ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2."

Átírás

1 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az óvoda bemutatása, minőségügyi múltja 1.2. A fenntartó elvárásai az óvodával kapcsolatban 1.3. Az óvoda küldetésnyilatkozata 1.4. Óvodánk jövőképe 1.5. Az óvoda minőségpolitikai nyilatkozata 1.6. Óvodánk minőségcéljai 2. AZ ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 2.1. Vezetés elkötelezettsége, felelőssége Jogi szabályzók hozzáférhetőségének, megismerésének biztosítása Stratégiai dokumentumok tervezése A működés rendjének kialakítása, tervezése, működtetése és folyamatos fejlesztése Vezetői ellenőrzés Vezetői értékelés Irányított önértékelés, fejlesztések meghatározása Pedagógusok és vezetők teljesítményértékelése Pedagógiai munkát segítők teljesítményértékelése 2.2. Partnerkapcsolatok irányítása Partnerek azonosítása Partnerek igényeinek mérése, elemzése, fejlesztések meghatározása Kommunikáció a partnerekkel 2.3. Erőforrások irányítása Továbbképzési rendszer működtetése Az óvoda eszközbeszerzésének működtetése 2.4. Nevelési tevékenység folyamatai Csoportok nevelési folyamatának tervezése, értékelése Gyermekek egyéni haladásának tervezése, egyéni fejlődés nyomon követése 2

3 Óvodapedagógusok együttműködése 2.5. Mérés, értékelés Folyamatok értékelése, javítása Az óvoda eredményességégét meghatározó indikátorok azonosítása, felhasználása 3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSAI RENDSZER ÉRTELMEZÉSÉHEZ 3.1. Dokumentációk rendszere 3.2. Alapfogalmak 3.3. Jelölések 3.4. Szabályzatok felépítése 4. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK, ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK PROGRAMJA 5. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE, FELÜLVIZSGÁLATA 6. MELLÉKLETEK 6.1.Az alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyvi kivonata A fenntartói határozat kivonata 3

4 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az óvoda bemutatása, minőségügyi múltja Óvodánk a Dévaványai Általános Művelődési Központ szerves részeként működő intézményegység, augusztus 01. óta.. Négy telephelyből áll, 10 óvodai és 1 bölcsődei csoportot működtet. Az ecsegfalvi óvoda 1 csoportja tagintézményként kapcsolódik hozzánk. Dolgozóink 15 fő óvodapedagógus, 10 fő technikai dolgozó, 2 fő gyermekgondozónő és 1 fő technikai személyzet a bölcsődében. Az ecsegfalvi tagintézménybe 2 fő óvodapedagógus és 2 fő technikai személyzet van. Nevelőtestületünk1999-ben megírta saját Nevelési Programját az Együtt Értük Helyi Óvodai Nevelési Programot. 2000/2001-es tanévben a program felülvizsgálatát és átdolgozását humán szakreferens segítségével elvégeztük, s megkezdtük a felkészülést a minőségfejlesztő munkára ben két fő óvodapedagógus 60 órás tanfolyamot végzett a Minőségbiztosításban használatos módszerek ből ben sikeresen pályáztunk a Comenius 2000 I es számú Intézményi Modell minőségbiztosítási rendszer csoportos kiépítésére /Művészeti és Egyházi iskola / Támogatói szervezet alakult 7 fővel, tagjai között az intézményvezetővel. Az I számú modell lépései alapján feltérképeztük külső, belső intézményképünket, elvégeztük a partnerazonosítást, a partneri igényfelmérést. Az eredményeket elemeztük, értékeltük, a problémákat feltártuk és megoldásukra intézkedési terveket készítettünk. A terveket felülvizsgáltuk, és ahol szükségét láttuk, módosítottuk. Az EFQM modell alapján az intézményi irányított önértékelés eredményeiből elkészítettük az intézmény Kiválóság Modelljét. Az adottságok és eredmények értékelésével a sikeres és fejlesztésre váró területeket sikerült feltérképeznünk. 4

5 A munka során szabályzatok, eljárások és intézkedési tervek készültek, melyek a folyamatosságot, mérhetőséget és az ellenőrizhetőséget biztosítják a minőségi munkához. A Comenius 2000 I-es számú modell záró munkajelentését novemberében elküldtük. A minőségfejlesztés belső igényként, jelentkezett az intézményben. A 7 fős támogató szervezeten kívül valamennyi dolgozó részt vett a minőségi kör kiépítésében. A vezetői elkötelezettség a munka során belső katalizátorként működött. 1.2.A fenntartó elvárásai az óvodával kapcsolatban Önkormányzati minőségirányítási Az óvoda minőségirányítási program elvárásai az óvodától programjának kapcsolódási pontjai Az intézmények működésére a Minőségpolitika, MIR ( vezetés, jogszerűség, törvényszerűség, tervezés) hatékonyság, eredményesség, költség- orientáltság legyen jellemző és erősödjön a tervezés szerepe. Hatékony gazdálkodás. A pedagógiai program felülvizsgálatának elvégzése. Óvodai MIP elkészítése Óvodáztatási igény kielégítése /3-5 év / az iskolaérettség kritériumainak elérésének érdekében. Az intézmények biztosítsák az MIR (partnerkapcsolatok) átjárhatóságot az intézmények között, és elégítsék ki a szülői óvodáztatási beiskoláztatási igényt. A gyermek egyéni tanulási útja MIR (partnerkapcsolatok, nevelés) 5

6 legyen nyomon követhető /óvodától- középiskoláig / A rendszer rugalmas, alkalmazkodó képes legyen. A nevelőtestületek stabilak, innovatívak legyenek. Továbbképzési éves terv készítése. Szakmai sokszínűség megőrzése. Alap eszközellátottság biztosítása A szülők kapjanak tájékoztatást az intézmények által nyújtott szolgáltatásokról és minőségről. Szükséglethez igazodó fejlesztés Együttműködés az egymásra épülő intézmények között Kapcsolattartás fenntartóval, szülővel, patronálóval, kapcsolódó intézményekkel. A pedagógiai értékek mérhetőek legyenek. Partnerközpontú minőségelvű legyen a működés. MIR (mérés, értékelés) Minőségpolitika, MIR (erőforrás) MIR ( partnerkapcsolatok) MIR ( vezetés, nevelés, mérés) Minőségpolitika, MIR A rászoruló gyermekek kapjanak megfelelő segítséget. Kiemelt nevelési célok megvalósítása, integrált foglalkozás a sajátos nevelési igényű gyermekeknek. Hatékony gyermek -és ifjúságvédelem, hátránykompenzáció és prevenció Minőségcélok, MIR(indikátorok) Minőségcélok, MIR ( indikátorok) 6

7 valósuljon meg. Roma esély egyenlőség megteremtése. Hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetése / ingyenes / Balesetvédelem, hibaelhárítás, biztonsági előírások betartása. MIR ( indikátorok, vezetői értékelés, erőforrások) 1.3.Az óvoda küldetésnyilatkozata Azonosulunk Helyi Nevelési Programunk alapelveivel, célkitűzéseivel, feladatrendszerével. Szeretetteljes, nyugodt, családias légkört teremtünk és biztosítunk a gyermekek részére. Elfogadjuk a másságot, a különbözőséget egyénileg és differenciáltan fejlesztjük a gyermekeket. A játék elsődlegességének biztosítása, a játszó gyermek tisztelete alapelvünk. Esztétikumot és szépséget közvetítünk erre törekszünk óvodáink külső-belső képének kialakításánál is. A szülő véleménye fontos számunkra. A család nevelési értékrendjét elfogadjuk, támaszkodunk és építünk rá. Biztosítjuk a megfelelő helyet, időt és eszközt a gyermeki mozgásigény kielégítésére. Olyan erkölcsi, érzelmi értékeket közvetítünk, melyek a szociális kapcsolatok alakulását segítik. Gondot fordítunk a gyermek pozitív személyiségjegyeinek formálására: önállóság, fegyelem, figyelem, kreativitás, szociális érzékenység, érdeklődés. A tapasztalatszerzésre építünk, sokoldalú élmény- és ismeretanyagot nyújtunk. A tanulási folyamatok az iskolásítás elkerülésével, játéktevékenységbe ágyazva valósulnak meg. Az óvónők nyelvi, szociális és viselkedési modellek. 7

8 Tiszteljük, segítjük és megbecsüljük egymást azonos értékrend és elkötelezettség jellemző ránk. Alkalmazkodunk a változó követelményekhez, képesek vagyunk a megújulásra és a folyamatos fejlődésre. 1.4.Óvodánk jövőképe Játék elsődlegességének biztosításával gyermekközpontú óvodaként szeretetteljes, nyugodt, családias légkörben, a másság elfogadásával, a működünk A helyi program megvalósításával, folyamatos értékelésével hosszú távon eredményeket tudunk felmutatni A gyermekek mérése, értékelése a DIFER mérési füzetbe történik. Az óvoda család kapcsolatának javításával az értékrendek közelíteni fognak egymáshoz Szakmailag fejlett, jól együttműködő kollektívává válunk Azonos értékrenddel dolgozó kollektíva működjön a jövőben A kollegiális kapcsolat erősödése, a jobb munkaszervezéssel és feladatmegosztással a dolgozók túlterheltségének csökkentése Személyre szóló nevelési eljárások alkalmazásával, az egyéni képességek fejlesztésének előtérbe kerülése Központi támogatás megnövelésével a várható igények kielégítése Esztétikus, tiszta környezetben neveljük továbbra is a gyermekeket Az óvodák elismertsége nőni fog, a meglévő pozitívumok megőrzésére törekszünk Az óvoda hosszú távon működőképes legyen 1.5. Az óvoda minőségpolitikai nyilatkozata Közösségünk elkötelezi magát a minőségi munka mellett. Minőségen a nevelési programunk hatékony és eredményes megvalósítását értjük, amely elképzelhetetlen a szakszerű és törvényes működési feltételek biztosítása, az óvodapedagógusok célirányos továbbképzése és az intézményi működés folyamatos fejlesztése nélkül. Vállaljuk, hogy az óvodáinkba járó dévaványai és ecsegfalvi gyermekek és valamennyi partnerünk igényét figyelembe véve működtetjük minőségirányítási rendszerünket. 8

9 Arra törekszünk, hogy intézményünk elismertsége partnereink körében folyamatosan javuljon. 1.6.Óvodánk minőségcéljai A partneri igények és elégedettség mérésének eredményei épüljenek be a nevelőmunka folyamatába Sikerkritérium: A tervezés dokumentumaiban nyomon követhetőek az elvárások Megvalósítási időtartam: 3 év A partnerek elégedettek legyenek az intézmény munkájával Sikerkritérium: A partneri elégedettség eredménye 3 év távlatában 80% alá nem kerül. Megvalósítási folyamat időtartama: 3 év A nevelési célok figyelembe vételével készüljenek el az intézmény stratégiai és operatív tervei Sikerkritérium: A továbbképzési tervben, az éves munkatervben, a nevelési tervben nyomon követhetőek a program céljai Megvalósítási folyamat időtartama:2 év Minden gyermek adottságaihoz mérten fejlődjön Sikerkritérium: Az egyéni fejlődés évente kimutatható a DIFER füzetben és az egyéni fejlődési lapon Megvalósítási folyamat időtartama: 1 év Az intézmény humán erőforrás fejlesztése a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítse elő. Sikerkritérium: A szakemberképzés és továbbképzések megfelelnek a program céljainak. Megvalósítási folyamat időtartama:5 év 9

10 Az eszközfejlesztés a program céljainak megfelelően történjen Sikerkritérium: A nevelési program eszközrendszere folyamatosan bővül. Megvalósítási folyamat időtartama:4 év Az intézmény szervezeti kultúrája javuljon Sikerkritérium: A dolgozói klímateszt elégedettségi mutatói emelkednek Megvalósítási folyamat időtartama:3 év Az iskola és óvoda közötti kapcsolattartás szabályozottan történjen Sikerkritérium: Az együttműködési terv megvalósul. Megvalósulási folyamat időtartama:2 év Az óvoda teljes működésének folyamatos ellenőrzésén és értékelésén alapuló fejlesztése valósuljon meg Sikerkritérium: A működés törvényes, szakszerű, jogszerű az indikátoroknak megfelelően. Megvalósítási folyamat időtartama: 3 év 2. AZ ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 2.1. Vezetés elkötelezettsége, felelőssége A vezetés kinyilvánítja elkötelezettségét a minőség iránt. Ennek érdekében működteti az alábbi folyamatokat az óvodában Jogi szabályzók hozzáférhetőségének, megismerésének biztosítása A folyamat célja: Biztosítva legyen, hogy az óvoda működését szabályozó dokumentumok, törvények, rendeletek, határozatok hozzáférhetők legyenek, minden munkatárs ismerje és tartsa be a rá vonatkozó rendelkezéseket. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: A vezetés az alábbi jogszabályok, rendeletek, és törvények alapján működteti négy telephellyel óvodai intézményegységét és 1 ecsegfalvi tagintézményét. Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 1996/137. kormányrendelet 1993 évi LXXIX törvény, a közoktatásról 10

11 1992 évi XXXIII törvény, a közalkalmazottak jogállásáról 1997 évi XXXI törvény, a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról 1993 évi XCIII törvény, a munkavédelemről 138/1992 (X. 08.) Kormányrendelet, a közalkalmazottakról szóló 1992 évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 20/1997 (II. 13.) Kormányrendelet, a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX törvény végrehajtásáról 277/1997 (XII. 22.) Kormányrendelet, a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 11/1994 (VI. 28.) MKM rendelet, a nevelési, oktatási intézmények működéséről 33/1998 (VI. 24.) NM rendelet, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésről évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 32/1997.(XI.5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról 2/2005. (III. 1.) OM rendelet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve kiadásáról 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 105/1999. ( VII. 6. ) Kormányrendelet az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontokról 119/2003. (VIII. 14. ) Kormányrendelet az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról évi XXII. Törvény a munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. Törvény a Közalkalmazottak jogállásáról évi CXXII. Törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról 41/1999. ( X. 13.) OM rendelet a pedagógus-szakvizsga képzési követelményeiről évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 11

12 78/1993. (V.12.) Kormányrendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 2/2004. (I. 15.) FMM- rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól évi LXXV. Törvény a munkaügyi ellenőrzésről évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 78/2003. (XI. 27.) GKM- rendelet a játszótéri eszközök biztonságáról 132/2000. ( VII. 17.) korányrendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről HACCP A működés a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak alapján történik, ami valamennyi telephelyen megtalálható, minden dolgozó számára elérhető a iroda helyiségében. A vezetőség havi rendszerességgel tart megbeszélést az aktuális feladatokról, változásokról. Jogszabályi változásokat a intézményegység vezető ismerteti a munkatársakkal. Munkatársi értekezleten az egész kollektívát érintő, az óvodára vonatkozó aktuális feladatokat ismerteti a vezetőség. Az óvoda, nevelő oktató munkáját érintő feladatokat nevelőtestületi értekezleten ismerteti a vezetőség. A működést szabályozó dokumentumok a központi óvodában és a telephelyeken is megtalálhatók és hozzáférhetők. A folyamat működése érdekében az intézmény stratégiai és működést szabályzó dokumentumainak jegyzéke elkészült. Kapcsolódó dokumentum: Dokumentumjegyzék Az intézmény stratégiai dokumentumainak jegyzéke Stratégiai dokumentumok tervezése A folyamat célja: Az óvoda stratégiai terveinek készítése, felülvizsgálata a munkatársak bevonásával meghatározott időszakonként megtörténjen. A stratégia dokumentumok egymással összhangban legyenek és vegyék figyelembe a partneri igényeket, az önértékelések, valamint a vezetői ellenőrzések, értékelések eredményeit. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: 12

13 Stratégiai dokumentumnak tekintjük az óvodában a nevelési programot, a minőségirányítási programot, benne az óvoda küldetését, jövőképét és minőségpolitikai nyilatkozatát, valamint minőségcéljait. A nevelési programot a nevelőtestület tagjaiból alakult csoportok készítik el, illetve vizsgálják felül, majd óvodavezetőség, vagy a programkészítésre alakult team egymással összhangban szerkeszti össze az elkészült anyagot, és a nevelőtestület elfogadásával válik érvényessé. Az évente vizsgált partneri felmérések eredményeit a minőségfejlesztési team összeveti a nevelési programmal, a küldetéssel, és dönt a módosítás szükségességéről. A minőségirányítási programot a minőségfejlesztési csoport készíti el a partneri elvárások és az önértékelés eredményei alapján. A Minőségirányítási Program az óvoda stratégiai tervezésének szerves része. Megfogalmazza az óvoda minőségpolitikáját, leírja annak minőségirányítási rendszerét. A minőségirányítási rendszer (MIR) kézikönyv formátumban készül el, amelybe már beépülnek az óvoda szabályozott folyamatai és folyamatosan bővíthetők a később elkészülő eljárásokkal. A rendszer jelenleg már működtetett és a programban fejlesztésként meghatározott ütemben elkészülő és bevezetendő új szabályozói és működése biztosítja, hogy óvodánk minőségileg megfelelő szinten működjön, és folyamatosan fejlődjön. A Minőségirányítási Programot először 2004-ben készítette el az óvoda. Elfogadása az alkalmazotti közösség, jóváhagyása a fenntartó hatásköre. A stratégiai dokumentumok felülvizsgálatának időpontja, valamint a módosításra vonatkozó szabály mindkét dokumentum záró rendelkezésében megtalálható. A folyamat működése érdekében fejlesztendő feladatok: Stratégiai dokumentumok tervezése és felülvizsgálata és folyamatos szabályozása PDCA alapján. Kapcsolódó szabályozók: Minőségirányítási program SZMSZ Nevelési program Partnerazonosítási szabályzat Mintavételi szabályzat Irányított önértékelés szabályzat Teljesítményértékelés Szabályzata 13

14 A működés rendjének kialakítása, tervezése, működtetése és folyamatos fejlesztése A folyamat célja: Az óvoda vezetése a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésével és felülvizsgálatával biztosítsa, hogy az intézmény jogszerűen működjön. Nevezze ki a megfelelő hatáskörrel rendelkező minőségügyi vezetőt. Hozza létre a minőségirányítási program működtetéséért felelős teamet, és szabályozza tevékenységüket. Biztosítsa, hogy a működés éves tervezése a stratégiai dokumentumok, az elkészült szabályzók, valamint a partneri igények figyelembe vételével történjen. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: Az ÁMK SZMSZ 2008-ban készült el. Az óvoda működését szabályozó Szervezeti Működési Szabályzatot az intézményegység vezető készíti el. Az SZ M SZ a mindenkori érvényben lévő jogszabályok alapján készül, tartalmazza az intézményegységek jogkörét, alapító okiratát, a hatásköröket. Az SZ M SZ t az alkalmazotti körrel az intézményegység vezető ismerteti, elfogadtatja, felülvizsgálatát, módosítását a vezetés végzi a jogi és törvényi megfelelés szempontjai lapján. Az óvoda minőségirányítási programjának működtetésére a vezető a minőségfejlesztési team tagjait kérte fel. A team vezetőjének és tagjainak hatáskörét, feladatait, működési területét és felelősségi körét a Minőségfejlesztési Munkaterv tartalmazza. Ellenőrzésüket az intézményegység vezető végzi, a munkatervben rögzített felelősségi területek alapján. Az éves pedagógiai munkatervet a vezető a Pedagógiai Program céljait, partneri igényfelmérés eredményeit figyelembe véve készíti. A terv tartalmazza célokat, feladatokat, felelőst és határidőt rendel hozzájuk az értékelés és ellenőrzés módját, és gyakoriságát meghatározza. A nevelőtestület ismertetés után elfogadja, illetve javaslattal él a módosításra. A gazdasági tervezést az ÁMK gazdaságvezető irányításával a vezetés készíti el. Prioritást élveznek a zavartalan működést biztosító elemek a tervezésben, a működés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében. A költségvetést a városi Önkormányzat testülete elé terjeszti az ÁMK vezető megvitatásra és elfogadásra. Az elfogadott költségvetést a nevelőtestületekkel ismerteti a vezetés. A folyamat működésének gyakorlata Éves tervezés az elkészült szabályzók alapján PDCA szerint. E folyamathoz kötődő elkészült és működtetett szabályzat: Minőségfejlesztési szervezeti működési szabályzat (MIPSZ ) Kapcsolódó szabályozók: SZMSZ 14

15 Mintavételi és vizsgálati szabályzat Vezetői ellenőrzés A folyamat célja: Az óvoda vezetése határozza meg, hogy a működéssel kapcsolatban kik, milyen szempontok szerint, milyen módszerrel és milyen gyakorisággal ellenőrizhetnek. Tegye egyértelművé az ellenőrzés során szerzett információk felhasználásának módját, a beavatkozás lépéseit. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: Ellenőrzést végzi Intézmény egység vezető Ellenőrzési Ellenőrzés terület tartalma, szempontjai Intézmény Szakmai működését munkát Tanévet Kiemelt szakmai feladatokat Óvodapedagóg Szakmai Módszere Gyakorisága Eredménye k rögzítése Belső ellenőrzési Évente Írásban szabályzat alapján Az éves munkaterv Évente Írásban és a végzett terv. összehasonlítása Munkaköri leírás és Látogatási Csoportnap usokat munkát, PP feladatai alapján terv, ló egyéni dokumentációt, Teljesítményértéke Teljesítmény értékelőlap felkészültséget, lési Szabályzat értékelési Sza bánásmódot Bályzat Telephelyek Tagóvoda Látogatás, Látogatási Szóban, vezetőit működését, dokumentumellen terv alapján Egyéni légkörét őrzés, beszélgetés, értékelőlap felkészültség Teljesítményértékel felszereltségét, ési szabályzat munkatársi viszonyt 15

16 Telephely Beosztott Szakmai Csoportlátogatás, Teljesítmény Szóban, vezetők óvoda felkészültséget konzultáció, értékelő Értékkelő pedagógusokat dokumentumok Szabályzat lapon Ellenőrzése. alapján Önértékelő teljesítményértékel ő lapon Technikai Előírások Személyes, Teljesítmény Szóban, dolgozókat betartását, esetenkénti értékelő értékelő bánásmódot ellenőrzés Szabályzat lapon alapján A folyamat működése érdekében fejlesztendő feladatok: A vezetői ellenőrzés, a teljesítményértékelési szabályzat felülvizsgálata három évenként a PDCA szerint. Kapcsolódó szabályozók: SZMSZ Nevelési program Minőségirányítási program Éves munkaterv Teljesítményértékelési Szabályzat Vezetői értékelés A folyamat célja: Az óvoda vezetése meghatározott időszakonként, meghatározott szempontok alapján értékelje az óvoda működését. Ismertesse az eredményeket (a partneri elégedettséggel, a küldetés, minőségcélok megvalósulásával, a jogszabályoknak való megfeleléssel kapcsolatban) az alkalmazottakkal, partnerekkel, Jelölje ki az eredmények alapján a fejlesztendő területeket. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: 16

17 Értékelést végzi Értékelés területei Szempontok Módszer Gyakoriság Intézményegység Intézmény Szakmai munka Beszámoló Évente vezető működése stratégia Intézményegység vezető Intézményegység vezető Tanév Elégedettségi mérések A kiemelt nevelési feladatok megvalósítása Partneri igények, eredményei Óvodapedagógusok Szakmai felkészültség csoport légkör bánásmód dokumentáció Beszámoló a telephely vezetők értékelése és a minőségi program célkitűzései alapján. Egyéni beszélgetés látogatás teljesítményérték elő lapok Évente Teljesítményérté kelési szabályzat alapján Intézményegység vezető Technikai dolgozók Előírások betartása munkatársi kapcsolatok bánásmód Egyéni beszélgetés Teljesítményérté kelő lapok Teljesítményérté kelési szabályzat alapján A folyamat működése érdekében fejlesztendő feladatok: Vezetői értékelés jelenlegi gyakorlatának folyamatos felülvizsgálata PDCA logika szerint. Kapcsolódó szabályozók: SZMSZ Pedagógiai, nevelési program Minőségirányítási program Éves munkatervek Mintavételi és vizsgálati szabályzat Vezetői ellenőrzés szabályozása Az intézmény eredményességét mutató indikátorok Teljesítményértékelési Szabályzat Irányított önértékelés, fejlesztések meghatározása A folyamat célja: Az óvoda vezetése vezetői ciklushoz igazodva meghatározott szempontok szerint végezzen önértékelést a szervezet egészére vonatkozóan. Az önértékelés során vegye 17

18 figyelembe a partnerek elégedettsége során elért eredményeket, az óvoda kulcsfolyamatai során elért eredményeket, mutatókat, határozza meg az erősségeket és fejlesztendő területeket, és tegyen intézkedést a javításra. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: Az irányított önértékelést az óvoda az EFQM modell alkalmazásával végzi a partneri igényfelmérések eredményei, valamint a kulcseredmények és mutatók alapján. Az önértékelésben a teljes munkatársi kör részt vesz, melynek területei: Vezetés Emberi erőforrás Stratégia Közvetett partnerkapcsolatok és erőforrások Folyamatok Munkatársi eredmények Közvetlen partneri eredmények Társadalmi hatás eredményei Kulcsfontosságú eredmények A fejlődés és esetleges elmaradások hiányosságok a modell segítségével grafikusan kimutathatók. Az önértékelést az intézmény két évente végzi el. Az irányított önértékelés szabályzatában rögzítette az óvoda az eljárásrendet, a módszert, az érvényességi területet, az önértékelés területeit, felelősségi köröket, valamint a minőségi team által elkészültek az önértékeléshez használt kérdőívek. A szabályzat felülvizsgálatát a minőségi team végzi az eljárásban rögzítettek szerint. E folyamathoz kötődő elkészült és működtetett szabályzat: Irányított önértékelés szabályozása (MIPSZ ) Kapcsolódó szabályozók: Nevelési program Minőségirányítási program Éves munkaterv Mintavételi és vizsgálati szabályzat Vezetői ellenőrzés szabályozása Az óvoda eredményességét mutató indikátorok Teljesítményértékelési Szabályzat 18

19 A pedagógusok és vezetők teljesítményértékelése A folyamat célja. Az intézmény vezetősége meghatározott időszakonként értékelje munkatársak (pedagógusok, vezetők) munkáját (teljesítményét), a teljesítmény értékelés eredménye alapján, az intézmény minőségcéljait figyelembe véve, az egyén számára fejlesztési javaslatot határozzon meg, illetve az egyén munkájának javítása érdekében intézkedéseket tegyen. A pedagógusok teljesítményértékelése vegye figyelembe az érintett gyermekek, tanulók nevelése, oktatása során elért eredményeket, különösen az országos kompetencia alapú mérések eredményeit. A folyamat tartalma: A munkatársak értékelését az intézmény adott szempontok alapján évente végzi. Az igazgató az adott év munkatervébe beépíti a munkatársak értékelésére vonatkozó kiválasztott szempontot(okat), az eljárás lépéseit, felelőseit, időpontjait, majd a munkatervben rögzítettek szerint szeptember 30-ig kihirdeti azokat. Az első értékelés évében, a tanév indításakor (szeptember 30-ig), majd minden értékelést követően, minden dolgozónak átadja a reá irányadó, az adott szemponthoz kapcsolódó teljesítményelvárást. Az intézmény az alábbi szempontokat kritériumokra bontja, majd ez alapján értékelő lapot készít. Ennek az intézményben kifejlesztett eszköznek a segítségével értékeli a vezetők és pedagógusok teljesítményét. Az értékelő eszközök kifejlesztése folyamatosan történik. Minden évben, adott év vizsgálati dokumentumai készülnek el, így három év múlva, az intézményi minőségpolitikát, minőségcélokat fegyelembe véve válik teljessé az eszköztár. Pedagógusok teljesítmény értékelésének szempontjai: o A nevelő-oktató munka tervezése, szervezése o A tanulók egyéni képességeinek fejlesztése o Részvétel a nevelőtestület, munkaközösség munkájában o Részvétel az intézmény kulturális, sport és szabadidős tevékenységének megszervezésében, lebonyolításában o Közreműködés az intézményi dokumentumok elkészítésében o Közreműködés a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában o Képzés, önképzés o Javaslatok, innovációk kidolgozása, pályázatok elkészítésében, megvalósításában való részvétel. o Együttműködés a kollegákkal, szülőkkel, társintézményekkel o A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív, ügyviteli tevékenység 19

20 o Az intézményi szabályzatok előírásainak követése, betartása. o A partnerek elvárásainak való megfelelés Vezetők teljesítményértékelésének szempontjai: o Vezetői felkészültség, kompetenciák birtoklása, és alkalmazása, vezetői példamutatás o Tanügy igazgatási feladatok ellátása. o Humán erőforrás fejlesztése és gazdálkodás. o Nevelési-oktatási folyamtok irányítása, intézményi eredményesség. o Szervezetfejlesztés. o Kapcsolattartás, információ és kommunikáció. o Intézményi minőségfejlesztési célok elérésének segítése o Szakmai együttműködés ösztönzése. o Együttműködés a közvetlen és közvetett partnerekkel Adott évben minden munkatárs azonos szempont(ok) alapján értékelhető, mert így az egyéni teljesítmények mellett az intézményi értékelés is megtörténhet. A megfogalmazott 12 általános szempont közül úgy kell adott évben a szempontokat kiválasztani, hogy 3 éven belül, minden munkatárs, minden szempont szerint értékelésre kerüljön. Amennyiben valamelyik munkatárs, adott évben a reá irányadó teljesítményelvárást nem tudja teljesíteni, azon szempontból a következő évben újra értékelni szükséges. Az általános szempontok mellett minden munkatárs értékelhető reá irányadó speciális szempont szerint is. Az értékelés önértékeléssel és vezetői értékeléssel történik minden évben meghatározott idő alatt. Az értékelést követően egyeztető megbeszélésen közösen dolgozzák ki a fejlesztési javaslatokat, intézkedéseket, melyről írásban kap tájékoztatást az értékelt munkatárs. A folyamathoz kapcsolódó szabályzat: A vezetők, és pedagógusok teljesítményértékelése Kapcsolódó szabályzók: Minőségirányítási program Pedagógiai program Szervezeti és Működési Szabályzat Ellenőrzési terv Munkaköri leírások Házirend Partneri Igényfelmérés szabályozása Intézményi önértékelés szabályozása 20

21 Éves vezetői értékelés Pedagógusok képzése, továbbképzése szabályozás Pedagógusok együttműködése szabályozás 2.2 Partnerkapcsolatok irányítása Partnerek azonosítása A folyamat célja: Szabályozza az intézmény a partnerek azonosításával, partnerképviselők kiválasztásával kapcsolatos folyamatokat. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: Óvodánkban a partnerek azonosítása szabályozottan történik. A partnerképviselők meghatározása, felkérése, igényfelmérésük módja, gyakorisága, határidők és felelősök Partnerazonosítási eljárásban és a Mintavételi Szabályzatban rögzítettek. Módosítás és aktualizálás a minőségirányítási program működtetésével megbízott team feladata. E folyamathoz kötődő elkészült és működtetett szabályzat: Partnerazonosítási szabályzat (MIPSZ ) Kapcsolódó szabályozók: Nevelési program Minőségirányítási program Éves munkaterv Mintavételi és vizsgálati szabályzat Partnerek igényeinek mérése, elemzése, fejlesztések meghatározása A folyamat célja: Az óvoda meghatározott rend szerint vizsgálja meg a közvetlen és közvetett partnerek elégedettségét és igényeit. Fel kell tárni az elégedettség okait és az abból következő lehetőségeket a javításra. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: Óvodánkban a partnerek igényeinek mérése, elemzése, fejlesztésének meghatározása a Mintavételi táblázat alapján, szabályozottan történi. A táblázat tartalmazza a partner megnevezését, a minta nagyságát, az igényfelmérés módszerét és gyakoriságát. A team javaslatot tesz a mintavételi táblázatban szereplő adatokra, dönt az időközi szabályzatmódosítás szükségességéről. E folyamathoz kötődő elkészült és működtetett szabályzat: 21

22 Mintavételi és vizsgálati szabályzat (MIPSZ ) Kapcsolódó szabályozók: Nevelési program Minőségirányítási program Éves munkaterv Partnerazonosítási szabályzat Kommunikáció a partnerekkel A folyamat célja: Az óvoda határozza meg közvetlen és közvetett partnerekkel kapcsolatos kommunikáció tartalmát, formáját és az informálás rendjét. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: Az óvoda minőségfejlesztő munkájának eredményeit, lépéseit az igényfelmérés mutatóit és a meghozott intézkedéseket a partneri körben nyilvánosságra hozza. Tagóvodákban a szülők hozzáférhetnek a minőségfejlesztő munka dokumentumaihoz, a fenntartót a vezető folyamatosan tájékoztatja írásban és szóban, a többi partnert írásban tájékoztatjuk Tájékoztatást kapja Szülő Fenntartó Iskola Családsegítő Tájékoztatást adja Csoportvezető óvónők telephelyvezető Intézményegység vezető Csoportvezető Intézményegység vezető Team vezető Csoportvezető intézményegység Tájékoztatás tartalma A gyermekeket érintő tájékoztatás. Az óvoda életével kapcsolatos tájékoztatás. Az Óvoda Nevelési Programja, minőségcélok. Intézményegység működése, nevelő oktató munka Erőforrás és tárgyi felszereltség, minőségcélok. Beiskolázási adatok Gyermekek fejlesztése Együttműködési lépések, minőségcélok. Szociálisan hátrányos Tájékoztatás módja Szülői értekezlet Hírlevél Faliújság Közvetlen szóbeli tájékoztatás Óvodai újság Szóban, írásban Beszámoló Adatszolgáltatás Szóban, írásban Adatszolgáltatás közös konferencia írásban Jellemzés Közös fórum Tájékoztatás gyakorisága Évente 2-3 alkalommal esetenkénti szabályzat szerint Évente Esetenként Szabályzat szerint Évente Esetenként Szabályzat szerint Esetenként 22

23 Védőnők és Gyermekorvosi Szolgálat vezető Intézményegység vezető Csoportvezető óvónők Team vezető helyzetű gyermekek óvodai fejlődése Gyermeklétszám Születési adatok Az óvoda egészségnevelő tevékenysége esetmegbeszélés Adatszolgáltatás Tájékoztatás Közös fórum írásban Esetenkénti Szabályzat szerint Dolgozók Intézményegység vezető Telephely vezető Team vezető Az intézmény feladatai Dolgozókat érintő információk Aktualitások Minőségcélok. Vezetői értekezlet Munkatársi értekezlet Nevelőtestületi értekezlet Hírlevél telefon Havonta Évente 2-3 alkalommal Évente 2-3 alkalommal Alkalomszerűen Szabályzat szerint A fentieken kívül a következő tevékenységekkel segítjük óvodánk ismertté tételét, közvetlen társadalmi elismertségének javulását: Óvodai Újságot jelentetünk meg már évek óta. Az újság a szülőket tájékoztatja az óvodai életről, problémákat vet fel és megoldásokat, tanácsot ad. Partnereink nagyobb betekintést nyerhetnek az óvoda életébe. Az óvoda Hétszínvirág alapítványa színvonalas bált rendez egy- két évenként. Helyi Nevelési Programunkat valamennyi partnerünknek eljuttattuk. Kistérségi pedagógiai konferenciák, továbbképzések alkalmával a résztvevők közötti információcsere. Van Internet hozzáférésünk és honlapunk. Intézményi dolgozók és a gyermekek részt vesznek városi szintű rendezvényeken A városi újságban hírt adunk óvodánkat érintő jelentősebb eseményekről. Kapcsolódó szabályozók: SZMSZ Nevelési program Mintavételi és igényfelmérési szabályzat A folyamat működése érdekében az információ átadást, az informálódás rendjét kidolgoztuk Kapcsolódó dokumentum: Mellékletben az információ átadás táblázata 2.3. Erőforrások irányítása 23

24 A folyamat célja, hogy a vezetés a nevelési program és minőségirányítási program céljainak figyelembe vételével biztosítsa a szükséges erőforrásokat. Fejlessze továbbképzéseken az óvoda alkalmazottainak kompetenciáját, és szerezze be a célok megvalósítását elősegítő eszközöket Továbbképzési rendszer működtetése A folyamat célja: Az óvodában dolgozó munkatársak (pedagógusok és nem pedagógusok) és az óvoda működésében meghatározó szerepet betöltő szervezetek ( SZMK) belső és külső képzése tervezetten, meghatározott rend szerint működjön. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: Az óvodapedagógusok továbbképzési tervét az intézményegység vezető a telephelyvezetők segítségével készíti el. Szempontok: a pedagógusok innovatív elképzelései, a pedagógiai program cél és feladatrendszere, az óvoda érdekének szem előtt tartása, minőségfejlesztő tevékenység, továbbképzésre fordítható anyagi keret. Ütemezésnél a dolgozók igényét, és az aktuális feladatokat figyelembe veszik. A vezetés biztosítja a pedagógusok számára továbbképzésekhez, előadások részvételéhez a szükséges erőforrásokat, /utazás, útiköltség, részvételi díj / és erkölcsi támogatást, elismerést. A dolgozók képzése, ismereteik felelevenítése és törvényi előírások betartása érdekében évente munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatást tart a megbízott felelős. A dolgozókra nézve az oktatás kötelező érvényű. Évente megjelenő Óvodai újságunk anyaga a szülők sokoldalú ismeretbővítését segíti. A pedagógiai programunk a szülők rendelkezésére áll valamennyi telephelyen. Kapcsolódó szabályozók, dokumentumok: SZMSZ Nevelési program Minőségirányítási program Éves munkaterv Intézkedési tervek Mintavételi és igényfelmérési szabályzat Továbbképzési program Beiskolázási terv A partnerek informálásának rendje A folyamat működése érdekében fejlesztendő feladatok: A továbbképzés rendjének kialakítása. 24

25 Az óvoda eszközbeszerzésének működtetése A folyamat célja Az óvoda vezetése, a fenntartó önkormányzat költségvetési előirányzati lehetőségeit, a törvényi szabályzókat, valamint a lehetőségeket, saját erőforrásait figyelembe véve küldetésével összhangban határozza meg az erőforrások biztosításának prioritását. Tegye nyilvánvalóvá, hogy a közös vagyon, infrastruktúra, eszközök megóvása, gazdaságos felhasználása minden alkalmazott, és óvoda szolgáltatatását igénybe vevő más partner felelőssége. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: A telephelyek nevelőtestülete összeállítja eszközigényét, melyet a vezetőség felülvizsgál, majd a költségvetési lehetőségeket figyelembe véve felállítja a prioritást. Az intézményegység vezető a pályázati lehetőségek kihasználásával is bővíti az erőforrást az eszközfejlesztésre. A karbantartási munkák munkavédelmi szemle során kerülnek meghatározásra, melyen részt vesz az intézményegység vezető, munkavédelmi felelős, önkormányzati szakember, telephelyvezetője. A szemle során megállapított munkafolyamatok prioritási sorrendbe valósulnak meg, hogy az óvoda működési feltétele biztosítva legyen. Meghatározzuk a munkálatok végrehajtásának sorrendjét, idejét, melyet irányít és ellenőriz a telephelyvezetője, illetve intézményegység vezető. Kapcsolódó szabályozók, dokumentumok: SZMSZ Házirend Nevelési program Minőségirányítási program Mintavételi és vizsgálati szabályzat Éves munkaterv Intézkedési tervek Éves költségvetési terv Eszközfejlesztési terv Balesetvédelmi Szabályzat Munkavédelmi Szabályzat Érintésvédelem HCCP szabályzat 25

26 A folyamat működése érdekében fejlesztendő feladatok: Az eszközfejlesztés megvalósítása a szabályzók és a PDCA logika alapján Nevelési tevékenység folyamatai Csoportok nevelési folyamatának tervezése, értékelése A folyamat célja: A csoportok nevelési folyamatának tervezése, végrehajtása, és értékelése a nevelési program céljainak, az éves munkatervnek az elfogadott minőségcéloknak megfelelően történjen. Vegye figyelembe a partneri igényeket és elvárásokat. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: A csoportok nevelési folyamatának tervezése csoportnaplóban történik. A naplót a csoportvezető óvónő vezeti. A Pedagógiai Program adott korcsoportra kiírt nevelési feladatait két fél évre bontja, írásban rögzíti. A féléves tervet heti, illetve napi lebontásban valósítja meg, a naplóban a lépéseket rögzíti. Az értékelés az első és második félév végén történik. Szempontjai: elért eredmények, kitűzött célok megvalósítása, a gyermekcsoport és a gyermekek egyéni fejlődése. A tervezésnél és értékelésnél egyaránt figyelembe veszi a kiemelt nevelési területeket, a partneri igények megfelelő módon szerepelnek a nevelési folyamatban, a minőségi célok beépülnek, hogy megvalósuljanak a napi gyakorlatban. Kapcsolódó szabályozók, dokumentumok: Nevelési program Minőségirányítási program Éves munkaterv A gyermekek egyéni fejlesztésének dokumentumai Mintavételi és vizsgálati szabályzat Vezetői ellenőrzés Vezetői értékelés Irányított önértékelés Az óvoda eredményességét mutató indikátorok A folyamat működésének gyakorlata: A csoportok tervezési, értékelési folyamatának átgondolása a PDCA alapján történik A gyermekek egyéni haladásának tervezése, egyéni fejlődés nyomon követése A folyamat célja: A nevelőtestület meghatározza a gyermekek egyéni fejlődésének megfigyelésére alkalmas szempontokat, kidolgozza, és folyamatosan fejleszti azt a dokumentumot, amelynek bejegyzéseit figyelembe véve nyomon követhető a gyermekek 26

27 egyéni fejlődése, és információként szolgálhat pedagógusnak és szülőnek egyaránt a fejlesztési feladatok meghatározásához, megvalósításához. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: A gyermekek egyéni fejlődését óvodába lépéstől az iskolakezdésig nyomon követjük a DIFER mérési füzetbe és az egyéni fejlesztési lapon. A méréseket kétszer végezzük el középső és nagycsoportban 1-1 alakalommal. Kiscsoportban beilleszkedési mutatókat rögzítünk. A fentiek alapján a fejlesztendő területeket meghatározzuk, és az egyéni fejlődési lapon rögzítjük. A mérés az alapkészségekre terjed ki, az eredmények a fejlődési mutatókban nyomon követhetőek. A gyermek iskolába lépéskor magával viszi a mérési füzetét. A volt csoportvezető óvónő tájékozódik az első osztályos pedagógusnál a gyermek iskolai fejlődéséről Kapcsolódó szabályozók, dokumentumok: Nevelési program DIFER füzet Egyéni fejlődési lapok A csoportok nevelési terve Csoportok nevelési folyamatának értékelése Vezetői ellenőrzés Vezetői értékelés Irányított önértékelés Az óvoda eredményességét mutató indikátorok A folyamat működése érdekében fejlesztendő feladatok: Az egyéni fejlesztés folyamatának átgondolása, eljárás leírása, eszközök áttekintése Munkaközösségek, minőségi körök működése A folyamat célja: A nevelési folyamat eredményessége érdekében az óvodapedagógusok működjenek együtt, adják át egymásnak tapasztalataikat. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: A nevelőtestületi értekezleten az éves munkatervvel szinkronban történik a munkaközösségek működésének meghatározása. 27

28 A munkaközösségek minden évben megújulnak, számuk, és a taglétszám változik. Önkéntes alapon szerveződnek, választanak vezetőt, akinek irányításával elkészítik az éves munkatervüket, meghatározzák a felelősöket, a feladatokat az éves vezetői munkaterv alapján. A folyamat működése érdekében fejlesztendő feladatok: A munkaközösségek a stratégiai céloknak megfelelően működjenek 2.4. Mérés, értékelés Folyamatok értékelése, javítása A folyamat célja: Az óvoda bizonyos időközönként vizsgálja felül minőségügyi szabályozásait. Gondolja át a vezetés, hogy a minőségirányítási programban leírt, működtetett folyamatok mennyire felelnek meg a szabályozásnak. Az alkalmazott folyamatok mennyire hatékonyak, célszerűek, mennyire segítik az óvoda céljainak megvalósulását. A belső értékelések támogassák a fejlesztést, a hiba felismerését és javítását, a prevenciót. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: Az óvoda elkészült minőségügyi szabályozásaiba beépült a szabályozás felülvizsgálata, módosításának feltételei. Ennek megfelelően a támogató szervezet irányításával időközönként megtörténik a folyamatok szabályozásának továbbfejlesztése a működtetett gyakorlat szerint. A folyamat működése érdekében fejlesztendő feladatok: A minőségirányítási programban meghatározott és szabályozott folyamatok belső értékelési folyamatának leírása Az óvoda eredményességégét meghatározó indikátorok azonosítása, felhasználása A folyamat célja: Az óvoda a minőségirányítási programban leírt folyamatok és tevékenységek ellenőrzésére és a partneri igények, és elégedettség mérésének eredményeire alapozva alakítsa ki indikátorrendszerét, amelynek keretében adatgyűjtést, adatfeldolgozást és adatelemzést végez. Az indikátorrendszer illeszkedjen a jogszabályokhoz, a fenntartói elvárásokhoz, országos értékelési trendekhez. Terjedjen ki a szakmai és törvényességi működésre, a partneri elégedettségre, elégedetlenségre és a partneri igényeknek megfelelő működés teljesítésére, az erőforrások fejlesztésére, a szervezeti kultúra fejlesztésére, és a minőségirányítási programban meghatározott folyamatok fejlesztésre. Az óvoda a gyűjtött adatokat használja az intézmény értékelése (irányított önértékelés, vezetői értékelés, folyamatok értékelése) és fejlesztések meghatározása során. Az óvoda jelenlegi gyakorlata: Az óvoda indikátorainak kidolgozása folyamatban van, figyelembe veszi ÖMIP 29. oldalon felsorolt mutatókat. 28

29 A folyamat működése érdekében fejlesztendő feladatok: Indikátorok, mutatók azonosítása szakszerű felhasználása az intézményértékelés során. 3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSAI RENDSZER ÉRTELMEZÉSÉHEZ 3.1. Dokumentációk rendszere 1. SZINT JOGI SZABÁLYOZÁS SZINTJE Pl: Közoktatási törvény, Kjt., OM rendeletek, önkormányzati rendeletek 2. SZINT ALAPDOKUMENTUMOK SZINTJE Pl: alapító okirat, Nevelési program, Minőségirányítási program stb. 3. SZINT FŐ SZABÁlYOZÓ DOKUMENTUMOK SZINJE Pl: SZMSZ, Házirend, eljárások, szabályzatok stb. 4. SZINT RÉSZTERÜLETEK SZABÁLYOZÁSÁNAK SZINTJE Pl: eljárások, szabályozások stb. 5. SZINT MUNKAUTASÍTÁSOK SZINTJE Pl: vezetői utasítások, munkavédelmi utasítás stb. 6. SZINT BIZONYLATOK SZINTJE Pl: jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, feljegyzések, mérési eredmények stb Alapfogalmak Küldetésnyilatkozat ( jövőkép, hitvallás) Az óvoda pedagógiai céljainak megfelelő, abból következő, ugyanakkor a partnerek igényeire alapozott, tömör megfogalmazású dokumentum, amely minden érdekelt fél ( szakember, laikus) számára világossá teszi a közösen vállalt, megvalósítandó legfontosabb feladatokat. ( miért vagyunk, mit vállalunk, illetve milyenné szeretnénk válni ) 29

30 Minőségpolitika Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által kinyilvánított általános szándékai és irányvonala rendszerint rövid vagy középtávra fogalmazva. (Hogyan valósítja meg, mit tesz a küldetés, jövőkép megvalósulása érdekében.) Minőségirányítás Koordinált tevékenységek egy szervezet vezetésére és ellenőrzésére a minőség szempontjából Minőségbiztosítás A minőségirányítás része, amelynek középpontjában a bizalomkeltés áll a minőségi követelmények teljesülése iránt. (a törvényben a minőségbiztosítás fogalom helyett minőségpolitika szerepel!) Minőségfejlesztés Az intézményegységen belüli műveletek, tevékenységek és folyamatok eredményességének és hatékonyságának növelése az óvoda és a partnerek igényeinek mind teljesebb kielégítése és a partnerek elégedettségének növelése érdekében. Minőségirányítási rendszer Rendszer a minőségpolitika és a minőségcélok megfogalmazásához és eléréséhez. Minőségcél A minőséggel kapcsolatos valami, amire törekednek, vagy amit el kívánnak érni. (Alapuljon a szervezet minőségpolitikáján! ) Ki lehet tűzni stratégiai, vezetési, operatív szinten. Legyen konkrét, számszerűsített, elérhető! Folyamat A tevékenységek olyan rendszere, amely erőforrásokat használ ahhoz, hogy a bemeneteket kimenetekké alakítson, miközben értéket növel. ( hozzáadott érték) Folyamatszabályozás A folyamat változékonyságainak csökkentése a követelmények megbízható teljesítésének céljából. Ennek eléréséhez a változékonyságok okainak feltárása és megszüntetésére van szükség. A folyamatszabályozás a sikeres gyakorlat, a bevált módszerek standartizálásával, a folyamat lépéseinek, szereplőinek és felelőseinek megállapításával elősegíti a működés javulását és a munkatársak bevonását. Eljárás Egy tevékenység vagy folyamat elvégzésének előírt módja. Olyan szabályozó dokumentum, amely egy folyamatot szabályoz, és egymás mellé rendeli a folyamaton belüli részfolyamatokat, elletve tevékenységeket valamint az értük való felelőst. 30

31 Dokumentum Minőségre kiható tartalommal rendelkező, a szabályokat, előírásokat, követelményeket tartalmazó, tetszőleges adathordozón rögzített információ ( szöveg, rajz, ábra stb.), ami valamilyen cselekvést a jövőre vonatkozóan meghatároz. ( pl. kitöltetlen kérdőív) Bizonylat Tetszőlegesen rögzített információ, amely valamilyen mennyiséget, vagy minőséget vagy valamely tevékenység megtörténtét rögzíti és bizonyítja. ( pl. kitöltött kérdőív) Sikerkritérium Valamely tevékenység, vagy feladat elvégzéséhez kötött mérőszám vagy feltétel, melynek elérésével sikeresnek tekintjük a kapott eredményt Jelölések MIP Minőségirányítási program HOP Helyi nevelési program MIPO Minőségpolitika MIR Minőségirányítási rendszer MIPSZ 1. Minőségügyi szabályzat, ahol a szám a MIP fejezetét jelöli MIPSZ Minőségügyi eljárás, ahol az első szám a MIP fejezetének számát, a másik kettő az alfejezetszámot jelöli. MIPDOK /1. Minőségügyi dokumentum, ahol az első szám a MIP fejezetének számát, a másik kettő az alfejezetszámot, a per utáni szám pedig az eljáráshoz kapcsolódó dokumentum sorszámát jelöli. 31

32 3.4 Szabályzatok felépítése Az óvoda minőségirányítási programjához csatlakoznak a dokumentációs rendszer egyéb elemei ( 3.1.), így a minőségügyi szabályzatok, eljárások. Ezek értelmezéséhez nyújt a táblázat segítséget. 1. Cél Arra utal, hogy adott folyamat hogyan és mivel járul hozzá a minőség biztosításához, mely problémákat kell a segítségével megoldani. 2. Érvényességi terület Mely szakterületre érvényes a szabályozás. 3. Felelősségi körök A feladatok végrehajtásáért felelősök munkakörök alapján és feladataik megjelölése. 4. Fogalom A szabályzattal kapcsolatos fogalmak értelmezéséhez ad meghatározások segítséget. 5. Eljárás Szabályozott folyamat leírása, annak meghatározása, hogy kinek, mikor, és mit kell tennie.(itt sem neveket írunk, hanem a felelős munkaköröket) 6.Kapcsolódó Felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyek szükségesek a dokumentumok, szabályzat működtetéséhez. feljegyzések 4. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK, ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK PROGRAMJA Feladat Felelős Határidő Dokumentumkezelési szabályzat Minőségügyi vezető Megvalósult felülvizsgálata és folyamatos működtetése. Indikátorok, mutatók azonosítása Minőségügyi vezető szakszerű felhasználása az intézményértékelés során. Vezetés elkötelezettsége folyamatának szabályozása, bevezetése: Intézményegység vezető Elkészült a szabályzat 32

33 A stratégiai tervezés folyamatának szabályozása PDCA szerint. A vezetői ellenőrzés szabályozása PDCA szerint. Vezetői értékelés szabályozása PDCA alapján. Irányított önértékelés folyamatának Minőségügyi vezető Elkészült szabályzat működtetése szerint Az informálás rendjének kidolgozása Intézményegység vezető Elkészült Partnerkapcsolatok folyamatának működtetése Nevelés folyamatának átdolgozása, bevezetése: A csoportok tervezési, értékelési folyamatának átgondolása a PDCA alapján. Az egyéni fejlesztés folyamatának átgondolása, eszközeinek áttekintése. Minőségügyi vezető Elkészült szabályzat szerint Intézményegység vezető 2009-re elkészült Erőforrások irányítása folyamat kidolgozása, működtetése: A továbbképzés rendjének kialakítása, illetve a szabályzók kiterjesztése az óvoda teljes munkatársi körére, Az eszközfejlesztés folyamatának leírása PDCA logika alapján. Elkészült szabályozások folyamatos működtetése A minőségirányítási programban meghatározott és szabályozott folyamatok belső értékelési Intézményegység vezető Minőségügyi vezető Minőségügyi vezető december Folyamatos Folyamatos 33

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovi@globonet.hu Minőségirányítási program IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Jóváhagyta:

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE KEREKERDŐ ÓVODA 1183. Budapest, Attila utca 9. Tel.: 292-55-17, e-mail: kerekerdo@enternet.hu ikt.szám: /206-228/2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Megrendelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009.

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Tartalomjegyzék 1. Általános rész...6 1.1 Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztési szempontból...6 1.2 Fenntartói MIP intézményünkre vonatkozó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 200930 Készítette: Czenéné Balla Katalin igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Oldal: 1 /63 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Fellegvári Zoltán

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Vida Eszter óvodavezető 2015. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések...1.o Az Óvoda alapadatai 2.o

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben