BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA"

Átírás

1 BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló 3 II. Programpontok és rész-szempontok célkitűzései 5 II.1. Küldetés 5 II.2. Célok 5 II.3. A kiválasztott részterületek 5 III. Projektgazda, konzultációs folyamat bemutatása 8 III.1. Biharkeresztes Város bemutatása 8 III.2. A konzultációs folyamat bemutatása 8 IV. A szakmai munka összefoglalása 11 IV.1. Helyzetértékelés, szervezeti diagnózis 11 IV.1.1. Dokumentumok átvizsgálása 11 IV.1.2. Munkanap-fényképezés 12 IV.1.3. SWOT analízis 13 IV.2. Rész-szempontok bemutatása, értékelése 16 IV.3. A Polgármesteri Hivatal működési folyamattérképe 26 IV.4. Hatékonyságfejlesztési javaslatok 28 IV.4.1. A döntési mechanizmus korszerűsítése érdekében megfogalmazott javaslatok 28 IV.4.2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása érdekében tett javaslatok 29 IV.4.3. A partnerség erősítése érdekében megfogalmazott javaslatok 29 V.5. Akcióterv 30 V.6. Jövőkép, minőségprogram 31 VI. A projekt során átadott / átvett dokumentumok 34

3 I. Vezetői összefoglaló A projektbeszámoló összeállításának célja, hogy bemutassuk Biharkeresztes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jelenlegi működésének hatékonyságvizsgálatával elért eredményeket, illetve kiemeljük azokat a fejlesztési javaslatokat, melyek a projekt során a hivatal vezetői körével való aktív vezetői párbeszéd alapján rögzíthetőek voltak. A beszámoló összeállításakor törekedtünk arra, hogy a hivatal jelenlegi működési rendjének megértéséhez hozzárendeljük mindazon előzmény információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jelenlegi működési keretek érthetőek és jól definiálhatóak legyenek. Mint minden szervezetfejlesztési folyamat során, itt is tisztázni kell a kiinduló állapotot. A diagnóziskészítés programszakaszban ezért alkalmaztunk olyan vertikálisan és horizontálisan is értelmezhető és egymáshoz kapcsolódó kutatási és értékelési módszereket (pl. SWOT, munkanap-fényképezés), melyek könnyen bemutathatóak a vezetés számára, s tapasztalati oldalról megfelelő indikátorok előállításához hátteret és alapadatot biztosítanak. A munka megkezdésekor nem volt tapasztalható adatvisszatartás vagy kommunikációs probléma. A megkérdezett hivatali dolgozók nyitottan és készséggel együttműködtek a tanácsadó cég munkatársaival. A szervezet átvilágítása során kiemelkedő pozitív tény, hogy a vizsgált területek egyikében sem mutatható ki olyan mértékű szervezeti probléma, amely a jegyző általi azonnali beavatkozást igényelne. Azokat a fejlesztési területeket, melyeket a szakértők rögzítettek, a hatékonyságfejlesztési javaslatok és az akcióterv fejezetekben mutatjuk be. A szervezetfejlesztési folyamatot segítette és támogatta az első intézkedések sorába helyezett ISO 9001 szabvány szerinti rendszerdokumentáció elemeinek kidolgozása. Erre a szakmai fundamentumra épülhetett rá a dokumentáció-felülvizsgálatra, szervezeti hatékonyságra és a partnerség fejlesztésére vonatkozó ÁROP projekt. 3

4 Az előző gondolatok alapján ki kell azonban jelenteni, hogy nemcsak az ÁROP pályázat szempontjából fontos a Polgármesteri Hivatal vezetése számára, hanem mivel választási évben fejeződik be a projekt, fel kellett készülni az esetleges közigazgatás-átalakítási folyamatokra is. Amennyiben a hatáskörök újragondolása esetleges tevékenységek elvonása már években bekövetkezik melyet a hivatalvezetés nagyon vár újra kell gondolni az ÁROP pályázat akciótervében és jövőképében megfogalmazottakat. A Controll Zrt. szakmai célja, hogy a három fő rendező elvhez és a benne megfogalmazott részszempontokhoz illeszkedően egy olyan nyitott szervezetfejlesztési programot és hozzá kapcsolódó javaslati környezetet alakítson ki, mely figyelembe vette a hatáskörök újragondolásának, vagy egy komplexebb magyarországi közigazgatási folyamat átalakításának lehetőségeit is. Ezúton hívjuk fel a VÁTI Közreműködő Szervezet figyelmét arra vonatkozóan, hogy a helyszíni ellenőrzések 5 éves monitoring időszakán belül csak abban az esetben lehet és szabad évi akciótervét és annak programját figyelembe venni, amennyiben őszén a helyi önkormányzati választásokat követően nem kerül újraértelmezésre a helyi önkormányzat feladata. Ezúton is szeretnénk megköszönni Biharkeresztes Város Önkormányzatának azt a szakmai bizalmat, mely alapján szervezetfejlesztési folyamataik irányításával a Controll Zrt-t bízták meg. Az önkormányzat és a hivatalvezetés által kijelölt munkatársak munkája, adatszolgáltatása, segítő támogatása nélkül nem juthattunk volna el közösen ahhoz a végeredményhez, melyet a következő fejezetekben részletesen bemutatunk. Kormány Tamás Vezérigazgató Controll Holding Tanácsadó Zrt. 4

5 II. Programpontok és rész-szempontok célkitűzései II.1. Küldetés A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése a döntési mechanizmus korszerűsítésén, a költségvetési gazdálkodás eredményességének javításán, valamint a partnerség erősítésén keresztül. II.2. Célok Racionálisan, takarékosan és hatékonyan működő, koncentrált, a párhuzamosságoktól és a felesleges kapacitásoktól mentes működési struktúra kialakítása, amely képes megfelelni a szolgáltató, ügyfélbarát önkormányzattal szemben támasztott szakmai és társadalmi követelményeknek. A klasszikus közigazgatási funkciók ellátása mellett alapvető és elsődleges elvárás a hivatallal szemben, hogy a szervezet hozzá tudjon járulni a város társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. II.3. A kiválasztott részterületek Az ÁROP célkitűzéseiben az alábbi 3 fő terület fejlesztése valósulhatott meg: 1. A DÖNTÉSI MECHANIZMUS KORSZERŰSÍTÉSE 2. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 3. A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE A hivatalvezetés megvizsgálta a program által adott szakmai lehetőségeket és ezek közül az alábbiakat emelte be pályázatába. 5

6 A DÖNTÉSI MECHANIZMUS KORSZERŰSÍTÉSE PROGRAMPONTON BELÜL: 1.a) Ügyintézési modell kialakítása, eljárások, folyamatok döntési pontjainak egzakt definiálása, ezek információszükségleteinek meghatározása 1.b) Meglévő kapacitások és erőforrás igények alapján a szűk keresztmetszetek azonosítása és javaslattétel a hatékonyság növelésére 1.c) Az ügyintézési modellben definiált folyamatok által igényelt IT rendszerekre vonatkozó követelmények meghatározása 1.d) Testületi rendeletalkotási folyamatok információszükségletének meghatározása és IT támogatási lehetőségeinek feltárása 1.e) Hatósági munka során végzett feladatokban a kapcsolódási pontok azonosítása, javaslattétel az egyszerűbb, hatékonyabb információcserére 1.f) A hivatali egységek közötti hatékonyabb információcserét megvalósító támogató IT megoldások azonosítása, javaslattétel a meglévő rendszerek hatékonyabb integrációjára 1.h) A hivatal és intézményei között szükséges információáramlás felmérése, javaslattétel a kommunikáció korszerűsítésére formai, tartalmi és ütemezési szempontból. Javaslat elkészítése az adott intézménytípusokra vonatkozó beszámolórendszer kialakítására 1.l) A projekt szemlélet megerősítése 6

7 A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA PROGRAMPONTON BELÜL: 2.a) Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása 2.c) Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése között 2.d) A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata 2.e) Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása 2.h) Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSE PROGRAMPONTON BELÜL: 3.a) Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére 3.b) A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa 3.c) Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 3.d) Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, ill. a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Projektbeszámolónk a Szakmai munka összefoglalása részben A rész-szempontok értékelése és bemutatása c. pontban írja körül a kiválasztott tevékenységre megfogalmazott szakmai válaszokat. 7

8 III. Projektgazda, konzultációs folyamat bemutatása III.1. Biharkeresztes Város bemutatása Biharkeresztes az Észak-alföldi régióban, Hajdú-Bihar megye délkeleti részén, a román határ mellett fekszik. A település a megyeszékhelytől 55km távolságra, míg a kistérségi központtól, Berettyóújfalutól 21km-re fekszik. A román határtól pedig mindössze 6km-re található. Biharkeresztes városa további 28 településsel együtt alkotja a Berettyóújfalui kistérséget. A város kedvező közlekedés-földrajzi helyzetében jelentős szerepe van a 42-es számú főútnak (Püspökladány - Ártánd), valamint a 101-es számú vasútvonalnak (Püspökladány - Biharkeresztes), valamint a tervek szerint a várost északra megközelítő M4 autópálya. Mindhárom közlekedési útvonal nemzetközi szerepkörrel bír a város életében. Bár a kistérségi központ szerepkörét Berettyóújfalu tölti be, Biharkeresztes mikrotérségi központként funkcionál, hiszen jelent_s szerepet tölt be a környező települések lakosai számára a közigazgatás (körjegyzőséggel látja el Ártánd, Bojt, Told közigazgatását), a közszolgáltatások, egészségügyi és szociális ellátások terén, oktatási-nevelési intézményfenntartó társulást működtet, valamint középiskolája biztosítja a környék fiataljainak továbbtanulását. Egy település helyzetében, társadalmi folyamatainak alakulásában a gazdaság helyzete és az infrastrukturális feltételek mellett rendkívül fontos szerepet játszanak a közszolgáltatások. A fejlett közszolgáltatási háttér, a megfelel_ színvonalú szolgáltatáskínálat nem csupán a helyben lakók számára fontos, hanem Biharkeresztes településhálózatban betöltött szerepét is jelzi: a város az oktatás, az egészségügyi és a szociális ellátás, a közigazgatás, a közművelődés és az egyéb közszolgáltatások terén a megfelelő intézményrendszernek köszönhetően széleskörű szolgáltatásokat kínál a helyi és térségi lakosság számára. III.2. A konzultációs folyamat bemutatása Az eredményes pályázatot követően a hivatalvezetés beszerzési folyamatot indított el, melynek eredményeként a szervezetfejlesztés tanácsadási, szakértői feladatainak végrehajtására, adatbázisok, tanulmányok megfogalmazására kiválasztásra került a szakmai programra adott válaszok, valamint a széles körű közigazgatási referenciája alapján a 8

9 Controll Zrt., az oktatási, képzési feladatok végrehajtására a Talent Grid Szervezetfejlesztési Kft. A program végrehajtásának első lépéseként indító értekezlet került megtartásra, melyen az önkormányzati, hivatali vezetők, valamint a megvalósításba bevont tanácsadó cégek vezetői kerültek meghívásra. Itt rögzítésre került a pályázatban megfogalmazott célok és részcélok rendszere és a felvázolt feladat végrehajtás. Ezt követően a jegyző által kijelölt projekt team a Controll Zrt. szakértőivel együttműködve a kijelölt projekt időtartamon belül folyamatosan kapcsolatot tartott és a diagnóziskészítés adatszolgáltatás, adatelemzés lépéseit követően minden egyes rész-szemponthoz szakmai válaszokat fogalmaztak meg. A projekt irányítási és döntéshozatali rendje: A konzultációs folyamat jellemzője volt az interaktivitás. A Controll Zrt. tanácsadói minden egyes rész-szemponthoz hozzárendelték az adatelemzés, adatbekérés tényeire támaszkodó előzetes szakmai álláspontjukat. Ezt a projekt team hivatali munkatársai véleményezték és ha kellett, szakmai kiegészítésekkel látták el. A folyamatos kapcsolattartás és konzultáció végeredményeként került lezárásra minden egyes rész-szempont. Ezek a dokumentumok a projekt teljes időtartama alatt folyamatosan változtak és épültek ahhoz a konzultációs folyamatokhoz illeszkedően, amely néha elvett, átírt vagy újraértelmezett, már leírt, de lezártnak még nem tekintett szakértői anyagokat. Ez a szabad konzultációs tevékenység eredményezte azt a mindkét fél számára elfogadható eredményterméket, mely öt év időtartamra kijelöli Biharkeresztes Polgármesteri Hivatalának fejlesztési irányvonalait, tevékenységeit. 9

10 A magyar önkormányzati működés jelentős problémája a széttagoltság, az azonos közigazgatási folyamatokra adott százféle válasz. Sajnos a években az általunk megfogalmazott szakmai kérésekre nem született egységes állásfoglalás sem az IH, sem a jegyzői szervezetek részéről, így ennek a programnak a végeredményeként bekövetkezhet az az állapot, hogy például a rendeletalkotási folyamatra vonatkozóan nem egységes magyar közigazgatási szabályozási válasz születik meg a bevont sok tanácsadó cég miatt, hanem ahány tanácsadó cég és ahány önkormányzat, annyiféle folyamatleírás. Ezt, mint a szakmában egyik legnagyobb közigazgatási múlttal rendelkező cég, nehezen tudjuk elfogadni, de illeszkedünk ahhoz a környezethez, amit nem mi határozunk meg, ez nem csökkenti az ÁROP szervezetfejlesztési hatékonyságát, mivel a felvállalható pontok sokszínűségét figyelembe véve csak elenyésző számú az a rész-szempont, ahol ilyen irányú problémát lehetett beazonosítani. A Controll Zrt. tehát a vele együttműködő polgármesteri hivatallal hosszú távú fejlesztési folyamatot rögzít. Meghatároztuk az ISO 9001 bázisára épülő, a belső auditokkal és független tanúsításokkal ellenőrzött, a szervezetfejlesztési pályázat szakmai válaszait feldolgozó 1 5 év feladatait. Ezeket az elképzeléseket részletesen a későbbiekben bemutatásra kerülő Akciótervben rögzítettük. 10

11 IV. A szakmai munka összefoglalása IV.1. Helyzetértékelés, szervezeti diagnózis IV.1.1. Dokumentumok átvizsgálása Az Államreform Operatív Program keretében a pályázatban megfogalmazott részszempontok figyelembe vételével a Controll Holding Zrt. tanácsadói a Polgármesteri Hivatal működését és tevékenységüket leíró dokumentumokat bekérte és áttekintette. A felülvizsgált dokumentációk és működési elemek figyelembe vételével módosítási javaslatok kerültek megfogalmazásra az érintett szabályozó dokumentumok tekintetében, az alábbiak szerint: A Polgármesteri Hivatal eddig ügyrendként kezelt dokumentumát az Ámr. előírásaira is figyelemmel feltétlenül indokolt átdolgozni és szervezeti és működési szabályzatként a képviselő-testület elé terjeszteni elfogadás céljából. Ugyancsak elengedhetetlennek tartjuk a polgármesteri hivatal gazdasági szervezetének ügyrendjét elkészíteni a szakmai anyagunkban részletesen is bemutatott szempontok alapján. Javasoljuk továbbá az említett hivatali dokumentumok egységes dokumentumként való kezelését. A hivatal szervezeti és működési szabályzata, gazdasági szervezet ügyrendje, a FEUVE szabályzat fenti szempontok szerinti kidolgozása azt eredményezi, hogy a hivatal működésére vonatkozó valamennyi hatáskör személyhez köthető, tisztázott felelősségi viszonyok alakulhatnak ki és az egyes dolgozók tevékenysége jól nyomon követhető. Ezáltal a hivatali szervezet működése a gazdálkodási folyamatok tekintetében is áttekinthetőbbé válik. A fentieken kívül a kapacitás függvényében javasoljuk elvégezni a munkaköri leírások módosítását. 11

12 IV.1.2. Munkanap-fényképezés A megismerési fázisban az ügyintézői és ügykezelői területek munkavégzését munkanapfényképezés segítségével tártuk fel. A felmérésben résztvevők aránya a teljes szervezeten belül 29,3 % (41 főből 12 fő). A résztvevő 65 köztisztviselő az alábbi szervezeti bontásban végezte el az adatfelvételt: Önkormányzati és Szervezési Iroda 3 fő (3 nő) Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda 3 fő (1 nő, 2 férfi) Pénzügyi Iroda 5 fő (5 nő) Szociális Iroda 1 fő (1 nő) A Hivatal a kitöltött formanyomtatványokat en keresztül küldte meg feldolgozásra a Controll Holding Tanácsadó Zrt-nek. A Hivatal köztisztviselői az öt egymást követő munkanap során percnyi pontossággal rögzítették tevékenységüket. A feldolgozás alapján vizsgáltuk a dolgozók munkaidő kihasználtságát, illetve a munkaidőn belül végzett tevékenységek típusait. A feldolgozás eredményeit a munkanap fényképezésbe bevont dolgozók esetében az alábbi grafikus ábra mutatja: Egyes tevékenységekre fordított idő %-ban kifejezve 6 7,59 5 5,15 Tevékenység 4 3 9,52 52,14 2 0, , Százalék A grafikus ábra adataiból leolvasható legfontosabb információ, hogy az egyes tevékenységekre fordított százalékos adatok összege 102 %, ami azt jelenti, hogy az ügyintézők átlagosan 50 perccel dolgoznak többet egy héten az előírtnál. 12

13 IV.1.3. SWOT analízis A vezetői visszajelzések alapján meghatároztuk a hivatal erős és gyenge pontjait, a fejlesztési lehetőségeket, feltérképeztük a veszélyeket. A Polgármesteri Hivatal 8 köztisztviselője önállóan alkotta meg véleményét, melyeket összegezve - a Közös Értékelési Keretrendszer 9 kritériuma alapján csoportosítva, majd súlyozva készítettük el elemzésünket. Kutatásunk fontos szempontja volt megtalálni azokat a pontokat, melyek a későbbi fejlesztéseknek alapjául szolgálhatnak. Megállapítás ERŐSSÉGEK Említési arány % Kritérium szorzója 1. Humánerőforrás (stabil szaktudás, kitartás, munkabíró képesség) Kulturált munkahelyi környezet Vezetők képessége, képzettsége Növekvő pályázati affinitás Aktív, kezdeményező, összefogásra, együttműködésre képes csoport Továbbképzési igény Érték Megállapítás

14 Megállapítás GYENGESÉGEK Említési arány % Kritérium szorzója 1. Alacsony hivatali létszám, egyenlőtlen leterheltség, helyettesítések szervezetlensége Feladatok, hatáskörök tisztázatlansága, munkafolyamatok szabályozatlansága Korszerű, munkavégzést segítő szoftverek, eszközök hiánya Nem minden irodában alkalmasak a körülmények az ügyfélfogadásra Párhuzamos tevékenységek Egyes munkakörökben szakismeret, felkészültség hiánya Határidők tartása Érték Megállapítás LEHETŐSÉGEK Megállapítás Említési Kritérium Érték arány % szorzója 1. Informatikai fejlesztések, e-ügyintézés Hazai és EU-s pályázatok kihasználása Képzés, továbbképzés, benchlearning Munkafolyamatok szabályozása, pontos munkaköri leírások Szakképzett szellemi tőke megőrzése, HR fejlesztése Teljesítményértékelés, motiváció Naprakész információ megosztása Gyámhivatal belépő helyiségének átalakítása A hivatal szervezeti teljesítményének fejlesztése Rendszerszemléletben való gondolkodás Megállapítás 14

15 VESZÉLYEK Megállapítás Említési Kritérium Érték arány % szorzója 1. Nem kiszámítható gazdasági környezet, tőkehiány, anyagi 50 tartalékok hiánya Állandó jogszabályi változások Növekvő leterheltség, egyes munkatársak pszichés terheltsége Szakemberek elvándorlása (motiváció hiánya, település hátrányos földrajzi fekvése) Szervezetfejlesztési törekvések ellenállásba ütköznek a dolgozók részéről Megállapítás ERŐSSÉGEK Humánerőforrás (stabil szaktudás, kitartás, munkabíró képesség) Kulturált munkahelyi környezet Vezetők képessége, képzettsége Növekvő pályázati affinitás Aktív, kezdeményező, összefogásra, együttműködésre képes csoport Továbbképzési igény GYENGESÉGEK Alacsony hivatali létszám, egyenlőtlen leterheltség, helyettesítések szervezetlensége Feladatok, hatáskörök tisztázatlansága, munkafolyamatok szabályozatlansága Korszerű, munkavégzést segítő szoftverek, eszközök hiánya Nem minden irodában alkalmasak a körülmények az ügyfélfogadásra Párhuzamos tevékenységek Egyes munkakörökben szakismeret, felkészültség hiánya Határidők tartása LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK Informatikai fejlesztések, e-ügyintézés Hazai és EU-s pályázatok kihasználása Képzés, továbbképzés, benchlearning Munkafolyamatok szabályozása, pontos munkaköri leírások készítése Szakképzett szellemi tőke megőrzése, HR fejlesztése Teljesítményértékelés, motiváció Naprakész információ megosztása Gyámhivatal belépő helyiségének átalakítása A hivatal szervezeti teljesítményének fejlesztése Rendszerszemléletben való gondolkodás Nem kiszámítható gazdasági környezet, tőkehiány, anyagi tartalékok hiánya Állandó jogszabályi változások Növekvő leterheltség, egyes munkatársak pszichés terheltsége Szakemberek elvándorlása (motiváció hiánya, település hátrányos földrajzi fekvése) Szervezetfejlesztési törekvések ellenállásba ütköznek a dolgozók részéről 15

16 IV.2. Rész-szempontok bemutatása, értékelése IV.2.1. Ügyintézési modell kialakítása, eljárások, folyamatok döntési pontjainak egzakt definiálása, ezek információszükségleteinek meghatározása A megismerési és dokumentum-áttekintési szakaszban a munkanap-fényképezés előkészítésével és a dokumentáció-elemzés segítségével képet kaptunk az ügyintézői és ügykezelői területek munkavégzéséről. Interjúkat folytattunk a polgármesteri hivatal vezető tisztségviselőivel a működési redundancia pontok feltérképezése érdekében. Szakértői dokumentumainkban részletesen bemutatjuk a diagnosztizált súlyponti problémákat csakúgy, mint egyes főbb szabályozó dokumentumok módosítására, kiegészítésére tett javaslatainkat. Ténymegállapításaink alapján a közigazgatási folyamatok szabályozásának bővítése érdekében a rendszerdokumentáció elemeinek felhasználásával javasoltuk bővíteni a hivatal szabályozási környezetét. A projekt során fokozatosan kerültek megfogalmazásra azok a szabályozott eljárások, melyek a rendszerdokumentáció keretein belüli felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket indukálják annak érdekében, hogy a hivatali szolgáltatói tevékenység minden szegmense szabályozott keretek között, rendszeres ellenőrzésekkel az elvárható igényeknek megfelelően, magas színvonalon valósuljon meg. IV.2.2. Meglévő kapacitások és erőforrás igények alapján a szűk keresztmetszetek azonosítása és javaslattétel a hatékonyság növelésére Tanácsadóink felülvizsgálták a polgármesteri hivatal szervezeti felépítését, figyelembe véve az irodai szervezetekre leírt tagozódást. A szervezeti struktúra nyarán az alábbiak szerint definiálható: 16

17 Összhangban a jegyzői folyamat-felülvizsgálat eredményeivel és az érintett terület vezetőjének és ügyintézőinek véleményével a szervezet átalakítását javasoltuk, az alábbiak szerint. Fentiek alapján Biharkeresztes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) módosítást igényelt. Fenti szervezetátalakításon túl a hivatal vezetésével egyeztetve folyamatokba épített ügyfélszolgálati tevékenységet javasoltunk elhelyezni a működési rendbe. Az újonnan kialakuló rendszerdokumentáció ezt az elemet is figyelembe véve került kialakításra. IV.2.3. Az ügyintézési modellben definiált folyamatok által igényelt IT rendszerekre vonatkozó követelmények meghatározása A projektben alkalmazott fejlesztési módszertan kialakítása során nagy figyelmet fordítottunk az alábbi tényezőkre: Pályázati célok rendszere A magyar közigazgatási rendszer sajátosságai A közigazgatási szervezetfejlesztési projektek eredményei, tapasztalatai A szervezetfejlesztés alapelvei. A szervezet működésének mélyebb vizsgálata során különböző módszerekkel azt néztük meg, hogy a szervezet folyamatai mennyire támogatják a kitűzött stratégia megvalósulását, hol kell ezeken a folyamatokon változtatni, vagy milyen új folyamatokat kell létrehozni ahhoz, hogy a stratégiát támogató szervezeti működés alakuljon ki. Ehhez kapcsolódóan tártuk fel azokat a személyi kompetenciákat, amelyek ezen folyamatok működtetéséhez szükségesek. A részfeladat teljesítéséhez kapcsolódik a Szervezetfejlesztési Kézikönyv 17

18 megfogalmazása és a minőségügyi eljárások kiemelten az ME-08 (ÁROP-01) köre, melléklet szerint. Az ügyintézési modellhez kapcsolódóan a mérnöki, szakértői tevékenység körében vizsgáltuk az ügyfélszolgálati folyamatokat, ezen belül is a meghatározó ügyfél-elégedettség kérdéskörét. Az elégedettségi szint fontos komponense a belső szervezeti egységek tevékenységére vonatkozó kutatás, értékelés. A polgármesteri hivatal ügyfélelégedettség kérdéskörében kérdőíves megkérdezéseket fog végrehajtani az ügyintézési folyamat során a hivatallal kapcsolatba kerülő állampolgárokkal. Kutatni és vizsgálni fogja a képviselő-testületi elégedettséget, hiszen a testületi anyagok előkészítésén keresztül a képviselőknek komoly és széles körű rálátása van a hivatal dokumentum- és döntéselőkészítő folyamataira. Ezen kívül más vizsgálati módszer alkalmazását nem javasoljuk. A rendszerdokumentáció ÁROP programmal történő kialakítása és bevezetése biztosítani fogja, hogy Szervezetfejlesztési Kézikönyv szinten a fejlesztési célok és a minőségi szempontok együttesen fognak érvényesülni a polgárbarát hivatali működésben. A hivatal az ÁROP és a rendszer közös programelemeivel teljes körű szakmai választ ad a felelősségek, tevékenységek teljes körű szabályozásán keresztül arra a kérdésre, mely a tevékenységek és közigazgatási folyamatok vertikális szabályozására vonatkozik. A kialakított eljárás és annak mellékletei alapján kutatásokat bonyolítottunk le. Tanácsadóink felülvizsgálták a polgármesteri hivatal informatikai rendszerét. Összegyűjtötték a hardver és szoftver környezetre vonatkozó alap paramétereket és ez alapján az alábbi szakmai javaslatot fogalmaztuk meg. a) A hivatalnak döntést kell hoznia arra vonatkozóan, hogy részt kívánnak-e venni az informatikai rendszer országos központi fejlesztési programjában, az ASP központok telepítésében. Mivel a saját pénzügyi erőforrások korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, figyelembe kell venni az ASP fejlesztés adta lehetőségeket, de előtte elemezni szükséges annak előnyeit és hátrányait egyaránt. b) évek figyelembe vételével a költségvetésben keretet kell biztosítani a hardver környezet fejlesztésére, mert az elmúlt időszak jelentős minőségi romlást okozott a gépek, eszközök használhatóságában. 18

19 c) A pályázatokat folyamatosan figyelve elő kell készülni az informatikai rendszerek oktatására, a 100%-os támogatást nyújtó közigazgatás-fejlesztési projekt II. ütemére. IV.2.4. Testületi rendeletalkotási folyamatok információszükségletének meghatározása és IT támogatási lehetőségeinek feltárása Az évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 16. (1) bekezdése alapján a képviselőtestület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá a törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. A rendeletalkotás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A rendeletalkotásban eszközölt változtatásokat és módosításokat azonosítani, dokumentálni és ellenőrizni kell. A Polgármesteri Hivatalnak figyelembe kell vennie a változtatások, módosítások hatását az eredményül kapott rendelet komponensei, részei között. A változásokat szükséges minden esetben ellenőrizni, érvényesíteni és elfogadni az alkalmazás előtt. Az információs technológiai háttér felmérésén keresztül a fejlesztés sarokpontjait leképező információáramlási folyamatok kerülnek a középpontba. Tanácsadási folyamat során az ÁROP informatikai stratégia felmérő adatlap kitöltésének eredményeként eljárás került összeállításra, amely a tervezési szakasztól kezdődően a mindennapi munkavégzésbe beépülő új szabályozás rendelkezéseiről és azok illetékesekhez történő eljuttatásának módjáról fogalmaz meg áttekinthető koncepciót. IV.2.5. Hatósági munka során végzett feladatokban a kapcsolódási pontok azonosítása, javaslattétel az egyszerűbb, hatékonyabb információcserére Tanácsadóink a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységei közötti folyamat felelősség dokumentációs rendszer kidolgozását a Szervezetfejlesztési Kézikönyv megalkotásán és a projekt végéig tartó folyamatos fejlesztésen keresztül határozták meg. A hivatal vezetése törekszik a teljes működési folyamat feladat, hatáskör, tevékenység egységes kezelésére, így tanácsadóink ezt az elkötelezettséget a komplex irányítási rendszer kidolgozásával, működtetésével valósítják meg. 19

20 A polgármesteri hivatal kommunikációs és koordinációs tevékenységét eljárásban rögzítettük. IV.2.6. A hivatali egységek közötti hatékonyabb információcserét megvalósító támogató IT megoldások azonosítása, javaslattétel a meglévő rendszerek hatékonyabb integrációjára Előzetesen megvizsgálásra került, hogy a Hivatalon belül a vezetés milyen koordinációs tevékenységet lát el, az egyes értekezleteket milyen időközönként tartja meg, és azok előkészítése, az értekezleten történtek illetve az utólagos tájékoztatás hogyan zajlik. A Szervezetfejlesztési Kézikönyv folyamatainak összeállítása során törekedtünk arra, hogy az ellenőrzési funkció a belső auditálás eljárásában, valamint a vezetői felülvizsgálat eljárásában teljes körűen körülírt és meghatározott legyen az alábbiak figyelembe vételével: Erőforrások rendelkezésre állása Feladatellátás ellenőrzése Előzetes ellenőrzések rendszere Tevékenység ellenőrzése Közigazgatási folyamat eredményei Visszacsatolás és ellenőrzés folyamata A kommunikációs funkció informatikai rendszeren keresztül történő adat- és döntésáramlásának folyamatát a jelenlegi hálózati támogatás nem biztosítja. Javasoltuk, hogy az intranetes hálózat az intézményi vezetői értekezletek dokumentumát is tartalmazza, így megszűnne a papíralapúság, jegyzőkönyvekkel és emlékeztetőkkel, mindezt átvenné az elektronikus adattartalom. 20

21 IV.2.7. A hivatal és intézményei között szükséges információáramlás felmérése, javaslattétel a kommunikáció korszerűsítésére formai, tartalmi és ütemezési szempontból. Javaslat elkészítése az adott intézménytípusokra vonatkozó beszámolórendszer kialakítására Az intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának kidolgozása különös tekintettel a szakmai és pénzügyi elemekre arra az irányítási és szervezési tényre támaszkodik, mely az intézmények éves beszámolási rendszerét alkotja. A szervezetfejlesztési projekt keretei között az óvoda, bölcsőde, iskola, művelődési ház, könyvtár, egyesített szociális intézmények, védőnők intézménytípusokra vonatkozó információáramlási csatornák vonatkozásában került minta értékűen kidolgozásra az információáramlás folyamatának menete, kutatási folyamatának megtervezése. A tanácsadói folyamat során az intézmények igényeihez és az önkormányzat által vállalt kötelezettségek figyelembe vételével elkészült az ún. információs kapcsolattartási rendszer adatlap. Az adatlap teljes körűen tartalmazza azokat az intézmény által szolgáltatott és a polgármesteri hivatal feldolgozási tevékenységén keresztül a jegyzőhöz és a polgármesterhez jutó adatokat, melyek szükségesek annak megítélésére, miként dolgozik, működik, szakmai programot teljesít az adott intézmény, figyelembe véve az önkormányzat fenntartó pozícióját. A team javaslata, hogy amennyiben lehetséges, a Web-es csoportmunka támogatása céljából a kérdőívek kerüljenek az informatikai rendszeren keresztül kitöltésre, ezáltal az adat- és döntéstámogatás folyamatát közvetlenül a lakásokba lehet eljuttatni. A lakosság így magáénak érzi a véleményalkotást, részese lehet ezen intézmények közös szempontok és lehetőségek szerinti fejlesztésében. A web-es csoportmunka megalapozása érdekében a szükséges informatikai háttérről tanulmányt készítettünk. IV.2.8. A projekt szemlélet megerősítése A jól szervezett hivatali működés továbbfejlesztése a vezetői és belső ellenőrzési rendszer erősítésén keresztül biztosítható. Ennek részeként több részterületben került végrehajtásra a folyamatok fejlesztése, a folyamatszabályozások eljárás szintű kialakítása. A jegyző és a polgármester ellenőrzési tevékenysége abban az esetben épülhet tárgyiasult és megvalósult folyamatokra, ha azok évközi felülvizsgálata igazolható. A Szervezetfejlesztési 21

22 Kézikönyvben és eljárásokban rögzítettek szerint javasolható a belső auditálások rendszerének évenkénti egyszeri, de teljes folyamatra történő kiterjesztése. A projekt szemlélet erősítése érdekében tudásbázist megalapozó dokumentum (munkafüzet) összeállítására került sor, amelyre vonatkozóan javasoltuk, hogy a képzés és a folyamatos évenkénti ráképzés a hivatal jegyző által kiválasztott körére vonatkozóan történjen meg az alábbi belső auditorképzési tematika, mint tudásbázis felhasználásán keresztül. IV.2.9. Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása A költségvetési gazdálkodás eredményességének javításához kapcsolódó ÁROP részszempontokra (2.a, c, d, e, h) adott szakmai válaszaink az elvégzett felülvizsgálatok alapján ig elkészültek. Jelentős hibákat, jogszabályoknak való nem megfelelést a vizsgálat során nem tártunk fel. Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet től hatályba lépett módosítása alapjaiban változtatta meg a költségvetési gazdálkodással összefüggő feladatok szabályozását, ezért eleget téve az önkormányzat által megfogalmazott igényeknek szükségesnek láttuk szakmai anyagaink kiegészítését és utólagos átdolgozását. Nem láttuk értelmét annak, hogy a projektdokumentációban egymástól függetlenül két szakmai anyagot helyezzünk el, ezért egységesen, már a évi változásokat is feldolgozva, de még a II. ütem teljesítéséhez kapcsolódó szakértői anyagainkban találhatóak meg komplexen a 2. ÁROP fejezetet feldolgozó értékelési és fejlesztési javaslataink. A rendelkezésére bocsátott pénzügyi dokumentumokból feltérképezésre kerültek a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) szabályzat és a kapcsolódó munkaköri leírások, amelyek vonatkozásában megállapításainkat szakértői anyagban foglaltuk össze. A polgármesteri hivatal vezetése által kitűzött feladatok teljesítése és a végzett munka értékelése az alábbiak szervezetenkénti és személyenkénti pontos meghatározásával történik: - jogok, - kötelezettségek, - hatáskörök, - feladatok 22

23 - felelősség. Mindezek figyelembevételével összegezhető, hogy a polgármesteri hivatalnál alkalmazott munkaköri leírások egységesek és fenti követelményeknek megfelelőek. IV Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között A város kiemelten fontosnak tartja, hogy a meghozott döntések, végrehajtott fejlesztések egységes stratégiai keretbe illeszkedjenek, meghatározva ezzel a jövőben követendő irányvonalakat. A stratégiai célok egyértelmű kijelölése fontos lépés, az egyes területeken érvényesülő szakpolitikai prioritások nincsenek egységes szerkezetbe foglalva. Ennek a hiányosságnak a felszámolása, a szakpolitikai prioritások határozottabb érvényesítése érdekében eljárási utasítás került kidolgozásra. IV A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata Az önkormányzat költségvetésének szabályait az önkormányzati SZMSZ, Gazdálkodási Ügyrend és Ellenőrzési Nyomvonal rögzíti. E dokumentumok felülvizsgálatát elvégeztük. A költségvetés készítés és elfogadás folyamata az ellenőrzési nyomvonalban került rögzítésre a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, szabályszerűségi vizsgálatát szakértői anyagunk részletesen tartalmazza. Megállapításaink alapján összegezhető egyrészt, hogy a költségvetési tervezési és elfogadási folyamatot érintő SZMSZ, kapcsolódó dokumentumok aktualizálása, másrészt a folyamatok korszerűsítése, tudásalapú informatikai rendszer segítségével elektronikus útra terelése indokolt. IV Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása E programponttal összefüggésben a vonatkozó jogszabályi háttér és szabályzatok felülvizsgálata során feltárt megállapításokra hivatkozva javaslatot tettünk konkrét munkaköri leírások módosítására. 23

24 IV Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó tényleges kontrolling áttekintése alapján megállapítottuk, hogy az érvényben lévő működési eljárások és az összeférhetetlenségi szabályok dokumentált formában rendelkezésre állnak. A vonatkozó szabályzatot kialakították, alkalmazzák és a munkatársak felé ismertették. Erről megismerési nyilatkozat áll rendelkezésre. A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó tényleges felhasználás hatékonyabb kontrollingja érdekében egyes esetekben a munkaköri leírások módosítása, kiegészítése szükséges. Ezekre vonatkozóan szakértői anyagunkban javaslatokat fogalmaztunk meg. IV Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére. A polgármesteri hivatal nagy hangsúlyt fektet tájékoztatási folyamataira. Tanácsadói tevékenységünk során kiegészítettük az ME-08 (ÁROP-01) Kapcsolattartás a szolgáltatást igénybe vevőkkel, az ügyfelek, civil és vállalkozói szféra, valamint a képviselőtestület elégedettségének mérése c. eljárás leírását, amelynek bevezetésével a folyamat teljes körűen szabályozásra került. A megfelelő tájékoztatás és információnyújtás érdekében elkészítettük a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Kartáját, amelyben valamennyi, a lakosságot (ügyfeleket) segítő adatot összegyűjtöttünk. A lakosság igényeinek felmérése egyrészt a polgármesteri hivatal vonatkozásában került szabályozásra (ME-08(ÁROP-01), másrészt az intézmények saját partnereik (szülők, látogatók, szolgáltatást igénybe vevők, stb.) tekintetében végeznek kutatást a lakossági vélemény nyilvánítás biztosítása érdekében. A kutatási kérdőív összeállítása szintén tanácsadói feladat volt. 24

25 Az önkormányzat 2010-ben első alkalommal végzett elégedettség vizsgálatot az intézményeiben. Az adatfelvétel különböző témakörök köré csoportosított jellemzők, tulajdonságok pontozásával zajlott. A szöveges értékelés lehetősége adott arra, hogy a partnerek kifejthessék, mit tartanak a legjobbnak, ill. a legrosszabbnak az intézményben. A kérdőívek kitöltése valamennyi intézmény esetében teljes anonimitás biztosításával történt. Az intézményi elégedettség-vizsgálatok lefolytatásra kerültek, a kapott információk feldolgozása megtörtént. Javaslatainkat, összegzéseinket az elégedettség-mérési dokumentumokban rögzítettük. IV A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa. A civil és vállalkozói szektor meghatározó szerepe az önkormányzati működésben megkérdőjelezhetetlen. Ezen önkormányzati partnerek véleményének rendszeres kikérése és a működésbe történő visszacsatolása egyaránt fontos valamennyi érintett számára. A kapcsolat szervezése és szabályozása érdekében eljárást alkottunk, amelyhez két kutatási kérdőív is csatolásra került. Javasoltuk, hogy a kérdőívek segítségével a megfelelő szakmai kapcsolatok és kontaktusok fenntartásával évente legalább két alkalommal történjen szakmai párbeszéd a két fontos gazdasági és társadalmi szegmenssel. A kutatások lebonyolítása, az értékelések elvégzése, a továbblépés irányainak kijelölése a hivatali működési rutinba könnyen beépíthető. Az első kutatást tanácsadóink elvégezték és az eredmények szakmai anyagunkba visszacsatolásra kerültek. IV Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba A döntési pontok azonosításával a szélesebb körű társadalmasítás lehetőségére világítottunk rá, illetve a folyamatok feltérképezésén, a lehetséges IT megoldások vizsgálatán keresztül a partnerek részvétele, bevonása a fejlesztési folyamatba megvalósult. 25

26 Szakmai anyagainkban összefoglaltuk azokat a folyamat elemeket, melyek az önkormányzat civil, vállalkozói, illetve egyéb partnerek intézményesített bevonásával kapcsolatban Biharkeresztes város önkormányzati munkája során rögzíthetőek. Hangsúlyozzuk, hogy a jelenlegi honlap és annak tartalmi lehetőségei az IT megoldási keretet kimerítik, ugyanakkor a közigazgatási portál által biztosított hatósági ügyintézési folyamatok megfelelő publikációjára, szélesebb körű kihirdetésére szükség van. A partnerek azonosítását követően lebonyolítottunk egy intézményi kutatást, amelynek eredményeit grafikonok, táblázatok és szöveges leírások segítségével foglaltuk össze, esetenként fejlesztési javaslatok hozzárendelésén keresztül. IV Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, ill. a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére A Polgármesteri Hivatal informatikai jövőképe, az informatikai fejlesztések iránya, irányelvei stratégiában kerültek meghatározásra. A feladat végrehajtása során bemutatásra kerül, hogy a célok megvalósításához milyen erőforrások megszerzését tűzheti célul az önkormányzat. A stratégia megvalósítása konkrét lépésekre bontva definiálásra került, kiegészítve az internet alapú ügyindítási forma megvalósítási lépéseivel. IV.3. A Polgármesteri Hivatal működési folyamattérképe A működési folyamatok elemzése során szakértőink megalkották a Polgármesteri Hivatal komplett szervezetfejlesztési irányait és folyamatait meghatározó rendszerdokumentációját. A Kézikönyv, valamint a projekt során definiált új eljáráskörnyezet teljes körűen leírja a hivatal működését. A belső auditok és a vezetői felülvizsgálatok rendszere pedig megnyugtatóan elemzi és vizsgálja a folyamatok betartását, valamint a fejlesztés lehetőségeit. A működési folyamattérkép a polgármesteri hivatalnál alapvetően a szabályzati környezetre ráépülő ME, FE és ÁROP eljárások körét jelenti. 26

27 Az alábbi ábrán ezen eljárások hivatali működés struktúrájában betöltött helyét mutatjuk be: Ciklusprogram Szervezetfejlesztési Kézikönyv Fejlesztési koncepciók Hivatali szervezetek Hivatali szervezetek ME eljárások Közigazgatási folyamatok Alfolyamatok Főfolyamat (FE, ROP folyamat) Főfolyamat (FE, ÁROP folyamat) Főfolyamat (FE, ÁROP folyamat) Partnerigények Munkaköri leírás Munkaköri leírás Munkaköri leírás Ügyfelek, civil szervezetek, vállalkozások Emberi erőforrások Támogató folyamatok Anyagi erőforrások Képviselő-testületi folyamatok Informatikai támogatás Az ügyfél célja a szolgáltatás igénybe vételével az, hogy a hivatalon belül, valamint a hivatal és az intézmények közötti munkafolyamatok során sztenderdizált, személytől független folyamatokkal találkozzon. Ennek a tevékenységnek az elérése érdekében a rendszerdokumentációban az alábbi folyamatokat, eljárásokat tekintettük át, vizsgáltuk felül és hangoltuk össze az ÁROP és az ISO 9001 szabványkövetelményben leírt folyamat sztenderdekkel. Az alábbi térkép a Polgármesteri Hivatal rendszerműködésének folyamatait mutatja be. 27

28 Szervezetfejlesztési Kézikönyv ME-01 ME-02 ME-03 ME-04 ME-05 ME-06 ME-07 ME-08 {ÁROP-01} ME-09 ME-10 ME-11 FE-01 FE-02 FE-03 FE-04 FE-05 ÁROP-02 ÁROP-03 ÁROP-04 ÁROP-05 ÁROP-06 Szervezetfejlesztési Kézikönyv és Eljárások készítése, kiadása, módosítása, elosztása és nyilvántartása Dokumentumok és feljegyzések kezelése Vezetőségi átvizsgálás Emberi erőforrás-gazdálkodás Hivatali folyamatok fejlesztése Beszerzés, beszállítók minősítése Mérőeszközök kezelése Kapcsolattartás a szolgáltatást igénybe vevőkkel, az ügyfelek, civil és vállalkozói szféra, valamint a képviselő-testület elégedettségének mérése Belső audit Folyamatok ellenőrzése, megfelelőségük mérése, nem-megfelelőségek kezelése Helyesbítő és megelőző tevékenység szabályozása Önkormányzati és Szervezési iroda folyamatainak szabályozása Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda folyamatainak szabályozása Szociális iroda folyamatainak szabályozása Gyámhivatal folyamatainak szabályozása Pénzügyi iroda folyamatainak szabályozása A polgármesteri hivatal részvétele az önkormányzat rendeletalkotási folyamatában A polgármesteri hivatal kommunikációs, koordinációs eljárásának szabályozása A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének folyamata Partnerek bevonásának folyamatszabályozása a szélesebb körű társadalmasítás IT megoldásának vizsgálata Projekt irányítási és döntéshozatali eljárásrend IV.4. Hatékonyságfejlesztési javaslatok IV.4.1. A döntési mechanizmus korszerűsítése érdekében megfogalmazott javaslatok a) A rendszerdokumentáció bevezetése, folyamatszabályozás, a rendszer folyamatos karbantartása, belső auditok lefolytatása b) Munkaköri leírások bővítése, kiegészítése c) Hivatali szabályozó dokumentumok módosítása a felülvizsgálat megállapításainak, javaslatainak tükrében d) SWOT analízis alapján a gyengeségek megszüntetése érdekében a lehetőségek kihasználására vonatkozó intézkedési terv összeállítása, megvalósítása 28

29 e) Szervezeti átalakítás: a Szociális Iroda és Gyámhivatal két önálló szervezeti egységként való definiálása. f) Folyamatokba épített ügyfélszolgálati tevékenység rögzítése a folyamat dokumentációkban. g) A kiadmányozásra vonatkozó szabályozások átvizsgálása, elfogadást követően a módosítások szabályozási környezetbe való beépítése. h) Információs adatlapok beiktatása az önkormányzat és intézményei kapcsolatrendszerében. Amennyiben lehetséges, a web-es csoportmunka támogatása céljából informatikai rendszeren keresztüli kitöltéssel. i) Belső auditor képzés és évenkénti tudásfrissítés. IV.4.2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása érdekében tett javaslatok a) Az SZMSZ költségvetési tervezési és elfogadási folyamatot érintő fejezetei, valamint a kapcsolódó dokumentumok aktualizálása, a folyamatok korszerűsítése, tudásalapú informatikai rendszer segítségével elektronikus útra terelése. b) A költségvetés készítés folyamatában érintett hivatali dolgozók munkaköri leírásainak módosítása. c) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó tényleges felhasználás hatékonyabb kontrollintja érdekében az érintett hivatali dolgozók munkaköri leírásainak módosítása. IV.4.3. A partnerség erősítése érdekében megfogalmazott javaslatok a) Ügyfélszolgálati Karta bevezetése, publikálása b) Intézmények ügyfelei körében rendszeres elégedettség-mérés szervezése, lebonyolítása c) A Közzétételi Szabályzat széles körű publikálása d) A civil és vállalkozói szféra igényeinek, véleményének felmérése évente két alkalommal e) Intézményi hatékonyságfejlesztési kérdőív alkalmazásával rendszeres felmérés elvégzése f) Átfogó informatikai fejlesztési lehetőségek vizsgálata - Meg kell vizsgálni a regionális ASP központok létrehozásával kapcsolatos kormányzati támogatás lehetőségeit és az e-önkormányzati fejlesztésekkel összhangban definiált részcélokat, valamint az ASP központ működési modelljét. Ezen ismeretek alapján kijelölhetőek a fejlesztés irányai. - Az önkormányzatoknál az elektronikus ügyintézési és folyamat-szervezési modell kialakításának alapvető célkitűzésein és a modell kidolgozásának és folyamatszervezésének kérdésein keresztül rögzíteni szükséges a kialakítás alapvető célkitűzéseit, a modell felépítését és az elvégzendő legfontosabb feladatokat. - Elemezni kell a pályázat meghirdetését követően az ASP kínálta előnyöket, az esetleges hátrányokat és a meglévő szoftverfejlesztésen keresztül bekövetkező károkat. - Rövid távú célkitűzéseket kell meghatározni, amelyek 12 hónap időintervallumra vetítetten rögzítik a próbaműködés kereteit. 29

30 - Ezt követően figyelembe kell venni az 5 éves működtetési időszakot és erre az idő intervallumra vonatkozóan is szempontokat, célokat már az ASP bevezetésének első hónapjában rögzíteni szükséges. - Az önkormányzat költségvetésének ismeretében fel kell tárni, hogy a jelenleg ismert operatív programok közül melyek szolgálhatnak pénzügyi támogatással a projekt megvalósításához. - Elemezni kell, hogy az ASP projekt Európai uniós törekvésekkel kapcsolatos harmonizációs kérdései leírhatóak és feltárhatóak-e. - Elemezni kell azokat a sikertényezőket, melyek a folyamat kritikus elemeihez kötődően, azokhoz kapcsolódva rögzítik a projekt 1 5 éves bevezetési lépéseit. V.5. Akcióterv A Polgármesteri Hivatal vezetése az ISO 9001 szabvány általi közigazgatási folyamat szabályozásával éves szinten minőségprogramot készít. Ez a program egyben a vezetői ellenőrzés alapját is jelenti. Erre az elvre és gyakorlatra építve rögzítjük azokat a megvalósítandó fejlesztéseket, melyek az ÁROP szervezetfejlesztési pályázat részszempontjaihoz illeszkedően kerültek rögzítésre. Az összeállításnál törekedtünk arra, hogy a Controll Zrt. Közigazgatási Igazgatóságának munkatársai csak azokat a szakmailag megfelelő prioritással rendelkező fejlesztéseket emeljék be az akciótervbe, melyek a hosszú távú hivatalfejlesztés elképzeléseihez illeszkedőek. Ssz Fejlesztési terület Fejlesztési elképzelés / javaslat 1 Létszám munkaerőhiány Megfelelő létszám biztosítása, távmunka lehetőségek feldolgozása, közcélú foglalkoztatások körének szélesítése 2 Informatikai fejlesztés Informatikai eszközök felülvizsgálata, cseréje, ASP 3 Szabályozási környezet fejlesztése 4 Információk nyilvánossá tétele Rendszerdokumentáció karbantartása, működtetése, folyamatszabályozások körének bővítése Felülvizsgált szabályzatok, utasítások elhelyezése a belső hálózaton Határidő / Felelős Folyamatos / Polgármester és Jegyző Folyamatos / Jegyző és Informatikai terület vezetője Folyamatos / Minőségirányítási referens Elvárt eredmény Optimális ügyintézési idő és leterhelés kialakítása Megfelelő munkakörnyezet biztosítása Változó jogszabályi környezetekhez folyamatosan karbantartott szabályozási környezet alakul ki Folyamatos / Jegyző Szabálykövető magatartás, gyors reagálás a változásokra 30

31 5 Intézményi kapcsolattartás Dokumentáció átadásátvétel elektronikus útra terelése 6 Lakossági kapcsolatok Közzétételi Szabályzat, Ügyfélszolgálati Karta publikálása Folyamatos / Jegyző és Polgármester Folyamatos / Polgármester és Jegyző Papírfelhasználás csökkentése, információáramlás javítása Szélesebb körű társadalmasítás biztosítása V.6. Jövőkép, minőségprogram A hivatalfejlesztés és általa a szolgáltatásfejlesztés akkor valósulhat meg az 1 5 év távlatában eredményesen, ha a fejlesztési területnél azonosított tevékenységeket végrehajtjuk. Mindezeknek szervesen rá kell épülniük ahhoz az általános és a jegyző által megfogalmazott és minőségpolitikában rögzített keretekre, melyek a következők. Minőségpolitika A minőségi munka alapkövetelmény az önkormányzati szférában. Az önkormányzat által biztosított alapellátások és minden egyéb feladat hatékony ellátását segíti elő azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal az ISO 9001:2008 szabvány szerint kidolgozott, a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő rendszert működtet a teljes szervezetére vonatkozóan. Minőség alatt feladat- és hatásköreink ellátását biztosító döntési és eljárási rendszerünk működésének jog- és szabályszerűségét, valamint hatékonyságát, illetve eredményességét értjük. Minőségpolitikánk egységesen és teljes körűen érvényes valamennyi tevékenységünkre és működésünk folyamataira. Minden hivatali dolgozó célja, hogy: a város polgárainak egyre igényesebb és szigorúbb elvárásainak megfeleljünk, a hazai és nemzetközi gyakorlatba alkalmazott, jól bevált technikai és technológiai módszereket és eljárásokat alkalmazzunk, a törvényi előírásokkal, illetőleg a vonatkozó hazai és nemzetközi szabványokkal, az előírt és megkívánt minőségi és környezetvédelmi követelményekkel összhangban elégítsük ki a tevékenységünkkel kapcsolatos igényeket. Alapelveink a következők: Ügyfélközpontúság: A hivatali ügyintézési folyamatban igyekszünk a legjobb tudásunk szerint kiszolgálni ügyfeleinket. Ezt udvarias és segítőkész, gyors ügymenettel biztosítjuk, magas szakmai és a köztisztviselőktől elvárható etikai színvonalon. A döntések 31

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről Készítette: B u d a p e s t, 2009. augusztus 03. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Gödöllő Város Önkormányzata A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Csákvár Város Önkormányzata 9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE W O b D H BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE Tárgy: Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Stratégiája 2011-2014 Tisztelt Képviselő-testület! A hazai önkormányzatok

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS TARTALOM 1. Bevezető 2. A HVS célja és szükségszerűsége 2. A HACS szerepe a döntéshozatalban

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az Európai Uniós pályázatok vizsgálata A vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala Hivatkozási

Részletesebben

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Kőszeg Város Önkormányzata 5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. június 1 Tartalom

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. februári ülésére

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. februári ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Jegyz jét l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax: 63/578-517; jegyz @csanytelek 638 /2011. E l t e r j e s z t é s a Csanytelek

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETFEJLESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TÁRGYÁBAN INDÍTOTT PROJEKT 8-AS FELADAT: HUMÁNERŐFORRÁS

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS ÉS TANULMÁNY

ÉRTÉKELÉS ÉS TANULMÁNY ÉRTÉKELÉS ÉS TANULMÁNY Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről Készítette: B u d a p e s t, 2009. július 20. A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell

A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A Károli Gáspár Református Egyetem által használt kockázatelemzési modell A kockázat típusai Eredetileg a kockázatelemzést elsődlegesen a pénzügyi ellenőrzések megtervezéséhez alkalmazták a szabálytalan

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról *Ikt./Ref: *** / /2008. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról Készítette: *** Jóváhagyta: *** 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A VIZSGÁLAT JELLEMZŐI, CÉLJA, IDŐTARTAMA,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

KÍSÉRŐLEVÉL ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉRŐLEVÉL ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉRŐLEVÉL ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Iktatószáma: Ellenőrzés száma: Tárgy: Ellenőrzési jelentés megküldése Tóth László Jegyző Úr részére Tisztelt Hivatalvezető Úr! A 2015. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Ellenőrzési rendszerek szabályzata Ellenőrzési rendszerek szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján ÁLTALÁNOS MEGJEGYEZÉSEK AZ ILO ÉSZREVÉTELEKBEN 1. Az ILO megjegyzi, hogy az ILO észrevételek hiánya a Memorandumban nem említett

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. év végi szakmai beszámoló Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 MISSZIÓNK... 2 SZOLGÁLTATÁSAINK... 2 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK

NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK SÁRÁND, 2014. 08. 29. TÁMOP-5.1.1-11/1/B- NAGY LÉPÉS A KISTÉRSÉGNEK Konzorciumi partnerek: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Sáránd Község Önkormányzata Projektmegvalósítás

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére - Munkacsoport által véleményezett - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szolgáltató

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 1. Bevezetés. 1. fejezet 2006.02.20.

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 1. Bevezetés. 1. fejezet 2006.02.20. 1. Bevezetés 1. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. Előzmények... 1 1.2. Az atomerőmű és legfontosabb tervezési jellemzői... 8 1.3. A tervezett tevékenység meghatározása, céljai,

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr. Udvardy, Péter Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.: PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr.

Részletesebben

AZ ÖSSZEHANGOLT TELJESÍTMÉNY- ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE CÉLTERÜLETEK ÉS CÉLOK ÉRTÉKELÉS TELJESÍTMÉNY

AZ ÖSSZEHANGOLT TELJESÍTMÉNY- ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE CÉLTERÜLETEK ÉS CÉLOK ÉRTÉKELÉS TELJESÍTMÉNY AZ ÖSSZEHANGOLT ÉS MINİSÉGÜGYI RENDSZER CÉLJAINAK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSE 1. Testületi szervek mőködési feltételeinek javítása, döntéselıkészítés, végrehajtás jobb végzése 1. Testületi döntéshozatal minıségivé

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben