MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ"

Átírás

1

2 MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA 2

3 Tartalom 1 1. Helyzetkép Csongrád megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználási terve A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások Állománymenedzsment Gyűjteményfejlesztés Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása Dokumentumszolgáltatás Információs szolgáltatás Közösségi szolgáltatások Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára Szakmai képzés, továbbképzés Eszközbeszerzés A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatás Szolgáltató könyvtár Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása Kommunikáció dokumentálása A tartalomjegyzék a dokumentum szöveges részének véglegesítése után frissítendő! 3

4 1. Helyzetkép 1.1. Csongrád megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az évi CXL. törvény 64. alapján szabályozott széles szakmai kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatás-szervezést, helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent. Könyvtárak Könyvtára k száma (db) 2013 Könyvtár ak száma (db) 2014 Lakosságs zám összesen 2013 Könyvtárellátá si Szolgáltató helyek megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen ebből könyvtárbusszal ellátott település megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen ebből könyvtárbusszal ellátott település megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen ebből könyvtárbusszal ellátott település megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen Összesen Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás alapján A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyek száma ebből megkötött megállapodások száma 0 4

5 A Csongrád megyei szolgáltató helyek területi elhelyezkedése (kiemelve a három ez évi csatlakozó) A 2014-évre 28 kistelepülési önkormányzatnak van együttműködési megállapodása a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral a könyvtárellátási szolgáltatási rendszer működtetésére, így a szóba jöhető 5000 lakos alatti települések 56 %-a tartozik a rendszerhez. A rendszer által nyújtott szolgáltatás a megye lakosságának 9.4 %-át érinti. (Csongrád megye lakosainak száma január 1-ei Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala általi lakosságszám alapján fő) A KSZR szolgáltatáshoz ebben az évben a rendelkezésre álló forrásaink: az állami kiegészítő támogatás ,- Ft a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár humán erőforrása az önkormányzatok kulturális normatív támogatása a lehetséges pályázati támogatások A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a törvényi előírások figyelembe vételével és a könyvtár küldetésnyilatkozatával összhangban a kistelepülési könyvtárellátás terén 2014-ben a következő feladatok megvalósítására helyezi a hangsúlyt: a szolgáltató helyeknek új dokumentumokkal (könyv, időszaki kiadvány, nem hagyományos dokumentum DVD, diafilm) való ellátása a beszerzett dokumentumok nyilvántartása, az OPAC-ban való feltárása, retrospektív katalóguskonverzió, állományellenőrzések végzése 5

6 könyvtárközi kölcsönzés keretében az egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése, közvetítése, ennek érdekében hangsúlyosabb szolgáltatásnépszerűsítés korszerű technikai eszközök beszerzése a szolgáltató helyek belső egységes arculatának kialakítása könyvtári közösségi kulturális rendezvények szervezése a szolgáltató helyek munkatársainak képzése, alapfokú tanfolyam tartása fokozottabb KSZR szolgáltatásnépszerűsítés, hírlevél beindítás, tudatosabb sajtómegjelenítés, helyi újságokkal való kapcsolatfelvétel, az önkormányzati honlapokon való megjelenés a szolgáltató helyek helyismereti anyagának feltérképezése a KSZR szolgáltatások minőségi követelményeiről szóló szabályzat összeállítása felhasználói elégedettségmérések 1.2. A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználási terve A Csongrád megye Könyvtárellátási Szolgáltatásának évi költségvetési támogatásának felhasználási terve kiadások összesen Személyi jellegű kiadások összesen ,3% Szakmai szolgáltatás megbízási díja munkakörön kívüli és munkaidőn túli feladatra Közösségi programok előadóinak, oktatóinak és közreműködőinek megbízási díjai Személyi juttatások járulékai összesen ,6 % Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások összesen % Dokumentumszolgáltatás % Dokumentumbeszerzés összesen % Könyv Folyóirat, napilap Nem hagyományos dokumentumok Könyvtárközi kölcsönzés - egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése (postaköltség, csomagolás stb.) Információszolgáltatás 0 0 Adattárak, adatbázisok szolgáltatás díja (pl. EBSCO), honlapfejlesztés, retrospektív feldolgozás, konverzió, oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának segítése Helyismereti információk biztosítása, digitalizálás Közösségi szolgáltatás % Digitális írástudás fejlesztés, információs műveltség elsajátításának, használóképzés, tanulási folyamatok támogatása, ODR-MOKKA működéséről tájékoztatás 6

7 Olvasásfejlesztő, ismeretterjesztő, a könyvtár szolgáltatásait népszerűsítő programok, kulturális, közösségi rendezvények, egyéb programok, kiállítások szervezése Könyvtárosképzés, továbbképzés ,6 % Könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése, szakmai napok költségei (tanfolyamok költsége, utazás, csoportos étkezés) Szolgáltatások szakmai anyagköltsége ,55 % Szakmai nyomtatványok, vonalkód, könyvtámasz, címkék, filmulux, olvasójegy stb Kültéri és beltéri táblák, feliratok, képkeretek, betű- és szakjelzet készlet stb Szolgáltatások infokommunikációs költsége ,8 % Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Szoftverüzemeltetés, licenc díj, portálszolgáltatás díja Szolgáltatások szállítási költsége ,3 % Gépkocsi/könyvtárbusz üzemeltetés kiadásai (hajtó- és kenőanyag, biztosítás, szerviz) Egyéb szállítási költség, csoportos utazás költsége Postaköltség (egyéb postai küldemény) Szolgáltatások egyéb kiadásai % Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, közbeszerzés költsége Egyéb általános költségek Irodaszerek, egyéb nyomtatvány Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre - szolgáltatás vásárlása városi könyvtártól Szolgáltatások marketing eszközei ,1 % Szolgáltatást népszerűsítő, tájékoztató kiadványok, programmeghívók, hirdetés, reklámköltségek Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei ,6 % Fejlesztő játékok, eszközök kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak, számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök Szolgáltatások beruházási, fejlesztési költsége % Számítástechnikai nagyértékű eszközök, szoftverek Szállító jármű vásárlása Szoftver- és adatbázisfejlesztés Támogatás összesen

8 2. A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások 2.1. Állománymenedzsment Gyűjteményfejlesztés tervezett darabszám tervezett értéke Ft-ban Könyvbeszerzés Folyóirat, heti-, napilap Nem hagyományos dokumentum (DVD) Egyéb Összesen A szolgáltató helyek könyvtári állományának vásárlással történő gyarapítását a könyvtári szolgáltatást biztosító helyi kolléga közreműködésével tervezzük végezni. Negyedévente egy elektronikus könyvajánló listát, félévente egy nem hagyományos dokumentumokat tartalmazó listát küldünk ki a szolgáltató helyekre, melyekből a megadott összeghatárig kérhetnek új címeket a kollégák. Könyvtárunk 2014-ben is a Líra könyvesbolttól tervezi megvásárolni az új kiadványokat, az könyvesbolttal történő együttműködési megállapodásunk alapján a bolt átlagban 30 % kedvezményt tud biztosítani az eredeti vételárból. A szolgáltató helyek által kért időszaki kiadványok 2014-re történő előfizetése megtörtént az elmúlt év ősszén, az új csatlakozó könyvtárak számára pedig most év elején fizettünk elő az általuk kért kiadványokra. Az egyéves újság, folyóirat használati tapasztalat alapján, ha kell, módosítjuk a korábbi címeket, rendeljük majd meg a 2015-évre az időszaki kiadványokat. Szolgáltató helyi igény alapján, egy könyvtárnak vásárolni fogunk diafilmeket. Hangoskönyvek vásárlását erre az évre nem tervezünk, 10 szolgáltató hely gyűjteményének része a hangos könyv. Használatukat illetően ezeknek a gyűjteményrészeknek a kihasználtsága minimális mindazok ellenére, hogy a könyvek hallgatásához szükséges hordozó is a rendelkezésre áll, mind a hordozót, mind a hangos könyvet is lehet kölcsönözni. A 28 szolgáltató hely közül 5 település van, ahol nemzetiségiek is élnek. Természetesen az ő igényeiket is figyelembe vesszük az új dokumentumok vásárlása során. 8

9 Település Lakónépessége A településen helyben lévő dokumentumok száma (csereletét nélkül) A településen helyben lévő dokumentumok számának növekedése (csereletét nélkül) Elektronikus nyilvántartásba vett dokumentumok (%-ban) Elektronikus nyilvántartásba vett dokumentumok számának növekedése (%-ban) A szolgáltató hely dokumentumállománya elektronikus katalógusban: teljes mértékben feltárt (100 %) részben feltárt (becslés %-ban) A szolgáltató hely dokumentumállományának nem érhető el (0 %) növekedése az elektronikus katalógusban: teljes mértékben feltárt (100 %) Selejtezendő dokumentumok százalékos aránya (becslés %-ban) Selejtezendő dokumentumok tervezett százalékos aránya (becslés %-ban) Raktári jelzetek megfelelősége (0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott) Raktári jelzetek megfelelősége tervezett(0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott) Vonalkódolás (0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott) Vonalkódolás arányának tervezett növekedése (0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott) Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása Összesen lakosú településen lakosú településen lakosú településen lakosú településen A szolgáltató helyek számára a Somogyi-könyvtár által szerzeményezett könyvek a Corvina rendszerbe kerülnek feltárásra, a külön létrehozott CSMDB adatbázisban. A már valamilyen integrált rendszerben (HUNTÉKA és SZIRÉN) feltárt, más adatbázisban lévő állományok konvertálása elkezdődött 2013-ban, a konvertált állományok ellenőrzése, javítása folyamatban van. A konvertálás befejezése után a rendszerben lévő szolgáltató helyek 54 %-ában lesz azonos a könyvtári rendszer ben 8 szolgáltató hely állományát szeretnénk retrospektív feltárni. (Árpádhalom, Nagytőke, Székkutas, Pusztaszer, Öttömös, Óföldeák, Kübekháza, Pusztamérges) Ezeken a helyeken a vonalkóddal is ellátjuk az állományt. Erre az évre váró feladatok közé tartozik még egy szolgáltató hely állományának a konvertálása Huntékából Corvinába (Maroslele) Itt a vonalkódolás kész. Várhatóan egy szolgáltató helyen befejeződik (Csengele) az állomány Corvina rendszerbe való felvitele a könyvek vonalkódolásával együtt. Az állomány leválogatását 7 településen tervezzük elvégezni (Csanytelek, Kiszombor, Maroslele, Óföldeák, Öttömös, Pitvaros, Szegvár) Állomány ellenőrzést 9 szolgáltató helyen (Nagytőke, Nagylak, Árpádhalom, Székkutas, Pusztaszer, Kübekháza, Óföldeák, Öttömös, Szegvár) tervezzünk erre az évre. Amennyiben terveinket sikerül megvalósítani a katalóguskonverzióval, akkor 2014 év végére az lakosú szolgáltató helyeken teljes körűen az állomány 100 %-a lesz kereshető az OPAC-ban. Az lakosú települések állományának pedig 66 %-a lesz elektronikusan elérhető. 9

10 2.2. Dokumentumszolgáltatás Tervezett könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban 2 : A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött 150 dokumentumok száma: eredetiben 150 elektronikusan fénymásolatban A Somogyi-könyvtárban a könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása már második éve az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer megújult webes rendszerével történik. Az ODRportálon közzétett statisztika szerint a könyvtárunkhoz érkezett kérések számát illetően ban országosan az 5. helyen végeztünk. Nemcsak a hozzánk beérkező kérések száma emelkedett 2013-ban, hanem nőtt az eredeti dokumentummal teljesített kérések száma is, 2013-ban 1992 könyvet küldtünk el könyvtárközi kölcsönzésben. Szabályváltozás miatt, július 1-től a Magyar Posta a 324 mm x 229 mm x 24 mm-es méret feletti küldeményeket csak könyvelten veszi fel. A könyvtárközi kölcsönzés keretében elküldött csomagok nagy része meghaladja a megadott méretet, a váratlan többletköltség ellenére is a Somogyi-könyvtár a megye könyvtárait segítendően átvállalja a postaköltséget is amennyiben a könyvtár szolgáltatását veszik igénybe. Mint ODR szolgáltató könyvtárnak nagyon fontos, hogy az ODR szolgáltatást minél többen vegyék igénybe, ezért minden KSZR szolgáltató könyvtárnak, akik még nem rendelkeztek ODR azonosítóval, megkértük az azonosítót, így minden könyvtár elérheti a rendszert. Erre az évre tervezzünk a szolgáltató helyek munkatársainak egy 30 órás tanfolyamot, melynek keretében az ODR szolgáltatásról, működéséről, a kérések beküldésének adminisztrációjáról is szó lesz. A levelező rendszeren keresztül folyamatosan hívjuk fel a kollégák figyelmét erre a szolgáltatásra. Javasoljuk nekik, hogy a különböző közösségi oldalakon is népszerűsítsék az ODR szolgáltatást, hívják fel a felhasználóik figyelmét a rendszer által igénybe vehető szolgáltatás előnyeire. Ebben az évben a központi plakátok mellé egy általunk készített plakátot is eljuttatunk a településekre Információs szolgáltatás A szolgáltató helyek munkatársainak egy 30 órás ismeretátadó-felújító tanfolyamot szervezünk, ahol többek között szó lesz a könyvtári rendszerben elérhető adatbázisokról, az ODR szolgáltatásokról, könyvtárhasználati órák tartásának módszertanáról. Könyvtárunk honlapján olvasható a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott kszr-es szolgáltatások köre valamint a szolgáltató helyek elérhetőségei. Ebben az évben tervezzük ennek a résznek a bővítését. A résznél pedig folyamatosan közlünk kszr-es híreket. 2 Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza 10

11 2014-ben nagyobb hangsúlyt fektetünk a valóban frissülő önkormányzati honlapokon való információk naprakésszé tételére. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárnak a térségben komoly szerepe van az e- Tanácsadó képzésben, a digitális írástudás megszerzéséhez szükséges felhasználói tanfolyamok tartásában. A KSZR szolgáltató helyek közül ebben az évben két helyszínre tervezünk e- ügyintézéssel kapcsolatos tanfolyamot. A három-három alkalomból álló tanfolyam tematikáját a helyi igények figyelembe vételével állítjuk össze. A pályázati lehetőségektől folyamatosan tájékoztatjuk a kollégákat a levelező listán. A Somogyi-könyvtár 1973 óta gyűjti és folyamatosan és tárja fel Csongrád megye helyismereti anyagát. Azóta építjük a Helyismereti cikkgyűjteményt, amely válogatva tartalmazza Csongrád megyéről az országos sajtóban és a helyi lapokban megjelent cikkek adatait. Igény, kérés esetén ezekből az adatbázisokból tájékoztatást nyújtunk a szolgáltató helyeknek tól szeretnénk felmérni a szolgáltató helyek helyismereti anyagát, hogy azok digitalizálásával elérhetővé váljanak az oly fontos helyi értékek a könyvtárunk honlapján a nyilvánosság számára. A felmérés eredményétől tesszük függővé, hogy a helyi anyagok adatait milyen keretek között kívánjuk megjeleníteni. Jelenleg a Somogyi-könyvtár a JADOX rendszert használja, több Csongrád megyei könyvtárral konzorciumban. 2.4 Közösségi szolgáltatások A Somogyi-könyvtár mindig is kiemelt figyelmet fordított, mind a városi, mind a megyei kulturális, közösségi programok, rendezvények szervezésére. Földrajzi sajátosságainak köszönhetően kevés település, viszonylag kis terület a hálózati központ mindig is komoly segítséget nyújtott a kistelepülések könyvtárosainak a különböző rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Saját erőből, és pályázati forrásból is segítette a programok megszervezését, megtartását tól a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden szolgáltató helynek évente minimum négy közösségi program fogadásában, szervezésében, saját szervezésű közösségi program lebonyolításában kell részt vennie. A Somogyi-könyvtár ennél több program szervezését vállalja magára. Már 2013-ban elkezdett tárgyalásokat több szolgáltatóval. Öt egész évre szóló szerződést kötött, melyek alapján minden kistelepülésen lesz zenés, irodalmi, gyermekprogram (bábszínház), olvasásnépszerűsítő előadás. Ezeken kívül nagy hangsúlyt kapnak az NKA-s pályázatok benyújtásánál is a csatlakozó szolgáltató helyek. A tavalyi 13 csatlakozó jó példáját látva, idén több településsel számolunk. Mivel ez a pályázat az országos könyvtári napok eseményeire irányul, így a cél, hogy minden korosztályt megszólítsunk. Idén is tervezzük a tavaly felélesztett gyermekkönyvhónap programsorozat folytatását, ahol elsősorban a kistelepülésen élő fiatalkorúak a célcsoport. A tavalyi 11 csatlakozóra ez évben is biztos számíthatunk, de már más szolgáltatóhelyek is jelezték szándékukat. A Somogyi-könyvtár évente több száz kiállítást készít. Ezek közül több úgy készül, hogy lehetséges legyen utaztatni a megyében. Évek óta gyakorlatunk, hogy az érdeklődő településekre eljuttatjuk ezeket az anyagokat ben ezt a gyakorlatot folytatjuk, előre tervezetten juttatjuk ki a lakosság érdeklődésére számító kiállításokat. 11

12 2014-ben három továbbképzést és három kistérségi megbeszélést tervezünk. Ezek tervezésekor figyelembe vettük a majdani résztvevők igényeit. Támogatjuk az utazásukat, az időpontok kialakításakor pedig figyelembe vettük, hogy a szolgáltatóhelyek könyvtárosai általában kiegészítő munkaként végzik a könyvtárosi munkát. Ezeken a képzéseken mindenképpen helyet fog kapni a rendezvények szervezésével kapcsolatos módszertani útmutató, a közösségi életben való aktív részvétel lehetőségeiről való tájékoztatás. Tervezett programok 2014-ben A program típusa, mely a KSZR szolgáltató könyvtár szervezésében valósult meg KSZR állami támogatásból és saját forrásból lebonyolított programok száma résztvevők száma összesen (fő) Európai Uniós és hazai támogatásból lebonyolított programok száma résztvevők száma összesen (fő) Vetélkedők, versenyek Könyvtárbemutató Tanítási óra iskolai csoportoknak Könyvtári óra iskolai csoportoknak Játékos tevékenység Előadás Kiállítás Könyvbemutató Használóképzés Digitális kompetenciafejlesztés Egyéb Összesen A programok, melyek egyéb szervezésben, egyéb forrásból valósultak meg a szolgáltató helyen (helyi pályázat, helyi önkormányzat, egyéb) Lebonyolított programok száma Résztvevők száma összesen (fő) Rendezvények száma Ebből a használóképzést szolgáló rendezvény Összesen Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára Szóbeli igényfelmérés, valamint a tapasztalatok alapján az elmúlt évben nem volt igény ilyen jellegű szolgáltatásra. Több településen (a szolgáltató helyek 40 %-án) van lehetőség hangoskönyvek, valamint azok lejátszására szolgáló eszközök kölcsönzésére, de igény még sehol sem merült fel. Az adott települések lakosai között minimális a vállaltan fogyatékkal élő, akik jelenleg egyáltalán nem tagjai a könyvtári rendszernek. Célunk, hogy őket is meg tudjuk szólítani a jövőben. Ennek érdekében 2014-re tervezünk egy bővebb igényfelmérést, valamint helyszíni vizsgálatot, hogy esetleg milyen egyéb szolgáltatásra volna szükség. Ebben nagy segítségünkre lehet a helyi szolgáltató kollega, azonban több kistelepülésen a humánerőforrás problémák miatt ez a felmérés lassan halad. 12

13 2.6. Szakmai képzés, továbbképzés A minőségi szolgáltatás ellátása érdekében fontosnak tartjuk, hogy a szolgáltatásban részt vevőket mind szaktudásukban mind szakmai készségeikben, kompetenciáikban rendszeresen képezzük ben a következő továbbképzési formákban gondolkodunk: Megyei továbbképzés tervezett továbbképzések száma: 3, résztvevői kör a megye könyvtárosai, résztvevők száma fő témák: online szolgáltatások a könyvtárban, olvasásnépszerűsítés módszerei, könyvtárak helye, szerepe a közgyűjtemények körében Tájékoztató a KSZR szolgáltatásban részt vevőknek: tervezett tájékoztató száma: 1 résztvevői kör: KSZR szolgáltató helyek önkormányzatának képviselői, szolgáltató helyek munkatársai résztvevők száma: 60 fő Kistérségi megbeszélések tervezett megbeszélések száma 3 résztvevői kör: a kistérség kszr-es szolgáltató helyeinek munkatársai résztvevők száma: fő témák: ODR szolgáltatás népszerűsítése, Corvina rendszer használata Ismeretátadó-felújító tanfolyam 30 órás tervezett tanfolyam 1 alkalommal résztvevői kör: a szolgáltató helyek munkatársai résztvevők száma 28 fő téma: elméleti ismeretek mellett a szolgáltatás ellátáshoz szükséges ismeretek számbavétele: könyv-könyvtárismeret, jogszabályi ismeretek, gyűjteményszervezés, olvasószolgálati munka, internet, adatbázisok használata, könyvtárközi dokumentumszolgáltatás, Corvina katalógus használata, rendezvényszervezés, gyermekfoglalkozások módszertana, helyismereti munka, pr tevékenység OKJ- segédkönyvtáros tanfolyam Májusi kezdéssel tervezzük beindítani a 350 órás tanfolyamot. Szakmai információk közvetítése A szakmai információk tájékoztatók, hírek események közvetítése a listán, valamint telefonon és a személyes találkozások alkalmával. Szakmai tanácsadás Formái: telefonos, -es, személyes helyszíni tanácsadás, igény szerint. A személyes tanácsadás során dokumentumbeszerzéssel, programszervezéssel, raktári rend megőrzésével, nyilvántartások vezetésével, szolgáltatásnépszerűsítéssel kapcsolatos problémák megbeszélése. 13

14 2.7. Eszközbeszerzés A minőségi szolgáltatások fogalmába beletartozik az is, hogy megfelelő környezetben, korszerű eszközökkel segítse a könyvtár az információhoz jutást, valamint a hasznos időfelhasználást a közösségi terekben. Ez évben folytatjuk a 2013-ban megkezdett fejlesztéseket. Az elhasznált, rossz minőségű bútorok cseréjét, a megfelelő könyvtári környezet kialakítás folyamatát fontosnak tartjuk idén is. A tavalyi, illetve a 2014-es friss állapotfelmérés alapján állítottuk össze a tervet a bútor illetve berendezési tárgyak vásárlására. Az elmúlt évben a támogatás 60 %-át állománygyarapításra fordítottuk. A jelzések, visszacsatolások és igények alapján idén igyekszünk fejlesztőjátékokat is beszerezni, ezzel megszólítani egy könyvtárba ritkán járó korosztályt. A számítástechnikai eszközök cseréjét folytatjuk. Az állapotfelmérések alapján időrendi prioritást állítottunk fel. Ez alapján folytatódnak az ez évi beszerzések. Igyekszünk mindenhol a könyvtáros kolléga munkáját is megkönnyíteni, valamint a használók számára is korszerű számítógépeket beszerezni. A tervezett gépi kölcsönzés bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése is 2014-ben történik meg. Tervünk, hogy a legtöbb kistelepülési könyvtárban, szolgáltatóhelyen ingyenes wifi elérést biztosítsunk a használóknak. Mivel több szolgáltatóhely más kulturális intézménnyel egy épületben van, így az épület, a másik intézmény lehetőségeit is figyelembe kell vennünk. Az igényfelmérés alapján fontosnak tartjuk egyéb eszközök beszerzését is (lamináló, térmikrofon, diavetítő, spirálozó). Beszerzendő eszköz megnevezése 3 A szolgáltató helyeken már meglévő eszközök száma összesen Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei Fejlesztő játékok, eszközök 25 Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak 75 Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök részletezve: projektor 12 1 nyomtató 12 szkenner 3 multifunkciós eszköz (nyomtató, szkenner) 11 6 digitális fényképező 12 vetítővászon 1 vonalkódleolvasó 14 wifi-router 8 Szolgáltatások beruházása, fejlesztése Számítástechnikai nagyértékű eszközök: asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros) 28 5 asztali számítógép+monitor használók számára 70 8 hordozható számítógép (könyvtáros) ban beszerezni kívánt eszközök db állami támogatás felhasznál ásával 2014-ban beszerezni kívánt eszközök darabszáma egyéb forrásból számítástechnikai szoftver 3 3 a táblázat sorai tetszés szerint bővíthetőek 14

15 2.8. A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatás Az előző év tapasztalata azt mutatja, hogy a jogszabályi kötelezettségek elvégzése is sok plusz feladatot ró a kollégákra, így ebben az évben még nem tervezünk további szolgáltatásokat. Elsődleges feladatunk a tavalyi megkezdett munkák, fejlesztések folytatása, befejezése. 3. Szolgáltató könyvtár A 130 éves Somogyi-könyvtár az egyik legrégebbi közművelődési könyvtár a hazai könyvtári rendszerben es alapításakor megfogalmazódott az igény, hogy a könyvtár a város lakosságát szolgálja ki, miközben alapjait képezi egy majdan megalapítandó egyetemnek. Az egyetem megszületett, ám saját könyvtárral. De az elmúlt több mint 80 évben a Somogyikönyvtári is törekedett arra, hogy a teljes egyetemi polgárságot is ellássa a szükséges információkkal. Tudatos gyarapítása eredményeképpen, s nagy múltjának, valamint meghatározó alapjának az alapító Somogyi Károly kötetes rendszerezett könyvgyűjteményének köszönhetően egy hatalmas közel 900 ezer kötetes, és átfogó állománnyal szolgálja ki Szeged Város és 1973 óta Csongrád megye lakosságát. Immáron negyven éve szolgálja a megyét, s ehhez kapcsolódóan gyűjtőköre is kiterjed a megyére. Évi közel 20 ezer kötetes gyarapodásával megfelelő állománnyal rendelkezik a KSZR rendszer működtetéséhez. Az ODR szolgáltatásban is meghatározó szerepe van a könyvtárnak, a legtöbbet szolgáltató könyvtárak között van évek óta országos szinten. Több éve, hogy a megye könyvtárai számára a Somogyi-könyvtár lehetővé tette, hogy az ODR szolgáltatás teljesen ingyenes legyen, azáltal, hogy a könyvek visszaküldésének a költségét is vállalja. Ez a funkció a KSZR rendszer elindításával még hangsúlyosabbá vált, s még inkább fontos, hogy továbbra is anyagilag is támogathassa a kiskönyvtárakat. A könyvtár közel 600 féle folyóiratot fizet elő, így az ezekből való tájékoztatás, az ezekből történő szolgáltatás is nagyban hozzájárul a megfelelő minőségi információhoz jutáshoz. Az 1984-ben átadott, közel 6000 m 2 -es épület, az ellátandó szolgáltatások, a heti 56 órás nyitva tartás együttesen igénylik a több mint száz fős dolgozói létszámot. A szolgáltatások teljes nyitva tartási időben négy szinten zajlanak. A több szinten és több színtéren való minőségi szolgáltatáshoz elengedhetetlen, hogy egy időben kolléga teljesítsen szolgálatot, természetesen a minőségi szolgáltatáshoz hozzátartozik a megfelelő környezet, melynek biztosítása egy harminc éves épületben nagy nehézségeket, s rengeteg munkát jelent a háttérszemélyzetnek is. A kibővült szolgáltatások, a nagyságrendileg évi kötetes gyarapodás beszerzése, feldolgozása, elhelyezése eddig is nagy munkát jelentett. Ezek a munkafolyamatok is megnőttek a KSZR szolgáltatás bevezetésével, hiszen így a gyarapítás/feldolgozás már nem csak a központi épületnek és a 13 fiókkönyvtárnak kell, hogy eleget tegyen, de 2014-ben plusz 28 szolgáltató helynek is. Ez a megnövekedett munka belső átcsoportosításokat követelt meg. A rendszeres kiszállások, szállítások bár viszonylag kis területű megyéről van szó mégis jelentősen megterhelik a könyvtár személygépkocsiját, illetve sofőrjét, hiszen a gépkocsi nem csak a megyei szolgáltatásoknak kell, hogy eleget tegyen, de a városi ellátásban (13 fiókkönyvtár) s egyéb szolgáltatásokban is. 15

16 A Somogyi-könyvtár 1973 januárja óta lát el megyei feladatokat. A törvényi változásoknak köszönhetően megnövekedett a megyei funkciója, így belső átszervezések zajlottak 2013-ban. Ennek köszönhetően a megyei ellátást a dolgozók 30 % segíti, míg konkrétan a KSZR szolgáltatás 15 fő végzi, három kolléga koordinálásával. A szerverek üzemeltetése, a 180 számítógép karbantartása és egyéb számítástechnikai feladatok ellátása két fő feladata. Amennyiben a jelenlegi 28 szolgáltatóhelyen megfelelő minőségű és karbantartott gépeket kívánunk elhelyezni, a tapasztalatok alapján kevés a két fő. A Somogyi-könyvtár a kezdetektől fontosnak tartotta a könyvtári számítógépesítést. Már az 1980-as évek közepén történtek kísérletek a számítástechnika bevezetésére. Köszönhetően a mindenkori vezetőség elszántságának, valamint az Egyetem közelségének és a jó partneri viszonynak minőségi szolgáltatást tud nyújtani a könyvtár ezen a területen. Az elmúlt évek Uniós pályázatainak köszönhetően jelentős fejlesztések zajlottak a könyvtárban. Megfelelő minőségű szerverek vásárlása, melyek lehetővé teszik, hogy ne okozzon gondot egy új adatbázis létrehozása, megfelelő méretű háttértárak vásárlása (bár ilyen sosem lesz a megnövekedett adattár igény miatt). Összességében a jelenlegi IKT eszközök megfelelőek, karbantartásuk és frissítésük folyamatosságát biztosítani szükséges. Szintén az Uniós forrásoknak köszönhetőek online szolgáltatásaink is, melynek segítségével a megye bármely területéről ugyanazok a szolgáltatások érhetők el a nap 24 órájában. 4. Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása A könyvtár minőségpolitikájának célja, hogy a partneri megelégedettség elérésének érdekében minden tevékenységére kiterjedő minőségbiztosítási rendszert működtessen. A kistelepülési könyvtári ellátás területén célunk olyan szolgáltató könyvtárak kialakítása, melyek idővel a kölcsönző könyvtárból tartalomszolgáltató könyvtárakká alakulnak át és működésükben korszerűek. Ahhoz, hogy ezt elérjük, még sok mindent tennünk kell, létre kell hozni egy korszerű infrastruktúrán alapuló eszköz háttért, korszerűbb olvasói helyeket, ki kell alakítanunk egy egységes könyvtári rendszert, egységes működési elvet, szabályzatokat és folyamatosan értékelnünk kell az elvégzett munka minőségét. A könyvtári menedzsment az intézmény stratégiai terve, az éves munkaterv, és egyéb, a könyvtár működését meghatározó szabályzatok alapján végzi munkáját. A szakmai feltételek biztosítása mellett kiemelt figyelmet fordít a jogszabályok változásának követésére. A menedzsment nagy hangsúlyt fektet a belső kontroll szabályzatok elfogadtatására, a minőségelvű szolgáltatási rendszer fejlesztésére. A időszakra vonatkozó országos stratégiai terv hivatalossá válása után könyvtárunk is elkészíti az intézményi, új stratégiai tervét, melynek szerves részét fogja képezni a KSZR-szolgáltatás. Felülvizsgáljuk, és amennyiben szükséges úgy átértékeljük a kistelepülési könyvtárellátási szolgáltatási rendszerünk küldetését, célját, prioritásait. A minőségi munka egyik alappillére, a működést meghatározó, rögzítő dokumentumok naprakészsége. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár alapdokumentumaiba még 2013-ban bekerült a kistelepülési könyvtárellátási szolgáltatási feladatellátás. A belső szabályzatok aktualizálásában azonban még nekünk is van tennivalónk. Az elmúlt évben a belső ellenőrzési vizsgálat több hiányosságok észlelt a belső kontrollkörnyezet részét képező megyei feladatvégzéssel és KSZR működéssel összefüggő belső szabályzatok (ügyrend, eljárási és számviteli szabályzatok) tartalmában. Így ezeket a jogszabályváltozásoknak megfelelően aktualizálni kell, ki kell dolgoznunk a kontrollkörnyezetet, és lefektetni az ellenőrzési nyomvonalakat. (Úgy gondoljuk, hogy ez más 16

17 megyei könyvtáraknál is problémát jelent, jó lenne, ha születne egy központi sillabusz, állásfoglalás, mely megkönnyítené ezeknek a szabályzatoknak a kiegészítését.) További feladatunk még a dokumentáció területén, hogy a 2012-ben megkötött kistelepülési könyvtárellátási szerződéseket összhangba hozzuk a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelettel. A mi szabályzataink aktualizálása mellett foglalkoznunk kell még szolgáltató helyek alapdokumentumaival is, hiszen ezek sem tartalmaznak mindig naprakész információkat, sokszor hiányosak, vagy nincsenek meg. Ezek elkészítéséhez tervezünk majd összeállítani egy segédletet. Hatásvizsgálat 6 szolgáltató helyen: Amennyiben a könyvtári tevékenység bármely területén valamiféle hiba adódik, az mindenképpen összefügg a minőséggel. A könyvtárhasználatot illetően ilyen probléma az 500 alatti és az közötti lakosságszámú települések alacsony használói mutatói. Ezek a mutatók jelzés értékűek számunkra, az alacsony mutatók jelenthetik a használói igények nem megfelelő ismeretét, a külső kapcsolatok rendezetlenségét, a nem megfelelő nyitva tartást. stb. A helyi önkormányzati vezetők és a szolgáltató helyek munkatársaival közösen végig elemezzük majd az érintett települések sajátosságait, lakosságuk korfáját, nembeli összetételét számba vesszük, hogy kiknek szolgáltat a könyvtár, kiknek szolgáltathatna még, de ők nem használják a könyvtárat. Azaz kik a jelenlegi és kik a könyvtár potenciális partnerei, mindezek figyelembevételével formáljuk majd a könyvtári szolgáltatások körét Elégedettségmérés Kérdőíves formában kétféle elégedettség mérést tervezünk az év vége előtt elvégezni. Ebben az évben szeretnénk felmérni a szolgáltató helyek időszaki kiadványainak használatát, kihasználtságát, valamint megnéznénk a kiadványokkal szembeni felhasználói elégedettséget, hogy mennyire elégedettek a könyvtárhasználók az előfizetett kiadványok minőségével, kell e változtatni az újságok összetételén. A 28 szolgáltató hely közül 2012-ben 14 helyre egyáltalán nem fizettek elő időszaki kiadványra ban mi mindegyik szolgáltatóhelyre a helyi munkatársakkal egyeztetve fizettünk elő újságot, folyóiratot. A felmérésünk két részből áll, egyrészt megnézzük, hogy a napi könyvtárhasználók hány százaléka olvassa, ill. kölcsönzi ki ezeket a kiadványokat, másrészről pedig szeretnénk megismerni a felhasználók véleményét a könyvtárba járó időszaki kiadványokról, mennyire valós igényeket takarnak az oda járó újságok. A másik felmérésünk egy általános elégedettségmérés lenne, itt a megszólítottak elsősorban a könyvtáros kollégák és a fenntartók lennének, azt néznénk meg, hogy ők mennyire elégedettek az egyes KSZR szolgáltatásokkal. 17

18 5. Kommunikáció dokumentálása 2013 folyamán az intézmény kommunikációjába beépült a KSZR szolgáltatások kommunikációja. A több lépésben elindított folyamat eredményeképpen a havonta kimenő sajtóanyag már tartalmazza a KSZR eseményeket is. Mivel a Somogyi-könyvtár költségvetésében eddig nem szerepelt pr költség sor, így a sajtókampányokat egyéb forrásból igyekeztünk megoldani. Az állami támogatás már tartalmaz ilyen lehetőséget, ebből az összegből kívánunk különböző reklámhordozókat megjelentetni. Prospektus, kiadvány, molinó. A kiadvány periodicitását negyedévre tervezzük. A tervezett és rendszeres sajtómegjelenésen kívül fontosnak tartjuk, hogy a kiemelt események nagyobb publicitást kapjanak. Ennek megfelelően, amennyiben pályázataink sikeresek, a nagyobb események előtt külön sajtótájékoztatón igyekszünk felhívni a figyelmet a KSZR-es eseményekre is. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a helyi sajtóban is megfelelő publicitást kapnak a könyvtári események, azonban nem a megfelelő módon. Többek között ezért is tervezzük úgy, hogy a képzéseken külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy milyen kötelező elemeket tartalmazzon az esemény kommunikációja. Valamint ezeken a fórumokon is igyekszünk módszertani útmutatót adni a megfelelő sajtómegjelenéshez. A megyei és országos sajtót folyamatosan figyeli a Somogyi-könyvtár helyismereti csoportja, azonban a kistelepülési sajtó nagyon nagy késéssel érkezik meg a megyeszékhelyre. Ezért tervezzük, hogy 2014-től folyamatosan begyűjtjük a települések kiadványait hiszen szinte minden településen a könyvtáros a szerkesztő bizottság tagja, valamint havi rendszerességgel figyelemmel követjük az egyes települések, könyvtárak honlapjait, közösségi oldalait, és az itt talált információkat adatbázisba gyűjtjük. 18

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR, SALGÓTARJÁN, KASSAI SOR 2. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE 2016 Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely MUNKATERV A BERZSENYI

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE SZEGED, DÓM TÉR 1-4. INTÉZMÉNYVEZETŐ: 1 I. A SOMOGYI-KÖNYVTÁR SZERVEZETI ALAKULÁSA: A magyar könyvtárügy területén 2012-ben elkezdődött jelentős

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 9700 SZOMBATHELY, DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT 2014. MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT 2014. MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2008...3 I. HELYZETELEMZÉS...3 SWOT analízis...3 II. ELÉRENDŐ

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve. 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve. 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25. 1 Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 II. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 2 1. ALAPÍTÓ

Részletesebben

Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról. Szeged. Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató. 2014. január 27.

Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról. Szeged. Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató. 2014. január 27. A Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról Szeged Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató 2014. január 27. Tartalom 1. Középpontban az OLVASÁS... 2 1.1. Az év során történt

Részletesebben

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Eötvös Károly Megyei Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Veszprém 2014 I. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Eötvös Károly Megyei Könyvtár Székhelye és címe: 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Telephelyei:

Részletesebben

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE

A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE 4026 DEBRECEN, BEM TÉR 19. DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT IGAZGATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Szervezeti kérdések.. 3. II. Szakmai működés.. 4. 1. Alapító okiratban

Részletesebben

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.]

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A könyvtár Alapító Okirata megváltozik: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A Csongrádi Információs Központ stratégiai terve a 2015-2020-as időszakra

A Csongrádi Információs Központ stratégiai terve a 2015-2020-as időszakra C s o n g r á d i I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum 6640 Csongrád, Szentháromság tér 12. Tel.: +36 63/483-764 +36 20/ 2089-522 Fax: +36 63/483-764 e-mail:

Részletesebben

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Apáca u. 8. A Csorba Győző Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata P é c s 2002 2 A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Csorba Győző Megyei Könyvtár (a továbbiakban:

Részletesebben

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013.

MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. MUNKATERV DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. BEVEZETÉS Történetének újabb fordulópontjához érkezett könyvtárunk 2013. január 1-jén: a 2012 őszén elfogadott kulturális és költségvetési törvények

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2015 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya (1) Az intézmény alapító

Részletesebben

Tartalom Bevezetés Szervezeti kérdések Szakmai működé Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Tartalom Bevezetés Szervezeti kérdések Szakmai működé Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Szervezeti kérdések... 3 2.1. Alapdokumentumok módosítása... 4 3. Szakmai működés... 4 3.1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 4 4. Intézményi terek /

Részletesebben

Könyvtári Tudásközpont Könyvtár működtetési ismeretek

Könyvtári Tudásközpont Könyvtár működtetési ismeretek Többcélú közösségi terek fejlesztése Könyvtári Tudásközpont Könyvtár működtetési ismeretek 23. Szolgáltatásfejlesztési modell Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2011.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2011. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2011. A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2011.... 3 I. HELYZETELEMZÉS... 3 SWOT analízis... 3 II. ELÉRENDŐ CÉLOK 2011-BEN...

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Székhely: Kultúrház és Könyvtár 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Telephely: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 8182 Berhida, Orgona u. 2. 2015. Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális

Részletesebben

Beszámoló a. Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló a. Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkájáról Beszámoló a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 214. évi munkájáról Debrecen, Bem tér 19. Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató 215. március 12. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 1.1. Az év során történt meghatározó

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECEN 2011 TARTALOMJEGYZÉK 2 A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. I. Csanádpalotai Városi Könyvtár 1. A Városi Könyvtár azonosító adatai: Neve: Székhelye: Csanádpalotai Városi Könyvtár Csongrád megye,

Részletesebben

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői J e l e n t é s az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának iránymutatása alapján készítette OSZK - Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 2014. 07. 28. A Könyvtárellátási

Részletesebben

Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról Az intézmény székhelye: Kaposvár, Csokonai u. 4. Az intézmény vezetője: Dr. Horváth Katalin (A készítés dátuma: 2015.02.23.) 1 TARTALMI

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2016. február Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE

Részletesebben

Munkaköri leírás-minták

Munkaköri leírás-minták munm Munkaköri leírás-minták a Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola szervezeti és működési szabályzatának 2. számú melléklete Gazdasági szaktanár Közvetlen felettese:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 12974/2016. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi munkatervének

Részletesebben

A BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ. és STÚDIÓ KB

A BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ. és STÚDIÓ KB A BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ és STÚDIÓ KB 2016. ÉVI MUNKATERVE 2015. december 09-i ülésén elfogadta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolója

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolója A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolója Szekszárd Liebhauser János igazgató 2016. február TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI KÖNYVTÁRAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A megyei könyvtárak

Részletesebben

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2016 Tartalom I. fejezet: Alapvetés... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A gyűjtőkört és gyűjteménymenedzsmentet meghatározó jövőkép, küldetésnyilatkozat,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. május 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. május 23-i ülésére Szám: /203 Előkészítő: Cserép László/ Lakatosné Kositzky Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 203 május 23-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár intézményvezetőjének 5 éves beszámolója Tisztelt Képviselő

Részletesebben

A zalaszentgróti Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 2014 évi munkaterve

A zalaszentgróti Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 2014 évi munkaterve A zalaszentgróti Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 2014 évi munkaterve A dolgozói értekezlet 2014. január 24. én elfogadta Készítette: Varga István igazgató Bevezetés: Intézményünk

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGÉRŐL Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Kazincbarcika 2013. Tartalom 1. Bevezető intézményvezetői összefoglaló...

Részletesebben

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE A ŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2014 A ővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága 2014. május 26-i ülésén megtárgyalta a ővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2014. évi munkatervét és az 50/2014.(V.26.) határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról

Szöveges beszámoló a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁRA Cím: 5900 Orosháza, Kossuth. u. 3. Tel: 68/413-696 Fax: 68/412-384 E-mail: konyvtar@justhvk.hu Honalap: www.justhvk.hu Blog: blog.justhvk.hu

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020 Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020 Összeállította az Országos Idegennyelvű Könyvtár Minőségirányítási Testülete Elnök: Dr. Papp Anna Mária Tagok: Engel Judit Horváth István Kiss

Részletesebben

Városi Könyvtár. Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362. 2013. december 6.

Városi Könyvtár. Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362. 2013. december 6. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár 2013. december 6.

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján tartandó ülésére

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján tartandó ülésére Tárgy: könyvtárellátási szolgáltatások nyújtása és igénybevétele Előterjesztő: Matolcsy

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2008. évi beszámoló 2009. évi munkaterv

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2008. évi beszámoló 2009. évi munkaterv Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 3170 Szécsény, Ady E. út 12. 32/370-860, könyvtár 32/370-494 fax: 32/372-493 e-mail: krudy.muvhaz@gmail.com Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Részletesebben

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Szeged 2008. Módosítva: 2013. I. ÁLTALANOS TUDNIVALÓK 0 Bevezető Jelen szabályzatot Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI-KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL. Szeged, Dóm tér 1-4. Könyvtárigazgató: Sikaláné Sánta Ildikó ig.h.

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI-KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL. Szeged, Dóm tér 1-4. Könyvtárigazgató: Sikaláné Sánta Ildikó ig.h. BESZÁMOLÓ A SOMOGYI-KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Szeged, Dóm tér 1-4. Könyvtárigazgató: Sikaláné Sánta Ildikó ig.h. 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Az év legfontosabb eseményei... 3 3. Szervezeti

Részletesebben

MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI INTÉZETE, TURISTASZÁLLÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014

MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI INTÉZETE, TURISTASZÁLLÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014 Nagymágocsi Általános Művelődési Központ Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2016. február Tartalomjegyzék I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS

Részletesebben

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER AJÁNLÁS P I L L A N A T K É P E K M ak l ár r l ny ár n ő ri nyán H aj ó s M i s k e K ö nyv t ár b us z I I. - P é c s Nyárlőrinc B ut yk a Dunaegyháza GONDOLATOK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi beszámolója Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Tomasovszki Anita igazgató 2016. április 18. I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi munkaterve

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi munkaterve A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi munkaterve Debrecen, Bem tér 19. Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató 2015. március 12. Tartalomjegyzék I. A 2015. évi intézményi program rövid bemutatása... 2 II.

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Tisztelt Munkaadó! Pannon Állásbörze 2012 Tavasz Pannon Egyetem, Aula 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 2012. április 19.

Tisztelt Munkaadó! Pannon Állásbörze 2012 Tavasz Pannon Egyetem, Aula 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 2012. április 19. Szolgáltatások a rendezvényen Standtérkép Megjelenés módja, feltételei Megrendelőlap Pannon Állásbörze 2012 Tavasz Pannon Egyetem, Aula 8200 Veszprém, Egyetem u. 10 2012. április 19. Tisztelt Munkaadó!

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója Debrecen, Bem tér 19/D Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató 2015. február 23. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2015. évi szakpolitikai célokhoz kapcsolódó programok

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 3 1.

Részletesebben

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár 5624 Doboz Hunyadi tér 1. Tel.:66/ 268-159 E-mail: konyvtar@doboz.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Általános információk... 3

Részletesebben

MUNKATERVE 2016. évre

MUNKATERVE 2016. évre A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016. évre Készítette: Vonáné Pásztor Éva Máriapócs, 2016. január 14. H-4326 Máriapócs Kossuth tér 2. Tel.:(00)(36)42-385533; e-mail: mpocskonyvtar@citromail.hu

Részletesebben

Dr. Skaliczki Judit Főosztályvezető-helyettes Miskolc, 2009.11. 24.

Dr. Skaliczki Judit Főosztályvezető-helyettes Miskolc, 2009.11. 24. Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári Osztály Könyvtári fejlesztések - Európai Uniós projektek Dr. Skaliczki Judit Főosztályvezető-helyettes Miskolc, 2009.11. 24. Könyvtári fejlesztések támogatása OKM Kormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 1 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER (KSZR) Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról

OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 1 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER (KSZR) Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 1 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER (KSZR) Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 2 A KÖNYVTÁRI RENDSZER

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1.B-09/2

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR

MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR MISKOLCI VÁROSI KÖNYVTÁR 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ 2010. ÉVI MUNKATERV Készítette: Borkuti László igazgató Általános helyzetkép Miskolci Városi Könyvtár múlt évi legjelentősebb eseménye, hogy az utolsó negyed

Részletesebben

4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS

4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS 4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11-ei ülésére 4. napirend Tárgya: Előadó: A MagHáz

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunkat elsősorban orvosok, fogorvosok, dentálhigiénikusok használhatják, más személyektől érkező rendelések visszautasítását az üzemeltető (Netdent

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. május 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2012. évi tevékenységéről Erdősné Sági Mária igazgató Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Oktatási, Kulturális

Részletesebben

KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT

KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT Kiadás dátuma: 2013. szeptember Készítette: ------------------------------------ --------------------------------------- Burai Bernadett intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola (8734 Somogyzsitfa- Szőcsénypuszta, Ady E. u. 8.) iskolai

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére c. tervezési felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE A ŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6 Kiemelt feladataink a 2016. évre... 7 1. Általános feladatok... 7 2. Közkönyvtári feladatok... 8 3. Szakkönyvtári feladatok...

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

A RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCSA RÉSZÉRE

A RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCSA RÉSZÉRE A RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCSA RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2015. évi képzési koncepciójáról Készítette: Benyus Julianna HR ösztönzés és fejlesztés vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN FOGLALT KOMMUNIKÁCIÓS ELVÁRÁSOK 6

TARTALOMJEGYZÉK 2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN FOGLALT KOMMUNIKÁCIÓS ELVÁRÁSOK 6 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK, A PROJEKT SZÜLETÉSE 3 1.1 Az előzmények főbb mérföldkövei kronológiai sorrenben 3 1.2 A pályázat fontosabb tartalmi elemei 3 1.2.1 A projekt első lépése 4 1.2.2 A projekt

Részletesebben

Az RFID-technológia bevezetésének előkészületei a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Könyvtárában

Az RFID-technológia bevezetésének előkészületei a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Könyvtárában kai megkezdtük a tagek könyvekbe helyezését. Elsőként az olvasótermi, majd a kölcsönzői állományt, ezt követően a zenei részleg, majd a gyermekkönyvtár gyűjteményét láttuk el tagekkel. Jelenleg a raktári

Részletesebben

Matematika és Fizika Tanszék értekezlet Jegyzőkönyv 2007. 11. 22.

Matematika és Fizika Tanszék értekezlet Jegyzőkönyv 2007. 11. 22. Matematika és Fizika Tanszék értekezlet Jegyzőkönyv 2007. 11. 22. Jelen vannak: Dr. Bánkuti Gyöngyi, Dr. Kövér György, Dr. Klencsár Zoltán, Klingné Takács Anna, Dr. Stettner Eleonóra, Dr. Ureczky József,

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár nyilvános közkönyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2014/1 Zalaegerszeg, 2014. A könyvtárra adott pénz mindig megtérül Czine Mihály Zalai Könyvtári Levelező A Zala megyei könyvtárak tájékoztatója Szerkesztők: Kiss Gábor Sebestyénné

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A PACSAI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN. Szakmai beszámoló

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A PACSAI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN. Szakmai beszámoló A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A PACSAI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN Szakmai beszámoló A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZET: Deák Ferenc Megyei Könyvtár Igazgató: Kiss Gábor Cím: 8900

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Forcefield termékek internetes értékesítésére létrehozott webáruháznak, figyelmesen

Részletesebben

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata SZMSZ 1. számú melléklet Takács Éva Igazgató 1 TART ALOMJEGYZÉK 1.1. Fenntartás,

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2014. évi munkaterve

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2014. évi munkaterve A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2014. évi munkaterve 8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. Vasné Borsos Beáta Bíborka 2014. február 17. Tartalom I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 3 1.1 A 2014-BEN TERVEZÉSRE KERÜLŐ

Részletesebben

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 1. Az európai és a hazai helyzet A globális kihívások között Európa számára egy út

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában Készült: Budapest, 2014. április 10. Elfogadta: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsága

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben