Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár"

Átírás

1 H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) Fax: (36-1) KÖNYVTÁR 2013

2 Tartalomjegyzék 1 Az iskolai könyvtár meghatározása Az iskolai könyvtár működését meghatározó jogszabályok, alapdokumentumok Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok Az iskolai könyvtár fenntartása, felügyelete és szakmai irányítása Az iskolai könyvtár gazdálkodása Az iskolai könyvtár tárgyi és személyi feltételei A könyvtárhasználat szabályai A könyvtárhasználók köre A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei Kölcsönzés, a kölcsönző anyagi felelőssége Az iskolai könyvtár feladata Alapfeladatok Kiegészítő feladatok Egyéb feladatok Az iskolai könyvtár nyitvatartása Az iskolai könyvtár állományalakítása Az állománygyarapítás forrásai A dokumentumok állományba vétele Az állomány nyilvántartása Állományfeltárás Állományapasztás Tervszerű állományapasztás Fölös példányok Természetes elhasználódás Hiány A törlés folyamata A kivonás nyilvántartásai Állományvédelem Az állomány jogi védelme Az állomány fizikai védelme Állományellenőrzés Az állományellenőrzés típusai Az állományellenőrzés előkészítése Az állományellenőrzés lebonyolítása Az ellenőrzés lezárása Letéti állomány Záró rendelkezések Mellékletek Gyűjtőköri szabályzat (1. számú melléklet) Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők Iskolánk cél- és feladatrendszere Az iskola oktatási célja Az iskola nevelési célja Képzési specialitások Iskolai könyvtárunk gyűjtőköre formai oldalról A gyűjtés szintje és mélysége

3 14.5 Könyvtárunk főbb állományrészei Kézikönyvtári, nem kölcsönözhető állomány Ismeretközlő irodalom dokumentumai Szépirodalmi gyűjteményünk Pedagógiai gyűjtemény Könyvtári szakirodalom Hivatali segédkönyvtár Különgyűjtemények Időszaki kiadványok Nem nyomtatott (audiovizuális és számítógéppel olvasható) dokumentumok A könyvtárhasználati szabályzat (2. számú melléklet) A könyvtárhasználók köre Kölcsönzés A kölcsönzés szabályai A kölcsönző anyagi felelőssége Az iskolai könyvtár szolgáltatásai Az iskolai könyvtár nyitvatartása Általános szabályok A katalógus szerkesztési szabályzat (3. számú melléklet) A SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer A SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer jellemzői Az elektronikus katalóguskészítés általános szabályai A dokumentum feldolgozásának színtere A rendszer jellemzői A tankönyvtári szabályzat (4. számú melléklet) A tartós tankönyvek beszerzése A tartós tankönyvek kölcsönzése Kártérítés Tartós tankönyv megvásárlása A könyvtár technikai berendezéseinek használati szabályzata (5. számú melléklet) Számítógép Fénymásológép AV-berendezések

4 1 Az iskolai könyvtár meghatározása Az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény tanítási, tanulási médiatára, oktatási helyszíne és kommunikációs centruma. Irányítási, pedagógiai és financiális szempontból a működtető intézmény szerves része. Sajátos eszközrendszerével segíti az iskolát pedagógiai programja megvalósításában, másrészt; mint a könyvtári rendszer tagja a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok, szabványok szerint működik. Az iskolai könyvtár az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység. 2 Az iskolai könyvtár működését meghatározó jogszabályok, alapdokumentumok A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A évi LXVI. törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény módosításáról A 3/1975. (VIII. 17.) KM PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról, valamint az Irányelvek a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről az állományból való törléséről. 11/1994. (VI.8) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 1/1998. (VII. 4.) OM rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról 1/1998. (VII.24.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszközeiről és felszereléséről (A könyvtárhelyiség és eszközszükséglete) Művelődési Közlöny, sz. 16/1998. (IV. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és módosításai évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 110/2012. (VI. 24.) korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 4

5 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXXC. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. 16/2013. (II.28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 3 Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár elnevezése: Könyvtára Székhelye és címe: 1125 Budapest, Diana utca 4. Elérhetőségek: Tel.: (+36) , (+36) Fax: (+36) Az iskolai könyvtár fenntartása, felügyelete és szakmai irányítása Az iskolai könyvtár a szervezetében működik. Fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete gondoskodik. A könyvtár közoktatási szakmai ellenőrzését a helyi önkormányzat és az intézmény vezetőjének megbízása alapján az országos szakértői névjegyzékben szereplő iskolai könyvtári szakértők látják el. Az iskolai könyvtár pedagógiai és könyvtár-szakmai tevékenységét kutatási, módszertani, továbbképzési és egyéb területen országos hatáskörű szolgáltató intézmények segítik (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, stb.) Az iskolai könyvtár napi tevékenységéhez közvetlen gyakorlati segítséget nyújtanak a fővárosi, kerületi pedagógiai szolgáltató intézmények. Az iskola szükségleteinek megfelelő könyvtári szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat működtető iskola és a fenntartó közösen vállal felelősséget. Az intézmény vezetője ellenőrzi és irányítja a könyvtár szakszerű és törvényes működtetését. Vezetői tevékenysége során figyelembe veszi a nevelőtestület, a diákönkormányzat, és az iskola társadalmi környezetének javaslatait. 5

6 5 Az iskolai könyvtár gazdálkodása Az iskola fenntartója gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről. A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros felelős. Csak a beleegyezésével lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. 6 Az iskolai könyvtár tárgyi és személyi feltételei A könyvtár az iskola földszintjén, kb. 80 m 2 alapterületű, a használók által könnyen megközelíthető helyiségben működik, alkalmas egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására. Az állomány (kb könyv és egyéb dokumentum) nagyobb része a könyvtár helyiségében van szabadpolcon elhelyezve, kis részét (elsősorban a tankönyveket) a könyvtár helyisége melletti raktárban helyeztük el, a folyóiratok a tanári szobában vannak. Könyvtárunkban a pedagógusok és a tanulók munkáját segítik a különböző információhordozók használatához szükséges berendezések (számítógép, televízió, videó- és dvd-lejátszó, fénymásológép). Ezek mellett a könyvtáros rendelkezésére áll egy számítógép a szükséges nyilvántartások vezetéséhez, az információkereséshez. A könyvtárban felsőfokú tanári és könyvtárosi végzettséggel is rendelkező könyvtáros dolgozik teljes állásban. 7 A könyvtárhasználat szabályai 7.1 A könyvtárhasználók köre Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Az iskolai könyvtárba a beiratkozás díjtalan. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni. A könyvtárhasználatra való jogosultság a beiratkozást követően nyílik meg. A könyvtárba beiratkozni a könyvtár nyitvatartási ideje alatt bármikor lehet. A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet. 6

7 7.2 A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei A könyvtári szolgáltatásokat igénybe venni az alábbi feltételek mellett lehet: A könyvtári szolgáltatásokat a beiratkozás után a könyvtár nyitvatartási idejében lehet igénybe venni. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a könyvtárat, annak dokumentumait és berendezését a használó rendeltetésének megfelelően használja. 7.3 Kölcsönzés, a kölcsönző anyagi felelőssége A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Könyvtárunkban a kölcsönzési nyilvántartás számítógéppel (Szirén könyvtárprogrammal) történik. A nyilvántartás a kölcsönzés tényét rögzíti, aláírásra nincs lehetőség, de ennek jogi jelentősége nincs is. Egy tanuló egyszerre 1. és 2. évfolyamon 2 darab 3. évfolyamtól 3 db könyvet kölcsönözhet. A kölcsönzés ideje 3 hét, a kölcsönzési idő kétszer meghosszabbítható. Tankönyvek, oktatási segédletek, kötelező olvasmányok minden tanuló számára a szükséges időtartamra kölcsönözhetők. Diákok számára nem kölcsönözhetőek: Kézikönyvtári könyvek (lexikonok, enciklopédiák) Periodikumok Nem nyomtatott dokumentumok (videofilmek, számítógéppel olvasható dokumentumok, CD-k) Pedagógusok a dokumentumokat a szükséges időre (legfeljebb egy tanévre) kölcsönözhetik. A korlátozások egyénenként feloldhatók. Az elveszett vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtáros által meghatározott más művel pótolni. Ha nem tudja pótolni, a kárt meg kell térítenie. Vitás kérdésekben az iskola igazgatója dönt. A kölcsönözhető dokumentumokra előjegyzés kérhető. 7

8 8 Az iskolai könyvtár feladata 8.1 Alapfeladatok gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését 8.2 Kiegészítő feladatok tanórán kívüli foglalkozások tartása a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 8.3 Egyéb feladatok A könyvtár közreműködik a tartós tankönyvekkel kapcsolatos feladatok megszervezésében, lebonyolításában. 9 Az iskolai könyvtár nyitvatartása A könyvtár nyitvatartási idejét az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani. Minden tanítási napon és óra között tart nyitva a könyvtár. 10 Az iskolai könyvtár állományalakítása A folyamatosan, tervszerűen és arányosan alakított állomány tükrözi az iskola: nevelési és oktatási célkitűzéseit, 8

9 pedagógiai folyamatának szellemiségét, tantárgyi rendszerét, pedagógiai irányzatait, módszereit, tanári-tanulói közösségét Az állománygyarapítás forrásai Az iskolai könyvtár gyarapítási gyakorlatának legfontosabb tájékozódási segédletei a gyarapítási tanácsadók (pl.: ÚK), a kiadói katalógusok, a folyóiratok dokumentumismertetései, a készlettájékoztatók, az ajánló bibliográfiák. A tájékozódási forrásokban kijelölt dokumentumokat mindenkor össze kell vetni a rendelési nyilvántartásokkal, ill. a számítógépes feldolgozással (Szirén könyvtárprogram aktuális verziója). Az iskolai könyvtár állománya vétel és ajándékozás útján gyarapodik. A vásárlás történhet jegyzéken megrendeléssel és előfizetéssel. A könyvtár kaphat ajándékot intézményektől, egyesületektől, magánszemélyektől. A kiadók által küldött bemutató példányok térítési és rendelési kötelezettség nélkül megtarthatók. A gyűjteménybe nem illő művekkel nem gyarapítható az iskolai könyvtár A dokumentumok állományba vétele A könyvtárba bekerülő dokumentumokat rögzíteni kell a leltári nyilvántartásban, ezzel egy időben el kell látni a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel Az állomány nyilvántartása A dokumentumokról jellege szerint időleges és végleges, formája szerint egyedi nyilvántartás készül. Végleges nyilvántartás készül: könyvekről audiovizuális és számítógéppel olvasható dokumentumokról Időleges (legfeljebb három évre) megőrzésre kerülnek: brosúrák, alkalmi műsorfüzetek tankönyvek, módszertani segédanyagok, jegyzetek tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok, gazdasági és jogi segédletek, rendeletek, törvénykönyvek, pályaválasztási és felvételi dokumentumok 9

10 kötéstől függően házi olvasmányok A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, külön gyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzatban rögzítjük. (4.sz. mellékletben) 10.4 Állományfeltárás Az iskolai könyvtár állományát feltárva kell a használók rendelkezésére bocsátani. Iskolánkban a hagyományos katalógusok továbbépítése nem folytatódik, helyette a könyvtári állomány elektronikus formában történő feldolgozása történik meg a Szirén integrált könyvtári rendszerrel Állományapasztás Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, a kettő együtt képezi a gyűjteményszervezés folyamatát. Elöljáróban le kell szögezni, hogy az iskolai könyvtárak kevés kivételtől eltekintve nem őrző funkciójú könyvgyűjtemények. Tehát az állományapasztást a használhatóság irányítja és nem kultúrtörténeti szempontok. A végleges nyilvántartásba vett dokumentum törlése a könyvtárostanár javaslata alapján az igazgató engedélyével történik. Az ideiglenes megőrzésre szánt dokumentumok törlése a könyvtárostanár hatáskörébe tartozik, így nem kell engedélyt kérni a nyilvántartásból való kivezetésre. Az állományból a dokumentum törölhető tervszerű állományapasztás, hiány és természetes elhasználódás miatt Tervszerű állományapasztás A dokumentum tartalmilag elavult, a benne foglalt ismeretanyag tudományos vagy világnézeti szempontból meghaladottá vált: új jogi szabályozás született, s ezek hatálybalépése feleslegessé teszi az előzményeket. szakmailag elavult ismereteket tartalmaz. (Pl.: a régi számítógépes irodalom, az előző tantervek tankönyvei és segédletei stb.) ideológiailag túlhaladott dokumentumok.(pl.: 1956 megítélése és irodalma) Fölös példányok Az iskolai könyvtárban fölös példányok keletkeztek: a könyv lekerült az ajánlott, ill. a kötelező művek listájáról 10

11 nem oktatják már a nyelvet az intézményben megváltozott a tanterv megváltozott az iskola profilja, szerkezete csonka többkötetes művek terhelik állományát a korábbi szerzeményezés nem követte a gyűjtőköri elveket Helyismereti, muzeális értékű dokumentum elavulás címén nem törölhető! Természetes elhasználódás Ide sorolhatók azok a dokumentumok, amelyek a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak. Ezen dokumentumok kivonása a könyvtár állományából az esztétikai nevelés érdekében fontos feladat Hiány Az állományból hiányzó dokumentumokat az alábbi címeken lehet kivezetni a nyilvántartásból: elháríthatatlan esemény (elemi csapás, bűncselekmény) kölcsönzés közben elveszett dokumentumok (behajthatatlan és megtérített követelés) állományellenőrzési hiány (megengedhető és normán felüli). A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetése az állományból, mindig a kártérítés módjától függ. Ennek eldöntése a könyvtáros hatáskörébe tartozik A törlés folyamata Bármely okból kerül sor az állományapasztásra, a kivezetésre vonatkozó engedélyt az iskola igazgatója adja meg. Az állományapasztással kivont dokumentumok közül a fölöspéldányokat fel lehet ajánlani más könyvtáraknak, antikváriumoknak (megvételre), az iskola dolgozóinak, tanulóinak A kivonás nyilvántartásai A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor az igazgató aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát. A jegyzőkönyv melléklete a törlési jegyzék. 11

12 10.6 Állományvédelem A könyvtáros a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetéséért - az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretén belül - felelős Az állomány jogi védelme A könyvtáros anyagilag és fegyelmileg felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos gyarapításáért, a könyvtári beszerzési keret felhasználásáért. Így hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára dokumentumokat senki nem vásárolhat. Szaktanári beszerzés esetén az állományba vétel csak a számla és a dokumentum együttes megléte alapján történhet. A beérkezett, tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül nyilvántartásba kell venni. A könyvtáros felelősségre vonható, ha bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási kezelési, használati és működési szabályait kötelességszegést követett el a leltározáskor mutatkozó hiány túllépte a megengedett mértéket. A tanulók és a dolgozók tanuló- és munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. A szaktanárok és a tanulók részére létesített letéti állományt névre szólóan kell átadni, a dokumentumokért az átvevő szaktanár anyagilag felelős. A könyvtár biztonsági zárainak kulcsai a könyvtárosnál és az iskola gazdasági vezetőjénél, ill. a portán helyezendők el. A kulcsok csak az igazgató engedélyével és csak indokolt esetben adhatók ki Az állomány fizikai védelme A könyvtár céljaira szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti előírásokat. A könyvtárban dohányozni és nyílt lángot használni tilos. A könyvtárból való távozáskor áramtalanítani kell. A bejáratnál kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A dokumentumokat a lehetőségekhez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól (fény, por, szélsőséges hőmérséklet stb.). 12

13 10.7 Állományellenőrzés A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendeli el, kivéve, ha személyi változás esetén az átvevő könyvtárostanár kezdeményezi az állományellenőrzést. A leltározás végrehajtásáért az iskola leltározási bizottságának vezetője a felelős. Az állományellenőrzés során a végleges nyilvántartásba vett dokumentumokat tételesen kell egyeztetni az egyedi nyilvántartással. Az időleges nyilvántartásba vett dokumentumok nem leltárkötelesek. A letéti állományt minden tanév végén ellenőrizni kell. A leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel Az állományellenőrzés típusai jellege szerint: időszaki vagy soron kívüli; módja szerint: folyamatos vagy fordulónapi; mértéke szerint: teljes körű vagy részleges Az állományellenőrzés előkészítése Az állományellenőrzés lebonyolításához ütemtervet kell készíteni. További feladatok: a raktári rend megteremtése a nyilvántartások felülvizsgálata a pénzügyi dokumentumok (leltárkönyvek) lezárása Az állományellenőrzés lebonyolítása A revíziót legalább két személynek kell lebonyolítania. Az állományellenőrzés módszere: a dokumentumok és az egyedi nyilvántartás összevetése (számítógépen vagy a leltárkönyvvel) Az ellenőrzés lezárása Az ellenőrzés befejezéseként el kell készíteni a záró jegyzőkönyvet, melyhez mellékletként csatolni kell: a jóváhagyott leltári ütemtervet a hiányzó, ill. többletként jelentkező dokumentumok jegyzékét A dokumentumot át kell adni az igazgatónak. Amikor az iskola igazgatója engedélyezi, az állományellenőrzéskor megállapított hiányt ki kell vezetni az állományból és a különböző nyilvántartásokból. 13

14 11 Letéti állomány A letéti állományt a pedagógusok a tanév elején veszik át, és a tanév végén adják vissza, az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartoznak. A letétekről a könyvtár nyilvántartást készít. A könyvtárból kihelyezhetők letétek a tantermekbe, napközis termekbe, irodákba. 12 Záró rendelkezések Az iskolai könyvtár működési szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha jogállásában, szervezeti felépítésében, feladatrendszerében alapvető változások következnek be. 14

15 13 Mellékletek 14 Gyűjtőköri szabályzat (1. számú melléklet) 14.1 Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők Könyvtárunk gyűjtőkörét az iskolánk által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program határozza meg. A gyűjtőköri szabályzatnak megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szolgál a pedagógiai program megvalósításához. A dokumentumok kiválasztása, a felhasználás megtervezése az iskolai könyvtáros és a tantestület együttműködésével történik. A program az iskola jelenlegi képzési formájára, a nyolcosztályos általános iskolára készült, kiegészítve a német kétnyelvű kisebbségi oktatással. Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja által meghatározott cél- és feladatrendszerből indul ki, amely meghatározza a könyvtár alapfunkcióját. Az ebből adódó feladatainak ellátásához szükséges információhordozók tartoznak a könyvtár főgyűjtőkörébe Iskolánk cél- és feladatrendszere (Ld. Pedagógiai program - ) Az iskola oktatási célja Alsó- elemi szakaszban: az alapismeretek biztos elsajátítása, az önálló tanulási módszerek megismertetése, alkalmaztatása, az önálló tevékenykedés, a kreativitás erősítése, Az alap-közép szakaszban: szakmai, szaktárgyi ismeretek megalapozása, az önálló ismeretszerzés iránti érdeklődés felkeltése, a továbbtanuláshoz szükséges ismeretek maximális elmélyítése Az iskola nevelési célja A tanuló legyen: családját, környezetét, lakóhelyét, hazáját szerető, becsülő ember, egészséges, testben, szellemben ép ember, a tevékeny, alkotó életet igénylő és megbecsült ember, másokat tisztelő, segítő ember, aki megfelelő kommunikációs készséggel rendelkezik, általánosan művelt ember. 15

16 Kiemelt feladatok: személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, fejlesztő, egyéni foglalkozások a hátrányok kompenzálására, nemzeti hagyományaink és kultúránk megismertetése, ápolása, művészeti nevelés (rajz, ének-zene, tánc) olvasóvá nevelés, környezeti és ökológiai nevelés, számítástechnikai képzés, emelt szintű nyelvi képzés a nemzetiségi oktatás hatásaként a német és a magyar kultúra ismerete, művelése Képzési specialitások nyelvoktatás (emelt szintű német, angol), tánc (felmenő rendszerben minden évfolyam egyik osztályában a nemzeti kultúra ápolása, megismerése érdekében néptáncoktatás) művészeti nevelés (népi gyermekjátékok, manuális foglalkozások, vizuális nevelés) környezeti nevelés (évfolyamokra kidolgozott programok, erdei iskolai táborok, a teljes tanévet átfogó ÖKO-program). Fontosnak tartjuk, hogy a felsorolt célkitűzéseket, feladatokat az iskolai könyvtár a maga eszköztárával maximálisan támogassa Iskolai könyvtárunk gyűjtőköre formai oldalról Írásos nyomtatott dokumentumok: könyv, periodika Audiovizuális ismerethordozók: hangzó dokumentumok hangos-képes dokumentumok számítógéppel olvasható dokumentumok. 16

17 14.4 A gyűjtés szintje és mélysége Mivel az iskolai könyvtárak erősen válogatva gyűjtenek, és teljességgel egyetlen tárgy, szaktudomány irodalmát sem gyűjtik, ezért az állományalakítás során arra törekszünk, hogy a tananyaghoz kapcsolódó irodalom megfelelő válogatással tartalmilag teljes legyen. Az adott tantárgy oktatásában felhasználható tudományterületek enciklopédikus gyűjtése élvez elsőbbséget. Gyűjtőkörünk alapszinten az ismeretek minden ágára kiterjed. A továbbiakban az egyes gyűjtendő témaköröknél a gyűjtés szintjét a gyűjtőköri szabályzat konkrétan megjelöli Könyvtárunk főbb állományrészei Kézikönyvtári, nem kölcsönözhető állomány Könyvtárunk kézikönyvtári állományában helyet kapnak az általános művelődéshez, az egyes műveltségi területekhez szükséges alapdokumentumok, általános és szaklexikonok, általános és szakenciklopédiák, fogalomgyűjtemények, egy- és többnyelvű szótárak, az egyes tudományok kézikönyvei, összefoglaló művei, adattárak, atlaszok, szépirodalmi szöveggyűjtemények, verses kötetek, a kötelező olvasmányok 1-1 példánya. Több példányban (fél-egy tanulócsoportnyi) gyűjtjük a munkáltató eszközként használt, ill. a napköziben és a szaktantermekben használatos kézikönyveket. Kézikönyvtárunk állományát képezik azok a nem hagyományos ismerethordozók, amelyek az iskola képzési rendszeréhez sajátosan igazodnak, és a tanítást-tanulást a könyvtár technikai felszereltségével hagyományosan jól szolgálják. A zeneoktatást, a tánc-képzést, a művészeti és környezeti nevelést, az ÖKO-programot a könyvtár CD-i, videói, hanganyagai hathatósan támogatják Ismeretközlő irodalom dokumentumai A könyvtár gyűjti az iskola pedagógiai programjában meghatározott alap és kiemelt, valamint speciális képzési feladatainak, a vizsgakövetelményeknek megfeleltetett alap- és középszintű irodalmat, AV-dokumentumokat (német nyelv, zene, tánc, rajz, környezeti nevelés stb.) a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét vagy csak részterületeit bemutató alapszintű szakirodalmi segédkönyveket (teljességgel), a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét vagy csak részterületeit bemutató középszintű szakirányú segédkönyveket (válogatással), (1-2 pld.) tantárgyak (szaktudományok) alapszintű elméleti és történeti összefoglalóit (teljesség igényével), kiemelten a környezeti és ökológiai neveléshez, a számítástechnikai képzéshez, a nyelvoktatáshoz kapcsolódó információhordozókat (1-2 pld.) 17

18 tantárgyak (szaktudományok) középszintű elméleti és történeti összefoglalóit (válogatással) (1-1 pld.) munkáltató eszközként használatos művek alapszintű ismeretközlő irodalmát (kiemelten) (fél-egy tanulócsoportnyi pld.) munkáltató eszközként használatos művek középszintű ismeretközlő irodalmát (válogatva) (2-3 pld.) a tanult tárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást kiegészítő alap- és középszintű ismeretközlő irodalmat (erős válogatással) (1-2 pld.) középfokú (oktatási intézmények pályaválasztási útmutatóit, felvételi követelményeket, feladatokat tartalmazó kiadványaikat (teljességre törekedve) fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkban folyó nyelvoktatáshoz, különösen az emelt szintű nyelvtanításhoz (német) felhasználható idegen nyelvű segédleteket is gyűjtse a könyvtár (válogatással) (1-2 pld.) Szépirodalmi gyűjteményünk Könyvtárunk gyűjti: az átfogó lírai, prózai és drámai antológiákat a világ és a magyar irodalom bemutatására (teljesség igényével) (1-1 pld.) házi-és ajánlott olvasmányokat (teljesség igényével) (maximum egy tanulócsoportnyi létszámnak megfelelően) a tantárgy által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők életművét (erősen válogatva) (l-2 pld.) a magyar és külföldi népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló antológiákat, gyűjteményes köteteket (teljességre törekedve) (1-2 pld.) a kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs magyar és külföldi alkotók műveit (erős válogatással) (1-1 pld.) tematikus antológiákat (válogatva) (1-2 pld.) a nemzeti, családi és vallási ünnepekhez, iskolai ünnepélyek megrendezéséhez, összeállításához használható műsorfüzeteket, gyűjteményes műveket válogatva gyűjtjük a regényes életrajzokat, történelmi regényeket, elsősorban azokat, amelyek örök emberi értékeket képviselnek és a tanulók olvasóvá nevelésére, személyiségük fejlődésére pozitív hatással vannak, (1-2 pld.) 18

19 esztétikai és pedagógiai szempontból értékes gyermek- és ifjúsági regényeket, elbeszéléseket és verses köteteket (válogatással) (2-3 pld.) az iskolában tanított nyelvek oktatásához a nyelvtudás szintjének és az életkori sajátosságoknak megfelelő olvasmányos irodalmat (válogatással) (1-2 pld.) a nemzetiségi oktatás (német) hatásaként a német és a magyarországi német kultúra megismertetéséhez kapcsolódó szépirodalmi alkotásokat (versek, prózarészletek stb.) (válogatással) Pedagógiai gyűjtemény Gyűjtjük a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumait: pedagógiai, pszichológiai, és szociológiai összefoglalókat (1-1 pld.) egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglalásokat (1-1 pld.) legfontosabb magyar pedagógiatörténeti munkákat (1-1 pld.) művelődés- és oktatáspolitikával kapcsolatos műveket (1-1 pld.) a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat (3-4 pld.) iskolánk pedagógiai programja kiemelt feladatként kezeli a tehetséggondozást, (szakkörök, tanulmányi versenyek, felvételi előkészítők), ezért az ehhez kapcsolódó irodalom gyűjtését a könyvtár is támogatja (2-3 pld.) fontos feladata iskolánknak felzárkóztató foglalkozások szervezése a hátránnyal küzdő tanulók részére, valamint tanulásmódszertani foglalkozások szervezése, így az ezekhez szükséges dokumentumokat is gyűjtjük (2-3 pld.) az alkalmazott pedagógia, lélektan és szociológia különféle területeihez kapcsolódó legalapvetőbb műveket (1-2 pld.) a műveltségi területek módszertani könyveit, segédleteit (3-4 pld.) tanított tárgyak tankönyveit (2-3 pld.) az iskolával kapcsolatos statisztikai és jogi gyűjteményeket (1-1 pld.) oktatási intézmények tájékoztatóit (1-1 pld.) Könyvtári szakirodalom A könyvtáros munkáját az alábbi gyűjtemény segíti (a könyvtáros segédkönyvtára): a kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédletek (1-1 pld.) a könyvtári feldolgozó munka szabályait tartalmazó segédletek (1-1 pld.) 19

20 könyvtártani összefoglalók (1-1 pld.) könyvtárügyi jogszabályok, irányelvek (1-1 pld.) könyvtárhasználattani ismeretek tanításához szükséges módszertani segédletek (1-1 pld.) az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok (1-1 pld.) Hivatali segédkönyvtár Gyűjteményünk 1-1 példányban tartalmazza az iskola irányításával igazgatásával gazdálkodásával ügyvitelével munkaügyi kérdéseivel kapcsolatos dokumentumokat, szabályzatokat, közlönyöket Különgyűjtemények Különgyűjteményként kezeljük Budapest, a XII. kerület (különös tekintettel szűkebb környezetünk, a Svábhegy) helyismereti, helytörténeti kiadványait az iskolatörténettel, az iskolai élettel kapcsolatos dokumentumokat, (iskolai rendezvények forgatókönyvei, iskolarádió hangfelvételei, iskolai ünnepélyek videofelvételei, visszaemlékezések stb.)(teljességgel) az iskola névadójáról szóló írásokat, az iskola névadójának műveit (teljességgel) az iskolai újságot, évkönyvet az iskola pedagógiai dokumentumait (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, kollektív szerződés. helyi tantervek stb.) (teljességgel) Időszaki kiadványok Gyűjtjük: a tantárgyi programok követelményéhez kapcsolódó, az iskola típusának és fokozatának megfelelő kiadványokat, a Helyi Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint kiemelten követjük a tánc, zene, művészeti nevelés, számítástechnika és környezetvédelem témakörben megjelenő szakfolyóiratokat, gyűjtjük a tanulók ismeretszerzését segítő folyóiratokat, 20

21 gyermek-és ifjúsági lapokat, melyek az olvasóvá nevelésben, a személyiségformálás területén segítenek, pedagógus munkáját segítő pedagógiai szakfolyóiratokat, tantárgymódszertani lapokat, könyvtári szaklapokat, módszertani lapokat (1-1 pld.) Nem nyomtatott (audiovizuális és számítógéppel olvasható) dokumentumok A könyvtár gyűjti a tantárgyi programoknak megfeleltetett hangos-képes dokumentumokat, különös tekintettel a helyi pedagógiai programban is hangsúlyosan szereplő feladatokhoz, képzési specialitásokhoz kapcsolódóan (környezetvédelmi és ökológiai nevelés, nyelvi képzés, művészeti nevelés), a gyermekek esztétikai és pedagógiai nevelését célzó, az etikai nevelésben felhasználható videofelvételeket. Gyűjteményünkben szerepelnek a tanított tantárgyaknak megfeleltetett hangzó dokumentumok, különös tekintettel a nyelvoktatásban, a művészeti nevelésben (zene, tánc) felhasználhatók. Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt feladatként szerepel a számítógépes képzés. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a tanulók elsajátítsák a könyvtári tájékoztató eszközök (számítógépes katalógus és adatbázis) használatát is. Az egyes szaktárgyak oktatásában mind kiemeltebb szerepet kapnak a különböző multimédiás oktatási taneszközök. Ezért könyvtárunk gyűjt számítógéppel olvasható dokumentumokat is (CD, CD-ROM, DVD). 21

22 15 A könyvtárhasználati szabályzat (2. számú melléklet) 15.1 A könyvtárhasználók köre Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Az iskolai könyvtárba a beiratkozás díjtalan. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni. A könyvtárhasználatra való jogosultság a beiratkozást követően nyílik meg. A könyvtárba beiratkozni a könyvtár nyitvatartási ideje alatt bármikor lehet. A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet Kölcsönzés A kölcsönzés szabályai A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Egy tanuló egyszerre 1. és 2. évfolyamon 2 darab 3. évfolyamtól 3 db könyvet kölcsönözhet. A kölcsönzés ideje 3 hét, a kölcsönzési idő kétszer meghosszabbítható. Kötelező olvasmányok minden tanuló számára a szükséges időtartamra kölcsönözhetők. Diákok számára nem kölcsönözhetőek: Kézikönyvtári könyvek (lexikonok, enciklopédiák) Periodikumok Nem nyomtatott dokumentumok (videofilmek, számítógéppel olvasható dokumentumok, CD-k) A korlátozások egyénenként feloldhatók. A kölcsönözhető dokumentumokra előjegyzés kérhető A kölcsönző anyagi felelőssége Az elveszett vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtáros által meghatározott más művel pótolni. Ha nem tudja pótolni, a kárt meg kell térítenie. Vitás kérdésekben az iskola igazgatója dönt

23 15.4 Az iskolai könyvtár szolgáltatásai Az iskolai könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi szolgáltatások: - Kölcsönzés - Könyvtári gyűjtemény helyben használata - Információ a könyvtár és más könyvtárak szolgáltatásairól Szolgáltatások: a könyvtár gyűjteményének, tájékoztató és technikai eszközeinek egyéni és csoportos helyben használata, az e célra rendelt könyvtári dokumentumok kölcsönzése, a könyvtár állományának egységeiről a szerzői jog szabályait figyelembe véve másolási és nyomtatási lehetőséget biztosít könyvtárhasználati órák megtartása, közreműködés a könyvtárra épülő szakórák előkészítésében és megtartásában, olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat (tájékoztatás a könyvtárhasználat módjáról, a könyvtár gyűjteményéről, tájékoztatás az iskolai könyvtárak, a pedagógiai gyűjtőkörű könyvtárak szolgáltatásairól, közérdekű tájékoztatás, stb.), számítógép- és internethasználat biztosítása, részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében a tartós tankönyvek nyilvántartása, kölcsönzése, előre egyeztetve különböző közösségi tevékenységekhez ad színteret Az iskolai könyvtár nyitvatartása A könyvtár nyitvatartási idejét az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani. Minden tanítási napon és óra között tart nyitva a könyvtár Általános szabályok A könyvtár helyiségébe táskát, kabátot bevinni tilos. A könyvtárban az étkezés, az italfogyasztás és a dohányzás tilos. A könyvtár használói semmilyen módon nem zavarhatják más könyvtárhasználók nyugalmát, a kulturált viselkedés általánosan szokásos normáit kell követni A könyvtár használói javaslatot tehetnek a Könyvtárhasználati szabályzat módosítására 23

24 16 A katalógus szerkesztési szabályzat (3. számú melléklet) 16.1 A SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer Az olvasók eligazodását segítjük a megfelelő feltártsággal. Erre szolgálnak a katalógusok. Iskolánk könyvtárában elektronikus katalógus építünk a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer felhasználásával. Bemutatási jelleggel rendelkezünk szabványos betűrendes cédulakatalógussal A SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer jellemzői Egy on-line, osztott virtuális könyvtár, mely alapját képezi a Kárpát-medencei Közös Katalogizálásnak. Az adatbázisban minden könyvtár minden adata egyetlen kereséssel lekérdezhető, tehát az adatbázis egyúttal lelőhely adatbázisként is működik. A világon működő Z39.50-es szerverek szokásos megoldásán túl a szolgáltató szervere egyetlen internetes kapcsolatfelvétellel a résztvevő 1600 könyvtári adatbázist végigkeresve teljes körű választ ad a kereső kérdésre, ez nagyságrendi gyorsulást jelent a válaszidők tekintetében. A rendszer lényege: ha bármelyik könyvtárban leírnak egy dokumentumot, az azonnal fölkerül a központi szerverre. A Szirén adatbeviteli űrlapján szerverünket közvetlenül elérve, néhány kattintással az összes többi könyvtár azonnal átemelheti a leírást a SZIRÉN segítségével pillanatok alatt hozzájutunk azokhoz az információkhoz, melyeket a hagyományos papíralapú katalógusok tudtak számunkra nyújtani. A dokumentum átvételekor teljes bibliográfiai leírást kapunk Az elektronikus katalóguskészítés általános szabályai A katalóguskészítés az iskolai könyvtáros feladata. A folyóiratok kivételével minden a könyvtárba kerülő dokumentumot rögzíteni kell az adatbázisban. Az elektronikus katalógusban - a címleírás formai szabályai szerint - szerepeltetni kell az alábbi adatokat: 1. adatcsoport: Cím és szerzőségi közlés 2. adatcsoport: Kiadásra vonatkozó közlés 3. adatcsoport: A dokumentum sajátosságai 4. adatcsoport: Megjelenés 5. adatcsoport: Fizikai jellemzők (terjedelem, méret, melléklet) 24

25 6. adatcsoport: Sorozat 7. adatcsoport: Megjegyzések 8. adatcsoport: Terjesztési adatok A tartós tankönyvek 2012 óta kerülnek rögzítésre a SZIRÉN rendszerben, ezekről a dokumentumokról a következő adatokat rögzítjük: Cím Szerző Közös megjegyzés: évszám, amikor tartós tankönyvként bekerül az iskolai könyvtár állományába (pl: 2012) Tankönyv raktári száma: a tankönyv kiadói kódja (pl: ms-200) Beszerzési ár Az iskolai elektronikus katalógusban definiált leltári számok: betűjelzet nélkül végleges megőrzésre szánt könyvek CD és DVD betűjelzettel audiovizuális és számítógéppel olvasható dokumentumok (cdk, illetve dvd-k) T betűjelzettel oktatási segédanyagok, tanári kézikönyvek TT betűjelzettel tartós tankönyvek 16.3 A dokumentum feldolgozásának színtere 25

26 16.4 A rendszer jellemzői Állománykarbantartás Bevételezés Módosítás Selejtezés Már rögzített dokumentumok többes példányainak létrehozása Katalóguscédula készítés Állomány ellenőrzés, listák, statisztikák Csoportos leltárkönyv Tételes leltárkönyv készítése Raktári katalógus készítése Selejtezési javaslat készítése Folyóirat kardex Folyóirat címlista Tárgyszó lista HUMARC export-import Adatkapcsolatok, TR-ETO kezelés Letét kezelése Listák megtekintése, nyomtatása, törlése Keresés Egyszerű és összetett keresés Kölcsönzés A kölcsönzéssel kapcsolatos információk Tagok adatainak karbantartása Dokumentum műveletek Felszólítások A kölcsönzés paramétereinek beállíttása Osztályok Forgalmi statisztikák 26

27 Rendszerfelügyelet Mentés Alapadat karbantartás Rendszer blokkolás feloldása Felhasználók jelszava, jogosultsága Szerviz funkciók Leltári szám módosítások Dokumentumtípusok definiálása Selejtezett dokumentumok karbantartása Selejtezési jegyzékszám szerinti lista Folyóirat teljes évének törlése Automatikus tárgyszó javítás Állományok ellenőrzése Kereső adatbázis frissítése Honosított bibliográfiák aktualizálása 27

28 17 A tankönyvtári szabályzat (4. számú melléklet) 17.1 A tartós tankönyvek beszerzése Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek legalább 25 %-át tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok, elektronikus úton rögzített tananyag, kis példányszámú tankönyv vásárlására kell fordítani. Az iskolai könyvtár ezen dokumentumok egy részét (köztelező olvasmányok, szótárak stb.) végleges nyilvántartásba veszi, más részét (a tankönyveket, amelyeket a tanulók tartós használatra kölcsönöznek), időleges nyilvántartásban rögzíti. A jogosultak köre Az iskolának biztosítania kell az ingyenességet azoknak a tanulóknak, akik a évi XXXVII. törvény által meghatározott szempontok alapján jogosultak erre. Továbbá évi CXC törvény értelmében biztosítania kell az intézménynek az elsőtől a nyolcadik évfolyamig és a nemzetiségi nevelés-oktatásban, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. A törvény szerinti térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/14. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. Könyvtárból biztosított tankönyvek Az állam által biztosított ingyenes tankönyveket a munkafüzetek kivételével az iskolai könyvtár állományába kell venni, és innen kell a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátani. Ezeket a tartós használatra szánt tankönyveket a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kell kezelni, sajátos szabályok szerint. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok, ill. szüleik dönthetnek úgy is, hogy nem a könyvtári állományból kölcsönzik ki a szükséges tankönyveket, hanem megveszik azokat. A szülő a tankönyvrendelés előtt írásban nyilatkozik, hogy mely könyveket kéri az iskolai könyvtárból, ill. mely könyveket veszi meg. (Az ily módon megvásárolt tankönyvekre természetesen nem vonatkoznak a könyvtári szabályok.) 17.2 A tartós tankönyvek kölcsönzése A tanuló vagy a szülő a tanév elején (előre meghirdetett időpontban) átveszi az ingyenes tankönyveket, ezt aláírással igazolja. A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje legfeljebb 4 28

29 év. A tanuló a kölcsönzött tankönyveket köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Elvárható tőle, hogy az általa kölcsönzött tankönyv legalább 4 évig használható állapotban legyen. Tanév végén (legkésőbb június első hetében) a tanuló visszajuttatja a tankönyveket az iskolai könyvtárba. Ha a tanuló iskolát vált, a könyvtári könyveket távozása előtt köteles visszaadni Kártérítés Amennyiben a tanuló nem hozza vissza a tankönyvet a megadott időpontig, vagy a tankönyv 1-2 éves használata után rossz állapota miatt nem adható ki újra, a tanuló ill. a szülő kártérítésre kötelezhető. Erről a szülőt az iskola írásban értesíti. A kártérítés történhet a tankönyv pótlásával (a könyvtárossal történt előzetes megbeszélés alapján), vagy a kölcsönzött könyv árának megtérítésével. A kártérítés a beszerzést követő 1. tanévben a tankönyv árának 75%-a 2. tanévben az aktuális vételár 50 %-a 3. tanévben az aktuális vételár 25 %-a 17.4 Tartós tankönyv megvásárlása A jogszabályok értelmében lehetőség van az ingyenes, kölcsönzött tankönyvek megvásárlására az alábbi feltételek mellett: A 4. tanév végén a tankönyvet térítés nélkül megtarthatja a tanuló. Az 1-3 éves tankönyvet a kártérítésnek megfelelő összeg ellenében lehet megvásárolni. Amennyiben a tanuló a tankönyveket szeretné megtartani, azt március 1-jéig (a tankönyvrendelést megelőzően) jeleznie kell a könyvtárnak. 29

30 18 A könyvtár technikai berendezéseinek használati szabályzata (5. számú melléklet) 18.1 Számítógép A számítógépet elsősorban könyvtári használatra, az oktatáshoz, tanuláshoz szükséges információszerzés támogatására telepítettük. A tanulók az önálló ismeretszerzés keretében gyűjtőmunkákhoz használhatják a könyvtári számítógépet a tanítási órák után. Mivel a számítógép is a könyvtári tájékozódást szolgálja, a könyvtár szerves részét képezi, ezért használóira a könyvtári rend vonatkozik. A számítógépnél folyó munka nem zavarhatja a könyvtári munka nyugalmát: vagyis a nyugodt munkavégzéshez, az olvasáshoz szükséges fegyelmezett viselkedést elvárjuk. Egyszerre két tanuló dolgozhat a számítógépen a könyvtáros jelenlétében és felügyelete alatt. Nem szabad a könyvtári számítógépbe idegen lemezt tenni a gépre játékprogramokat telepíteni a számítógép alapbeállításait megváltoztatni a programokat, programrészeket törölni A kilépést, a számítógép leállítását szabályosan kell végrehajtani Fénymásológép A másológépet kizárólag könyvtári dokumentumok másolására használhatja pedagógus és tanuló egyaránt. Tanuló a másológépet nem kezelheti. Részére a fénymásolást a könyvtáros végzi AV-berendezések Pedagógusok számára a könyvtári televízió, DVD-lejátszó, videó csak oktatási célra vehető igénybe a könyvtár nyitvatartási idejében, előre egyeztetve a könyvtárossal. Tanuló ezeket a berendezéseket önállóan nem használhatja. AV berendezésekkel másolatot készíteni csak oktatási céllal lehet. A másolást a könyvtáros végzi. 30

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata SZMSZ 1. számú melléklet Takács Éva Igazgató 1 TART ALOMJEGYZÉK 1.1. Fenntartás,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI SZMSZ FÜGGELÉKE

A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI SZMSZ FÜGGELÉKE A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI SZMSZ FÜGGELÉKE HOSSZÚHETÉNY 2013. 1.Az iskolai könyvtár működési szabályzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT

KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT KO NYVTÁ R Szervezeti e s Mu ko de si SZÁBÁ LYZÁT Kiadás dátuma: 2013. szeptember Készítette: ------------------------------------ --------------------------------------- Burai Bernadett intézményvezető

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtári állomány gyűjtésének helyi szabályozását, mindig a Gyűjtőköri szabályzat foglalja össze. A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvtári szabályzata Tartalomjegyzék: SZABÁLYZAT 3 I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 3 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 3 AZ ISKOLAI

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2016. JANUÁR 1. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 1. BEVEZETŐ A gyűjtőkör

Részletesebben

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. 2 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez,

Részletesebben

AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra

Részletesebben

SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola (8734 Somogyzsitfa- Szőcsénypuszta, Ady E. u. 8.) iskolai

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: I I I.s z mellékl e t A Z I S K O L AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI S ZA B Á L Y Z A T A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szent István Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszatenyő 2013. Főbb rendeletek felsorolása I. A könyvtárra vonatkozó adatok II. A könyvtár fenntartása III. A könyvtár

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1 A gyűjtőköri szabályzatban foglalt feladatok célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az iskolai könyvtár működési szabályzata AZONOSÍTÓ ADATOK: A könyvtár elnevezése: Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola Munkácsy Mihály Tagiskola Könyvtára Székhelye: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Az iskolai könyvtár feladata az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelveknek, valamint az alapvizsga, közép- és emelt szintű érettségi vizsga, szakképesítő

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános iskola 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.

Radnóti Miklós Általános iskola 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. Radnóti Miklós Általános iskola 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. Könyvtár gyűjtőköri szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete 1 A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

I/c. Szakmai szolgáltatások

I/c. Szakmai szolgáltatások ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE ÉS GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I/a. A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár elnevezése: Fóti Népművészeti Szakközép- és Szakiskolai Könyvtár A könyvtár székhelye, címe: 2153 Fót,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSANÁDPALOTAI VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. I. Csanádpalotai Városi Könyvtár 1. A Városi Könyvtár azonosító adatai: Neve: Székhelye: Csanádpalotai Városi Könyvtár Csongrád megye,

Részletesebben

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.)

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) A VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Érvényes: 2016. április 18-tól Készítette: Jóváhagyta:

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete. A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Simontornyai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtárak feladatait az 1997. évi CXL.

Részletesebben

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2016 Tartalom I. fejezet: Alapvetés... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A gyűjtőkört és gyűjteménymenedzsmentet meghatározó jövőkép, küldetésnyilatkozat,

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzat

Gyűjtőköri szabályzat Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013 Pomáz, Huszár u. 3. Tel.: 06 26 325 163, 06 20 2282135 Tel/fax : 06 26 323 460 pmhk@pomaz.hu / pomazkonyvtar@freemail.hu, www.pmhkpomaz.hu Gyűjtőköri szabályzat A

Részletesebben

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rész

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rész A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rész 1. A könyvgyűjtemény adatai: 1.1. Megnevezése: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE Szervezeti és Működési Szabályzat Iskolai és Községi Könyvtár Pusztavacs User 2014. 2378 P U S Z T A V A C S, B É K E T É R 5. - 2. oldal -

Részletesebben

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK

1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1.1. Típusa: Iskolai könyvtár 1.2. Címe: 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 3. 1.3. Létesítés időpontja: 2003. 1.4. Alapterülete: 35 m2 1.5. Nyitva tartás: Hétfő: 11.30-16.30

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Oldalszám:1 1. számú melléklet KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATOK Leltári szabályzat a könyvtári állomány nyilvántartásáról, leltározásáról, leltári ellenőrzéséről és az állományból történő törlés rendjéről I. Általános

Részletesebben

K I V O N A T. H a t á r o z a t

K I V O N A T. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 181/2012. (X. 31.) Kt.h. Tárgy: Városi Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE II. A KÖNYVTÁR KÖRNYEZETE

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE II. A KÖNYVTÁR KÖRNYEZETE GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE A Sándorfalvi Kulturális Központ Petőfi Emlékkönyvtára Sándorfalva város nyilvános közkönyvtára. Gyűjti, feldolgozza

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Könyvtár ostanár ok Egyesülete 1088 Budapest, Múzeum u. 7. http://www.ktep.hu

Könyvtár ostanár ok Egyesülete 1088 Budapest, Múzeum u. 7. http://www.ktep.hu A KTE ajánlása fenntartóknak az iskolai könyvtárak szolgáltatásairól, gyűjteményéről és eszközparkjáról, a könyvtárostanárok alkalmazásáról a közoktatási intézmények átszervezése és/vagy többcélú intézmények

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Makó 2013. 1 2 Tartalomjegyzék A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata.. 3 Mellékletek 1.

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. december 14-i ülésére TÁRGY: Munka- és tűzvédelmi feladatokra kiírt pályázat bírálata ELŐADÓ: Kovács József polgármester Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A korábbi szabályzat átdolgozását az 1997. évi CXL. Törvény megjelenése, annak III. részében a nyilvános könyvtári ellátás új szabályozása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Eötvös Károly Megyei Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Veszprém 2014 I. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Eötvös Károly Megyei Könyvtár Székhelye és címe: 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Telephelyei:

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata A Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata A könyvtár neve Városi Könyvtár és Információs Központ A könyvtár adatai Címe: 5350 Tiszafüred Petőfi út 15. Telefonszáma: (59)

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14.

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató Jászberény,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5546 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Általános rendelkezések A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben