Minőségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítási Program"

Átírás

1 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné Elfogadta: alkalmazottak véleményezte óvodaszék: Jóváhagyta: Önkormányzat: Határozat/41. old. Érvényessége: 41 old. Kiegészítések 31,37,38-45 old.

2 2 A Gyermekmosoly Óvoda Minőségirányítási programjának módosításában, a kidolgozásban az óvoda egész NEVELŐTESTÜLETE aktívan vett részt. A fő munkatársak: tagjai: Sulyokné Smidéliusz Mariann Vezető 3. Team vezetője o Vezető helyettes Süveg Miklósné o Tagóvoda Vezető o Szakmai mentor Kuruczné Hegedűs Magdolna 1. Team vezetője o Dokumentáció felelőse o Gyermekvédelmi felelős o Montessori Munkaközösség vezetője Takácsné Barkó Éva 2. Team vezetője o Gyermekvédelmi felelős Heiter Rita o Családpedagógus, Család-óvoda együttműködésének koordinátora Vadon Zsoltné o Szakirodalomért felelős Bíró Ferencné o mérések dokumentálása o óvodatitkár-gazdaságis Badóné Baranyai Terézia o Dajkák képviselője, Szakszervezeti Bizalmi Király Anna o Ének-zenei Team Tag Kocsikné Karlovics Gabriella o Egészségnevelő Munkaközösség Vezető o Ének-zenei Team Vasas Dezsőné o Óvodai Szaktanácsadó PEPI munkatárs o Külső támogató Soós Jánosné Óvodavezető (állandó konzultációs partner) Köszönjük munkájukat! Múlt és a jelen

3 3 1. Az intézmény rövid bemutatása A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által fenntartott Gyermekmosoly Óvoda 26 éve működő intézménye. Intézményünk szeptemberében kezdte meg működését. Két tagintézményből áll, a Bíró Mihály u 1 /7 óvodai csoport/ és a Lajtha László u 5-7 /3 óvodai csoport/. Intézményünk Pesterzsébet lakótelepének közepén helyezkedik el, mindkét óvoda egy-egy iskola közvetlen szomszédságában található. Alapfeladata: 1s. (lásd Alapító Okirat). Óvodánknak jelenleg; 235 fő óvodása, 21 fő óvodapedagógusa, 12 fő dajka, és 4 fő egyéb alkalmazottja van. A gyermek és a dolgozói létszám alakulása 2002 óta: Gyermeklétszám: hótól 1. csoporttal bővült óvodánk pedagógus álláshelyek: 1 fő logopédus +2 fő óvodapedagógus Nevelést segítő munkatársak: (dajkák)) 100 % fő 235 fő Egyéb: Összesen: A demográfiai csökkenés ellenére intézményünk kihasználtsága megfelelő. A lakótelep közepén elhelyezkedő óvodánkban a társadalom valamennyi rétegének gyermeke jelen van, s ez egy egészséges szocio-kulturális összetételt jelent. Ugyanakkor feltételez az óvoda részéről egy nagyon tudatos tevékenységet, úgy a tehetséggondozásban, mint a hátrányok kompenzálásában. Intézményünk hosszú évek óta színvonalasan és eredményesen működik. Igazolják ezt partnereink által mért és spontán visszajelzései. Alapelveinkhez kapcsolódó céljainkat, a siker kritériumait, céljainkból következő feladatainkat Pedagógiai Programunk tartalmazza. Nevelési programunkat szeptemberében vezettük be, majd három éven keresztül elemeztük értékeltük a gyakorlatot. A program pedagógiai jellegű felülvizsgálatát 2003-ban készítettük el, majd 2004 ben elkészült a módosított nevelési programunk. Megalkottuk a szülők,- nevelők véleménye alapján óvodánk jelképét (embléma, zászló, óvodai névtábla), nevét, és ezekkel összhangban a nevelési programunk új elnevezését ban elkészítettük a Gyermekmosoly Óvoda Az egészséges mosolyért - Egészségnevelő Program,- Kiegészítő programját; A testi fogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése címmel

4 4 Óvoda neve: Gyermekmosoly Óvoda Jelképe: színes léghajó, H. O.P. Egészséges Mosolyért Egészségnevelő Program Kiegészítő program: A testi fogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Intézményünk legfőbb szellemi tőkéjének az átdolgozott Nevelési Programot, a minőségfejlesztési rendszert, továbbképzési rendszert, az egészségnevelő és a Montessori munkaközösség működtetését tartjuk. Kiemelt hangsúlyt fektetünk értékeink szinten tartására, továbbfejlesztésére, mely megítélésünk szerint biztosítéka egy olyan intézményi működésnek, ahol valamennyi érintett eredményesen dolgozik együtt. A pedagógiai programunkban lefektetett alapelvek, célok alapján folyik a nevelés-oktatás. Kiemelten kezeljük: az egészségnevelést, az egészséges életvitel alakítását az egészséges, esztétikus környezeti feltételek megteremtését, a tapasztalatszerzésen alapuló környezet tevékeny megismerését, a környezethez való pozitív viszony alakítását, az egyéni fejlesztést, a gyermekek egyéni fejlődési ütemének figyelembe vevő fejlesztést, a Montessori pedagógia elemeire épített, sajátos eszköztárral történő fejlesztést, amelynek alapjai az önértékelés, az öntevékeny feladatvégzés tartalmi elemei óvodánkban Jobb dolog meggyújtani egy lámpást,mint átkozni a sötétséget. (kínai mondás) Az évi LXVII. Törvény, amely a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvényt módosítja, 47. -n kiemelte, hogy az óvodáknak ki kell dolgozniuk ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerüket. A kezdet Óvodánkban a minőségfejlesztés előkészítése, már ben megkezdődött, amikor is a program elemzése során felmerülő kérdések a szükséges változtatás iránti igényeinket megfogalmazta Létrehoztuk a minőségfejlesztő - szakirodalmi könyvtárat, a minőségfejlesztő faliújságot, az információs lapot. Célunk volt, hogy mindenki megfelelően tájékozott legyen az új feladattal. Három pedagógust beiskoláztunk ( ) a minőségfejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamra, amelynek tapasztalatait már a ben kamatoztathatták ig folyamatos irányítói voltak, az egyes területek elemzéseinek, mint pl. Egészségnevelés helyzetfeltáró vizsgálat, a programhoz kapcsolódó tervező team, az eredményesség vizsgáló csapatnak, az ünnepek, ünnepélyek kidolgozása, vagy a szülői elégedettség vizsgálat, stb augusztusától kaptak megbízást a minőségfejlesztés óvodai kidolgozására, az eddigi eredmények, az eddigi kidolgozott területek beépítésével. Kidolgoztuk a Kör adminisztrációs

5 5 bázisát, az elért eredményekről folyamatosan tájékoztattuk a nevelőközösséget, az Óvodaszéket, valamint a szülőket. Igényünk volt a külső kontroll jelenlétére, a PEPI munkatársától, Vasas Dezsőnétől sok segítséget kaptunk. Kidolgoztuk a minőségfejlesztési csapat működési szabályzatát, valamint a rövid ill. a hosszú távú feladatokat Fontosabb állomások: Időpont Feladatok Felelős + résztvevők *állandó résztvevő: óvodavezető tanév Szervezetünk feltárása - kiértékelés (halszálka) - feladatterv - visszacsatolás Közvetlen- belső partneri elégedettség felméréséhez szülői kérdőív kérdéssorának kidolgozása - próba kérdőívek kiadásafeldolgozása - teljes kérdőív kiadása Kiértékelése - feladatterv megfogalmazása - visszacsatolás Megfogalmazása alkalmazotti kör óvónők tanév A gyermekek elégedettség vizsgálatához a tárgyi eszközök elkészítése, a kérdőívek és a munkafolyamat értelmezése - A vizsgálat gyakorlati megvalósítása mérés - kiértékelése, óvodai szintű összegzése, - feladatterv elkészítése - Eredményeinkről a tanévzáró értekezleten a teljes nevelőtestület számára beszámoltunk Eredményeink nyilvánosságra hozatala minőségi faliújság elkészítése mindkét Óvodában (szülők felé) A feladattervek vezetői ellenőrzési éves munkafolyamataiba való beépítése Partneri igény és elégedettség mérés Belső partnerek: - pedagógus - nem pedagógus kérdőívének kidolgozása A gyermekek fejlettségét nyomon követő program elfogadása (Horváth & Dubecz) - mérés elvégzése - kiértékelése diagrammal - feladatterv elkészítése - visszacsatolás megfogalmazása (1. melléklet) Eredményeinkről a tanévzáró értekezleten a teljes nevelőtestület számára beszámoltunk Óvónők PEPI (óvodai Szaktanácsadó alkalmazotti kör alkalmazotti kör PEPI (óvodai Szaktanácsadó vezető óvónők vezető alkalmazotti kör

6 tanév Közvetlen- belső partneri elégedettség felméréséhez szülői kérdőív kérdéssorának a feladattervben megfogalmazottak szerinti - átdolgozása - próba kérdőívek kiadásafeldolgozása - teljes kérdőív kiadása kiértékelése - feladatterv megfogalmazása - visszacsatolás megfogalmazása Közvetett külső partneri elégedettség felméréséhez kérdőív kérdéssorának a megfogalmazása, elfogadása - elküldése (mérés) - kiértékelése - feladattervre nem volt szükség Közvetlen- belső partneri elégedettség felméréséhez gyermekek - a képsorok átdolgozása feladattervben megfogalmazottak szerint - A vizsgálat gyakorlati megvalósítása - mérés - kiértékelése, óvodai szintű összegzése, - feladatterv elkészítésére nem volt szükség A gyermeki személyiséglapok kitöltésével kapcsolatos határozat meghozása, - az értékelés időrendiségének pontosítása A gyermekek fejlettségét nyomon követő program alkalmazása (Horváth & Dubecz) - mérés elvégzése - kiértékelése diagrammal - feladatterv elkészítése - visszacsatolás megfogalmazása (2. melléklet) A gyermekek fejlettségét nyomon követő vizsgálat eredményeiről beszámoló, a nevelési értekezleten. - A visszacsatolások ismertetése a 2004/2005 tanév feladattervei alapján - Az új feladattervek megvalósításához segítő ÖTLETTÁR elkészítése a team vezető által (anyaggyűjtés minden pedagógus által) (3. melléklet, minta oldal) Eredményeinkről a tanévzáró értekezleten a teljes nevelőtestület számára beszámoltunk Óvónők PEPI (óvodai Szaktanácsadó óvónők óvónők óvónők alkalmazotti kör

7 Jelenleg módosítás Időpont Feladatok Felelős + résztvevők *állandó résztvevő: óvodavezető A gyermekek fejlettségét nyomon követő vizsgálat eredményeinek - összehasonlítása (diagrammal) - ennek függvényében a feladattervek szükségességének alátámasztása A gyermekek fejlettségét nyomon követő vizsgálat eredményei által készített ÖTLETTÁR - vezetési módjának és alkalmazásának kidolgozása - nevelőtestületben ismertetése - a füzetek kiosztása tanév A belső elégedettség vizsgálatához tartozó kérdőív kérdéseinek átdolgozása A visszacsatolások megtétele - értékelése - eredményességének nyilvánosságra hozatala Az I átdolgozásához és az Intézményi valamint pedagógus önértékelési szempontok kidolgozásához - teamek létrehozása - feladatok kiosztása - határidők kijelölése Team munka: - 1 team az intézmény dokumentációjának felülvizsgálata, tapasztalatok megfogalmazása írásban átadása a 2 teamnek. - 2 team a felülvizsgált dokumentumokból tapasztalatokból az ERŐSSÉGEK és a GYENGESÉGEK megfogalmazása - a teljes körű intézményi önértékelés folyamatába (Horváth és Dubecz) a felülvizsgált dokumentumok beillesztése - 3 team az erősségekből és gyengeségekből feladatterv megfogalmazása (rövid, közép, hosszú t.) - Teljes team a feladattervek beillesztése a Gyermekmosoly kör működésének folyamatába PEPI(óvodai Szaktanácsadó vezetője Munkatársak PEPI(óvodai Szaktanácsadó Óvodavezető/előkészítette/ Vezetője munkatársak munkatársak A pedagógus önértékelés és intézményi önértékeléshez a Horváth és Dubecz program elfogadása- ez által - szempontok, módszerek, periódusok Meghatározása (4. melléklet) munkatársak

8 8 Az I átdolgozásához - I és Ö összehasonlítása - a felkínált vázlat és az I felépítésének összehasonlítása, beazonosítása - hiányosságok feltárása kidolgozása A belső elégedettségvizsgálat kérdőívének feladattervben megfogalmazottak alapján való átdolgozása munkatársak Óvodavezető vezetőség 2. Az intézmény minőségpolitikája Minőségfejlesztésünk legfőbb célja, hogy óvodánk pedagógiai, szakmai célkitűzéseinek megfelelően működjön. A minőségi céloknak megfelelő működés biztosítja a folyamatos fejlődést a szervezetben és az intézmény folyamataiban. Ebből következik, hogy a Nevelési Program alapelvei hosszútávon mind magasabb szinten valósulnak meg. Intézményünk vezetése és dolgozói elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt. Figyelembe veszik a változó társadalmi igényeket és közvetlen partnereik elvárásait. A vezetés a minőségi munka feltételeit a kiválasztási és betanulási rend tervszerű működtetésével, a külső belső képzések erőforrásainak megteremtésével és a megfelelő munkakörnyezet fenntartásával biztosítja. Minőségpolitikánk érvényes intézményünk, minden folyamatára és tevékenységére, valamint valamennyi dolgozójára, óvodásainkra Minőségpolitikai nyilatkozat Korszerű, folyamatos, megújulásra képes, az európai normákat szem előtt tartó, kerületi és fővárosi szinten elismert, gyermek-centrikus, széleskörű szolgáltatást nyújtó, a partneri igényeket figyelembe vevő közoktatási intézménnyé szeretnénk válni. Biztosítjuk az óvodánkba járó gyermekek számára az esélyegyenlőséget az egyéni igények figyelembe vételével. Olyan óvodaként működünk, amelyben a pedagógiai felkészültség és az igényes munkavégzés a meghatározó. Fő összetartó erő a közös nevelési cél megvalósítása. A jövben tovább ápoljuk hagyományainkat, építünk értékeinkre, munkatársaink tapasztalataira, melyben követelmény a magas szint pedagógiai kultúra. Munkavégzésünkre az együttmködés, az elkötelezett vezeti irányítás a jellemz, a vonatkozó törvények és jogszabályok szellemében. Vállaljuk, hogy a partneri igények és elvárások nyomon követésével, folyamatos fejlesztésekkel óvodánk munkatársai magas színvonalú nevel munkájuk értékeit, közel azonos nevelési elvek, módszerek alapján, a legjobb tudásuknak megfelelően adják át az ide járó gyermekeknek. Felelősek vagyunk azért, hogy jól felkészült, szakmailag igényes munkatársaink az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a gyermekek személyiségét, egyéni képességeit és életkori sajátosságait szem előtt tartva, a magatartási és tanulási problémákkal küzdő gyerekeknek is segítsenek a zökkenőmentes iskolakezdésben. Kiegészítő programunkkal lehetővé tesszük, hogy az Óvodánk fogadja a mozgássérült gyermekeket, integráltan neveljük Őket.

9 9 Óvónőink kreativitása lehetővé teszi, hogy esztétikus, családias környezetben biztosítsák az egészséges életmód igényének kialakítását, az egészség megtartásának módját, valamint a környezetvédelem, a környezetkultúra fejlesztését. Feladatunknak tekintjük az erkölcsi értékeken alapuló szemlélet megalapozását, a társadalmi normák átadásával a kulturált viselkedés követelményeinek belső igénnyé alakítását. A hatékony vezetés, a jól kialakított menedzsment lehetővé teszi, hogy munkatársaink a Helyi Nevelési Programunkban megfogalmazott célok teljes körű megvalósítása és a társadalmi elvárásoknak, kihívásoknak való megfelelés érdekében szakmailag folyamatosan képezzék magukat. Óvodánk dolgozói elkötelezettek a folyamatos intézményi fejlesztés, a teljes körű minőségi munka és a partnerközpontú működés iránt. Fontosnak tartjuk, hogy munkánk során a Teljes körű Minőségirányítási Rendszerünkben kiépített folyamatszabályozásaink, eljárásrendjeink, intézkedési terveink által meghatározott feladatok, ill. külső és belső szabályzatok szerint működjünk. Minőségpolitikánk, folyamatosan megújuló szakmai tudásunk lehetővé teszi, hogy a környék óvodái között kivívott előkelő helyünket megtartsuk, öregbítsük Küldetésnyilatkozat A Gyermekmosoly Óvodában arra törekszünk, hogy játékos tevékenységek során egyéni differenciált bánásmód alkalmazásával integrált (játékban alkalmazott) tanuláson keresztül fejlődő, egészséges életvitellel rendelkező gyermekeket neveljünk. 2.2 A fenntartói minőségpolitika intézményünkre vonatkozó része (Ö és I kapcsolata) Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő közoktatási intézmények költségvetésében biztosítja az alapító okiratokban meghatározott feladatok ellátásának személyi, tárgyi és dologi feltételeit annak érdekében, hogy az intézmények eredményesen és hatékonyan lássák el feladataikat. Ezen túlmenően a fenntartó szakmai, jogi, gazdálkodási, és a kapcsolatokra vonatkozó koordinációs segítséget nyújt intézményeinek ahhoz, hogy tevékenységüket törvényesen, a felhasználók lehető legnagyobb megelégedésére, továbbá a gazdálkodási racionalitás szem előtt tartásával végezzék Minőségi célok: Fenntartói elvárás az intézmény felé Biztosítsák az intézmények a törvényes, az adott feltételek mellett a lehető legszakszerűbb, legeredményesebb és leghatékonyabb feladatellátást. A fenntartó elvárásaiból adódó intézményi célok Az oktatáspolitikai változások figyelemmel követése A törvényességnek megfelelő minőségi óvodai munka biztosítása Esélyegyenlőség megteremtése. A célok teljesítéséhez kapcsolódó feladatok Oktatáspolitikai változásoknak megfelelően a dokumentációk frissítése, törvényesség biztosítása A minőségi munka feltételeinek megteremtése valamint az esélyegyenlőség biztosításával, a hatékonyság megvalósítása. Sikerkritérium: Az oktatáspolitikai változásokat követtük, dokumentumainkat ennek megfelelően átdolgoztuk, a

10 10 törvényességnek megfelelően elfogadtattuk. A minőségi munka minőségbeli fejlődést eredményez. mérhetőséggel alátámasztva. Törekedjenek a partnerek A partnerek elvárásainak és Az azonosított partneri kör gyermek, tanuló, szülő, igényeinek megismerése- időszakos felülvizsgálata pedagógus, fenntartó, beépítése a nevelő oktató A mérések adatainak folyamatos társintézmény, szolgáltatók, munkába felülvizsgálata, feldolgozása A megvalósítható feladatok, munkaerő-piaciszereplők stb. folyamatos információ elvárások meghatározása, által az intézménnyel szemben csere az elért beépítése a mindennapi nevelő támasztott igények tervezett, eredményekről oktató munkába hatékony, átlátható és Az eredmények folyamatos ellenőrizhető kielégítésére. felülvizsgálata - visszacsatolása Sikerkritérium: A partnerek igényeit, elvárásait megismertük, az igényeket kielégítettük. Tevékenységeinkkel kapcsolatos elégedettség mérhetően nőtt. A mérések értékelések alakalmával kimutatható a pozitív változás. Legyen hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Rendszeres szakmai kommunikáció és tevékeny együttműködés jellemezze a nevelő oktató munkánkat az eredményesség és s gyerekek fejlődését akadályozó, illetve veszélyeztető okok feltárása és megszüntetése érdekében. Kapcsolattartás megszervezése: óvodák (más intézményből átvett gyerekek esetében) bölcsődék (óvodaválasztás segítése érdekében) nevelési tanácsadó gyermekjóléti szolgálat családsegítő szolgálat gyerekorvos polgármesteri hivatal (a feladatok koordinálása érdekében) Operatív feladatok ellátása: Szülők informálása, családlátogatás, segítő tevékenység aktív alkalmazása. Sikerkritérium: A kapcsolatrendszer jól működik. Időben sikerül kiszűrni a gyerekek fejlődését akadályozó tényezőket. Csökken a tanulási kudarc (a gyerekek fejlődésének kivárása a szülők részéről).a sikeres teljesítés nő. A rendelkezésre álló eszközökkel segítsék elő a kerület műveltségi színvonalának általános emelkedését, térképezzék fel a kerületi intézményekben megjelenő szellemi tőkét. Minél aktívabban kapcsolódjanak be a kerület kulturális- és sportéletébe. A belső információs rendszer aktív működtetése a kerületi programok feltérképezésére A részvétel biztosítása A tapasztalatok átadásának biztosítása A belső információs rendszer kidolgozása A feltételek megteremtése a részvétel biztosításához. A tapasztalatok átadásához belső kommunikációs rendszer kidolgozása, megvalósítása. Sikerkritérium: A kerületi programokon való részvétel arányszámának növekedése. A tapasztalatok átadásának megvalósítása beépítése a nevelő oktató munkánkba. *Folyamatosan, célszerűen és tervezetten fejlesszék humán erőforrásaikat, melynek keretében többek között: *alkossák meg az alkalmazottak kiválasztásának, megtartásának szempontjait; * működtessenek anyagi, erkölcsi ösztönző-rendszert, A humán erőforrás minőségközpontú fejlesztése A kialakított szempontoknak megfelelő alkalmasság elbírálása alkalmazott felvétele esetén Szempont alapú ösztönző rendszer alkalmazása Új dolgozók betanulási rendje, folyamata, Továbbképzési rendszer működtetése, Belső szakmai fórumok minőségi alkalmazása - ben meghatározott szempontok gyakorlati

11 11 * fejlesszék a pedagógusok módszertani kultúráját és együttműködési készségét a gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal, valamint a külső partnerekkel, * használják ki a pedagógiai szakmai szolgáltatások által nyújtott lehetőségeket. Az elégedettségi vizsgálatok alkalmazása A hospitálási rendszer intézményi kialakítása A továbbképzési rendszer HOP és törvényességnek megfelelő működtetése alkalmazása A szempontoknak megfelelő működtetés. Az elégedettségi vizsgálatok működtetése, kiértékelése, visszacsatolás biztosítása A HOP-nak megfelelően kidolgozott tervezet, folyamatos felülvizsgálata, az elvárásokhoz és a programhoz való változtatások alkalmazása Sikerkritérium: A programunkat elfogadni tudó pedagógusok alkalmazása, beilleszkedésének visszaigazolása a közösségben. A módszertani kultúra fejlődésének kimutathatósága a klímateszt és az elégedettségi vizsgálatok eredményében. A továbbképzési részvételi arány növekedése. Használják ki a pályázati lehetőségeket és törekedjenek formailag hibátlan pályázatok benyújtására Pályázati figyelő és információs rendszer működtetése A feltérképezéshez szükséges eszközrendszer biztosítása (számítógép és Internet) Egyéniségeknek megfelelő kidolgozás összehangolása Sikerkritérium: A pályázat írók számának növekedése. A nyertes pályázatok számának növekedése Általános célok a minőségirányítás terén: március 31. -éig e dokumentumban kinyilvánított fenntartói minőségirányítási programban foglaltakhoz és a törvényi előírásokhoz igazodva dolgozzák át az intézmény minőségirányítási programját; majd az előírások szerint véleményeztetett, valamint az alkalmazotti közösség által elfogadott dokumentumot terjesszék be a fenntartóhoz jóváhagyásra szeptember 1-jétől működtessék hatásosan az intézmény minőségirányítási rendszerét a folyamatos fejlesztés érdekében, azon belül különös tekintettel a tervszerű és következetes partneri elégedettség mérésre és a PDCA ciklus alkalmazására egyre több területen. Biztosítsák az intézmény küldetésnyilatkozatának és a minőségirányítási programban foglaltak megvalósításának közismertségét az intézmény nyomtatott és elektronikus kiadványaiban. Alakítsák ki és eredményesen működtessék a pedagógusok, a vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelési és az intézmény önértékelési rendszerét. Az értékelés alapján tegyenek javaslatot a működés, valamint a folyamatos fejlesztés javítására. Biztosítsák a megfelelő horizontális és vertikális információáramlást, az információk pontosságát és megbízhatóságát.

12 Az Ö intézményünkkel szembeni elvárásai: Az Ö intézményünkkel szembeni elvárásai: Tartsák tiszteletben a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelésben érvényesüljön a gyermek-központúság. A fenntartó elvárásaiból adódó intézményi célok SZMSZ, Házirend A célok teljesítéséhez kapcsolódó feladatok HOP óvodaszék Sikerkritérium: A gyermekek jogainak 100% -ban történő tiszteletben tartása! Érjék el, hogy a működési Az óvodai körzetünkben a körzetükben élő hátrányos hátrányos helyzetű helyzetű családok valódi gyermek folyamatos alternatívának tekintsék a feltérképezése gyermek minél korábbi óvodai beíratás. Évente, de szükség szerint Kapcsolatfelvétel: Orvossal, védőnővel, Családpedagógussal családlátogatás, környezettanulmány készítése Sikerkritérium: Óvodánk körzetéből a hátrányos helyzetű családok esetében 80% -on sikerül a gyermekek korai óvodáztatása Folyamatosan kísérjék figyelemmel az intézmény területén a gyermekbalesetet esetlegesen előidéző okokat, ezek megszüntetésére haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A balesetvédelmi okok folyamos feltárása, a szükséges intézkedések azonnali elvégzése SZMSZ Munka és Tűzvédelmi Szabályzat Sikerkritérium: Csökken az óvodai gyermek baleseteink száma, az életveszélyes helyzetek azonnali megszüntetése megtörténik A fenntartóval együtt alakítsák ki, és folyamatosan javítsák az egészséges életmód feltételrendszerét. Célunk az egészségnevelő programunkhoz kapcsolódó optimális feltételrendszer biztosítása Közép és hosszú távú terv (HOP, fenntartó intézkedési terv) Munka és tűzvédelmi felelős feladatkörének felülvizsgálata a karbantartó, kertész munkaköri leírásainak átvizsgálása munkavédelmi szemle elvégzése (negyedévente) karbantartási napló vezetése, annak ellenőrzése, intézkedési tervek elkészítése, a végrehajtás megvalósítása, visszacsatolás, ellenőrzés Helyzetfeltárás, Karbantartás, Korszerűsítés Továbbképzés, Beszámolás fejlesztés Sikerkritérium: Az egészségnevelés tárgyi és személyi feltételei óvodánkban évente folyamosan fejlődik, az eszköznorma folyamatos szem előtt tartásával, pályázatok írásával, szponzorok segítségével, a fenntartóval való konstruktív együttműködéssel Fordítsanak kiemelt figyelmet az egyéni, differenciált személyiség- és képességfejlesztésre, a hátrányok csökkentését és a tehetséggondozást szolgáló fejlesztő programok minél hatásosabb végrehajtására. Sikerkritérium: HOP ban meghatározottak alapján Biztosítjuk az óvodánkba járó gyermekek számára az esélyegyenlséget HOP minőségi megvalósítása, az egyéni fejlesztés, fejlődés, folyamatos nyomon követése, Összehasonlító elemzések készítése (diagrammák) Képességfejlesztő, tehetséggondozó feladattervek készítése

13 13 Óvodánkba járó gyermekek egyéni, differenciált fejlesztésének 100%-ban történő megfelelés Esztétikus környezetben törekedjenek a családias légkör kialakítására. Családias, esztétikus és egészséges környezeti feltételek biztosítása Csoportszobák mellett az óvoda egyéb helységeinek esztétikai elvárásainak megteremtése: folyosók, öltözők stb.) Az óvodai kert, a játszóudvar. Az óvoda közvetlen környezetének folyamatos karbantartása, fejlesztés szükséges Gyermeki méretű, egészségügyi szempontból kifogástalan bútorzat biztosítása (asztalok, székek, játszópolcok stb.) a természetsarkok minőségi, mennyiségi, és esztétikumának felülvizsgálata Folyosók, öltözök rendjének, az ahhoz kapcsolódó nevelési feladatok pontosítása, (tervezés) A faliújságok tartalmának, esztétikumának fejlesztése Ősszel és tavasszal óvodaszépítő akció szervezése (szülők+nevelők közös munkanapja) Sikerkritérium: Óvodánk 10 csoportja esztétikusan van berendezve. Figyelembe vettük a gyermeki magasságot, így a természetsarkokat, a képeket úgy helyeztük el, hogy az a gyermekek szemmagasságába kerüljön. Óvodánkban megvalósult a nem túl sokat, de minőségi elrendezés elve, miszerint a díszítés, az elrendezés esztétikai követelmény. Nem értünk egyet a túl zsúfolt, mindent falat beborító díszítéssel. Az, aki óvodánkat választja, a szülők és gyermekeik az óvodánkat esztétikusnak, családiasnak lássa. Fordítsanak kiemelt figyelmet a gyermekek életkorának megfelelő neveltségi szint és az ehhez kapcsolódó viselkedési formák elsajátítására. HOP folyamatos mérés, fejlesztés Sikerkritérium: Neveltségi szint folyamatos mérésével a szint folyamatos emelése, a mérések kapcsán 60%-os megfeleltség elérése Tartsanak rendszeres kapcsolatot az illetékes gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, ill. a pedagógiai szakszolgálatokkal a gyermek érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében. A kapcsolattartás folyamatos fejlesztése (SZMSZ, HOP) Együttműködés szinterei (HOP, SZMSZ, Óvodai munkaterv, gyermekvédelmi munkaterv) Családpedagógusunk egyéni konzultációs lehetőségének megtermése.(új) Sikerkritérium: Együttműködés révén a gyermek érdekeit veszélyeztető problémák a legrövidebb idő alatt oldódnak meg. Szorosabbá válik az együttműködés, amelynek eredménye, hogy óvodánk pedagógusai, nevelői tájékozottabbá, felkészültebbekké válnak. Azok a családok, akik igénylik a segítséget: 60 % -ban felveszik a kapcsolatot óvodánk gyermekvédelmi megbízottjával, vagy a családpedagógusunkkal. A fenntartóval együttműködve fokozatosan és igény szerint teremtsék meg a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásának feltételrendszerét. mozgássérült gyermekek integrált nevelése HOP, SZMSZ, Alapító okirat, Házirend Felkészülés, Felmérés, Továbbképzés Tárgyi, személyi feltételek feladathoz igazodó fejlesztése Sikerkritérium: Kerületünkben élő mozgássérült óvodáskorú gyermekek, a sérülés fokának, óvodai fejleszthetőségének szintjén, 100% ban kerüljenek be az óvodánkba. A fenntartóval való

14 14 együttműködés révén a feltételek javulnak, sajátosan alakuljon az egyes sérülés fokához mérten. Törekedjenek a szülőkkel, a családokkal való szoros együttműködés kialakítására. SZMSZ, Házirend : : A./B./ pontok Sikerkritérium A gyermekek óvodai beilleszkedésének, fejlődésének, elősegítése az optimális összehangolt nevelés biztosítása. Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztassák a gyermekek szüleit - részletes és érdemi módon- a gyermek fejlődéséről. Házirend, SZMSZ tájékozató füzet Faliújság: Sikerkritérium: A szülők 60% ban tájékozottak az óvodát, ill a gyermekeket érintő kérdésekben Nyújtsanak széleskörű információt és pedagógiai segítséget a szülők iskolaválasztásához, hogy lehetőség szerint a szülők a kerület iskolái között találják meg a gyermekeknek leginkább megfelelő iskolát, és ennek megfelelően segítsék elő a szülők döntését. HOP, SZMSZ : A. 4. HOP, SZMSZ : A. 4. Sikerkritérium: A szülők tájékozottak, felkészültek a kerület iskoláiról Az életkori sajátosságoknak HOP, megfelelően ápolják a SZMSZ tradíciókat. HÁZIREND folyamatos tájékoztatás, aktualizálás, frissítés személyre szóló tájékoztatás (szórólapok, rövidített program, stb. ) HOP SZMSZ HÁZIREND Sikerkritérium: Hagyományaink szinten tartása, a részvételi arányok mérésével az érdeklődési kör növekszik, a tartalmat fejlesztjük Pedagógiai minőségcéljaink Az Egészséges Mosolyért óvodai program Szeretetteljes magatartáson keresztül, a (8) éves korú gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori, személyiségbeli tulajdonságok, és a speciális gondozási igény, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az óvodáskorú gyermekek társadalmi, közösségi életre való felkészítése, amely magába foglalja: a teljes gyermeki személyiség fejlesztését, az életre, a gyakorlatra való felkészítést, tevékenységeken keresztül. Valljuk, hogy minden gyermek egyedi, és Kiegészítő Program: Testi fogyatékosság miatt a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése hogy a 3-7 éves integrálható mozgáskorlátozott gyermekek normál óvodai nevelés során - a részükre biztosított speciális fejlesztés mellett - gyermeki jogaikat is gyakorolva szociálisan, értelmileg, érzelmileg, az iskolai életre éretté váljanak. Adjon mind az ép, mind a mozgáskorlátozott gyermekek számára lehetőséget az egymással való kommunikációra, egymás megismerésére, és elfogadására, így alapozza meg a későbbi társadalmi integrációt.

15 15 különleges emberi lény Szervezeti minőségcéljaink Jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes nevelőtestület kialakítása (szemléletformálás). Pedagógusaink a minőség iránt elkötelezettek legyenek, segítőkészek a partnereikkel szemben. Munkatársaink legyenek elégedettek munkakörülményeikkel. Változzon meg szervezeti struktúránk. A minőségirányítási vezető kerüljön be az óvodavezetésbe, a minőségirányítási csoport, pedig ugyanolyan szinten szerepeljen, mint a munkaközösségek. Hatékonyabbá váljon az információs rendszer működése. Elégedettségi mutatók folyamatos javítása (partnerek). 3. Az intézmény minőségirányítási rendszere Jövőkép Küldetésnyilatkozat Minőségfejlesztési rendszer Minőségirányítási rendszer Minőségpolitikai nyilatkozat Pedagógiai Programhoz kapcsolódó célok A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben Az intézmény vezetése biztosítja a minőség iránti elkötelezettségét, a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat. A partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozó előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat pedagógiai program felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a négyévenkénti irányított önértékelés lebonyolításával. A vezetőség ebben az intézményi minőségirányítási programban leírt minőségfejlesztési rendszert vezette be. A kidolgozáskor figyelembe vettük a fenntartói Ö-ben megfogalmazott

16 16 elvárásokat is. A Gyermekmosoly Óvoda óvodavezetője és vezetősége (vezető-helyettes, tagóvoda vezető, vezetője stb.) kinyilvánítja teljes elkötelezettségét: a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az óvoda minden szintjén a minőségpolitika és a minőségi célok meghatározásában, betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában, a minőségügyi rendszer időszakos vezetői átvizsgálásában, a minőségügyi rendszer működéséhez szükséges erőforrások mindenkori biztosításában A Gyermekmosoly Óvoda óvodavezetője vállalja, hogy a kiépített és működtetett minőségirányítási rendszert fenntartja, és folyamatosan tökéletesíti a partneri elégedettség megtartása és javítása céljából. Az intézmény munkatársai felelősséget viselnek a minőségpolitika megvalósításáért, a minőségi célok eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok ésszerű végrehajtásáért. Minden munkatárs joga és kötelessége szolgáltatásaink bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenséget felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégának jelezni, a megszüntetésre vonatkozó javaslatot tenni. A vezető a küldetésnyilatkozat megvalósításáért elkötelezi magát; az egészséges életvitel és a környezet tudatos szemléletformálására megalapozásának biztosítására, az óvodáskorú gyermekek játékon és tevékenységrendszereken alapuló személyiségfejlesztésére, az esélyegyenlőség jegyében, az óvoda tudatos, a gyermeki fejlődésen alapuló, minőségi munka hatékonyságának növelésére, a fentiek személyi és tárgyi feltételeik megteremtésére az óvodapedagógusok, nevelők fejlődéséhez szükséges továbbképzési és egyéb szakmai fejlődés lehetőségeinek biztosítására, a partneri igények folyamatos figyelemmel kisérésére, az óvoda jó hírének öregbítésére, a forrásbővítés lehetőségeinek felkutatására. A./ jogszerűség Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az óvoda teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek a fenntartói önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A szabályzók törvényi megfelelősségét az óvodavezetés folyamatosan áttekinti, átvizsgálja. Ha szükséges, a törvényes működés kialakításának lépéseit megtervezi. Hozzáférhetőség biztosítása: Az intézmény működését szabályzó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző szintű rendeletek megtekinthetők a Jogalkalmazás a Közoktatásban, című Jogtárban, valamint az aktuális Oktatási Közlönyben. Megtalálható az óvodavezetői irodában, valamint a könyvtárban. A belső dokumentációt a szabályzatunknak megfelelő helyen és formában tekinthetik meg. Intézményi : vezetői iroda, ill. a dokumentumok nyilvánossága c. faliújságon található

17 17 Jogi szabályzók betartása Külső és belső szabályzók betartásának biztosítása kétféle módon valósul meg az intézményben: egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott elvárások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése; másrészt az intézmény vezetője az érdekképviseleti fórumok szakszervezet, közalkalmazotti tanács, szülői szervezetek, stb. számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi. B./ Tervezés Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékű a pedagógiai programmal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat. A célok megfogalmazása Az óvoda minőségi céljait a minőségi vezető ( vezetője) és a vezető munkatársak az intézményvezető egyetértésével határozzák meg. A minőségpolitika és az Ö mérhető, konkrét követelményei, elvárásai alapján tervezik meg. A minőségvezető gondoskodik arról, hogy a minőségi célokat az egyes területeken a munkatársak megismerjék. A minőségi célokat a vezetőség rendszeresen felülvizsgálja. Feladatok kijelölése Az intézmény meghatározza és lefekteti azokat a feladatokat, amelyek szükségesek a partnerek által igényelt szolgáltatások tökéletes végrehajtásához. A feladatok hatékony megoldása érdekében az óvodavezető megfelelő hatáskörrel és döntési joggal ruházza fel az egyes egységek vezetőit. Nevelési Program tervezés folyamatszabályozása A folyamat célja: az intézmény Helyi Nevelési Programjának felülvizsgálata, A folyamat lépései: felelősök kijelölése segédanyagok összegyűjtése (jogszabályok, dokumentumok, jegyzőkönyvek, panaszok, a kibővített óvodavezetőség feltérképezi, majd azonosítja az HOP módosítására, kiegészítésére szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel. megalakulnak a munkacsoportok, a munkacsoportok által elkészült anyag 1. változatát ismertetik a nevelőtestülettel, a nevelőtestület megvitatja, ha szükséges korrekciót javasol, az óvodavezetés megfelelteti a törvényi előírásokkal, az így elkészült Nevelési Programot az óvodaszék ülésen, illetve az SZMK val megismertetjük és véleményeztetjük, a nevelőtestület elfogadja a végleges változatot, fenntartói jóváhagyás, kihirdetés, nyilvánosságra hozatal. Éves munkaterv Az éves munkaterv rövidtávú, egy nevelési évre tartalmazza az óvodai feladatok megvalósítását, azok időbeni ütemezését, felelősök, kijelölését tartalmazza. A folyamat leírása Az éves értékelés, beszámolók meghatározzák a következő évi feladatokat.

18 18 Az óvodavezető a tanévnyitó nevelési értekezleten tájékoztatja a kollégákat a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a személyi és tárgyi feltételekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. A munkaközösségek meghatározzák a célokat, célértékeket, cselekvési terveket állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkeretet, felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. A munkaközösségek értékelik a terveket, elfogadás után az óvodavezető elé terjesztik. Az óvodavezető a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az óvoda feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység időpontját és felelőseit is, majd mérési tervet készít, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplőit és felelőseit. Összeállítja a nevelési évben várható események naptárát. Végül összeállítja, és írásba foglalja az óvoda éves munkatervét. A tanévnyitó nevelési értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Elfogadás után 1 példányt a fenntartónak megküld, 1 példányt elhelyez az óvodavezetői irodában. C./ Vezetői Ellenőrzés és értékelés Az intézmény vezetője meghatározza működő folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket, módszereket. (melléklet) Meghatározza az elemzés során nyert információk felhasználásának módját, az ellenőrzést, követő beavatkozást. Konkrétság, objektivitás, Folyamatosság, tervszerűség, Pedagógiai önállóság tiszteletben tartása, Humánus megközelítés, Kölcsönös bizalom, Önállóság, önértékelés fejlesztése, Perspektívák adása, Pozitívumok erősítése. A vezetői ellenőrzés, értékelés alapelvei A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az ellenőrzés rendje alapján történik a vezetői ellenőrzés. A nevelőmunka belső ellenőrzése kiterjed annak egész területére, a komplex foglalkozások és foglalkozáson kívüli időre is. A nevelőmunka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az óvodavezető a felelős.( Kt 55 (2) ) Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését a nevelési évre elkészített ellenőrzési terv tartalmazza, melyet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lebonyolításáról az óvodavezető dönt. Rendkívüli ellenőrzés megtartását kérheti az óvodavezető-helyettes, a munkaközösség-vezető, illetve a minőségbiztosítás kiépítéséért felelős személy. Az óvodavezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Az óvodában az ellenőrzés és értékelés alapja a pedagógiai munka hatékonyságának mérése.

19 19 Az értékelés a kitűzött célok és feladatok gyakorlattal való szinkronja alapján tényszerű összehasonlítással történik. A belső ellenőrzés rendjét oly módon kell kialakítani, hogy a nevelési év során valamennyi pedagógus munkája értékelve legyen. A pedagógus kérésére minősítést szükséges írni. Az ellenőrizendő területről a vezető begyűjti a szükséges dokumentumokat. Az ellenőrzés meghatározott szempontok alapján történik, az ún. pipalisták a HNP ben találhatóak és ismertek a dolgozók előtt. A szempontok a HNP ben, a munkaköri leírásban, az SZMSZ - ben és a MK - ban leírtakra épülnek, az adott dolgozó szabályozás szerinti munkavégzését vizsgálják. Az eltérésről az ellenőrzőnek az intézmény vezetőjét szóban tájékoztatnia kell. A konkrét megállapításokat tartalmazó objektív tényfeltáráson alapuló, segítő szándékú tevékenység tapasztalatairól dokumentáció készül, melynek elemzése az érintettek jelenlétében önelemzés és véleménynyilvánítás formájában történik. A dolgozók értékelésére az óvodavezető jogosult. Az értékelésnek kötelező eleme ha ez indokolt -, az adott terület javítása érdekében a beavatkozás elrendelése. Elrendelhető: kötelező hospitálás, hiánypótlás, képzésen való részvétel, fegyelmi felelősségre vonás, javító team működése, folyamatszabályozás, módszertani útmutató kötelező használata A beavatkozás módja egyedi esetben a felsoroltaktól eltérhet. A beavatkozás eredményességének vizsgálata 1 maximum 6 hónap után kontroll ellenőrzéssel történik. Az elrendelt feladat végrehajtását és az ebből eredő változtatás minőségét az óvodavezető ellenőrzi. Egy-egy intézményi területet átfogó ellenőrzés eredménye az intézményi értékelésbe beépítetten kerül nyilvánosságra. Az ellenőrzés eredményének nyilvánossága

20 20 Az éves értékelés folyamata: Partneri elégedett ség Csoportos óvónők éves értékelése Gyermekvé delem éves értékelése Munkaközös ségek Éves beszámolóki GYK. Kör Tapasztalata Fejlesztési terv szerint Vezető tapasztalatai a külső belső ellenőrzésről Igen Éves értékelés elkészítése Alkalmazott i közösség Legiti máció Nem D./ A minőségirányítási rendszer működtetése Minőségirányítási rendszerünk célja dokumentációs rendszer kiépítése, bevezetése, amely kiterjed intézményünk azon folyamataira, amelyek befolyásolhatják a hatékony működést, nevelési-oktatási tevékenységünket az intézmény működése legyen egyenletesebb, kiszámíthatóbb, és legyünk alkalmasak minden fontosabb szakmai-működési nehézség folyamatos kezelésére és kijavítására szervezeti kultúránk tudatos fejlesztése a pozitív problémamegoldó kultúra kialakítása Intézményi minőségirányítási rendszerünk kiépítésének, működtetésének célja, hogy feltárjuk intézményünk erősségeit, gyengeségeit, a működésében rejlő problémákat. A teljes munkatársi kör és közvetlen partnereink bevonásával a szervezeti kultúra területeire is kiterjedő helyzetfelmérést végeztünk, melynek célja volt, hogy vezetőnk és a munkatársak az intézmény aktuális állapotát illetően reális képet kapjanak az intézmény működéséről, az egyes területek fontosságának megítéléséről, az eddig elfogadott értékek teljesülésével kapcsolatos munkatársi elégedettségről. A helyzetértékelés alapjául a közvetlen és közvetett partneri igényfelmérések eredményei, tapasztalatai szolgáltak. A helyzetfelmérést követően a közösen végzett értékelés kiterjedt az intézményi folyamatok egészére, illetve az egyes célzott beavatkozások módjára. A vezetés és a testület közös elemző munkája segítette az intézményi stratégiai értékek, célok közös, újbóli tisztázását, a közös intézményi szellemiség kialakításának megalapozását, a

21 21 feladatok-felelősségek arányos megosztását, az innovációk, a kreativitás korlátainak meghatározását. A minőségbiztosítási munka lehetőséget nyújtott a szélesebb körű együttműködésre, az intézményi működés közös tervezésére, értékelésére. Olyan képességeket szereztünk, mely lehetővé tette a további fejlődést, a folyamatos fejlesztést a rendszer hatékonyabb működtetése érdekében. A Gyermekmosoly óvoda jának működtetéséért az óvodavezető a felelős. A minőségirányítási vezető - Vezetője, az óvodavezetés munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. Feladata a -ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. A munkaköri leírásában előírtaknak megfelelően végzi a működtetésének feladatát. Munkáját a tagok segítik, akik az adott folyamatok működtetéséért felelnek, s beszámolási kötelezettséggel tartoznak az alkalmazotti kör, illetve a minőségirányítási vezető felé. Feladatukat a munkaköri leírásuk tartalmazza. Az egyes folyamatokhoz rendelt tagok, folyamatgazdák, területét a felelősségi mátrix segítségével tettük áttekinthetővé. A felülvizsgálatát 5 évenként illetve a törvényi változásoknak megfelelően végezzük Az intézmény működés belső rendje Cél: Az intézményen belüli közösségek jogosítványainak, hatáskörének felülvizsgálata és kiegészítése. Az intézmény belső működési rendjének szabályait az SZMSZ és mellékletei, valamint Minőségirányítási rendszerünk folyamatszabályozásai, eljárásrendjei, intézkedési tervei együttesen tartalmazzák. A vezetés az intézmény jogszerű működésének biztosítására összehangolja azon dokumentumok tartalmát, melyek az intézmény belső működését szabályozzák. Az intézmény belső működési rendjének biztosítása (folyamatszabályozás) Cél: A munkaköri leírások felülvizsgálata (óvodapedagógus, technikai dolgozó). A munkaköri leírások felülvizsgálatára a törvényi változások, a fenntartói átszervezések, az intézmény zavartalan működését akadályozó szempontok, valamint dolgozói (Közalkalmazotti Tanács) javaslatok alapján kerül sor. Ellenőrzés, mérés, értékelés területe GAZDÁLKODÁS Költségvetés (személyi, dologi) Étkezési díj befizetés Gyakorisága, ideje MÓDSZER ESZKÖZ Évente, FEUVE ill., fenntartói ütemezés szerint Havonta TANÜGYIGAZGATÁS Dokumentumelemzés Összehasonlítás Egyeztetés Tervezés Jogszabályok Törvények Fenntartói utasítás RÉSZTVEVŐK Óvodavető, helyettesek, Gazdasági ügyintéző Dokumentáció VISSZACSATOLÁS Éves értékelés, Megerősítés, egyeztetés, módosítás

22 22 Törzskönyv Statisztika Felvételi, előjegyzési napló Óvodai szakvélemény Tankötelesek beiskolázása Továbbképzési terv Felvételi és mulasztási napló Évente szeptemberben Évente októberben Évente májusban Évente márciusban Évente április Évente március 15. Havonta Létszámjelentés BELSŐ SZABÁLYZÓK HOP 5 évente Törvényi módosítás Áttekintés Frissítés Dokumentumelemzés Összehasonlítás Egyeztetés Tervezés Mérés Interjú Önértékelés Kapcsolódó dokumentumok, kérdőívek SZMSZ Házirend Munkavédelmi Tűzvédelmi szabályzat HACCP évente Törvényi szabályzók alapján Dokumentumelemzés Összehasonlítás Egyeztetés Jogszabályok Törvények Fenntartói utasítás Óvodavető, helyettesek, óvodatitkár óvodapedagógus óvodatitkár Óvodavezető MiP vezető Vezető helyettesek Felelősök, Megbízottak, óvodavezető Éves értékelés, Megerősítés, egyeztetés, mosósítás Megerősítés, hibák javítása. Továbbfejlesztés, kiegészítés Megerősítés, hibák javítása. Továbbfejlesztés, kiegészítés Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése Az intézmény szabályozza a partneri igények elégedettségének megismerését, elemzését, a közvetlen és közvetett partnerekkel való kommunikációt. A szűkebb intézményvezetés a partnereit tanév elején azonosítja és elvégzi az információs rendszer frissítését. (faliújság, információs újság, óvodai kiadvány, értekezletek, fórumok) Külön eljárásban szabályozzuk a partneri igény- és elégedettségmérés folyamatát és eljárásrendben annak elemzését Az elemzés eredményeit felhasználjuk az éves munka értékelésénél, az önértékelésnél és a következő év tervezésénél. Folyamat. Partnerek azonosítása (HOP alapján) Elégedettségi kritériumok meghatározása Ütemezés, feladatterv elkészítés, módszer, eszköz meghatározása A feladat végrehajtása Az eredmények összegzése Felelős: Gyermekmosoly Kör Gyermekmosoly Kör Gyermekmosoly Kör Gyermekmosoly Kör, érintettek Gyermekmosoly Kör, Dokumentálás: Minőségfejlesztési dokumentáció Minőségfejlesztési dokumentáció Minőségfejlesztési dokumentáció Minőségfejlesztési dokumentáció (eszközök) minőségfejlesztési dokumentáció eredmények kimutatása irattár Felülvizsgál ati idő: 2 év évente A mérésekhez igazítva Ütemezés szerint Ütemezés szerint Információ áramlása, formái Nevelési értekezlet minőségfejlesztési faliújság Nevelőtestület tájékoztatása, óvodaszék Nevelőtestület tájékoztatása Érintettek közreműködésével Nevelőtestület tájékoztatása, óvodaszék

23 23 Visszacsatolás Gyermekmosoly Kör, Minőségfejlesztési dokumentáció irattár Ütemezés szerint Nevelőtestület tájékoztatása, óvodaszék A./ Kommunikáció a külső partnerekkel A. 1./A partnerekkel történő kommunikáció formáit a helyi nevelési program és az SZMSZ tartalmazza Feladat Módszer Eszköz Felelős Határidő Óvodánk bemutatása PR tevékenység Nyíltnap a leendő óvodások szülei számára Óvodaszépítő akció Gyermekek hete Nyitott ünnepek Pepi kiadvány, Óvodánkról, szülőknek kiadvány, óvodai évkönyv szaklapokban cikkek megjelentetése gyermekrajz kiállítások szervezése Óvodavezető témafelelős február április tavasza-ősz Szülői értekezletek Szülők fóruma, nyíltnapok Fogadó óra, családi beszélgetés A./2. Új óvodások felvételi folyamata Feladat Módszer Eszköz Felelős Határidő Az aktuális csoportlétszám vizsgálata, létszámmegállapítás Nyíltnap a leendő óvodások szülei számára Hirdetmény az óvodai felvételek hivatalos időpontjáról Beszélgetés, Előadás, tájékoztató, Konzultáció, Gyakorlati bemutató Videó felvétel vetítése Megbeszélés Tájékoztatás konzultáció Havi Írásbeli tájékoztatás programok kiírása (óvodai ill. csoport szinten) Napi kiírások Írásbeli tájékoztatás, Nyilvánosságra hozatal Elemzés, helyzetfeltárás Szervezés, tájékoztatás Nyilvánosságr a hozatal, kifüggesztés Meghívók Felhívás a faliújságon HOP Csoport éves terve Fejlődési napló Gyermekmunkák Személyiség fejlődését mérő lap Csoport faliújság Családmosoly faliújság Gyermekvédelmi faliújság Mulasztási naplók Óvodavezető Február Szülők részére készült tájékoztató füzet Óvodai jelentkezések Beiratkozás Előjegyzési és felvételei napló Csoport óvópedagógusok Családpedagógus, témafelelősök Óvópedagógusok Gyermekvédelmi felelősök Családpedagógus Óvodavezető Fejlesztőpedagógus logopédus Családmosoly Team vezetője Csoport óvópedagógusai Óvodavezető,+ témafelelősök április Plakát óvodatitkár április Óvodavezető+ óvodatitkár Évente 3x /1 összevont az új gyermekek szülei részére / +3 fórum igény szerint Havonta / hó 1 napja / faliújság óvópedagógusok Naponta május

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató intézményvezetők négy éves

Tárgy: Tájékoztató intézményvezetők négy éves Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Tárgy: Tájékoztató intézményvezetők négy éves vezetői tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 876/2005. (X. 20.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA Készítette: Hallainé Kis Mária Tartalomjegyzék Oldalszám Általános rész 3 Az intézmény adatai 3 I.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE

2015-2016 TANÉV MUNKATERVE 2015-2016 TANÉV MUNKATERVE KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM 034501 Készítette: Gallina Ilona óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Oldal: 1 /63 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Fellegvári Zoltán

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE KEREKERDŐ ÓVODA 1183. Budapest, Attila utca 9. Tel.: 292-55-17, e-mail: kerekerdo@enternet.hu ikt.szám: /206-228/2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL 2007-2009 2009 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Bizottság! Az Egyesített

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail : sef@sef.hu Keltezés: Iktatószám: Ügyintéző: SZERVEZETI

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

B A D I C S T I B O R N É K Ö Z O K T A T Á S I S Z A K É R T Ő Szakértői vélemény Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ átszervezéséhez Készítette: Badics Tiborné közoktatási szakértő szakértői

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: Balogh Erika Bendi Tiborné Vörös Ottó Gábor 1 Tartalom Fedőlap Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Önkormányzati Minőségirányítási

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása.

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. TARTALO M M U TAT Ó II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. 2. Városi Óvoda intézményirányítási programja. 3. III. Béla

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Szervezeti és Működési Szabályzata átdolgozott anyag 2014. szeptember 10. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések.7.old. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben