hatékonyságának értékelését, a biztonság és egészségvédelem javítását szolgáló intézkedéseket, a helyes gyakorlatok előmozdítását és az ezekkel kapcsolatos kommunikációt.

14 14 ELJÁRÁS Oldal: 10/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések Képes felismerni azokat a helyzeteket, amelyekben külső segítség nélkül nem lehet megfelelően értékelni a kockázatot és tanácsot tud adni a további segítség szükségességéről. A kockázatkezelés irányító feladata a rendszer fejlesztése, a kockázatfelelősök szakmai irányítása és a szervezetek közötti egyeztetés. A A kockázatfelelősök A kockázatfelelősök a szolgáltatásban részvevő szervezeti egységek munkatársai, akiket a szervezeti egységük vezetője jelöl ki és 4. mellékletnek megfelelő megbízó levéllel írásban bíz meg. A megbízás tényét a kockázatkezelés irányító felé a szervezeti egység vezetőjének jeleznie kell. A MÁV-START Zrt. alábbi szervezeti egységeinél legalább egy fő kockázatfelelős munkavállalót kell kijelölni Humánerőforrás Biztonság Technológiatervezés Műszaki fejlesztés Járműmenedzsment Üzemeltetés támogatás Valamennyi területi igazgatóság Vasútijármű javítás Az A.1.8. pontban rögzítet feladatokat a kockázatfelelősök végzik. A kockázatfelelősök kijelöléséért, a szervezetre vonatkozó (A ) kockázatok vizsgálatáért, nyilvántartásáért, a helyesbítő intézkedésekért és a felülvizsgálatokért az adott szervezeti egység SZMSZ szerinti vezetője a felelős. Az érintett szervezetnek figyelemmel kell lennie a tevékenységük által kezelt, az A.4. pontban meghatározott kapcsolódási pontokon megjelenő kockázatok azonosítására, kezelésére.

15 15 ELJÁRÁS Oldal: 11/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A.1.7. A kockázatértékelés leírása A kockázatkezelés számos egymásba fonódó, egymásra ható elem megfelelő egyensúlyának megteremtését célzó ciklikus folyamat. A kockázatokat nem egymástól függetlenül, önmagukban kell vizsgálni, mivel ezek hatással lehetnek egymásra, illetve egyik kockázat bekövetkezése eredményezheti további kockázatok megjelenését is. A hatékony kockázatkezelés éppen ezért egyszerre több kockázat párhuzamos kezelését kell, hogy jelentse. A kockázatkezelés folyamata négy fő lépést tartalmaz: veszélyek beazonosítását (A ), kockázatok értékelését (A.1.8.), kockázatok elfogadható szinten tarása érdekében teendő intézkedéseket (A.1.9.) és az elfogadható kockázati szinttel történő összevetés alapján a kockázatok felülvizsgálatát (A.2.2.). Ezek a lépések nem különülnek el élesen egymástól, hanem egybeolvadnak, átfedik egymást. Elemzési módszerrel azoknak a feltételeknek és tényezőknek a meghatározását és elemzését kell elvégezni, amelyek előidézik az előzetesen definiált nemkívánatos esemény bekövetkezését, illetve jelentősen befolyásolják a rendszer működését, biztonságát. A kockázatkezelés menetét az 3. ábra mutatja be

16 16 ELJÁRÁS Oldal: 12/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések 3. számú ábra: a kockázatkezelés menete A.1.8. A vasútbiztonsági kockázatkezelés alkalmazásával kapcsolatos eljárási szabályok A A kockázatkezelés dokumentálása A kockázatértékelés és a veszélykezelés lépéseit a MÁV-START Zrt. veszélynyilvántartásában kell dokumentálni. A Biztonságot veszélyeztető események statisztikai moduljának elérhetősége: Részletes leírást az 1. sz. melléklet tartalmazza. A veszélynyilvántartást a kockázatfelelősöknek és a kockázatértékelést irányító személynek az A.1. pontban leírtak szerint folyamatosan frissítenie kell a bekövetkező változásoknak megfelelően. A veszélynyilvántartásban szerepelnie kell az összes veszélynek, azok lehetséges okának, várható hatásának mennyiségi és minőségi értékelésnek, illetve a biztonsági követelményeknek való megfelelésnek a javasolt és végrehajtott intézkedésekkel.

17 17 ELJÁRÁS Oldal: 13/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A Veszélyazonosítás A veszélyazonosítás deduktív módszerrel történik, azt kell meghatározni, hogy egy adott hibás állapot hogyan jött vagy jöhet létre. Az elemzés során az adott állapottól visszafelé kell haladni. A vizsgált rendszer részekre, alrendszerekre, komponensekre bontását, a határok kijelölését a rendelkezésre álló adat határozza meg. A vasútbiztonságot érintő munkakörülményi tényezőkben bekövetkezett jelentős változások esetén (A ). A kockázatértékelés során az eredeti állapothoz képest kell a bekövetkezett változást értékelni. Amennyiben a kockázatértékelés végzésére kötelezett szervezet egy adott változásról nem képes egyértelműen meghatározni, hogy jelentősnek minősül e, akkor erről a kockázatkezelés irányító dönt. Az alábbi kritériumok alapján kell a változás jelenőségéről dönteni: a hiba következménye: a legrosszabb esetre vonatkozó hihető forgatókönyv az értékelés alatt álló rendszer meghibásodásának esetére, figyelembe véve az értékelés alatt álló rendszeren kívüli biztonsági akadályok meglétét; a változtatás végrehajtása során alkalmazott újítás: ez egyrészt a vasúti ágazat szempontjából innovatív, másrészt a változtatást végrehajtó szervezet számára újdonságot jelentő változtatásokra vonatkozik; a változtatás összetettsége; nyomon követés: a végrehajtott változtatásnak a rendszer teljes élettartamán keresztül történő figyelemmel kísérésére és a megfelelő beavatkozásra való képesség hiánya; visszafordíthatóság: a rendszer változtatás előtti állapotának visszaállítására való képesség hiánya; addicionalitás: a változtatás jelentőségének megvizsgálása a vizsgált rendszerben bekövetkezett valamennyi olyan újabb, biztonsági vonatkozású változás figyelembevételével, amely korábban nem minősült jelentősnek. A döntését alátámasztó releváns dokumentumokat meg kell őrizni. A veszélyazonosítást minden szakterület a vasútbiztonsággal összefüggő változásra köteles elkészíteni a bevezetés előtt, és visszatérően a kockázatértékelés során kötelezően meghatározandó időszakonként, de legfeljebb 12 havonta. Az A pontban felsorolt veszélyek felmerülése esetén a kockázatvizsgálatot folyamatosan kell végezni, a veszélynyilvántartást naprakészen tartva kell vezetni.

18 18 ELJÁRÁS Oldal: 14/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A Veszélyelemzés, kritériumokkal való összevetés A veszélyelemzés és a kockázat kezelésére vonatokozó intézkedés meghatározása az alábbi szempontok és kockázati mátrixok alapján történik. A 402/2013/EU végrehajtási rendelet szerint kockázatának elfogadhatóságát az alábbi módszerek egyikével, vagy kombinálásukkal kell vizsgálni magatartási kódexek (jogszabályok, utasítások, szabályzatok, technológiák, ÁME-k), referenciarendszerek (széles körben elfogadott módszertanok, szabványok), vagy a kifejezett kockázatbecslés alkalmazásával. A A hatás, veszély mértékének meghatározása a kifejezett kockázatbecslés alkalmazása során A veszély mértékének meghatározásakor az alábbi skálát kell fegyelembe venni: Több személy súlyos, vagy halálos sérülése, Egy személy súlyos, vagy halálos sérülése, Személysérülés és/vagy 5 millió forint feletti anyagi kár, 1 és 5 millió forint közötti anyagi kár, Bármilyen Közös Biztonsági Mutatót érintő esemény bekövetkezése. A A bekövetkezés valószínűsége a kifejezett kockázatbecslés alkalmazása során A bekövetkezés valószínűségét a következő három évre vonatkozóan kell megbecsülni. A bekövetkezés valószínűsége a következő 3 évben 0,1 A bekövetkezés becsült valószínűsége 10 % 0,3 A bekövetkezés becsült valószínűsége 30 % 0,5 A bekövetkezés becsült valószínűsége 50 % 0,7 A bekövetkezés becsült valószínűsége 70 % 0,9 A bekövetkezés becsült valószínűsége 90 % A Kifejezett kockázatbecslés a megelőzési szakaszban Ha kifejezett kockázatbecslés módszerét használjuk és az elemzett tényezőben szereplő veszély, vagy veszélyek még nem okoztak konkrét biztonsági eseményt, vagy hatásuk nem mérhető, akkor alábbi kockázati mátrixot kell használni.

19 Veszély mértéke ÉRTESÍTŐ 19 ELJÁRÁS Oldal: 15/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A pont szerint: Vasútbiztonságot érintő munkakörülményi tényezőkben tervezett jelentős változás, Vezetői, illetve hatósági ellenőrzések közben azonosított veszélyek vizsgálata esetén: kockázati index 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 0,4 1,2 2 2,8 3,2 0,3 0,9 1,5 2,4 2,7 0, ,4 1,8 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 A vasútbiztonságot érintő munkakörülményi Valószínűség tényezőkben bekövetkezett jelentős változások esetén az eredeti állapothoz képest kell a bekövetkezett változást értékelni. A Kifejezett kockázatbecslés bekövetkezett vasútbiztonsági esemény kockázatának elemzésekor Ha kifejezett kockázatbecslés módszerét használjuk és az elemzett tényezőben szereplő veszély, vagy veszélyek már okoztak konkrét biztonsági eseményt és/vagy a hatásuk mérhető, akkor alábbi kockázati mátrixokat kell használni. A pont szerint: Karbantartási hiányosságból eredő közlekedésbiztonságot érintő műszaki nehézmény, közlekedésbiztonságot veszélyeztető alkatrészhiány, típushiba. Közlekedésbiztonságot veszélyeztető, gyakorlattá vált utasításellenes munkavégzés, Rendszerhiba miatt bekövetkezett vasútbiztonsági rendkívüli események, balesetek, katasztrófa balesetek bekövetkezése esetén:

20 Veszély mértéke ÉRTESÍTŐ 20 ELJÁRÁS Oldal: 16/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések alapindex 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 0,4 1,2 2 2,8 3,2 0,3 0,9 1,5 2,4 2,7 0, ,4 1,8 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 Valószínűség kockázati index = alapindex gyakoriság gyakoriság évenként 26-nál több esemény évenként esemény évenként esemény évenként 6-10 esemény évenként 0-5 esemény 1,5 1,25 1 0,75 0,5 Bekövetkezett vasútbiztonsági esemény vizsgálatakor meg kell vizsgálni az esemény által felmerülő veszélyeket és az alapindexet ezekre külön - külön meg kell határozni. A gyakorisági index a veszélyt kiváltó esemény előfordulási gyakoriságára vonatkozik. A kockázati indexet - mely az alapindex és a gyakoriság szorzata - minden vizsgált veszélyre meg kell határozni. Például: tolatási mozgás során vezetőállás csere elmulasztása Lehetséges veszély: a mozdonyvezető nem képes megfelelően ellenőrizni a vágányutat, a mozdonyvezető rosszul határozza meg bejárandó távolságot és az alkalmazható sebességet, a jármű mozgása korábban megkezdődik, mint ahogy a tolatásban részt vevő, vagy a közelben tartózkodó többi személy ezt feltételezné.

21 21 ELJÁRÁS Oldal: 17/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A A kockázati indexek, kockázatok fokozatai Alacsony kockázat A kockázati index 0,1 és 1,5 között van Közepes kockázat: A kockázati index 1,5 és 2,4 között van Magas kockázat: A kockázati index 2,5 fölött van Az A.2. pontban leírt helyesbítő intézkedések tervezésekor kell a kockázatok fokozatait figyelembe venni. A.1.9. Meghatározott biztonsági szint A Elvárt biztonsági szint A MÁV-START Zrt. vasútbiztonsági szempontú minőségi és mennyiségi célkitűzéseket határoz meg, melyet a megelőző évről készített éves beszámoló jelentés tartalmaz ( K eljárás). A kockázatelemzés folyamatában a kritériumokkal való összevetés során ezeket az éves vasútbiztonsági célkitűzéseket kell figyelembe venni, mint elvárt biztonsági szintet. A Elviselhető hatás A kockázatok hatásainak meghatározásánál (A.1.8. pont) dönteni kell a biztonságot érintő hatások mértékéről. E tekintetben a hatás az elviselhetőség szintén belül van, vagyis a kockázati index 1,5- nél alacsonyabb ha: az esemény bekövetkezése esetén nem valószínű a személyi sérüléssel járó következmény a várható anyagi kár nem éri el az 5 millió forintot A.2. Döntés a megelőző fellépésről Abban az esetben, ha a vizsgált folyamat nem teljesíti az elvárt biztonsági szintet, illetve a kockázat nagyobb az A pontban meghatározott mértéknél a kockázat csökkentése érdekében a BIK I eljárásában szabályozott intézkedést kell hozni. A kockázatok kiküszöbölését vagy csökkentését szolgáló megfelelő intézkedések tervezése során meg kell állapítani, hogyan lehet kizárni, enyhíteni vagy ellenőrizni a veszélyeket. A beavatkozás konkrét szintjét és módját a felmerült veszély sajátosságai alapján a 4. sz. ábra és az alábbi felsorolás figyelembevételével az érintett terület vezetőjének kell meghatározni. A döntés során Társaság saját hatáskörében megtehető intézkedéseket kell előnyben részesíteni.

22 22 ELJÁRÁS Oldal: 18/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések Alacsony kockázat esetén intézkedés: Ha lehetséges, fokozni kell a védelmet a már elért szint fenntartására. A kockázatértékelés során definiált időközönként vissza kell térni a helyzet értékelésére, annak megállapítására, hogy a körülmények változatlanok maradtak-e. Közepes kockázat esetén intézkedés: A kockázatvizsgálatot végző szervezet, vagy Területi Igazgatóság szintjén kell intézkedést hozni a kockázati index 1,5 alá csökkenéséig. Magas kockázat esetén intézkedés: Felsővezetői szinten kell intézkedést hozni a kockázati index 1,5 alá csökkenéséig. 4. sz. ábra: a cselekvési szintek és a kockázati mátrix kapcsolata A veszélynyilvántartásba a javasolt biztonsági intézkedések is bevezetésre kerülnek. Amennyiben a becsült kockázat nem elfogadható, azonnali biztonsági intézkedések meghatározása és végrehajtása történik a kockázat elfogadható szintre csökkentése érdekében. A kockázat csökkenését elősegítő javaslatot a kockázatértékelést végző szervezet az érintett folyamatgazda számára teszi meg, aki a végrehajtás tekintetében intézkedni köteles.

23 23 ELJÁRÁS Oldal: 19/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A.2.1. Cselekvés A megelőző- és védőintézkedések bevezetése rangsorolási elv alapján történik (az összes probléma minden valószínűség szerint nem oldható meg azonnal). Meghatározásra kerül, hogy ki, mikor és mit tesz és melyek az intézkedések végrehajtására szánt eszközök. A BIK vonatkozó eljárásai részletezik a teljesítendő feltételeket, beleértve a személyzet kompetenciáját, a biztonsághoz kapcsolódó információcserét és az adatrögzítést. A.2.2. Nyomon követés és felülvizsgálat A feltárt kockázatok elfogadható szint alá csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósulását az érintett vezetőnek a kockázatfelelős útján nyomon kell követnie. Ezt a folyamatot a BIK I jelű folyamatos fejlesztés biztosításáról szóló eljárásában szabályozott módon kell végrehajtani. A kockázat értékelés a veszélynyilvántartásban meghatározott időközönként, vagy a kockázat szempontjából egyéb jelentős változás esetén felülvizsgálat alá kerül annak biztosítása érdekében, hogy érvényes és naprakész maradjon. Ez a kockázatkezelési eljárás ismétlődik az a 3. számú ábrán bemutatott folyamat alapján. A folyamat akkor ér véget, amikor az azonosított veszélyekhez kapcsolódó kockázatok elfogadásához szükséges valamennyi biztonsági követelményrendszer által történő teljesítését igazolják és azokat a veszélynyilvántartásba bevezetik. A veszélynyilvántartásba a teljesítések igazolását a felülvizsgálat részbe annak a kockázatfelelősnek kell megtennie, aki az eredeti kockázatértékelést rögzítette. A.3. A kockázatok kezelésére irányuló intézkedések eredményességének figyelemmel kísérése és szükség esetén a változtatások végrehajtása A.3.1. Az intézkedések rangsorolása Az eljárás célja annak megállapítása, hogy az elvárt védelem megvalósult e, illetve milyen döntéseket kell hozni a szolgáltatást nem veszélyeztető és a megfelelő vasútbiztonság körülményeinek megvalósulása érdekében. A döntés előkészítés során mérlegelni kell, hogy vannak-e olyan körülmények, veszélyeztetések, amelyek közvetlen veszéllyel járhatnak, ugyanakkor a MÁV-START Zrt. jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az eredményeket teljes körűen és azonnal megvalósíthassa.

24 24 ELJÁRÁS Oldal: 20/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A.3.2. A meghozott intézkedések megvalósulásának ellenőrzése A kockázat értékelés eredményeképpen meghatározott intézkedések megvalósulása ellenőrzésre kerül. Ezért a MÁV-START Zrt. az irányítási piramis valamennyi szintjén beépíti azokat az ellenőrzési kötelezettségeket, amelyekkel az elért eredmények fenntarthatók. Az intézkedések megvalósulásáért a kijelölt szervezet, ennek hiányában az SZMSZ szerint illetékes szervezet a felelős. A.3.3. A kockázat elemzés megismétlése A munkakörnyezet és az alkalmazott munkafolyamatok folyamatosan változhatnak. Ha olyan jellegű jelentős változás következik be, amely a vasútbiztonságot érinti, a kockázatértékelés folyamatát újra el kell végezni, az A.1.8. pontban leírtak szerint. Ez az eljárás érvényes akkor is, ha a munkakörülmények, a munkakörnyezet, vagy a munkafolyamatok a vasútbiztonság szempontjából kedvező irányba változtak. A.4. Kapcsolódási pontok A.4.1. A kapcsolódási pontok meghatározása A A vasúti közlekedés rendszerén belüli kapcsolódási pontok A kapcsolódási pontok elemzése során meg kell határozni az adott tevékenység végrehajtásának vasútbiztonságot befolyásoló tényezőit. A kapcsolódási pontokon történő kockáztok azonosítását, kezelésük módját az érintett folyamatgazda és a külső fél közösen végzi. A Kapcsolódási pontok a vasúti közlekedés rendszerén kívüli felekkel A vasúti közlekedés rendszerétől független szereplők tevékenységéből eredő kockázatokat (BIK D eljárás ) azonosítani és az észserűség határain belüli kezelni kell. A kezelésük módja az A.1. fejezetben leírtak szerint történjen. A.4.2. A kapcsolódási pontok kezelése A Társaság megrendelőkkel, pályahálózat üzemeltetőkkel, karbantartást végző szervezetekkel, gyártókkal, beszerzőkkel, szolgáltatást nyújtókkal, egyéb külső felekkel történő együttműködés a vonatkozó jogszabályok alapján és a megkötött szerződésekben kialakított viszonyrendszer szerint történik. A szerződéskötési folyamatok során a Társaság kiemelten kezeli a közös, kockázatok csökkentésére irányuló megfelelő intézkedések bevezetését.

25 25 ELJÁRÁS Oldal: 21/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A kapcsolódási pontokon a kockázatkezelési folyamat során felszínre kerülő további veszélyek és kockázatok csökkentését célzó intézkedések bevezetése a szerződések módosításáig operatív módon történik. A hatékony működés, szolgáltatás érdekében a MÁV-START Zrt teljes szolgáltatási folyamatát több modul felépítésű informatikai rendszer támogatja. A folyamat fő moduljai illeszkednek a vasút szakmai folyamatokhoz. A modulok interfészeken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A.5. Az érintett szervezetekkel való dokumentációs és kommunikációs folyamatok, a szervezetek szerepkörének és felelősségének megállapítása, továbbá az információcserére vonatkozó előírások A.5.1. Több részt vevő szervezet esetén a dokumentációs és kommunikációs folyamatok Amennyiben a kockázatértékelési folyamat során az értékelést végző szervezet önállóan nem képes ellenőrizni valamennyi veszélyt és kapcsolódó biztonsági követelményt, abban az esetben köteles értesíteni a másik érintett szervezete(ke)t, aki(k) köteles(ek) közreműködni. A veszélynyilvántartásba annak a szervezetnek kell bevezetnie az azonosított veszélyt, aki a kockázatértékelést először megkezdte, de a másik szervezetnek azt bejegyzésével el kell fogadnia. Amennyiben a szervezetek szerepkörének és felelősségének megállapításában vita merül fel, akkor a veszélynyilvántartásba bevezető kockázatfelelőst a kockázatértékelést irányító jelöli ki, az eljárásban leírtak figyelembevételével. A.5.2. A kockázatértékelés eredményeinek a szervezeten belüli többi eljárásban való felhasználása, és azoknak az érintett személyzettel való ismertetése A kockázatkezelés nem megfelelő döntéshozatali és jelentéstételi folyamatba történő integrálása, vagy az újonnan fellépő kockázatok azonosításának lassúsága további veszélyeket rejt magában. A hatékony rendszer lényeges eleme az üzenetek közvetítésének módja és időzítése az alkalmazottak és a külső szereplők felé. A vasútbiztonsági kockázatkezelés során a kockázatfelelősök kijelölése egyértelmű felelősség és hatáskör összerendelést biztosít. A munkavégzés kereteit meghatározó magatartási kódexek (utasítások, szabályzatok) a szervezetek részére megküldésre kerülnek. Az SZMSZ alapján a MÁV-START Zrt. kialakította az informális csatornákat, melyek biztosítják a célok megfogalmazását és kommunikálását a szervezeten belül. Kiemelt feladat a biztonságtudatos kultúra és a vasútbiztonsági kockázatkezeléshez kapcsolódó kommunikáció fejlesztése.

26 26 ELJÁRÁS Oldal: 22/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A vasútbiztonsági kockázatkezelési eljárás információkat gyűjt, rendszerez és elemez és ezek segítségével előre jelzi a várható hatásokat. A döntéshozatal hatásait mérni és értékelni kell, az eredmények tükrében kell, szükség esetén beavatkozni, korrigálni. A folyamat láncszerű ismétlődését biztosítani kell. A kockázatértékelés eredményeinek rögzítése a veszélynyilvántartásban történik, melyhez a szervezetek megfelelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói hozzáférnek és kezelnek. A veszélynyilvántartásban tárolt információk a Társaság más eljárásaiban is felhasználhatóak. A.6. A szabályozás eredményességének figyelemmel kísérése és szükség esetén a változtatások végrehajtása A vasútbiztonsággal és a vasútbiztonsági kockázatok kezelésével kapcsolatos szabályozás eredményességének figyelemmel kísérése az A.1. pontban leírt folyamat szerint kockázatértékelés keretén belül, illetve a vasútbiztonsági tanúsítvány éves hatósági ellenőrzése során történik. Az önellenőrző és a folyamatos fejlesztés biztosítását lehetővé tévő folyamatok beépítésre kerültek a szabályozási rendszerbe. Részletes leírásuk a folyamatos fejlesztés biztosításáról szóló a BIK I részét képező eljárásban található. A szabályozás eredményességét és hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell. Ezért a MÁV- START Zrt. az irányítási piramis valamennyi szintjén beépíti azokat az ellenőrzési kötelezettségeket, amelyekkel az elért eredmények fenntarthatók. Az eredményességért a kijelölt szervezet, ennek hiányában az SZMSZ szerint illetékes szervezet a felelős. A szükséges változtatások végrehajtása az A.1. pontban és az E. Eljárásban leírt és dokumentált módon történik.

27 27 ELJÁRÁS Oldal: 23/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések 1. sz. melléklet Biztonságot veszélyeztető események statisztikai modulja A végrehajtási folyamatban keletkezhetnek biztonságot veszélyeztető és rendkívüli események, szolgáltatás minőségi hibák rögzítésére szolgáló adatgyűjtő és elemző rendszer, amely integráltan kapcsolódik a többi rendszerhez. Ez a rendkívüli eseményeket rögzítő Trakciós Rendkívüli Események (a továbbiakban: TRES) és az Elektronikus Menetigazolvány (a továbbiakban: EMIG- FVS) rendszerekből kerül kialakításra. Az adatokat az alábbi forrásból gyűjti: Arra jogosultsággal rendelkező felhasználók kézi rögzítésből, A MÁV PÜ RES rendszeréből interfészen keresztül kerül átvételre a Cégcsoport más szervezeténél rögzített eseményekhez kapcsolódó információk. Az MFB berendezéseken a mozdonyvezetők előre definiált kódokkal, illetve szabadon beírható szövegekkel közvetlenül rögzíthetik a szolgáltatási folyamaltot érintő, jármű meghibásodási eseményeket. A vonatforgalom alapján automatikusan figyeli a vonatkéséseket. Vonatra, járműre engedélyezett sebesség túllépés ellenőrzése MFB adatok alapján. Menet-tolatás kapcsoló kezelésének ellenőrzése MFB adatok alapján. Kárelszámoláshoz kapcsolódó események rögzítése alapján.

28 28 ELJÁRÁS Oldal: 24/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések A kockázatkezelés dokumentálása TRES rendszerben A kockázatértékelés és a veszélykezelés lépéseit a Társaság. veszélynyilvántartásában kell dokumentálni. Alkalmazott kockázatkezelés folyamata: Kockázat azonosítása Reszortosi Ellenőrző Modul (EMIG REM) Rendkívüli eseményként rögzített (TRES) Egyéb módon azonosított kockázat Kockázat azonosítása Kockázat azonosítása Kockázat azonosítása Automatikus áttöltés Azonosított kockázatok (TRES) Azonosítás: Utast érintő; Műszaki; Személyzetet érintő; Munka körülmény;.. Kézi rögzítés TRES-be nem eseményként Kockázat értékelése Egyedi és statisztikai elemzések Hatás meghatározása, Bekövetkezés valószínűsége; Kockázat fokozatai Kockázatokra adott válaszlépések megfogalmazása Egyedi és statisztikai elemzések és a kockázat fokozati alapján Elfogadható kockázati szinttel történő összevetés alapján a kockázatok felülvizsgálata. Döntés a megelőző lépésről Cselekvés A rendszer elérhetősége: A rendszerbe feltöltésre kerülnek az eseményekkel kapcsolatos dokumentumok, így a mozdonyvezetői eseménykönyvek is.

29 29 ELJÁRÁS Oldal: 25/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések Vonat továbbításhoz kapcsolódó kiemelt kockázatok adatgyűjtése, elemzése EMIG-FVS rendszer riportjaival Vonatra, járműre engedélyezett sebesség túllépés ellenőrzése MFB adatok alapján Menet tolatás kapcsoló nyílt vonalon történő többszöri kezelése MFB adatok alapján Az EMIG-FVS riportok adatait a reszortosok elemzik. Ha biztonsági szempontból kockázatosnak ítélik az eseményt, akkor ezt rögzítik az EMIG-FVS-ben és azok automatikusan áttöltésre kerülnek, a TRES rendszerbe, hogy egységes adatbázisban kerüljenek értékelésre a többi kockázati tényezővel. Fejlesztés alatt áll, hogy a lassújel adatok alapján a MFB-én mért sebességgel a sebesség túllépéseket elemezze. Fejlesztés alatt áll, hogy a mozdonyvezető a mozdonyfedélzeti berendezésen valós időben riasztatást kapjon, ha a megengedett sebességet túllépte.

30 30 ELJÁRÁS Oldal: 26/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. VIG 2. sz. melléklet Iktatószám: Kockázatértékelés vasútbiztonsági tanúsítvány módosítási kérelméhez Késztette:.. Vasútbiztonsági kockázatfelelős Jóváhagyta: Vasútbiztonsági kockázatirányító 9999

31 31 ELJÁRÁS Oldal: 27/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. VIG 1. Bevezetés A biztonsági kockázatkezelési eljárás célja az EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett, kockázatelemzésre és értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer elfogadásáról szóló 402/2013/EK értelmében a kockázatkezelési eljárásra alkalmazandó általános irányelvek meghatározása a vasútbiztonság fejlesztése és javítás érdekében. (Rövid leírás az eljárás megindításának okáról.)

32 32 ELJÁRÁS Oldal: 28/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. VIG 2. Kockázatelemzés, kockázatértékelés A veszélyelemzés felülete ID*, dátum A veszélyek felsorolása A kockázatvizsg álat módja Veszély mértéke Valószínűség Gyakoriság (ha számításba kell venni) Kockázat mértéke és fokozata Követelmény Intézkedés, Felelős Felülvizsgálat * A táblázatban egy sorszámhoz (ID) egy veszélyleírás tartozik, de ahhoz több veszély tartozhat. Ebben az esetben folytatólagosan kell kitölteni a táblázatot.

33 33 ELJÁRÁS Oldal: 29/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. VIG 3. sz. melléklet MEGBÍZÁS Név: Minta Minta Munkakör: Minta Minta Lakás: 9999 Minta, Minta utca 999. Szig.szám: XX TAJ szám: Adóazonosító jel: Törzsszám: Tisztelt Minta Minta Úr/Úrhölgy! számú megbízás A MÁV-START Zrt. kockázatkezeléséhez fűződő érdekek hatékony érvényesülése érdekében a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró munkáltató jogkörgyakorlóként ezennel megbízom Önt a Társaság területén a munkaköréhez kapcsolódó jelen megbízásban meghatározott vasútbiztonsági kockázatkezelés irányítási tevékenység ellátásával. 1. A vasútbiztonsági kockázatértékelési irányító feladatai: Kockázatvizsgálat irányítása, amely keretében vasútbiztonsági kockázatfelelős a veszélyek azonosítását és a kockázat felmérését végzi a rendelkezésre álló valamennyi információ szisztematikus felhasználásával. Kockázatelemzés irányítása, amely keretében a kockázatvizsgálaton alapuló lehetséges kockázatok azonosítása, csoportosítása és értékelése elvégzésre kerül. A kockázatok bekövetkezési valószínűségét, okozott hatását, illetve a kockázat bekövetkeztének elkerülésére, illetve hatásának csökkentésére teendő intézkedéseket kivizsgálását irányítja. Kockázatértékelés során a kockázatvizsgálatból és a kockázatelemzésből álló teljes folyamatot irányítja, felméri, kezeli és felügyeli a váratlan események vagy veszélyek kezelését annak érdekében, hogy megfelelőképpen biztosítsa a vasútbiztonsági előírások betartását. 2. Megbízott a jelen megbízás tárgyát képező ellenőrzési kötelezettségének a Megbízó külön rendelkezése szerint hó napjától személyesen, az irányadó jogszabályok és utasítások alapján köteles eleget tenni. 3. A jelen megbízás annak írásbeli visszavonásig érvényes. Budapest, minta hó 99. napján Megbízást átvettem:. Munkáltatói jogkörgyakorló (aláírás, dátum)

34 34 ELJÁRÁS Oldal: 30/30 A. A vasúttársaság tevékenységéhez kapcsolódó összes vasútbiztonsági kockázat kezelésére irányuló intézkedések 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. VIG 4. sz. melléklet MEGBÍZÁS Név: Minta Minta Munkakör: Minta Minta Lakás: 9999 Minta, Minta utca 999. Szig.szám: XX TAJ szám: Adóazonosító jel: Törzsszám: Tisztelt Minta Minta Úr/Úrhölgy! ::::::: számú megbízás A MÁV-START Zrt. kockázatkezeléséhez fűződő érdekek hatékony érvényesülése érdekében a MÁV-START Zrt. képviseletében eljáró munkáltató jogkörgyakorlóként ezennel megbízom Önt a biztonsági területen a munkaköréhez kapcsolódó jelen megbízásban meghatározott vasútbiztonsági kockázatfelelősi tevékenység ellátásával. B. A vasútbiztonsági kockázatfelelős feladatai: Kockázatvizsgálat végzése, amely keretében a veszélyek azonosítása és a kockázat felmérése rendelkezésre álló valamennyi információ szisztematikus felhasználásával. Kockázatelemzés végzése, amely keretében a kockázatvizsgálaton alapuló lehetséges kockázatok azonosítását, csoportosítását és értékelését elvégzi. A kockázatok bekövetkezési valószínűségét, okozott hatását, illetve a kockázat bekövetkeztének elkerülésére, illetve hatásának csökkentésére teendő intézkedéseket kivizsgálja. Kockázatértékelés során a kockázatvizsgálatból és a kockázatelemzésből álló teljes folyamat alatt azonosítja, felméri, kezeli és felügyeli a váratlan eseményeket vagy veszélyeket annak érdekében, hogy megfelelőképpen biztosítsa a vasútbiztonsági előírások betartását. 2. Megbízott a jelen megbízás tárgyát képező ellenőrzési kötelezettségének a Megbízó külön rendelkezése szerint hó napjától személyesen, az irányadó jogszabályok és utasítások alapján köteles eleget tenni. 3. A jelen Megbízással összefüggő tevékenység keretében utasítási jog gyakorlására a vasútbiztonsági kockázatértékelést irányító munkavállaló: Minta Minta, (telefonszám) jogosult. 4. A jelen megbízás annak írásbeli visszavonásáig érvényes. Budapest, minta hó 99. napján. Munkáltatói jogkörgyakorló Megbízást átvettem: (aláírás, dátum)

35 35 ELJÁRÁS Oldal: 1/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó

36 36 ELJÁRÁS Oldal: 2/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Tartalomjegyzék Tehervagonok karbantartása I. AZ IRÁNYÍTÁSI FELADATKÖRRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK I.1. Vezetői feladat elkötelezettség a szervezet karbantartási rendszerének fejlesztése és végrehajtása, valamint hatékonyságának folyamatos javítása iránt I.1.a) a szervezet által nyújtott szolgáltatás típusának és nagyságrendjének megfelelő, valamint a szervezet vezető tisztségviselője vagy megbízottja által jóváhagyott karbantartási politika létrehozása; I.1.b) a jogi keretnek megfelelő és a szervezet típusával, méretével és a felmerülő kockázatokkal összhangban álló biztonsági célok létrehozása; I.1.c) a szervezet átfogó biztonsági teljesítményének a vállalati szinten megállapított biztonsági célokhoz viszonyított értékelése; I.1.d) a célkitűzések megvalósítására szolgáló tervek és eljárások kidolgozása; I.1.e) a szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátása az e mellékletben szereplő követelményeknek való megfelelésre irányuló összes folyamat elvégzéséhez; I.1.f) a többi irányítási tevékenység karbantartási rendszerre gyakorolt hatásának azonosítása és kezelése; I.1.g) annak biztosítása, hogy a felső vezetés ismeri a teljesítményvizsgálat és az ellenőrzés eredményeit, és átfogó felelősséget vállal a karbantartási rendszer változtatásainak végrehajtásáért; I.1.h) annak biztosítása, hogy a személyzet képviselői részt vesznek a személyzet részvételével járó üzemeltetési eljárások biztonsági vonatkozásainak meghatározásában, kidolgozásában, azok ellenőrzésében és felülvizsgálatában, illetve annak biztosítása, hogy velük e kérdéskörökben egyeztetésre kerül sor I.2. Kockázatértékelés a tehervagonok karbantartásával kapcsolatos kockázatok, köztük a műveleti eljárásokból és a más szervezetek vagy személyek tevékenységeiből közvetlenül származó kockázatok értékelésére, valamint a megfelelő kockázatkezelési intézkedések azonosítására szolgáló strukturált megközelítés I.2.1. A MÁV-START Zrt. a következőkre vonatkozóan rendelkezik eljárásokkal: I.2.1.a) a szervezet által működésére vonatkozó kockázatok elemzése, beleértve a meghibásodásokból és a nem megfelelő gyártásból vagy a teljes életciklus során fellépő gyártási hiányosságokból eredő kockázatokat is; I.2.1.b) az a) pontban említett kockázatok értékelése; I.2.1.c) a kockázatok kezelésére irányuló intézkedések kifejlesztése és bevezetése

37 37 B. ELJÁRÁS Oldal: 3/145 A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.2.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik az üzembentartókkal, a vasúttársaságokkal, a pályahálózat-működtetőkkel vagy egyéb érdekelt felekkel történő együttműködés szükségességének és az az iránti elkötelezettség elismerésére vonatkozó eljárásokkal és megállapodásokkal I.2.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik kockázatértékelési eljárásokkal a berendezések, az eljárások, a szervezet, a személyzet vagy a kapcsolódási pontok változásainak kezelésére és a 352/2009/EK rendelet ( 1 ) alkalmazására I.2.4. A kockázatok értékelése során a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal az európai uniós és a nemzeti szabályozásnak, különösen a 89/391/EGK irányelvnek (2) megfelelő munkakörnyezet meghatározásának, biztosításának és fenntartásának szükségességének figyelembevételére I.3. Ellenőrzés annak biztosítására szolgáló strukturált megközelítés, hogy kockázatkezelési intézkedések vannak hatályban és ezek megfelelően működnek és teljesítik a szervezet céljait I.3.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a vonatkozó biztonsági adatok gyűjtésére, figyelemmel kísérésére és elemzésére, beleértve a következőket: I.3.1.a) a vonatkozó folyamatok teljesítménye; I.3.1.b) a folyamatok eredményei (beleértve a beszállítók által szállított összes szolgáltatást és terméket); I.3.1.c) a kockázatkezelési intézkedések hatékonysága; I.3.1.d) a napi üzemelésből és karbantartásból eredő tapasztalatokra, üzemzavarokra, meghibásodásokra és javítására vonatkozó információk I.3.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy a baleseteket, váratlan eseményeket, a majdnem bekövetkező baleseteket és más veszélyes eseteket bejelentsék, feljegyezzék, kivizsgálják és elemezzék I.3.3. Valamennyi folyamat időszakos felülvizsgálatára a MÁV-START Zrt. független, pártatlan és átláthatóan működő belső ellenőrzési rendszerrel rendelkezik. E rendszer eljárásokkal rendelkezik a következőkre vonatkozóan: I.3.3.a) a belső ellenőrzési terv kidolgozása, amely a korábbi ellenőrzésekből és a teljesítmény figyelemmel kíséréséből származó eredmények függvényében felülvizsgálható; I.3.3.b) az ellenőrzések eredményeinek elemzése és értékelése; I.3.3.c) konkrét korrekciós intézkedésekre történő javaslattétel és azok végrehajtása; I.3.3.d) a korábbi intézkedések hatékonyságának ellenőrzése I.4. Folyamatos javítás a rendszeres figyelemmel kísérés, ellenőrzés, vagy egyéb lényeges források révén szerzett információk elemzésére, valamint az eredményeknek a tanulságok levonására és a biztonsági szint fenntartására vagy javítására irányuló megelőző vagy korrekciós intézkedések elfogadására való felhasználására szolgáló strukturált megközelítés... 69

38 38 B. ELJÁRÁS Oldal: 4/145 A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.4.a) az azonosított hiányosságokat kiküszöbölik; A nemmegfelelőségek kezelését az IEU04 számú Eljárási Utasítás írja le I.4.b) végrehajtják az új biztonsági fejlesztéseket; I.4.c) a belső ellenőrzés során tett megállapításokat felhasználják a rendszer fejlesztése során; I.4.d) szükség esetén megelőző vagy korrekciós intézkedéseket hajtanak végre annak biztosítására, hogy a vasúti rendszer megfelel a szabványoknak és más előírásoknak a berendezés egész életciklusa és a működés során; I.4.e) a balesetek, váratlan események, balesetveszélyes helyzetek és más veszélyes esetek kivizsgálására és okaira vonatkozó fontos információk oktatási célú, valamint szükség szerint a biztonsági szintet javító intézkedések meghozatalára történő felhasználása; I.4.f) a nemzeti vasútbiztonsági hatóság és a nemzeti vizsgáló testület által, valamint az ágazati vagy belső vizsgálatok során megfogalmazott vonatkozó ajánlásokat szükség szerint értékelik és végrehajtják; I.4.g) a vasúttársaságoktól, pályahálózat-működtetőktől, az üzembentartóktól és más vonatkozó forrásokból érkező fontos jelentéseket/tájékoztatást megfontolják, és figyelembe veszik I.5. Szervezeti felépítés és felelősség az egyéni és csoportos felelősségek meghatározására irányuló strukturált megközelítés a szervezet biztonsági céljainak biztonságos elérése érdekében I.5.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a felelősségek kiosztására az egész szervezet valamennyi vonatkozó folyamatára vonatkozóan I.5.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik a biztonsággal kapcsolatos felelősségi körök, valamint az azokhoz kapcsolódó sajátos funkciókkal és kapcsolódási pontjaikkal kapcsolatban megállapított felelősségi körök egyértelmű meghatározására szolgáló eljárásokkal. Ez magában foglalja a szervezet és az üzembentartók, és adott esetben a vasúttársaságok és a pályahálózat-működtetők közötti, fent említett eljárásokat I.5.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak biztosítására, hogy a szervezeten belül felelősséggel felruházott személyzet rendelkezzen a feladatai ellátásához szükséges felhatalmazással, hatáskörrel és megfelelő erőforrásokkal. A felelősségnek és a szakértelemnek összhangban állnak és összeegyeztethetőek az adott szereppel. A felhatalmazás írásba foglalt I.5.4. A MÁV-START Zrt. rendelkezik a szervezeten belüli vonatkozó folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységek koordinálását biztosító eljárásokkal I.5.5. A MÁV-START Zrt. rendelkezik olyan eljárásokkal, amelyek segítségével a biztonságirányítási szerepkört betöltő személyek teljesítményük alapján számon kérhetők

39 39 B. ELJÁRÁS Oldal: 5/145 A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.6. Szakmai alkalmassági nyilvántartás annak biztosítására szolgáló strukturált megközelítés, hogy a munkavállalók rendelkezzenek az előírt szakmai alkalmassággal annak érdekében, hogy a szervezet céljait minden körülmények között biztonságosan, eredményesen és hatékonyan érjék el I.6.1. A MÁV-START Zrt. szakmai alkalmassági nyilvántartási rendszerrel rendelkezik, amely a következőket biztosítja: I.6.a) a rendszerben az e melléklet követelményeinek való megfeleléshez szükséges valamennyi folyamat ellátásáért felelősséget viselő munkakörök azonosítása; I.6.b) a biztonsági feladatokat tartalmazó munkakörök azonosítása; I.6.c) az adott feladatokra a megfelelő képesítésű személyzet beosztása; I.6.2. A MÁV-START Zrt. a szakmai alkalmassági nyilvántartási rendszerében eljárásokkal rendelkezik a személyzet szakmai alkalmasságának nyilvántartására, amelyek legalább a következőkre kiterjednek: I.6.2.a) a biztonsággal kapcsolatos feladatokhoz szükséges ismeretek, készségek és tapasztalatok meghatározása, a felelősségi körüknek megfelelően; I.6.2.b) kiválasztási elvek, beleértve a szükséges alapvégzettség szintjét, a mentális alkalmasságot és a fizikai erőnlétet; I.6.2.c) alapképzés és a megszerzett képesítésekre és készségekre vonatkozó képesítés vagy bizonyítvány; I.6.2.d) annak biztosítása, hogy a személyzet minden tagja tudatában legyen tevékenysége és fontosságának és jelentőségének, és annak, hogyan járulnak hozzá a biztonsági célok eléréséhez; I.6.2.e) folyamatos képzés és a meglévő ismeretek és készségek időszakos frissítése; I.6.2.f) adott esetben a kompetencia, a mentális alkalmasság és a fizikai erőnlét időszakos ellenőrzése; I.6.2.g) szükség szerint külön intézkedések balesetek/váratlan események vagy hosszabb munkahelyi távollét esetére I.7. Tájékoztatás annak biztosítására szolgáló strukturált megközelítés, hogy a fontos információk hozzáférhetők legyenek a szervezet valamennyi szintjén található döntéshozók számára I.7.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a jelentéstételi csatornákmeghatározására annak érdekében, hogy a szervezeten belül és a többi szereplővel történő kapcsolatában, beleértve a pályahálózat-működtetőket, a vasúttársaságokat és az üzembentartókat is, valamennyi vonatkozó folyamatot illetően megfelelő információcserére kerüljön sor és azokat gyors és egyértelmű módon közöljék a saját szervezetben, mind a más szervezetekben a megfelelő szereppel rendelkező személlyel

40 40 B. ELJÁRÁS Oldal: 6/145 A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.7.2. A megfelelő információcsere biztosítására a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következők vonatkozásában: I.7.2.a) az egyes információk fogadása és feldolgozása; I.7.2.b) az egyes információk azonosítása, létrehozása és terjesztése; I.7.2.c) megbízható és naprakész információk hozzáférhetővé tétele I.7.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak biztosítására, hogy a legfontosabb üzemeltetési információk: I.7.3.a) lényegesek és érvényesek; I.7.3.b) pontosak; I.7.3.c) teljes körűek, I.7.3.d) kellően naprakészek; I.7.3.e) ellenőrzöttek; I.7.3.f) következetesek és könnyen érthetőek (a használt nyelvezetet is beleértve); I.7.3.g) alkalmazásuk előtt ismertetésre kerülnek a személyzettel; I.7.3.h) a személyzet számára könnyen hozzáférhetők és szükség esetén másolatot is kapnak belőlük I.7.4. A 7.1, 7.2 és 7.3 pontban meghatározott követelmények különös tekintettel a következő üzemeltetési információkra alkalmazandók: I.7.4.a) a nemzeti járműnyilvántartás pontosságának és teljességének ellenőrzése, tekintettel a szervezet által karbantartott tehervagonok azonosítására (beleértve az arra szolgáló eszközöket is) és nyilvántartására; I.7.4.b) karbantartási dokumentáció; I.7.4.c) információ az üzembentartóknak és adott esetben az egyéb feleknek, köztük a vasúttársaságoknak vagy a pályahálózat-működtetőknek nyújtott támogatásról; I.7.4.d) információ a személyzet szakképzettségéről és a karbantartás-fejlesztés során végzett későbbi felügyeletről; I.7.4.e) információ a vasúttársaságok, üzembentartók és pályahálózat-működtetők műveleteiről (beleértve a kilométer- teljesítményt, a tevékenységek típusát és mértékét, váratlan eseményeket/baleseteket) és kéréseiről; I.7.4.f) az elvégzett karbantartásról szóló nyilvántartás, beleértve az ellenőrzések alatt feltárt hiányosságokat és a vasúttársaságok vagy a pályahálózat-működtetők által végrehajtott korrekciós intézkedéseket, például a vonat elindulása előtt, illetve útközben történő vizsgálatok és ellenőrzéseket;... 88

41 41 ELJÁRÁS Oldal: 7/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.7.4.g) üzembe helyezés és újbóli üzembe helyezés; I.7.4.h) karbantartási megbízások; I.7.4.i) karbantartási utasításokat tartalmazó, a vasúttársaságoknak/pályahálózatműködtetőknek és az üzembentartóknak nyújtandó műszaki információk; I.7.4.j) vészhelyzettel kapcsolatos információk a biztonságos üzemi állapot veszélyeztetettsége esetén, amelyek a következőket tartalmazhatják: I.7.4.i. a szervezet által karbantartott tehervagonok vagy a más karbantartásért felelős szervezet által karbantartott, de azonos sorozatú járművek használatára vonatkozó korlátozások vagy különleges üzemi körülmények alkalmazása. Ezt az információt az összes érintett féllel meg kell osztani; I.7.4.ii. a karbantartás során azonosított, a biztonsággal kapcsolatos ügyekről szóló sürgős információk, például egy több járműtípusban vagy sorozatban megtalálható alkatrészen felfedezett hiányosságok; I.7.4.k) A tanúsító szerv és a vonatkozó fogyasztók (beleértve az üzembentartókat is) számára készített éves karbantartási jelentés benyújtásához szükséges összes vonatkozó információ/adat, amely jelentést a nemzeti biztonsági hatóságok kérésére is hozzáférhetővé kell tenni I.8. Dokumentáció az összes vonatkozó információ nyomon követhetőségének biztosítására szolgáló strukturált megközelítés I.8.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal valamennyi vonatkozó folyamat megfelelő dokumentálásának biztosítása érdekében I.8.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: I.8.2.a) az összes vonatkozó dokumentáció rendszeres figyelemmel kísérése és frissítése; I.8.2.b) valamennyi vonatkozó dokumentáció formázása, elkészítése, terjesztése és változáskezelése; I.8.2.c) valamennyi vonatkozó dokumentáció fogadása, összegyűjtése és megőrzése I.9. Szerződéses tevékenységek az alvállalkozói tevékenységeknek a szervezet céljainak elérése érdekében történő megfelelő irányítását biztosító strukturált megközelítés I.9.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a biztonsági termékek és szolgáltatások azonosítására I.9.2. Amennyiben biztonsági termékek és szolgáltatások esetében vesszük igénybe az alvállalkozókat és/vagy beszállítókat, a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal kiválasztásuk időpontjában a következők ellenőrzésére:... 93

42 42 B. ELJÁRÁS Oldal: 8/145 A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.9.2.a) a vállalkozók, alvállalkozók és beszállítók képesítéssel rendelkeznek; I.9.2.b) a vállalkozók, alvállalkozók és beszállítók rendelkeznek megfelelő és dokumentált karbantartási és irányítási rendszerrel I.9.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal azoknak a követelményeknek a meghatározására, amelyeknek az ilyen vállalkozóknak és beszállítóknak eleget kell tenniük I.9.4. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak nyomon követésére, hogy a beszállítók és/vagy vállalkozók tudatában vannak-e a szervezet működésére vonatkozóan általuk előidézett kockázatoknak I.9.5. Amennyiben a vállalkozó vagy beszállító karbantartási/irányítási rendszere tanúsítással rendelkezik, a 3. pontban ismertetett ellenőrzési eljárás korlátozható a 3.1 pont b) pontjában említett szerződéses műveleti eljárások eredményeire I.9.6. A szerződéses felek közötti szerződésben legalább a következő folyamatokra vonatkozó alapelveket világosan meghatározzuk, ismertetjük és elosztjuk: I.9.6.a) a vasútbiztonsági kérdésekhez kapcsolódó felelősségek és feladatok; I.9.6.b) a fontos információk mindkét fél közötti átadásával kapcsolatos kötelezettségek; I.9.6.c) a biztonsággal kapcsolatos dokumentumok nyomon követhetősége II. A karbantartás-fejlesztési feladatkörre vonatkozó követelmények és értékelési szempontok II.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a biztonságot és a biztonsági szempontból kritikus alkatrészeket érintő valamennyi karbantartási tevékenység azonosítására és irányítására II.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal az alapvető átjárhatósági követelményeknek beleértve az egész életciklus során történő korszerűsítéseket is való megfelelés biztosítására, a következők révén: II.2.a) a vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokban (ÁME-k) meghatározott, alapvető átjárhatósági paraméterekkel kapcsolatos előírásoknak való megfelelés biztosítása; II.2.b) a karbantartási napló és az üzembe helyezési engedély (beleértve a nemzeti biztonsági hatóságok előírásait is), az ÁME-knek való megfelelőségi nyilatkozatok, az EK-hitelesítési nyilatkozatok, valamint a műszaki dokumentáció közötti, minden körülmények között biztosítandó összhang ellenőrzése;hu L 122/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja II.2.c) esetleges helyettesítések kezelése a karbantartás során a 2008/57/EK irányelv és a vonatkozó ÁME-k előírásainak megfelelően;... 99

43 43 ELJÁRÁS Oldal: 9/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó II.2.d) a kockázatkezelés szükségességének meghatározása, tekintettel a kérdéses helyettesítésnek a vasúti rendszer biztonságára gyakorolt potenciális hatására; II.2.e) a jármű biztonsági integritását befolyásoló valamennyi műszaki változás konfigurációjának kezelése II.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a speciálisan a karbantartásra kifejlesztett, illetve ahhoz előírt karbantartási berendezések, felszerelés és szerszámok kialakítására és végrehajtásának támogatására. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak ellenőrzésére, hogy ezeket a berendezéseket, felszereléseket és szerszámokat a karbantartási ütemtervvel összhangban és a karbantartási követelményeknek megfelelően használják, tárolják és tartják karban.... Hiba! A könyvjelző nem létezik. II.4. A tehervagonok üzembe állítása során a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: II.4.a) az eredeti dokumentáció beszerzése és elegendő információ gyűjtése a tervezett műveletekről; II.4.b) az eredeti dokumentáció elemzése és az első karbantartási napló elkészítése, figyelembe véve a kapcsolódó garanciákban található kötelezettségeket is; II.4.c) az első karbantartási napló megfelelő végrehajtásának biztosítása II.5. A karbantartási naplónak a tehervagon teljes életciklusán keresztül történő naprakészen tartása érdekében a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: II.5.a) a legalább a következőkkel kapcsolatos lényeges információk összegyűjtése: II.5.a.i. az eredményesen végrehajtott műveletek típusa és mértéke, beleértve többek között azokat az üzem közbeni eseményeket, amelyek potenciálisan befolyásolhatják a tehervagon biztonsági integritását; II.5.a.ii. a tervezett műveletek típusa és mértéke; II.5.a.iii. az eredményesen elvégzett karbantartás; II.5.b) a korszerűsítések szükségességének meghatározása, az átjárhatóságra vonatkozó határértékek figyelembevételével; II.5.c) a változásokra, azok jóváhagyására és végrehajtására vonatkozó javaslatok készítése, a kockázatértékelés eredményét figyelembe vevő, egyértelmű kritériumok alapján meghozott döntés érdekében; II.5.d) a változtatások megfelelő végrehajtásának biztosítása

44 44 B. ELJÁRÁS Oldal: 10/145 A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó II.6. Az alkalmassági nyilvántartás eljárásának a karbantartás-fejlesztési feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő, a biztonságot befolyásoló tevékenységeket figyelembe vesszük: II.6.a) a karbantartási naplón végrehajtott változtatások jelentőségének és a karbantartás során javasolt helyettesítések hatásának értékelése; II.6.b) a karbantartási napló létrehozásának és változásainak, valamint a karbantartás során történő helyettesítések kidolgozásának, értékelésének, érvényesítésének és jóváhagyásának kezeléséhez szükséges műszaki szakterületek; II.6.c) kapcsolási technikák (beleértve a hegesztést és a ragasztást), fékrendszerek, kerékpárok és vonókészülék, roncsolásmentes vizsgálati módszerek és karbantartási tevékenységek a veszélyes áruk szállítására szolgáló tehervagonok egyes komponensei, például a tartályok és szelepek esetében II.7. A MÁV-START Zrt. dokumentációs eljárása a karbantartás-fejlesztési feladatkörre való alkalmazásakor garantálja legalább a következő elemek nyomonkövethetőségét: II.7.a) a karbantartás folyamán történő helyettesítés kidolgozásával, értékelésével, érvényesítésével és jóváhagyásával kapcsolatos dokumentáció; II.7.b) járműkonfiguráció, beleértve többek között a biztonsággal kapcsolatos alkatrészeket; II.7.c) az elvégzett karbantartásról szóló nyilvántartás; II.7.d) a tapasztalati visszajelzésekről szóló vizsgálatok eredményei; II.7.e) a karbantartási napló valamennyi, egymást követő változata, beleértve a kockázatértékelést is; II.7.f) a karbantartás végrehajtásának és a járműállomány-karbantartás irányításának szakszerűségéről és felügyeletéről szóló jelentések; II.7.g) az üzembentartóknak, a vasúttársaságoknak és a pályahálózat-működtetőknek nyújtandó műszaki információk. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 122/ III. A járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre vonatkozó követelmények és értékelési szempontok III.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a karbantartás végrehajtásáért felelős szervezet hozzáértésének, rendelkezésre állásának és képességének ellenőrzésére a karbantartási megbízások kiadása előtt. Ez megköveteli, hogy a karbantartási műhelyek megfelelő képesítéssel rendelkeznek a karbantartás-végrehajtási feladat szerinti műszaki szakértelem követelményeiről szóló döntéshozatalhoz III.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a munkacsomag összeállítására és a karbantartási megbízás kiadására és jóváhagyására vonatkozóan

45 45 ELJÁRÁS Oldal: 11/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó III.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a tehervagonok időben történő karbantartásra küldésére vonatkozóan III.4. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a tehervagonok karbantartási célból, vagy meghibásodások azonosítása esetén történő üzemen kívül helyezésének irányítására III.5. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a tehervagonok elvégzett karbantartására és az üzembe helyezésre alkalmazandó, szükséges ellenőrző intézkedések meghatározására III.6. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal az üzembe helyezési dokumentációt figyelembe vevő, az újbóli üzembe helyezésre vonatkozó értesítés kibocsátására III.7. Az alkalmassági nyilvántartás eljárásnak a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább az újbóli üzembe helyezést figyelembe veszi III.8. A tájékoztatási eljárásnak a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket a karbantartás-végrehajtási feladatkör rendelkezésére kell bocsátani: III.8.a) az alkalmazandó szabályok és műszaki előírások; III.8.b) minden egyes tehervagon karbantartási terve; III.8.c) az alkatrészek listája, beleértve minden egyes rész kellően részletes műszaki leírását, amely lehetővé teszi az eredetinek megfelelő, ugyanazon biztosítékok melletti cserét III.8.d) az anyagok listája, beleértve a használatukra vonatkozó, kellően részletes ismertetőt és a szükséges egészségügyi és biztonsági tájékoztatást; III.8.e) a biztonságot befolyásoló tevékenységekre vonatkozó előírásokat meghatározó és az alkatrészekre vonatkozó, beavatkozási és használati közbeni korlátozásokat is tartalmazó dokumentum; III.8.f) azon alkatrészek vagy rendszerek listája, amelyekre jogi előírások vonatkoznak, és ezen előírások listája (beleértve a féktartályokat és a veszélyes áruk szállítására szolgáló tartályokat); III.8.g) valamennyi további, a biztonsággal kapcsolatos lényeges információ, a szervezet által végrehajtott kockázatértékelésnek megfelelően III.9. A tájékoztatási eljárásnak a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább az újbóli üzembe helyezésre vonatkozó információkat, beleértve a felhasználókra (vasúttársaságok és pályahálózat-működtetők) vonatkozó használati korlátozásokat is, közölni kell az érdekelt felekkel III.10. A dokumentációs eljárásának a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket kell nyilvántartásba venni:

46 46 ELJÁRÁS Oldal: 12/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó III.10.a) karbantartási megbízások; III.10.b) újbóli üzembe helyezés, beleértve a vasúttársaságokra vagy pályahálózatműködtetőkre érvényes használati korlátozásokat is IV. A karbantartás-végrehajtási feladatkörre vonatkozó követelmények IV.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: IV.1.a) a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkör által a megrendelt tevékenységekkel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk teljességének és megfelelőségének ellenőrzése; IV.1.b) a karbantartási megbízásnak megfelelő karbantartási szolgáltatások elvégzése érdekében alkalmazandó előírt, lényeges karbantartási dokumentumok és egyéb előírások használatának ellenőrzése; IV.1.c) valamennyi, a karbantartási megbízásokban szereplő vonatkozó karbantartási előírás valamennyi érintett személy számára történő hozzáférhetővé tételének biztosítása (pl. azáltal, hogy a belső munkahelyi utasításokba foglalják őket); IV.1.d) a karbantartási megbízásokban hivatkozott jogszabályokban és szabványokban meghatározott valamennyi vonatkozó karbantartási előírás valamennyi érintett személy számára történő hozzáférhetővé tételének biztosítása (pl. azáltal, hogy a belső munkahelyi utasításokba foglalják őket) IV.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következők biztosítása érdekében: IV.2.a) a karbantartási megbízásokban és a beszállítói dokumentációban meghatározott módon használják fel az alkotóelemeket (beleértve az alkatrészeket is) és anyagokat; IV.2.b) az alkotóelemeket és anyagokat a karbantartási megbízásokban és a beszállítói dokumentációban meghatározott, valamint kopást és károsodást kiküszöbölő módon tároljuk, kezeljük és szállítjuk; IV.2.c) valamennyi alkotóelem és anyag, beleértve az ügyfél által rendelkezésre bocsátottakat is, megfelel a vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírásoknak, valamint a vonatkozó karbantartási megbízások követelményeinek IV.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal alkalmas és megfelelő berendezések, felszerelés és szerszámok meghatározására, azonosítására, rendelkezésre bocsátására, nyilvántartására és hozzáférhetővé tételére annak érdekében, hogy a karbantartási szolgáltatásokat a karbantartási megbízásoknak és az egyéb alkalmazandó előírásoknak megfelelően végzi, a következők biztosításával:

47 47 ELJÁRÁS Oldal: 13/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó IV.3.a) a karbantartás biztonságos elvégzése, beleértve a karbantartást végző személyzet egészségét és biztonságát; IV.3.b) ergonómia és egészségvédelem, beleértve a felhasználók és az információtechnológiai rendszerek vagy a diagnosztikai berendezések közötti interfészeket is IV.4. Amennyiben az érvényes eredmények biztosításához szükséges, a szervezet a mérőberendezésére vonatkozóan eljárásokkal rendelkezik annak biztosítására, hogy a berendezés(t): IV.4.a) meghatározott időközönként vagy használat előtt a nemzetközi, nemzeti vagy ágazati mérési szabványoknak megfelelően kalibráljuk vagy ellenőrizzük. Amennyiben nem létezik ilyen szabvány, a kalibráláshoz vagy ellenőrzéshez használt hivatkozási alapot rögzítjük; IV.4.b) szükség szerint beállítjuk vagy újraállítjuk; IV.4.c) a kalibrálási állapot megállapítását lehetővé tévő módon van azonosítva; IV.4.d) védett az olyan beállításoktól, amelyek érvénytelenítenék a mérési eredményt; IV.4.e) kezelése, karbantartása és tárolása során védett a károsodástól és a minőségromlástól IV.5. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak biztosítására, hogy valamennyi berendezést, felszerelést és szerszámot a dokumentált eljárásokkal összhangban, megfelelően használja, kalibrálja, őrizze és karban tartsa IV.6. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak ellenőrzésére, hogy az elvégzett karbantartási feladatok megfelelnek-e a karbantartási megbízásoknak, valamint az üzembe helyezésre vonatkozó, az esetleges használati korlátozásokat is tartalmazó értesítés kibocsátására IV.7. A kockázatértékelési eljárásnak (különös tekintettel az I. szakasz 2.4 pontjára) a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor a munkakörnyezet nemcsak a karbantartás elvégzésére szolgáló műhelyeket foglalja magában, de a műhelyépületeken kívüli vágányokat és valamennyi olyan helyszínt, amelyen karbantartási tevékenységeket végzünk IV.8. A szakmai alkalmassági nyilvántartás eljárásának a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő, a biztonságot befolyásoló tevékenységeket figyelembe vesszük: IV.8.a) kapcsolási technikák (beleértve a hegesztést és a ragasztást); IV.8.b) roncsolásmentes vizsgálat; IV.8.c) a jármű végső ellenőrzése és üzembe helyezése,

48 48 ELJÁRÁS Oldal: 14/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó IV.8.d) a fékrendszereken, kerékpárokon és vonókészüléken elvégzett karbantartási tevékenységek, valamint a veszélyes áruk szállítására szolgáló tehervagonok egyes komponensei, például a tartályok és szelepek esetében végzett karbantartási tevékenységek; IV.8.e) egyéb azonosított, a biztonságot befolyásoló szakterületek IV.9. A tájékoztatási eljárásnak a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket a járműállomány-karbantartás irányítási és a karbantartás-fejlesztési feladatkör rendelkezésére bocsátjuk: IV.9.a) a karbantartási megbízásoknak megfelelően elvégzett munkálatok; IV.9.b) valamennyi, a biztonságot érintő, a szervezet által azonosított lehetséges hiba; IV.9.c) üzembe helyezés IV.10. A dokumentációs eljárásnak a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket kell nyilvántartásba vesszük: IV.10.a) a biztonságot befolyásoló tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi berendezés, felszerelés és szerszám egyértelmű azonosítása; IV.10.b) valamennyi elvégzett karbantartási munka, beleértve a felhasznált személyzetet, szerszámokat, felszerelést, alkatrészeket és anyagokat, továbbá: IV.10.b.i. a szervezet letelepedési helye szerinti, vonatkozó nemzeti jogszabályokat; IV.10.b.ii. a karbantartási megbízásokban meghatározott követelményeket, amelyek a nyilvántartásra vonatkozó követelményeket is tartalmazzák; IV.10.b.iii. a végső ellenőrzést és az üzembe helyezésre vonatkozó határozatot; IV.10.c) a karbantartási megbízások által előírt ellenőrző intézkedések és az üzembe helyezés; IV.10.d) a kalibrálás és ellenőrzés eredményei. A meghatározott követelmények ellenőrzéséhez és méréséhez használt számítógépes szoftver vonatkozásában a szoftvernek a kívánt feladat elvégzésére való alkalmasságát az első használatot megelőzően el kell végezni és szükség esetén újból megerősíteni; IV.10.e) az előző mérési eredmények érvényessége, ha a mérőműszer nem felel meg az előírásoknak Vontatójárművek és személyszállító kocsik karbantartása B.1. Vannak eljárások a karbantartási követelményeknek/előírásoknak/folyamatoknak a biztonsági adatokból és a gördülőállomány feladataiból történő levezetésére B.2. Vannak eljárások a karbantartás ütemezésének az ellátott szolgálat típusához és mértékéhez és/vagy a gördülőállomány működése alapján kapott adatokhoz történő hozzáigazítására

49 49 ELJÁRÁS Oldal: 15/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A BIK ezen Eljárás 6. számú melléklete tartalmazza a karbantartási technológiák listáját (vontató és vontatott járművek, illetve berendezések karbantartási technológiáinak listája) B.3. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a karbantartásért való felelősség egyértelműen meghatározásra kerüljön a karbantartási munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák és a felelősség megfelelő szintű megállapítása érdekében B.4. Vannak eljárások a napi üzemelésből eredő üzemzavarokra és meghibásodásokra vonatkozó információk összegyűjtésére és azoknak a karbantartásért felelős személyek számára történő jelentésére B.5. Vannak eljárások a meghibásodásokból és a nem megfelelő gyártásból vagy a gyártási hiányosságokból eredő kockázatoknak a teljes életciklus során történő azonosítására, és azoknak az érdekelt felek számára történő jelentésére B.6. Vannak eljárások a karbantartás teljesítményének és eredményének igazolására és ellenőrzésére annak biztosítása céljából, hogy azok megfeleljenek a vállalati előírásoknak. 150 A BIK B Eljárás mellékletei

50 50 ELJÁRÁS Oldal: 16/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Jelen Eljárás a MÁV-START Zrt. karbantartási rendszerét írja le. A vasúti járművek karbantartását az MSZ EN 50126:2001 (Vasúti alkalmazások. Megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság előírása és kimutatása) alapján kell ellátni. A MÁV-START Zrt. az üzemeltetésében lévő vasúti járművek tekintetében Karbantartásért Felelős Szervezet, amely Irányítási, karbantartás-fejlesztési és járműállománykarbantartásirányítási és karbantartás-végrehajtási feladatokat is ellát. A MÁV-START Zrt. karbantartás-végrehajtási feladatokat megállapodások alapján is ellát. A MÁV-START Zrt. megbízható karbantartás-fejlesztési feladatokkal. Így felelőssé tehető a karbantartási dokumentáció kezeléséért, beleértve a tervezési és üzemelési adatokon, valamint a teljesítményen és a tapasztalati visszajelzéseken alapuló konfiguráció-menedzsmentet is. A MÁV-START Zrt. megbízható a járműállomány-karbantartás irányításának feladataival, amely keretében intézkedik a tehervagon karbantartásra küldéséről és a karbantartás utáni újbóli üzembe állításáról.

51 51 ELJÁRÁS Oldal: 17/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Jelen Eljárás az alábbiakon alapul: - a MÁV Zrt. Biztonsági Politikája és Biztonságirányítási Kézikönyve Dokumentum: 26/2013. (MÁV. Ért. 13.) Biztonság elnök-vezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009 (V. 15. MÁV Ért. 17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás 3. számú módosításáról (Egységes szerkezet) - MÁV-START Zrt. Biztonsági politikája (BIK J. Eljárás) - MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SzMSz) - vonatkozó jogszabályok, rendeletek, szabályzatok, utasítások. - Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által átadott a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés-értékelés táblázat: o A tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról szóló a Bizottság 445/2011/EU rendelet o A vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről szóló A Bizottság december 9-i 1158/2010/EU rendelet szerint. Jelen utasítás tartalmazza a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról szóló a Bizottság 445/2011/EU rendelet szerinti követelmények, amelyek Magyarországon a 31/2010. (XII.23) NFM rendelet szerint valamennyi vasúti járműre ki vannak terjesztve, megfelelőségének igazolását a Bizottság december 9-i 1158/2010/EU rendelet szerinti követelményekkel összhangban. A MÁV-START Zrt. karbantartás irányítási rendszere biztosítja a folyamatok állandó figyelemmel kisérését, ezek megfelelően dokumentálva vannak, folyamatosan ellenőrzik, a hibák kijavítására a rendszer megoldást ad. A MÁV-START Zrt. szervezeti rendszere, felépítése biztosítja a feladatok- hatáskörök és felelősség összhangját. A Társaság megfelelő szakképzett irányító és végrehajtó szakemberekkel rendelkezik, akik rendszeres szakmai képzésben részesülnek, foglalkoztatásuk biztosíték a minőségi karbantartási feladatok ellátására. A MÁV-START Zrt. karbantartási rendszere lehetővé teszi a karbantartási adatállomány fejlesztését, folyamatos frissítését, amelynek alapján egyes járművek karbantartási okmányai alapján mindenkor megbizonyosodhat a járművek fenntartási állapotáról a hatályos karbantartási utasítások, követelmények betartásáról.

52 52 ELJÁRÁS Oldal: 18/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A karbantartás irányítási funkciókat a MÁV-START Zrt. üzemeltetésében lévő vasúti járművek tekintetében saját maga végzi és felelős ennek teljesítéséért. Az irányítási funkciót ellátó a MÁV-START Zrt. felel a kimenő termékért annak minőségéért abban az esetben is, ha alvállalkozót foglalkoztat. A MÁV-START Zrt. Integrált Irányítási Rendszert működtet. A MÁV-START Zrt. társasági alapdokumentumokban, normatív utasításokban, Eljárási Utasításokban és műszaki dokumentációkban szabályozza folyamatait. A MÁV-START Zrt. Integrált Irányítási Rendszerének alap eljárási utasításai a következők: - IEU01 Az Integrált Irányítási Rendszer Tervezése és a vezetőségi átvizsgálás - IEU02 A dokumentumok és a feljegyzések kezelése - IEU03 Integrált Irányítási Rendszer auditok - IEU04 Nemmegfelelőségek kezelése - IEU05 Helyesbítő és megelőző tevékenység - Az Integrált Eljárási Utasítások listáját a BIK ezen Eljárásának 11. számú melléklete tartalmazza. Tehervagonokra vonatkozóan a Bizottság 445/2011/EU rendelet szerinti követelményeknek és értékelési szempontoknak való megfelelőség igazolása ezen B fejezetben a 445/2011/EU rendelet III. fejezetének struktúrájában készült. A vontatójárművek és a személykocsik esetében a Bizottság december 9-i 1158/2010/EU rendelet II. melléklete szerinti felépítésben készült. Tehervagonok karbantartása I. AZ IRÁNYÍTÁSI FELADATKÖRRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK I.1. Vezetői feladat elkötelezettség a szervezet karbantartási rendszerének fejlesztése és végrehajtása, valamint hatékonyságának folyamatos javítása iránt. A MÁV-START Zrt. a következőkre vonatkozóan rendelkezik eljárásokkal: I.1.a) a szervezet által nyújtott szolgáltatás típusának és nagyságrendjének megfelelő, valamint a szervezet vezető tisztségviselője vagy megbízottja által jóváhagyott karbantartási politika létrehozása; A karbantartási politika célja a biztonság megőrzése, illetve javítása a megrendelők, az alkalmazottak és harmadik személyek érdekében, hogy a MÁV-START Zrt. tevékenységét a biztonságosabb működés irányába fejlessze.

53 53 ELJÁRÁS Oldal: 19/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A MÁV-START Zrt. biztonsági politikáját a BIK (Biztonságirányítási Kézikönyv) J Eljárása tartalmazza. A társaság karbantartási politikája úgy került kialakításra, hogy az összhangban legyen a tulajdonos mindenkori elvárásaival és a MÁV Zrt. hatályos Biztonsági Politikájával. A biztonsági stratégia felsorolja, hogy milyen eszközökkel érhető el a kívánt biztonsági szint. A fő hangsúly a Humánerőforrás területre, a technológiára, a kockázatorientáltságra, a mérő és az ösztönző rendszerre, műszaki fejlesztésre, a folyamattervezésre és a kommunikációra terjed ki. A társaság a MÁV Zrt. által kiadott biztonsági stratégiát és programot alkalmazza. A biztonsági stratégiát közép (3-5 évre), a programot rövid (1-2 évre) távra készítik. A MÁV-START Zrt. középtávú biztonsági stratégiáját ezen Eljárás 1. számú melléklete tartalmazza. A MÁV-START Zrt. vezérigazgatója a biztonsági stratégiára épülő karbantartási rendszert szükség szerint felülvizsgálja, dönt annak a Társaság Alapítója elé terjesztéséről. I.1.b) a jogi keretnek megfelelő és a szervezet típusával, méretével és a felmerülő kockázatokkal összhangban álló biztonsági célok létrehozása; A szervezet minőségi és mennyiségi célkitűzései a biztonság fenntartásával és javításával kapcsolatban, valamint a célkitűzések megvalósítására szolgáló tervek és eljárások a BIK K Eljárásban találhatóak. A biztonsági célokat a MÁV Zrt. biztonsági célkitűzéseivel összhangban állapítjuk meg. A biztonsági célok a biztonságpolitika része. A biztonsági célkitűzések tervezése átfogó vezetői és koordinációs eszköz, melynek az a szerepe, hogy felsorakoztassa a célkitűzéseket, intézkedéseket, illetve az érintett forrásokat, továbbá, hogy hatékonyan adaptálja őket a biztonsági politikához és stratégiához, ilyen módon megteremtve a biztos és megbízható vasút üzemeltetéséhez a szükséges feltételeket. A biztonsági célkitűzéseknél a következő befolyásoló paramétereket vesszük figyelembe: - Biztonsági helyzet - Biztonsági kockázatkezelés - Magasabb szintű külső és belső követelmények, elvárások - Üzleti terv(ek) a biztonsági célkitűzések az egységek részére meghatározott általános éves célkitűzések között szerepelnek.

54 54 ELJÁRÁS Oldal: 20/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A célkitűzések meghatározása évente történik. A célszámok kalkulációja a biztonsági vezető közreműködésével történik, a szervezeti egységekkel együttműködve. A biztonsági célkitűzéseket és a végrehajtáshoz szükséges eszközöket a vezérigazgató hagyja jóvá. Amennyiben a döntési és hatásköri elhatárolás miatt szükséges, a vezérigazgató az anyagot Társaság Alapítója elé terjeszti. I.1.c) a szervezet átfogó biztonsági teljesítményének a vállalati szinten megállapított biztonsági célokhoz viszonyított értékelése; A MÁV-START Zrt. filozófiája a folyamatos javulás, ezért ezen a területen is a tervek a korábbi időszak bázis adatai, melyhez képest értékeljük az aktuális időszakot. A biztonság következetes kiértékelése, az ellenőrzés és a statisztikai adatok kontrollált használata lehetővé teszi a kritikus területek gyors azonosítását, valamint a vezetés minden szintjére biztosítja az intézkedésekhez szükséges megalapozott információkat. A biztonsági mérési rendszer tárgya a közlekedésbiztonságot befolyásoló paraméterek. A mérési rendszer alapja az NKH Útmutatójában, illetve a MÁV Zrt. Balesetvizsgálati Utasításában megfogalmazott balesetek, a biztonsággal kapcsolatos rendkívüli események, a járművek közlekedésbiztonsági berendezések meghibásodásának, és a baleseti veszélyre utaló jelek folyamatos regisztrálása, mérése, elemzése, melynek segítségével átfogó képet kapunk a biztonság minden szintjéről, melynek következtében lehetőség nyílik a (statisztikai) elemzéseken, ténymegállapításokon alapuló javító intézkedések meghozatalára. A MÁV-START Zrt. a 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet szerint éves biztonsági és éves beszámoló jelentést készít, melyet az NKH részére benyújt. Amennyiben a kitűzött célok nem teljesülnek, az okokat vizsgáljuk, és ha szükséges kimutatható, vagy csak feltételezhető okok esetén helyesbítő intézkedéseket teszünk. I.1.d) a célkitűzések megvalósítására szolgáló tervek és eljárások kidolgozása; A Biztonságirányítási Rendszer a célok, eszközök, biztonsági felelősségek, biztonsági kockázatok kezeléséhez szükséges módszerek és szabályozások összessége. A Biztonságirányítási Rendszer lényege, hogy a folyamatok minden eleme biztonsági kontroll alatt álljon, biztosítva a biztonság személyi és tárgyi feltételeit. Fő elemei: - biztonságtervezés, kockázatkezelés, - biztonsági szint mérése a (24/2012. (V. 8.) NFM rendelet fogalmai, paraméterei alapján), - kontrolling, korrekció, végrehajtás.

55 55 ELJÁRÁS Oldal: 21/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Az üzleti- és üzemviteli folyamatoknál a legfontosabb feladat a biztonság szem előtt tartása. A járműpark megfelelő közlekedésbiztonsági állapotban tartása érdekében fontos a karbantartási ciklusrendek betartása, és az elvégzett, illetve a különféle szerződések alapján megrendelt karbantartások, javítások minőségének ellenőrzése a vonatkozó szabványok és szerződések alapján. A célkitűzések megvalósulására a vezérigazgatói utasítások, a belső és külső előírások, jogszabályok betartásával törekszünk a biztonságra. I.1.e) a szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátása az e mellékletben szereplő követelményeknek való megfelelésre irányuló összes folyamat elvégzéséhez; A karbantartási folyamatban résztvevő személyzet felkészültségének biztosítása érdekében a MÁV-START Zrt. gondoskodik a színvonalas biztonsági oktatásról, továbbképzésről és vizsgáztatásról, valamint az előírt egészségügyi vizsgálatokról (pl.: roncsolásmentes anyagvizsgálók esetén a látásvizsgálat). Ezek meglétéről a munkafolyamatba épített ellenőrzéssel, valamint a vezetői közlekedésbiztonsági ellenőrzési feladatokat szabályzó rendeletek alapján megtartott ellenőrzésekkel győződünk meg. A MÁV-START Zrt. karbantartási telephelyeit ezen Eljárás 2. számú melléklete tartalmazza. A műhelyek kompetenciáit nyilvántartjuk, a nyilvántartás formátumát ezen Eljárás 13. számú melléklet tartalmazza A telephelyek felszereltségének alapja a közlekedésbiztonság. A műhelyek technikai felszereltsége: - vizsgáló csatorna, - daru (emelő berendezés), süllyesztő/csoportemelő, - mosóberendezés, - fékmérő-és próbakészülék, - kerékpársajtoló, - csapágyszerelő berendezés, - kalibrált kerékpár és profilellenőrző mérőműszerek, - kimérő berendezés alvázhoz, forgóvázhoz, - rugópróbapad, - forgóvázterhelő berendezés,

56 56 ELJÁRÁS Oldal: 22/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó - ütköző próbapad, ütköző magasságmérő - festőkabin, - mérleg, - csapnyomásmérő berendezés, - mérővágány, - szelvénykapu, - záporpróbahely, - célszerszámok - falvastagságmérők, - lengéscsillapító próbapad, - ultrahangos, mágnesporos, belső feszültség és ellenállásmérő berendezés, stb. - különféle kalibrált mérőeszközök. A gépeket és berendezéseket karbantartjuk, évente felmérjük a szükséges eszközigényt, melyek a beruházási tervbe kerülnek. A biztonság növelése érdekében modern eszközökkel is rendelkezünk pl.: PDR 5, PDR 6, valamint saját fejlesztésű félautomata HFK-1 fékvizsgáló berendezés. A gépek, berendezések kezelését az IEU63 számú Eljárási Utasítás írja le. A BIR működtetése a szolgáltatás folyamatos felügyeletét is jelenti. Ezt a rendszeres időközönként végzett belső auditokkal, a társasági független belső ellenőrzési vizsgálatokkal illetve rendszeres vezetői közlekedésbiztonsági ellenőrzéssel biztosítjuk. A BIR biztosítja a biztonsági célok teljesítését. A célok értékelését a vállalat vezetése és szükség esetén a Társaság Alapítója végzi évente. I.1.f) a többi irányítási tevékenység karbantartási rendszerre gyakorolt hatásának azonosítása és kezelése; A szervezetek felelősségére a biztonsági felelősségek alapelvein túl az SzMSz is érvényes a biztonsággal összefüggő ügyekben a jogosultságokkal és felelősségekkel kapcsolatban. Az SzMSz határozza meg a jogosultságok és felelősségek határait a hierarchia különböző szintjei között. A MÁV-START Zrt. szervezeti felépítését ezen Eljárás 3. számú melléklete tartalmazza. A közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók munkaköri leírásai tartalmazzák az ECM-mel kapcsolatos feladatokat és felelősségeket a következők szerint: B. ECM irányítási feladatkör Feladat: Felügyeli és koordinálja a teherkocsi karbantartás-fejlesztési folyamatát, tehervagon karbantartásra küldésének folyamatát, karbantartás utáni újbóli üzembe állítás folyamatát, karbantartási dokumentáció kezelésének szabályozottságát, karbantartás végrehajtásának folyamatát, szabályozottságát.

57 57 ELJÁRÁS Oldal: 23/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Irányítja a teherkocsi karbantartáshoz kapcsolódó vasútbiztonsági kockázatkezelési folyamatot. Felelősség: Biztosítja a tehervagon biztonságos állapotát a vasúthálózaton. B. ECM karbantartás-fejlesztési feladatkör Feladat: Karbantartás-fejlesztési feladat végzése, technológiák felülvizsgálata, új technológiák, előírások, eljárás rendek hatályba helyezése. Elavult technológiák, előírások hatálytalanítása. A tervezési és üzemelési adatokon, valamint a teljesítményen és a tapasztalati visszajelzéseken alapuló módosítási javaslatok, lehetőségek elbírálása, a költség hatékony és magasabb vasúti biztonságot eredményező technológiák, előírások létrehozása érdekében. Felelősség: A karbantartási dokumentáció kezeléséért. B. ECM járműállomány-karbantartás irányító feladatkör Feladat: Intézkedik a tehervagon karbantartásra küldéséről a jármű karbantartási technológia utasításokban rögzítetteknek (pl. ciklusrend, futás teljesítmény, más egyéb esemény) megfelelően. Intézkedik a tehervagon javításra küldéséről, ha a jármű aktuális műszaki állapota ezt igényli. Intézkedik karbantartás, javítás utáni újbóli üzembe állításról. Meghibásodásoktól, karbantartási tapasztalatokról kockázat elemzéseket készít. Felelősség: Biztosítja az üzemelő, vasúthálózaton közlekedő tehervagon biztonságos műszaki állapotát. B. ECM karbantartás végrehajtó feladatkör Feladat: A karbantartás végrehajtásának feladata, amely elvégzi a tehervagon teljes vagy egyes szerkezeti részeinek szükséges műszaki karbantartását, javítását, beleértve a javítási dokumentáció kiállítását is. Felelősség: Tehervagonok karbantartása, javítása a technológiákban leírtaknak megfelelően. I.1.g) annak biztosítása, hogy a felső vezetés ismeri a teljesítményvizsgálat és az ellenőrzés eredményeit, és átfogó felelősséget vállal a karbantartási rendszer változtatásainak végrehajtásáért; A MÁV-START Zrt. vezérigazgatója felelős a biztonságpolitika, a biztonsági stratégia meghatározásáért, a biztonsági célok kitűzéséért, továbbá a biztonságra szánt befektetésekkel kapcsolatos döntések meghozataláért. Legmagasabb szinten a fontos biztonsági ügyeket a vezérigazgató képviseli. A vezérigazgató a hatáskörén kívül eső biztonsági ügyeket a Tulajdonosi Közgyűlés elé terjeszti.

58 58 ELJÁRÁS Oldal: 24/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Ebben a tekintetben a vezérigazgató felelős az alábbiakért: - a BIR hatályba léptetése, - ebből származó biztonságpolitika és biztonsági követelmények meghatározása, - az aktuális biztonsági helyzet kiértékelése. A BIR operatív irányításáért a biztonsági vezető felelős. Fő feladatok: - A biztonsággal kapcsolatos vállalati szabályozások elkészítése, gondozása, - balesetekről és a vasúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető eseményekről nyilvántartások vezetése, - biztonsági helyzet értékelése, - biztonsági célkitűzésekre, programokra javaslattétel, - együttműködés a biztonsági hatóságokkal, a közlekedési hatósággal, valamint más vállalatokkal, különös tekintettel a MÁV Zrt.-vel, a Rail CARGO Hungária Zrt.-vel (RCH), valamint a GySEV Zrt.-vel. - a vezetés rendszeres tájékoztatása, - évenként írásos biztonsági jelentés készítése. Minden folyamat irányítási vezetője az SzMSz-ben, a DHL-ben, illetve a munkaköri leírásokban előírtaknak megfelelően felelős a biztonságért. A közlekedésbiztonság alapvető követelménye az egyértelműen meghatározott felelősség. Az üzembiztonsági felelősség, mint a szervezeti és részletes helyi szabályzatok alapja a MÁV- START Zrt. SzMSz-ében, valamint a vállalati utasításokban, illetve helyi szabályzatokban és munkaköri leírásokban van szabályozva. Alapelv, hogy a MÁV-START Zrt. minden szervezete felelős a kezelésében álló berendezések, felszerelések, és a gördülőállomány biztonságos üzemeltetéséért és karbantartásáért, a személyzet megfelelő képzettségéért, az előírt technológiák betartásáért. Az ellenőrzések tartalmát és gyakoriságát a technológiai utasítások tartalmazzák. A vezetőség a folyamatok megfelelő működését minden évben vezetőségi átvizsgálás keretében is értékeli. A megállapításokat, a szükséges intézkedéseket a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvében rögzítik.

59 59 ELJÁRÁS Oldal: 25/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.1.h) annak biztosítása, hogy a személyzet képviselői részt vesznek a személyzet részvételével járó üzemeltetési eljárások biztonsági vonatkozásainak meghatározásában, kidolgozásában, azok ellenőrzésében és felülvizsgálatában, illetve annak biztosítása, hogy velük e kérdéskörökben egyeztetésre kerül sor. A karbantartási folyamatokban résztvevő munkavállalók a szervezeti struktúrának megfelelően a közvetlen munkahelyi irányítójának jelzi a számára, a munkavégzését befolyásoló, meghatározó körülmény nem megfelelőségét. A napi munka kezdetén rendszeresen egyeztetés történik a dolgozókkal a karbantartást érintő kérdésekben. A technológiát érintő változásokról parancskönyvben, vagy oktatás keretében történik az érintettek részére történő tájékoztatás. A karbantartási tevékenységet érintő információk tudomásul vétele minden esetben dokumentált. Amennyiben értekezlet kerül összehívásra, akkor a részvétel jelenléti íven dokumentált. A folyamatok kidolgozásában a területi munkavédelmi biztosok, területi szervezeteik és a Központi munkavédelmi Bizottságon keresztül tudják érdekeiket érvényesíteni és az egyeztetéseket velük kell a szakmai irányításnak lefolytatni. Időszakos műszaki oktatás keretében, a megelőzés érdekében, az előző időszakban előfordult szolgálatképtelenségeket, műszaki meghibásodásokat oktatjuk, a járműkarbantartást végzőkkel egyeztetésre kerülnek a technológiai műveletek is. Az oktatások dokumentálása oktatási naplóban történik. A MÁV-START Zrt. ötletmenedzsment rendszert működtet. Az ötletmenedzsment rendszer célja: valamennyi munkatárs tapasztalatának, kreativitásának mozgósítása, a munkatársak jobbító szándékú gondolatainak, ötleteinek hasznosítása a Társaság, illetve egy-egy részterület működésének javítása céljából, valamilyen egyszerűsítés, könnyítés, gyorsítás, minőségjavítás vagy költségmegtakarítás által; lehetőséget biztosítani munkatársaknak, hogy aktívan és mérhetően részt vegyenek munkavégzésük hatékonyságának, körülményeinek jobbításában, és növekedjen a munkáltató iránti elkötelezettségük; a társaság fejlesztési innovatív kapacitásának növelése.

60 60 ELJÁRÁS Oldal: 26/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.2. Kockázatértékelés a tehervagonok karbantartásával kapcsolatos kockázatok, köztük a műveleti eljárásokból és a más szervezetek vagy személyek tevékenységeiből közvetlenül származó kockázatok értékelésére, valamint a megfelelő kockázatkezelési intézkedések azonosítására szolgáló strukturált megközelítés I.2.1. A MÁV-START Zrt. a következőkre vonatkozóan rendelkezik eljárásokkal: I.2.1.a) a szervezet által működésére vonatkozó kockázatok elemzése, beleértve a meghibásodásokból és a nem megfelelő gyártásból vagy a teljes életciklus során fellépő gyártási hiányosságokból eredő kockázatokat is; A nemzetközi és hazai előírásoknak, valamint a biztonságpolitikai elveknek megfelelően a MÁV- START Zrt. a biztonságirányítás kockázatalapú megközelítését alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy a MÁV-START Zrt. törekszik a lehető legkisebb kockázati szint elérésére. Ez a módszer a korlátozott pénzügyi források leghatékonyabb felhasználását biztosítja, annak érdekében, hogy minél magasabb biztonsági szintet érjünk el. A MÁV-START Zrt. kockázatkezelési szabályzatát a BIK A Eljárása tartalmazza. I.2.1.b) az a) pontban említett kockázatok értékelése; A vasútbiztonsági kockázatértékelést megbízott munkatársak végzik. A kockázatfelelősök a karbantartásban részvevő szervezeti egységek munkatársai, akiket a szervezeti egységük vezetője jelöl ki és bíz meg írásban. A megbízás tényét a kockázatértékelést irányító felé a szervezeti egység vezetőjének jeleznie kell. A kockázatok értékelése és rangsorolása: A kockázatelemzési folyamat során össze kell hasonlítani a becsült kockázatokat a szervezet által felállított kockázati kritériumokkal. A meglevő kockázatokat meg kell becsülni (súlyosságuk, valószínűségük stb.), és azokat fontosság szerint rangsorolni. Nagyon fontos, hogy a kockázatok kiküszöbölését vagy megelőzősét célzó tevékenységeket is rangsorolni kell. A kockázatokat a következők szerint kell értékelni: valószínűség (mennyiségi becslés, előfordulás gyakorisága) hatás (minőségi becslés, személyeket érintő, anyagi kárral járó) kockázat (következmény elemzése és a bekövetkezésének valószínűsége)

61 61 ELJÁRÁS Oldal: 27/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Az értékelés fokozatai: A (alacsony kockázat) K (közepes kockázat) M (magas kockázat) A kockázatértékelés részletes leírását a BIK A Eljárása tartalmazza. I.2.1.c) a kockázatok kezelésére irányuló intézkedések kifejlesztése és bevezetése. A megrendelők, vevők észrevételei, reklamációi, a piacról szerzett információk, valamint a javítás, karbantartás és a környezetvédelmi, munkavédelmi üzemi bejárás során keletkezett adatokat a tevékenység javítása érdekében gyűjtik. Adatok keletkezhetnek továbbá belső auditjelentések, vezetőségi átvizsgálások, vagy külső fél által végzett auditjelentések alkalmával is. Az elemzéshez szükséges adatok gyűjtésére és azok statisztikai módszerekkel való feldolgozására, kiértékelésére vonatkozó döntés a társaság vezetésének hatáskörébe tartozik. A MÁV-START Zrt. területén megelőző tevékenységként értelmezzük a helyesbítő tevékenység által megvalósított intézkedéseket, a belső audit által feltárt hiányosságok kezelését, javítását is. Megelőző tevékenységként értelmezzük továbbá a vezetői értekezleteken, napi értekezleteken meghozott intézkedéseket, amelyek mindig tényadatokon alapulnak. A MÁV-START Zrt. és partnerei (vevői) által megfogalmazott elvárásokra hozott intézkedéseket, döntéseket szintén megelőző tevékenységként rendszerünk részévé tesszük és annak értelmezzük. A MÁV-START Zrt. rendszeresen informálódik (vezetői, munkatársai által kiküldetések révén, szakirodalomból stb.) az európai vasutak pillanatnyi műszaki színvonaláról, valamint a rendszeresen megrendezésre kerülő Gépésznapok szervezésével is jó alkalmat biztosít arra, hogy munkavállalók átfogó ismeretei bővüljenek és ezzel is a várható nemmegfelelőségi okok bekövetkezésének lehetősége csökken. I.2.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik az üzembentartókkal, a vasúttársaságokkal, a pályahálózat-működtetőkkel vagy egyéb érdekelt felekkel történő együttműködés szükségességének és az az iránti elkötelezettség elismerésére vonatkozó eljárásokkal és megállapodásokkal. A szervezet valamennyi, a karbantartási folyamatban érintett szervezettel együttműködési megállapodást köt, amelyben részletesen szabályozza az együttműködés kereteit, az együttműködés fenntartásához szükséges adatszolgáltatás rendjét, tartalmát, gyakoriságát.

62 62 ELJÁRÁS Oldal: 28/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A kapcsolatot a MÁV-START Zrt. és a MÁV Zrt. által kötött Együttműködési Szerződés továbbiakban Szerződés szabályozza. A kapcsolat kölcsönös adatszolgáltatáson alapul. A MÁV-START Zrt. tehervagonok közlekedésbiztonsággal kapcsolatos szerződéseit ezen Eljárás 4. számú melléklete tartalmazza. I.2.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik kockázatértékelési eljárásokkal a berendezések, az eljárások, a szervezet, a személyzet vagy a kapcsolódási pontok változásainak kezelésére és a 352/2009/EK rendelet ( 1 ) alkalmazására. A MÁV-START Zrt. Kockázatkezelésre irányuló intézkedések tárgyú utasítását a BIK A Eljárása tartalmazza. Munkakörülményi tényezőkben bekövetkezett jelentős változásnak tekintjük, ha az alkalmazott tevékenységben, a technológiában, a munkaeszközökben, a felhasznált anyagokban, a munkavégzés módjában, helyében, a munkaszervezésben, a szabályozásban, a műszaki fejlődésben vagy a munkavégzéshez szükséges ismeretekben olyan változások állnak be, amelyek hatással lehetnek a vasútbiztonságra, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó kockázatokra. Ezeket a tényezőket veszélynyilvántartásban rögzítjük és elemezzük, illetve szükség esetén intézkedéseket fogalmazunk meg a megelőzésre, felelős és határidő meghatározásával. I.2.4. A kockázatok értékelése során a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal az európai uniós és a nemzeti szabályozásnak, különösen a 89/391/EGK irányelvnek ( 2 ) megfelelő munkakörnyezet meghatározásának, biztosításának és fenntartásának szükségességének figyelembevételére. A megfelelő munkakörnyezet kialakítását, fenntartását és fejlesztését a 89/391/EGK irányelvével és a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatával összhangban végezzük. A minőségi munkakörnyezet kialakításához, fenntartásához az 5S minőségtechnikai módszert alkalmazzuk. A minőségi munkakörnyezet működtetése érdekében felügyeleti és ellenőrzési tevékenységet folytatunk. Az értékeléshez meghatározott, 5S szerinti, kérdéseket a munkakörnyezet értékelési táblázat, a pontozótábla tartalmazza.

63 63 ELJÁRÁS Oldal: 29/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A MÁV-START Zrt. valamennyi munkavállalóját, a munkakörnyezeti elvárások tudatosítása miatt, rendszeres, illetve szükség szerinti oktatásban részesítjük. Az oktatást a területi integrált irányítási megbízott vagy a területi 5S felelős végzi. A minőségi munkakörnyezet kialakítását és fenntartását az Integrált Irányítási Rendszer IEU06 számú Integrált Eljárási Utasítása írja le. I.3. Ellenőrzés annak biztosítására szolgáló strukturált megközelítés, hogy kockázatkezelési intézkedések vannak hatályban és ezek megfelelően működnek és teljesítik a szervezet céljait I.3.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a vonatkozó biztonsági adatok gyűjtésére, figyelemmel kísérésére és elemzésére, beleértve a következőket: I.3.1.a) a vonatkozó folyamatok teljesítménye; A MÁV-START Zrt.-nek a baleseteket és a vasúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető eseményeket nyilván kell tartani és a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint a MÁV Zrt. biztonságvédelmi szervezetének az adatokat eljuttatni. Az adatokat a MÁV Zrt. biztonsági adatbankjában (BAB) rögzítik. Szolgáltatási szerződés alapján a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága közreműködik és adatokat szolgáltat a 40/2006. (VI.26.) GKM 4 -ban előírt jelentési kötelezettségben foglaltak elkészítésében. A folyamatok közötti sorrendiséget és kölcsönhatásokat az utasítások kölcsönös hivatkozásai biztosítják. A folyamatok hatékony kapcsolatainak ellenőrzését és a továbbfejlesztési lehetőségek feltárását a belső auditok szolgálják. A folyamatok és a szakterületek teljesítményének mérése lehetővé teszi a kritikus pontok felismerését, a szükséges helyesbítő és megelőző tevékenységek végrehajtását. Járművenként naprakész nyilvántartást vezetünk. Műszaki meghibásodásokat kivizsgáljuk, megtesszük az előírt kockázatkezelési intézkedéseket, értékeljük és dokumentáljuk azok hatását. A karbantartás teljes folyamata az MFG-EAM szoftverben elektronikusan rögzített adatokból nyomon követhető és biztosított a visszakereshetőség.

64 64 ELJÁRÁS Oldal: 30/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Független belső ellenőrzéssel, vezetői ellenőrzésekkel és belső auditokon a folyamatok teljesítményének megfelelőségére, a biztonságra törekszünk. A vezetői ellenőrzésekre a BIK G Eljárása, a belső ellenőrzésekre pedig a BIK S Eljárása vonatkozik. I.3.1.b) a folyamatok eredményei (beleértve a beszállítók által szállított összes szolgáltatást és terméket); A karbantartási és a javítási események, az elvégzett javítások részletesen minden telephelyen, minden járműre vonatkozóan rögzítésre kerülnek saját és idegen járművekre vonatkozóan egyaránt dokumentálva vannak a működő számítógépes informatikai rendszerben. A saját járműveink vonatkozásában az éves karbantartási terv realizálását folyamatosan figyelemmel kísérjük, havonta értékeljük ennek betartását. A karbantartási terv mintáját a BIK ezen Eljárás 12. számú melléklete tartalmazza. A járművek műszaki állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén a karbantartási előírások módosítására vagy egyes alkatrészek anyag-típus cseréjére, valamint a biztonságot, gazdaságosságot elősegítő változtatásokra is teszünk javaslatokat, amelyek részleteit a Társaságunknál működtetett Műszaki fejlesztés szervezete dolgoz ki részletesen. Az idegen járművek vonatkozásában az éves karbantartási szerződéseink adatai alapján minden hónapban egyeztetünk a tulajdonos vagy az üzemeltető társasággal, hogy a járművek a ciklusrendnek megfelelően időben kerüljenek karbantartásra, a szükséges vizsgálatok és ellenőrzések elvégzése érdekében. A karbantartási tapasztalatok, a vizsgálatok, ellenőrzések eredményei alapján javaslatot teszünk és egyeztetünk a jármű tulajdonossal vagy az üzemeletetővel a szükséges technológiai módosításokra vonatkozóan. A karbantartás során elvégezzük azokat a szükséges méréseket, ellenőrzéseket, amelyeket a szabványok, technológiai utasítások előírnak, elkészítjük a mérőlapokat, dokumentumokat, amelyek a karbantartás minőségi elvégzését igazolják. A beérkező tehervagonok karbantartása állapotfelvétellel történik. A beérkezéskor munkafelvételi lapon kerülnek rögzítésre az elvégzendő munkák. Mért értékek (pl. fékmérés) rögzítése a karbantartás végrehajtása során történik. A tehervagonok karbantartása során kiállított dokumentumok a következők: - Futójavításkor: - munkafelvételi lap (megállapodásokban rögzített formátum), - fékmérőlap,

65 65 ELJÁRÁS Oldal: 31/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó - kerékpár ki-, bekötési könyv, - pótalkatrész igénylés (H-HR minta), - javításkísérő lap - a megrendelő által megkövetelt egyéb technikai dokumentumok, mérőlapok. - Fővizsgálatkor: - fővizsgálatra vonatkozó előírások szerinti diagrammok, kimérőlapok, jegyzőkönyvek stb. Tételesen: - Átadás-átvételi jegyzőkönyv, - MSZ EN szerinti 3.2. típusú Szakértői Minőségi Tanúsítvány, Forgóváz kimérőlap (forgóvázas kocsiknál), Kerékpár mérőlap fővizsgához, Kerékpár ultrahang, belső feszültség, átmeneti ellenállás vizsgálati jegyzőkönyv fővizsgához, Csapterhelés jegyzőkönyv (bizonyos kocsi típusoknál), Fékvizsgálati mérőlap, Töréstám hézag, ütköző magasság, csúszótám hézag mérési jegyzőkönyv, Penetrációs vizsgálati jegyzőkönyv (nyírógyűrű, vonóhorog, rugótám), Vonóhorog vizsgálati jegyzőkönyv, Ütköző diagram mérési jegyzőkönyv, Kormányszelep Minőségi bizonyítvány, Kormányszelep diagram, Légtartály nyomáspróba bizonylat, Légtartály ultrahangos falvastagság vizsgálati jegyzőkönyv, Rudazatállító Minőségi bizonyítvány, Hordrugó vizsgálati jegyzőkönyv. A karbantartási események dokumentálását a művezető és a karbantartásban résztvevő dolgozók végzik.

66 66 ELJÁRÁS Oldal: 32/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A karbantartás során, előzetesen mért adatokat összevetjük a javítás után mért adatokkal és az adatokat ismételten dokumentáljuk. Pl. Amennyiben a fékmérés eredménye nem megfelelő, javítást követően megismételjük a mérést. A mérések dokumentáltak. I.3.1.c) a kockázatkezelési intézkedések hatékonysága; A kockázatkezelési rendszer által feltárt hiányosságokat az érintett területeknek küldött utasításokkal kezeljük. Ezekben az utasításokban minden esetben előírjuk az eset súlyosságával és kockázatának megfelelő időtartamú teljesítési határidőt. Az utasítások betartása és annak ellenőrzése a helyi, az adott területet irányító vezető és beosztottjainak feladata. A feladatok végrehajtásáról igazoló jelentést kell készíteni. A Járműmérnökség technológiai szakértőinek munkaköri feladata a kockázatkezelési feladatok és intézkedések ellenőrzése. I.3.1.d) a napi üzemelésből és karbantartásból eredő tapasztalatokra, üzemzavarokra, meghibásodásokra és javítására vonatkozó információk. A karbantartási tapasztalatok, a vizsgálatok, ellenőrzések eredményei alapján javaslatot teszünk és egyeztetünk a jármű tulajdonossal vagy az üzemeletetővel a szükséges technológiai módosításokra vonatkozóan. A járműveket javításba érkezésékor átvételi eljárás keretében megvizsgáljuk, munkafelvételi eljárás keretében, így teljes képet kapunk a jármű műszaki állapotáról, meghatározzuk az elvégzendő karbantartási feladatokat. A járművek javítás után az előírások szerint álló-, futópróba megtartásával átvételét a Társaságunknál működtetett Üzemeltetés támogatás/átvételi feladatokat ellátó szervezete végzi, valamint a munkafolyamatokba beépített ellenőrzések munkafelvételi eljárás keretében biztosítjuk. A karbantartás során elvégezzük azokat a szükséges méréseket, ellenőrzéseket, amelyeket a szabványok, technológiai utasítások előírnak, elkészítjük a mérőlapokat, dokumentumokat, amelyek a karbantartás minőségi elvégzését igazolják. A műszaki meghibásodásokról nyilvántartást vezetünk, melyek elemzését követően megelőző tevékenységet végzünk, pl.: időszakos oktatáson oktatjuk a műszaki meghibásodásokat, megelőzve az újbóli előfordulást. Az MFG-EAM szoftverben a teljes karbantartási folyamat során adatokat rögzítünk, melyek visszakereshetőek. További megelőző tevékenységek: - figyelemfelhívás faliújságra kifüggesztett információk a műszaki meghibásodásról,

67 67 ELJÁRÁS Oldal: 33/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó - napi eligazításokon szóbeli tájékoztatás, - technológiai utasítások, műszaki dokumentumok változása esetén rendkívüli oktatások. A MÁV-START Zrt. kockázatkezelésre irányuló intézkedéseit a BIK A Eljárás írja le. I.3.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy a baleseteket, váratlan eseményeket, a majdnem bekövetkező baleseteket és más veszélyes eseteket bejelentsék, feljegyezzék, kivizsgálják és elemezzék. A baleseti veszélyre utaló figyelemfelhívások segítségével a szervezeti egységek jelzést kapnak azokról a körülményekről, amelyek hosszú távon negatívan befolyásolják a biztonságot. Ellentétben a balesetek/események kulcsadataival, a baleseti veszélyre utaló jelek célja, hogy jóval a baleset kialakulása előtt felfedezzük a balesethez vezető veszélyeket, amelyekkel elemezhető a kockázatnövekedés, illetve meghozhatók a megelőző intézkedések. A baleseti veszélyre utaló jelek olyan adatokon alapulnak, amik közvetve vagy közvetlenül kapcsolatosak a biztonsággal. A baleseteket, váratlan eseményeket, a majdnem bekövetkező baleseteket és más veszélyes esetek bejelentésére, feljegyzésére, kivizsgálására és elemezésére a BIK Q Eljárása vonatkozik. I.3.3. Valamennyi folyamat időszakos felülvizsgálatára a MÁV-START Zrt. független, pártatlan és átláthatóan működő belső ellenőrzési rendszerrel rendelkezik. E rendszer eljárásokkal rendelkezik a következőkre vonatkozóan: I.3.3.a) a belső ellenőrzési terv kidolgozása, amely a korábbi ellenőrzésekből és a teljesítmény figyelemmel kíséréséből származó eredmények függvényében felülvizsgálható; A biztonsági ellenőrzések fajtái: Belső: - A MÁV-START Zrt. biztonsági szervezete által végzett vizsgálatok, ellenőrzések A belső rendszervizsgálatok, ellenőrzések célja az, hogy a biztonsági szervezet, ellenőrizze a BIR hatékonyságát - A Társaság független, Belső Ellenőrzési szervezete ellenőrizze a BIR hatékonyságát. - Belső Ellenőrzési Kézikönyve szerint évente kockázatelemzésen alapuló Ellenőrzési terv készül. A vizsgálati jelentés alapján intézkedési terv készül, és utóvizsgálatok keretében ellenőrzik a megállapított hiányosságok megszüntetésének végrehajtását a minőség és a biztonság érdekében.

68 68 ELJÁRÁS Oldal: 34/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó - Belső műszaki vizsgálatok Külső: A belső műszaki vizsgálatokat a szervezeti egységek végzik belső utasítások alapján, és arra használják, hogy a BIR folyamatok egyes elemeinek biztonságára információt kapjanak (pl. járművek közlekedésbiztonsági állapota). - A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által végzett biztonságirányítási rendszer és karbantartásért felelős szervezeti vizsgálatok Az NKH egy-egy biztonsági vizsgálattal azt ellenőrzi, hogy a vállalat a legfelsőbb vezetői szinttől a legalsó végrehajtó szintig oly módon van-e megszervezve, hogy folyamatosan képes szavatolni a biztonságos üzemet. E cél érdekében minden szinten, véletlenszerűen vizsgálja a folyamatok szervezettségét, illetve azok üzemviteli végrehajtásának módját. - A évi CLXXXIII tv. és a 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet alapján a Közlekedésbiztonsági Szervezet által végzett szakmai vizsgálatok. - A szerződés alapján a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság által végzett közlekedésbiztonsági ellenőrzések. - Független minősítő testület auditjai a Társaság Integrált Irányítási Rendszerének hatékony működésére vonatkozóan A belső auditokat az IEU03 számú Eljárási Utasítás szerint végezzük, a belső ellenőrzésekre a BIK S Eljárása vonatkozik. I.3.3.b) az ellenőrzések eredményeinek elemzése és értékelése; A belső auditokon feljegyzések készülnek, a nemmegfelelőségekről eltérésjelentő, melyen a szükséges helyesbítő tevékenysége is feltüntetjük. Az auditok eltérései, fejlesztési ajánlásai alapján intézkedési tervet állítunk össze, felelősökkel és határidővel. Az auditok eredményeit évente a vezetőségi átvizsgálásban is elemezzük és értékeljük. A vezetői ellenőrzésekre a BIK G Eljárása vonatkozik. A belső ellenőrzések eredményeinek elemzésére és értékelésére a BIK S eljárása vonatkozik. I.3.3.c) konkrét korrekciós intézkedésekre történő javaslattétel és azok végrehajtása; A belső auditok eltérései, fejlesztési ajánlásai alapján intézkedési tervet állítunk össze, felelősökkel és határidővel. A helyesbítés megtörténtét a Területi IIR szakértők kötelesek ellenőrizni és a visszaellenőrzés tényét az auditjelentésen, az eltérésjelentőn és a feladatösszesítőkön dokumentálni. A vezetői ellenőrzéseket követően a visszaellenőrzéseket is rögzítjük.

69 69 ELJÁRÁS Oldal: 35/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.3.3.d) a korábbi intézkedések hatékonyságának ellenőrzése. Az éves vezetőségi átvizsgáláson értékeljük a meghatározott feladatok megvalósulását is. Belső auditokon az előző auditokon felvett eltérések helyesbítésének megtörténtét minden esetben vizsgáljuk. I.4. Folyamatos javítás a rendszeres figyelemmel kísérés, ellenőrzés, vagy egyéb lényeges források révén szerzett információk elemzésére, valamint az eredményeknek a tanulságok levonására és a biztonsági szint fenntartására vagy javítására irányuló megelőző vagy korrekciós intézkedések elfogadására való felhasználására szolgáló strukturált megközelítés A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következők biztosítása érdekében: I.4.a) az azonosított hiányosságokat kiküszöbölik; A nemmegfelelőségek kezelését az IEU04 számú Eljárási Utasítás írja le. I.4.b) végrehajtják az új biztonsági fejlesztéseket; Oktatások keretében az új biztonsági fejlesztéseket oktatjuk. Műszaki dokumentáció változása esetén azokat átvezetjük. A műszaki dokumentumok kezelésére az GED számú, UTASÍTÁS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ, KEZELÉSÉHEZ, NYILVÁNTARTÁSÁHOZ c. utasítás vonatkozik. (ezen Eljárás 5. melléklete tartalmazza). Műszaki dokumentáció változása esetén az érintetteket oktatjuk és parancskönyvben értesítjük. A kockázatkezelési rendszer által feltárt hiányosságokat az érintett területeknek küldött utasításokkal kezeljük. Ezekben az utasításokban minden esetben előírjuk az eset súlyosságával és kockázatának megfelelő időtartamú teljesítési határidőt. Az utasítások betartása és annak ellenőrzése a helyi, az adott területet irányító vezető és beosztottjainak feladata. A feladatok végrehajtásáról igazoló jelentést kell készíteni. A Járműmérnökség technológiai szakértőinek munkaköri feladata a kockázatkezelési feladatok és intézkedések ellenőrzése. I.4.c) a belső ellenőrzés során tett megállapításokat felhasználják a rendszer fejlesztése során; Törvényekben, jogszabályokban, egyéb hatósági és szakmai előírásokban, valamint a irányítási dokumentációs rendszerünkben előírt felülvizsgálati tevékenységek eredményei igazolják szolgáltatásteljesítési folyamataink és infrastrukturális feltételeink megfelelőségét és folyamatos fejlesztését. Ezek alapul szolgálnak a szükséges helyesbítő és megelőző tevékenyegek megtervezéséhez.

70 70 ELJÁRÁS Oldal: 36/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A MÁV-START Zrt. vezetése stratégiai célként határozta meg a Biztonságirányítási Rendszer folyamatos továbbfejlesztését. Az Irányítási Rendszer célkitűzéseinek, a politikának, fejlesztését, aktualizálását, az audit eredmények, az adatelemzés, a helyesbítő és megelőző tevékenységek rendszeres felülvizsgálata, illetve a vezetőségi átvizsgálás által. A belső ellenőrzések, belső auditok és vezetői ellenőrzések megállapításait elemezzük és értékeljük. Az irányítási szabályozásaink garanciát nyújtanak azon mérési, ellenőrzési, vizsgálati, figyelési, elemzési és javítási tevékenységek megtervezésére és bevezetésére, amelyek biztosítják, hogy az irányítási rendszer, a folyamatok, szolgáltatások és/vagy termékek teljesítsék a hatóságok, a vevők és a vezetés által deklarált vagy elvárható követelményeket. Adatelemzési és javítási tevékenységeink eredményei a vezetőségi átvizsgálások bemenő adatait képezik. I.4.d) szükség esetén megelőző vagy korrekciós intézkedéseket hajtanak végre annak biztosítására, hogy a vasúti rendszer megfelel a szabványoknak és más előírásoknak a berendezés egész életciklusa és a működés során; Az Irányítási rendszerünkben szisztematikus, az eltérések okainak elemzésére épülő helyesbítő tevékenységeket végzünk, amelyek megakadályozzák a nem megfelelőségek ismételt előfordulását. Munkatársaink feladata az érvényben lévő szabályzatok betartása mellett, tevékenységeik során a belső és külső zavaró tényezők hatására bekövetkezett hibák folyamatos kijavítása és az ismételt előfordulás kockázatának csökkentése. Amennyiben a helyesbítő tevékenység nem hajtható végre a telephelyi hatáskörében, illetve egyéb döntéshozó szervek bevonását is igényli, a megfelelően működtetett információs rendszer (pl.: rendszeres értekezletek, auditjelentések, közvetlen felterjesztések, stb.) biztosítja, hogy a probléma a MÁV-START Zrt. IIR-vezetője elé kerüljön. Ebben az esetben a helyesbítő tevékenységek koordinálását a területi IIR megbízott és/vagy a MÁV-START Zrt. IIR vezetője végzi. Amennyiben nem egyedi hibáról van szó, a felelősnek gondoskodnia kell olyan adatgyűjtésről, amely lehetővé teszi a probléma valós okának megtalálását, bizonyítását vagy valószínűsítését. Az egyedi hibák esetén a megnevezett konkrét hibára, míg a több összetevős és gyakori problémák esetén a legsúlyosabb összetevőre végezzük az okkeresést. Az okok rangsorolását követően meghatározzuk a megoldásra váró feladatokat.

71 71 ELJÁRÁS Oldal: 37/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A megoldás megtervezésénél szintén a meghatározott legfontosabb ok(ok) kiküszöbölésére összpontosítunk. A bevezetett megoldás hatékonyságát és eredményességét rendszeresen értékeljük, és a megoldás véglegesítése érdekében az Eljárási Utasításokban, Ellenőrzési Utasításokban és előírásokban rögzítjük azokat. Amennyiben a helyesbítő tevékenység vevői panasszal kapcsolatos, a hozott intézkedéseket közöljük a panaszt tevővel. A helyesbítő tevékenységek értékelése része a vezetőségi átvizsgálásnak. A megelőző tevékenységekkel az a célunk, hogy az irányítási rendszerben és a termelési folyamatokban előforduló hibák okait időben felderítsük, elemezzük és ezáltal a hibák előfordulásának esélyeit jelentősen csökkentsük, lehetőleg megakadályozzuk. A személyi állomány, a folyamatok, a feltételek, az irányítási rendszer, a vevői elégedettség és egyéb eredményeink mérése lehetővé teszi, hogy a kockázatokat időben felismerjük. A megelőző tevékenységek értékelése része a vezetőségi átvizsgálásnak. Megelőző tevékenységként kezeljük a konferenciákon, értekezleteken való részvételt, a munkavállalói megbeszéléseket, a vevői látogatásokat, a konkurenciáknál történő látogatásokat. Az eseményekről jegyzőkönyvek, úti jelentések készülnek melyek az adott szolgálati hely vezetőségéhez kerülnek. Mindezek a rendszer működésének eseményei melyek azt szolgálják, hogy a MÁV-START Zrt. a feladatát minél magasabb szinten legyen képes ellátni. I.4.e) a balesetek, váratlan események, balesetveszélyes helyzetek és más veszélyes esetek kivizsgálására és okaira vonatkozó fontos információk oktatási célú, valamint szükség szerint a biztonsági szintet javító intézkedések meghozatalára történő felhasználása; A MÁV-START Zrt. Oktatási Utasítását a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója utasításban hirdeti ki. Az Utasítás előírásai kielégítik a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos alapvető követelményeket. Az Utasítás tartalmazza a Társaságot érintő más oktatási rendeletekben nem szabályozott vasúti szakmai képzéseket, továbbá a rendszeres- és esetenkénti oktatási formákat, valamint vizsgáztatással kapcsolatos általános előírásokat. A biztonsági oktatásért, továbbképzésért a Humánerőforrás igazgató,, a biztonságvédelmi vezető és a szervezeti egységek vezetői az SzMSz-nek, illetve a munkaköri leírásoknak megfelelően felelősek. A segédanyagok között felhasználjuk a MÁV Zrt. balesetvizsgálati és balesetelemzési biztonság oktatási anyagait, illetve tájékoztatóit is.

72 72 ELJÁRÁS Oldal: 38/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A biztonsági oktatás célja a közlekedésbiztonsági ismeretek szinten tartása, és a biztonsági kultúra fejlesztése. A rendszeres szakmai oktatások, vizsgáztatások és a biztonsági oktatások rendjét, területeit a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasítása tartalmazza. A MÁV-START Zrt. kialakított képzésfejlesztési és oktatási rendszere biztosítja a karbantartási folyamatokban foglalkoztatottak számára a képzés színvonalának megfelelőségét. A karbantartási folyamatokban foglalkoztatott munkavállalókat a biztonságirányítási rendszerre vonatkozóan legalább évente egy alkalommal a megfelelő képzésben részesítjük, mely képzések is részét képezik az éves képzési tervnek. A képzés gyakoriságát és a tartalmát a biztonsági vezető határozza meg. A közlekedés biztonságát veszélyeztető munkavégzés előfordulása esetén rendkívüli oktatást kell elrendelni az érintett munkavállalók részére megelőzés céljából. A megrendelő részéről érkező észrevételek alapján a Járműbiztosítás és termeléskoordináció szervezet vezetője dönt a teherkocsi karbantartó műhelyekben végzendő rendkívüli oktatás elrendeléséről. A képzési programokra a BIK N Eljárása vonatkozik. I.4.f) a nemzeti vasútbiztonsági hatóság és a nemzeti vizsgáló testület által, valamint az ágazati vagy belső vizsgálatok során megfogalmazott vonatkozó ajánlásokat szükség szerint értékelik és végrehajtják; A társaság SZMSZ-e pontosan szabályozza a nemzeti vasútbiztonsági hatóság és a nemzeti vizsgáló testület által, valamint az ágazati vagy belső vizsgálatok során megfogalmazott vonatkozó ajánlások, értékelések feldolgozásának módját. Amennyiben az azokban megfogalmazottak a meglévő eljárások módosítását, vagy új eljárások kidolgozását igénylik, akkor azt az SZMSZ-ben szabályozott módon az illetékes szervezeti egységek végrehajtják, gondoskodnak bevezetéséről, szükség szerint felügyelik azt. I.4.g) a vasúttársaságoktól, pályahálózat-működtetőktől, az üzembentartóktól és más vonatkozó forrásokból érkező fontos jelentéseket/tájékoztatást megfontolják, és figyelembe veszik. Vasúttársaságoktól, pályahálózat-működtetőktől, az üzembentartóktól és más vonatkozó forrásokból érkező fontos jelentéseket/tájékoztatást, amennyiben azok érintik a karbantartási rendszert, úgy azokat az SZMSZ-ben meghatározott illetékes szervezeti egység feldolgozza, szükség esetén a több- az adott témát felügyelő szakmai szervezeti egység bevonásával a karbantartási rendszert érintő módosító javaslatot tesz.

73 73 ELJÁRÁS Oldal: 39/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Az információk gyűjtése a következőket foglalja magába: - kiegészítő szolgáltatási igény feltérképezése, - törvények, jogszabályok és a vonatkozó nemzetközi és nemzeti szabványok, irányelvek és döntvények figyelemmel kísérése, - a várható járműigények, és követelmények elemzése, - konzultáció a munkavállalókkal annak érdekében, hogy megerősítsük elkötelezettségüket, - állandó kutatás a változó járműigények, az új technika és a verseny kihatásának megismerésére, - a korszerű műszaki színvonal megismerése (konferenciákon, kiállításokon stb.). A vevőinkkel való kapcsolattartás terén nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy elvárásaik a lehetőségekhez mérten maradéktalanul teljesüljenek, és a nekik szánt információk egyértelműek legyenek. I.5. Szervezeti felépítés és felelősség az egyéni és csoportos felelősségek meghatározására irányuló strukturált megközelítés a szervezet biztonsági céljainak biztonságos elérése érdekében. I.5.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a felelősségek kiosztására az egész szervezet valamennyi vonatkozó folyamatára vonatkozóan. A szervezetek felelősségére a biztonsági felelősségek alapelvein túl az SzMSz is érvényes a biztonsággal összefüggő ügyekben a jogosultságokkal és felelősségekkel kapcsolatban. Az SzMSz határozza meg a jogosultságok és felelősségek határait a hierarchia különböző szintjei között. Minden folyamat irányítási vezetője az SzMSz-ben, a DHL-ben, illetve a munkaköri leírásokban előírtaknak megfelelően felelős a biztonságért. A felelősségi körök megállapítására a BIK F Eljárása vonatkozik. I.5.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik a biztonsággal kapcsolatos felelősségi körök, valamint az azokhoz kapcsolódó sajátos funkciókkal és kapcsolódási pontjaikkal kapcsolatban megállapított felelősségi körök egyértelmű meghatározására szolgáló eljárásokkal. Ez magában foglalja a szervezet és az üzembentartók, és adott esetben a vasúttársaságok és a pályahálózat-működtetők közötti, fent említett eljárásokat. A MÁV-START Zrt. SZMSZ-e egyértelműen meghatározza a felelősségi köröket.

74 74 ELJÁRÁS Oldal: 40/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Az ECM feladatokhoz tartozó felelősök nyilvántartását ezen Eljárás 10. számú melléklete tartalmazza. A vasúttársaságokkal és a pályahálózat-működtetőkkel kötött megállapodásokat a karbantartást végzők ismerik, hozzáférésük elektronikusan biztosított. Minden munkavállaló munkaköri leírással rendelkezik. I.5.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak biztosítására, hogy a szervezeten belül felelősséggel felruházott személyzet rendelkezzen a feladatai ellátásához szükséges felhatalmazással, hatáskörrel és megfelelő erőforrásokkal. A felelősségnek és a szakértelemnek összhangban állnak és összeegyeztethetőek az adott szereppel. A felhatalmazás írásba foglalt. A szolgáltatási és kapcsolódó folyamatok ellátásához szükséges személyi feltételeket a vevői elvárásokra, illetve a belső igényekre alapozva a MÁV-START Zrt. vezetősége határozza meg. A munkaviszony létesítését, módosítását és megszüntetését a Munka Törvénykönyvét alapul véve végezzük. Minden munkavállaló munkaköri leírással rendelkezik. A munkaköri leírások és egyéni munkaköri leírások rögzítik a különböző munkakörökkel szemben támasztott elvárásokat (végzettség, szakképzettség, gyakorlati idő, stb.). A közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók munkaköri leírásai tartalmazzák az ECM-mel kapcsolatos feladatokat és felelősségeket. A termelési és az ahhoz kapcsolódó folyamatokba csak olyan munkatársat vonunk be, aki alapfelkészültségben eleget tesz a munkakörrel szemben a hatósági, valamint a MÁV-START Zrt. által támasztott szakmai követelményeknek, és ismereteit a gyakorlatban is igazolta. I.5.4. A MÁV-START Zrt. rendelkezik a szervezeten belüli vonatkozó folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységek koordinálását biztosító eljárásokkal. A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatában meg vannak határozva az egyes szervezetek feladatai, felelőssége és hatásköre. A jármű-karbantartási feladatok felügyeletét az Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes végzi. A MÁV-START Zrt. vezérigazgatója felelős a biztonságpolitika, a biztonsági stratégia meghatározásáért, a biztonsági célok kitűzéséért, továbbá a biztonságra szánt befektetésekkel kapcsolatos döntések meghozataláért.

75 75 ELJÁRÁS Oldal: 41/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Legmagasabb szinten a fontos biztonsági ügyeket a vezérigazgató képviseli. A vezérigazgató a hatáskörén kívül eső biztonsági ügyeket a Társaság Alapítója elé terjeszti. Minden folyamat irányítási vezetője az SzMSz-ben, a DHL-ben, illetve a munkaköri leírásokban előírtaknak megfelelően felelős a biztonságért. I.5.5. A MÁV-START Zrt. rendelkezik olyan eljárásokkal, amelyek segítségével a biztonságirányítási szerepkört betöltő személyek teljesítményük alapján számon kérhetők. A biztonságirányítási feladatkört ellátók által végzett tevékenység több szinten ellenőrzött. Számonkérést végeznek a vezetők a BIK G Eljárása szerint. A karbantartási folyamat során ellenőrzéseket végeznek a művezetők, csoportvezetők. A teljesítmény megfelelőségét a tehervagonok javításkísérő lapján aláírással dokumentálják. Az ellenőrzést végzők munkaköri leírásukban vannak megbízva az ellenőrzéssel. A számonkérés további formái a műszaki felügyeleti ellenőrzés, a belső auditok és a belső ellenőrzés is. A belső auditokra az IEU03 számú Eljárási Utasítás vonatkozik. Információkhoz való hozzáférés Munkatársaink a képzési és továbbképzési tevékenységek eredményeként hozzájutnak a tevékenységek végrehajtásához szükséges adatokhoz és információkhoz, illetve biztosítjuk számukra a tevékenységek kifogástalan végrehajtásához szükséges hatályos dokumentumok rendelkezésre állását. Az oktatások eredményességét számonkéréssel mérjük, ennek formája lehet szóbeli vagy írásbeli. I.6. Szakmai alkalmassági nyilvántartás annak biztosítására szolgáló strukturált megközelítés, hogy a munkavállalók rendelkezzenek az előírt szakmai alkalmassággal annak érdekében, hogy a szervezet céljait minden körülmények között biztonságosan, eredményesen és hatékonyan érjék el. I.6.1. A MÁV-START Zrt. szakmai alkalmassági nyilvántartási rendszerrel rendelkezik, amely a következőket biztosítja:

76 76 ELJÁRÁS Oldal: 42/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.6.a) a rendszerben az e melléklet követelményeinek való megfeleléshez szükséges valamennyi folyamat ellátásáért felelősséget viselő munkakörök azonosítása; A szolgáltatási és kapcsolódó folyamatok ellátásához szükséges személyi feltételeket a vevői elvárásokra, illetve a belső igényekre alapozva a MÁV-START Zrt. vezetősége határozza meg. A munkaviszony létesítését, módosítását és megszüntetését a Munka Törvénykönyv-alapul véve végezzük. A munkaköri leírások és egyéni munkaköri leírások rögzítik a különböző munkakörökkel szemben támasztott elvárásokat (végzettség, szakképzettség, gyakorlati idő, stb.). A termelési és az ahhoz kapcsolódó folyamatokba csak olyan munkatársat vonunk be, aki alapfelkészültségben eleget tesz a munkakörrel szemben a hatósági, valamint a MÁV-START Zrt. által támasztott szakmai követelményeknek, és ismereteit a gyakorlatban is igazolta. A tehervagonok karbantartási folyamataiban a MÁV-START Zrt. a következő munkakörökben foglalkoztat munkavállalókat: - Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes - Üzemeltetés támogatási vezető - Járműmenedzsment vezető - Járműbiztosítási és termelés koordinációs vezető - Járműmérnökség vezető - Járműkonstrukciós szakértő - Műszaki szakértő - Műszaki fejlesztési vezető - Műszaki átvevő - járműbiztosítási igazgató - telephelyvezető - Járműbiztosítási vezetőmérnök - gépészeti diszpécser - Jármű reszortos - részlegvezető - művezető - műszaki koordinátor

77 77 ELJÁRÁS Oldal: 43/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó - járműszerelő - Vasútijármű javítási igazgató - Főmérnök - Vasútüzem vezető - Átvétel és minőség-ellenőrzési vezető - Minőségellenőr - Minőségellenőrzési szakértő I.6.b) a biztonsági feladatokat tartalmazó munkakörök azonosítása; A karbantartási folyamatokban résztvevők megfelelő képzettséggel rendelkeznek. Erről a Humánerőforrás szervezet nyilvántartással rendelkezik. A hegesztőüzemekben a hegesztők kompetencia táblázata kifüggesztve is megtalálható. Minden karbantartást végző telephelyen egységes formátumban vannak nyilvántartva a roncsolásmentes anyagvizsgálók kompetencia adatai. A karbantartási folyamatokban résztvevők munkaköri leírásában a biztonsági feladatok szerepelnek (pl.:fékvizsgálat, hegesztés stb.). I.6.c) az adott feladatokra a megfelelő képesítésű személyzet beosztása; A közlekedésbiztonsággal összefüggő feladatot ellátó munkavállalók munkaköri leírással rendelkeznek, melyet dokumentáltan tudomásul vettek. I.6.2. A MÁV-START Zrt. a szakmai alkalmassági nyilvántartási rendszerében eljárásokkal rendelkezik a személyzet szakmai alkalmasságának nyilvántartására, amelyek legalább a következőkre kiterjednek: I.6.2.a) a biztonsággal kapcsolatos feladatokhoz szükséges ismeretek, készségek és tapasztalatok meghatározása, a felelősségi körüknek megfelelően; A tehervagonok karbantartását végzők kompetenciájuknak megfelelően végeznek munkát. A hegesztők karbantartó műhelyenként kompetencia táblázatban vannak nyilvántartva. Az aktuális kompetencia mátrix a munkákat elosztók részére hozzáférhetővé van téve (többnyire ki is van függesztve). A roncsolásmentes anyagvizsgálók szintén nyilvántartó táblázatban vannak összesítve. A hegesztők és az anyagvizsgálók tanúsítványainak érvényességi idejét is tartalmazzák a nyilvántartások. Az érvényesség folyamatosságának biztosítása érdekében a Humánerőforrás szervezet nyomon követi az érvényességi időket és gondoskodik a érvényesség meghosszabbításra, illetve tanúsításra küldésről.

78 78 ELJÁRÁS Oldal: 44/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A képzettséget igénylő kompetenciákat, pl.: fékvizsgálat, tűzvédelmi szakvizsga, stb. a Humánerőforrás szervezet tartja nyilván. A speciális feladatokat az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák a kompetenciáknak megfelelően. I.6.2.b) kiválasztási elvek, beleértve a szükséges alapvégzettség szintjét, a mentális alkalmasságot és a fizikai erőnlétet; A szolgáltatási és kapcsolódó folyamatok ellátásához szükséges személyi feltételeket a vevői elvárásokra, illetve a belső igényekre alapozva a MÁV-START Zrt. vezetősége határozza meg. A munkaviszony létesítését, módosítását és megszüntetését a Munka Törvénykönyvét alapul véve végezzük. A munkaköri leírások és egyéni munkaköri leírások rögzítik a különböző munkakörökkel szemben támasztott elvárásokat (végzettség, szakképzettség, gyakorlati idő, stb.). A termelési és az ahhoz kapcsolódó folyamatokba csak olyan munkatársat vonunk be, aki alapfelkészültségben eleget tesz a munkakörrel szemben a hatósági, valamint a MÁV-START Zrt. által támasztott szakmai követelményeknek, és ismereteit a gyakorlatban is igazolta. A képzésre a BIK N Eljárása vonatkozik. I.6.2.c) alapképzés és a megszerzett képesítésekre és készségekre vonatkozó képesítés vagy bizonyítvány; A munkavállalók képesítését igazoló dokumentumoknak a Humánerőforrás szervezetnél hozzáférhetőnek kell lennie. Valamennyi igazoló dokumentum az SAP rendszerben van tárolva. I.6.2.d) annak biztosítása, hogy a személyzet minden tagja tudatában legyen tevékenysége és fontosságának és jelentőségének, és annak, hogyan járulnak hozzá a biztonsági célok eléréséhez; A belső kommunikáció formái:

79 79 ELJÁRÁS Oldal: 45/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó - Napi tájékoztató a vezérigazgató, a üzemeltetési vezérigazgató-helyettes számára. - Évente beszámoló, levél formájában, a vállalatvezetés számára a biztonsági helyzetről és a Biztonsági Program végrehajtásáról. - Rendszeres, szervezett tájékoztatás valamennyi munkavállaló számára, hogy o ismerjék a Társaság biztonságpolitikai elveit, célkitűzéseit, a feladatokat, o valamint rendszeres tájékoztatás a biztonságirányítással kapcsolatos történésekről (események, kockázati tényezők, tapasztalatok, megelőzés, stb.) o (például eligazítás, belső vállalati újság, hírlevél és belső levelezés, faliújságra kifüggesztett információ útján) Oktatások alkalmával is tudatosítjuk a biztonsági személyzetben a tevékenysége fontosságát és jelentőségét, erre vonatkozó előírásokat az Etikai Kódex is tartalmaz. I.6.2.e) folyamatos képzés és a meglévő ismeretek és készségek időszakos frissítése; A MÁV-START Zrt. megköveteli, hogy munkatársai mind szakmai, mint az egyéb tevékenységükkel kapcsolatos ismereteiket folyamatosan fejlesszék, az oktatásokkal pedig biztosítja, hogy munkavállalói tudatában legyenek annak, hogy a célok tevékenységük révén érhetők el. E cél érdekében a MÁV-START Zrt. a hatósági, szakmai előírásokhoz, a belső igényekhez és a kínálkozó lehetőségekhez illeszkedő képzési tervet készít, és meghatározza a különböző munkakörökkel szemben támasztott továbbképzési elvárásait. Ezek az elvárások biztosítják, hogy munkatársaink képzettsége megfeleljen a tudomány és technika aktuális színvonalának. A külső oktatásokon való részvételt a felső vezetőség a fejlesztési stratégiák figyelembevételével és a telephelyvezetőkkel való konzultációk alapján határozza meg. A szakmai és irányítási ismeretek széleskörű ismertetéséről, a politika és az Integrált Irányítási Rendszerben megfogalmazott követelmények betartásának fontosságáról, illetve a konkrét munkavégzés jó eredményeinek a minőségre gyakorolt hatásának tudatosításáról belső oktatások keretében gondoskodunk. Ezáltal biztosítjuk, hogy munkatársaink tudatosan vállalják szerepüket és felelősségüket a működtetett irányítási rendszerben.

80 80 ELJÁRÁS Oldal: 46/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A képzéseken, oktatásokon az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek felmérésével az elért eredmények alapján rendszeresen kiértékeljük az oktatások hatékonyságát. Munkatársaink alapképzettségéről, szakképzettségéről, szakértelméről és szakmai gyakorlatáról elektronikus nyilvántartást vezetünk (SAP). Az oktatási, továbbképzési és ellenőrzési folyamatokat a BIK N Eljárása szabályozza. I.6.2.f) adott esetben a kompetencia, a mentális alkalmasság és a fizikai erőnlét időszakos ellenőrzése; A vezetői ellenőrzések alkalmával a kompetencia, a mentális alkalmasság és a fizikai erőnlét is ellenőrzésre kerül. A közlekedésbiztonsággal összefüggő munkakörökben dolgozók a rendszeres, időszakos orvosi vizsgálatok keretében pszichológiai vizsgálaton is részt vesznek. I.6.2.g) szükség szerint külön intézkedések balesetek/váratlan események vagy hosszabb munkahelyi távollét esetére. A vasúti közlekedésben bekövetkezett balesetek bejelentése az illetékesek felé a vállalat SzMSzében és a Balesetvizsgálati Utasításban szabályozott módon történik. Az a munkavállaló, aki a bekövetkezett rendkívüli eseményről legkorábban tudomást szerzett köteles a további veszély elhárítása iránt intézkedni és az eseményt jelenteni. Hosszabb munkahelyi távollét esetén gondoskodni kell a helyettesítésről. Váratlan események vagy hosszabb munkahelyi távollét esetén a szervezeti egység vezetője gondoskodik a munkavégzéshez szükséges munkavállalók helyettesítéséről. Amennyiben speciális kompetenciával rendelkező (pl. hegesztés, fékvizsgálat stb.) munkavállaló marad távol és a helyettesítéséről a vezető nem tud gondoskodni, akkor a tehervagon karbantartása átütemezésre kerül, illetve szükség esetén más műhelyből kompetenciával rendelkező munkavállaló átirányítása történik. A speciális szaktudást igénylő munkák elvégzését, a teherkocsi karbantartását olyan műhelyben kell elvégezni, ahol a megfelelő kompetenciájú járműszerelők rendelkezésre állnak. A távollévő vagy az adott szervezeti egység vezetésében akadályozott vezetőt helyettesítő személy írásban történő megbízatással való kijelölésére a távollévő vezető közvetlen szolgálati felettese jogosult. A kijelölés azonban nem jelenti a távollévő vagy akadályozott vezető munkáltatói joggyakorlás tekintetében történő helyettesítését.

81 81 ELJÁRÁS Oldal: 47/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.7. Tájékoztatás annak biztosítására szolgáló strukturált megközelítés, hogy a fontos információk hozzáférhetők legyenek a szervezet valamennyi szintjén található döntéshozók számára. I.7.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a jelentéstételi csatornák meghatározására annak érdekében, hogy a szervezeten belül és a többi szereplővel történő kapcsolatában, beleértve a pályahálózat-működtetőket, a vasúttársaságokat és az üzembentartókat is, valamennyi vonatkozó folyamatot illetően megfelelő információcserére kerüljön sor és azokat gyors és egyértelmű módon közöljék a saját szervezetben, mind a más szervezetekben a megfelelő szereppel rendelkező személlyel. Hatékony döntési és információs mechanizmust működtetünk, és közvetlen információs kapcsolatot biztosítunk a vezetés és a munkavállalók között, biztosítva a partneri viszony fennmaradását. A különböző szintek és funkciók közötti hatékony kommunikációt és információcserét biztosító belső kapcsolattartási formákat, illetve fórumokat, a MÁV-START Zrt. az alábbi táblázat szerint határozta meg: KOORDINATÍV FELSŐ PERIODIKUS DIREKT NAPI Vezetői értekezlet Kibővített vezetőségi értekezletek Belső auditok Vezetői ellenőrzés, bejárások Speciális feladatú munkacsoportok Napi vezetői értekezlet. Napi eligazítások A vezetői értekezleteket a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója vagy megbízottja hívja össze, melyen részt vesznek a helyettesek és a területek vezetői, képviselői. A kibővített vezetőségi értekezleteken a résztvevők körét minden esetben a vezérigazgató vagy megbízottja határozza meg.

82 82 ELJÁRÁS Oldal: 48/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Vevőinkkel és a társadalmi környezettel hatékony kapcsolatot tartunk fenn és folyamatosan törekszünk a kiváló szakmai és tudományos színvonalat képviselő cégekkel, szervezetekkel való kapcsolataink javítására. Belső kommunikáció - Napi tájékoztató a vezérigazgató, az üzemeltetési vezérigazgató-helyettes és a járműmenedzsment vezető számára. - Évente beszámoló a vállalatvezetés számára a biztonsági helyzetről és a Biztonsági Program végrehajtásáról. - Rendszeres, szervezett tájékoztatás valamennyi munkavállaló számára, hogy o ismerjék a Társaság biztonságpolitikai elveit, célkitűzéseit, a feladatokat, o valamint rendszeres tájékoztatás a biztonságirányítással kapcsolatos történésekről (események, kockázati tényezők, tapasztalatok, megelőzés, stb.) (például belső vállalati újság, hírlevél és belső levelezés útján) Külső kommunikáció - Rendkívüli eseményekről jelentés a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) és a Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) számára. - Évente tájékoztató a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) számára a biztonsági helyzetről. I.7.2. A megfelelő információcsere biztosítására a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következők vonatkozásában: I.7.2.a) az egyes információk fogadása és feldolgozása; A MÁV-START Zrt. irányítási dokumentációs és bizonylati rendszere alkalmas a kívánt minőség elérésének és az Integrált Irányítási Rendszer hatékonyságának kimutatására. A szolgáltatási folyamataink értékelése, a minőségjavítás lehetőségeinek meghatározása és követése érdekében a MÁV-START Zrt. információs és informatikai rendszereket működtet (MFG, MFG-EAM) mely minden lehetséges forrásból származó adat összegyűjtésére szolgál. A rendszerek működtetéséhez a szolgálati helyek szolgáltatják az adatokat. A rendelkezésre álló adat, információ és feljegyzésrendszer alkalmas a helyesbítő és megelőző tevékenységek igényének kimutatására. Az alkalmazott statisztikai módszerek lehetővé teszik az előző időszakok eredményeihez való viszonyítást és a trendek felismerését.

83 83 ELJÁRÁS Oldal: 49/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Az adatelemzés kiterjed: - a vevői megelégedettség értékelésére, a járműigény teljesülésének vizsgálatára, - a reklamációelemzésre (szolgálatképtelenségek, kocsi kisorozások), - a piaci (forgalmi) igények teljesítésének vizsgálatára. I.7.2.b) az egyes információk azonosítása, létrehozása és terjesztése; Az integrált irányítási dokumentációs rendszerünk biztosítja minden a teljesített szolgáltatás kifogástalan minőségét, biztonságát és hatékonyságát garantáló ellenőrzési, vizsgálati és tesztelési tevékenység, valamint az alkalmazandó és fenntartandó feljegyzések meghatározását. A dokumentumok és feljegyzések kezelését az IEU02 számú Eljárási Utasítás, az auditálási tevékenységet az IEU03 számú Eljárási Utasítás, a karbantartás, javítás folyamatát az IEU64 számú Eljárási Utasítás, a nemmegfelelőségek kezelését az IEU04 számú Eljárási Utasítás a írja le. Az Integrált Eljárási Utasítások listáját a BIK ezen Eljárás 11. számú melléklete tartalmazza Az ellenőrzéseket, vizsgálatokat és teszteléseket a MÁV-START Zrt. belső szabályzataiban előírt elfogadási (megfelelőségi) kritériumok szerint hajtjuk végre. Ebben segíti a tevékenységet a belső hálózatunkon létrehozott adatállomány is. Az ellenőrzések, vizsgálatok és tesztek gyakoriságának meghatározásánál figyelembe vesszük a belső auditok, a vezetői ellenőrzések és belső ellenőrzések megállapításait. Információk terjesztését munkaelosztáson, eligazításon, értekezleteken, oktatásokon, Hírlevelekben végezzük. A karbantartás belső adatállománya informatikai rendszerekben (MFG-EAM, Webtool) továbbá a MÁV-START Zrt. központi szerverén hozzáférhető. Az elektronikus tárhelyek esetén az olvasási és írási jogosultságok meghatározottak. A tárolt információk segítenek a karbantartás elvégzésében, nyomonkövetésben, helyesbítő és megelőző tevékenységben. I.7.2.c) megbízható és naprakész információk hozzáférhetővé tétele. Megbízható és naprakész információkat a MÁV-START Zrt. Intranet hálózatán hozzáférhetővé teszünk. Hírlevélben és faliújságon is kifüggesztjük az aktualitásokat.

84 84 ELJÁRÁS Oldal: 50/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A műszaki dokumentációkkal kapcsolatos változásokat parancskönyvben hozzuk tudomásra és oktatjuk. A közlekedésbiztonsággal összefüggő nyilvántartások elektronikusan is hozzáférhetőek informatikai rendszerekben (MFG-EAM, Webtool), továbbá a MÁV-START Zrt. központi szerverén. Az információáramlás bármilyen zavara esetén gondoskodni kell a zavar megszüntetésére. Áramkimaradás esetén az információk papíralapú dokumentumokból: javításkísérő lapok, mérőlapok, vizsgálatok feljegyzései stb. visszakereshetőek. A központi szerveren tárolt információkról biztonsági másolat is készül. Az informatikai rendszerek kezelésére a MÁV-START Zrt. Információbiztonsági Szabályzata vonatkozik. I.7.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak biztosítására, hogy a legfontosabb üzemeltetési információk: I.7.3.a) lényegesek és érvényesek; A MÁV-START Zrt. folyamatait a BIK A-S Eljárásában határozta meg. A folyamatleírások összefoglalják a lényeges és hatályos információkat. Az üzemeltetési információkat vezérigazgatói utasítások, jogszabályok, technológiák és szabványok is tartalmazzák. Nyilvántartjuk a műszaki meghibásodások információit. RCH esetén hibaelemzést végzünk, melynek megállapításairól rendszeresen oktatást tartunk. A nemmegfelelőségek kezelését az IEU04 számú Integrált Eljárási Utasítás írja le. I.7.3.b) pontosak; Az információk pontosságáért a szervezeti egységek vezetői felelősek. I.7.3.c) teljes körűek, Teljes körű üzemeltetési információkkal rendelkezünk: - A MÁV-START Zrt. járműveivel és az idegen járművekkel kapcsolatban a hazai hálózaton keletkezett valamennyi információval - Karbantartási szerződésekkel

85 85 ELJÁRÁS Oldal: 51/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó - Karbantartásokra vonatkozó utasításokkal (technológiák, előírások, szabványok) - balesetek információi - Műszaki meghibásodások információi - Beszerzési információk - Különleges üzemi körülményekre vonatkozó információk - Karbantartás során azonosított, biztonsággal összefüggő információk I.7.3.d) kellően naprakészek; Az információk naprakészségét a megfelelő folyamatszabályozásokkal biztosítjuk. A közlekedésbiztonsággal összefüggő információk dokumentáltan jutnak el az érintettekhez. A dokumentumok és feljegyzések kezelését az IEU02 számú Eljárási Utasítás írja le. A műszaki dokumentációk kezelését a GED számú utasítás szabályozza. I.7.3.e) ellenőrzöttek; Vezetői ellenőrzéseken, belső auditokon, belső ellenőrzéseken ellenőrizzük az információk átadását. I.7.3.f) következetesek és könnyen érthetőek (a használt nyelvezetet is beleértve); A munkavállalók részére valamennyi információt magyar nyelven teszünk hozzáférhetővé. Az átadott információk könnyen érthetőek, megértéséről visszakérdezéssel oktatás keretében meggyőződünk. Amennyiben szükséges ismételt oktatást tartunk. I.7.3.g) alkalmazásuk előtt ismertetésre kerülnek a személyzettel; A karbantartást érintő valamennyi információt dokumentáltan adjuk át. Alkalmazás előtt minden esetben ismertetésre kerülnek. I.7.3.h) a személyzet számára könnyen hozzáférhetők és szükség esetén másolatot is kapnak belőlük. Az információk könnyen hozzáférhetőek, a hozzáférhetőségéről a munkavállalók oktatásban részesülnek.

86 86 ELJÁRÁS Oldal: 52/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.7.4. A 7.1, 7.2 és 7.3 pontban meghatározott követelmények különös tekintettel a következő üzemeltetési információkra alkalmazandók: I.7.4.a) a nemzeti járműnyilvántartás pontosságának és teljességének ellenőrzése, tekintettel a szervezet által karbantartott tehervagonok azonosítására (beleértve az arra szolgáló eszközöket is) és nyilvántartására; A társaság informatikai rendszerei biztosítják, hogy a karbantartási rendszerbe bevont akár saját, akár idegen járművekről minden szükséges információ rendelkezésre álljon: minden vasúti jármű karbantartási okmányának kezelését (MFG, 31/2010. (XII. 23.) NFM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATLAP) az elvégzett karbantartási tevékenység nyomon követhetőségét, naprakészen vezeti egyes járművek karbantartási adatait, a visszajelzett tapasztalatok elemzését beleértve a karbantartási műveletek, váratlan események vagy balesetek adatait hogy valós helyzet alapján hozhassa meg optimalizáló, korlátozó döntéseit, az érintett vasútvállalatok tájékoztatását a vasúti járművek műszaki állapotáról Az alkalmazott informatikai rendszerek lehetővé teszik, hogy a karbantartott járművek karbantartásával kapcsolatos adatokat a nemzeti járműnyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségekhez mind a társaság, mind az idegen járművek üzembentartói felhasználhassák. A Társaság alkalmas arra, hogy tevékenységével mint karbantartással megbízott és mint karbantartásért felelős szervezet a saját járművek és az általa karbantartott idegen vasútvállalat kezelésében lévő vasúti járművek -, amelyek a karbantartási rendszerébe kerülnek mindig biztonságos üzemi állapotban legyenek. Az RCH-val kötött megállapodás szerint a tehervagonok karbantartási adatai a Webtool informatikai rendszerben is rögzítésre kerülnek a papíralapú rögzítés mellett. A Webtool rendszerben a megrendelő is folyamatosan nyomon követheti a tehervagonok karbantartási adatait, a járművek előtörténetét. A magánvasutak esetén papír alapon történik a karbantartási információk átadása (munkautalvány, fékmérőlapok stb.). A kapcsolódási pontok minden esetben szerződésben vannak meghatározva. Az elvégzett munkák minden esetben a MÁV-START Zrt. EAM karbantartási szoftverében is rögzítésre kerülnek. I.7.4.b) karbantartási dokumentáció; A karbantartási dokumentáció alkalmazását, a saját vagonok kivételével, a megrendelőkkel kötött megállapodás tartalmazza.

87 87 ELJÁRÁS Oldal: 53/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A karbantartási dokumentációkhoz minden esetben a GED számú utasítást (a műszaki dokumentáció készítéséhez, kezeléséhez és nyilvántartásához) alkalmazzuk, melyet ezen Eljárás 5. számú melléklete tartalmazza. I.7.4.c) információ az üzembentartóknak és adott esetben az egyéb feleknek, köztük a vasúttársaságoknak vagy a pályahálózat-működtetőknek nyújtott támogatásról; A kapcsolatot a MÁV-START Zrt. és a MÁV Zrt. által kötött Együttműködési Szerződés továbbiakban Szerződés szabályozza. A kapcsolat kölcsönös adatszolgáltatáson alapul. I.7.4.d) információ a személyzet szakképzettségéről és a karbantartás-fejlesztés során végzett későbbi felügyeletről; A személyzet szakképzettségét a Humánerőforrás Szervezet naprakészen nyilvántartja. A járművek járműjavítói felújításának, javításának, valamint a fenntartási műhelyi karbantartásának ellenőrzését mint központi szervezet a Járműmérnökség látja el, mely ellenőrzési tevékenységet folytat a járműveken, a fenntartási és javítási munkák végzése közben az érvényben lévő technológiák és műszaki előírások alapján. A fenntartási műhelyek és járműjavítók ellenőrzési tapasztalatait feldolgozza, a szükséges intézkedéseket megteszi. Hálózati szinten szervezi, koordinálja és felügyeli a járművek javítását és karbantartását annak érdekében, hogy ez által a technikai színvonal, ill. technológiai fegyelem növekedjen. Karbantartás-fejlesztés során a karbantartási folyamatokban résztvevők oktatásban részesülnek, mely oktatás az oktatási naplóban kerül dokumentálásra. A felkészültség biztosítása nyomonkövethető. I.7.4.e) információ a vasúttársaságok, üzembentartók és pályahálózat-működtetők műveleteiről (beleértve a kilométer- teljesítményt, a tevékenységek típusát és mértékét, váratlan eseményeket/baleseteket) és kéréseiről; Amennyiben a MÁV-START Zrt. nem rendelkezik szükséges technológiai előírásokkal, azt a megrendelő biztosítja minden esetben. A tervszerű karbantartás konkrét, pályaszám szerinti ütemezését egyes járműtípusoknál havonta, egyes járműveknél hetente végezzük a tulajdonos vasútvállalat képviselőivel.

88 88 ELJÁRÁS Oldal: 54/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A járműtulajdonos és a MÁV-START Zrt. illetékes szervezetei a karbantartás előtt, a szerződésben rögzítette időpontban ellenőrizzük, összevetjük (diszpécseri rendszer) a tervezett és tényleges karbantartott járművek listáját, Az elmaradt karbantartásokat rövid határidőn belül pótoljuk, az eltérést a tulajdonos igazolja (Az eltérések általában az okozza, hogy a járműveket forgalmi okokból nem állítják be a karbantartó telephelyekre.) A meghibásodásokat közösen elemezzük a tulajdonossal, szükség esetén az alkatrészek javítási ciklusrendjén, karbantartási technológiáján, anyagminőségén módosítunk, valamint korszerűbb alkatrészek beépítésével biztosítjuk a járművek üzembiztonságának növelését. A tervszerű vizsgálatokat javításkísérő lapon munkafázisonként dokumentáljuk, amelyhez hozzáférést biztosítunk, illetve átadunk a járműtulajdonosnak. A karbantartásért felelős személyek munkaköri leírásuk szerint felelnek a járműveken végrehajtott javítások minőségéért. I.7.4.f) az elvégzett karbantartásról szóló nyilvántartás, beleértve az ellenőrzések alatt feltárt hiányosságokat és a vasúttársaságok vagy a pályahálózat-működtetők által végrehajtott korrekciós intézkedéseket, például a vonat elindulása előtt, illetve útközben történő vizsgálatok és ellenőrzéseket; A járműállomány karbantartásra vonatkozó szerződésben rögzíteni kell a karbantartás irányítási és fejlesztési feladatkört betöltő szervezet(ek) részére történő adatszolgáltatás rendjét (tartalom, forma, kapcsolat, gyakoriság). Az adatszolgáltatási rendszer adattartalmának valódiságát a Társaság által működtetett vállalat- és minőségirányítási rendszerek szavatolják, amelyek kiegészülnek a Társaság által működtetett ellenőrzési folyamattal. A karbantartási és a javítási események, az elvégzett javítások részletes minden telephelyen, minden járműre vonatkozóan rögzítésre kerülnek saját és idegen járművekre vonatkozóan egyaránt dokumentálva vannak a működő számítógépes informatikai rendszerben (MFG/EAM, Webtool). I.7.4.g) üzembe helyezés és újbóli üzembe helyezés; A karbantartási tevékenység végső fázisa a jármű üzembe helyezése. Az üzembe helyezést a karbantartási tevékenységet szabályozó megállapodásban rögzített módon kell elvégezni, és arról a meghatározott módon és tartalommal kell adatot szolgáltatni a karbantartás irányítást végző szervezet részére, valamint el kell végezni a karbantartási megállapodásban rögzített dokumentumkezelést is.

89 89 ELJÁRÁS Oldal: 55/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.7.4.h) karbantartási megbízások; A közlekedésbiztonságot érintő szerződésekben rögzítve van a teljes karbantartási folyamat (megrendeléstől az átadásig, az elvégzendő feladatok és az ahhoz tartozó felelősség) I.7.4.i) karbantartási utasításokat tartalmazó, a vasúttársaságoknak/pályahálózat-működtetőknek és az üzembentartóknak nyújtandó műszaki információk; A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos járműkarbantartási technológiák listáját ezen Eljárás 6. melléklete tartalmazza. I.7.4.j) vészhelyzettel kapcsolatos információk a biztonságos üzemi állapot veszélyeztetettsége esetén, amelyek a következőket tartalmazhatják: A biztonság magas szinten tartásához nem elegendő a belső összehasonlítás, hanem más vasutak, ezen belül kiemelten a MÁV Zrt. fejlesztéseit és tapasztalatait is tanulmányozzuk. Biztonsági eredményeinket az UIC, a MÁV Zrt, az NKH és a KBSz adatbázisához, illetve más vasutak eredményeihez is viszonyítjuk. A biztonsági összehasonlítás a szükséges teendők jelzőjeként szolgál, melyet esetlegesen további elemzésekkel egészítünk ki. Felelősség: A biztonsági vezető felelős a biztonsági összehasonlítások előállításáért. A baleseti veszélyre utaló jelek segítségével a szervezeti egységek jelzést kapnak azokról a körülményekről, amelyek hosszú távon negatívan befolyásolják a biztonságot. Ellentétben a balesetek/események kulcsadataival, a baleseti veszélyre utaló jelek célja, hogy jóval a baleset kialakulása előtt felfedezzük a balesethez vezető veszélyeket, amelyekkel elemezhető a kockázatnövekedés, illetve meghozhatók a megelőző intézkedések. A baleseti veszélyre utaló jelek olyan adatokon alapulnak, amik közvetve vagy közvetlenül kapcsolatosak a biztonsággal. A baleseti veszélyre utaló jelek rögzítésének módját a MÁV-START Zrt. Biztonság vezetője dolgozza ki, figyelembe véve a MÁV Zrt. adatait és tapasztalatait. Feladatok, felelősség: - A szervezeti egységek rögzítik az adatokat és megküldik azokat a MÁV-START Zrt. biztonsági vezetőjének. - A biztonsági vezető feldolgozza, és statisztikailag elemzi a kulcsadatokat, illetve az adatszolgáltatóval együtt minden mutatót értelmez.

90 90 ELJÁRÁS Oldal: 56/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó - A baleseti veszélyre utaló jelek elemzéséről, illetve a teendő intézkedésekről a biztonsági vezető évente tájékoztatót készít levél formátumban a vállalatvezetés részére. A vezérigazgató dönt a további teendőkről. I.7.4.i. a szervezet által karbantartott tehervagonok vagy a más karbantartásért felelős szervezet által karbantartott, de azonos sorozatú járművek használatára vonatkozó korlátozások vagy különleges üzemi körülmények alkalmazása. Ezt az információt az összes érintett féllel meg kell osztani; A meghibásodásokat közösen elemezzük a tulajdonossal, szükség esetén az alkatrészek javítási ciklusrendjén, karbantartási technológiáján, anyagminőségén módosítunk, valamint korszerűbb alkatrészek beépítésével biztosítjuk a járművek üzembiztonságának növelését. A járműállomány-karbantartás irányítási feladatkört ellátó szervezetekkel kötött megállapodásokban célszerűen külön mellékletben ki kell térni a megállapodás tárgyát képező járművek karbantartásához szükséges valamennyi információ átadására, illetve az átadás pontos rendjére (tartalom, forma, kapcsolat, gyakoriság). Amennyiben a MÁV-START Zrt. nem rendelkezik szükséges technológiai előírásokkal, azt a megrendelő biztosítja minden esetben. Amennyiben a MÁV-START Zrt. rendelkezik a karbantartáshoz szükséges technológiákkal, viszont a megrendelő ezt nem kívánja alkalmazni, abban az esetben megrendelő rendelkezésre bocsájtja a saját technológiáját. A szerződéseket elektronikusan nyilvántartjuk, melyhez a hozzáférést az érintettek részére biztosítjuk. A szerződéseket a szerződésgazdák a Poszeidon általános ügyviteli és iktatási rendszerben elektronikusan tárolják. A tehervagonokat érintő korlátozásokat és különleges üzemi körülményeket a fel és átvételi jegyzőkönyvön tüntetjük fel a megjegyzés rovatban, mely jegyzőkönyv átadásra kerül a megrendelőnek.. A Webtool rendszerbe az aláírt jegyzőkönyvek és az előírt dokumentumok szkennelve feltöltésre kerülnek, így az információcsere biztosított. I.7.4.ii. a karbantartás során azonosított, a biztonsággal kapcsolatos ügyekről szóló sürgős információk, például egy több járműtípusban vagy sorozatban megtalálható alkatrészen felfedezett hiányosságok; A Társaság ellenőrzi, hogy a karbantartási tevékenység elvégzéséhez szükséges információk átadása a megállapodásban rögzített módon megtörtént-e, és az a karbantartási tevékenység elvégzéséhez felhasználható-e, minden információt tartalmaz.

91 91 ELJÁRÁS Oldal: 57/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Hiány, vagy nem megfelelőség esetén azt a karbantartás irányítási feladatkört gyakorló szervezet felé haladéktalanul jelezni kell. Amíg a hiány, vagy a nem megfelelőség fennáll, addig az érintett karbantartási tevékenységet fel kell függeszteni. I.7.4.k) A tanúsító szerv és a vonatkozó fogyasztók (beleértve az üzembentartókat is) számára készített éves karbantartási jelentés benyújtásához szükséges összes vonatkozó információ/adat, amely jelentést a nemzeti biztonsági hatóságok kérésére is hozzáférhetővé kell tenni. Valamennyi járműre vonatkozóan a karbantartási, futójavítási adatokat nyilvántartjuk, melyeket a tanúsító szerv vagy a vonatkozó fogyasztók kérésére hozzáférhetővé teszünk. I.8. Dokumentáció az összes vonatkozó információ nyomon követhetőségének biztosítására szolgáló strukturált megközelítés. I.8.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal valamennyi vonatkozó folyamat megfelelő dokumentálásának biztosítása érdekében. A biztonsági információk dokumentálása a BIK P Eljárása szerint történik. A dokumentumok aktualizálásáért a kiadásért felelős személyek felelnek. Ha a felülvizsgálat a dokumentum újabb változatának kiadását teszi szükségessé, akkor az erre vonatkozó előírások szerint megtörténik az újabb változat kiadása. Ha a dokumentum nem igényel változtatást, akkor a felülvizsgálatot végző személy a felülvizsgálat tényét a törzspéldány címlapján bejegyzésével dokumentálja. A változásokat minden esetben ugyanazon személyek vizsgálják felül és hagyják jóvá, akik az eredeti átvizsgálást és jóváhagyást végezték. Az ügyiratok kezelése a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata szerint történik. Az érvénytelen, előző változatú dokumentumokat azonosítottan (érvénytelenségét jól láthatóan feltűntetve), elkülönítetten kell tárolni és archiválni, vagy meg kell semmisíteni. A karbantartás, javítás (ideértve a váratlan meghibásodásokat is) teljes folyamata dokumentált és az MFG-EAM szoftverben is nyomon követhető.

92 92 ELJÁRÁS Oldal: 58/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.8.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: I.8.2.a) az összes vonatkozó dokumentáció rendszeres figyelemmel kísérése és frissítése; A biztonságirányítással kapcsolatos dokumentumkezelést a BIK P Eljárása, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A kiadott hatályos dokumentumok megfelelő tárolásáért a dokumentum használója a felelős. I.8.2.b) valamennyi vonatkozó dokumentáció formázása, elkészítése, terjesztése és változáskezelése; A dokumentumok módosítása a BIK P Eljárása szerint történik. A változásokat minden esetben ugyanazon személyek vizsgálják felül és hagyják jóvá, akik az eredeti átvizsgálást és jóváhagyást végezték. Az ügyiratok kezelése a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata szerint történik. A MÁV-START Zrt. DMS-Poszeidon (általános ügyviteli és iktatási rendszer) rendszerben kezeli iratait a DMS-Poszeidon Iratkezelési Szabályzata szerint. A hatálytalan, előző változatú dokumentumokat azonosítottan (hatálytalanságát jól láthatóan feltűntetve), elkülönítetten kell tárolni és archiválni, vagy meg kell semmisíteni. A műszaki dokumentációk készítésére a GED számú az Utasítás a műszaki dokumentáció készítéséhez, kezeléséhez, nyilvántartásához c.utasítás vonatkozik. I.8.2.c) valamennyi vonatkozó dokumentáció fogadása, összegyűjtése és megőrzése. A dokumentumok kezelése a BIK P Eljárása szerint történik. Valamennyi dokumentum megőrzésére a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata vonatkozik. I.9. Szerződéses tevékenységek az alvállalkozói tevékenységeknek a szervezet céljainak elérése érdekében történő megfelelő irányítását biztosító strukturált megközelítés I.9.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a biztonsági termékek és szolgáltatások azonosítására. A beszerzési folyamataink során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a beszerzett termék vagy szolgáltatás minősége hozzájáruljon cégünk hatékonyságához, gazdaságosságához, illetve a vevői elégedettség fokozásához és a biztonsághoz.

93 93 ELJÁRÁS Oldal: 59/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A beszerzés és a beszállítás folyamata részben a szolgáltatói feladatkörbe, a Beszerzési feladatokat ellátó szervezethez tartozik. Minden beszerzési tevékenységet bonyolító szervezeti egység gondoskodik a külső vagy a belső vevők igényeinek kielégítését szolgáló termékek és szolgáltatások azonosításáról. Ezen termékek és szolgáltatások szállítóit a Beszállítói jegyzék tartalmazza. A kivételezésre kerülő anyagok, alkatrészek, részegységek, termékek és szolgáltatások felhasználás előtti ellenőrizzük. Amennyiben indokolt, a terméknek vagy szolgáltatásnak a szállító telephelyén történő igazoló ellenőrzésére vonatkozó feltételeket és a termék kibocsátási módját (pl. járműbeszerzések során) szerződéseinkben rögzítjük. A műszaki minősítésre kötelezett gyártótól származó termékek a Társaságunk MFG/Pro vállalatirányítási rendszer cikktörzsében megjelölésre kerülnek. I.9.2. Amennyiben biztonsági termékek és szolgáltatások esetében vesszük igénybe az alvállalkozókat és/vagy beszállítókat, a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal kiválasztásuk időpontjában a következők ellenőrzésére: I.9.2.a) a vállalkozók, alvállalkozók és beszállítók képesítéssel rendelkeznek; A megfelelő szállítói kör kialakítását és folyamatos minősítését oly módon végezzük, hogy a Társaság feladatainak teljesítéséhez szükséges különféle anyagok (gépész szak- illetve általános anyagok), eszközök, anyagjellegű szolgáltatások a szükséges időben és mennyiségben álljanak rendelkezésre és feleljenek meg az előírt minőségi és biztonsági követelményeknek. A szállítók minősítésének folyamatát az IEU21 számú Eljárási Utasítás írja le. A Műszaki fejlesztés a műszaki minősítési eljárások alapján készítetett beszállítói (gyártó/javító) nyilvántartást vezet. Az ECM karbantartás-végrehajtás feladatkörben közreműködő szervezetek listáját ezen eljárás 9. számú melléklete tartalmazza. I.9.2.b) a vállalkozók, alvállalkozók és beszállítók rendelkeznek megfelelő és dokumentált karbantartási és irányítási rendszerrel. A szállítókat nyilvántartjuk. A szállítók jegyzékében rögzítjük azt is, hogy a szállítók milyen és meddig érvényes tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az alvállalkozóknál helyszíni auditon is vizsgáljuk az irányítási rendszerük megfelelőségét. A műszaki minősített szállítók esetén tanúsítványt állítunk ki. A Tanúsítvány kiállítását a Üzemeltetés támogatás/átvétel szervezet végzi.

94 94 ELJÁRÁS Oldal: 60/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Aláírója az Üzemeltetés támogatás vezetője, ellenjegyzi az Integrált Irányítási vezető. A tanúsított szállítókat, alvállalkozókat az Átvétel és minőség-ellenőrzés nyilvántartja. Az ECM karbantartás-végrehajtás feladatkörben közreműködő szervezetek listáját ezen eljárás 9. számú melléklete tartalmazza. I.9.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal azoknak a követelményeknek a meghatározására, amelyeknek az ilyen vállalkozóknak és beszállítóknak eleget kell tenniük. Az IEU21 számú Eljárási Utasítás írja le azokat a követelményeket, amelyeknek a vállalkozóknak és beszállítóknak meg kell felelnie. Az Átvétel és minőség-ellenőrzés a műszaki minősítési eljárások alapján készítetett beszállítói (gyártó/javító) nyilvántartást vezet. I.9.4. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak nyomon követésére, hogy a beszállítók és/vagy vállalkozók tudatában vannak-e a szervezet működésére vonatkozóan általuk előidézett kockázatoknak. Az IEU21 számú Eljárási Utasítás tartalmazza a szállítók kiválasztásának folyamatát. A követelményeket megküldjük a szállítóknak kérdőív formájában, melyet kitöltést követően aláírással küldenek vissza. I.9.5. Amennyiben a vállalkozó vagy beszállító karbantartási/irányítási rendszere tanúsítással rendelkezik, a 3. pontban ismertetett ellenőrzési eljárás korlátozható a 3.1 pont b) pontjában említett szerződéses műveleti eljárások eredményeire. A szállítók minősítését az IEU21 számú Eljárási Utasítás írja le. I.9.6. A szerződéses felek közötti szerződésben legalább a következő folyamatokra vonatkozó alapelveket világosan meghatározzuk, ismertetjük és elosztjuk: I.9.6.a) a vasútbiztonsági kérdésekhez kapcsolódó felelősségek és feladatok; A vasútbiztonsági kérdésekhez kapcsolódó felelősségek és feladatok a megállapodásokban kerülnek rögzítésre. A szerződéskötések rendjét, a típusszerződéseket vezérigazgatói utasítás szabályozza.

95 95 ELJÁRÁS Oldal: 61/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó I.9.6.b) a fontos információk mindkét fél közötti átadásával kapcsolatos kötelezettségek; Szerződésben rögzítjük a fontos információk átadásával kapcsolatos kötelezettségeket. I.9.6.c) a biztonsággal kapcsolatos dokumentumok nyomon követhetősége. A biztonsággal kapcsolatos követelményeket (pl. minőségi bizonyítványok) szerződésben rögzítjük. A biztonsággal kapcsolatos dokumentumok nyomon követhetőek. A dokumentumok és feljegyzések kezelését az IEU02 számú Integrált Eljárási Utasítás írja le, a műszaki dokumentumok kezelésére pedig a GED számú utasítás vonatkozik. II. A karbantartás-fejlesztési feladatkörre vonatkozó követelmények és értékelési szempontok. A MÁV-START Zrt. megbízható karbantartás-fejlesztési feladatokkal. Így felelőssé tehető a karbantartási dokumentáció kezeléséért, beleértve a tervezési és üzemelési adatokon, valamint a teljesítményen és a tapasztalati visszajelzéseken alapuló konfiguráció-menedzsmentet is. A Megrendelő irányítási, felügyeleti és koordinációs rendszeréhez igazodva a MÁV-START Zrt. részben vagy egészében végezheti a 445/2011/EU rendelet karbantartási feladatok ellátását, így a Társaság biztosíthatja a tehervagonok biztonságos állapotát a vasúthálózaton, de elsődlegesen a karbantartás végrehajtásának feladatát látja el, amely keretében végzi a tehervagonok vagy egyes szerkezeti részeinek szükséges műszaki karbantartását, beleértve a javítási dokumentációk kiállítását is. A MÁV-START Zrt. a karbantartáshoz szükséges technológiai utasítások, a gyári előírások, szabványok, és az elmúlt évtizedekben szerzett szakmai tapasztalatok, valamint az üzemeltetés során szerzett információk, ezek elemzése alapján folyamatosan fejleszti a karbantartási rendszerét. A Járműmérnökség erre szakosodott szervezeti egység, ahol szakképzett, szakértelemmel, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki gárda folyamatosan ellátja a karbantartás fejlesztési feladatokat. A biztonságot befolyásoló tevékenységet minden esetben külön minősítik, a karbantartási adatlapokat folyamatosan fejlesztik. A MÁV-START Zrt. dokumentációs rendszerének felépítését az alábbi ábra szemlélteti:

96 96 ELJÁRÁS Oldal: 62/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó II.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a biztonságot és a biztonsági szempontból kritikus alkatrészeket érintő valamennyi karbantartási tevékenység azonosítására és irányítására. A járműkarbantartás és javítás során felismert nemmegfelelőség észlelésekor, vagy kétes esetben a munkát végző munkavállalónak a műveletet abba kell hagynia. Erről tájékoztatnia kell a csoportvezetőt, művezetőt, aki a felülvizsgálat iránt intézkedik. Nincs szükség ezen értesítésre, ha a nemmegfelelőséget a folyamatban előírt ellenőrzés során tárják fel. Ezesetben az ellenőrzésre kijelölt munkavállaló intézkedik a nemmegfelelő állapot megszűntetésére, miközben értesíti a terület művezetőjét. Az észlelt nemmegfelelőség okát meg kell keresni. A nemmegfelelőségről és az okokról feljegyzést kell készíteni, amelyben a megszűntetésre és a megelőzésre hozott intézkedéseket is szerepeltetni kell. A Járműmérnökség munkavállalója szúrópróbaszerűen a karbantartási, vagy javítási folyamatok közben és végén is ellenőrzést végez, aki a felismert nemmegfelelőség észlelésekor a fent leírtakon túl köteles tájékoztatni a vezetőmérnököt, vagy az illetékes terület vezetőjét. A mérnökség munkavállalója az ellenőrzésen szerzett tapasztalatokról írásos feljegyzést is köteles készíteni (pl.: felügyeleti könyvbe történő bejegyzéssel), melyben további helyesbítő/megelőző tevékenységre kötelezheti a területi vezetőt.

97 97 ELJÁRÁS Oldal: 63/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Amennyiben a csoportvezető, reszortos fedez fel hibát, azt munkautalványon, illetve tervezett karbantartás során a vizsgálatkísérő lapon feljegyzi a nemmegfelelőség kijavítása érdekében. A hiba okok alapján a vezető szolgálati úton köteles intézkedni a nemmegfelelőség megszűntetéséről. A munka befejezése után végzett átadás, vagy próba során a nemmegfelelőnek ítélt és javított egység hibátlan működését ellenőrizni kell. Amennyiben a műszaki, technológiai döntés nem minősíti selejtnek az alkatrészt vagy szerelési egységet, akkor az alkatrészt javításra váróként kell megjelölni. A javítás és próba után beépíthető státuszt kap, és felhasználható a járműkarbantartás, vagy javítás során. Amennyiben a vizsgált egység, vagy alkatrész nem javítható, selejt minősítést kap, a művezető intézkedik a selejt biztonságos elkülönítéséről, az alkatrész, fődarab státuszának megjelöléséről. Az alkatrész válogatás, - javítás során selejtnek minősített termékek, alkatrészek megjelölten, elkülönítve a műhely megfelelő tárolóhelyére kerülnek. A MÁV-START Zrt. kockázatkezelési utasítása tartalmazza a meghibásodási kódokat, melyekkel műszaki meghibásodások alkalmával azonosítjuk az eseményt, az elemzés és kockázatértékelés támogatására a megelőzésért. II.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal az alapvető átjárhatósági követelményeknek beleértve az egész életciklus során történő korszerűsítéseket is való megfelelés biztosítására, a következők révén: II.2.a) a vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokban (ÁME-k) meghatározott, alapvető átjárhatósági paraméterekkel kapcsolatos előírásoknak való megfelelés biztosítása; A MÁV-START Zrt. karbantartási rendszerének része a rendelkezésre álló szabványok, műszaki dokumentációk, utasítások. Valamennyi karbantartás esetében a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő technológiákat alkalmazunk. A főbb TSI-ket, azaz ÁME-k jegyzékét a BIK K Eljárása tartalmazza. A MÁV-START Zrt. intranetes belső honlapján megtalálhatók és hozzáférhetők a következő dokumentumok: - Vezérigazgatói Utasítások, - MÁV Zrt. szakmai Utasítások, - MÁV-START Zrt. törzs szabványtára (mintegy 4700 db szabvány),

98 98 ELJÁRÁS Oldal: 64/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó = UIC döntvények, = Nemzetközi szabványok, - MÁV Szabványügyi Központ dokumentációit, = MÁV Dokumentációs Központ Könyvtár dokumentációi = MSzT Szabványközpont szükséges dokumentációi - MÁV-START Zrt. saját Műszaki dokumentációs gyűjteménye (mintegy 1100 db) A munkavállalók a fenti szabványok, rendeletek, Utasítások alapján végzik karbantartási tevékenységüket. Minden általunk üzemeletetett, és javított járműre vonatkozóan rendelkezünk a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos jármű karbantartási technológiai Utasításokkal. A karbantartott járművek megfelelnek a: - a nemzeti biztonsági szabályoknak, - a hatósági előírásoknak, - a szabványokban előírt követelményeknek, - a működési és karbantartási előírásoknak A követelmények érvényesülését folyamatosan ellenőrizzük, felügyeljük. Nemmegfelelőségek esetén helyesbítő és megelőző tevékenységet végzünk. II.2.b) a karbantartási napló és az üzembe helyezési engedély (beleértve a nemzeti biztonsági hatóságok előírásait is), az ÁME-knek való megfelelőségi nyilatkozatok, az EK-hitelesítési nyilatkozatok, valamint a műszaki dokumentáció közötti, minden körülmények között biztosítandó összhang ellenőrzése;hu L 122/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja A járművek műszaki állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén a karbantartási előírások módosítására vagy egyes alkatrészek anyag-típus cseréjére, valamint a biztonságot, gazdaságosságot elősegítő változtatásokra is teszünk javaslatokat, amelyek részleteit a Társaságunknál működtetett Műszaki fejlesztés szervezete dolgoz ki részletesen.

99 99 ELJÁRÁS Oldal: 65/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Az idegen járművek vonatkozásában az éves karbantartási szerződéseink adatai alapján minden hónapban egyeztetünk a tulajdonos vagy az üzemeltető társasággal, hogy a járművek a ciklusrendnek megfelelően időben kerüljenek karbantartásra, a szükséges vizsgálatok és ellenőrzések elvégzése érdekében. Vezetői ellenőrzéseken, belső auditokon és független belső ellenőrzéseken ellenőrizzük a járműre vonatkozó teljes dokumentáció megfelelőségét. II.2.c) esetleges helyettesítések kezelése a karbantartás során a 2008/57/EK irányelv és a vonatkozó ÁME-k előírásainak megfelelően; A járműre vonatkozó műszaki dokumentációban feltüntetett kritikus alkatrészek helyettesítése csak a járműállomány-karbantartásirányítási feladatokat ellátó szervezet előzetes hozzájárulásával, a karbantartás-fejlesztési feladatokat ellátó szervezet előzetes kockázatértékelés után, e szervezet jóváhagyása és felügyelete mellett történhet. II.2.d) a kockázatkezelés szükségességének meghatározása, tekintettel a kérdéses helyettesítésnek a vasúti rendszer biztonságára gyakorolt potenciális hatására; A MÁV-START Zrt. kockázatkezelését a BIK A Eljárása írja le. Bármely nem műszaki minősítési kötelezettségbe bevont termék esetén, ha a termék bármely lényeges paramétere eltér az ugyanezen gyártótól származó műszaki minősített termékétől, a helyettesítő termék alkalmazhatóságára műszaki minősítési eljárást végzünk. II.2.e) a jármű biztonsági integritását befolyásoló valamennyi műszaki változás konfigurációjának kezelése. A jármű biztonsági integritását befolyásoló valamennyi változásra kiterjesszük a kockázatértékelést. A Járműmérnökség végzi a karbantartási és járműjavítási technológiák kidolgozását, valamint a konstrukciós módosítások és fejlesztések megvalósításának szakértői irányítását a vasútbiztonsági, a minőségi és költséghatékony munkavégzés érdekében. A vezetőknek, a munkaköri leírásban van meghatározva a feladata, felelőssége, hatásköre. II.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a speciálisan a karbantartásra kifejlesztett, illetve ahhoz előírt karbantartási berendezések, felszerelés és szerszámok kialakítására és végrehajtásának támogatására.

100 100 ELJÁRÁS Oldal: 66/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak ellenőrzésére, hogy ezeket a berendezéseket, felszereléseket és szerszámokat a karbantartási ütemtervvel összhangban és a karbantartási követelményeknek megfelelően használják, tárolják és tartják karban. A MÁV-START Zrt. gépészeti berendezésinek jegyzékét ezen Eljárás 7. számú tartalmazza. melléklete Az infrastruktúra értelemszerűen tartalmazza a) az épületeket, a munkahelyet és a hozzá tartozó feltételeket, b) a folyamatok eszközeit, valamint c) az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. szállítást, kommunikációs eszközöket, valamint az informatikai rendszereket. A MÁV-START Zrt. rendelkezik a hatósági rendeletekben, illetve szakmailag előírt infrastrukturális feltételekkel, amit a rendszeres szakhatósági vizsgálatok alapján kibocsátott működési engedélyek igazolnak. A stratégiai célok meghatározásakor alapvető feladatnak tekintjük a működőképesség fenntartását és a vevői elégedettségre fontos hatást gyakoroló infrastrukturális feltételek folyamatos javítását. A gépek, berendezések kezelését az IEU63 számú Eljárási Utasítás írja le. II.4. A tehervagonok üzembe állítása során a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: II.4.a) az eredeti dokumentáció beszerzése és elegendő információ gyűjtése a tervezett műveletekről; A járművek üzembehelyezési engedélyének a megszerzéséért ta jármű üzembentartójának az SzMSz-ében meghatározott szervezete a felelős. Az engedély feltétele karbantartási dokumentáció rendelkezésre bocsájtása. A karbantartási dokumentáció ellenőrzése és felülvizsgálata a karbantartás-fejlesztési feladatot ellátó szervezet feladata. A MÁV-START Zrt.-nél tanúsított, működő Integrált Irányítási Rendszer van. A jelen BIK és MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata utasításai tartalmazzák a dokumentumkezelés előírásait, követelményeit. A vasúti járművek karbantartásához kapcsolódó előírásokat a MÁV Zrt. által kidolgozott technológiai utasítások, valamint egyes közlekedésbiztonsággal összefüggő berendezésekkel szembeni követelményeket szabványok határozzák meg.

101 101 ELJÁRÁS Oldal: 67/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Az Utasítások meghatározzák a karbantartás körébe tartozó összes tevékenységet, ezen belül az ellenőrzéseket, a vizsgálatokat, a méréseket, alkatrészek-berendezések cseréjét, beállításokat, javításokat. Az Utasítások részletesen tartalmazzák: - a szét és összeszerelési utasításokat, - a cserélhető alkatrészek szereléséhez szükséges rajzokat, - a karbantartási kritériumokat, - az ellenőrzéseket és vizsgálatokat, ezek határértékeit - a feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket, anyagokat, - a személyi biztonság érdekében a munkavédelmi szabályokat, - a védőfelszerelések használatát, - karbantartási műveletek utáni ismételt üzembe helyezés előtt elvégzendő szükséges vizsgálatokat és eljárásokat. II.4.b) az eredeti dokumentáció elemzése és az első karbantartási napló elkészítése, figyelembe véve a kapcsolódó garanciákban található kötelezettségeket is; A gyártói dokumentáció, típus- és üzembe helyezési engedély alapján készül el a 31/2010. (XII. 23.) NFM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATLAP. (a 31/2010. (XII. 23.) NFM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATLAP. A saját tulajdonunkba tartozó járművek üzemképességét, futásteljesítményét, fogyasztását az üzemeltető szervezeti egység folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi, intézkedik a hiányosságok felszámolására. A tapasztalatok alapján javaslatot tesznek szerkezeti, technológiai átalakításra, módosításra. Általános alapelv és cél, hogy minden jármű a karbantartási ciklusnak megfelelően kerüljön csak a karbantartó műhelybe, és ott a vizsgálatok, javítások, korszerűsítések, a MÁV Utasítások, továbbá a vonatkozó rendeletek szabványok, technológiai utasítások és előírások betartásával úgy kell elvégezni, hogy a jármű a vizsgálati ciklusnak megfelelően a következő vizsgálatig biztonsággal üzemeltethető legyen. Minden sérült jármű javítását, ezt követően a vasútbiztonsági ellenőrzéseket dokumentáljuk.

102 102 ELJÁRÁS Oldal: 68/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó II.4.c) az első karbantartási napló megfelelő végrehajtásának biztosítása. A MÁV-START Zrt. karbantartás, javítás folyamatát az IEU64 számú Eljárási Utasítás írja le. II.5. A karbantartási naplónak a tehervagon teljes életciklusán keresztül történő naprakészen tartása érdekében a MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: II.5.a) a legalább a következőkkel kapcsolatos lényeges információk összegyűjtése: II.5.a.i. az eredményesen végrehajtott műveletek típusa és mértéke, beleértve többek között azokat az üzem közbeni eseményeket, amelyek potenciálisan befolyásolhatják a tehervagon biztonsági integritását; A MÁV-START Zrt. karbantartási tevékenységének támogatása, tervezési, követési és kontrolling funkciók megvalósításához az MFG/PRO karbantartási modulja szolgál. A kialakított rendszerben az MFG/PRO és az EAM egyes elemei egységes egészként, egy integrált rendszerben látják el a modellben meghatározott funkcionalitást. Az EAM a járművek nyilvántartására, időszakos megelőző karbantartásainak illetve eseti (futó)javításainak támogatására szolgál. II.5.a.ii. a tervezett műveletek típusa és mértéke; A Bizottság 2006/861/EK Határozatával összhangban a karbantartási naplót a járműállománykarbantartásirányítási feladatokat ellátó szervezet kezeli. A vasúti járművek karbantartásához kapcsolódó előírásokat a MÁV által kidolgozott technológiai utasítások, valamint egyes közlekedésbiztonsággal összefüggő berendezésekkel szembeni követelményeket szabványok határozzák meg. Az Utasítások meghatározzák a karbantartás körébe tartozó összes tevékenységet, ezen belül az ellenőrzéseket, a vizsgálatokat, a méréseket, alkatrészek-berendezések cseréjét, beállításokat, javításokat. II.5.a.iii. az eredményesen elvégzett karbantartás; A karbantartási feladatokat a területi Járműbiztosítási Igazgatóságokon (JBI) és a Vasútjármű javítási végzik. A karbantartási és a javítási eseményeket, az elvégzett javítások részletes minden telephelyen, minden járműre vonatkozóan rögzítésre kerülnek saját és idegen járművekre vonatkozóan egyaránt dokumentálva vannak a működő számítógépes informatikai rendszerben (MFG-EAM, RCH esetén Webtool). A saját járműveink vonatkozásában az éves karbantartási terv realizálását folyamatosan figyelemmel kísérjük, havonta értékeljük ennek betartását.

103 103 ELJÁRÁS Oldal: 69/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó II.5.b) a korszerűsítések szükségességének meghatározása, az átjárhatóságra vonatkozó határértékek figyelembevételével; A Bizottság 2006/861/EK Határozatával összhangban a korszerűsítések szükségességének meghatározását a járműállomány-karbantartásirányítási, karbantartás-fejlesztési feladatokat ellátó szervezet végzi. A Járműmérnökség végzi a karbantartási és járműjavítási technológiák kidolgozását, valamint a konstrukciós módosítások és fejlesztések megvalósításának szakértői irányítását a vasútbiztonsági, a minőségi és költséghatékony munkavégzés érdekében. II.5.c) a változásokra, azok jóváhagyására és végrehajtására vonatkozó javaslatok készítése, a kockázatértékelés eredményét figyelembe vevő, egyértelmű kritériumok alapján meghozott döntés érdekében; A karbantartási műveleteket a technológiai utasítások tartalmazzák. A műszaki dokumentációk készítésére, kezelésére (változások, jóváhagyás stb.) a GED számú utasítás vonatkozik (ezen Eljárás 5. számú melléklete). A megrendelők által átadott műszaki dokumentumokat, nyilvántartásba vesszük, honosítjuk. Ebben az esetben a szükséges módosításokat a megrendelő adja át részünkre. A MÁV-START Zrt. által készített technológiai utasításokban a kockázatértékelés eredményét is figyelembe vesszük, szükség esetén a GED számú utasítás szerint elvégezzük a módosításokat. A módosítások végrehajtását a GED számú utasítás szabályozza. A technológiai utasításokat nyilvántartjuk a Társaság Intranetjén. A változások az Intraneten hozzáférhető nyilvántartó rendszerben nyomon követhetőek. A papír alapú műszaki dokumentumokat munkaköri leírásban megbízott munkatársak felügyelik, akik átvezetik a szükséges módosításokat. Dokumentum módosító javaslat adását az IEU02 számú Eljárási Utasítás tartalmazza. II.5.d) a változtatások megfelelő végrehajtásának biztosítása. Változások megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében ellenőrzéseket végzünk. A karbantartás megfelelőségét a Járműmérnökség és a Járműbiztosítás és termeléskoordináció ellenőrzi. A belső auditokon, vezetői ellenőrzéseken és független belső ellenőrzéseken kiemelten ellenőrizzük a változások megfelelő végrehajtását.

104 104 ELJÁRÁS Oldal: 70/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó II.6. Az alkalmassági nyilvántartás eljárásának a karbantartás-fejlesztési feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő, a biztonságot befolyásoló tevékenységeket figyelembe vesszük: A vasúti járművek karbantartásához kapcsolódó előírásokat a MÁV által kidolgozott technológiai utasítások, valamint egyes közlekedésbiztonsággal összefüggő berendezésekkel szembeni követelményeket szabványok határozzák meg. Az Utasítások meghatározzák a karbantartás körébe tartozó összes tevékenységet, ezen belül az ellenőrzéseket, a vizsgálatokat, a méréseket, alkatrészek-berendezések cseréjét, beállításokat, javításokat. A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatában meg vannak határozva az egyes szervezetek feladatai, felelőssége és hatásköre. II.6.a) a karbantartási naplón végrehajtott változtatások jelentőségének és a karbantartás során javasolt helyettesítések hatásának értékelése; A műszaki dokumentumok készítésére és kezelésére a GED számú utasítás vonatkozik. A technológiai utasítások alkalmazása a megrendelővel kötött megállapodás alapján történik. Az esetleges helyettesítéshez a tehervagon tulajdonosának, üzembentartójának hozzájárulása szükséges. II.6.b) a karbantartási napló létrehozásának és változásainak, valamint a karbantartás során történő helyettesítések kidolgozásának, értékelésének, érvényesítésének és jóváhagyásának kezeléséhez szükséges műszaki szakterületek; Egy jóváhagyott dokumentáció módosítása gyakorlatilag megegyezik az új terv készítésével, a tervezés ellenőrzésének lépéseit mindegyik esetben teljes körűen alkalmazni kell. A módosítások gyakorlati kivitelezése a GED számú Utasítás műszaki dokumentáció készítéséhez, kezeléséhez, nyilvántartásához és a GED számú Utasítás rajzdokumentáció készítéséhez, nyilvántartásához, kezeléséhez utasítások szerint kell történjen. A módosított dokumentációt a témafelelős sokszorosítatja és az elosztási lista szerint eljutatja az érintetteknek. A felhasználó szervezet kötelessége és felelőssége a területén lévő nem hatályos dokumentáció összegyűjtése és hatálytalanítása. II.6.c) kapcsolási technikák (beleértve a hegesztést és a ragasztást), fékrendszerek, kerékpárok és vonókészülék, roncsolásmentes vizsgálati módszerek és karbantartási tevékenységek a veszélyes áruk szállítására szolgáló tehervagonok egyes komponensei, például a tartályok és szelepek esetében.

105 105 ELJÁRÁS Oldal: 71/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó - Oldható kötések: A MÁV-START Zrt. által a vasúti járművek karbantartásánál alkalmazott oldható kötések a következők: Szabványos hatlapfejű csavarkötés rugós alátéttel, előírt nyomatékra meghúzással Hatlapú koronásanyás, csavarkötés sasszegbiztosítással, előírt nyomatékra meghúzással Biztosítógyűrűs anyás csavarkötés, előírt nyomatékra meghúzással Önbiztosító gyűrűs anyás csavarkötés, előírt nyomatékra meghúzással Műanyag tömítésű csavarkötés nagy rezgésnek kitett helyeken a biztonságos elfordulás, meglazulás elleni védelem céljából külön, egyedi megrendelés esetén alkalmazzuk. A csavarkötést az adott járműre vonatkozó technológiai utasításban meghatározottak alapján hozzuk létre. A járművek szerelésére vonatkozó utasítás része, hogy a csavarkötést be kell méretezni a kötésben előforduló terhelésre, és ennek megfelelően kell kiválasztani a csavarkötéshez az alkotókat. A csavarkötés csavarból, anyából és alátétből állhat. Az alátétet az anya és a felület közé behelyezni. Ha a csavarkötést elfordulás ellen biztosítani kell, akkor sasszeget használunk. Ezért pl. a vasúti járművek nagy terhelésű ütközőinek biztosításához a koronásanyás sasszeges megoldást alkalmazzuk. Műanyagbázisú csavarkötés nagy igénybevételű helyekre: Műanyagbázisú egykomponensű rögzítő termékek, melyek teljesen kitöltik a csavarmenetek közötti hézagot. Levegőtől elzárva és fémmel érintkezve nagy mechanikai terhelhetőség, kiváló kémiai ellenálló képességű műanyaggá szilárdulnak. Ez az anyag belső kohéziója, valamint a felületekhez való tapadása révén anyagzárat hoz létre a menetek között. Az anyagzár mindenfajta mozgást megakadályoz a menetben. Megjegyzés: A műanyag tömítésű csavarkötés nagy rezgésnek kitett helyeken a biztonságos elfordulás, meglazulás elleni védelem céljából külön, egyedi jármű karbantartási megrendelés esetén alkalmazzuk. A csavarkötésre vonatkozó és a teherkocsi javításban alkalmazott szabványok MSZ EN 2356, 24014, 24032, 2454, MSZ 2264, 1612, , DIN 128, DIN 935, DIN 6797,

106 106 ELJÁRÁS Oldal: 72/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A csavarkötés kézi szerszámai, eszközei: Villáskulcs Csillag villás kulcs Dugókulcs Nyomatékkulcs Állítható kulcs Imbuszkulcs stb., - Hegesztés Az MSZ EN ISO , MSZ EN , és az MSZ EN hegesztő üzem alkalmassági követelmény szabványokat kielégítő rendszert működtetünk annak érdekében, hogy a MÁV-START Zrt. egész területén a hegesztett szerkezetek megbízhatóak és hibamentesek legyenek a gyártásban, javításban és az üzemelésben, a tervezéstől kezdve az anyag kiválasztáson keresztül egészen a gyártásig, és az ezt követő ellenőrzésig. A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO és MSZ EN szabványok szerinti hegesztőüzem tanúsítvánnyal rendelkezik Fényeslitke, Békéscsaba, Pécsbánya-rendező, Ferencváros, Dunaújváros TM-ekben és Szolnok VJT-n. - Ragasztás A ragasztás elvégzéséhez technológiai utasításokkal rendelkezünk az adott típusnak megfelelően. A hegesztésre és ragasztásra vonatkozó személyi kompetenciákat nyilvántartjuk a Humánerőforrás szervezet SAP rendszerében és hegesztés esetén a hegesztők kompetencia táblázatban is. A roncsolásmentes anyagvizsgálatot végző, megfelelő kompentenciával rendelkező munkatársakat nyilvántartjuk és felügyeljük a tanúsítványok érvényességét. A hegesztett kötések ellenőrzését, vizsgálatát csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

107 107 ELJÁRÁS Oldal: 73/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Dokumentált vizsgálatokat csak az alábbi minősítéssel rendelkező személyek végezhetnek: A dokumentált vizsgálat fajtája Szemrevételezéses Ultrahangos Radiográfiai Mágnesezhető poros Folyadékbehatolásos A vizsgálat elvégzéséhez szükséges minősítés VT2 ÚT2 RT2 MT2 PT2 Új szakképesítés megszerzésére irányuló beiskolázásokat csak az MSZ EN ISO 9712 szerinti minősítést és tanúsítást kiadó intézményeknél lehet megrendelni. A Roncsolásmentes Anyagvizsgálói Tanúsítványok megszerzésekor, illetve azok meghosszabbításakor a tanúsítvány érvényességi területének az alábbiakat kell minimum tartalmazni: - Ipari szakterülete: Vasúti vizsgálatok RM, - Termék területe: (w) hegesztett kötések Az MSZ EN ISO 9712 szabvány 7.4. pontja szerint a tanúsítást követően a közellátás élességét évente kell vizsgálni és a munkáltatónak ezt igazolnia kell. A képzés a BIK N Eljárása szerint történik. II.7. A MÁV-START Zrt. dokumentációs eljárása a karbantartás-fejlesztési feladatkörre való alkalmazásakor garantálja legalább a következő elemek nyomonkövethetőségét: II.7.a) a karbantartás folyamán történő helyettesítés kidolgozásával, értékelésével, érvényesítésével és jóváhagyásával kapcsolatos dokumentáció; A belső dokumentumok jóváhagyását és kiadását a Döntési Hatásköri Listában (SZMSZ mell.) meghatározott beosztású személyek a saját hatáskörükben a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata szerint végzik. A papír alapú dokumentumok elosztási listáját a kiadó szervezeti egység határozza meg, illetve az végzi el a listában meghatározott egységek, illetve személyek részére a dokumentumok elosztását is (szignálás vagy elosztási jegyzék alapján). A jóváhagyott dokumentumok egy eredeti példányát és az elosztási listát (címjegyzéket) a dokumentum kiadója, vagy az elosztásért felelős szervezeti egység vezetője (titkárság) őrzi meg. Indokolt esetben a dokumentum felhasználója a kapott dokumentumot tovább oszthatja a saját beosztottai közül azoknak, akiknek a részére ezt szükségesnek tartja. Ebben az esetben neki is elosztási listát kell készítenie (szignálás a dokumentumon). ( Családfa-elv.)

108 108 ELJÁRÁS Oldal: 74/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Elektronikusan kiadott/tárolt dokumentumok esetén a dokumentum kiadójának kötelessége mindazokat, akiknek a dokumentumot szánja közvetlen, vagy közvetett úton értesíteni a dokumentum létrehozásáról és (elektronikus) tárolási helyéről, hozzáférhetőségéről. A technológiák kezelését, elosztását és módosítását a GED számú UTASÍTÁS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ, KEZELÉSÉHEZ, NYILVÁNTARTÁSÁHOZ című Utasítás szabályozza (ezen Eljárás 5. számú melléklete tartalmazza) II.7.b) járműkonfiguráció, beleértve többek között a biztonsággal kapcsolatos alkatrészeket; A közlekedésbiztonsággal összefüggő alkatrészek az MFG-Pro nyilvántartásban megjelöltek. A szükséges minőségi tanúsítványok is jelölve vannak az elektronikus nyilvántartásban. Az alkatrészek az igény felmerülésétől, a felhasználás, beépítés teljes ideje alatt és után is nyomonkövethető az MFG-EAM szoftverben és a bizonylatokon keresztül. A közlekedésbiztonsággal összefüggő alkatrészek a következők: - Alváz- szekrényváz, - futómű- hordmű, - fékberendezés és ennek részegységei, - ütköző- vonókészülék, - tartályok- nyomástartó edények. II.7.c) az elvégzett karbantartásról szóló nyilvántartás; Az elvégzett karbantartások és futójavítások az MFG-EAM szoftverrel nyomonkövethetőek és visszakereshetőek. A karbantartás során felvett bizonylatok kezelésére a BIK P Eljárása és a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata vonatkozik. II.7.d) a tapasztalati visszajelzésekről szóló vizsgálatok eredményei; A járműtulajdonos és a MÁV-START Zrt. illetékes szervezetei a karbantartás előtt, a szerződésben rögzítette időpontban ellenőrizzük, összevetjük (diszpécseri rendszer) a tervezett és tényleges karbantartott járművek listáját, Az elmaradt karbantartásokat rövid határidőn belül pótoljuk. (Az eltérések általában az okozza, hogy a járműveket forgalmi okokból nem állítják be a karbantartó telepekre.)

109 109 ELJÁRÁS Oldal: 75/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A meghibásodásokat közösen elemezzük a tulajdonossal, szükség esetén az alkatrészek javítási ciklusrendjén, karbantartási technológiáján, anyagminőségén módosítunk, valamint korszerűbb alkatrészek beépítésével biztosítjuk a járművek üzembiztonságának növelését. II.7.e) a karbantartási napló valamennyi, egymást követő változata, beleértve a kockázatértékelést is; A karbantartás során felvett dokumentumok kezelésére a BIK P Eljárása vonatkozik. II.7.f) a karbantartás végrehajtásának és a járműállomány-karbantartás irányításának szakszerűségéről és felügyeletéről szóló jelentések; A tehervagonok megállapodások alapján kerülnek beállításra a karbantartó műhelyekbe. A tehervagonok karbantartása során a javításkísérő lapon dokumentálásra kerül, hogy ki milyen munkát végzett és az ellenőrzés ténye is (csoportvezető, művezető, reszortos). II.7.g) az üzembentartóknak, a vasúttársaságoknak és a pályahálózat-működtetőknek nyújtandó műszaki információk. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 122/35 Az információk közlését a BIK O Eljárás írja le. III. A járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre vonatkozó követelmények és értékelési szempontok A MÁV-START Zrt. üzemeltetésében lévő vasúti járművekre ellátja a járműállománykarbantartási feladatokat. A MÁV-START Zrt. megbízható a járműállomány-karbantartás irányításának feladataival, amely keretében intézkedik a tehervagon karbantartásra küldéséről és a karbantartás utáni újbóli üzembe állításáról. A karbantartás irányító szervezet folyamatosan figyelemmel kíséri a járművek tartózkodási helyét, kapcsolatban van a járművet üzemeltetővel. A karbantartást irányító szervezetnek rendelkezési joga van a 3 éves karbantartási tervek (a karbantartási terv formátumát a BIK ezen Eljárás 12. számú melléklete tartalmazza), az operatív tervek alapján járművek karbantartásra történő leállítására, a forgalomból történő kivonására. A rendelkezésre álló paraméterek alapján a tervtől eltérően a karbantartási igények szerint is lehetősége van a járműveket karbantartásra berendelni. A javítandó járművet az erre szakosított, kijelölt műhelybe irányítják. Az elvégzett karbantartások után gondoskodik a járművek forgalomba történő visszahelyezéséről.

110 110 ELJÁRÁS Oldal: 76/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó III.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a karbantartás végrehajtásáért felelős szervezet hozzáértésének, rendelkezésre állásának és képességének ellenőrzésére a karbantartási megbízások kiadása előtt. Ez megköveteli, hogy a karbantartási műhelyek megfelelő képesítéssel rendelkeznek a karbantartás-végrehajtási feladat szerinti műszaki szakértelem követelményeiről szóló döntéshozatalhoz. A MÁV-START Zrt. meghatározta a társaságnál működő munkaköröket, azok általános munkaköri leírásait. A karbantartási feladatokkal csak megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs bízható meg. Ennek ellenőrzését a Humánerőforrás szervezet végzi, a rendelkezésre álló képzettséget igazoló dokumentumokból. A hozzáértést, képességeket a műszaki felügyelet ellátó szervezet is ellenőrzi. A munkaköri leírásokban minden munkakörhöz kapcsolódóan meg vannak határozva a fő feladatok és felelősségek, a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségi, szakképzettségi, egyéb tudás- és a gyakorlati követelmények, azaz a szakmai kompetenciák. Az utasítást folyamatosan karbantartjuk, azaz a változásokat a munkakörök lekövetik. A munkaszerződések mellett kötelező elem minden munkavállaló esetében az egyéni munkaköri leírás, mely a munkakörhöz adott feladatok elvégzéséhez megadja a hatáskört és a felelősséget. A vasútbiztonsággal összefüggő munkakörökre mintegy 110 fajta munkaköri leírási minta áll rendelkezésre. A karbantartást irányító, felügyelő személyek jegyzékét ezen Eljárás 8. számú melléklete tartalmazza. A Karbantartásért Felelős Szervezet tevékenységében részt vevő munkatársak munkaköri leírásai tartalmazzák a munkavégzés részletes feltételeit és követelményeit. A BIK N Eljárás célja, hogy biztosítsa a MÁV-START Zrt.-n belüli képzés, oktatás, továbbképzés módszereinek, követelményeinek kidolgozását illetve azt, hogy a termék minőségét és a biztonságot befolyásoló területeken képzett, önálló munkavégzésre alkalmas munkatársak legyenek.

111 111 ELJÁRÁS Oldal: 77/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó III.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a munkacsomag összeállítására és a karbantartási megbízás kiadására és jóváhagyására vonatkozóan. A vasúti járművek karbantartását a kiadott rendeletek, szabványok, utasítások szerinti ciklusrend szerint kell elvégezni, mindenkor figyelembe véve a 31/2010. (XII.23.) NFM rendelet 26. előírásait. Az új járművek javítási ciklusrendjét a gyártó cég javaslatai, előírásai alapján határozza meg a jármű tulajdonos vasútvállalat. A vontatott járművek időszakos vizsgálatainak határidőit az E 12. sz. Utasítás határozza meg. A javítási ciklusrendek kialakításánál figyelembe vesszük az alkatrészek biztonságos működésének időtartamát, valamint az egyes berendezésekre vonatkozó hatósági vizsgálatok, ellenőrzések idő intervallumát. A MÁV-START Zrt. a tulajdonába tartozó járművekre pályaszámonként 3 éves gördülő karbantartási tervet készít (a karbantartási terv formátumát a BIK ezen Eljárás 12. számú melléklete tartalmazza). Az idegen járművek karbantartására éves karbantartási szerződést köt a tulajdonos vagy az járművet üzemeltetető társasággal. Az év közbeni nem tervezett jármű futójavításokat a rendelkezésre álló előírások, szabványok betartásával, valamint a tulajdonos vagy az üzemeletető által átadott technológiai utasítások betartásával végezzük el. III.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a tehervagonok időben történő karbantartásra küldésére vonatkozóan. A szerződésekkel lekötött, külső és belső piaci szereplők által megrendelt karbantartási és javítási feladatok időszakos (éves, havi, kétheti) tervezése, továbbá a szükséges erőforrások biztosításával a zavartalan termelés feltételeinek megteremtése az üzleti tervben meghatározott bevételek elérése érdekében. Szervezői, irányítói és felügyeleti tevékenységével elősegíti, illetve biztosítja a MÁV- START Zrt. karbantartási, javítási, üzemviteli munkájának gazdálkodási szempontokat is figyelembe vevő zavartalan működését. A nagyobb járműparkkal rendelkező vasútvállatokkal éves karbantartási szerződést kötünk, mely tartalmazza a ciklusrendeket. Amennyiben a MÁV-START Zrt. nem rendelkezik szükséges technológiai előírásokkal, azt a megrendelő biztosítja minden esetben. A tervszerű karbantartás konkrét, pályaszám szerinti ütemezését egyes járműtípusoknál havonta, egyes járműveknél hetente végezzük a tulajdonos vasútvállalat képviselőivel.

112 112 ELJÁRÁS Oldal: 78/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A járműtulajdonos és a MÁV-START Zrt. illetékes szervezetei a karbantartás előtt, a szerződésben rögzítette időpontban ellenőrizzük, összevetjük (diszpécseri rendszer) a tervezett és tényleges karbantartott járművek listáját, Az elmaradt karbantartásokat rövid határidőn belül pótoljuk, az eltérést a tulajdonos igazolja (Az eltérések általában az okozza, hogy a járműveket forgalmi okokból nem állítják be a karbantartó telepekre.) III.4. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a tehervagonok karbantartási célból, vagy meghibásodások azonosítása esetén történő üzemen kívül helyezésének irányítására. A karbantartás időszakára, vagy meghibásodás esetén az üzemen kívül helyezésről az üzemelést végző szervezet végzi, melyről tájékoztatja a karbantartásért felelős szervezetet. Az üzembe helyezési engedély felfüggesztése egy vizsgaciklusnak megfelelő időtartamra kérhető. A felfüggesztés időtartama alatt a vasúti jármű nem közlekedtethető, és az üzemben tartót nem terheli a jármű karbantartásával és időszakos vizsgájával kapcsolatos kötelezettség. Az időszakos vizsga elvégzését követően a jármű újra üzemeltethető. A felfüggesztésről tájékoztatni kel a karbantartásért felelős szervezetet. A forgalomból kivonás esetén a karbantartásért felelős szervezetet tájékoztatni kell a kivonás okáról is. III.5. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a tehervagonok elvégzett karbantartására és az üzembe helyezésre alkalmazandó, szükséges ellenőrző intézkedések meghatározására. A tehervagonok karbantartása, futójavítása során a művezetők, csoportvezetők folyamatközi ellenőrzéseket végeznek. Az ellenőrzést végzők a karbantartás megfelelőségét, a javításkísérő lapon aláírással dokumentálják. A rendszeres ellenőrzésre kötelezett műszaki felügyeleti szakértők az ellenőrzések során szintén kötelesek a munkafolyamatok szabályszerűségét ellenőrizni, a tett észrevételeket Felügyeleti Könyvbe rögzítik. Tehervagonok fővizsgálata során az Üzemeltetés támogatás Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezete részéről ellenőrzési pontok vannak meghatározva, melyeken a részfolyamatokat is ellenőrzik. A kész kocsit/kocsikat a műhely művezetője a műhelykimeneten kijelenti, a kocsi forgalom részére történő átadásáról a megrendelő intézkedik. A kész járművek ismételt forgalomba helyezése a megrendelő feladata.

113 113 ELJÁRÁS Oldal: 79/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó III.6. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal az üzembe helyezési dokumentációt figyelembe vevő, az újbóli üzembe helyezésre vonatkozó értesítés kibocsátására. A forgalomból kivonás, újbóli üzembe helyezés esetén a jármű üzemeltetője kezdeményezi a járműnyilvántartás módosítását. Az újbóli üzembe helyezésről a karbantartásért felelős vezetőt, továbbá azon szervezeteket kell tájékoztatni, melyek a jármű üzemeltetésében érintettek (vasúttársaságok, pályahálózat-működtetők) III.7. Az alkalmassági nyilvántartás eljárásnak a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább az újbóli üzembe helyezést figyelembe veszi. Saját tehervagonok nyilvántartását a Járműmérnökség végzi. Az ismételt üzembe helyezési eljárást lefolytatjuk. Idegen tehervagonok esetén, megállapodás szerint, az ismételt üzembe helyezést a megrendelő végzi. A karbantartás során felvett dokumentumokat átadjuk. III.8. A tájékoztatási eljárásnak a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket a karbantartás-végrehajtási feladatkör rendelkezésére kell bocsátani: III.8.a) az alkalmazandó szabályok és műszaki előírások; A MÁV-START Zrt. karbantartási rendszerének része a rendelkezésre álló szabványok, műszaki dokumentációk, utasítások. Valamennyi karbantartás esetében a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő technológiákat alkalmazunk. A MÁV-START Zrt. intranetes belső honlapján megtalálhatók és hozzáférhetők a következő dokumentumok: - Vezérigazgatói Utasítások, - MÁV Zrt. szakmai Utasítások, - MÁV-START Zrt. törzs szabványtára (mintegy 4700 db szabvány), = UIC döntvények, = Nemzetközi szabványok, - MÁV Szabványügyi Központ dokumentációit, = MÁV Dokumentációs Központ Könyvtár dokumentációi = MSzT Szabványközpont szükséges dokumentációi - MÁV-START Zrt. saját Műszaki dokumentációs gyűjteménye (mintegy 1100 db)

114 114 ELJÁRÁS Oldal: 80/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A munkavállalók a fenti szabványok, rendeletek, Utasítások alapján végzik karbantartási tevékenységüket. Minden általunk üzemeletetett, és javított járműre vonatkozóan rendelkezünk a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos jármű karbantartási technológiai Utasításokkal. A karbantartott járművek megfelelnek a: - a nemzeti biztonsági szabályoknak, - a hatósági előírásoknak, - a szabványokban előírt követelményeknek, - a működési- és karbantartási előírásoknak. III.8.b) minden egyes tehervagon karbantartási terve; A karbantartási tervek elektronikusan hozzáférhetőek az érintettek számára. III.8.c) az alkatrészek listája, beleértve minden egyes rész kellően részletes műszaki leírását, amely lehetővé teszi az eredetinek megfelelő, ugyanazon biztosítékok melletti cserét. A megrendelői igények, érvényes rajzok, előírások vagy más dokumentumok alapján a karbantartás, javítás, termelés, a szerelés és a szállítás minden szakaszában azonosítjuk és nyomonkövetjük a terméket A megbízók és megrendelők (MÁV Zrt. és idegen felek) által megrendelt vasúti járművek, alkatrészek, berendezések, egységek és anyagok javításközi és végellenőrzését és azok minőségi átvételét (megfelelőség ellenőrzések) végezzük. A megrendelésekben, szerződésekben, a vonatkozó előírásokban és utasításokban foglaltak maradéktalanul teljesítésre kerüljenek, megfeleljenek a megbízók és megrendelők igényeinek az üzlet és üzembiztonság szem előtt tartásával. A MÁV-START Zrt. olyan szállítói minősítési rendszert működtet, amely biztosítja a megfelelő szállítói kör kialakítását és folyamatos minősítését oly módon, hogy a Társaság feladatainak teljesítéséhez szükséges különféle anyagok (gépész szak- illetve általános anyagok), eszközök, anyagjellegű szolgáltatások a szükséges időben és mennyiségben álljanak rendelkezésre és feleljenek meg az előírt minőségi követelményeknek.

115 115 ELJÁRÁS Oldal: 81/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A minősítést a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. és az Átvétel és minőség-ellenőrzés együtt végzi. Az alkatrészekhez és anyagokhoz megfelelő műbizonylattal kell rendelkeznünk. A karbantartás során felhasznált anyagok a munkautalványon és az MFG/EAM szoftverben is rögzítésre kerül. III.8.d) az anyagok listája, beleértve a használatukra vonatkozó, kellően részletes ismertetőt és a szükséges egészségügyi és biztonsági tájékoztatást; Az anyagok listája az MFG-EAM szoftverben hozzáférhető. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos anyagok jelöltek a nyilvántartásban. III.8.e) a biztonságot befolyásoló tevékenységekre vonatkozó előírásokat meghatározó és az alkatrészekre vonatkozó, beavatkozási és használati közbeni korlátozásokat is tartalmazó dokumentum; Az RCH-val kötött megállapodás szerint a tehervagonok karbantartási adatai a Webtool informatikai rendszerben is rögzítésre kerülnek a papíralapú rögzítés mellett. A Webtool rendszerben a megrendelő is folyamatosan nyomon követheti a tehervagonok karbantartási adatait. Idegen vasútvállalatok esetén papír alapon történik a karbantartási információk átadása (munkautalvány, fékmérőlapok stb.). A kapcsolódási pontok minden esetben szerződésben vannak meghatározva. Az elvégzett munkák minden esetben a MÁV-START Zrt. EAM karbantartási szoftverében is rögzítésre kerülnek. III.8.f) azon alkatrészek vagy rendszerek listája, amelyekre jogi előírások vonatkoznak, és ezen előírások listája (beleértve a féktartályokat és a veszélyes áruk szállítására szolgáló tartályokat); Az anyagok, alkatrészek listája az MFG-EAM szoftverben hozzáférhető. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos anyagok jelöltek a nyilvántartásban. III.8.g) valamennyi további, a biztonsággal kapcsolatos lényeges információ, a szervezet által végrehajtott kockázatértékelésnek megfelelően. A MÁV-START Zrt. kockázatértékelését a BIK A Eljárása írja le.

116 116 ELJÁRÁS Oldal: 82/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó III.9. A tájékoztatási eljárásnak a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább az újbóli üzembe helyezésre vonatkozó információkat, beleértve a felhasználókra (vasúttársaságok és pályahálózat-működtetők) vonatkozó használati korlátozásokat is, közölni kell az érdekelt felekkel. A MÁV-START Zrt. irányító folyamatai közé tartozik a biztonságirányítás folyamata, mely szervesen kapcsolódik a MÁV Zrt. és más partner vasúti vállalatok biztonsági folyamataihoz. A biztonságirányítás és a vállalatirányítás kapcsolatát az alábbi ábra mutatja: A biztonságirányítási rendszer alapelve Biztonsági szervezet Biztonságirányítási folyamat Kockázatbecslés Mérési rendszer Kontrolling Végrehajtás Tervezés Biztonsági kommunikáció Biztonsági adatbank Ellenőrzések Biztonsági: politika stratégia program tervezés A Társaság ellenőrzi, hogy a karbantartási tevékenység elvégzéséhez szükséges információk átadása a megállapodásban rögzített módon megtörtént-e, és az a karbantartási tevékenység elvégzéséhez felhasználható-e, minden információt tartalmaz. Hiány, vagy nem megfelelőség esetén azt a karbantartás irányítási feladatkört gyakorló szervezet felé haladéktalanul jelezni kell. Amíg a hiány, vagy a nem megfelelőség fennáll, addig az érintett karbantartási tevékenységet fel kell függeszteni. A tehervagonokat érintő korlátozásokat és különleges üzemi körülményeket a fel és átvételi jegyzőkönyvön tüntetjük fel a megjegyzés rovatban, mely jegyzőkönyv átadásra kerül a megrendelőnek.. A Webtool rendszerbe az aláírt jegyzőkönyvek és az előírt dokumentumok szkennelve feltöltésre kerülnek, így az információcsere biztosított. A szerződéseket elektronikusan nyilvántartjuk, melyhez a hozzáférést az érintettek részére biztosítjuk. A szerződéseket a szerződésgazdák a Poszeidon általános ügyviteli és iktatási rendszerben elektronikusan tárolják.

117 117 ELJÁRÁS Oldal: 83/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó III.10. A dokumentációs eljárásának a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket kell nyilvántartásba venni: III.10.a) karbantartási megbízások; A karbantartási megbízásokat nyilvántartjuk. A műszaki dokumentumok kezelését a GED számú utasítás írja le. III.10.b) újbóli üzembe helyezés, beleértve a vasúttársaságokra vagy pályahálózat-működtetőkre érvényes használati korlátozásokat is. A forgalomból kivonás, újbóli üzembe helyezés esetén a jármű üzemeltetője kezdeményezi a járműnyilvántartás módosítását. Az újbóli üzembe helyezésről a karbantartásért felelős vezetőt, továbbá azon szervezeteket kell tájékoztatni, melyek a jármű üzemeltetésében érintettek (vasúttársaságok, pályahálózat-működtetők) A tehervagonokat érintő korlátozásokat és különleges üzemi körülményeket fel és átvételi jegyzőkönyvön tüntetjük fel a megjegyzés rovatban, mely jegyzőkönyv átadásra kerül a megrendelőnek. A Webtool rendszerbe az aláírt jegyzőkönyvek és az előírt dokumentumok szkennelve feltöltésre kerülnek, így az információcsere biztosított. IV. A karbantartás-végrehajtási feladatkörre vonatkozó követelmények A MÁV-START Zrt. alapvetően a karbantartás végrehajtásának feladatát végzi, amely a vasúti jármű vagy egyes részeinek szükséges műszaki karbantartását jelenti, beleértve a javítási dokumentáció kiállítását is. A vasúti járművek karbantartását az MSZ EN 50126: 2001 Vasúti alkalmazások (Megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság előírása és bizonyítása) alapján kell ellátni. A MÁV-START Zrt. mint karbantartással megbízott szervezet ellátja az állagába tartozó vasúti járművek karbantartási feladatait, valamint szerződés alapján vasútvállalatok vasúti járműveinek karbantartását. A karbantartásért felelős szervezet vezetője a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója. A karbantartási tevékenységben résztvevő egységek és munkavállalók feladatait, hatáskörét, felelősségét a Szervezeti és Működési Szabályzat, és a vonatkozó előírások szabályozzák. A járművek karbantartását a MÁV-START Zrt. az általa üzemeltetett Területi Műhelyekben és Vasútijármű Javítási Telephelyen végzi. A Területi Műhelyek a javítási nemek alapján szakosítva vannak, amelyek alkalmasak az előírt karbantartási technológia szerint a teherkocsik karbantartási feladatainak ellátására.

118 118 ELJÁRÁS Oldal: 84/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A tehervagonok karbantartási helyeinek kompetenciáit nyilvántartjuk, melynek formátumát a BIK ezen Eljárás 13. számú melléklete tartalmazza. A karbantartási tevékenység végzéséhez a karbantartó bázisok olyan műszaki felszereltséggel, tárgyi eszközökkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a technika mindenkori színvonalának megfelelően a tanúsításban szereplő feladatok elvégzését. A munka jellegének megfelelően az egyes javítóbázisokon rendelkezésre állnak a szükséges vágányok, berendezések, eszközök. Az adott javítóbázison csak a kijelölt típusú járművet, és a meghatározott javítási nemnek megfelelő karbantartási tevékenységet szabad elvégezni, mivel ennek vannak biztosítva a személyi, tárgyi feltételek. A vasúti járművek közlekedésbiztonság szempontjából meghatározó főbb alkatrészek és részegységek a következők: - Alváz- szekrényváz - futómű- hordmű, - fékberendezés és ennek részegységei, - ütköző- vonókészülék, - tartályok- nyomástartó edények, Ezek karbantartását a kijelölt műszaki bázisokon a technológiai utasításokban szabályozott módon végzik, ellenőrzik. A közlekedésbiztonsággal összefüggő részegységek, főbb alkatrészek azonosító számmal vannak ellátva, így ezek használata, javítása, ismételt beépítése lekövethető az alkalmazott dokumentációs rendszerben. Az üzemeltetés során végzett ellenőrzések ( kerék, fék, stb) adatlapjai, valamint a javítás utáni mérési adatlapok a javítóműhelyek által rögzítésre kerülnek. Ezek az adatok megtalálhatók EAM rendszer ben. A MÁV-START Zrt. megfelelő szakképzett irányító és végrehajtó karbantartó szakemberekkel rendelkezik, akik rendszeres szakmai képzésben részesülnek, foglalkoztatásuk biztosíték a minőségi karbantartási feladatok ellátására. A munkáltatói jogkörgyakorlók a részterület felelős műszaki vezetőit munkaköri leírásban bízza meg a területükön elvégzendő karbantartási feladatok irányítására, ellenőrzésére. A művezetők szintű műszaki vezetők legalább szakirányú középfokú végzettséggel rendelkeznek, a művezetőnél magasabb beosztású műszaki vezetők pedig szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

119 119 ELJÁRÁS Oldal: 85/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Egyes tevékenységekhez a Társasági egységes szakmai irányítás érdekében meghatározott végzettséggel, képesítéssel rendelkező központi felelősöket írásban megbíznak neveznek ki, amelyek irányítják koordinálják, ellenőrzik a témakörükhöz tartozó tevékenységet. (Futástechnikus, fékfelelős, hegesztési felelős, stb.) A karbantartáshoz felhasznált anyagokat, alkatrészeket a beszállításnál ellenőrzik, és a felhasználás során a számozott berendezésék esetén dokumentálják ezek beépítését. A karbantartáshoz használt eszközök, berendezések műszerek ellenőrzése, kalibrálása az érvényben lévő szabványok alapján történik. A karbantartás folyamata végig dokumentálva van, a szükséges adatok bármely időpontban az alkalmazott információs rendszerben biztosítva vannak. Az elvégzett karbantartás után ellenőrzik a járművek műszaki állapotát, forgalomba állíthatóságát, és visszacsatolnak annak elvégzéséről valamint tapasztalataikról, javaslataikról a tervező szervezetei egységnek. A tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról szóló a bizottság 445/2011/EU rendelet szerinti követelmények, amely Magyarországon a 31/2010. (XII.23 ) NFM rendelet szerint valamennyi vasúti járműre ki van terjesztve. A MÁV-START Zrt. karbantartási rendszerének feladatai: a vasúti járművek karbantartásának átfogó irányítása kidolgozza járműtípusonként a karbantartási rendszert, tervezi a járművek karbantartását, felügyeli a járművek használatát irányítja, felügyeli és koordinálja a karbantartási feladatokat, és biztosítja a járművek biztonságos műszaki állapotát a vasúthálózaton, ellátja a karbantartás fejlesztési feladatokat, felelős a karbantartási dokumentum kezeléséért, amelyet a tervezési, az üzemelési, a teljesítményi és a tapasztalati visszajelzések alapján működtetet, irányítja a vasúti járművek karbantartását, intézkedik a járművek karbantartásra küldéséről, és a karbantartás utáni üzembe állításáról, saját műhelyeiben végrehajtja a tervezett és a szükséges a karbantartási feladatokat, elvégzi a javítási dokumentációk kezelését, kiállítását. Alvállalkozók bevonása esetén a megkötött szerződéseken keresztül biztosítja a karbantartási feladatok mennyiségi, minőségi teljesítését, a szükséges információáramlást, a dokumentációk kezelését.

120 120 ELJÁRÁS Oldal: 86/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A MÁV-START Zrt. ellátja a saját tulajdonában tehervagonok, továbbá megrendelés alapján tehervagonok karbantartását, felújítását. A MÁV-START Zrt. rendelkezik mindazon feltételekkel - a nemzetközi- és hazai jogszabályok, átjárhatósági műszaki előírások ismerete, - kidolgozott karbantartási rendszerei vannak, amelyek be vannak építve biztonságirányítási rendszerébe, - rendelkezik minden általa végzett karbantartást dokumentáló számítógépes rendszerrel, amely alkalmas az információk kezelésre, elemzésére - képzett-gyakorlott szakember gárdával rendelkezik, akik rendszeres szakmai képzésben részesülnek, - rendelkezik korszerűen felszerelt műhelyekkel, amelyek hozzájárulnak a karbantartási rendszer biztonsági szintjéhez - a járműkarbantartás területén jelentős tapasztalattal rendelkezik, amelyek révén alkalmas a 31/2010 (XII.23.) NFM rendelet 25.. által megfogalmazott karbantartással megbízott szervezet, valamint a saját tehervagonok vonatkozásában RNE karbantartásért felelős szervezettel (ECM) szemben támasztott követelményeinek. A MÁV-START Zrt. vasúti társaság megfelel a karbantartási rendszerek előírásainak. A Társaság alkalmas arra, hogy tevékenységével mint karbantartással megbízott és mint karbantartásért felelős szervezet a saját járművek és az általa karbantartott idegen vasúti járművek -, amelyek a karbantartási rendszerébe kerülnek mindig biztonságos üzemi állapotban legyenek. A MÁV-START Zrt. a tulajdonába tartozó járművekre pályaszámonként 3 éves gördülő karbantartási tervet készít (a karbantartási terv formátumát a BIK ezen Eljárás 12. számú melléklete tartalmazza). Az idegen járművek karbantartására éves karbantartási szerződést köt a tulajdonos vagy az járművet üzemeltetető társasággal. Az év közbeni nem tervezett jármű futójavításokat a rendelkezésre álló előírások, szabványok betartásával, valamint a tulajdonos vagy az üzemeletető által átadott technológiai utasítások betartásával végezzük el. A karbantartás végrehajtásért felelős irányító személyek jegyzékét ezen Eljárás 8. számú melléklete tartalmazza. A I.3.1.b) pont tartalmazza a karbantartás dokumentumainak felsorolását.

121 121 ELJÁRÁS Oldal: 87/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó IV.1. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következőkre vonatkozóan: IV.1.a) a járműállomány-karbantartás irányítási feladatkör által a megrendelt tevékenységekkel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk teljességének és megfelelőségének ellenőrzése; A járműállomány karbantartási tevékenységre minden esetben megállapodást kell kötni, amelynek előkészítésébe be kell vonni a Társaság karbantartási tevékenységét irányító szervezeti egységeket is. A járműállomány-karbantartás irányítási feladatkört ellátó szervezetekkel kötött megállapodásokban célszerűen külön mellékletben ki kell térni a megállapodás tárgyát képező járművek karbantartásához szükséges valamennyi információ átadására, illetve az átadás pontos rendjére (tartalom, forma, kapcsolat, gyakoriság). Amennyiben a MÁV-START Zrt. nem rendelkezik szükséges technológiai előírásokkal, azt a megrendelő biztosítja minden esetben. A Társaság ellenőrzi, hogy a karbantartási tevékenység elvégzéséhez szükséges információk átadása a megállapodásban rögzített módon megtörtént-e, és az a karbantartási tevékenység elvégzéséhez felhasználható-e, minden információt tartalmaz. Hiány, vagy nem megfelelőség esetén azt a karbantartás irányítási feladatkört gyakorló szervezet felé haladéktalanul jelezni kell. Amíg a hiány, vagy a nem megfelelőség fennáll, addig az érintett karbantartási tevékenységet fel kell függeszteni. A szerződéseket elektronikusan nyilvántartjuk, melyhez a hozzáférést az érintettek részére biztosítjuk. A szerződéseket a szerződésgazdák a Poszeidon általános ügyviteli és iktatási rendszerben elektronikusan tárolják. A MÁV START Zrt. karbantartási tevékenységének támogatása, tervezési, követési és kontrolling funkciók megvalósításához az MFG/PRO karbantartási modulja (a továbbiakban EAM) valamint az MFG/PRO könyvelési és anyaggazdálkodási moduljai kerültek bevezetésre. A kialakított rendszerben az MFG/PRO és az EAM egyes elemei egységes egészként, egy integrált rendszerben látják el a modellben meghatározott működést. Az EAM eszközök nyilvántartására, időszakos megelőző karbantartásainak, illetve eseti javításainak adatrögzítésére és azok támogatására szolgál. Felépítését tekintve alapvetően elkülöníti a karbantartási, javítási tevékenységet lekövetni hivatott karbantartási modult (Maintenance), az eszközökbe építhető alkatrészeket, illetve az ezek beszerzésére létrehozott beszerzés modult (Purchasing). A többi modul (Utilities, Analysis, System Admin) kiegészítő funkciókat, jelentéseket és rendszeradminisztrációs lehetőségeket biztosít.

122 122 ELJÁRÁS Oldal: 88/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A folyamat szempontjából a törzsadatolás legfontosabb karbantartandó területei az Eszköz karbantartás (Equipment Maintenance), az Alkatrész karbantartás (Inventory Maintenance) és a Megelőző javítás karbantartás (Preventive Maintenance). A MÁV-START Zrt. esetében az EAM modul a járműpark karbantartási tevékenységeinek tervezésére és követésére szolgál. MÁV-START Zrt. karbantartási folyamatainak támogatása az EAM karbantartási modullal: járműjavítási tevékenységek követése diszpécseri tevékenység (jármű átvétel, meghibásodásának-, egyéb adatainak rögzítése a rendszerben, javítás utáni átadás) művezetői tevékenység (munkaelosztás, anyagvételezés, hibakód-, munkafolyamat rögzítés, készre jelentés, munkaóra lejelentés) reszortosi tevékenység (érvényességgel ellátott berendezések rögzítése, figyelése; kerékpár mérés eredményeinek rögzítése) csereállag és gyártási tevékenység kezelése rezsi tevékenységek kezelése járműjavítói nagyjavítások kezelése A tervszerű karbantartás konkrét, pályaszám szerinti ütemezését egyes járműtípusoknál havonta, egyes járműveknél hetente végezzük a tulajdonos vasútvállalat képviselőivel. A járműtulajdonos és a MÁV-START Zrt. illetékes szervezetei a karbantartás előtt, - a szerződésben rögzítette időpontban ellenőrzik, összevetik (diszpécseri rendszer) a tervezett és tényleges karbantartott járművek listáját. Az elmaradt karbantartásokat a karbantartási tervben pótoljuk, az eltérést a tulajdonos igazolja (Az eltéréseket általában az okozza, hogy a járműveket forgalmi okokból nem állítják be a karbantartó telepekre.) A tervszerű vizsgálatokat javításkísérő lapon munkafázisonként dokumentáljuk, amelyhez hozzáférést biztosítunk, illetve átadunk a járműtulajdonosnak. A meghibásodásokról folyamatosan tájékoztatjuk a járműtulajdonost. A karbantartásért felelős személyek munkaköri leírásuk szerint felelnek a járműveken végrehajtott javítások minőségéért. IV.1.b) a karbantartási megbízásnak megfelelő karbantartási szolgáltatások elvégzése érdekében alkalmazandó előírt, lényeges karbantartási dokumentumok és egyéb előírások használatának ellenőrzése;

123 123 ELJÁRÁS Oldal: 89/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A karbantartási, javítási folyamat során az ellenőrzéseket a művezetők folyamatosan, a kijelölt fázisokban és helyeken rendszeresen, egyébként szúrópróbaszerűen végzik. Ha a megrendelő szerződésben elvárja, akkor a javító terület a meghatározott ellenőrzési fázisokban ill. javítási pontokon lehetőséget biztosít a megrendelői ellenőrzésre. A technológiai utasítások, karbantartási utasítások, műszaki előírások és leírások, kiadására, módosítására és kezelésére a GED számú UTASÍTÁS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ, KEZELÉSÉHEZ, NYILVÁNTARTÁSÁHOZ című Utasítás (ezen Eljárás 5. melléklete), továbbá a BIK P Eljárása vonatkozik. Amennyiben a MÁV-START Zrt. nem rendelkezik szükséges technológiai előírásokkal, azt a megrendelő biztosítja minden esetben. Járműmérnökség végzi a szakértői irányítást a vasútbiztonsági, a minőségi és költséghatékony munkavégzés érdekében. A Területi Műhelyekben, Vasútjármű javítási a karbantartási dokumentációk felügyeletének, nyilvántartásának felelőse munkaköri leírásban van megbízva. Változás, vagy új utasítás bevezetése felhasználói szintig dokumentált. (Dokumentum elosztási jegyzék, nyilvántartás) A vasúti járművek karbantartását a szerződések, a kiadott rendeletek, szabványok, utasítások szerinti ciklusrend szerint végezzük, mindenkor figyelembe véve a 31/2010. (XII.23.) NFM rendelet 26. előírásait. Az új járművek javítási ciklusrendjét a gyártó cég javaslatai, előírásai alapján határozza meg a jármű tulajdonos vasútvállalat. A vontatott járművek időszakos vizsgálatainak határidőit az E 12. sz. Utasítás határozza meg. Az év közbeni nem tervezett jármű futójavításokat a rendelkezésre álló előírások, szabványok betartásával, valamint a tulajdonos vagy az üzemeletető által átadott technológiai utasítások betartásával végezzük el. IV.1.c) valamennyi, a karbantartási megbízásokban szereplő vonatkozó karbantartási előírás valamennyi érintett személy számára történő hozzáférhetővé tételének biztosítása (pl. azáltal, hogy a belső munkahelyi utasításokba foglalják őket); A MÁV-START Zrt. alapdokumentumai az Intraneten, a központi szerveren megtalálhatóak. Ezekhez a könyvtárakhoz minden, rendszerbe kapcsolt számítógépről biztosítani kell az olvasási hozzáférést. Ennek felelőse a helyi vezető. A karbantartási dokumentációk elektronikus hozzáférhetőségét úgy kell megszervezni, hogy a lehetőség minden munkavállaló számára biztosított legyen, és erről a munkavállalók ki is legyenek oktatva.

124 124 ELJÁRÁS Oldal: 90/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Az egyes Vasútvállalatok által szerződésekben a MÁV-START Zrt.-nél megrendelt vasúti járművek karbantartása során használt karbantartási előírásokkal (dokumentáció) a javításokat végző Területi Műhelyeknek rendelkezniük kell! A MÁV-START Zrt. karbantartási rendszerében papír alapon rendelkezésre álló szabványok, műszaki dokumentációk, utasítások elosztását, felügyeletét, nyilvántartását munkaköri leírásban megbízott munkavállaló végzi. MÁV-START Zrt. műszaki dokumentációs gyűjteménnyel rendelkezik (mintegy 1100 db). A dokumentációk hozzáférhetőségét belső auditokon, vezetői ellenőrzéseken és független belső ellenőrzéseken is ellenőrizzük, nemmegfelelőség esetén helyesbítő és megelőző intézkedést teszünk. IV.1.d) a karbantartási megbízásokban hivatkozott jogszabályokban és szabványokban meghatározott valamennyi vonatkozó karbantartási előírás valamennyi érintett személy számára történő hozzáférhetővé tételének biztosítása (pl. azáltal, hogy a belső munkahelyi utasításokba foglalják őket). Valamennyi karbantartás esetében a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő technológiákat alkalmazunk, a változásokat folyamatosan átvezetjük. A munkavállalók a szabványok, rendeletek, utasítások alapján végzik karbantartási tevékenységüket. A dokumentációk hozzáférhetőségét is oktatjuk a munkavállalók részére. A karbantartási dokumentáció változásának tudomásul vétele parancskönyvben vagy oktatás keretében történik (pl. Kenési utasítás), az új utasítást pedig minden esetben oktatjuk. Az integrált irányítási rendszerbe bevont dokumentumok: A szolgáltatás minőségére, környezeti megfelelésére hatással lévő, azt szabályozó és előíró minden dokumentum (értékesítési, beszerzési, kereskedelmi dokumentumok, jogszabályok, műszaki leírások, szolgáltatás leírások, szabványok, műszaki irányelvek, UIC döntvények, munkautasítások, ellenőrzési és vizsgálati utasítások, stb.) Feladataik ellátásához a MÁV-START Zrt. vezetősége a munkatársak rendelkezésére bocsátja a következő kiadványokat: - Magyar Közlöny, - Szabványügyi Közlöny, - MÁV Zrt. Értesítője. A MÁV-START Zrt. tevékenységével kapcsolatos külső dokumentumok (törvények, rendeletek, szabványok, utasítások): - megjelenésének, érvényességének figyelése,

125 125 ELJÁRÁS Oldal: 91/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó - beszerzésére történő intézkedés (WEB lapról letölthetőket az ügyintéző tölti le.), - elosztása, - visszavonása, az azokat használó szervezeti egységek vezetőinek (titkárságok) feladata. Annak érdekében, hogy a hatályos külső dokumentumok az azokat használó munkatársak számára hozzáférhetőek legyenek, a tárolásuk és nyilvántartásuk az adott szervezeti egységnél történik. Az MSZ és a MÁV Szabványok jegyzéke a Szabványtestületek honlapjáról letölthető (az érintett ügyintézők töltik le). Itt a hatályosság is nyomon követhető. A külső dokumentumokról a tárolás helyén jegyzéket kell készíteni, és azt naprakészen kell vezetni. Az elkészítésért és a vezetés ellenőrzéséért a szervezeti egységek vezetői felelősek. Minden általunk karbantartott járműre vonatkozóan rendelkezünk a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos jármű karbantartási technológiai utasításokkal. A karbantartott járművek megfelelnek a: - a nemzeti biztonsági szabályoknak, - a hatósági előírásoknak, - a szabványokban előírt követelményeknek, - a működési és karbantartási előírásoknak A dokumentációk hozzáférhetőségét belső auditokon, vezetői ellenőrzéseken és belső ellenőrzéseken is ellenőrizzük, nemmegfelelőség esetén helyesbítő és megelőző intézkedést teszünk. IV.2. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal a következők biztosítása érdekében: IV.2.a) a karbantartási megbízásokban és a beszállítói dokumentációban meghatározott módon használják fel az alkotóelemeket (beleértve az alkatrészeket is) és anyagokat; A megrendelői igények, hatályos rajzok, előírások vagy más dokumentumok alapján a karbantartás, javítás, termelés, a szerelés és a szállítás minden szakaszában azonosítjuk és nyomonkövetjük az alkatrészeket. A termékazonosítást és nyomonkövethetőséget az IEU22 számú Integrált Eljárási Utasítás írja le. Az alkatrészeket státuszuk alapján elkülönítetten tároljuk (beépíthető, javításra váró és selejtezésre váró). Az alkatrészek állapotát javításkísérő címkével azonosítjuk. A beépíthető alkatrészek műbizonylattal rendelkeznek, melyek hozzáférhetőek a raktárakban.

126 126 ELJÁRÁS Oldal: 92/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó IV.2.b) az alkotóelemeket és anyagokat a karbantartási megbízásokban és a beszállítói dokumentációban meghatározott, valamint kopást és károsodást kiküszöbölő módon tároljuk, kezeljük és szállítjuk; Az alkatrészeket és anyagokat a karbantartási megbízásokban és a beszállítói dokumentációban meghatározott, valamint kopást és károsodást kiküszöbölő módon tároljuk, kezeljük és szállítjuk. A minőségi munkakörnyezet kialakítására és a rend fenntartására az 5S módszert alkalmazzuk. A vevői követelményeknek való megfelelőséget, a megfelelő tárolási helyek kialakítását, azonosítását, a kijelölt helyen való tárolás megfelelőségét, az alkatrészek azonosítását, alkatrészek minőségi dokumentációját, a munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi előírások betartását, a tisztaságot és a fegyelmet rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük. Belső auditokon a munkakörnyezeti nemmegfelelőségekről fényképes eltérésjelentőt készítünk a szükséges intézkedés, a felelős és határidő meghatározásával. A munkakörnyezet megfelelőségét pontozólapon értékeljük. Rendszeres minőségirányítási oktatáson a munkavállalók figyelmét felhívjuk az megfelelő munkakörnyezet követelményeire. IV.2.c) valamennyi alkotóelem és anyag, beleértve az ügyfél által rendelkezésre bocsátottakat is, megfelel a vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírásoknak, valamint a vonatkozó karbantartási megbízások követelményeinek. A MÁV-START Zrt. a karbantartási tevékenységének ellátása során jelentős mennyiségű anyagokat, alkatrészeket épít be és használ fel berendezéseket. A Társaság Beszerzés szervezete a műszakilag specifikált igényeknek megfelelően elkészíti az éves beszerzési tervet. A beszerzési eljárásokhoz az Ajánlattevők részére a pályázati felhívás mellett ajánlati dokumentációt készítünk, amely részletesen tartalmazza a beszerzendő anyag: megnevezését, műszaki leírását, rajzát, minőségi követelményeket, mennyiségi egységét, mennyiségét, az anyag átvételének módját, a szükséges dokumentumokat, igazolásokat, a megkötendő szerződés tervezetét, a szállítás teljesítéséhez az ajánlattevő alkalmasságát biztosító, bizonyító műszaki, minőségbiztosítási, gazdasági, jogi feltételrendszert.

127 127 ELJÁRÁS Oldal: 93/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A szerződések jogi feltételrendszerében meg vannak határozva a vasútbiztonsági felelősségre, kockázatok viselésére vonatkozó kötelezettségek. Az anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket beszállító partnerekkel, alvállalkozókkal a vasútbiztonság feltételek miatt rendszeres, folyamatos kapcsolat van kialakítva. Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy a beszállító szervezetek megfelelnek-e a korábban igazolt biztonsági feltételeknek. A vasútbiztonsággal összefüggő alkatrészeket az Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet munkatársai megvizsgálják, a minőséget ellenőrzik, hogy megfeleljenek a vasútbiztonsági követelményeknek. Az MFG/Pro integrált vállalatirányítási rendszerben a gyártói sorozatjel, vagy az azonosító számmal rendelkező alkatrészek nyomon követése biztosítva van. A vasútbiztonsággal összefüggő anyagok, alkatrészek, berendezések minőségét igazoló dokumentumok mind a beszállítóknál, mind a MÁV-START Zrt.-nél rendelkezésre állnak, nyomon követhetők. A szerződéseket a szerződésgazdák a Poszeidon általános ügyviteli és iktatási rendszerben elektronikusan tárolják. A szerződések tárgyát, hatályosságát, alvállalkozók bevonását, az évente megrendelt karbantartási feladatok határozzák meg. Alapelv, hogy azokat a karbantartási, ellenőrzési feladatokat, amelyhez a MÁV-START Zrt. rendelkezik megfelelő bázissal, karbantartási feltételekkel, azokat saját maga végzi el és csak szükség esetén vonja be az idegen alvállalkozókat. A szerződésekben az ügyfél által rendelkezésre bocsátott valamennyi alkotóelem és anyag megfelel a vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírásoknak, valamint a vonatkozó karbantartási megbízások követelményeinek, amelyeket folyamatosan ellenőrzünk. IV.3. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal alkalmas és megfelelő berendezések, felszerelés és szerszámok meghatározására, azonosítására, rendelkezésre bocsátására, nyilvántartására és hozzáférhetővé tételére annak érdekében, hogy a karbantartási szolgáltatásokat a karbantartási megbízásoknak és az egyéb alkalmazandó előírásoknak megfelelően végzi, a következők biztosításával: IV.3.a) a karbantartás biztonságos elvégzése, beleértve a karbantartást végző személyzet egészségét és biztonságát; A MÁV-START Zrt. a területi Járműbiztosítási Igazgatóságokon, az irányításuk alá tartozó Területi Műhelyekben, és a Vasútijármű Javítási Telephelyeken lévő:

128 128 ELJÁRÁS Oldal: 94/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó - fa és fémipari megmunkáló gépekre (eszterga, gyalu, véső, fúró, maró, köszörű, fűrész, hajlító, sajtoló, prés gépek a kézi kisgépek kivételével), - gépi berendezéseket: - hegesztő berendezéseket (kivéve a hordozható gázpalackos berendezések), - stabil telepítésű légsűrítőket, - emelőgépeket, - belső szállító eszközöket (platós targonca, emelővillás targonca), - vasúti járműmozgatás berendezéseit (tolópad, fordítókorong, stb.), - vasúti balesetelhárítási segélynyújtó egység berendezéseit (hidraulikus sínre helyező egység, motoros áramfejlesztő), - egyéb berendezéseket tart karban, figyelembe véve a MÁV-START Zrt. munkavédelmi szabályzatát. A gépek, gépi berendezések folyamatos, jó minőségű karbantartása, üzembiztos működtetése, valamint javítása, felújítása szabályozott. Pontos, megbízható nyilvántartást alakítottunk ki és az új beszerzésű gépeket előírások alapján helyezzük üzembe. Az emelőgépek üzemeltetését és karbantartását a GED Utasítás szabályozza. Minden évben karbantartási tervet készítünk, amelyek végrehajtását kiértékeljük, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A karbantartó gépek, berendezések műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése biztosítja a minőségi munkavégzés egyik feltételét, amely a karbantartással megbízott szervezeti kritériumok része. A nyilvántartjuk a MÁV-START Zrt. által használt megfigyelő- és mérőberendezéseket, kalibrálási állapotukat, a kalibrálás elvégzésének módját, időpontját. A cél, hogy az előírt mérésekhez, vizsgálatokhoz megfelelő állapotú, méréspontosságú, precizitású és a nemzeti, vagy nemzetközi etalonra visszavezethetően hitelesített, vagy kalibrált mérőeszközök álljanak a MÁV-START Zrt. rendelkezésére. Valamennyi berendezést, felszerelést és szerszámot a dokumentált eljárásokkal összhangban, megfelelően használunk és karbantartunk, ennek biztosítására belső auditokon és vezetői ellenőrzéseken ellenőrzést végzünk, a szükséges helyesbítő és megelőző intézkedéseket megtesszük. A gépek, berendezések kezelését az IEU63 számú Eljárási Utasítás írja le. A gépészeti berendezések jegyzékének formátumát ezen Eljárás 7. számú melléklete tartalmazza.

129 129 ELJÁRÁS Oldal: 95/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó IV.3.b) ergonómia és egészségvédelem, beleértve a felhasználók és az információtechnológiai rendszerek vagy a diagnosztikai berendezések közötti interfészeket is. Társaságunk a Központi Szervezeteknél és a Vasútjármű javítási Telephelyen tanúsított Munkahelyi Egészség és Biztonság Irányítási Rendszert (MEBIR) működtet. A Társaság célja a MEBIR Tanúsítvány Területi műhelyekre történő kiterjesztése. A MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzata, illetve az adott terület munkavédelmi szabályzat helyi függelékével összhangban Eljárási Utasításokban határoztuk meg az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeit, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való teljes körű megfelelést. A megelőzés érdekében oktatásokat tartunk. Oktatási utasítás szabályozza többek között az időszakos, a vasútbiztonsági, a tűzvédelmi, vagyonvédelmi, vegyvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi oktatások rendjét, a vizsgáztatással kapcsolatos szabályokat. A MÁV-START Zrt. Informatikai Biztonság Szabályzata és Informatikai Felhasználói Szabályzata tartalmazza az adatvédelemre vonatkozó követelményeket, a jogosultságok, hozzáférés szabályozását. Az alkalmazott szoftverekhez leírásokkal rendelkezünk, a felhasználók időszakosan oktatásban részesülnek. IV.4. Amennyiben az érvényes eredmények biztosításához szükséges, a szervezet a mérőberendezésére vonatkozóan eljárásokkal rendelkezik annak biztosítására, hogy a berendezés(t): IV.4.a) meghatározott időközönként vagy használat előtt a nemzetközi, nemzeti vagy ágazati mérési szabványoknak megfelelően kalibráljuk vagy ellenőrizzük. Amennyiben nem létezik ilyen szabvány, a kalibráláshoz vagy ellenőrzéshez használt hivatkozási alapot rögzítjük; A megfigyelő és mérőberendezések kezelését az IEU70 számú eljárási Utasítás írja le. IV.4.b) szükség szerint beállítjuk vagy újraállítjuk; Minden mérési folyamat megkezdése előtt a mérést végzőnek kötelessége megvizsgálni a mérőeszközt használhatóság szempontjából. Heti egy alkalommal a mérőeszköz pontosságát ellenőrizni kell, ami másik egyező, vagy nagyobb mérési pontosságú kalibrált mérőeszközzel való összehasonlító méréssel történik. Amennyiben az eszköz azonosító jele hiányzik, vagy nem egyértelműen állapítható meg, illetve sérülés észlelhető rajta, vagy pontatlan mérés eshetősége áll fenn, a mérőeszközt tovább használni tilos, és a művezetőnél haladéktalanul kezdeményezni kell a mérőeszköz vizsgálatát, ellenőrzését.

130 130 ELJÁRÁS Oldal: 96/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A mérőeszköz helyes működésével kapcsolatos bármilyen bizonytalanság esetén a mérést egy előírás szerinti mérőeszközzel meg kell ismételni. A nem megfelelőnek vélt mérőeszköz javítására vagy cseréjére a művezetőnek, valamint a mérőeszköz felelősnek illetve megbízottnak intézkednie kell. IV.4.c) a kalibrálási állapot megállapítását lehetővé tévő módon van azonosítva; A megfigyelő és mérőberendezések azonosítását az IEU70 számú eljárási Utasítás írja le. IV.4.d) védett az olyan beállításoktól, amelyek érvénytelenítenék a mérési eredményt; A mérőeszközt használó munkavállaló és a mérést végző személy feladatai: - mérőeszközeinek állagmegóvása, szakszerű tárolása, - az adott méréshez előírt mérőeszközök használata, - a mérőeszköz használatbavétel előtti ellenőrzése, heti rendszerességgel ellenőrző mérés végzése, - a mérőeszközén észlelt bármilyen rendellenesség (sérülés, pontatlanság, jelzéshiány) jelentése a művezetőnek, - a mérőeszközökkel való gondos, szakszerű, előírás szerinti mérés. IV.4.e) kezelése, karbantartása és tárolása során védett a károsodástól és a minőségromlástól. A megfigyelő és mérőberendezések kezelését az IEU70 számú eljárási Utasítás írja le. IV.5. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak biztosítására, hogy valamennyi berendezést, felszerelést és szerszámot a dokumentált eljárásokkal összhangban, megfelelően használja, kalibrálja, őrizze és karban tartsa. A berendezések, felszerelések és szerszámok előírások szerinti használatát a vezetői ellenőrzéseken, független belső ellenőrzéseken és belső auditokon ellenőrizzük. A berendezések, felszerelések és szerszámok megfelelő használatának biztosítására időszakos oktatást végzünk. A gépek, berendezések kezelési utasítása hozzáférhető. A berendezések, felszerelések és szerszámok megfelelő tárolására munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és a megfelelő munkakörnyezetre vonatkozó előírások vonatkoznak. Az Eljárásokból a használók oktatásban részesülnek. Az egyéni használatra kiadott kéziszerszámokat a munkavállalók munkakezdés előtt ellenőrzik, illetve a közvetlen termelésirányítók a munkavégzés során ellenőrzik.

131 131 ELJÁRÁS Oldal: 97/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A megfigyelő és mérőberendezések kezelését az IEU70 számú eljárási Utasítás írja le. A gépek, berendezések kezelését az IEU63 számú Eljárási Utasítás írja le. A gépészeti berendezések jegyzékének formátumát ezen Eljárás 7. számú melléklete tartalmazza. IV.6. A MÁV-START Zrt. rendelkezik eljárásokkal annak ellenőrzésére, hogy az elvégzett karbantartási feladatok megfelelnek-e a karbantartási megbízásoknak, valamint az üzembe helyezésre vonatkozó, az esetleges használati korlátozásokat is tartalmazó értesítés kibocsátására. A MÁV-START Zrt. a vasúti járművek tervszerű karbantartását, futójavítását, a Területi Járműbiztosítási Igazgatóságokon és Területi Műhelyekben, a vasúti járművek és részegységek javítását a Vasútijármű Javítási Telephelyeken végzi. Megrendelés alapján teher vontatott járművek karbantartását és javítását. A járművek karbantartásának ellenőrzését a Területi Műhelyekben az ott dolgozó reszortosok és vezetőmérnökök végzik. A Vasútijármű javítási Telephelyen ezt a tevékenységet Telephelyi Átvétel és minőség-ellenőrzés végzi. A járművek járműjavítói felújításának, javításának, valamint a fenntartási műhelyi karbantartásának ellenőrzését mint központi szervezet a Járműmérnökség látja el, mely ellenőrzési tevékenységet folytat a járműveken, a fenntartási és javítási munkák végzése közben az érvényben lévő technológiák és műszaki előírások alapján. A fenntartási műhelyek és járműjavítók ellenőrzési tapasztalatait feldolgozza, a szükséges intézkedéseket megteszi. Hálózati szinten szervezi, koordinálja és felügyeli a járművek javítását és karbantartását annak érdekében, hogy ez által a technikai színvonal, ill. technológiai fegyelem növekedjen. A karbantartási folyamatok során minden alkalommal elvégzésre kerülnek az adott jármű javítására, karbantartására vonatkozó technológiákban illetve szabványokban előírt minőségellenőrzések, melyek a javításkísérő lapokon, mérőlapokon dokumentálásra kerülnek. A járművek járműjavítói felújításának, javításának, valamint a fenntartási műhelyi karbantartásának ellenőrzését mint központi szervezet a Járműmérnökség látja el, mely ellenőrzési tevékenységet folytat a járműveken, a fenntartási és javítási munkák végzése közben az érvényben lévő technológiák és műszaki előírások alapján. A rendszer működését és az előírások betartását az évente tervszerűen végrehajtásra kerülő minőségirányítási belső auditok vizsgálják. A belső auditok eredménye alapján a szükséges helyesbítő és megelőző folyamatok kerülnek végrehajtásra.

132 132 ELJÁRÁS Oldal: 98/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A vasúti közlekedés biztonságával összefüggően vezetői ellenőrzések kerülnek végrehajtásra éves terv szerint. A Társaság független belső ellenőrzési szervezete éves belső ellenőrzési tervet készít, melyet a Vezérigazgató hagy jóvá, ezen ellenőrzési tervnek része minden esetben a közlekedésbiztonsággal összefüggő tevékenységek és folyamatok ellenőrzése is. A MÁV-START Zrt. az általa karbantartott minden vasúti jármű karbantartási okmányát kezeli (MFG, 31/2010. (XII. 23.) NFM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATLAP). A Területi Műhelyekben és Vasútjármű javítási biztosítjuk az elvégzett karbantartási tevékenység nyomon követhetőségét, naprakészen vezetjük egyes járművek karbantartási adatait. A visszajelzett tapasztalatokat elemezzük beleértve a karbantartási műveletek, váratlan események vagy balesetek adatait hogy valós helyzet alapján hozhassuk meg optimalizáló, korlátozó döntéseinket. Az érintett vasútvállalatokat tájékoztatjuk a vasúti járművek műszaki állapotáról. A Társaság alkalmas arra, hogy tevékenységével mint karbantartással megbízott és mint karbantartásért felelős szervezet a saját járművek és az általa karbantartott idegen vasúti járművek -, amelyek a karbantartási rendszerébe kerülnek mindig biztonságos üzemi állapotban legyenek. A karbantartások általános folyamat ábráját a következő ábra mutatja be.

133 133 ELJÁRÁS Oldal: 99/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A MÁV-START Zrt a járműkarbantartást az általa kidolgoztatott és az MFG/PRO Integrált Vállalatirányítási számítógépes rendszer szerves részét képező MFG/Pro EAM modul informatikai rendszeren keresztül működteti, amely valamennyi vasúti járműkarbantartó telephelyen, valamennyi karbantartást jármű pályaszámonként rögzít, (érkezés-járműátvétel, a karbantartást végzők neve, felhasznált munkaóra, a jármű átadása-átvétele stb.). A karbantartásnál felhasznál alkatrészeket, anyagokat az MFG informatikai rendszer rögzíti. IV.7. A kockázatértékelési eljárásnak (különös tekintettel az I. szakasz 2.4 pontjára) a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor a munkakörnyezet nemcsak a karbantartás elvégzésére szolgáló műhelyeket foglalja magában, de a műhelyépületeken kívüli vágányokat és valamennyi olyan helyszínt, amelyen karbantartási tevékenységeket végzünk. A MÁV-START Zrt. a MÁV Zrt.- től bérli a karbantartó fióktelepeken, telephelyeken a javító csarnokokat, a vasúti pályahálózatot. A vasúti járművek karbantartását az MSZ EN 50126: 2001 Vasúti alkalmazások (Megbízhatóság, az üzemkészség, a karbantarthatóság és a biztonság előírása és bizonyítása) alapján kell ellátni. A személyzetre, munkakörnyezetre vonatkozó kockázatok értékelést a 89/391/EGK irányelv, a 1993.évi Munkavédelmi törvény, a MÁV-START Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza. A karbantartáshoz kapcsolódó kockázatértékelési szabályzatot a kockázatelemzésre és értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszert tartalmazó 402/2013/EU rendelet elveinek felhasználásával a BIK A Eljárása tartalmazza. IV.8. A szakmai alkalmassági nyilvántartás eljárásának a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő, a biztonságot befolyásoló tevékenységeket figyelembe vesszük: A MÁV-START Zrt. meghatározta a társaságnál működő munkaköröket, azok általános munkaköri leírásait. A munkaköri leírásokban minden munkakörhöz kapcsolódóan meg vannak határozva a fő feladatok és felelősségek, a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségi, szakképzettségi, egyéb tudás- és a gyakorlati követelmények, azaz a szakmai kompetenciák. Az utasítást folyamatosan karbantartjuk, azaz a változásokat a munkakörök lekövetik. A munkaszerződések mellett kötelező elem minden munkavállaló esetében az egyéni munkaköri leírás, mely a munkakörhöz adott feladatok elvégzéséhez megadja a hatáskört és a felelősséget. A vasútbiztonsággal összefüggő munkakörökre munkaköri leírás minták állnak rendelkezésre

134 134 ELJÁRÁS Oldal: 100/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A távollevő vagy az adott szervezeti egység vezetésében akadályozott vezetőt helyettesítő személy írásban történő megbízással való kijelölésére a távollevő vezető közvetlen szolgálati felettese jogosult. A kijelölés azonban nem jelenti a távollévő vagy akadályozott vezető munkáltatói jogkörgyakorlása tekintetében történő helyettesítést. A munkavállalók végzettségi, szakképzettségi adatait a SAP HR rendszerben tartjuk nyilván, s folyamatosan aktualizáljuk. A munkáltató szintén a SAP HR rendszerben tartja nyilván a munkavállalók rendelet szerinti bontású egészségügyi alkalmasságának meglétét, illetve a soron következő foglalkozásegészségügyi vizsgálat időpontját. A képzésre a BIK N Eljárása vonatkozik. A MÁV-START Zrt. oktatási utasítása szabályozza többek között az időszakos, a vasútbiztonsági, a tűzvédelmi, vagyonvédelmi, vegyvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi oktatások rendjét, a vizsgáztatással kapcsolatos szabályokat. Évente részletes, képzési formák, szervezetek szerinti bontású, konkrét képzés megnevezés mélységű képzési terv készül, melynek végrehajtását a Humánerőforrás szervezet koordinálja. IV.8.a) kapcsolási technikák (beleértve a hegesztést és a ragasztást); - Oldható kötések: A MÁV-START Zrt. által a vasúti járművek karbantartásánál alkalmazott oldható kötések a következők: Szabványos hatlapfejű csavarkötés rugós alátéttel, előírt nyomatékra meghúzással Hatlapú koronásanyás, csavarkötés sasszegbiztosítással, előírt nyomatékra meghúzással Biztosítógyűrűs anyás csavarkötés, előírt nyomatékra meghúzással Önbiztosító gyűrűs anyás csavarkötés, előírt nyomatékra meghúzással Műanyag tömítésű csavarkötés nagy rezgésnek kitett helyeken a biztonságos elfordulás, meglazulás elleni védelem céljából külön, egyedi megrendelés esetén alkalmazzuk. A csavarkötést az adott járműre vonatkozó technológiai utasításban meghatározottak alapján hozzuk létre. A járművek szerelésére vonatkozó utasítás része, hogy a csavarkötést be kell méretezni a kötésben előforduló terhelésre, és ennek megfelelően kell kiválasztani a csavarkötéshez az alkotókat.

135 135 ELJÁRÁS Oldal: 101/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A csavarkötés csavarból, anyából és alátétből állhat. Az alátétet az anya és a felület közé behelyezni. Ha a csavarkötést elfordulás ellen biztosítani kell, akkor sasszeget használunk. Ezért pl. a vasúti járművek nagy terhelésű ütközőinek biztosításához a koronásanyás sasszeges megoldást alkalmazzuk. Műanyagbázisú csavarkötés nagy igénybevételű helyekre: Műanyagbázisú egykomponensű rögzítő termékek, melyek teljesen kitöltik a csavarmenetek közötti hézagot. Levegőtől elzárva és fémmel érintkezve nagy mechanikai terhelhetőség, kiváló kémiai ellenálló képességű műanyaggá szilárdulnak. Ez az anyag belső kohéziója, valamint a felületekhez való tapadása révén anyagzárat hoz létre a menetek között. Az anyagzár mindenfajta mozgást megakadályoz a menetben. Megjegyzés: A műanyag tömítésű csavarkötés nagy rezgésnek kitett helyeken a biztonságos elfordulás, meglazulás elleni védelem céljából külön, egyedi jármű karbantartási megrendelés esetén alkalmazzuk. A csavarkötésre vonatkozó és a teherkocsi javításban alkalmazott szabványok MSZ EN 2356, 24014, 24032, 2454, MSZ 2264, 1612, , DIN 128, DIN 935, DIN 6797, A csavarkötés kézi szerszámai, eszközei: Villáskulcs Csillag villás kulcs Dugókulcs Nyomatékkulcs Állítható kulcs Imbuszkulcs stb., - Hegesztés Az MSZ EN ISO , MSZ EN , és az MSZ EN hegesztő üzem alkalmassági követelmény szabványokat kielégítő rendszert működtetünk annak érdekében, hogy a MÁV- START Zrt. egész területén a hegesztett szerkezetek megbízhatóak és hibamentesek legyenek a gyártásban, javításban és az üzemelésben, a tervezéstől kezdve az anyag kiválasztáson keresztül egészen a gyártásig, és az ezt követő ellenőrzésig. A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO és MSZ EN szabványok szerinti hegesztőüzem tanúsítvánnyal rendelkezik Fényeslitke TM, Békéscsaba TM, Pécsbánya TM, Ferencváros TM, Dunaújváros TM és Szolnok VJT-n. A hegesztésre az IEU07 számú Eljárási Utasítás vonatkozik.

136 136 ELJÁRÁS Oldal: 102/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó - Ragasztás A ragasztás elvégzéséhez technológiai utasításokkal rendelkezünk az adott típusnak megfelelően. A hegesztésre és ragasztásra vonatkozó személyi kompetenciákat nyilvántartjuk a Humánerőforrás szervezet SAP rendszerében és hegesztés esetén a hegesztők kompetencia táblázatában is. IV.8.b) roncsolásmentes vizsgálat; A roncsolásmentes anyagvizsgálatot végző, megfelelő kompetenciával rendelkező munkatársakat nyilvántartjuk és felügyeljük a tanúsítványok érvényességét. A hegesztett kötések ellenőrzését, vizsgálatát csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. Dokumentált vizsgálatokat csak az alábbi minősítéssel rendelkező személyek végezhetnek: A dokumentált vizsgálat fajtája Szemrevételezéses Ultrahangos Radiográfiai Mágnesezhető poros Folyadékbehatolásos A vizsgálat elvégzéséhez szükséges minősítés VT2 ÚT2 RT2 MT2 PT2 Új szakképesítés megszerzésére irányuló beiskolázásokat csak az MSZ EN ISO 9712 szerinti minősítést és tanúsítást kiadó intézményeknél lehet megrendelni. A Roncsolásmentes Anyagvizsgálói Tanúsítványok megszerzésekor, illetve azok meghosszabbításakor a tanúsítvány érvényességi területének az alábbiakat kell minimum tartalmazni: - Ipari szakterülete: Vasúti vizsgálatok RM, - Termék területe: (w) hegesztett kötések Az MSZ EN ISO 9712 szabvány 7.4. pontja szerint a tanúsítást követően a közellátás élességét évente kell vizsgálni és a munkáltatónak ezt igazolnia kell. A képzést Humánerőforrás Szervezet felügyeli.

137 137 ELJÁRÁS Oldal: 103/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó IV.8.c) a jármű végső ellenőrzése és üzembe helyezése, A karbantartást végző műhely gondoskodik a munkafolyamatba épített ellenőrzésről, a technológiai utasítások szerinti, minőségi munkavégzésről. A karbantartást végző műhelybe szükséges személyi feltételeket nyilvántartjuk. Ezek a következők: - Műszaki vezető - Kontakt személy megrendelések, műszaki ügyek - Területi IIR szakértő - Integrált irányítási megbízott - Mérőeszköz megbízott - Műszaki dokumentáció felügyelet, változáskezelés - Oktatási felügyelete - Anyagvizsgálók - Fékkarbantartó - Targonca vezető (dízel és villamos) - Emelőgép kezelők Hegesztőüzemekben: - Minősített hegesztő, - Hegesztési felelős, - Hegesztési felelős üzemi helyettese, IWP, - Hegesztési felelős további üzemi helyettese. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ellenőrzéseket a karbantartást végző műhelynek, illetve a szerződésben meghatározott műhelynek kell elvégeznie, az erre vonatkozó felelősség nem osztható meg. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos nyilvántartások vezetése a MÁV-START Zrt. felelőssége. A megrendelő részére a közlekedésbiztonsági mérőlapokról igény szerint másolatot készítünk. A műhely képviselője a Munkalap aláírásával igazolja a megrendelés teljesítését, a munkák elvégzését, a műhely ezzel kapcsolatos felelősségét. A karbantartó hely képviselője a megjavított járművekről kimutathatóan értesíti a megrendelő képviselőjét. Az időszakos karbantartásokon, a kötelező munkákon és a közlekedésbiztonsággal összefüggő javításokon túl megrendelt munkák teljesítését a megrendelő megbízottja tételesen ellenőrizheti. Tevékenysége csak végátvétel jellegű, nem terjed ki a folyamatba épített ellenőrzésekre. Az elvégzett munkák elfogadása esetén a kocsi átvételét a Munkalapon aláírásával igazolja.

138 138 ELJÁRÁS Oldal: 104/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A megrendelő jelenléte nélkül is elkészültnek minősül és forgalomba adható az a jármű, amelyet a karbantartási hely illetékese megfelelőnek minősített. Az átvétel megtagadását a felmerült ok megjelölésével a Munkalapra írásban rá kell vezetni. A jármű átvételét követően a megrendelő gondoskodik a jármű forgalomba adásáról. A tehervagonok karbantartása során megkülönböztetünk tervezett karbantartást (fővizsgálatot), illetve eseti karbantartást (futójavítást). A tervszerű karbantartás esetén minden alkalommal a vállalatunk a megrendelővel egyedi Vállalkozási Szerződést köt, melyben minden esetben rögzítjük a teljesítés, illetve az átadásátvétel módját. Az átadás-átvételt a felek jegyzőkönyvben rögzítik. A megrendelt munkát Megrendelő képviselője veszi át a Vállalkozó arra jogosult képviselője jelenlétében. Amennyiben a Megrendelő képviselője egyeztetett időpontban az átvételnél nem tud jelen lenni, ebben az esetben az átvételt Vállalkozó arra jogosult képviselője végzi a Vállalkozó minőségirányítási rendszere alapján. Ilyen esetben Megrendelő utólag az átadás-átvétel során felvett jegyzőkönyvben szereplő adatokat nem vitathatja. Az átadás-átvétel alkalmával a fővizsgát végző műhely átadja a Megrendelő részére eredeti példányban azokat a kötelezően előírt dokumentumokat, kimérő lapokat, melyek a tulajdonos részére a jármű előtörténetének archiválásához szükségesek (pl. NKH felé). A járművek végső üzembe helyezése a Megrendelő, illetve a tulajdonos feladata. Az eseti karbantartásokra külső megkeresések alapján vállalatunk az egyes vasútvállalatokkal Karbantartási keretszerződést köt különböző idő intervallumokra. Ezekben a keretszerződésekben az átadás-átvétel módja minden esetben meghatározásra kerül. A javítást végző műhely az általa elvégzett munkákat a Megrendelő felé készre jelenti, Az átadás-átvétel általában a Megrendelő képviselője jelenlétében történik, a munkák átvételét a Munkalapon a Megrendelő képviselője aláírásával nyugtázza. Amennyiben az átvételen a Megrendelő képviselője nem tud, vagy nem kíván jelen lenni, úgy az átvételt a műhely arra jogosult munkavállalója végzi el. A jármű/vek ismételt üzembe helyezése a megrendelő feladata. IV.8.d) a fékrendszereken, kerékpárokon és vonókészüléken elvégzett karbantartási tevékenységek, valamint a veszélyes áruk szállítására szolgáló tehervagonok egyes komponensei, például a tartályok és szelepek esetében végzett karbantartási tevékenységek; A közlekedésbiztonsággal szorosan összefüggő berendezések (fékrendszer, kerékpár, vonó és ütközőkészülék, stb.) karbantartásai, javításai az érvényben levő MÁVSZ és vonatkozó Technológiai Utasítások (E12, E2 Közlekedésbiztonsági előírások stb.) előírásai szerint történnek.

139 139 ELJÁRÁS Oldal: 105/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A vasúti járművek karbantartásához kapcsolódó előírásokat a MÁV által kidolgozott technológiai utasítások, valamint egyes közlekedésbiztonsággal összefüggő berendezésekkel szembeni követelményeket szabványok határozzák meg. Az Utasítások meghatározzák a karbantartás körébe tartozó összes tevékenységet, ezen belül az ellenőrzéseket, a vizsgálatokat, a méréseket, alkatrészek-berendezések cseréjét, beállításokat, javításokat. Az Utasítások részletesen tartalmazzák: - a szét és összeszerelési utasításokat, - a cserélhető alkatrészek szereléséhez szükséges rajzokat, - a karbantartási kritériumokat, - az ellenőrzéseket és vizsgálatokat, ezek határértékeit - a feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket, anyagokat, - a személyi biztonság érdekében a munkavédelmi szabályokat, - a védőfelszerelések használatát, - karbantartási műveletek utáni ismételt üzembe helyezés előtt elvégzendő szükséges vizsgálatokat és eljárásokat. A karbantartások végrehajtásakor a járművek különböző szerkezeti egységein végzendő vizsgálatok és karbantartási, javítási munkák eltérő munkavállalói képzettséget és képzettségi szintet igényelnek, illetve a karbantartásokra alkalmazott szabványok, technológiák és egyéb előírások is sok esetben meghatározzák a munkavállalókra vonatkozó szakmai képzettséget, illetve a gyakorlati szintet. Annak érdekében, hogy valamennyi munkavállaló képzettségi szintjére rátekintéssel rendelkezzünk, a vállalatunk az SAP HR rendszerben tartja nyílván, és folyamatosan aktualizálja a munkavállalók végzettségi, szakképzettségi adatait. A karbantartásokat végző területi műhelyek struktúrájának kialakításakor vállalatunk figyelembe veszi a technikai adottságok mellett a munkavállalói oldalon meglévő szakmai képzettségi szintet is, ennek megfelelően kerülnek meghatározásra az előírásoknak mindenben megfelelő, különböző elvégezhető karbantartási szintek, az azokhoz kapcsolódó technológiai előírások. A közlekedés biztonságot érintő alkatrészek esetében (fékszerkezeti elemek (MÁVSZ 874 sorozat), kerékpárok (MÁVSZ 2616 sorozat, vonókészülék elemei, csavarkapocs) a központi cserejavítást helyeztük előtérbe, melyeket csak és kizárólag a kijelölt Technológiai Utasításokkal ellátott, az előírt képzettséggel rendelkező munkavállalókkal és engedélyezett műhelyekben, illetve külső auditált vállalkozásoknál lehet végezni.

140 140 ELJÁRÁS Oldal: 106/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A karbantartást végző területi műhelyekben ezekre az alkatrészekre a tevékenységet a hibafeltárást végző vizsgálatokra, mérésekre, illetve a meghibásodott közlekedés biztonsággal összefüggő alkatrészek cseréjére korlátozzuk, melyek elvégzésére a szakképzettségük biztosított. Veszélyes áruk szállítására vonatkozó tehervagonok egyes komponensei, pld. tartályok és szelepek esetén, a JBI műhelyeiben el nem végezhető teherkocsi karbantartások, javítások esetén, amennyiben a kocsi még érvényes karbantartási jellel rendelkezik, de sérülései, meghibásodásai olyan mértékűek, hogy azok elhárításának eszközigénye meghaladja az adott területi Járműbiztosítási Igazgatóság teherkocsi javító műhelyének felkészültségét és adottságait, akkor a kocsijavító vezetője javaslatot tesz a megrendelő részére a javítás más műhelyben történő elvégzésére. A fenti tartálytestre és szelepek javítására vonatkozó igényeket minden esetben külső fél (Miskolc és Debrecen Járműjavító) végzi el! Gázszállító tartálykocsikat vállalatunk nem javít. Amennyiben túlnyomás nélküli folyadékszállító tartálykocsin kell a RID pont szerinti vizsgálatokat elvégezni a tartályon, illetve az armatúrákon, azokat előírás szerint (MSZ ) tisztított állapotban lévő járműnél, hatósági engedéllyel rendelkező és nyilvántartott Kazánbiztos munkavállalóink, vagy külső, hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozók végzik. Tervszerű karbantartásokat (fővizsgálat) a szerelvényeken kizárólag kijelölt műhelyben végezzük. Eseti jellegű karbantartásoknál a Tűzvédelmi előírások betartása mellett csak külső, szétszerelést nem igénylő tömítés cseréket, és alkatrész pótlásokat végzünk a tartálytesten, mely nem igényel az általánostól eltérő szakképesítést. A tehervagon karbantartó műhelyek kompetencia nyilvántartás formátumát a BIK ezen Eljárás 13. számú melléklete tartalmazza. IV.8.e) egyéb azonosított, a biztonságot befolyásoló szakterületek. A Társaság folyamatosan felülvizsgálja a karbantartás végrehajtási tevékenységét, és minden a tevékenységre nézve biztonsági kockázatot rejlő folyamatot a Kockázatkezelési eljárásban meghatározott módon azonosít, majd nyomon követ, valamint időszakosan felülvizsgál. Szükség esetén kezdeményezi a szakmai alkalmasságra vonatkozó nyilvántartás(ok) módosítását. Az Üzemeltetés támogatás/átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet a tehervagonok karbantartásához kapcsolódó minőségellenőrzési és átvételi tevékenységet irányítja a megfelelő vasútüzem biztonság, minőségbiztosítás érdekében az üzem-és üzletbiztonság elsődlegessége érdekében.

141 141 ELJÁRÁS Oldal: 107/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó IV.9. A tájékoztatási eljárásnak a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket a járműállomány-karbantartás irányítási és a karbantartásfejlesztési feladatkör rendelkezésére bocsátjuk: IV.9.a) a karbantartási megbízásoknak megfelelően elvégzett munkálatok; A járműállomány karbantartásra vonatkozó szerződésben rögzíteni kell a karbantartás irányítási és fejlesztési feladatkört betöltő szervezet(ek) részére történő adatszolgáltatás rendjét (tartalom, forma, kapcsolat, gyakoriság). Az adatszolgáltatási rendszer adattartalmának valódiságát a Társaság által működtetett vállalat és minőségirányítási rendszerek szavatolják, amelyek kiegészülnek a Társaság által működtetett ellenőrzési folyamattal. A karbantartási és a javítási eseményeket, az elvégzett javítások részletes minden telephelyen, minden járműre vonatkozóan rögzítésre kerülnek saját és idegen járművekre vonatkozóan egyaránt dokumentálva vannak a működő számítógépes informatikai rendszerben (MFG/EAM, Webtool). IV.9.b) valamennyi, a biztonságot érintő, a szervezet által azonosított lehetséges hiba; A karbantartási tevekénység bármely fázisában észlelt akár eseti, akár rendszeres, a vasúti közlekedés, illetve a személy- és vagyonbiztonságot érintő hibát, eltérést a karbantartásra vonatkozó megállapodásban rögzített módon és tartalommal kell a karbantartási tevékenységet irányító szervezet tudomására hozni. Az észlelt hibák és eltérések karbantartási tevékenységre gyakorolt hatását a vonatkozó közösségi, hazai jogszabályok, ágazati előírások, karbantartási utasítások, valamint a karbantartásra vonatkozó megállapodásnak kell tartalmaznia. IV.9.c) üzembe helyezés. A karbantartási tevékenység végső fázisa a jármű üzembe helyezése. Az üzembe helyezést a karbantartási tevékenységet szabályozó megállapodásban rögzített módon kell elvégezni, és arról a meghatározott módon és tartalommal kell adatot szolgáltatni a karbantartás irányítást végző szervezet részére, valamint el kell végezni a karbantartási megállapodásban rögzített dokumentumkezelést is. RCH-val kötött megállapodás szerint a Webtool rendszerben rögzítjük a karbantartási információkat. A megállapodásokban előírt dokumentumokat adjuk át papír alapon a megrendelőnek (fékmérőlap, kimérőlapok, munkalap stb.)

142 142 ELJÁRÁS Oldal: 108/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Idegen vasútvállalatok esetén papíralapon történik valamennyi karbantartási információ átadása. A dokumentumok kezelésére az IEU02 számú Eljárási utasítás vonatkozik. A dokumentumokat a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzatában meghatározott ideig őrizzük, amennyiben a megrendelővel külön megállapodás nem történik (ez hosszabb megőrzési idő lehet). IV.10. A dokumentációs eljárásnak a karbantartás-végrehajtási feladatkörre való alkalmazásakor legalább a következő elemeket kell nyilvántartásba vesszük: IV.10.a) a biztonságot befolyásoló tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi berendezés, felszerelés és szerszám egyértelmű azonosítása; A gépek, berendezések kezelését az IEU63 számú Eljárási Utasítás írja le. A gépészeti berendezések jegyzékének formátumát ezen Eljárás 7. számú melléklete tartalmazza. IV.10.b) valamennyi elvégzett karbantartási munka, beleértve a felhasznált személyzetet, szerszámokat, felszerelést, alkatrészeket és anyagokat, továbbá: A vasúti járművek karbantartásához kapcsolódó előírásokat a MÁV által kidolgozott technológiai utasítások, valamint egyes közlekedésbiztonsággal összefüggő berendezésekkel szembeni követelményeket szabványok határozzák meg. A vontatott és különleges járművek vonatkozásában az alapadatokat 31/2010.(XII.23.) NFM rend. 1. számú melléklet szerint pályaszámonként kiállított táblázatok tartalmazzák, amelyek része a 31/2010. (XII. 23.) NFM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI ADATLAP -nek. Az egyes szerkezetekre, berendezésekre, alkatrészekre, amelyek a vasútbiztonsággal közvetlenül összefüggésben vannak, hatósági előírások vonatkoznak, az utasításoknak megfelelően végezzük a méréseket, ezekről adatlapokat, mérőlapokat állítunk ki. A karbantartáshoz kapcsolódó valamennyi részletes információt az EAM informatikai rendszer tartalmazza. A MÁV-START Zrt. minden év szeptember 30-ig felülvizsgálja, illetve elkészíti az üzembentartói felelősségi körébe tartozó valamennyi jármű vonatkozásában a 3 évre a gördülő karbantartási tervét. Az idegen vasúti járművek karbantartása során az elvégzett javításokat az EAM informatikai rendszer tartalmazza, a kiállított mérőlapokból, adatlapokból egy példányt a telephelyen megőrzünk, egy példányt a jármű tulajdonosnak vagy az üzemeltetőnek szerződés szerint megküldünk. A vontatott járművek vonatkozásában felvett munkalapok tartalmazzák a karbantartás során elvégzett munkákat, amely a kiállított számla melléklete.

143 143 ELJÁRÁS Oldal: 109/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A részlegvizsga és a fővizsga során az Átvételi dokumentáció tartalmazza a vizsgálatok, mérések eredményeit, adatait. A karbantartáshoz kapcsolódó valamennyi részletes információt az EAM informatikai rendszer tartalmazza. A szerződés szerint végzett vasúti járművek karbantartása során felhasznált személyzetet, szerszámokat, felszerelést nyilvántartjuk, az alkatrészeket és anyagokat az EAM rendszerben rögzítjük, és a megrendelőnek a szerződés szerint adatokat adunk át. IV.10.b.i. a szervezet letelepedési helye szerinti, vonatkozó nemzeti jogszabályokat; A feladatok részletes leírását szervezeti egységenként a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, amely egyértelműen meghatározza a karbantartási tevékenység ellátása során a szükséges feladatokat, hatásköröket, és az illetékességnek megfelelő felelősséget. A karbantartásért felelős munkaköröket és személyek meghatározását a BIK ezen Eljárás 9. melléklete tartalmazza. A vasútbiztonságra vonatkozó közösségi jogforrásokat, a kihirdetett kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokat (TSI), vasútbiztonságra vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályokat nyilvántartjuk. IV.10.b.ii. a karbantartási megbízásokban meghatározott követelményeket, amelyek a nyilvántartásra vonatkozó követelményeket is tartalmazzák; A szerződéseket a központi szerveren elektronikusan nyilvántartjuk, a hozzáférést az érintettek részére biztosítjuk. A szerződéseket a szerződésgazdák a Poszeidon általános ügyviteli és iktatási rendszerben elektronikusan tárolják. A karbantartási feladatokat a területi Járműbiztosítási Igazgatóságokon (JBI) és a Vasútjármű javítási Telephelyen (VJT) végzik. Amennyiben a MÁV-START Zrt. nem rendelkezik szükséges technológiai előírásokkal, azt a megrendelő a szerződés alapján biztosítja minden esetben. A tervszerű karbantartás konkrét, pályaszám szerinti ütemezését egyes járműtípusoknál havonta, egyes járműveknél hetente végezzük a tulajdonos vasútvállalat képviselőivel. A járműtulajdonos és a MÁV-START Zrt illetékes szervezetei a szerződésben rögzített időpontban ellenőrzik, összevetik (diszpécseri rendszer) a tervezett és tényleges karbantartott járművek listáját. Az elmaradt karbantartásokat a következő operatív tervbe felveszik és így pótoljuk. Az eltérést a tulajdonos igazolja. (Az eltéréseket általában az okozza, hogy a járműveket forgalmi okokból nem állítják be a karbantartó telepekre.) A karbantartási ciklus túllépése esetén a közlekedés- és futásbiztonsági mérések elvégzésre kerülnek.

144 144 ELJÁRÁS Oldal: 110/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A tervszerű vizsgálatokat javításkísérő lapon munkafázisonként dokumentáljuk, amelyhez hozzáférést biztosítunk, illetve átadunk a járműtulajdonosnak. Az idegen járművek vonatkozásában a karbantartási szerződéseink adatai alapján minden hónapban egyeztetünk a tulajdonos vagy az üzemeltető társasággal, hogy a járművek a ciklusrendnek megfelelően időben kerüljenek karbantartásra, a szükséges vizsgálatok és ellenőrzések elvégzése érdekében. A karbantartási és a javítási események, az elvégzett javítások részletesen minden telephelyen, minden járműre vonatkozóan rögzítésre kerülnek saját és idegen járművekre vonatkozóan egyaránt dokumentálva vannak a működő számítógépes informatikai rendszerben (MFG/EAM, Webtool). A dokumentumok kezelését a BIK P Eljárása és a MÁV Zrt. Iratkezelési Szabályzata szabályozza. A karbantartási tapasztalatok, a vizsgálatok, ellenőrzések eredményei alapján javaslatot teszünk és egyeztetünk a jármű tulajdonossal vagy az üzemeletetővel a szükséges technológiai módosításokra vonatkozóan. A karbantartásért felelős személyek munkaköri leírásuk szerint felelnek a járműveken végrehajtott javítások minőségéért. A vezetők ellenőrzésekre a BIK G Eljárása vonatkozik. A saját járműveink vonatkozásában az éves karbantartási terv realizálását folyamatosan figyelemmel kísérjük, havonta értékeljük ennek betartását. IV.10.b.iii. a végső ellenőrzést és az üzembe helyezésre vonatkozó határozatot; A járműveket javításba érkezésékor átvételi eljárás keretében megvizsgáljuk, munkafelvételi eljárás keretében, így teljes képet kapunk a jármű műszaki állapotáról, meghatározzuk az elvégzendő karbantartási feladatokat. A karbantartás során elvégezzük azokat a szükséges méréseket, ellenőrzéseket amelyeket a szabványok, technológiai utasítások előírnak, elkészítjük a mérőlapokat, dokumentumokat amelyek a karbantartás minőségi elvégzését igazolják. A járművek Járműjavítói javítás utáni az előírások szerint álló-futópróba megtartásával átvételét a Társaságunknál működtetett Átvétel és minőség-ellenőrzés szervezet végzi, valamint a munkafolyamatokba beépített ellenőrzések munkafelvételi eljárás keretében biztosítjuk. Az Átvétel és minőség-ellenőrzés által megfelelőnek ítélt és aláírásával igazolt jármű helyezhető üzembe. A Területi Műhelyekben elkészült karbantartásokat az adott helyen megbízott munkavállaló reszortos, művezető, diszpécser ellenőrzi és aláírásával helyezhető ismét üzembe a jármű. A járműveknek karbantartás utáni sikeres átadását átvételét követően, a tulajdonos gondoskodik a jármű üzembe- forgalomba helyezéséről.

145 145 ELJÁRÁS Oldal: 111/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó IV.10.c) a karbantartási megbízások által előírt ellenőrző intézkedések és az üzembe helyezés; A járműkarbantartási feladatok felügyeletét a Járműmérnökség vezető végzi. A saját tulajdonunkba tartozó járművek üzemképességét, futásteljesítményét, fogyasztását az üzemeltető szervezeti egység folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi, intézkedik a hiányosságok felszámolására. A tapasztalatok alapján javaslatot tesznek szerkezeti, technológiai átalakításra, módosításra. Általános alapelv és cél, hogy minden jármű a karbantartási ciklusnak megfelelően kerüljön csak a karbantartó műhelybe, és ott a vizsgálatok, javítások, korszerűsítések, a MÁV Utasítások, továbbá a vonatkozó rendeletek szabványok, technológiai utasítások és előírások betartásával úgy kell elvégezni, hogy a jármű a vizsgálati ciklusnak megfelelően a következő vizsgálatig biztonsággal üzemeltethető legyen. Minden sérült jármű javítását, ezt követően a vasútbiztonsági ellenőrzéseket dokumentáljuk. A vasútbiztonsággal összefüggő ellenőrzéseket az üzembe helyezés előtt valamennyi járművön elvégezzük. IV.10.d) a kalibrálás és ellenőrzés eredményei. A meghatározott követelmények ellenőrzéséhez és méréséhez használt számítógépes szoftver vonatkozásában a szoftvernek a kívánt feladat elvégzésére való alkalmasságát az első használatot megelőzően el kell végezni és szükség esetén újból megerősíteni; A meghatározott követelmények méréséhez használt számítógépes szoftverek alkalmasságának biztosítására a mérőberendezéseket kalibráltatjuk. (Pl. Pdr5 fékpróba berendezés) A mérőberendezések kezelésének folyamatát Eljárási Utasítás írja le. Az Eljárási Utasítás melléklete tartalmazza mérőberendezések érvényességének ciklusidejét. A kalibrálási jegyzőkönyv szkennelt példányát a mérőeszköz nyilvántartó szoftverbe feltöltjük. A nyilvántartó szoftverben nyomon követhetőek a mérőberendezések. Az érvényességi időt a mérőberendezésen feltüntetjük. IV.10.e) az előző mérési eredmények érvényessége, ha a mérőműszer nem felel meg az előírásoknak. A mérőeszköz helyes működésével kapcsolatos bármilyen bizonytalanság esetén a mérést egy előírás szerinti mérőeszközzel meg kell ismételni. A nem megfelelőnek vélt mérőeszköz javítására vagy cseréjére a művezetőnek, valamint a mérőeszköz felelősnek, illetve megbízottnak intézkednie kell.

146 146 ELJÁRÁS Oldal: 112/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Vontatójárművek és személyszállító kocsik karbantartása B.1. Vannak eljárások a karbantartási követelményeknek/előírásoknak/folyamatoknak a biztonsági adatokból és a gördülőállomány feladataiból történő levezetésére. A MÁV-START Zrt. által üzemeltetett járművek adatait a vontatójárművek vonatkozásában a mozdonykönyv tartalmazza, mely az alapadatokon kívül tartalmazza a karbantartási eseményeket, üzemgazdasági adatokat (km, fogyasztás, üzemóra, stb.), valamint a fékmérés, kerékmérés és közlekedésbiztonsági lapokat. A járműveknél a biztonsági szempontból kritikus alkatrészeken elvégzett javítások dokumentumait, adatait az informatikai rendszerünk rögzíti. A meghatározó fődarabok cseréjét, javítását a mozdonykönyv tartalmazza. A karbantartáshoz kapcsolódó valamennyi részletes információt az EAM informatikai rendszer tartalmazza. A vontatójárművek karbantartásának folyamatát az IEU64 számú Eljárási Utasítás írja le. A sebességmérő regisztrátumok kezelését és ellenőrzését elvégezzük a 2/2009. Működtetési vezérigazgató-helyettesi utasítás a sebességmérő regisztrátumok kezeléséről és ellenőrzéséről utasítás szerint. A vontatójárművek vonatkozásában minden járműtípushoz tartozik üzemeltetési- kezelési Útmutató, valamint hibakeresési Útmutató. A vontató és vontatott járművekre vonatkozó mentési utasításban meghatározzák a baleset esetén a szükséges technológiát, járműtípusonként bemutatva az emelési pontokat. A vasúti járművek karbantartását, javítását az IEU64 számú Eljárási Utasítás írja le. A BIK ezen Eljárás 6. számú melléklete tartalmazza a karbantartási technológiák listáját (vontató és vontatott járművek, illetve berendezések karbantartási technológiáinak listája) B.2. Vannak eljárások a karbantartás ütemezésének az ellátott szolgálat típusához és mértékéhez és/vagy a gördülőállomány működése alapján kapott adatokhoz történő hozzáigazítására. A Társaság feladatainak ellátásához szükséges és a piaci szereplők által megrendelt karbantartási és javítási feladatok időszakos (éves, havi, kétheti) tervezését az IEU62 számú Termeléskoordináció című Eljárási Utasítás írja le.

147 147 ELJÁRÁS Oldal: 113/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A vontatójárművek karbantartási esedékességét az adott járműre kiadott karbantartási utasítás tartalmazza. A BIK ezen Eljárás 6. számú melléklete tartalmazza a karbantartási technológiák listáját (vontató és vontatott járművek, illetve berendezések karbantartási technológiáinak listája). A területi Járműbiztosítási Igazgatóságok és Területi Műhelyek a karbantartási ciklusrend alapján terveket (évi, havi, gördülő kétheti) készítenek, és átadják a vontatójármű üzemeltetője részére. A vontatójármű üzemeltetője a szükségessé váló karbantartási feladatok és a közlekedésbiztonsági előírások szerinti mérések elvégzésére a vontatójárművet időben rendelkezésre bocsátja a kétheti tervben megjelölt, megfelelő kompetenciával rendelkező karbantartó műhelyben és időpontban. MÁV- Mozdonyfedélzeti MÁV- START berendezés TRAKCIÓ (interfész) Elektronikus (interfész) Menetigazolvány rendszer Manuális rögzítés Alkatrész lista Művelet lista (Hibakód) Járműsorozat Szolgálati hely Futásteljesítmény adatok PM (ciklusrend) Eszköz Karbantartási feladat Munkautalvány Anyagfelhasználás Munkaidő lejelentés Rögzített adatok Kontrolling A karbantartás tervezést a Járműbiztosítás és termeléskoordináció szervezet végzi, az alábbi folyamatok szerint, mely tervezés során hosszú- és rövidtávú tervezési folyamatok történnek.

148 148 ELJÁRÁS Oldal: 114/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó Hosszú távú tervezés Rövid távú tervezés Tervezés alapadatainak megadása (várható futásteljesítmény) Tervezés alapadatainak megadása (kiadandó db szám, jármű forduló, műhely kapacitás, javítások állashely-igényei) Terv elkészítése (automatikus) Terv törlése Terv elkészítése (automatikus) Terv eredményeinek áttekintése Terv eredményeinek áttekintése Terv megfelelő? N Terv korrigálható? N I I Terv adatainak exportásása MS Terv megfelelő? N Terv korrigálható? N Project-be I I Manuális terv-módosítás Manuális terv-módosítás Terv importálása MS Project-ből Terv elfogadása Terv elfogadása B.3. Vannak eljárások annak biztosítására, hogy a karbantartásért való felelősség egyértelműen meghatározásra kerüljön a karbantartási munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák és a felelősség megfelelő szintű megállapítása érdekében. A karbantartás során a csoportvezetők (villamos, pneumatikus, járműszerkezeti) a Vizsgálatkísérő lapon naponta feltüntetik a vizsgálat dátumát és a munka megkezdése előtt elosztják a karbantartási előírások, technológiai tevékenységi jegyzék szerinti feladatokat a szükséges kompetenciák szerint. A Vizsgálatkísérő lapon a csoportvezetők aláírásukkal igazolják az elvégzett munka ellenőrzését és leírják az esetlegesen elmaradt, közlekedésbiztonságot nem veszélyeztető, vizsgálatot és javítást, annak okával együtt. A vasúti járművek karbantartását, javítását az IEU64 számú Eljárási Utasítás írja le.

149 149 ELJÁRÁS Oldal: 115/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó B.4. Vannak eljárások a napi üzemelésből eredő üzemzavarokra és meghibásodásokra vonatkozó információk összegyűjtésére és azoknak a karbantartásért felelős személyek számára történő jelentésére. A járműszerelők a vizsgálatkísérő lapon munkaterületenként aláírásukkal igazolják a feladatok elvégzését, azt hogy a jármű megfelelő, a vizsgált területen nem észleltek hibát. Amennyiben a szerelők nemmegfelelőséget tárnak fel, jelzik a csoportvezetőnek, aki munkautalványon rögzíti a futójavítás okát és a javítást végzők nevét, akik a javítás elvégzését, a hiba megszüntetését aláírásukkal igazolják. A karbantartás adatai a papíralapú dokumentálás mellett, az MFG-EAM szoftverben is rögzítésre kerülnek, visszakereshetőek. A rendszer működési sémáját a következő ábra tartalmazza: B.5. Vannak eljárások a meghibásodásokból és a nem megfelelő gyártásból vagy a gyártási hiányosságokból eredő kockázatoknak a teljes életciklus során történő azonosítására, és azoknak az érdekelt felek számára történő jelentésére. A helyesbítő és megelőző tevékenységet az IEU05 számú Eljárási Utasítás írja le. A Nemmegfelelőségek kezelését az IEU04 számú Eljárási Utasítás írja le.

150 150 ELJÁRÁS Oldal: 116/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó B.6. Vannak eljárások a karbantartás teljesítményének és eredményének igazolására és ellenőrzésére annak biztosítása céljából, hogy azok megfeleljenek a vállalati előírásoknak. A vontatójárművek karbantartása dokumentált, nyomonkövethető. A technológiai utasításokban, szabványokban előírtak szerint elvégezzük a szükséges műveleteket, méréseket, azok eredményét rögzítjük formanyomtatványokon és az EAM számítógépes szoftverben. A karbantartás megfelelőségét folyamatközi ellenőrzésekkel, vezetői ellenőrzésekkel, belső ellenőrzéssel és belső auditokkal vizsgáljuk. Amennyiben szükséges helyesbítő és megelőző tevékenységet végzünk az IEU05 Eljárási utasításban leírtak szerint. A vezetői ellenőrzésekre a BIK G Eljárása, a belső ellenőrzésekre pedig a BIK S Eljárása vonatkozik. A belső auditokra az IEU03 számú Eljárási Utasítás vonatkozik.

151 1. ÉRTESÍTŐ 151 ELJÁRÁS Oldal: 117/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó A BIK B Eljárás mellékletei 1. számú melléklet A MÁV-START Zrt. középtávú biztonsági stratégiai terve 2. számú melléklet Karbantartási telephelyek 3. számú melléklet MÁV-START Zrt. Szervezeti ábra 4. számú melléklet Lista a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos szerződésekről 5. számú melléklet GED UTASÍTÁS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ, KEZELÉSÉHEZ, NYILVÁNTARTÁSÁHOZ 6. számú melléklet Lista a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos járműkarbantartási technológiákról 7. számú melléklet Gépészeti berendezések jegyzéke minta 8. számú melléklet Karbantartásért felelős irányító személyek jegyzéke 9. számú melléklet ECM karbantartás-végrehajtás feladatkörben közreműködő szervezetek 10. számú melléklet Az ECM feladatok szerinti felelősök nyilvántartása 11. számú melléklet Integrált Eljárási Utasítások listája 12. számú melléklet Karbantartási terv minta 13. számú melléklet Tehervagon karbantartó műhely kompetencia nyilvántartás minta

152 152 ELJÁRÁS Oldal: 118/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó 1. számú melléklet A MÁV-START Zrt. középtávú biztonsági stratégiai terve A MÁV-START Zrt. középtávú biztonsági stratégiai terve szorosan kapcsolódik a tulajdonos, azaz a MÁV Zrt. középtávú biztonsági tervéhez. A társaság állandó fejlődése érdekében a vonatkozó törvények és előírások határozzák meg a középtávú biztonságirányítási stratégiai tervünket, melynek fő célja a Társaság biztonsági helyzetének folyamatos javítása. A középtávú biztonsági célkitűzések kialakításakor figyelembe vesszük a nemzetközi biztonsági szinteket, és a hazai vasútbiztonsági stratégiai elveket a kockázatok csökkentése érdekében. A Társaság folyamatos szervezeti változásakor kiemelt figyelmet fordítunk a biztonsági feladatok maradéktalan teljesülésére.

153 153 ELJÁRÁS Oldal: 119/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó 2. számú melléklet Karbantartási telephelyek Sorszám Település Tevékenység Cím Hrszámú Terület m² Tulajdoni lapon 1 Füzesabony Járműjavítás 3390 Füzesabony, Baross G. út 1. 2 Miskolc Vontató jármű javítás 3 Miskolc Vontatott jármű javítás 4 Dombóvár Vontató jármű javítás 5 Dombóvár Vontatott jármű javítás 6 Nagykanizsa Vontató jármű javítás 7 Nagykanizsa Vontatott jármű javítás 3521 Miskolc, Kinizsi út Miskolc, Kandó K. tér Dombóvár, Gyenis Antal u Dombóvár, Gyenis Antal u Nagykanizsa, Csengery u Nagykanizsa, Ady E. u. 1377/ Tulajdonos: MÁV Zrt. 6434/ Tulajdonos: MÁV Zrt Kezelő: MÁV Zrt. 1889/ Tulajdonos: MÁV Zrt. 1889/ Tulajdonos: MÁV Zrt. 3774/ Tulajdonos: MÁV Zrt. 3774/ Tulajdonos:MÁV Zrt. 8 Murakeresztúr Járműjavítás 8834 Vasútállomás 097/ Kezelő: MÁV Zrt. 9 Gyékényes- Zákány Járműjavítás 10 Pécs-Rendező Vontatott jármű javítás 8852 Gyékénes- Zákány, Jókai Mór u Pécs, Pécsbánya Rendező 11 Pécs Járműjavítás 7622 Pécs, Verseny u Kecskemét Járműjavítás 6000 Kecskemét, Halasi út Békéscsaba Járműjavítás 5600 Békéscsaba, Kertész u Kiskunhalas Járműjavítás 6401 Kiskunhalas, Majsai út Szentes Járműjavítás 6600 Szentes, Korsós sor Szeged Járműjavítás 6729 Szeged-Rendező pu. 946/ Kezelő:MÁV Zrt / Tulajdonos: MÁV Zrt / Tulajdonos: MÁV Zrt. 9393/ Tulajdonos: MÁV Zrt. 3114/ Tulajdonos:MÁV Zrt. 5749/ Vagyonkez.:MÁV Zrt. 4418/ Tulajdonos: MÁV Zrt / Tulajdonos: MÁV Zrt.

154 154 ELJÁRÁS Oldal: 120/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó 17 Celldömölk Járműjavítás 9500 Celldömölk, Szabadság tér Szombathely Járműjavítás 9700 Szombathely, Sas u Dunaújváros Járműjavítás 2400 Dunaújváros, Béke krt Székesfehérvár Járműjavítás 8000 Székesfehérvár, Mártírok u Debrecen Vontatott jármű javítás 22 Debrecen Vontató jármű javítás 23 Nyíregyháza + KK Járműjavítás 24 Fényeslitke Vontatott jármű javítás 25 Záhony Járműjavítás Normál nyomtáv 4033 Debrecen, Déli sor Debrecen, Déli sor Nyíregyháza, Erkel F. út 10 KK.: Állomás tér Fényeslitke, Északi pu Záhony, Fűtőház u / Tulajdonos: MÁV Zrt. 7093/ Vagyonkez.:GySEV Zrt. 772/ Kezelő: MÁV Zrt. 7671/ Tulajdonos: MÁV Zrt Kezelő:MÁV Zrt Kezelő:MÁV Zrt. 6705/23, 6705/ Tulajdonos: MÁV Zrt. 027/ Tulajdonos: MÁV Zrt. 048/ Tulajdonos:MÁV Zrt. 26 Záhony Járműjavítás Széles nyomtáv 27 Budapest Ferencváros 28 Budapest Ferencváros Vontató jármű javítás 4626 Záhony, Fűtőház u Budapest, Fék u. 8. Teherkocsi javítás 1098 Budapest, Fék u Komárom Járműjavítás 2900 Komárom, Gyár u / Tulajdonos: MÁV Zrt / Kezelő MÁV Bp.Ig / Kezelő: MÁV Bp. Ig 1586/5 Tulajdonos:MÁV Zrt. 30 Győr Kocsijavító 9021 Győr, Révai u / Tulajdonos:MÁV Zrt. 31 Győr Járműjavítás 9021 Győr, Révai u / Tulajdonos:MÁV Zrt. 32 Hegyeshalom Vontató jármű javítás 33 Hegyeshalom Vontatott jármű javítás (felfüggesztve) 34 Balassagyarmat Járműjavítás A oldal 9222 Hegyeshalom, Katona J. út Hegyeshalom, Katona J. út Balassagyarmat, Benczúr Gy. Út 1/a 947/ Kezelő:MÁV Zrt. 947/ Kezelő: MÁV Zrt 1815/ Kezelő: MÁV Zrt

155 155 ELJÁRÁS Oldal: 121/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó 35 Balassagyarmat Járműjavítás B oldal 36 Budapest Nyugati pu. Járműjavítás 2661 Balassagyarmat, Benczúr Gy. Út 1/a 1060 Budapest, Teréz Krt Hatvan Járműjavítás 3000 Hatvan, Gyárdonyi G. út Budapest Istvántelek 39 Budapest Déli pu. 40 Budapest Keleti pu. Járműjavítás Járműjavítás Személykocsi javítás 1045 Budapest, Elem u Budapest, Alkotás u Budapest, Verseny u Budapest Keleti Kerékeszterga 1087 Budapest, Kerepesi út Szolnok Vontatott jármű javítás 43 Szolnok Vontató jármű javítás 5000 Szolnok, Sorompó u Szolnok, Sorompó u Szolnok Járműjavító 5000 Szolnok Körösi út Szolnok Körösi út / Kezelő: MÁV Zrt 28224/ Vagyonkez: MNV Zrt Tulajdonos:MÁV Zrt Tulajdonos: MÁV Zrt. 7619/ Tulajdonos: MÁV Zrt / Kezelő:MÁV 32951/ Kezelő: MÁV 7436/ Tulajdonos: MÁV Zrt. 7436/ Tulajdonos:MÁV Zrt Tulajdonos: MÁV Zrt Tulajdonos.MÁV Zrt 5000 Szolnok Béke út Tulajdonos: MÁV Zrt Szolnok Füge út Kelebia Kocsijavító 6423 Kelebia Ady Endre út Kecskemét Keskenynyomközű 6000 Kecskemét KandóK.ut Tulajdonos :MÁV Zrt. 333/ Kezelő: MÁV Zrt. 6149/ Tulajdonos: MÁV Zrt.

156 156 ELJÁRÁS Oldal: 122/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó 3. számú melléklet MÁV-START Zrt. Szervezeti ábra MÁV-START Zrt. munkaszervezete Vezérigazgató Értékesítés Üzemeltetés Beszerzés Gazdálkodás Humánerőforrás Jog Marketing és fejlesztés Technológiatervezés Kabinet Személyszállítási szolgáltatásértékesítés Műszaki fejlesztés Biztonság Működésellenőrzés Üzemeltetés támogatás Belső ellenőrzés JÉ projekt Járműmenedzsment Informatika Utasellátó Központ Járműbiztosítási Igazgatóságok Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságok Vasútijármű javítás

157 157 ELJÁRÁS Oldal: 123/145 B. A karbantartási szolgáltatások nyújtásához és az anyagok szállításához kapcsolódó

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

5. A végrehajtás intézményrendszere

5. A végrehajtás intézményrendszere 5. A végrehajtás intézményrendszere Az EMOGA Garancia Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatásainak hatékony kezeléséhez szükséges adminisztratív kapacitás kialakítása, a megfelelő

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú 21. szám 124. évfolyam 2009. július 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

hatályos: 2013.07.16 -

hatályos: 2013.07.16 - 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelızésére, az ilyen eszközök használatából eredı kockázatok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2013-1045-5. VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Vonatok szembeközlekedése Vác-Verőce állomások között 2013. december 2.

ZÁRÓJELENTÉS 2013-1045-5. VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Vonatok szembeközlekedése Vác-Verőce állomások között 2013. december 2. ZÁRÓJELENTÉS 2013-1045-5 VÁRATLAN VASÚTI ESEMÉNY Vonatok szembeközlekedése Vác-Verőce állomások között 2013. december 2. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/26/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 26/ 1980. számú PARANCSA Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. ÁBTL - 4.2-10 - 22/26/1980 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A kockázat típusai Eredetileg a kockázatelemzést elsődlegesen a pénzügyi ellenőrzések megtervezéséhez alkalmazták a szabálytalan

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA POLGÁRI BANK ZRT. KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2015. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. KOCKÁZATKEZELÉSI CÉLKITŰZÉSEK

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus RH/15/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. 2 Tartalomjegyzék Preambulum... 3 1.... 3 I. Általános rendelkezések... 3 2.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

Hatályos: 2011.12.08 BALESETI ÜGYELETI SZOLGÁLATOK. A közlekedésbiztonsági szerv baleseti ügyeleti szolgálata

Hatályos: 2011.12.08 BALESETI ÜGYELETI SZOLGÁLATOK. A közlekedésbiztonsági szerv baleseti ügyeleti szolgálata Hatályos: 2011.12.08 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól A légi-, a vasúti és a víziközlekedési

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webhost Kft (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.motormann.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Ellenőrzési rendszerek szabályzata Ellenőrzési rendszerek szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2015. (IX. 24.) számú határozata a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

2015/11. SZÁM TARTALOM

2015/11. SZÁM TARTALOM 2015/11. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 11/2015. (III. 30. MÁV-START Ért. 11.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. tevékenységeinek számviteli elkülönítési szabályzatáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

1. Általános követelmények

1. Általános követelmények Alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általános követelmények Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak

Részletesebben

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01.

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. Szabályzat 2/40 Tartalom 1. Szervezeti és mőködési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel intézeti tanszék A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

Részletesebben

49/2002. (XII. 28.) GKM

49/2002. (XII. 28.) GKM 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról A víziközlekedésről

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése. 2009. 03.hóban hatályos szöveg (A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 5. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 5. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 5. szám 9/2008. (VII. 11.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Cargo Zrt. személygépkocsi juttatási, jogosultsági és használati rendjéről szóló 7/2007.

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Tartalom 2006. 1. szám Tartalom: SZERKESZTŐSÉGI ROVAT JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Jogszabályfigyelő Közösségi jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások JOGÉRTELMEZÉS A helyi önkormányzatok

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. március 13-án megtartandó taggyőléséhez 1 NAPIRENDI PONTOK 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

2015/9. SZÁM TARTALOM

2015/9. SZÁM TARTALOM 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben