Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja Kiegészítés 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009."

Átírás

1 Minőségirányítási Programja Kiegészítés 2009.

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rész Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztési szempontból Fenntartói MIP intézményünkre vonatkozó elvárásai Óvodánk minőségpolitikája Jövőképünk Az intézményünk minőség céljai Az intézmény szervezeti struktúrája Óvodánk minőségfejlesztési rendszere A vezetés elkötelezettsége, felelőssége A jogszerű működés, jogszabály tisztelet Stratégiai tervezés Vezetői ellenőrzés Mérés, értékelés az óvodában Szakmai innovatív fejlesztő értékelés A gyermekek egyéni fejlesztése, értékelése Intézményi értékelés Intézményértékelés indikátorrendszer alapján Átfogó intézményi irányított önértékelés Partneri igény és elégedettség, elégedetlenség mérése Emberi erőforrás menedzselése A dolgozók kiválasztása, betanítása Humán erőforrás fejlesztése Humán erőforrás teljesítményértékelése, minősítése Ösztönző rendszer működtetése /18

3 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE LXI. Tv. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról 40. (10.), (11), A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes é a szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. 54 (1) bekezdés 102 (2) bekezdés, f, d, (11) bekezdés 103 (1) bekezdés, (4) bekezdés, (5) bekezdés 129 (6) bekezdés évi LXXI. Tv. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. módosítása a 40. (11) bekezdése 323/2008. (XII.28.) Kormányrendelet a 138/1992. (X. 08.) Kormányrendelet módosítása. A 138/1992. (X. 08.) Kormányrendelet től hatályos 8. a 32/2008. (XI. 24.) OKM rendelet a 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet módosításáról. A XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzatának Minőségirányítási programja /2002 (II.15.) OM rendelet évi XXXIII. Tv. A Közalkalmazottak jogállásáról 138/1992(X. 08.) kormány rendelet évi XXX. Tv a gyermekek védelméről 11/1994(VI. 08.)MKM sz. rendelet a közoktatási intézmények működéséről Munka Törvénykönyve 3/18

4 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hétszínvirág Óvoda 1182 Budapest Halomi út 113/a. Telefon, fax: ; web: A FENNTARTÓ ADATAI: Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1184 Üllői út /18

5 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK A Minőségirányítási programot készítette: Barkó Beáta óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának ideje: szeptember 28. Szülői szervezet véleményezte: szeptember 29. SZMK/Szülői szervezet képviselője: Révész Andrea... aláírás Fenntartóhoz benyújtás ideje: szeptember. Fenntartói jóváhagyás Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete.../2009.(IV.23.) sz. határozata /... dr. Mester László polgármester Hatálybalépés: szeptember 01. Érvényesség: Határozatlan idő Felülvizsgálat: Törvényi változás, fenntartói rendelkezés, testületi szándék alapján p.h.. óvodavezető 5/18

6 1. Általános rész 1.1 Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztési szempontból Nevelési programunk megírásakor az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának tanulmányozása mellet több nevelési programmal ismerkedtünk, és részben ezekből merítve, értékeinket megőrizve készítettük el helyi nevelési programunkat. Figyelembe véve környezeti adottságainkat, és a nevelőtestület pedagógiai elkötelezettségét a mozgásfejlesztés iránt. Nevelési programunk bevezetése után szeptemberében létrehoztuk minőségirányítási csoportunkat annak érdekében, hogy programunkat minél jobban, hatékonyabban tudjuk megvalósítani. A minőségbiztosítási csoportnak nagy szerepe volt abban, hogy a nevelőtestület megismerkedjen a minőségelvű működéssel. Felkeltette a partnerközpontú működés igényét és fontosságát a kollégákban, megszerezte támogatásukat. Segítette a partnerekkel való kapcsolat alakítását. Az elégedettség mérésekkel visszajelzést adott partnereink igényéről, elégedettségéről. Ezt felhasználva tudtuk céljainkat meghatározni. A szakirodalom, elsősorban a minőségfejlesztési kézikönyv tanulmányozása mellett szervezett, célirányos továbbképzésekkel, folyamatos önképzéssel bővítettük ismereteinket, építettük és fejlesztettük minőségirányítási rendszerünket szeptemberében megalakult intézményünkben a belső értékelési csoport, mely a szakmai munka értékelésére, fejlesztésére alakult. A minőségelvű működés megvalósítása érdekében az alábbi továbbképzésekben veszünk részt. Óvodai programkészítés Az óvodai nevelési program és gyakorlat összevetése Minőségbiztosítás Minőségfejlesztési program készítése Teljesítményértékelésről szóló előadás 2 fő 3 fő 4 fő 2 fő 1 fő A fentiek ismeretében elmondható, hogy a nevelőtestület felkészült arra, hogy elkészítse Minőségirányítási Programját, és azt a gyakorlatban működtesse. 6/18

7 Minőségirányítási dokumentumok rendszerének piramisa MIP Minőségirányítási Kézikönyv Folyamat szabályozások Szabályzatok Bizonylatok Formanyomtatványok 7/18

8 1.2 Fenntartói MIP intézményünkre vonatkozó elvárásai Sorsz. Fenntartói elvárások MIP és az óvoda egyéb szabályzóinak hivatkozásai 1. Az óvoda az intézményi minőségirányítási program szerint értékelje tevékenységét Kiemelt cél az életkornak megfelelő képesség és készség fejlesztése Az integrált nevelés folyamatos javítás , Végezze el nevelési programjának eredményvizsgálatát Programja alapuljon az egyéni bánásmódra és differenciált fejlesztésre 3. 2., Tartson partneri kapcsolatot a szülőkkel SZMSZ és szabályzatainak módosítása a törvényi előírásoknak , 3.4. megfelelően. 6. Működjön együtt a bölcsődékkel és az iskolákkal Szervezeti kultúra fejlesztése 2. 3., , , 4.1., 4.4., Tanügy-igazgatási dokumentumai legyenek naprakészek , /18

9 2. Óvodánk minőségpolitikája 2.1 Jövőképünk Nevelőmunkánk színvonalas végzésével szeretnénk megfelelni a szülők igényeinek, a fenntartó elvárásainak, és kiérdemelni elismerésüket. Olyan életvidám, boldog gyermekeket szeretnénk nevelni, akiknek személyiségébe beépülnek az általunk közvetített értékek. Szeretnénk, ha a sokszínű, gazdag óvodai tevékenység és mozgás hatására kreatív, önbizalommal rendelkező, pozitív gondolkodású gyermekekké válnának. Szeretnénk, ha gyermekeinkben az értékközvetítő nevelés hatására kialakulnának a közösségi együttélés normái, személyiségükben összhangban lenne az önérvényesítés és alkalmazkodás képessége. Olyan intézménnyé szeretnénk válni, ahol a játék a gyermekek legfontosabb tevékenysége, és fejlesztő nevelő munkánknak is ez az alapja. Szeretnénk, ha szervezeti kultúránk fejlődése töretlen lenne. Olyan munkatársak dolgoznának együtt a közös célokért, akiknek fontos a távlatokba látás, a tényeken alapuló csoportos döntés, az állandó megújulás, a partneri együttműködés nevelési céljaink megvalósításában. Küldetésünk Óvodánk legfontosabb küldetésének azt tartja, hogy az óvodás évek alatt boldog gyermekkort biztosítson. Az érzelmi kiegyensúlyozottság, biztonságérzet megteremtésével, a gyermekek feltétel nélküli elfogadásával, egyéniségük tiszteletben tartásával elősegítse a gyermekek személyiségének, képességeinek kibontakozását. Biztosítjuk a gyermekek számára a változatos mozgás lehetőségeket, a játék elsődlegességét. Értéknek tekintjük a tiszta, esztétikus környezetet, a gyermekek szükségleteinek kielégítését, az iskolába lépéshez szükséges készségek, képességek kialakítását. Integrált óvodaként vállaljuk a gyermekek együttnevelése során az együttműködési formák elsajátítását, a morális értékek kialakítását, pozitív példaadással a feltétel nélküli elfogadást. Elutasítunk minden olyan elképzelést, tevékenységet, amely a gyermekek érdekével, jogaival ellentétesek. Küldetésünk megvalósítását garantálja óvónőink, és a nevelést segítő munkatársak gyermekszeretete, elhivatottsága. 9/18

10 A vezetés szándéknyilatkozata a minőségről Óvodánk elkötelezi magát, hogy munkáját értékeink, sajátos arculatunk megőrzésével, partnereink igényeinek figyelembevételével végzi. Az óvodavezetés a nevelési program céljainak eléréséhez biztosítja a szükséges erőforrásokat, és rendszeres vizsgálatot tart a célok elérése érdekében. Segíti a munkatársak képzését, önképzését nevelési programunknak és távlati céljainknak megfelelően. Biztosítja a hatékony csapatmunka feltételeit, méri a munkatársak elégedettségét, elismeri, értékeli a munkáját. Az óvoda vezetése a szervezet céljait munkakörökre lebontja, hogy valamennyi dolgozó munkakörében konkrétan segítse a szervezet céljainak megvalósítását. Biztosítjuk a feltételeket az integrált óvodai nevelés megvalósításához. Fontosnak tartja, hogy valamennyi munkatárs megélje és átélje a fontosság élményét, hogy általuk történnek a dolgok, és ők valamennyien együtt a siker hordozói. Távlatokba gondolkodva törekszik a teljes szervezet összhangjának fejlesztésére, és támogatja az innovációs törekvéseket. Mindezek érdekében működtetjük minőségirányítási rendszerünket... óvodavezető... óvodavezető helyettes 10/18

11 2.2 Az intézményünk minőség céljai Hosszú távú célok Középtávú célok Rövid távú célok Az óvoda működésében folyamatosan érvényesítjük jövő képünket, küldetésünket, vezetői szándék nyilatkozatunkat. Intézményértékelés, olyan adatgyűjtés, amely lehetővé teszi, hogy intézményünk összehasonlíthatóvá váljon más intézménnyel, illetve a változások kimutathatóak legyenek. Indikátorrendszerrel. Az átfogó intézményi önértékelés célja: teljes körű információ gyűjtése az intézmény működéséről. Nevelőtestület innovatív szemléletének erősítése, fejlesztése A partneri igény, elégedettség és elégedetlenség mérésének célja, az intézmény folyamatainak javítása, működésének fejlesztése, a partneri visszajelzések beépítésével. Ösztönző rendszer működtetése,fejlesztése A jogszerű működés biztosítása, új szabályzók ismertetése, hozzáférhetőség biztosítása Minőségfejlesztő csoport működésének segítése annak érdekében, hogy a minőségbiztosítási rendszer operatív irányítójává váljon. Humán erőforrás teljesítményértékelése, minősítése Olyan ellenőrzés biztosítása, mely minden dolgozót érint és mozgósít az ellenőrzési folyamatban. Az ellenőrzés nyitott formájú mely évenként hasonló rendszerrel, de más tartalmat napirendre tűzve működtethető cselekvési sor. A gyermekek egyéni fejlődésének, fejlesztésének biztosítása.. Szakmai erőforrások fejlesztésének célja. a helyi nevelési program szellemében biztosítani a dolgozók, szakmai, módszertani kultúrájának fejlesztését. 11/18

12 EGYÉB PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK KÖRE PEDAGÓGIAI VEZETÉSI Hétszínvirág Óvoda 2.3 Az intézmény szervezeti struktúrája SZMK Óvodavezető KT Óvodavezető helyettes Belső értékelő munkaközösség Minőség fejlesztési csoport Szülők Óvodapedagógusok Dajkák Óvodatitkár Fűtő-kertész A minőségfejlesztő csoport működésének folyamatszabályozatását a Minőségirányítási Kézikönyv 1. sz. dokumentuma tartalmazza. 12/18

13 3. Óvodánk minőségfejlesztési rendszere 3.1 A vezetés elkötelezettsége, felelőssége Óvodánk vezetése, arra törekszik, hogy a jövőképben megfogalmazott célok, valamint a jobb minőség érdekében teljes elkötelezettséget alakítson ki az intézmény dolgozóiban, mely letéteményese a szakmai, fenntartói, szülői elégedettségnek. Azon munkálkodunk, hogy a konkrét célkitűzések meghatározásával a szervezeti célok megvalósulását valamennyi dolgozó segítse elő a saját feladatkörén belül. Fontosnak tartjuk, hogy képesek legyünk értékeink tudatosítására és hiányosságaink feltárására. Minőségfejlesztő tevékenységünk során elsődleges feladatunk, hogy rendszeresen vizsgáljuk a célok megvalósulását, elvégezzük a partnerek évről évre történő elégedettségének elégedetlenségének, igényeinek a felmérését A jogszerű működés, jogszabály tisztelet Óvodánk akkor működhet jogszerűen, ha azok a törvények, rendelkezések, belső szabályzók, melyek meghatározzák működését minden érintett számára ismertek és hozzáférhetők. Ennek érdekében belső szabályzatot dolgozunk ki, mely biztosítja az intézmény valamennyi dolgozója részére a jogszabályok elérhetőségét. A Minőségirányítási Kézikönyv 2. sz. dokumentuma tartalmazza Stratégiai tervezés Nevelési programunk elkészítésekor meghatároztuk azokat a terveket, amelyeket a nevelési programunkhoz használunk. Ezeknek egymáshoz való viszonyát, tartalmát, érvényességét külön nem dolgoztuk ki. A vezetői elkötelezettség, felelősségvállalás szükségessé teszi, hogy a teljes dokumentációs rendszerünket azonos rendszerben érvényesítsük. Stratégiai tervezést a Minőségirányítási Kézikönyv 3. sz. dokumentuma tartalmazza Vezetői ellenőrzés Az ellenőrzés az óvoda működésének vizsgálatát jelenti a hatályos jogszabályok és a nevelési program alapján. Az ellenőrzés rendszabályozó funkciót tölt be, középpontjában az eredményesség áll. Célja, hogy az ellenőrzés során konkrét tapasztalatokat, ismereteket szerezzünk arról, hogy a célok elérésében, milyen eredményeink vannak, illetve mit kell korrigálnunk. Óvodánkban től a pedagógiai munka ellenőrzése során a szokások ellenőrzésére folyamatszabályozott ellenőrzést vezettünk be. Erre felkészítettük a 13/18

14 nevelőtestületet. Csoportjainkat úgy ellenőrizzük, hogy az ott dolgozók végig részt vesznek az ellenőrzés folyamatában, az adatok gyűjtésében és értékelésében. A pedagógiai ellenőrzés tartalma: dokumentumok elemzése a fejlődés várható jellemzőinek ellenőrzése normák, szokásrendszerek ellenőrzése Jelenleg nincs kidolgozott folyamatszabályozás a dokumentumok és a követelmények ellenőrzésére. A munkáltatói, gazdálkodási, tanügy-igazgatási feladatok, működési zavarok ellenőrzése folyamatosan történik. A működésben történő rendellenesség esetén azonnali ellenőrzést végzünk. Belsőellenőrzési rendszerünket a Minőségirányítási Kézikönyv 4. sz. dokumentuma tartalmazza. 3.2 Mérés, értékelés az óvodában Mérés: Az óvodában a mérés adatgyűjtést jelent, mely alapján elemezhetjük, értékelhetjük a munkánkat, szervezetünk működését. E folyamat során a megfelelőséget vizsgáljuk. Értékelés: Az adatok elemzése történik az értékelés folyamatában, mely során a működés hatékonyságát vizsgáljuk. Az ellenőrzési, értékelési és minőségfejlesztési rendszerünkben mérőeszközként a megfigyelési technikákat alkalmazzuk. (naplóvezetés, feljegyzések, becslési skálák stb.) a felnőttek körében vizsgálati módszerek: kérdések, interjúk gyermekeknél: a megfigyelő lapok vezetése minőségfejlesztési munkánkhoz felhasználjuk azokat a minőségfejlesztési módszereket, eszközöket, amelyekkel információt gyűjthetünk, praktikusan tervezhetünk, és ok-okozati feltárásokat végezhetünk Óvakodunk az érzelem által vezérelt óvodás gyermekek kikérdezésétől, elégedettségének, elégedetlenségének direkt vizsgálatától. A Prefer vizsgálat egyes részeit használjuk abban az esetben, ha kérdéses a gyermek iskolai életre való alkalmassága. 14/18

15 3.2.1 Szakmai innovatív fejlesztő értékelés A szakmai innovatív, fejlesztő értékeléssel való ismerkedést, a rendszer bevezetését intézményünkben a 2003/2004. nevelési évben vezettük be. A pedagógiai munka továbbfejlesztése óvodánkban a belső értékelési munkaközösség feladata. A munkaközösség éves témáját vezetői ajánlásból választja ki a nevelőtestület, mely mindig olyan területet jelent, amely fejlesztésre szorul. Munkája során az eredmények és az esetleges hiányosságok is jobban felszínre kerülnek. A tartalmi munka mellett a személyi és tárgyi feltételeket is számba vesszük. A munkaközösség munkaterv alapján dolgozik, és a sikerkritériumok minél eredményesebb megvalósítására koncentrál, ennek megfelelően készíti el az intézkedési tervet. A munkaközösség tevékenysége közösségfejlesztő, szervezetkultúra fejlesztő erővel bír. A szakmai innovatív folyamatszabályozását a Minőségirányítási Kézikönyv 5. sz. dokumentuma tartalmazza A gyermekek egyéni fejlesztése, értékelése A gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérésére, valamint a fejlesztés tartalmának meghatározására a nevelőtestület egységes szempontot dolgozott ki, melyet felmenő rendszerben mindhárom korcsoportban bevezettünk. Leszabályoztuk a felmérések és az értékelés időpontját, rögzítettük a konkrét fejlesztést, és a fejlesztés során alkalmazott módszereket. Az óvodapedagógusok kötelezettsége a gyermek fejlődésének, fejlesztésének regisztrálása, valamint a szülő kérésére írásba foglalt vélemény kiadása. A gyermekek egyéni fejlesztésének rendszerét a Minőségirányítási Kézikönyv 6. sz. dokumentuma tartalmazza. 3.3 Intézményi értékelés Intézményértékelés indikátorrendszer alapján Nevelőtestületünk indikátorértékeléseket még nem végzett. A későbbiekben azonban szükségesnek tartjuk. Szeretnénk, ha munkánkról bizonyos jellemzőket meg tudnánk fogalmazni, más óvodákkal össze tudnánk hasonlítani eredményeinket. Ezen indikátorok segítségével eredményeinkről, működésünkről objektív képet kapunk. Az indikátor rendszer működtetése hosszú távú célkitűzés, folyamatleírása a Minőségirányítási Kézikönyv 7. sz. dokumentumában található. 15/18

16 3.3.2 Átfogó intézményi irányított önértékelés Intézményünkben a 2007/2008. nevelési évben végeztük el az átfogó irányított önértékelést. Az irányított önértékelést az Oktatási Minisztérium által közzétett KMD kritérium rendszer felhasználásával végeztük el. Az irányított önértékelés folyamatszabályozását a Minőségirányítási Kézikönyv 8. sz. dokumentuma tartalmazza. 3.4 Partneri igény és elégedettség, elégedetlenség mérése Partnereink elégedettségmérését 2001-től folyamatosan végezzük. A mérési eredményeket felhasználjuk szervezettségünk további javítása érdekében, hogy munkánkat minél jobban partnereink megelégedésére végezzük. Ennek érdekében dolgoztuk ki rendszerünket, melyet a Minőségirányítási Kézikönyv 9. sz. dokumentuma tartalmazza 4. Emberi erőforrás menedzselése 4.1 A dolgozók kiválasztása, betanítása Annak érdekében, hogy minél jobban képzett dolgozók kerüljenek az intézménybe, és a belépő dolgozók minél előbb sajátítsák el a teljes értékű munkavégzést szabályzatot dolgoztunk ki. A szabályzatot, amely rögzíti a kiválasztás és betanítás rendszerét a Minőségirányítási Kézikönyv 10. sz. dokumentuma tartalmazza. 4.2 Humán erőforrás fejlesztése Az intézmény vezetése folyamatosan arra törekszik, hogy a sikeres eredményes munkához minden dolgozó megkapja, és elsajátítsa a korszerű ismereteket. Ez kiemelten vonatkozik az óvodapedagógusokra, akik nevelő munkájuk révén első számú letéteményesei az óvodában folyó szakmai munka minőségének, színvonalának. Továbbképzésük célirányos, tudatos megszervezésére szabályzó rendszert működtetünk. A humán erőforrás fejlesztésének szabályzó rendszerét a Minőségirányítási Kézikönyv 11. sz. dokumentuma tartalmazza. 4.3 Humán erőforrás teljesítményértékelése, minősítése A törvényi változásokból következően intézményünk minőségfejlesztési munkája során bevezeti a teljesítményértékelést, minősítést A teljesítményértékelés, minősítés során célunk olyan dolgozói értékelés működtetése, amely minden dolgozót önértékelésre mozgósít, előre mozdítja a reális értékelés óvodai szintű megjelenését, valamint fejleszti a szervezeti kultúrát a nyitott, őszinte véleményalkotások és önfejlesztések elindulásával. 16/18

17 A minősítés célja: A közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, szakmai fejlődésének elősegítése. A teljesítményértékelés, minősítés rendje: A teljesítményértékelés az óvoda minden dolgozójára kiterjed, évenkénti ciklusban történik. A közalkalmazott minősítésének egy példányát megkapja, a megismerés tényét aláírásával igazolja, esetleges észrevételeit ezen feltüntetheti. A teljesítményértékelés, minősítés szempontjai A dolgozók teljesítmény értékelésének szempontjait a munkakörönként azonos tartalmú értékelő kérdőívek tartalmazzák, melyek az alábbi területekre vonatkoznak: A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képessége A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség, hivatástudat A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet A teljesítményértékelés, minősítés eredménye: % kiválóan alkalmas 60-79% alkalmas 30-59% kevésbé alkalmas 30% alatt alkalmatlan A közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő A folyamatszabályozást a Minőségügyi Kézikönyv 12 sz. dokumentuma tartalmazza 17/18

18 4.4 Ösztönző rendszer működtetése Az ösztönző rendszer kiépítésével az volt a célunk, hogy azt a magatartásmintát, és munkavégzést erősítsük meg az intézmény teljes alkalmazotti körében, mely a kitűzött célok elérését, és az intézmény zavartalan működését segíti. A kiépített rendszer motiválja, elkötelezze a dolgozókat a sikeres működésért, erkölcsi elismerést adjon azoknak, akik munkájukat színvonalasan, a kitűzött célok elérése érdekében végzik. A szabályzó rendszert a Minőségirányítási Kézikönyv 13 sz. dokumentuma tartalmazza 18/18

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2009. szeptember 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény legfontosabb adatai A/ Az intézmény megnevezése:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE KEREKERDŐ ÓVODA 1183. Budapest, Attila utca 9. Tel.: 292-55-17, e-mail: kerekerdo@enternet.hu ikt.szám: /206-228/2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: Balogh Erika Bendi Tiborné Vörös Ottó Gábor 1 Tartalom Fedőlap Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Önkormányzati Minőségirányítási

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2.

ÁMK Óvodai Intézményegység 5510 DÉVAVÁNYA, EÖTVÖS U.2. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovi@globonet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁMK Óvodai Intézményegység 5510

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Közoktatási Feladatellátási Megállapodás. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására

Közoktatási Feladatellátási Megállapodás. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény. Gy r SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. SZEPTEMBER 5.

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény. Gy r SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. SZEPTEMBER 5. Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Gy r SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. SZEPTEMBER 5. 1 Tartalomjegyzék 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes célja -

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről

Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Szakértői vélemény Gyomaendrőd város közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodáinak törvényességi és szakmai ellenőrzéséről Megrendelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Szabadság tér

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben