JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL

2 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Bizottság! Az Egyesített Óvodai Intézmény 7 tagóvodából és 1 két csoportos bölcsődéből álló, többcélú, önkormányzati fenntartású, részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező, integrált intézmény. Az Alapító okiratunkban meghatározott alapfeladataink: óvodai nevelés cigány kisebbséghez tartozók integrált nevelése sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza vezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek esetén integrációs nevelés: óvodai fejlesztési program bölcsődei ellátás a Szivárvány tagóvodában Alapfeladatainkon belül kiegészítő tevékenységeink: óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Oktatási célok és egyéb feladatok Intézményünk valamennyi tagóvodája Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című program adaptációja alapján neveli a rábízott gyermekeket. Feladatunkat befolyásoló tényezők: A külső-belső körülmények változásai, a Közoktatási törvény módosításai, a fenntartói elvárások megkívánják intézményünktől is a folyamatos fejlesztés képességének kialakítását, a partnerközpontú működés biztosítását. Annak ellenére, hogy a csökkenő gyermeklétszám lehetőséget teremtett a törvénynek megfelelő átlaglétszámú csoportok szervezésére, új és új problémákkal találjuk magunkat szemben: eggyel kevesebb tagóvodával működünk, mivel 2008-ban a Hétszínvirág óvoda gyermekeit a belváros többi óvodájába vettük fel, az épületről lemondtunk a fenntartó javára ezáltal kis mértékben újra nőtt a csoportok létszáma romlott a családok szociális háttere nőtt a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma nőtt a cigány származású gyermekek száma nőtt a részképesség zavarral küzdő gyermekek száma egyre több a nevelőszülőknél élő óvodás korú gyermek a városban korszerűsítésre szorulnak óvodáink 1

3 Eredményeink, amikre a jövőben építhetünk: Az utóbbi években sokat javult dolgozóink képzettségi szintje bázisóvodai rangot kaptunk óvoda iskola átmenet programot működtetünk etnikai kiegészítő programot működtetünk elkészítettük és működtetjük az integrációs kiegészítő programot felvállaltuk sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését folyamatosan javult tárgyi felszereltségünk esztétikailag sokat javult óvodáink belső képe javult az intézményi klíma szemléletváltás következett be a dolgozóknál kiépítettük a minőségfejlesztési rendszerünket elkötelezettekké váltunk a művészeti program iránt Munkánk során az erősségeinkre építettünk, figyelembe vettük a kialakult gyakorlat tapasztalatait, a törvények változásait, a partnereink elvárásait. Ezek alapján dolgoztuk át nevelési programunkat is, melynek alappillére kettős: az érzelmekre épít, és a gyermekek esztétikai tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését hangsúlyozza. A humor (HAHA), a felfedezés (AHA) és a művészet (AH) élményeivel fejlesztjük a gyermekek kreatív gondolkodását. Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért, a jóért amit tehetünk. Széchenyi István 2

4 HELYZETELEMZÉS GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁSA: Beíratási adat Október 1-i statisztikai adat 2007/ / / / / / Mint a fenti táblázatokból látszik, a drasztikus létszámcsökkenés mérséklődik. A felméréseink szerint a következő években is várható még kis arányú csökkenés, ami abból adódik, hogy 120-és 143 között van a születések száma az elmúlt években: Érdekességként az elmúlt 10 év adatait is bemutatom az óvodás korú gyermekek létszámának alakulásáról a beírt gyermekek alapján: gyermeklétszám alakulása beíratás alapán / / / / / / / / / /2010 létszám Mint az alábbi táblázatban látható, 2009 őszétől ugrásszerű növekedés várható az SNI-s gyermekek számában. 4-5 gyermek szakértői vizsgálatának eredményére várunk, így ezek csak becsült adatok. Ezeknek a gyermekeknek az ellátása és fejlesztése integrált formában nagy feladat számunkra. A nevelésükhöz biztosított normatíva nagy részét a speciális fejlesztésüket végző szakemberek óradíjára kell fordítanunk, így gyakorlatilag az 3

5 óvodában dolgozókra csak a többletfeladat marad, amit tudatosan vállalva teljes szívvel, lélekkel végeznek a kolléganők legjobb szakmai tudásuk szerint. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYEREKEK SZÁMA AZ ÓVODÁKBAN A KIEGÉSZÍTŐ ETNIKAI PROGRAMOT IGÉNYLŐK SZÁMA, ARÁNYA ,90% 17,10% 14,70% 14,50% 16,20% 17,50% 15,30% 20,86% Mint a táblázatból látható ilyen magas még nem volt az etnikai programot igénylők száma. Gyakorlatilag ez a cigány származású gyermekek számát, arányát jelenti. Számukra az intézményben kidolgozott kiegészítő etnikai program alkalmazásával biztosítjuk az esélyegyenlőséget. Pozitív megerősítést alkalmazunk az identitástudatuk alakulásához. DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA A dolgozói létszám alakulását a gyermekek létszámának csökkenése és az abból eredő finanszírozhatóság határozta meg. 2000/ / / / / / / / / / DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN 2001/ / / / / / / / 2009 ÓVODAPEDAGÓGUS DAJKA ÉLELMEZÉSVEZETŐ KONYHAI DOLGOZÓ KARBANTARTÓ GAZDASÁGI DOLGOZÓ FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS GYÓGYPED. ASSZISZTENS ÖSSZESEN Az óvodapedagógusok létszámának változása: 2000/ / / / / / / / / /

6 Ha elemezzük az adatokat, látható, hogy a gyermeklétszám 2000 óta 28%-al csökkent. A gyermekkel közvetlenül foglalkozó dolgozók közül ezzel párhuzamosan az óvodapedagógusok létszáma 29%-al, az összes dolgozók száma 28%-al csökkent. Nem ilyen magas az élelmezésben dolgozók létszámának csökkenése, mivel a főzőkonyháink száma csak eggyel csökkent, de a főzött adag száma nem nagyon változott - a gyermekadag csökkent, de a vendégebédek aránya nőtt ban a karbantartók számát is csökkentettük eggyel, mivel megszűnt a Hétszínvirág óvoda ben egy fővel csökkentettük a konyhalányok számát, mivel a tálaló konyha is megszűnt az óvoda bezárásával. A gazdálkodásban és ügyvitelben dolgozók létszáma a részben önálló gazdálkodóvá válásunk miatt szintén csökkent egy fővel. Feladat változás miatt az integrált nevelés felvállalása következtében bővült a létszámunk 2004-ben a fejlesztő pedagógus és a gyógypedagógiai asszisztensi státusszal. Jelenleg a törvényi minimumon van a dolgozói létszámunk, a dolgozók átlagéletkora egyre magasabb, a fiatalításra a közeljövőben nem lehet számítani. SZAKFELADAT 5 ÁTLAG ÉLETKOR (év) ÓVODAPEDAGÓGUSOK 43 DAJKÁK 48 ÉLELMEZÉSVEZETŐK KONYHAI DOLGOZÓK 50 KARBANTARTÓK 52 GAZDASÁGI DOLGOZÓK 49 ÖSSZES DOLGOZÓ 48,4 A fentiekből adódóan a dolgozók leterheltségét munkájuk minőségének romlása nélkül nem lehet tovább növelni. Feladataink ellátásában sokat segítenek a közhasznú foglalkoztatottak. Ebben az évben a helyettesítéseket szeretnénk megoldani a közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával. Ebből a szempontból előnyös számunkra, hogy hosszabb ideig alkalmazhatjuk Őket folyamatosan. INFRASTUKTÚRA, TÁRGYI FELSZERELTSÉG Intézményünk valamennyi tagóvodájában tervezetten végeztük a karbantartási munkánkat, tudatosan törekedtünk a külső és belső környezet esztétikussá tételére. A felújítási tervben évek óta szereplő feladatok: Az ablakok, ajtók utólagos hőszigetelése a mosdók felújítása

7 a HACCP rendszer kiépítése néhány csoportban parketta csere burkolatok cseréje árnyékolók cseréje fedett kültéri rész kialakítása a Mezeivirág óvodában energiatakarékos működés feltételeinek megteremtése (világító rendszer, fűtési rendszer szabályozhatósága) Öltözőszekrények, polcok, szekrények cseréje szükség szerint Gyermekszékek, asztalok beszerzése Akadálymentesítés Bár nem nyert az önkormányzat által benyújtott infrastrukturális pályázat, egyéb forrásokból több feladatot megoldottunk az elmúlt két évben: a körzet önkormányzati képviselőjének, Kiss Zsigmondnak a szervezésében adományokból és önkormányzati segítséggel elkészült egy fedett terasz a Mezeivirág óvoda udvarán 2007-ben karbantartások, javítások történtek, mivel bíztunk a pályázat eredményességében, nagyobb feladatot nem terveztünk 2008-ban a takarítási szünet az ütemezésnek megfelelően zajlott le közcélú dolgozók bevonásával. Jelentős volt ezen a nyáron a tagóvodákban elvégzett felújítási folyamat. A tanévzáró értekezletünkön döntött úgy a nevelőtestületünk, hogy az etnikai normatívát a gyermekek komfortérzetének javítása céljából az elavult mosdók felújítására, és egyéb burkolásokra, valamint parketta felújításra használja fel. A tagóvoda vezetők és Máté Gábor komoly szervezőmunkájának, a szülőknek, a középiskolánk szakembereinek, a támogató vállalkozóknak, és az intézményben dolgozók támogatásának köszönhetően az alábbi munkálatok valósultak meg: Katica óvoda: o a fenti épület mosdójának teljes felújítása, csapok cseréje o harmónika ajtó beszerelése o a felnőtt wc felújítása o a lenti épület mosdóinak burkolása, csapok cseréje o a lenti folyosó burkolása Napfény óvoda: o parketta csiszolása, lakkozása mind a négy csoportban o Pejkó csoport festése, mázolása o Udvar átalakítása, új játékok beszerzése Szivárvány óvoda: o 3 öltöző burkolása o Kerítés festése a bölcsőde felől o Galéria, tornaszoba festése o Játék felújítása 6

8 Mezeivirág óvoda: o Folyosó burkolása o Gyermek wc szeparálása harmónika ajtóval o Gyermek wc teljes felújítása o Felszerelések felújítása Fészek óvoda: o Mosdó, wc teljes felújítása Árpád óvoda: o Mosdó, wc teljes felújítása o Felnőtt wc szeparálása Nyitnikék óvoda: o az óvodakép kialakításához szükséges munkálatok lettek elvégezve: a csoportszobák és a folyosók festése, galéria beszerelése. A wc és a mosdó helyiség felújításához önkormányzati segítséget kértünk, mivel ott a csővezeték rendszert és a teljes szerelvényt ki kellett cserélni. Az erre a célra kapott 1 millió Ft tudatos, tervszerű felhasználásával, a tagóvoda alapítványának támogatásával és némi intézményi költségvetési kiegészítéssel sikerült a Nyitnikék óvoda mindkét mosdóját felújítanunk. Ez a munkafolyamat is azt tükrözte, hogy az emberek összefogásával csodákra vagyunk képesek. Ma már nagyon fontos az informatikai háttér megteremtése a jó és hatékony működéshez. Már nagyon sok óvodapedagógusunknak van számítógépes képzettsége január óta a tagóvodák között Internet kapcsolatot építtettünk ki, aminek során ingyenes telefonhasználathoz jutottunk, így remélhetőleg a felszabaduló telefonköltségből fedezni tudjuk a kedvezményes Internet használati díjat. TÁRGYI FELTÉTELRENDSZERÜNK Az óvodák berendezése, bútorzata is felújításra szorul. Az étkeztetéshez szükséges eszközök cseréje folyamatosan történik, de a konyhai felszerelések zöme elavult, a HACCP rendszer előírásainak nem felelnek meg. A törvényi kötelezettségünknek megfelelően a konyhák működési engedélyének kiadása folyamatban van. A neveléshez, fejlesztéshez szükséges eszközöket, és a játékokat tervszerűen, intézményi szintű beszerzésekkel pótoljuk, illetve újítjuk fel. A kötelező eszközjegyzék előírásait a tervezetnek megfelelően, az anyagi lehetőségek szerint teljesítjük. Az önkormányzat eszközbeszerzési pályázata szolgál forrásként. 7

9 2008-ban pályázatot nyújtottunk be a HHH- s gyermekek integrációjának elősegítésére ez a pályázat is tartalmaz 2 millió Ft forrást eszközbeszerzésre, a környezet komfortosítására. A karbantartók összehangolt munkája tette lehetővé, hogy valamennyi tagóvodánk külső képe gondozott, rendezettek az udvarok. A dajka néniknek köszönhetően minden óvodánk tiszta, a belső terek esztétikája az óvodapedagógusok ízlését tükrözi. A konyhai dolgozók mindenki megelégedésére készítik a mindennapi betevőnket. Törekszünk a lehetőségekhez képest változatos, tápláló, egészséges és finom ételeket készíteni a gyermekeinknek. A szakácsnők minden szeretetüket belefőzik az ebédekbe, amit a gyerekek hálásan fogadnak. Nap, mint nap elhangzik a kérdésük: Szakács néni, mi lesz ma az ebéd? És ők nap, mint nap szeretettel válaszolnak. A nevelési programban megfogalmazott feladatainkat, a tárgyi világunk, környezetünk fejlesztését az intézményi költségvetésen túl pályázati pénzekből, alapítványi pénzekből, szülői felajánlásokból fedezzük. Az elmúlt években a tagóvodák kb Ft/ év értékben járultak hozzá az óvodakép kialakításához. A környezetünk szépítéséért végzett munkáért az intézmény valamennyi dolgozója, minden segítő szülő, támogató köszönetet érdemel. PÉNZÜGYI FOLYAMATAINK IRÁNYÍTÁSA, A FORRÁSOK KEZELÉSE Az Egyesített Óvodai Intézmény önkormányzati fenntartású, önállóan gazdálkodó intézmény volt egészen januárig, akkor Gazdasági Ellátó Szervezetet hozott létre a város, így intézményünk is részben önállóan gazdálkodó lett. Pénzügyi erőforrásaink: Intézményfinanszírozás: állami normatíva + önkormányzati támogatás működésre a nevelési program megvalósítására a partnerkapcsolatok működtetésére a törvényes működés feltételeinek megteremtésére Pályázati támogatások: intézményi szintű tagóvodai szintű (nyertes pályázatok táblázata) pályázatban megfogalmazott célokra 8

10 Az alternatív pénzügyi lehetőségek feltérképezésére pályázati, az intézményi adatok gyűjtésére, a pályázati tevékenység összefogására óvodapedagógusunkat pályázati koordinátorrá neveztünk ki. Az alapítványok kuratóriumai is figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket. Intézményünk pályázati eredményei év 2000 év 2001év 2002 év 2003 év 2004 év 2005 év 2006 év 2007 év 2008 év Benyújtott pályázatok száma Sikeres pályázatok száma Elnyert összeg együttvéve ELNYERT PÁLYÁZATI ÖSSZEGEK ÉVEK 2000 TŐL IG ELNYERT ÖSSZEG Tagóvodai alapítványok bevételei: (1 % befizetése, pályázatokon nyert díjazás) erdei óvodai program megvalósítására kirándulásokra eszközfejlesztésre szakmai programok megvalósítására Óvodai alapítványok bevételei GYÖNYVIRÁG Ft Ft Ft ÚJTELEPI ÓVODÁSOKÉRT Ft Ft Ft MESEERDŐ Ft Ft Ft PETRITELEPI ÓVODÁSOKÉRT Ft Ft Ft AZ EGÉSZSÉGES GYERMEMEKÉRT Ft Ft Ft BAJCSY ÚTI ÓVODÁSOKÉRT Ft Ft Ft ÖSSZESEN Ft Ft Ft 9

11 Tagóvodák bevételei (bevételes rendezvényeken befolyt összeg, bálok bevételei) Az óvodakép alakítására Adományok, szponzorálások: Rendezvények lebonyolításának segítése (nyersanyag, ajándék, tombola ajándék stb.) Játékokra, minőségi rajzeszközökre Beszállítói kedvezmények Mikulás csomagra Étkezés minőségének javítására A pénzügyi stratégia kialakításához a következő adatokat elemzzük: gyermeklétszám adatok a várható normatívához bérigény fenntartási, működési kiadások évek óta kalkulálnunk kell sajnos költségvetési megvonással is negyedéves pénzügyi beszámolók analitikus nyilvántartás innovatív értékelési folyamat, amely az értékelt területen feltárt hiányosságaink pótlására hívja fel a figyelmet; ezt építjük be a következő évi költségvetési tervünkbe. Eszközbeszerzési ütemterv Felújítási, karbantartási ütemterv A hatékony működtetést segíti a belső racionálás a konyhák közös beszerzése (a nagytételek miatti kedvezmény) a karbantartók munkájának tervszerű összehangolása (anyagköltségen tudják elvégezni a karbantartást) a külső cégekkel kötött szerződéseket évenként felülvizsgáljuk elemezzük a kapott ajánlatokat, majd minden döntés előtt kalkulációt készítünk (telefon, élelmezési nyersanyag, kiadványok, szolgáltatások) a vezető megkövetelné a naprakész információt a pénzügyi helyzetünkről a költségvetési sorok szerinti bontásban (a részben önállóan gazdálkodóvá válásunk miatt ez a folyamat sajnos még nem működik zökkenőmentesen) A tervezés rövid távú, évenként ismétlődő feladata a bérjellegű kiadások tervezése: besorolás, soros lépés, pótlékok, jutalmak a működési kiadások tervezése Középtávú az eszközbeszerzés és a továbbképzés tervezése; majd ezt bontjuk tovább évenkénti tervre is. Az intézmény ingatlanjainak állagmegóvására, karbantartására kidolgoztuk a karbantartási rendszerünket. 7 tagóvodában 5 fő látja el ezt a feladatot tervszerűen, a csoportvezető irányításával. A karbantartók 1 hétre előre megkapják a feladataikat. Munkájukat havi értékelési rendszer keretében a csoportvezető és a tagóvoda vezető értékeli. 10

12 A nyári takarítás és a karbantartás ütemezése is tervszerűen történik. Hálótervet készítünk a folyamatok ütemezésére. Lehetőség szerint közhasznú dolgozókat is alkalmazunk ezeknek a munkák elvégzéséhez. Biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálataink évente és szükség szerint történnek. A dolgozóink évente munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban is részesülnek. Az érintésvédelmi felülvizsgálataink a pénzügyi lehetőségeinktől függenek; a javításokat soron kívül elvégeztetjük. Az intézmény közüzemi fogyasztásáról analitikus, tételes, részletes nyilvántartást vezetünk azért, hogy azonnal észrevegyük a meghibásodásokat, és kijavíthassuk azokat. A fogyasztásról tagintézmények közötti összehasonlításokat végzünk. A takarékosság minden területen elvárás a dolgozóktól. A keletkező hulladékok újrahasznosítását már több tagóvodánkban megoldottuk. Két óvodában komposztálás folyik. A konyhákról a használt olaj begyűjtésére is kínálkozik lehetőség a városban. Használjuk a szelektív hulladékgyűjtő konténereket, a papír és fa hulladékot újra hasznosításra (leginkább fűtésre) felajánljuk a rászorulóknak. SZAKMAI MUNKÁNKRÓL Működésünket az országos hatókörű törvényeken és rendeleteken kívül a helyi elvárások figyelembevételével kell terveznünk. Az Önkormányzati Minőségirányítási Program intézményünkre vonatkozó része: A partnerközpontú működés érdekében a partneri elégedettség mérése során eddig elért eredményeinek szinten tartása a közvetlen partnerek körében A 2009/2010-es nevelési év kezdetére a hátrányos helyzetűek integrációját segítő nevelési program működtetése A bázisóvodai feladatok magas színvonalú ellátása A 2008/2009 nevelési évtől továbbra is éljünk a szülők által nyújtott, - az intézményi költségvetésen kívüli támogatás lehetőségeivel Mivel intézményünknek elfogadott, nevesített 4 fő célja van, a folyamataink valamelyik cél elérését segítik. 1. cél: Nevelési programunk magas színvonalú megvalósítása 2. cél: A partnerközpontú működés biztosítása 3. cél: Váljon az óvodánk országosan elismert intézménnyé 4. cél: Legyen biztosított az intézmény törvényes és hatékony működése 11

13 EMBERI ERŐFORRÁSOK AZ INTÉZMÉNYBEN A munkatársak irányítási rendszerének tervszerűsége, irányítottsága és továbbfejleszthetősége Munkatársak irányítási rendszere Az intézmény humán erőforrásainak menedzsere az intézmény vezetője, az ő hatáskörébe tartozik e folyamat tervezése és irányítása. A megüresedett álláshelyeket a törvényi előírásnak megfelelően meghirdetnénk, de erre nem szokott sor kerülni, hisz évek óta folyamatosan létszám leépítésre kényszerülünk a csökkenő gyermeklétszám miatt. Új dolgozót az intézményben évek óta határozott idejű kinevezéssel dolgozó kollégák közül választunk. A munkatársak kiválasztására elkészítettük a kiválasztás és betanulási rend működtetésének szabályzatát. A kiválasztáshoz meghatároztuk az információgyűjtés módszereit, dokumentumait. A betanulási szabályzat alapján az újonnan alkalmazott, vagy a GYES-ről visszatérő pedagógusokat mentor segíti abban, hogy megismerjék az intézmény nevelési programját, működését, belső szabályzatait. A kinevezésről a döntést az intézmény vezetője hozza meg, de ebben figyelembe veszi a tagóvoda vezetők javaslatát. A munkaköri leírások elkészítése az intézményvezető kompetenciája. A munkarend kialakítása a tagóvoda vezetők feladata, melyet minden nevelési évben elkészítenek az alábbi szempontok szerint: o óvodák nyitvatartási ideje o munkaidő kedvezmények figyelembevétele. o a humán erőforrás térkép adatai Intézményünkben belső és külső képzési rendszer is működik. A belső továbbképzés az éves munkatervekben kerül meghatározásra. (Munkaközösségek munkaterve, vezetői munkaterv, előadások, nevelési értekezletek stb.) A külső továbbképzés kiválasztásakor törekszik az intézmény az egyéni és intézményi érdekek összehangolására; az elsődleges szempont azonban a nevelési program célkitűzéseinek megvalósítása, vagy a törvényi kötelezettségből eredő feladatok jobb ellátása (módszertani képzések a nevelési programunkhoz, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógiai asszisztens képzés a SNI gyermekek ellátásához, gondozónői végzettség a bölcsődevezetőnek) Intézményünkben a szakmai továbbképzés érdekében a 120 óra kötelezően teljesítendő továbbképzésen túl - a pénzügyi lehetőségeket figyelembe vévebiztosítjuk azoknak is a támogatott részvételét, akik nem kötelezettek a továbbképzésre, a beiskolázási tervben szereplő képzéseken részt vevőket 80%-os intézményi támogatásban részesítjük. Az egyéni kezdeményezésű 12

14 képzéseken részt vevő kollégákat - amennyiben az intézményi célokhoz igazítható a képzettség - természetbeni juttatásban részesítjük (szabad idő biztosítása, utazási költség térítése) A külső továbbképzések koordinálása a vezető feladatkörébe tartozik. A munkatársak szakmai tudásának felmérése, fejlesztése A pedagógusok szakmai teljesítményértékeléséhez önértékelő és értékelő rendszert dolgoztunk ki. Nyilvántartást készítettünk az óvodapedagógusok képzettségéről. Önértékelő és igény felmérő mérést végeztünk a 2001/2002 nevelési évben, melynek az eredménye nagy mértékben befolyásolta az intézményben a képzési irányok kialakítását A szakmai felkészültséghez kapcsolódó továbbképzések igényét és formáját a középtávú és az éves beiskolázási terv tartalmazza. Az éves képzések tartalmának kiválasztása az alábbiak szerint történik: dolgozói igénymérés elemzés nevelési programmal és az intézményi célokkal való összevetés Beiskolázásunk specifikuma, hogy az intézményünkbe kihelyezett továbbképzéseket szervezünk, melyeken egyszerre több dolgozónk vesz részt. Ez a módszer segíti a gyakorlati alkalmazás hatékonyságát, segíti a kapcsolatok erősödését és még gazdaságos is. Megtehető ez, mivel óvodapedagógusaink egy programmal dolgoznak, így a módszertani képzések hatékonyabbak, ha egy nyelvet beszélünk. Ugyanez vonatkozik a minőségfejlesztéssel, vagy most már a kompetencia fejlesztéssel és az IPR programmal kapcsolatos képzésekre is. Intézményünkből 4 fő vett részt a HEFOP pályázaton nyertes intézmények számára szervezett kompetencia képzéseken: az intézményvezető, az intézmény fejlesztő pedagógusa, és 2 óvodapedagógus. A pályázati költségvetésből maradt pénzen vásároltunk egy kihelyezett alapfokú kompetencia fejlesztéssel foglalkozó képzést, melyen minden tagóvoda vezető, és a kompetencia alapú óvodai programcsomagot alkalmazó csoportokban dolgozó óvodapedagógus vett részt. 35 fő vett már részt IPR képzésen 2009-ben. A továbbképzéseken szerzett ismereteket belső képzések során a tagóvodákban, vagy a munkaközösségi foglalkozásokon adják tovább az óvónők. Más esetekben rövid összefoglaló készül, ami a vezetői értekezleten hangzik el. A szakmai konferenciákon az intézményből több pedagógust delegálunk, már előadói minőségben is megjelenünk. A konferenciákról nevelési értekezleten hangzik el összefoglaló. Az oktatáspolitikával, a törvényi változásokkal foglalkozó előadásokon, konferenciákon az intézményvezető és/ vagy a helyettese képviseli az intézményt. A pedagógusok elkötelezettségét bizonyítja a szakvizsgások számának növekedése és az egyéni továbbképzéseken való részvétel aránya 13

15 Hangsúlyt fektetünk a nevelőmunkát segítő munkatársak képzésére is. Dajkáink minden nevelési évben részt vesznek belső előadáson, szakmai tapasztalatcserén egymás tagóvodáiban. Intézményvezetőnk pályázat útján nyert forrást 4 előadásból álló képzésre a dajkák számára, melyet kistérségi szinten szerveztünk meg. Belső tapasztalatcserét biztosítunk a szakácsoknak is, és tervezzük egy mesterszakács meghívását. Lelki megújulásként éltünk át egy mentálhigiénés előadást, melyen valamennyi dolgozónk részt vett. A munkatársak bevonása, felhatalmazása Az intézmény felépítése, nagysága elengedhetetlenné teszi a csoportmunkát, mint szervezeti formát. Egy ekkora rendszert működtetni csak kisebb egységek létrehozásával lehet. Nagy feladat volt az intézmény életében annak a keretnek a kialakítása, ami úgy hoz létre egy nagy egységet, hogy a kisebb közösségek is szuverének maradnak. Olyan szabály rendszert kellett kialakítanunk, ami rendez, de nem korlátoz. Az alábbi teamek működnek intézményünkben: o vezetői team tagjai az intézményvezető, a helyettese és a tagóvoda vezetők o munkaközösségek tagjai a választott vezetőjük és a tagóvodák óvodapedagógusai o támogató szervezet minden tagóvoda 1 1 óvodapedagógusa alkotja a szervezetet, vezetőt maguk közül választanak o értékelő team - minden tagóvoda 1-1 óvodapedagógusa alkotja a szervezetet, vezetőjük az intézményvezető helyettes o karbantartói team az intézmény karbantartói alkotják, vezetőjük az intézményvezető által megbízott karbantartó Tagóvodánként minden nevelési évben elkészül az adott óvoda humán erőforrás-térképe A cselekvési tervek elkészítésére és megvalósítására minőségi körök alakulnak, lehetőség szerint bevonva az összes érintett dolgozót a munkába. Az állandó teamek a szervezet működésének jó színvonalú működése, folyamatos fejlesztése, javítása érdekében működnek. A vezetés biztosítja a feltételeket a team munkához. Helyet, infratsrukturát biztosít a csoportok működéséhez. Elismeri a vezetőik, és a tagok munkáját. Értékként jelenik meg a teljesítményértékelés során is tevékenységük. Az intézményi munka koordinálására éves tervet készítünk, amely minden tagóvodában rendelkezésére áll a dolgozóknak. Az intézményi szintű feladatok lebontásra kerülnek tagóvodai és egyéni szintre. A feladatok meghatározása, és a felelősök kijelölése egyértelmű, az évek során szinte automatizálódtak bizonyos tevékenységek. (rendezvények szervezése, kirándulás szervezése, szakmai látogatók fogadása) A felelősök hatáskört is kapnak, de személyesen is felelősek a rájuk bízott feladatok színvonalas ellátásáért. 14

16 A döntési folyamat folyamata intézményünkben o Előkészítő szakasz: Ebben a szakaszban van lehetőség új ötletek felvetésére, innováció kezdeményezésére. A vezető ajánlást készít a döntéshez - megbeszéli az érintettekkel megbeszéli a vezetőkkel megbeszéli az érdekképviseleti szervekkel, és ha szükséges, korrekciókat hajt végre. o Döntési szakasz: döntésre bocsátja a döntéshozóknak. o Végrehajtási szakasz: A döntés megszületése után vagy a vezető vagy az általa megbízott személy (személyek) felelősek a végrehajtásért. Ettől kezdve csak a meghatározott felülvizsgálatkor van lehetőség módosításra. Belső kommunikációs rendszerünk A belső kommunikációs rendszer a szervezeti struktúrára épül. A tagóvodákban elhelyezett ábra mindenki számára átláthatóvá teszi a kommunikációs csatornarendszert, amely az információáramoltatási folyamatot is jelzi. Sikerült minden tagóvodában számítógépet vásárolni (melyekre az óvodák pályázatokon nyertek pénzt) és kiépítettük az óvodák közötti internetes hálózatot, amely biztosítja a naprakész, gyors és hiteles információáramlást Minden tagóvodában készült tagóvodai és intézményi szintű táblázat a dolgozók elérhetőségéről (cím, telefonszám); ezt a telefon mellett tárolják. Elkészítettük az intézmény Etikai kódex -ét. Az Egyesített Óvodai Intézmény Etikai Kódexe a jogszabályok és belső utasítások előírásain túlmenően, de azokkal összhangban, az intézmény dolgozóitól általában elvárható etikus magatartást, és az intézmény érdekeinek megfelelő cselekvés normáit fogalmazza meg. Ötvözi az általános emberi, társadalmi, és az intézmény sajátosságait tükröző speciális magatartás jellemzőit, mind az intézményen belül, mind a külső kapcsolatokban. Munkatársak elismerése, jutalmazása A havi vezetői megbeszéléseken a vezető és helyettese értékeli a teljesítményeket, ami ösztönzőleg hat a színvonal további emelésére, hiányosság esetén pedig a korrigálásra. A dolgozók munkájának elismerése évek óta differenciáltan történik. Korábban szabályzatban rögzítettük a minőségi munkáért járó kereset-kiegészítés felosztásának szempontjait. Az elismerések formái intézményünkben: o erkölcsi elismerés, dicséret a vezetők részéről o belső kitüntetés (A program magas szintű magvalósításáért - A pedagógiai munka támogatásáért - Az év óvodapedagógusa díjak) o anyagi elismerés- jutalom 15

17 o felterjesztés városi (Csenki díj) ill. országos kitüntetésre o év végén a bérmegtakarítás felosztása - mivel nagyon kevés összegről van szó egységesen történik, leginkább tárgyjutalommal társul o ban kidolgoztuk a dolgozók teljesítményértékelésének rendszerét. Működtetése után kétszer nyújtottunk be pályázatot a teljesítménymotivációs pályázati forrásra. o 2007-ben kiváló minősítést kapott intézményünk a teljesítménymotivációs pályázaton (17/2007 OKM r.), az itt elnyert összeget differenciáltan osztottuk szét az intézmény dolgozói között o 2008-ban szigorodtak a feltételek, és jól megfelelt minősítést kaptunk, a megnyert összeget úgy kellett felosztani, hogy nem kaphatott csak az értékelt óvodapedagógusok egyharmada. o 2009-ben a fenti eredmények következtében az intézménynek nem kell új pályázatot benyújtania, egyszerű igénylés alapján jár számunkra a pénz. Szabályozott rendszerek tartalmazzák az értékelés kritériumait; a felterjesztés módját; a döntésbe bevontak körét; az átadás időpontját. Belső díjak szabályzata A kiemelt munkáért járó kereset kiegészítés szabályzata Az etnikai normatíva elosztásának szabályzata Teljesítményértékelés folyamatszabályozása A munkatársakról való gondoskodás formáit az Esélyegyenlőségi tervben rögzítettük. minden nevelési év elején munkavédelmi és tűzvédelmi képzés ingyenes alkalmassági vizsgálatokon való megjelenés lehetősége szabadságolási terv készítésekor figyelembe vesszük a dolgozók igényeit támogatjuk a munkáltatói kölcsönigénylést (maximum Ft/ fő, évente 2-3 esetben) o pénzügyi lehetőségek szerint tárgyi jutalom kiosztása o Kollektív Szerződés működtetése o Mentálhigiénés tréning biztosítása o Gordon tréning szervezése o Munkaruha, munkacipő vásárlás Az intézményünk elemzéseiből származó információk folyamatos változtatásra késztetnek bennünket. Ilyen információ volt a SNI gyermekek megjelenése az intézményben, ill. az is, hogy többször előfordult a finanszírozással kapcsolatos törvény megváltozása a kis létszámú csoporttal kapcsolatosan. Szintén az élet hozta azt a feladatot számunkra, hogy felkészüljünk a nagyszámú, nevelőszülők által nevelt gyermek befogadására, az ezzel felmerült specifikus problémák megoldására. 16

18 A finanszírozási rendszer átalakulása miatt egyes költségekhez csak pályázat útján juthatunk hozzá. Tapasztalataink alapján nem minden pályázati feltétellel tudunk egyet érteni, érezzük a rendszer anomáliáit, mégis azt gondoljuk, hogy kompromisszumot kell kötnünk, ahhoz, hogy kiegészítő forrásokhoz jussunk. Nagyon tudatosnak kell lennünk, hogy értékeink megőrzése mellett, azok sérülése nélkül fogadjuk be a pályázatok szakmai elvárásait. (pl. kompetencia alapú neveléssel kapcsolatos pályázatok) A nevelési oktatási tevékenységünk fejlesztési irányának meghatározása a partnereink, elsősorban a gyermekek mindenek felett álló érdekének figyelembe vételével történik. A folyamatok irányítása és felülvizsgálata a stratégiai célok megvalósulását segíti. Nevelési oktatási tevékenységünk megtervezésekor a partneri és törvényi elvárásoknak eleget teszünk. A programok beválás vizsgálatának eredményeire tekintettel a HOP módosítását kezdeményezte a nevelőtestület A gyermekek és a dolgozók munkájának értékeléséhez szükséges közös követelményeket alakítottunk ki. A követelmények kidolgozása a vezetőnek és a helyettesének a felladata, ő terjeszti a nevelőtestület vagy az alkalmazotti közösség elé az ajánlásokat; az esetleges változtatások a közösségek döntése alapján kerülnek be a folyamatba. Intézményünkben kialakult a folyamatos fejlesztés készsége-, képessége- és igénye. Képesek vagyunk folyamatosan megújulni, ezáltal csökken a pedagógus pályára oly jellemző kiégés veszélye. A közvetlen partnerkapcsolatok menedzselése és fejlesztése az intézményben Fejlesztésünk kiinduló pontja a partneri igény-, elégedettség mérése alapján készített igénylista. A partneri igényekre akkor reagálunk, ha: o több partner jelzi o ha az elégedettségi mutató 85% alatti, kivéve az iskolák mérését, ahol akkor reagálunk, ha az elégedettségi mutató 75% alatti o a partner véleménye 10%-nál nagyobb mértékben esik vissza A problémák priorizálását a támogató szervezet tagjai végzik Elkészítik a priorizált probléma listát, a vezetés és a nevelőtestület bevonásával, összhangban a HOP céljaival A közvetlen partnerekkel történő kapcsolattartás formáját, gyakoriságát, a kapcsolattartók személyét a partneri kommunikációs táblázatban rögzítettük A kapcsolatok működéséért a kapcsolattartók a felelősek A partnerek igényeit és elégedettségét a módszertani tábla szerint mérjük. Óvodában sajátos helyzet, hogy a gyermekeken kívül a szülőkkel is napi 17

19 kapcsolatban állunk. A vezető a fenntartóval áll napi szinten kapcsolatban, a dolgozókkal való napi kapcsolat evidencia. Mivel ilyen szoros együttműködési lehetőségek vannak, azonnal jelzésre kerülhetnek a problémák. A problémák megoldása elsősorban az érintettek feladata, alkalmazotti és óvodapedagógusi szinten sikertelen probléma megoldás esetén a tagóvoda vezetőt, majd vagy közvetlenül, vagy a tagóvoda vezető által az intézményvezetőt kell értesíteni. A panaszkezelés folyamatát szabályoztuk, és a Házirendben rögzítettük. INTÉZMÉNYVEZETŐI SZINTIG ELJUTOTT PANASZOK SZÁMA AZ INTÉZMÉNYBEN A közvetlen, napi kapcsolat lehetőséget teremt a látens igények, problémák megismerésére is. Ezek jelzési és megoldási rendje megegyezik a mért, vagy jelzett problémák megoldási folyamatával. Megelőző jellegű kapcsolattartási forma a napi beszélgetés, a szülői értekezlet. A vezető nyitott ajtó elve biztosítja a partnerek számára a mielőbbi elérhetőségét. A közvetlen partnerek közül a szülők és a fenntartó tájékoztatási rendje is szabályozott az intézményben. A szülői tájékoztató rendszer szabályozását a 2003 évi partneri elégedettségi mérés eredményei alapján végeztük el. Kipróbálás után azonos elvek mentén, de a tagóvodák sajátosságaihoz igazodva elkészültek a szabályzók, melyek már beépültek feladatként a feladat ellátási tervekbe. A fenntartóval való kapcsolattartás rendjét az Önkormányzati Minőségirányítási Program szabályozza. Az intézményi arculat alakítása érdekében hangsúlyt fektetünk az intézmény széleskörű megismertetésére és felismertetésére. Ezt szolgálják a következő eszközeink: o óvodák név választása, o tagóvodák bemutatkozó füzetei, o intézményi és tagóvodai logók, o névtáblák a tagóvodákon o formanyomtatványok, o fejléc, o honlap az interneten, o szakmai videó anyagok, o Megyei Pedagógiai Napokon bemutatók tartása, o Országos Esztétikai Tanácskozáson vendégek fogadása, o Szakmai felkérések teljesítése (előadások, bemutatók tartása) o tagóvodák évfordulóinak megünneplése, o évszakokhoz kötődő hangversenyek, kiállítások szervezése, o gyakori megjelenés a helyi médiában 18

20 Az óvodáról szóló cikkek - megyei, országos - napilapokban történő megjelenése nagyban hozzájárult, hogy szélesebb körben ismertté váljon a munkánk, eredményeink, kiemelkedő eseményeink A szakmai DVD anyagok készítésével a gyakorlati munkát mutatjuk be az érdeklődő pedagógusoknak, illetve a szülőknek. Minden dolgozótól elvárt a magas színvonalú partnerközpontú működéshez szükséges képességek birtoklása. Ilyenek: Hiteles, érthető kommunikáció Határozottság és meggyőzőképesség Képes képviselni az intézmény érdekeit óvodapedagógus Jó konfliktusmegoldó képesség Részvétel a partnerek rendezvényein Hiteles metakommunikáció Diszkréció Őszinteség dajka Beszédminta Mivel fontosnak tartjuk a személyes kapcsolattartást, a dolgozóktól, a szülőktől, a fenntartótól és adott esetben a gyermekektől származó fejlesztési javaslatok is nyitott fülekre találnak. Az információk továbbítása a szokott rend szerint történik ebben az esetben is: vezetői értekezleten elemezzük a javaslatot, és ha a vezetőség úgy dönt, továbbítjuk a támogató szervezet, -adott esetben- az érdekképviseleti szervek, majd a nevelőtestület vagy az alkalmazotti közösség elé véleményezésre. Előkészítés után döntés születik a bevezetéséről, kidolgozásáról vagy elutasításáról. Több esetben a vezető kezdeményez innovációt, aminek az eljárásrendje hasonló a fentiekhez. A szülői igényeknek megfelelően a tagóvodákban külön foglalkozásokat biztosítunk délutánonként a gyerekeknek. Az alábbi táblázat mutatja, hogy melyik tagóvodában milyen foglalkozásokat igényeltek a szülők, és hány gyerek vesz részt rendszeresen a foglalkozásokon. KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK A TAGÓVODÁKBAN KATICA NAPFÉNY MEZEIVIRÁG ÁRPÁD FÉSZEK SZIVÁRVÁNY NYITNIKÉK "ÖLELJ ÁT" 5gy. 5gy. 4gy. 8gy. 4gy. 4gy. 4gy. ZENEOVI 16gy. 1gy. 17gy. LÁB ÉS TARTÁSJAVÍTÓ 20gy. 32gy. 18gy. 16gy. HIT ÉS VALLÁSOKTATÁS 6gy. 45gy. 11gy. 45gy. 8gy. 8gy. 25gy. VÍZHEZ SZOKTATÁS 12gy. 12gy. NÉPTÁNC 30gy. 12gy. 8gy. KRESZ KLUB DRÁMAJÁTÉK 22gy. JÁTÉKOS TORNA 16gy. 19

21 EREDMÉNYEINK A FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK TÜKRÉBEN 1. A partnerközpontú működés érdekében a partneri elégedettség mérése során eddig elért eredményeinek szinten tartása a közvetlen partnerek körében Közvetlen partnereink elégedettségmérésének eredményei Gyerekek A gyermekek elégedettségét a nevelési programunkban megfogalmazott célokhoz igazítottan mérjük a támogató szervezet által elkészített mérő rendszerrel ban rajzolt, majd 2006-tól fényképes formában tárjuk a gyermekek elé az óvodai tevékenységeket. A képek sorba rendezésével jelzik a gyermekek, hogy mely tevékenységeket szeretik leginkább. Elemezzük az eredményeket, tagóvodai és intézményi szinten is feltárjuk a leginkább és a legkevésbé kedvelt tevékenységi formákat. Intézményi szintű eredmények kedveltségük sorrendjében: Játék, udvari játék 1 Rajz, mintázás, kézimunka 1 Torna 2 Kirándulás 2 Torna 2 Rajz, mintázás, kézimunka 3 Torna 3 Játék, udvari játék 3 Játék, udvari játék Rajz, mintázás, 4 kézimunka 4 Kirándulás 4 Kirándulás 5 Ünneplés 5 Ének 4 Mese 6 Ének 6 Mese 5 Ének 7 Mese 7 Munka 6 Munka 8 Munka 8 Ünneplés 7 Személyes percek 9 Alvás 9 Személyes percek 8 Ünneplés 10 Személyes percek 10 Alvás 9 Alvás Mint kitűnik, a kedvelt tevékenységek sorrendje változó, de a legkevésbé kedvelt 3 tevékenység alig mutat változást. Elemzések után kiderült, hogy a legnagyobb gond az alvással van. A mérés eredményének ismeretében kezdeményeztük a nagycsoportosok korábbi felkeléséhez szükséges feltételek megteremtését, az alvásidő elejének még hangulatosabbá tételét a mesélésen túl altató dallal, simogatással. Programunkból adódóan mindent megteszünk az esztétikus külső és belső környezet megteremtésére, hogy gyermekeink komfortérzete jó legyen, ízlése fejlődjön. Az alábbi grafikon a szülők és az iskolák elégedettségét mutatja: 20

22 esztétikus belső és külső környezet 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Szülő 2003 Szülő 2005 Szülő 2008 isk2003 isk 2005 isk2008 A gyermeklétszámhoz alakított csoportszám meghatározásánál igyekszünk elkerülni a zsúfoltságot. Az első táblázat az október 1-jei állapotot tükrözi, ami a folyamatos felvétel hatására nő, a második táblázatban az előjegyzett gyermekekkel számolt csoportátlag látható. Október 1 200/ / / / / / / / / / ,92 22,14 21,4 21,72 22,33 22,33 21,7 24,2 23,3 Beíratás 2000/ / / / / / / / / / ,3 27,96 26,42 24,75 23, ,29 24,4 26,6 25,6 Összességében a gyerekek nagyon szeretnek az óvodában lenni, a tevékeny, szeretettel átitatott mindennapokon kívül olyan élményekben lehet részük, melyeket az országban csak kevés óvoda tud biztosítani: Évszakonként koncerteket hallgathatnak Az ovigalériákban műalkotásokat csodálhatnak püspökladányi alkotóktól Csak tiszta forrásból eredő meséket, énekeket tanulnak, idejében találkoznak így a magyar kultúrával Lokálpatrióta nevelést kapnak a projektpedagógia módszerével dolgozó környezeti nevelés során Az óvó nénijeikből álló kórusokat, zenekarokat hallgathatnak rendszeresen Mesejátékot nézhetnek minden évben az óvónők és a szülők előadásában Szülők Stratégiai dokumentumainkat a szülői szervezet képviselői véleményezik. Véleményüket a legitimációs dokumentumok között tároljuk. Jelentős változtatások nélkül fogadták el és támogatták az SZM elnökség tagjai a fő dokumentumainkat az elmúlt 5 évben. 21

23 A szülők neveléssel kapcsolatos elégedettsége: Szokásrendszer Gondozottság 95% 90% 85% 80% Szülő 2003 Szülő 2005 Szülő % 94% 92% 90% 88% 86% Szülő 2003 Szülő 2005 Szülő 2008 Gyerekek társas kapcsolata Udvari élet 92% 90% 88% 95% 90% 85% 80% 86% Szülő 2003 Szülő 2005 Szülő % Szülő 2003 Szülő 2005 Szülő 2008 A munkatársak hozzáállásával kapcsolatos elégedettség: A kommunikációval, az intézmény által nyújtott információkkal és azok hozzáférhetőségével kapcsolatos elégedettség: Szeretteljes légkör Szülők tájékoztatása 100% 95% 90% 85% 80% Szülő 2003 Szülő 2005 Szülő % 95% 90% 85% 80% 75% 70% Szülő 2003 Szülő 2005 Szülő 2008 A szülők 88%-a nyilvánított véleményt, és mint látható az elégedettségi mutatók egyedül az udvari élettel kapcsolatban nem érik el a 90%-os elégedettségi szintet Az elégedettség növelése érdekében minden tagóvoda kidolgozta magának az udvari élet szokásrendjét, és folyamatosan javítjuk és fejlesztjük az udvari játékokat amire tagóvodai bevétel szolgál fedezetül. 22

24 SZÜLŐK RÉSZVÉTELE SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEKEN, NYÍLT NAPOKON, RENDEZVÉNYEKEN, BÁLOKON (2008) ADVEN- ÉVSZAKI SZÜLŐI TI GYER- KIRÁN- ÉRTE- NYÍLT FAR- TEADÉ- MEK- DULÁS KEZLET NAP SANG BÁL LUTÁN NAP KATICA 70% 67% 60% 68% NAPFÉNY 85% 92% MEZEIVIRÁG 73% 80% 85% ÁRPÁD 85% 77% 92% 87% 94% FÉSZEK 89% 91% 72% 88% SZIVÁRVÁNY 74% 60% 70% NYITNIKÉK 77% 32% 84% Iskolák: Az iskolák általános elégedettsége 2003 és 2008 között 100% 80% 60% 40% 20% 0% Petőfi 76,94% 81% 84,15% Kálvin téri 80,42% 82% 82,65% Petritelepi 77,74% 81% 78,50% Az iskolák elégedettségének alakulása 2003 és 2008 között % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ismeret Építés Szokásrendszer Belső Isk.érettség Kudarctűrés Önállóság Finommotorika Művészet Ált. tájékoz. Mint a fenti grafikonról leolvasható, három olyan terület van, ami a célértékeink alatt van. A nevelési programunkat nem ismerték a tanítónők. E probléma megoldását is szolgálja az óvoda- iskola átmenet projektje. Ezen kívül 2008-ban szakmai napot szerveztünk a tanítók, az igazgatók és a fenntartó képviselőinek 23

25 jelenlétében. A művészeti program óvodáiban 17 csoportban volt egy időben bemutató délelőttünk, ahol személyes élményként élhették meg a felnőttek a püspökladányi óvodások mindennapjait. A szakmai nap fórummal folytatódott, ahol elméleti előadást tartott 5 óvodapedagógus. Délután intézményvezetői kerekasztal beszélgetés volt. Minden szinten pozitív visszajelzést kaptunk a kezdeményezésünkről. A gyermekek kudarc tűrő képességét kifogásolják a tanítók. Elemezve a problémát arra jutottunk, hogy túl nagy a különbség az óvodák és az iskolák nevelésfilozófiája között. Megoldásként meghívtuk egy közös előadásra a bátorító neveléssel kapcsolatban az óvodapedagógusokat, a tanítókat és a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársakat. Több versenyjátékot szervezünk a nagyoknak, és a jövőben még többet beszélgetünk a problémáról a tanítókkal. A finommotorikus mozgás fejlettségét kifogásolták a tanítók. Arra a következtetésre jutottunk az elemzések után, hogy az óvodákban előrébb került a feladatok sorában a gyermekek kreativitásának, problémamegoldó képességének a fejlesztése. Már nem igazán dolgozunk sablonokkal, feladatlapokkal. Ebből kifolyólag a gyermekek nem szereznek a korábbi évekhez hasonlóan tapasztalatot a vonalközi írásban, a feladatlapok begyakorlásában. Ez a probléma tartósan jelen van a tanítók értékelésében, ezért a gyökérproblémák feltárására minőségi körök alakulnak. Összességében azt gondoljuk, hogy még több lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy az elsős és másodikos tanítók jobban megismerjék nevelésfilozófiánkat, nevelési céljainkat, módszereinket, és saját döntésüknek megfelelően alkalmazzák azokat tovább az iskolában. A közösen kialakított óvoda iskola átmenet projekt nagy mértékben elősegítette a közeledést a két intézmény típus pedagógusai között, de mivel változnak a körülmények és a személyek is, a kapcsolatok fenntartását folyamatosan biztosítanunk kell. Fenntartó A fenntartó a stratégiai dokumentumainkat kifogásolás nélkül fogadta el az elmúlt 5 évben. Az intézményvezetői beszámoló elfogadásakor 2005-ben és 2007-ben is dícsérte a képviselő testület az intézményben folyó munkát. Nagyon jól esik a dolgozóinknak, hogy polgármester úr és a képviselők a fenti alkalmakon túl is minden alkalmat megragadnak arra, hogy méltassák az intézményben folyó munkát. Az elmúlt években készült, szakértők által véleményezett, a fenntartó által jóváhagyott stratégiai és egyéb dokumentumaink: Helyi Nevelési Program (2004) (2008) Intézményi Minőségirányítási program (2004) (2007)(2008) Házirend (2004) (2007) 24

26 SZMSZ (2005) (2007) (2008) Szakértői interjú (2007) a püspökladányi közoktatási intézmények hatékonysági vizsgálatáról Az elmúlt két év vizsgálódásai az intézményben: 2008.aug.19-szept.18.ig MÁK Észak Alföldi Reg,Ig. Államháztartási Iroda vezetöje által megbízott a helyszínen vizsgálatot végző munkatársak vizsgálták a évre folyósított központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolására vonatkozó valamennyi dokumentumunkat és adatainkat. Visszafizetési kötelezettségünk Ft volt márc.05.- márc.30.ig Szenczi Divizor Üzleti Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft Ellenőrzés tárgya: Feleslegessé,selejtté vált eszközök hasznositási rendjének vizsgálata Ellenőrzőtt időszak: 2006.év. Az ellenőrzés célja:a hasznositás elszámolása,nyilvántartása a jogszabályoknak és a belső szabályzatnak megfelelően történik-e. Az ellenőrzés módszere:dokumentumok és nyilvántartások tételes vizsgálata és egyeztetése az elszámolások szabályossága tekintetében jun.20.-jul.20.-ig Szenczi Divizor Üzleti Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft Az ellenőrzés tárgya: Az intézmény költségvetési pénz és vagyongazdálkodásának ellenőrzése. Ellenőrzött időszak: 2007.év. Az ellenőrzés célja: Annak megítélése, hogy az intézmény működése megfelel-e a törvényi előírásoknak, a fenntartói elvárásoknak jun.03.-jun.15-ig. Szenczi Divizor Üzletviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft Az ellenőrzés tárgya: Normatíva elszámolás alátámasztásának ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2007.év Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a normatíva elszámolás alátámasztása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A vizsgálatok során nagy mértékű hibát nem tártak fel, záró tárgyalásra egyik esetben sem voltszükség. A kisebb hibákat folyamatosan javítjuk. A minőség javítása érdekében fenntartó véleményét interjúval mérjük, ez bővebb vélemény nyilvánítást eredményez, de nehezebben összehasonlítható forma. Interjút készítettünk a polgármesterrel, az alpolgármesterekkel, az oktatási bizottság elnökével és az intézményfelelős (irodavezető) asszonnyal. 25

27 Dolgozók Tagóvodavezetők értékelése tagóvodánként Árpád Fészek Hétszín Szivárvány Napfény Katica Mezeiv Nyitnkék intézményi légköri kutatás tagóvodánkénti eredményei Árp ád Fé Hét Szi sze szí vár Na pfé Kat ica Me zei Nyi tnk Int éz DAJKÁK ÁLTALÁNOS ELÉGEDETTSÉGE ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁLTALÁNOS ELÉGEDETTSÉGE 100% 80% 60% 40% 20% 0% ,74% % % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,26% ,88% % 26

28 2008-ban valamennyi óvodapedagógus teljesítményértékelését elvégeztük. Az összesített eredményeket az alábbi grafikonok mutatják: EGYÉNI ÉRTÉKELÉS ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYE ELÉRT PONTOK ÓVODAPEDAGÓGUSOK PONTÉRTÉK Az eredmények alapján az óvodapedagógusok 23 %-a átlag (85%) feletti, 54 %-a átlagos (75%- 85% közötti), 23%-a egy kicsivel az átlag alatti (75% alatti)teljesítményt ért el. A nevelési program megvalósításának szintje A grafikonokon a narancssárga vonal az intézményi átlagot mutatja. 27

29 A művészeti program magas szintű megvalósításához szükséges képességek megléte partnerműködésben nyújtott teljesítmény elért pont Az intézmény pozitív megítélését elősegítő tevékenység folytatása elért pont 28

30 2. A 2009/2010-es nevelési év kezdetére a hátrányos helyzetűek integrációját segítő nevelési program működtetése 2008-ban elérte intézményünkben a 15%-ot a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, így módunk nyílt pályázni az integrációs normatívára. Korábban már elkészítettük az integrációs nevelésről a programunk kiegészítését. A pályázaton megnyert összeget továbbképzésekre és dologi kiadásokra fordíthatjuk. A képzéseken tanultak segítségével tudatosabban alkalmazzuk az integrációs programot. A pályázat feltételének megfelelően megtanultuk és alkalmazzuk a DIFER módszert a gyermekek képességeinek a méréséhez. 3. A bázisóvodai feladatok magas színvonalú ellátása Azt gondoljuk ezt a feladatot csak jó képzett szakemberekkel lehet jól ellátni. ÓVODAPEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSI ÓRÁK SZÁMA Kb Intézményünk helyi társadalmi szerepvállalása jó teret ad óvodáink megismeréséhez, dolgozóink szakmai elismertségének növeléséhez. Vezetőink helyi szerepvállalása Az intézményvezető Püspökladány város Közművelődéséért Alapítvány kuratóriumának az elnöke Vezető helyettes a Képviselőtestület Pénzügyi Bizottságának a tagja Óvónők helyi szerepvállalása ÁFÉSZ Énekkari Egyesület városi énekkar tagja: 3fő Id. Csenki Imre Vegyeskar városi énekkar tagja: 1fő Sárréti Népi Együttes tagja: 1fő Magyar Óvodapedagógusok Egyesület Püspökladányi Körének tagja: 4fő Magyar Vöröskereszt Városi Szervezetének tagja: 21fő Városvédő és Szépítő Egyesület tagja: 30fő Családpedagógiai Egyesület tagja: 8fő Sport Egyesület tagja:1 fő Választási bizottságban közreműködő: 3fő Iskolai SZM vezetők és tagok: 9fő Add a kezed Nagycsaládosok Egyesülete helyi szervezetének tagja: 23 fő 29

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012.

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012. Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Gyomaendrőd, 2012. 1 Várfi András Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2011.szeptember 13-án 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 Beszámoló a 2015/2016. tanév indításáról Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA Készítette: Hallainé Kis Mária Tartalomjegyzék Oldalszám Általános rész 3 Az intézmény adatai 3 I.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

A Jó gyakorlat - átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és működési szabályzat melléklete

A Jó gyakorlat - átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és működési szabályzat melléklete A Jó gyakorlat - átadás intézményi szabályai A Szervezeti és működési szabályzat melléklete Készítette: Keszte Jánosné, szakmai vezető és a referenciaintézményi működést támogató team Kincsesbánya, 2012.

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató intézményvezetők négy éves

Tárgy: Tájékoztató intézményvezetők négy éves Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Tárgy: Tájékoztató intézményvezetők négy éves vezetői tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 876/2005. (X. 20.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Bereczki Lászlóné igazgató Véleményező bizottság: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Oktatási,

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2016. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja MEREK 2010. évi szakmai terv A MEREK szakmai terve 2010. évre Misszió A Merek célja a mozgássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Aranyhíd Nevelési-Okatási Integrációs Központ 2. sz. melléklet A Ktv.40 /11/ alapján, mint önkormányzati fenntartású

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

A 49/2011. (IX. 20.) HSZB. határozat 8. számú melléklete

A 49/2011. (IX. 20.) HSZB. határozat 8. számú melléklete A 49/2011. (IX. 20.) HSZB. határozat 8. számú melléklete SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA Beszámoló az intézményi minőségirányítási program teljesítéséről a 2010/2011-es

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsőkelecsény,

Részletesebben

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Intézményi minőségirányítási program

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Intézményi minőségirányítási program Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi minőségirányítási program 2012 Tartalomjegyzék TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK... 3 1.2.

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció 2015. április Tartalomjegyzék 1 CÉLOK ÉS ALAPELVEK...4 2 VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések... 3. Oldal II. Fejezet III. Fejezet IV. Fejezet A Nevelési Tanácsadó

Részletesebben

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 1997. évi CLVI.tv. Ksztv. Ksztv. 19. (3) b) a költségvetési támogatás felhasználásáról A Dél-Zalai Mentorhálózat 40 településen nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatást. A szolgáltatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő. Vadvirág Körzeti Óvoda. Beszámoló a 2014/2015. nevelési évről

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő. Vadvirág Körzeti Óvoda. Beszámoló a 2014/2015. nevelési évről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Vadvirág Körzeti Óvoda Beszámoló a 2014/2015. nevelési évről Készítette: Barcza Béláné óvodavezető Veszprém, 2015. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV 1. Az óvoda működési feltételei 1.1 Statisztikai adatok: Férőhelyek száma Beíratottak száma Tanköteles korú gyermekek száma Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

A helyzetelemzés és fejlesztési javaslat

A helyzetelemzés és fejlesztési javaslat A helyzetelemzés és fejlesztési javaslat A feladat-ellátási hely társadalmi-gazdasági környezetének bemutatása 11 Az intézmény működési és gazdasági területének társadalmi helyzete Újhartyán a Pilis-alpári

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8182 Berhida-Peremartongyártelep Ibolya u. 4. Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA Tárgy: Tájékoztató a 2010/2011 tanévkezdés tapasztalatairól Vilonya

Részletesebben

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK EMBERI ERŐFORRÁSOK (3. KRITÉRIUM) 110 PONT A SZOLGÁLTATÓKKAL KAPCSOLATBAN ELÉRT EREDMÉNYEK (7. KRITÉRIUM) 90 PONT VEZETÉS (1. KRITÉRIUM) 80

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben