PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet III. Fejezet IV. Fejezet A Nevelési Tanácsadó irányítása, vezetése Oldal A Nevelési Tanácsadó szervezete Oldal A Nevelési Tanácsadó működése Oldal V. Fejezet Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 16. Oldal VI. Fejezet A teljesítménypótlék alkalmazásának elvei 17. Oldal VII. Fejezet A tanítási időkeretet csökkentő változásai 18. Oldal VIII. Fejezet Záradék 19. Oldal 2

3 BUDAPEST XX. NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JANUÁR 20. AZ IDŐKÖZBENI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE I. Fejezet Általános rendelkezések A Nevelési Tanácsadó működését a közalkalmazottak jogállásáról szóló, Évi XXXIII. Törvény, a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet, a közoktatásról szóló Évi LXXIX. Törvény, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet szabályozza. Az intézmény alaptevékenységét az alapító okirat határozza meg. A Nevelési Tanácsadó mentálhigiénés feladatok ellátásában közreműködő, pszichológiai és pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézmény. 1. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV neve: Nevelési Tanácsadó székhelye: 1205 Budapest, XX. Mártonffy u Típusa: a közoktatás pedagógiai szakszolgálatának intézménye OM. Azonosítója: A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV fenntartója, AZ ALAPÍTÓI JOG GYAKORLÓJA, IRÁNYÍTÓ ÉS FELÜGYELETI SZERVE: BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1201 BUDAPEST, XX., KOSSUTH TÉR 1. Az alapító okirat száma és kelte: 680/1994. (X. 18.) LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS: JÚLIUS 14., 239/2009. (VII. 9.) ÖK. SZ. HATÁROZAT 3

4 3. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MŰKÖDÉSI KÖRE: BUDAPEST XX. KERÜLET 4. a KÖLTSÉGVETÉSI SZERV jogállása, jogköre, BESOROLÁSA: a) jogi személyisége: önálló jogi személy B) TEVÉKENYSÉG SZERINTI BESOROLÁSA: KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV, KÖZINTÉZMÉNY C) FELADATELLÁTÁS SZERINTI BESOROLÁSA: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV, ELŐIRÁNYZATA FELETT TELJES JOGKÖRREL RENDELKEZIK, PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FELADATAIT A XX. KERÜLETI ONIGESZ MINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV LÁTJA EL D) bérgazdálkodási jogköre: önálló létszám- és bérgazdálkodó 5. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JOGSZABÁLYBAN (1993. ÉVI LXXIX. TV. A KÖZOKTATÁSRÓL) MEGHATÁROZOTT KÖZFELADATA: A NEVELÉSI TANÁCSADÁS FELADATA ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSA, HOGY A GYERMEK, TANULÓBEILESZKEDÉSI TANULÁSI MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZD, ENNEK ALAPJÁN SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE VALAMINT AGYERMEK FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSA A PEDAGÓGUS ÉS A SZÜLŐ BEVONÁSÁVAL. A NEVELÉSI TANÁCSADÁS AZ ÓVODA MEGKERESÉSÉRE SZAKVÉLEMÉNYT KÉSZÍT AZ ISKOLAKEZDÉSHEZ, SEGÍTSÉGET NYÚJT A GYERMEK ÓVODAI NEVELÉSÉHEZ, A TANULÓ ISKOLAI NEVELÉSÉHEZ ÉS OKTATÁSÁHOZ HA A GYERMEK, TANULÓ EGYÉNI ADOTTSÁGA, FEJLETTSÉGE, KÉPESSÉGE, TEHETSÉGE, FEJLŐDÉSÉNEK ÜTEME INDOKOLJA. A NEVELÉSI TANÁCSADÁS SEGÍTSÉGÉT KÉRHETI A SZÜLŐ TOVÁBBÁ A SZÜLŐ EGYETÉRTÉSÉVEL AZ ÓVODA, AZ ISKOLA ÉS A KOLLÉGIUM. A NEVELÉSI TANÁCSADÁS E FELADATAI KÖRÉBEN PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI TÁMOGATÁST, FEJLESZTÉST, TERÁPIÁS GONDOZÁST NYÚJT A GYERMEKNEK, A TANULÓNAK ILLETVE TÁMOGATJA A PEDAGÓGUS NEVELELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁJÁT, SEGÍTI A CSALÁDDAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁST. A NEVELÉSI TANÁCSADÁS ELLÁTHATJA AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI SZOLGÁLTATÁS FELADATAIT IS. AZ ÓVODAI NEVELÉSI, ISKOLAI NEVELÉS ÉS OKTATÁS, KOLLÉGIUMI NEVELÉS ÉS OKTATÁS KERETÉBEN A FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS, HA GYERMEK, TANULÓ BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZD, A NEVELÉSI TANÁCSADÁS KERETÉBEN KÉSZÍTETT SZAKVÉLEMÉNYBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT FOLYHAT. A NEVELÉSI TANÁCSADÁST ELLÁTÓ INTÉZMÉNY ELLENŐRZI A SZAKVÉLEMÉNYBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁT. A NEVELÉSI TANÁCSADÁS FELADATA TOVÁBBÁ, HOGY A SZAKÉRTŐI ÉS REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTETT ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ RÉSZÉRE MEGKÜLDÖTT SZAKVÉLEMÉNY ALAPJÁN SEGÍTSE AZOKNAK A GYERMEKEKNEK, TANULÓKNAK AZ ÓVODAI, ISKOLAI, KOLLÉGIUMI ELLÁTÁSÁT, AKIK A MEGISMERŐ 4

5 FUNKCIÓK VAGY A VISELKEDÉS FEJLŐDSÉNEK ORGANIKUS OKRA VISSZA NEM VEZETHTŐ TARTÓS ÉS SÚLYOS RENDELLENESSÉGÉVEL KÜZDENEK.. A Nevelési Tanácsadó tevékenysége az alapító okiratban rögzítettek szerint: - Alaptevékenysége SZAKÁGAZAT BESOROLÁSA: TEÁOR: 8560 OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT AZ INTÉZMÉNYBEN ELLÁTOTT SZAKFELADATOK DECEMBER 31-IG PEDAGÓGIAI SZAKSZOLTÁLAT: NEVELÉSI, PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTBÓLPROBLÉMÁSGYERMEKEK NEVELÉSÉRE, GONDOZÁSÁRA VONATKOZÓ TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉG, CSLÁDGONDOZÁS, PEDAGÓGIAI,GYÓGYPEDAGÓGIAIÉS PSZICHOLÓGIAI TÁMOATÁS, FEJLESZTÉS, TERÁPIA, PSZICHOTERÁPIA BIZTOSÍTASA. ANAK MEGÁLLAPÍTÁSA, HOGY A GERMEK, TANULÓ BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZD, ENNEK ALAPJÁN SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE VALAMINTA TGYERMEK FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSA A PEDAGÓGUS ÉS A SZÜLŐ BEVONÁSÁVAL. AZ ÓVODA MEGKERESÉSÉSRE SZAKVÉLEMÉY KÉSZÍTÉSE AZ ISKOLAKEZDÉSHEZ, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A GYERMEK ÓVODAI NEVELÉSÉHEZ, A TANULÓ ISKOLAI NEVELÉSÉHEZ ÉS OKTATÁSÁHOZ HA AGYERMEK, TANULÓ EGYÉNI ADOTTSÁGA, FEJLETTSÉGE, KÉPESSÉGE, TEHETSÉGE, FEJLŐDÉSÉNEK ÜTEME INDOKOLJA, A PEDAGÓGUS NEVELŐ SÉ OKTATÓ MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA, A SZAKVÉLEMÉNYBENFOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, ISKOLAPSZICHOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS, A SZAKÉRTŐI ÉS REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTETT SZAKVÉLEMÉNY ALAPJÁN SEGÍTI A ZOKNAK A GYERMEKEKNEK, TANULÓKNAKAZ ÓVODAI, ISKOLAI, KOLLÉGIUMI ELLÁTÁTÁSÁT, AKIK A MEGISMERŐ FUNKCIÓK VAGY A VISELKEDÉS FEJLŐDÉSÉNEK ORGANIKUS OKRA VISSZA NEM VEZETHETŐ TARTÓS ÉS SÚLYOS RENDELLENESSÉGÉVEL KÜZDENEK ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI AZ INTÉZMÉNYBEN ELLÁTOTT SZAKFELADATOK 2010 JANUÁR 1-TŐL PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG NEVELÉSI, PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTBÓLPROBLÉMÁSGYERMEKEK NEVELÉSÉRE, GONDOZÁSÁRA VONATKOZÓ TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉG, CSLÁDGONDOZÁS, PEDAGÓGIAI,GYÓGYPEDAGÓGIAIÉS PSZICHOLÓGIAI TÁMOATÁS, FEJLESZTÉS, TERÁPIA, PSZICHOTERÁPIA BIZTOSÍTASA. ANAK MEGÁLLAPÍTÁSA, HOGY A GERMEK, TANULÓ BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZD, ENNEK ALAPJÁN SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE VALAMINTA TGYERMEK FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSA A PEDAGÓGUS ÉS A SZÜLŐ BEVONÁSÁVAL. AZ ÓVODA MEGKERESÉSÉSRE 5

6 SZAKVÉLEMÉY KÉSZÍTÉSE AZ ISKOLAKEZDÉSHEZ, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A GYERMEK ÓVODAI NEVELÉSÉHEZ, A TANULÓ ISKOLAI NEVELÉSÉHEZ ÉS OKTATÁSÁHOZ HA AGYERMEK, TANULÓ EGYÉNI ADOTTSÁGA, FEJLETTSÉGE, KÉPESSÉGE, TEHETSÉGE, FEJLŐDÉSÉNEK ÜTEME INDOKOLJA, A PEDAGÓGUS NEVELŐ SÉ OKTATÓ MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA, A SZAKVÉLEMÉNYBENFOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, ISKOLAPSZICHOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS, A SZAKÉRTŐI ÉS REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTETT SZAKVÉLEMÉNY ALAPJÁN SEGÍTI A ZOKNAK A GYERMEKEKNEK, TANULÓKNAKAZ ÓVODAI, ISKOLAI, KOLLÉGIUMI ELLÁTÁTÁSÁT, AKIK A MEGISMERŐ FUNKCIÓK VAGY A VISELKEDÉS FEJLŐDÉSÉNEK ORGANIKUS OKRA VISSZA NEM VEZETHETŐ TARTÓS ÉS SÚLYOS RENDELLENESSÉGÉVEL KÜZDENEK OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK KOMPLEX TÁMOGATÁSA B.) RENDSZERESEN ELLÁTOTT - KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGE: HELYISÉGEK ÉS ESZKÖZÖK TARTÓS ÉS EGYEDI BÉRBEADÁSA - KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE: HELYISÉGEK ÉS ESZKÖZÖK TARTÓS ÉS EGYEDI BÉRBEADÁSA Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5 % 6. a feladatellátást szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: Vagyona feletti rendelkezés jog: A) a feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére áll 3447m2 méretű telken álló épület 323 m2-nyi része (közös a kerekerdő óvodával) Továbbá a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Bérbeadás tekintetében a b) pontban foglaltak szerint járhat el. B) Pesterzsébet önkormányzatának hatályos vagyonrendelete szabályozza a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérbeadását. C) az intézmény (a feleslegessé vált, valamint a selejtezett vagyontárgyak hasznosításának kivételével) a rendelkezésre álló korlátozottan forgalomképes vagyont nem jogosult elidegeníteni illetőleg biztosítékként felhasználni. Az Önkormányzat magának fenntartja. Gazdálkodását a XX. ONIGESZ bonyolítja. A Nevelési Tanácsadó és az ONIGESZ közötti együttműködést a Július 5-én kelt Megállapodás ill. Annak mindenkori érvényes, aktualizált változata szabályozza. A nevelési Tanácsadó és az ONIGESZ között együttműködés továbbá az ONIGESZ által kiadott belső szabályzatok alapján történik. A pénzügyi- gazdasági tevékenységet ellátó személy (gazdasági ügyintéző) munkakörének meghatározását a munkaköri leírás és az ONIGESZ által kiadott szabályzatok (analitikus nyilvántartások ) szabályozzák. 6

7 7. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK: AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÓJA VALAMINT AZ ÁLTALA ÍRÁSBAN MEGHATALMAZOTT BEOSZTOTT KÖZALKALMAZOTT. 8. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE: AZ SZMSZ-BEN FOGLALTAK SZERINT. A MŰKÖDÉS RENDJE C. FEJEZET. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT A FENNTARTÓ ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN AZ OMB HAGYJA JÓVÁ. 9. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL HASZNÁLT BANKSZÁMLASZÁM: A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK FORRÁSAI A MINDENKOR HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZERINT MEGHATÁROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL (NINCSEN) ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 11. az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét pályázat útján a kerület önkormányzatának képviselőtestülete bízza meg, határozott időre..12. A Nevelési Tanácsadó bélyegzői és lenyomatuk: Körbélyegző: Téglalap alakú bélyegző: A bélyegzők használatára jogosult: az intézmény vezetője és helyettese, Valamint az arra írásban felhatalmazott dolgozó. 13. A Nevelési Tanácsadó feladatai: 13.1 A beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő és neurotikus tüneteket mutató gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, diagnosztizálása, vizsgálata és korrekciója, 7

8 13.2 a szokásos pedagógiai módszerekkel már nem kezelhető, de hatósági vagy orvosi beavatkozást még nem igénylő családi, óvodai, iskolai nevelési problémák vizsgálata, korrekciója, 13.3 egyéni, és/vagy csoportos foglalkoztatás a pedagógus és a szülő, gondviselő (család) bevonásával a pszichológia a fejlesztőpedagógia és a gyógypedagógia elfogadott módszereinek alkalmazásával 13.4 szakvélemény készítése a tankötelezettség beálltához (iskolaérettség), az iskolai életmódra felkészítő foglalkozások alóli felmentéshez, az óvodai nevelés meghosszabbításához, az értékelés és minősítés alóli felmentéshez, előkészítő évfolyamhoz, egyéni fejlesztési ütemtervhez, az egyes tantárgyakról az értékelés és minősítés alóli mentesítéshez, egyéni foglalkozáshoz, magántanulói jogviszony létesítéséhez, tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézség esetén 13.5 egyes logopédiai szolgáltatások ellátása 13.6 mentálhigiénés tanácsadás és konzultáció a gyermekkel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek számára a nem organikus SNI-s gyermekek óvodai, iskolai ellátásának segítése a szakértői bizottság szakvéleménye alapján támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját ellenőrzi a szakvéleményében foglaltak végrehajtását II. Fejezet A Nevelési Tanácsadó irányítása, vezetése 1. Az intézmény élén az igazgató áll, aki vezetői munkáját egy igazgatóhelyettes közreműködésével végzi. 2. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. 3. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét, valamint feladatait a közoktatási törvény állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. 4. Az igazgatóhelyettes vezetői tevékenységét a vezető irányítása mellett, a vezetővel együttműködve látja el. A helyettes vezető beosztású dolgozó. 5. Az igazgató feladata és hatásköre: 5.1 Az igazgatót a fenntartó Önkormányzat Képviselő Testülete a hatályos jogszabályok alapján pályázat útján nevezi ki, határozott időre. A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja felette. 8

9 Feladata: 5.2 A Nevelési Tanácsadó képviselete a fenntartó, a hatóságok, bíróságok és minden harmadik személy felé. 5.3 A Nevelési Tanácsadó szakmai és szervezeti irányítása, működési feltételeinek biztosítása a Fenntartó által biztosított költségvetés keretein belül. 5.4 A Nevelési Tanácsadóval közalkalmazotti, illetve megbízási jogviszonyban állók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. A szakdolgozók tekintetében az alkalmazás feltételeit a közoktatási törvény szabályozza. 5.5 Együttműködés az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekkel, óvodákkal, szakmai szervezetekkel, fenntartóval, a kapcsolatok koordinálása. 5.6 A fenntartó által biztosított előirányzatok feletti rendelkezés jogát gyakorolja. Az intézmény nevében a feladatellátás során fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállal. 5.7 Kapcsolatot tart a Közalkalmazotti Tanáccsal, valamint a dolgozói érdekképviseleti szervekkel. 5.8 A tanév rendjéhez igazodó munkatervet, év végi beszámolót, statisztikát készít. 5.9 Belső ellenőrzés útján figyelemmel kíséri a szakdolgozók és a gazdasági ügyintéző munkáját Dönt minden olyan kérdésében az intézmény működésével kapcsolatban, amit jogszabály nem utal más hatáskörébe A feladatait a helyettes és a gazdasági ügyintéző közreműködésével látja el. (A gazdasági ügyintéző részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.) 5.12 Az igazgatót távollétében az igazgatóhelyettes, mindkettejük esetleges távolléte esetén külön eseti megbízott helyettesíti. A helyettesítésre vonatkozó megbízásban az igazgató korlátozásokat szabhat meg. Kötelezettséget csak az igazgató vállalhat. Tartós távollét esetén (2 vagy több hét) az igazgatóhelyettes teljes hatáskörrel helyettesít, lehetőség szerint konzultál telefonon. 6. Az igazgató felelőssége A Nevelési Tanácsadó igazgatója felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szakmai munkáért, a rendelkezésre álló előirányzatok feladatellátással kapcsolatos felhasználásáért, a vagyon megőrzéséért, a takarékos gazdálkodásért. 7. Az igazgatóhelyettes feladata, felelőssége és hatásköre 7.1 Az igazgatóhelyettest az igazgató nevezi ki és menti fel, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 7.2 Az igazgatóhelyettes ellenőrzi a belső munkarendet, munkafegyelmet. 9

10 7.3 Segíti a gazdasági ügyintéző munkáját; az igazgatóval együttműködve szervezi a tanácsadó ügyviteli munkáját. 7.4 Szervezi és bonyolítja az iskolaérettségi vizsgálatokat, szűréseket 7.5. Elkészíti az éves statisztikát, ellenőrzi a statisztikai program folyamatos vezetését. 7.5 Az 5.12 pontban leírtak szerint ellátja az igazgató helyettesítését. 8. Közalkalmazotti Tanács A Nevelési Tanácsadóban, a jogszabályokban (közalkalmazotti törvény) foglaltaknak megfelelően jön létre és működik a Közalkalmazotti Tanács, melynek vezetőjével az igazgató folyamatos kapcsolatot tart. 9. MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK A MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK A SZAKMAI MUNKA TERVEZÉSÉBEN, IRÁNYÍTÁSÁBAN ÉS ELLENŐRZÉSÉBEN VESZNEK RÉSZT, AZ SZMSZ VONATKOZÓ PONTJAIBAN RÖGZÍTETTEK SZERINT. AZ IGAZGATÓ EGYÉB SZAKMAI ÜGYEKBEN IS KÉRHETI SEGÍTSÉGÜKET. A MUNKAKÖZÖSSÉGEZETŐK NEM VEZETŐ BEOSZTÁSÚ DOLGOZÓK, AZ IGAZGATÓ NEVEZI KI ÉS MENTI FEL ŐKET. FELADATAIKAT A MEGBÍZÁSUK TARTALMAZZA. III. Fejezet A Nevelési Tanácsadó szervezete 1. A Nevelési Tanácsadó szervezete egységes. 2. A tanácsadóban dolgozó közalkalmazott dolgozók felett a vezető gyakorolja a munkáltatói jogkört. 3. A tanácsadó szervezeti felépítése: 3.1 igazgató 3.2 igazgatóhelyettes 3.3 SZAKALKALMAZOTTAK (3.4 ÉS 3.5) 3.4 PEDAGÓGUS MUNKAKÖR: pszichológus Gyógypedagógus Pedagógus (Fejlesztőpedagógus) 3.5. Nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak: Gyermekorvos v. Gy.pszichiáter (részm.idős) Szociális munkás 10

11 Családsegítő Pedagógus asszisztens (részm.idő) 3.6.gazdasági ügyintéző 3.7ÜGYVITELI DOLGOZÓ és adminisztrátor 3.8.technikai dolgozók 3.9. ÁLLÁSHELYEK SZÁMA: PED. MUNKAKÖR 25,5 NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ 3 GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 1 ÜGYVITELI DOLGOZÓ 1 ADMINISZTRÁTOR 1 KÉZBESÍTŐ-KARBANTARTÓ 1 TAKARÍTÓ 1 A SZAKALKALMAZOTTAK MUNKAKÖZÖSSÉGEKET ALKOTNAK: PSZICHOLÓGUSI BENTI FEJLESZTŐPEDAGÓGUSI (TAGJAI: GYÓGYPEDAGÓGUSOK, FEJLESZTŐPEDAGÓGUSOK) KINTI FEJLESZTŐPEDAGÓGUSI (TAGJAI: AZ OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN DOLGOZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSOK, FEJLESZTŐPEDAGÓGUSOK). CSALÁDGONDOZÓI 4. Az alkalmazottak személyre szóló részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 5. A HELYETTESÍTÉS RENDJÉT A VEZETŐK VONATKOZÁSÁBAN A II. FEJEZT TARTALMAZZA. A MUNKATÁRSAK ESETÉBEN A HELYETTESÍTÉS AZ IGAZGATÓ UTASÍTÁSA SZERINT TÖRTÉNIK. SZAKDOLGOZÓKNÁL AZ ESETMUNKA SZEMÉLYHEZ KÖTÖTTSÉGE MIATT HOSSZABB TÁVÚ TÁVOLLÉT ESETÉN KERÜLHET ÁT AZ ELLÁTOTT GTYERMEK MÁSIK KOLLÉGÁHOZ, ESETI ALKALOMMAL HELYETTESÍTÉS NEM LEHETSÉGES. A HELYETTESÍTÉS AZ IGAZGATÓ UTASÍTÁSA SZERINT TÖRTÉNIK. 11

12 IV. Fejezet A Nevelési Tanácsadó működése 1. Munkarend 1.1 A Nevelési Tanácsadó az iskolai tanév rendjéhez igazodóan a szorgalmi idő alatt hétfőtől csütörtökig 8-19, pénteken 8-16 óráig folyamatosan üzemel. ÚJ!!!Hivatalos ügyek intézése 8-16 óra között történik. A munkarendi beosztás tanév elején kerül rögzítésre. A heti kötelező órát =rendelési időt a közoktatási törvény szabályozza. A munkarendnek az intézmény szolgáltató jellegéből adódóan az igénybevevők idejéhez kell alkalmazkodnia, ezért minden szakdolgozó a rendelési idejének 50 százalékát délutáni rendelés keretében köteles teljesíteni. Ez utóbbi alól indokolt esetben kivétel tehető (a kihelyezett ellátási formák esetében). A technikai dolgozók munkaidejének beosztása a rendelés menetéhez igazodik, munkaköri leírásban rögzített. A heti rendelési idő négy napra elosztható, az egyéb feladatok az ötödik napra csoportosíthatók. Az intézményi munka keretein belül a szakdolgozók kutatási és publikációs munkát is végezhetnek, ez nem munkaköri kötelességük. 1.2 A nyári szünetben, július hó 1. Napjától heti egy fogadónapot kell tartani. Az intézmény dolgozói az igazgató által jóváhagyott, külön beosztás szerint az előre meghatározott fogadónapokon 9-13 óra között ügyeletet tartanak. Tavaszi és téli szünetben minden nap van ügyelet, 9-13ra között. Indokolt esetben a délelőtt után délutáni ügyelet is tartható. 1.3 Akadályozatás, illetve betegség, rendkívüli távollét esetén az igazgatót vagy helyettesét soron kívül értesíteni kell. 1.4 a nevelési tanácsadó szakdolgozói tanévenként 5 szakmai napot tarthatnak, továbbképzés, szakmai fejlesztés céljából. A szakmai napok tevékenysége az alapfeladathoz kapcsolódik. Indokolt esetben technikai dolgozók is részt vehetnek. 2. A szakmai munka 2.1 a NEVELÉSI TANÁCSADÓ IGÉNYBEVÉTELE A Nevelési Tanácsadóba a gyerekek önkéntesen, a család kérésére vagy az intézmények javaslatára, illetve az orvos beutalása alapján kerülnek. Az illetékes gyámhivatal hivatalos megkeresésére, illetve a szülők kérésére a nevelési tanácsadó hivatalos szakvéleményt ad. (14/1994. (VI. 24.) MKM r

13 A Nevelési Tanácsadóban dolgozó szakemberek szakmai kompetenciájukat meghaladó esetben és jogszabály alapján [14/1994. (VI.24.) MKM rendelet] gondoskodni kötelesek a kliens szakmai kompetenciával rendelkező szakemberhez vagy intézményhez juttatásáról. 2.2 A rendelés (KÖTELEZŐ ÓRÁK) menete A várakozás elkerülése érdekében a Nevelési Tanácsadó előjegyzéses rendszerben dolgozik. A rendelés helye a Nevelési tanácsadó épületének szakmai helyiségei. Iskolapszichológusi (jelenleg nincsen) illetve iskolai feladatokra alkalmazott pedagógusi munkakörben a rendelési időt a kijelölt iskolákban, óvodákban kell letölteni és dokumentálni a Nevelési tanácsadó ügyviteli szabályai szerint. Az előjegyzést telefonon, személyesen vagy írásban lehet kérni. A beérkezett esetek elosztása névre szólóan történik a heti szakmai megbeszélésen (team), a vezető irányításával. A jelentkezők ezt követően - a sürgős esetek kivételével - az esetforgalomtól függően 3 héten belül kapnak időpontot. A SÜRGŐS ESETEKET A LEGRÖVIDEBB IDŐN BELÜL BE KELL HÍVNI A foglalkozások előre megbeszélt időpontban zajlanak. Egy-egy foglalkozás időtartama 45 perc, indokolt esetben (pl. Családterápia vagy csoportterápia) ettől el lehet térni, így 90 perces foglalkozást is lehet tartani. A foglalkozások gyakorisága általában heti egy alkalom, ennél indokolt esetben több is lehet A MUNKAKÖZÖSSÉGEK A SZAKMAI MUNKA SZERVEZÉSE MUNKAKÖZÖSSÉGEKBEN TÖRTÉNIK, A MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ IRÁNYÍTÁSÁVAL, AZ IGAZGATÓ UTASÍTÁSAI, A BELSŐ SZABÁLYZATOK, AZ IMIP ÉS AZ IGAZGATÓVAL TÖRTÉNŐ RENDSZERES EGYEZTETÉSEK SZERINT, A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL. A MUNKAKÖZÖSSÉGEK VEZETŐI AZ IGAZGATÓVAL ÉS AZ IGAZGATÓHELYETTESSEL SZÜKSÉG SZERINT DE KELLŐ GYAKORISÁGGAL STÁBÜLÉSEKEN HATÁROZZÁK MEG A FELADATOKAT, MONITOROZZÁK A MUNKÁT. A SZAKMAI MUNKÁT SEGÍTIK, A FIATAL KOLLÉGÁKNAK A GYAKORNOKI SZABÁLYZATTAL ÖSSZHANGBAN SEGÍTENEK. A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉVES MUNKATERVET ÉS ÉV VÉGI BESZÁMOLÓT KÉSZÍTENEK. A MUNKAKÖZÖSSÉGEK 2.4 A Nevelési Tanácsadó szolgáltató jellegű intézmény, nem hatósági jellegű. A gyermek vizsgálatával, kezelésével a szülőnek mindig egyet kell értenie, illetve szóban vagy írásban kérnie kell azt. Ez alól kivételt képez, ha a szülőt jogszabály kötelezi a Nevelési Tanácsadóban történő megjelenésére (pl. Az iskolaérettségi vizsgálatok egyes esetei), valamint ha gyámhatósági határozat 13

14 hívja fel a szülőt az együttműködésre. A szülőt - kérésére - tájékoztatás illeti meg a gyermek kezelésével kapcsolatban, ebben azonban nem lehet megszegni a titoktartási kötelezettséget. 2.5 A Nevelési Tanácsadó ellátási területe: a kerületben lakó (lakóhely hiányában a kerületben tartózkodó) vagy a kerület önkormányzati nevelő-oktató intézményeibe járó gyermekek és családjuk. 2.6 A szakmai munka jellege alapvetően team jellegű, pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, családgondozó és gyermekpszichiáter együttes munkáján alapul. A munka bármely szakaszában lehetőség van az esetek megbeszélésére. 2.7 A szakmai munkát a vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell végezni. [ 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet] 2.8 A szakmai munka dokumentálása: A vizsgálaton megjelent minden gyermeket a nyilvántartásba kell venni (gyerekiktató, AZAZ FORGALMI NAPLÓ, fejlődését, állapotát nyilvántartási lapon (A TASAK része) kell rögzíteni. A rehabilitációs foglalkozásokon részt vevő gyermekekről munkanaplót kell vezetni. [14/1994. (VI. 24.) MKM r. 23. ] A szakmai munka dokumentálása tasakrendszerben történik. A foglalkozások során keletkezett dokumentumokat (rajz, teszt stb.), valamint az esettel kapcsolatos egyéb dokumentumot (a kórházi zárójelentés, szakvélemények stb.) A tasakban kell tartani. A tasakért a szakmai munkát végző dolgozó a felelős. A szakmai munkának a tasakban tartott feljegyzésekből nyomon követhetőnek kell lennie. A megjelenéseket a MUNKANAPLÓBAN ÉS AZ EGYÉNI NYILVÁNTARTÁSI LAPON KELL VEZETNI. A KEZELŐK NEVE, A KEZELÉS KEZDETE ÉS Az eset lezárása rögzítésre kerül a tasak külsején, a megfelelő rovatok kitöltésével. Indokolt esetben a szülő, gondviselő, törvényes képviselő vagy az intézmények, illetve hatóságok kérésére, valamint az iskolaérettségi vizsgálatok eredményéről szakvélemény készül, melynek egy példányát a szülő, egy példányát az intézmény vagy hatóság kapja, a másolati példányt a tasakban kell tartani ÉS EGY PÉLDÁNYT A MEGFELELŐ IKTATÓBAN IS EL KELL HELYEZNI. A tasakba betekintési joga az igazgatónak, illetve az esettel továbbdolgozó munkatársnak VAGY AZ IGAZGATÓ MEGBÍZÁSA ALAPJÁN A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐJÉNEK van. Hatósági kérelemre készült szakvéleményekben célszerű, ha a vizsgálódás és összegzés a feltett kérdésekre szorítkozik, amibe az érintett családtagok is betekinthetnek. 14

15 A tasakot lezárása után az adminisztrátornak le kell adni, aki elhelyezi azt a nyilvántartásban. A kliens újabb jelentkezése esetén a kezelés dokumentációja a már megnyitott tasakba kerül. Párhuzamos esetvezetés esetén az esetgazda kezeli a tasakot, LEADÁSKOR EGYESÍTENI KELL A KÜLÖNBÖZŐ KOLLÉGÁKNÁL LÉVŐ, AZONOS GYEREKHEZ TARTOZÓ TASAKOKAT. A dokumentáció selejtezésére az általános selejtezési szabályok vonatkoznak. A dokumentáció alapján minden tanév végén statisztikai feldolgozás készül, amit kizárólag a jogszabályokban előírt adatgyűjtő hatóságoknak, intézményeknek, illetve kutatás céljára lehet rendelkezésre bocsátani. 2.9 Titoktartás, kliensekhez való viszony A titoktartást a szakmai etikai kódex szabályozza. A titoktartási kötelezettség a szakdolgozókra és egyéb dolgozókra egyaránt vonatkozik. A Nevelési Tanácsadó minden dolgozója köteles a kliensekről minden esetben elfogulatlanul és értékmentesen nyilatkozni, a kliensek emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartani Az ombudsmanhoz fordulás joga A szülőt, a gyermeket és a pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy a jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon Hátrányos megkülönböztetés tilalma, esélyegyenlőség előmozdítása. A hatályos jogszabályok szerint az intézmény és annak minden dolgozója tartózkodik a közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetéstől, zaklatástól, jogellenes elkülönítéstől, megtorlástól, betartja az egyenlő bánásmód követelményeit. 3. Belső ellenőrzés A belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért az intézmény vezetője felelős. 3.1 Szakmai munka A rendelésről és az intézménylátogatásokról nyilvántartási lap és munkanapló készül, amit havi rendszerességgel a munkaközösség-vezetők ellenőriznek (kinti fejlesztők, benti fejlesztők, pszichológusok munkaközösség-vezetői ILLETVE CSALÁDGONDOZÓI MUNKAKÖZÖSSÉG). AZ ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAIT ELLENŐRZÉSI NAPLÓBAN RÖGZÍTIK. Az ellenőrzésekről az igazgatónak beszámolnak, aki szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez A pszichológiai, családgondozói, és pedagógiai esetek vezetéséről készült dokumentáció vizsgálata az igazgató által történik. 15

16 3.1.3 A heti team-megbeszéléseken rendszeres szóbeli beszámolók történnek az esetek vezetéséről. A TEAM HETI 4 ÓRA,MEGJELENÉS KÖTELEZŐ. A 4 ÓRÁBAN TELJES DOLGOZÓI TEAM, SZAKDOLGOZÓI TEAM, MUNKAKÖZÖSSÉGI TEAM ÜLÉSEK KERÜLNEK LEBONYOLÍTÁSRA A szakdolgozók a tanév végén írásos beszámolót készítenek a munkájukról, melynek alapján év végi statisztika és beszámoló készül. Tanév elején munkaterv készül ugyanígy A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉVES MUNKATERV ALAPJÁN RÉSZT VESZNEK A SZAKMAI MUNKA ELLENŐRZÉSÉBEN. 3.2 Működés, ügymenet Az intézményben töltött időt a dolgozók jelenléti íven rögzítik, amit az igazgatóhelyettes ellenőriz havi rendszerességgel. Havonta beszámol a vezetőnek A gazdasági ügyintéző által vezetett bérnyilvántartások ellenőrzése rendszerességgel történik. Az ellenőrzést az intézmény vezetője végzi. A gazdasági ügyintéző az ONIGESSZEL a megadott időpontokban egyeztet A dologi kiadások ellenőrzése az ONIGESZ által megküldött nyilvántartások alapján történik Ellenjegyzési jogköre AZ IGAZGATÓhelyettesnek van. 4. Az iratkezelés és adatnyilvántartás a pedagógiai szakszolgálatok számára jogszabályban előírt módon történik. A SZERVEZETI REND ILLETVE A HATÁSKÖRÖK ÉS FELADATKÖRÖK KIJELÖLÉSE BELSŐ UTASÍTÁS ILLETVE VEZETŐI UTASÍTÁS SZERINT TÖRTÉNIK, A FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK, A FOLYTONOSAN VÁLTOZÓ KÜLSŐ KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉSSZERŰSÉG SZEMPONTJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL. 5. A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA A MINDENKOR SZOKÁSOS FENNTARTÓI ELŐÍRÁSOK ÉS REND ILLETVE A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK SZERINT TÖRTÉNIK (217/1998 KR. 13/a ). 6. Kapcsolattartás A Nevelési Tanácsadó valamennyi intézménnyel szimmetrikus kapcsolatot tart fenn. 6.1 Iskolák A folyamatban lévő eseteknél a Nevelési Tanácsadó valamennyi szakdolgozója kezdeményezhet iskolalátogatást, óralátogatást, igazgatóval, illetve pedagógussal való megbeszélést. A Tanácsadó a pedagógusok részére saját helyiségében rendszeres mentálhigiénés konzultációs lehetőséget biztosít. Probléma centrikus látogatásokat tervez, terápiás érdekeket nem sértve. 16

17 Az iskola kérésére a Tanácsadó szakdolgozói esetenként részt vesznek szülői értekezleten, nevelési értekezleten. A kerület igénye szerint esetmegbeszélő csoportokat szervez pedagógusok számára. A tanév elején rögzített rend szerint a kerületi iskolák felosztásra kerülnek a BENTI szakdolgozók (LEHETŐSÉG SZERINT PSZICHOLÓGUSOK) között. Az adott iskola felelőse tartja az iskolával a kapcsolatot, A TANÉV ELEJÉN MEGÁLLAPÍTOTT MUNKAREND SZERINT A kapcsolattartás célja az iskolai kontaktszeméllyel (iskolaigazgatóval egyeztetett személy, pl. Gyerekvédelmis) való folyamatos kapcsolat fenntartása, aktuális igények, kérések, esetek megbeszélése, egyeztetés, SZAKVÉLEMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE, MEGFIGYELÉS. A TANÉV ELEJÉN RÖGZÍTÉSRE KERÜLŐ MUNKATERV SZERINT A NEVELÉSI TANÁCSADÓ A JOGSZABÁLYBAN RÖGZÍTETTEK SZERINTI ELLENŐRZÉST VÉGEZ AZ ISKOLÁKBAN, SEGÍTŐ JELLEGGEL. 6.2 Óvodák Az óvodákkal való kapcsolattartás az 5.1 pontban megfogalmazott elvek alapján történik. KIVÉTEL: AZ ÓVODAI KAPCSOLATTARTÁST FŐSZABÁLYKÉNT A BENTI FEJLESZTŐPEDAGÓGUSOK VÉGZIK. A Nevelési Tanácsadó szakembere a fejlettségi vizsgálatok előtt az óvoda kérésére tájékozódó látogatást végez. A tanév elején rögzített rend szerint a kerületi óvodák felosztásra kerülnek a szakdolgozók között. Az adott óvoda felelőse tartja az óvodával a kapcsolatot, az óvodai kontaktszeméllyel (óvodavezetővel egyeztetett személy), havi rendszerességgel. Ennek célja a folyamatos kapcsolat biztosítása, az aktuális igények, kérések, esetek megbeszélése, egyeztetés. 6.3 Gyámhivatal Az együttműködés az egyenrangúságon és kölcsönösségen alapul A Gyámhivatal írásbeli megkeresésére a Nevelési Tanácsadó szakvéleményt köteles adni a következő esetekben: -örökbefogadási eljárás, - a gyermek kapcsolattartásának szabályozásánál, -a kiskorú gyermek házasságkötéséke engedélyezésére irányuló eljárásban A Gyámhivatal igénybe veheti a tanácsadó segítségét, illetve átadhatja a gyermeket a tanácsadó gondozásába, ha: a megindult gyámhatósági eljárás alatt megállapítást nyert, hogy a hatósági intézkedés megtétele nem indokolt, hanem pszichológiai és pedagógia vagy családgondozói módszerekkel lehet megoldani a fennálló problémákat A tanácsadó kérheti a Gyámhivatal intézkedését, ha: 17

18 - A tanácsadó gondozó működése eredménytelen marad, illetőleg ennek során azt tapasztalja, hogy hatósági intézkedésre is szükség van, továbbá - Olyan súlyos körülményekről szerez tudomást, amelyek a gyermek azonnali állami nevelésbe vételét vagy intézeti elhelyezését teszi szükségessé, - Ha a gyámhatóság részéről az iratok megküldése nem lehetséges, akkor azokat betekintésre rendelkezésre bocsátja a tanácsadó szakdolgozójának. 6.4 Egészségügyi intézmények A tanácsadó együttműködhet minden olyan egészségügyi intézménnyel, ahol gyermekpszichológiai, gyermekpszichiátriai szakrendelés illetve kezelés folyik. Szükség esetén a tanácsadó felveszi a kapcsolatot a felnőtt ideggondozó intézetekkel, alkoholgondozóval egyéb egészségügyi intézményekkel a szülők kezelése érdekében vagy a múltra vonatkozó információszerzés érdekében. 6.5 Gyermekjóléti szolgálat A Nevelési Tanácsadó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Évi XXXI. Törvény értelmében és szellemében együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal: indokolt esetben megkeresi a Szolgálatot és a gyermeket és/vagy családját a szolgálathoz irányítja, a gyermekbántalmazási eseteket törvényben rögzített kötelezettség szerint a szolgálatnál jelenti, Illetve a szolgálat megkeresése alapján pszichológiai és/vagy pedagógiai (pszichopedagógiai vagy fejlesztőpedagógiai) véleményt, indokolt estben kapacitásának függvényében ellátást biztosít. A gyermekbántalmazási esetek jelentésének menete: az ilyen esetről tudomást vagy gyanút szerző kollega az esetről jelentést ír a szolgálat számára, amit a vezető vagy helyetteses aláírásával lát el. A jelentésre a pszichológus szakmai etikai kódex szabályai vonatkoznak. 6.6 Egyéb intézmények Adott esetben a Pályaválasztási Intézetbe küldi azokat a gyerekeket, akiknél a panaszolt problémák pályaválasztási gondokra vezethetők vissza. szakmai kapcsolatot tart a Pedagógiai IntézetTEL (PEPI) Kapcsolatot tart a kerületi családsegítővel. A jogszabályban rögzített esetekben gyermekek vizsgálatát kezdeményezi a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál. 18

19 A GYERMEK ÉRDEKÉBEN HA SZÜKSÉGES MÁS INTÉZMÉNYEKKEL IS FELVESZI A KAPCSOLATOT. 7. Az intézmény helyiségeinek használati rendje 7.1 A Nevelési Tanácsadó helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. 7.2 Az intézményhez nem tartozó esetleges külső igénybevevők a helyiségek átengedéséről létrejött megállapodás (szerződés) szerinti időben és feltételek mellett tartózkodhatnak az épületben. 7.3 A külső igénybevevők kártérítési felelősségére a szerződésben ki kell térni. Amennyiben a külső igénybevevők belső munkatárssal közösen veszik igénybe a helyiségeket, úgy szerződési megállapodás hiányában a kártérítési felelősség a belső dolgozót terheli. 8. Védő-óvó előírások Az intézményben a munkavédelmi szabályzat figyelembevételével folyik a munka. A mindennapos munka során fokozott figyelmet kell fordítani a Nevelési Tanácsadót igénybevevő gyermekek biztonságára. Erre figyelemmel - A takarítást fokozott óvatossággal kell végezni, a legzsúfoltabb rendelési időkön kívül - A gyerekeket a váróban felnőtt felügyelete mellett lehet csak várakoztatni (szülő, kísérő vagy a tanácsadó munkatársa) - A rendelés alatt a gyermek életkorának megfelelő játékokat kell biztosítani, gyereket egyedül hagyni nem szabad - A gyerekekre potenciálisan veszélyes tárgyakat (gyufa, olló, kés, szúró-vágó szerszámok, kémiai anyagok stb.) Elől hagyni nem szabad. - A kliens gyerekek biztonságáért a foglalkozási idő alatt egyéni felelősség terheli a szakdolgozókat. 9. rendkívüli esemény, bombariadó és katasztrófa esetén szükséges teendők: - A riasztást fogadó személy az intézményben tartózkodó felnőttek tudomására hozza a riasztást és a szülőket felkéri, hogy vigyék haza gyermeküket - Értesíti a rendőrséget - A szülő nélkül az intézményben tartózkodó gyerekeket az intézmény dolgozói átkísérik a Zalán utcai óvodába (III. Sz. Összevont óvoda 1202 Zalán u. 11.) - Az intézmény dolgozója az intézmény ajtaján kifüggesztett kiírás útján értesíti a távollévő szülőket, hova jöjjenek gyermekükért - Mindenki elhagyja az intézményt, egy dolgozó a rendőrség utasításának megfelelően zár, megvárja a rendőrséget stb. 19

20 - Ha nincs jelen, értesítik a vezetőt vagy helyettesét. - Postabontásra az alábbi szabályokat kell alkalmazni: 1., A postabontásnál lehetőleg minél kevesebben legyenek jelen, a posta bontása Elkülönített, önálló helyiségben történjen. 2., Gyanús küldemény lehet: - Amely külföldről érkezett, - Nincs feladó feltüntetve, vagy a feladó ismeretlen, - Idegenszerű a címzés írásmódja, rossz magyarsággal, vagy nem szabályosan van címezve, - A küldemény sérült, vagy felbontva érkezett, - Gyanús a tapintása ( finom por, granulátum szerű anyagot tartalmaz) 3., A fenti esetekben a borítékot ne bontsák fel, hanem haladéktalanul értesítsék a rendőrség központi ügyeletét a 107 vagy a 112 telefonszámon. 4., Az értesítést követően a küldemény közelébe ne engedjenek senkit, várják meg a rendőrséget, illetve a polgári védelem szakembereit, gondoskodjanak azok mielőbbi épületbe történő bejutásáról. 10. A dohányzást tiltó szabályzatról, dohányzóhelyek kijelöléséről A Nevelési tanácsadó dohányzásmentes övezet. 11. Az intézmény fellobogózása Az intézményen ki kell tűzni a Magyar Köztársaság és az európai unió lobogóját. Az intézmény állandó fellobogózásáról az intézmény vezetője gondoskodik, a fellobogózás végrehajtása a gazdasági ügyintéző feladata. 12. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Felhasználók A szülők, pedagógusok, egyéb igénybevevők az irodán jelentkeznek, majd a váróban foglalnak helyet. A foglalkoztató szobákba (rendelőkbe és tornaterembe) az igénybevevők csak a Nevelési Tanácsadó szakdolgozóinak kíséretében léphetnek be. A kísérők a foglalkozások ideje alatt a váróban várakoznak. Adatfelvétel és egyéb Ügyek intézése a foglalkoztató szobákban, illetve a váróhelyiség erre kijelölt -diszkréciót biztosító - részében történik. Az igénybevevők az irodán, a Raktárban és az irattárban nem tartózkodhatnak Karbantartók, szerelők stb. A Nevelési Tanácsadóba érkező karbantartók, szerelők, futárok, minden olyan személy, aki valamilyen szolgáltatást vagy ellenőrzést végez, az irodán jelentkezik. 20

21 A gazdasági ügyintéző - távolléte esetén az adminisztrátor - részére megbízását, igazolványát bemutatja, erre a Nevelési Tanácsadó dolgozója felszólítja. Az intézményben végzett munka vagy ellenőrzés helyszínére a gazdasági ügyintéző vagy adminisztrátor elkíséri, az intézmény vezetőjét vagy annak helyettesét tájékoztatja, hogy ki és milyen célból tartózkodik az intézményben. Az elvégzett munkáról a gazdasági ügyintéző vagy adminisztrátor, igazolást, munkalapot kér, azt az intézményben szokásos módon kezeli a továbbiakban. V. Fejezet Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés Az igazgató a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítéssel ismerheti el a kiemelkedő munkateljesítményt. Feltételei: 1. A Nevelési Tanácsadó munkájának a kötelező rendelés és intézménylátogatás letöltésén túlmenő munkában megnyilvánuló segítése. Idetartozik: helyettesítés vállalása, csoportos terápia, illetve fejlesztés, szülőcsoportok, pedagógus-csoportok, szülői, nevelői értekezleten való részvétel, továbbképzés, újító kezdeményezések, külön anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Egyéb. 2. A közvetlen nevelési tanácsadói munkán túli szakmai tevékenység, publikáció, tanítás, hallgatók fogadása, szupervízió biztosítása. 3. A szakmai munkát elősegítő képzéseken, tanfolyamokon, rendezvényeken való részvétel és a tapasztalatok megosztása, integrálása a Tanácsadó munkájába, különösen abban az esetben, ha ez anyagi és idő ráfordítási szempontból egyéni erőfeszítéssel történik. 4. Lojális az intézménnyel, a forgalomból nagyobb részt vállal. A gyermek problémáját az egész team számára megnyugtató módon rendezi. 5. A minőségbiztosításban részt vevő dolgozók a vonatkozó szabályok szerinti Bérkiegészítésben részesülnek. Kizáró okok: Igazolatlan távollét, igazolatlan késés, rendelési idő be nem tartása, fegyelmi büntetés, súlyos szakmai vagy adminisztrációs mulasztás a keresetkiegészítés megítélésének időpontját megelőző tanévben. AZ IGAZGATÓ KIKÉRI A MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK VÉLEMÉNYÉT. 21

22 VI. FEJEZET A TELJESÍTMÉNYPÓTLÉK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI Az oktatási törvény értelmében a munkáltató és a beosztott pedagógus tljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén- a munkaszerződésben vagy a közalkalmazotti kinevezésben megállapodhatnak abban, hogy a heti teljes munkaidő keretei között, az adott munkakörre meghatározott kötelező órát legfeljebb heti hét órával megemelik. A megállapodás időtartama nem lehet rövidebb egy nevelési évnél, egy tanítási évnél és határozatlan időre is szólhat. A beosztott pedagógus részére a végzett munkával arányos teljesítménypótlék jár. A teljesítménypótlék összegének megállapítása a hatályos jogszabályok keretein belül- az alábbi elvek figyelembevételével történik: a Pedagóguskonzultáció Terápia Prevenció Feladatai prioritást élveznek. A teljesítménypótlék fedezetéről a fenntartóval előzetesen egyeztetni kell. VII. Fejezet A TANÍTÁSI IDŐKERETET CSÖKKENTŐ TÁVOLLÉTEK A közoktatásról szóló Évi LXXIX. Törvény 1. Sz. Melléklet II. Rész 6. Pontja alapján a tanítási időkeret csökken a törvényben meghatározottakon kívül (Mt. 151 (2) bekezdésében megjelölt távollét napjai és a keresőképtelenség időtartama) az intézményvezető által engedélyezett és a tanítási időkereten kívül nem teljesíthető olyan továbbképzés esetében, amely: Az alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesítéséhez szükséges, Az intézmény működéséhez kapcsolódik, A kötelező továbbképzések intenzív szakasza Gyermekvédelemmel kapcsolatos tájékoztatók, konferenciák, Tűz- és polgári védelmi oktatások, konferenciák, Beleértve a továbbképzéshez kapcsolódó vizsganapokat. 22

23 Amennyiben más, a tanítási időkeretet csökkentő távollét engedélyezése merül fel, minden esetben egyedileg kell kérni a fenntartó jóváhagyását. Fenti szabályozás a Fenntartó Május 8-i felhívása alapján készült, amit a VII. Fejezethez csatolunk VIII. RÉSZÉVTEL A DÖNTÉSHOZATALBAN, SZABÁLYZATOK, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM STB. ELFOGADÁSÁBAN AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI A MINDENKOR HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK RENDJE ILLETVE AZ SZMSZ-BEN ELFOGADOTT BELSŐ REND SZERINT VESZNEK RÉSZT. A MUNKATÁRSAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉBEN AZ, AZ IMIPBEN MEGÁLLAPÍTOTT REND SZERINT.VESZNEK RÉSZT A MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK ILLETVE A VEZETŐK. A DOLGOZÓI ÉRDEKKÉPVISELETEK JOGSZABÁLYBAN RÖGZÍTETT MÓDON VESZNEK RÉSZT AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉBEN, AKTÍV, KEZDEMÉNYEZŐ MÓDON MŰKÖDNEK EGYÜTT A VEZETÉSSEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ MUNKA A LEHETŐ LEGMAGASABB SZÍNVONALON VALÓSULJON MEG. Záradék 1. A Nevelési Tanácsadó szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot (szmsz-t) az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján az alkalmazotti közösség a AUGUSZTUS 31-ÉN megtartott értekezletén elfogadta. 2. Az szmsz a fenntartó jóváhagyásával válik hatályossá. Ezzel egyidejűleg az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályon kívül helyeződik. 3. Amennyiben az szmsz felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatályba lépés napja a felterjesztéstől számított 30 nap, illetőleg - ha a felterjesztésről a képviselő-testület dönt - a felterjesztést követő 30 nap utáni első képviselőtestületi ülés napja. 23

24 A Tanácsadó belső szabályzatait a vezető és a felelősök a páncélszekrényben (munka- és tűzvédelmi felelős, közalkalmazotti megbízott) őrzik, és a munkatársakkal ismertetik. Budapest, 2009.AUGUSZTUS 31. Sütő Magdolna Közalkalmazotti Tanács Elnöke.. Dr. Szakács Katalin igazgató 24

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2009. szeptember 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény legfontosabb adatai A/ Az intézmény megnevezése:

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 1203 Budapest, Kossuth L.u.3. E-mail: pesterzsebeti.nyitnikekovoda@gmail.com Ügyiratszám: 388 /2015 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 187/2/2015.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Intézmény címe: Készítette: Utolsó módosítás dátuma: Nevelési Tanácsadó 1126. Budapest, Böszörményi út 20-22 Szöllősiné dr.vári Zsuzsa Igazgató 2012. június

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Boconádi Egységes Óvoda Bölcsőde Többcélú Intézmény Juhászné Kiss Edit intézményvezető Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETŐ... 3 1. Jogszabályi háttér az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Cím: 9135 Rábaszentmihály, Béke u. 37 Tel: 96/284-080 E-mail: katalin.feher@sokoroalja.hu Tel: 20/215-4717 Téti Kistérség Egységes Pedagógiai

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. - 2 - E szervezeti és működési szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. EMMI

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail : sef@sef.hu Keltezés: Iktatószám: Ügyintéző: SZERVEZETI

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel.: 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, 52/442-177 Fax: 52/315-723 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu http: boldogfalvaovi.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben