Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei"

Átírás

1 Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

2 Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a választás... 9 Választások Az Önkormányzat megítélése szegmensbontásban Rólunk Készítők ábra Egyéb észrevételek a kérdőívvel kapcsolatban: válaszaitok összegzése. 2

3 Elnöki köszöntő Kedves Hallgatótársaink! Tisztaság. A Politológus Műhely csapata e jelszóval kezdett bele a Karunk közéletét felkorbácsoló indulatok számokkal és objektív adatokkal történő megismerésébe, felkutatásába és leírásába. Célunk egy olyan közvélemény-kutatás elkészítése, lefolytatása és szakszerű interpretálása volt a Számotokra, mellyel talán előremozdíthatjuk érdeklődéseteket a közélet megismerése és a közgondolkodás megváltoztathatósága terén. Hisszük, hogy még egy ilyen viszonylag kis közösségben, mint az ELTE ÁJK hallgatói is, helye van a véleménykülönbségnek és a szabad véleménykifejtésnek. Munkánkkal igyekeztünk felmérni és megérteni a válaszadók gondolkodását; azokat a tényezőket és összefüggéseket, amik végül odáig vezetnek, hogy egy gomb megnyomásával leadják szavazatukat a jelöltekre, ezzel tudatosan beleszólnak és irányítóivá lesznek a Kar jövőjének. Fontosnak tartom kiemelni, hogy szervezetünk mindig is független szakmai szervezetként működött, működik és fog működni. Nem a választások kimenetelét szeretnénk befolyásolni, hanem csupán olyan információk szolgáltatására vállalkozunk, amik egy bizonyos pluszt tudnak hozzáadni, értékként tudnak megjelenni mind az aktív, mind a passzív választójogot gyakorlók szemében, ezért is szeretném elmondani, hogy kutatásunk adatait bárki bátran felhasználhatja, akár másodelemzés céljából is, hiszen ez egy érték. Azért tartom értéknek, mert tisztán és véleményünk szerint egyedüliként a Ti gondolataitok, véleményeitek, meglátásaitok, félelmeitek az, ami ebben a dokumentumban benne van. Egyedül a Kar hallgatói azok, akikkel lefolyhatott és sikeres lehetett ez a projekt, vagyis kissé közhelyesen is, de Ti értetek, Ti általatok. Ezúton is köszönjük aktív részvételeteket, akár a kérdőív kitöltésével, akár üzenetekben, személyes beszélgetések közben fejeztétek ki egyetértéseteket, támogatásotokat! Szuperek vagytok! Szervezetünk tagjai örömmel vállalták ezt a szolgáltató feladatot, kérlek, fogadjátok szeretettel elemzésünket! Gáspár Kristóf elnök Politológus Műhely 3

4 Bevezetés Közvélemény-kutatásunk alapvetése volt, hogy van véleménykülönbség és ez egyfajta törésvonalat is generált a Kar hallgatói között, már ami a Hallgatói Önkormányzat megítélését, a HÖK-höz való viszonyulást illeti. Ennek ékes példája, hogy újra igény támadt több fórumon is az eszmecserére, a vitára és végeredményben ez is az oka, hogy igazi, többjelöltes versenyhelyzet alakult ki mind az évfolyamképviselői pozíciók, mind az elnökjelöltek, összességében pedig egymástól szorosan elkülönülő táborok között. Kutatásunk célja, hogy ezen különbségeket feltárjuk, megvizsgáljuk, hogy a kérdőív kitöltői (a későbbiekben válaszadók) által pontosan melyek azok a tényezők, amik befolyásolják az évfolyamképviselőkről, néhány szimbolikus kérdésről és egészében a jelenlegi Hallgatói Önkormányzatról alkotott képeket. Elemzésünkben igyekszünk megválaszolni és elmagyarázni azokat a tudatos kutatói döntéseket, melyekre kérdés, észrevétel, kritika irányult a kérdőív kitöltői felől. Bízunk benne, hogy számotokra is érdekes adatokkal tudunk szolgálni, illetőleg ezeket megfelelő szakmai színvonalon tudjuk bemutatni. Vegyétek figyelembe, hogy szervezetünk tagjai nem professzionális közvélemény-kutatók, (igen, ez egy önálló szakma) ám igyekeztünk külső szakmai segítség igénybevételével is hiteles adatokat, hiteles formában közölni. Elemzésünket a közérthetőség és a statisztikai szakszavak sokasága közötti út felénél igyekeztünk elhelyezni, ami azt jelenti, hogy próbáltuk a lehető legvilágosabban kifejteni az összefüggéseket, de ez talán nem ment a szakmai színvonal rovására. Kérdésként merült fel, hogy mekkora mintával dolgoztunk, illetve tekinthető-e a válaszadók sokasága egy reprezentatív mintának. Örömünkre szolgál közölni, hogy jóval több, mint 200 válaszadó osztotta meg velünk véleményét, amely az ELTE ÁJK hallgatóit tekintve egy megfelelő nagyságú mintának számít. A reprezentativitás kérdéskörében ki kell emelnünk, hogy nem volt célunk reprezentatív minta elérése, hiszen meglévő módszereink mellett ez nem is lehet követelmény (a válaszadók között előfeltevés az internet, a Facebook-használat, a Google-fiókkal való rendelkezés, kisebb részük okostelefonnal rendelkezik, amin található QRkód olvasó is). A közvélemény-kutatás alapfogalmai közül kutatásunk a kvantitatív kutatások családjába tartozik, melyet nem szabad összekeverni a reprezentatív kutatásokkal, hiszen utóbbinál a valószínűségi mintavétel során úgy választjuk ki a megkérdezendő személyeket, hogy azok véleménye statisztikailag nem tér el jelentősen attól, mintha a teljes vizsgált alapsokaságot (annak minden tagját) megkérdeztük volna. A statisztika világában kevésbé jártas személyek számára a tengervíz-példát szokták felhozni ennek megértésére, vagyis egy kis kanál tengervíz összetétele pontosan ugyanaz, mint a teljes tengeré, ugyanígy tükrözi egy kisebb csoport véleménye is a teljes sokaságét (megfelelő mintavétel esetén). Kvantitatív kutatásunk tehát leíró jellegű kutatás, melynek célja mindig az, hogy a kutató számszerűsíthető adatok alapján vonjon le következtetéseket, általánosításokat. Ez a fajta kutatás a mit? / mikor? / mennyi? / melyik? / stb. típusú kérdésekre ad választ. Az első rész második felében bemutatjuk azokat az információkat, melyeket a válaszadók osztottak meg magukról, így egy pontosabb képet kaphatunk, hogy pontosan kik is töltötték ki kérdőívünket, kiket sikerült elérnünk. 4

5 A válaszadók 51,8%-a nő, ez azt jelenti, hogy a 228 kitöltő közül 118-an vallották magukat nőnek, míg 110-en férfinek. Nem túl meglepő, mégis érdekes, egyúttal könnyen magyarázható a szakok, évfolyamok és az életkorok összefüggése. A válaszadók 74,5%-a jogász nappali képzésre jár, míg az alapszakos politológus hallgatók aránya 18%. A többi szakról túl kevés, vagy nem érkezett kitöltés, így a szakokkal foglalkozó bontásban csak ezen szakokon tanuló válaszadóink véleményét tudjuk értékelni. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy tudatos döntésünk része volt több (elsősorban a feldolgozóknak segítő) mechanizmus beépítése, amiknek segítségével ellenőrizni tudjuk a kapott adatok hitelességét, illetve, hogy válaszadóink is éppolyan komolyan vették a kutatást. Ennek eredményeként az alábbi diagramok összevetésével jól látható, hogy a válaszadók évfolyama és életkora statisztikai szinten is megfelel az előfeltevésnek (magyarán az elsőévesek átlagosan 19 évesek, a másodévesek átlagosan 20 évesek, stb.). 2. Életkor 32; 14% 26; 11% 10; 4% 7; 3% 14; 6% 32; 14% 54; 24% ; 23% 4. Évfolyamod Első évfolyam 19; 8% 43; 19% 32; 14% 60; 26% 74; 33% Második évfolyam Harmadik évfolyam Negyedik évfolyam Ötödik évfolyam 5

6 Kíváncsiak voltunk továbbá, hogy válaszadóinknak mekkora a kari közéleti beágyazottsága. Itt megtudtuk, hogy válaszadóink 7,5%-a (17 fő) indult már évfolyamképviselői választáson, részben átfedéssel a válaszadók 7%-a (16 fő) a jelenlegi választáson is indul. Némiképp meglepő adat, hogy a válaszadók 9,2%-a (21 fő) tisztségviselője volt már az Önkormányzatnak; ellenben ismételten csak 7% azok aránya a kitöltők között, akik a jelenlegi HÖK valamely bizottságának tagjai, tehát alacsonynak mondható hiszen az ELTE ÁJK HÖK honlapján ( található adatok alapján az Önkormányzat 10 bizottságának, az alelnökökkel és a referensekkel együtt összesen 60 tagja van, ehhez viszonyítva tehát alig több, mint 25%-a töltötte ki a szorosabban értelmezett Önkormányzat tagjai közül kérdőívünket. (Nem említve az ELTE ÁJK HÖK hivatalos lapját, a Jurátust, melynek szerkesztőségét és munkatársait külön nem vizsgáltuk.) Hasonlóan érdekes volt kérdőívünk következő kérdésére adott válaszok összegzése, ebből kiderül, hogy a diákmentor-programban résztvevők (mint diákmentor) aránya válaszadóink között csupán 7,9% (18 fő). Azért is tartjuk kiemelni ezen adatot, mert a program frissessége miatt többször is felmerült az a kérdés, hogy a diákmentorok a Hallgatói Önkormányzat szervesebb részét képezik-e. A diákmentorok egy értelmezés szerint szintén a bizottságok egyikébe tartoznak, ám a látható eltérésből könnyen leolvasható, hogy nem mindegyik diákmentor gondolja magát bizottsági tagnak is. Előzetes feltételezéseinknek megfelelően, válaszadóink között többségben vannak azok, akik nem tagjai semmilyen egyetemi szerveződésnek sem, az ő arányuk 57,9% (132 fő). Valószínűsíthető, hogy ennek köszönhetően enyhén felülreprezentálva vannak az egyetemi szervezeti tagsággal rendelkezők, ám ennek mértéke nem akkora, amely befolyásolná a további eredményeket. Válaszadóink 14,1%-a (32 fő) nem érdeklődik, míg 60,9%-uk (139 fő) kifejezetten érdeklődő a kari közélet iránt. A feldolgozott adatok alapján gyenge összefüggés mutatkozik aközött, hogy a válaszadó tagja-e egyetemi szervezetnek, illetve érdeklődő-e a közélet iránt, vagyis az egyetemi szervezeti tagokat nagyobb arányban érdekli a kari közélet, mint akik nem tagjai semmilyen szervezetnek sem. 10. Jelenleg tagja vagy-e valamely a Karon működő egyetemi szervezetnek (például: öntevékeny csoport, szakkollégium)? * 11. Mennyire érdekel téged a kari közélet? Crosstabulation 10. Jelenleg tagja vagy-e valamely a Karon működő egyetemi szervezetnek (például: öntevékeny csoport, szakkollégium)? 11. Mennyire érdekel téged a kari közélet? Nem érdekel* Érdekel** Total Igen Count % within 10. 7,2% 92,8% 100,0% % within ,8% 55,4% 48,5% Nem Count % within ,5% 70,5% 100,0% % within ,3% 44,6% 51,5% Total Count % within ,7% 81,3% 100,0% % within ,0% 100,0% 100,0% *A,,Mennyire érdekel téged a kari közélet? kérdésre 1-es vagy 2-es értéket bejelölők összesítve (nagyon nem érdekel, nem érdekel). ** A,,Mennyire érdekel téged a kari közélet? kérdésre 4-es vagy 5-ös értéket bejelölők összesítve (érdekel, nagyon érdekel). 6

7 Évfolyamképviselők és megítélésük Elemzésünk ezen részében kísérletet teszünk válaszaitok alapján bemutatni, hogy milyen a jó évfolyamképviselő, milyen adottságokkal bír, mit kell tennie munkája sikeres elvégzéséhez. A jelenlegi évfolyamképviselői tulajdonságokat külön nem mutatjuk hely és idő hiányában, csak az összesített eredményt, de természetesen ettől függetlenül, adataink nyilvánosak, másodelemzésre felhasználhatóak. Kérdőívünkben rákérdeztünk arra, hogy a válaszadó ismeri-e személyesen jelenlegi képviselőjét. Válaszadóink 23,2%-a (53 fő) nem ismeri személyesen képviselőjét. Kapcsolódó adat, mely megmutatja válaszadóink korrekt hozzáállását, az, hogy magas azok aránya, akik nem ismerik személyesen képviselőjüket, ezért a képviselő/k tulajdonságait firtató kérdéseinkre is főleg a,nem tudom. választ jelölték meg. A képviselőkkel való kapcsolatot vizsgáló kérdésünkre nem meglepő módon legtöbben a semleges középső értéket jelölték meg (40,1%, 55 fő), ám az is igaz, hogy még így is többen vannak azok, akik inkább pozitívnak értékelik kapcsolatukat képviselőjükkel (41,6%, 57 fő), mint negatívnak. Válaszadóinktól ezt követően az évfolyamképviselők feladatára kérdeztünk rá. Kérdőívünkben négy válaszlehetőséget adtunk, melyek közül többet is megjelölhettek, sőt saját opciókat is írhattak hozzá. 16. Szerinted mi a legfontosabb egy évfolyamképviselő munkájában? Egyéb. 4,8%; 11 Jóban lenni a HÖK tisztségviselőivel. 6,4%; 14 Jóban lenni az oktatókkal. 20,2%; 46 Jóban lenni a hallgatókkal. 24,1%; 55 Képviselni a hallgatók érdekeit. 98,2%;

8 A továbbiakban válaszaitok alapján bemutatjuk milyen az ideális évfolyamképviselő. 2.ábra Válaszaitok a,,szerinted mennyire fontos, hogy egy évfolyamképviselő megfeleljen az alábbi követelményeknek?" kérdés szempontjainak súlyozása után. A válaszadók túlnyomó többsége szerint a legfontosabb, hogy a képviselő segítőkész legyen, ugyanakkor eredményesnek és precíznek is kell lennie, valamint gyorsan kell reagálnia a felmerülő problémákra. A többség egyértelműen fontosnak tartja a hallgatótársakkal és az oktatókkal való kapcsolattartást, hasonló mértékben, mint a szakmai felkészültségét és munkájának átláthatóságát, vagy épp teherbírását. Arányaiban kevésbé fontosak olyan szempontok, mint az önreflexió, a kapcsolattartás a HÖK vezetőivel és a részvétel a közösségi programokban. Összefoglalva tehát elmondható, hogy önmagában mindegyik szempont jelentős, ám ha választani kell, a válaszadók inkább a szakmai segítségnyújtással kapcsolatos tulajdonságokat részesítik előnyben, mint a közösségi szempontokat. Nem meglepő tehát az sem, hogy a válaszadók túlnyomó többsége, 65,2%-a (146 fő) elsősorban szakmai indokok alapján fogja kiválasztani, hogy kire fog szavazni. Érdekes adat, hogy a választói szövetséghez való tartozás mindössze 27,2%-nál (61 fő) merül fel szempontként. Válaszadóink 35,1%-a (80 fő) nincs megelégedve jelenlegi évfolyamképviselőjével/évfolyamképviselőivel, míg 27,6%-uk (63 fő) elégedett, a többiek közömbösek, semleges álláspontot fogalmaztak meg. 8

9 A Hallgatói Önkormányzat és a választás Utolsó elemző részünkben bemutatjuk a válaszadók Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatos ismereteit, az Elnökséggel való kapcsolatukat, valamint a választásokkal kapcsolatos állásfoglalásaitokat és ezáltal megpróbáljuk leírni a válaszadók fejében élő képet, ami akkor jut eszükbe, ha azt mondjuk: HÖK. Csupán a válaszadók 32%-a (73 fő) tudja, hogy minden hallgató a Hallgatói Önkormányzat tagja. Bár a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályában is megtalálható ezen információ, mégis a válaszadók többsége ezt nem tudta. Habár kutatásunkban nem tértünk ki az indokok felkutatására, mégis egy későbbi kutatás táptalaja lehet azon kérdés vizsgálata, hogy csupán a válaszadók tájékozatlanságáról van szó, vagy esetleg ennél összetettebb problémaként, a kitöltők nem érzik magukénak a Hallgatói Önkormányzatot? A fentiek ellenére a tájékozottság igen jelentős, már ami a HÖK elnökének személyét illeti. A válaszadók több, mint 97%-a meg tudta nevezni az elnököt. 3. ábra Válaszaitok összegzése a Hogy hívják a jelenlegi HÖK Elnököt?" kérdésre. A Hallgatói Önkormányzat elsődleges feladatait vizsgáló kérdésünkből, a várható eredmény mutatkozott meg: a válaszadók 99,1%-a (226 fő) szerint a HÖK-nek képviselnie kell 9

10 a hallgatók érdekeit; 85,5%-a (195 fő) szerint tájékoztatást kell adnia az ösztöndíj és pályázati lehetőségekről; 79,8%-a (182 fő) szerint segítséget kell nyújtania a felmerülő probléma megoldásában. A válaszadók körülbelül fele (61,8 és 46,5% közötti arányokban) gondolja úgy, hogy a HÖK reprezentálja a diákokat, segítse az egyetemi szervezeteket, szervezzen szakmai, valamint sport és kulturális rendezvényeket; vezetői legyenek elérhetőek mind ben, mind Facebook-on is. A válaszadók csupán 39%-a (89 fő) gondolja, hogy a HÖK feladata bulikat szervezni és csupán 38,2%-a (87 fő) igényli, hogy személyesen is elérhetőek legyenek a vezetők. A több fórumon is megjelenő igény és bizonyos hallgatói csoportok szemében szimbolikus üggyé váló ún. Facebook magánprofilok ügyére kérdeztünk rá a kérdőív kitöltőinél. 87,7%-uk (200 fő) a Facebook évfolyamcsoportokban értesül a HÖK által közölt információkról, ahova pontosan magánprofilok útján jutnak el a legfontosabb dolgok. Sokkal népszerűtlenebb információforrás az ELTE ÁJK HÖK Facebook oldala (39,5%, 90 fő) és a ELTE ÁJK HÖK hivatalos weboldala (9,2%, 21 fő). A látható igény megfogalmazása után úgy hisszük egyértelmű cél rajzolódik ki a mindenkori HÖK vezetői felé. Ha alapvetésként fogalmazzuk meg, hogy a hallgatók tájékoztatása nem csak kósza igény, hanem jogos és követelhető elvárás, akkor annak érdekében, hogy elkerüljék a kommunikációs problémák felmerülését vagy a meglévő hivatalos fórumok felé kell terelni a hallgatókat (ami nem egyszerű), vagy a hallgatói igényekhez igazodva akár a személyként is létező ELTE ÁJK HÖK oldallal kell elvégezni a szükséges információ-megosztást vagy új policyt kell alkotni a magán profillal történő megosztások területére. A fentiek mellett fontos kiegészítés, hogy a jelenlegi HÖK vezetés összességében negatívnak mondható megítélése mellett (l. a továbbiakban), némiképp ellentmond az az adat, miszerint a válaszadók 46,5%-a (106 fő) fordult már problémájával az elnökség valamely tagjához, és közülük is 73,6%-os (78 fő) azok aránya, akiknek segítettek problémájuk megoldásában. Az egész sokaságra tekintettel tehát 34,2%-os, tehát több, mint egyharmados az aránya azoknak, akik közvetlen kapcsolatba léptek az elnökséggel és segítséget is kaptak. Árnyalja a képet ugyanakkor, mely jogos kritikaként is felmerült kutatásunkkal kapcsolatban, hogy végletes döntési helyzet elé állítottuk a segítségkérő válaszadóinkat, hiszen több visszajelzés is azt mutatja, hogy bár végül sikerült megoldani a felmerülő problémát, sokkal nehezebben, többszöri üzenetváltás után, nem a válaszadóink szerint elvárható minőségnek megfelelően. Ezen eredményünk tehát egy hatékonynak mondható segítségnyújtási arányt mutat, mégis ez egy sokkal összetettebb kérdés, mely sajnálatunkra is nem képezi részét a kutatásnak. Választások A beérkező válaszok alapján 71,5%-a (163 fő) a válaszadóknak fog biztosan szavazni, úgy gondoljuk, ez egy igen magas részvételi arány lenne, kíváncsian várjuk a tényleges választási részvételi adatokat, hiszen a korábbi kvázi verseny nélküli választásokkor rendkívül alacsony volt a választási hajlandóság. A válaszadók 68%-a (155 fő) szerint pozitív változást hozott az online szavazás bevezetése. Ezen többség szerint tehát igazolódni látszik a hallgatóbarát szavazási mód bevezetése. Rákérdeztünk a választási szövetségek, pártok jelenlétére is. A válaszadók 75,9%-a (173 fő) szerint kettő választási szövetség mérkőzik meg, míg 22,8%-uk (52 fő) szerint három vagy annál több választási szövetség indul. Ennek oka egyrészt a harmadik szereplőként 10

11 fellépő, többek által viccpártként aposztrofált szerveződés híre sokakhoz nem érhetett el, vagy, ha el is ért, a válaszadók nem vették komolyan a szervezet viccpárt-jellegéből adódó programját, jelöltjeit, stb.. Így tehát a harmadik félként jelentkező mozgalom értelmezhető rétegpártként, mely csak a válaszadók egy bizonyos részét tudta megszólítani, olyan szinten, hogy a kérdőív kitöltése során emlékezzenek a szervezet létére, másrészt viszont a nagyarányú kizárás oka pontosan az is lehet, hogy válaszadóink többsége illegitimnek gondolja, hogy egy kalap alá vegye a két markánsan is megjelenő és elkülönülő szerveződéssel. Megvizsgáltuk, azt is, hogy az elnökjelölti vitát követően (ahol érdemben is be tudtak mutatkozni a jelöltek), számszerűsíthető különbség mutatkozik-e a két vagy három mozgalmat megjelölők arányában, ám semmilyen összefüggés nem található erre vonatkozóan. Érdekes adat, hogy a válaszadók 53,1%-a (121 fő) szerint nem fontos, hogy hallgatók ilyen formában pártosodjanak, annak ellenére is, hogy 71,5%-a (163 fő) szerint van különbség a mozgalmak között. A választási rendszerrel kapcsolatos kérdéseink eredményeként megállapítható, hogy 55,2%-a (126 fő) nincs megelégedve a jelenlegi közvetett elnökválasztási rendszerrel. Erős összefüggés mutatkozik ezen kérdés, és aközött, hogy a válaszadók milyen mértékben támogatnának egy közvetlen elnökválasztásra vonatkozó javaslatot (73,7%, 168 fő). A választásokat követő újonnan felálló HÖK küldöttgyűlésnek a válaszadók véleménye szerint érdemes lenne megtárgyalni egy új elnökválasztási modell kialakítását, nyilvánvalóan megfelelő hatástanulmányok elkészítése után, a hallgatók szélesebb rétegeit is bevonva a döntésbe. Az Önkormányzat megítélése szegmensbontásban Nem mondunk új dolgot, ha azt mondjuk, a Hallgatói Önkormányzat megítélése nem jó. Önmagában ez nem sok információt jelent, ám ennél sokkal bonyolultabb a kérdés, még ha a választ már ismerjük is. 4. ábra - Válaszaitok összegzése a Ha egy szóval kéne jellemezned a Hallgatói Önkormányzatot, mi lenne az?" kérdésre. 11

12 Egyik legfontosabb megállapításunk, a kompenzációs ösztöndíjra vonatkozik. Önálló kérdésként nem kérdeztünk rá, a hatására, megítélésére, ám közvetetten bevontuk, reméltük előfeltevéseink beigazolódnak és statisztikai szinten is megjelenik a kompenzációs ösztöndíj, mint valóban fontos előrelépés és, mint kommunikációs üzenet. Azonban előfeltevésünk nem igazolódott be, önmagában biztosan fontos a kompenzációs ösztöndíj létrehozása, ám válaszadóink véleményében ez nem mutatkozik meg. 3. Szakod * 35. Összességében mennyire vagy megelégedve a jelenlegi HÖK Elnökséggel? Crosstabulation 35. Összességében mennyire vagy megelégedve a jelenlegi HÖK Elnökséggel? Total 3. Szakod Állami* Count % within 3. % within ,1% 23,7% 10,5% 15,8% 14,5% 7,9% 6,6% 100,0% 32,0% 34,6% 22,2% 28,6% 45,8% 42,9% 50,0% 33,3% Önköltség* * Count % within 3. % within ,5% 24,5% 18,1% 14,9% 6,4% 6,4% 4,3% 100,0% 48,0% 44,2% 47,2% 33,3% 25,0% 42,9% 40,0% 41,2% Egyéb*** Count % within 3. % within ,2% 19,0% 19,0% 27,6% 12,1% 3,4% 1,7% 100,0% 20,0% 21,2% 30,6% 38,1% 29,2% 14,3% 10,0% 25,4% Total Count % within 3. 21,9% 22,8% 15,8% 18,4% 10,5% 6,1% 4,4% 100,0% % within 100,0 35. % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% *Jogász osztatlan nappali államilag finanszírozott képzésen tanulók. **Jogász osztatlan nappali önköltséges képzésen tanulók. ***Nem a fenti két szakon tanulók. A jelenlegi Hallgatói Önkormányzat nem kedvelése az államilag finanszírozott képzésen tanuló joghallgatók között jóval alacsonyabb (55,3%, 42 fő), mint az önköltséges képzésen tanulók közötti elutasítás (68,1%, 64 fő). Ezzel összefüggésben a HÖK támogatottsága is az államilag finanszírozott képzésen magasabb arányaiban (28,9%, 22 fő), 12

13 mint az önköltséges képzésen tanulóknál (17%, 16 fő). Ennek eredményeként kijelenthető, hogy közepesen erős összefüggés mutatkozik a különböző finanszírozási formák és a jelenlegi HÖK támogatottsága között, melybe a kompenzációs ösztöndíjnak egyértelműen nincs beleszólása. Kevésbé meglepő összefüggést véltünk felfedezni a bizottsági tagság és az Önkormányzattal való megelégedettség között (a bizottsági tagok 50%-a támogatja a HÖK-öt, míg a nem bizottsági tagok csupán 18,9%-a). A diákmentorok 33,3%-a támogatja a HÖK-öt, míg a nem mentorok 20%-a van megelégedve a jelenlegi HÖK-kel. A szervezeti tagsággal rendelkezők és nem rendelkezők között nem mutatható ki számottevő különbség a HÖK támogatottságában (kutatásunk nem terjedt ki a különböző szervezetek kollektív véleményére, ez a téma egy következő kutatás kiindulási alapja is lehet, hiszen előfeltevésünk szerint hatalmas különbségek mutathatóak ki ezen a téren). Gyenge összefüggés mutatható ki a kari közéleti érdeklődéssel foglalkozó változó és a jelenlegi HÖK-kel való megelégedettséggel foglalkozó változó között. Azon válaszadók között, akiket nem érdekel a kari közélet 56,3%-os (18 fő) többségben vannak, akik számára antipatikus a HÖK. Azok között, akiket érdekel a kari közélet ez az arány 64% (89 fő), ők nincsenek megelégedve a jelenlegi HÖK-kel. Összefoglalva a jelenlegi Hallgatói Önkormányzat elnökségével való megelégedettséget az alábbi diagramban mutatjuk Összességében mennyire vagy megelégedve a jelenlegi HÖK Elnökséggel? 50 21,9%, 50 22,8%, ,8%, 36 18,4%, ,5%, ,1%, 14 4,4%, 10 0 Nagyon nem vagyok megelégedve Nagyon elégedett vagyok. 13

14 Rólunk A Politológus Műhelyt 2013 novemberében alapította az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar hat politológus hallgatója. A Műhely létrehozásakor azt a célt tartottuk szem előtt, hogy egy olyan közösséget teremtsünk, amely összegyűjti a politika és a politológia, politikatudomány iránt érdeklődőket. Célunk, hogy az egyetemi tanulmányok mellett gyakorlati képzést biztosítsunk tagjainknak és a programjainkon résztvevőknek. Fontosnak tartjuk azt, hogy további szakmai ismereteket közvetítsünk rendezvényeinken, a meghívott szakmai előadók közreműködésével. Mára három egyetem, nyolc szakáról vannak tagjaink, akik különböző tudományterületek képzésein vesznek részt. Ebből kifolyólag a Politológus Műhely csapatát különböző látásmódok és egyediség jellemzi. Mindamellett, hogy egy szakmai szervezet vagyunk, a legfontosabb az, hogy egy valódi baráti társasággá formálódtunk a közös munka során. A szakmai programok mellett gyakran szervezünk csapatépítő és közösségformáló programokat is. Fontosnak tartjuk, hogy tagjaink rendszeresen belső képzéseken vegyenek részt, melynek keretein belül különböző szakterületek megismerésére nyílik lehetőség, gyakorlati példákkal és feladatokkal színesítve. Szerveztünk már több alkalmas kommunikációs tréninget, vitatechnika készségfejlesztő programot, politikai marketing megismerésére irányuló képzést, de foglalkoztunk már politikai kultúrával, választásokkal is, jelenleg pedig Pártok testközelből címmel a parlamenti képviselettel rendelkező pártok vezetőit ismerik meg tagjaink belső képzéseink során. A Politológus Műhely nem csak zárt, hanem a nagyközönség előtt nyitott, több száz fős előadások, kerekasztal-beszélgetések szervezésével is foglalkozik. Mindezeken szívesen látunk minden érdeklődőt. Célunk, hogy az aktuális témák mellett a szakmai fejlődést elősegítő események is megvalósításra kerüljenek. Szakmabeli hallgatók számára, valóban használható elméleti és gyakorlati tudás átadása, míg érdeklődő, más tudományterületről érkező vendégeink számára a figyelemfelkeltés, az ismeretterjesztés és a gondolatébresztés az elsődleges ben az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzatának Politológus Bizottságával és a Politológia TDK-val közösen megszerveztük a Választás 2014! A te döntésed! konferenciát, ami hosszú évek után az első politológus szervezésű szakmai konferencia volt, négy szekcióban felépítve, több száz résztvevővel. A szervezet megalakulása óta arra törekszik, hogy minden félévben minél több és változatos témában ismertesse meg szakértők, egyetemi oktatók, kutatók és gyakorlati szakemberek, politikai aktorok segítségével egy-egy társadalmilag fontos téma különböző aspektusait. Legnépszerűbb eseményeink közt ott van a Charlie Hebdo-merényletet követő biztonságpolitikai előadásunk, a nők társadalmi és politikai helyzetét vizsgáló négypárti beszélgetésünk, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni magyar fellépésről folyó ugyancsak négypárti vitánk, több elemzői vitaest, a menekültválságot vizsgáló előadásunk, valamint a magyarországi korrupcióval foglalkozó kerekasztal-beszélgetésünk. Rendezvényszervező tevékenységünk mellett kiemelt helyet foglal el az aktív virtuális jelenlét, melyet weboldalunknak köszönhetően, tagjaink és cikkíró pályázatainkon sikeresen szereplők lehetőséget kapnak, hogy akár tudományos dolgozataikat, akár véleményírásaikat egy egységes arculatú formában a címen helyet kapó oldalon közöljék. Legújabb projektünk eredménye a fenti kutatás. 14

15 Készítők A projektben a Politológus Műhely tagjai vettek részt, név szerint: - Megyeri Eszter ELTE ÁJK Politológia BA adatgyűjtés - Heller Zoltán Péter ELTE ÁJK Politológia BA adatgyűjtés - Eötvös Soma Bence BCE Marketing és Menedzsment BA - kommunikáció - Szolcsányi Péter ELTE ÁJK Politológia BA megjelenés - Gőgös Flóra ELTE ÁJK Politológia BA adatelemzés - Török Olivér András ELTE ÁJK Politológia BA adatelemzés A kutatás vezetője: Gáspár Kristóf ELTE ÁJK Politológia BA Elérhetőség: Az adatfelvétel időpontja: március , online kérdőív kitöltésével. Készült a Politológus Műhely gondozásában, március között. 15

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Gödöllő Város Önkormányzata A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt.

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Csákvár Város Önkormányzata 9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről Készítette: B u d a p e s t, 2009. augusztus 03. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

A parkok szerepe a városi életminőség javításában

A parkok szerepe a városi életminőség javításában MINDENNAPI ÉLETÜNK A parkok szerepe a városi életminőség javításában Tárgyszavak: városi zöldterület; várostervezés; fenntarthatóság; park; életminőség; árképzés; lakásár. A természeti környezet megőrzésére

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 kódszámú projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulása, az eredménytermékek létrehozása TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről 6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről (egységes szerkezetben) Hatályos: 2010. október 19-től Személyügyi Kézikönyv I. rész A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére - Munkacsoport által véleményezett - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szolgáltató

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Brányi Árpád. okleveles közgazdász. Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Brányi Árpád. okleveles közgazdász. Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Brányi Árpád okleveles közgazdász Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban Doktori értekezés tézisei Témavezető: Prof. Dr. Józsa László, egyetemi

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o. Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Szakálné Kanó Izabella 1 A lokális térségek

Részletesebben

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Tervezet v. 0,12 A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Kovács Zoltán, egyetemi tanár, szakvezetı Pató Gáborné Szőcs

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával 12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával kapcsolatban A BME Mőszaki Pedagógia Tanszékén 2002-ben kezdıdött meg a hallgatók internet- és az ezzel kapcsolatos IKT-használatának

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

A kiválasztási kritériumokat tartalmazó tanulmány és az online kérdőív kialakítása

A kiválasztási kritériumokat tartalmazó tanulmány és az online kérdőív kialakítása A mesterpedagógusi és kutatótanári fokozatokba sorolható pedagógusok pedagógiai innovációs tevékenységeinek elemzése, javaslat a pilotban részt vevők körére (T-TUDOK) A kutatási/fejlesztési feladat A T-Tudok

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236 736 X írták:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.14. COM(2011) 730 végleges 2011/0330 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei Megvalósíthatósági tanulmány Összeállította Tóth Pál Péter Készült a A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei c. projekt (EIA/2010/3.2.1.1.)

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR MTA doktora Témavezető: DR. BERTALAN

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 29. június 15. június 19. Készítette: Gosztonyi Enikő 29. augusztus Előzmények Az utóbbi évek országos könyvtári stratégiáiban kiemelkedően

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-PEDAGÓGIA MODERN MEGOLDÁSAI

A FELSŐOKTATÁS-PEDAGÓGIA MODERN MEGOLDÁSAI 192 KUTATÁS KÖZBEN Az állami költségvetés teherviselésének aránya hazánkban föltehetően hosszú távon is domináns marad, erre hagyományaink és európaiságunk egyaránt köteleznek. Ám hogy hatvan, hetven vagy

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

ODR használói elégedettségmérés 2009.

ODR használói elégedettségmérés 2009. ODR használói elégedettségmérés 2009. Készítették: Dávid Boglárka Koltay Klára DEENK Debrecen, 200.. A felmérés célja, módszerei... 3 A beérkezett kérdőívek értékelése... 4 A kérdőívet kitöltő ak... 5

Részletesebben

SOROKSÁRI IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ PINTÉR ÁDÁM KORNUSZ KFT.

SOROKSÁRI IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ PINTÉR ÁDÁM KORNUSZ KFT. PINTÉR ÁDÁM KORNUSZ KFT. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. A koncepció előkészítése... 4 I.2. A koncepcióról általában... 5 I.3. Az ifjúsági korosztályról... 6 I.4. Az ifjúságbarát kerületről... 7

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában

Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában Az előadás röviden áttekinti a közösségi média elemeit, jellemzőit,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0023 SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Megbízó: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon 2 A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon...

Részletesebben

Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának megvalósulásáról

Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának megvalósulásáról Arató F.: Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári egyéni összefüggő gyakorlatának 11 Arató Ferenc Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása A szakképzés rendszere Budapest, 2008 II. A szakképzés rendszere Tanácsadó Testület elnöke: Dr. Hunyadi György Alkotószerkeszt k:

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAM ATOK MENEDZSMENTJE II. RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendszer alapok 1.1 Alapfogalmak 1.2 A rendszerek csoportosítása 1.3 Rendszerek működése 1.4 Rendszerek leírása, modellezése,

Részletesebben

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata online kutatás elemzése Készítette: Mészáros Zoltán Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Tartalomjegyzék 1. Néhány szó a kutatásról...

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A PÁLYAKÖVETÉS ÉS AZ ALUMNI HELYE AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN

A PÁLYAKÖVETÉS ÉS AZ ALUMNI HELYE AZ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁBAN Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 1 A pályakövetéses vizsgálatok illeszkedése az SZTE minőségfejlesztési rendszerébe... 4 1.1 Pályakövetéses vizsgálatok jellemzői... 6 1.2 Pályakövetéses

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA összefoglaló értékelés 2008/1/XII. számú MAB határozat 2008. január 25. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben