Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember"

Átírás

1 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, szeptember 1

2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény legfontosabb adatai A/ Az intézmény megnevezése: Reich Károly Általánosiskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B/ Az intézmény székhelye, címe: Balatonszemes, Gárdonyi Géza u. 1. elérhetősége: Telefon: 84/ , 84// , Fax:84/ e mail: web: reichsuli.sulinet.hu C/ Szakágazati besorolása: pedagógiai szakszolgálat D/ Az intézmény OM száma: E/ Alapítója és fenntartója: Balatonszemes Önkormányzata, Balatonőszöd Önkormányzata felügyeleti szerve: Balatonszemes és Balatonőszöd képviselő testületei, valamint a kistérségi Közoktatási Megállapodás Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsa és munkaszervezete F/ Az alapítás ideje: szeptember 01. G/ Az intézmény tevékenységét az Alapító Okiratról szóló 31/2009 (V.14) számú önkormányzati határozat, Balatonszemes Önkormányzata, Balatonőszöd Önkormányzata és a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás között én kötött TKT 32-75/2009-es számú Feladat-ellátási megállapodás, Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. és módosításai, valamint a 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet és módosításai alapján végzi. H/ Az intézmény működési területe: A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás valamennyi települése: Bálványos Balatonföldvár Balatonőszöd Balatonszárszó Balatonszemes Kereki Kőröshegy Kötcse Nagycsepely Pusztaszemes 2

3 Szántód Szólád Teleki I/ Az intézmény jogosult a Magyar Köztársaság címerével ellátott kör - és hosszúbélyegzőjének használatára. Bélyegzői: Az intézmény fejbélyegzője : Az intézmény körbélyegzője : Reich Károly Általánosiskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 8636 Balatonszemes, Gárdonyi Géza u. 1. Reich Károly Általánosiskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 8636 Balatonszemes, Gárdonyi Géza u. 1. (középen a Magyar Köztársaság címerével) 2. Az intézmény jogállása: Folyószámlával nem rendelkező, részben önálló, a Reich Károly Általánosiskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegységeként működő közoktatási, többcélú pedagógiai szakszolgálati intézmény. 3. Az intézmény finanszírozása A közoktatási törvény biztosítja a közoktatás rendszere által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetőségét, rendelkezik a pedagógiai szakszolgálatok igénybevételének ingyenességéről a feladatellátás területén. A szakszolgálatok működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó biztosítja. Az állami költségvetés alapján igényelhető normatív támogatást a Balatonszemes Önkormányzata, Balatonőszöd Önkormányzata és a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás között én kötött TKT 32-75/2009-es számú Feladat-ellátási megállapodás alapján a kistérség munkaszervezete igényli le, s utalja át Balatonszemes önkormányzatának. 4. A szakszolgálatok helyszínei, helyiségei Kastély épületben: 1 hivatali (felvételi) helyiség - iroda 3

4 1 vizsgálatra és terápiára szolgáló helyiség 1 irattár A kistérség valamennyi nevelési oktatási intézményében helyben elvégzésre kerülnek a szükséges vizsgálatok, a tanácsadás a szülőknek és a pedagógusoknak, valamint a helyben megoldható terápiás foglalkozások. A szakszolgálat központi épületében történnek a súlyos pszichés problémákkal küzdők vizsgálata és terápiája, a hatóságok által kért vizsgálatok, valamint a balatonszemesi és balatonőszödi gyermekek/tanulók pszichológia terápiai ellátása, továbbá a tanulók logopédiai ellátása. 4

5 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGEI, FELÉPÍTÉSE, HELYE AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETÉBEN 1. Pedagógiai szakszolgálat tevékenységei, felépítése Az intézmény a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény 34. -a, valamint a 31/2009 (V.14) számú határozattal kiadott alapító okirat értelmében az alábbi pedagógiai szakszolgálati tevékenységeket látja el. A/ Nevelési tanácsadás: annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, segítség nyújtása a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja, feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiás gondozás nyújtása a gyermeknek, a tanulónak, illetve a pedagógus nevelő és oktató munkájának támogatása, a családdal való kapcsolattartás segítése, az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatainak ellátása, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás keretében történő fejlesztő foglakozásához szakvélemény készítése, a szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, a gyermek, a tanuló fejlődésének felülvizsgálata a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által, vagy országos szakértői és rehabilitációs bizottság által készített, és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, ellátásának segítése, külön megállapodással egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozás tartása. B/ Logopédiai szolgáltatás: az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő gyermekek beszéd-, és nyelvi fejlettségének alapvizsgálata beszédindítás, beszédhibák javítása nyelvi-kommunikációs zavarok javítása 5

6 dyslexia megelőzése és gyógyítása C/ A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása D/ A gyógytestnevelés: a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy-, vagy könnyített testnevelésre utalja. A pedagógiai szakszolgálatok tevékenységét meghatározó jogszabályok: A többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló, többször módosított 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet 11/1994 (VI.8.) MKM, A többször módosított 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 2. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói, feladataik A/ Főállású munkatársak: tagintézmény-vezető (gyógypedagógus) pszichológus gyógypedagógusok (pszichopedagógus, logopédus, oligofrénpedagógus) adminisztrátor/gyógypedagógiai aszisztens B/ Óraadó munkatársak: gyógypedagógusok (logopédus, oligofrénpedagógus) gyógytestnevelők Az intézmény főállású és részmunkaidős állományában lévő munkatársai közalkalmazottak, akik a szakszolgálat vezetőjének irányításával önállóan végzik munkájukat a munkaköri leírásában megfogalmazott feladatok szerint. 6

7 Intézményegység-vezető: A pedagógiai szakszolgálat tevékenységi körébe tartozó feladatok (gyógytestnevelés, logopédia, pályaválasztási tanácsadás, nevelési tanácsadás) ellátásának megszervezése a kistérség közoktatási intézményeiben. Gondoskodik a törvény által előírtak betartásáról a gyerekek, tanulók ellátását, a vizsgálatok és terápiák dokumentálását illetően. Közvetlen kapcsolatot tart a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, más országos hatáskörű szakértői bizottságokkal, a kistérség óvodáinak, iskoláinak vezetőivel, illetve gyermekvédelmi felelőseikkel. Gyermekorvosokkal, védőnőkkel, a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival is folyamatos a párbeszéd folytat. A kistérség munkaszervezetének vezetőjével, továbbá munkatársaival együttműködik. Az önkormányzat gazdasági csoportjának kérésére a munka számszerű adatairól tájékoztatást ad, illetve a forgalomról, ellátásról részletes beszámolót készít. Naplók, fejlesztési tervek, egyéni fejlődési lapok naprakész vezetéséről gondoskodik. Közvetlen munkatársakat szakmai és szervezési feladataiban segíti, kérdéseikre választ ad, illetve keres. A főállású kollégák mellet annyi óraadó/részmunkaidős munkatárssal köt az igazgató beleegyezésével szerződést, hogy a törvény által előírt fejlesztést biztosítani lehessen. Megszervezi (évente 2 alkalommal) a nevelési tanácsadós ellenőrzéseket azokban az intézményekben, ahol a fejlesztő foglalkozásokat nem a nevelési tanácsadós kollégák végzik. Összehangolja, és részt vesz a nevelési tanácsadó problémafeltáró-diagnosztizáló munkájában. Külön megállapodás megkötése esetén utazó-gyógypedagógusként ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók egészségügyi és pedagógiai célú, habilitációs, rehabilitációs foglalkozásait, vezeti az egyéni fejlődési lapokat (Tü r.sz. nyomtatványt). A külön megállapodás nem vonatkozik a saját település óvodájára, iskolájára, velük megállapodást nem kell kötni. Az iskola szabadidős és kulturális életében aktívan részt vesz. Munkáltatójának (az igazgatónak) rendszeres tájékoztatást ad a szakszolgálati tevékenységekről, felmerülő problémákról. Az egységes pedagógiai szakszolgálat munkájáról a fenntartónak, és a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának beszámolót készít a szorgalmi idő végén (kérésre gyakrabban is). Az intézményegység-vezetőt távolléte esetén mivel nincs helyettes- az általa megbízott munkatárs helyettesíti, hosszabb távollét esetén a teljes jogkör átruházásával. Pszichológus: Végzi a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek pszichológiai kivizsgálását és terápiáját, az értelmi képességek megállapítását. Elvégzi a szükséges pszichológiai vizsgálatokat, tisztázza a gyermek pszichológiai és környezeti státuszát. 7

8 Szükség esetén kiegészítő információkat kér az intézmény többi munkatársától, esetleg más intézményektől. A vizsgálati adatok, eredmények alapján pszichológiai diagnózist állít fel. Írásos szakvéleményt készít. Szükség esetén közreműködik a gyermek/tanuló további pedagógiai, pszichológiai, orvosi, pszichiátriai vizsgálatainak megszervezésében A diagnózisnak megfelelően megtervezi a további foglalkozásokat, terápiás képzettségétől függően pszichoterápiát alkalmaz. A gyermek egész személyiségét pozitívan befolyásolja. Konzultál a szülőkkel, szükség szerint pedagógussal, vagy más illetékes személlyel. Vizsgálati eredményeiről, a terápiás munka menetéről folyamatosan tájékoztatja a gyermek szüleit, pedagógusait. Szükség esetén hospitál az óvodai csoportban, iskolai osztályban. Rendszeres szakmai konzultációt folytat kollégáival. Kölcsönös, egymás munkáját segítő kapcsolat kialakítására törekszik a nevelésioktatási intézményekkel, ill. társintézményekkel. Tevékenységéről naprakészen vezeti az Egyéni nyilvántartási lap és foglalkoztatási naplókat (Tü r.sz. nyomtatvány), munkájáról írásos feljegyzéseket készít, vezeti az előírt nyilvántartásokat. Tudomásul veszi, hogy a tevékenység során személyesen köteles eljárni, más személy közreműködését nem veheti igénybe. Rendszeresen tájékoztatást ad munkáltatójának és a pedagógiai szakszolgálat vezetőjének a végzett tevékenységről. Logopédus: Az ellátási körzetébe járó gyermekek/tanulók beszéd és nyelvi fejlettségének és állapotának szűrését elvégzi. Szükség esetén közreműködik a gyermek/tanuló további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatainak megszervezésében. A további vizsgálatot igénylő gyermekek/tanulók logopédiai vizsgálatát elvégzi Logopédiai vizsgálati véleményt készít. A kapott és saját vizsgálati eredmények alapján megtervezi a gyermek logopédiai ellátását, szükség esetén elkészíti a gyermek/tanuló egyéni fejlesztési tervét. A gyermekeket/tanulókat rendszeres fejlesztésben részesíti, a tudatos hangzó beszéd óvodai és iskolai előmenetelt akadályozó hibáit, zavarait javítja. Tevékenységéről naprakészen logopédiai forgalmi naplót, munkanaplót vezet, s kezeli az egyéni fejlesztési terveket. A gyermek egész személyiségét pozitívan befolyásolja, segít a beszédfélelem feloldásában, a közösségtől való elkülönülés leküzdésében, az önbizalom erősítésében Kapcsolatot tart a szülőkkel, a gyermek pedagógusaival, a gyermeket fogadó/kezelő más szakemberekkel. Felvilágosító munkával elősegíti, hogy a gyermekek és fiatalok környezete helyes magatartást alakítson ki a beszédzavarral küzdőkkel. Tudomásul veszi, hogy a tevékenység során személyesen köteles eljárni, más személy közreműködését nem veheti igénybe. Rendszeresen tájékoztatást ad munkáltatójának és a pedagógiai szakszolgálat vezetőjének a végzett tevékenységről. 8

9 Pszichopedagógus, oligofrénpedagógus: A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás területén található óvodákban elvégzi a nagy csoportos óvodások diszlexia prevenciós szűrését. Szükség esetén közreműködik a gyermek/tanuló további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatainak megszervezésében. A további vizsgálatot igénylő gyermekek pedagógiai vizsgálatát elvégzi, melynek eredményéről Szakvéleményt készít. Fennmaradó vizsgálati óráiban közreműködik az általános iskolai, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulók kontroll vizsgálatában, a vizsgálat eredményeiről Jegyzőkönyvet készít. Javaslatot tesz a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság elé utalásra. Szükség esetén kiegészítő információkat kér az intézmény többi munkatársától, esetleg más intézményektől. Szükség szerint konzultál a szülőkkel, pedagógussal, vagy más illetékes személlyel. Fejlesztő pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai vagy szakorvosi gondozást javasol. A kapott eredményektől függően a gyermekeket rendszeres egyéni/csoportos fejlesztésben részesíti. Kapcsolatot tart a gyermek óvodai, iskolai és családi környezetével. Szükség esetén hospitál az óvodai csoportban, iskolai osztályban. Nyomon követő vizsgálatok végzésével figyelemmel kíséri a gyermek fejlődésmenetét. Rendszeres szakmai konzultációt folytat kollégáival. Kölcsönös, egymás munkáját segítő kapcsolat kialakítására törekszik a nevelésioktatási intézményekkel, ill. társintézményekkel. Vizsgálati eredményeiről, a terápiás munka menetéről folyamatosan tájékoztatja a gyermek szüleit, pedagógusait. Az előírásoknak megfelelően fejlettségi, iskolaérettségi vizsgálatokat végez, ill. koordinálja az iskolaérettségi vizsgálatok menetét. Minden vizsgálatot követően írásos szakvéleményt készít. Tevékenységéről naprakészen vezeti az Egyéni nyilvántartási lap és foglalkoztatási naplókat (Tü r.sz. nyomtatvány), munkájáról írásos feljegyzéseket készít, vezeti az előírt nyilvántartásokat. Közreműködik a nevelési-oktatási intézmények ellenőrzésében a 4/2010 (I.19.) OKM rendelet 22. -a szerint. Külön megállapodás megkötése esetén utazó-gyógypedagógusként ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók egészségügyi célú, habilitációs, rehabilitációs foglalkozásait, vezeti a... naplókat (Tü r.sz. nyomtatvány). Tudomásul veszi, hogy a tevékenység során személyesen köteles eljárni, más személy közreműködését nem veheti igénybe. Rendszeresen tájékoztatást ad munkáltatójának és a pedagógiai szakszolgálat vezetőjének a végzett tevékenységről. 9

10 Gyógytestnevelő: Sajátos eszközzel elősegíti az elsősorban mozgásszervi és belgyógyászati panaszokkal gyógytestnevelésre utalt gyermekek/tanulók egészségszintjének emelését. Gyógypedagógiai asszisztens/adminisztrátor: A Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálati adminisztrációját, a vizsgált gyermekek/tanulók nyilvántartását, személyi anyagát kezeli. o Előjegyzéseket, időpontokat egyeztet (szülők, iskolák, óvodák), vizsgálati előjegyzéseket vezeti (név, intézmény, kor, probléma). o Számítógépes nyilvántartást, adatbázist folyamatosan, napra készen vezeti (napi kapcsolattartás a munkatársakkal). o Segítséget nyújt a szakvélemények pontos, időre való elkészítésében. o Velük kapcsolatos adminisztráció segítése, pontos határidőre való elkészítése. o Beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát ellátja (statisztikai teendők, munkaidő nyilvántartások - jelenléti ív - nyilvántartások vezetése, gyermekek anyagának vezetése, szakvélemények írása, beszámolók, stb.) o Elvégzi a pedagógiai munkát segítő olyan adminisztrációs feladatokat, amivel a vezető megbízza (táblázatok, statisztika, adatlapok). Munkatársak szakmai munkáját segíti, gyógypedagógusok útmutatásával az előre megbeszélt és egyeztetett csoportfoglalkozásokon közvetlenül segíti a gyerekek/tanulók közt folyó munkát, kért szemléltető eszközöket (elő)készíti. Elvégzi azokat a kapcsolattartási feladatokat, amelyek az intézmény és a szülő között adódnak. Részt vesz az együttműködési és partneri kapcsolatok kialakításában és ápolásában más szakemberekkel és intézményekkel. A gyermekek, tanulók fejlődéséhez szükséges egyéb intézményen kívüli tevékenységek ellátásában közreműködik (hospitálások, szükség esetén családlátogatás). Részt vesz az értekezleteken (év eleji félévi - év végi értekezletek), megbeszéléseken, szakmai napokon. Leltározásnál közreműködik. Ellátja a szakszolgálat vezetője által elrendelt aktuális feladatokat. Részt vállal a folyamatos nyitva tartás biztosításában. Rendszeresen tájékoztatást ad munkáltatójának és a pedagógiai szakszolgálat vezetőjének a végzett tevékenységről. A főállású munkatársak a Reich Károly iskolában, ahol közalkalmazotti jogviszonyuk van: Aktívan bekapcsolódnak az intézmény kulturális életébe, részt vesznek rendezvényein, a szükséges felügyeleti tevékenységet ellátják, vállalják és ellátják az intézmény egyes rendezvényein a reá eső rendezői és felügyeleti feladatokat. 10

11 A pedagógiai szakszolgálat vezetője által összeállított, s az intézményvezető által jóváhagyott, s folyamatos nyitvatartást biztosító ügyeleti beosztásban ellátják a rájuk rótt feladatokat. IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 1. A munka tervezése, szervezése A pedagógiai szakszolgálat munkatársai éves munkaterv alapján dolgoznak, amely a tanév rendjéhez igazodik. A munkaterv az intézmény munkatervének részét képezi, egy példányát az igazgató a tanévkezdéstől számított 10 munkanapon belül eljuttatja a fenntartóhoz. A munkatársak órabeosztását legkésőbb adott év szeptember 30-ig kell elkészíteni. A/ A vizsgálatok szervezése a) A beérkezett vizsgálati kérelmeket az adminisztrátor sorszámmal látja el és bevezeti a nyilvántartó könyvbe. b) A vizsgálati kérelmeket a vezető osztja el a munkatársak között, mérlegelve a kérelem jellegét és a munkatárs beosztását. c) A munkatárs az átvett kérelemmel kapcsolatban kijelöli a vizsgálat időpontját és intézkedik a szülő értesítéséről. d) A vizsgálat esetenként több alkalmat is igénybe vehet. Az esetetvezető munkatárs dönt - szükség esetén munkatársai véleményét kikérve - a vizsgálati eljárásokról és az igénybe veendő kiegészítő vizsgálatokról. e) A vizsgálatok lezárása után, 22 munkanapon belül elkészíti a szakvéleményt, és a vizsgálati dokumentációval együtt átadja a szakszolgálat-vezetőnek. f) A szükséges aláírások után az adminisztrátor postázza a szakvéleményt a szülőknek, illetve amennyiben a gyermek/tanuló intézményéből indult a vizsgálati kérelem, az érintett nevelési-, oktatási-nevelési intézménynek is. B/ A terápiák szervezése a) A nevelési tanácsadó terápiás foglalkozásainak csoportokba való felvételt és az egyéni terápiára való beosztást minden év szeptemberében kell elvégezni, a foglalkozások október 1.- május 31-ig tartanak. b) A pszichológiai terápiás foglalkozások szervezése az igényektől függően, folyamatosan szerveződik. c) A logopédiai ellátás foglakozásainak csoportbeosztása szeptember 15-ig tart, a foglalkozások szeptemberber 15. és május 31. között heti rendszerességgel szervezhetők. 11

12 d) Bármely foglalkozásról kimaradtak helyére lehetőség szerint vehető fel új gyermek. Terápia bármely időpontban kezdhető. e) A felhívás ellenére is rendszertelenül járó gyermekek a foglalkozásokról kizárhatók. f) A pályaválasztási tanácsadás az év bármely idejében igénybe vehető, a szakszolgálat célzottan szeptember és október hónapokban végez értelem-, és érdeklődés felméréseket a kistérség valamennyi általános iskolájának 8. osztályában. g) A gyógytestnevelési ellátás az érintett tanulók részére az adott óvoda/iskola napi órabeosztásához, órarendjéhez igazodik. Szeptember 15-től, de legkésőbb október 1.-től heti rendszerességgel folyamatosan szerveződik. h) A munkatársak vizsgálati és terápiás tevékenységeikről munkanaplót vezetnek, és terápiás tervezet készítenek. 2. A munkarend kialakítása: A/ Az intézmény a személyi adottságokhoz és a helyi igényekhez rugalmasan alkalmazható munkarendet alakít ki. B/ A munkatársak a tanév szorgalmi időszakában teljes munkaidőben, a gyerekek, tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével, a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint biztosítják a feladatellátást. C/ Az intézmény nyitva tartása: D/ Szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig: , pénteken: E/ Tanítási szünetekben hétfőtől péntekig: F/ Az érintett dolgozók kötelező óraszámát az alábbi rendeletek szabályozzák: G/ A többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról, különösen 16. -ban foglaltak az irányadók. Az egységes pedagógiai szakszolgálat vezetőjének heti kötelező óraszámát a Kt. 1. sz. melléklet harmadik részének A/7 pontja, a beosztott pedagógusok heti kötelező óraszámát a Kt. 1. sz. melléklete harmadik részének B, pontja szabályozza. Azt, hogy az említett alkalmazottaknak a kötelező óraszámon belül és azon felül, a heti 40 órás teljes munkaidő erejéig milyen munkaköri feladatokat kell ellátniuk, szintén a Kt. 1. sz. melléklete harmadik része szabályozza. H/ Intézményünk által kidolgozott munkaidő nyilvántartást a pedagógusok napi rendszerességgel vezetik, havonta az érintett nevelési, nevelési-oktatási intézmények vezetőivel hitelesíttetik, a szakszolgálat vezetőjének átadják. A munkaidőnyilvántartás adatait 2 havonta a gyógypedagógiai asszisztens összesíti, s az igazgatóhelyettesnek ellenőrzésre átadja. 12

13 3. A pedagógiai szakszolgálat által vezetett dokumentumok: A jogszabályok által előírt és rendeltetési számmal ellátott dokumentumok: Tü r.sz. nyomtatvány (Egyéni nyilvántartási lap - külív és belív) Tü r.sz. nyomtatvány (Egyéni fejlődési lap - külív és belív) Tü 345/új r.sz. (Logopédiai napló) Tü 344/új r.sz.(logopédiai forgalmi napló) Tü 19/N r.sz. (Könnyített és gyógytestnevelési napló) Fenti dokumentumok megnyitására, lezárására az igazgató vagy a szakszolgálat-vezető jogosult. Szorgalmi időben az érintett pedagógusnál vannak, szorgalmi idő lejárta után az iratkezelés szabályainak megfelelően a szakszolgálat irattára őrzi (kivéve: balatonföldvári intézmények gyógytestnevelési naplója - külön megállapodás alapján). A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók Egyéni fejlődési lapját az az intézmény őrzi, ahol a gyermek tanulói jogvszonya fennáll, a külív megnyitásáról, vezetéséről, lezárásáról az érintett intézmény igazgatója gondoskodik, a gyógypedagógus csak segítséget nyújt vezetésében. A pedagógusok a naplókat havi rendszerességgel ellenőrzésre kötelesek átadni a szakszolgálat vezetőjének. 4. A külső kapcsolatok rendszere és formái Az intézmény fölé- és mellérendelt kapcsolatokkal rendelkezik. Az intézményt fölérendelt kapcsolataiban a vezető képviseli (Oktatási Minisztérium, fenntartó, stb). Az intézmény tevékenysége ellátása érdekében mellérendelő szakmai kapcsolatot tart fenn, és együttműködik az alábbi személyekkel, intézményekkel: Szülők óvodák alapfokú iskolák családsegítő-, és gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóságok gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények gyermekpszichiátriai gondozó más pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadók Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Kaposvári Egyetem Pedagógus Továbbképző és Szolgáltató Intézete Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 13

14 Az együttműködés leggyakoribb formái és módjai: vezetői értekezleteken való részvétel munkaközösség-vezetői megbeszélések pedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció intézményi összekötő munkatárs alkalmazása kisebb körzetekben esetmegbeszélő csoportok szervezése szülői- nevelőtestületi értekezleteken, fórumokon, ankétokon való részvétel szakmai előadások tartása óralátogatások, csoportfoglalkozások látogatása gyermekmegfigyelés, konzultációk helyszíni vizsgálatok, szűrések végzése kislétszámú osztályok rendszeres segítése, látogatása közös rendezvények szervezése 5. A belső ellenőrzés rendje A/ A szakmai munka belső ellenőrzéséért a vezető a felelős. a) Az intézményegység igazgatója az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. b) A munka szakmai ellenőrzésére jogosult az intézményegység vezető, a szakmai munkaközösség-vezető. Ellenőrzéseikről, tapasztalataikról folyamatosan kötelesek tájékoztatni az igazgatót. B/ Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát az éves munkaterv alapján tervezik. C/ Az ellenőrzés módszerei: a) vizsgálatok, foglalkozások látogatása, b) írásos dokumentumok vizsgálata, c) tanulói tevékenység vizsgálata, d) beszámoltatás szóban, írásban. D/ Az ellenőrzés tapasztalatait a munkatársakkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival - a feladtok egyidejű meghatározásával - meg kell beszélni. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a nevelőtestület elfogadásával, a szabályzat elfogadásában részt vevő közösségek egyetértésével, és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. Az SzMSz az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. Hatálya kiterjed az intézmény szolgáltatásait igénybevevők körére is. Az SzMSz módosítását kezdeményezheti: 14

15 Fenntartó Nevelőtestület Az intézmény igazgatója Az egységes pedagógiai szakszolgálat vezetője E szabályzat szerves része a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szervezeti és működési szabályzatának. Balatonszemes, szeptember számú, Balatonszemes, hó..napján kelt jóváhagyás alapján. Takács József polgármester Boór Miklós igazgató 15

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Cím: 9135 Rábaszentmihály, Béke u. 37 Tel: 96/284-080 E-mail: katalin.feher@sokoroalja.hu Tel: 20/215-4717 Téti Kistérség Egységes Pedagógiai

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések... 3. Oldal II. Fejezet III. Fejezet IV. Fejezet A Nevelési Tanácsadó

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK OM: 201281 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi és jogszabályi hivatkozások 2.o. II. Az oktatási intézmény adatai 2.o. III. A működés rendje 3.o. IV. Az intézmény szervezeti felépítése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 1 Tartalom I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések... 4 1. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032649 *: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. (: 06/29/440-254,06/30/6956801 E-mail: ipariszki@ipariszki.hu Web: www.ipariszki.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009.

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Tartalomjegyzék 1. Általános rész...6 1.1 Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztési szempontból...6 1.2 Fenntartói MIP intézményünkre vonatkozó

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Az Echo Innovációs Műhely. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2013. december 19. napjától

Az Echo Innovációs Műhely. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2013. december 19. napjától Az Echo Innovációs Műhely Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2013. december 19. napjától Jogszabályi háttér Az Echo Innovációs Műhely Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása az alábbi

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely 2011.

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben