Stratégiai menedzsment

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stratégiai menedzsment"

Átírás

1 Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó

2 Tartalom Bevezetés A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak Katonai gyökerek Stratégia az üzleti életben A stratégiai fogalomtár néhány fontosabb eleme Elméleti háttér, stratégiai irányzatok, alapmodellek A stratégiai modellalkotás elméleti kezdetei (közelítően ) A klasszikus portfóliómodellek időszaka (körülbelül ) Az iparági szerkezet elemzésének jellemző periódusa közelítően ( ) Az erőforrás-alapú elemzési megközelítés térnyerése (körülbelül ) A szervezetközi kapcsolatok, vállalati hálózatok analízise ( ) Egy új megközelítés: az értékkonfiguráción alapuló stratégiai analízis A stratégiaalkotás módjainak fejlődése A pénzügyi tervezés időszaka (körülbelül 1955-ig) A hosszú távú tervezés időszaka (közelítően ) A stratégiai tervezés időszaka (közelítően ) A stratégiai management időszaka (körülbelül 1980 ) A stratégiai menedzsment folyamata A stratégiai inputok meghatározása A vállalati küldetés, értékek és jövőkép Az üzleti tevékenység középpontjai Stratégiai célok

3 STRATÉGIAI MENEDZSMENT Környezeti és társadalmi felelősség Stratégiai elemzés A makro (általános) környezet elemzése A mikro (verseny-) környezet elemzése Iparági hajtóerők Kulcsfontosságú sikertényezők Az iparági versenyt meghatározó erők Stratégiai csoportelemzés Versenytárselemzés Életgörbe modell Vállalati diagnosztika Belső erőforrások Vállalati szervezet Vállalati kultúra Alapvető képességek Diagnosztikai módszerek Portfolió módszerek Pénzügyi mutatók Szervezetelemzési módok A vállalati kultúra vizsgálati módszerei A stratégiai megfelelés vizsgálata, szinergiák azonosítása A stratégiai változatok képzése Összvállalati stratégiák Stratégiatípusok a működési kör változtatásának iránya és dinamikája szerint A csökkentés stratégiája Stabilitási stratégia A növekedés stratégiája Kombinációs stratégiák Stratégiatípusok a környezettel való kölcsönhatás jellemzői szerint Stratégiatípusok orientáció szerint Stratégiaalkotás a vállalat kora függvényében Az induló vállalatok stratégiái Az érett vállalatok lehetőségei Stratégiai alternatívák a hanyatlás időszakában

4 Tartalom Üzleti egység stratégiák Általános versenystratégiák Fejlesztési stratégiák Fordulatstratégiák Funkcionális stratégiák Marketingstratégia Innovációs stratégia Emberi erőforrás-stratégia A logisztikai és termelési stratégia Pénzügyi stratégia A stratégiai változatok értékelése, a stratégiai döntés A stratégia megvalósítása és ellenőrzése A stratégiai akciók megtervezése és ütemezése A szükséges erőforrások meghatározása, biztosítása és elosztása Humán erőforrások, tudás és információ Szervezetalakítás Új stratégiai szervezet modellek Irányítás, vezetés A stratégiai vezetés szerepe, a stratégiai vezető jellemzői A stratégia melletti elkötelezettség erősítése A stratégia kommunikálása A teljesítmény értékelése Stratégiai kontrolling Stratégiai visszacsatolás A jövő stratégiaformáló irányzatai Globalizáció A globalizáció meghatározó területei és irányai A gazdaság, a termelési tényezők globalizálódása A politikai feltételek globalizálódása Az állami és civil szervezetek globalizálódása Verseny a globális iparágakban Stratégiai alternatívák globális iparágakban A globális stratégiák értéke A globális stratégiák előnyei

5 STRATÉGIAI MENEDZSMENT A globális stratégiák kockázata E-business és hálózati gazdaság A hálózati gazdaság kialakulása és jellegzetességei A legelterjedtebb e-business alkalmazások Az e-business megvalósítások stratégiai alapelvei A szűkösség új korszaka A környezeti szűkösség fogalma és forrásai A szűkösség tényezőinek kölcsönhatása Alapvető és kényszerű stratégiai igazodási pontok: zöld gazdaság Az intézményi vásárlások zöldebbé tétele A zöld termékek azonosítása Az akadályok leküzdése, a mozgalom kiterjesztése A térségi, a motivációs és az életmódbeli különbségek növekedése A tipikus munkaerő és az atipikus munka Az egyre terjedő életmodell-mozgalmak Irodalom

6 Bevezetés Az új évszázad elején aligha kétséges, hogy a stratégiai gondolkodás, a stratégiaalkotás mind a menedzsmenttudománynak, mind a gyakorlatnak egyik központi témája. A 2000-es évek végére azonban olyan jelentős változások következtek be, amelyek indokolttá tették a könyv újraírását. A stratégiai menedzsment elmélete és módszertani eszköztára számos új kutatási eredménnyelgazdagodott, amelyek ismerete a gyakorlatban is nélkülözhetetlenné vált (a környezeti és társadalmi felelősség szerepének növekedése, a szinergiák azonosítása és kihasználása, az értékkonfiguráción alapuló stratégiák, az e-business alkalmazások, az új stratégiai irányítási rendszer Balanced Scorecard kifejlődése stb.). Ehhez járult hozzá a hazai piacgazdaságfejlődése, ami napjainkra lehetővé tette, hogy az elméleti megállapításokat és a gyakorlati alkalmazásokat nagyobb arányban szemléltessük hazai vállalati példákkal. Mindemellett figyelembe vettük a Debreceni és a Miskolci Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszékén, valamint a hazai társintézményekben szerzett oktatási tapasztalatokat is. E könyv szerzőjének meggyőződése, hogy a stratégiai gondolkodás területén tapasztalható változássorozat evolúciós folyamatként írható le, amelynek egyes szakaszaiban megjelenő jellemzők, elméleti keretek, modellek és módszerek egymást megőrizve, továbbfejlesztve alakultak, és így vannak jelen, így kell jelen lenniük a vezetés mindennapi gyakorlatában is. A stratégiai menedzsment tehát legjobban úgy tanulmányozható, ha megismerjük a folyamat egyes lépcsőfokait, azok lényegi üzenetét, a hangsúlyt a változások valós mozgatórugóira és a valós előrelépésekre helyezzük, lehántva róluk a csomagolástechnikákat és reklámfogásokat. A cél az, hogy az Olvasó világos áttekintést kapjon a stratégiai menedzsmentben általánosan használt fogalmakról, stratégiai irányzatokról és alapmodellekről. A kötet végigvezet a stratégiai menedzsment folyamatán, a stratégiai inputok meghatározásától kezdve a teljesítmény értékeléséig. Végül bemutatja a jövő stratégiaformáló irányzatait, amelyek kulcsszavai a globalizáció, a hálózati gazdaság, a szűkösség és az életmódbeli különbségek. A könyv képessé kívánja tenni az Olvasót arra, hogy saját vállalata, szervezete számára kidolgozza a sikert megalapozó stratégiát. 9

7 STRATÉGIAI MENEDZSMENT A stratégiai menedzsment integrált folyamatának felvázolása, a főbb fázisainak részletes leírása hasznos tananyag lehet az egyetemi hallgatók számára, és új irodalmi forrás a vállalati vezetők számára. Ezért köszönettel tartozom valamennyi idézett szerzőnek, dr. Czabán Jánosnak, a könyv lektorának, Budavári Andrea szerkesztőnek és Bencsik Boglárka tanszéki munkatársamnak. Miskolc, november Fülöp Gyula 10

8 4. fejezet: A stratégiai menedzsment folyamata Milyen legyen a tőkestruktúra, különös tekintettel a saját és az idegen források arányára? Hogyan teremthető meg a források és felhasználások összhangja (mennyiségileg és időbeli alakulásukat is figyelembe véve)? Milyen finanszírozási forma mellett dönt a két előbbi kérdésre adott válasz ismeretében? A döntéshozatal során tekintetbe kell venni, hogy a finanszírozási stratégia és a tőkestruktúra között annyira szoros az összefüggés, hogy a stratégia esetleges megváltoztatása a tőkestruktúra módosítását is kikényszeríti A stratégiai változatok értékelése, a stratégiai döntés Végigkövettük az utat, ahogyan egy vállalat eljut környezetének, erőforrásainak és saját szándékainak pontos ismeretéhez, és azonosítottuk a szóba jöhető stratégiai változatokat. Az elemzést azonban egyszer abba kell hagyni. Eljön az értékelés és a döntés ideje. A stratégiai alternatívák közötti választáshoz nem elegendő a lehetséges stratégiai fejlesztési irányok, stratégiai opciók megfogalmazása, hanem ki kell alakítani azt a módszert, szempontrendszert, amelyek segítik a felelős vezetőket a stratégiai döntésük meghozatalában. A stratégiai változatok értékelésének fő szempontjait a 43. ábrán mutatjuk be. A vállalat az előtte álló stratégiai változatokat nemcsak az előző alfejezetben bemutatott választási lehetőségeket elemezve mérlegeli, hanem azok megvalósíthatósága szempontjából is. A STRATÉGIAI VÁLTOZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI ÖSSZHANG A vállalat alapvetõ képességeivel Kulturális sajátosságaival A környezet adottságaival MEGVALÓSÍTHATÓSÁG Finanszírozhatóság Kockázatok A technikai megvalósíthatóság feltételei Az emberi erõforrás rendelkezésre állása MEGFELELÉS A tulajdonosok és más vállalati érdekcsoportok elvárásainak A jövõképnek A megtérülési céloknak FORRÁS: Johnson-Scholes, ábra. A stratégiai változatok értékelése 249

9 STRATÉGIAI MENEDZSMENT Megvalósíthatóság A megvalósíthatóság mérlegelése azon alapul, hogy a stratégiaváltozatok végrehajtásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak-e. Mindez arra keres választ, vajon megvannak-e, illetve előteremthetők-e mindazok az erőforrások és képességek, amelyek a célok elérését biztosítják. Természetesen az erőforrások részletes tervezése csak a célok konkrét meghatározását követően történik majd meg. Azonban már a kiértékelés szakaszában célszerű konkrétan megvizsgálni és megválaszolni, hogy: finanszírozható-e az adott változat megvalósítása? eléri-e a szervezet a kívánt teljesítményszintet (Biztosítható-e a minőség, a szolgáltatások megfelelő szintje stb.)? rendelkezésre áll-e a szükséges marketingismeret, amellyel elérhető a kívánt piaci pozíció? képes-e a vállalat megfelelően válaszolni a versenytársak valószínű ellenlépéseire? rendelkezik-e a szervezet megfelelő ismerettel és készségekkel? rendelkezésre áll-e vagy megszerezhető-e minden műszaki ismeret és technológia a stratégia megvalósításához? hozzáférhetőek-e a szükséges alapanyagok és részegységek? A korábbi pontokban részletesen bemutattunk egy sor olyan módszert, amely a felsorolt kérdések megválaszolására szolgálnak. Ilyenek voltak: SWOT elemzés (Rendelkezik-e a szervezet megfelelő erősségekkel és lehetőségekkel?), Porter-féle értéklánc elemzés (Rendelkezik-e az adott szervezet megfelelő forrásokkal, kompetenciákkal?), Stratégiai térképelemzés (Valóságos versenytársaihoz viszonyítva rendelkezik-e megkülönböztető képességekkel?), Fogyasztói igények elemzése (Amit nyújtani kíván, azt igénylik-e a fogyasztók?). A megvalósíthatóság elemzésének két legfontosabb területe a pénzügyi és az emberi erőforrások vizsgálata. Alapvetően meghatározza ugyanis a stratégia végrehajtását, vajon rendelkezésre áll-e szükséges pénzügyi forrás. Mivel a pénzügyi elemzések végrehajtásához miként a marketinghez is egy sor kiváló szakkönyv áll rendelkezésre, a stratégiai menedzsment tárgyalása során eltekintünk a pénzügyi helyzet mélyebb vizsgálatától (Brealey-Myers, 2005). Most csak emlékeztetőül megemlítünk olyan módszereket, amelyeket rendszeresen kell használni a pénzügyi megvalósíthatóság megítéléséhez: 250

10 4. fejezet: A stratégiai menedzsment folyamata Cash-flow elemzések (Folyamatosan rendelkezésre állnak-e a pénzügyi források a fejlesztések megvalósításához?), Fedezetipont-számítás (Az alternatíva megvalósítása biztosítja-e a hosszú távú fennmaradást?), Megtérülési számítások. A pénzügyi erőforrások vizsgálatához szorosan kapcsolódik az alternatívák értékelése a bevezetésükkel kapcsolatos kockázat szempontjából. Mivel jövőbeni eseményekről, cselekvésekről van szó, a szükségképpen felmerülő bizonytalanság mértékét és következményeit mérlegelni kell. Ennek eszközei pénzügyi mutatók alakulásának vizsgálata, érzékenységvizsgálatok, döntési mátrixok alkalmazása, szimulációs és heurisztikus modellek. Hasonlóképpen meghatározó a jelentősége, vajon rendelkezésre áll-e mind az alaptevékenység, mind pedig a vezetési kompetenciák szempontjából megfelelő munkaerő. Hagyományosan ezt a kérdést könnyen megoldhatónak tekintették. Ám a stratégia megvalósítása egyre inkább igényli a hagyományos technológiától és piactól való eltávolodást. Így egyre érzékenyebb kérdéssé válik, hogy képes-e a vállalat megszerezni a szükséges ismeretekkel, gyakorlattal és tudással rendelkező munkaerőt (Bakacsi és mások 2006). Amennyiben egy adott stratégia kiállja a fenti kritériumok próbáját, azaz megvalósítható változatnak minősül, a döntéshez további értékelésre is szükség van, éspedig a különböző elvárásoknak való megfelelés szempontjából. Megfelelés A megfelelés arra vonatkozik, hogy az adott döntési változat mennyiben eredményezi az elemzés során napvilágra került problémák megoldását. A korábbi vizsgálatok egy sor súlyos gondot alacsony jövedelmezőséget, romló piaci pozíciót, csökkenő versenyképességet, technológiai lemaradást, gyenge vezetést azonosítottak. A szóba jöhető stratégiáknak e problémákra megoldást kell kínálniuk. A megfelelés elemzése azt jelenti, hogy feltételezve az adott változat megvalósítását, kiértékeljük, milyen mértékben szolgálja a tulajdonosok és más vállalati érdekcsoportok elvárásait. Vagyis segítségével mennyire növelhető a piaci részesedés, milyen mértékben javítható a jövedelmezőség, vagy hogyan ítélik meg a változást a szervezeten belüli csoportok, továbbá hogy a stratégia jelent-e kihívást szervezeten 251

11 STRATÉGIAI MENEDZSMENT kívüli érdekcsoportok (például az önkormányzat vagy a kormányzat) számára. A vállalat érdekcsoportjai bizonyos hatalmi eszközökkel rendelkeznek saját érdekük érvényesítésére. A végrehajtandó stratégiaváltozat kiválasztásánál tekintetbe kell venni, miképp változtatja meg az egyes hatalmi csoportok érdekeit a javasolt új stratégia. Ha az adott stratégiaváltozat nagyhatalmú csoport érdekét csorbítja, óvatosnak kell lenni. Ha több érdekcsoport elvárásaival ellentétes, nem tanácsos választani. A megfelelés vizsgálata során számba vesszük, hogy az egyes stratégiai változatok mennyiben járulnak hozzá a kívánt jövőkép eléréséhez. Ennek a döntési szempontnak az alkalmazásával tehát kiszűrhetők a vállalat versenyhelyzetét nem vagy nem kellően javító változatok. A megfelelés megítélésére felhasználható egy sor, a korábbiakban már ismertetett eljárás. Ilyenek voltak: Porter-féle iparági elemzés (Javíja-e az adott alternatíva a versenypozíciót?) életciklus-elemzések (Illeszkedik-e az adott változat a szervezeti és a termék-életgörbe érvényes szakaszához?), piaci pozíció elemzése (Tartható-e vagy nyújt-e fejlődési lehetőséget a megcélzott piaci szegmens?), portfolióelemzés (Kiegyensúlyozott-e a portfolió, illetve az adott változat javítja-e a kiegyensúlyozottságot?), értéklánc-elemzés (Javítja-e az adott stratégai az értéktermelést, és kiaknázza-e a megszerzett képességeket?), SWOT-elemzés (Az erősségekre összpontosít-e, a lehetőségekre támaszkodik-e, csökkennek-e a fenyegetések, elkerüli-e a gyengének minősített területeket?), pénzügyi elemzések (Javul-e a megtérülés, a jövedelmezőség, a likviditás?). Ide tartozik még a vállalat (tulajdonosi) kormányzási modellje, a stakeholder-térkép és ennek alapján még a hatalom/érdek mátrix is. Összhang Az összhang elemzése a harmadik nélkülözhetetlen minősítési szempont. Míg azonban a megfelelés és a megvalósíthatóság világos és egyértelmű eligazítást nyújtó kritériumokra alapozható, addig az összhang szempontja sokak által vitatott. A vita kiindulópontja: vajon kikkel és mikkel kell összhangban lenni a stratégiának? E kérdés megválaszolásához a stratégiai változatokat értékelni kell a vállalat alapvető képességeinek, a szervezeti, kul- 252

12 4. fejezet: A stratégiai menedzsment folyamata turális sajátosságainak és a környezet adottságainak szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a megvalósításra javasolt stratégiai opció: nem tartalmazhat egymást kölcsönösen kizáró célokat, eszközöket, eljárásokat; összhangban kell lennie a vállalat alapvető adottságaival, s illeszthetőnek kell lennie a vállalat életciklusának adott szakaszában ténylegesen folytatott tevékenységeihez, valamint a vállalat szervezetéhez és kultúrájához; igazodnia kell a vállalati belső ösztönzési rendszer lehetőségeihez, a szervezeti ellenállás (ami bármilyen jó alternatívát képes megölni) csökkentése érdekében, végül harmóniában kell lennie a környezet adottságaival. Ebből érzékelhető, hogy az összhang megítélése bonyolult döntési probléma. Az analitikus hierarchikus eljárás (Saaty, 1990) éppen olyan döntéshozatali megközelítés, amely a rosszul strukturált, több célt vagy több kritériumot követő döntési problémák kezelésére, illetve bizonytalan események kezelésére különösen alkalmas. E módszer az alternatívák prioritását az eltérő fontosságú elemzési kritériumok páronkénti összehasonlítása alapján határozza meg. Az analitikus hierarchikus eljárás támogatására, a döntéshozó munkájának segítésére és vezérlésére fejlesztették ki a szakértői választási (személyi számítógépes) rendszert, amely lehetővé teszi a szakértő tapasztalatának és megérzésének tudatos felhasználását, explicit módon való megjelenítését a döntési modellekben (Gábor, 1998). Ez az egyik legelterjedtebben használt döntéstámogató rendszer a vállalati és kormányzati szervek stratégiai döntéseinek jobb megalapozása érdekében. A felsorolt három döntési szűrőn átbocsátva minden szóba jöhető változatot, előbb kiesnek a nem megfelelők, majd a nem megvalósíthatók, végül pedig azok, amelyek fontos vállalati belső és külső szempontokkal nincsenek összhangban. A legkedvezőtlenebb eset az, amikor az utolsó szűrőn már nem is jut keresztül változat. Ez arra utal, nincs mindhárom szempontot kielégítő megoldás. Ilyenkor a döntéshozónak el kell gondolkodnia azon, hogy esetleg túlzó követelményt támasztott szervezetével szemben. Szerencsés esetben csak egyetlen stratégia csúszik át, és ez meg is határozza a döntést. Előfordulhat azonban, hogy a stratégiai változatok elemzését követően is több stratégia marad állva. Ilyenkor további módszerek és szempontok (ilyen például a piaci növekedés és a vállalati versenyhelyzet) segítségével minősíthetjük ezeket. 253

13 STRATÉGIAI MENEDZSMENT Döntés Ha eljött a pillanat, azaz minden elemzést elvégeztünk, végiggondoltuk a stratégiai lehetőségeket, változatokat dolgoztunk ki és értékeltük azokat, akkor a stratégiai döntés alkotó folyamata következik. Az eredmény a vállalatunk stratégiája lesz, célokkal, akciókkal, feladatokkal. Minden stratégiai döntési folyamat egyedi, s a végeredménye is egyedi. Van azonban a stratégiaválasztásnak, a stratégiára vonatkozó döntésünknek néhány általános jellemzője, amely kiemelésre érdemes: Bármilyen stratégia mellett döntünk és stratégiát követünk, az mindenképpen a versenytársaink válaszlépéseit váltja ki, amelyre majd ismét reagálnunk kell. A stratégiai döntés nem egy folyamat vége, hanem a közepe: gondoskodnunk kell arról, hogy a végrehajtása konzisztens és koherens legyen. Erről szól majd a 4.5. alfejezet. A vállalati stratégiai lehetőségek közti választás egyben döntés a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások felhasználásáról. Miközben tehát igent mondunk bizonyos fejlesztésekre, irányokra, divíziókra, piacokra, másoknak ez a fejlesztés elmaradását, esetleg visszafejlesztést jelenthet. A stratégiaválasztás tehát valamennyi érintettre ható felelős döntés. A döntés stílusa Már többször rámutattunk arra, hogy a stratégiai menedzsment folyamata nem mindig tisztán racionális folyamat. A megvalósuló stratégia a körülmények kényszerének hatására a szervezeten belüli érdekharcok eredményeként formálódik. A tapasztalatok szerint négy, egymástól logikájában és stílusában eltérő döntéshozatali modell azonosítható a szervezetekben. A döntések formális elemzésén alapuló tervezéses modell A körülmények kikényszerítette döntés modellje A körülmények változásának nyomon követése és az ehhez való fokozatos alkalmazkodás modellje A tulajdonos/vezető parancsnoki utasítása által végigvitt döntés modellje Bármelyik döntéshozatali modellt is akarja követni a vezető, őszintén fel kell tennie önmagának a kérdést: vajon helyes-e a helyzetértékelése úgy, mint korábban, vagy újra kell-e gondolni az addigi stílust, ahogyan az adott szervezetet vezette? 254

14 4. fejezet: A stratégiai menedzsment folyamata 4.5. A stratégia megvalósítása és ellenőrzése A stratégiaalkotási folyamat (lásd 8. ábra) középpontjában a stratégiai döntés áll: ez fogja meghatározni, milyen irányba indul a vállalat, milyen stratégiát valósít meg. Minden, ami a stratégiai döntés előtt történik, a döntés jobb megalapozását szolgálja (stratégiai elemzés, stratégiai változatok képzése és értékelése). A stratégiai döntéssel megszületik a követendő stratégia. Mindez azonban még kevés ahhoz, hogy a kívánt eredmény létrejöjjön, a kitűzött célok teljesüljenek. A stratégiát meg kell valósítani és ellenőrizni kell a végrehajtást, ami korántsem magától értetődő feladat. A megvalósítási folyamatról információk, visszacsatolások szükségesek, amelyek révén az előrehaladás ellenőrizhető. Megfelelő vezetők szükségeltetnek, akik képesek a stratégia megalkotására, az akciók végig vitelére. Ösztönzők, jól kialakított érdekeltségi rendszer teremti meg a belső kényszert az előírt cél felé haladáshoz. Tervezési eszközökkel biztosítani kell, hogy a folyamat előrehaladása mérhető, ellenőrizhető legyen. Figyelemmel kell kísérni a környezet változásait: vajon fennállnak-e még azok az előfeltevések, amelyekre a stratégia épült? A megvalósítás kérdéseit a vállalatok sokszor elhanyagolják, ami pedig a sikert veszélyezteti. Ebben az alfejezetben ezeket a könnyen kritikussá válható kérdéseket tekintjük át. A közreadott szempontok talán segítenek abban, hogy a buktatókat a cég irányítása során elkerüljük. A stratégia megvalósításának és ellenőrzésének öt lépését emeljük ki: 1. Akciótervezés és ütemezés. A stratégiai akciók azok a konkrét tevékenységek, amelyek segítségével: a vállalat a célok elérésén keresztül a jövőkép felé megy, a környezeti lehetőségek kihasználhatók, a környezeti veszélyek elkerülhetők, a versenyelőnyök és a környezeti lehetőségek kombinálhatók, az erőforrások és képességek folyamatosan fejleszthetők, a versenyelőnyök fenntarthatók és megújíthatók. Az akciók sikerének feltétele a végrehajtásért felelős egyének kijelölése és az erőforrások biztosítása. 2. A szükséges erőforrások meghatározása, biztosítása és elosztása. A stratégia megvalósítása többé-kevésbé jól meghatározható mennyiségű és struktúrájú erőforrás biztosítását igényli. A meglévő, illetve megszerezhető erőforrásokat el kell osztani a vállalaton belül a kü- 255

15 STRATÉGIAI MENEDZSMENT lönböző üzleti egységek, funkciók, szervezeti egységek, tevékenységek között. 3. Szervezetalakítás. A stratégia kialakításakor a meglévő szervezeti adottságok nagy szerepet játszottak, ugyanakkor a stratégia megvalósítása gyakran szervezetalakítással is jár, a szervezetet kisebb-nagyobb mértékben hozzá kell igazítani a stratégia által meghatározott egyéb tényezőkhöz. 4. Irányítás, vezetés. A stratégia megvalósítása a mindennapos vállalati működés folyamatában megy végbe. Ennek a működésnek a stratégiával összhangban lévő szemlélettel és módszertannal történő irányítása a stratégia megvalósításának fontos tényezője. 5. A teljesítmény értékelése. A működés során a vállalat mérhető és nem mérhető tényezőkkel leírható teljesítményt nyújt. E teljesítmény színvonala a stratégia értékelésének alapja, mivel erre épülnek azok a viszszacsatolások, amelyek a stratégiai menedzsment folyamatát teljessé teszik A stratégiai akciók megtervezése és ütemezése A stratégiai akciók a stratégia mozgatórugói, amelyek a mindennapok nyelvére fordítják a stratégiát, a jövőképet. A stratégiai akciók hidat alkotnak a jelen és a jövő között, és az emberek bevonásának, mozgatásának, hatalommal való felruházásának konkrét eszközei. Az akciók megtestesítik a stratégia jellegét. Ha például egy vállalatnál új termékek, új technológiák bevezetéséhez kötődik az akciók többsége, akkor az egy innováció orientált, a piacon vezető szerepre törekvő stratégiát jelez. A stratégiai akciók sikeres megvalósításának fontos feltétele az átfogó tervezés és az időbeli ütemezés. Ez segít abban, hogy az erőforrásokat optimális módon tudjuk hozzárendelni az akciókhoz. Egy vállalatnál mindig többféle stratégiai akció megvalósítása folyik párhuzamosan. A megvalósítás során az akciók változó intenzitással veszik igénybe az egyes erőforrásokat. Az ütemezés feladata annak biztosítása, hogy az adott időpontban szükséges erőforrások rendelkezésre álljanak. A tervezés feladata az akció megvalósítás ellenőrzési módszereinek kialakítása és az esetleges módosítási igények előzetes végiggondolása. Ez utóbbira arra az esetre van szükség, ha az akció tervezésénél figyelembe vett feltételekhez képest piaci, pénzügyi, ár, költség stb. változások következnének be. Az akciótervezés során figyelembe veendő szempontokat foglalja össze a 24. táblázat. 256

16 4. fejezet: A stratégiai menedzsment folyamata Akcióterv-lap 24. táblázat Stratégiai akció 1. Tevékenység időpont A megvalósításhoz szükséges Esetleges módosítás Sorszám Megnevezés Kezdési Befejezési Kritikus erőforrás vezetői támogatás A megvalósításért felelős személy Sikerkritérium Ellenőrzési módszer 2. A stratégiai akciók időbeli ütemezésére többféle eljárás is ismeretes, legelterjedtebbek a különböző kritikus út módszerek, a PERT-eljárás és a GANTT-diagram. A bonyolult tevékenységek ütemezésére a szimulációs módszereket alkalmazzák. A szimulációs modell segítségével minden nehézség nélkül vizsgálhatók az időben egymás mellett és után lezajló, véletlen hatásoknak kitett stratégiai akciók és könnyen kereshetők meg az erőforrások optimális felhasználását és egyben a pénzügyi egyensúlyt is biztosító időbeli elrendezések. További előny, hogy a rendszer rugalmas, könnyen és gyorsan értékelhetők a kényszer átütemezések (például anyaghiány) hatásai, illetve a megváltozott helyzetben legkedvezőbb új ütemezés. A probléma egyes speciális változatainak megoldására számítógépes programok is rendelkezésre állnak. (Részletes ismertetésük Kovács (2001) munkájában található meg.) A különböző stratégiai akciók, ahogy azt korábban is említettük, nem egyformán fontosak és sürgősek az egész vállalat sikeres működése szempontjából. Ezért az ütemezést és a későbbiekben a megvalósítás ellenőrzését is segíti az ún. Eisenhower-gráf, amely egyszerűen felsorolja a stratégiai időhorizont alatt elvégzendő akciókat és jellemzi őket sürgősségük és fontosságuk mértékével. Az akciók időbeli ütemezése segít abban, hogy a stratégai bevezetés időtartamát véglegesítsük. A stratégia megvalósítás időhorizontjának ugyanis egyrészt legalább olyan hosszúnak kell lennie, mint az időtartam, amelyik az első megkezdett akció kezdőpontjától az utolsóként befejezendő akció teljes befejezéséig tart. Másrészt pedig olyan hosszúnak kell lennie, hogy kitűzött céljaink, elsősorban az akciók megvalósításával elérhetők legyenek. 257

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A KUMULÁCIÓ JELENTŐSÉGE NEMZETKÖZI

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek

Vállalkozói ismeretek 2 Vállalkozói ismeretek 1. A vállalkozásról általában A vállalkozói és a vállalkozási tevékenység jellemzői. A vállalkozások és a vállalkozói döntések. A vállalkozások működési formái. A vállalkozási ötlet

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Hargitai Judit: A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos

Hargitai Judit: A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos Hargitai Judit: A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 A K+F-fel kapcsolatos vagyon mérésének jelentősége és aktualitása... 3 1.2 Kutatásmódszertan... 4 2 A K+F-hez kapcsolódó

Részletesebben

52 213 05 0000 00 00 Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa. Könyvkiadói szerkesztő munkatársa. Szerkesztő munkatársa 2/32

52 213 05 0000 00 00 Szerkesztő munkatársa Szerkesztő munkatársa. Könyvkiadói szerkesztő munkatársa. Szerkesztő munkatársa 2/32 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

Strukturális szakadékok és jó ötletek 1

Strukturális szakadékok és jó ötletek 1 Strukturális szakadékok és jó ötletek 1 Recenzió Készítette: Süge Csongor Ronald S. Burt 2004-ben publikálta a tanulmányt, amelyben érdekes kutatási eredményeket osztott meg mindazokkal, akik a kapcsolatiháló-elemzés,

Részletesebben

1. Bevezetı gondolatok

1. Bevezetı gondolatok Emberierıforrás- gazdálkodás 1. Bevezetı gondolatok Korén Andrea koren@ktk.nyme.hu EMBERI ERİFORRÁS GAZDÁLKODÁS: EEG EMBERI ERİFORRÁS MENEDZSMENT: EEM HUMÁN ERİFORRÁS MENEDZSMENT: HEM HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

Az ipari parkok megjelenése

Az ipari parkok megjelenése Az ipari parkok megjelenése Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 4 2. Logisztika 5 2.1 A logisztika fogalma és rövid története 5 2.2 A logisztika feladata 6 2.3 A logisztika céljai 6 2.4 A logisztika legfıbb

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN A vállalat Vállalakozás - vállalat Az üzleti vállalkozás a bukás kockázatával végzett gazdasági tevékenység. A vállalat a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás szervezeti kerete.

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei ATIPIKUS MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI ALAPJAI Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása A szakképzés rendszere Budapest, 2008 II. A szakképzés rendszere Tanácsadó Testület elnöke: Dr. Hunyadi György Alkotószerkeszt k:

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Reform előtt a szakgyógyszerész képzés: Mi a gyógyszerészek véleménye?

Reform előtt a szakgyógyszerész képzés: Mi a gyógyszerészek véleménye? 1 Reform előtt a szakgyógyszerész képzés: Mi a gyógyszerészek véleménye? Bevezetés Bozó Tamás, Fittler András Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ifjúsági Bizottsága A szakgyógyszerész képzés éppen 40

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Javaslat Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

Rendszert a rendszerekben! avagy gondolatok a nyilvántartások rendszertanáról

Rendszert a rendszerekben! avagy gondolatok a nyilvántartások rendszertanáról Dr. Ger encsér Ba l á zs Sz a bolcs PhD egyetemi docens Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Dr. Ber k es Lill a mb. oktató Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

NÜFLE 2 Esszék. 1. Logisztika fogalma, logisztikai szemléletmód, költség koncepció lényege. 2. Ellátási lánc, ostorcsapás hatás

NÜFLE 2 Esszék. 1. Logisztika fogalma, logisztikai szemléletmód, költség koncepció lényege. 2. Ellátási lánc, ostorcsapás hatás NÜFLE 2 Esszék 1. Logisztika fogalma, logisztikai szemléletmód, költség koncepció lényege A logisztika a vállalatok stratégiájának egyik kulcsfontosságú eleme, mivel az összköltségek 10-40%-át teszik ki

Részletesebben

LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN

LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 11-20. LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN Illés Béla tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási

Részletesebben

6. Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon

6. Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon 159 6. Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon A klaszterek létrejöttének, kialakulásának és fejlődésének, magának

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés 1. 1. Az oktatási intézmény tanulói összetételének, a

Részletesebben

A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata

A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata Vámosi Tamás Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző

Részletesebben

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II.

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. Prof. Dr. Cselényi József Dr. Illés Béla PhD. egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási

Részletesebben

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 6. sz. melléklet Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola i ellenırzés (FEUVE) szabályzata Zalaegerszeg, 2005. június Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, elızetes és utólagos i ellenırzésre

Részletesebben

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Gödöllő Város Önkormányzata A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt.

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK A ZÁRÓVIZSGA FİBB TÉMAKÖREI VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK A ZÁRÓVIZSGA FİBB TÉMAKÖREI VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSSZERVEZÉSI SZAKIRÁNY 1. Kis és középvállalkozások (KKV) gazdasági és társadalmi jelentısége. 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. KKV minıségi és mennyiségi ismérvei.

Részletesebben

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból 16. Tétel Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból. Az értékteremtő folyamatok a vállalat működésében, az értéklánc elemei. A teljesítmény és menedzsmentje,

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

Doktori PhD értekezés

Doktori PhD értekezés Doktori PhD értekezés Békési Bertold 2006 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Békési Bertold okl. mk. őrnagy A KATONAI REPÜLŐGÉPEK ÜZEMELTETÉSÉNEK,

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o. Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Szakálné Kanó Izabella 1 A lokális térségek

Részletesebben

Az adaptív-elfogadó iskola projekt újraértelmezése az innováció szempontjából

Az adaptív-elfogadó iskola projekt újraértelmezése az innováció szempontjából Az adaptív-elfogadó iskola projekt újraértelmezése az innováció szempontjából Gaskó Krisztina Kálmán Orsolya Mészáros Györ! Rapos Nóra * Az adaptív-elfogadó iskola projekt keretében arra vállalkoztunk,

Részletesebben

Vállalatok innovációs teljesítményének összehasonlító értékelése az innovációs folyamatok benchmarkingja

Vállalatok innovációs teljesítményének összehasonlító értékelése az innovációs folyamatok benchmarkingja INNOVÁCIÓMENEDZSMENT Vállalatok innovációs teljesítményének összehasonlító értékelése az innovációs folyamatok benchmarkingja Tárgyszavak: benchmarking; elemzés; innovációmenedzsment; innovatív szervezés;

Részletesebben

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre.

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre. Tantárgy neve: Stratégiai tervezés Kódja: NBG_GI832K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: (2 óra előadás + 2 óra gyakorlat) / hét Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): kollokvium

Részletesebben

Teljesítménymotiváció és ösztönzés

Teljesítménymotiváció és ösztönzés TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ Általában a teljesítményünkön keresztül értékel bennünket a környezetünk és mi magunk is. Viszonyítjuk teljesítményünk mások teljesítményéhez, valamint előző teljesítményeinkhez és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 2012. november 27-én A tantestület módosította

Részletesebben

Katasztrófa elleni védelem

Katasztrófa elleni védelem - 2006 - 2 Készítette: Janik Zoltán 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 6 1. A katasztrófák jogszabályi megközelítése... 7 1.1. A minősített időszakok fogalma, jellemzői... 7 1.2. Az országvédelem komplex rendszere...

Részletesebben

8/1 A SOPRONI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT 2009 ÉVI ÜZLETI TERVE

8/1 A SOPRONI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT 2009 ÉVI ÜZLETI TERVE 8/1 A /2009. (III.26.) Kgy. sz. határozat melléklete A SOPRONI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT 2009 ÉVI ÜZLETI TERVE A Sopron Megyei jogú Város Önkormányzata a város-rehabilitációs feladatok és az elnyert pályázatok

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Csákvár Város Önkormányzata 9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON?

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? JÖVŐKUTATÁSI KUTATÓKÖZPONT Témavezető: Kovács Géza DSc Professor Emeritus Bíráló Bizottság névsora: Sulokné Anwar

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAM ATOK MENEDZSMENTJE II. RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendszer alapok 1.1 Alapfogalmak 1.2 A rendszerek csoportosítása 1.3 Rendszerek működése 1.4 Rendszerek leírása, modellezése,

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE W O b D H BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE Tárgy: Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Stratégiája 2011-2014 Tisztelt Képviselő-testület! A hazai önkormányzatok

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

E-business modellek és rendszerek a mezőgazdaságban

E-business modellek és rendszerek a mezőgazdaságban E-business modellek és rendszerek a mezőgazdaságban Zimányi Krisztina. Bevezető Az elektronikus gazdaság (e-economy), az elektronikus kereskedelem (e-commerce) és az elektronikus üzlet (e-business) egymással

Részletesebben

NÉMETH EDIT 1. A hatékony munkavégzés környezeti feltételei

NÉMETH EDIT 1. A hatékony munkavégzés környezeti feltételei NÉMETH EDIT 1 A hatékony munkavégzés környezeti feltételei Hangulatunkat, közérzetünket nagymértékben befolyásolja a fizikai környezetünk. Az iroda, irodaház megfelelő kialakítása, a bútorzat megfelelő

Részletesebben