A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók"

Átírás

1 Tervezet v. 0,12 A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Kovács Zoltán, egyetemi tanár, szakvezetı Pató Gáborné Szőcs Beáta, egyetemi adjunktus, tanulmányi felelıs Figyelmeztetés! Jelen anyag a szakspecifikus tudnivalókat tartalmazza! Ezek mellett be kell tartani a vonatkozó egyetemi, kari és tanszéki elıírásokat!

2 Az egyetemi és a BSc szakra egyaránt jellemzı: - az elsı gyakorlat célja áttekintést szerezni a vállalatok felépítésérıl mőködésérıl, - a további gyakorlat(ok) szoros kapcsolatban van(nak) a szak- illetve diplomadolgozat készítésével, azt támogatják. - a gyakorlatokra a központilag elıírt őrlapon kell jelentkezni az elıírt határidıig, - a munkahelyi igazolás minimálisan tartalmazza a következıt: -- a hallgató neve, születési adatai, -- a vállalat pontos neve -- a gyakorlat ideje tól-ig dátummal, -- annak megjelölése, hogy a hallgató teljesítette a gyakorlatot, - bsc szakokon szakdolgozat, egyetemi szakokon diplomadolgozat készül. 1. Munkamegosztás 1.1. Egyetemi szak 1. gyakorlat (Szakmai gyakorlat 1.: VEMKME32X6G) Szakvezetıi hatáskör. Ide tartozik: a meghirdetés, a feladatok meghatározása, kiadása, a jelentkezési lapok és a kész feladatok beszedése, értékelése, az értékelés beírása a hallgatói információs rendszerbe és a leckekönyvbe gyakorlat (Szakmai gyakorlat 2.: VEMKME32X6A, Szakmai gyakorlat 3.: VEMKME32X3G) Szakvezetıi és témavezetıi hatáskör Szakvezetıi feladatok: a meghirdetés, az általános követelmények meghatározása. Témavezetıi feladatok: kurzusvezetés a saját diplomások esetében, a konkrét szakmai követelmények meghatározása, a jelentkezési lapok és a kész feladatok beszedése és értékelése, döntés az aláírásról, aláírás, az értékelés beírása a hallgatói információs rendszerbe és a leckekönyvbe. Szakszeminárium (Diplomaterv szakszeminárium: VEMKME3124D) Szakvezetıi és témavezetıi hatáskör Szakvezetıi feladatok: a meghirdetés, az általános követelmények meghatározása. Témavezetıi feladatok: kurzusvezetés a saját diplomások esetében: meghirdetés, a konkrét szakmai követelmények meghatározása, a jelentkezési lapok és a kész feladatok beszedése és értékelése, az értékelés beírása a hallgatói információs rendszerbe és a leckekönyvbe. Diplomadolgozat (Diplomamunka: VEMKME322XD) Szakvezetıi hatáskör Szakvezetıi feladatok: a meghirdetés, az általános követelmények meghatározása. Témavezetıi feladat: kurzusvezetés a saját diplomások esetében: a konkrét szakmai követelmények meghatározása, a hallgató szakmai irányítása, döntés a beadhatóságról, az elfogadás vagy elutasítás beírása a hallgatói információs rendszerbe és a leckekönyvbe. Amint az a leírtakból látszik, a 2. és 3. gyakorlat teljesen hozzá van kötve a diplomadolgozati témához, aminek valós vállalati problémával kell foglalkoznia. Ezért a hallgatónak egyszerre kell megtalálnia a témát és a fogadókészséget (két alkalomra) egy szervezetnél, majd a témavezetıt a tanszéken. Ez szinte folyamatos egyeztetést igényel.

3 1.2. Alapszak (BSc) 1. gyakorlat (Szakmai gyakorlat 1.: GTMEB2X0G) Szakvezetıi hatáskör. Ide tartozik: a meghirdetés, a feladatok meghatározása, kiadása, a jelentkezési lapok és a kész feladatok beszedése, értékelése, az értékelés beírása a hallgatói információs rendszerbe és a leckekönyvbe. A gyakorlat a 2. félév utáni páratlan félévben vehetı fel és elıtte nyáron, az oktatási szünet ideje alatt teljesíthetı. 2. gyakorlat (Szakmai gyakorlat 2.: GTMEB3X0G) Szakvezetıi és témavezetıi hatáskör Szakvezetıi feladatok: a meghirdetés, az általános követelmények meghatározása. Témavezetıi feladatok: kurzusvezetés a saját szakdolgozatosok esetében, a konkrét szakmai követelmények meghatározása, a jelentkezési lapok és a kész feladatok beszedése és értékelése, döntés az aláírásról, aláírás, az értékelés beírása a hallgatói információs rendszerbe és a leckekönyvbe. A gyakorlat az 5. félév utáni páratlan félévben (célszerően a 7. félévben) vehetı fel és elıtte nyáron, az oktatási szünet ideje alatt teljesíthetı. Szakdolgozat (Szakdolgozat mőszaki menedzser: GTMEB210S) Szakvezetıi és témavezetıi hatáskör Szakvezetıi feladatok: a meghirdetés, az általános követelmények meghatározása. Témavezetıi feladat: kurzusvezetés a saját szakdolgozatosok esetében: a konkrét szakmai követelmények meghatározása, a hallgató szakmai irányítása, döntés a beadhatóságról, az elfogadás vagy elutasítás beírása a hallgatói információs rendszerbe és a leckekönyvbe. Amint az a leírtakból látszik, a 2. gyakorlat teljesen hozzá van kötve a diplomadolgozati témához, aminek valós vállalati problémával kell foglalkoznia. Ezért a hallgatónak egyszerre kell megtalálnia a témát és a fogadókészséget (két alkalomra) egy szervezetnél, majd a témavezetıt a tanszéken. Ez szinte folyamatos egyeztetést igényel. A két gyakorlat együtt, a 8. félévben is teljesíthetı folyamatos 4 hónap idıtartammal. Védésre a gyakorlatok letételének függvényében a 7. vagy 8. félév végén kerül sor.

4 2. Követelmények a gyakorlatokon: 2.1 Követelmények az elsı szakmai gyakorlaton (egyetemi és BSc egyaránt) Feladatok az elsı gyakorlatot: Ismerje meg a választott szervezet kialakulásának körülményeit, legfontosabb szervezeti jellemzıit, a szervezeti formát, mutassa be a jelenlegi struktúrát. Ismertesse a vállalkozás mőködését, a termékek illetve a szolgáltatások jellemzıit, a gyártási folyamatot, az üzemeltetési jellemzıket, a termelési és szolgáltatási költségeket. Jellemezze a vállalkozás piaci helyzetét, az értékesítési utak, a marketing tevékenység, a piaci részesedés, a konkurencia bemutatásával. Írja le a technológiai folyamatot támogató, kiszolgáló tevékenységeket: a logisztikai folyamatot, a karbantartás, üzemfenntartás feladatait, a minıségbiztosítási tevékenységet. Vizsgálja meg a folyamatok ellátásának emberi erıforrás feltételeit, a toborzás, kiválasztás, továbbképzés, tudásmenedzsment alkalmazásának gyakorlatát. A beadandó anyagban ezekre kell kitérni. Legyen kézi, vagy elektronikus naplója, amibe a naponta elvégzett tevékenységeket, az adatokat, feljegyzéseket győjti. A bejegyzéseket dátumozza. A napló bemutatandó az esetleges látogatáskor, továbbá leadandó az elkészített feladattal együtt. A napló tartalmazza az interjúkat, valamint más tevékenységeket. Az adatgyőjtést úgy kell elvégezni, hogy a beadandó dolgozat elkészítéséhez jó alapot adjon. Bármilyen változást, problémát azonnal jelezzen szakvezetıjének! Beadandó: A beszámoló, a munkanapló, a munkahely igazolása a gyakorlat teljesítésérıl. Levelezı tagozatos hallgató mindkét gyakorlatot a munkahelyén is letöltheti. A folyamat (jelentkezés, őrlapok alkalmazása, teljesítési követelmények) teljesen megegyeznek a nappali hallgatókéval Általános követelmények a 2. gyakorlaton (egyetemi és BSc egyaránt). A gyakorlat célja a szak/diplomadolgozat gyakorlati megalapozása. A konkrét feladatokat a szak/diplomadolgozati témavezetı határozza meg és kéri számon. A szakvezetı által meghatározott általános feladatok, amelyekrıl a beadott anyagokban be kell számolni: - Ismerje meg a vállalat céljait, technológiáját, szervezetét! - Készítsen interjúkat! - Pontosítsa elképzeléseit a készítendı diplomamunkával kapcsolatban! - A téma (feladatlap) pontosítása. - Tekintse át a vonatkozó, a vállalatnál fellelhetı, a diplomadolgozat témájához kapcsolódó szakirodalmat! - Ismertesse a vizsgált rendszer sajátosságait! Azonosítsa az ágazati sajátosságokat. - A szak/diplomafeladathoz kapcsolódóan tárjon fel gyenge pontokat! - Vessen fel ötleteket a jobbításra! Legyen kézi, vagy elektronikus naplója, amibe a naponta elvégzett tevékenységeket, az adatokat, feljegyzéseket győjti. A bejegyzéseket dátumozza. A napló bemutatandó az esetleges látogatáskor, továbbá leadandó ez elkészített feladattal együtt. A napló tartalmazza az interjúkat, valamint más tevékenységeket. Az adatgyőjtést úgy kell elvégezni, hogy a diplomadolgozat elkészítéséhez jó alapot adjon. Bármilyen változást, problémát azonnal jelezzen témavezetıjének!

5 2.3. Általános követelmények a 3. gyakorlaton (csak egyetemi szak) Feladat: - Az elsı gyakorlat óta eltelt idı során történt változások áttekintése. - A feladatlap pontosítása. - Az elsı gyakorlat során valamint a közben eltelt idı alatt keletkezett munkahipotézisek ellenırzése. - A diplomadolgozati kiírásban (feladatlap) megfogalmazott javaslatok kidolgozása. - A javaslatok tesztelése a vállalati szakemberek körében. -- Elképzelés kialakítása a javaslatok bevezetésére. - Annak eldöntése, hogy szükségessé válik-e a diplomadolgozat tervezett címének és kiírásának változtatása. Bármilyen változást, problémát azonnal jelezzen témavezetıjének! 3. A szak/diplomadolgozattal kapcsolatos követelmények A dolgozatot a témavezetı útmutatása szerint kell elkészíteni. 4. Szak/diplomadolgozat kiegészítés A beadástól számított két év után (lejárt szavatosságú dolgozat esetén) a védés elıtt kiegészítést kell beadni a dolgozathoz. A kiegészítés külön dokumentum, nem kell összeszerkeszteni a dolgozattal. A kiegészítést a témavezetı bírálja el és dönt a védésre bocsátásról. A kiegészítéssel kapcsolatos követelmények: Általános elv, hogy a korábban beadott dolgozatnak és a kiegészítésnek együtt el kell érnie a dolgozatokkal kapcsolatos, a védés évében érvényes elıírásokat. Érintendı területek: - A kiegészítésnek a szakirodalmakkal kapcsolatos aktuális elvárások teljesítési szintjére kell emelnie a dolgozatot. (Számosság, külföldi/idegennyelvő források, a források naprakészsége. - Mi változott meg a dolgozat megírása óta a vállalatnál? - Az idıközben bekövetkezett változások hogyan viszonyíthatók a dolgozatban leírt javaslatokhoz? Melyik javaslat hogyan valósult meg, indokok.

6 5. A szak- diplomadolgozatok szerkezeti és formai követelményei Mőfaj: értekezı elbeszélés. Mőszaki, gazdasági, vezetési tartalom Három, teljesen azonos példány. A téma ne legyen titkos! Gépelés: 12 pont, times betőtípus, 1 1/2 sortáv, g papír, margók bal:3,5- jobb: 2,5- fent: 2,5- lenn: 2,5. Az élıfejben/lábban lévı szövegnek külön kell helyet hagyni! A lapok sorrendje: - fekete bır vagy karton kötés - címlap - feladatlap - kivonat (magyar nyelven) + kulcsszavak - nyilatkozat a saját munkáról - tartalomjegyzék - bevezetés - irodalmi összefoglalás - gyakorlati rész - összefoglalás - irodalomjegyzék - mellékletek Komplex tanulmány. Ügyelni kell a szakszerő és magyaros nyelvezetre.

7 6. A gyakorlatok és diplomadolgozat készítéséhez kapcsolódó feladatok ütemezése Feladat Felelıs Határidı 1. gyakorlat (BSc, egyetemi) 1. gyakorlat meghirdetése Szakvezetı Követelmények közzététele Szakvezetı Jelentkezések leadása Hallgató, tanszéki Április 15. titkárság 1. gyakorlat teljesítése Hallgató A regisztrációs hét elsı munkanapja Értékelés Szakvezetı A regisztrációs hét utolsó munkanapja 2. gyakorlat (BSc, egyetemi) Témakeresés, hallgató potenciális témavezetı Témavezetı, Hallgató egyeztetés A 2. gyakorlat meghirdetése Témavezetı A témák kiírása, leadás Témavezetı, A témák meghirdetése, kifüggesztése Tanszéki titkárság Egyetemi: március BSc: október Hallgató Egyetemi: április 15. BSc: november 15. Jelentkezés diploma/szakdolgozati témára a témavezetınél. Jelentkezés 2. gyakorlatra a témavezetınél. Hallgató Egyetemi: április 15. BSc: április gyakorlat teljesítése Hallgató 2. gyakorlat anyagának beadása (Napló, szakmai anyag, igazolás) Értékelés, döntés az aláírásról, beírás a neptunba Hallgató Témavezetı, A regisztrációs hét elsı munkanapja A regisztrációs hét utolsó munkanapja Szakszeminárium Szakszeminárium meghirdetése Szakszeminárium teljesítése, beadás Értékelés, jegybeírás Témavezetı Hallgató Témavezetı 3. gyakorlat (Csak egyetemi) Jelentkezés a 3. gyakorlatra a témavezetınél Hallgató Egyetemi: január 15. gyakorlat meghirdetése 3. gyakorlat teljesítése Hallgató Március elsı hetének vége Értékelés, döntés az aláírásról Témavezetı, Március második hetének vége Diplomadolgozat meghirdetése Diplomadolgozat befejezése Javasolt bírálók adatainak megadása Diplomadolgozat beadása Kiküldés bírálatra Témavezetıi vélemény Védés és záróvizsga beosztása Védés Záróvizsga Szakvezetı Témavezetı, Hallgató Tanszéki titkárság Témavezetı, Tanulmányi felelıs Tanszéki titkárság, hallgató Hallgató, oktatók

8

9 7. Útmutató a szak- és diplomadolgozatok készítéséhez Elsısorban az egységesség érdekében célszerő néhány tartalmi és formai elvárást pontosan meghatározni. A továbbiakban ezeket írjuk le, illetve mutatjuk be példákon. A leírtakon kívül a témavezetık is adhatnak tanácsokat a különbözı lehetséges megoldásokkal kapcsolatban. Ezeket vegye figyelembe! Mőfaj: értekezı elbeszélés. vezetési, szervezési, gazdasági tartalom Beadandó két, teljesen azonos példány+ CD-n.pdf formátumban. Témaválasztás Mindenképpen szervezési, vezetési, gazdasági, lehetıleg üzleti témakörben készüljön a dolgozat. Kötıdjön valamilyen vállalati problémához, aminek megoldására a Jelölt javaslatot tesz. Elvileg nem kizárt a tudományos, kutatási téma sem, ha annak vannak a gyakorlatban hasznosítható megállapításai, következtetései. A témavezetı a témát feladatlapon fogalmazza meg. Kezdetben célszerő több lehetséges témában gondolkodni. A szak- és diplomadolgozat nyilvános dokumentum. Ennek megfelelıen a titkos, bizalmas kezelésre fogalmak nem értelmezhetık. A téma tehát sem részeiben, sem egészben ne legyen titkos! Ha a dolgozat mégis tartalmazna bizalmas információt, ennek kezelésére a következı lehetıségek vannak: - megváltoztatja az adatokat úgy, hogy a következtetések még helyesek legyenek, és/vagy - a vállalat neve nem jelenik meg a dolgozatban. Az a téma, amelyik ennél nagyobb mértékő bizalmas kezelést kíván meg, nem alkalmas szakdolgozatban történı kidolgozásra. A korrekt megítélés egyik biztosítéka a szakmai nyilvánosság. A dolgozatokat bírálók olvassák, a védés nyilvánosan, bizottság elıtt történik. Ugyancsak nem vállaljuk a készítés során keletkezett és az egyetemre leadott anyagok bizalmas kezelését. Kivételes esetben a dolgozat valamilyen a fentieket meghaladó bizalmas kezelésére vonatkozó kérvény legkésıbb a dolgozat beadási évét megelızı év szeptemberében a szorgalmi idıszak elsı napjáig adható be a tanszéken. A kérvény visszautasítása esetén új témát kell választani. A téma pontosítását, kidolgozását témavezetı segíti. Idıközbeni témaváltoztatás elvileg lehetséges, de nem ajánlott. Ennek következményei függnek a változtatás mértékétıl és idıpontjától. Ha a beadási határidı közel van, vagy az eredetileg választott téma ellehetetlenül, ez a beadás idıbeni elcsúsztatását eredményezheti. Sajnos a gyors változások korában ezt nem lehet kizárni. A témaváltoztatást a szakvezetı engedélyezi. Egyaránt kezdeményezhet a Hallgató vagy témavezetıje, de minden esetben a másik fél támogató nyilatkozata is szükséges a szakvezetıhöz történı benyújtáshoz. A témaválasztás egyéb szempontjai: - személyes érdeklıdés: csak olyan témát válasszon, ami igazán érdekli, - lehetıség saját munka, vélemény kifejtésére, - a téma idıhorizontja: a védés várható idıpontjában már és még idıszerő, - fontosság: lényeges probléma megoldására irányuljon, - a kidolgozás erıforrásigénye: a Jelölt által ráfordítható idı, megszerezhetı irodalmi források, - legyen lehetıség elmélyülésre, összpontosításra. (Ellenkezı esetben a dolgozat a felszínesség látszatát keltheti. Ilyen szempontból elınyösebbek a szőkebb problémakört megcélzó témák.) - a dolgozat címe legyen összhangban a tartalmával, - ne legyen titkos. A feladat megfogalmazására szolgáló feladatlap némileg eltér attól, mint amelyik a dolgozatba fog bekerülni. A téma megfogalmazása után is marad funkciója: annak naprakészen tartása és a

10 témavezetı tájékoztatása. Ezért az aktuális változatát minden munkával együtt oda kell adni a témavezetınek.

11 A dolgozatok felépítése - fekete bır vagy karton kötés A dolgozat A/4 formátumban készüljön. Nem lehet: spirál, mappa (hıkötéssel unibinding- sem). Feliratozás arany betőkkel. Feliratra minta látható az 1. mellékletben. A belsı címlap elé a kötı tehet egy üres lapot. - címlap A belsı címlapra a minta a 2. mellékletben található. - feladatlap A téma megfogalmazására szolgáló feladatlap a 3. mellékletben látható. A dolgozatba ennek egy egyszerősített változata kerül be. (4. melléklet.) Ez képezi a bírálat egyik alapját. - kivonat (magyar nyelven) Könyvtári célokat szolgál. Kb. 1/2 oldal terjedelemben bemutatja a dolgozatot. Lényege, hogy aki ezt áttekinti, képes legyen eldönteni, hogy pl. kívánja-e a dolgozatot elhelyezni a könyvtárában. Támogatnia kell a tartalom szerinti keresést. Ehhez kulcsszavakat is meg kell adni. Gépelés: egyoldalasan, 12 pont, times betőtípus, 1,5 sortáv, g papír, margók 3,5-2,5-2,5-2,5. Élıfej/lábnak helyet hagyni! Sorkizárás?? - nyilatkozat A Jelölt nyilatkozata arról, hogy a dolgozat saját munka eredménye és minden hivatkozást feltüntetett. - tartalomjegyzék A dolgozatban arab számokkal kell a fejezeteket jelölni. Pl.: Kerülendı a 4-nél mélyebb tagolás. Rossz például: I.2.β, vagy A tartalomjegyzékben legfeljebb 3 mélységő címek szerepeljenek. Ügyelni kell a témák, fejezetek, tagolás egyenszilárdságára. A fontosságnak tükrözıdnie kell a kifejtési terjedelemben és a tagolásban. - bevezetés Célja a téma bemutatása. Mit fog az Olvasó olvasni? Indokolni kell a téma fontosságát idıszerőségét. Szükség esetén ki lehet arra térni, hogy mivel nem foglakozik, ezt indokolni kell. Ne feledje, hogy mindent, amit ezután leír, meg kell tudnia védeni. A dolgozatok belsı felépítése alapvetıen kétféle lehet. Az egyik esetben az irodalmi (elméleti) és a gyakorlati rész jól elkülönül. Ez a gyakoribb és ilyenre láthatunk példát az 1. oldalon. A második esetben a bevezetés után elkezdi a témát kifejteni, és mindig az adott helyen hivatkozik a szakirodalmi elızményekre, kapcsolatokra. Bármelyiket is választja ebben a témavezetınek is lehet véleménye az elmélet : gyakorlat aránya körülbelül 40:60 legyen. A dolgozatok szokásos terjedelme az irodalomjegyzék és a mellékletek nélkül oldal közötti. A dolgozat tartalmi résznek kidolgozásakor kövesse a témavezetı útmutatásait! - irodalmi összefoglalás - gyakorlati rész - összefoglalás A bevezetés párja, keretként lezárja a dolgozatot. Összefoglalja, hogy mit vizsgált, mit talált, milyen következtetésekre jutott, mit javasolt. (kb. ¾ - 1 ½ oldal.) - irodalomjegyzék

12 Az irodalomjegyzéknek az összefoglalás után, a mellékletek elıtt a helye. Forrásokat ne adjon meg a lábjegyzetben. Az irodalomjegyzéket a szerzık szerint ABC sorrendbe kell rendezni. Internetes forrásnál tüntesse fel a letöltés dátumát: szeptember 10. Ha van szerzı és cikkcím, internetes forrás esetén is adja meg! Ekkor: Szerzı(k): Cím scorecard/erp.html szeptember 10. Ne feledje, hogy nem minden felhasznált forrás tekinthetı elfogadható hiteles szakirodalmi forrásnak, ezért nem számít bele az elıírt számú szakirodalmi tételbe. Ilyenek például a vállalati honlapok, szerzı nélküli anyagok az interneten, vállalati anyagok. Törekedni kell a lektorált cikkek és szakkönyvek felhasználására. A forrásokra a szövegben a szerzıvel és évszámmal kell rájuk hivatkozni. Például: A megbízhatóság definíciója (Gaál-Kovács, 1994): " " Ezzel ellentétben (Horváth, 1991) szerint Több szerzıt ennél a megoldásnál "et al."-al jelölünk. (Parányi et al., 1998). Ekkor az irodalomjegyzék (a magyar ABC szerint szerzık alapján rendezve): Felhasznált források Gaál Z. - Kovács Z (1994).: Megbízhatóság, karbantartás, Veszprémi Egyetem Kiadói Iroda ISBN X Kovács Z (1998).: Logisztika, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1998 ISBN Kovács Z.(2001): Termelésmenedzsment, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2001 ISBN Kovács Z.(1990): A megbízhatóság és karbantartás kapcsolata technológiai rendszerekben Kandidátusi értekezés, Veszprém 1990 Kovács Z.(1991a): Terhelés-teljesítıképesség modell mőködtetése Monte-Carlo szimulációval Gép, XLIII., Kovács Z. - Vítek, M. (1991b): Rendszer-megbízhatóság számítása igazságtáblázat alkalmazásával. Minıség és Megbízhatóság, Kovács Z. (1992): Függı elemekbıl álló rendszerek megbízhatósága Minıség és Megbízhatóság, 92/

13 - mellékletek Amit nem fejt ki részletesen a dolgozatban de hasznos, vagy szükséges tegye ide. Ilyenek például a megértést segítı háttér információk (szervezeti ábra, nagyobb vállalati környezet, minta dokumentum), a győjtött alapadatok, programlista, képernyıkép. Lehet még: rövidítések jegyzéke

14 1a. melléklet. A szakdolgozat külsı borítójának (kötés) feliratozása csak a lényeges információkat tartalmazza. (Egyetemi képzésnél diplomadolgozat, BSc-nél szakdolgozat.) Diplomadolgozat Jelölt Neve évszám

15 1b. melléklet. A szakdolgozat külsı borítójának (kötés) feliratozása csak a lényeges információkat tartalmazza. (Egyetemi képzésnél diplomadolgozat, BSc-nél szakdolgozat.) Szakdolgozat Jelölt Neve évszám

16 2. melléklet. A diploma/szakdolgozat belsı címlapja tartalmazza a részletes adatokat. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Mőszaki Menedzser Szak (14p, normál, középre)/ Mőszaki Menedszer/Gazdálkodási Mérnök Szak A dolgozat címe (16 p, vastag) Diplomadolgozat/szakdolgozat Készítette: Jelölt Neve (14 p vastag) Mőszaki menedzser jelölt/ Mőszaki menedszer/gazdálkodási mérnök jelölt Témavezetı: Témavezetı Neve beosztása Szervezési és Vezetési Tanszék Veszprém -évszám-

17 3. melléklet. A téma megfogalmazására és karbantartására egy részletes feladatlap szolgál. (Egyetemi képzésnél diplomadolgozat, BSc-nél szakdolgozat.) Hallgató Neve Mőszaki menedzser/mőszaki menedszer/gazdálkodási mérnök jelölt Diploma/szakdolgozat feladatkiírása A dolgozat címe Feladat: A szakirodalom Tekintse át.! Mutassa be..! Vizsgálja meg. Fogalmazzon meg.! A feladatok között lehet irodalmazásra, cég/technológia/üzleti folyamat bemutatására problémafelvetésre elemzésre megoldási lehet ségek feltárására problémamegoldásra, javaslattételre a javaslatok elemzésére, értékelésére vonatkozó feladat. A dolgozatnak szervezési, gazdasági témában kell készülnie! Teljesítés helye: a vállalat neve, telephely, címe, postacím, Vállalati konzulens: a konzulens neve, beosztása, telefon, fax, Kért egyetemi témavezetı: X Y, beosztás A vállalati konzulens által javasolt bíráló adatai: a bíráló neve, beosztása, telefon, fax, e- mail A hallgató elérhetıségi adatai: Név, postai cím, telefon, Veszprém, 200x. június xx. Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanár, szakvezet

18 4. melléklet. A dolgozatba bekerülı feladatlap. (Egyetemi képzésnél diplomadolgozat, BSc-nél szakdolgozat.) PANNON EGYETEM Szervezési és Vezetési Tanszék 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Pf Dr. Szabó Lajos tanszékvezetı Tel.: (88) Fax:(88) Név Mőszaki menedzser/mőszaki menedszer/gazdálkodási mérnök jelölt Diplomamunka/szakdolgozat feladatkiírása 2006/07 -es tanév cím Feladat: Xxx xxxe Teljesítés helye: xx Vállalati konzulens: xx Tanszéki témavezetı: Dr. X Y, egyetemi tanár Veszprém, 200x. március Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanár, szakvezetı Beadható: Dr. X Y egyetemi tanár, témavezetı

19 5. melléklet. Nyilatkozat. Nyilatkozat Alulírott, a Pannon Egyetem hallgatója nyilatkozom, hogy a jelen dolgozat teljes egészében a saját munkám, illetve ahol forrásokra támaszkodtam, a megfelelı hivatkozásokat a szövegben megtettem, és az irodalomjegyzéket csatoltam. A dolgozatot más tantárgy keretében sem én sem más nem adta be. Tudatában vagyok, hogy plágium (más munkájának sajátomkénti elismertetése) esetén a dolgozat elfogadhatatlan, és további szankciókat von maga után. {aláírás}

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA I. Szakdolgozat készítése Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA A BME TVSZ 20 alapján: A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az MSc/MA képzésben,

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások

Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások Szakdolgozat készítésére vonatkozó előírások A Tanulmányi Ügyrend V. része a Terméktervező Intézet kiegészítésével (Az intézeti kiegészítések más színnel és betűtípussal olvashatók.) SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére

Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére Alapelvek Útmutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszékén készülő szakdolgozatok szerzői részére 1. A szakdolgozat a hallgatói számonkérés sajátos formája, melyben a hallgató

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez I. Általános tudnivalók 1. A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő önálló munkán alapuló írásbeli mű, amely a hallgató alapos szakmai ismereteit bizonyítja.

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL

ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL ÚTMUTATÓ A DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZATRA ÉS ÉVFOLYAMDOLGOZATRA VONATKOZÓ RENDJÉRŐL 1. Az útmutató hatálya kiterjed a kar valamennyi képzésére, ahol a képesítési követelmények

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Pedagógiai Intézet SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KARON 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje, a téma választása...4 3. A

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára. 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára. 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. február 8. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai

Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai Csomagolások környezetvédelmi megfelelısége értékelésének szempontjai A CSAOSZ Titkársága hosszú ideje segíti a tagvállalatokat információkkal a 91/2006 (XII. 26.) GKM rendelet alapján 2009. január 1-jétıl

Részletesebben

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai 1 Fiatalon tanulunk, idısen megértünk. Marie von Ebner Eschenbach Tartalomjegyzék Akadémiai írás és szakdolgozat... 2 Akadémiai írás általános struktúrája... 3 1. Dolgozat bevezetése... 4 1.1 Témaválasztás

Részletesebben

Kulturális marketing

Kulturális marketing Dr. Szabó József Kulturális marketing Tanulási útmutató ISBN 978-615-80313-2-5 Debrecen 2015 Tartalom Előszó... 3 1. Bevezetés... 5 1.1. A tananyag alapjai... 5 1.2. A tananyag áttekintése... 6 1.3. Hogyan

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU

PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU 1. OLDAL Közalapítványi Iroda tölti ki! IKTATÓSZÁM:.. / 2014 AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-VAU. 1. A PROGRAM ALAPADATAI PÁLYÁZÓ SZERVEZET HIVATALOS NEVE A KONKRÉT PROGRAM CÍME EGY MONDATBAN AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA TANSZÉK Melléklet a kari Záróvizsga Szabályzathoz DIPLOMAMUNKAKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ A mérnök- és gazdaságinformatikus alap- és mesterképzést lezáró

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán A Műszaki Földtudományi Karon a végzős hallgató (továbbiakban jelölt) csak olyan diplomamunkát / diplomatervet

Részletesebben

a diplomamunka elkészítéséhez

a diplomamunka elkészítéséhez Ú T M U T A T Ó a diplomamunka elkészítéséhez Debrecen 2016. Bevezetés A módszertani útmutató célja, hogy a diplomamunka tartalmi és formai követelményeit ismertesse, és egyben segítséget nyújtson a sikeres

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára

Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 2. melléklet Útmutató a diplomamunka készítéséhez Geográfus mesterszakos hallgatók számára 1. A diplomamunka készítésének feltételei A diplomamunka elkészítésével kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Sarbó Gyöngyi 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ELŐSZÓ... 2 ALAPOK... 3 TERJEDELEM ÉS MÉRET... 3 FORMAI

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára -

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára - Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - - 2014 Pszichológiai Intézet A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Alapképzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók számára EDUTUS FŐISKOLA 2016. 1 Tartalom Előszó... 4 1. A szakdolgozat

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei

A Magyar Posta Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK (1) Általános szabályok 1) Készpénzátutalási megbízás, Expressz készpénzátutalási megbízás 2) Készpénzfelvételi utalvány 3) Pénzforgalmi betétkönyv 4) Kifizetési utalvány 5) 1 6) 2 7) 3

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A Mana Fashion ruha webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Mana Fashion webáruház használatára

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Referenciák (hivatkozások): Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás) Referencia lista (hivatkozási jegyzék) Bibliográfia (felhasznált irodalom):

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük.

A záróvizsga menete. Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. A záróvizsga menete Az átláthatóság és az információk megfelelő áramlása érdekében az alábbiakban a záróvizsgák menetének leírását közöljük. Miután a hallgató belépett a záróvizsga termébe, húz két tételt:

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. május 20. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Diplomamunkák, szakdolgozatok és Önálló labor dokumentációk formai és tartalmi követelményei

Diplomamunkák, szakdolgozatok és Önálló labor dokumentációk formai és tartalmi követelményei Diplomamunkák, szakdolgozatok és Önálló labor dokumentációk formai és tartalmi követelményei Takách Géza NYME FMK Informatikai és Gazdasági Intézet 2008. január 24 Az Önálló labor tárgy keretében beadott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

A tételsor a 6/2010. (IX. 29.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 6/2010. (IX. 29.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2602-06/4 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2016. január 1. december 31. Pályázati kategória kódja: REB-16-1-KÖNYVKIADÁS Meghirdetés dátuma: 2016. február 29. Magyarország Kormánya a 2013.

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

http://kgk.uni-obuda.hu/szakdolgozat_zarovizsga http://kgk.uni-obuda.hu/zarovizsga http://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat

http://kgk.uni-obuda.hu/szakdolgozat_zarovizsga http://kgk.uni-obuda.hu/zarovizsga http://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat A szakdolgozatírást úgy kell tekinteni, mint valami egyedülálló alkalmat arra, hogy olyan dolgot gyakoroljunk, amelyre egész életünkben szükség lesz. (Eco) http://kgk.uni-obuda.hu/szakdolgozat_zarovizsga

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2014.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Bevezetés 0 0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában Szakszerű vagyonvédelem A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van,

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ARABISZTIKA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ARABISZTIKA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 30.-i ülésén

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE - kiemelt projekt - 2012. 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELJÁRÁSREND HÁTTERE,

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT költségvetési intézmény részére ... költségvetési szerv IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. március 01-től 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés A közokiratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DIPLOMADOLGOZAT, SZAKDOLGOZAT, ZÁRÓDOLGOZAT ÉS A HÁZI DOLGOZATOK KÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A DIPLOMADOLGOZAT, SZAKDOLGOZAT, ZÁRÓDOLGOZAT ÉS A HÁZI DOLGOZATOK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A DIPLOMADOLGOZAT, SZAKDOLGOZAT, ZÁRÓDOLGOZAT ÉS A HÁZI DOLGOZATOK KÉSZÍTÉSÉHEZ Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron Hatályos: 2015. március 24-től Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016.

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2015/2016. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010.

SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZAKDOLGOZAT A SZERZŐ NEVE 2010. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Intézet neve A SZAKDOLGOZAT CÍME Belső konzulens (+beosztása): Intézeti igazgató (+beosztása): Külső konzulens

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. ÁSZF : a Szolgáltató által végzett reklám értékesítésre, és a reklámoknak a Szolgáltató gondozásában megjelenő kiadványokban történő

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 8/c. sz. melléklet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ SZTE FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON 1. A DIPLOMAMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A diplomamunka célja: a fogorvos- és a szakképzéshez szükséges

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat készítésének folyamata, tartalmi és formai követelményei A hallgatók szakdolgozatának elkészítését a tanszékek által szervezett formában (szakszemináriumokon), vagy egyéni foglalkozások

Részletesebben

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2009.06.01. Záró

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató (Timpanon Kft.) projektmenedzser (Timpanon Kft.)

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató (Timpanon Kft.) projektmenedzser (Timpanon Kft.) Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató (Timpanon Kft.) Készítette: Kékedi Kitti projektmenedzser (Timpanon Kft.) Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatokat elbíráló Döntőbizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatokat elbíráló Döntőbizottság PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és Lengyelország Külügyminisztériuma pályázatot hirdetnek nem-kormányzati szervezetek számára. A Magyar Lengyel Nem-kormányzati Együttműködési

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem Szent István Egyetem 12. melléklet A DOKTORI ÉRTEKEZÉS FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 1. Az értekezés témája és célja A doktori értekezés témája egy olyan tudományos feladat, amelynek alapproblémája

Részletesebben

A szakdolgozat részletes formai és tartalmi követelményei

A szakdolgozat részletes formai és tartalmi követelményei 2. sz. melléklet A szakdolgozat részletes formai és tartalmi követelményei A szakdolgozat terjedelme minimum 25, maximum 50 oldal lehet, ábrákkal és táblázatokkal együtt, de a hivatkozások nélkül. Az oldalszámozást

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 4 Általános rendelkezések... 4 A Szabályzat hatálya... 4 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben