MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány használója : Szabó László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2 Tartalomjegyzék Bevezető Fenntartói elvárások és minőségpolitika Intézményi minőségpolitika Az intézmény küldetésnyilatkozata Minőségpolitikai nyilatkozat Az intézmény bemutatása Az intézményi minőségpolitika A minőség fejlesztés során elérendő célok Helyzetelemzés Az intézmény jelenlegi minőségfejlesztési rendszere Intézményvezetés Humán erőforrások biztosítása és fejlesztése A minőségfejlesztési szervezet működtetése Jövőkép A vezetés felelőssége Döntéshozatali mechanizmus Szervezeti kommunikáció (belső kapcsolattartás) Elismerés, támogatás Felelősségi körök, hatáskörök Tervezés, szervezés célok megfogalmazása Feladatok kijelölése Erőforrások biztosítása Emberi erőforrások A személyi feltételek megteremtése az igazgató felelőssége Munkakörnyezet Ellenőrzés, elemzés Vezetői ellenőrzés (szervezeti hatékonyság ellenőrzése) Kiemelt vezetői feladatnak tekintjük A vezetés közvetlen feladatai Minőségügyi ellenőrzés A munkatársak munkájának ellenőrzése Eltérések kezelése Vezetői értékelés (szervezeti hatékonyság értékelése) Intézményértékelés Intézményi önértékelés (irányított önértékelés) Nevelő oktató tevékenység értékelése Intézményünk kulcsfolyamatainak leltára és leírása A pedagógiai program módosításának folyamata Éves tervezés Vezetői ellenőrzés Irányított önértékelés Az intézmény működésének éves értékelése Partnerkapcsolatok működtetése Partneri igény és elégedettség mérése Panaszkezelés A tanulók beiskolázása, beíratása Emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése Munkatársak kiválasztása és betanulása A pedagógiai munkát segítő munkatárs álláshelyek betöltésének folyamata A belső értékelési rendszer működtetése Ösztönző rendszer működtetése Az intézmény működtetése Gazdasági erőforrások biztosítása Egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények Adminisztráció, információs rendszer Nevelés, oktatás Oktatási struktúra tervezése Mérés, elemzés, javítás Az ellenőrzés területei Belső értékelés (audit) Záró rendelkezések Az IMIP működtetése, érvényessége, felülvizsgálata / 36

3 BEVEZETŐ A hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény törekvése, hogy önálló minőségirányítási rendszert kíván épít ki, működtet és fejleszt annak érdekében, hogy működését a folyamatosan változó körülményekhez, az intézményhasználók elvárásaihoz és az érvényben lévő jogszabályokhoz igazítsa. Nevelőközösségünk megismerte a Comenius minőségirányítási program lényegét, tapasztalatokat szereztünk az intézményi I. modell kiépítésében. A nevelőközösség meggyőződése az, hogy az értékeit vesztő társadalmunk egyensúlyát az alapvető kompetenciák, emberi értékek ápolása által lehet és szükséges megőrizni. Ez pedig együtt jár a közoktatási intézmények szerepének erősítésével, a partnerközpontú működéssel, és a növendékek, a szülők, az alkalmazottak és a fenntartó elégedettsége estén valósulhat meg. Az alábbiakban kidolgozott program a következő évek szakmai minőségének, a folyamatos igény, elégedettség és elégedetlenség mérésének ad kereteket. Bízunk abban, hogy iskolánk hagyományai, a nevelőtestület szakmai munkája, kapcsolataink erősebbé válnak a minőségfejlesztő munkánk, partnereink jó szándékú, ugyanakkor kritikus visszajelzései által. Hajdúszoboszló, szeptember 1. Szoboszlainé Kádár Anikó igazgató 3/ 36

4 1. Fenntartói elvárások és minőségpolitika: Az intézményre vonatkozó elvárások, minőségcélok: jogszerű, hatékony működés tervezés és eredményesség erősödése a növendékeink fejlődését folyamatosan segítő nevelés oktatás hiányzás felügyelete tanulók nyomon követése a művészeti oktatás következő állomásain sokszínűség, változásokhoz való alkalmazkodás stabil, innovatív nevelőtestület szülők, tanulók korrekt tájékoztatása (milyen szolgáltatást biztosít az iskola) a hozzáadott pedagógiai érték mérése, értékelése partner központú működés lemorzsolódást csökkentő módszerek elterjesztése konfliktusok kezelése, tolerancia fejlesztése 2. Intézményi minőségpolitika 2.1. Az intézmény küldetésnyilatkozata Az iskola egészére kiható közös, általános fejlesztési követelmények teljesítése mellett törekszünk: mindenki számára lehetőséget biztosítani a zene, tánc, és képzőművészeti, műveltség elérésére, a tehetséges tanulók továbbtanulásra történő felkészítésével, boldog gyermekkort teremteni, hogy tanulóink társas életre képes, kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak akaraterő fejlesztése, célszerű cselekvésre csak törhetetlen akaratú emberek képesek óvni a fokozódó követelmények nyomán gyakran fellépő káros hatásoktól, mint az önbizalom, önbecsülés vesztéstől, a túlzott szorongástól, az elbizonytalanodástól ismerje meg minden növendékünk önmagát, fedezze fel tehetségét, de korlátait is, keltsük fel és tartsuk ébren az ismeretszerzési vágyat, a gyermek a benne rejlő lehetőségekkel összhangban tudja megvalósítani önmagát, ennek elérése érdekében folyamatos együttműködést alakítunk ki a gyermek (családja, környezete) és az intézmény között A gyermekszereteten alapuló, a gyermek személyiségét, jogait tiszteletben tartó gyermekközpontú pedagógiai gyakorlat. Célunk olyan művészetoktatási műhelyek működtetése, amelyek naprakész, a társadalmi igényeknek megfelelő művészeti ismereteket nyújtanak, a tanulók képességeinek kibontakoztatásával, tehetséggondozással, a hátrányok leküzdésével egyenlő lehetőségeket biztosítanak az európai és nemzeti műveltség alapjainak elsajátításához, a továbbtanuláshoz, a társadalomba való beilleszkedéshez, pozitív jövőkép és az egész életen át való tanulás igényének kialakításához. 4/ 36

5 2.11. Minőségpolitikai nyilatkozat A Szabó László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény célja, hogy szolgáltatásaival növendékei, a növendékek hozzátartozói és valamennyi partnere elégedett legyen. A kiváló minőség megvalósítását a nevelőtestület és a beiskolázásban érintett családok hatékony együttműködésével és a szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztésével kívánja biztosítani. A minőségcélok megvalósítása érdekében vállaljuk, hogy: folyamatosan biztosítjuk a rendelkezésünkre álló források hatékony felhasználását, olyan munkakörülményeket biztosítunk, hogy a munkatársaink tudásuk legjavát adják empátiával és felelős pedagógiai hozzáállással a mindennapi tevékenységük során, tág teret biztosítunk a minőségjavító kezdeményezések tudatosítására és elfogadtatására a munkatársainkkal, munkánkra a közösen megfogalmazott előírások betartása fontos és nélkülözhetetlen kritérium, folyamatosan értékeljük és javító tevékenységünk során hasznosítjuk partnereink visszajelzéseit, biztosítjuk a gyermeki jogok érvényesülését. A fenti célok folyamatos teljesítése érdekében iskolánk minőségirányítási rendszer kiépítésén munkálkodik, illetve alkalmazza a folyamatos minőségjavítás eszközeit, módszereit, melyet az elfogadó nyilatkozatban az intézmény valamennyi munkatársa megerősített Az intézmény bemutatása: A Szabó László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szeptemberében alakult Hajdúszoboszlón. Intézményünk a város első alapítványi fenntartású intézménye. Az alapításkor fontos szerepet játszott a művészeti nevelés iránti lakossági igény, a város művészeti hagyományainak tisztelete, továbbörökítésének felvállalása. Az iskola a Bárdos Lajos Általános Iskolában működik, de attól független fenntartói, gazdasági önállósággal bír. Az épületet a város önkormányzata térítésmentesen bocsátotta a rendelkezésünkre. Az anyaiskolával közösen/ ahol emelt szintű ének zene oktatás folyik/ egy komplex művészeti oktatás és nevelés otthonává válhatott a két intézmény. Az alapítás óta működő tanszakainkon tánc képzőművészet 10 éve folyamatos és kiegyensúlyozott munka folyik. A minősítési eljárásban intézményünk kiváló fokozatot kapott 2008 ban. Az iskolában tanító tanárok szakmájuk iránt elhivatottak, szakterületükön szerteágazó munkát folytatnak. Mindannyian hiszünk abban, hogy a művészetoktatás a személyiségformálás fontos szegmense, amely egyben megalapozza a gyermekek esztétikai szemléletét, kommunikációs képességeit. A rendszeresen átélt pozitív élmények az egészséges lelki fejlődéshez is hozzájárulnak. 5/ 36

6 Az intézményünkben folyó színvonalas munka legfőbb mutatói: a kiegyensúlyozott tanulói létszám, a tanszaki versenyeken elért nemzetközi, országos és megyei versenyek eredményei, a felszabadultabb tanár diák viszony pozitívumai, az alkotói légkör hatékonysága. Az iskola eddigi tíz éves történetének fontos momentuma, hogy a város kulturális életének nemcsak résztvevői, de formálói is lettünk. A számtalan fellépés, kiállítás, táncház, táncbemutató szerves része Hajdúszoboszló művészeti életének. Az intézmény működtetésének alapvető jogszabályi háttere: évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.) A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI.8) MKM rendelet, Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 32/1999. (VIII.18.) OM rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet, 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 3/2002. (II. 15.) OM rendelet A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 2.3 Az intézményi minőségpolitika elsősorban stratégiai irányvonalat, az iskolai minőségirányítás rendszerének elveit jelenti, melyben a következő középtávú fejlesztési célokat és prioritásokat határoztuk meg, a fenntartói elvárások figyelembevételével: a művészeti oktatás minőségének fejlesztése, az intézmény jogszerűen, szakszerűen, eredményesen és költség hatékonyan működjön, garantálja a gyermek/tanuló egyéni fejlődését, minőségelvű nevelését, oktatását a hozzáadott pedagógiai érték rendszeres mérésével, értékelésével, a zenei, képzőművészeti és táncműveltség megalapozása és fejlesztése, forrásszerző és szakmai pályázatok írására való ösztönzés, a pedagógus szakma fejlődésének támogatása (pedagógus szakvizsga, külsőbelső továbbképzési tanfolyamok, stb.), az alapfokú művészetoktatás tárgyi feltételeinek javítása az oktatás multikulturális tartalmának erősítése biztosítani az iskolai önértékelés és külső értékelés egyensúlyát 6/ 36

7 2.4 A minőség fejlesztés során elérendő célok: partnerközpontúság, minőségközpontú szemléletmód, a vezetés minőségalapú elköteleződése, alapos, egzakt helyzetelemzés az alkalmazottak teljes körű meggyőzésen, meggyőződésen alapuló bevonása a minőségügyi tevékenységbe, a PDCA ciklus következetes alkalmazása valamennyi folyamatra, a kulcsfolyamatok széles körű szabályozottsága, a jól működő belső értékelési rendszer, az egységesített és minden kulcsfolyamatot átvilágító dokumentáció, a minőségügyi szervezet és az iskolai szervezet belső struktúrájának egymásra épülése, nyitottság, egymástól való tanulás jellemezze munkánkat. a trendek figyelése, a folyamatos fejlesztés készsége és képessége. A nevelési oktatási célok újragondolása és a tanítási tanulási gyakorlat során a különböző problémák és eredmények (tudás, képességek, készségek, attitűdök) kívánatos egyensúlyának megteremtésére kell törekedni. A nevelési oktatási célok kijelölésében kellő hangsúlyt kell kapnia a művészetoktatásra jellemző kulcskompetenciáknak. A kulcskompetenciák fejlesztésének az előtérbe helyezése feltételezi a nevelőtestület módszertani kultúrájának átfogó megújítását. Többek között ezt szolgálja a nevelésioktatási célok és az ezeket rögzítő tartalmi szabályozó dokumentumok felülvizsgálata, a pedagógusképzés és továbbképzés fejlesztése, az iskolai szintű pedagógiai innovációk és a sikeres gyakorlatok elterjesztésének támogatása. 3. HELYZETELEMZÉS 3.1 Az intézmény jelenlegi minőségfejlesztési rendszere Az intézmény minőségfejlesztő munkáját TQM elvek alapján, a COMENIUS I. partnerközpontú modell szerint végzi partnereinek bevonásával. 3.2 Intézményvezetés Az intézmény vezetése biztosítsa minőség iránti elkötelezettségét, a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztésekhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, évenkénti önértékeléssel. 7/ 36

8 Jelenlegi helyzet: Törzskari szervezeti működés jellemzi az iskolát. Az igazgató és egy igazgatóhelyettes meghatározott munkamegosztás szerint dolgozik. Tanszakonként munkaközösségek működnek,amelyek a Kt. szer int vezetőket választanak Az iskolai vezetés ösztönzi, támogatja a minőségbiztosítás gyakorlatát, a tevékenység jellemzői: világos irányvonalakat határoznak meg, példát mutatnak a fejlesztésben, mindenkor meghallgatják a nevelőtestület véleményét, maguk és a nevelőtestület belső külső továbbképzését megszervezik, illetve értékelik: a továbbképzések beépülnek e a mindennapi munkába, külső kapcsolatokban hatékonyan képviselik az iskolát, rendszeres méréseket végeznek a kisebb egységek ellenőrzésére, működtetik a pedagógusok és vezetők teljesítményértékelését, figyelemmel kísérik a dolgozók véleményeit, jobbító javaslataikat. A nevelőtestület stabil, a szakos ellátottság 100 % os. A külső kapcsolatok széleskörűek, jól működnek. Az éves munkaterv céltételezései konkrétak, az alapelvek koherensek a pedagógiai programban rögzítettekkel. A tanév rendje szabályozott, az ütemterv a rendezvények terve. Az intézményben érdekegyeztető fórumok alakítására nem volt igény, így ilynek nem működnek, 2 fős team irányítja a minőségfejlesztő munkát Humán erőforrások biztosítása és fejlesztése Kiválasztási és betanulási rend működtetése Szabályozott folyamatlépésekkel, azok be és kimeneteivel, a felelősség és hatáskörök megfelelő definiálásával, a keletkezett dokumentumokkal és bizonylatokkal. A pedagógusok esetében tartalmaz továbbá egy kiválasztási szempontlistát, egy interjútervet, egy betanulási rendet, megbízólevelet. A pedagógiai munkát segítő munkatársak esetében ugyan ez az eljárásrend, de nincs interjúterv és megbízólevél. Továbbképzési rendszer működtetése Az eljárás a pedagógus és a pedagógiai munkát segítő munkatársakra és az intézmény vezetőire vonatkozik. Meghatározásra került a továbbképzési program elkészítésének folyamata. Ösztönző rendszer működtetése A szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az anyagi és erkölcsi elismerés az intézmény alapelveire és jogszabályokra épülve működjön és ösztönözze alkalmazottainkat. 8/ 36

9 A szabályozás tartalmazza a pedagógusok minőségi munkájáért járó kereset kiegészítés odaítélésének eljárásrendjét (tevékenység/feladat, idő, gyakoriság, érintettek, felelős, bizonylatok). 4. A minőségfejlesztési szervezet működtetése Az igazgató kinevezi az intézmény minőségfejlesztési rendszerének támogatásáért felelős teamet, amely egyéb feladataitól függetlenül elegendő hatáskörrel rendelkezik a minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez. Az érintettek bevonásával el kell készíteni a szervezet működését szabályozó dokumentumot Jövőkép Az intézmény jövőképét és küldetését a minőségi célokra, a pedagógiai alapelveinkre és az önértékelés analízisére alapozva fogalmaztuk meg. A mi iskolánk olyan szellemi műhely legyen, ahol: szívesen tölti idejét gyerek és felnőtt az intézményben, a diák pedagógus szülő kölcsönösen tisztelik egymást, mindenki megtalálja a számítását, elégedett pedagógusok dolgoznak komfortos körülmények között, hagyományokat ápoló, versenyképes, szilárd jövőképe van a diáknak, pályára alapozott élete a pedagógusnak, elégedett tanárok elégedett diákokat nevelnek, jó a vezetés és a dolgozók kapcsolata, a tanár büszke lehet tanítványaira, bizalom és biztonság van, a partnerek is elfogadnak bennünket, eredményes, színvonalas, minőségbiztosított munka folyik, mindenki tudja, mi a dolga és el is végzi azt, optimálishoz közelítő tárgyi és személyi feltételek segítik a munkát, európai színvonalú művészetoktatás folyik. 9/ 36

10 A Szabó László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jövőképének fontosabb része, hogy az intézményből kikerülő növendék: személyisége a művészetekkel való találkozás kapcsán kiteljesedjen; szabadidejét hasznosan eltöltő zeneértő, koncert, kiállítás és múzeumlátogató közönséggé váljon; képessége és igénye az önkifejezésre élete végéig kompetenciává váljon; kamatoztassa zenei tudását az amatőr társas muzsikálás terén. Jövőképünk további fontos eleme a tehetséggondozás kiemelkedő képességű tanulóink művészeti pályára való felkészítése, hogy művészeti területük elhivatott művelőivé váljanak. a. Olyan intézményt kívánunk kialakítani, ahol a tanulók nyugodt légkörben, optimálishoz közelítő tárgyi feltételek között lehetnek a tánc, a képzőművészet követői. Az intézmény szolgáltatásai színvonalasak, vonzóak mind a szülők, mind a diákok számára. b. További célunk az elért eredményeket és tapasztalatainkat felhasználva a tanulók és szülők igényeinek, elvárásainak figyelembevételével gazdag művészeti tevékenységi rendszer együttműködés hatékony és eredményes legyen. c. A környezetünkben működő óvodákkal, iskolákkal és szakmai munkaközösségekkel szoros kapcsolat kialakítása a célunk annak érdekében, hogy minél szélesebb területen megismerjük egymás munkáját, a fejlődést, elősegítő módszereket közösen elsajátítsuk, tanuljunk egymástól, okuljunk tévedéseinkből. d. Hatékony, demokratikus, a nevelő oktató munkát segítő fenntartói és iskolai vezetés megvalósulása esetén iskolánk stabil munkahelyekkel rendelkező intézmény lesz az elkötelezett, jó pedagógiai munkát végző nevelők számára. e. Pedagógiai Programunkat közös tervezéssel, az iskolahasználók igényeit figyelembe véve közös döntések eredményeként hozzuk létre és valósítjuk meg. Nevelőink a nevelő oktató munkát segítő hatékony továbbképzéseken vesznek részt. f. A minőségfejlesztés terén elkötelezett nevelőtestületünk pontosan meghatározott követelményrendszerű, egységes munkája nyomán a tanulók tudásszintje, magatartása, viselkedési kultúrája javul. g. A növendékek szeretnek iskolánkba járni, és szívesen vesznek részt a programjainkban. h. Iskolánk színvonalas műsorszámokkal gazdagítja azokat a programokat, amelyek az iskola kulturális jellegéből fakadóan jelentős szerepet töltenek be: évfordulók, megemlékezések, városi ünnepségek. 10/ 36

11 i. Az eddigi sikeres gyakorlatot folytatjuk színvonalas művészeti bemutatókkal: színdarabokkal, kiállításokkal. A művészeti bemutatók szűkebb lakókörnyezetünk kulturális eseményei, amelyet a szülők és hozzátartozók szívesen látogatnak. Pedagógiai programunkat és a rendezvényeinket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük, együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. Az iskola munkájának továbbra is aktív résztvevői, segítői a szülői szervezet, a szponzorok. Sikeres pályázatokkal és forrásbővítéssel növeljük anyagi lehetőségeinket. Nyugodt légkörben dolgozó, kiszámítható életpályamodellel rendelkező, konszenzust kialakító nevelőtestületként végezzük feladatainkat Bízunk abban, hogy a nevelő oktató munkánk révén a közeljövőben az Európai Unió színvonalának megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülésben lesz részünk. 5. A vezetés felelőssége: 5.1.Döntéshozatali mechanizmus Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Döntéseit az igazgatóhelyettessel, a tanszakvezetőkkel közösen hozza meg. Az iskola vezetőségi tagjainak döntési jogköreit részletesen ismerteti a Szervezeti és Működési Szabályzat. 5.2.Szervezeti kommunikáció (belső kapcsolattartás) Az iskola havonta egy alkalommal, az igazgató irányításával vezetőségi ülést tart, amelyen az igazgatóhelyettes és az egyes tanszakok vezetői vesznek részt. A vezetőségi ülések biztosítják az információcserét minden, az iskolai munkát érintő kérdésben. A minőségüggyel kapcsolatos napirendekhez meghívást kap a Minőségirányítási Csoport (MICS)vezetője is Elismerés, támogatás Az intézmény kialakította és működteti a pedagógus és egyéb munkakörben alkalmazottak ösztönzésére szolgáló rendszerét, anyagi és erkölcsi elismerésük intézményi alapelveit és rendjének szabályozását. A tanulók jutalmazásának elveit, valamint a dolgozók jutalmazásának, erkölcsi elismerésének lehetőségeit, alapelveit az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen ismerteti. 5.4.Felelősségi körök, hatáskörök A vezetőség és a munkatársak felelősségi körét és hatáskörét az intézményi SzMSz és a munkaköri leírások rögzítik. Minden munkatárs felelős az általa végzett munka minőségéért. 11/ 36

12 Az intézmény igazgatója a minőségfejlesztési rendszer kiépítésére és működtetésére minőségügyi vezetőt nevezett ki. A minőségügyi vezető rendelkezik a szükséges hatáskörrel ahhoz, hogy a minőségfejlesztési rendszert a rögzített előírásoknak megfelelően működtesse; kidolgozza és a vezetőség elé tárja az évi minőségfejlesztési tervet; biztosítsa a minőségpolitikában és a minőségcélban megfogalmazott elvek, feladatok megvalósítását; koordinálja a rendszer folyamatos javításának munkálatait; beszámoljon az intézmény vezetésének és a nevelőtestületnek a minőségfejlesztési rendszer működéséről, hatékonyságáról. 5.5.Tervezés, szervezés célok megfogalmazása Az iskola minőségcéljait a minőségügyi vezető az iskolavezetéssel és az intézményvezető egyetértésével határozzák meg. 5.6.Feladatok kijelölése Az intézmény meghatározza és rögzíti azokat a feladatokat (folyamatokat) amelyek szükségesek a partnerek által igényelt szolgáltatások végrehajtásához. A feladatok hatékony megoldása érdekében az igazgató megfelelő hatáskörrel ruházza fel a minőségügyi vezetőt és a tanszakvezetőket. 5.7.Erőforrások biztosítása Az intézmény igazgatója az éves munkatervben (minőségfejlesztési terv) dokumentáltan meghatározza, és időben biztosítja a szükséges erőforrásokat a minőségfejlesztési rendszer fenntartásához és működtetéséhez. Az erőforrások biztosításáért a teljes felelősség az igazgatóé. 5.8.Emberi erőforrások Az iskola csak olyan szolgáltatások, megvalósítására vállalkozik, amelyekhez rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel. Az egyes munkakörök, beosztások ellátásához szükséges végzettségek, képzettségek a vonatkozó jogszabályokban alapján a munkaköri leírásokban vannak szabályozva. A követelményeknek való megfelelést a vezetőség rendszeresen felülvizsgálja, figyelembe véve a változó körülményeket, a partneri igények módosulásait. Szükség esetén újrafogalmazza és dokumentálja a munkakör betöltésének feltételeit. 5.9.A személyi feltételek megteremtése az igazgató felelőssége A minőségfejlesztési rendszer fenntartása és folyamatos tökéletesítése érdekében az intézmény megszervezi a munkatársak minőségügyi oktatását, továbbképzését. A képzési tervet a minőségügyi vezető készíti el, és az igazgató hagyja jóvá, és biztosítja a szükséges erőforrásokat, Új szolgáltatás tervezésekor, vagy szolgáltatások fejlesztésekor a szükséges személyi feltételek biztosítását az intézmény a meglévő személyi erőforrásainak figyelembe vételével tervezi. Új munkatárs felvételekor előírja a szükséges szakmai képzettség és gyakorlat meglétét. Az új munkatársak minőségügyi képzését munkába lépéskor meg kell kezdeni. A képzést a minőségügyi vezető irányítja. 12/ 36

13 Külső szakmai továbbképzések feltételeinek biztosítása és a mérlegelés joga szintén a vezetés feladata (a fenntartó az egyeztetés kötelezettségét előírhatja) E körbe tartoznak a posztgraduális képzéseken, tanfolyamokon túl a szakmai konferenciák, tanulmányutak, tapasztalatcserék Munkakörnyezet A szolgáltatások teljesítése, a minőségirányítás fenntartása nem igényli az átlagtól eltérő egészségvédelmi és biztonságtechnikai feltételek biztosítását. A növendékek, tanárok, technikai személyzet és a vezetés számára biztosított helyiségek, a rendezett, tiszta belső és külső környezet ideális feltételeket teremtenek a szolgáltatások megvalósításához. Az ideális munkakörnyezet fenntartása a vezetés felelőssége Ellenőrzés, elemzés A nevelőtestület meghatározza és bevezeti azokat az ellenőrzési tevékenységeket, amelyek biztosíthatják a minőségirányítási rendszer folyamatos tökéletesítését és szolgáltatásaink kifogástalan teljesítését Vezetői ellenőrzés (szervezeti hatékonyság ellenőrzése) Az intézmény vezetője meghatározza, és nyilvánossá teszi az intézmény működésével, folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos határköröket. Megjelöli, hogy amelyek a működés azon területei, folyamatai, amelyeket személyesen kíván ellenőrizni. Meghatározza az alkalmazandó módszereket, időpontokat, az ellenőrzés során nyert információk felhasználási módját Kiemelt vezetői feladatnak tekintjük: o A partnerközpontú gondolkodásmód erősítését, ellenőrzését, o A rendszeres szakmai és minőségügyi továbbképzést, o A minőségi munkához szükséges, a lehetőségeknek megfelelő erőforrások biztosítását A vezetés közvetlen feladatai: személyes példamutatás a minőségügy mellett, támogató közeg kialakítása és biztosítása, a minőségirányítási program elkészítése, stratégiai dokumentumok tervezése, koordinálása, intézményi szabályozó dokumentumok működtetése, partnerekkel való együttműködés, kommunikáció, személyi és tárgyi feltételrendszer biztosítása, 13/ 36

14 megfelelő erőforrás, gazdálkodás, jogszerű működés kialakítása Minőségügyi ellenőrzés Az iskola vezetése a minőségirányítást évente legalább egy alkalommal szükség esetén a minőségügyi vezető kérésére többször felülvizsgálja. A felülvizsgálat kiterjed a következőkre: partneri elégedettség és kifogások; erőforrások helyzete; szolgáltatások hatékonysága, megfelelőssége; helyesbítő, megelőző tevékenységek; korábbi átvizsgálások eredményeinek számbavétele; a minőségirányítás tökéletesítése, szükséges változtatások; erőforrások fejlesztése; szolgáltatások fejlesztése. A vezetőségi átvizsgálás (ellenőrzés) megállapításait és a hozott intézkedéseket a minőségügyi vezető feljegyzésben dokumentálja A munkatársak munkájának ellenőrzése Az intézmény vezetése az érintettek bevonásával kialakítja, és a gyakorlatban működteti az intézményben foglalkoztatott pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak munkájának ellenőrzési, teljesítményértékelési rendjét Eltérések kezelése A partnerek által jelzett és a saját ellenőrzés során feltárt olyan eseteket, amelyekben a szolgáltatások részben vagy egészében nem felelnek meg az előírt követelményeknek, minden esetben eltérésként, nem megfelelőségként kell kezelni. Az észlelt nem megfelelőségek jelzését a partnerektől elvárjuk, a munkatársaktól megköveteljük. A nem megfelelőségeket a partnerektől közvetlenül értesülve a minőségügyi vezető feljegyzésben dokumentálja. A minőségügyi vezető ebben a feljegyzésben aláírásával és dátummal dokumentálja a nem megfelelőség kijavítását, a hozott intézkedésekkel kapcsolatos véleményét Vezetői értékelés (szervezeti hatékonyság értékelése) Az intézmény vezetése meghatározott időszakonként és meghatározott szempontok alapján megvizsgálja az intézmény működésének gyakorlatát, a partneri elvárásoknak való megfelelés és a hatékonyság biztosítása érdekében. Az évente elvégzendő intézményértékelés feladata annak vizsgálata, hogy az intézmény, illetve annak egyes folyamatai milyen hatékonysággal működnek. Az intézményi értékelést az intézményvezetőnek évente el kell végeznie, az erről szóló beszámolót a különböző 14/ 36

15 partnerek (például fenntartó, iskolaszék) igényei alapján kell elkészíteni és nyilvánosságra hozni Intézményértékelés Alapelv: védtelenek leszünk minden külső értékeléssel szemben, ha nem működtetünk egy sokoldalú önértékelési rendszert Intézményi önértékelés (irányított önértékelés) Intézményünk meghatározott időközönként, évente részleges, négyévenként teljes körű irányított önértékelést végez. Az irányított önértékelést a Comenius I. modellben leírtak figyelembevételével végezzük. Az önértékelést az alábbi témakörök szerint végezzük: Vezetés Stratégia Dolgozók irányítása Erőforrások Folyamatok Partneri elégedettség Dolgozói elégedettség Társadalmi kihatás Eredmények Nevelő oktató tevékenység értékelése A következő kritériumok képezik a megítélés gerincét: A végzett munka színvonala A végzett munka eredményessége Az előírt követelmények teljesítése A vezetési módszer (csak vezetőknél) A vezető személyes magatartása Kiegészítő értékelési szempontok: A szakmai jellemzők Az emberi magatartásbeli jellemzők Az alkalmasság összefoglaló megítélése Annak részletes és definiált meghatározása, hogy a minősített illetve értékelt személynek a jövőben, miben kell fejlődnie 15/ 36

16 Más értékelési ismérvek: Szakmai, művészeti, konstruktív adaptációs képességek Motivációk, különösen a teljesítménymotiváció Az emberi kapcsolatokban való megnyilvánulások A személyiség önmagához való viszonya, értékrendje, önfejlesztő stratégiája Valamint az, hogy az előbbi tényezők hogyan érintik a munkateljesítményeket, hogyan függnek össze a munkavégzéssel 6. Intézményünk kulcsfolyamatainak leltára és leírása Az intézmény tevékenységének átláthatóságának, a szabályozottá tételének feltétele, hogy elkészítsük annak folyamatleltárát. a. A folyamatok megnevezése b. Intézmény vezetése és irányítása Stratégiai tervezés Éves tervezés Vezetői ellenőrzés Irányított önértékelés Az intézmény működésének éves értékelése c. Partnerkapcsolatok működtetése Partneri igény és elégedettség mérése Panaszkezelési eljárások Kommunikáció a partnerekkel intézményi marketing Beiskolázás, tanulók felvétele Nyomon követés, beválás vizsgálat d. Emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése Munkatársak kiválasztása és betanulása Továbbképzési rendszer működtetése Munkatársak értékelése és ösztönzése Ösztönző rendszer működtetése e. Az intézmény működtetése Gazdasági erőforrások biztosítása Gazdasági és pénzügyi folyamatok Beszerzési terv Egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények Adminisztráció, információs rendszer f. Nevelés oktatás Oktatási struktúra tervezése A nevelés oktatás közös követelményeinek meghatározása és érvényesítése Csoportra vezetéséért felelős pedagógus szerepe g. Mérés, elemzés, javítás Intézményi ellenőrzés, mérés, fejlesztés Belső értékelés (audit) 16/ 36

17 6.1 A pedagógiai program módosításának folyamata 1. A PP felülvizsgálata szeptemberben 4 évenként történik. Első lépésként az iskola vezetése áttanulmányozza a szükséges törvényi szabályozásokat. 2. A kibővített iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a PP módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a nevelőtestülettel. 3. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok 4. Szeptember végén a munkacsoportok felülvizsgálási témakört választanak maguknak. 5. Október elején az igazgató nevelőtestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról. 6. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését. 7. November közepéig a csoportok megbeszélik módosító javaslataikat és összehasonlítják. 8. November közepén nevelőtestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a nevelőtestület megvitat. 9. Amennyiben a nevelőtestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt egy héten belül. 10. Az így kiegészített pedagógiai programot iskolavezetőségi ülésen elfogadtatjuk. 11. December közepén az iskolavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi előírásokkal. Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi előírásoknak, akkor bővíthető. Ha, hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják. 12. Január közepén az igazgató vitára és elfogadásra bocsátja a PP fejlesztési módosításait. Elfogadás után, január végén a végleges programot az igazgató megismerteti közvetlen partnereinkkel (szülők, gyerekek) különböző fórumokon. 13. Az igazgató a második félév elején a módosított PP t felterjeszti a fenntartóhoz elfogadásra. 17/ 36

18 6.2. Éves tervezés. (1) Az éves tervezés a stratégiai tervezéshez kapcsolódó, azzal összefüggő részterület. Célja, hogy az intézmény vezetése az iskolai munkát érintő az értékelések tapasztalatainak összegzése alapján meghatározza a javítandó, fejlesztendő területeket valamint időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. (2) Az éves tervezéshez kapcsolódó dokumentumok Munkaterv; Művészeti rendezvények terve, (3) Az éves munkaterv elkészítésének folyamata: 1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. 2. Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi feltételekről. 3. Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, a nyár folyamán milyen fejlesztések történtek. 4. A fentieket figyelembe véve a nevelők az első megbeszélésükön meghatározzák a célokat, célértékeket. 5. Ugyanezen a megbeszélésen cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. 6. Egy héten belül az igazgatóhelyettes összeállítja, és írásba foglalja a munkatervet. 7. Ezután a tanárok értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. 8. Ezzel egy időben az igazgatóhelyettes összeállítja a tanévben várható események naptárát. 9. Ezek után az igazgató összeállítja, és írásba foglalja az iskola éves munkatervét. 10.A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek tarják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területen beavatkozás szükséges. 11.Szeptember 15 ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában. 6.3 Vezetői ellenőrzés (1) Az intézményen belül folyó munka eredményeinek feltárásához, folyamatos javításához szükség van az ellenőrzés megszervezésére. Ez képezi az intézményi értékelés és minőségbiztosítás alapját. (2) A vezetői ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységről, illetve a tevékenységek által elért eredményekről azért, hogy a feltárt tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni, amelyekkel az esetleges hibák kijavíthatóak. 18/ 36

19 (3) Az ellenőrzés módszerei: megfigyelés (tervezett vagy spontán) írásos kikérdezés (kérdőív) interjú (egyéni vagy csoportos) tanulói teljesítmények értékelése dokumentumok elemzése. A megfelelő módszer kiválasztása elsősorban az ellenőrzés céljától és tartalmától függ. (4) A vezetői ellenőrzés céljait, feladatait és eszközeit részletesebben az iskolai Belső Ellenőrzési Szabályzat tartalmazza (5) Az éves vezetői ellenőrzési terv folyamatának leírása: 1. A vezetői kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetői ellenőrzés területeit, szempontjait, delegálását, gyakoriságát és módszereit. 2. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenőrzött területeket. 3. Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenőrzési tervet. 4. Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel, értekezleten. 5. Szeptember elején az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató. A megbízással egy időben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét. 6. Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása. 7. Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után 1 héten belül. 8. Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására. 9. Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak. 10.Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén, amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz. 6.4 Irányított önértékelés (1) Az intézmény irányított önértékelése az iskola összes működési területére vonatkozóan, a folyamatszabályozások előkészítéseként történik. Azt jelenti, hogy az önértékelés szempontjai előre meghatározottak. Az irányított önértékelésnek kettős célja van. Információgyűjtés a szervezeti kultúra szintjéről, és az intézmény folyamatairól. Kétirányú folyamat: bemenő adat a szervezeti kultúra szintjének elkészítéséhez és adatul szolgál a stratégiai tervezéshez. (2) Az önértékelés területei: szervezeti kultúra folyamatok szabályozottsága folyamatos fejlesztés alkalmazása (3) Felhasznált módszerek: dokumentumelemzés strukturált interjú kérdőív fókuszcsoportos interjú teszt 19/ 36

20 (4) Lépései: 1. Vezetői önértékelés önkitöltős kérdőív segítségével. 2. Dokumentumelemzés. 3. Klímateszttel való vizsgálat. 4. Fókuszcsoportos interjúk. 5. Vezetői interjú. (5) Résztvevői: igazgató, helyettes, alkalmazotti közösség. (6) Az irányított önértékelés folyamatának leírása: 1. A vezetői kör meghatározza az irányított önértékelés célját: információgyűjtés a szervezeti kultúra szintjeiről, az intézmény folyamatairól. 2. Majd számba veszi és ütemezi az elvégzendő feladatokat, döntést hozott a vizsgálatot végzők személyéről, a vizsgálat módszeréről és idejéről, valamint a vizsgált területekről, ezekkel együtt meghatározza a vizsgált területek szempontjait, eszközeit. 3. Az intézményvezetői (igazgató, ig. helyettes) kérdőív alapján megtörténik a vezetői önértékelés. 4. A vezetői kör elvégzi a klímatesztekkel való vizsgálat módszertani előkészítését: meghatározta a vizsgálat célját, a feldolgozásban részt vevők körét, a vizsgáltba bevontak körét, a vizsgálat helyét, idejét, a feldolgozás határidejét. 5. A klímavizsgálat lebonyolítása és felmérés elvégzése után az értékelő team elkészítette annak összefoglaló elemzését. 6. A fókuszcsoportos interjúk lebonyolítására két területen kerül sor, a technikai dolgozók és a pedagógusok munkacsoportjában. Korrekció: kérdések pontosítása. 7. A feldolgozásban résztvevő team az elemzések elvégzése után elkészíti annak összegzését. 8. A vezetői kör az irányított önértékelés összegzett eredményei alapján előkészíti a vezetői interjút. 9. Az igazgatóhelyettes a vezetői interjú kérdései alapján lefolytatta az interjút, melynek szempontjai a kihívásokban felvett ellentmondások, az erősségek gyengeségek valamint a fejlesztési javaslatok. Korrekció: kérdések javítása, pontosítása. 10.A vezetői kör az önértékelés anyagaiból elkészíti az irányított önértékelés végső összesítését. 11.A felmérések eredményeinek ismertetésére a félévi értekezlet kapcsán kerül sor. 12.Ezután a vetetői kör összeállítja a problémakatalógust, kijelölte a fejlesztendő területeket. 20/ 36

21 A lépés tárgya 1. Az önértékelés céljainak meghatározása 2. Feladatok ütemezése, módszertani előkészítése 3. A vezetői önértékelés elkészítése Felelős Érintett Informált Igazgató Vezetői kör Nevelőtestület Projekt vezető Vezetői kör Nevelőtestület MICS vezető Igazgató, igazgatóhelyettes Vezetői kör + aktív mag 4. A klímatesztekkel való vizsgálat módszertani előkészítése 5. A klímavizsgálat lebonyolítása, felmérések elvégzése, összefoglaló elemzés elkészítése 6. A fókuszcsoportos interjú kérdéseinek megfogalmazása 7. A fókuszcsoportos interjú módszertanának lebonyolítási tervének, kidolgozása, a protokoll összeállítása 8. A fókuszcsoportos interjú lebonyolítása 9. A fókuszcsoportos interjú elemzése, összegzése 10. A vezetői interjú előkészítése az összegzés eredményei alapján 11. A vezetői interjú lefolytatása 12. Az irányított önértékelés anyagainak végső összesítése 13. A munkatársi kör tájékoztatása a felmérések eredményéről 14. Problémakatalógus összeállítása, fejlesztendő területek kijelölése MICS vezető MICS vezető Értékelő team MICS vezető Az interjú lebonyolításáért és feldolgozásáért kijelölt felelős Fókuszcsoportos interjú moderátorai Igazgató Vezetői kör munkatársak Igazgató Vezetői kör (7) Felelősségek és hatáskörök az irányított önértékelésnél A fókuszcsoportos interjú moderátorai és feldolgozói Fókuszcsoportos interjú moderátorai, alanyai és feldolgozói MICS vezető Igazgató MICS vezető igazgatóhelyettes Az interjú lefolytatásával megbízott munkatárs Intézményi programfelelős Igazgató MICS vezető MICS vezető Igazgató igazgatóhelyettes Aktív mag Nevelőtestület A fókuszcsoportos interjú alanyai Igazgató igazgatóhelyettes Igazgató Alkalmazotti közösség Intézményfelelős

22 6.5. Az intézmény működésének éves értékelése (1) Az éves értékelés célja az intézmény működésének, a szabályozásoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása. (2) A folyamat leírása: 1. Az igazgató május harmadik hetében felkéri az értékelésben érintett területek felelőseit beszámolóik elkészítésére. A beszámolók elkészítésének alapja az éves munkatervük megvalósulásának mértéke. 2. Az igazgató összegzi a vezetői ellenőrzés eredményeit, értékeli a nevelőtestület tagjainak munkáját, ismerteti a megváltozott körülményeket (tárgyi, személyi). 3. Az igazgató helyettes összesíti az évfolyamok statisztikáit 4. Ezután az igazgató összegzi az éves beszámolót. Dokumentumelemzéssel ellenőrzi a feladat tervek, célkitűzések megvalósulását. 5. A tanévzáró értekezleten a 2. pontban megjelölt felelősök beszámolnak éves munkájukról. A beszámolók alapján az igazgató összegzi, értékeli a tanév munkáját. 6. Ezek után a nevelőtestület tagjai hozzászólnak, véleményt mondanak az elhangzottakról. 7. A nevelőtestület elfogadja a tanév végi beszámolót. 8. Az igazgató gondoskodik róla, hogy az éves beszámoló a fenntartóhoz kerüljön. 9. A folyamat gazdája a tanévzáró értekezlet után, júniusban ellenőrzi az éves beszámoló elkészítésének lépéseit, ahol szükséges, javaslatokat tesz a korrekciókra, melyek beépülnek a következő éves tervezésbe. 7. Partnerkapcsolatok működtetése 7.1.Partneri igény és elégedettség mérése (1) Az iskolavezetés fontos feladata az iskola külső és belső partnerei iskolával szembeni igényeinek ismerete, és a lehetőségekhez mérten minél teljesebb körű teljesítése, a partneri igények koordinálása, prioritási sorrend megállapítása valamint a partnerekkel való jó kapcsolat továbbfejlesztése. (2) Azonosított partnereink: Fenntartóval elvárás a fenntartói igények és irányítás színvonalas kiszolgálása Oktatási intézményekkel közös növendékek az óvodából, az általános, középiskolákból. Fontos az intézmények éves programjait összehangolva kialakítani a megvalósítandó feladatokat. Kapcsolat a Hajdú Bihar megyei művészeti iskolákkal, közös rendezvények, versenyek, fesztiválok koordinálása. 22/ 36

23 Szülők Az iskolavezetésnek folyamatos arra kell törekednie, hogy a szülőkkel mind jobban megismertesse az iskola szellemiségét, nevelési alapelveit, bevonja a szülőket az iskola céljainak megvalósításába, az iskola belső díszítésének, külső környezetének szépítésébe. Tömegkommunikáció fórumaival: kapcsolattartás helyi sajtóval, televízióval és rádióval, annak érdekében, hogy minél több információ jusson el a sajtón keresztül iskolánkról a város felé. Tanárok, dolgozók Belső, közvetlen partnereink igényeit, elvárásait egyéni és közös beszélgetéseken, tanszaki megbeszéléseken igyekszünk feltérképezni. Elégedettségük, ill. elégedetlenségük okainak feltárása, a kijavításukra tett intézkedések, javaslataik nagyban hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy iskolánk minden érintett fél számára a lehető leginkább megfelelő hely legyen. 23/ 36

24 2) A partneri igény és elégedettségmérés folyamatábrája: START Partneri adatbázi Az azonosított partnerek és képviselőik felülvizsgálata Partneri adatbázis kommunikációs tábla Az elégedettség (megfelelőség) kritériumainak meghatározása és Elégedettségi (megfelelőségi) kritériumok Állami elvárások Az igényfelmérés és elégedettségmérés módszereinek és gyakoriságának meghatározása vagy módosítása Az igényfelmérésb en résztvevők listája Intézményi (belső) elvárások feltárása Fenntartói elvárások A munkatársak elvárásai Tanulói igényfelmérés Szülők elvárásai Az igényfelmérés és elégedettségmérésb e bevontak körének azonosításamintakészítés Az igényfelmérés és elégedettségmérés lefolytatása Az igényfelmérés és elégedettségmérés eredményeinek elemzése Mérési rend / eljárásrend Az eredmények összegzése Nevelőtestületi összefoglaló Az eredmények ismertetése és megbeszélése az intézményen belül STOP Nem Éves teljesítmény értékelése Rövid összefoglaló az Évkönyvben A partnerek elégedetlenségének kezelése Igen Szükségese beavatkozá s? Nem Indikátorainkban van e szükség változtatásokra? Igen Intézmény működés értékelési folyamata 24/ 36

25 (3) A partneri igény és elégedettségmérés folyamata a partnerek azonosításából indul és az igények elemzésével fejeződik be. Célja, hogy igények megismerésével közös értékrend alakuljon ki az iskola és partnerei között a hatékony együttműködés érdekében. 1. lépés A folyamattal foglalkozó csoport kétévenként, márciusban felülvizsgálja az azonosított partnerek és képviselőik adatbázisát. Elkészítik a felülvizsgált partneri adatbázist. 2. lépés A csoport által meghatározott elégedettségi kritériumokat évenként a kérdőívekkel (összeállítás, feldolgozás, elemzés) foglalkozó munkacsoport aktualizálja. Írásba foglalja az elégedettségi kritériumokat az egyes kérdőívek csomagjához. 3. lépés A vezetői csoport évente (április) az eljárásrend/mérési rendben meghatározza, vagy módosítja az igényfelmérés és elégedettségmérés módszereit és gyakoriságát. 4. lépés A csoport évente (április) azonosítja az igényfelmérés és elégedettségmérésbe bevontak körét. Meghatározza a mintavétel módját, résztvevőit. Az igényfelmérésben résztvevőkről listát készít. 5. lépés A munkacsoport az előre összeállított szempontlista alapján lefolytatja az igény és elégedettségmérést. 6. lépés A kérdőívek begyűjtése után a kérdőíves csoport elvégzi az igényfelmérés és elégedettségmérés elemzését. A csoport célokat fogalmaz meg, céllistát ír, nyers célokat, illetve megoldási javaslatokat nyújt be az iskolavezetőség elé. Ezek után az alkalmazotti közösség elé már a célok prioritási sorrendben, kategorizálva kerülnek. A partnerek felé is rövid visszajelzés történik az igényfelmérés eredményéről, ami a minőségügyi irattárba kerül. 7. lépés Intézményen belül (évente, május) az eredmények összegzése alapján kerül sor azok ismertetésére és megbeszélésére. 8. lépés A folyamat értékelése. Az eredmények ismertetése után a nevelőtestület eldönti, szükséges e a beavatkozás a folyamat valamelyik pontján. Ha igen, akkor a partnerek elégedetlenségére a PDCA ciklusnak megfelelően újraszabályozza a folyamatot, vagy annak szükséges elemeit. Amennyiben nem szükséges a beavatkozás, standardizálja a ciklust. 25/ 36

26 8. Panaszkezelés (1) Az iskola meghatározta a panaszkezelés folyamatának lépéseit, a feljebbviteli szinteket, mind a tanulók, szülők, pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak körében. (2) Az iskolavezetés célja, hogy a tanulót érintő felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani. A tanulói panasz kezelésének folyamatábrája: START 1. Panasz Az egyeztetés eredményes I. szint 2. A panasz jogosságának Jogo vizsgálata s 3. A szaktanár 6. Az egyeztetést, az megállapodást érintettel írásban rögzítik, és elfogadják az abban foglaltakat 4. Panasz leírása Nem jogos A szaktanár tisztázza az ügyet a panaszossal Az egyeztetés eredményes A probléma megnyugtatóan lezárult II. szint 5. Az igazgató egyeztet a panaszossal Nem Türelmi idő szükséges A probléma megnyugtatóan lezárult, rögzítés, 1 hónap 7. Probléma fennáll, panasz jelentése a fenntartó felé Igen A probléma megnyugtatóan megoldódott; rögzítése III. szint 8. Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával vizsgálja a panaszt; közös javaslat a probléma kezelésére 9. Egyeztetés a panaszossal, megállapodás rögzítése 26/ 36 A probléma megnyugtatóan lezárult, rögzítés, feljegyzés

27 (3) A panaszkezelés folyamatának leírása: I. szint 1. A panaszos problémájával a hangszeres, vagy elméleti szaktanárhoz fordul. 2. A szaktanár aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 3. Jogos panasz esetén a szaktanár egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. II. szint 4. Abban az esetben, ha a tanár nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt azonnal az igazgató felé. 5. Az igazgató 3 napon belül egyeztet a panaszossal. 6. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek közösen értékelik a beválást. III. szint 7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó felé. 8. Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 9. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. (4) A folyamat gazdája az igazgatóhelyettes, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez. (1) Az intézmény panaszkezelési rendje az alkalmazottak részére. Az eljárás célja, hogy az iskolában történő munkavégzés során esetlegesen felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani, megoldani. (2) A panaszkezelési eljárás folyamatábrája: 27/ 36

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2.

ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovi@globonet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁMK Óvodai Intézményegység 5510

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009.

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Tartalomjegyzék 1. Általános rész...6 1.1 Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztési szempontból...6 1.2 Fenntartói MIP intézményünkre vonatkozó

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE KEREKERDŐ ÓVODA 1183. Budapest, Attila utca 9. Tel.: 292-55-17, e-mail: kerekerdo@enternet.hu ikt.szám: /206-228/2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Intézményértékelés szervezetfejlesztés

Intézményértékelés szervezetfejlesztés Intézményértékelés szervezetfejlesztés Cseh Györgyi 1. Bevezetés 1.1. Intézményértékelés, de miért? Miért is kell intézményértékeléssel foglalkozni? Érdemes ezt végiggondolni! John MacBeath professzor

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény. Gy r SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. SZEPTEMBER 5.

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény. Gy r SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. SZEPTEMBER 5. Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Gy r SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. SZEPTEMBER 5. 1 Tartalomjegyzék 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 Az intézmény neve és címe: MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Összeállította: A solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója és Minőségirányítási Team-je

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA POGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székesfehérvár, Széchenyi út 20. Telefon: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁR A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (OM azonosító:

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 A pedagógiai program megvalósításának biztosítéka...

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

Bagányné Máthé Márta intézményegység vezetői pályázatának véleményezése

Bagányné Máthé Márta intézményegység vezetői pályázatának véleményezése Bagányné Máthé Márta intézményegység vezetői pályázatának véleményezése 1. Humán munkaközösség A pályázat részletes, minden lényeges dologra kiterjedő. Bemutatja a művészeti iskolában jelenleg folyó munkát,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda igazgatója ELFOGADTA: Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva 2013 SZEGED 1 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása Előszó

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN Az innováción az oktatásügyben olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Aranyhíd Nevelési-Okatási Integrációs Központ 2. sz. melléklet A Ktv.40 /11/ alapján, mint önkormányzati fenntartású

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS. DE HOGYAN? ÖNÉRTÉKELÉSI KÉZIKÖNYV BEMUTATÁSA. MÓD-SZER-TÁR Műhelykonferencia 2015.04.24.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS. DE HOGYAN? ÖNÉRTÉKELÉSI KÉZIKÖNYV BEMUTATÁSA. MÓD-SZER-TÁR Műhelykonferencia 2015.04.24. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS. DE HOGYAN? ÖNÉRTÉKELÉSI KÉZIKÖNYV BEMUTATÁSA MÓD-SZER-TÁR Műhelykonferencia 2015.04.24. CÉLUNK Rendszerlátás támogatása; összefüggések megismertetése Gyors és naprakész információ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KISKŐRÖS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MELLÉKLETEK 2010.

KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KISKŐRÖS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MELLÉKLETEK 2010. KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KISKŐRÖS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MELLÉKLETEK 2010. Tartalom KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA IMIP MELLÉKLETEK... 4 1. számú melléklet... 4 TELJES KÖRŰ INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 200930 Készítette: Czenéné Balla Katalin igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476. Pedagógiai Program

KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476. Pedagógiai Program KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476 Pedagógiai Program 2015 Tartalom AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben