Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI Általános rész... 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3"

Átírás

1 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI Általános rész Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai 5 2. Óvodánk minőségpolitikája Jövőképünk... 7 Küldetésnyilatkozat... 8 Vezetői szándéknyilatkozat a minőségről Intézményünk minőségcéljai Az intézmény szervezeti struktúrája Minőségfejlesztési csoport szabályzata Óvodánk minőségfejlesztési rendszere A vezetés elkötelezettsége, felelőssége Jogszerű működés, jogszabálytisztelet Stratégiai tervezés Vezetői ellenőrzés Szervezeti kultúra helyzetfelmérése, fejlesztési terv készítése Az intézményi folyamatok, tevékenységek folyamatos fejlesztése Mérés, értékelés az óvodában Szakmai innovatív, fejlesztő értékelés A gyermekek egyéni fejlesztése, értékelése Intézményértékelés Nevelési program mérése indikátorrendszer alapján Átfogó intézményi irányított önértékelés Partneri igény- és elégedettség, elégedetlenség mérése Emberi erőforrás menedzselése A dolgozók kiválasztása, betanítása Humán erőforrás fejlesztése Humán erőforrás értékelése, ösztönző rendszer működtetése Teljesítményértékelés Legitimációs záradék Felhasznált irodalom

2 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Zöld Liget Óvoda Címe: 1188 Budapest, Ady Endre utca 127. Tel: Fax: Tagóvoda: 1188 Budapest, Rákóczi utca 129. Tel: Fenntartója: Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Óvoda vezetője: Herpainé Ábrányi Dóra A program benyújtója: Az óvoda vezetője és nevelőtestülete Budapest,

3 1. Általános rész 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából Intézményünkben szeptemberében kezdtünk el minőségfejlesztéssel foglalkozni. Nevelőtestületi értekezleten értelmeztük a Minőségfejlesztési Kézikönyv anyagát. A témával kapcsolatban sokféle szakkönyvet vásároltunk és tanulmányoztunk át. Részt vettünk Dr. Benedek István, Horváth Attila és Setényi János minőségbiztosítási előadásain. Az óvodavezetők munkaközösségi teamben foglalkoztak az intézményi minőségirányítási program elkészítésével. Óvodánk teljesítette a Comenius 2000 I. intézményi modell követelményeit, partnerközpontú működés beépült az intézmény napi működésébe, az intézmény rendelkezik a partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendjével, szabályozásával, eszközrendszerével. Pedagógusaink az alábbi továbbképzéseken vettek részt a témával kapcsolatban: Továbbképzés témája Ideje Előadó Résztvevő Minőségbiztosítási alapkurzus Minőségbiztosítási alapkurzus Minőségbiztosítási alapkurzus Az óvodai nevelési program és a gyakorlat összevetése A MIP bevezetésének folyamata az óvodában Minőségirányítás az óvodában Óvodavezetői szakvizsga Óvodavezetői szakvizsga Szakvizsgával bővített Környezeti nevelői szak szeptember január december Horváth és Dubecz Baksay Lászlóné Horváth és Dubecz Baksay Lászlóné Horváth és Dubecz Baksay Lászlóné szeptember Nagy Jenőné január Horváth és Dubecz Baksay Lászlóné május Nagy Jenőné Ács Ildikó Ábrányi Dóra Dinya Incéné Ács Ildikó Dózsa Katalin Varnyúné Balis Ildikó Dózsa Katalin Hegedüs Imréné június Molnár-Czétényi Dóra június Herpainé Ábrányi Dóra június Ács Ildikó 3

4 Megválasztottuk a minőségfejlesztő csoport tagjait, mely azóta is működik személyi változásokkal. Minden évben újragondoljuk és meghatározzuk az elvégzendő feladatokat, elkészítjük munkatervünket, A Szervezeti és működési szabályzatunkat megírtuk. Elvégeztük a nyitott önértékelést. Swot-analízissel felmértük a munkahelyi légkört; kérdőívekkel ismertük meg a dolgozók elvárásait, a belső intézményképet, a jövőképet. Szintén kérdőívvel kerestük meg a szülőket és közvetett partnereinket, hogy képet kapjunk elvárásaikról, elégedettségükről és elégedetlenségükről. Ez alapján készítettük el intézkedési tervünket rövid-, középés hosszú távú célokkal. Az ellenőrzés, értékelés folyamatszabályozását kiépítettük, ez alapján dolgozunk; ezzel megtettük első lépésünket a teljes körű minőségfejlesztés irányába. Kidolgoztuk az irányított önértékelés eljárásrendjét, területeit, módszereit. Ez alapján elvégeztük azt. Tudatosabban dolgozunk, jobban figyelünk partnereinkre. A munkahelyi légkör barátságosabb lett, nyitottabbak lettünk egymás felé, az információáramlás jobb lett. Elértük azt, hogy közösségünk folyamatosan fejlődik, képesek vagyunk a megújulásra. A minőségirányítási program bővítésével szeretnénk tovább fejleszteni nevelési rendszerünket. Reméljük, hogy egyre több embert tudunk elkötelezetté tenni e cél érdekében. Fenntartónk 1997 óta részben önálló gazdálkodással ruházta fel a kerület óvodáinak vezetőit. Ezzel a lehetőséggel az átgondolt, helyben történő költségvetés felhasználásával környezetünk tárgyi eszközeit látványosan tudjuk fejleszteni. Kerületi és fővárosi pályázatokon folyamatosan részt veszünk, mely szintén hozzásegített bennünket - sokak megelégedésére egy látványosabb, esztétikusabb környezet kialakítására. 4

5 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai 1. A közoktatási szolgáltatást nyújtó intézmény jogszerűen, törvényszerűen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen működjön. Az intézmények színvonalas működését szolgáló feltételek mellett erősödjön a tervezés szerepe. /3.1.1., / 2. Az életkornak megfelelő képességek, készségek kialakulása (figyelem, emlékezet, kommunikáció, gondolkodás, stb.) fejlesztése. /3.2.2./ 3. A minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja az intézmények minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszere, programja. /3.4./ 4. Hatékony gyermek- és ifjúságvédelem: együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó intézmények között. /3.1.2./ Ssz MIP hivatkozásai az óvoda Speciális elvárások az óvodától egyéb szabályzóinak hivatkozásai SzMSz és szabályzatainak módosítása a törvényi előírásoknak megfelelően Óvodapedagógusi továbbképzési terv, beiskolázási terv elkészítése A helyi igényekből fakadó, az óvodák szakmai HOP sokszínűségének további megőrzése, megvalósítása A kitűzött nevelési célok - különös tekintettel az egészséges életmód, anyanyelvi kultúra fejlettsége, HOP szocializációs fejlettség, esélyegyenlőség, környezeti nevelés - megvalósítása Egyéni bánásmód és differenciált fejlesztés HOP programjának kidolgozása Életkornak megfelelő képességek és készségek HOP kialakítása Az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközellátás Éves munkaterv áttekintése, biztosítása (fenntartóval közösen) Potenciális baleseti források felülvizsgálata, hibák kijavítása, megszüntetése Házirend, SzMSz, Óvó-védő rendszabályok 9. Kapcsolattartás a szülőkkel 3.4., Intézményi együttműködés az egymásra épülő intézmények között A fenntartóval való partneri kapcsolattartás meglévő jó formáinak megtartása mellett az információáramlás korszerűsítése 12. Szervezeti kultúra fejlesztése 2.3.,

6 13. Tanügyigazgatási dokumentumok naprakészsége 14. A csoport számok, csoportlétszámok normalizálása; költség hatékony gazdálkodás megvalósítása Éves munkaterv Az alkalmazottak személyi anyagának nyilvántartása Külön dossziéban Az óvoda intézményi minőségirányítási program szerinti értékelése Az óvoda nevelési programjának eredményvizsgálata 18. A roma kisebbség felvételi arányának növelése 19. Integrált nevelés feltételeinek javítása, folyamatos fejlesztése Minőségirányítási kézikönyv Éves munkaterv Előjegyzési napló, éves munkaterv Éves munkaterv HOP, Házirend, SZMSZ 6

7 2.1. Jövőképünk, küldetésünk Minőségpolitikai nyilatkozat 2. Óvodánk Minőségpolitikája Óvodánkban tiszteletben tartjuk a gyerekek jogait. Egész nap lehetőséget adunk a szabad játéktevékenységre. Felelősek vagyunk azért, hogy óvodásaink nyugodt, szeretetteljes, családias légkörben jól érezzék magukat. Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmódot, a gyermekek fejlődésének elősegítését, a lemaradók felzárkóztatását, ezt a szülőkkel szorosan együttműködve végezzük. Különös figyelmet fordítunk a gyerekek fejlődésének elősegítésére, az eltérő egyéni szükségletek és életkori jellemzők ismeretében a személyiség kibontakoztatására, a sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos és a megismerő funkciók, a viselkedés fejlődésének enyhe rendellenességével küzdő) gyermekek együttnevelésére, az esélyegyenlőség biztosítására. Vállaljuk, hogy partnereink igényeit felmérjük, lehetőség szerint teljesítjük; elégedettségüket, elégedetlenségüket, elvárásaikat folyamatosan vizsgáljuk. Minőségpolitikánk megvalósításával szeretnénk elérni, hogy kialakuljon a gyermekekben a környezettudatos magatartás; pozitív példamutatással neveljük őket a természetet szeretetére és óvására. Jövőkép Helyi Óvodai Programunk szellemében játékos tevékenységek során biztosítjuk gyermekeink számára környezetünk megismerését, a természet megszerettetését és védelmét, rendszer-szemléletű, holisztikus látásmód kialakulását. Sokféle megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőséget kínálunk a gyerekeknek az óvodában is, és séták, kirándulások alkalmával is. Óvodakertünk szép, gondozott, arculata környezettudatos szemléletünket tükrözi. Van kerti tavunk, mini erdőnk, veteményes-, fűszeres- és virágoskertünk. Különös figyelmet fordítunk a természet zöld napjainak megünneplésére, valamint a hagyományőrzésre. Intézményünk nyitott a családok felé, figyelembe vesszük a gyermekek és szülők igényeit és elvárásait. Szükség esetén az arra rászoruló gyermekek fejlődésének elősegítéséhez külső szakemberek munkáját (logopédus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus) is igénybe vesszük. Minden gyermekcsoportunkban hasonlóan magas színvonalon dolgozunk, a gyerekekkel szembeni elvárásaink megegyeznek. A kollektíva összetart, ismerjük és elismerjük egymás munkáját. Közös programokat (karácsony, névnapozás), tanulmányi kirándulásokat szervezünk. 7

8 Küldetésnyilatkozat Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot; ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! /kínai bölcs mondás/ Intézményünk számára az a legfontosabb, hogy a gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal együttműködve, a játék során ismerjék meg az őket körülvevő környezet szépségeit és annak védelmét. Az integrált óvodai nevelésben résztvevők (gyermekek, felnőttek) képviseljenek olyan morális normákat, melyek követendő példák lehetnek a társadalom valamennyi tagja számára. Vezetői szándéknyilatkozat a minőségről Sajátos arculatunk kialakításával évek óta foglalkozunk. Környezetünk védelmét, alakítását, szeretetét külsőnkkel is sugározzuk. A jelenlegi látványos külsőt az óvoda felnőtt és szülői közösség összefogása hozta létre. Szeretném a jövőben is megtartani az elért eredményeket, és az alábbi területeken kívánok további fejlődést elérni: - a fenntartó elvárásainak továbbra is megfelelni - partnereinkkel sokoldalú kapcsolat megtartása és igény szerinti fejlesztése - élményszerű óvoda biztosítása, melyben a gyerekek biztonságban nevelkednek - a gyerekek olyan szintű nevelése, mely során az óvodáskor végére elérik a HOP-ban megfogalmazott kimeneti mutatókat - a sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos és a megismerő funkciók, a viselkedés fejlődésének enyhe rendellenességével küzdő) gyerekek személyiségének fejlesztése egyéni sajátosságaik, fejlődési ütemük mindenkori figyelembe vételével. - megkülönböztetés nélküli együttnevelés és elfogadás alkalmazása az óvodai élet során - fejlődni és megújulni képes felnőtt közösség kialakítása, akik nevelőmunkájukat hivatástudattal végzik, és sugárzik belőlük a feltétel nélküli gyermekszeretet - bensőséges, barátságos munkahelyi légkör megtartása Érezzük és tudjuk, hogy van még pótolni valónk, melyet közösen kell feltárnunk a MIP céljainak, feladatainak megvalósításához. Szeretném, ha ennek elérésében minden dolgozó teljes odaadással venne részt, mert a jelenlegi minőséget lehet és kell fokozni. 8

9 2.2.Intézményünk minőségcéljai Az óvodavezető bevonja az intézmény alkalmazottait a rövid, közép- és hosszú távú terveinek, programjainak készítésébe, azok rendszeres felülvizsgálatába, szükség szerinti módosításába. Rövid távú célok Középtávú célok Hosszú távú célok Minőségfejlesztési csoport működése /1. sz. melléklet/ Jogszerű működés, jogszabálytisztelet /2. sz. melléklet/ Stratégiai tervezés /3. sz. melléklet/ Vezetői ellenőrzés /4. sz. melléklet/ Szakmai innovatív, fejlesztő értékelés /5. sz. melléklet/ Átfogó intézményi irányított önértékelés 4.2. Humán erőforrás fejlesztése /6. sz. melléklet/ 4.1. A dolgozók kiválasztása, betanítása 4.3. Humán erőforrás értékelése, ösztönző rendszer működtetése 3.3. Intézményértékelés Szervezeti kultúra helyzetfelmérése, fejlesztési terv készítése Nevelési program mérése indikátor rendszer alapján Gyermekek egyéni fejlesztése, értékelése Az intézményi folyamatok, tevékenységek folyamatos fejlesztése Hivatkozás: Irányított önértékelés eredményei folytán visszacsatolunk az első fázishoz. Majd elkezdjük a Comenius II. intézményi modell kiépítését. Intézményünk minőségcéljainak megfogalmazása az adott pontok alatt található. 9

10 2.3.Az intézmény szervezeti struktúrája FELNŐTT KÖZÖSSÉG Szülői Közösség Óvodavezető Közalkalmazotti Tanács V E Z E Vezető helyettes Minőségfejlesztési csoportvezető Tagóvoda vezető T É S Belső értékelő csoport vezető Csop. tagok PE- DA- GÓ- GU- Szülők Óvónők Óvónők Szülők SOK PEDA- GÓGUS MUN- Dajkák Dajkák KÁT SEGÍ- TŐK Fűtő, kertész, karbantartó Óvodatitkár Fűtő, kertész, karbantartó EGYÉB 10

11 Minőségfejlesztési csoport szabályzata Célja: Az óvodai pedagógiai tevékenység szakmai minőségének fejlesztése, és az intézmény nevelési hatékonyságának növelése. Alkalmazási terület: a megválasztott támogató szerv és vezetője /1. sz. melléklet/ Hivatkozás: Közoktatási Törvény , 11., 12. bekezdés Folyamatleírás: 1. Tervezés: - nyílt önértékeléssel helyzetfelmérés - a partnerek azonosítása, elvárásaik és elégedettségük, elégedetlenségük mérése - adatok elemzése - célmeghatározás, célok kitűzése - intézkedési tervek elkészítése 2. Megvalósítás: az intézkedési tervek elkészítésével és az abban foglaltak megvalósításával gyakorlatban is reagálunk az érdekelt felek elvárásaira 3. Értékelés és ellenőrzés: az intézkedési tervek megvalósításának eredményeit elemezzük, megvizsgáljuk, mennyire haladt előre óvodánk a kitűzött céljaink megvalósításában 4. Beavatkozás: amennyiben az elemzés eredménye szerint nem történt meg az elvárásoknak megfelelő változás, a tervezési fázistól újra gondoljuk, mit kellene másképp csinálni. /1. sz. melléklet/ 11

12 3. Óvodánk minőségfejlesztési rendszere 3.1. A vezetés elkötelezettsége, felelőssége A minőségirányítási rendszert a jövőképben, a szándéknyilatkozatban és a minőségpolitikai nyilatkozatban megfogalmazottak alapján kívánom működtetni. A fenntartói, a partneri és munkatársi megelégedettségre törekszem. A továbbiakban is szeretném, hogy munkám tükrözze a szakmai pedagógiai elhivatottságot. A jogi dokumentumok megismerése és betartása az egyik legfontosabb feladatom, annak érdekében, hogy törvényes keretek között működtessem a vezetéssel együtt az intézményt Jogszerű működés, jogszabálytisztelet Célja: Az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek, fenntartói rendeletek, határozatok, és az intézményi belső szabályzó dokumentumok megismertetése, értelmezése és a hozzáférhetőség biztosítása. Alkalmazási terület: teljes alkalmazotti kör Hivatkozás: Folyamatleírás: Közoktatási Törvény HOP MIP SzMSz Házirend Alapító Okirat 1. A jogszabály változásért, követésért és a tájékoztatásért felelősök: - tagóvoda vezető - vezető helyettes - KT elnök - minőségfejlesztési csoportvezető 2. Az újonnan megjelenő jogszabályokról 15 napon belül tájékoztatást kapnak a hatáskörben dolgozók a vezetőtől (fénymásolva, dossziéba fűzve) 3. A felelősök újabb 15 napon belül tájékoztatják az alkalmazottakat a jogszabályi változásokról (így 30 napon belül nyilvánosságra kerül a teljes alkalmazotti körben) 4. Alkalmazotti értekezleteken (ha szükséges, akkor rendkívüli megbeszéléseken) értelmezzük a jogszabályokat 5. Az alkalmazottak elolvasás és értelmezés után aláírásukkal felelősséget vállalnak a törvények betartásáért A szabályzat működéséért felelős az óvodavezető /2. sz. melléklet/ 12

13 Stratégiai tervezés Célja: A Helyi Nevelési Program törvény szerinti módosítása Alkalmazási terület: teljes alkalmazotti kör, szülői közösség Hivatkozás: Közoktatási Törvény 44., 45., 46 Folyamatleírás: 1. A Helyi Óvodai Nevelési Programot felülvizsgáltuk, ellenőriztük, hogy megfeleljen az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazottaknak. 2. Az 1999 óta történt változásokat megjelenítettük, a kifejezéseket pontosítottuk. 3. Az Ellenőrzés, Értékelés, Mérés és Minőségfejlesztés című fejezeteket kivettük, átdolgozva az óvodai Minőségirányítási Programba helyeztük át. 4. Alkalmazotti értekezleten megismertettük az átdolgozott programot 5. A Helyi Óvodai Nevelési Program elfogadtatása az alkalmazottakkal 6. A Helyi Óvodai Nevelési Program megismertetése a szülőkkel /3. sz. melléklet/ Vezetői ellenőrzés Célja: Olyan ellenőrzés biztosítása, mely minden dolgozót érint és mozgósít az ellenőrzési folyamatban. Az ellenőrzés nyitott formájú, mely évenként hasonló rendszerrel, de más tartalmat napirendre tűzve működtethető cselekvési sor. Alkalmazási terület: az óvoda teljes alkalmazotti köre Hivatkozás: az óvoda Szervezeti Működési Szabályzata az óvoda nevelési programja a vezető óvónő éves munkaterve csoportnaplók ellenőrzési terv /E1/ mérési eszközök vezetői bizonylatok /E2, E3, E4/ ellenőrzési lap /E5/ záró összegzés /E6/ 13

14 Folyamatleírás: 1. Az intézményvezető a folyamatos információgyűjtése, valamint a nevelési év értékelései, ellenőrzési dokumentumai alapján eldönti az ellenőrzés témáját, és a munkaterv részeként elkészíti a folyó évre szóló ellenőrzési tervét. 2. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés témáját, a törvényi hivatkozásokat, a nevelőtestület teljesítési szintjéhez tervezett sikerkritériumokat és az ellenőrzéshez használt dokumentumokat. 3. Az intézményvezető a nevelési évnyitó értekezleten ismerteti az elkészített mérési tervét. Az ellenőrzéshez elkészített segédleteket az ellenőrzött személyeknek bemutatja és értelmezi. 4. Az ellenőrzöttek a csoportnaplóban rögzítik az ellenőrzés paramétereit: idejét, helyét, s azokat a feladatokat, amelyeket az intézményvezető a helyzetfelméréshez igényel. 5. Az ellenőrző személy a tervezettnek megfelelően elvégzi az ellenőrzést. Gondoskodik arról, hogy az egy csoportban dolgozó szakemberek együtt vegyenek részt az ellenőrzés teljes folyamatában. (Ha az ellenőrzés tárgya a dajkára is érvényes, ő is részese az ellenőrzés teljes folyamatának.) 6. Az ellenőrző személy az ellenőrzés befejezése után egy-két napon belül nyilvánosságra hozza vezetői feljegyzéseit, észrevételeit, és az ellenőrzötteknek ismerteti. 7. Abban az esetben, ha az ellenőrzött személyek egyetértettek az ellenőrzés minősítésével, az ellenőrzés lezárul az ellenőrző lap és a záró összegzés kitöltésével, aláírásával. A részben megfelelt esetén a további fejlesztésre ajánlott területeket kiemeljük. 8. Ha az ellenőrzött személy nem ért egyet az ellenőrzés minősítésével, az ellenőrzést megismétlik a nevelőtestület által elfogadott kontroll ellenőrrel. 9. További teendőinket az ellenőrzés dokumentumaival az SzMSz-ben szabályozzuk. /4. sz. melléklet/ Szervezeti kultúra helyzetfelmérése, fejlesztési terv készítése Hosszú távú terveink között szerepel, mely a Comenius II. intézményi modell kiépítését segíti. Célja: Hatékonyabb együttműködés, konfliktusok feltárása és megoldása, kommunikáció minőségének javítása, közös értékrend kialakítása, megerősítése. Alkalmazási terület: az óvoda teljes alkalmazotti köre Hivatkozás: Comenius II. intézményi modell Az intézményi folyamatok, tevékenységek folyamatos fejlesztése Hosszú távú terveink között szerepel. Lehetővé teszi, hogy intézményünk sikerrel tudjon alkalmazkodni a folyamatosan változó külső- belső elvárásokhoz. Célja: Partnerektől és a folyamatok szabályozásából származó adatok elemzése, munkatársak módszertani felkészítése és bevonása a szervezet- és működésfejlesztési munkába Alkalmazási terület: az óvoda teljes alkalmazotti köre Hivatkozás: Comenius II. intézményi modell 14

15 3.2. Mérés, értékelés az óvodánkban Adatok gyűjtése, mely alapján elemezhetjük munkánkat. Az értékelés területei lehetnek pl.: a program bármelyik tevékenysége, annak tárgyi, személyi feltételei; a gyermekek egészséges életmódra nevelése; a gyermekek érzelmi, szocializációs nevelése; az óvoda játékfelfogása, a program tanulásfelfogása Szakmai innovatív, fejlesztő értékelés Célja: olyan értékelési rendszer kidolgozása, mely mozgósítja, és érdekeltté teszi a nevelőtestületet a közös értékelési folyamatba történő bekapcsolódásba. Biztosítja az információk feltárását, és elindítja a javítási folyamatokat. Alkalmazási terület: pedagógus munkakört ellátó személyek, szakalkalmazottak, a pedagógiai munkát közvetlen segítők köre, a gyermekközösség. Hivatkozás: Folyamatleírás: HOP munkaterv belső értékelő csoport megbízása értékelési terv vezetői ajánlás mérési eszközök intézkedési terv csoportonkénti fejlesztések kimutatása eredmények összesítése 1. A vezető az előző nevelési év teljes folyamatának megfigyelése, ellenőrzése alapján hiányosságokat tár fel nevelőtestületi nyitó-záró értekezleten. /É1/ 2. A feltárt elemzés alapján vezetői ajánlást készít, melyet a nevelőtestületnek bemutat. Ez a terv alternatívát fogalmaz meg, hogy a nevelőtestületnek biztosítsa a választási lehetőséget. /É1/ 3. A vezetői ajánlást átadja a megbízással rendelkező óvodai értékelő csoportnak, akik értékelési tervet készítenek a javaslatok alapján. Ez a terv cselekvési sort, felelősöket, résztvevőket, határidőt és az értékeléshez szükséges mérési eszközöket, feljegyzéseket tartalmaznak. /É2/ 4. A belső értékelő csoport a munkatervet nevelőtestületi szinten bemutatja, véleményezteti és elfogadtatja. /É3, É4, É5/ 5. Átdolgozás esetén a belső értékelési csoport elölről kezdi a tervezési szakaszt. 6. A munkaterv elfogadása után a feltáró értékelést az értékelési terv alapján a résztvevők és a felelősök elvégzik. 7. A feltáró munka összefoglalását a kitöltött feltáró adatlapok szerint a belső értékelési csoport végzi, s mindezt írásban rögzíti. Az összefoglalóban rögzíti a javítandó feladatokat. /É6-csoportonkénti lista/ 8. A javítandó feladatokra minden csoport külön-külön saját intézkedési tervet készít. /É7/ 15

16 9. Az intézkedési tervet a belső értékelő csoport hagyja jóvá. Amennyiben a csoport nem hagyja jóvá, akkor korrekciót javasol. Elfogadás esetén pedig elkezdődhet az intézkedési terv megvalósítása. 10. Az intézkedési tervben rögzítjük a cselekvési lépéseket, a módszereket, eszközöket, a felelősöket, a határidőt és azt, hogy mit mivel dokumentálunk. 11. A belső értékelő csoport az eredményeket rögzíti és összehasonlítja a sikerkritériumokkal. /É8/ 12. Ha sikerült a folyamatjavítás, akkor a hiányosságot kijavították. Ha mégsem, akkor az óvónők továbbra is a csoportnaplóba rögzítik a megoldásra váró feladatokat, hogy a hiányosságokat folyamatosan meg tudják szüntetni A gyermekek egyéni fejlesztése, értékelése Célja: A gyermek egyéni sajátosságának, életkorának megfelelően fejlődjön, az óvodáskor végére érje el a fejlődés várható eredményét a Helyi Nevelési Programban megfogalmazottak alapján. Alkalmazási terület: az óvoda gyermekközössége Személyiséglap: szempontjai alapján tájékozódunk a gyermekekről, a szülők önkéntes nyilatkozatai alapján. A megfigyelési szempontok segítségével könnyen kiszűrhetők a részfunkció-zavaros gyerekek. Így korán megkezdődhet a felzárkóztatásuk. Fejlettségmérő lap: Vezetése a gyermeki fejlődés folyamatát tükrözi. A gyerekek egyéni fejlettségi fokát megfigyelési táblázatok alapján mérjük, az eredményeket dokumentáljuk. A gyermekek fejlődéséről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. Ha szükséges, gyermekvédelmi megbízott, logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus segítségét, véleményét kérjük. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki. Intézményünkben a gyermekek egyéni fejlesztése és értékelése és az ehhez kapcsolódó indikátorrendszer kidolgozása megkezdődött. Befejezése középtávú céljaink között szerepel Intézményértékelés Nevelési program mérése indikátorrendszer alapján Célja: Olyan adatgyűjtés, mely biztosítja, hogy az intézményt más, hasonló célokkal dolgozó intézménnyel összehasonlítva kimutathatóak legyenek a változások, stagnálások. Alkalmazási terület: teljes alkalmazotti kör Hivatkozás: MIP Az adatgyűjtést megkezdtük, az indikátorrendszer kiépítése folyamatban van, ennek befejezése középtávú céljaink között szerepel. 16

17 Átfogó intézményi irányított önértékelés Célja: Olyan értékelés, mely során teljes képet kapunk az óvodaműködéséről Alkalmazási terület: alkalmazotti kör Hivatkozás: Törvény a minőségbiztosításról Intézményünkben az irányított önértékelés megtörtént, eredményei alapján visszacsatolunk az első fázishoz. Előkészítjük a Comenius II. intézményi modell kiépítését. Irányított önértékelés -összegző értékelés, célja, hogy az intézmény teljes körűen felmérje adottságait és elért eredményeit, majd ennek segítségével * azonosítani tudja erős és gyenge pontjait * kijelöli a szervezeten belüli legfontosabb fejlesztési területeket * meghatározza a továbbfejlődés irányait -az irányított önértékelésre vonatkozó eljárásrend készítése, mely magába foglalja * az önértékelés területeit * az önértékelés gyakoriságát * az önértékelés módszereit Az önértékelés kétévente javasolt, négyévente kötelező Időtartam: /Minőségfejlesztési csoport munkaterve alapján, 1. sz. mell./ 3.4. Partneri igény és elégedettség, elégedetlenség mérése Célja: A partnerek megkérdezésével igényük, elégedettségük, elégedetlenségük felmérése. Alkalmazási terület: közvetett és közvetlen partnereink Hivatkozás: minőségfejlesztési csoport munkaterve munkaterv törvény Folyamatleírás: 1. A partnerek azonosítása 2. Módszerek meghatározása a partnerek igényeinek megismerésére 3. Szempontok meghatározása 4. Igényfelmérés 5. Az igények elemzése, összesítése 6. Célok és prioritások meghatározása, illetve módosítása 7. Intézkedési terv készítése 8. Intézkedési tervek megvalósítása, korrekciós tervek készítése 17

18 4. Emberi erőforrás menedzselése 4.1. A dolgozók kiválasztása, betanítása Célja: Minél magasabban kvalifikált szakemberek kerüljenek az intézménybe, akik hamar azonosulni tudnak a Helyi Nevelési Programmal és elfogadják az intézmény alap értékeit. Legyenek jó referenciái. Alkalmazási terület: új dolgozók Hivatkozás: Közoktatási Törvény Folyamatleírás: 1. A státusz meghirdetése adott munkakörre 2. Szempontok meghatározása (munkakör, elvárások) 3. Jelentkezők meghallgatása- személyes interjú /vezető/ 4. A jelentkezőkről szerzett információk ismertetése a nevelőtestülettel 5. Mérlegelés a szempontok alapján 6. A legmegfelelőbb személy kiválasztása 7. Dokumentálás 8. A jelentkezők értesítése a döntésről (írásban) 9. Betanítás a gyakornoki szabályzat szerint 4.2. Humán erőforrás fejlesztése Célja: A pedagógus és nem pedagógus munkatársak továbbképzési rendszerének olyan kialakítása és működtetése, amely épít a pedagógusok országos továbbképzési rendszere által biztosított lehetőségekre, kötelezettségekre. Biztosítja az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek elérését a munkatársak egyéni elképzeléseivel összhangban. A törvényi előírásoknak megfelelő, az intézmény 5 évre szóló továbbképzési programjának elkészítése. Alkalmazási terület: az intézmény alkalmazotti köre Hivatkozások: Minőségirányítási kézikönyv HOP Munka törvénykönyve 277/1997. /XII Kormányrendelet Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 18

19 Folyamatleírás: 1. A pedagógusok továbbképzéséről szóló információkat ki, hol, milyen képzést kínál tanév közben a vezető helyettes folyamatosan gyűjti és hozzáférhetővé teszi a felnőtt öltözőben. 2. Az óvodatitkár a továbbképzésre kapott normatíva alapján megállapítja a felhasználható pénzösszeget, valamint a már folyamatban lévő továbbképzések finanszírozási összegét. 3. Az érintett pedagógusok a kiadott formanyomtatványokon március végéig jelzik továbbképzési igényüket a vezető helyettesnek. 4. A vezető helyettes az összegyűjtött igényeket összegyűjti, megfelelteti a Helyi Nevelési Programnak és átadja az óvodavezetőnek. 5. Az óvodavezető az összegyűjtött igényeket támogatom vagy nem támogatom jelöléssel ellátja. 6. Az óvodavezető a továbbképzési terv alapelveit, szempontjait figyelembe véve elkészíti a következő tanévre szóló beiskolázási tervjavaslatot. 7. A nevelőtestület április 15-ig megvitatja a tervjavaslatot, majd elfogadja a beiskolázási tervet, melyről jegyzőkönyv készül. 8. Az óvodavezető elkészíti a beiskolázási tervhez igazodó finanszírozási tervet, véglegesíti a beiskolázási tervet. 9. Az óvodavezető a nevelőtestület döntéséhez igazodva megszervezi a szükséges helyettesítéseket. 10. Az óvodavezető augusztus végén az éves munkatervhez illeszti a beiskolázási tervet. 11. Az esetleges tanév közben felmerülő új továbbképzési igényekről az esetleg megmaradt továbbképzési összegből az 1-8. pontban foglaltak alapján történik a továbbképzés támogatása. 19

20 4.3. Humán erőforrás értékelése, ösztönző rendszer működtetése Célja: Az óvoda dolgozói munkájukat teljes odaadással, tudásuk legjavát adva végezzék. Alkalmazási terület: alkalmazotti kör Hivatkozás: Közalkalmazotti Szabályzat Folyamatleírás: 1. Célmeghatározás 2. Szempontok összeállítása 3. Módszerek kiválasztása 4. Sikerkritérium meghatározása 5. Az eredmények értékelése, ismertetése 6. Díj átadása pedagógus nap alkalmával 20

21 5. Teljesítményértékelés Célja: A folyamat célja az intézményi alkalmazottak munkájának reális értékelése, önértékelésre alapozva, a még eredményesebb és hatékonyabb munkavégzés érdekében. A teljesítményértékelés eredménye: %- kiválóan alkalmas 60-79% - alkalmas % - kevéssé alkalmas 30% alatt- alkalmatlan. Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő. Pontszámok: 3 pont- kiemelkedő 2 pont - megfelelő 1 pont- kevéssé megfelelő 0 pont nem megfelelő Nagyon fontos, hogy az önértékelés és a kontroll értékelés eredménye évről évre közelítsen egymáshoz. Alkalmazási terület: Teljes alkalmazotti kör Hivatkozás: Közoktatási Törvény 40. (11) bekezdés Folyamatgazda: Óvodavezető Auditor: Minőségfejlesztési csoport A folyamatszabályozás től határozatlan ideig érvényes. Folyamatszabályozás: 1. Az intézményvezető ismerteti a teljes folyamatszabályozást, annak részletes menetét a tanévnyitó értekezleten. 2. Az intézményvezető ismerteti a kérdőíveket és kéri a dolgozókat, hogy véleményezzék azt, és ha szükségesnek tartják, tegyenek javaslatot a módosításra. 2/a A kérdőívek módosítása. 2/b A kérdőívek elfogadtatása az alkalmazottakkal. 2/c A véglegesített kérdőívek kiosztása. 21

22 3. Az önértékelés és teljesítményértékelés lebonyolítását úgy végezzük el, hogy a kitöltött kérdőívek ne kerüljenek nyilvánosságra. Módszer: Az óvodavezető-helyettes és a tagóvoda-vezető összegyűjtik a kérdőíveket, az önértékelő kérdőíveket névvel ellátott borítékba helyezik, a kontroll kérdőíveket a névhez tartozó borítékba teszik. 3/a Az önértékelő kérdőívek kitöltése. 3/b A kontroll kérdőívek kitöltése. Módszer: Az óvodavezető által kitöltött kérdőívek összehasonlítása a dolgozó által kitöltött kérdőívvel. 4. Az értékelés feldolgozását a minőségfejlesztési csoport végzi. A teljesítményértékelés módszere: összehasonlító elemzés. 5. Az eredmények ismertetése munkatársi értekezleten történik. Az elemzés értékelését minden dolgozó kezébe kapja, melyből kitűnnek az erősségek és a hiányosságok. 6. Az alkalmazottak munkájuk javítása, fejlesztése érdekében a kapott értékelések figyelembe vételével kitöltik az önfejlesztési tervet. Az önértékelés, teljesítményértékelés, önfejlesztési tervek során felmerült tapasztalatok összegyűjtése és eljuttatása az óvodavezetőhöz. 7. A minőségfejlesztési csoport az önfejlesztéseket folyamatosan figyelemmel kíséri, a tanévzáró értekezleten a fejlesztések eredményességéről tájékoztatja az óvodavezetőt és a kollektívát. 22

23 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK A Minőségirányítási programot készítette: Dinya Incéné óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának ideje: Szülői szervezet véleményezte: SZMK/Szülői szervezet képviselője: Nagy Varga Zsuzsanna... aláírás Fenntartóhoz benyújtás ideje: Fenntartói jóváhagyás Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete.../2009.(.) sz. határozata /... dr. Mester László polgármester Hatálybalépés: Érvényesség: Határozatlan idő Felülvizsgálat: Törvényi változás, fenntartói rendelkezés, testületi szándék alapján p.h.. óvodavezető 23

24 Felhasznált irodalom 1. Minőségfejlesztési Kézikönyv Oktatási Minisztérium - Comenius Értelmezési és bevezetési útmutató a Comenius 2000 I. és II. intézményi modellhez Comenius Igazgatóság Nagy Jenőné: Óvodatükör Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete Az Óvodások Neveléséért, Szolnok 4. Nagy Jenőné: Csak tiszta forrásból Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete Az Óvodások Neveléséért, Szolnok 5. RAABE: Óvoda Vezetési Ismeretek június, RAABE Kiadó 24

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

2014-2015 éves beszámoló

2014-2015 éves beszámoló 2014-2015 éves beszámoló Intézmény OM - azonosítója: 200175 Intézményvezető:. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében:. Szobota Erzsébet A dokumentum

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE KEREKERDŐ ÓVODA 1183. Budapest, Attila utca 9. Tel.: 292-55-17, e-mail: kerekerdo@enternet.hu ikt.szám: /206-228/2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2013. 08. 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2013. 08. 29. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2016/2017.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r 1. Az integrált minőségirányítási rendszer céljai (1) A Szolnoki

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Eötvös Loránd Tudományegyetem EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készítette: Az ELTE EKSZ K21 Minőségfejlesztési projekt Minőségkoordinálási munkacsoportja felelős: Kálóczi Katalin

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY BEVEZETŐ Óvodánk házirendje a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

Tehetségpont. Verzió: 04. Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzata

Tehetségpont. Verzió: 04. Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzata Tehetségpont Verzió: 04 Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzata A Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzatának célja, hogy szabályozza azokat a tevékenységeket,

Részletesebben

Belső kontroll kézikönyv

Belső kontroll kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belső kontroll kézikönyv Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2014/2015-ös nevelési év beszámolója. 2. Az óvoda működését meghatározó általános jellemzők

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2014/2015-ös nevelési év beszámolója. 2. Az óvoda működését meghatározó általános jellemzők Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2014/2015-ös nevelési év beszámolója OM azonosító: 202380 1. Az óvoda neve, fenntartója az óvoda neve: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2518 Leányvár, Erzsébet

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben