Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 84.. (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésnek összehangolásában. A Mötv (3) f.) pontja alapján a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Jelen beszámolóval egyrészt ezen törvényi kötelezettségnek kívánunk eleget tenni a 2013-as év vonatkozásában, másrészről a beszámoló kapcsán a Tisztelt Képviselőtestület is rálátás kaphat arra, hogy a közigazgatás átszervezését követően milyen feladatokkal kellett szembesülnie a Polgármesteri Hivatalnak 2013-ban. A Képviselő-testület előtt ismert, hogy a magyar közigazgatási rendszer jelentős átalakuláson ment keresztül, megváltoztak a feladat és hatáskörök az egyes közigazgatási szintek között január 1-jével megkezdték működésüket a járási hivatalok. A 277/2012.(X. 26.) sz. Ökt. határozattal elfogadott a járási hivatalok kialakításához tárgyú Megállapodás szerint a feladat és hatásköröket is figyelembe véve 39 álláshely került zárolásra a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban (ebből 4 betöltetlen álláshely volt). A 35 álláshelyből 32 szakmai létszám (felsőfokú végzettségű) 3 pedig funkcionális létszám volt. Az államigazgatási feladatok ellátásához a B-A-Z Megyei Kormányhivatal ingyenes használatba került a Polgármesteri Hivatal Fő tér 39. sz. alatti épülete a feladatellátáshoz szükséges ingóságokkal, a november 1-jével kialakított Okmányirodával. Az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok ellátása nem kevés feladatot rótt a hivatalra. További változást hozott a Hivatal életében, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 354/2012.( XII. 20.) sz. Ökt. határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról. A döntés értelmében a korábban működő Gazdálkodási Osztály, Kabinet, Hatósági Osztály, és a Gyámhivatal (átkerült a járáshoz) helyett az alábbi szervezeti struktúrában két osztályos rendszerben kezdte meg működését január elsejétől a hivatal. 2

3 A Képviselő-testület ugyanezen határozatában döntött arról is, hogy a városfejlesztési feladatokat, projekt előkészítési, pályázatírási, projektmenedzseri feladatokat a Timpanon Kft. lássa el február 1-jétől. A Gazdálkodási Osztályra átkerült a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás 3 munkatársa, akik jelenleg a Hivatalon belül látják el a munkaszervezeti feladatokat, 3

4 valamint a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás működésével kapcsolatos feladatokat is ellátja a Társulási Iroda megszüntetése miatt. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei január 1-jétől a Fő tér 4. szám alatti ún. főépületben (régebben A épület), és a Fő tér 35. sz. alatti földszinti irodákban látják el tevékenységüket. A Fő tér 4. szám alatti épületben 2010-ben 2012-ben a sikeres pályázatoknak köszönhetően teljes körű akadálymentesítés valósult meg, illetve megtörtént az épület energetikai korszerűsítése is ban az irodákban a hivatalban alkalmazott karbantartó közreműködésével folyamatosan megtörténtek a tisztasági festések, apróbb javítások, sor került laminált padlók lerakására is, melynek következtében a tisztaság és komfortérzet javult. A második emeleten kialakításra kerültek a tervezők és pályázatíró csoport irodái is. 4

5 A év legnagyobb feladata volt a földszinti tanácsterem és a két tanácskozó kialakítása. A munkálatok 2013 októberében befejeződtek, ezután a bizottsági, testületi, vezetői értekezleteket méltó környezetben tudjuk megszervezni. 5

6 6

7 2013. január 1-jét követően a Fő tér 35. sz. alatt került elhelyezésre a szociális csoport. Az elhelyezésükre szolgáló irodákban a rengeteg forgalomban lévő ügyirat, valamint ügyfélfogadási napokon a megjelent ügyfelek magas száma miatt (esetenként ügyfél /nap/ a zsúfoltság sajnos nagy. Az elkövetkező évben megoldást kell találni az ügyfelek várakozási idejének csökkentésére, valamint az ügyfelek várakozó helyiségeinek növelésére. Ezzel kapcsolatban elképzelések már vannak a vezetés részéről. A szociális csoport fizikai közelségében a Fő tér 34. sz. alatt működik az Építéshatósági csoport akik az elmúlt években több költözést éltek meg. Jelenlegi elhelyezésük rendezettnek mondható, hiszen az iratok biztonságos, áttekinthető elhelyezése megoldott, az ügyfeleket kulturált körülmények között fogadhatják. 7

8 A tárgyi feltételekhez tartozik az irodabútorok, az irodai eszközök, irodaszerek megfelelő színvonalú biztosítása. Az irodabútorok vonatkozásában a főépületben megkezdődött azok fokozatos cseréje, felújítása, melyet néhány első emeleti irodában folytatni szükséges. Az informatikai eszközök a napi feladatok ellátására folyamatos karbantartással, javítással, néhány új eszköz vásárlásával az informatikus szakember segítségével 2013-ban is biztosított volt. Az irodaszerek tekintetében a takarékossági követelményeket a hivatal gondnokának hatásos közreműködésével betartottuk, ezen a területen nem volt fennakadás. Az irattározás területén a 2013-as évben nagyon sok feladatot kellett és kell megoldani. A hivatal illetékes munkatársa közfoglalkoztatottak segítségével megszervezte az iratok selejtezését, illetve az iratok egy részének előkészítését a Levéltárba történő elhelyezésre. A munkákkal hatalmas mennyiségű irathalmaz mozgatása valósult meg. A munkát ugyanilyen intenzitással folytatni szükséges. Meg kell oldani a hivatal volt B épületéből az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon pincéjébe elszállított iratok szakmai követelményeknek megfelelő elhelyezését is. Bízunk abban, hogy a jövőben is pályázhatunk közfoglalkoztatására az irattározási feladatok megoldásához. 8

9 A hivatal átszervezése, a járási hivatalhoz átkerült feladatok illetve a köztisztviselők áthelyezése miatt jelentősen átalakult a hivatal személyi állománya 2013-ban, melynek létszámadatait, munkaköri és képzettségi mutatóit az engedélyezett álláshelyek vonatkozásában az alábbi táblázatok szemléltetik: Engedélyezett álláshelyek száma a Polgármesteri Hivatalban február 1. től október 31.-ig Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2013. (I.18.) számú határozatában a hivatal engedélyezett álláshelyeinek számát 74-ben határozta meg, melynek megoszlását az alábbi táblázatok szemléltetik: A két osztályos modell kialakítása arra alapozva történt, hogy a járási hivatali szint belépése miatt a jegyzői hatáskörbe tartozó további hatósági ügyek kerülnek majd át az év folyamán 2013 nyarától a Járási Hivatalhoz, illetve az építéshatósági ügyek más szervezeti struktúrában kerülnek majd ellátásra. Erre nem került sor, sőt jelenlegi információink szerint 2014-ben sem változik meg a feladatmegosztás. 9

10 A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak végzettség szerinti megoszlása Az összlétszámból 29 fő egyetemi, főiskolai végzettséggel (41,4%), 34 fő középfokú végzettséggel (48,57%), 2 fő szakmunkás végzettséggel (2,8%), 8 általános iskolai végzettséggel 5 fő (7,1%) rendelkezik. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztattak munkakör szerinti megoszlása A táblázatból megállapítható, hogy a 70 betöltött álláshelyből 7 (10%) vezetői, 46 (65,7%) ügyintézői, 6 (8,57%) ügykezelői munkakör, akik közszolgálati tisztviselők. 10

11 A hivatalban dolgozik még 11 munkavállaló (15,7%) akik takarítói, karbantartói, portaszolgálati feladatokat látnak el ban ügykezelői feladatot (iratrendezés, postázás, irattárrendezés) lát el június 1-jétől 6 közfoglalkoztatott, november 1-jétől 15 fő, valamint november 13-ától december 31-ig 6 fő. Alkalmazásuk nagy segítséget jelent a feladatellátásban. A szociális csoportban és a szervezési csoportban 2 fő megbízási szerződéssel lát el ügykezelői feladatokat. A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban 2013-ban foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti. Életkor Létszám fő % 30 év alatt 6 8,57 30 év 40 év között 19 27,13 41 év 50 év között 21 30,00 51 év 55 év között 10 14,29 56 év 60 év között 12 17,16 61 év és felette 2 2,85 Összesen A hivatal dolgozóinak átlagkora 45 év A táblázatból megállapítható, hogy a dolgozók 20%-a 56 év feletti. Örvendetes azonban, hogy a dolgozók 35,7%-a 40 év alatti, s nem elhanyagolható a 41év 50 év közöttiek 30%-a sem. A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban 2013-ban foglalkoztatottak közül megszűnt a munkaviszonya 16 főnek, a megszűnés jogcímét az alábbi táblázat szemlélteti. A megszűnés jogcíme Létszám fő Létszámleépítés 1 Áthelyezés 8 Közös megegyezés 2 Nyugdíjazás 1 Próbaidő alatt ill. letelte után 3 Határozott idejű jogviszonya lejárt 1 Összesen 16 A Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztályról a szociális csoportból: 2 fő a Járási Hivatalba, az Építéshatósági csoportból: 1 fő a Megyei Kormányhivatal 11

12 Örökségvédelmi Hivatalába, 1 fő az Ózdi Építéshatósághoz, 1 fő a Járási Hivatalba, a Gazdálkodási Osztályról 2 fő a Timpanon Kft-be, 1 fő pedig a Járási Hivatalba került áthelyezésre. Nagy volt a fluktuáció a jogászok körében 2013-ban 1 fő 1 év munkaviszony után távozott közös megegyezéssel, 1 főnek a munkaviszonya a próbaidő leteltével, 1 főnek a jogviszonya pedig a próbaidő alatt 1 hónap után szűnt meg a jogviszonya. A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban 2013-ban kinevezett dolgozók száma 13 fő, munkakör szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti. Munkakör Létszám fő ügykezelő 1 ügyintéző 8 jogi szakreferens 2 aljegyző 1 portás 1 Összesen 13 A Polgármesteri Hivatalban kinevezett 13 fő közül 3 fő a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó munkatársakat jelenti valamint a náluk alkalmazott 1 fő helyettesítő személyt. A szociális csoportban a megüresedő, valamint a tartósan távollévő álláshelyen került felvételre 2 fő, valamint az Építéshatóságon év közben megüresedő álláshelyen 1 fő foglalkoztatása valósult meg. Ezen túl 2 jogi szakreferens kinevezése történt meg év második félévében, valamint sikeresen lezárult az aljegyzői pályáztatás is október 15.-től így az aljegyzői munkakör is betöltésre kerül év tavaszán tekintettel arra, hogy a lakcímnyilvántartással kapcsolatos egyes feladatokat párhuzamos hatáskörben látja el a Járási Hivatal és a jegyző - ezért egy a lakcímnyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintéző felvételére is sor került. A köztisztviselői illetményalap immár hat éve változatlanul Ft. A hivatalban foglalkoztatott ügyintézők közül, a középfokú végzettséggel rendelkezők 10%-os, a felsőfokú végzettségűek 30%-os illetménykiegészítésben részesülnek a Képviselőtestület döntésének megfelelően. 8 főnek (11,4%) van nyelvvizsgája, közülük 1 főnek 2 nyelvvizsgája van. Közigazgatási alapvizsgát 19 fő, közigazgatási szakvizsgát 11 fő tett le ben közigazgatási alapvizsgára 1 fő, közigazgatási szakvizsgára 5 fő kötelezett. Jelenleg 1 fő továbbtanulását támogatja a hivatal. Az idén az anyakönyvvezetők, valamint a Gazdálkodási Osztály költségvetéssel foglalkozó munkatársai vettek részt kötelező továbbképzésen. Az Építéshatóság 2 munkatársa kötelezően előírt vizsgát tett. Összességében leírható, hogy január 1 től a munkatársak leterhelése az elmúlt évekhez képest is nagy volt. Problémát jelentett egyes munkakörökben a helyettesítés 12

13 megoldása megfelelő végzettségű és tapasztalattal rendelkező kolléga hiánya miatt. Működésünkre rányomta bélyegét, hogy nehezen találtunk államigazgatási gyakorlattal bíró szakembereket. Az osztály október 31-ig a városfejlesztési és városüzemeltetési, a költségvetési, valamint az adóval kapcsolatos feladatokat is ellátta. November 1-jétől a Városfejlesztési és Városüzemeltetési csoport önálló osztállyá alakult Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály néven. Az osztály munkájának értékelésekor a Városfejlesztési és Városüzemeltetési csoport 10 hónapos munkája is áttekintésre kerül. A csoport évben 2 fővel kevesebb létszámmal látta illetve látja el feladatait, mint évben. A csoport munkája szerteágazó, nagyobb részét a számviteli és pénzügyi feladatok teszik ki. Szerves része a munkának a pénzellátás koordinálása, biztosítása. Ugyanitt 13

14 zajlik az OTP terminálon történő utalás is. A határidőhöz kötött feladatok elvégzése egyre nagyobb terhet ró a csoportra. A feladatok jelentősen megnövekedtek az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) módosítása miatt. A kormányrendelet havi adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az önkormányzatok és intézményeinek költségvetési egyenlegéről, illetve az azt alátámasztó részletes adatokról. Ezen felül az adatszolgáltatás során teljesíteni kell havonta a szállítók állományi adataira, illetve személyi juttatás és közteher adatokra vonatkozó adatközlést is. Ugyancsak az Ávr. írja elő részünkre havonta az év végi várható költségvetési bevételi és kiadási adatok prognosztizálását is. Az utolsó két hónap vonatkozásában ez még kiegészül az időközi mérlegjelentés 1 E űrlapjával (Adósság adatok) illetve 1 F űrlapjával (Deviza alapú adósság összetétele) kapcsolatos havi szinten történő adatszolgáltatással. Mindezek mellett a negyedévente teljesítendő költségvetési és mérlegjelentéseket is küldenünk kell az Államkincstár részére. A folyamatos jelentési kötelezettségek mellett a napi munka is növekedett a létszám csökkenéséből adódóan, hiszen a feladatok - melyek nem csökkentek - kevesebb ügyintéző között oszlanak meg. A bejövő számlák száma november 01-ig db; a kimenő számlák száma pedig db (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal), év végéig várhatóan meghaladják a tavalyi adatokat. Havonta db könyvelési tétel kerül lekönyvelésre az Önkormányzatnál, míg a Polgármesteri Hivatalnál 500 db. A Polgármesteri Hivatal végzi a fentieken túl a Nemzetiségi Önkormányzatok könyvvezetését, időszaki jelentéseinek és a beszámolóinak az elkészítését is. A könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése is nagy odafigyelést, pontos munkavégzést követel a kollégáktól. A csoport feladata közé tartozott évben is a gazdálkodást érintő szabályzatok készítése és aktualizálása. Ez a jogszabályok és egyéb belső változások (személyi, szervezeti) miatt szinte folyamatos feladat. Feladatként jelentkezett az év második felében a január 01-jétől hatályba lépő, az államháztartás számvitelét érintő 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet által előírt változásokra való felkészülés is január 1-től az eddigi pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelen (közgazdasági- és funkcionális osztályozás szerinti könyvelés négyszeres könyvvitelt jelent) belül elkülönül az ún. költségvetési számvitel (előirányzat, pénzforgalom, kötelezettségvállalás) és az ún. pénzügyi számvitel (vagyon, önköltség, jövedelmezőség) melynek következtében megduplázódik a korábbi könyvelési tételek száma. Feladatai közé tartozik még az Osztályt érintő, jelentős testületi anyagok előkészítése - pld. előző évi beszámoló, tárgyévi költségvetés, tárgyévi beszámolók, 14

15 vagyongazdálkodási koncepció stb. - elvárt színvonalon és határidőben, továbbá a megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pénzügyi vonatkozású teendők elvégzése, nyomon követése, majd azok állományba vétele is. Kiemelt feladat volt az önkormányzat likviditásának biztosítása. Többlet feladatként jelentkezett az önkormányzat adósság konszolidációjával kapcsolatos teendők elvégzése is. 15

16 A csoport január 31-ig 8 fővel működött; majd a városfejlesztési feladatok átkerültek a Barcika Szolg Kft-hez, ezzel egyidejűleg a csoportból 2 fő foglalkoztatása is átkerült a Kft-hez. Az év folyamán további 2 kolléga tartósan távol volt (GYED, GYES), így a csoport a beszámolási időszak nagy részében 4 fővel működött. A csoport feladatai közé tartoznak (a teljesség igénye nélkül): a városüzemeltetési feladatok ellátása, városfejlesztési feladatok koordinálása, kapcsolattartás a Barcika Szolg Kft., a Barcika Park nonprofit Kft. munkatársaival, vagyonnyilvántartás, vagyonkataszter vezetése, közbeszerzések lebonyolításában való részvétel, közterületek kezelői jogának gyakorlásából adódó feladatok. A csoport végzi még a lakossági bejelentések, kérelmek kezelését, az önkormányzat vagyonának biztosítását, vállalkozókkal, hatóságokkal történő kapcsolattartást, katasztrófavédelmi feladatokat, selejtezéseket, leltározást, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban történő változások átvezetését, lakossági energetikai pályázatok pénzügyi teljesítésének koordinálását és egyeztetését. A Csoport november 30-ig 354 ügyiratot kezelt, ezek téma szerinti összetétele az alábbiak szerinti: pályázatok (a Barcika Szolg. Kft. koordinálja a pályázatokat február 1-től, viszont a pályázatok dokumentálása, iktatása a Csoportnál történik): 10% lakossági bejelentések, panaszok: 5% közműépítéssel, közműkiváltással, közművekkel, közterület-használattal kapcsolatos ügyek: 30% szárazfa gyűjtése, fakivágás, környezetvédelem: 5% egyéb: 50% 16

17 A Csoport feladatai közül kiemelendő az Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési eljárásainak koordinálása, a Bíráló Bizottsági ülések összehívása, jegyzőkönyv elkészítése, kapcsolattartás a közbeszerzési tanácsadóval január 1-től 14 Bíráló Bizottsági ülés lebonyolításában vettek részt, amelyeken a Városban megvalósuló főbb beruházásokkal kapcsolatos döntések születtek meg január 1-től november 30-ig terjedő időszakban a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport (2013. november 1-től Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály) 23 előterjesztést, tájékoztatót készített el, többnyire a vagyongazdálkodás, a közüzemi szolgáltatások és a pályázatok terén. A folyamatos, gördülékeny, megfelelő színvonalú munka elvégzését kedvezőtlenül befolyásolta a betöltetlen két álláshely megfelelő képesítés és gyakorlat hiánya miatt-. Ez évben mivel emelkedtek az adótételek az építményadónál és a magánszemélyek kommunális adójánál határozatok kiküldésére is sor került a készpénz átutalási megbízások mellett (4.800 db építményadó, db magánszemélyek kommunális adója határozat). A csoport szerelte fel a tértivevényes leveleket postai ragszámmal, illetve készítette el a postakönyvet is. 17

18 A törzskivetések és adatszolgáltatások a MÁK felé pontosan el lettek készítve. A vállalkozók elmúlt évi bevallásainak iktatása, feldolgozása a június 30-ig a féléves zárásig megtörtént. Azon adózók felszólításának is eleget tettek, akik elmulasztották a bevallásaikat megküldeni. A túlfizetések visszautalása is határidőben megtörtént. A féléves zárás után db fizetési értesítő került kiküldésre az adózókhoz. Év közben minden adónemben folyamatosan történik a bevallások feldolgozása. Adónemek Módosított Megoszlás Teljesítés Teljesítés előirányzat %-a %-a Építményadó ,7 92,0 Vállalkozók kommunális adója -21 Magánszemélyek kommunális adója ,3 100,4 Idegenforgalmi adó ,1 112,3 Iparűzési adó *állandó jelleggel végzett tev. után ,9 112, ,8 112, ,1 - Összesen ,0 107,2 *ideiglenes jelleggel végzett tev. után A táblázatból megállapítható, hogy a helyi adókból származó bevétel E Ft összegben került betervezésre, mely E Ft-ra módosult. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 107,2%-os. Előzetes számítások szerint az építményadó év végén 95%-ban teljesülhet. A magánszemélyek kommunális adójának összege a költségvetésben betervezett előirányzatoknak megfelelően realizálódik. A helyi iparűzési adó adóbevétel a II. félévi befizetések alapján a módosított előirányzatot meghaladóan teljesült, valamint az idegenforgalmi adóból is többlet bevétel várható. Gépjárműadónál minden hónapban az okmányiroda szolgáltat adatot az adókötelezettséget érintő változásokról. 18

19 Kiemelten fontos feladat a tértivevények visszaérkezése után az ügyiratok jogerősítése. A behajtási tevékenység egész évben folyamatos. Minden alkalommal a nagy adótartozások inkasszálásával kezdődik. A behajtáshoz kapcsolódóan 420 db inkasszó került kibocsátásra október végéig. Ezen túl felszólítás, 63 db jelzálogjog bejegyzés, gépjárművek forgalomból történő kitiltására, lefoglalására pedig 50 esetben került sor. A behajtási tevékenységhez szorosan kapcsolódik a behajtásra kimutatott köztartozás is. Több megkeresés érkezik a Megyei Kormányhivatalok Pénzügyi Főosztályától a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének behajtása ügyében is, ami negyedévente kb. 100 tétel. Idegen tartozás 700 alkalommal került behajtásra az idén, főleg a Rendőrkapitányságok által kiszabott közigazgatási bírságok beszedése ügyében. A gyorshajtások miatt kiszabott közigazgatási bírságok beszedése esetén a behajtásra kimutatott összeg 40 %-a az önkormányzat bevétele. Adó és értékbizonyítvány kiadására 2013-ban 382 alkalommal került sor. A csoport létszáma január 1-jén 7 fő volt. Ez a létszám 2 fő csökkenést mutat a december 31-ei létszámhoz képest, a járási Hivatalok megalakulása miatt. A kollégák közül 2 fő főiskolára jár, 1 fő pedig idén végzett évben db ügyirat került főszámra, míg db pedig alszámra beiktatásra. A hozott határozatok száma db, a kiadott hatósági bizonyítványok száma 517 db. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatait 3 fő munkavállaló látja el. A beszámolási időszakban az alábbi feladatokat végezték el: előző évi beszámoló elkészítése tárgyévi költségvetés elkészítése tárgyévi beszámolók, jelentések elkészítése pályázatokkal kapcsolatos teendők ellátása Ezen anyagok elkészítéséhez a szükséges operatív feladatok elvégzése: pénztár kezelés, pénztár-bank könyvelés, analitikus nyilvántartások vezetése (tárgyi eszközök), 19

20 számlázás társulási tagok részére, valamint Konzorciumi tagok részére. Áfa- és cégautó adó bevallások készítése, statisztikák elküldése, szabályzatok készítése és aktualizálása. Szakmai beszámolók elkészítése és a Társulási Tanács tájékoztatása a KEOP-os pályázatok állásáról. A 125 önkormányzattal történő napi kapcsolattartás, adategyeztetések, levelezések, tárulási ülések koordinálása. Pályázatokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárások lebonyolításában történő aktív részvétel. Rekultivációs pályázathoz kapcsolódó munkaterült átadásában megbízó képviselete. Folyamatban lévő pályázatok, amelyek koordinálásában a 3 fő aktívan részt vett: KEOP-2.3.0/2F/ számú, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Települési Szilárd-hulladék rekultivációs projekt 2F pályázat keretén belül 2 kifizetési kérelem került benyújtásra, amely pénzügyileg jóváhagyásra is került. KEOP-1.1.1/2F/ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Települési Szilárd-hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése pályázat kapcsán 4 db közbeszerzési eljárások egészen a szerződéskötésig történő lebonyolításában történő részvétel. Ezt követően a szerződések teljesítésének felügyelete. 4 db Közbeszerzési döntőbizottsági ülések koordinálása. Induló pályázat előkészítése: EU Önerő Alap pályázat előkészítése, melyen Társulás sikeresen részt vett. BM Önerő Alap pályázat előkészítése, melynek elbírálása a MÁK részéről folyamatban van. KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtása, melynek elbírálása folyamatban van. A Sajó-Bódva Társulás november végéig 5 társulási ülést tartott, melyhez 39 db előterjesztés készült. Ezen időszakban a dolgozók a Sajó-Bódva Társulás fent felsorolt feladatinak ellátása mellett folyamatosan végezték a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ellátandó feladatait május 31-ig, azonban a megállapodás szerint a I. féléves beszámoló elkészítése és a Társulási Ülés anyagának elkészítése is a dolgozók feladata volt. Ennek keretében készült el: az előző évi beszámoló a tárgyévi költségvetés előterjesztése és a beszámolási időszakot érintő jelentések, beszámolók normatíva elszámolások nem rendszeres kifizetések jelentése 20

21 Ezen anyagok elkészítéséhez a szükséges operatív feladatok elvégzése: pénztár kezelés, pénztár-bank könyvelés, utalások, analitikus nyilvántartások vezetése (tárgyi eszközök). Áfa- és cégautó adó bevallások készítése, statisztikák elküldése, szabályzatok aktualizálása. 2/2012. (III.1.) BM rendelete alapján a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat elszámolása. Társulási megállapodás módosításában történő részvétel. A Kistérségi Társulás I. félévében 4 db társulási ülést tartott, melyhez 13 db előterjesztés készült. A gazdálkodási Osztály évben a nehézségek ellenére is mindent megtett a hatékony és gördülékeny feladat ellátás, működés érdekében. Minden munkavállaló a maga területén tette a dolgát a tőle elvárható színvonalon és hozzáértéssel, képességének megfelelően. Az Osztály feladatkörébe október 31.-ig az alábbi feladatok ellátása tartozott. A kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos ellátandó feladatok az alábbiak: 21

22 Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele (nyilvántartásba vétel, igazolás kiadása, ellenőrzésre jogosult szakhatóságok megkeresése, zajkibocsátási határérték megkérésével kapcsolatos közreműködés); Működési engedélyezési eljárás lefolytatása (értesítések, szakhatósági megkeresések, határozat, jogerő, igazolás) Üzletekről vezetett nyilvántartásban szereplő adatok változásának bejelentésével kapcsolatos ügyek intézése (határozat, nyilvántartás adatainak módosítása) Üzletekben hatósági ellenőrzés végzése. Üzletek ideiglenes bezárásának elrendelése. Üzletek végleges bezárásának elrendelése. Üzletek megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtétele (határozat, nyilvántartásból való törlés) Vásárlók Könyve hitelesítése. Évente kétszer statisztikai adatszolgáltatás nyújtása évben eddig 155 db új üzletnyitás bejegyzésére került sor. Ezek közül elenyésző a működési engedély köteles tevékenységet kérelmezők száma. A kereskedők szempontjából a október 1-jétől hatályba lépett, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet nagyban 22

23 megkönnyítette az üzletnyitást. A korábbiakhoz képest nem kell minden esetben működési engedélyezési eljárást lefolytatni. Kizárólag akkor van erre szükség, ha ún. üzletköteles termékeket kívánnak forgalmazni mely a Kormányrendeletben csupán hét termékkörre szűkült le. Üzletekben hatósági ellenőrzés végzésére leginkább lakossági bejelentésre, más hatóság által küldött megkeresés után, vagy általunk problémásnak vélt üzletek esetében került sor ez évben. Az első három negyedévben havi gyakorisággal tartottunk éjszaki ellenőrzéseket. Ennek kapcsán egy esetben került sor üzlet ideiglenes bezárására, kilenc esetben szabtunk ki bírságot. A kiszabott bírságok nem jelentős összegűek, próbáljuk a fokozatosság elvét követni, de a vállalkozások így sem mindig tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. Van néhány olyan ügy, amely végrehajtási szakaszban van. A leginkább problémás terület az üzletek éjszakai kötelező zárva tartásáról szóló helyi rendeletünk be nem tartása. Az éjszakai ellenőrzéseket a rendőrhatóság munkatársainak a NAV és a Fogyasztóvédelem támogatásával végeztük. Zenés, táncos rendezvénytartási engedély kiadása (értesítés, szakhatóságok megkeresése, helyszíni szemle összehívása, határozat, jogerő, nyilvántartásba vétel, igazolás, hatóságok értesítése) Zenés, táncos rendezvénytartási engedély kiadására épületben 300 fő fölötti befogadóképességű helyiségben, illetve szabadtéren 1000 fő fölötti résztvevői létszám esetében kerül sor. Ide tartoznak a nyári időszakban évenként megrendezésre kerülő kulturális fesztiválok pl. korábban Borsodi Művészeti Fesztivál, ez évtől Kolorfeszt engedélyezési eljárásának lefolytatása, az épületben tartott zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárás lefolytatása. Ezek az eljárások sok hatóság bevonását igénylik, viszonylag hosszadalmasak, bár az ágazati jogszabály - zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet - mindössze 20 napban határozza meg az ügyintézési határidőt, de a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény taxatíve felsorolja, hogy mi minden nem számít bele az ügyintézési határidőbe. A zenés, táncos rendezvények ellenőrzése a Kormányrendelet alapján kötelező (működési idő alatt évente kétszer, működési időn kívül évente egyszer) az engedélyezésben eljáró hatóságok közreműködésével. 23

24 A rendezvénytartási engedély alapján működtetett szórakozóhelyi ellenőrzésekre a jogszabályi előírások szerinti számban sor került, illetve az év hátralévő részében még sor fog kerülni. Az ellenőrzés kapcsán egy esetben került sor bírság kiszabására, - adminisztratív hiányosság miatt melynek megfizetése realizálódott. Szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatására jogosító szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása (értesítések, szakhatósági megkeresések, határozat, nyilvántartásba vétel) Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatók nyilvántartásba vétele, statisztikai adatszolgáltatás teljesítése Szálláshely típusonként félévente statisztikai adatszolgáltatás Szálláshely szolgáltatási tevékenység ügyében új eljárás ez évben nem indult, a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk. Ezen feladatkörbe tartoznak az alábbi feladatok: Bejelentés köteles ipari tevékenységet folytató telepek nyilvántartásba vétele (HÉSZ szerinti megállapítás megkérése, nyilvántartásba vétel, igazolás kiadása, hatóságok értesítése) Telepengedély-köteles tevékenységet folytató telepek engedélyezése (HÉSZ szerinti megállapítás megkérése, értesítések, helyszíni szemle összehívása, szakhatóságok megkeresése, határozat, jogerő, nyilvántartásba vétel) Telepek ideiglenes bezárásának elrendelése Telepek végleges bezárásának elrendelése Telepeken hatósági ellenőrzés végzése Telepek megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtétele (határozat, nyilvántartásból törlés) Az ipari tevékenységekkel kapcsolatos feladatok április 30-ától december 31-ig kistérségi jegyzői hatáskörhöz kapcsolódóan 33 települést érintően tartoztak Kazincbarcikához. Ez évtől települési jegyzői hatáskörbe kerültek vissza ezek a feladatok. A jogszabályváltozás miatt a korábban a településektől bekért iratok, hatóságunk által nyilvántartásba vett telepek dokumentumai visszaküldésre kerültek az illetékességgel rendelkező hatóságokhoz. 24

25 Jegyzői hatáskörbe tartozó ipari tevékenységet illetően is elsősorban bejelentés-köteles tevékenységek végzése a jellemző. A továbbra is telepengedély-köteles tevékenységek esetében is van a jogszabályban kitétel, mely alapján amennyiben a kérelmezett telephely ipari területen helyezkedik el, bejelentés-köteles tevékenységként kell kezelni. Ez kedvezően hat az ilyen területen működő vállalkozásokra. Sajnos városunkban új ipari tevékenységek végzése nem számottevő, ez évben új bejegyzés összesen nyolc esetben történt. Adatváltozások átvezetése, közreműködőként, vagy más szerv által történt megkeresés alapján, illetve működő telepek megszüntetése kapcsán 57 esetben jártunk el. Telep ideiglenes, vagy végleges bezárására, tevékenység megtiltására hatóságunk részéről ez évben nem került sor. Hatósági ellenőrzés végzése alkalmával a hiányosságok pótlására határidő megjelölésével szólítjuk fel az üzemeltetőket. Ide tartoznak a vásárok, piacok, bevásárlóközpontok engedélyezése, nyilvántartásba vétele (jegyzői hatáskör), adatváltozások bejelentésének kezelése, nyilvántartásban történő átvezetése, ezekről a közreműködő hatóságok értesítése, valamint a működésükkel összefüggő kereskedelmi feladatok Ez évtől ez a hatáskör a korábbi kistérségi jegyzői hatáskörből - települési jegyzői hatáskörbe került. Ez évben nem került sor új piac engedélyezésére, a városban működő engedélyezett piac ügyében kizárólag adatváltozások bejelentése, illetve rendkívüli nyitva tartások bejelentése fordult elő. A kereskedelmi hatósági, illetve ipari igazgatási feladatok ellátása során a tevékenységek számának csökkenése ellenére a hatóság ügyiratforgalma jelentősen nőtt, a évi 476-tal szemben idén eddig 682 iktatott ügyirat esetében jár el egy ügyintéző. 25

26 Az anyakönyvi eljárásban március 1-jén hatályba lépett módosítások alapján több jogszabályi változás történt. A Magyary Program keretében a közigazgatás számos eljárása módosult, ennek következtében az anyakönyvi eljárásokra vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi szabályok is jelentősen módosultak. A Program elsajátításáról mind két anyakönyvvezető képzésen vett részt, melyből sikeres vizsgát tett októberében. 26

27 Anyakönyvek év év év év Születés 721 éves 758 éves 669 éves 629 november 18-ig Házasságkötés 109 éves 103 éves 89 éves 92 november 18-ig Haláleset 589 éves 602 éves 569 éves 400 november 18-ig A születési számok emelkedő tendenciát mutatnak az elmúlt évhez viszonyítva. A év azonos időszakához képest a születési anyakönyvbe 586 bejegyzés került, november 18-án 629 bejegyzésnél tartunk. Ez 7%-os emelkedést mutat. A házasságkötések száma is emelkedett az elmúlt évhez viszonyítva évben 76 bejegyzés került a házassági anyakönyvbe, november 18-án 92 házasságkötés történt. Ez 21%-os emelkedést mutat. A halálesetek száma csökkent Kazincbarcikán, évben 505 haláleset történt, november 18-án 400 anyakönyvi bejegyzésnél tartunk. Ez 21%-os csökkenő tendenciát mutat. Az iktatott ügyiratok száma: évben 4212 ügyirat az éves évben 3365 ügyirat november 18-ig. A folyamatos jogszabályi változások megterhelték ugyan az anyakönyvvezetőket, de az ügyintézést nem befolyásolták, azt szakszerűen, jogszerűen és hatékonyan végezték. A Magyary Programot elsajátítva ügyfél centrikusságra, az ügymenetet minél egyszerűbbé téve, minőségre törekedve végezték munkájukat a évben, az ügyfelek megelégedettségére. A hagyatéki ügyekkel kapcsolatos eljárás során hatósági bizonyítványok kiállítása, gyámsági és gondnoksági ügyekben a jegyző hatáskörében utalt leltározási feladatok ellátása, valamint a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok intézése. Jegyzői hatáskörben a hagyatéki eljárásra a haláleset anyakönyvezése után van lehetőség. Hagyatéki ügyben iktatott ügyek száma eddig: 625 db. volt. Az Osztály feladatai közé tartozott a hatósági bizonyítványok kiadása is, eddig összesen 235 db. 27

28 Gyakorlatban ezen bizonyítványok kiadása az azonnal elintézendő ügyek közé tartozik. Szintén az Osztály munkatársa feladatkörébe tartozott a talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek intézése. Talált tárgyakkal kapcsolatban iktatott ügyek száma az Osztályon eddig 68. db volt. Az ügyfél által talált dologról az ügyintézőnek jegyzőkönyvet kell készítenie. Amennyiben a dolog tulajdonosa, jogosultja megállapítható, haladéktalanul intézkedik annak átadásáról. Az olyan dolog, amelynek a jogosultja nem állapítható meg, őrzésre kerül. Három hónap után, ha a jogosult nem jelentkezik, és a dolog a személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozik feltéve, ha ennek tulajdonjogára a találó igényt tartott az ügyintéző a találó részére átvételi elismervénnyel használatra átadja a talált tárgyat. Ha a találó a dologra nem tartott igényt, és a jogosult három hónap alatt nem jelentkezett, az ügyintéző átadja a talált dolgot az adóügyi szervnek. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatósáról szóló törvény felhatalmazása alapján a jegyzői hatáskörben történik a gondnokság alá helyezettek és gyámság alatt álló kiskorúak ingóságainak leltározása is a Járási Gyámhivatalok megkeresésére. Gyámsági és gondnoksági ügyekben iktatott ügyiratok száma eddig 77 db. volt. Kérelemre adatot szolgáltat, illetve tájékoztatást nyújt hagyatéki ügyekben - /különböző pénzintézetek, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Közjegyzők, NAV. / Különös tekintettel a közjegyző személyére, illetve a haláleset időpontjának vonatkozásában Ügyirat tárgya üi. db száma 1. Hirdetmények, ingatlan bérleti, vételi ajánlat, haszonbérleti 225 is, kifüggesztéséről igazolás 2. Tájékoztatások, adatszolgáltatások Címnyilvántartással kapcsolatos ügyek Állattartók és állatállomány nyilvántartása Statisztikai jelentés az önkormányzatok és nonprofit 1 szervezetek kapcsolatáról 6. Statisztikához adatgyűjtés a Helyi Vizuál Regiszterből nem iktatott 7. Választással kapcsolatos előkészületek folyamatos 28

29 Ezen feladatok teljesítése során a hivatalunkhoz érkező hirdetmények, termőföldre vonatkozó haszonbérleti és vásárlási ajánlatok, az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztése és elektronikus közzététele honlapon- a nyomtatványon megadott dátumig. Lejárat után a kifüggesztés és levétel időpontját rávezetve, záradékolva visszaküldésre kerül a feladónak. A Település Szolgáltató Rendszert (TSZR) kezelésével a Hivatal segítséget nyújt egy adott személy keresésére, kiválasztására a Személyi adat- és Lakcímnyilvántartás rendszeréből, továbbá a kiválasztott személy aktuális, illetve történeti adatsorainak megtekintésére. A lakcím szerinti lekérdezés segítségével a lakcím hierarchia legmagasabb szintjétől (megye) a legalacsonyabbig (lakás) haladva lehet szűkíteni a keresett címet, illetve ezzel együtt a keresett személyek körét. Szintén jegyzői hatáskörben történik a Cím-és körzet nyilvántartási rendszer vezetése, melyben a helyi címnyilvántartásban bekövetkezett változások kerülnek átvezetésre. A címnyilvántartás létrehozásának alapvető célja az, hogy a polgárok lakcímbejelentései során a cím valódiságának ellenőrzése lehetővé váljon, a fiktív lakcímbejelentések száma jelentősen csökkenjen. Többlet feladatként jelentkezett az évben, hogy elkezdődött a városban az ebek összeírása az önkormányzat eb-rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel. A jegyző az eb-összeírás alapján az eb-tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 29

30 A csoport szakfeladatait jelenleg 5 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő látja el. Főszámon iktatott ügyiratok száma: Alszámon iktatott ügyiratok száma: Összesen: db db db Segély nemenkénti nyilvántartási számok: Fő Alszám: szám: Aktívkorúak (FHT, RSZS) Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Közgyógyellátás (méltányos) Adósságkezelés Köztemetés Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény Átmeneti segély+polgármesteri Jogosulatlanul felvett szociális ellátás Ápolási díj 8 8 Gondozási díj Környezettanulmány Megkeresés Összesen: Fellebbezések száma aktív korúak ellátása: Fellebbezések száma közgyógyellátás 8 db 7 db 30

31 A csoport által ellátott feladatok az alábbiak: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény - óvodáztatási támogatás - környezettanulmányok felvétele társhatóságok (bíróság, BV Intézet, MEP, Gyámhivatalok, APEH stb.) részére. Természetben nyújtott támogatási forma. A kedvezményben 1594 fő gyermek részesült, akik 958 családban élnek. A rászorult gyámok részére nyújtott rendszeres pénzbeli támogatás. Havi összege: Ft/hó/gyermek évben 13 fő gyermekre vonatkozóan 11 gyámszülő részesült ebben a támogatási összegben napjáig felhasznált összeg: Ft. 100%-ban központi költségvetésből valósult meg. Mind a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, mind a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők 1 évben 2 alkalommal (augusztus és december hó) részesülnek a központi költségvetésből 100 %-ban finanszírozott egyszeri pénzbeli támogatásban. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás esetén Ft/ gyermek Augusztusban 13 fő gyermek részesült, felhasznált összeg: ,- Ft. 31

32 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén Ft/ gyermek. Erzsébet utalvány formájában augusztusban 1671 fő gyermek részesült, felhasznált összeg: Ft. A helyi rendelet alapján a rendkívüli élethelyzetbe került gyermekek támogatása céljából felhasználható éves kerete Ft/ év/fő napjáig 130 fő gyermek részesült ebben a támogatási formában. Felhasznált összeg ,-Ft A hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ügyében a megállapító határozatok hozatala is a csoport feladata napjától. A nyilatkozat a szülők részéről önkéntes, napjától megállapított határozatok száma 284 db. - rendszeres szociális segély - foglalkoztatás helyettesítő támogatás - átmeneti segély - közgyógyellátásra való jogosultság (méltányos) - lakásfenntartási támogatás - adósságkezelési szolgáltatás - köztemetés - lakáscélú állami támogatás esetén visszafizetési kötelezettség felfüggesztése - egészségügyi szolgálatra való jogosultság megállapítása iránt igazolások kiadása - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, igénybevétele esetén igazolások kiadása. A különböző segélyek, támogatások számításának alapja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, amely 2013 év folyamán nem változott. Jelenleg Ft. A segélyek, támogatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése megoszlik a csoport és a Szociális Szolgáltató Központ között. 32

33 A jogosultságok megállapítása, megszűntetése a csoport feladata határozatok hozatala útján, a kifizetése, pénzügyi lebonyolítása a Szociális Szolgáltató Központ feladata. A Szociális Szolgáltató Központban a segélyek kifizetése érdekében a havi kifizetési listák évben papír alapon és elektronikus úton kerülnek átadásra. A határidők pontos betartásával kerül intézésre a támogatások, segélyek visszaigénylése a Magyar Államkincstár ÖNEGM rendszere segítségével. Nyilvántartjuk továbbá a segély felhasználást, a jogosulatlanul felvett segélyek visszakövetelését, valamint MEP jelentések határidőben történő lejelentését napjáig az egyes segélyek, támogatási formák létszám és pénzügyi felhasználásának alakulása az alábbi volt. Segély nem: Központi Támogat (ezer) Saját Forrás (ezer) Összes Előirán y (ezer) Felhasználás (Ft) Egyenleg Fő % Rendszeres szociális segély ,71 55 évet betöltött RSZS Egészségkárosodott RSZS Helyi rendelet alapján RSZS Foglalkoztatás Helyettesítő T ,42 Átmeneti segély ,95 Rendkívüli Polgármesteri ,17 Rendkívüli gyermekvédelmi ,20 Óvodáztatási támogatás ,00 Lakásfenntartási támogatás ,62 (normatív) Adósságkezelési támogatás ,65 Adósságkezelés LFT Köztemetés Közgyógyellátás méltányos ,89 Lakáscélú állami támogatás ügyben 2 esetben kellett intézkedni. Jelentős többletfeladatot jelent a foglalkoztatás helyettesítő támogatások éves felülvizsgálata, harminc napos foglalkoztatási kötelezettség vizsgálata. Annak ellenére, hogy a törvény lehetőséget biztosít önkéntes tevékenység és háztartási munka lehetőségének biztosításával a harminc napos foglalkoztatási kötelezettség teljesítésére, még jelentős a foglalkoztatás helyettesítő támogatás megszüntetése. Tapasztalat, hogy a határozatot nem olvassák el az ügyfelek, ezért információjuk hiányos. Ügyfélfogadás során az ügyintézők mindenkor szóbeli tájékoztatást nyújtanak. 33

34 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és ezen alapuló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapító határozathozatal szeptember 1 napjától ügyfelenként két határozat meghozatalát igényli, mely szintén többletfeladatot jelent. A lakásfenntartási támogatás valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylése folyamatos. A gördülékeny ügyintézés érdekében lehetőség szerint három ügyintéző végzi az ügyfélfogadást. Összegzésként elmondható, hogy a jelentős ügyfélforgalmat lebonyolító szociális terület továbbra is az önkormányzatnál maradt. Az építésügyi ágazat január 1-től gyökeres változáson esett át. Megváltozott az építésügy szervezeti felépítése és az eljárásrend. Megalakultak a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalok, a Járási Építésügyi Hivatalok valamint kialakították a járásszékhely települési önkormányzat jegyző hatáskörébe tartozó járásközponti építéshatóságokat januárjától az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat elektronikus úton is ügyfélkapus rendszer használatával kezdeményezhetik az állampolgárok/ügyfelek. 34

35 A hatósági ügyintézők az úgynevezett ÉTDR-rendszeren (Építésügyi Hatósági Engedélyezési Eljárást Támogató Elektronikus Dokumentációs Rendszer) tárolt elektronikus adatok alapján döntenek, mivel a kérelmet és terveket ide töltik fel a kérelmezők. Változtak a főbb jogszabályok, mint például az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény vagy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, valamint új kormányrendeletet alkottak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásra és ellenőrzésre vonatkozóan (312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról) A szervezeti felépítés átszervezésével feladat- és hatáskörök kerültek el az I. fokú építésügyi hatóságoktól. Építésfelügyeleti hatáskörbe került át többek között a bontás tudomásulvételi eljárás, jókarbantartási kötelezés vagy a szabálytalan építési tevékenység felkutatása A jegyző hatáskörébe tartozó járásközponti építéshatóság (továbbiakban: építéshatóság) hatáskörébe építési engedélyezési-, OTÉK- tól való eltérés-, összevont-, összevont telepítési-, használatbavételi-, fennmaradási-, bontási-, engedély hosszabbításának engedélyezési, valamint használatbavétel-, veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenységek- és jogutódlás tudomásulvételi eljárások kerültek. Az építési engedélyezési eljárásban két kategória maradt, az építési engedély nélkül és az építési engedéllyel végezhető építési tevékenységek köre. Az építéshatóság jogosult az építési tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére, kötelezési és végrehajtási eljárásokat lefolytatni. Jogszabályokban meghatározott esetekben, közreműködik szakhatóságként más társhatóságok engedélyezési eljárásaiban. Kazincbarcika város - mint járásszékhelyű település építéshatóságára is kihatással volt az építésügy szervezeti átalakítása 2013-ban. Területi illetékessége változott. Az eddigi 31 db település helyett 22 db település építésügyi hatósági és építésigazgatási feladatkör ellátása tartozik hozzánk. A települések száma ugyan kevesebb lett, de a lakosságszám nőtt. Az,,elcsatolt települések lakosságszáma kb.: 5600 fő volt, míg Kazincbarcika illetékességi területéhez bevont Sajószentpéter és Alacska települések lakosságszáma kb.: fő. Az építéshatósági ügyintézők száma is csökkent év hasonló időszakához képest, az akkor 5 fő helyett a beszámoló időszakában 3 fő látja el a hatósági feladatokat, 1 fő ügykezelő segítségével. Az ügyiratforgalom kismértékben csökkent, ez a feladat- és hatáskörök változásnak tudható be. Az egy ügyintőzőre jutó ügyirat kb.280 db/év/ ügyintéző volt évben, míg (januártól- novemberig tartó időszakban) kb. 326 db/ügyintéző ügyirat került iktatásra. Az építésügyi hatósági ügyintézők feladata az engedélyezési eljárás során az ügyféli kör megállapítása, az érintett szakhatósági állásfoglalások beszerzése, a tervezési jogosultság ellenőrzése, építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatos dokumentumok meglétének ellenőrzése. Kötelező helyszíni szemlét tartanak egyes 35

36 engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokban, valamint a hatósági bizonyítványok kiadásában, amikor tény, állapot igazolását kérelmezik. Építésügyi hatósági szolgáltatást mint új hatósági eljárási típus - nyújtanak, az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem tervezett benyújtása előtt. A lakossági bejelentéseket megvizsgálva az illetékes hatóság megkeresésével intézkedést kezdeményeznek. Nyilvántartást vezetnek a kiadott építésügyi hatósági engedélyekről, havonta a Központi Statisztikai Hivatalnak adatot szolgáltatnak a lakásépítési és bontási engedélyekről, továbbá évenként a közigazgatási és területváltozásról. Minden építéshatósági kérelem egyedi, ez adja meg az építésügyi hatósági tevékenység sajátosságát. A kérelem elbírálásakor hozott döntés sem sablonos, mivel a döntés előkészítő eljárás során vizsgált tervdokumentációk sem egyformák és az épített környezet változatossága is különböző megoldást igényel. Az építéshatósági ügyintézők az új jogszabályok által előírt feladatok teljesítése érdekében szolgáltatás jellegyű ügyintézést is folytatnak. A bevezetőben leírt szervezeti és eljárásrendi változások, valamint az elektronikus építésügyi rendszer (ÉTDR) bevezetése jelentősen megterhelték az építéshatósági ügyintézőket és az ügyintézés gördülékenységét az év elején. Azonban a gyakorlati alkalmazás - az önképzés és a továbbképzéseken való részvétel során elsajátított gyakorlat következtében - hatékonyabban működik. Összegezve megállapítható, hogy az építéshatósági ügyintézők alapvetően szakszerűen és megfelelő minőségben teljesítették a 2013 évet, nagy leterheltségük ellenére is. A főépítészi feladatokat a Polgármesteri Hivatalban főállású főépítész látja el. Fő feladatai az alábbiak: Az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását. Ennek keretében előzetes tájékoztatási eljárást folytatott le a B.-A.-Z. Megyei Területrendezési terv átvezetésének kérdésében Kazincbarcika város Településrendezési terve összhangjának megteremtése céljából. A TRT módosítás folyamatban van. 36

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 009. április 28-i együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: 06/181-2/2011. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Ügyiratszám: 3095- /2011. E l ő t e r j e s z t é s Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29- én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29- én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29- én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Polgármesteri Hivatal munkájáról féléves beszámoló Iktatószám:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék oldal I. Bevezetés. 1 II: Az önkormányzati munka... 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére 7989-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008-2009. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei. 2014. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei. 2014. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181 Nádudvar, Fő út 119. Ügyiratszám: 6-67/2015. BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2015. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT I. Bevezetés A járási hivatalok kialakításáról szóló 1299/2011. (IX.1.) Korm. határozat rendelkezik arról, hogy A Kormány szükségesnek tartja a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/151/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2015. november 12. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Előkészítő: Aljegyző, Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. március 18-án (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról

TÁRGY: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: db TÁRGY: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. február

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának működéséről

BESZÁMOLÓ. Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának működéséről Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának működéséről A Polgármesteri Hivatal jogállását egyrészt a részben hatályon kívül helyezett 199. évi LXV. tv., másrészt

Részletesebben

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. december 16. (szerda) napjára de. 09.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE (Elfogadva a Szenátus RH/9/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016.

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE (Elfogadva a Szenátus RH/9/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE (Elfogadva a Szenátus RH/9/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. 211111 Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A Gazdasági

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 5-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 5-i ülésére Tárgy: Hatásvizsgálat készíttetése az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet átalakítására,

Részletesebben

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/201. (IX.29) BM-KIM együttes utasítás.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/201. (IX.29) BM-KIM együttes utasítás. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság 9026 Győr, Szövetség út 15. Tárgy: Tájékoztató a BÁH Nyugatdunántúli Regionális Igazgatóság illetékességi területén (Győr-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/70/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

A 2012 ÉVI ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKKEL KAPCSOLATOS ORSZÁGOS BESZÁMOLÓ TERÜLETI ÉS ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK SZERINTI BONTÁSBAN

A 2012 ÉVI ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKKEL KAPCSOLATOS ORSZÁGOS BESZÁMOLÓ TERÜLETI ÉS ELLENŐRZŐ HATÓSÁGOK SZERINTI BONTÁSBAN 1. sz. melléklet: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. (4) bekezdésben foglaltak alapján. A 2012 ÉVI ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKKEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. I - III. negyedévi gazdálkodásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/15/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról

Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról T á j é k o z t a t ó Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd, 2012. március 22. Tisztelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti tapasztalatairól.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK HIVATALI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK HIVATALI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK HIVATALI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület egységes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2008. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2008. június 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2008. június 26-i ülésére Az előterjesztés címe: BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájáról Az előterjesztést készítették: Jegyző, aljegyző.

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28033-21/2009. Tárgy: 2008. évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

~~enc /-\ Dr. Szemán Sándor ~, NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi tevékenységéről

~~enc /-\ Dr. Szemán Sándor ~, NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi tevékenységéről NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 155j2013.(VI.28.) számú határozata a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi tevékenységéről A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011-2012.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása. a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál

Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása. a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása a Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0047 azonosító számú projekt keretében 1

Részletesebben

A TÁMOP 1.2.1 PROGRAM EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A TÁMOP 1.2.1 PROGRAM EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 214. szeptember 23. Nemzetgazdasági Minisztérium A TÁMOP 1.2.1 PROGRAM EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A munkaerő-piaci tapasztalatok alapján és a foglalkoztatási kereslet ösztönzése érdekében 26-ban a fiatalok

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Összeállította: Pénzügyi Osztály Tartalomjegyzék I. Gazdasági kilátások és az önkormányzatok várható helyzete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére 1935-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÉPÍTÉSFELÜGYELET Összefoglaló jelentés és beszámoló a 2011. évi építésfelügyeleti tevékenységrõl 2 A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010.

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Ó z d, 2013. június 27. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Tisztelt

Részletesebben

A polgármesteri hivatal költségvetési szervként működik, alapító okirattal rendelkezik.

A polgármesteri hivatal költségvetési szervként működik, alapító okirattal rendelkezik. 2/2012. Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Tisztelt Képviselőtestület! I. A hivatal működése Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére 10. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző Előkészítő:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

20. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-ei rendkívüli üléséről.

20. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-ei rendkívüli üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 20. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt

Részletesebben

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 207/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 55312015. Előadó: dr. László Jenő Mell.: 1 db beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató

Hivatali Tájékoztató 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 II. évfolyam Tartalom Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti Főosztály tájékoztatói... 3 Tájékoztató a nemzeti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.. napján tartandó rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről Előterjesztő és előadó:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* Földváriné dr. Kürthy Krisztina Jegyző * Módosításokkal egységes szerkezetben Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan.

Az Szt. 90/A. és az 92/C. (5) bekezdésének alkalmazása során kijelölt szociális hatóságok köre szintén változatlan. Szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. rend., illetve egyéb kapcsolódó jogszabályok ismertetése A gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i testületi ülésére

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 6/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 1 1. melléklet B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 2 A HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A Hivatal 2014. évi munkájáról szóló részletes tájékoztatást

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása I. Általános indoklás 1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 12.-i ülésére

Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 12.-i ülésére Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a 2012. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól

B E S Z Á M O L Ó a 2012. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Vinczlér Attila Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezető B E S Z Á M O L Ó a 2012. évben végzett

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2012. évi tapasztalatairól Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. Ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2013. június

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. évi gyorsjelentése

A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. évi gyorsjelentése A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. évi gyorsjelentése A DOMUS Rt. szervezetében az év folyamán változás nem volt, a vezető állású tisztségviselőinek körében bekövetkezett változás: az igazgatóság

Részletesebben

2014.05.01-től GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

2014.05.01-től GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2014.05.01-től GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY Az osztály a Budapest Főváros

Részletesebben