A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS június 15. június 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2009. június 15. június 19."

Átírás

1 A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 29. június 15. június 19. Készítette: Gosztonyi Enikő 29. augusztus

2 Előzmények Az utóbbi évek országos könyvtári stratégiáiban kiemelkedően fontos szerepet játszik a minőségfejlesztés. Az elmúlt években több alkalommal mértük a könyvtárhasználók elégedettségét, s 24-ben részt vett könyvtárunk abban az országos felmérés sorozatban, melynek célja a könyvtári teljesítménymutatók kidolgozása és az olvasói igények feltérképezése volt. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár vezetése az intézmény külső és belső partnereinek megelégedettségére törekszik, ennek érdekében 27 novemberétől a tanúsítvány megszerzésétől - ISO 91:2 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert működtetet. A minőségirányítási rendszer alkalmazásával és folyamatos fejlesztésével elköteleztük magunkat a könyvtárhasználói igények és a vonatkozó jogszabályi követelmények folyamatosan kielégítésére, hogy ezzel elérjük az olvasóink és partnereink megelégedettségét. Minőségirányítási Rendszerünk megfelelő működésének legfontosabb, a teljes rendszert átfogó mérőeszköze az olvasók elégedettségének mérése és értékelése. Évente végzünk használó elégedettségi felmérést, melynek célja, hogy az olvasók által kapott válaszok, az értékelés során rávilágítsanak rendszerünk erős és gyenge pontjaira, illetve javaslatot tegyenek a további fejlesztések irányaira is. A kérdőíves vizsgálatunk célja a minőségi szolgáltatások és a felhasználói elégedettség mind teljesebb elérése, s a kapott eredmények felhasználása a könyvtári önértékelésben, s az elvégzett olvasói elégedettség-vizsgálat remek lehetőséget teremt arra, hogy dokumentálni tudjuk a könyvtárhasználói szokásokat, s az eredményeket elemezve korrigáljuk az esetleges hibákat és tervezzük a jövőben elvégzendő feladatokat. A kérdőív A kérdőív összeállításánál figyeltünk arra, hogy a kötelező személyes adatokon és a könyvtári tagságra vonatkozó kérdések mellet az általunk fontosnak tartott szolgáltatások igénybevételére és az ezekkel kapcsolatos elégedettségre kérdeztünk rá, és lehetőséget adtunk az egyéb igények szöveges kifejtésére is. Fontos szempont volt az is, hogy a korábbi években készült felmérésekkel összevethető kérdőívet állítsunk össze, ugyanakkor szerettünk volna a szolgáltatásminőségre is rákérdezni. Ennek eredményként született egy olyan kérdőív, mely az általános információn kívül, a minőség legfontosabb jellemzőire kérdez rá egy adott szolgáltatás esetében. A minőségre irányuló kérdések megválaszolására a felhasználók egy 7 pontos skálán fejezhetik ki a 2

3 véleményüket. Ezt a módszer a SERVQUAL modellen alapul, melynek lényege, hogy a kérdőív egyes kérdéseinek összeállítása és csoportosítása különböző minőségtényezők mentén történik. A kérdőívben szereplő öt minőségtényező, amit a hozzá tartozó kérdésekkel konkretizáltunk, a következő: 1. Tárgyi tényezők kézzelfoghatóság: A könyvtár fizikai környezetére, elrendezésére, felszereltségére, a könyvtár környezetének, eszközparkjának és személyzetének külső megjelenésére (kellemességére, tetszetősségére irányuló kérdéscsoport. 2. Megbízhatóság: A könyvtár képessége arra, hogy az ígért szolgáltatásokat pontosan és megbízhatóan nyújtja. 3. Fogékonyság, reagálási készség: A szolgáltatásban résztvevő könyvtárosok hajlandósága, hogy az olvasóknak gyorsan és készségesen segítsenek. 4. Biztonságérzet, bizalom: A könyvtári személyzet tudása, felkészültsége, előzékenysége és annak képessége, hogy bizalmat keltsenek, biztonságérzetet váltsanak ki a könyvtár használóiban. 5. Empátia: Az olvasó és igényeinek megismerésére tett erőfeszítés. Gondos az olvasó személyére irányuló figyelem, ami kifejezi, hogy a könyvtár a könyvtárhasználó igényeit helyezi tevékenységének középpontjába. A felmérés lebonyolítása, módszere A kérdőíves felmérés a korábbi évektől eltérően, két módon történt, a személyesen könyvtárba látogatók papír alapú kérdőívet töltöttek ki, a honlapunkra látogatókat pedig az ott található online kérdőív kitöltésére kértük. A papír alapú kérdőíves felmérés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban 29. június 16-án indult, s egy héten keresztül, a nyitvatartási idő alatt valamennyi 1 év fölötti könyvtárba érkező látogatót megkértünk a kérdőív kitöltésére. A kérdezőbiztosok pár szóban tájékoztatták a könyvtárhasználót a felmérés céljáról, s ha a rövid beszélgetés során az derült ki, hogy a látogató első alkalommal jár a könyvtárunkban, abban az esetben nem kértük meg a kérdőív kitöltésére, hiszen a szolgáltatások ismerete nélkül, nem kaptunk volna értékelhető válaszokat. Az interneten elérhető online kérdőív kitöltésére június 18. és július 12. három hétig volt lehetőségük a honlapunkra látogató olvasóinknak. Természetesen a kérdőív kitöltése mindkét esetben önkéntes volt és az anonimitást biztosítottuk a válaszadóknak. A kérdőíveket folyamatos sorszámozással láttuk el, így azt is 3

4 vizsgálni tudjuk, hogy egy-egy napon, délelőtt és délután mennyi kérdőívet adtunk ki, ebből következően az olvasók életkor és foglakozás szerinti adatait alapján információt kaptunk arra nézve, hogy mely korosztály mely napszakban veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A könyvtárhasználók kitöltési hajlandóságával kapcsolatban a kérdezőbiztosok tapasztalatai szerint, viszonylag kevés volt azok száma, akik megtagadták a válaszadást, illetve a kérdőívet kitöltetlenül, vagy egyáltalán nem juttatták vissza (15 db, kb.5 %) számunkra, az előző évben végzett kérdőíves felmérés során ez az arány 13 %-körüli volt. A reményeink szerint mindez azt jelenti, hogy olvasóink is fontosnak tartják munkánkat, s azt hogy mindezt az olvasók érdekében, munkánk minőségének javítása érdekében tesszük. A kérdőív adatainak feldolgozása A hat mérési napon 35 kérdőív került kiosztásra, melyből 292 kérdőív volt értékelhető, s ezek kerültek Excel táblázatban feldolgozásra. Így az adatok összesítésével, illetve ahol lehetett átlagolásával elemeztük a kapott eredményeket. A 1.,2., és 3. sz. mellékletben a kérdőív kérdései mellett az összesítés során kapott számadatok, százalékértékek, illetve az átlagolás során kapott eredmények szerepelnek. Minden kérdéshez hozzátettük a Nem válaszolt opciót, ezek mellett található számok adott esetben fontosak lehetnek. A kérdésekhez tartozó megjegyzésekben azokat az észrevételeket írtuk be, amelyeket a kitöltő könyvtárhasználók itt tartottak fontosnak megjegyezni. Összehasonlítva az előző évek felmérés eredményeivel, azt tapasztaltuk, hogy jelen felmérésben az olvasók beszédesebbek voltak mint a korábbi években, több esetben egészítették ki a kérdéseket megjegyzésekkel. Az elemzés során, ahol indokolt, külön külön szerepeltetjük a két kérdőíves módszer (papír és online kérdőív) során kapott eredményeket. Prekoncepciónk az, hogy az interneten, személytelenül, fizikailag távol lévő olvasóink, markánsabb, őszintébb véleményeket fogalmaznak/fogalmazhatnak meg, mint azok az olvasók, akiket a kérdőív kitöltésére személyesen kértek fel a kollégáink. Érdekes vizsgálni az online kitöltők összetételét, könyvtári tagságát, a látogatások gyakoriságát stb. Az elemzés szempontjából különösen fontosnak tartjuk azt vizsgálni, hogy a feldolgozott 292 db papír, és a 2 db online, azaz összesen 492 kérdőívet kitöltő könyvtárhasználó mennyire reprezentálja a könyvtárba beiratkozott olvasók egészét. 4

5 A továbbiakban a felmérésben használt kérdőív kérdései sorrendjében kerülnek a kapott adatok elemzésre. 1. Életkor Az 292 papír kérdőívet kitöltő válaszadó korcsoportonkénti megoszlása: év év év év év év év év fölött 2 3 Nem válaszolt Férfi Nő A felmérés időpontjában a könyvtárba látogatók közül kiemelkedő számban vettek részt a felmérésben a év i nők. Az online kérdőívet kitöltők korcsoportonkénti megoszlása: év év év év év év év 66 év fölött 1 1 Nem válaszolt Férfi Nő 5

6 Érdekes megfigyelni, hogy a honlapunkat látogató könyvtárhasználóink év i hölgyek kiugróan sokan töltötték ki kérdőívünket, s 65 év felettiek szinte 1-1 kivételtől eltekintve nem használták ki a lehetőséget. Összes válaszadó Férfi Nő 1-14 év év év év év év év 66 év fölött Nem válaszolt A kapott eredményeket összevetve a beiratkozott olvasók korcsoportonkénti összetételével, megállapíthatjuk, hogy a mintában szereplő válaszadók teljes mértékben reprezentálják a regisztrált könyvtárhasználókat. 42; 7% 455; 7% 116; 16% 756; 12% 351; 6% 795; 12% 139; 21% 1-14 év év év év év év év 66 év fölött 1186; 19% 6

7 A kérdőívet kitöltő könyvtárhasználók közül legnagyobb arányban a éves korosztály vett részt, az előző évhez képest az arány csak a éves, középiskolai korosztály aránya emelkedett jelentősen. 2. Nemek aránya A vizsgálatban résztvevők nemek szerinti megoszlása: Papír kérdőív Online kérdőív Összesen Nők ,3% 14 7,% ,4% Férfiak 19 37,3% 58 29,% ,9% Nem válaszolt 1,4% 2 1,% 3,7% Beiratkozott olvasók (652 fő) nemenkénti aránya a felérés időpontjában: 2144; 33% Férfiak 4376; 67% Nők Ahogy az a táblázat és a diagramm összevetéséből látható, szinte azonos arányban vettek részt női és férfi könyvtárhasználóink a felmérésben, mint a beiratkozott olvasóink nemenkénti megoszlása. Kisebb, néhány százalékos eltérés csak az online kérdőív kitöltői volt, itt ugyanis a nők aránya (7 %) magasabb volt. 3. A válaszadók legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása: Papír kérdőív Online kérdőív 7

8 Általános iskolai tanuló Középiskolai tanuló nappali egyetemi, esti vagy levelező főfoglakozású alkalmazott részmunkaidős alkalmazott pedagógus felsőoktatási oktató közgyűjteményi dolgozó vállalkozó, önálló nyugdíjas munkanélküli háztartásbeli gyesen,gyeden van nem magyar állampolgár 112; 4% 1; % 75; 26% Nem válaszolt 8 általános, vagy kevesebb középiskola 113; 56% ; % 31; 16% 56; 28% Nem válaszolt 8 általános, vagy kevesebb középiskola 98; 34% főiskola, egyetem főiskola, egyetem Az elégedettségvizsgálatban részt vett összes megkérdezett közül ebben az évben jelentősen emelkedett az általános iskolai végzettségű könyvtárhasználók által kitöltött kérdőívek száma, ami összefügg a jelenlegi foglalkozási helyzetük szerinti besorolásával, illetve a már előzőekben mutatott életkori megoszlásnak megfelelően. A papír kérdőív kitöltésében kiemelkedően sok középiskolába járó olvasó vett részt, aminek nagyon örültünk, hiszen ez az a korosztály, amelyik életkori sajátosságainak köszönhetően igencsak kritikusan szemléli a világot, s ennek sok esetben hangot is adott, őszinte véleményeket fogalmaztak meg.. Az online kérdőív kitöltésében viszont a felsőfokú végzettségű olvasók voltak többen, amiből azt a következtetést vonhatjuk, le hogy a távhasználatot igénybevevő olvasók kevésbé érnek rá könyvtárba járni, dolgoznak, tanulnak, így az otthonról is elérhető könyvtári szolgáltatások 4. A felmérésben részt vettek jelenlegi foglalkoztatási helyzetük szerinti áttekintése: Papír kérdőívet kitöltők jelenlegi foglalkozási helyzete Ahogy az a fenti diagramból is kitűnik, a mintában szereplő könyvtárhasználók foglakoztatási megoszlásában a megkérdezettek közül a legtöbben középiskolai tanulók voltak (19,5 %), 8

9 Általános iskolai tanuló Középiskolai tanuló nappali egyetemi, esti vagy levelező főfoglakozású alkalmazott részmunkaidős alkalmazott pedagógus felsőoktatási oktató közgyűjteményi dolgozó vállalkozó, önálló nyugdíjas munkanélküli háztartásbeli gyesen,gyeden van nem magyar állampolgár majd ezt követi a főfoglalkozású alkalmazott (18,8 %) foglalkozási státusz, a harmadik helyen a nyugdíjas olvasók a válaszadók 15% -ot képviseltek a mintában, a nappali egyetemi, főiskolai hallgatók mérési időszakban 13% -át tették ki a válaszadóknak. Oline kérdőívet kitöltők foglakozási helyzete Az online kitöltők esetében viszont, a főfoglalkozású alkalmazottak (23,5%), illetve a nappali felsőfokú tanulmányokat (22 %) folytató olvasók emelkedtek ki, igazolva az iskolai végzettség esetében felvetődő azon feltételezéseinket, hogy a távhasználatot elsősorban az elfoglalt olvasóink részesítik előnyben. Szinte ugyanezek az arányok igazak a 29-ben a kérdőíves felmérés időpontjában érvényes regisztrációval bíró olvasóink foglalkozási helyzetére is, így ez az adatsor szintén a minta reprezentatív voltát erősíti. 5. A könyvtár használatát nehezítő, akadályozó körülmények Papír kérdőív látáskárosodás mozgáskorlátozottság Online kérdőív A kérdés arra vonatkozott, hogy a válaszadóknak milyen, a könyvtár használatát akadályozó körülményei vannak. Bár az összes válaszadó viszonylatában elenyészőnek tűnhet a 9

10 mindössze valamilyen nehézséggel küzdő olvasó (3 %) aránya, mégsem elhanyagolható adat. Részükre speciális könyvtári szolgáltatásokat és körülményeket igyekszünk biztosítani. Az épület teljes körű akadálymentesítése megtörtént az elmúlt években, a mozgáskorlátozott, látássérült és hallássérült használók számára nyújtunk szolgáltatásokat, s az otthonához kötött olvasóink számára is rendelkezésre állunk a könyvet házhoz szolgáltatásunkkal. 6. Mióta tagja a könyvtárnak papír online 2 Kevesebb, mint egy éve 1-2 éve 3-5 éve 5 évnél régebben Nem válaszolt Milyen gyakran keresi fel a könyvtárat Hetente többsz.. 9 Hetente Havonta egyszer 6 69 Havonta többször 5 Negyedévente Félévente Ritkábban, alkalomszerűen 3 Nem válaszolt 1 Papír online Ahogy az a diagrammból is látszik, a legtöbb válaszadó, az összes megkérdezett közel 3 %-a havonta legalább egyszer ellátogat a könyvtárunkba, s ez igaz az online kitöltő használóinkra is, de hasonló nagyságrendű (24,2%) azon használók száma, akik többször is felkeresik könyvtárunkat egy hónapban. Minden korcsoport estében a havi látogatás a leggyakoribb, s csupán azok a nyugdíjas és 18 év alatti korosztály jelölte be a hetente, illetve hetente többször is opciót. Míg a nyugdíjas korosztály a hírlap olvasó szolgáltatásait veszi ilyen gyakran igénybe, addig a fiatal korosztály az internetezés lehetőségével él nap, mint nap. 1

11 8. Milyen szolgáltatásokat szokott igénybe venni. A szolgáltatások igénybevételére irányuló kérdésre adott válaszok alapján az igénybe vett szolgáltatásokból felállítottunk egy un. szolgáltatás népszerűségi rangsort. A sorszám mellett a zárójelben, az előző évi felmérés eredménye található. Sorsz Válaszo Papír Online %-os Szolgáltatás. k száma kérdőív kérdőív arány 1 (1) Könyvkölcsönzés ,97% 2 (2) Helyben olvasás, kutatás, böngészés ,8 % 3 (3) Internetezés ,5 % 4 (5) Gyermekkönyvtár használata ,5 % 5 (4) Újság, folyóirat kölcsönzés ,4 % 6 (8) Számítógépes katalógus használata % 7 (6) Saját dok. előállítása, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás ,6 % 8 (7) Audio-vizuális dokumentumok kölcsönzése ,8 % 9(11) Tájékoztató szolgálat ,3 % 1(9) Könyvtárközi kölcsönzés ,1 % 11(12) Felnőtteknek szóló rendezvények ,3 % 12(15) Audio-vizuális anyagok helyben használata ,9 % 13(13) Játéktár használata ,7 % 14(1) Szövegszerkesztés , % 15(14) Stúdió szolgáltatásainak igénybe vétele % 16(16) Gyermekkönyvtári programok ,2 % 17(17) Gyermek kézműves foglalkozások , % 18(18) Egyéb: hangoskönyvtár, kiállítás 2 2,4 % Ahogy az a táblázatból is látszik, az első három helyen nem történt változás, továbbra is a könyvkölcsönzés, a helyben olvasás és az internetezés áll a dobogós helyen a szolgáltatások. Az internetezés bár tartja a harmadik helyet évek óta, de míg az előző években alig volt eltérés a helyben használat (előző évben 49%) és az internethasználat (előző évben 44,6 %), addig most ez a különbség jelentősen nőtt. Ami számottevő módon lépett elő a szolgáltatási rangsorban, az a tájékoztató szolgálat igénybevétele, illetve a számítógépes katalógus használata. Kis mértékben ugyan, de a gyermekkönyvtári szolgáltatások igénybevétele egy hellyel előrébb került, de ennek lehet az 11

12 az oka, hogy jelentős volt a 14 év alatti kitöltők száma, akik csak a gyermekkönyvtárat használják. Kiemelkedő két hellyel lépett előre a szolgáltatások az audio-vizuális dokumentumok helyben használata, ugyanakkor a stúdió szolgáltatások igénybe vétele visszaesett. A szolgáltatás igénybevételi rangsor többi helyén jelentős változás nem volt. Az online és a papír kérdőív kitöltők i esetleges eltéréseket az alábbi diagramm mutatja. egyéb gyerekknyvtári programok gyermek kézműves foglalkozások játéktár használata gyermekkönytár használata tájékoztató szolgálat felnőtt rendezvények stúdió szolgáltatás szövegszerkesztés internetezés szgkatalógus haszn. dok.előállítása AV dok.helyben haszn. helyben olvasás könyvtárközi kölcs. AV dok. Kölcsönzés folyóiratkölcsönzs könyvkölcsönzés Papír online Természetesen a legkevésbé igénybe vett, kihasználatlan szolgáltatások esetében továbbra is megfogalmazódnak kérdések: Vajon az érdeklődés miért ilyen csekély irántuk? Talán nem ismerik a szolgáltatást? Talán nem megfelelő a szolgáltatás színvonala? 12

13 Az elemzés során, a szöveges kérdésekre adott válaszokból leginkább az vonható le, hogy olvasóink jelentős része, törekvéseink ellenére nem ismeri a könyvtár teljes szolgáltatási palettáját. Ennek oka valószínűleg a könyvtárhasználati útmutató hiányában keresendő. 9. Elsősorban milyen célból veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait tanuláshoz munkához hobbihoz művelődéshez szórakozáshoz egyéb papír kérdőív online kérdőív 7; 1% ; % 143; 25% 134; 24% 18; 2% 138; 26% 38; 7% 45; 9% 127; 23% 114; 2% tanuláshoz munkához hobbihoz művelődéshez szórakozáshoz egyéb 127; 23% 84; 16% tanuláshoz munkához hobbihoz művelődéshez szórakozáshoz egyéb Ahogy az a fenti ábrákon látszik, szinte közel azonos arányban veszik igénybe a könyvtár szolgáltatásait szórakozáshoz, tanuláshoz, és művelődéshez, mind a papír, mind az online kérdőívet kitöltő könyvtárhasználóink. 1. Ismeri a könyvtár egyéb szakmai szolgáltatásait papír kérdőív online kérdőív sosem hallott ilyenről csak egy-két ilyen dolog van általában ismeri mindegyikről tud 13

14 Bár olvasóink több mint 4 %-a ismeri a szakmai szolgáltatásainkat, a megkérdezettek 32,2 %-a soha nem hallotta, s további 24,3 %-a csak egy-két ilyen szolgáltatásról tud. Érdemes lenne ennek okát feltárni, különösen az online kitöltők esetében, hiszen a honlapunkon valamennyi szolgáltatásunkról, rendezvényünkről naprakész információkkal szolgálunk a honlap látogatóinak. 11. Tudomást szerez a könyvtári rendezvényekről sosem hallott ilyenről 54 ritkán van ilyen,nem mindig tud róla általában ismeri mindegyikről tud nem válaszolt papír kérdőív online kérdőív Bár az előző felmérésekhez képest jelentős a javulás ebben a kérdésben, hiszen a korábbi közel negyven százalékról jelentősen csökkent azoknak száma, akik soha, vagy csak ritkán értesülnek (32%) a könyvtárban tartott rendezvényekről. Itt, is mint az előző kérdésnél elgondolkodtató az online kitöltők válaszainak aránya, hiszen valamennyi rendezvényünk a honlapra való belépésnél szembetűnik 12. Hogyan szerez tudomást a könyvtárban történő változásokról, eseményekről, rendezvényekről, egyéb információkról. 14

15 38 csak véleltlenül értesül internetről, a könyvtár honlapjáról 5 71 helyi rádióból helyi televízióból hekyi újságból könyvtárosok szoktak szólni ki van írva a falra ismerősök, családtaok révén Papír kérdőív Online kérdőív Az információ közvetítő eszközünkről, csatornákról kapcsolatban feltett kérdésünkre adott válaszok az online és papír kérdőívet kitöltők eltérnek. Míg az egyik esetben az válaszok rangsorát a helyben, falra, információs táblára kitett információforrás vezeti, majd ezt 13. tud-e arról, hogy a könyvtár e-magyarország Pontként működik? Papír kérdőív kitöltők 4; 1% Online kérdőív kitöltők 4; 2% 111; 38% 66; 33% 177; 61% 13; 65% igen nem nem válaszolt igen nem nem válaszolt 15

16 Annak ellenére, hogy a megkérdezett könyvtárhasználók jelentős hányada, több mint egyhrmada nem tudja, hogy könyvtárunk e-magyarország Pont. Bár az elmúlt évhez képes tájékozottabbnak tűnnek könyvtárhasználóink ebben a kérdésben. 14. Tud-e arról, hogy a könyvtár tagja az Országos Dokumentumellátó Rendszernek igénybe veheti a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatásait. Papír kérdőív kitöltők 4; 1% Online kérdőív kitöltők ; % 82; 41% 141; 48% 147; 51% 118; 59% igen nem nem válaszolt igen nem nem válaszolt 15. Használta-e már az ODR-t, igénybe vette-e a könyvtárközi szolgáltatást valamilyen dokumentum beszerzésére? 35; 12% Papír kérdőív kitöltők 127; 23% 24; 12% Online kérdőív kitöltők 127; 23% 79; 27% 171; 59% 63; 32% 17; 53% még soha előfordult ha szükséges használni fogom igen, rendszeresen használom még soha előfordult ha szükséges használni fogom igen, rendszeresen használom 16. Van-e a könyvtárban internet hozzáférés? Ezt a kérdést szinte felesleges is volt feltennünk, hiszen az olvasók 9%-ban tudták a választ mindkét esetben, így tekinthetjük ezt a kérdést kontrollkérdésnek is. Az a néhány olvasó, akik nemmel válaszoltak, inkább csak kritikaként írtak nemet, mert sajnos néha előfordul, hogy annyira lelassul a rendszer, hogy az szolgáltatásra nem alkalmas. ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓK 17. mennyire elégedett a könyvárral? 16

17 M e g b í z h a t ó s á g Tárgyi tényezők Ssz Értékelési szempont 1 A könyvtár városon belüli elhelyezése Papír kérdőív Online kérdőív Összesen 4,87 4,71 4,8 2 A könyvtár megközelíthetősége 4,76 4,57 4,68 3 A könyvtár épületének külső állapota 4,73 4,68 4,71 4 A könyvtár épületének belső állapota 4,79 4,7 4,75 5 A könyvtár tisztasága 4,86 4,81 4,84 6 A ruhatári szolgálat 4,58 4,4 4, Akadálymentes, könnyű bejutás a könyvtárba Akadálymentes, könnyű közlekedés a terekben Tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól A könyvtár hagyományos szolgáltatásai 4,54 4,18 4,39 4,69 4,43 4,59 4,1 3,73 3,95 4,51 4,35 4,45 11 A könyvtár dokumentum választéka 4,18 3,92 4, Különgyűjtemények (Gyermekkönyvtár, Helyismeret, Médiatár) szolgáltatásai Saját számítógép használatának lehetősége (Wi-Fi, laptop) 4,27 4,4 4,17 4,14 4,1 4,8 14 A honlap külső megjelenése 3,99 3,77 3,9 15 A könyvtár honlapjának tartalma 3,93 3,81 3,88 16 A könyvtár on-line katalógusa 4,2 3,91 3,97 17 Másolási szolgáltatások 4,28 4,1 4,17 18 Egyéb, éspedig.. 4,43 4,5 4,11 19 Összességében a könyvtár egésze 4,58 4,35 4,49 Összesített átlagok 4,43 4,46 4,34 Értékelési szempontok Papír kérdőív Online kérdőív Összesített átlagok 1. A könyvtár nyitvatartási ideje megfelelő. 5,57 5,56 5, A feliratok és eligazító táblák és jelzések segítik a tájékozódást. A szabadpolcos állomány elrendezése, összetétele, példányszáma megfelelő. A könyvtár informatikai eszközei, elektronikus szolgáltatásai követik a technika fejlődését. 5,89 5,81 5,86 5,5 5,37 5,45 5,6 5,49 5,55 5. A könyvtárosok segítőkészek. 6,13 5,99 6,7 6. Az olvasói kéréseket megpróbálják maximálisan teljesíteni. 6,16 6,7 6,13 7. A könyvtárosok törekednek a hibamentes munkára. 6,15 6,14 6,14 17

18 E m p á t i a B i z t o n s á g Reagálási készség 8. A könyvtár személyzetének munkájával elégedett vagyok. 6,14 6,14 6, A könyvtárosok szakértelme, tájékozottsága megfelelő. 6,7 6,6 6,7 A könyvtárosoknak mindig az olvasó a legfontosabb. 5,76 5,68 5, A könyvtárhasználók kéréseit rövid időn belül teljesítik. 6,8 6,2 6,5 12. Az ügyintézés gyors és korrekt. 6,1 6,3 6, Minden dolgozó készséggel áll a könyvtárhasználók, látogatók rendelkezésére. A könyvtári asztalok, székek biztonságosak és kényelmesek, jók az olvasói körülmények. 5,94 5,82 5,91 6,23 6,28 6, A könyvtári szolgáltatások ára elfogadható, reális. 6,3 6,11 6,9 16. Ügyelnek az adataim biztonságos kezelésére. 6,23 6,43 6, A kölcsönzési idő hossza reális, megfelelő 5,64 5,68 5, A dolgozók barátságosak, kedvesek, nem kioktatóak. Bizalommal fordulhatok a könyvtárosokhoz egyéni, különleges kérdésekkel is. 6,9 5,93 6,3 6,1 5,83 5, A könyvtári személyzet megértően kezeli a felmerülő problémákat. A hátrányos helyzetű könyvtárhasználóknak egyenlő esélyt biztosítanak. 5,91 5,92 5,91 5,96 6,19 6,5 22. Igény szerint külön-külön foglalkoznak az olvasóval. 5,94 5,9 5,93 Összesített átlagok: 5,96 5,92 5, ön miért kedveli, illetve nem kedveli az adott könyvtárat? 2. Egyéb észrevétele javaslata Ön miért kedveli, ill, nem kedveli az adott könyvtárat? kérdésre 157 kérdőívet kitöltő könyvtárhasználó válaszolt. A szöveges értékelés során, a többször előforduló témakörökre bontva az alábbi eredmény született. Részletes eredmény a 4. sz. mellékletben található. Kedveli, mert: Állomány választéka megfelelő: 37 18

19 Jól megközelíthető 16 Dolgozók kedvesek, segítőkészek 31 Épület hangulatos, csendes nyugodt a légkör 37 Szolgáltatások : 41 Ebből az internet 9 Kölcsönzés 1 Fiókkönyvtárak 1 A könyvtárban való tájékozódás, az állomány elrendezése 1 Programok miatt 2 Mindennel maximálisan elégedett 23 Nem kedveli, mert Nem megfelelő az állomány választék 2 Dolgozók viselkedése 2 Szolgáltatások 2 Az új könyvek lassan kerülnek a polcra 3 Nyitva tartás 1 Kölcsönzési határidő 1 Klíma 1 Egyéb észrevétele, javaslata kérdésre 47 olvasótól kaptunk értékelhető választ. Észrevételüket, javaslataikat mindenképpen érdemes megfontolni, s a lehetőségek figyelembe vételével beépíteni a folyamatokba, illetve fel kell venni a megvalósítandó feladatok közé. A leggyakrabban előforduló észrevétel és javaslat: Nyitva tartási idő növelése 5 Több könyv, szakkönyv, friss dokumentumválaszték 1 Könnyebb bejutás babakocsival 4 Online katalógus elérhetőségének biztosítása 2 Több és jól működő számítógép 4 Internet gyorsaságának növelése 5 19

20 Összességében elmondható, hogy a kérdőívek feldolgozása során konkrét és mélyreható, értékelhető eredményeket kaptunk, melyet mindenképpen fel kell használnunk, figyelembe kell vennünk a további fejlődésünk érdekében kidolgozásra kerülő fejlesztési tervben. Az elmúlt három évben végzett felmérés során, szinte ugyanazok az eredmények születtek, s a válaszadók ugyanazokat az észrevételeket, fejlesztési javaslatokat fogalmazták meg. Elsősorban az állomány fejlesztése valamennyi dokumentumtípus tekintetében, gyorsabb feldolgozás, gyorsabb internet, több számítógépes munkaállomás, s mai a legfontosabb sokkal intenzívebb szolgáltatásismertető és propagandatevékenység szükséges. A minőségirányítás egyik fontos elve, hogy az elégedettségi vizsgálatok eredményeit elsősorban a könyvtár vezetőinek kell figyelembe venni a fejlesztési stratégia megalkotásakor. Mivel könyvtárunk vezetősége elkötelezett a teljes körű minőségirányítási rendszer működtetésében, s ennek fontos eleme a parteközpontúság, az olvasói vélemények megismerése, az évről évre megismételt vizsgálat alkalmat ad arra, hogy az értékelés önértékelés és folyamatos javítás láncolata megvalósítható legyen könyvtárunkban. Nem feledhetjük el azonban, hogy ez a felmérés csak azokat az olvasókat érte el, akik az adott bejöttek a könyvtárba, vagy felkeresték honlapunkat. Az olvasói szokások az elmúlt években a távhasználat irányába mozdultak el, ezért a jövőben érdemes lenne a távhasználati szokások és igények vizsgálatára is, hiszen ebből a felmérésből kevés információt kaptunk a távhasználatra berendezkedett olvasókról. Mellékletek: 1. sz. melléklet papír alapú kérdőív összesített eredménye 2. sz. melléklet online kérdőív összesített eredménye 3. sz. melléklet 19. kérdésre adott szöveges válaszok 4. sz. melléklet 2. kérdésre adott szöveges válaszok 5. Kérdőívek statisztikája 2

A sárospataki Nagykönyvtár olvasóinak elégedettségi mérése. Készítette: Éger Gábor

A sárospataki Nagykönyvtár olvasóinak elégedettségi mérése. Készítette: Éger Gábor A sárospataki Nagykönyvtár olvasóinak elégedettségi mérése 0 Készítette: Éger Gábor A vizsgálat leírása, problémafelvetés A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtárának életében

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

ODR használói elégedettségmérés 2009.

ODR használói elégedettségmérés 2009. ODR használói elégedettségmérés 2009. Készítették: Dávid Boglárka Koltay Klára DEENK Debrecen, 200.. A felmérés célja, módszerei... 3 A beérkezett kérdőívek értékelése... 4 A kérdőívet kitöltő ak... 5

Részletesebben

Mikro kutatás. Kovács Anna. Elégedettségi felmérés a Ladányi Mihály Könyvtárban. Kultúrakutatás. Készítette: KOAOAIF.SZE. Szeged, 2015.11.10.

Mikro kutatás. Kovács Anna. Elégedettségi felmérés a Ladányi Mihály Könyvtárban. Kultúrakutatás. Készítette: KOAOAIF.SZE. Szeged, 2015.11.10. Mikro kutatás Elégedettségi felmérés a Ladányi Mihály Könyvtárban Kultúrakutatás Készítette: Kovács Anna KOAOAIF.SZE Szeged, 2015.11.10. Ladányi Mihály Könyvtár Dévaványa Békés megye északi részén található

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

MRR Útmutató a Kockázat értékeléshez és az ellenőrzési tevékenységekhez

MRR Útmutató a Kockázat értékeléshez és az ellenőrzési tevékenységekhez EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL CLIMATE ACTION Directorate A International and Climate Strategy CLIMA.A.3 Monitoring, Reporting, Verification NEM LEKTORÁLT FORDÍTÁS! (A lektorálatlan fordítást

Részletesebben

Tájékoztató szakértői fórumról

Tájékoztató szakértői fórumról Tájékoztató szakértői fórumról 2016. február 17-én a Baranya megyei szakértői listán minősítési és tanfelügyeleti feladatokat ellátó pedagógusok közül 76-an találkoztunk a bennünket foglalkoztató problémák

Részletesebben

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991)

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 15. (Alapítva 1991) MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda Győr, Damjanich u. 5. (Alapítva 99) Közvélemény kutatásunk az écsi szennyvíztisztító telep átalakításáról és korszerűsítéséről 202. április havá történt.

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával 12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával kapcsolatban A BME Mőszaki Pedagógia Tanszékén 2002-ben kezdıdött meg a hallgatók internet- és az ezzel kapcsolatos IKT-használatának

Részletesebben

Kérdőíves megkérdezés Vizafogó lakótelepi parkfejlesztéssel kapcsolatban

Kérdőíves megkérdezés Vizafogó lakótelepi parkfejlesztéssel kapcsolatban Kérdőíves megkérdezés Vizafogó lakótelepi parkfejlesztéssel kapcsolatban 2013. október Készült a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. megbízásából Készítette: Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet kutatási

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA MEZİCSÁTON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A MEZİCSÁTI TELEPHELLYEL RENDELKEZİ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZİ FELNİTT

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata online kutatás elemzése Készítette: Mészáros Zoltán Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Tartalomjegyzék 1. Néhány szó a kutatásról...

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

Duna House Barométer. 16. szám. 2012. III. negyedév + 2012. szeptember hónap

Duna House Barométer. 16. szám. 2012. III. negyedév + 2012. szeptember hónap Duna House Barométer 16. szám 2012. III. negyedév + 2012. szeptember hónap Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek Lakásindexek - Regionális Régiós lakásadatok

Részletesebben

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016. Tudománykommunikáció a Z generációnak. Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016. Tudománykommunikáció a Z generációnak. Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 Tudománykommunikáció a Z generációnak Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár A munkacsoport vezetője: Dr. Szűcs Krisztián PTE KTK adjunktus A Dél-Dunántúlon

Részletesebben

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A DIPLOMÁS MUNKAERŐ HELYZETÉNEK ELEMZÉSE - DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI - Témavezető: Dr. Hajós László egyetemi tanár Készítette: Bakos-Tóth Eszter Ilona

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2007. Tartalomjegyzék 1.A MEGYEI KÖNYVTÁR ELÉRHETİSÉGE...3 2.A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 2.1.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE JÁSZAPÁTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0004 kódszámú projekt szakmai tevékenységeinek megvalósulása, az eredménytermékek létrehozása TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS A

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Körzeti Általános Iskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉS 2007. március 31. 1 2004-2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés. 1. Az IMIP kiegészítésének jóváhagyása, módosítása.. 2. I. Az

Részletesebben

IDŐMÉRLEG 2009/2010. Összefoglaló adattár

IDŐMÉRLEG 2009/2010. Összefoglaló adattár Központi Statisztikai Hivatal IDŐMÉRLEG Összefoglaló adattár Budapest, 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2012 ISBN 978-963-235-370-8 ISBN 978-963-235-371-5 (online) Készült: a KSH Életmód-, foglalkoztatás-

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a 76-2008/2009. sz. határozatával 2009. június 16. napján elfogadta 2009. Dunaújváros

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv B É K É S M E G Y E I K Ö N Y V T Á R Esélyegyenlőségi terv Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 2/ 18 Tartalomjegyzék ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV... 3 1. Általános elvek, célok... 3 A megkülönböztetés tilalma,

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. I. negyedév) Budapest, 2007. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

A magyarok tv-sorozatokkal kapcsolatos preferenciái, sorozatnézési szokásai országos megkérdezés eredményei alapján

A magyarok tv-sorozatokkal kapcsolatos preferenciái, sorozatnézési szokásai országos megkérdezés eredményei alapján TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

Munkába, de hány keréken?

Munkába, de hány keréken? Munkába, de hány keréken? A Zöld Gondolat Lovagrend közlekedéstudatossági kutatása Újabb zöld kutatás, újabb fejlemények. Az őszi energiatakarékossági kérdőív után Lovagrendünk egy másik témában is feltette

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

Helyzetképek: általános iskolások infokommunikációs kultúrája. Készítette: Illyés Dávid

Helyzetképek: általános iskolások infokommunikációs kultúrája. Készítette: Illyés Dávid Helyzetképek: általános iskolások infokommunikációs kultúrája Készítette: Illyés Dávid Módszertani keretek Adatfelvétel: 2012. január - február Mintavétel: - Az összes szegedi általános iskola felső tagozatos

Részletesebben

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Daganatos betegek között végzett felmérés az onkológiai ellátás helyzetéről, az ellátás kockázatának megismeréséről

Daganatos betegek között végzett felmérés az onkológiai ellátás helyzetéről, az ellátás kockázatának megismeréséről Daganatos betegek között végzett felmérés az onkológiai ellátás helyzetéről, az ellátás kockázatának megismeréséről Prof. Simon Tamás, Kiss Katalin (Magyar Rákellenes Liga, Szinapszis Kft) A kommunikáció

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei. Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredményei Nyírmada Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

Gazdaság és gazdaságpolitika

Gazdaság és gazdaságpolitika Gazdaság és gazdaságpolitika 188 Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Palócz Éva 1. Bevezetés 2007. végére a magyar gazdaság jellemzıi, mind a korábbi

Részletesebben

oda egy nagy adatbázisba: az eszközök nincsenek egy koncentrált helyre begyűjtve, azaz minden egyes eszközt külön-külön kell megszerezni egy

oda egy nagy adatbázisba: az eszközök nincsenek egy koncentrált helyre begyűjtve, azaz minden egyes eszközt külön-külön kell megszerezni egy Elektronikus hitelesség e-társadalomban mit, miért és hogyan? Erdősi Péter Máté, CISA http://www.erdosipetermate.hu Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség, MELASZ elnokseg@melasz.hu Az elektronikus társadalomban

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

Kézm ves élelmiszerek vásárlásának fogyasztói magatartásvizsgálata a n k körében

Kézm ves élelmiszerek vásárlásának fogyasztói magatartásvizsgálata a n k körében 160 Kézm ves élelmiszerek vásárlásának fogyasztói magatartásvizsgálata a n k körében DOGI ILONA NAGY LAJOS CSIPKÉS MARGIT BALOGH PÉTER Kulcsszavak: kézm ves élelmiszer, lokalitás, piacirányítás, kvantitatív

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

Kandalló - egy kicsit részletesebben

Kandalló - egy kicsit részletesebben Ezen az oldalon a kandalló egyik ma már széles körben elterjedt típusával, a kályhacsempével körbeburkolt, találó elnevezésű un."csempekandallóval", annak felépítésével, tulajdonságaival foglalkozunk.

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS. l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006.

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS. l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006. Elfogadta 655/2006. (XII. 13.) Kt. hat. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁJROS l, XVI. KERÜLETI BUDAPEST 2006. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI A MUNKAVÉDELEM IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI Tisztelettel üdvözlök minden jelenlévőt! Mint az a programban is szerepel az EU-Synchronic Környezetbiztonsági Kft ügyvezetője vagyok. A cégünk éppen 16 éves, úgy hogy

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése. Összefoglaló tanulmány

Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése. Összefoglaló tanulmány Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése 2012 Összefoglaló tanulmány Készítette: Dr. Kovács Péter, egyetemi docens Dr. Kosztopulosz Andreász, egyetemi docens Dr. Révész Balázs, egyetemi docens Kiss

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2008. szeptember 22. szeptember 27.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2008. szeptember 22. szeptember 27. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2008. szeptember 22. szeptember 27. Készítette: Gosztonyi Enikő 2008. október A kérdőíves vizsgálat, melynek célja a minőségi szolgáltatások

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

Útközben Hírlevél. 1. Az együttműködés dimenziói. Az nyolcadik szám tartalmából:

Útközben Hírlevél. 1. Az együttműködés dimenziói. Az nyolcadik szám tartalmából: Útközben Hírlevél 1. Az együttműködés dimenziói Az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata az idei évben valósítja meg nyertes pályázatát - TÁMOP 1. 4. 3. Innovatív kísérleti foglalkoztatási

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői MAKROGAZDASÁGI HELYZETKÉP A távmunka és a távdolgozók jellemzői A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni, hogy elterjedtebb, mint általában gondolják. A cikk szerzői hat ország adatai

Részletesebben

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE SZEGED, DÓM TÉR 1-4. INTÉZMÉNYVEZETŐ: 1 I. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR SZERVEZETI ALAKULÁSA: A magyar könyvtárügy területén 2012-ben elkezdődött jelentős

Részletesebben

Magyar termék megjelölés miatt indított GVH fellépések ismertsége a lakosság körében

Magyar termék megjelölés miatt indított GVH fellépések ismertsége a lakosság körében Magyar termék megjelölés miatt indított GVH fellépések ismertsége a lakosság körében Telefonos kvantitatív kutatás eredményei 2012. május Oldal: 2 / 49 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 2 2. BEVEZETÉS

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR MTA doktora Témavezető: DR. BERTALAN

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

TTOKTATÁS ÉS KÉPZÉS HELYZETÉR

TTOKTATÁS ÉS KÉPZÉS HELYZETÉR TÉZISEK A FELNŐTTOKTATÁS ÉS KÉPZÉS HELYZETÉRŐL ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAIRÓL Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési Road Show: Pécs, Szombathely, Szeged, Miskolc, Budapest 1. A magyar felnőtt társadalom

Részletesebben

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei Megvalósíthatósági tanulmány Összeállította Tóth Pál Péter Készült a A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei c. projekt (EIA/2010/3.2.1.1.)

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

2012. ÉVI MUNKÁNK ÉRTÉKELÉSE. Városi Könyvtár

2012. ÉVI MUNKÁNK ÉRTÉKELÉSE. Városi Könyvtár Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. sz. 2012. ÉVI MUNKÁNK ÉRTÉKELÉSE Városi Könyvtár Készítette: Ferenczné Fajta Mária könyvtáros 1. Személyi és tárgyi feltételek A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

Vertikális portálok és látogatóik. 2008. április. 8. www.nrc.hu tel.: (06-1) 413-05-69 fax (06-1) 413-05-70 1139 Budapest, Petneházy u. 52.

Vertikális portálok és látogatóik. 2008. április. 8. www.nrc.hu tel.: (06-1) 413-05-69 fax (06-1) 413-05-70 1139 Budapest, Petneházy u. 52. Vertikális portálok és látogatóik 2008. április. 8. www.nrc.hu tel.: (06-1) 413-05-69 fax (06-1) 413-05-70 1139 Budapest, Petneházy u. 52. Vertikális portálok és látogatóik 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS 3 2.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

élelmiszer-vásárlási tudatosság és fogyasztói ellenállásra való hajlandóság

élelmiszer-vásárlási tudatosság és fogyasztói ellenállásra való hajlandóság inspirációt adunk... WHO Egészség Világnap Élelmiszerbiztonság konferencia 2015. április 7. élelmiszer-vásárlási tudatosság és fogyasztói ellenállásra való hajlandóság a magyar felnőtt lakosság körében,

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat 2. Digitális óra 28 OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK 2.1 A feladat Ebben a fejezetben egy viszonylag egyszerő problémára alkalmazva tekintjük át az OO tervezés modellezési technikáit. A feladat

Részletesebben