Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: Telefax: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: Telefax: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási Csoport közreműködésével Elfogadás dátuma: Budapest, Jóváhagyó:. Jóváhagyás dátuma: Budapest, Érvényes: visszavonásig Felülvizsgálat dátuma: Budapest, március 21. Schiller Istvánné óvodavezető

2 Tartalomjegyzék Felhasznált irodalom 3.o A Minőségirányítási Program célja 4.o 1.AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5.o 2. AZ INTÉZMÉNYMINŐSÉGPOLITIKÁJA... 7.o 2.1. Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. Fenntartói elvárások a közoktatási intézményekre és az óvodai nevelés területére vonatkoztatva... 8.o 9.o 2.3. Pedagógiai minőségcéljaink.. 9.o 2.4. Szervezeti minőségcéljaink o 3. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE. 11.o 3.1. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben a fenntartói elvárások alapján A. Jogszerűség.. 12.o 3.1.B. Tervezés 13.o 3.1.C. Vezetői ellenőrzés és értékelés. 17.o 3.1.D. A minőségirányítási rendszer működtetése 24.o 3.2.Az intézményi működés belső rendje.. 25.o Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése 27.o A és B Kommunikáció a külső belső partnerekkel 27.o C Panaszkezelési rend folyamata 33.o Emberi erőforrás 34.o A A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése 35.o B.C. A munkatársak megbízása részfeladatok végzésével és a munkatársak irányítási rendszere. 39.o

3 3.2.3 Minőségirányítási szervezet felépítése és működtetése. 42.o Az intézmény mérési és értékelési rendszere 44.o A. A nevelő fejlesztő tevékenység hatékonyságának mérése és értékelése o B. Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, illetve a vezető feladatokat ellátók teljesítmény értékelése. 63.o C. A teljes körű intézmény önértékelés o Minőségirányítási program felülvizsgálata 84.o Dokumentum kezelési szabályzat. 85.o A szülői szervezet jegyzőkönyve.. 90.o Az óvodapedagógusok jegyzőkönyve. 91.o Az óvodapedagógusok névsora o A technikai és egyéb alkalmazottak jegyzőkönyve 93.o A technikai és egyéb alkalmazottak névsora. 94.o Legitimációs záradék. 95.o

4 Felhasznált irodalom évi LXXIX. törvény 40. ( 10) ( 11 ) bekezdése - Pesterzsébet Önkormányzatának Minőségirányítási Programja - Gyermekkert Óvoda 2004 es Minőség Irányítási Programja - Gyermekkert Óvoda 2007 es átdolgozott Minőség Irányítási Programja - Bástya Óvoda MIP - Hagyárosböröndi MIP - Siófoki MIP - Fekete István Ált. Isk. és Óvoda MIP - Gyöngyszem Óvoda MIP - COMENIUS I. EFQM segédanyaga - Laminé Antal Éva Petránné Képes Gizella: Mérés értékelés az óvodában - Nagy Jenőné: Óvodatükör - Fábián Katalin Laminé Antal Éva: Mérőeszközök, felmérőlapok gyűjteménye - Óvoda Vezetési Ismeretek Raabe füzetek - Csapó Benő: Tudásszint mérő tesztek - Csirmaz Mátyás: Gondolatok az értékelés kapcsán - Dr Benedek István: Az intézményvezetés négy tétele

5 A Minőségirányítási Program célja Olyan dokumentum összeállítása, amely befolyásolja az intézményi működés egészét, és amely a mindennapi gyakorlatban használható. Mérhetően kedvező hatást gyakorol az óvodai alapdokumentumokban szabályozott tartalmak eredményes megvalósítására. Hatékonyan segíti a jogszerű, eredményes működést és a szolgáltató jelleg érvényesülését, megvalósítását, és optimálisan figyelembe veszi a tulajdonosi jogokat, elvárásokat kifejező Önkormányzati Minőségirányítási Program tartalmát. 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Az intézmény neve: Gyermekkert Óvoda Az intézmény székhelye: Budapest Köztársaság tér. 1. Az intézmény alapítója: Pesterzsébet Önkormányzata Az intézmény fenntartója: Pesterzsébet Önkormányzata Budapest XX. kerület Kossuth tér 1. Az intézmény típusa: óvoda Az intézmény gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi gazdasági feladatait a XX. kerületi ONIGESZ, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az alapító okirat szerint ellátandó tevékenységi körök: 8010 Alapfokú oktatás Iskoláskor előtti oktatás Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése Óvodai intézményi étkeztetés Óvodánk 1973-ban, a IV. sz. Összevont Óvoda tagintézményeként kezdte meg működését ban önálló intézménnyé alakult, XIII. sz. Óvoda néven ben felvette a Gyermekkert Óvoda nevet szeptemberétől hét, majd 2008 szeptemberétől hat csoportos óvodaként üzemel. Nevelői közösségünk 1999-ben megalkotta és bevezette A családdal együtt a gyermekekért elnevezésű Helyi Nevelési Programját, amely a családokkal való együttnevelésre alapozva épül fel. Programunkban a szülők számára az óvodai életet átláthatóvá, megtapasztalhatóvá tesszük. Az intézmény átszervezése után jelenleg hat vegyes életkorú csoportot működtetünk. Az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben legfőbb tevékenység a játék, és a gyermekek egyéni fejlődési ütemét követő fejlesztés. Különösen indokolt ez azért is, mert az óvoda gyermekközösségében egyre nagyobb mértékben emelkedik a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma.

6 A Helyi Nevelési Program átdolgozása után intézményünk fogadja a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás is játékos formában történik. A beszédfejlesztést logopédus, a mozgásszervi elváltozások korrekcióját gyógy- testnevelő segíti. Egy fejlesztő pedagógus foglakozik a fejlődésben lemaradó iskolaköteles gyermekekkel, akik száma folyamatosan nő. A nagycsoportosok ingyenes korcsolya oktatásban vesznek részt. Sok szülőt elégedettséggel tölt el ez a lehetőség. Óvodánk udvara vonzó. Az önkormányzat óvodánkat választotta egy udvarfelújításra szóló pályázathoz, amit meg is nyert. Ennek eredményeként udvarunk játszóeszközei megújultak, bővültek, változatosabb mozgás lehetőségeket kínálnak a gyermekek részére. Az óvoda két épületében esztétikus csoportszobák, tornaszobájában sok mozgásfejlesztő eszköz várja a kisgyermekeket. A könyvtárában található szakmai könyvek az óvodapedagógusok önművelődését segítik. A szeretetteljes légkört, sokoldalúan képzett óvodapedagógusok és szakképzett dajkák alakítják ki. A kötelező nevelési időn kívül különféle szolgáltatásokat szervezünk. A szülők igényei alapján néptáncra, és Meseórácska elnevezésű irodalmi kézműves játszóházba járhatnak a gyermekek. A nevelőtestület és a szülők által létrehozott és támogatott XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány a jó együttműködés eredménye, amely segíti az óvodát céljai és feladatai megvalósításában. Óvodánk 2004-ben befejezte a COMENIUS I. Partnerközpontú működés minőségfejlesztési modell kiépítését. A kiépítés folyamán a partneri igény és elégedettség mérésekre alapozva elindult a folyamatos fejlesztés. A meglévő elemek átdolgozásával, felhasználásával működtetjük a Minőségirányítási programot. Célunk, hogy a társadalmi- és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújtsuk. 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA Küldetésnyilatkozat A Gyermekkert Óvoda testülete hitvallásában azonosul báró Eötvös Loránd gondolataival: "A derék kora követelményeinek tesz eleget, a derekabb a jövőnek is lerakja alapjait." A felszabadult, boldog gyermekkor lehetőségének megteremtésével minden gyermekben megtaláljuk azokat az értékeket, amelyek kibontakoztatásával kiegyensúlyozott személyiségekké fejlődnek. Feladatainkat pedagógiai nézetünk, hitvallásunk és küldetésünk alapján a családokkal együtt, egy nevelőpartneri program keretében valósítjuk meg. A vezetés elkötelezettsége Dr. Schiller Istvánné, a Gyermekkert Óvoda vezetője kötelezem magam arra, hogy a Minőségirányítási Programban megfogalmazott célok és feladatok végrehajtását minden rendelkezésemre álló eszközzel támogatom. A végrehajtáshoz szükséges feltételrendszert megteremtem, a feladatokat végző kollégákat segítem és munkájukat elismerem. Célom, intézményem minél eredményesebb működtetése, hogy az a partnerek megelégedését szolgálja. Célom olyan minőségirányítási rendszer kiépítése, amely a teljes alkalmazotti kör bevonásával, konszenzuson alapuló munkavégzés szerint működik Minőségpolitikai nyilatkozat Az intézményi minőségpolitika célja: - A feladatok hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának javítása, fejlesztése, - az intézmény jó hírnevének megtartása, növelése. A Gyermekkert Óvoda teljes alkalmazotti köre elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeinek és a kihívásoknak megfelelően dolgozik. Intézményünk elsősorban a gyermekek igényeinek kíván megfelelni, az ő érdekeiket kívánja szolgálni. Nevelésünk során kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek egyéni fejlettségének megfelelő fejlesztést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, aminek eredményeként a gyermekeket olyan fejlettségi szintre juttatjuk el, amely alkalmassá teszi őket az iskolai élet megkezdésére.

7 Minőségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy az általunk nevelt gyermekek óvodás éveik alatt, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása mellett biztonságos, szeretetteljes légkörben nevelődjenek. Intézményvezetésünk elkötelezett a már beindított minőségirányítási rendszer mellett. Arra törekszik, hogy a működtetéshez szükséges feltételrendszert biztosítsa. A minőségi munka minden munkatársunk számára alapkövetelmény. Garanciája a partnerek elégedettségének folyamatos mérése, és a minőségirányítási program végrehajtása során a folyamatos fejlesztés Fenntartói elvárások a közoktatási intézményekre és az óvodai nevelés területére vonatkoztatva - A gyermeki jogok tiszteletben tartása, a gyermekközpontú nevelés érvényesítése. - A gyermekek testi- lelki szükségleteinek kielégítése. - Az egészséges életmód feltételrendszerének kialakítása a fenntartó segítségével. - Esztétikus környezetben, családias légkör kialakítása. - A gyermekbalesetek megelőzése az előidéző okok feltárásával, megszüntetésével. - Az egyéni képességek kibontakoztatása, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, továbbá a differenciált fejlesztés. - A gyermekek életkorának megfelelő neveltségi szint, és az ehhez kapcsolódó viselkedési formák elsajátíttatása. - A gyermekvédelmi felelős munkájához szükséges feltételek megteremtése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében. - A hátrányos, halmozottan hátrányos és a veszélyeztetett helyzetben élő gyermekek folyamatos segítése. - Rendszeres kapcsolattartás az illetékes gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a gyermekek érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében. - A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének elősegítése, a fenntartóval együttműködve. - A különböző kisebbségi csoportokhoz tartozó gyermekek mielőbbi beillesztése az óvodai közösségbe. - A szülőkkel, a családokkal való szoros együttműködés kialakítása. - Tervezett, rendszeres és ellenőrizhető, érdemi és részletes tájékoztatás a szülők részére gyermekük fejlődéséről. - Széleskörű információ és pedagógiai segítségnyújtás a szülők iskolaválasztásához, a szülők döntésének elősegítése érdekében. - Az életkori sajátosságoknak megfelelően a tradíciók ápolása és a nemzeti ünnepekről való megemlékezés Pedagógiai minőségcéljaink - gyermeki jogok és a gyermekek érdekeinek tiszteletben tartása, - a nevelés olyan irányú megszervezése, amely megfelel a környezet elvárásainak, - az egyéni képességek figyelembe vételével, a családi nevelés kiegészítéseként, biztonságos, szeretetteljes légkörben történő, folyamatos értékelésen alapuló fejlesztés, - a gyermekek neveltségi szintjének emelése, - a gyermekek érzelmi fejlesztése, - hagyományok ápolása, - az alapvető erkölcsi, etikai normák közvetítése, - a nevelőmunka színvonalának emelése, - a pedagógusok képzettségének növelése, - a nevelési módszerek változatossága, - a pedagógusok problémakezelő és problémamegoldó készségének javítása Szervezeti minőségcéljaink Célunk olyan intézményi rendszer működtetése: - Amelyre jellemző az intézményi szabályozottság működési, szakmai és gazdasági területen egyaránt.

8 - Amelyre jellemző a törvényes, szakszerű, eredményes, hatékony feladatellátás. - Amely a partnerek igényeinek tervezett, hatékony, átlátható és ellenőrizhető kielégítésére törekszik, és megelégedését szolgálja. - Amely hatékonyan együttműködik az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a kapcsolódó intézményekkel. - Amelyre elkötelezett vezetői irányításjellemző, a mindenkori törvényi szabályozások figyelembevételével. - Amely a tervezés, ellenőrzés, mérés, értékelés, visszacsatolás, fejlesztés logikáján szerveződik. - Amelyben a fő összetartó erő az egyéni feladatvállalással történő közös cél megvalósítása. - Amelyben folyamatos fejlődésre képes, az európai normákat szem előtt tartó, szakmailag igényes nevelőtestület munkálkodik. - Amely célszerűen és tervezetten fejleszti humán erőforrásait. - Amely a kollégák magas szintű pedagógiai kultúrájára építve ápolja hagyományainkat, értékeinket. - Amelyben minden dolgozó egyéni hozzáadott értékével, csapatmunkában segíti a szervezet működésének hatékonyságát. - Amely eredményesen működteti a pedagógusok, a vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelési, és intézmény önértékelési rendszerét, a folyamatos fejlesztés érdekében. - Amely kihasználja a pályázati lehetőségeket. - Amely menedzseli tevékenységét az intézmény nyomtatott és elektronikus kiadványaiban. - Amely elősegíti az információk továbbításának pontosságát és megbízhatóságát. 3. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Az intézmény minőségfejlesztési múltja A továbbképzésen résztvevők száma 1998 Helyi programkészítés -- továbbképzések 4 fő Helyi Óvodai Nevelési Program készítése, bevezetése től Minőségügyi továbbképzések: Minőségügyi alapismeretek Minőségbiztosításban használatos módszerek Minőségfejlesztési rendszer informatikája Minőségbiztosítás és fejlesztés az óvodában Nevelőtestületet felkészítő tréning Kommunikációs tréning Önismereti önfejlesztő tréning Közoktatási vezető szakvizsga Óvodai szakértő szakvizsga Fejlesztő pedagógus másod diploma Környezeti nevelő másod diploma 1 fő 1 fő 2 fő 3 fő 17 fő 17 fő 17 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő COMENIUS I. Partnerközpontú működés modell megvalósítása tól A program működtetése

9 2004 HOP átdolgozása 2004 Minőség Irányítási Program 2006 Minőség Irányítási Program értékelése 2007 Minőség Irányítási Program kiegészítése a teljesítményértékeléssel 2009 A HOP átdolgozása, az új Országos Alap programhoz igazítása 2009 Minőség Irányítási Program kiegészítése az átdolgozott teljesítményértékeléssel, minősítéssel A MIP meghatározza az intézmény működésének hosszú távra szóló stratégiai terveit, és az azok megvalósítását szolgáló feladatokat, folyamatokat, szabályzókat és eljárásokat. Célja annak garantálása, hogy az óvoda a társadalmi- és a helyi igényeknek megfelelően, a partneri igényekhez és elvárásokhoz igazodva, a Helyi Nevelési Program elveinek figyelembe vételével működik. A minőségirányítási rendszerrel szemben támasztott követelmények: - Hatályos jogszabályokra épüljön.. - A fenntartó minőségpolitikai célkitűzéseihez igazodjon. - Vezetői elkötelezettségen és felelősségen alapuljon. - Legyen hatékony, törvényes és szakszerű. - Szabályozza a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. - Szabályozza az intézmény működésének hosszú távra szóló működési elveit. - Azonosítsa és szabályozza a működést segítő folyamatokat. - Bírja a Teljes Alkalmazotti Kör támogatását. - Kövesse a PDCA logikát. Minőségirányítási Programunk a COMENIUS I. Partnerközpontú működés intézményi modelljének elemeire épül. A minőségirányítási team feladata a rendszer működtetése. Végrehajtása az intézmény teljes alkalmazotti körének kötelessége! 3.1. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben a fenntartói elvárások alapján - Hatályos jogszabályok naprakész ismerete és azok megfelelő alkalmazása. - Elkötelezettség az intézményi minőségfejlesztés iránt, a kitűzött célok és a működés közelítése, partnerközpontú szemlélet. - Az intézményi dokumentumok összhangjának folyamatos figyelemmel kísérése és a szükséges módosítások elvégzése. - A közoktatási intézmény belső ellenőrzési rendjének kialakítása, célirányos megszervezése, működtetése, és annak naprakész dokumentálása. - Az Önkormányzat elvárásainak megfelelő gazdaságos munkaerő gazdálkodás. - A fenntartói elvárásoknak, valamint a közalkalmazottakra vonatkozó képzettségi- és továbbképzési követelményeknek megfelelő, tervszerű humánerőforrás gazdálkodás. - A mindenkori költségvetés takarékos tervezése és teljesítése. - Az állami támogatások igénylésének és elszámolásának, és az önkormányzati jelentési kötelezettségek határidejének pontos betartása. A fentiek adattartalmának pontos meghatározása.

10 - Az intézmény pedagógiai programjának (középtávú stratégiai tervének), éves munkatervének végrehajtása, és eredményes szakmai munka. - A hatályos törvényi előírásoknak megfelelő csoportlétszámok kialakítása. - Az intézmény működési dokumentumainak jogszabályban meghatározott módon való nyilvánosságra hozatala. - A mindenkori intézményét érintő pályázati lehetőségek kihasználása. - Önképzésen alapuló menedzser szemléletű intézményvezetés A. Jogszerűség Az intézmény jogszerű működését szabályozó dokumentumok Az intézmény működését szervezeti szinten szabályozó jogi dokumentumok: - Alapító okirat - Önkormányzati rendeletek - Szervezeti és Működési Szabályzat - Minőségirányítási Program - Kollektív szerződés - Közalkalmazotti Szabályzat - Házirend - Szabályzatok - Munkaköri leírások Az intézmény működését szervezeti szinten szabályozó szakmai dokumentumok: - Az Önkormányzat Oktatáspolitikai koncepciója - Az Önkormányzat Minőségirányítási Programja - Az Önkormányzat éves munkaterve - Vezetői program - Intézményi Minőségirányítási Program - Helyi Nevelési Program - Intézményi éves munkaterv - Munkaközösségek éves munkaterve - Továbbképzési terv Az intézmény működését csoport szinten szabályozó dokumentumok: - Nevelési tervek - Tevékenységi tervek - Esemény tervek - A gyermekek egyéni fejlődését-fejlesztését tartalmazó tervek Az intézmény működését a minőségirányítás folyamatában szabályozó dokumentumok - Minőségirányítási Program (MIP) - Intézkedési tervek - Eljárásrendek - Folyamatszabályozások A külső és belső jogi szabályozók betartásának megvalósulása az intézményben - A vezetői ellenőrzés során a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. - A Nevelőtestület elfogadási és véleményezési joga - Az érdekképviseleti fórumok szakszervezet, közalkalmazotti tanács számára biztosított véleményezési és egyetértési jogkör gyakorlása. 3.2.Az intézményi működés belső rendje Az intézmény működési folyamata Az intézmény működési folyamata az alábbi feladatok szerint kerül meghatározásra, részletezésre:

11 - vezetési, - tervezési, - ellenőrzési, - mérési, értékelési feladatok. Az intézményi folyamatok egyszemélyi felelőse az óvodavezető. A vezetői munka komplex tevékenység. Fontos a vezetési funkciók összhangjának megteremtése. Feladatok: - Jogszerű működtetés. - A munkatársakkal közös célképzés. - Stratégiai szintű dokumentumok készítése. - A Helyi Nevelési Program és Minőségirányítási Program működési feltételeinek megteremtése, működtetése és működésének ellenőrzése, értékelése, mérése. - A tervezés egymásra építése. - A tervezésben, működtetésben együttműködés a partnerekkel. - A folyamatok szervezése és irányítása. - Szervezetfejlesztés. - Humán erőforrások fejlesztése továbbképzés, beiskolázás. - Tárgyi erőforrások fejlesztése - forrásbővítő tevékenységek. - Szervezeti struktúra továbbfejlesztése - döntési jogkörök delegálása. - A munkatársak ellenőrzése, értékelése. - A partnerkapcsolatok ápolása, fejlesztése. - Az innovációt, fejlesztést ösztönző vezetői magatartás megjelenítése. - Takarékos és biztonságos működtetés. - Az intézmény menedzselése, PR tevékenység. Struktúra Óvodavezető Vezetői kör Vezető helyettes Munkaközösség vezetők Vezetői kör: Vezetői kör: Minőség Irányítási Csoport Közalkalmazotti Tanács Teljesítményértékelési csoport Pedagógusok Nevelést segítő alkalmazottak Egyéb alkalmazottak

12 Emberi erőforrás A humán erőforrások bemutatása, amelyek garantálják a Minőségirányítási Program megvalósítását. Személyi feltételek: Az óvodás gyermekekkel 12 óvodapedagógus, egy logopédus, 6 óvodai dajka foglalkozik. Az ő munkájukat segíti logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógy-testnevelő, gazdasági ügyintéző-óvodatitkár és egy fűtő-, kertész-, karbantartó munkás és két takarító is. A nevelőmunkát csoportonként két óvodapedagógus és egy, a nevelőmunkát segítő dajka végzi. Az óvodában kialakult egyenletes, kiegyensúlyozott nevelőmunka biztosítéka a nevelőtestület, a dajkák, az adminisztrációs munkaerő és a fűtő-kertész- karbantartó összehangolt, lelkiismeretes munkája. Nevelőtestületünk minden tagja rendelkezik azzal az alapképzettséggel, amelyek Helyi Nevelési Programunk végrehajtásához szükségesek. A továbbképzési rendszer kiemelt területe nevelőmunkánknak. Elméleti ismereteink gyarapítása programunk jobb megvalósítását és a minőségi munkavégzést szolgálja. A minőségirányítási munka vezetője a Minőségirányítási csoport, más néven Támogató Szervezet. A nevelőmunka hatékonyabbá tétele és a minőségirányítási munka segítése érdekében munkaközösség működik: - Fejlesztő értékelő munkaközösség A törvényi előírásoknak megfelelően teljesített továbbképzési követelmények eredményeként az óvodapedagógusok közül néhányan már rendelkeznek a minőségirányítási munkához szükséges ismeretekkel, szakvizsgával, másoddiplomával, környezeti tanácsadó végzettséggel, fejlesztő pedagógus szakirányú képzettséggel és prevenciós testnevelő tanúsítvánnyal. Célunk olyan speciális képzések támogatása, amelyek által nem csak a pedagógus, hanem az óvoda is gazdagabb lesz, és amelyek óvodánk pedagógiai célkitűzéseivel és kollégáink egyéni elképzeléseivel összhangban állnak. A dajkák szakképzettek vagy érettségizettek, és a belső továbbképzések keretében az óvodapedagógusoktól minden olyan ismeretet megkapnak, ami a nevelőmunkát segítő szerepüket erősíti. Az óvodánkba belépő új munkaerő kiválasztásánál szempont, hogy Helyi Nevelési Programunk célkitűzéseivel azonosulni tudó, szakmailag jól képzett, gyermekközpontú nevelőtárs legyen. Új óvodapedagógus kiválasztásának és hatékony betanulásának szempontjai, kritériumai: A kiválasztás folyamata: - az állás pályázati kiírása - a pályázók értesítése az interjú időpontjáról - interjúk lebonyolítása - a vezetői kör döntése a pályázókról - a pályázók értesítése írásban az eredményről 1.A kiválasztás szempontjai: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv., a alapján a jogviszony létesítésének feltételei - a rendelkezésre álló bér - széles szakmai tájékozottság, képzettség (diplomák, tanúsítványok, stb.) - innovációs készség az óvodavezetővel és a vezetői körrel történő beszélgetés alapján - óvodánk szemléletével való azonosulás képessége (HOP megismerése, vezetői és vezetői körrel, leendő kollégával történő beszélgetés ) - az általános óvodapedagógusi munkaköri leírással való azonosulás A kiválasztás után az óvodavezető bemutatja az új dolgozót a teljes alkalmazotti körnek.

13 2. Betanulás rendje: - Mentor kijelölése, aki segíti a betanulást. (adminisztráció, programok, hagyományok, hospitálás tapasztalatainak megbeszélése stb. ) - A betanulásban segít az adott csoportban dolgozó pár - Hospitálás meghatározása: Saját csoportjában egy hétig délelőtt két napot délután Az óvoda többi csoportjában három hónapon belül minden kollegánál. Új dolgozó feladatai: - a gyakorlat megismerése (szokás - szabályrendszer, napi tevékenységek) - az elmélet (HOP) gyakorlatban történő alkalmazása - konzultációs lehetőségek igénybe vétele - adminisztrációs feladatok megismerése, gyakorlati alkalmazása - alapdokumentumaink megismerése (HOP, MIP, Házirend, SZMSZ) - óvodánk eszközkészletének megismerése (tárolásuk, használatuk) A mentor óvónő a betanulás ideje után a vezetőnek beszámol a tapasztalatairól, melyen az új kolléga is részt vesz. A megbeszélésről feljegyzés készül. Az elkészült dokumentumok tárolása az irattárban történik. A szerzett tapasztalatok, benyomások alapján az óvodavezető elkészíti az egyéni munkaköri leírást a plusz feladatok kijelölésével, az új dolgozó segítő - építő ötleteinek felhasználásával. A munkakör betöltéséhez három hónapos próbaidőt határozunk meg. A próbaidő letelte után további kilenc hónapra határozott idejű kinevezés történik. Ez után kerülhet csak sor a véglegesítésre, vagy a hosszabb határozott idejű megbízásra. Új technikai dolgozó kiválasztásának szempontjai: A kiválasztás folyamata: - az állás meghirdetése - a jelentkezők értesítése az interjú időpontjáról - interjúk lebonyolítása - a vezetői kör döntése a pályázókról - a pályázók értesítése írásban az eredményről 1.A kiválasztás szempontjai: - minimum nyolc általános iskolai végzettség, az érettségi előnyt jelent - előny a dajka végzettséget igazoló oklevél - azonosulás a HOP elvárásaival 2. Betanulás: Az óvodavezető bemutatja az új dolgozót a teljes alkalmazotti körnek. Az óvodavezető kijelöli a betanító dolgozót, akinél az új belépő két napot hospitál A hospitálás alatt elsajátítja a teendőket. Harmadik naptól a további betanítás a csoportos óvónők feladata, akik megismertetik a csoport életével, szabályaival az új dolgozót. Megismertetik minden olyan tevékenységgel, amit neki a HOP előírásainak megfelelően a gyerekekkel kapcsolatban tudnia kell. A betanulási idő maximum 5 munkanap. A betanulási idő végén a segítők, a vezető jelenlétében megbeszélik a betanulóval a tapasztalatokat, amelyről feljegyzés készül. Az elkészült dokumentumok tárolása az irattárban történik.

14 Ismerkedés a minőségirányítási rendszerrel: Minden új dolgozó munkaviszonyának megkezdése hetében megismerkedik az óvoda minőségirányítási rendszerével. Felelős: Minőség Irányítási csoport vezetője A A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése Emberi erőforrások, szervezeti kultúrafejlesztés: - Közös döntések alapján, közös értékek meghatározása, létrehozása. - Hagyományok ápolása. - Az egymástól tanulás lehetőségének erősítése. - Szakmai fejlesztés a továbbképzési terv alapján. - Egyéni karrier lehetőségének támogatása. - Feladatkörök és felelősségi körök meghatározása. - Hatékony erőforrás felhasználás. - Innovatív törekvések támogatása. - A minőségirányítási rendszer működtetése team munkára alapozva. - A kollégák felkészítése új feladataikra. - Számítógépes ismeretek elsajátításának ösztönzése. - A problémák felszínre hozatala, konszenzusos megoldása. - A munkahelyi elégedettségérzés elérésére törekvés. A pedagógusok továbbképzésével, képzésével kapcsolatos szakmai feladatok Dokumentum A dokumentum célja A dokumentum tartalma Határidők A dokumentum viszonya más dokumentumhoz 1. Alapját képezik: Tartalma: - MIP célkitűzései, Továbbképzési program A pedagógus képzettség tudatos fejlesztése. - jogszabály szerint meghatározott tartalom, a minőségirányítási célok figyelembevétele. - 7 évenként, illetve szükség esetén (ha módosítani kell) nevelési program. 2. Alapjául szolgál: - az éves beiskolázási tervnek. Tartalma: 1. Alapját képezik: Éves beiskolázási terv A pedagógus képzettség tudatos fejlesztésének ütemezése. - jogszabály szerint meghatározott tartalom, valamint az éves minőségcélok figyelembevétele. - Évente - továbbképzési program, - éves minőségcélok. Az új dolgozó betanulásának rendje A dolgozók kiválasztásának szempontjai és a betanulási rend folyamatának szabályozása: A szabályozás célja: Annak elérése, hogy a felvett dolgozók elkötelezettek legyenek az óvoda programjának megvalósítása iránt, és jó benyomásaik legyenek a beilleszkedési folyamatról. Felelős: vezető, vezetői kör Érintettek: belépő új dolgozók

15 3.1.B. Tervezés Nevelőmunkánk alapját a tudatos tervezőmunka képezi. A tervezési feladatok szabályozásával célunk, hogy intézményünk munkája kiszámítható, egymásra épülő és ellenőrizhető tevékenységek sora legyen. Szervezetünkben a stratégiai és az operatív tervezés módszereit alkalmazzuk. A tervezés követelményei: - A PDCA logika érvényesülése. - A tartalom és a forma egysége. - Távlatos és szakaszos tervezés. - Az objektív megvalósíthatóság, konkrétság, és a logikai elv helyes követése. - A dokumentumok egymásra épülése, visszacsatolhatóság. - A folyamatos fejlesztés és a mérhetőség lehetőségének megteremtése. Stratégiai szintű tervezési dokumentumok: - Helyi Nevelési Program - Minőségirányítási Program - Intézményvezetői Pályázat Operatív szintű tervezési dokumentumok: - Intézményi éves munkaterv - Csoporttervek - Gyermekvédelmi terv - A nevelési év tevékenységéhez kötődő nem pedagógiai tervek Az intézmény a következő területekre vonatkozóan határozza meg tervezési folyamatait: - Minőségirányítással kapcsolatos tervezés - Pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos szakmai tervezés - Biztonságos üzemeltetés tervezése. - Gazdálkodással kapcsolatos tervezés. - Működéssel kapcsolatos munkaidő és helyettesítés tervezése A tervezési folyamatok Szakmai tervezési feladatok Minőségirányítással kapcsolatos tervezési feladatok Dokumentum A dokumentum célja A dokumentum tartalma Határidők A dokumentum viszonya más dokumentumhoz Minőség Irányítási Program - Minőségirányítás törvényi előírásaihoz igazítás után az abban foglaltak megvalósítása a hatékonyabb működés érdekében intézkedések tétele. Az intézményi folyamatok szabályozása, a partnerek megelégedésére. - A felülvizsgálati időt jogszabály határozza meg, 1. Alapját képezik: - Jogszabályok - ÖMIPhelyzetfelmérések 2. Alapjául szolgál szinte valamennyi más folyamatnak. Minőségpolitikai-nyilatkozat -A teljes alkalmazotti kör minőségügyi kötelezettség vállalása. - Az intézmény törekvéseit, szándékát rögzíti. u.a. u.a.

16 Éves intézményi minőségcél meghatározása - Az intézmény minőségirányítási programjában meghatározott célok adott évre való konkrét lebontása. A dokumentumnak tartalmaznia kell: - a konkrét célokat, - az ellátandó feladatokat, - felelősöket, - mérési eszközöket (indikátorokat) - az elérendő eredményeket (sikerkritériumokat), - határidőket. - Tanévnyitó értekezlet 1. Alapját képezik: - Intézményi Minőségirányítási Program, az abban meghatározott minőségcélok, - Az előző évi minőségcélok és az elért eredmények értékelése. 2. Alapjául szolgál az adott évi minőségirányítási tevékenységeknek A pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos szakmai feladatok Dokumentum A dokumentum célja A dokumentum tartalma Határidők A dokumentum viszonya más dokumentumhoz Nevelési Program - Felülvizsgálat a Minőségirányítási Program figyelembevételével. Tartalma: - jogszabály szerint meghatározott. - Jogszabály szerint, illetve szükség esetén 1. Alapját képezik: - Központi előírások, - Minőségirányítási Program, 2. Alapját képezi: - A csoportos nevelési, fejlesztési terv megalkotásának, - a nevelési tevékenységnek. Pedagógiai éves munkatervek A pedagógiai célkitűzések és feladatok éves ütemezése. Tartalma: - feladatok, - felelősök, - határidők, - egyéb. - Tanévnyitó értekezleten 1. Alapját képezik: - a Nevelési Program, - a MIP, - éves minőségcélok. 2. Alapjául szolgál: - az intézmény egyéb szervezeteinek éves munkatervei kialakításához. Intézményi munkaközösségi tervek Az éves szinten meghatározott pedagógiai célkitűzések és feladatok elemeinek, team munkában történő megvalósítása és koordinálása. A munkaközösségi célok adott évre való konkrét lebontása. - Tanévnyitó értekezleten 1. Alapját képezik: - HOP - a MIP, - éves minőségcélok. 2. Alapjául szolgál: - az intézmény egyéb szervezeteinek éves munkatervei kialakításához. Intézményi üzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok Biztonságos intézmény Dokumentum A dokumentum célja A dokumentum tartalma Határidők A dokumentum viszonya más dokumentumhoz Tűzvédelmi oktatás és tevékenység tervezése Prevenció - Tartalma: tűzvédelmi - Évente, illetve a tűzvédelmi szabályzat szerint -

17 szabályzat szerint. Munkavédelmi oktatás és munkavédelmi tevékenység Prevenció - Tartalma: munkavédelmi szabályzat szerint. - Évente, illetve a munkavédelmi szabályzat szerint - Balesetvédelmi oktatás és tevékenység Prevenció - Tartalma: munkavédelmi szabályzat szerint. - Évente, illetve a munkavédelmi szabályzat szerint - Gazdálkodással kapcsolatos tervezési feladatok Gazdálkodás Dokumentum A dokumentum célja A dokumentum tartalma Határidők A dokumentum viszonya más dokumentumhoz Költségvetési koncepció Az ideális működési feltételek pénzügyi tervezése. Tartalma: - intézmény várható feladatai és annak kiadásai, - jelentős változások, és annak hatásai, - várható bevételek, - a MIP és az intézmény éves minőségcéljai megvalósításához szükséges kiadások. - Évente 1. Alapját képezi: - az előző évi költségvetés, - a várható teljesítési adatok, - várható feladatváltozások, - a MIP. 2. Alapjául szolgál a költségvetési tervezésnek. Költségvetési terv A takarékos és hatékony, de megvalósítható tervezés. Tartalma: - jogszabály szerint, valamint ezen túl a helyi igények és szükségletek kielégítése. - Évente, januárfebruár hónapban 1. Alapját képezi: - a költségvetési koncepció. 2. Alapjául szolgál: - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek. Előirányzat-felhasználási terv A pénzügyi terv megvalósulásának időarányos nyomon követése. - Valamennyi bevétel és kiadás havi ütemezésben, legalább főbb bevétel és kiadás nemek szerinti bontásban. - Havonta 1. Alapját képezi: - az éves költségvetési terv. 2. Alapjául szolgál: - az éves beszerzési tervnek. Éves beszerzési terv, kötelező eszközpótlás Működési feltételek javítása. - Külön szabályzat szerint. - Évente, áprilisban 1. Alapját képezi: az előirányzatfelhasználási ütemterv, 2. Alapjául szolgál: a gazdálkodási tevékenységnek.

18 Működés Munkaidő és helyettesítés Dokumentum A dokumentum célja A dokumentum tartalma Határidők A dokumentum viszonya más dokumentumhoz Feladat ellátási terv Képességeknek megfelelő feladatelosztás Feladatelosztás Évente augusztus Alapját képezi: a HOP, a MIP és az éves Munkaterv Munkaidő beosztás Közép távú programozott működés A munkatársak munkaidejének megtervezése Évente augusztus Alapító okirat Munkaidő tervezés Rövid távú programozott működés A munkatársak munkaidejének megtervezése Két havonta Törvényi előírás C Panaszkezelési rend folyamata Cél: A felmerült problémák, viták legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten kerüljenek megoldásra, orvoslásra (gyermek, felnőtt, partner, stb.). Probléma kezelés helyi rendje: Szülői panasz: Első lépés: - Panasz esetén a szülő először az óvodapedagógushoz fordul. Ha problémájára közösen nem találnak megoldást, akkor az óvodavezetőhöz fordulhat. Második lépés: - Az óvodavezető minden érintett jelenlétében foglalkozik a panaszt felvetővel, tisztázzák a problémát, és közösen keresnek megoldást. A panaszkezelés akkor eredményes, ha a probléma minden résztvevő számára megnyugtatóan lezárul. Ha a problémára nem találnak konszenzuson alapuló megoldást, akkor az óvodavezető kivizsgálja az aktuális panaszt, amelyet írásban rögzít. Szükség esetén a probléma megoldásához türelmi időt állapít meg. Begyűjti, majd kiértékeli a szükséges információkat. Tájékoztatja az érintetteket, és intézkedést hoz. A probléma további fennállása esetén a panaszos a Fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. Panaszkezelés dokumentálása: feljegyzés, jegyzőkönyv Helye: irattár Dolgozói panasz: Első lépés: - Panasz esetén a dolgozó először a panasz okozójához fordul. Ha problémájukra közösen nem találnak megoldást, akkor az óvodavezetőhöz fordulhatnak. Második lépés: - Az óvodavezető minden érintett jelenlétében foglalkozik a panaszt felvetővel, tisztázzák a problémát, és közösen keresnek megoldást. A panaszkezelés akkor eredményes, ha a probléma minden érintett számára megnyugtatóan zárul le. Ha a problémára nem találnak konszenzuson alapuló megoldást, akkor az óvodavezető kivizsgálja az aktuális panaszt, amelyet írásban rögzít. Szükség esetén a probléma megoldásához türelmi időt állapít meg. Begyűjti, majd kiértékeli a szükséges információkat. Tájékoztatja az érintetteket, és intézkedést hoz. A probléma további fennállása esetén a panaszos a Munkaügyi Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Panaszkezelés dokumentálása: feljegyzés, jegyzőkönyv.

19 3.2.3 Minőségirányítási szervezet felépítése és működtetése A Támogató Szervezet megbízását április 4-én kapta a COMENIUS I. Minőségfejlesztési program megvalósítására. A Támogató Szervezet összetételében 2010-ben változás történt. A megbízásokat a Minőség- irányítási Program kidolgozására az új tagok megkapták április óta a Támogató Szervezet összetétele: A Támogató Szervezet vezetője: Erdélyi Orsolya óvodapedagógus A Támogató Szervezet tagjai: Kapainé Técsy Gabriella óvodapedagógus Virág Péterné óvodapedagógus Találkozások helyszíne: Támogató szervezet (1204 Budapest, Köztársaság tér 1.) Könyvtárszoba Találkozások rendszeressége: A mindenkori emlékeztetőn levő időpontoknak megfelelően. Munkamegosztás formái: Támogató szervezet működési szabályzata Erdélyi Orsolya Irányítás, szervezés, és a megbízási szerződésben foglaltak. Kapainé Técsy Gabriellla, Virág Péterné Dokumentumkezelés és a megbízási szerződésben foglaltak. Hiányzás esetén egymás feladatkörét átvállalják. Jogaikat és kötelezettségeiket a megbízási szerződés tartalmazza. Együttműködés szabályai: - A minőségfejlesztési munkát teljes elkötelezettséggel végezzük, melynek alapkövetelménye a feladattudat, a határidők pontos betartása. - A folyamatos munkavégzés érdekében együttműködünk, egymást segítjük, a feladatokat megosztjuk. - A döntéseinket konszenzus alapján, vagy egyszerű többséggel hozzuk. - A kapott információkat egymással megosztjuk. - A minőségfejlesztési munkához szükséges tudásunkat rendszeresen bővítjük. - Az elvégzett munkáért a felelősséget közösen vállaljuk. - A teljes alkalmazotti kör tájékoztatásáról gondoskodunk. Kötelességek: Munkatársi kör tájékoztatása. Időbeli értesítés a munkatársi értekezletekről: minimum egy héttel előbb. Legjobb tudás szerinti felkészülés. A tanácsadó szervezet általi összejöveteleken való részvétel, az óvoda zavartalan működését figyelembe véve. A részfeladatokban résztvevők felkészítése. A megbízási szerződésben leírtak betartása. Jogai: A team tagok ellenőrzése és értékelése. A csoportos találkozó napján a munkából való távollét. A megbízási szerződésben megfogalmazottak. Záradék: A szabályzat április 16 - tól életbe lép. Az új tagok az elfogadást aláírásukkal igazolják. Budapest, április 4. /: Erdélyi Orsolya:/ a minőségfejlesztési munkacsoport vezetője /:Kapainé Técsy Gabriella:/ /: Virág Péterné :/ a munkacsoport tagja a munkacsoport tagja

20 3.1.D. A minőségirányítási rendszer működtetése A minőségirányítási rendszer struktúrája Óvodavezető Minőségi-csoport /vezetője az óvoda vezető helyettese / Közalkalmazotti tanács TAK Pedagógusok Szülői Szervezet (Teljes Alkalmazotti Kör ) Az intézmény a Közoktatásról szóló törvény 40. (10) bekezdése alapján a minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert működtet. Intézményünk minőségrendszerének működtetéséhez nevelőtestületünk létrehozta minőségfejlesztést támogató szervezetét. A legitim háromtagú testület a vezető megbízásával működik. A team tagjainak feladata a rendszer működtetése. Sikeres megvalósításához az intézmény teljes eszközrendszere rendelkezésre áll. A minőségi csoport tagjainak díjazása a törvény által meghatározottak szerint történik. A minőségfejlesztés célja A minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy az intézmény a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő közszolgáltatást nyújtja. A minőségfejlesztés eszközei Az intézmény a minőségfejlesztési célok megvalósítása érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Önértékelés keretében az intézmény - célja az adottságok, lehetőségek maximális kihasználásával a minél magasabb szintű eredmények elérése, a működés hatékonyságának fokozása. - folyamatosan nyomon követi a partnerek igényeit. - folyamatosan méri a partnerek elégedettségét. - tevékenységében, arra törekszik, hogy a partnerek elégedettségét fokozza. - felismerje az intézményi folyamatokat és azokat szükség esetén szabályozza. - tervezése folyamatos értékelésen, mérésen alapuljon. - a tevékenységeit PDCA logikára építse. Mérés: A mérési feladatok ellátásának célja, hogy az óvodai munka eredményeiről, az intézmény működésének különböző területeiről folyamatosan, megbízható adatok álljanak rendelkezésre, amelyek alapját képezhetik az értékelési feladatok ellátásának. A nevelőtestület által meghatározott kritériumrendszer alapján objektív, számszerűsített adatok gyűjtése. Célja: A működő rendszer vizsgálata, objektív mutatók alapján. Középpontjában a teljes partneri kör elégedettségének és a Helyi Nevelési Programhoz rendelt, az iskolába járáshoz szükséges fejlettséget meghatározó kimeneti jellemzők, sikerkritériumok vizsgálata áll. A méréssel szemben támasztott követelmények: - személyiségi jogok tiszteletben tartása

21 - adatkezelési szabályok betartása - szabályzók kialakítása - optimális célértékek megfogalmazása - objektivitás - tervszerűség, folyamatosság, következetesség - PDCA logika alkalmazása Az óvodai nevelőmunka mérése: - a nevelési program szerinti nevelési célok elérését szolgálja, - a nevelőmunka eredményességének fokozását segíti az eredmények folyamatos áttekintésével, - a különböző partnerektől érkező igényfelmérések eredményeiről informál. A mérési feladatok kiterjednek - az intézmény egészére, - az intézmény fontosabb partnereire: - intézmény foglalkoztatottjaira, - az intézménybe járó gyermekekre, - a közösségek tevékenységére, - a pedagógus közösségre, - az intézmény rendezvényeire, programjaira. Az intézmény egészére kiterjedő mérési feladatok Az intézmény egészére kiterjedő mérési feladatok keretében gondoskodni kell - a költségvetési terv és beszámolók adatainak áttekintéséről, - a pedagógusok továbbképzésével, képzésével kapcsolatos adatok méréséről, - az oktató és nevelőmunka színvonalának méréséről, - a szakmai tevékenység méréséről. Az intézmény pedagógusaira vonatkozó mérési feladatok Az intézmény pedagógusaival kapcsolatban mérni kell legalább: - a pedagógus szakmai munkájának eredményességét - a gyermekek készség és képesség felmérésével, - nem a saját óvodánk által szervezett rendezvényeken való részvétellel (pl. rajz, sport, egyéb kulturális események), - az iskolaérettek létszámával, - a gyermekek fejlesztése területén a nyújtott teljesítmények színvonalát, - a pedagógus felkészülését és tervező munkáját, - az alkalmazott nevelési módszert, - a tehetséggondozási és felzárkóztatási feladatok ellátásának megvalósulását, - a pedagógus nem közvetlenül szakmai feladatai ellátását - a gyermek-pedagógus kapcsolat minőségét, - a szülő-pedagógus kapcsolat jellegét, eredményességét. A mérési feladatokat legalább évente el kell végezni úgy, hogy a mérések hasonló időszakra essenek, hogy az adatok, évek között érdemben összehasonlíthatóak legyenek. Az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottjaira vonatkozó mérési feladatok: Az intézmény nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottjaival kapcsolatban mérni kell: - a munkájuk eredményességét a feladatellátásukra jellemző mutatószámok alapján,

22 - a pedagógusok fejlesztő munkáját segítő tevékenységük mértékét, színvonalát. Az intézménybe járó gyermekekre vonatkozó mérési feladatok Az intézmény gyermekeire vonatkozó mérési feladat: - A létszám mérése, - Állapot felmérés (bemenet) - Egészségügyi szokások- önkiszolgálás - Testi és mozgásfejlettség - Játék - Beszédfejlettség - Szocializáció - Iskolaérettség (kimenet) A gyermekközösségek tevékenységének mérése A gyermekközösségek tevékenységének mérése során adatokat kell gyűjteni: - a működő gyermekközösségek számáról, - az önszerveződő közösségek (tanfolyamok) működési területéről és létszámáról, - a közösségek által szervezett tevékenységekről. A pedagógus közösség tevékenységének mérése A pedagógus közösség tevékenysége mérése során mérni kell különösen - a pedagógusok által kezdeményezett programokat, - a megvalósított programokat, - a kitüntetett, jutalmazott pedagógusok számát, - a felvetett jelentősebb problémák számát, és ehhez viszonyítva a megoldott problémákat. - a fegyelmi büntetés bármelyik formája alkalmazásának számát, Az intézmény rendezvényeinek, programjainak mérése Az intézmény rendezvényeit, programjait mérni kell: - az intézmény hagyományos rendezvényei, programjai számával, - az új, alkalomszerű rendezvények, programok számával és annak látogatottságával, - az egyes programokkal kapcsolatos költségeket, - a programokkal elért pozitív hatást, az óvoda hírneve növelésének mértékét. A mérés lépéseinek leírása Gyermekek: - A gyermekek mérése az egyéni fejlődési - és fejlesztési naplóban történik. Ennek kitöltése a csoportos óvónők feladata. A mérés eredményét összegzik és átadják a támogató szervezetnek. - A támogató szervezet összegzi az egész óvodára vonatkozó anyagot; az eredményeket rögzíti, értékeli. Szülők: - Egyszerű, véletlen mintavételi eljárással kiválasztott szülőkkel próbakérdőív kitöltetése. - A kitöltött próbakérdőívek elemzése; a szükséges korrekciók végrehajtása. - A kérdőívek megfelelő számú sokszorosítása, és átadása a csoportvezető óvónőknek. - Az óvónők a kérdőíveket átadják a szülőknek, tájékoztatják őket a kitöltés szükségességéről, módjáról és a visszaadás

23 formájáról. - A kitöltött kérdőíveket a szülők a folyosón elhelyezett, erre a célra rendszeresített, gyűjtő dobozba teszik. - Az összegyűjtött kérdőíveket a csoportos óvónők összesítik - Ez után kerül sor az intézményi szintű összesítésre. Az összesített kérdőívek további feldolgozásra a Támogató Szervezethez kerülnek vissza. Óvónők, dajkák: - Munkatársi értekezleten a teljes alkalmazotti kör tájékoztatása a mérés lebonyolítási módjáról. - Két óvónő és két dadus néni próbakérdőívet tölt ki, és átadja a támogató szervezetnek. - A próbakérdőív alapján a szükséges módosításokat végrehajtjuk. A lebonyolítás módja: - Az elkészült kérdőívek elhelyezése az irodában. - Az óvónők és a dadusok is egy-egy kérdőívet kitöltenek, és a gyűjtő dobozba teszik. - A támogató szervezet összesíti a kitöltött kérdőíveket; az eredményeket figyelembe véve összeállítja a fókuszcsoportos interjú kérdéseit. - A fókuszcsoportos interjút két csoportban (külön a dadusoknak és külön az óvónőknek) tartjuk. - A támogató szervezet összegzi a kérdőívek és a fókuszcsoportos interjúk eredményeit. Fókuszcsoportos interjúk: Az interjúk kérdéseit interjútervben fogalmazzuk meg, és eljuttatjuk az érintetteknek. Az interjúkat a támogató szervezet vezetője irányítja; a TSZ két tagja a jegyzőkönyvet vezeti. A beszélgetést /ha a jelenlévők hozzájárulnak/ diktafonon is rögzítjük. A megbeszéléseken elhangzottakat bizalmasan kezeljük! Egyéni interjúk: Egyéni interjúra hívjuk: - a fenntartó képviselőjét - az óvodavezetőt - az óvodatitkár - gazdasági ügyintézőt - a fűtő kertész karbantartót - a takarító dajkákat és - a bölcsődevezetőt Az interjúk kérdéseit interjútervben rögzítjük, és eljuttatjuk az érintetteknek. Az interjúkat a támogató szervezet vezetője irányítja; a TSZ két tagja a jegyzőkönyvet vezeti. A beszélgetést /ha a jelenlévők hozzájárulnak/ diktafonon is rögzítjük. A megbeszéléseken elhangzottakat bizalmasan kezeljük. Partnerazonosítás eljárásrendje Hatálybalépés időpontja: A partneri kommunikációs tábla az elkészítést követően minden évben megújításra kerül. Célja: Annak vizsgálata, hogy az eddigi partnereink elégedettségét mérjük-e az elkövetkező időszakban, illetve, új partnerek kerüljenek-e a listára? Az azonosított partnereknél feladat a:

24 - kommunikáció módjának, - a kommunikáció gyakoriságának, - a kapcsolattartó személyeknek, - az elérhetőségeknek a meghatározása. Módszere: - Ötletbörze - Súlyozás - Megbeszélés - Dokumentumelemzés Résztvevők :-TAK - Intézményvezető -TSZ Felelős: - Intézményvezető -TSZ vezetője Eredmény: Frissített kommunikációs tábla Keletkezett dokumentum: Frissített kommunikációs tábla Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése A és B Kommunikáció a külső belső partnerekkel A partnerekkel való kommunikáció területén megkülönböztetünk: - belső kommunikációt, valamint - külső kommunikációt. A belső kommunikáció során az intézmény szabályozza azokat a folyamatokat, amelyek a partnerekkel való kommunikációját meghatározzák: - a hatékony napi működését, - az információszükségletet és az informálandók körét, - a kommunikációs kapcsolatokat, - a kommunikációban érintettek feladatát, tevékenységét. A külső kommunikáció általában irányított kommunikáció, amelynek során cél az intézmény népszerűsítése, az eredmények, elért sikerek ismertté tétele. A partnerekkel való kapcsolattartás rendjét szabályozza az SZMSZ és a Házirend is. A partnerekkel való kommunikáció fontos azért, mert - egyrészt általa tájékozódhat az intézmény a vele szemben megfogalmazott igényekről, valamint a tevékenységével kapcsolatos elégedettségről, - másrészt a partner képet alkothat az intézmény működéséről, - tevékenységéről, elért eredményeiről, terveiről, nehézségeiről. Partnerlista (A partnerlista minden évben felülvizsgálatra kerül) Közvetlen belső partnerek: Külső partnerek: - óvodavezető - óvodapedagógusok - dadusok - óvodatitkár-gazdasági ügyintéző - takarítók - fűtő - kertész-karbantartó - gyermekek - szülők - fenntartó - befogadó iskolák - bölcsőde

25 Közvetett partnerek: Logopédus Gyógy-testnevelő ONIGESZ Nevelési Tanácsadó PEPI Kerületi óvodák Kerületi iskolák Gyermekorvos Védőnő ÁNTSZ Családsegítő Gyermekjóléti szolgálat JUNIOR FÁKISZ Üzemorvos Szponzorok Csak a közvetlen partnerek elégedettségét mérjük. Kommunikációs tábla Partnerek Együttműködési formák Gyakoriság Kapcsolattartó személy Partner részéről Kapcsolattartó személy Intézmény részéről Gyerekek - napi óvodai élet során egyénileg és a csoportban - naponta - valamennyi gyerek - az adott csoport óvónői - dadus nénik Szülők - napi kapcsolat az óvodai - naponta - szülők - adott csoport óvónői élet során - intézményi munkaterv - évente előre tervezett - szülők - óvodavezető alapján összevont szülői két alkalommal értekezletek az új gyerekek szüleinek - évente két alkalommal - szülői értekezletek - nevelői munkaterv szerint családlátogatás - három évente egy alkalommal, - szülői kérésre, vagy - szülők - adott csoport óvónői - vezető óvónő - fogadóórák szükség esetén - nyitott óvoda - szükség esetén - szülők - adott csoport óvónői - nyitott ünnepek szülői igény szerint - szülők - adott csoport óvónői - rendezvények - karácsony, farsang, ballagás - szülő - szülők - adott csoport óvónő - adott csoport óvónői szülők képviseletét ellátó SZMK értekezlete intézményi munkaterv alapján Juniális, Mesenap - évente két alkalom - szülők - szülői szervezet képviselői teljes alkalmazotti köróvodavezető - szülők

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE KEREKERDŐ ÓVODA 1183. Budapest, Attila utca 9. Tel.: 292-55-17, e-mail: kerekerdo@enternet.hu ikt.szám: /206-228/2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA UKK - DABRONC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. szeptember 1 A program érvényes 2010. év szeptember hó 01. nap 1 2 Tartalom Minőségirányítási program... 4 1. A

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009.

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Tartalomjegyzék 1. Általános rész...6 1.1 Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztési szempontból...6 1.2 Fenntartói MIP intézményünkre vonatkozó

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2.

ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovi@globonet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁMK Óvodai Intézményegység 5510

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: Balogh Erika Bendi Tiborné Vörös Ottó Gábor 1 Tartalom Fedőlap Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Önkormányzati Minőségirányítási

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA Készítette: Hallainé Kis Mária Tartalomjegyzék Oldalszám Általános rész 3 Az intézmény adatai 3 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK OM: 201281 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi és jogszabályi hivatkozások 2.o. II. Az oktatási intézmény adatai 2.o. III. A működés rendje 3.o. IV. Az intézmény szervezeti felépítése

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA 1.sz. melléklet A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Megrendelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Oldal: 1 /63 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Fellegvári Zoltán

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes célja -

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL 2007-2009 2009 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Bizottság! Az Egyesített

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Összeállította: A solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója és Minőségirányítási Team-je

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben