Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1."

Átírás

1 [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátum: A fenntartóhoz való benyújtás dátuma: Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálatának időpontja:

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. jogszabályi háttere 1.2.Óvodánk rövid bemutatása. 2. Az Önkormányzati intézményünkre vonatkozó elemei. 3. Óvodánk minőségpolitikája: 3.1.Jövőképünk, 3.2.Küldetésnyilatkozatunk 3.3.Minőségi céljaink 3.4.Vezetői szándéknyilatkozat 4. Óvodánk minőségfejlesztési rendszere 4.1.Vezetés 4.2.Partnerkapcsolatok irányítása 4.3.Nevelés 5. Az emberi erőforrás menedzselése 6. Legitimációs záradék 7. Mellékletek - Minőségügyi eljárások, folyamatszabályozások 2

3 1. Bevezető 1.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere Minőségirányítási programunk a többször módosított Közoktatási törvény (10), (11) bekezdése alapján készült. A hivatkozott törvényi szabályozás előírja: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék [Kt ] és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat [Kt. 63. ] véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A minőségirányítási program elkészítésének alapjául egyrészt intézményünk helyi nevelési programja szolgált, mint az intézményi munka legfontosabb stratégiai és szakmai dokumentuma. Másrészt a fenntartó önkormányzat által elkészített Önkormányzati Minőségirányítási Program, mely tartalmazza az intézményünkkel kapcsolatos fenntartói elvárásokat, a fenntartó által megfogalmazott intézményi feladatokat, valamint intézményünk szakmai, pénzügyi, törvényességi ellenőrzésének rendjét. A Ktv.2006.évi módosítása / 2006.évi LXXI. Törvény/ szerint a Minőségirányítási programnak tartalmaznia kell még:40 (11) bek. - az intézményben vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus- munkakörben és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait, az értékelés rendjét - a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit, valamint - a fenntartó minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.

4 1.2. Óvoda adatai: Elnevezés: Mosolygó Alma Óvoda és Egységes óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u.1/1. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 100 fő Óvodában :75 fő - 3 csoport Egységes óvoda-bölcsődei csoportba óvodás: 1 csoport-20 fő Óvodás:15 fő Bölcsődés:5 fő Alapítás dátuma: 1948.május 01. Alapító szerv jogutódja: Közvetlen jogelőd: Dánszentmiklós község Önkormányzata Dánszentmiklós Dózsa György u.100. Községi Tanács Dánszentmiklós, Dózsa György u Költségvetési szerv típusa: többcélú intézmény /egységes, az óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó intézmény / Fenntartó: Dánszentmiklós Község Önkormányzata. Alapító okirat száma: Dánszentmiklós község Önkormányzata 25/2010./III.31./ számú határozata. Hatályos: szeptember 01. Óvodapedagógus: 8 fő Ebből főiskolai végzettségű: 8 fő Szakvizsgázott: 2 fő Gondozónő: 1 fő Egyéb dolgozó: - Dajka: 4 fő - Ebből szakképzett: 4 fő. - Konyhai kisegítő: 1 fő 4

5 2. Az Önkormányzati intézményünkre vonatkozó elemei - Az óvodai nevelés terén az eddig biztosított ellátás színvonalának a megtartása, és a lehetőségekhez mérten, annak emelése, fenntartói támogatása - A játékba integrált nevelés óvodai intézményi támogatása, illetve kiegészítése. - Az óvodások sokoldalú harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése az egyéni sajátosságok figyelembe vételével. - A cél: óvodai felvételi igények maradéktalan kielégítése. - A településen élő minden 2 14 éves gyermek számára, állampolgári jogon biztosítani a nevelési oktatási folyamatban való teljes körű részvétel lehetőségét. - A cél akkor érhető el ha : - Minden óvodába jelentkező gyermeknek tudjuk biztosítani az óvodai ellátást. - A cél: közoktatási feladatok minél magasabb szintű ellátása. A cél akkor érhető el ha: Az intézményvezetők rendszeresen szakmai megbeszéléseken vesznek részt hasonló nagyságú települések intézmény vezetőivel. Az intézmény pedagógusai rendelkeznek a nevelési program végrehajtásához megfelelő képesítéssel. Az intézmény pedagógusai a továbbképzési keret felhasználásával folyamatosan fejlesztik a neveléshez szükséges szakmai felkészültségüket. Az intézmény rendelkezik a minimális eszközjegyzékben előírt helységekkel és eszközökkel. A cél: az óvoda a szülők és a gyermekek igényeit is figyelembe véve, az ő megelégedésükre hajtsák végre feladataikat. A cél akkor érhető el, ha: 5

6 Az óvoda minőségirányítási programjában rögzített módon folyamatosan méri partnerei igényét és elégedettségét. Az elégedettségi mutatók értékei folyamatos partneri elégedettséget vagy javuló tendenciát mutatnak. 6

7 Az óvodával kapcsolatos elvárások éves korosztály óvodai ellátása az Országos Óvodai Alapprogramban és Nevelési Programban megfogalmazott alapján történjen! Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében tegye lehetővé, hogy minden rászoruló gyermek 2.5 éves kortól óvodai elhelyezésben részesüljön! A délutáni foglalkozásokat úgy szervezze meg, hogy ott a gyermekek egyéni képességeihez igazodó differenciált,egyéni fejlesztést-tehetséggondozást, meg lehessen valósítani! Kiemelten kezelje a gyermekvédelem, a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek segítését! Nevelési programban kiemelten kezelje az egészséges életmód feltételeinek biztosítását, egészséges életmódra, életvitelre nevelést, a mozgás fontosságának hangsúlyozását! A környezettudatos nevelés feltételeinek biztosítása, a környezetvédelem, a környezeti kultúra hangsúlyos kezelése szerepeljen programjában! A szülői és gyermeki igények, a szülők és gyermekek elégedettségének folyamatos mérését végezze el! 7

8 3. Óvodánk minőségpolitikája Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az - hogy ki neveli és hogy neveli eljövendő generációit. Füst Milán 3.1. Küldetés nyilatkozatunk Óvodánk dolgozói humánus nevelési elveket valló, együttgondolkodó, kreatív, következetes, a munkájukban elkötelezett emberek, akik szeretetteljes légkörben nevelik a rájuk bízott gyerekeket. A családi nevelést kiegészítve a gyermekek testi, érzelmi, és szociális fejlődését vagyunk hivatottak biztosítani. Óvoda-iskola átmenetet segítő program (DIFER mérés) alkalmazásával megkönnyítve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését és fejlődésük után követését. Külön figyelemmel kísérve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beóvodázását ill. a hiányzások csökkentését és nyomon követését. Figyelembe vesszük, hogy a gyermekek elsőleges tevékenysége a játék, melyet a személyiségfejlesztés legfontosabb eszközének tekintünk. Óvodánk nevelési- és fejlesztési céljainak elérése érdekében nevelési célkitűzéseinket a sokoldalú harmonikus személyiségfejlesztés határozza meg. Feladatunknak tekintjük a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó képességfejlesztés megvalósítását, mely eljuttatja a gyerekeket az iskolára való alkalmasságig Jövőképünk A jövőben is olyan nevelést kívánunk megvalósítani, amely a gyermekek egyéni szükségleteinek kielégítésére nyugodt, elfogadó, légkört nyújt, egy esztétikus környezetben, magas környezeti kultúrával rendelkező biztonságos óvodában. Beszerezzük az életkornak megfelelő játékokat, eszközöket (minden lehetőséget megragadunk a pályázatok írására), melyek segítségével a különböző szocio-kultúrális háttérből érkező gyerekeket egyéni-, differenciált fejlesztéssel alkalmassá tesszük az iskolai életre. 8

9 3.3. Minőségi céljaink Minőségi céljaink; a fejlesztések hatására a gyerekek önmagukhoz képest fejlődjenek, ha kell szakemberek segítségével érjék el az iskolai életmódra való felkészültséget, e fejlesztésnek a részeként kiemelt figyelemmel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre. Ebben segítséget nyújt az óvodánkban dolgozó fejlesztőpedagógus, logopédus. A szabadjátékban rejlő lehetőséget többféle szempontból felhasználjuk a gyermekek személyiségének fejlesztésére: pl.- feszültségoldásra, játékba integrált tanulásra, stb. Az óvoda udvarát folyamatosan alakítjuk, hogy az évszak adta lehetőségeket kihasználva változatos tevékenységet szervezzünk. A környezeti nevelés mellett az anyanyelvi nevelés is hangsúlyozott szerepet kap munkánk folyamán. A drámajáték elemeinek felhasználásával alakítjuk ki a helyes viselkedés normáit, így segítjük elő a szocializációt. Pedagógusképzésünk továbbra is biztosítja a megfelelően képzett, korszerű szemlélettel rendelkező kollegák munkáját programunk végrehajtásában. Munkánkban, törekszünk arra, hogy minden gyermeket eljuttassunk egyéni képességeik maximumára. Célunk, hogy a gyerekek, szülők örömmel járjanak intézményünkbe. A szülők érezzék, hogy a ránk bízott gyerekek biztonságban vannak. Célunk elérése érdekében munkánkat folyamatosan fejlesztjük. Egy tervszerű, átlátható rendszer működésével feleljen meg óvodánk működése a partneri igényeknek. A fenntartó elvárásainak megfelelően egy megfelelő környezeti kultúrával rendelkező biztonságos óvodát alakítunk ki. 9

10 Naponta nő és tágul a világ, tegyétek tökéletesebbé tehát! Mert ha jobb és tökéletesebb lett Benne mindenki otthont lelhet Vezetői szándéknyilatkozat Az intézmény vezetése nyilatkozik, hogy képessége és tudása szerint a helyi nevelési program megvalósításán dolgozik. Lehetőség szerint biztosítja a tárgyi és személyi feltételeket. A tartalmi munkát a lehető legkorszerűbb módszerekkel valósítja meg. Az új intézmény típus / egységes óvoda-bölcsőde / kihívásait, feladatait maximálisan igyekszik megoldani, megvalósítani. Jó kapcsolatot épít ki a külső- és belső partnereinkkel. Reális tervezéssel, jó szervezéssel, megfelelő ellenőrzéssel, értékeléssel, méréssel, az intézmény által elfogadott minőségpolitikai feladatokat kollegái egyenletes terhelésével próbálja megvalósítani. Dánszentmiklós, május 12. Sziklásiné Magyar Mónika óvodavezető Ledniczki Sándorné óvodavezető helyettes 10

11 4. Óvodánk minőségfejlesztési rendszer Vezetés A fejezet célja: A fejezet meghatározza azokat a felelősségeket és feladatokat, amelyek az intézményvezetés számára az intézmény irányításával és szervezésével kapcsolatosan rendszeresen, vagy folyamatosan felmerülnek. Fogalom meghatározások: Intézményvezetés: E dokumentum értelmezésében a döntéshozó vezető, helyettese, valamint a minőségfejlesztési támogató csoport vezetője. Jogi követelmények: Az intézményre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés. Jogszabálynak minősülnek itt az országos törvények, rendeletek és az azok által az intézményben kötelezően előírt szabályozó dokumentumok, a fenntartó rendeletei és szabályozó dokumentumai. A tervezés stratégiája: A tervezési folyamat nagyobb (5 év) távon történő alapelvek szintjén történő szabályozása. Ellenőrzés: Ellenőrzésnek tekinthető minden olyan eljárás, amely során előre meghatározott kritériumok meglétét vagy hiányát vizsgálja a szervezet. Kulcsszavai: megfelelés - nem megfelelés. Értékelés: Értékelés azaz eljárás, amely előre meghatározott szempontok szerint számszerűsíthető, összehasonlítható indikátorokkal jelzi egyes intézményi tulajdonságok, teljesítmények mennyiségét, nagyságát ezzel fejlesztési irányokat meghatározva. Teljesítményértékelés: Teljesítményértékelés olyan értékelési tevékenység mely kiterjed a munka eredményének a szervezeti magatartásnak a munkavégzéshez szükséges képességeknek az értékelésére. 11

12 A jogszerű működés biztosítása Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerűen működjön. Ezért a vezető felelős: 1. Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelőségéért és gondoskodik azok szükség szerinti frissítéséről. 2. A jogszabályok és belső szabályozások hozzáférhetőségéért. 3. Azért, hogy az érintettek ismerjék a jogszabályi követelményeket és a belső szabályozásokat. 4. Azért, hogy az intézmény alkalmazottai, illetve az érintettek (gyerekek és szülők) betartsák az őket érintő jogszabályokat, belső szabályozásokat. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 4/1/1. A működés dokumentumainak tárolása, felfrissítése 4/1/1/2. A jogszerű működés biztosítása A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: SzabályozottA szabályozott részterület megnevezése A vezetői ellenőrzés rendje Ösztönző rendszer Hivatkozott dokumentum SZMSZ SZMSZ Oldalszám 12

13 A tervezés stratégiája Az intézményvezetés annak érdekében, hogy fejlesztéseit fókuszálja stratégiai tervet alakít ki. A stratégiai terv célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza a tervezési folyamatokat. Ennek érdekében a vezetés 1. Megalkotja az intézmény minőségpolitikáját. Ezen belül gondoskodik arról, hogy az intézmény saját filozófiáját meghatározza. 2. Stratégiai fejlesztési irányokat határoz meg, amelyben rögzíti az intézmény fejlesztésének két fontos dimenzióját: kinek, azaz milyen partneri körnek, milyen szolgáltatást kíván nyújtani. A fejlesztési irány meghatározása a fejlesztési feladatokat is tartalmazza (elmozdulási irányok). 3. Éves munkatervet dolgoz ki, melyben mérhető minőségi célokat fogalmaz meg. 4. Gondoskodik a stratégia időszakos felülvizsgálatáról. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 4/1/2. Az intézményi minőségpolitika felülvizsgálatának eljárásrendje 4/1/2/1. Az éves terv elkészítésének eljárásrendje A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám Az intézmény működési rendjének biztosítása Az intézményvezetés a kötelező szabályozásokon kívül (SZMSZ, Házirend, Közalkalmazotti Szabályzat) a folyamatos fejlesztés igényének megfelelve gondoskodik a minőségfejlesztés szervezeti feltételeinek megteremtéséről, a szervezeten belüli kommunikáció rendszerességéről és megfelelőségéről, és szabályozza a szervezetben dolgozók egymáshoz való viszonyát. Ennek érdekében a vezetés: 13

14 1. Minőségfejlesztési támogató csoportot hoz létre, melynek élére vezetőt nevez ki. 2. Munkaköri leírásokat készít. 3. Meghatározza a belső kommunikáció formáit és szabályait. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 4/1/3. Támogató szervezet létrehozásának és működésének szabályai 4/1/3/1. Munkaköri leírások készítésének szabályai 4/1/3/2. Az intézményi belső kommunikációs rendszerének formái és szabályai A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Egységes óvoda-bölcsőde Hivatkozott dokumentum SZMSZ,Házirend,Köz.alk.sz. Oldalszám 14

15 A vezetői ellenőrzés A vezetés ellenőrzési rendszert vezet be és működtet az intézmény kulcsfolyamatait érintő területeken. Az ellenőrzéssel kapcsolatos alapvető követelmények: 1. Normativitás 2. Rendszeresség/tervezettség 3. Dokumentáltság A vezetőség a vezetői ellenőrzések rendszerét működtetve javító és/vagy megelőző intézkedéseket hoz, majd azok hatását kontroll ellenőrzésekkel méri. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése A vezetői ellenőrzés rendje Ösztönző rendszer az IPR csoport munkájának ellenőrzése SZMSZ Hivatkozott dokumentum SZMSZ Oldalszám Az intézmény működésének értékelése A vezetés az intézmény munkáját rendszeresen értékeli az elvégzett ellenőrzések, mérések, visszajelzések alapján. Az éves működés értékelése: 1. Az éves munkaterv teljesítéséről való beszámoló (intézkedések, javítások, fejlesztések eredményei), 2. A vezetői ellenőrzés eredményei, 3. Az időszakos mérések alapján képzett indikátorok, 4. A megváltozott belső és külső eredmények számbavétele, 5. A partnerek folyamatosan gyűjtött visszajelzései segítségével történik. 15

16 Önértékelést az intézményben 2,5 évenként, vezetői ciklusonként kétszer kell elvégezni. Az irányított önértékelés célja, hogy az intézmény tárja fel erősségeit és fejlesztendő területeit. Ennek érdekében az intézmény vezetésének meg kell határozni az önértékelés eljárásrendjét és folyamatának szabályozását, amelynek ki kell terjednie: 1. Az intézményi folyamatok eredményességére, hatékonyságára. 2. A szervezeti kultúrának az intézmény küldetésével és stratégiájával való adekvátságára. 3. A folyamatos fejlesztés elvének intézményen belüli megvalósulására. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 4/1/5. Az intézményi önértékelés rendje A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám A teljesítményértékelés A teljesítményértékelés funkciója, hogy az intézményi működtetés során egy olyan eszköz szerepét töltse be, mely a minőségcélok, megvalósításához segíti hozzá az Intézményt azáltal, hogy: - teljesítményelvárásokat határoz meg a vezetőkkel, valamint a nem vezető beosztású pedagógusokkal szemben, - összehangolja a célokat, és egységes rendszerű teljesítményértékelést határoz meg, - biztosítja a dolgozók fejlődését. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 4/1/6 A teljesítmény értékelés rendje 16

17 A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám 4.2. A partnerkapcsolatok irányítása A fejezet célja: A partnerek elvárásainak feltárása, elégedettségének és elégedetlenségének mérése annak érdekében, hogy az intézmény működése egyre jobban közelítsen és feleljen meg az igényeknek. Fogalom meghatározások: Partner: Az intézmény partnerei ebben a dokumentumban azok a csoportok vagy intézmények, amelyek elvárásai és véleménye jelentősen befolyásolják az intézmény munkáját. A partnerek igényeinek és elégedettségének / elégedetlenségének mérése. Az intézmény kötelessége a partneri igények megismerése és mérése. Ennek érdekében az intézmény: 1. Azonosítja partnereit. 2. Meghatározza az igények és elégedettség, elégedetlenség felmérésének rendjét. 3. Az így nyert adatokat elemezi és megtervezi a vizsgálatra épített fejlesztendő területeket. Az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 4/2/1 Azonosítás és igény és elégedettség felmérésének rendje A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám Kommunikáció a partnerekkel Az intézmény kötelessége a közvetlen és közvetett partnereit tájékoztatni, kommunikációs csatornáit meghatározni. Ennek érdekében: 17

18 1. Szabályozza a partnerekkel történő kommunikációját. Ezen belül meghatározza: az informálandók körét, az információk áramlásának és frissítésének folyamatát, valamint azok felhasználását, a kommunikációs csatornákat, az érintettek bevonásának módját az információ terjesztésébe és felhasználásába. 2. Szabályozza a panaszkezelés rendjét. 3. Szabályozza az intézmény PR tevékenységét. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 4/2/1/1. A partnerekkel történő kommunikáció rendje 4/2/2. Panaszkezelés. 4/2/3. Az intézmény PR tevékenységének szabályozása A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám 4.3. Nevelés A fejezet célja: A fejezet meghatározza azokat a folyamatokat és szabályozásuk módját, amelyek a nevelőmunka sikeressége, céljai elérése, megvalósítása érdekében kulcsfontosságúak. Fogalom meghatározások: Módszertani eszköztár: az intézmény nevelési programjának cél és feladatrendszeréhez igazodó a pedagógusok gyakorlati munkáját segítő elméleti és gyakorlati útmutatók, eszközök összessége, mely az intézményi szakmai kommunikáció során alakul, bővül. 18

19 Önálló ismeretszerzés: a gyermekek a nap folyamán olyan közvetlenül nem pedagógus által irányított ismeretszerzése, amely az intézmény nevelési programjával összhangban van A nevelési program fejlesztése Az intézmény feladata meghatározni, hogy: - a kötelező foglalkozásokon kívül a partneri elvárásoknak, igényeknek megfelelően - milyen kiegészítő tevékenységeket és szolgáltatásokat nyújtanak, - milyen rendszerességgel mérik, vizsgálják a program beválását, - mikor és milyen eljárással történik a program módosítása. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 4/3/1. Az óvoda kiegészítő szolgáltatásainak eljárásrendje 4/3/1/2 A HOP felülvizsgálatának szabályzata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám Módszertani kultúra fejlesztése A nevelőtestület ajánlása alapján az intézmény meghatározza és összegyűjti a nevelő-fejlesztő munkához szükséges módszertani anyagokat és kidolgozza azok használatának rendjét. A módszertani kultúra fejlesztésének érdekében vizsgálatokat végez a napi gyakorlatban használatos módszerekről és az intézményi nevelési- programnak megfelelően fejlesztési projekteket készít, amelynek keretében ösztönzi a jó gyakorlatok elterjedését. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 4/3/2 Az intézmény módszertani kultúrájának szabályzata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám 19

20 A nevelés-, tanulás támogatása A nevelőtestület meghatározza és összegyűjti azokat a nevelés-, tanulás szervezési módszereket, eljárásokat, amelyeket használ, majd kidolgozza azokat az eszközöket, amellyel megismerhető a gyermekek ismeretszerzésének módja. A vizsgálat alapján kialakítja a gyermekek tanulását támogató technikákat, szabályozza a tanulók egyéni útjának végigkövetésének intézményi elvárásait. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése A tanulás HOP Hivatkozott dokumentum Oldalszám 20

21 A pedagógusok és dolgozók együttműködése A nevelőtestület meghatározza az egy óvodai csoporttal és a minőségi team együttműködés fórumait, a találkozások gyakoriságát a dokumentálás formáját és együttműködés eredményeinek értékelését, a következő táblázat szerint. Együttműködök köre Fórumai Gyakoriság Dokumentálás Értékelés Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 4/3/4 A dolgozok együttműködésének szabályzata A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Egységes óvoda-bölcsőde SZMSZ,HOP Hivatkozott dokumentum Oldalszám A gyermek csoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés A nevelőtestület meghatározza az éves nevelési és fejlesztési tervek elkészítésének rendjét, közös formai és tartami követelményeit, a felülvizsgálat kritériumait. Az éves nevelési tervnek koherensnek kell lenni a helyi nevelési programmal. Fejlesztési tervet félévkor felül kell vizsgálni, meg kell állapítani a teljesültséget. Eltérés Az éves esetén a szakmai teamben kell meghatározni a teendőket. A éves fejlesztési terv beadási határideje: minden év augusztus 25-e Jóváhagyja: az óvodavezető Szakmai munkát ellenőrzi: a vezető és a helyettes Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 4/3/5 Az éves nevelési és fejlesztési terv elkészítésének rendje A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület Hivatkozott dokumentum Oldalszám 21

22 megnevezése A gyermekek értékeléséhez szükséges közös követelmények és mérőeszközök meghatározása A nevelőtestület meghatározza az értékelés általános követelményeit, a mérési területeket, a használt mérőeszközöket és a mérések adatai értelmezésének szabályait, az eredmények hasznosításának módját. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 4/3/6. A gyermek mérésének szabályzata a Mosolygó Alma Óvodában A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám 22

23 5. Az emberi erőforrás menedzselése Óvodánkba olyan kollegákat veszünk fel, akik megfelelnek a törvényi előírásoknak. A dolgozók kiválasztása annyit jelent, hogy a nevelési programunkat elfogadó kreatív, humánus nevelési elveket valló legalkalmasabb személyt kell kiválasztani a jelentkezők közül. A humánerőforrás fejlesztésen, elsősorban a szakmai, módszertani képességek fejlesztését értjük, ahová a testületünk valamennyi tagja beletartozik. A továbbképzési programunk működtetése is ezt hivatott segíteni. A jó munkaköri légkör megteremtésével, az egyenletes teherviselés megszervezésével az agyagi, erkölcsi és szakmai elismerés biztosításával az intézményi alapelvekre és szabályozókra építve kezeljük az emberi erőforrásokat Továbbképzés, beiskolázás A pedagógus és nem pedagógus munkatársak továbbképzési rendszerének olyan kialakítása és működtetése, amely épít a pedagógusok országos továbbképzési rendszere által biztosított lehetőségekre, kötelezettségekre. Biztosítja az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek elérését a munkatársak egyéni elképzeléseivel összhangban. Ez elősegíti a törvényi előírásoknak megfelelően, az intézmény 5 évre szóló továbbképzési programjának elkészítését. 6/1. Az Integrációs csoport munkája Az óvodai IPR nem jelent külön programot az óvodai munkában, egy olyan rendszernek tekinthető melynek elemeit a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb eredményességgel kell a nevelési folyamatba állítani. Legfőbb jellemzője a gyermek központú és család orientált szemlélet. Ennek érdekében az intézményvezetés a következő minőségügyi eljárásokat adja ki: Az eljárás száma Címe 5/1/1.6/1/1. Továbbképzési és beiskolázási eljárásrendaz IPR csoport munkájának szabályozása 6/1/2. Az óvodai beíratás szabályozása 6/1/3. A hiányzások nyomon követésének szabályozása 6/1/4. Egyéni fejlesztés folyamat szabályozása A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: 23

24 Szabályozott részterület megnevezése Egységes óvoda-bölcsőde Hivatkozott dokumentum Szakmai Program Oldalszám 24

25 5.2. Kiválasztási és betanulási rend Olyan kiválasztási és betanulási folyamat kialakítása és működtetése a célunk, amely biztosítja azt, hogy az új munkatársak az intézményi hagyományok és az elfogadott értékek valamint a biztonságos munkavégzés szabályait és feltételeit a mentor segítségével megismerjék és a gyakorlatban alkalmazzák Az eljárás a pedagógus valamint a nem pedagógus munkatársakra egyaránt alkalmazandó. Az eljárás száma Címe 5/2/1. Felvételi és betanulási eljárásrend A fenti eljárásokon kívül a területre vonatkozó szabályozást tartalmazó más dokumentumok: Szabályozott részterület megnevezése Hivatkozott dokumentum Oldalszám 25

26 6. 7. Legitimációs záradék A minőségi programot készítette: a Mosolygó Alma Óvoda testülete. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Szülői szervezet egyetértő nyilatkozatának a dátuma: A fenntartóhoz való benyújtás dátuma: A fenntartó jóváhagyásának dátuma:2010. A minőségirányítási program hatálybalépésének időpontja: szeptember 1. A minőségirányítási program módosításának az időpontja: A minőségirányítási program felülvizsgálatának időpontja: december

27 MELLÉKLETEK 7. Minőségügyi eljárások. A folyamatszabályozások és ezek elkészítésének ütemezése Száma Témája Elkészülés időpontja Az elkészülés várható időpontja 4/1/1. A működési dokumentumok tárolása felfrissítése 4/1/1/2. Jogszerű működtetés 4/1/2. Az intézmény tervkészítésének stratégiája 4/1/2/1. Az éves munkaterv elkészítésének stratégiája 4/1/3. A támogató szervezet működésének szabályozása 4/1/3/1. A munkaköri leírások szabályozása 4/1/3/2. Az intézmény belső kommunikációjának szabályozása 4/1/5. Az intézmény önértékelésének rendje 4/1/6. A teljesítmény értékelés rendje március 31. 4/2/1. Azonosítás és elégedettség felmérésének rendje. 4/2/1/1. A partnerekkel történő kommunikáció rendje 4/2/2. A panasz kezelés rendje 4/2/3. PR tevékenység rendje december 31. 4/3/1. Az óvoda kiegészítő szolgáltatásainak szeptember 30. rendje 4/3/1/2. A HOP felülvizsgálatának rendje 4/3/2.. Az intézmény módszertani december 31. kultúrájának rendje 4/3/4. A dolgozók együttműködésének május 31. szabályozása 4/3/5. Az éves nevelés és oktatási tervek elkészítési rendje 4/3/6. A gyermekek mérésének szabályzata 5/1/1.6/ 1. 5/2/1.6/ 1/1. Továbbképzési és beiskolázási eljárásrendaz integrációs csoport munkája Felvételi és betanulási eljárásrendaz IPR csoport munkájának szabályozása január január 31. 6/1/2. Az óvodai beiratkozás szabályozása január 31. 6/1/3. A hiányzások január

28 nyomonkövetésének szabályozása 6/1/4. Egyéni fejlesztés folyamatszabályozása január

29 7. Minőségügyi eljárások a Mosolygó Alma óvodában. 4/1/1. Minőségügyi eljárás, a működés dokumentumainak tárolása és felfrissítése A dokumentumok tárolását az óvoda SZMSZ - ében található iratkezelési szabályzat tartalmazza. Szabályozás célja: szabályozás célja azoknak a lépéseknek a leírása melyek lehetővé teszik, hogy mindenki megtalálja az intézmény dokumentumait, és a dokumentumok felfrissítéséről megfelelően gondoskodjunk. Felelős: a vezető és helyettese Dokumentum, bizonylata: SZMSZ, mindenkori törvények, jogszabályok a közlönyben megjelent jogszabályok szerint. Hatályos: szeptember 1.-től dokumentumok (Alapító Okirat, Törzskönyv, SZMSZ, Felvételi- Mulasztási, Csoport napló, Éves terv, Továbbképzési- Beiskolázási terv, HOP) Határidő: az óvoda működtetéséig Hatókör: minden dolgozó A folyamat lépéseinek leírása: Előkészítés: 1. a nevelési év első nevelőtestületi értekezleten elfogadjuk a munkatervet, melyben a működési dokumentumok tárolását és felfrissítéssel kapcsolatos feladatokat megszervezzük. Határidő: minden év szeptember 15. Felelős: vezető A feladatok meghatározása: 3. A táblázat elkészítése, felelősök kijelölése 1. - alapító okirat - SZMSZ Tárolása A felfrissítés időpontja Felelős Egyéb SZMSZ kapcsos dosszié Évente Minden változás előtt a vezető tervezetet készít, ezt egyezteti a vezető helyettessel és a közalkalmazotti tanáccsal. Majd ismerteti ezt a testülettel, és ezt véleményezik, elfogadják. A testület döntéséről minden esetben jegyzőkönyv készül. Dokumentumok Alapdokumentumok: Dánszentmiklós község önkormányzat, óvodavezető Törzskönyv Vezetői iroda Évente és a törvényi Vezető 29

30 Dokumentumok Felvételi napló Vezetői iroda változásokat figyelembe véve szükség szerint minden év augusztus 31. és szükség szerint május 31. és október 15. Tárolása A felfrissítés időpontja Felelős Egyéb Beiratkozás, új felvétel esetén és augusztus 31. Vezető Mulasztási napló Csoportnapló És egyéni lapok Csoport szobák Mindennap Csoport szobák Heti rendszerességgel Vezető Óvónők Összesítő lap Óvónők Éves terv Iktató és könyvtár Szeptember 15. Vezető Továbbképzési és beiskolázási terv Iktató, önkormányzat, Vezetői iroda Március 15. Vezető HOP Külön dosszié és irattár, önkormányzat, MIP Munkaruha juttatás szabályzata Teljesítményértékelési Napló Házirend minden óvónő, könyvtár Vezetői iroda, könyvtár, nevelői 3 évente és változás esetén 5 évente és változás esetén Vezető Vezető,team vezető SZMSZ Évente Vezető Vezetői iroda Évente Vezetés Irattár és csoportszobák, Vezetői iroda Minden évben Vezető és helyettes 30

31 Biztonságos óvoda és katasztrófa elhárítás SZMSZ Minden évben Vezető és munkavédelmi felelős 31

32 4/1/1/2. Minőségügyi eljárások, Jogszerű működtetés biztosítása A szabályozás célja: Az intézmény szakszerű, törvényi előírásoknak megfelelő működtetése az intézményi program elveinek a fenntartó és a partnerek elvárásainak megfelelően. Az önellenőrzési kézikönyv használatának szabályozásával a jogszerű működtetés biztosítása Felelős: intézményvezető Dokumentum és bizonylata: SZMSZ és azok mellékletei, valamint mindenkori törvények, jogszabályok. Hatályos: szeptember december 31. A közlönyben megjelent jogszabályokban meghatározottak szerint. Határidő: az óvoda működéséig, törvényi jogszabályi változásig. Hatókör: az egész testület A folyamat lépései: Az önellenőrzési kézikönyv az intézményvezető munkáját segítő eszköz. A kézikönyv segít a belső ellenőrzés kötelező feladatainak tervezésében és végrehajtásában. A kézikönyv megtalálható az irodában és a könyvtárban is. A kézikönyv használata a következő: - az ellenőrzendő dokumentum kiválasztása - a kiválasztott dokumentumok tartalmának áttekintése abból a szempontból, hogy megfelel-e az érvényes előírásoknak. Ha megfelelő, fel kell jegyezni a dátumot és az ellenőrző személy nevét és lejegyezni azt a tényt, hogy korrekció nem szükséges. - Ha nem felel meg, akkor meg kell határozni a korrekció érdekében végrehajtandó tennivalókat. Ellenőrzési algoritmus: - Alapdokumentumok ellenőrzése - Ellenőrzéssel kapcsolatos információk rendszerezése - Ellenőrzési program elkészítése - Ellenőrzés folytatása - Az ellenőrzés eredményeinek összegzése - Az ellenőrzés eredményeire épülő intézkedési terv elkészítése - Az intézkedések végrehajtása - Az intézkedések eredményeinek értékelése - A szükséges korrekciók végrehajtása 32

33 Eljárási rend: Jogszerű működtetés területei: Teljeskörű: 1. Az intézményi dokumentáció Elmélet és gyakorlat koherenciája. 2. A feladatellátás jogszerűsége. A szabályzatokban foglalt megfelelő működés. Munkaköri leírásokban foglaltak betartása. Jogszerű működés biztosításának folyamata Új jogszabályok megjelenésének figyelemmel kísérése. Felelős: intézményvezető, támogató szervezet vezetője. Jogszabályok értelmezése. Alkalmazotti kör tájékoztatása, végrehajtás. Felelős: intézményvezető, támogató szervezet vezetője Határidő: jogszabálynak megfelelően. A szabályzatok betartásának ellenőrzése, értékelése. (Ellenőrzési terv.) Felelős: intézményvezető Határidő: nevelési év vége. Intézményi dokumentáció felülvizsgálata. Felelős: intézményvezető. Határidő: jogszabály megjelenés függvénye. 4/1/2. Minőségügyi eljárások, Az intézményi terv készítési stratégiája A szabályozás célja: azoknak a lépéseknek a leírása, amelyek lehetővé teszik, hogy a tervek készítése szerves része legyen az intézmény stratégiai programjának és érvényesüljön benne a minőség. A feladatokhoz rendelt felelősök, határidők pontos megjelölésével a HOP és a MIP szervezése, irányítása és minden dolgozó számára egyértelmű lesz a tennivaló és azok ütemezése. Felelős: a testület által meghatározott tervek elkészítéséért a vezető óvónő, illetve a kijelölt személy felel Dokumentum: jegyzőkönyvek Hatálya: szeptember 1.-től Határidő: visszavonásig, illetve módosításig. Hatókör: kiterjed minden tervre. A terv elkészítésének közvetlen résztvevője: a vezető helyettes-, a team, és az intézmény valamennyi dolgozója. 33

34 A folyamat leírása: 1. Előkészítés. A tervkészítéshez szükséges dokumentumok áttanulmányozása A tervjavaslatot az alakuló értekezletre elő kell készíteni Az alakuló és a nevelőtestületi értekezlet között az érdemi vitát le kell vezetni, és a javaslatokat be kell építeni és elfogadni. 2. A tervet a nevelőtestület véleményezi és fogadja el, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A terv éltbe lépéséhez a nevelőtestületi elfogadottságnak 85 %-nak kell lennie. 3. A terv az elfogadás napjától érvényes. 4. A tervet nyilvánosságra kell hozni. 5. A terv megváltoztatása év közben a nevelőtestület egyetértésével lehetséges. A terv készítésének lépései: 1. A célok meghatározása; 2. Feladatok meghatározása; - az aktuális jogszabályok figyelembevétele, 3. Az erőforrás tervezése. 4. A felelősök és ellenőrök kijelölése a feladatokhoz. 5. Határidők rendezése, eseménynaptár készítése. 6. Nevelőtestületi vita a tervből. 7. Nyilvánosságra hozatal a nevelőtestületben. Eljárás rendje folyamata, tervezési tevékenység lépéssora - Az elkészült elégedettségi tesztek, interjúk a fenntartó által megjelölt elvárások és feladatok alapján az elvégzendő feladatok, célok kijelölése. - A megjelölt feladathoz cél, a célokhoz feladatok rendelése. - Annak eldöntése, hogy az adott cél vagy feladat megvalósítása rövid-, hosszúvagy középtávú. - Ennek megfelelően a megvalósulási időtartam, illetve határidő jelölése az intézkedési tervben. - Az egyenkénti megvalósításhoz külön külön megvalósítási terv készítése. 34

35 4/1/2/1. Minőségügyi eljárások, Az éves működési terv elkészítésének szabályozása A szabályozás célja: azoknak a lépéseknek a leírása, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkaterv szerves része legyen az intézmény stratégiai programjának és érvényesüljön benne a minőség. A feladatokhoz rendelt felelősök, határidők pontos megjelölésével tervszerű lesz az éves munka szervezése, irányítása és minden dolgozó számára egyértelmű lesz a tennivaló és azok ütemezése. Felelős: az éves munkaterv elkészítéséért a vezető óvónő felel Dokumentum: jegyzőkönyvek Hatályos: szeptember 1. Határidő: 1. Nevelőtestületi elfogadása az év első nevelőtestületi értekezletén. 2. Végleges dokumentumelkészítése szeptember 31. Hatókör: kiterjed minden fő feladatra, rendezvényre. A munkaterv elkészítésének közvetlen résztvevője: a vezető helyettes-, a team, a GYV felelős, munkaközösség vezető, IPR csoport vezetője. A folyamat leírása: 1. Előkészítés: az előző nevelési évet záró értekezlete A munkaterv javaslatot az alakuló értekezletre elő kell készíteni Az alakuló és az első nevelőtestületi értekezlete között az érdemi vitát le kell vezetni, és a javaslatokat be kell építeni és elfogadni. 2. A munkatervet a testület véleményezi és fogadja el, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A munkaterv életbe lépéséhez a nevelőtestületi elfogadottságnak 85 %- nak kell lennie. 3. A munkaterv az elfogadás napjától érvényes. 4. A munkatervet nyilvánosságra kell hozni. 5. A munkatervet a fenntartónak meg kell küldeni. 6. A munkaterv megváltoztatása év közben a nevelőtestület egyetértésével lehetséges. 6/1. A változtatást a munkaterven át kell vezetni és a fenntartónak is megküldeni. A munkaterv készítésének lépései: 1. A nevelési év céljainak meghatározása; - a stratégiai célokból az aktuális nevelési évre lebontott célok megfogalmazása, - az előző nevelési év, év végi értékelésekor meghatározott célok. 2. Feladatok meghatározása; 35

36 - az aktuális jogszabályok figyelembevétele, a nevelési év rendjéről szóló rendelet, fenntartói rendelkezésekből adódó feladatok, - ismétlődő feladatok beépítése, - az előző évi vizsgálatok eredményeiből adódó (minőségügyi) feladatok, - a minőségfejlesztés feladatai (mérése, vizsgálatok terve), - speciális, egyedi feladatok a nevelési évben, - előző nevelési évről áthúzódó feladatok, - nevelés nélküli munkanapok programja, - gyermekvédelmi feladatok, 3. Az erőforrás tervezése. 4. A felelősök és ellenőrök kijelölése a feladatokhoz. 5. Határidők rendezése, eseménynaptár készítése. Nevelőtestületi vita a munkatervből. 6. Nyilvánosságra hozatal, munkaterv megküldése a fenntartó számára. A munkaterv részei: 1. Helyzetelemzés Bejövő dokumentumok: 1/1. Személyi feltételek - Nevelési és, év végi értékelés, - a HOP cél és feladatrendszere, - a dolgozók javaslatai, - GYV felelős javaslatai. - munkaközösség vezető javaslatai 1/2. Szakmai tevékenységet segítő kollegák 1/3. Új kollegák 1/4. Gyermeklétszám alakulása 1/5. Csoportbeosztás 1/6. Technikai dolgozók 1/7. Felelősrendszer 1/8. Humánpolitikai feladatok 2. Tárgyi feltételek 2/1. Az elmúlt év tárgyi beszerzései 2/2. Az önkormányzat által elvégzett munkák 36

37 1. 3/1.Szakmai tevékenység eredményei, tervei, fő célkitűzések a nevelési évre. - kiemelt nevelési és szakmai feladatok rendszere (egy fő feladat), továbbképzések, értékelések, hospitálások 2. Kapcsolattartás 3. Ünnepek 4. Az óvoda szolgáltatásai 5. A nevelési év rendje 6. Ellenőrzési terv 7. Hónapsoroló 8. Szakmai munkaközösségi terv 9. Gyermekvédelmi terv 10.MinőségfejlesztésiMinőségirányítási munkaterv 11Az integrációs csoport munkaterve 37

38 Az éves munkaterv elkészítésének folyamata PP. cél és feladatrendszere Tanév végi beszámoló és jegyzőkönyv Cél meghatározás A fenntartó középtávú terve Minőségügyi vizsgálati eredmények Előzetes munkatervek Feladatok meghatározása Erőforrás tervezése tárgyi személyi Megfelel? nem 38

39 Felelősök, ellenőrök meghatározása Időterv, elkészítése határidők Megfelel? nem Ellenőrzési terv Tantestületi vita Módosítás nem Elfogadva? Nyilvánosságra hozatal, elküldés a fenntartónak Munkaterv 39

40 4/1/3. Minőségügyi eljárások, A támogató szervezet működésének szabályzata A szabályozás célja: az óvodában folyó minőségi munka biztosítása, az intézmény működésében jelentkező problémák hatékony feltárása ezek megoldására kitűzött feladatok végrehajtása gördülékenyen, hatékonyan, szakszerűen a minőségi körök bevonásával. Feladat és hatáskörök megfogalmazása a kompetenciák pontos jelölésével Felelős: a vezető óvónő, team vezető Dokumentumok, bizonylatok: jegyzőkönyvek, feladattervek Hatályos: minden év augusztus 31.-ig Határidő: visszavonásig Hatókör: óvodavezető, a team tagok és az egész óvoda testülete Folyamatleírás tartalma: I. Minőségi körök megalakítását megelőző feladatok 1. Az intézményvezetés, vagy MTSZ, vagy nevelőtestület döntése alapján a cél/feladat meghatározása mérési adatok, elemzés, értékelés alapján. 2. A cél/feladat végrehajtására alakítandó Minőségi Körök számáról, tagjainak számáról, és a személyi javaslatról döntés: - Átgondolt, megfogalmazott szempontok szerint. - Erőforrások mérlegelésével. - Jelentkezés és/vagy felkérés alapján. A Minőségi Kör tagjait az óvodavezetés (intézményvezető, helyettes, MTSZ vezető) bízza meg a feladat ellátásával. II. Megalakult Minőségi Kör tevékenysége 1. Előkészítés a Minőségi Kör tagok részére - Cél/feladat ismertetése részletesen, összefüggéseiben. - Felkészülés: szakirodalom, megbeszélések, a fogalmak tisztázása. - A munka menetére vonatkozó szabályok, tudnivalók ismertetése. Jogok, hatáskörök ismertetése. 2. Tervezés - Feladatterv készítése, melyet a Minőségi Kör tagjai közösen készítenek el. - A feladat időtartamának és határidőinek meghatározása. - Feladatok szétosztása lépésenként. - Az összeállított feladatterv aláírása a tagok vállalása, valamint a vezetés jóváhagyása céljából. 40

41 3. Végrehajtás - Minden Minőségi Kör tag a feladattervnek megfelelően végez. - Folyamatos segítség kérés és adás lehetőségeinek ismerete, igénybevétele (MTSZ, óvodavezetés). - Okfeltárás, megállapítás, következtetés, javaslattétel megfogalmazása. - Feljegyzések, dokumentáció gyűjtése, rendszerezése. 4. Ellenőrzést végezheti - Folyamatos kontroll alapján a Minőségi Kör vezető; - Határidők betartását, a kör munkáját ellenőrző tag; - Az MTSZ/óvodavezetés bármely időpontban, és mélységben. 5. Beszámoló összeállítása. A Minőségi Kör tagjai közösen végzik. - Az elvégzett munkáról, eredményekről, javaslatokról, feladatok megfogalmazásáról. - Beszámoló felterjesztése jóváhagyásra az MTSZ/óvodavezetés felé. - Beszámoló elfogadása az MTSZ/óvodavezetés/nevelőtestület/alkalmazotti kör által. - Szükség esetén a beszámoló kiegészítése. 6. Értékelés. Az MTSZ vezető vagy az óvodavezetés végzi. - a feladatok megoldásának eredményessége. - A körben végzett önálló munka eredménye. III. A Minőségi Kör tagjainak feladat- és hatásköre 1. Minőségi Kör feladat-, és hatáskör - A megbízás tárgyát képező cél/feladat végrehajtása. - Amire felhatalmazást kap az MTSZ-től, vagy intézményvezetéstől. - Konszenzus alapján alakítja ki álláspontját, hoz döntést. 2. Minőségi Kör vezető feladat- és hatásköre - A csoport vezetése, irányítása. - Felkészítés megszervezése. - Végrehajtás megszervezése, feltételek biztosítása. - Folyamatos kontroll a végrehajtásban. - Adminisztráció, dokumentáció, összegző anyag biztosítása. - Az elvégzett munka értékelése. - Egyeztetései, beszámolási, javaslattételi kötelezettség az MTSZ/vezetőség felé. 3. Minőségi Kör feladat- és hatáskör 41

42 - A végrehajtás módjára, a feladat lépéseinek megtervezésére javaslattétel. - A vállalt feladat végrehajtásához segítségkérés, önálló végrehajtás. - Javaslat a megállapításokra, a további feladatokra. - Egyeztetési, beszámolási kötelezettség a Minőségi Kör vezető felé. 4. Minőségi Kör ellenőrző személy feladat- és hatásköre - Tervezéskor segítségnyújtás a feladat teljesülését mutató sikerkritérium meghatározásában (hogy egyértelműbb legyen az ellenőrzés). - A feladatterv szerinti lépések alapján, határidők betartásával a végrehajtás ellenőrzése. - Szükséges adminisztráció, nyilvánossá tétel meglétének ellenőrzése. - Hiányosságok esetén jelzés az MTSZ / vezetés felé. A folyamat leírása: A minőségi team: 4főből áll: vezető óvónő, a team vezető, és két tag. A munka díjazása a mindenkori központi keret által meghatározott és a törvényileg előírt keret alapján történik a nevelőtestület egyetértésével. A vezető, javaslatot tesz a team tagjaira, és ezt a nevelőtestület véleményezi és az első nevelőtestületi értekezleten, a nevelőtestület elfogadja A team vezetője elkészíti a nevelési évre szóló munkatervét Határidő: szeptember 01. Ennek felelőse: a team vezető. A team minden hónap első hétfőjén óráig ülésezik, és erről emlékezető készül Ennek felelőse és szóvivője: a mindenkori team vezető. A team tagjainak hatásköre: - a minőségi munka biztosítása, - betartva a minőségpolitikai elveket szorosan együttműködik a partnerekkel, - felméri és értékeli a partneri elégedettséget, - a HOP teljesítését, - segíti az intézkedési tervek megvalósulását, - az irányított önértékelés munkáját segíti, javaslatot tesz az esetleges változtatásokra, - Az írásos dokumentumot vezeti. - A dokumentumok rendszere: - szakmai, HOP és minőségbiztosítás külön dossziéban itt találhatók a jegyzőkönyvek és az emlékeztetők és a team éves munkatervei is. - A holt dossziéban kell tárolni a kérdőíveket, egyéb feljegyzéseket. 42

43 4/1/3/1. Minőségügyi eljárások,a munkaköri leírások szabályozásának rendje A szabályozás célja: minden dolgozó előtt világos legyen ki, milyen feladatot lát el az óvodában Felelős: vezető és helyettes Dokumentum, bizonylat: munkaköri leírás a személyi anyagban Hatályos: új belépő dolgozó aznap megkapja, egyébként minden év szeptemberében a munkaköri leírásokat át kell nézni, és ha kell szabályozni szükséges Határidő: visszavonásig Hatókör: az intézmény valamennyi dolgozójára kihat A folyamat leírása: Tartalma: - a munkaköri leírásokat az SZMSZ tartalmazza - ha változás történik, ezt a vezető előterjeszti, a közalkalmazotti tanáccsal és a teammel véleményezteti, nevelőtestületi értekezleten elfogadja, ezután ahol, és akinél változtattunk, ezt írásban is rögzítjük, és az érintettekkel ismertetjük. név a dolgozó személyes adatai, végzettség, besorolás munkakör, feladatkör a munkavégzés helye felettese végzettsége véleményezési téma körei döntési jogköre információs szolgálata- kinek, milyen gyakorisággal, milyen témában jelezhet. 43

44 hatályba lépés keltezés, bélyegző, átvétel, aláírás Le kell írni egyértelműen mit, hol, milyen követelményeknek feleljen meg a dolgozó. Helyes, ha feladatkörönként határozzuk meg a munkát 44

45 4/1/3/2. Minőségügyi eljárások, Az intézmény belső kommunikációs formái és szabályai A szabályozás célja: minden dolgozó ismerje a belső kommunikációs rendszert. A partnerek közötti rendszeres és eseti kommunikáció, tájékoztatás formájának, módjának gyakoriságának intézményen belüli egységes kialakítása Felelős: vezető és a helyettes Dokumentuma, bizonylata: jegyzőkönyvek Hatályos: szeptember 1. Határidő: visszavonásig Hatóköre: minden dolgozó A folyamat lépései: 1. A teendőket a HOP, az SZMSZ, az éves munkaterv tartalmazza. Határideje: szeptember 15. Felelős: vezető és helyettese Minden héten a vezetés (vezető, helyettes, közalkalmazotti tanács tagjai) hétfői napokon összeül ig és megbeszéli az aktuális feladatokat. Havonta egy alkalommal, az óvónőkkel a nevelési és fejlesztési feladatok megbeszélése történik. Minden csoport ezt írásban is megkapja. Felelős: vezető óvónő Határidő: minden hó első hete Havonta egy alkalommal, a technikai dolgozókkal megbeszélés. Felelős: vezető helyettes Határidő: minden hó második hete Egy évben 5 nevelési értekezlet a munkatervben rögzített témában és időben. Megbeszélést, bárki kezdeményezhet az óvoda életével kapcsolatos bármilyen témával kapcsolatosan a vezetőnél, helyettesnél és a közalkalmazotti tanács tagjainál, vagy a támogató szervezet vezetőjénél. Természetesen, ha a helyzet úgy adódik, akkor többször is összeülünk, hogy a fontos információkat átadjuk egymásnak. 2. A szülőkkel és a gyerekekkel való kommunikáció formáját a HOP, a partnerekkel való kommunikációt a 2/1/2. eljárási rendünk tartalmazza. Ki Kivel Mikor Milyen formában szerzi be az információt? 1. Gyerekek Óvónők, dajkák, logopédus, fejl.ped. 2. Szülők Az óvoda vezetője Óvónők Minden nap és szükség szerint Naponta, szülői értekezleteken, fogadóórákon, nyíltnapokon, családlá- Beszélgetés, utasítás, játékos formák Szóban, írásban, faliújságon, 45

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA UKK - DABRONC MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. szeptember 1 A program érvényes 2010. év szeptember hó 01. nap 1 2 Tartalom Minőségirányítási program... 4 1. A

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Megvalósítás

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Megvalósítás 1., Pedagógiai folyamatok Tervezés A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. Megvalósítás Ellenőrzés Az éves munkaterv

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Oldal: 1 /63 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Fellegvári Zoltán

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA Készítette: Hallainé Kis Mária Tartalomjegyzék Oldalszám Általános rész 3 Az intézmény adatai 3 I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6.1. A teljesítmény értékelés törvényi háttere A 2006. évi LXXI törvény (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról) 9. 40

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja A dunaú jvárosi Széchenyi István Gimnázium minő ségirányítási programja 1 Széchenyi István Gimnázium Dunaú jváros Elfogadás dátuma: 2004. augusztus 31. Jó váhagyta: Dunaú jváros MJV Önkormányzata, 2004

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE KEREKERDŐ ÓVODA 1183. Budapest, Attila utca 9. Tel.: 292-55-17, e-mail: kerekerdo@enternet.hu ikt.szám: /206-228/2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben