BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1

2 BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 9700 SZOMBATHELY, DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: NAGY ÉVA

3 Tartalom 1. Helyzetkép A KSZR működési alapelveinek való megfelelés, a kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése Vas megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken Humán erőforrás A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások Állománymenedzsment Gyűjteményfejlesztés Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása Dokumentumszolgáltatás Információs szolgáltatás Közösségi szolgáltatások Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára Szakmai képzés, továbbképzés Eszközbeszerzés A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatás Szolgáltató könyvtár Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása Eseménynaptár

4 1. Helyzetkép 1.1. A KSZR működési alapelveinek való megfelelés, a kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 2014-ben a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 195 település könyvtári szolgáltatását szervezte. Az ellátandó községek száma 2013-hoz képest Torony községgel bővült. Ez azonban nem változtatott azon a tényen, hogy a könyvtári szolgáltató helyek 67%- a olyan településen működött, ahol a lakosságszám nem érte el az 500 főt. A hatékony és gazdaságos szolgáltatásszervezés érdekében a feladatokat továbbra is hat városi könyvtárral (Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, Vasvár) megosztva végeztük. Nem szabályoztuk a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő külön szerződéssel a megye kisebbségeinek anyanyelvű dokumentum-ellátását. Ezt a feladatot több évtizede folyamatosan végezzük 17 szolgáltató hely esetében, három nyelvterületen (horvát, német, szlovén). A tevékenység zökkenőmentesen integrálódott a KSZR teendők körébe. A közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyek esetében első lépésként megbeszélést kezdeményeztünk a Klebelsbers Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerületénél. Az ott elhangzottak alapján elkészítettük az érintett szolgáltató helyeke vonatkozó megállapodás tervezetünket, melynek véglegesítése a 2015-ös év feladata lesz. A folyamatos és széles választék biztosítására törekvő dokumentum-ellátás (beszerzett kötetek száma: , folyóirat-előfizetés 1531 példány, e forint értékben) mellett tavaly egyre nagyobb hangsúly helyeződött a közösségi, olvasást és könyvtárat népszerűsítő programok (KSZR szervezésű 1012, fő) szervezésére. Hagyományosan jól működött 2014-ben is a könyvtárközi kölcsönzés. A KSZR szolgáltató helyeknek Berzsenyi Könyvtár 2026, a szolgáltatásban közreműködő városi könyvtárak pedig 1591 kérését teljesítették. A KSZR gyűjtemény elektronikus nyilvántartása és feltárása részben az OLIB8.2 részben pedig, a Szikla21 könyvtári integrált rendszerekkel történik. A két adatbázisában való közös keresést Vasi Könyvtári Portál biztosítja. Ezen kívül a Portál KSZR menüpontja községi szinten biztosítja a lelőhely-tájékoztatást. Jelentős munkaidőt fordítottunk a községi kihelyezett állományok selejtezésére, a fölös anyagok kivonására. Ezt a munkát tételes, teljes körű állományellenőrzés keretében településen végeztük el, és a kivont dokumentumok száma meghaladta kötetet. Tovább folytattuk a Községi Könyvtári Napok 2013-ban indult sorozatát. Elsődleges célunk ebben az évben, olyan találkozási alkalmak biztosítása, ahol lehetőség nyílik egy-egy tájegység könyvtárosainak arra, hogy saját munkájukat széles körben bemutassák, megosszák egymással ötleteiket, szervezői tapasztalataikat. 3

5 1.2. Vas megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban Könyvtárellátási Szolgáltató helyek Könyvtárak megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen ebből könyvtárbusszal ellátott település megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen ebből könyvtárbusszal ellátott település megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen ebből könyvtárbusszal ellátott település megyei könyvtár KSZR szolgáltató helyeinek száma összesen lakosú településen Könyvtárak Lakosságszám száma (db) összesen Összesen Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás alapján* A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyek száma ebből megkötött megállapodások száma* ben két település, Iklanberény (lakosságszám: 40 fő) és Zsennye (lakosságszám: 95 fő) nem rendelkezett telepített könyvtári szolgáltató hellyel. Esetükben a 70-es években számolták fel a helyi könyvtári szolgálatot októberében könyvtárunk mindkét település önkormányzatát felkereste, és megállapodott velük a könyvtári szolgáltatás újra indításáról, a KSZR keretein belül. A tárgyi feltételek megteremtése érdekében a két község számára év végén megrendeltük a szükséges könyvespolcokat. Saját választásuk alapján január 1- jével elindult folyóirat-előfizetésük, és az első dokumentumok, játékok kiszállítása is megtörtént január hónapban. Iklanberény és Zsennye bevonásával a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerbe, könyvtárilag ellátatlan településünk nem maradt, illetve Gersekarát csatlakozásával összességében három új taggal bővült december 31-ig a Vas megyei KSZR. A Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén megyénket 13 megyei/városi és hat községi könyvtár képviselte. 4

6 1.3. Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken Olvasók száma összesen Ebből 14 éven aluliak száma Település Lakónépessége Regisztrált használók Személyes használat Az összesből Internet használat Telefon, fax, Összesen lakosú településen lakosú településen lakosú településen lakosú településen OPAC, honlap Kölcsönzött dokumentumok Helyben használt dokumentumok Regisztrált használók Személyes használat Kölcsönzött dokumentumok Helyben használt dokumentumok december 31-én a községi szolgáltató helyeken használót regisztráltak. A személyes használat , a kölcsönzött dokumentumok mennyisége, pedig kötet volt ben a forgalom változása ha minimális mértékben is, de a regisztrált használók számában 1,4%-os, a személyes használatban 1%-os növekedést eredményezett, és nem csökkent a kihelyezett állományok iránti érdeklődés, a kölcsönzött dokumentumok mennyisége sem. A jáki könyvtár személyi feltételeinek rendeződésének eredményeként miatt az elmúlt évben az lakosú települési kategóriában a kivitt kötetek dokumentumok száma jelentősen megnőtt. Bízunk abban, hogy az iskolai könyvtári feladatokat is ellátó szolgáltató hely felnőtt korosztály iránti nyitottabbá válásával a regisztrált használók köre, illetve a személyes használat mértéke is bővülni fog 2015-ben. 5

7 1.4. Humán erőforrás Személyi feltételek a kistelepüléseken Nyitva tartási Könyvtárbusz nyitva tartási A szolgáltató helyen dolgozó kollégák Település Lakónépessége napok száma hetente átlagolva órák száma hetente átlagolva napok száma kéthetente átlagolva órák száma kéthetente átlagolva főfoglalkozású közalkalmazotti jogviszonyban összesen főfoglalkozású közalkalmazotti jogviszonyban átlagolva (fő/települések száma) részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyban összesen részmunkaidős közalkalmazotti jogviszonyban átlagolva (fő/települések száma) Összesen , , , ,6 5 0, ,05 84% lakosú településen lakosú településen lakosú településen lakosú településen megbízási díjas összesen megbízási díjas átlagolva (fő/települések száma) közcélú, közhasznú foglalkoztatott összesen (fő) közcélú, közhasznú foglalkoztatott (fő/települések száma) önkéntes összesen önkéntes átlagolva (fő/települések száma) ,1 9, , ,2 95 0,7 4 0,03 7 0,05 90% ,6 13, ,1 11 0,2 26 0,5 1 0,02 3 0,06 89% képesítése megfelel a jogszabályi előírásainak (%) 1 átlagolva ,1 10, ,2 2 0,2 7 0, ,7% ,8 17, ,2 2 0,4 1 0, % A évi adatokhoz képest az elmúlt évben bővült községi szolgáltató helyeink rendelkezésre állási ideje (2013. évi átlag nyitva tartási nap: 2,4, nyitva tartási óra: 7,9). Az egyes településeken szolgálatot teljesítő kollégák alkalmaztatásának jellegében minimális változást az IKSZT-és formációban való működés hozott. A 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet képesítésre vonatkozó előírásainak a Vas megyei községekben szolgálatot teljesítő munkatársaink 84%-a felel meg. A legkisebb településeken az esetek többségében nyugalmazott pedagógusok, óvónők látják el a teendőket, könyvtárosi alapismereteiket a Berzsenyi Könyvtár alapfokú tanfolyamain szerezve meg. A nagyobb lélekszámú települések közül Balogunyomban a pedagógusi végzettség középfokú könyvtárosi szakképesítéssel egészül ki. Csákánydoroszlóban felsőfokú könyvtárosi képesítéssel rendelkező könyvtáros dolgozik. Ikerváron a könyvtáros asszisztensi végzettség felsőfokú, nem szakirányú diplomához társul. Jákon 2014 júniusában fejezte be a kolléga könyvtárpedagógia-tanári tanulmányait. 1 Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 5. (1) g) a szolgáltató helyen a kistelepülési önkormányzat ga) 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel, gb) fő közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel, gc) 2500 fő feletti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel és könyvtáros szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. 6

8 1.5. A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei Település Lakónépessége önálló épületben A szolgáltató hely működése (település db) oktatási intézménnyel közös épületben IKSZT épületében egyéb kulturális intézménnyel egy épületben egyéb könyvtárbusz A szolgáltató hely külsőbelső akadálymentesítése megoldott (település db) megoldott nem megoldott A szolgáltató hely infrastrukturális feltételei elfogadható Az épület állapota (település db) felújított felújítandó 2014-ben felújított elfogadható A könyvtári helyiség/helyiségek állapota (település db) felújított felújítandó 2014-ben felújított A nyilvános könyvtári szolgáltatás alapterülete átlaga elfogadható A könyvtári bútorzat állapota (település db) felújítandó felújított 2014-ben felújított A könyvtári tér alkalmas-e csoportos ek befogadására (I) Biztonságtechnikai eszközök (település db) van fejlesztendő Összesen lakosú településen lakosú településen lakosú településen lakosú településen

9 1.6. A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása Vas megye Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer évi költségvetési támogatásának felhasználási terve Tény kiadások összesen % kiadások összesen % Személyi jellegű kiadások összesen Szakmai szolgáltatás megbízási díja munkakörön kívüli és munkaidőn túli feladatra Közösségi programok előadóinak, oktatóinak és közreműködőinek megbízási díjai Ft 20,83% Ft 20,83% Ft Ft Ft Ft Személyi juttatások járulékai összesen Ft 5,06% Ft 5,06% Személyi juttatások járulékai Ft Ft Dologi kiadások összesen Ft 74,10% Ft 74,10% Dokumentumszolgáltatás Ft 38,86% Ft 37,49% Dokumentumbeszerzés összesen Ft 38,12% Ft 36,96% Könyv Ft Ft Folyóirat, napilap Ft Ft Nem hagyományos dokumentumok Ft Ft Könyvtárközi kölcsönzés - egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése (postaköltség, csomagolás stb.) Ft Ft Információszolgáltatás Ft 0,73% Ft 1,68% Adattárak, adatbázisok szolgáltatás díja (pl. EBSCO), honlapfejlesztés, retrospektív feldolgozás, konverzió, oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának segítése Helyismereti információk biztosítása, digitalizálás Ft Ft Közösségi szolgáltatás Ft 16,08% Ft 13,46% Digitális írástudás fejlesztés, információs műveltség elsajátításának, használóképzés, tanulási folyamatok támogatása, ODR-MOKKA működéséről tájékoztatás Olvasásfejlesztő, ismeretterjesztő, a könyvtár szolgáltatásait népszerűsítő programok, kulturális, közösségi ek, egyéb programok, kiállítások szervezése Ft Ft Ft Könyvtárosképzés, továbbképzés Ft 0,51% Ft 0,67% Könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése, szakmai napok költségei (tanfolyamok költsége, utazás, csoportos étkezés) Ft Ft Szolgáltatások szakmai anyagköltsége Ft 1,10% Ft 1,51% Szakmai nyomtatványok, vonalkód, könyvtámasz, címkék, filmulux, olvasójegy stb Ft Ft Kültéri és beltéri táblák, feliratok, képkeretek, betű- és szakjelzet készlet stb Ft Ft Szolgáltatások infokommunikációs költsége Ft 4,54% Ft 4,24% Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Szoftverüzemeltetés, licenc díj, portálszolgáltatás díja Ft Ft

10 Szolgáltatások szállítási költsége Ft 2,41% Ft 2,54% Gépkocsi/könyvtárbusz üzemeltetés kiadásai (hajtó- és kenőanyag, biztosítás, szerviz) Ft Egyéb szállítási költség, csoportos utazás költsége Postaköltség (egyéb postai küldemény) Ft Ft Ft Szolgáltatások egyéb kiadásai Ft 0,73% Ft 1,16% Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, közbeszerzés költsége Egyéb általános költségek Irodaszerek, egyéb nyomtatvány Ft Ft Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre - szolgáltatás vásárlása városi könyvtártól Szolgáltatások marketing eszközei Ft 0,37% Ft 0,73% Szolgáltatást népszerűsítő, tájékoztató kiadványok, programmeghívók, hirdetés, reklámköltségek Ft Ft Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei Ft 5,12% Ft 6,44% Fejlesztő játékok, eszközökkiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak, számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök Ft Ft Szolgáltatások beruházási, fejlesztési költsége Ft 4,39% Ft 4,72% Számítástechnikai nagyértékű eszközök, szoftverek Szállító jármű vásárlása Ft Ft Szoftver- és adatbázisfejlesztés Egyéb Egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható tétel 0 Ft 0,00% 0 Ft 0,00% Támogatás összesen Ft Ft 9

11 2014-ben a könyvtári szolgáltatások biztosítására ,- Ft kiegészítő állami támogatás állt a rendelkezésünkre. A keret 37%-át a KSZR szolgáltató helyek gyűjteményének fejlesztésére (könyvek, nemhagyományos dokumentumok, folyóiratelőfizetés) fordítottuk hoz képest e célra 17%-kal kisebb összeget használtunk fel. A változás oka, hogy tavaly nagyobb költségigényű közösségi programok is bekerültek kínálutunkba. Ennek megfelelően a második legnagyobb összeget a különféle ek megvalósítására fordítottuk. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére felhasznált forrás lehetővé tette, hogy az enteriőrt kiegészítő berendezések mellett 12 településre új folyóirattartó állvány kerüljön, egy helyen pedig, az NKA pályázati támogatásából megújult könyvtári bútorzat minőségi székkel egészüljön ki. Az infokommunikációs ráfordítás biztosította a lelőhely-tájékoztatáshoz, könyvtárközi kölcsönzéshez szükséges szoftverek, az online adatbázisok fenntartási/fejlesztési költségét. A szolgáltatások beruházási, fejlesztési költsége (4,7%) tette lehetővé annak a SUN szervernek a cseréjét, amely 2002-től üzemeltette könyvtári integrált rendszerünket hoz képest a szállítási költsége megduplázódott (2,5%), mivel most nem félévre korlátozódott a dokumentum-ellátás. Továbbra is munkakörön és munkaidőn kívüli feladatra kiadott megbízással sikerült megoldani a tervezett községi állományellenőrzéseket és selejtezéseket. Az e célra felhasznált összeg aránya 2013-hoz képest nem változott (3%). E tételen jelenik meg az az összeg is, melyet a kimagasló munkát végző községi könyvtárosok elismerésére fordítottunk (60 fő) 2. A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerünk szolgáltatáskínálata megfogalmazásakor az alábbi alapelveket vettük figyelembe: 1. Gazdaságos és változatos, a felhasználói igényekhez igazodó dokumentum-ellátás, a kihelyezett gyűjtemény rendszerszerű cseréjével. Állománygondozás: szükség szerinti köttetés, előre tervezett selejtezés. A gyűjtemény szakszerű, elektronikus nyilvántartása, lelőhely információ adása. Tájékoztatás a könyvtári rendszerről, könyvtárközi kölcsönzés biztosítása. 10

12 Fogyatékkal élők és nemzetiségek speciális gyűjteményi igényeinek kielégítése. A helyben élők információs igényeinek kielégítése, helytörténeti információszolgáltatás, országos adatbázisok elérésének szükség szerinti biztosítása. 2. Közösségi, olvasást és könyvtárhasználatot népszerűsítő programok szervezése, koordinálása Az elektronikus írástudást fejlesztő tanfolyamok szervezése, használóképzés. A községi könyvtárosok szakmai tudásmegújítása. Helyszíni segítségnyújtás, pályázati tanácsadás. Helyben ki nem elégíthető igények teljesítése. (referens szolgálat, irodalomajánlás, irodalomkutatás). Tájékoztatás a VRSZR tevékenységéről és a szolgáltató helyekről Állománymenedzsment Gyűjteményfejlesztés 2014-ben az állami forrás felhasználásával könyvtárellátási szolgáltató rendszerünk egyedi állomány-nyilvántartású dokumentumai kötet könyvvel és db nem hagyományos dokumentummal (94 kötet hangdokumentum, kötet DVD) gyarapodott hoz képest a szerzeményezés üteme lassult. A KSZR első évében a rendelkezésre álló forrás 54%-át, azaz ,- Ft-ot fordítottunk ben a közösségi ek előtérbe kerülése, illetve az előző évinél nagyobb költségigényű programok szervezése, módosította az rendelkezésünkre álló kistelepülési támogatás felhasználásának belső arányait. Dokumentumtípus: darabszám értéke Ft-ban könyv- és hangoskönyv beszerzés folyóirat, heti-, napilap nem hagyományos dokumentum (DVD) egyéb 0 0 Összesen A községeink részére előfizetett folyóiratok köre 259 példánnyal bővült. Egy településre átlagosan hét féle folyóirat járt. Természetesen voltak helyek, ahol ettől az átlagtól jelentős mértékben eltértek, és féle különböző periodika várta az érdeklődőket (Bögöte, Csákánydoroszló, Mersevát, Püspökmolnári, Rábatöttös). A KSZR indulásakor, 2013-ban volt olyan település, amely mereven elzárkózott attól, hogy folyóiratot rendeljünk számára ben ilyen rossz tapasztalatunk már nem volt. Minden szolgáltató helyen nagy örömmel és a forgalom növelésének egyik fontos eszközeként választottak az általunk kiajánlott 87 címet tartalmazó listából. 11

13 Könyvtárunk törvényi kötelezettségének eleget téve 2014-ben is közbeszerzési eljárás lefolytatásával választotta ki a KSZR gyűjtemény egyedi állomány-nyilvántartásba kerülő nyomtatott dokumentumainak szállítóját. A közbeszerzési eljárás nyertese a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lett. Ajánlata szakmai és pénzügyi szempontból egyaránt megfelelt elvárásainknak: 33%-os vásárlási kedvezmény biztosítása (beszerzett könyvek átlagára: 1950,- Ft), teljes körű elektronikus ügyintézés, elektronikus rekordok letöltésének lehetősége, könyvtári szereléssel, raktári és kölcsönző lappal szállított dokumentumok. A KSZR kihelyezett gyűjteményének dokumentumkínálata a Márai-program és az NKA könyvtámogatási programjából származó dokumentumokkal is bővült: Márai-program: 477 kötet ,- Ft NKA könyvtámogatási program: 467 kötet ,- Ft A nemzetiségi anyanyelvű dokumentumok mennyisége az érintett településeken 125 kötettel gyarapodott (értéke: ,- Ft) ben nemhagyományos dokumentumaink közül DVD-ék esetében továbbra is kölcsönzési jogdíjas kiadványokat vásároltunk a magyarországi film- és DVDforgalmazók kínálatával rendelkező terjesztőtől. DVD-szerzeményezésünk tavaly mintegy a felére visszaesett (2013: kötet, 2014: kötet). A torrent oldalak konkurenciájával gyűjteményünk a 2013-as év tapasztalatai alapján kevésbé volt versenyképes. A mérsékelt kihasználtság miatt a szerzeményezés ütemét tavaly visszafogtuk. Összességében évi előzetes tervünket a gyűjteményfejlesztés tényadata 14,6%-kal haladta meg: év végéig dokumentummal többet vásároltunk, miközben az erre a célra felhasznált pénzösszeg 3%-kal alatta maradt a tervezettnek Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása A KSZR gyűjtemény részére vásárolt dokumentumok elektronikus feldolgozása teljes körű. A megvásárolt újdonságokat a megyei könyvtár OLIB 8.2, illetve a szolgáltatásközvetítésben közreműködő városi könyvtárak Szikla21 integrált rendszerében tartjuk nyilván. A lelőhely-tájékoztatást és a közös kereső felületet a 0-24 órás 12

14 hozzáféréssel a Vasi Könyvtári Portál ( KSZR menüpontja biztosítja. Település Lakónépessége A településen helyben lévő dokumentumok száma (csereletét nélkül) Elektronikus nyilvántartásba vett dokumentumok (%-ban) A szolgáltató hely dokumentumállománya elektronikus katalógusban: teljes mértékben feltárt (100 %) részben feltárt (becslés %-ban) nem érhető el (0 %) Selejtezendő dokumentumok százalékos aránya (becslés %-ban) Raktári jelzetek megfelelősége (0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott) Vonalkódolás (0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott) Összesen lakosú településen lakosú településen lakosú településen lakosú településen ben is tovább folytattuk a szolgáltató helyek gyűjteményének tételes, teljes körű állományellenőrzésével összekapcsolva a kihelyezett gyűjtemények rendezését, az elavult, rongált művek kivonását. Év végéig a megye teljes kihelyezett gyűjteményéből a szolgáltatásközvetítő városok közreműködésével kötetet vontunk ki és töröltünk az egyedi állomány-nyilvántartásból Dokumentumszolgáltatás Hagyományosan jól működő szolgáltatásunk volt 2014-ben is a könyvtárközi kölcsönzés december 31-ig dokumentum került ki a községekbe, a szórványigények kielégítése érdekében. (2013-hoz viszonyított növekedés 14%.) A KSZR-szolgáltatás közvetítésében közreműködő városi könyvtárak a könyvtárközi forgalomból 1912 kötettel részesedtek. Örvendetes tény, hogy 2013-hoz képest nőtt az elektronikusan küldött dokumentumok mennyisége is (2013: 23, 2014: 57). Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza Könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban 2 : A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött dokumentumok száma: eredetiben 3874 elektronikusan 57 fénymásolatban 7 2 Az adatsor, csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza. 13

15 2.3. Információs szolgáltatás Befejeztük a Vasi Könyvtári Portál KSZR menüpontjában a községi szolgáltató helyek alapadatainak (szolgáltató hely címe, könyvtáros neve, nyitva tartási idő, helyben lévő állomány) feltöltését ben a második évfolyamába lépett KSZR Hírlevelünknek három száma jelent meg, melyeket en megküldtünk valamennyi partnerünknek, és elérhetővé tettük intézményünk honlapján is ( Önkormányzati megkeresésre Nagysimonyi és Vát községek önkormányzatának nyújtottunk segítséget az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtandó, a községi könyvtár új berendezésének beszerzését támogató pályázat elkészítéséhez. Mindkét pályázat elnyerte a Kollégium támogatását. Községi könyvtáraink megkeresése alapján többféle témában végeztünk irodalomkutatást, illetve kiállítás szervezéséhez dokumentum-összeállítást: Agrártörténet (Vasszécseny) Antik világ irodalma (Vasszécseny) Hungarikumok (Sorkifalud) Kertészeti géptan és borászat (Gersekarát) Óvónőképzés magyarországi története (Püspökmolnári) Szervezeti vezetési formák, magatartás (Rábatöttös) 2014-ben útjára indítottuk Községajánló sorozatunkat. A helyi szerzők közreműködésével 14 településről készült esztétikus, az adott községre vonatkozó legfontosabb információkat és alapvető községtörténetet tartalmazó, a helyi könyvtári szolgáltatásra is figyelmet irányító kiadvány. Összeállítottuk a Vasi Digitális Archívum hetedik darabját, Ikervár községről. Az Archívum bemutatását és átadását tavaszára tervezzük Közösségi szolgáltatások december 31-ig valósult meg községeinkben KSZR szervezésben. A résztvevők száma fő volt. Olvasásnépszerűsítő programok Célcsoport: óvodás korosztály, általános és középiskolai tanulók, aktív korosztály, 65 év felettiek Olvasásnépszerűsítő programjaink legnépszerűbb eleme a Berzsenyi Könyvtár munkatárai által tartott Meseláda foglalkozás, amely a magyar és a világirodalom mesekincsének megismertetését a kapcsolódó kézműves foglalkozás révén a manuális készségek fejlesztésével kapcsolja össze ben Meseládánk a hagyományos nyomtatott mesék mellett a gyerekek legnagyobb örömére Papírszínházzal és diafilmvetítéssel bővült. Az olvasásnépszerűsítő programok nagyon fontos csoportja a helyi közreműködőkkel megvalósuló könyvajánlások, olvasmányélmények megvitatására alkalmat adó klubfoglalkozások (lásd Csörötnek: Olvasni jó! klubfoglalkozás-sorozat, Kemenesmihályfa: könyves teadélután, Püspökmolnári: olvasóklub). 14

16 Természetesen e csoporton belül hagyományos író-olvasó találkozókat is szerveztünk. Vendégünk volt: Bognár Stefánia (helyi szerző), Bősze Éva (helyi szerző), Devecsery László (helyi szerző), Lackfi János, Maros Edit, Szurovecz Kitti. Egy-egy közösség nevezetesebb alkalmaihoz számos esetben szerveztünk zenés-verses összeállításokat, műsorokat, bábelőadásokat, de az alsóőri Magyar Média és Információs Központtal együttműködve háromnyelvű gyermekkönyv bemutatón is részt vehettek a szentpéterfai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alsó tagozatos tanulói. Játékok, versenyek Az előző évhez hasonlóan 2014-ben is többféle olvasásnépszerűsítő pályázaton vehették részt könyvtáraink olvasói. Hagyományos, ként Körmenden Radnóti Miklós Versmondó Verseny, Sárváron a Detektívsarok és a Momó elnevezésű, többfordulós könyvtárhasználati vetélkedő, Répcelakon Móra-verseny, Szentgotthárd pedig a Móra Ferenc Szavalóverseny várta az érdeklődőket. A Berzsenyi Könyvtár megyei hatókörű olvasásnépszerűsítő pályázatát, a Könyvhódítót két korosztálynak hirdette meg. Ez év tavaszán a évesek Nagy Gáspár költészetével, munkásságával ismerkedhettek meg, két-háromfős csapatokban 3, 4. Alkotó képzeletüket próbára tehették a bérbaltavári születésű költő képzeletbeli Facebook profiljának demo változatú megtervezésével, illetve maximum ötpercnyi film-etűdöt vagy elektronikus dokumentumot készíthettek a költő versenyzőcsapatot leginkább megszólító üzenetéről. A csapatok felkészítését Dr. Bokányi Péter rendhagyó irodalomórái segítették. A éves korosztály részére ősszel meghirdetett verseny a Papírszínház világában való kalandozásra hívta a vállalkozó kedvű csapatokat. Vas megyei anzix helytörténeti programsorozat Célcsoport: általános iskola felső tagozatos tanulói, középiskolai korosztály, aktív dolgozók, 65 év felettiek. Helytörténeti programjaink célja a helyi identitás erősítése, a szűkebb környezet történetének megismertetése, jeles alakjainak felidézése. E témakörben, a 2013-ban már megismert és sikert aratott előadások (Fekete hattyú, fehér hattyú: Gazdag Erzsi és Weöres Sándor költőbarátsága, Szombathelyi elsők: megyeszékhely technikatörténeti érdekességei) mellett négy esemény különösen fontos volt: március 26.: Oly korban éltem én e földön Holokauszt megemlékezés, Körmend, november 7.: Szenes Hanna emlékest Celldömölk, november 20: Communitas Fortissima Kercaszomor a legbátrabb faluról - Kercaszomor - Mire a levelek lehullanak, katonáink hazatérnek! emlékezés az I. világháború katonáiról Csákánydoroszló, Halogy, Harasztifalu Praktikus ismeretek a könyvtárból Célközönség: általános és középiskolai tanulók, aktív korúak, 65 év felettiek 3 A ről lásd: [Letöltési idő: március 25.] 4 A ről lásd: [Letöltési idő: március 25.] 5 A ről lásd: [Letöltési idő: március 25.] 15

17 Az érdeklődők az egészséges életmódtól, a környezettudatos életvezetésen, az elsősegélynyújtás szabályain keresztül a világűr titkaiig számos izgalmas témában szerezhettek ismereteket a szakértői előadásokból. Különösen izgalmas volt az e körben szervezett programok közül a Berzsenyi Könyvtár e, mely a Víz világnapjához kapcsolódva várta az érdeklődő diákokat egy másfél órás, játékos természettudományos kísérleti bemutatóra. Kreatív foglalkozások Ügyes kezek Célcsoport: óvodai csoportok, alsó tagozatos általános iskolások évi kínálatunk legnépszerűbb és legnagyobb számú eleme a helyi közreműködőkkel (községi könyvtárosok, óvónők, pedagógusok) megvalósuló kreatív foglalkozások. Tematikájuk a naptári/nemzeti ünnepekhez kapcsolódott. A manuális készségek fejlesztése minden esetben kiegészült az adott jeles napra vonatkozó legfontosabb ismeretek bemutatásával. Használóképzés Célcsoport: alsó és felső tagozatos, középiskolai tanulók Az ide sorolható ek elsősorban a szolgáltatásközvetítésben közreműködő városi könyvtárak által szervezett olvasótábori programok részeként valósultak meg. Ekkor volt lehetőség olyan foglalkozások szervezésére, melyek játékos formában ismertették meg a résztvevőket a könyvtárhasználat szabályaival, a könyvtári kutatómunka módszereivel, de arra is mód nyílt, hogy a célcsoport által közkedvelt internetes világ veszélyforrásaira hívják fel a figyelmet. Digitális kompetencia fejlesztése Célcsoport: nyugdíjas korosztály 20 órás ingyenes számítástechnikai tanfolyamaink lehetőséget kínáltak a legfontosabb számítástechnikai ismeretek, internetes keresési módszerek, közösségi oldalakon való megjelenés, e-ügyintézés, a digitális írástudás alapelemeinek elsajátítására. A program típusa, mely a KSZR szolgáltató könyvtár szervezésében valósult meg KSZR állami támogatásból és saját forrásból lebonyolított programok száma résztvevők száma összesen (fő) Európai Uniós és hazai támogatásból lebonyolított programok száma résztvevők száma összesen (fő) Vetélkedők, versenyek Könyvtárbemutató Tanítási óra iskolai csoportoknak Könyvtári óra iskolai csoportoknak Játékos tevékenység Tanfolyam, tréning Előadás, konferencia Kiállítás Könyvbemutató Műsoros, szórakoztató Hangverseny Filmvetítés Használóképzés Digitális kompetenciafejlesztés Egyéb Összesen A programok, melyek egyéb szervezésben, egyéb forrásból valósultak meg a szolgáltató helyen (helyi pályázat, helyi önkormányzat, egyéb) Lebonyolított programok száma Résztvevők száma összesen (fő) Rendezvények száma Ebből a használóképzést szolgáló Összesen

18 2.5. Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára A községi könyvtárosok közvetítette igény alapján hangoskönyvek könyvtárközi kölcsönzésével segítettük az adott településen élő gyengénlátók olvasmányigényének kielégítését. A lehetőséggel elsősorban Püspökmolnári, Tanakajd és Vasszécseny élt. A közösségi programok szervezésénél folytatva a 2013-ban megkezdett gyakorlatot tájékoztattuk ek fogadásának lehetőségéről az egyes községekben működő szociális otthonokat. A felkínált lehetőséggel Acsád és Peresznye élt Szakmai képzés, továbbképzés 2014-ben két alkalommal, egyszer a Berzsenyi Dániel Könyvtárban, egyszer pedig kihelyezett képzésként a körmendi Faludi Ferenc Könyvtárban szerveztünk azonos tematika alapján alapfokú könyvtárosi tanfolyamat, amely lehetőséget adott a szolgáltató helyeken szakmai ismeretek nélkül dolgozó munkatársainknak a legalapvetőbb könyvtári ismeretanyag elsajátítására. A tanfolyamok időtartama: 18 óra Résztvevők szám: 14 fő Tematika: A könyvtárismeret alapjai (könyvtár fogalmai könyvtártípusok, jogi szabályozás, KSZR); A könyvtári szaksajtó; A könyvtáros személyisége; Dokumentumszolgáltatás; A könyvtári állomány tárolása, gondozása; Az olvasószolgálati munka alapjai; Tájékoztatási segédletek (kézikönyvek, adatbázisok); Foglalkozás a gyermekolvasókkal. A XX. Vas Megyei Könyvtári Napon résztvevő több mint 100 könyvtárost a kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtár látta vendégül. Az októberi könyvtári hét nyitó ének központi témája a szövegértés és az érzelmi intelligencia családon kívüli fejlesztésének lehetőségeit járta körbe. 6 Községi Könyvtárosok Napja című szakmai programunkat kilenc helyszínen (Bajánsenye, Celldömölk, Kőszeg [két alkalom], Rábahídvég, Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár) szerveztük meg könyvtárosoknak és az érintett önkormányzatok képviselőinek. Vasváron a kistelepülési ellátásban bekövetkezett változás gyakorlati következményeiről, lehetőségeiről és elvárásairól adtunk tájékoztatást, illetve bemutattuk a Berzsenyi Könyvtár honlapcsaládjának szolgáltatásait. 7 Celldömölkön Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD Értékek a változó időben című előadását hallgathatták meg a résztvevők. A többi helyszínen a KSZR évi eredményiről és a évi tervekről adott tájékoztatás után a kötetlen beszélgetés került a középpontba: községi könyvtáros kollégáink mutatták be saját 6 Virághné Vámos Kitti: XX. Vas Megyei Könyvtári Nap. In:: [Letöltési idő: március 25.] 7 Perger Ádám: Községi Könyvtáros Nap Vasváron. [Blogbejegyzés] In: [Letöltési idő: március

19 tevékenységüket, osztották meg a könyvtár- és olvasásnépszerűsítés terén szerzett tapasztalataikat, jól bevált gyakorlatukat. Résztvevők száma: 90 fő Szakmai Műhelybeszélgetés című sorozatunk évi programját a répcelaki városi könyvtár fogadta be. A központi téma a helyismereti anyagok feltárása, a tárgyszavazás, és a Szikla21 rendszer e téren elkészült legfrissebb fejlesztései voltak Előadóink voltak: Szabó Márta feldolgozó könyvtáros Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szilágyi Lóránd, a Szikla21 integrált könyvtári rendszer szoftverfejlesztő mérnöke, Zsámpárné Szalay Mária helyismereti bibliográfus Berzsenyi Dániel Könyvtár. 8 Résztvevők száma: 30 fő. Az egyéni szakmai tanácsadás legfontosabb alkalmai a községi könyvtárak helyszíni látogatásai, amikor lehetőség van olvasószolgálati/tájékoztatási tapasztalok átadására, a működés körülményeinek felmérésére, a kötelezően vezetett dokumentáció ellenőrzésére Eszközbeszerzés Beszerzett eszköz megnevezése 9 A szolgáltató helyeken már meglévő eszközök száma összesen 2014-ben beszerzett eszközök darabszáma az állami támogatás felhasznál ásával 2014-ban beszerzett eszközök darabszáma egyéb forrásból Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei Fejlesztő játékok, eszközök Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök részletezve: asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros) hordozható számítógép (könyvtáros) hordozható számítógép (használók számára) multifunkciós eszköz (nyomtató, szkenner) digitális fényképező vetítővászon projektor CD-lejátszó ben a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése részben a szolgáltató helyeken folyó könyvtárosi munka IKT támogatásának fejlesztésére koncentrált, részben pedig a könyvtári bútorzat kiegészítését, cseréjét célozta meg: Kemenesalja térségében új folyóirattartó állványokkal és a kényelmi szempontoknak is megfelelő, esztétikus székekkel bővült a könyvtári berendezés. A beszerzett projektor és CD-lejátszó a községi ek zavartalan lebonyolítását szolgálja. Tovább bővült az egyes szolgáltató helyek hosszabb családi könyvtári ottlétre ösztönző játék kínálata. 8 Perger Ádám: Tárgyszavazás 3D-ben Szakmai Műhelynap szeptember 8. [Blogbejegyzés] In: [Letöltési idő: március 25.] 9 A táblázat sorai tetszés szerint bővíthetőek. 18

20 2.8. A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatás A községi szolgáltató helyek ellenőrzött dokumentációja alapján elkészítettük és rögzítettük az éves statisztikai jelentéshez szükséges adatokat a címen. Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, május 31-ig írásban tájékoztattuk a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez kapcsolódó szolgáltató helyek fenntartóit könyvtáruk évi eredményeiről, az esetlegesen általunk tapasztalt gondokról, problémákról. Szükséglet szerint biztosítottuk a szolgáltató helyek használatának rögzítéséhez szükséges könyvtári ügyviteli nyomtatványokat. 3. Szolgáltató könyvtár A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2014-ben továbbra is hetente 64 óra nyitva tartási idővel várta látogatóit. Városi fiókkönyvtári hálózatával együtt regisztrált használónak száma fő volt. A személyes látogatások száma meghaladta a et, a kölcsönzött dokumentumok mennyisége pedig a kötetet. Az intézmény honlapcsaládjának az év során látogatója volt. A könyvtárhoz könyvtárközi kölcsönzésben a beérkezett kérésből teljesült. A forgalmi adatok 2013-hoz viszonyított minimális csökkenése a nyári zárva tartás szükségszerű meghosszabbításával (két hét helyett három hét) függ össze: augusztus hónapban került sorra a könyvtár rekonstrukciós programja (2002) óta üzemelő számítógépes hálózat felújítására, és az OLIB könyvtári integrált rendszer 8.2-es verziójának telepítésére. Tavaly a könyvtár a városi fiókhálózattal együtt összesen 540 alkalommal várta különböző ekre az érdeklődőket (résztvevők száma: fő) ben a könyvtár gyűjteménye ,- Ft értékben gyarapodott. Költségvetési forrásból állományának bővítésére ,- Ft-ot fordított. Az elmúlt évben Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD vezetői megbízásának lezárulásával és nyugdíjba vonulásával az intézmény vezetését annak korábbi szakmai igazgatóhelyettese, Nagy Éva vette át. Tavaly a Berzsenyi Könyvtár feladatait változatlan létszámmal (48,5 fő) látta el. Költségvetése meghaladta a 403 millió forintot. Az intézmény információs infrastruktúrája 96 számítógépből (használói gépek száma 44, ebből internetes hozzáférést biztosít 23), három projektorból, hét fénymásolóból és 18 nyomtatóból áll. A térségi szolgáltatások ellátásához szükséges gépkocsi 2002-ben került a könyvtár tulajdonába. 19

21 4. Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2011 óta az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer alapján végzi tevékenységét ben sikeresen lezajlott az esedékes külső auditálás. Elkészült a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer gyűjtőköri szabályzata. 20

22 5. Eseménynaptár Sszám Dátum Helyszín Téma Oszkó Magyar Kultúra Napja - kulturális vetélkedő Sorkikápolna Meseláda Katafa A hagyományos paraszti gazdálkodás emlékei Katafán 1. - Papp Gyula előadása Sorkikápolna Meseláda Balogunyom Ügyes kezek - kreatív könyvtár Katafa A hagyományos paraszti gazdálkodás emlékei Katafán 2. - Papp Gyula előadása Nick Meseláda Kercaszomor "Communitas Fortissima Kercaszomor a legbátrabb falu Rábahídvég Farsangolás: farsangi ritmusok - játékos foglalkozás Rábahídvég Farsangi szokásaink - játékos foglalkozás Rábahídvég Híres népdalgyűjtők - ismeretterjesztő előadás Sitke Ügyes kezek - gyöngyök Pácsony Farsangi forgatag - játékos foglalkozás Rábahídvég A pálinkafőzés rejtelmei Kenéz Dallal, tánccal, játékkal - Tarisznyások Együttes farsangi műsora Lócs Izrael bemutatása- úti élemények Vasszécseny Farsangi játék színdarabbal Egervölgy Ügyes kezek - farsangi álarcok Katafa A hagyományos paraszti gazdálkodás emlékei Katafán 3. - Papp Gyula előadása Kemenesmihályfa Könyves Teadélután Kisunyom Kinyílik a Meseház: Németh Istvánné Baksa Eszter meséi Nemesládony Farsangoló - versek, mesék, játékok Pinkamindszent Farsangoló - versek, mesék, játékok Körmend: Hungarikumok Balogunyom Ügyes kezek - kreatív könyvtár Sitke Ügyes kezek - gyöngyök Apátistvánfalva Ügyes kezek - farsangi készülődés Felsőszölnök Ügyes kezek - farsangi jelmezek Pácsony Kétkeréken Amerikában - Nagy Tamás előadása Szentgotthárd: Ügyes kezek - farsangi készülődés Csörötnek Ügyes kezek - farsangi készülődés Rábagyarmat Ügyes kezek - farsangoló Csörötnek Olvasni jó! A Gutenberg-galaxis csodái Szakonyfalu Ügyes kezek - mesesziget Felsőszölnök Ügyes kezek - textilfestés Rábahídvég Farsang az irodalomban - játékos foglalkozás Sitke Ügyes kezek - virágok Sorkikápolna Meseláda Rábahaídvég Zene és vers - Tarisznyások Együttes műsora Sótony Ősi, női minták életünkben - Lovász Adrienn ismeretterjesztő előadása Nyőgér Régi téli paraszti viseletek - Hámori Sándor kiállítást nyitó előadása Szentgotthárd: Dalok, mesék a tavaszról Rönök Ügyes kezek - kerekerdő Vaskeresztes Szőlészek, borászok, gyümölcsösök - előadó Sümeghy Mihály mezőgazdasági gépész 21

23 Szentgotthárd: Március 15-e versben, dalban Alsószölnök Ügyes kezek - mesesziget Felsőszölnök Mesedélután - Zelk Zoltán: A három nyúl Balogunyom Ügyes kezek - kreatív könyvtár Felsőszölnök Ügyes kezek - tavaszváró foglalkozás Felsőszölnök Ügyes kezek - farsangi készülődés Jákfa Ünnepeljünk együtt! - március 15-e a Tarisznyások Együttessel Magyarnádalja Ünnepeljünk együtt! - március 15-e a Tarisznyások Együttessel Püspökmolnári Olvasókör Olaszfa március 15-e mlékezete Pácsony Március idusa Hosszúpereszteg Esszenciális olajok a mindennapokban - Bányi Kriszta előadása Rábahídvég Információkeresés a 21. században Rátót Ügyes kezek - tavászváró Csörötnek Könyvtári alapismeretek Szentgotthárd: Online adatbázisok használata - könyvtárhasználati foglalkozás Bögöte Ősi, női minták életünkben - Lovász Adrienn ismeretterjesztő előadása Felsőszölnök Ügyes kezek - papírvarázslat Szentgotthárd: Web2.0-ás könyvtári szolgáltatások - könyvtárhasználati foglalkozás Apátistvánfalva Ügyes kezek - tavaszváró foglalkozás Porpác Nép és egyéb technikák bemutatása Répceszentgyörgy A csokoládékészítés rejtelmei - Erős György előadása Magyarnádalja Ismerkedjünk a könyvtárral! - óvodások a könyvtárban Szombathely: Víz világnapja - Élő természettudományos kísérleti bemutatók Szentgotthárd: Az elektronikus levelezés - könyvtárhasználati foglalkozás Körmend: "Oly korban éltem én e földön " - emlékezés a Holokauszt áldozataira Rönök Tavaszváró - játékos foglalkozás versekkel, mesével Alsószölnök Tavaszváró - játékos foglalkozás versekkel, mesével Körmend: "Oly korban éltem én e földön " - emlékezés a Holokauszt áldozataira Vát A váti Csillag-kastély - helytörténeti előadás Szentgotthárd: Ismerkedjünk a könyvtárral! - könyvtárhasználati foglalkozás Bögöt Jóga és relaxáció - Lovász Adrienn előadása Simaság Irodalom és történelem - barangolás a Kárpátalján Sorkikápolna Meseláda Szakonyfalu Tavaszváró - játékos foglalkozás versekkel, mesével Csehimindszent A kámi malom legendája - könyvtáravató ünnepség Lócs Izrael bemutatása - úti élemények Balogunyom A mitől vagy kitől változó klíma - Pék Tibor könyvbemutatója Ják Meseláda 22

24 Felsőszölnök Mesedélután - Móra Ferenc: A didergő király Körmend: "Oly korban éltem én e földön " - emlékezés a Holokauszt áldozataira Felsőszölnök Ügyes kezek - húsvéti készülődés Rábahídvég Húsvéti népszokások Rum Meseláda Szentgotthárd: Ügyes kezek - cserépfestés Velem Ügyes kezek - húsvéti tojásírás Körmend: "Oly korban éltem én e földön " - emlékezés a Holokauszt áldozataira Szombathely: Könyvhódító: Nagy Gáspár, a vallomásos költő - rendhagyó irodalomóra Dr. Bokányi Péterrel Acsád Meseláda Egyházasrádóc Nyusziváró játszóház Gérce Bolondos április - versek és tavaszi dekorációk Szentgotthárd: Tavaszi hagyományokról verssel, zenevél Tanakajd Meseláda Balogunyom Meseláda Gérce A csokoládékészítés rejtelmei - Erős György előadása Kiszsidány Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Pankasz Tavaszköszöntő irodalmi ajánlással Sorkikápolna Meseláda Szentgotthárd: Ismerkedés a könyvtári weboldalakkal Vásárosmiske A csokoládékészítés rejtelmei - Erős György előadása Boba Író-olvasó találkozó Devecsery Lászlóval Csehi Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Ikervár Mesés Húsvét - könyvtári foglalkozás Ivánc Ügyes kezek - húsvéti készülődés Körmend: Radnóti Miklós Szavalóverseny Körmend: Szabadság, szerelem - a Tarisznyások Együttes műsora a Költészet Napján Kőszegszerdahely Táplálkozás onkológus szemmel - Dr. Zsálek Judit előadása Oszkó Versekről mindenkinek - verskedvelők vetélkedője Petőmihályfa Régi és mai ünnepeink - Húsvéti ráhangoló játékos foglalkozás Rábahídvég Húsvét az irodalomban Simaság A csokoládékészítés rejtelmei - Erős György előadása Torony Költészet Napja - irodalmi est Vát Meseláda Vát Meseláda Alsóújlak Ügyes kezek- nyusziváró foglalkozás Apátistvánfalva Ügyes kezek - nyusziváró foglalkozás Bő Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Gyanógeregye Meseláda Harasztifalu Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Ivánc Gyarmati Tiborné: A becsület politikája - könyvbemutató Kemenesmihályfa Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Kőszegdoroszló Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás 23

25 Kőszegszerdahely Ügyes kezek - húsvéti készülődés Nagykölked Nyuszi ül a fűben - Húsvétváró játékos foglalkozás Ölbő Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Porpác Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Sárvár: Ügyes kezek: Rád vár a vár! - húsvéti készülődés Vasalja Ügyes kezek - húsvéti készülődés Velem Ügyes kezek - húsvéti díszek Kám Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Nagytilaj Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Csákánydoroszló Tavaszköszöntő irodalmi ajánlással Gérce Varázsóra - Csider Sándor előadása Hegyhátszentjakab Húsvéti készülődés és a tavaszi népszokások Kisrákos Ügyes kezek - húsvéti készülédés Szombathely: Könyvhódító: Nagy Gáspár, a vallomásos költő - rendhagyó irodalomóra Dr. Bokányi Péterrel Káld Ételben az egészség - Simonné Wildner Judit előadása Rábagyarmat Ügyes kezek - húsvéti és anyák napi készülődés Vát Ügyes kezek - tavaszi ajándék Ölbő Ügyes kezek - anyák napi készülődés Sé Meseláda Szentgotthárd: Író-olvasó találkozó Maros Edittel Szombathely: Író-olvasó találkozó Maros Edittel Csákánydoroszló Tavaszköszöntő irodalmi ajánlással Felsőszölnök Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Hosszúpereszteg Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Pankasz Tavaszköszöntő irodalmi ajánlással Peresznye Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Petőmihályfa Ügyes kezek - maszkkészítés Rábahídvég Olvasószakkör Csörötnek Ügyes kezek - húsvéti készülődés Gyöngyösfalu Ügyes kezek - húsvéti készülődés Olaszfa Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Sótony Ügyes kezek - húsvétváró Viszák Tavaszváró: hagyomány és megújulás Bögöt Ügyes kezek - gipszöntvény, ablakdíszek Cák Az első Húsvét - húsvéti népszokások Felsőjánosfa Ügyes kezek - húsvéti készülődés Gór Ügyes kezek - húsvéti készülődés Kercaszomor Ügyes kezek - húsvéti készülődés Kőszegpaty Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Sorkikápolna Meseláda Bozsok Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Egervölgy Ügyes kezek - Húsvétváró foglalkozás Pósfa Ügyes kezek - nyuszisimogató Pecöl A csokoládékészítés rejtelmei - Erős György előadása Felsőszölnök Mesedélután - Arany László: A kóró és a kismadár Sorokpolány Meseláda Jákfa Ügyes kezek - Anyák Napja Chernelházadamonya Jóga és relaxáció - Lovász Adrienn előadása Felsőszölnök Ügyes kezek - anyák napi készülődés 24

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE 2016 Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely MUNKATERV A BERZSENYI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR, SALGÓTARJÁN, KASSAI SOR 2. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2016. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT 2014. MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT 2014. MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2015 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya (1) Az intézmény alapító

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

Városi Könyvtár. Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362. 2013. december 6.

Városi Könyvtár. Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362. 2013. december 6. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár 2013. december 6.

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Gyöngyös Károly Róbert Főiskola Könyvtára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 215 Alapadatok Az adatszolgáltató Gyöngyös Károly Róbert Főiskola Könyvtára (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Közművelődési tevékenységek ellátásáról szóló 2015. évi pénzügyi és szakmai beszámoló Tartalom Összefoglaló... 3 Bevételek és

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2008...3 I. HELYZETELEMZÉS...3 SWOT analízis...3 II. ELÉRENDŐ

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2016. február Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2014/1 Zalaegerszeg, 2014. A könyvtárra adott pénz mindig megtérül Czine Mihály Zalai Könyvtári Levelező A Zala megyei könyvtárak tájékoztatója Szerkesztők: Kiss Gábor Sebestyénné

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A PACSAI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN. Szakmai beszámoló

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A PACSAI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN. Szakmai beszámoló A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A PACSAI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN Szakmai beszámoló A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZET: Deák Ferenc Megyei Könyvtár Igazgató: Kiss Gábor Cím: 8900

Részletesebben

A BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ. és STÚDIÓ KB

A BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ. és STÚDIÓ KB A BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ és STÚDIÓ KB 2016. ÉVI MUNKATERVE 2015. december 09-i ülésén elfogadta Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGÉRŐL Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Kazincbarcika 2013. Tartalom 1. Bevezető intézményvezetői összefoglaló...

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN. Szakmai beszámoló

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN. Szakmai beszámoló A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN Szakmai beszámoló A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZET: Deák Ferenc Megyei Könyvtár Igazgató: Kiss Gábor Cím:

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve. 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve. 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkaterve 4026 Debrecen Bem tér 19. sz. Dr. Kovács Béla Lóránt 2014. 02. 25. 1 Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 II. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 2 1. ALAPÍTÓ

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2010-BEN. Szakmai beszámoló

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2010-BEN. Szakmai beszámoló A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2010-BEN Szakmai beszámoló A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZET: Deák Ferenc Megyei Könyvtár Igazgató: Kiss Gábor Cím:

Részletesebben

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.]

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve (Kaposvár) (Horváth Katalin) [2014.03.07.] I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A könyvtár Alapító Okirata megváltozik: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Eötvös Károly Megyei Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Veszprém 2014 I. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Eötvös Károly Megyei Könyvtár Székhelye és címe: 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Telephelyei:

Részletesebben

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HARMADIK ÁLLOMÁS

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HARMADIK ÁLLOMÁS 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HARMADIK ÁLLOMÁS Hegyalja Fesztivál 2013. június 27. csütörtök 16.00 óra I. 20 éves az NKA programsorozat ismertetése A Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről 1 A könyvtár működési körülményei sokat javultak az utóbbi években, megfelelnek a törvényi előírásoknak, ami a fenntartó önkormányzat pozitív hozzáállásának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 12974/2016. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2015. évi beszámolójának és a 2016. évi munkatervének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2007. évi munkaterve

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2007. évi munkaterve Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2007. évi munkaterve Budapest, 2007. február 1 Bevezetés Átfogó cél Célok Feladatok I. Épületek II. III. IV. Jogi szabályozók Humán politikai feladatok, képzés, továbbképzés

Részletesebben

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól Mottó: A Kultúra fáján vannak ugyan fanyar gyümölcsök is amelyek termései a kultúrának, de ettől még a fa gyümölcsfa marad. Az, hogy mennyi a fanyar és mennyi a nemes gyümölcs a legtöbb esetben nem a fától

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére TARTALOMMUTATÓ. Turisztikai fejlesztési projekttervek. 2. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 206. évi munkaterve. 3. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 205. évi munkájáról szóló beszámoló. 4.

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2008. évi beszámoló 2009. évi munkaterv

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2008. évi beszámoló 2009. évi munkaterv Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 3170 Szécsény, Ady E. út 12. 32/370-860, könyvtár 32/370-494 fax: 32/372-493 e-mail: krudy.muvhaz@gmail.com Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület! Személyi feltételek: Pályázatok: Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről 2013.

Tisztelt Képviselő Testület! Személyi feltételek: Pályázatok: Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről 2013. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. szeptember 01-től önálló intézményként működik a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház, melynek feladat ellátási helye: a Könyvtár és a Tájház. Személyi feltételek:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bélapátfalva Nagyközségi önkormányzat 12/2002. (VI.24.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Bélapátfalva Nagyközségi

Részletesebben

A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról. Helyzetelemzés

A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról. Helyzetelemzés Mottó: Hagyomány és megújulás A közösségekre épített kulturális stratégia A Gencsapáti Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. év szakmai munkájáról Tárgyi feltételek: Helyzetelemzés Az elmúlt évben

Részletesebben

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2016 Tartalom I. fejezet: Alapvetés... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A gyűjtőkört és gyűjteménymenedzsmentet meghatározó jövőkép, küldetésnyilatkozat,

Részletesebben

Beszámoló a. Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló a. Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. évi munkájáról Beszámoló a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 214. évi munkájáról Debrecen, Bem tér 19. Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató 215. március 12. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 1.1. Az év során történt meghatározó

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2014. évi munkaterve

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2014. évi munkaterve A Vörösmarty Mihály Könyvtár 2014. évi munkaterve 8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. Vasné Borsos Beáta Bíborka 2014. február 17. Tartalom I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 3 1.1 A 2014-BEN TERVEZÉSRE KERÜLŐ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. február 12. napján tartandó ülésére

BESZÁMOLÓ. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. február 12. napján tartandó ülésére BESZÁMOLÓ Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum könyvtári intézményegységének 2014.

Részletesebben

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük.

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. I. Az intézmény m ködése, személyi, tárgyi feltételeinek

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkájáról Az intézmény székhelye: Kaposvár, Csokonai u. 4. Az intézmény vezetője: Dr. Horváth Katalin (A készítés dátuma: 2015.02.23.) 1 TARTALMI

Részletesebben

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata SZMSZ 1. számú melléklet Takács Éva Igazgató 1 TART ALOMJEGYZÉK 1.1. Fenntartás,

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város munkanélküliségi helyzetéről Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezető Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási

Részletesebben

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolója

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolója A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolója Szekszárd Liebhauser János igazgató 2016. február TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI KÖNYVTÁRAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A megyei könyvtárak

Részletesebben

A zalaszentgróti Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 2014 évi munkaterve

A zalaszentgróti Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 2014 évi munkaterve A zalaszentgróti Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 2014 évi munkaterve A dolgozói értekezlet 2014. január 24. én elfogadta Készítette: Varga István igazgató Bevezetés: Intézményünk

Részletesebben

F városi Szabó Ervin Könyvtár Véglegesített (kitölt ) Státusz: Véglegesített (kitölt ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve:

F városi Szabó Ervin Könyvtár Véglegesített (kitölt ) Státusz: Véglegesített (kitölt ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: F városi Szabó Ervin Könyvtár Véglegesített (kitölt ) Státusz: Véglegesített (kitölt ) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: F városi Szabó Ervin Könyvtár Az adatszolgáltató székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől AZ ADY ENDRE KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől Hatvan 2014. 2 1. Bevezető Az Ady Endre Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár és

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECEN 2011 TARTALOMJEGYZÉK 2 A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

OLVASÁS, MEGÉRTÉS, ÉRVÉNYES TUDÁS TÁMOGATÁSA KÖNYVTÁRI ESZKÖZÖKKEL ZALA MEGYÉBEN

OLVASÁS, MEGÉRTÉS, ÉRVÉNYES TUDÁS TÁMOGATÁSA KÖNYVTÁRI ESZKÖZÖKKEL ZALA MEGYÉBEN OLVASÁS, MEGÉRTÉS, ÉRVÉNYES TUDÁS TÁMOGATÁSA KÖNYVTÁRI ESZKÖZÖKKEL ZALA MEGYÉBEN Projekt előkészítés szükségletfelmérés Készítették: Kovácsné Pacsai Edit (DFMVK) Nitsch Erzsébet (DFMVK) Sebestyénné Horváth

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.t-online.hu KÖNYVTÁR 2013 Tartalomjegyzék 1 Az iskolai könyvtár meghatározása... 4 2 Az iskolai könyvtár

Részletesebben

2016. évi munka és rendezvényterve.

2016. évi munka és rendezvényterve. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ - Művelődési Központ és Könyvtár - 2016. évi munka és rendezvényterve. Készítette: Csenger, 2015. október 21. szakmai vezető Az intézményünk

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

MUNKATERVE 2016. évre

MUNKATERVE 2016. évre A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016. évre Készítette: Vonáné Pásztor Éva Máriapócs, 2016. január 14. H-4326 Máriapócs Kossuth tér 2. Tel.:(00)(36)42-385533; e-mail: mpocskonyvtar@citromail.hu

Részletesebben

2010. évi CLXXV. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2010/201.)

2010. évi CLXXV. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2010/201.) j H í r l e v é l Hajdú-Bihar megye önkormányzati könyvtárainak Debrecen, 2011. február 14. 1. szám A Kormány 337/2010. (XII. 27.) Kormány rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Apáca u. 8. A Csorba Győző Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata P é c s 2002 2 A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Csorba Győző Megyei Könyvtár (a továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. H a t á r o z a t

K I V O N A T. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 181/2012. (X. 31.) Kt.h. Tárgy: Városi Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Építész Kamara. Szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Építész Kamara Szakmai továbbképzési szabályzata Elfogadta a MÉK 2014.03.28-i Küldöttgyűlése Hatályos: 2014. április 19-től 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. www.mek.hu Szakmai továbbképzési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. I. Csanádpalotai Városi Könyvtár 1. A Városi Könyvtár azonosító adatai: Neve: Székhelye: Csanádpalotai Városi Könyvtár Csongrád megye,

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői J e l e n t é s az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának iránymutatása alapján készítette OSZK - Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 2014. 07. 28. A Könyvtárellátási

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Beszámoló a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről

Beszámoló a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Beszámoló a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Beszámoló a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Számadatok a könyvtár 2010. évi tevékenységéről 2010-ben a beiratkozott

Részletesebben

Előterjesztés. a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete. 2014. április- i ülésére

Előterjesztés. a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete. 2014. április- i ülésére Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 10. Telefon/fax: 06-66-491-795 e-mail cím: fgykonyvtar@fuzestv.hu hegyesi5525@gmail.com Előterjesztés a Füzesgyarmat

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (III.1.) sz. rendelete a község közművelődési feladatairól és azok feltételeiről

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (III.1.) sz. rendelete a község közművelődési feladatairól és azok feltételeiről HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (III.1.) sz. rendelete a község közművelődési feladatairól és azok feltételeiről Hét község Önkormányzat képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. március 13.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. március 13. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2015. március 13. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE A ŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2014 A ővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága 2014. május 26-i ülésén megtárgyalta a ővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2014. évi munkatervét és az 50/2014.(V.26.) határozatával

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KENDERESI VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2012-2015. augusztus 31.

BESZÁMOLÓ A KENDERESI VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2012-2015. augusztus 31. Minden itt látható könyvnek lelke van. Mindegyikben benne rejtőzik annak a lelke, aki írta, és mindazoké, akik olvasták, átélték és álmodtak róla. Az itt található könyvek mindegyikéről elmondható, hogy

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14.

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató Jászberény,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB fenntartói nyilatkozatának jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi beszámolója Debrecen, Bem tér 19/D Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató 2015. február 23. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2015. évi szakpolitikai célokhoz kapcsolódó programok

Részletesebben

OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 1 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER (KSZR) Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról

OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 1 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER (KSZR) Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 1 KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER (KSZR) Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról OSZK_KSZR_100oldal 11/6/06 11:25 AM Page 2 A KÖNYVTÁRI RENDSZER

Részletesebben

Beszámoló a Nagy Károly Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a Nagy Károly Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a Nagy Károly Városi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről Működési feltételek: A Nagy Károly Városi Könyvtár szolgáltatásait a Kisfaludy utca 29. szám alatti könyvtári célokra 2005-ben felújított

Részletesebben

Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról. Szeged. Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató. 2014. január 27.

Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról. Szeged. Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató. 2014. január 27. A Beszámoló a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról Szeged Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató 2014. január 27. Tartalom 1. Középpontban az OLVASÁS... 2 1.1. Az év során történt

Részletesebben

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rész

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rész A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rész 1. A könyvgyűjtemény adatai: 1.1. Megnevezése: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Részletesebben

A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata A könyvtár neve Városi Könyvtár és Információs Központ A könyvtár adatai Címe: 5350 Tiszafüred Petőfi út 15. Telefonszáma: (59)

Részletesebben

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi munkaterve

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi munkaterve A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2015. évi munkaterve Debrecen, Bem tér 19. Dr. Kovács Béla Lóránt igazgató 2015. március 12. Tartalomjegyzék I. A 2015. évi intézményi program rövid bemutatása... 2 II.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1438

Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1438 Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1438 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Könyvtári Tudásközpont Könyvtár működtetési ismeretek

Könyvtári Tudásközpont Könyvtár működtetési ismeretek Többcélú közösségi terek fejlesztése Könyvtári Tudásközpont Könyvtár működtetési ismeretek 23. Szolgáltatásfejlesztési modell Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési

Részletesebben

2005. ÉV KIEMELT FELADATAI

2005. ÉV KIEMELT FELADATAI TARTALOMJEGYZÉK 2005. ÉV KIEMELT FELADATAI... 5 1. HÁLÓZATFEJLESZTÉS, TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER... 5 XII. KER. UGOCSA UTCAI KÖNYVTÁR... 6 VII. KER. KERTÉSZ UTCAI KÖNYVTÁR (AZ ANDRÁSSY UTCAI ÉS A LISZT FERENC

Részletesebben

Paktum Hírlevél. Tisztelt Olvasó!

Paktum Hírlevél. Tisztelt Olvasó! Tisztelt Olvasó! Paktum Hírlevél ESÉLYADÓ Ezzel a címmel indult útjára január végén az a 10 számból álló mellékletsorozat paktum aláírónk, a Rábavidék címû kétheti lap kiadásában. A mikro-régiós újság

Részletesebben

MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI INTÉZETE, TURISTASZÁLLÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014

MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI INTÉZETE, TURISTASZÁLLÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014 Nagymágocsi Általános Művelődési Központ Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben