SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE"

Átírás

1 KEREKERDŐ ÓVODA Budapest, Attila utca 9. Tel.: , ikt.szám: / /2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2.oldal 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ..3.oldal 1.1. Óvodánk bemutatása a minőségfejlesztés szempontjából 3.oldal 1.2.Minőségfejlesztési eredmények 3.oldal 1.3.Az óvodavezető és a minőségfejlesztési csoport feladatai az IMIP működtetésében..4.oldal Az óvodavezető és az IMIP vezető feladatai 4.oldal A minőségfejlesztési csoport feladatai.4.oldal 1.2. A fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai 5.oldal 2. ÓVODÁNK MINŐSÉGPOLITIKÁJA 6. oldal 2.1. Jövőképünk, küldetésünk, vezetői szándéknyilatkozat 6. oldal 2.2. Küldetésnyilatkozat.6. oldal 2.3. Vezetői szándéknyilatkozat.7. oldal 2.4. Intézményünk minőségcéljai...8. oldal 3. AZ ÓVODÁNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE 9. oldal 3.1. Jogszerű működés, jogszabálytisztelet 9. oldal 3.2. Tervezés rendszere..10. oldal Stratégiai tervezés rendszere oldal Az éves munkaterv elkészítése oldal 3.3. Mérés értékelés az óvodában..11. oldal Szakmai innovatív, fejlesztő értékelés oldal Gyermekek egyéni fejlesztése, értékelése..12. oldal Intézményértékelés, irányított önértékelés. 13.oldal Közvetlen partnereink igény és elégedettség mérése oldal 4. EMBERI ERŐFORRÁSOK MENEDZSELÉSE 15. oldal 4.1. A munkatársak kiválasztása, betanítása oldal 4.2. Továbbképzési rendszer oldal 4.3.Kerekerdő díj: ösztönző rendszer működtetése 17. oldal 4.4.Pedagógusok együttműködése 18. oldal 4.5. Vezető, Pedagógus és nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítményértékelés oldal Legitimációs záradék..21.oldal 2

3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Intézményünk bemutatása minőségfejlesztési szempontból Az intézmény által megalkotott Minőségirányítási program, a törvényekben megfogalmazott feladatokon kívül, tartalmazza az intézmény által megfogalmazott sajátos; csak az intézményünkre jellemző a működés hatékonyságát eredményező helyi célokat és elvárásokat. Várható eredmény a szülők, pedagógusok, partnereink és a fenntartó számára: intézményt használók érdekeinek érvényesítése /igényfelmérések eredményeinek figyelembevételével/ szakmai, módszertani megújulás lehetőségeit elősegíti a belső értékelés működtetése az értékelések és elemzések, ellenőrzések során a Kerekerdő Nevelési Programban megfogalmazottak megvalósulása átláthatóbbá válik mindenki számára a fenntartó által megfogalmazott oktatáspolitikai célok beépülése az intézmény szakmai életébe lehetővé teszi a helyi elvárásokhoz, igényekhez való alkalmazkodást, a szakmai életbe való aktív bekapcsolódást; ezáltal erősségeink felismerését és gyengeségeink kiküszöböléséhez szükséges módszerek begyűjtését 1.2.Minőségfejlesztési eredmények 2000/2001. nevelési évben kezdtünk el foglalkozni a minőségfejlesztéssel. Megalakítottuk a minőségfejlesztési csoportot, első feladatunk a programhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer kialakítása volt. 2001/2002. nevelési évben kidolgozásra került a gyermeki fejlődést nyomon követő, fejlesztést elősegítő rendszer. 2002/2003. nevelési évben a minőségfejlesztési csoport partnerazonosítást végzett, és működtetni kezdtük a partnerközpontú COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési programot. Szemléletformálásra volt szükség az alkalmazotti közösség részéről. 2003/2004. nevelési évben folytatódott a partnerközpontú működés erősítése. 2004/2005. nevelési évben megkezdte működését a Belső értékelő munkaközösség, mely a program beválás nyomon követése érdekében, minden évben területenként hospitálásokat szervez mind a tíz csoportban. A pedagógusok hospitálnak egymásnál, majd a tapasztalatokat a megfigyelési szempontok mentén és az óvónő önértékelése alapján objektíven elemzik. A munkaközösség munkája során a nevelőtestület tapasztalatokat szerez egymás elméleti és gyakorlati munkájáról. A belső továbbképzéseken pedagógiai és nevelési elveink egységesednek, mely fontos szempont a közös programmal- de más telephelyen tevékenykedő pedagógusok és az óvoda egységes pedagógiai színvonalának alakításában. 2005/2006. nevelési évben tovább folytatódott a minőségfejlesztő munka, a minőségfejlesztő csoport újra beazonosította partnereit és folytatódott a partnerközpontú működés érvényesítése. A belső értékelés bevált eszközeit és módszereit tovább fejlesztettük. Az ellenőrzés területén is változások következtek be, évenként ugyanolyan formában, de más tartalommal megtöltött folyamatszabályzással biztosított a szakmai munka ellenőrzése. A minőségfejlesztési csoport működése segítette óvodánkban a partnerekkel való kapcsolat alakítását. Az elégedettség mérésekkel a számunkra is fontos visszajelzések összegyűjtését, elemzését. A testület, ezáltal könnyebben tudta rövid távú céljait kitűzni, meghatározni. 2007/2008. nevelési évben a teljesítményértékelési rendszer kialakításával és működtetésével az egyéni erősségek és hiányosságok feltárásával az egyes dolgozók személyes visszajelzéseket kapnak a szervezetben elfoglalt helyükről. A minőségfejlesztési folyamatokat segítették a programunk megvalósítását elősegítő, innovatív módszereket felsorakoztató, szemléletváltoztatást elősegítő továbbképzések. A kooperatív szakmai együttműködés, a megfelelő kommunikáció a három intézményünk életében fejlődést eredményezett. 3

4 Az Intézményi Minőségirányítási Program az alkalmazotti közösség minden tagjára vonatkozik, betartása mindenki számára kötelező Az óvodavezető és Minőségfejlesztési vezető és a minőségfejlesztési csoport feladatai az IMIP működtetésében Az óvodavezető és Minőségfejlesztési csoport vezető feladatai Ssz. Óvodavezető Minőségfejlesztési vezető 1. elkötelezett a minőségen alapuló rendszer irányítja és szervezi a működtetésében minőségfejlesztési rendszert 2. célok kijelölésével, megfogalmazott előző év eredményei alapján követelményeket támaszt a minőségi munka munkatervet készít elérése érdekében pozitív értékelésekkel, ösztönző rendszer működtetésével erősíti a közösségek formálódását a rendszer működésében szükséges javításokat elvégzi partnerközpontú működés ösztönzése, elkötelezettségének fokozása Minőségfejlesztési csoport feladatai Cél: A minőségirányítási rendszer operatív irányítása. nyomon követi a munkaterv megvalósulását, felosztja a minőségfejlesztési feladatokat a határidők betartásáért, a dokumentumok tárolásáért felel szabályzatok érvényességét nyomon követi Érvényességi kör: A megválasztott minőségfejlesztési csoportvezető és a csoport tagjai. A minőségfejlesztési csoport tagjainak feladatai: Adatok gyűjtése, elemzése, értékelése. Munkaterv szerinti működtetés. A minőség iránti elkötelezettség erősítése a munkatársakban. A minőségfejlesztési csoport létszáma: 1 fő vezető 2 fő tag A minőségfejlesztési csoport ülései: Minden dolgozó számára nyitottak Havonta2 óra. Ez az óraszám változtatható az aktuális feladatok függvényében. A munka nem végezhető a kötelező óraszámban. A minőségfejlesztési csoport információ szolgáltatása Egyeztetve, ütemterv alapján tájékoztatják a munkatársakat az elvégzett tevékenységekről, feladatokról, eredményekről. Ennek formái: Munkatársi, nevelőtestületi, szülői és mikro csoportos értekezletek Döntéshozatal A minőségfejlesztési csoport minden esetben konszenzusos döntést hoz. Érvényesség: Felelős: óvodavezető 4

5 1.4. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai Ssz. Általános fenntartói elvárások IMIP és HOP hivatkozások és egyéb szabályok 1. Jog és törvényszerű működés, erősítve a tervezés fontosságát a hatékony és eredményes működés érdekében MIP MIP Az életkornak megfelelő képességek, készségek kialakítása, fejlesztése (figyelem, emlékezet, gondolkodás, kommunikáció stb.) 3. A minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja a minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszere és programja MIP HOP MIP HOP Ssz. Speciális óvodákra vonatkozó fenntartói elvárások MIP hivatkozások és egyéb szabályok 1. SZMSZ és szabályzatainak naprakészsége, módosítása az előírásoknak megfelelően IMIP SZMSZ 2. Az óvodapedagógusi továbbképzési és beiskolázási IMIP terv elkészítése 3. A helyi igényekből fakadó az óvodák szakmai HOP sokszínűségének megőrzése, megvalósítása 4. A kitűzött nevelési célok megvalósítása: anyanyelvi HOP nevelés, egészséges életmód, szocializációs fejlettség esélyegyenlőség biztosítása, megvalósítása 5. Egyéni bánásmód és differenciált fejlesztési program kidolgozása IMIP HOP 6. Az életkornak megfelelő és az iskolába lépéshez szükséges képességek és készségek kialakítása IMIP HOP 7. Alapfeladatok ellátásához szükséges eszközök biztosítása Az óvoda éves munkaterve Kötelező eszközjegyzék 8. Baleseti források felülvizsgálata, hibák kijavítása, megszüntetése SZMSZ, munkavédelmi szabályzat, Csoportnaplók 9. Kapcsolattartás a szülőkkel, partnerkapcsolat erősítése IMIP HOP 10. Intézményi együttműködés, Óvoda- Iskola, és egyéb társintézmények IMIP HOP 11. A fenntartóval kapcsolatos partneri viszony, információáramlás MIP HOP 12. Szervezeti kultúra fejlesztése MIP Tanügy igazgatási dokumentumok naprakészsége Az óvoda éves munkaterve 14. Az integrált nevelés feltételeinek javítása IMIP Az integrált nevelés feltételeinek folyamatos fejlesztése HOP kötelező eszközjegyzék 5

6 II. ÓVODÁINK MINŐSÉGPOLITIKÁJA Jövőképünk, küldetésünk, küldetésnyilatkozat Alapelveink: A gyermekek érdekeit, igényeit szem előtt tartva, partnereink elégedettsége és igényei alapján készen kell állnunk a folyamatos változásra. Ki kell használnunk a nevelőtestület erősségeit. A hospitálások jobb megszervezésével, a továbbképzések tapasztalatainak hatékonyabb átadásával, tovább tudjuk fejleszteni módszertani kultúránkat. A három óvoda közötti kapcsolatok erősítéséhez, a régi programok megőrzése mellett újabb együttműködési formákat kell találnunk, kialakítanunk és működtetnünk. Nevelési elveink: A szülőkkel közösen hatékonyabb kapcsolattartási formákat kell találnunk. Új tartalommal kell megtölteni a régi formákat, hogy a szülők igényévé váljon az érdeklődés, együttműködés, szükség esetén a közös probléma megoldás a gyerekek érdekében. Elképzeléseinkben, jövőképünkben szerepel, hogy olyan óvodává váljunk, ahol a gyermeket megilleti személyiségének feltétel nélküli elfogadása, ahol a gyermeket szeretet, megbecsülés veszi körül. Küldetésünk: Nevelőtestületünk valamennyi tagja elkötelezett a rábízott gyermekek érzelmi biztonságának megerősítésében. Valamennyien hiszünk a szabad játékfejlesztő hatásában, ezért biztosítjuk az elmélyült játék feltételeit. Szeretetteljes, derűs, esztétikus környezetet biztosítunk, megismerjük, tiszteletben tartjuk, kielégítjük a gyermekek testi-lelki szükségleteit. Fontosnak tartjuk az egészséges életmód szokásainak-szabályainak kialakítását és megerősítését. Felébresztjük a gyermekekben az igényt a szabadlevegőn történő mozgás iránt. Értelmi képességeik fejlesztését változatos, életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelő játékkal biztosítjuk. Játékba ágyazva olyan tevékenységeket kínálunk, melyben minden gyermek elmélyülten, kedvére tevékenykedhet. Fontosnak tartjuk az anyanyelvi nevelést, ezen a területen a személyes példaadást tartjuk elsődlegesnek. Türelmes meghallgatással bátorítjuk, ösztönözzük a gyermekeket a beszélgetésre, a közlésre. Ezzel segítjük a társas kapcsolatok alakulását is. Integrált nevelést felvállaló óvodaként vállaljuk a gyermekek együttnevelése során az együttműködési formák elsajátítatását, a morális értékek elsajátítatását, a pozitív példaadással a feltétel nélküli elfogadás erősödését. 2.2.Küldetésnyilatkozatunk: Mi a Kerekerdő Óvoda dolgozói, szakmai tudásunk legjavát adva, szeretetteljes, élményekre épülő, tevékenységre ösztönző, családias légkört biztosítunk a ránk bízott gyermekek számára. Életkoruknak megfelelő, játékos tevékenységek kínálatával a gyermekek személyiségének tiszteletben tartásával, egyéni fejlettségüket figyelembe véve differenciáltan fejlesztjük képességeiket. A szülői házzal karöltve, azokat a tulajdonságokat, képességeket erősítjük, melyek alkalmassá teszik a gyermekeket az iskolai élet megkezdésére. 6

7 2.3.Vezetői szándéknyilatkozat Vezetői munkámat elsődlegesen a Kerekerdő Óvoda gyermek és felnőtt közösségének érdekében végzem, figyelembe véve a beazonosított partnereink érdekeit. Intézményeink önálló arculatát megőrizve, egységes pedagógiai nevelési elvek mentén haladva, a gyermekek érdekeit és igényeit szem előtt tartva, a partnerek igényeit és elégedettségét figyelembe véve hatékony intézményvezetésre törekszem. Célom, hogy munkám során, gyermekközpontú, a partnereink elégedettségét szolgáló óvodát vezessek, ahol munkatársaimmal a közösen megfogalmazott értékeket valósítjuk meg, ahol jó dolgozni, és még ennél is jobb gyereknek lenni.. Céljaimat akkor érem el, ha: Olyan nevelői közösség kialakítására törekszem, ahol fontos az egymás tisztelete, elfogadása, értékelése. Az így kialakított testület alapja a jó együttműködésnek és az egyéni kibontakozásnak. A szakmai fejlődés érdekében biztosítom az alkalmazotti közösség minden tagja számára, hogy korszerű ismerteket sajátíthassanak el a továbbképzési keretet ésszerűen felhasználva Fontosnak tartom a szervezeti kultúra fejlesztését, melynek nagy szerepe van a minőség megvalósításában Figyelemmel kísérem a társadalmi változások mentén a családok életének változásait, a változó igényekhez igazodó innovatív pedagógiai módszerek szükségessége mellett állást foglalok Támogatom a közösen megfogalmazott és értelmezett értékeket, viselkedésmódokat, azok megvalósítását, és közvetítését. Az integrált nevelés feltételeinek legoptimálisabb biztosítása, a személyi tárgyi eszközök folyamatos fejlesztésével Támogatok minden olyan fejlesztést, ami szakmai elképzeléseken alapul és a hatékonyabb munkát segíti elő. Távlatokban gondolkodva arra törekszem, hogy az egész szervezet összhangját megtartsam, alakítsam, értékeljem, fejlesszem és motiváljam. A dolgozók éljék át a fontosság élményét, azt, hogy értük és általuk történnek a dolgok és ők a siker hordozói. Biztosítom az intézmény szakszerű és törvényes működését A költségvetés által biztosított keretet ésszerűen, a három épület közt arányosan használom az intézmény fejlődése érdekében. 7

8 2.4. Intézményünk minőségcéljai A jövőkép, a küldetés és a vezetői küldetésnyilatkozatban foglaltak szerint az intézmény hatékony működtetése Szakmai fejlődés, megújulás érdekében a belső értékelés folyamatos tökéletesítése, a csapatmunka erősítése, egymás pedagógiai munkájának megismerése. Az óvodánkban dolgozó pedagógusok készen álljanak a megújulásra, innovatív módszerek kipróbálására. A pedagógus továbbképzési rendszerben olyan továbbképzések támogatása, melyek nevelési programunkhoz igazodnak. A teljesítményértékelés rendszerének működtetése során a dolgozók reális értékelésének / az erősségek és gyengeségek kiemelése / segítségével ösztönözzük dolgozóinkat a színvonalas, minőségi munka elérésére, megtartására. A nálunk dolgozó pedagógusok a továbbképzések során látottak, valamint saját ötleteik alapján, a gyermekek fejlesztésének elősegítése érdekében folyamatosan bővítsék játék és eszközkészletüket saját maguk által készített esztétikus, tartós játékokkal, kiegészítő eszközökkel. Új dolgozó kiválasztásánál arra törekszünk, hogy olyan emberek dolgozzanak óvodánkban, akik maximálisan megfelelnek az általunk megfogalmazott szempontoknak. A gyermekek egyéni fejlettségét figyelembe véve az erősségek és a hiányosságok feltárása mellett biztosítsa a pedagógus a gyermekek számára az önfejlődéshez szükséges feltételeket, valamint keresse meg a fejlesztés lehetőségeit. A környezettudatos nevelés érdekében a pedagógus a külső helyszíneken tartott megfigyelések mellett minden nevelési évben legalább kétszer menjen hosszabb sétára, kirándulásra a gyerekekkel. A művészeti nevelés színvonalának megtartása A szülők igényeinek és elégedettségének mérése során megjelenő / visszatérő / problémák, hiányosságok lehetőség szerinti megoldása, javítása. A szülőkkel való kapcsolattartás mélyítése érdekében a már működő közös programok színvonalának megtartása mellet igény szerint újabb közös programok, fórumok kitalálása, megszervezése és működtetése. (eddigi közös programok: karácsonyi és húsvéti kézműves délutánok, valamint a Kerekerdő családi nap ) A társintézményekkel /körzetünk iskoláival/ való szorosabb kapcsolattartás megőrzése, kiépítése érdekében, valamint az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését segítve a nagycsoportosok, óvónői felügyelettel legalább egyszer látogassanak el körzetük iskolájába. CÉL FELADAT INDIKÁTOR SIKERKRITÉRIUM partneri kapcsolat alakítása a gyermekek érdekében életkornak megfelelő képességfejlesztés gyerekek részére helyszíni tapasztalatszerzések biztosítása SNI gyermekek integrálása partnerkapcsolat alakítása új kapcsolattartási formák bevezetésével dokumentumok átalakítása a tervezhetőség érdekében életkornak megfelelő külső helyszínre szervezett ismeretszerzésre lehetőséget adó séták szervezése Módszertani megoldások keresése az együttnevelésre Érvényesség: Felelős: Óvodavezető partnerek által kitöltött kérdőívek elemzése partnerek által kitöltött kérdőívek elemzése csoportnaplóban dokumentált helyszíni foglalkozások partneri elégedettségérő kérdőív a kapcsolattartási programok minimum 80 %-os részvétellel működjenek Min. 80% -os elégedettség a partneri visszajezésekben havonta legalább egy az óvoda környezetében végzett helyszíni foglalkozás, évente egy kirándulás min 80% -os elégedettség az együttnevelés során 8

9 III. Óvodánk minőségfejlesztési rendszere 3.1.Jogszerű működés, jogszabálytisztelet Cél: Az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek, fenntartói rendeletek, határozatok és az intézményi belső követelmények megismertetése, a hozzáférhetőség biztosítása. Érvényességi kör: a teljes alkalmazotti közösség. Jogszabályok követéséért, a tájékoztatásért felelős: Óvodavezető Óvodavezető helyettes Minőségfejlesztési csoportvezető KT. elnök Újonnan megjelenő jogszabályok ismertetése: 30 napon belül a hatáskörbe tartozó dolgozók tájékoztatása A tájékoztatás folyamata: Fénymásolat formájában, információs faliújságon Információáramlás folyamata alapján Értekezleten történő megbeszélés. Az elolvasást követően a dolgozók aláírásukkal hitelesítik, hogy a tájékoztatást megkapták. Felelős: intézményvezető Folyamat dokumentumai: jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, dokumentumok a megismeréshez Folyamat igazolólapja: dokumentum beérkezik az óvodába, vagy módosításra kerül dolgozó aláírja a megismerés tényét Az intézményvezetés egyik legfontosabb felelőssége a jogi dokumentumok megismerése és betartása, hiszen ez biztosítja az intézmény számára a törvényes működést. A törvényesség érvényre juttatásában fontos a törvények, jogszabályok megismerése, a hozzáférhetőség biztosítása. A törvényi és jogszabályváltozásokat az óvoda vezetője, helyettesek, minőségfejlesztési csoport vezető és a közalkalmazotti tanács elnöke kíséri figyelemmel. Alkalmazotti értekezleteken az óvoda vezetője, vagy akit a vezető ezzel megbíz, tájékoztatja a munkatársakat a törvényi változásokról. Dokumentumok rendszere, nyilvánosságra hozatala: Törvények, Kormányrendeletek, Miniszteri rendeletek Intézményen belüli szabályzók Működést szabályozó Tartalmi munkát szabályozó Egyéb szabályozó dokumentumok dokumentumok dokumentumok SZMSZ, házirend Óvodai Nevelés Alapprogramja Továbbképzési és Munkaköri leírások Kerekerdő Helyi Óvodai Program Beiskolázási terv Tűzvédelmi szabályzat Intézményi minőségirányítási Munkavédelmi szabályzat Program Leltározási szabályzat Vezetői pályázat, éves munkaterv Pénzkezelési szabályzat Csoportos tervek A dokumentumok mindenki számára hozzáférhetőek az óvodavezetői irodában, a helyi szabályzók a tagóvodákban is. A házirendet a gyermekcsoportok hirdetőin is elhelyezzük. A dokumentumok helyben olvashatóak és kizárólag vezetői engedéllyel vihetők el az óvodából. Érvényesség: Felelős: Óvodavezető 9

10 3.2. Tervezés Stratégiai tervezés A szabályozás célja: Az intézmény működéséhez szükséges tervek elkészítésének rendszerbe foglalása, a tervek egymásra épülése az intézmény hatékony működését szabályozza. Felelős: intézményvezető Folyamatleírás: 1. Kerekerdő Helyi Nevelési Programra épülő szakmai munka, KHNP- re épülő tervezés 2. Küldetésnyilatkozat, melyet az értékeink összegyűjtésével fogalmaztunk meg 3. Vezetői küldetésnyilatkozat garancia a pedagógiai, nevelési elvekkel való azonosulás elősegítésére az IMIP- ben megfogalmazott célkitűzések megvalósítására 4. Vezetői program 5 évre az adott pályázó készíti el 5. Éves munkaterv, mely az adott nevelési év határidőit, feladatait, felelőseit tartalmazza. Az elkészítés során figyelembe kell venni az előző nevelési év értékelésének és ellenőrzésének eredményeit, a partneri elégedettség mérés eredményeit. 6. SZMSZ mely a hatályos jogszabályok beépítésével a szervezet működését szabályozza DOKUMENTUMOK TARTALOM ELKÉSZÍTÉSÉRT FELELŐS ELFOGADÁSI ÉS VÉLEMÉNYEZÉSI JOG.JÓVÁHAGYÁS ÉS ÉRVÉNYESSÉG ÉRTÉKELÉS HELYI ÓVODAI PROGRAM ALAP- DOKUMENTUMAI Az intézmény hosszabb időre szóló átfogó intézményi terve, mely meghatározza a nevelési célkitűzéseket INTÉZMÉNYI MINŐSÉG- IRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalmazza az intézmény minőségpolitikáját, minőségfejlesztési rendszerét (oktatási törvény alapján) SZERVEZETI ÉS MÚKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény működésének alapszabályzója Tartalmazza: -óvoda sajátosságait -normákat -szabályokat (KJT és kapcsolódó rendeletek alapján) VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázó 5 évre szóló elképzeléseit tartalmazza, az óvoda működésével kapcsolatban ( HOP, IMIP, SZMSZ alapján) nevelőtestület óvodavezető óvodavezető óvodavezető Nevelőtestületelfogadja Szülői szervezetvéleményezi Fenntartó jóváhagyásával, Határozatlan ideig Évenként a Tanévzáró értekezleten Alkalmazotti közösség- elfogadja Szülői szervezetvéleményezi Fenntartó jóváhagyásával, Határozatlan ideig Évenként a Tanévzáró értekezleten Nevelőtestület- Elfogadja Szülői szervezetvéleményezi Fenntartó jóváhagyásával, Határozatlan ideig Évenként a Tanévzáró értekezleten Alkalmazotti Testület, Nevelőtestület. Szülői szervez. véleményezi Fenntartó Jóváhagyásával 5 évig Évenként a Tanévzáró értekezleten Érvényesség: Felelős: óvodavezető 10

11 3.2.2.Az éves munkaterv elkészítése Cél: Az éves munkaterv az óvodai élet szervesének és a szakmai működésnek az alapja. A partnerek elvárásának megfelelő működés, a munkatársak számára egyértelmű útmutatások, a feladatok és felelősök, határidők meghatározása segíti a Kerekerdő Nevelési Program és az IMIP megvalósítását. Hatókör: óvodavezető Folyamatleírás: 1. az óvodavezető adott nevelési év elkészíti és a testület elé tárja a munkatervet 2. a tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület véleményezi, az elfogadott véleményeket a vezető beépíti a munkatervbe 3. a módosítások után egybeszerkesztett munkaterv elfogadására a nevelőtestület jogosult, elfogadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. 4. A munkaterv az elfogadás napján lép életbe. 5. Értékelését évente a vezető végzi el a következő év évnyitó értekezletén A munkaterv tartalmi elemei: adott működési állapot, helyzetkép- fejlesztési terv /tárgyi, személyi feltételek/ pedagógiai tervezés: nevelési év céljainak meghatározása, előző év értékelése után megfogalmazott célok, szervezési feladatok, nevelőmunkát segítő együttműködési formák ellenőrzési terv belső értékelési munkaterv gyermekvédelmi terv minőségfejlesztési terv Érvényesség: Felelős: óvodavezető 3.3. Mérés, értékelés az óvodában A mérés: adatok gyűjtése, ami megfigyelésen alapszik és a megfigyelésen alapuló szöveges értékelés segítségével elemezhetjük, értékelhetjük nevelő munkánkat. Mérés célja: működésünk összehasonlítása az elérendő célokkal Mérési eszközök: kérdőívek, interjú, SWOT analízis Szakmai innovatív, fejlesztő értékelés Intézményünkben belső szakmai értékelés működik. Fő feladatunk a kitűzött szakmai célok összehasonlítása a pedagógiai tevékenységeink eredményével. A belső értékelésben a nevelőtestület minden tagja részt vesz. Célunk olyan rendszer működtetése, mely szakmai munkánkban való megújulást elősegíti, új módszerek megismerésére ad lehetőséget. A hospitálások során szerzett tapasztalatokból mindenki a számára jól hasznosítható elemeket beépíti saját szakmai munkájába. Belső értékelési rendszerünk működtetése nemcsak szakmai munkánkban való megújulást, fejlődést tesz lehetővé, hanem a hospitálások utáni megbeszélések során megismerhetjük egymás személyiségét, véleményét a felmerülő szakmai kérdések vonatkozásában. A belső értékelés folyamat leírása: 1. Az óvoda vezetője a tanévnyitó értekezletre ajánlást készít a vizsgálandó területre. Az előző év vezetői ellenőrzése alapján kijelöl néhány területet, biztosítva a választás lehetőségét. 2. Az értekezleten a nevelőtestület megvitatja az ajánlatot, majd nyílt szavazással döntenek a kiválasztott területről. 3. A nevelőtestület közösen megválasztja a belső értékelési csoport tagjait, vezetőjét. 11

12 4. A belső értékelési csoport tagjai közösen elkészítik az éves munkatervet BÉ.1, melynek tartalmaznia kell a cselekvési sort, felelősöket, résztvevőket, határidőket és az értékeléshez szükséges értékelő lapokat. 5. A belső értékelési csoport a munkatervet a nevelőtestületnek bemutatja, véleményezteti, majd az esetleges javítások után elfogadtatja. 6. Az értékelési folyamat végrehajtása, vizsgálata a meghatározott mérési eszközökkel. 7. A feltáró munkáról a belső értékelési csoport tagjai a kitöltött értékelő lapok BÉ.2. alapján írásos összefoglalót készítenek. Az eredményeket összevetik a rögzített sikerkritériumokkal. 8. A csoportoknál előforduló hiányosságok megoldására a minőségirányítási csoport vezetőjével együttműködve intézkedési tervet készítenek. BÉ.4. Ennek végrehajtása az adott év december 25. A végrehajtás ellenőrzését a minőségfejlesztési csoport végzi. 9. A tanévzáró értekezleten ismertetik a folyamat eredményét, kiemelik a pedagógusok erősségeit a vizsgált terület tekintetében. BÉ.5. Érvényesség: Felelős: óvodavezető A gyermekek egyéni fejlesztése, értékelése Óvodánkban a pedagógusok által közösen kidolgozott és összeállított értékelési rendszert használjuk. Mivel minden gyermek egyéni ütemben fejlődik, fontos feladatunk, hogy önfejlődésükhöz biztosítsuk a legoptimálisabb feltételeket. A gyermekek egyéni fejlődésének elősegítése a hiányosságok, lemaradások feltárásával kezdődik. Az egyéni fejlettségmérő lapokat a mindennapi megfigyeléseink alapján töltjük ki. Megfigyeljük a gyermekeket a kötetlen játékban, a kezdeményezéseken, a kötelező tevékenységek során. Megfigyeléseink, feljegyzéseink szempontjai: játék érzelmi nevelés, társas kapcsolatok értelmi képességek / gondolkodási műveletek, megismerő folyamatok / anyanyelvi fejlettség mozgásfejődés A gyermekek fejlettségének megfigyelése az óvodába lépéssel elkezdődik. A feljegyzéseket, a gyerekek fejlettségének alakulásáról minden évben kétszer kell elvégezni. Minden kitöltési periódus után, az óvónőnek meg kell határoznia a következő időszak fejlesztési feladatait. Az óvónőnek lehetőséget kell biztosítani a szülő számára, hogy a gyermekéről vezetett fejlettségmérő lapot megismerhesse. Az óvónő a tájékoztatás után a szülővel aláíratja a gyermekéről vezetett megfigyelési lapot. A gyermekek egyéni dokumentációjának tartalma 1. Anamnézis lap GYF.1.: Az egymást segítő nevelőpartneri kapcsolat érdekében kérjük a szülőket, hogy a beszoktatás hetében töltsék ki és adják le az óvónőknek. Ha önállóan nem megy, kérjék bátran a pedagógus segítségét. Kitöltési határidő: szept Családlátogatás tapasztalataitgyf.2.; a gyermek otthoni környezetéről Kitöltési határidő: szept Az egyéni megfigyelés dokumentumát a gyermek fejlődéséről táblázat formájában;gyf.3. A megfigyelések dokumentálása a gyermek fejlettségi szintjéről kizárólag a mindennapi szabad játék, a kezdeményezések és kötelező tevékenységek során szerzett tapasztalatok alapján történhet. /kivételes esetben (pl.:iskolaérettség eldöntésénél) lehet egyéni fejlettséget külön helységben végezni/ A feljegyzéseket minden évben kétszer kell elvégezni. Kitöltési határidők: részletesen a folyamatszabályozásban 4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetén az óvodapedagógusok egyéni fejlesztési tervet készítenek minden gyermek számára napi lebontásban. 12

13 A gyerekekről készített egyéni megfigyelések folyamatszabályozása: NOV.30. Új gyermek esetében az óvónők rögzítik a gyermek beszoktatásáról szerzett tapasztalatokat és képességeinek fejlettségét NOV.30. Második évet kezdő gyermek esetében az óvónő feljegyzi az előző évhez képest elért fejlődést, az aktuális fejlettségi szintet ÁPR.30. Minden gyermek esetében a második bejegyzés elkészítése a fejlettségi szintről, a fejlődés eredményeiről A fejlettségi szint mellé meg kell jelölni a fejlesztendő területeket és a fejlesztés feladatait nagyfokú lemaradás, részképesség probléma esetén. Kivéve az iskolába készülő gyermekek esetében; A nagycsoportos gyermekek esetében (az egyéni megfigyelésekről bejegyzett tapasztalatok alapján)az óvónőnek NOV.30.-ig tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy gyermekük számára még egy év óvodai nevelést javasolnak. A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke további óvodai nevelésével egyetért-e. Az iskolaérettség pontosabb megállapítása érdekében a nagycsoportos gyerekeknél a megfigyeléseink során szerzett tapasztalatainkról a második feljegyzést JAN.30.-ig kell bejegyezni. A szülő vagy az óvónő kérésére (szülői beleegyezéssel) iskolaérettségi vizsgálat kezdeményezhető a Nevelési Tanácsadónál a megadott határidőig. Érvényesség: Felelős: óvodavezető Intézményértékelés, irányított önértékelés Az intézményértékelési folyamat eredményeként láthatóvá válnak óvodánk erősségei, valamint kitűnnek azok a területek, melyek fejlesztésre szorulnak. Célunk, hogy ennek eredményeként az intézmény működésébe épüljön be a folyamatos fejlesztés, a minőségre való törekvés. Az irányított önértékelés gyakorisága: Az irányított önértékelést 5 évente kell elvégezni, a vezetői pályázat kiírása előtt. Ezzel is segítjük a javításra szoruló folyamatok feltárását és az óvodai tervek hatékony egymásra épülését. A feltárt eredmény segítséget nyújt a vezetőnek a jövőre vonatkozó stratégiai célok, intézkedési tervek és fejlesztések meghatározásában. Az irányított önértékelés folyamata: A minőségfejlesztési csoport elkészíti az irányított önértékelés eljárásrendjét. Az eljárásrendnek tartalmaznia kell: az önértékelés területeit, az ehhez használható vizsgálati módszereket. Rögzíteni kell az ütemtervben az egyes folyamatok időkereteit, a felelős személyek nevét, a felhasználandó és elkészítendő dokumentumok listáját. IÖ.1. A minőségfejlesztési csoport vezetője ismerteti az eljárásrendet az alkalmazottakkal. Felhívja a dolgozók figyelmét arra, hogy az értékelés az elmúlt 5 év eredményeinek feltérképezésére terjed ki. A minőségfejlesztési csoport vezetője emlékeztetőül ismerteti az előző intézményértékelés eredményeit, az akkor feltárt hiányosságokra kidolgozott intézkedési tervet. Az óvodavezető elkészíti és ismerteti az intézményi helyzetelemzést.( elmúlt 5 évről ) A minőségfejlesztési csoport összegyűjti az elmúlt 5 év partneri igény - és elégedettségmérésének eredményeit és erről rövid összefoglalót készít. Az intézményi önértékelés eljárásrendjének végrehajtása. A korábbi vizsgálatok eredményei és a kapott eredmények, adatok alapján összehasonlító elemzés, összefoglaló készítése. IÖ.2. Az elemzés után a minőségfejlesztési csoport tagjai levonják a következtetéseket. 13

14 Megjelölik az intézmény erősségeit és fejlesztendő területeit, erről írásos összefoglalót készítenek. IÖ.3. A folyamat végén vizsgálják a használt eszközök beválását, szükség szerint javaslatot tesznek az eszközök cseréjére, vagy kiegészítésére. Az elemzés végeredményét ( írásban ) az óvodavezető rendelkezésére bocsátják. A minőségfejlesztési csoport vezetője alkalmazotti értekezleten tájékoztatja a munkatársakat az intézményi irányított önértékelés eredményéről. Érvényesség: Felelős: óvodavezető Partneri igény- és elégedettség mérés: A partnerközpontú működés alapja, hogy figyelemmel kísérjük közvetlen partnereink visszajelzéseit, a többség együttes véleményének hatására, lehetőségeinkhez mérten javítsuk az intézmény működését és a folyamatokat. A mérés gyakorisága: Az írásos visszajelzést közvetlen partnereinktől évente egyszer kérünk. A kérdőívekkel kapcsolatos észrevételeiket, javításra, cserére tett javaslataikat a minőségfejlesztési csoport megvitatja. Egyetértés esetén a következő értékelésig kijavítja. Közvetlen partnereink: szülők ( kérdőív PM.1. ) alsós tanítók ( kérdőív PM.2. ) Partneri igény- és elégedettségmérés folyamata: PARTNEREK SZÖLŐK ALSÓS TANÍTÓK Mérés módja Kérdőív Kérdőív Kitöltésért felelős Adott csoport pedagógusai Minőségfejlesztési csoport Kitöltési határidő Április vége Október vége Értékelés módja Kérdőív összesítés, átlag meghatározása Kérdőív összesítés, átlag meghatározása Értékelés elkészítéséért Minőségfejlesztési csoport Minőségfejlesztési csoport felelős Értékelés elkészítésének határideje Érvényesség: Felelős: óvodavezető tagjai Május közepe tagjai December vége Vezetői ellenőrzés Az ellenőrzés célja: Óvodánkban az ellenőrzés folyamata és folyamatossága biztosítja az egész intézmény szakszerű és hatékony működését. Az ellenőrzési folyamat kiterjed az egész intézmény működésére, az intézmény minden dolgozójára. Feltérképezi az általuk végzett munkát, rámutat munkájuk eredményesen alkalmazott módszereire, feltárja a hiányosságokat. A vezető a vezetői ellenőrzésen keresztül, látja meg a többi vezetési funkció érvényesülését-, ezáltal felméri saját maga erősségeit és hiányosságait is. Az ellenőrzés tartalma: Szakmai ellenőrzés: mely kiterjed az éves munkatervben megfogalmazott feladatok megvalósítására, helyi nevelési programban kitűzött célok elérésére, a gyermekek 14

15 fejlesztésének nyomon követésére, a csoportok napi életének megszervezésére, a partner kapcsolatok alakítására, a pedagógusok és a nevelést segítő alkalmazottak együttműködésére Gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzése: amely kiterjed az óvoda tárgyi eszközeinek rendeltetésszerű használatára és az épületek állagmegóvására, beszerzések folyamán a takarékosság és a minőség összhangjára Tanügyigazgatási ellenőrzés: mely kiterjed a tanügyi dokumentumok naprakész előírásszerű vezetésére, gyermekek jelenlétének és mulasztásának és a gyermekvédelmi teendők ellátására Munkaügyi ellenőrzés: mely kiterjed a munkaidő pontos betartására, a munkaidő hatékony kihasználására, jogszabályi előírások betartására Az óvodai ellenőrzés módszerei: vezetői önellenőrzés, szokásrendszerek és nevelési módszerek ellenőrzése,pedagógiai munka megvalósulásának ellenőrzése, dokumentum ellenőrzés, megfigyelés. Ellenőrzöttek köre: alkalmazotti közösség Vezetői ellenőrzés folyamatleírása: 1. munkaterv részeként megjelenő ellenőrzési terv E1, melyet a vezető készít el; 2. a terv tartalmazza: ellenőrzés tartalma, módszerét, időpontját, sikerkritériumokat 3. nyitó értekezleten az ellenőrzött személyekkel ismerteti ellenőrzési tervét, annak tartalmát 4. a vezető elvégzi az ellenőrzést adott csoportban, vezetői feljegyzések E2 5. ellenőrzés végén összegző megbeszélés, dokumentáció E3, záró összegzés aláírása E5 6. ellenőrzési dokumentumok iktatása 7. Csoportnaplóban az ellenőrzés időpontjának rögzítése Érvényesség: Felelős: óvodavezető 4.Humánerőforrás 4.1.munkatársak kiválasztása, betanítása A dolgozók kiválasztásának folyamatszabályozása. Felelőse: a vezető és a tagóvoda vezetők Szabályozás célja: az új dolgozók megismerkedjenek az óvoda nevelési elveivel, szokásrendszerrel, pozitív tapasztalatokat szerezzenek az óvodáról Dokumentum: feljegyzés az új belépőről B1 Óvónő esetében a kiválasztás legfontosabb kritériumai: 4. képzettségei segítsék elő a Kerekerdő Nevelési Program megvalósítását 5. az óvoda nevelési elveit elfogadja és vállalja, hogy ezen elvek szellemében végzi nevelő-oktató munkáját 6. vállalja az önképzést, a kimagasló munka eléréséhez ajánlott továbbképzést 7. a kialakult közösségbe jól be tudjon illeszkedni 8. véleményét bátran vállalja, ötleteit megosztja kollégáival 9. öltözéke, beszédstílusa legyen megfelelő a pedagógusi munkakör betöltéséhez Technikai dolgozó esetében a kiválasztás legfontosabb kritériumai: a munkakör betöltéséhez rendelkezzen a megfelelő képzettséggel ( előnyt jelent az érettségi, valamint a dajka végzettség ) munkája során öltözéke az előírásnak megfelelő legyen a közösségbe jól be tudjon illeszkedni a pedagógiai munka segítőjeként zökkenőmentesen tudjon együtt dolgozni az óvónőkkel munkaidejében maximálisan eleget tesz a munkaköri leírásban foglalt feladatoknak 15

16 A betanulás rendje: Leendő kollégájával való konzultáció után, töltsön el legalább 3 napot leendő csoportjában. A betanulás ideje alatt, az adott csoportban dolgozó óvónő / vagy segítő dajka /, aki a betanulási folyamatot segíti folyamatosan jelen van. A betanulási idő letelte után a kijelölt segítők a vezetőnek beszámolnak a tapasztalatokról. A vezető helyettesek napi szinten konzultálnak az óvodapedagógussal/ vagy segítővel, hogy a betanulási idő végére reális kép alakuljon ki a jelentkező személyiségéről, munkavégzéséről. A vezető és az óvoda helyettese egy beszélgetés keretében átbeszéli a jelentkezővel a gyakorlat tapasztalatait, melyről írásos feljegyzés készül.b.2. A betanuló pedagógus feladata: Ismerje meg az óvoda alapdokumentumait ( KNP, Házirend, SZMSZ ) ismerje meg, milyen adminisztrációs feladatok várnak majd rá ismerje meg az óvoda eszközkészletét, azok helyét a csoportban folyó gyakorlat munka átbeszélése ( szokás-szabályrendszer, napi tevékenységek ) a megbeszéltek gyakorlatban történő megjelenítése, alkalmazása A betanuló dajka feladata: ismerje meg az óvoda épületét, helységeit, a rá váró feladatokat, azok menetét, valamint a gyermekcsoportok és az óvoda alapvető szokásait-szabályait Érvényesség: Felelős: óvodavezető 4.2. Továbbképzési rendszer Az intézményben 5 éves továbbképzési és az éves beiskolázási terv segíti a szakmai munka fejlődését. Cél: A felgyorsult, változó világ megköveteli a folyamatos szakmai megújulást, új módszerek kipróbálását és használatát. Hatókör: nevelőtestület A szakmai megújulás érdekében a nevelési programunkhoz igazodó továbbképzéseket támogatjuk, melyek segítenek bennünket nevelési, minőségi céljaink megvalósításában. Ezek a továbbképzések a környezetünk és kultúránk megismerését célzó, a művészeti nevelést elősegítő és a gyermekek személyiségét, viselkedés módját megismerő képzések.(a képzési formák közül az akkreditált és szakvizsgát adó képzéseket támogatjuk) A továbbképzést törvényileg szabályozó 7 évenkénti kötelező továbbképzés nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulásra, képzésre fordítható pénzeket átgondoltan használjuk fel. Figyelembe vesszük az egyéni érdeklődéseket, de a beiskolázásnál szem előtt tartjuk, hogy a képzés ideje alatt az intézményünk zökkenőmentesen tudjon működni. Az éves beiskolázási terv elkészítésének folyamata: Feladat Felelős Határidő 1. A dolgozók tájékoztatása a Óvodavezető folyamatos továbbképzési lehetőségekről Óvodavezető helyettesek 2. A pedagógusok továbbképzési igényeinek összegyűjtése Helyettesek Március

17 3. Az igények megfeleltetése a KNP-nak Óvodavezető Március 14. és az IMIP-nek ( igények szétválogatása ) 4. Továbbképzési igények alapján a Óvodavezető Március 20. kiválasztás, döntés meghozatala 5. A beiskolázási terv véglegesítése, Óvodavezető Március 25. dokumentálása 6. A terv esetleges módosítása Óvodavezető Szeptember 1. Érvényesség: Felelős: Óvodavezető 4.3. Kerekerdő díj, az ösztönző rendszer működtetése Cél: a Kerekerdő díj odaítélésével értékelni azokat a munkatársainkat, akik a szakmájuk mesterei. A díjat a dolgozók közül minden nevelési évben az adott telephelyen mindkét kategóriában egy-egy dolgozó kaphatja meg. Hatókör: alkalmazotti közösség Azokat a dolgozókat LEHET felterjeszteni a díjra, akik: - legalább 5 éve az óvodában dolgoznak Azokat a dolgozókat NEM LEHET felterjeszteni a díjra, akik: - az eltelt öt évben írásos megrovást kaptak, fegyelmi vétséget követtek el - előző nevelési évben ők kapták meg a díjat A kerekerdő díj két kategóriája: Az év legkiválóbb pedagógusa az év leghatékonyabb munkatárs A kerekerdő-díj átadásának folyamata, az ösztönző rendszer működtetése: Feladat Felelős Határidő 1. A díjazható dolgozók névsorának Vezető május 10. összeállítása, nyilvánosságra hozása Vezetői ajánlás 2. Szavazólapok ( KED. ) elkészítése Helyettesek Május Szavazólapok kiosztása Helyettesek Május Kitöltött szavazólapok begyűjtése, Helyettesek Május 20. szavazatok összesítése 5. A szavazás eredményéről a vezető Helyettesek Május 25. írásban való tájékoztatása a szavazólapok átadása 6. Pedagógus nap keretében a Kerekerdő- díjak, oklevelek ( OKL. ) átadása Vezető Az óvoda közös Pedagógus napján Érvényesség: Felelős: Óvodavezető 17

18 4.4. A pedagógusok együttműködése Cél: A hatékony, jól szervezett munkavégzés érdekében fontos, hogy az óvodában dolgozó pedagógusok rendszeres megbeszélés keretében egyeztessék a következő időszak eseményeit, azok megszervezésének módját, felelősét. A megbeszéléseken lehetőség nyílik a pedagógiai munkában felmerülő nehézségek megbeszélésére, megvitatására. Hatókör: alkalmazotti közösség tagjai Megbeszélések fajtái: Jelenlévők Gyakoriság Dokumentálás (minimum) Csoport óvónői és dajkája negyedévente - Vezető és a helyettesek negyedévente Vezető feljegyzése Vezető és a csoport óvónői Ellenőrzést követően Vezető feljegyzése Vezető/ tagóvoda vezetők és minimum a délelőttös óvónők Havonta (minden hónap első hétfője) Helyettes feljegyzése 4.5. Vezető, pedagógus és nem pedagógus dolgozók teljesítményértékelése, minősítése Teljesítményértékelés Cél:A teljesítményértékelés egyfajta rendszeres visszajelzés a dolgozók számára egyéni teljesítményükről, bizonyos területeken megmutatkozó sikereikről vagy éppen hiányosságaikról. Ez a fajta értékelési rendszer előremozdítja a reális értékelés kialakulását az óvodában, melynek alapja a nyitott véleményalkotás. Az első teljesítményértékelési periódust lezárva arra a következtetésre jutottunk, hogy célunk eléréséhez jobban át kell gondolnunk az értékelők körét. Hatókör:A teljesítményértékelést minden évben az összes dolgozó esetében el kell végezni. /minden olyan dolgozó esetében, akinek munkaviszonya az egy évet meghaladta intézményünkben / Az értékelés és az önértékelés végén az eredmény rávilágít azokra a hiányosságokra, melyek esetében önfejlesztési terv megalkotására van szükség. TÉ.2. A teljesítményértékelési folyamat leírása: 1. Az óvoda összes dolgozójának tájékoztatása a folyamat részletes menetéről 2. Az értékelő kérdőíveket minden dolgozó átolvassa, ha szükségesnek látja, javaslatot tesz bizonyos kérdések módosítására. Feladat Felelős Határidő Vezető Vezető Testületi értekezlet keretében Március 30-ig Ápr Az esetleges módosítások elvégzése Min.fejl.csop.vezető Ápr A kérdőívek TÉ.1. kiosztása az érintett személyeknek, megadott mennyiségben Min. fejl. csoport tagjai Ápr Az értékelő kérdőívek kitöltése / önértékelés és értékelések / 6. A kitöltött értékelések személyenkénti összesítése TÉÖ. 7. Az eredmények megbeszélése / egyénenként / 8. A hiányosságok tekintetében az alkalmazott önfejlesztési tervet készít TÉ.2., melynek tartalmát a vezető ellenőrzi 9. Minden dolgozóról az értékelés alapján a minősítő lap kitöltése Min.Lap Min. fejl. csoport tagjai Máj. 10. Min. fejl. csoport tagjai Vezető értékelt dolgozó Vezető Máj.20. Máj.30. Jun.10. Jun

19 Az értékelés rendje Minden dolgozó esetében az önértékelés megvalósítása az első lépés. A dolgozók egymást is értékelik óvodai egységen belül, a következő formában: VEZETŐ-t : minden dolgozó értékeli PEDAGÓGUS- t : vezető ill. tagóvoda vezető, csoportban dolgozó párja, belső értékelési csoport azon tagja aki az értékelendő személlyel egy telephelyen dolgozik DAJKA értékelése: vezető, tagóvoda vezető, csoportjának óvónői TECHNIKAI ÉS GAZDASÁGI SZEMÉLYZET/óvodatitkár, kertész,karbantartó/ értékelése: vezető ill. helyettes, az adott intézményben dolgozó minőségirányítási csoport tag Az értékelést minden dolgozó esetében az alábbi szempontok alapján végezzük el: a munkakör ellátásához szükséges szakmai ismeretek az ellátottakkal végzett szakmai, gyakorlati munka a munkával kapcsolatos problémafelismerő és megoldó képesség a szakmai munkával kapcsolatos felelősség és hivatástudat a munkavégzéssel kapcsolatos szorgalom, igyekezet egyéb szempontok Vezető beosztású dolgozó esetében az értékelés szempontjai az alábbiakkal egészül ki: a vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala a vezető által irányított szervezeti egység/intézmény kollektívája, a beosztottak munkavégzésének szervezése Az egyes szempontok értékelésekor adható maximális pontszámok a következők: KIEMELKEDŐ minősítés = 3 pont MEGFELELŐ minősítés = 2 pont KEVÉSBÉ MEGFELELŐ minősítés = 1 pont NEM MEGFELELŐ minősítés = 0 pont A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni: KIVÁLÓAN ALKALMAS = % ALKALMAS = % KEVÉSSÉ ALKALMAS = % ALKALMATLAN = 30 % alatt minősítést kap a közalkalmazott. Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő A közalkalmazotti minősítése A minősítés célja: tényeken alapuló átfogó értékelés, mely a közalkalmazott munkaköri feladatainak áttekintése kapcsán rávilágít az elvégzett munka minőségére, személyi tulajdonságok megítélésére és elősegíti a szakmai fejlődést. A minősítésben foglaltak befolyásolják az anyagi és erkölcsi elismerést;-a jutalmazást, kitüntetésre való jelölést. Hatókör: alkalmazotti közösség 19

20 A minősítés folyamatleírása: 1. az éves teljesítményértékelési lapok figyelembevételével az óvodavezető Minősíti a közalkalmazottat a következő esetekben: a várakozási idő csökkentése előtt, kivéve ha a várakozási idő csökkentése kötelező a garantált magasabb összegű illetmény megállapítása előtt a közalkalmazott kérésére közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén címadományozás előtt gyakornoki idő lejárta után 2. a minősítés eredményét a dolgozóval ismertetni kell/ megismerés tényét aláírással igazolni kell/ 3.a dolgozónak egy példányt át kell adni, illetve egy példányt a közalkalmazotti alapnyilvántartóba kell tenni Érvényesség: Felelős: óvodavezető 20

21 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK A Minőségirányítási programot készítette: Kékesi Szilvia óvodavezető Nevelőtestületi közösség elfogadásának ideje: október 19. Nevelőtestületi közösség képviseletében: Polgár Attiláné minőségfejlesztési csoportvezető Alkalmazotti közösség elfogadásának ideje: október 19.. aláírás Alkalmazotti közösség képviseletében: Mészárosné Tömösközy Judit ált. vez. helyettes Szülői szervezet véleményezte: október 19. SZMK/Szülői szervezet képviselője: Gárdainé Oláh Anna. aláírás... aláírás Fenntartóhoz benyújtás ideje: október 30. Fenntartói jóváhagyás Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete.../2009.( ) sz. határozata /... dr. Mester László polgármester Hatálybalépés:. Érvényesség: Határozatlan idő Felülvizsgálat: Törvényi változás, fenntartói rendelkezés, testületi szándék alapján p.h.. óvodavezető 21

22 22

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009.

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Tartalomjegyzék 1. Általános rész...6 1.1 Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztési szempontból...6 1.2 Fenntartói MIP intézményünkre vonatkozó

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2.

ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovi@globonet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁMK Óvodai Intézményegység 5510

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes célja -

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek MUNKÁLTATÓ Név Joggyakorló MUNKAKÖRI LEÍRÁS I.. intézményvezető 1. sz. Függelék MUNKAVÁLLALÓ Név Született Anyja neve Lakcíme Besorolása Közalkalmazotti bértábla szerint: Egyéb juttatások a törvényi szabályozás,

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA Készítette: Hallainé Kis Mária Tartalomjegyzék Oldalszám Általános rész 3 Az intézmény adatai 3 I.

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK OM: 201281 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi és jogszabályi hivatkozások 2.o. II. Az oktatási intézmény adatai 2.o. III. A működés rendje 3.o. IV. Az intézmény szervezeti felépítése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Összeállította: A solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója és Minőségirányítási Team-je

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA 1.sz. melléklet A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Oldal: 1 /63 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Fellegvári Zoltán

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 8. A képzés minőségbiztosítása Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések... 3. Oldal II. Fejezet III. Fejezet IV. Fejezet A Nevelési Tanácsadó

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben