MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ"

Átírás

1

2 MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2

3 Tartalom 1. Helyzetkép Hajdú-Bihar megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználási terve A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások Állománymenedzsment Gyűjteményfejlesztés Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása Dokumentumszolgáltatás Információs szolgáltatás Közösségi szolgáltatások Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára Szakmai képzés, továbbképzés Eszközbeszerzés A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatás Szolgáltató könyvtár Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása Kommunikáció dokumentálása

4 1. Helyzetkép 1.1. Hajdú-Bihar megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban Könyvtárellátá si Szolgáltató helyek Könyvtárak megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen ebből könyvtárbusszal ellátott település megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen ebből könyvtárbusszal ellátott település megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen ebből könyvtárbusszal ellátott település megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen Könyvtárak száma (db) 2014 Könyvtár ak száma (db) 2015 Lakosságszám összesen Összesen Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás alapján 6 6 A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyek száma ebből megkötött megállapodások száma Hajdú-Bihar megyében több évtizedes hagyományai vannak a települési könyvtárak ellátásának. A 2013-as évtől ez az ellátás megújult, korszerűbb és költséghatékonyabb alapokra helyeződött. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár összevonás után is folytatta ezt a széleskörű, egész megyére kiterjedő könyvtárszakmai tevékenységet. Folyamatosan zajlik a megyében található közkönyvtárak együttműködésének szervezése. A megújult KSZR 4

5 koncepció mentén a Megyei Könyvtár is újragondolta a szolgáltatási kínálatát, hogy az 5000 fő lakosságnál kisebb településeken is a megfelelő szolgáltatásokat nyújtsa. A KSZR-be bevonható települések száma Hajdú-Bihar megyében 61, ez a megye minden települését figyelembe véve 74,4 %, ebben a számban két város, és 59 község található, ahol a lakosság lélekszáma nem éri el az 5000 főt. A két városban (Biharkeresztes és Tiszacsege) megfelelően működik a könyvtári ellátás nyilvános könyvtár fenntartásával. A fennmaradó 57 településből, a könyvtári szolgáltatások biztosítása érdekében 2015-ben Hajdú-Bihar megyében 42 település önkormányzata kötött megállapodást a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral, ez a bevonható települések arányában 68,8 %. Örömteli tény, hogy 2015-ben eggyel nőtt az ellátott települések száma, csatlakozott egy olyan település, ahol eddig nem működött könyvtári ellátás. A Bocskaikert önkormányzata úgy döntött, hogy 2015-től végre eleget tesz törvényi kötelességének és kötelező könyvtári szolgáltatást a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerével együttműködve oldja meg. Ezen a településen 2015-ig nem működött nyilvános könyvtári ellátás, csak iskolai könyvtár volt megtalálható a településen. Ennek kialakításában évekkel ezelőtt már részt vett a Megyei Könyvtár, dokumentumok felajánlásával és szakmai tanácsokkal segítettük az iskolai könyvtár beindulását. Az utóbbi években az iskolai könyvtárak helyzete sem teljes mértékben megoldott, így itt sem történt meg a könyvtár fejlesztése, sem infrastrukturális, sem állománygyarapítási, sem más szempontok szerint. Ebben a helyzetben így az iskolai könyvtár már nem tudta kielégíteni azokat a feladatokat, amelyeket megfeleltek volna az állampolgárok igényeinek. Ezen kíván változtatni a település önkormányzata és kialakításra kerül a nyilvános könyvtár. A szolgáltató hely kialakítása nagy feladat, melyet meg kell tenni ebben az évben. A megyében az 5000 lakos alatti települések sem mutatnak egységes képet, hiszen az aprófalvas településektől, ahol a lakosság száma nem éri el 500-at sem, a nagyobb lélekszámú községek is megtalálhatók. Itt a lakosság száma eléri a főt, vagy a fölött is van. A KSZR-hez társult települések száma lakónépesség szerinti megoszlás alapján: lakos között: 5 település lakos között: 12 település lakos között: 13 település lakos között: 12 település Összesen: 42 település A KSZR szolgáltatások nyújtására a Méliusz Juhász Péter Könyvtár jól képzett munkatársakkal rendelkezik. A munkát végző munkatársak több éves, évtizedes tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkeznek a megyei ellátás terén. A Megyei Könyvtár épülete infrastruktúrája minden tekintetben megfelel a KSZR szolgáltatások ellátására. A megyében a könyvtári ellátást gátló tényező a megye sajátosságából fakad, ez pedig nem mást, mind az elszegényedett önkormányzatok. Ez azt jelenti, hogy a településeknek nincs lehetősége és anyagi forrása a könyvtári és közösségi terek megújítására, amely az egyik legfontosabb lenne. Sajnálatos módon még a pályázati kiírások is olyan mértékű források meglétét, vagy későbbi biztosítását kérik, melyet a települési önkormányzatok nem bírnak teljesíteni. Amit a Megyei Könyvtár tenni tud az az, hogy a szolgáltató helyek állományát folyamatosan bővíti könyvekkel, folyóiratokkal, infokommunikációs eszközeit megújítja, korszerűsíti. Így a küldetését teljesíteni tudja, a megye területén élő lakosság számára biztosítja az információkhoz, a tudáshoz, a művelődéshez való hozzáférést a legmodernebb eszközökkel és módszerekkel. Emellett 5

6 rendelkezésre bocsátja azokat az információkat, melyekkel a helyi könyvtárosok közvetíteni tudják a használók felé a tudást. A 2014-es évben nagy segítséget nyújtott a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumának pályázata, amely lehetővé tette két szolgáltató hely berendezéseinek teljes megújulását ös évben is lehetőség nyílik erre, és újabb települések szolgáltató helyeit szeretnénk korszerűsíteni. Megvan azon települések listája, amelyek megújítására feltétlenül szükség van. Az önkormányzatokkal és a települések vezetőivel való kapcsolatnak köszönhetően több szolgáltató helyen is elindult a fejlődés. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015-ben is törekszik a legszélesebb szolgáltatási palettát nyújtani a szolgáltató helyek részére, és így a megye minden lakosának. Bízunk benne, hogy 2015-ben is érünk majd el sikereket a könyvtári ellátásban A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználási terve Hajdú-Bihar megye Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer évi költségvetési támogatásának felhasználási terve kiadások összesen % Személyi jellegű kiadások összesen Ft 2,42% Szakmai szolgáltatás megbízási díja munkakörön kívüli és munkaidőn túli feladatra Ft Közösségi programok előadóinak, oktatóinak és közreműködőinek megbízási díjai Ft Személyi juttatások járulékai összesen Ft 0,59% Személyi juttatások járulékai Ft Dologi kiadások összesen Ft 96,99% Dokumentumszolgáltatás Ft 45,96% Dokumentumbeszerzés összesen Ft 45,96% Könyv Ft Folyóirat, napilap Ft Nem hagyományos dokumentumok Ft Könyvtárközi kölcsönzés - egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése (postaköltség, csomagolás stb.) Információszolgáltatás Ft 2,61% Adattárak, adatbázisok szolgáltatás díja (pl. EBSCO), honlapfejlesztés, retrospektív feldolgozás, konverzió, oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának segítése Helyismereti információk biztosítása, digitalizálás Ft Közösségi szolgáltatás Ft 16,68% Digitális írástudás fejlesztés, információs műveltség elsajátításának, használóképzés, tanulási folyamatok támogatása, ODR-MOKKA működéséről tájékoztatás Ft 6

7 Olvasásfejlesztő, ismeretterjesztő, a könyvtár szolgáltatásait népszerűsítő programok, kulturális, közösségi rendezvények, egyéb programok, kiállítások szervezése Ft Könyvtárosképzés, továbbképzés Ft 1,34% Könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése, szakmai napok költségei (tanfolyamok költsége, utazás, csoportos étkezés) Ft Szolgáltatások szakmai anyagköltsége Ft 2,15% Szakmai nyomtatványok, vonalkód, könyvtámasz, címkék, filmulux, olvasójegy stb Ft Kültéri és beltéri táblák, feliratok, képkeretek, betűés szakjelzet készlet stb Ft Szolgáltatások infokommunikációs költsége 0 Ft 0,00% Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Szoftverüzemeltetés, licenc díj, portálszolgáltatás díja Szolgáltatások szállítási költsége Ft 4,03% Gépkocsi/könyvtárbusz üzemeltetés kiadásai (hajtóés kenőanyag, biztosítás, szerviz) Egyéb szállítási költség, csoportos utazás költsége Ft Postaköltség (egyéb postai küldemény) Szolgáltatások egyéb kiadásai Ft 1,34% Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, közbeszerzés költsége Egyéb általános költségek Irodaszerek, egyéb nyomtatvány Ft Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre - szolgáltatás vásárlása városi könyvtártól Szolgáltatások marketing eszközei Ft 1,34% Szolgáltatást népszerűsítő, tájékoztató kiadványok, programmeghívók, hirdetés, reklámköltségek Ft Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei Ft 14,79% Fejlesztő játékok, eszközök kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak, számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök Ft Szolgáltatások beruházási, fejlesztési költsége Ft 6,72% Számítástechnikai nagyértékű eszközök, szoftverek Ft Szállító jármű vásárlása Szoftver- és adatbázisfejlesztés Egyéb Egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható tétel 0 Ft 0,00% 7

8 épület belső felújítás.... Támogatás összesen Ft A Megyei Könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatásának további megléte igazán nagy előrelépés mind a kistelepüléseknek, mind a megyei könyvtárnak. Úgy látjuk, hogy így ez a támogatás 2015-ben is el fogja érni a célját, s valóban arra a területre és szakmai szolgáltatásokra fordítódik ahol, és amire a legnagyobb igény mutatkozik a megye lakossága irányából. Igyekszünk a kistelepülésekkel szorosan együttműködve, az igényeket, helyi sajátosságokat figyelembe véve maximálisan ellátni a könyvtárakat. Elsőként a megfelelő hely és az alapvető eszközök biztosításának további folytatása a legfontosabb feladatunk ebben az évben is. A polgármestereknek kiküldött kérdőívben minden területre megkértük az igényeket, ezt összesítettük, és csak ezután osztottuk el úgy a támogatást, hogy mindenhol a legfontosabb, a legsürgetőbb a legmegoldatlanabb problémát orvosoljuk. Így létrejött egy fontossági sorrend. A táblázatból látható, hogy elsődleges és legfontosabb a megfelelő mennyiségű dokumentum biztosítása, így ezek beszerzésére az összes támogatás 46 %-át kívánjuk fordítani. Ebből több mint 13 millió forintot könyv, és több mint 2 és fél millió forintot folyóiratok beszerzésére kívánunk fordítani. A könyv és a folyóiratok mellett más információhordozók beszerzésére is nagyobb arányban kívánunk fordítani, így hangoskönyveket és DVD-ket szerzünk be mintegy 1,5 millió forint értékben. A 2013-ban és 2014-ben megkezdett IKT eszközfejlesztést ebben az évben is folytatnunk kell, mert a korszerű szolgáltatásokat csak akkor tudjuk közvetíteni, ha a megfelelő technikai eszközök rendelkezésre állnak. Az elmúlt két év során megtapasztaltuk, hogy a szolgáltató helyeken rendelkezésre álló eszközök már nem felelnek meg és nem alkalmasak a mai kor követelményeinek teljesítésére, továbbá a számuk sem éri el az elégséges szintet, ezért további számítógépek beszerzésére és kiszállítására van szükség. Ugyanakkor az egyéb IKT eszközök fejlesztését is szorgalmaznunk kell, melyek a használóknak nyújtott szolgáltatásokhoz, a rendezvények megfelelő lebonyolításához nélkülözhetetlenek. Fontos feladatunk, hogy a 2015-ben csatlakozott településen a megfelelő könyvtári környezet kialakítását megtegyük. Ez külön feladat és költség, melyet meg kell tennünk. Mindezek mellett nagy hangsúlyt kap a könyvtári környezet korszerűsítése, így lehetőségeinkhez mérten ebben az évben is szeretnénk megújítani néhány könyvtár teljes berendezését, illetve több szolgáltató helyre kiegészítő könyvtári célbútorokat vásárolunk. A megfelelő könyvtári környezet kialakítása után igyekszünk megtölteni tartalommal a megújult könyvtárakat és közösségi tereket, így a könyvtári programok és egyéb rendezvények szervezésére helyezzük a hangsúlyt. A szolgáltatások népszerűsítését és az egységes arculat kialakítását elkezdtük 2013-ban, a tapasztalatok alapján ezt tovább erősítettük 2014-ben, de 2015-ben újra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk rá. 8

9 2. A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások 2.1. Állománymenedzsment Gyűjteményfejlesztés tervezett darabszám tervezett értéke Ft-ban Könyvbeszerzés Hangoskönyv beszerzés Folyóirat, heti-, napilap Nem hagyományos dokumentum (DVD) Egyéb Összesen Az elkövetkezendő évben is egyik legfontosabb feladatunk a szolgáltató helyek állományának folyamatos gyarapítása. Továbbra is kétféle módon kívánjuk ezt megtenni. Egyrészt a szolgáltató hely részére egyedi igényeket figyelembe véve rendeljük a dokumentumokat a könyvtáros együttműködésével, illetve az állományok forgatása csererendszer formájában. Ennek az a lényege, hogy a települések között 3 havi rendszerességgel cseréljük a dokumentumokat, mely alkalmanként db friss olvasnivalót jelent ez a helyi lakosságnak. A könyvek mellett az időszaki kiadványok megrendelését is fontosnak tartjuk, ezért minden könyvtár részére lehetőséget biztosítunk folyóiratok rendelésére. Ennek nagy a jelentősége, ezt az előző év tapasztalata is bizonyítja, ugyanis a könyvtárak jelentős részében 2012-ig alig járt folyóirat. Sok helyen csak 2013-ban a kiegészítő támogatásból indult újra a folyóiratok szolgáltatása, amelyet nagy örömmel vettek mind a könyvtárosok, mind a használók ben már természetesnek vették a könyvtárosok, hogy friss folyóiratok is megtalálhatók a polcaikon ben további példányszám bővítést tervezünk és a kínálatot is bővíteni kívánjuk. A hagyományos dokumentumok mellett igény szerint új típusú dokumentumokat is vásárolunk, így hangoskönyveket, DVD-ket, CD-ket. 9

10 Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása Állománymenedzsment Település Lakónépessége A településen helyben lévő dokumentumok száma (csereletét nélkül) A településen helyben lévő dokumentumok számának növekedése (csereletét nélkül) Elektronikus nyilvántartásba vett dokumentumok (%- ban) Elektronikus nyilvántartásba vett dokumentumok számának növekedése (%-ban) A szolgáltató hely dokumentumállománya elektronikus katalógusban: teljes mértékben feltárt (100 %) A szolgáltató hely dokumentumállományának növekedése az elektronikus katalógusban: teljes mértékben feltárt (100 %) Selejtezendő dokumentumok százalékos aránya (becslés %-ban) Selejtezendő dokumentumok tervezett százalékos aránya (becslés %-ban) Raktári jelzetek megfelelősége (0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott) Raktári jelzetek megfelelősége tervezett(0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott) Vonalkódolás (0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott) Vonalkódolás arányának tervezett növekedése (0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott) Összesen % 100% 22% 10% 14% 15% 77% 90% 17% 61% lakosú településen % 100% 18% 2% 10% 88% 94% 4% 63% lakosú településen % 100% 18% 7% 14% 16% 68% 84% 17% 58% lakosú településen % 100% 8% 10% 14% 14% 82% 92% 8% 45% lakosú településen % 100% 44% 16% 13% 15% 77% 93% 33% 69% A KSZR-be beszerzendő dokumentumok megfelelő feltárásának biztosításához az integrált könyvtári rendszer fejlesztése volt az első feladatunk. Ezt meg is tettük, de a használat során kiderül, hogy további újításokra, fejlesztésekre van szükségségünk, melyet 2015-ben meg kell valósítani. Ebbe az adatbázisba szeretnénk betölteni azon szolgáltató helyek állományát, amelyek már feldolgozásra kerültek, majd ezt követően a többi szolgáltató hely állományának retrospektív feldolgozása következik. Így létrejönne egy közös KSZR adatbázis, amely tovább csatolható majd a közös megyei katalógushoz. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár a dokumentumokat elektronikus nyilvántartásba veszi. Ez az elektronikus katalógus a Méliusz Könyvtár honlapján és a KSZR portálon elérhető és több szempontú visszakeresést biztosít. A szolgáltató helyek állományának elektronikus katalógusban való feldolgozását megkezdtük, ezt a munkát 2015-ben folytatni kívánjuk. Szakmai továbbképzések és egyéni konzultációk segítségével a könyvtáros kollégákat felkészítjük a dokumentumok feldolgozására és az elektronikus katalógus használatára. A feldolgozások előtt folyamatosan végezzük az állományok ellenőrzését, több szolgáltató helyen szükség van az állományokból való törlésre. Az előző években megkezdtük a raktári jelzetek pótlását, évre már csak néhány település állománya maradt, ahol szükséges a raktári jelzetek javítása és pótlása. A szolgáltató helyen dolgozó könyvtárosok a legtöbbet elvégezik. Több helyen azonban a Megyei Könyvtár Megyei módszertani osztályának munkatársai nyújtanak segítséget. Továbbra is számítunk az önkéntesekre és közmunkásokra, akik besegítenek e munkába. 10

11 Az állományok elektronikus feldolgozásával egy időben el kell kezdődnie a dokumentumok vonalkóddal való felszerelésének. Sajnos vannak olyan települési könyvtárak, ahol az állományok feldolgozása már megtörtént, de nincs ellátva vonalkóddal. Első lépésben ezen feladat megoldása a legfontosabb. Emellett több településen megkezdik az állományok elektronikus feldolgozását és a dokumentumok vonalkóddal való ellátását Dokumentumszolgáltatás Tervezett könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban 1 : A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött dokumentumok száma: eredetiben 1200 elektronikusan 100 fénymásolatban A tavalyi évben szomorúan tapasztaltuk, hogy nem növekedett olyan mértékben a könyvtárközi kölcsönzést használók száma, mint szerettük volna. Ezért 2015-ben a könyvtárközi szolgáltatás további népszerűsítésére van szükség. Ismét tájékoztató napot szervezünk, ahol újra bemutatjuk az ODR szolgáltatásait, illetve a helyszíni látogatások alkalmával minden esetben felhívjuk a szolgáltatásra a figyelmet. A lehetőséget tovább kell népszerűsítenünk, és ennek érdekében szórólapokat helyezünk el a szolgáltató helyeken és plakátokon is hirdetni fogjuk a szolgáltatást. A könyvtárosoknak bemutatásra kerül az országos lelőhely adatbázis, a MOKKA katalógusa, hogy ők is továbbnépszerűsítsék a lehetőséget. Ki kell használnunk a technika adta lehetőséget és a könyvtárközi kölcsönzés elektronikus formáját is növelni szeretnénk. Megismertetjük a dokumentumszolgáltatásnak ezt a módját is a könyvtárosokkal és a használókkal. Reményeink szerint eredményeket fogunk elérni és növekedni fog a könyvtárközi kölcsönzések száma Információs szolgáltatás A társadalom minden állampolgárának lehetőséget biztosítunk a tudáshoz és az információkhoz való hozzáféréshez. Ez különösen fontos a mai felgyorsult világunkban. Az iskolai oktatásban résztvevőkre különös gondot fordítunk, igyekszünk a dokumentumokat úgy vásárolni, hogy minél jobban illeszkedjen a tanulók érdeklődéséhez, fejlődésükhöz és az iskolai tananyaghoz. Ebben az évben újra erősíteni kell a könyvtári szolgáltatásokról való tájékoztatást a települések honlapjain. Ez azért okoz nehézséget, mert a települések honlapjának készítése az önkormányzat feladata. Sokszor előfordul, hogy elkészült a honlap, de a frissítés nem valósul meg megfelelően. Elkészült a közös KSZR portál, amelyre minden szolgáltató helynek külön megjelenési lehetőséget biztosítunk. Megtalálható itt a megye könyvtárainak listája névvel, címmel, elérhetőséggel. A honlapon is elérhetővé válnak a legfrissebb információk, jogszabályok, pályázati lehetőségek. Egy közös megyei és KSZR levelezőlistát is működtetünk, továbbá a telefonos, személyes kapcsolattartás mellett itt tudunk gyors és hatékony tájékoztatást nyújtani. 1 Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza 11

12 Minden településen odafigyelünk a helytörténeti cikkek, könyvek, folyóiratok gyűjtésére. Megismertetjük a könyvtárossal azokat a módszereket, eljárásokat, amelyekkel raktározhatja, kereshetővé teheti ezeket az adatokat. Emellett a Méliusz Könyvtár helytörténeti anyaga is a rendelkezésre áll. Megindult a helytörténeti anyag digitalizálása is, az ebből kialakult adatbázist bővíteni kívánjuk a kistelepüléseken megtalálható egyedi, máshol nem föllelhető helyi kiadványokkal is. A könyvtár olvasóinak, látogatóinak képzést szervezünk, ahol elsajátíthatják a digitális kompetenciákat, bővíthetik az információs műveltségüket. Tapasztalataink szerint elsősorban a nyugdíjasok körében van nagy sikere ezeknek a képzéseknek. Ők azok, akikkel meg kell ismertetni az új technikai eszközöket, az internet nyújtotta lehetőségeket, a kapcsolattartás új formáit és alternatíváit. Ők főként így tudják tartani a kapcsolatot a családjukkal, az unokáikkal, így találnak beszélgetőpartnereket, csoportokat, amelyek hasonló érdeklődésűek, nem válnak magányossá, nem válnak kirekesztetté. A fiatalabbak közül elsősorban az álláskeresők azok, akik szívesen jönnek a képzéseinkre. Állásokat keresnek, portálokat, ahol a lehetőségeket hirdetik. Önéletrajzot, motivációs levelet írnak, különböző önismereti teszteket töltenek ki. Sok kistelepülésen élő embernek nincs lehetősége és anyagi forrása, hogy rendelkezzen számítógéppel és internet előfizetéssel. A könyvtár az a hely, ahol lehetősége nyílik a számítógép és a világháló használatára, a képzések pedig segítenek abban, hogy elinduljanak a munka világába, avagy visszatérjenek oda. A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát a hangoskönyvek vásárlásával kívánjuk segíteni. A hangoskönyveket kölcsönözhetik és a könyvtárakban is használhatják az erre a célra telepített speciális felszerelésekkel ellátott gépeken. Terveink között szerepel, hogy lehetővé tesszük a számítógépek használatát is a fogyatékosok részére, illetve kiscsoportos és egyéni képzéseket szervezünk részükre. Külön figyelmet fordítunk a települések vezetőinek és könyvtárosainak az informálására, tájékoztatjuk az aktuális pályázati lehetőségekről, és szakmai segítséget nyújtunk a pályázat előkészítésében és elkészítésében Közösségi szolgáltatások A könyvtár ma Magyarországon a legfontosabb kultúrközösség: mindenkihez szól, az olvasni nem tudó, a halmozottan hátrányos helyzetű állampolgártól a tudós professzorig, a társadalomtól elzárkózva élőn át a közösségért élő emberekig. A könyvtári rendszer Magyarország legnagyobb kulturális intézményrendszere, melynek kiemelt feladata, hogy válaszokat adjon a társadalmi és gazdasági változások által felkeltett használói igényekre. Az összetett könyvtári feladatellátás megszervezésével az oktatási és a közösségi igényeket figyelembe vevő, hatékony, gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és értékteremtő könyvtárak működtetése a feladatunk. Olyan szolgáltató helyek kialakítása, amelyek egyenlő esélyű hozzáférést biztosítanak a kulturális értékekhez. Ezt egyrészt a dokumentumellátással, másrészt pedig a különböző kulturális és közösségi rendezvényekkel biztosítjuk. Támogatjuk az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését és a közösségépítő tevékenységekkel növeljük a társadalmi kohéziót. A programok szervezésénél, összeállításánál figyelünk arra, hogy a könyvtár élményt és inspirációt adjon a tanuláshoz, a munkához és a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Elősegíti a fizikai, mentális, illetve társadalmi hátrányokkal küzdő csoportok kulturális integrációját, nem utolsó sorban pedig támogatja a nemzetiségek identitásának megőrzését. Területünkön találkozhatunk a társadalom széles spektrumával, s ehhez kapcsolva a közösségi, kulturális programokat is széles területről tervezzük. A legapróbb falvakra is 12

13 szervezünk programokat, megszólítva a legfiatalabbtól a legidősebbig minden lakost. Úgy tervezünk, hogy a kompetenciafejlesztésen át, a funkcionális és digitális analfabetizmust leküzdve, az olvasási és szövegértési képességeket fejlesztve, vezető szerepet vállaljanak a könyvtárak az olvasáskultúra fejlesztésében és népszerűsítésében, együttműködve az oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézményekkel, a családokkal, a civil szervezetekkel, a piaci szereplőkkel. Most is, mint eddig minden évben, a Barátunk a könyv című olvasónapló pályázatban való részvételre sarkalljuk a települések gyermekeit. Bevonjuk a szolgáltató könyvtárakat a jelentős könyvtári rendezvényekbe, az Internet Fiesta, a Költészet Napja, az Ünnepi Könyvhét, az Őszi Gyermekkönyvnapok, az Összefogás és a Könyvtárak Vasárnapja. Ezeken kívül író-olvasó találkozókat, gyermekfoglalkozásokat, bábelőadásokat, rendhagyó tanítási órákat, kézműves foglalkozásokat, kiállításokat szervezünk. A jeles ünnepekre készülve és a helyi ünnepeket szem előtt tartva kapcsolódó programokat kínálunk, illetve továbbra is lehetőséget adunk a helyi íróknak és költőknek, hogy megismertessék munkásságukat a településen élőkkel. Az idei évben is két nagyobb, több települést érintő rendezvényt szervezünk. Mind a kettő a költészet napjához kapcsolódik. Ebben az évben is igyekszünk más közgyűjteményi intézményekkel együttműködni. A könyvtáros kollégák szakmai tájékozottságának és fejlődésének érdekében biztosítjuk a konferenciákon, tapasztalatcseréken és műhelytalálkozókon való részvételüket Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára A fogyatékkal élők számára is igyekszünk megfelelő dokumentumokat beszerezni (hangoskönyveket, zenei CD-ket). Igyekszünk a intézmény zenei részlegét is népszerűsíteni, és felhívni rá a szolgáltató helyek könyvtárosainak figyelmét. Fontosnak tartjuk, hogy a fogyatékkal élők ugyanolyan esélyekkel használhassák a könyvtárakat, mint az ép olvasók. A hangoskönyveket kölcsönözhetik és a könyvtárakban is használhatják az erre a célra telepített speciális felszerelésekkel ellátott gépeken. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy minden településen eljussunk a látás- és hallássérültekhez. A könyvtárosok külön gonddal, nagy odafigyeléssel szervezik a foglalkozásokat, előadásokat, ügyelve arra, hogy ez a néhány ember minden alkalommal kapjon meghívást mind írásban, mind szóban. Ebben az évben megpróbálkozunk informatikai megoldást találni arra, hogy a kihelyezett számítógépeket alkalmassá tegyük a látás- illetve hallássérült használók számára is Szakmai képzés, továbbképzés Megyei Könyvtár a szolgáltatások megszervezése érdekében a szolgáltató helyeken lévő, a helyi személyzet képzésére, illetve továbbképzésére ebben az évben is nagy hangsúlyt kíván fektetni. A korszerű könyvtári szolgáltatások közvetítésére az alábbi lehetőségeket tervezzük 2015-ben: szakmai napok megrendezése a Megyei Könyvtárban 2 alkalommal, konzultáció a személyes látogatások alkalmával, havi rendszerességgel minden szolgáltató helyen, írásos tájékoztatók készítése, 13

14 levelező listán történő folyamatos tájékoztatás, telefonos kapcsolattartás. A képzéseket, szakmai ismeretek fejlesztését az alábbi területeken tervezzük megtenni: A könyvtári munka alapvető szakmai és adminisztrációs ismereteinek átadása, A tájékoztató munkával kapcsolatos ismeretek átadása, A könyvtárközi kölcsönzéshez kapcsolódó információs, ODR működésével és a holnap használatához kapcsolódó, a kérések nyilvántartásával összegfüggő kérdések tisztázása, A Huntéka IKR rendszer használatával kapcsolatos ismeretek közvetítése, A helyismereti információk gyűjtésével, feldolgozásával, tárolásával összefüggő tudás átadása, A könyvtári rendszerben használható adatbázisok megismertetése. Ebben az évben két alkalommal tervezünk továbbképzést tartani szakmai napok formájában. E szakmai napokon az aktuális könyvtári információkról, az új szolgáltatásokról és a legalapvetőbb könyvtárosi feladatokról esik majd szó. Ezen kívül a Megyei Könyvtár munkatársai a helyszíni látogatások alkalmával mindig nyújtanak szakmai segítséget. Megtanítják a könyvtárosokat az adminisztrációs feladatok pontos elvégzésére, a könyvtári raktári rend kialakítására és megtartására, az alapvető olvasószolgálati munkafolyamatok elvégzésére. A KSZR levelező listán folyamatosan közvetítjük, és közvetíteni fogjuk az aktuális információkat, jogszabályokat, pályázati lehetőségeket, továbbképzéseket, módszertani ismereteket. Könyvtárunk módszertani csoportjának munkatársai telefonos, -es kapcsolattartás mellett továbbra is folytatják azt a hagyományos módszertani tanácsadást melynek során, a helyszínen szakmai beszélgetések során segítik a helyi kollégát problémáinak megoldásában. A helyszíni látogatások alkalmával a fenntartóval is folytatunk megbeszéléseket, a feladatok tisztázásában és a megfelelő körülmények biztosítása érdekében Eszközbeszerzés A kistelepülési ellátás szervezésekor a céljaink között szerepelt a szolgáltató helyek megfelelő infrastrukturális felszereltségének javítása, melyre alapozva közvetíthetők a korszerű könyvtári szolgáltatások. A legfontosabb az IKT eszközök közül a megfelelő számítógépek biztosítása. Elsődleges feladatunk volt az első fejlesztési évben, hogy minden településre minimum 1 számítógépet vettünk. Ezzel segítettük a könyvtáros munkáját és bővítettük az olvasók által használható számítógépek számát ben tovább kell erősíteni a IKT ellátottságot, és ezt nem csak a eszközök számbeli növekedése jelenti. A szolgáltató helyek zömében olyan eszközök, főleg számítógépek vannak, amelyek életkora 5-7 év vagy még több, ezek az eszközök szinte már teljesen használhatatlanok, illetve alkalmatlanok a mai igények teljesítésére ben további számítógépek beszerzésére van szükség, hogy a szolgáltatásokat biztosítani tudjuk. Fontos ez azért is, hogy a kialakított közös IKR adatbázis megfelelően tudjon működni, és a szolgáltató helyeken elkezdődhessen az állományok elektronikus feldolgozása. Az IKT eszközök fejlesztése a számítógépeken kívül a multifunkciós eszközök, digitális fényképezőgépek, projektorok, hordozható számítógépek, DVD lejátszók, televíziók 14

15 beszerzésére is kiterjed. Ezek mellett szükség van néhány diktafonra, videokamerára, videomagnó spirálozóra, laminálóra és egyéb adathordozók megvásárlására ben egy újabb kistelepülési önkormányzat csatlakozott a HBKSZR-hez. A településen eddig nem működött települési könyvtár, ezért szükséges a szolgáltató hely kialakítása. Biztosítani kell a megfelelő bútorzatot, technikai eszközöket, a dokumentumokat, a szükséges nyomtatványokat, kiegészítő kellékeket. E mellett szükséges további két szolgáltató hely megújítása is. A tervek között szerepel a könyvtárak belső tereinek megújítása, és a megfelelő könyvtári környezet kialakítása. Ehhez szükséges a könyvtári célú bútorok, és egyéb berendezési tárgyak (szőnyeg, függöny, paravánok, hirdetőtáblák) beszerzése. Bízunk benne, hogy ezek a fejlesztések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a használók minél könnyebben, gyorsabban, és jó minőségben jussanak hozzá az információkhoz. Beszerzendő eszköz megnevezése 2 A szolgáltató helyeken már meglévő eszközök száma összesen 2015-ban beszerezni kívánt eszközök darabszáma az állami támogatás felhasznál ásával Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei Fejlesztő játékok, eszközök 100 Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök részletezve: asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros) asztali számítógép+monitor használók számára hordozható számítógép (könyvtáros) hordozható számítógép (használók számára) projektor nyomtató szkenner 2 multifunkciós eszköz (nyomtató, szkenner) 10 digitális fényképező 10 vetítővászon 3 DVD lejátszó 3 televízió 3 videomagnó diktafon 3 videokamera 2 spirálozó 5 lamináló ban beszerezni kívánt eszközök darabszáma egyéb forrásból Szolgáltatások beruházása, fejlesztése Számítástechnikai nagyértékű eszközök: asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros) 10 asztali számítógép+monitor használók számára 10 hordozható számítógép (könyvtáros) hordozható számítógép (használók számára) projektor 5 2 a táblázat sorai tetszés szerint bővíthetőek 15

16 nyomtató szkenner DVD lejátszó televízió számítástechnikai szoftver 20 szállító jármű vásárlása szoftver- és adatbázisfejlesztés egyéb 2.8. A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatás A Megyei Könyvtár kistelepülések részére vállal egyéb szolgáltatásokat is, így az egyik a könyvtári dokumentumok újrakötése. Igyekszünk az elhasználódott, de javítás után még használható könyveket kijavítani, vagy újraköttetni. A folyamat úgy zajlik, hogy a könyvtáros kiválogatja, figyeli és összegyűjti azokat a dokumentumokat, könyveket, melyek a használat során megsérültek, elhasználódtak, rongálódtak. A megyei könyvtár módszertanos munkatársai a látogatások alkalmával megtekintik, s ha arra megfelelőnek ítélik, akkor beszállítják a központi könyvtárba és a kötészetben kijavíttatják, újra köttetik. Ehhez év elején készítettünk egy tervet, és ennek megfelelően fog zajlani a munka. A további szolgáltatások közé sorolható a pályázati lehetőségek feltérképezése, a figyelemfelhívás és a segítségnyújtás a pályázat előkészítésében és elkészítésében. Ebben az évben is aktívan részt veszünk a NKA Közgyűjteményi Kollégiuma által kiírt szakmai eszközfejlesztési pályázatban. A szolgáltató könyvtár biztosítja a könyvtári munkához kapcsolódó és feltétlenül szükséges ügyviteli nyomtatványok biztosítását. Ezeket az előzetes igények felmérése után szállítjuk a szolgáltató helyekre. A Megyei Könyvtár, mint ahogy azt eddig is tette, megszervezi a könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, illetve az ehhez kapcsolódó adatgyűjtést is segíti, ellenőrzi. A Megyei Könyvtár személyes, telefonos, és es formában is végzi a módszertani tanácsok nyújtását a könyvtárosok részére. Az adatgyűjtéshez szükséges nyomtatványok kitöltésének fontosságára való figyelemfelhívás, a fogalmak tisztázása, magyarázata is folyamatos feladatunk. A könyvtár alapdokumetumainak rendezése, a nyilvántartások vizsgálata, a szükséges nyomtatványok (munkanapló, beiratkozási napló, olvasójegy, színcsík, olvasói tasak stb.) beszerzése is állandó feladat. Végezzük a szolgáltató helyek állományának ellenőrzését, felhívjuk a figyelmet a elavult dokumentumok kivonására, és a megfelelő raktári rend kialakítására. 3. Szolgáltató könyvtár Intézményünk Méliusz Juhász Péter Könyvtár a volt megyei és városi könyvtár összevonásából jött létre január 1-én. Az új, összevont intézmény nagy átalakulás eredményeképpen jött létre. A volt városi könyvtár 3 fiókkönyvtára a Méliusz Juhász Péter Könyvtár központi épületében került elhelyezésre. Így a központi, Bem téri épületbe került a Zenei könyvtár, a Helytörténeti Fotótár és a Központi Olvasóterem állományának egy része is. Az integráció eredményeképpen a gyűjtemény kiegészült a Helytörténeti Fotótár állományával. Az archívumban elsősorban a város legfontosabb társadalmi és kulturális eseményeiről, tárgyi emlékeiről található fotódokumentáció: eredeti fényképek és 16

17 reprodukciók. A felvételek a következő témaköröket ölelik fel: városkép, városépítészet, településtörténet, iskolatörténet, képző-, szép- és iparművészet, nevezetes személyiségek és rendezvények, évfordulók, közlekedés, mezőgazdaság, kereskedelem, egészségügy, jelentős események. A kb darabos gyűjtemény kb. 20 %-a a megyei településeket, ill. a megyén kívüli településeket mutatja be. A másik jelentős gyűjtemény a Zenei Könyvtár gyűjteménye mely közel db dokumentum, ezek között található könyv, kotta, zenei CD, hanglemez, kazetta, és DVD. A megyei ellátás tekintetében így újabb szolgáltatással tudjuk kiszolgálni a megye lakosságát. Ehhez társul még a fiókkönyvtárak állománya, melyek mind-mind a gyűjtemény gyarapodását jelentik. Az összevonással így egy olyan intézmény jött létre, amely teljes mértékben alkalmas arra, hogy erre támaszkodva egy korszerű és minden igényt kielégítő ellátást valósítsunk meg Hajdú-Bihar megye kistelepülésein. A megújult Méliusz Juhász Péter Könyvtár így a Bem téri épületen kívül 12 fiókkönyvtárral várja az olvasókat. Az intézmény infrastrukturális állapota összességében megfelelő, a Bem téri épület a legmodernebb technikával és technológiával épített könyvtár. A fiókkönyvtárak közül néhányban szükségessé vált a felújítás, illetve a Bem téri épület napkollektorokkal való ellátása az idén megtörtént, ezzel az üzemeltetési és fenntartási költségek csökkenthetők. A központi épület, melyből kiindulva zajlik a megyei ellátás, minden tekintetben megfelelőnek mondható. Minden egy helyen van a 4200 m 2 -es épület 4 szintjén (pince, földszint, I. és II. emelet) megtalálható az idegen nyelvi részleg, a gyermekkönyvtár, a helyismereti és fotótár, a zenei könyvtár, tágas olvasóterem 12 fős számítógéppel, internettel és projektorral felszerelt oktatóterem, amely alkalmas képzések lebonyolítására; és egy 82 fős előadóterem, amely előadások, találkozók, konferenciák szervezésére alkalmas. További korszerűsítésre szorul a KSZR adatait tartalmazó IKR adatbázisának fejlesztése, mely már kialakításra került, de további megújításra szorul. A szolgáltatások népszerűsítése, és az információszolgáltatás alapja, az interneten való megjelenés. A megyei portál létrehozása megtörtént, az arculatának kidolgozása folyamatban van, és az adatok feltöltése folyamatosan zajlik. Fontos lépés lesz a megyei helyismereti adatokat feldolgozó Jadox rendszer fejlesztése, amit feltétlenül meg kell tenni, mert az dokumentumok feldolgozása, és visszakeresése csak így oldható meg. Ez a rendszer teremtette meg a lehetőséget a digitalizált dokumentumok tárolására és szolgáltatására, ez lehet a majdani digitális könyvtárunk alapja. A kistelepülések részére nyújtott szolgáltatások megfelelő minőségű ellátása érdekében át kell gondolni, hogy az intézményben rendelkezésre álló humán erőforrást hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban a szolgáltatások nyújtására bevonni. 4. Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása A KSZR tagkönyvtáraiban elsődleges feladatunk, hogy az olvasót esztétikus, rendezett, tiszta környezet fogadja; a könyvtáros/ok legyenek udvariasak, készségesek, a keresés legyen eredményes; kényelmes helyet kapjon az irodalomkutatáshoz; a szakirodalom legfrissebb kiadásai, és széles választéka álljon rendelkezésére. Az évtizedek során ezek az igények tovább bővültek. A könyvtáros feladata aki a minőségirányítás középpontjában áll az ügyfelek, használók folyamatosan növekedő, változó igényeit figyelni, és ennek megfelelően intézkedni. Nemcsak a meghatározott igényeket (pl. helyben használat, kölcsönzés, tájékoztatás) szükséges megismerni, hanem célszerű a látens igények (amelyeknek az ügyfél nincs tudatában) felméréséhez meghatározott kutatásokat a fejlesztés, tervezés fázisában is végezni. 17

18 A használók igényeinek felméréséhez jól bevált módszer a megfelelően összeállított kérdőíven történő kérdezés, és ami még lényegesebb a kapott válaszok elemzése, értékelése és közzététele. Ebben az évben a KSZR tagkönyvtáraiban kihelyezzük ezeket a kérdőíveket, év végén pedig elemezzük, értékeljük, levonjuk belőlük a megfelelő következtetéseket. Nem maradhatnak el a javító intézkedések, sőt a jól megtervezett megelőző intézkedésekkel megakadályozható, hogy ugyanaz a probléma újra előfordulhasson. Más szóval, törődni kell az olvasóval. Az utóbbi években jelentősen megváltoztak az olvasói szokások: a könyvtárhasználók létszáma megnövekedett, ugyanakkor más jellegű könyvtári szolgáltatásokra (elektronikus) is igény van. Ennek megvalósítására pedig a kommunikációs és információs technológiákkal a technika fejlődése tág teret nyitott arra, hogy az éppen adott könyvtár szolgáltatásain kívül a használók egy virtuális könyvtárban barangolhassanak a világ legjelentősebb könyvtári állományai és információi között. A külső körülmények (globalizáció, információs társadalom kialakulása, jogi szabályozások, szabványok, irányelvek egységesedése stb.) változása, a technika fejlődése adta lehetőségek (virtuális könyvtár) és a használók megváltozott igényei a könyvtárakat új szerepkörhöz juttatták, a könyvtár stratégiai intézménnyé változott, amely a kormányprogramokban is helyet kapott. Fontosnak tartjuk, hogy a könyvtár minden dolgozója (a vezetőséggel az élen) ismerkedjen meg a minőségirányítás alapfogalmaival, és azonosuljon a minőségszemlélettel. A könyvtáros higgyen benne, hogy a minőségirányítási rendszerben való működés a könyvtár színvonalát emeli. Ezt megfelelő oktatással lehet elérni. Kiinduló helyzetfelmérést kell végezni, amely kiterjed a minőségirányítási rendszer minden elemére: vezetés (szemléleti kérdés), minőségügyi stratégiai terv, humán és tárgyi erőforrások biztosítása, a szolgáltatási folyamatok áttekintése ellenőrzési metodikák, teljesítménymérés- és értékelés, használói elégedettség felmérése, értékelése, javító intézkedések, a dolgozók elégedettségének mérése, statisztikák készítése, értékelése, szervezeti kultúra, a könyvtár társadalmi hatásának vizsgálata. A feltárt gyenge pontok -at elemezzük, intézkedési tervet készítünk az ún. SWOTanalízis alkalmazásával. A dolgozók elégedettségét is mérjük megfelelő kérdőíveket állítunk össze, kitöltetjük, elemezzük a javaslatokat, intézkedési tervet készítünk. A használók elégedettségének mérésére 2015-ben, elsőként, mi a kérdőíves módszert választjuk. 5. Kommunikáció dokumentálása A Méliusz Juhász Péter Könyvtár minden megtesz a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltatásainak megismertetése, népszerűsítése érdekében. Igyekszünk minden eseményről tájékoztatni a média képviselőit. A könyvtárosoknak szervezett tájékoztató napokra meghívjuk az önkormányzat képviselőit. A sajtóval kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően sikerülhet szélesebb körben megismertetni a KSZR-t. A megújult könyvtári terek átadásakor igyekszünk minél tágabb körben hirdetni az eseményt és kommunikálni a lehetőséget. A helyi sajtótermékekben tesszük közzé felhívásainkat, és tájékoztató anyagainkat. A kistelepüléseken megvalósításra kerülő programokat, eseményeket a helyi információs forrásokban és a Megyei Könyvtár külön erre a célra készített portálján is megjelenítjük. Minden településen elkészült az egységes könyvtári szolgáltató helyet jelölő tábla, amely felhívja a figyelmet a szolgáltatás helyére. E mellett minden rendezvényről készülnek fotók, esetleg videofelvétel, amelyek a már említett honlapra kerülnek fel és tekinthetők meg. 18

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE 2016 Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely MUNKATERV A BERZSENYI

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE 4026 DEBRECEN, BEM TÉR 19. DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT IGAZGATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Szervezeti kérdések.. 3. II. Szakmai működés.. 4. 1. Alapító okiratban

Részletesebben

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR, SALGÓTARJÁN, KASSAI SOR 2. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE SZEGED, DÓM TÉR 1-4. INTÉZMÉNYVEZETŐ: 1 I. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR SZERVEZETI ALAKULÁSA: A magyar könyvtárügy területén 2012-ben elkezdődött jelentős

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER AJÁNLÁS P I L L A N A T K É P E K M ak l ár r l ny ár n ő ri nyán H aj ó s M i s k e K ö nyv t ár b us z I I. - P é c s Nyárlőrinc B ut yk a Dunaegyháza GONDOLATOK

Részletesebben

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. BEVEZETÉS Történetének újabb fordulópontjához érkezett könyvtárunk 2013. január 1-jén: a 2012 őszén elfogadott kulturális és költségvetési törvények

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT 2014. MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT 2014. MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

Munkaterv a 2007. évre

Munkaterv a 2007. évre Munkaterv a 2007. évre A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2007. évre meghatározott céljai és feladatai a 2002 óta folyó stratégiai terv időarányos megvalósítása és a könyvtár szolgáltatásainak, működtetésének

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA

Részletesebben

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1.1. Típusa: Iskolai könyvtár 1.2. Címe: 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 3. 1.3. Létesítés időpontja: 2003. 1.4. Alapterülete: 35 m2 1.5. Nyitva tartás: Hétfő: 11.30-16.30

Részletesebben

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük.

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. I. Az intézmény m ködése, személyi, tárgyi feltételeinek

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2016. február Tartalomjegyzék I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Tomasovszki Anita igazgató 2016. április 18. I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója Debrecen, Bem tér 19/D Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató 2015. február 23. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2015. évi szakpolitikai célokhoz kapcsolódó programok

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Arany János Utcai Óvoda INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA SZENTLŐRINC 2010. Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR

MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ 2010. ÉVI MUNKATERV Készítette: Borkuti László igazgató Általános helyzetkép Miskolci Városi Könyvtár múlt évi legjelentősebb eseménye, hogy az utolsó negyed

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE A ŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2013 A ővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága 2013. április 18-i ülésén megtárgyalta a ővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2013. évi munkatervét és a 31/2013.(IV.18.)

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 1/107 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap... 3 2. Az intézmény bemutatása... 6 3. Önértékelési

Részletesebben

Tehetségpont. Verzió: 04. Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzata

Tehetségpont. Verzió: 04. Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzata Tehetségpont Verzió: 04 Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzata A Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzatának célja, hogy szabályozza azokat a tevékenységeket,

Részletesebben

Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról. Szeged. Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató. 2014. január 27.

Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról. Szeged. Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató. 2014. január 27. A Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról Szeged Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató 2014. január 27. Tartalom 1. Középpontban az OLVASÁS... 2 1.1. Az év során történt

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvtári szabályzata Tartalomjegyzék: SZABÁLYZAT 3 I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 3 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 3 AZ ISKOLAI

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2007.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2007. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2007. EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2007...3 I. HELYZETELEMZÉS...3 SWOT analízis...3 II. ELÉRENDŐ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 9700 SZOMBATHELY, DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI BEOSZTÁSRA a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószám: 37-5/2016/3 Pápa, 2016. április 4. pályázó: Dr. Császár

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat 214 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2011 Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat VÉR ANDRÁS TENK ANTAL CSER JÁNOS Kulcsszavak: mintagazdasági hálózat, együttműködési formák, továbbfejlesztési lehetőségek.

Részletesebben

INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI

INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár STRATÉGIAI TERVE 2014-2020 2014. december 1. Tartalomjegyzék I. Helyzetkép... 4 II. A 2014-2020 közötti időszak stratégiai tervezését

Részletesebben

MILYENEK? Kérdıíves vizsgálat az iskolai könyvtárak állapotáról a fıvárosban

MILYENEK? Kérdıíves vizsgálat az iskolai könyvtárak állapotáról a fıvárosban MILYENEK? Kérdıíves vizsgálat az iskolai könyvtárak állapotáról a fıvárosban A fıvárosi intézmények vezetése, könyvtárostanárai számára nem újdonság, hogy a Mérei Pedagógiai Intézet szervezésében 2008

Részletesebben

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Teljes körű Intézményi Belső Önértékelési Szabályzata

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Teljes körű Intézményi Belső Önértékelési Szabályzata Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Teljes körű Intézményi Belső Önértékelési Szabályzata Készült: 2015 08.24. Készítette: Buc Horváth Gabriella Óvodavezető 1 Tartalom: 1. A Pesterzsébeti Gézengúz óvoda Belső

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

Pályázat. Berettyóújfalu

Pályázat. Berettyóújfalu Pályázat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A. alapján kiírt A BERETTÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Informatikai szabályzat 1 (SzMSz I.13. számú melléklete) 1 Az Informatikai szabályzatot a Szenátus 126/2010. (IX.29.) sz. határozatával fogadta el, hatályos 2010. október

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Az év könyvtára 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázata 2008.

Az év könyvtára 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázata 2008. Az év könyvtára 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázata 2008. -1- Tartalom PÁLYÁZATI ADATALAP...3 1. adatcsoport... 3 Az intézmény neve, címe... 3 2. adatcsoport... 3 Elektronikus szolgáltatások...

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020 Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020 Összeállította az Országos Idegennyelvű Könyvtár Minőségirányítási Testülete Elnök: Dr. Papp Anna Mária Tagok: Engel Judit Horváth István Kiss

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata Pilis Város Önkormányzata 2014. június Türr István Képző

Részletesebben

Technikai és szervezési feltételek. Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése projekt rendezvényeivel kapcsolatos elvárások

Technikai és szervezési feltételek. Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése projekt rendezvényeivel kapcsolatos elvárások Technikai és szervezési feltételek Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése projekt rendezvényeivel kapcsolatos elvárások A várt ajánlat tartalmára vonatkozó egyéb kikötések, melyeket az Ajánlattevő az

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben