XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja"

Átírás

1 XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési TEAM tagjai Készült: január Tervezett felülvizsgálat időpontja május / 1

2 Bevezető A fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó feladatai Az óvodákra vonatkozó általános elvárások Intézményünk minőségpolitikája Intézményünk minőségpolitikájának általános céljai Intézményünk küldetésnyilatkozata Pedagógiai elveink, értékeink: Jövőképünk Minőségpolitika elérését támogató célok, feladatok, sikerkritériumok Minőségfejlesztési rendszer Az intézmény minőségfejlesztési rendszere Vezetési folyamatok, a vezetés felelőssége, elkötelezettsége A törvényes és jogszerű működés biztosítása A vezetői ellenőrzés, értékelés A vezetői ellenőrzés, értékelés rendszere Az éves ellenőrzési terv elkészítésének folyamata Éves értékelés elkészítésének folyamata A vezetés összetétele kompetenciája Feladat-, felelősség-, hatáskör átadásának rendje Felelősségi mátrix Humánerőforrás biztosítása és fejlesztése Kiválasztási és betanulási folyamat eljárásrendje Továbbképzési rendszer működtetése Pedagógus és vezető teljesítményértékelési rendszer Alkalmazotti ösztönző-rendszer működtetése Tervezési folyamatok A stratégiai tervezés A megvalósítás tervezése Partnerkapcsolatok működtetése Partneri igény- és elégedettségmérés Kommunikáció a partnerekkel Intézményen belüli információáramlás Új óvodások felvételének eljárásrendje A beiskolázás eljárásrendje PR- arculat Az intézmény önértékelési rendszere- mérés, ellenőrzés, értékelés A minőségfejlesztési rendszer működtetése A minőségfejlesztési team vezetőjének feladatai A minőségfejlesztési TEAM feladatai A minőségfejlesztési programfelelősök feladatai Intézkedési terv A minőségfejlesztés beépítése az intézmény működésébe Az intézkedési tervek megvalósításának, értékelésének, korrigálásának folyamata Az IMIP felülvizsgálata és módosítása Az IMIP felülvizsgálatának eljárásrendje A módosítás folyamata Az IMIP végrehajtása értékelésének, a fejlesztési célok meghatározásának eljárásrendje...50 Záradék Mellékletek / 2

3 Bevezető Intézményünket vel alapította meg Budapest Főváros XIII. kerületének Önkormányzata, a képviselőtestület döntése alapján, 14 önálló intézmény és 2 tagintézmény összevonásával. Az így létrehozott Egyesített óvoda és vezetése, az Óvoda Igazgatóság, részben önálló intézmény. A tagóvodák szakmai autonómiával dolgoznak, saját kidolgozott nevelési programjuk és gyakorlatuk alapján. Az új intézményszerkezet helyi nevelési gyakorlatában- eltérő hangsúlyokkal a következő alapelvek fogalmazódtak meg: a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek biztosítása, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, egyéni, differenciált fejlesztés és a képességek- készségek kibontakoztatása, esélyegyenlőség elve, környezettudatos nevelés. A nevelés eredményességét az alábbi területeken követjük nyomon: Beiratkozási mutatók, Intézményi összetétel (hátrányos, veszélyeztetett gyermekek aránya), Nevelési költségek, Speciális tevékenységek, szolgáltatások, Nevelési tevékenység segítésének speciális formái, Személyi feltételek, Alkalmazottak szakmai fejlődésének támogatása, Belső szakmai együttműködés, Intézményi légkör, biztonság, Neveléssel kapcsolatos eredmények mutatói. 52 / 3

4 1. A fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó feladatai 1.1 Az óvodákra vonatkozó általános elvárások A nevelés oktatás minőségének folyamatos fejlesztése az intézményben. A szakmai feladatok színvonalas ellátásához szükséges humánerőforrás fejlesztés. A tagóvodák egyéni arculatának megőrzése, megfelelő továbbfejlesztése. Alapkészségek, kulcspompetenciák fejlesztése. Az intézményhálózat eddig kialakult értékeinek megőrzése, értékteremtő munka. Egészségnevelés, testi nevelés feltételeinek biztosítása / életmód, táplálkozás, mindennapos testnevelés, kerületi szolgáltatások /, környezettudatos gondolkodás erősítése. Digitális technikák alkalmazása a pedagógusok munkájában. Digitális technikák alkalmazása a gyermekek fejlesztésében a nevelési gyakorlat során. Az EU pályázatok kihasználása, az elnyert pályázatok eredményeinek elterjesztése, beépítése nevelő munkánkba. Részletesen kidolgozott feladat és sikerkritérium a 2.5 pontban. 2. Intézményünk minőségpolitikája A XIII. kerület óvodáit összefogó intézménykomplexum elvei és céljai nem különbözhetnek lényegesen az eddigiektől, szeretnénk megfelelni a kor követelményeinek és megőrizni az eddig jól működő értékeinket. 2.1 Intézményünk minőségpolitikájának általános céljai Minden tagóvodánk egyéni, sajátos arculatot mutasson, a közös értékrend és nevelési elvek- az intézmény összetartozását és szakmai hírnevét erősítsék. 52 / 4

5 Pedagógiai céljaink megvalósításához, a partneri elvárásokat vegyük figyelembe és ennek megfelelően, folyamatosan jó munkát végezzünk. Vezetőink legyenek elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt, teremtsék meg azokat a feltételeket, ahol az óvodapedagógusok nyugodt körülmények között nevelhetik a gyermekeket. Hatékonyan működjön kommunikációnk partnereinkkel, kapcsolatainkra az egymás segítése és megerősítése legyen jellemző. Az EU integrációból adódó lehetőségeket használjuk ki.(pályázatok) Pedagógiai céljaink megvalósulásához és az egyéni karrierépítéshez szervezzünk továbbképzéseket Intézményünk küldetésnyilatkozata Intézményünk minden dolgozója arra törekszik, hogy a hozzánk járó gyermekek biztonságban, otthon érezzék magukat közösségünkben. Gondtalan és örömteli gyerekkorukat újabb élményekkel, tapasztalatokkal gazdagítsuk, eközben játékosan fejlesszük személyiségüket, különböző egyéni képességeiket, hogy az itt szerzett tudással megállják helyüket az iskolában, az életben. 2.3 Pedagógiai elveink, értékeink: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek biztosítása. A gyermeki személyiség tiszteletben tartása, elfogadó és gondoskodó bánásmód. Esélyegyenlőség elve- hátrányok csökkentése, kompenzálása. Az egyéni és differenciált fejlesztés. A gyermeki képességek és készségek kibontakoztatása. A helyi nevelési program célkitűzéseivel és feladataival összhangban lévő nevelés megvalósítása. 2.4 Jövőképünk Modern, megújulásra kész, az európai normákat szem előtt tartó, elismert, megfelelő szintű szolgáltatást nyújtó intézménnyé kívánunk válni, amely biztosítja gyermekeinek az esélyegyenlőséget, ugyanakkor az egyéni igényeket is a lehető legtelje- 52 / 5

6 sebb mértékben tolerálja. Olyan intézménnyé, amelyben a szakmai felkészültség és az igényes munkavégzés a meghatározó. Olyan intézménnyé, mely ápolja hagyományait, épít munkatársai tapasztalataira,amelyet együttműködésre kész, elkötelezett vezetés irányít a vonatkozó törvények, jogszabályok, partneri elvárások szellemében. 2.5 Minőségpolitika elérését támogató célok, feladatok, sikerkritériumok CÉL FELADATOK SIKERKRITÉRIUMOK A nevelés oktatás minőségének Elemzésekre, értéke- A gyerekek fejlettségmérő folyamatos lésre alapozott tudatos lapján a fejlődés mérhető fejlesztése pedagógiai tervezés eredményt mutat A gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos nyomon követése A gyermekek fejlődésének mérési folyamata kialakul A humánerőforrás fejlesztése Megfelelő színvonalú, A továbbképzések szer- az igényeket kielégítő vezésében megjelennek Jól felkészült, megújulásra továbbképzések szervezése a helyi, speciális igények. képes nevelőtestü- let működtetése A szakmai továbbképzé- seken minél többen vesznek részt eredményesen. A továbbképzések tapasztalatait a résztvevők átadják a nevelőtestület többi tagjának. A pedagógusok eleget tesznek a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségének A tagóvodák egyéni arculatának Hagyományok ápolása A hagyományok megjelennek megfelelő to- vábbfejlesztése Intézményhálózaton belüli, jól működő információáramlás kialakítástervekben. az éves munkavábbfejlesztése Jó gyakorlatok terjesztése intézményhálózaton belül Sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált fejlesztésének elősegí- Egyéni fejlesztési tervek alapján dolgoznak az óvónők és a segítő A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációkban (intézményi, 52 / 6

7 CÉL FELADATOK SIKERKRITÉRIUMOK tése szakemberek nevelőmunkát segítők dokumentációi) fejlődést mutat Nevelés tervezésében A gyerekek fejlődési mutatói Környezettudatos gondolkodás, kiemelten jelenik meg ezeken a területeken egészségne- ez a feladat. emelkedést jeleznek velés, testi nevelés feltételeinek Az eszközállományt biztosítása folyamatosan bővítjük Az intézményhálózatban A kiküldött körlevelek és Kommunikációs rendszer működnek az ek az intézmények- kiépítése, működtetése elektronikus rendszerekhez eljutnak EU pályázati lehetőségek kihasználása, beépítése nevelő munkánkba Digitális technikák alkalmazása a nevelési gyakorlat során Tagóvodák udvarának fejlesztése EU szabványnak megfelelő játékok, beszerzése Az Egyesített óvoda saját hagyományainak megteremtése az erkölcsi megbecsülés érdekében Intézményi képviseletek folyamatos működtetésének megvalósulása Pályázati kiírások figyelése Eredmények, értékek megjelenítése szakmai fórumokon Az 5-6-7éves korú gyermekek nagy része szerezzen tapasztalatot a digitális technikák alkalmazásában Az eszközök folyamatos bővítése, modernizálása Ütemezett fejlesztés Pályázatokon való részvétel Közös hagyományok kialakítása, ápolása Jól működő közös fórumok létrehozása Megfelelő információáramlás kialakítása EO értekezleteiről készült jegyzőkönyvek. A benyújtott pályázatok száma,a megjelenő pályázatokkal arányban, emelkedő tendenciát mutat A gyerekekre jutó digitális eszközök száma megfelelő A pedagógusok képzettek az eszközök használatára. Az óvodahasználók elégedettek a felszereltséggel Minden játék megfelel az EU szabványoknak A dolgozók megismerik a tagóvodákban folyó munkát. A közös hagyományok megjelennek a tervezési és értékelési folyamatban. 52 / 7

8 3. Minőségfejlesztési rendszer Minoségpolitika Minoségpolitikai nyilatkozat Minoségi célok meghatározása Minoségfejlesztési rendszer kialakítása Vezetési folyamatok: Törvényesség biztosítása Ellenorzés, értékelés rendje Feladatok, felelosség delegálása Munkaszervezé s Humáneroforrás biztosítása Tervezési folyamatok: Stratégiai tervezés folyamata Munkatervi tervezés folyamata Partnerkapcs olatok irányítása: Partnerazonosít ás Kapcsolattartás Kommunikáció Panaszkezelés Belso ellenorzési, értékelési rendszer: Belso önértékelési rendszer Mérési, értékelési program Teljes köru önértékelés rendje Minoségfejlesztési rendszer muködtetése a PDCA/SDCA rendszerrel Az IMIP elfogadása, jóváhagyása, értékelése, felülvizsgálata 52 / 8

9 4. Az intézmény minőségfejlesztési rendszere 4.1 Vezetési folyamatok, a vezetés felelőssége, elkötelezettsége Az intézmény vezetése elkötelezi magát a folyamatos minőségfejlesztés, valamint a szervezeti kultúra fejlesztése mellett. A HOP és a minőségpolitikai nyilatkozat négyévenkénti felülvizsgálatával biztosítja a külső és belső jogrendszer, a szabályzók előírásainak betartását. Megteremti a szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, valamint segíti a partneri működést az irányított önértékelés lebonyolításával. Az intézményvezető kapcsolatot tart fenn a partnerekkel és koordinálja az együttműködést, biztosítja az intézményben jogaik gyakorlását. Menedzseli az intézményt, felügyeli a rendszer működését és személyes példamutatással segíti a rendszer megvalósulását A törvényes és jogszerű működés biztosítása A jogszabályok teremtik meg azokat a kereteket, amelyek között munkánkat nyugodt légkörben és eredményesen végezhetjük. Saját szabályrendszerünk megalkotása a feladatunk. A közösen kialakított szabályzatok biztonságot nyújtanak a vezetői és alkalmazotti kör részére egyaránt. A testület nagy létszáma ellenére az óvoda minden szereplőjének lehetősége nyílik alakítani dokumentumainkat- a képviseleti demokrácia lehetőségével élve. A dokumentumok, szabályzatok elkészítésének, felülvizsgálatának rendje, hozzáférhetőségének biztosítása: Dokumentum 1. Jogszabályok: KJT, KTV OM rendeletek Önkormányzati rendeletek ÖMIP Frissítés, felülvizsgálat ideje Felelős EO Igazgató Tagóvoda vezetők SZAKMAI DOKUMENTUMOK 1. Alapító okirat Négyévente Fenntartó Hozzáférhető EO Igazgatóság Tagóvoda vezetőknél a kijelölt helyen (CD jogtár, Magyar Közlöny, Oktatási közlöny Honlapon EO Igazgatóság 52 / 9

10 Dokumentum Frissítés, felülvizsgálat ideje Felelős 2. Nevelési program Négyévente EO Igazgató 3. Minőségirányítási program Négyévente EO igazgató 4. Továbbképzési progragató 5 Évente EO szakmai igaz- helyettes Hozzáférhető Tagóvoda vezetőknél a kijelölt helyen Honlapon EO Igazgatóság Tagóvoda vezetőknél a kijelölt helyen 5. Beiskolázási terv Évente Tagóvoda vezető Tagóvoda vezetőknél a kijelölt helyen 6. Esélyegyenlőségi terv Évente Tagóvoda vezető EO Igazgatóság Tagóvoda vezetőknél a kijelölt helyen Honlapon 6. Éves munkaterv Évente EO igazgató 7. Éves értékelés Évente EO igazgató EO Igazgatóság Tagóvoda vezetőknél a kijelölt helyen, óvodai csoportoknál Honlapon 8. Csoportnapló Évente Tagóvoda vezető Tagóvoda vezetőknél a kijelölt helyen Óvodai csoportoknál 9. Mulasztási napló Évente Tagóvoda vezető Óvodai csoportoknál 10. Esélyegyenlőségi program Négyévente EO Igazgató EO Igazgatóság Tagóvoda vezetőknél a kijelölt helyen 11. Óvodai törzskönyv Évente Tagóvoda vezető Tagóvoda vezetőknél a kijelölt helyen FŐ SZABÁLYZÓ DOKUMENTUMOK 1. SZMSZ EO Igazgató 2. Házirend Négyévente EO Igazgató Ill. Jogszabályi változások, fenntartói utasítás miatt 3. Munka- tűz-, balesetvédelmi szabályzat 4. Kockázatértékelési szabályzat 5. Kockázatkezelési szabályzat 7. HACCP Évente 8. Gyakornoki szabályzat Négyévente 9. Tanügyigazgatási szabályzat??? 10. Tervezési szabályzat??? 9. Közalkalmazotti szabályzat 11. Feladatellátás rendjének szabályozása Évente Jogszabályi, változás Tagóvoda vezető EO igazgató KT vezető EO Igazgatóság Tagóvoda vezetőknél a kijelölt helyen Honlapon Óvodai csoportoknál Tagóvoda vezetőknél a kijelölt helyen EO Igazgatóság Tagóvoda vezetőknél a kijelölt helyen EO Igazgatóság Tagintézmények vezetőinél Évente EO Igazgató EO Igazgatóság Tagintézmények vezető- 52 / 10

11 11. Munkaköri leírások Évente EO Igazgató Tagóvoda vezető EO igazgató 12. Munkautasítások Tagóvoda vezető évente GAZDÁLKODÁSI, ÉRDEKVÉDELMI SZABÁLYZATOK EO Igazgató 1. Adatvédelmi szabályzat 2. belső ellenőrzési szabályzat FEUVE 1. Leltározási és leltárkezelési és selejtezési szabályzat 2. Ügyviteli és iratkezelési szabályzat 3. Anyag és eszköz gazd. rendje 4. Eszközök és források ért. Szab. 5. Számviteli szabályzat 6. Pénzkezelési szabályzat 7. Takarékossági programterv 8. GESZ együttműködési megállapodás 9. Gazdasági ügyrend 12. Beszámolási szabályzat 13. Előirányzat módosítás szabályzat Jegyzőkönyvek Jelenléti ívek Mérési eredmények Feljegyzések Négyévente Alkalomszerű EO gazdasági Igazgató helyettes EO igazgató EO gazdasági Igazgató helyettes BIZONYLATOK Felelősségmátrix szerint Dokumentum Frissítés, felülvizsgálat ideje Felelős Hozzáférhető inél 11. Vezetői utasítások Évente EO Igazgató EO Igazgatóság Tagintézmények vezetőinél iktatottan EO Igazgatóság Tagintézmények vezetőinél iktatottan Személyi anyag SZMSZ EO Igazgatóság Tagintézmények vezetőinél iktatottan EO Igazgatóság Tagintézmények vezetőinél iktatottan EO Igazgatóság Tagintézmények vezetőinél iktatottan EO Igazgatóságon iktatottan EO Igazgatóság Tagintézmények vezetőinél iktatottan Óvodai csoportoknál 52 / 11

12 4.1.2 A vezetői ellenőrzés, értékelés Cél: Meghatározza a működési folyamataink ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket, módszereket, Hozzájárul az objektív értékeléshez és a folyamatos fejlesztéshez. Viszonyítási alapot ad az összehasonlításra meglévő állapotok és az elvárások között. A vezetői ellenőrzés általános elvei és követelményei A konkrét cél meghatározása, Az előző ellenőrzés tapasztalatainak figyelembe vétele, Az ellenőrzés hatására innovációs folyamatok megindítása, Kompetencia határok tisztázása. Módszertani szabadság biztosítása, Önálló munka tiszteletben tartása, Objektivitás, melynek feltétele az összeférhetőség és tényszerűség. Tervszerűség. Folyamatosság. Következetesség. Demokratizmus biztosítása A vezetői ellenőrzés, értékelés rendszere IRÁNYULTSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSAI TERÜLETEI ELLENŐRZÉS A működés megfelelésére. Szabályoknak való megfelelésre vonatkozó. Szakmai- pedagógiai tevékenység csoportellenőrzés a HOP alapján, évente meghatározott különböző nevelési célokkal, dokumentumok: csoport- mulasztási napló, fejlettségmérő lapok), rendezvények, ünnepek, programspecifikus foglalkozások eszközök kiválasztása Tanügy igazgatási feladatok: ÉRTÉKELÉS A működés eredményességére, szakszerűségére, célszerűségére és hatékonyságára. Az adatok összehasonlításával: megfelelés mértéke. Megegyezik az ellenőrzés területeivel és kiegészül: Vezetői önértékelés Pedagógusértékelés Kimeneti eredmények Partneri elégedettség A szervezet belső és külső kapcso- 52 / 12

13 MÓDSZEREI ELLENŐRZÉS Gyermek felvétel, átvétel lebonyolítása Gyermek-csoportok kialakítása Éves statisztika elkészítése Mulasztások pontos nyilvántartása Nevelési év rendje (nevelés nélküli munkanapok számának és idejének meghatározása) Nyári zárva tartás feladatainak ellátása Szülői Szervezet tanüggyel kapcsolatos feladatainak segítése Óvodakötelezettséggel kapcsolatos feladatok Beiskolázás megszervezése Gyermekvédelmi munka ellátása Munkáltatói feladatok ellátásából adódó feladatok Személyzeti munka ( besorolás, átsorolás, jubileumi jut.) A munkaidő pontos betartása (Túlmunka elsz.) A dolgozók munkavégzése Szabadságolási terv elkészítése Szociális juttatások Kollektív szerződés felülvizsgálata Gazdálkodási feladatok Költségvetés elkészítése Karban-tartási feladatok Épület felújítási feladatok Tárgyi feltételek javítása Helyiségek bérbeadása Leltározás, selejtezés Nyilvántartások vezetése PR- tevékenység Egyéb területek (tisztaság, munka- tűz védelem, rendszeres orvosi ellátás megszervezése, gyermek balesetek megelőzése) Megfigyelés Dokumentumelemzés Bejárás Leltározás ÉRTÉKELÉS latai Értékelőlapokkal Esetenként szóban Írásos feljegyzésben Mérés Dokumentum elemzés Megfigyelés GYAKORISÁGA Évente vezetői ellenőrzési terv alapján 5 évente komplexen Rendkívüli alkalmakkor (vezetői hatáskörben, vagy szülői, dolgozói kezdeményezésre) KÖVETKEZMÉNYE Erkölcsi, anyagi elismerés Írásos megállapodás a javítás érdekében Évente, nevelési év végén 4 évente komplexen Erkölcsi, anyagi elismerés, jutalom Javaslattétel önképzésre 52 / 13

14 RÉSZTVEVŐK DOKUMENTÁLÁS ELLENŐRZÉS Figyelmeztetés Fegyelmi eljárás EO Igazgató EO szakmai ig. helyettes EO gazd. Ig. helyettes Tagóvoda vezetők Munkaközösség vezető Egyesített óvoda éves munkaterve tartalmazza az ellenőrzési tervet Írásban IMIP ÉRTÉKELÉS EO Igazgató EO szakmai ig. helyettes EO gazd. Ig. helyettes Tagóvoda vezetők Munkaközösség vezető Pedagógusok (önértékeléssel) Feljegyzések Jegyzőkönyvek Féléves-, éves értékelés * A honlap kidolgozása folyamatban van. 52 / 14

15 Az éves ellenőrzési terv elkészítésének folyamata Előző év értékelése Intézményi önértékelési rendszer Ellenőrzési területek kiválasztása Éves ellenőrzési terv elkészítése EO szinten Ellenőrzött területek listája ÖMIP Az ellenőrzési terv ismertetése a tagóvoda vezetőkkel Felelősség mátrix Az ellenőrzésért felelős személyek megbízása Az ellenőrzési terv ismertetése a nevelőtestületekkel Jegyzőkönyv Az ellenőrzés végrehajtása A tapasztalatok megbeszélése, javaslat a továbbfejlesztéshez EO szinten A tagóvoda vezetők tájékoztatása az ellenőrzés eredményeiről A nevelőtestületek tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatairól, javaslatok tagóvoda szinten Jegyzőkönyv nem Írásos megállapodás Eredményes ellenőrzés Igen Adattárba helyezés 52 / 15

16 Éves értékelés elkészítésének folyamata Cél: Az intézmény rövid és középtávú értékelési rendjének áttekinthetővé tétele a célok, felelősök és időrend meghatározásával. Az intézmény működésének, a szabályozásoknak, a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása. Az intézmény értékelését az intézményvezetés évente elvégzi, az erről szóló beszámolót a különböző partnerek részére (fenntartó, szülők, alkalmazottak) nyilvánosságra hozza. Minőségfejlesztés értékelése Munkaközösség éves beszámolója Partneri elégedettségmérés Az EO igazgatója elkészíti az intézmény éves értékelését A tagóvoda vezető összegzi az éves beszámolókat, az éves munkaterv alapján az elvégzett feladatokat, hiányosságokat Aktuális intézkedési tervek felelősei Gyermekvédelmi felelős éves értékelése Ellenőrzések feljegyzései Szóbeli kiegészítések, hozzászólások a képviseleti nevelőtestületi értekezleten Az éves értékelés elfogadása Jegyzőkönyv Fejlesztő pedagógus értékelése Esetleges korrekciók, változtatások Az éves értékelés továbbítása a fenntartó felé Nyilvánosságra hozatal (szülők felé 52 / 16

17 4.1.3 A vezetés összetétele kompetenciája Részletesen SZMSZ-ben: III. fejezet- Az óvoda szervezetének rendszere és irányítása Feladat-, felelősség-, hatáskör átadásának rendje Célja: Feladatok delegálása, egyéni kompetenciák kiterjesztése. Feladatot, felelősséget és hatáskört csak az a személy, vagy testület adhat át, amely azokkal, a jogszabályok erejénél fogva, vagy belső szabályozás következtében rendelkezik. Az Egyesített Óvoda Intézményében a feladat-, felelősség- hatáskör átadásának rendje a képviseleti demokrácia elve alapján működik, erről az SZMSZ rendelkezik. Az átruházott feladat ellátásáról a megbízottnak beszámolási kötelezettsége van Felelősségi mátrix Célja: Rögzíti és láthatóvá teszi a minőségfejlesztési rendszer folyamatainak felelőseit. A B C D E I J K EO igazgató Szakmai helyettes Gazdasági helyettes Min. fejlesztő csoportvezető Tagintézmény vezetők Folyamatgazdák Tagintézményi programfelelős Óvodapedagógusok * Személyek neve az éves tervben. Folyamat A B C D E I J K 1. Stratégiai tervezés X 2. Éves tervezés X 3. Minőségfejlesztési éves munkaterv X készítése 4. Éves tervezés a tagóvodákban X 5. Csoportnapló tartalmi tervezése X 6. Vezetői ellenőrzés X 7. Tagóvoda vezetői ellenőrzés X 8. Az intézmény értékelési rendje X Az intézmény működésének éves értékelése 9. Tagóvoda értékelése X 52 / 17

18 Folyamat A B C D E I J K 10. A csoport előrehaladásának értékelése 11. A gyermekek mérése, értékelése a tagintézményekben 12. Teljesítményértékelés: Pedagógus X 13. Teljesítményértékelés: Tagóvoda X vezető 14. Teljes körű önértékelés X 15. Intézkedési terv készítése, X megvalósítása 16. Partneri kommunikáció X Partnerek igényeinek és elégedettségének mérése 17. Panaszkezelés X 18. PR arculat X 19. Beiratkozás X 20. Pedagógusok szakmai együttműködése, X innováció 21. Kiválasztási és betanulási rend X X működtetése / gyakornoki szabályzat/ 22. Továbbképzési rend X 23. Ösztönző rendszer működtetése X 24. Az intézményi eszközbeszerzés X működtetése 25. Pénzügyi, gazdasági működtetés X 21. Kapcsolattartás az EO minőségi körével 22. Tagintézményi szintű mérések megszervezése. Összesítése, értékelése 23. Tagintézmény nevelőtestületének tájékoztatása az aktuális minőségfejlesztési feladatokról X X X X X 52 / 18

19 4.1.4 Humánerőforrás biztosítása és fejlesztése Cél: A megfelelően képzett munkaerő kiválasztásával a munkatársak teljesítményének megerősítésével, javításával, ösztönzésével a szervezet célkitűzéseinek elérése. A belépő, új munkaerő kiválasztására és betanulására (GYES-ről visszatérők is), eljárásrendet alkalmazunk Olyan munkatársak kiválasztása, akik elnyerik a szülők, a gyermekek és a kollégák szimpátiáját, azonosulni tudnak az intézmény alapelveivel, cél és feladatrendszerével. Az intézmény az egyenletes színvonalú szolgáltatás érdekében kiválasztási és betanulási rendet működtet Ennek érdekében szabályozzuk a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottak felvételét. Azon óvodapedagógus kollégák, akik három évnél kevesebb időt töltöttek a pályán, a törvény szerint pályakezdőnek minősülnek és gyakornoki időt kötelesek tölteni. Az ő határozatlan időre történő alkalmazásuk a Gyakornoki szabályzat ban foglaltak szerint történik Kiválasztási és betanulási folyamat eljárásrendje * Üres álláshely esetén nevelési évenként. Feladat Felelős Részt vevő Határidő 1. Pályázat kiírása, megjelentetése a közlönyben (KSZK-n, helyi honlapon) Óvodaigazgató Vezető helyettes Szükség szerint. 2. Határidőre beérkező pályázatok értékelése, megfeleltetése az elvárásoknak Óvodaigazgató Vezető helyettes Tagóvoda vezető Megadott határidó alapján 3. A kiválasztott pályázók értesítése, meghívása személyes beszélgetésre Óvodaigazgató Vezető helyettes Tagóvoda vezető. Beérkezés után 15 nappal 4. Személyes beszélgetés, kölcsönös ismerkedés. Óvodaigazgató Vezető helyettes Tagóvoda vezető Megjelölt időben Pályázó 5. Megfelelés esetén megálla- podás a pedagógus kineve- Óvodaigazgató Vezető helyettes Tagóvoda veze-.beszélgetés után legfeljebb 52 / 19

20 zése tő nyolc nappal 6 Patronáló óvónő kijelölése, bemutatása az új kollégának. 7. Patronálás céljának, feladatainak közös egyeztetése, következményének ismertetése 8. Patronáló óvónő a próbaidő alatt folyamatosan segíti az új kollégát. 9. Tagóvoda vezető ellenőrzi az új óvónő betanulásának eredményességét. 10. Döntési javaslat az új óvónő munkájának megfeleléséről, a patronáló óvónő munkájáról 11. Az óvodaigazgató elismerése illetve az új óvónő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése próbaidő alatt, nem megfelelés esetén. Tagóvoda vezető Pályázó Óvodaigazgató Patronáló óvónő Patronáló óvónő Patronáló óvónő Új óvónő Új óvónő Tagóvoda vezető Patronáló óvónő Új óvónő Megállapodással egyidőben. Patronáló kijelölésekor Folyamatosan Folyamatosan Tagóvoda vezető Patronáló óvónő Két hónap múlva Óvodaigazgató Továbbképzési rendszer működtetése Tagóvoda vezető Új óvónő Próbaidő lejárta előtt Cél: A továbbképzés és az éves beiskolázás zavartalan működésének biztosítása, az intézmény célkitűzéseinek megfelelő továbbképzések biztosítása. A stratégiai célok, valamint az éves program megvalósulásához szükséges képzések biztosítása. A kötelezően előírt pedagógus továbbképzési rendszer mellett a belső továbbképzési rend működtetése. 52 / 20

21 A középtávú és éves továbbképzési program elkészítésének folyamata Érintett pedagógusok Előző továbbképzé si terv Akkreditált továbbképzések Továbbképzési lehetőségek ismertetése- igényfelmérés, összesítés Igények továbbítása az EO igazgató felé Az igények megfeleltetése a nevelési programmal, az ell. és értékelés tapasztalataival. Anyagi lehetőségek számba vétele, mérlegelés Továbbképzési igénylista HOP Jogszabályi előírások és intézményi célok alapján tervezet összeállítása KAT véleményezése KT végrehajtási rendelete Tervezet ismertetése a nevelőtestületekkel Jegyzőkönyv Központi, akkreditált tanfolyamok Középtávú továbbképzési terv Egyéb tanfolyamok Éves lebontás, változások követése Nem A módosításokról évente tájékoztatás a nevelőtestületek felé Éves beiskolázási terv készítése KAT véleményezése Elfogadás, legitimáció Nevelőtestület döntése Igen Jegyzőkönyv Az éves továbbképzési terv Beillesztése a munkatervbe 52 / 21

22 Pedagógus és vezető teljesítményértékelési rendszer Célja: A pedagógusok és vezetők teljesítményének, szakmai eredményességének reális értékelése. Pedagógus értékelési rendszer Az értékelés alapelvei: Az értékelés legyen alkalmas a pedagógus, mint munkavállaló teljesítményének megállapítására, szakmai eredményességének reális értékelésére. Az értékelés, fejlesztő célú, támogatja a szakmai önmegvalósítás kibontakozását. Az értékelés összekapcsolódik a pedagógus szakmai tevékenységének eredményességével. Kiterjed a kötelező munkaidő egészére (heti 40 óra) Az értékelés azonos követelmények alapján kiterjed valamennyi pedagógusra és vezetői feladatot ellátóra. Lehetővé teszi a kiemelkedő teljesítmény megállapítását és elismerését. A pedagógusok értékelése elfogadott és nyilvános eljárásrend szerint történik. A pedagógusértékelés összekapcsolódik az intézményen belüli előmeneteli rendszerrel, jogszabályi kereteken belül az illetmény megállapításával. Az értékelés 4-es skála szerint történik: 1 nem felel meg - 50% alatt 2 megfelel - 60%-tól 3 jól megfelel - 80%-tól 4 teljes mértékben megfelel (kiváló). -90%-tól Az értékelés területei, szintjei, és az értékelés módja Az egyes szintekhez az alábbi értékelési területek tartoznak: 1. szint: Az alapvető elvárásokhoz kapcsolódó területek: 52 / 22

23 1. A HOP-ban megfogalmazott elvek alapján történő nevelőmunka, 2. Óvodai ünnepek, hagyományok szervezése és lebonyolítása, 3. Együttműködés, az intézményen belüli szakmai fórumokhoz, belső szervezeti egységekhez kapcsolódó tevékenység, 4. Azt intézmény, mint szervezet fejlesztésével és értékelésével összefüggő tevékenység, 5. Az előírt adminisztráció elvégzése. 2. szint: A specifikált elvárásokhoz kapcsolódó speciális feladatkörök, területek: 3. szint: 6. Munkaközösség-vezetői (team-vezetői) munka, 7. Minőségügyi vezetői munka, 8. Gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó munka. A kiemelkedő elvárásokat (tevékenységeket) minden pedagógus maga állapítja meg a vezetéssel egyetértésben. A kiemelkedő elvárásokhoz kapcsolható területek: 1. Tartalomfejlesztés (pl. programfejlesztés, foglalkozási projektek, stb.). 2. Publikációs tevékenység. Kutatási tevékenység. 3. Szakmai közéleti tevékenység és képviselet. Az értékelés eredménye: Terület Arány (%) A HOP-ban megfogalmazott elvek alapján 50 történő nevelőmunka Óvodai ünnepek, hagyományok szervezése és lebonyolítása Együttműködés, az intézményen belüli szakmai fórumokhoz, belső szervezeti egységekhez kapcsolódó tevékenység Azt intézmény, mint szervezet fejlesztésével 10 és értékelésével összefüggő tevékenység Az előírt adminisztráció elvégzése 10 Összesen: / 23

24 Az elérhető maximális pontszámok 4 fokú skála esetén a következők: Pedagógusok esetén: Alapvető elvárások 40 * 4 =160 pont Összesen 160 pont Speciális feladatot is ellátó pedagógusok esetén: Alapvető elvárások 40 * 4 = specifikált elvárások 8 * 4 = 32 Összesen 192 pont Az értékelés ideje, (gyakorisága): Rendes értékelésre az alapértékelés elvégzése után négyévente kerül sor. Rendkívüli értékelésre a pedagógus munkahely változtatásakor, kitüntetésre való felterjesztést megelőzően, fegyelmi eljárás alá vonás esetében, egyéb rendkívüli esetben, vezetői utasítás alapján kerül sor. A tartósan távollévőknek az előző értékelésben meghatározott időben történik az értékelése. Az új pedagógusok értékelése a belépésüktől számított egy év után történik. Pályakezdő pedagógusok értékelésére a gyakornoki szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A folyamat eljárásrendje Feladat Módszer, eszköz Résztvevők Határidő 1. Önértékelési lap kitöltése Írásban Önértékelési lap Önértékelést végző Előző méréskor megjelölt idő 2. Tagintézmény vezető értékelése Írásban Önértékelési la- Tagintézmény vezető Önértékeléstől számított 1 héten 3. Összesített értékelés elkészítése 4. Az összesített értékelés véleményezése 5. A két értékelés különbségeinek feltárása 6. Fejlesztendő területek meghatározása 7. Megállapodás a fejlesztendő területekről pon Írásban Önértékelési lapon Tagintézmény vezető belül Önértékeléstől számított 1 héten belül Elemzés Értékelt személy Összesített értékelés elkészülésekor Vezetői interjú Interjú Beszélgetés Tagintézmény vezető Értékelt személy Tagintézmény vezető Értékelt személy Tagintézmény vezető Értékelt személy Összesített értékelés elkészülésekor Összesített értékelés elkészülésekor Összesített értékelés elkészülésekor 52 / 24

25 8. Az összesített értékelés kiegészítése 9. Az értékelés aláírása 10. Az értékelés elhelyezése a személyi anyagban Írásban Értékelőlap Tagintézmény vezető Értékelt személy Tagintézmény vezető Értékelt személy Óvodaigazgató pedagógiai helyettes Összesített értékelés elkészülésekor Értékelés átvételénél Az értékelést követően A pedagógusértékelő lapok a 1. sz. Mellékletben találhatók Tagóvoda vezető értékelési rendszer A tagóvoda vezető teljesítményértékelési rendszer épít: az óvoda igazgató értékelésére a tagóvoda vezető önértékelésére. A tagóvoda vezetői teljesítményértékelési rendszer jellemzői: Azonos értékrendet és követelményeket alakít ki az egyes tagóvoda vezetők teljesítményének megítélésére. Megfelel a szakmai és munkajogi jogszabályokban a munkavállalóval szemben támasztott követelménynek. Alkalmas a tagóvoda vezető, mint munkavállaló teljesítmények megítélésére, minősítésére. Segíti a munkáltató képviseletében eljáró óvodaigazgatót a teljesítményértékelési rendszer működtetésében, ezáltal hozzájárul, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárjon (újabb tagintézmény vezetői megbízásra való előterjesztés, jutalmazás, kitüntetés, stb.), tárgyszerű ismeret alapján hozzon döntéseket. Alapelvek: A rendszer helyi bevezetésekor a következő alapelveket szükséges érvényesíteni az eredményes működés érdekében: A tagóvoda vezető értékelési rendszer kiterjed a közös igazgatású intézmény valamennyi nevelési-oktatási tagintézmények vezetőjére. 52 / 25

26 A tagóvoda vezetőértékelési rendszer illeszkedik a teljes intézményellenőrzési és értékelési gyakorlatához, épít annak megállapításaira, felhasználja az intézmény működésére vonatkozó értékelések addigi eredményeit. A tagóvoda vezetőértékelési rendszer fejlesztéselvű, nem a tagintézmény vezetők fegyelmezése, büntetése a célja, hanem a vezetői teljesítmény megítélésén keresztül, a követelménytámasztás eszközével a tevékenységük fejlesztése. A tagintézmény vezetésértékelési rendszer az érintettek együttműködésével valósul meg, segíti az önértékelési gyakorlat kialakítását is. A tagóvoda vezetésértékelés minden tagintézményben azonos eljárásrend alapján történik. Az értékelés során és azt követően is az óvodaigazgató tiszteletben tartja a személyiségi jogokat, az egyénre vonatkozó dokumentumokat bizalmasan kezeli, harmadik fél számára az érintett kérése, beleegyezése nélkül nem teheti nyilvánossá. A tagóvoda vezetőértékelési rendszer működésének eredményeképpen megszületett dokumentumok a munkáltató, valamint a munkavállaló birtokában maradnak, részei a munkáltatónál található személyi dokumentációnak. A tagóvoda vezetőértékelési rendszer területei Az értékelési területek meghatározása a tagóvoda vezetői feladatok, tevékenységek és elvárások, valamint meghatározott személyes kompetenciák mentén történik. Az alább meghatározott hét fő terület ugyancsak meghatározott számú : 40 részterületre bomlik fel annak érdekében, hogy az értékelés minél több szempont figyelembe vételével történjen. Értékelési területek 1. A tagóvoda szakmai munkájának irányítása, minőségi színvonalának emelése 52 / 26

27 A tagintézmény vezetői teljesítmény megítélése során nagy szerepet kapnak a személyes kompetenciák: a vezetési szakmai ismeretek, valamint olyan készségek birtoklása, mint a problémaérzékenység, kommunikációs készség. Az intézményi és önkormányzati alapdokumentumok ismerete, azok megvalósítása tagintézményi szinten. 2. Tagintézmény jogszerű vezetése, működtetése A munkáltató képviselői a legtöbb információval a tagintézmény vezető ezen a területen nyújtott teljesítményről rendelkezik. A tanügy-igazgatási feladatok vezetői irányítása, a panaszkezelés, az intézmény működését meghatározó szabályzók jogszerű, naprakész alkalmazása, a törvényes működés biztosítása állandó feladata a tagintézmény vezetőnek. A vezető tevékenységének ez a területe az, melyről a napi együttműködés során, ellenőrzések alkalmával a legtöbb értékelő visszajelzést kapja. 3. Költségtakarékos gazdálkodás megvalósítása, bevételek növelése, innováció A gazdálkodás területén a tervezéstől az erőforrások szakmai hatékonyság érdekében történő felhasználásán át, a gazdálkodás vezetői ellenőrzéséig a tagintézményvezetőre számos feladat hárul. Az ellenőrzések során tett megállapítások, valamint a működés során tapasztaltak alapján értékelhetők a vezető gazdálkodásirányító tevékenységei. A modellben önálló részterületet képvisel a forrásbővítés vezetői irányítása. 4. A nevelési, oktatási folyamatok irányítása, intézményi eredményesség A tagintézmény vezető kiemelten fontos feladata az intézményben folyó pedagógiai munka irányítása, e területen azon tevékenységek értékelése történik meg, melyek a vezetői tervezéstől, a pedagógiai munka megszervezésén keresztül az ellenőrzésen, értékelésen át a legfontosabbnak ítélt szakmai vezetési feladatokat jelentik. Külön szempontként jelenik meg a pedagógiai munka eredményessége, az intézmény nevelési illetve pedagógiai programjának megvalósítása, mint kiemelt vezetői feladat. 52 / 27

28 5. Tagóvodára vonatkozó adatszolgáltatások, statisztikák pontos nyilvántartása A rendszeres tagintézményi adatszolgáltatás elengedhetetlen az Egyesített Óvoda megbízható, pontos összesített nyilvántartásához, illetve adatszolgáltatáshoz. Ezek történhetnek rendszeresen, illetve időszakosan írásban vagy elektronikus úton. A belső nyilvántartások rendszeres frissítése szükségszerű és elengedhetetlen. 6. Minőségirányítási rendszer működtetése Az intézmény, mint szervezet fejlesztése, a fenntartói és partneri igényeknek való megfelelés a környezetéből érkező kihívásokra történő reagálás nagy jelentőséggel bír mind az eredményesség, mind a hatékonyság szempontjából. A tagintézmény vezető tevékenysége ezen a területen elsősorban a szervezeti kultúra fejlesztése, fontos a feladat- hatás- és felelősségkör megosztásának szélesebb körű alkalmazása. 7. Kapcsolatápolás, információ és kommunikáció E területen azon vezetői tevékenységek értékelésére kerül sor, melyek az intézmény belső információáramlásának megszervezését, valamint a vezető belső és külső partnerekkel való kapcsolattartását, az egyes partnerekkel, valamint a környezettel való kommunikációját jelentik. A szervezet hatékony működéséhez az is szükséges, hogy a vezető olyan belső információs rendszert alakítson ki, amely minden munkavállaló számára biztosítja a munkájához szükséges információkat. A tagintézmény vezetőértékelés módszerei és eszközei A tagintézmény vezetők értékelése az önértékelésre és alapvetően a munkáltató által végzett külső értékelésre alapozódik, amit vezetővel készített interjú egészít ki. Ez az eljárás természetesen feltételezi, hogy mind az önértékelés, mind a külső értékelés elfogulatlanságra törekszik, azaz a valóságnak leginkább megfelelő értékelést nyújt mind a tagintézmény vezető, mind a külső értékelő. Az önértékelés önértékelési lapon történik, amely tartalmazza a vezetői értékelés 7 fő és 40 részterületét és az önértékelés oszlopát. Az önértékelést a meghatározott követelmények figyelembe vételével 4 fokú skálán kell elvégezni. 52 / 28

29 A vezetőértékelés eredménye Az értékelés eredményét pontszámok és a hozzá kapcsolódó szöveges kiegészítés, vezetői intézkedés meghatározása jelenti. A pontszámok megállapítása a következő módon történik: a vezető önértékelése és az EO Igazgató értékelése egyes területekhez kapcsolódó pontszámait összeadjuk és elosztjuk kettővel (területenkénti pontátlag). Így az értékelés eredménye az önértékelés és a fenntartói értékelés által kapott pontszámok területenkénti átlagpontszámának összege. Az elérhető maximális pontszám a 4 fokú skála értelmében a következő: Valamennyi értékelési terület: 40 * 4 =160 pont Összesen 160 pont A pontszámokban kifejezett eredmény lehetővé teszi a minősítés alkalmazását is. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató a maximális pontszámhoz viszonyítva teljesítmény szinteket állapít meg (pl. megfelelt, jól megfelelt, kiváló) az elért pontszámok arányában (%). Amennyiben sor kerül teljesítményszintek megállapítására, akkor a munkáltatónak szabályozni szükséges az egyes szintekhez kapcsolódó intézkedéseket A mérés gyakorisága:négy évente. Az értékelés eljárásrendje Feladat Módszer, eszköz Résztvevők 1. Felkészülés az értékelésre 2. Tagintézmény vezetői önértékelés elkészítése 3. Munkáltatói óvodaigazgatói értékelés elkészítése 4. Az önértékelés és a külső értékelés öszszevetése 5. Értékelő interjú elvégzése 6. Az önértékelés és a külső értékelés elté- Dokumentum elemzés, előző értékelések eredményei (legfeljebbértékelést megelőző 3 nevelési év) Önértékelési lap Értékelő lap Önértékelési lap Értékelési lap összehasonlítás Interjú Összesített értékelő lap Interjú, Kijelölt területek prezentációja (az Óvodaigazgató Tagintézmény vezető Tagintézmény vezető Óvodaigazgató Óvodaigazgató Tagintézmény vezető Óvodaigazgató Tagintézmény vezető Óvodaigazgató Tagintézmény vezető 52 / 29

30 Feladat Módszer, eszköz Résztvevők réseinek tisztázása önértékelés és a külső értékelés között az eltérés meghaladja a 30%-t, az összesített átlag nem éri el az elérhető pontszám 50%-t) ok feltárás, elemzés, erősségek megállapítása, Összesített értékelő lap interjú Óvodaigazgató Tagintézmény vezető 8. Fejlesztési célkitűzés Összesített értékelő lap Óvodaigazgató Tagintézmény vezető 7. Megegyezés (fejlesztendő területek,) 9. A vezető összesített értékelésének elkészítése 10. Az értékelés dokumentációjának elhelyezése, adatbázis kialakítása Összesített értékelő lap Szöveges kiegészítés( interjú megállapodásai, szakértői összegzés, a vezető egyébszakmai, közéleti tevékenységének összegzése, vezető írásbeli kiegészítése) Számítógépes adatbázis Óvodaigazgató Tagintézmény vezető ügyintéző A vezető értékelés kidolgozott lapja 2. számú mellékletben található Alkalmazotti ösztönző-rendszer működtetése Cél: A dolgozók motiválása, munkájuk eredményének differenciált elismerése az ösztönzés a magasabb szintű teljesítésre. A munkatársak elismerése a teljesítmény értékelési rendszerben foglalt sikerkritériumokhoz történő megfeleltetés alapján történik. Formái: Anyagi elismerés: - kiemelt munkáért járó kereset kiegészítés (határozott időre szóló), - XIII. kerületi kereset kiegészítés (határozott idejű általában 1 naptári évre), - Jutalom, - Ösztönző keret évente 1 alkalommal. Belső erkölcsi elismerés, mindez kiegészül a kerületi és országos kitüntetésre történő felterjesztéssel. Az alkalmazotti ösztönző-rendszer működtetésének rendje Feladat Módszer, Eszköz Résztvevők 1. Döntés előkészítés Javaslattétel SZMSZ, Kollektív szerződés Jelölőlista EO Igazgató Tagóvoda vezető 52 / 30

31 2. Véleményezés Megbeszélés Jelölőlista Tagóvoda vezető, KAT,Minőségügyi vezető 3. Döntés: Felterjesztés kitüntetésre Címadományozás Elemzés, összehasonlítás, mérlegelés Végleges jelölőlista EO Igazgató Igazgató helyettesek Tagóvoda vezetők Minőségi munkáért pótlék XIII. kerületért kereset-kiegészítés 4. Felterjesztés a fenntartóhoz Jelölőlista 5.Ösztönző rendszer értékelése. A folyamat esetleges korrekciója az értékelés tapasztalatai alapján. Elemzés, értékelés Eljárásrend Minőségügyi TEAM vezető 4.2 Tervezési folyamatok Az Egyesített Óvoda annak érdekében, hogy a fejlesztési célokra összpontosítani tudjon, megtervezi stratégiáját. Intézményünkben a stratégiai tervezés a HOP pal valósul meg, mely tartalmazza az alapelveinket, hosszú távú céljainkat, pedagógiai folyamatainkat. A vezetői pályázat cél és feladat rendszere is tartalmazza stratégiai tervezést A stratégiai tervezés Cél: Az intézmény helyi nevelési programjának felülvizsgálata, módosítása, folyamatos fejlesztése. 52 / 31

32 Nevelési program felülvizsgálata, módosításának folyamatszabályozása Jogi szabályozások HOP módosításra váró területei Lista Intézményi önértékelés erdményei Partneri elégedettségmé rés eredményei TEAM-ek létrehozása Elemzések Módosító javaslatok Intézkedési terv Nevelőtestületi vita Szülői szervezet véleményezése Javaslatok elfogadása Módosított HOPba Módosítások beépítése a HOP-ba Jegyzőkönyv Nevelőtestületi vita Jegyzőkönyv Elfogadás HOP Felterjesztés a fenntartóhoz 52 / 32

33 4.2.2 A megvalósítás tervezése Cél: A stratégiai tervben megfogalmazott célok megvalósulásának tervezése éves szinten, az intézmény működésének és nevelőmunkájának szabályozása felelősök és határidők megjelölésével. 52 / 33

34 Az éves munkaterv elkészítésének folyamata I. szint Külső Folyamatok, döntések, dokumentumok OM rendelet a tanév rendjéről Fenntartó által meghatározott feladatok Elfogadott EO éves terv II. szint Egyesített intézmény Előző nevelési év értékelése Partneri elégedettségmérés eredményei EO éves terve Elfogadott tagintézményi munkaterv III. szint Tagintézmény Nevelőtestületi határozatok Szülői viszszajelzések Tagintézmény éves munkaterve Jegyzőkönyv Gyermekek fejlődési mutatói Munkaterv elfogadása EO által meghatározott célok, feladatok Csoportok nevelési tervének elfogadása Munkaterv feladatai Bejegyzés a csoportnaplóba IV. Óvodai csoportok szint Előző év értékelése Csoport fejlődési jellemzői Csoportok éves nevelési terve Csoportnapló Gyerekek fejlődési jellemzői 52 / 34

35 A nevelési dokumentumok tartalma és legitimációja ÉVES INTÉZMÉNYI MUNKATERV Tartalma Amire épül Legitimáció Pedagógiai munka tervezése: Pedagógiai munkával kapcsolatos feladatok. Minőségirányítási programmal kapcsolatos feladatok. Közvetlen és közvetett partnerekkel való kapcsolattartás tervezése. Hagyományok kialakításának, ápolásának tervezése. Tanügy igazgatási feladatok tervezése. Munkáltatói feladatok tervezése. Gazdálkodási feladatok tervezése, karbantartás, felújítás tervezése. Ellenőrzés értékelés tervezése. OM rendelet a tanév rendjéről Fenntartói rendeletek EO HOP EO IMIP Előző nevelési év értékelése Minőségfejlesztés eredményei Készíti: EO igazgatóság Elfogadja: nevelőtestületek Véleményezi: EO Szülői Szervezet TAGINTÉZMÉNYEK ÉVES NEVELÉSI TERVE Tartalma Amire épül Legitimáció Előző év értékelése Pedagógiai munka tervezése: Adott év kiemelt feladatai: Éves ellenőrzési terv. Feladat ellátási ütemterv: Nevelőtestületi, munkatársi, szülői értekezletek tervezése, Hagyományok Kapcsolatok éves tervezett formája, módja, ideje Belső továbbképzési terv Helyi nevelési gyakorlat erőforrás leltár (személyi, tárgyi), fejlesztési A gyermekek készség-és képesség szintjeinek mérése Gyermekvédelmi éves terv EO Éves munkaterve Előző év értékelése Szülői visszajelzések, Nevelőtestületi határozatok Partneri igény-és elégedettség mérések eredményei Gyermeki fejlődési mutatók Készíti: Tagóvoda vezető Elfogadja: Nevelőtestület, Véleményezi: Szülői Szervezet 52 / 35

36 Fejlesztő pedagógus éves terve Minőségfejlesztési munkaterv Munkaközösség éves terve CSOPORTOK ÉVES NEVELÉSI TERVE Tartalma Amire épül Legitimáció A nevelés- oktatás tervezése Csoportonként éves ciklusban feladatrendszer, képesség fejlesztés, anyagok megjelölésével. A gyermekek adatai neve, jele, születésnapja A különleges bánásmódot igénylő gyermekek névsora Kapcsolattartás a szülőkkel: (Családlátogatás, fogadóóra, értekezletek- jegyzőkönyve) Statisztika (gyermekek korszerinti összetétele okt.01. ) Óvodapedagógus személye ill. a változások Védő- óvó előírások Szervezési feladatok Közösségre vonatkozó feljegyzések A csoport napi- és heti rendje Nevelési terv: Az OAP és a helyi nevelési gyakorlat alapján csoportra szabottan. Féléves és éves értékelés Éves terv, ismeretanyag, tevékenység tervezése az aktualitásoknak megfelelően. Formai követelmények: Hitelesített előlap Számozott oldalak Fűzött, szövegszerkesztett formátum HOP Tagóvoda éves nevelési terve Előző év értékelése Csoport fejlődési mutatói Gyerekek fejlődési jellemzői Készítik: Csoportos óvónők Leadási határidő:szeptember 15., Augusztus 30. (kiscsoportosoknak- beszoktatási terv) Véleményezi: Tagóvoda vezető 52 / 36

37 4.3 Partnerkapcsolatok működtetése Az intézmény szabályozza a partnerek azonosításával, igényeiknek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamatokat. Tartalmazza: Partneri igény- és elégedettség mérés folyamatát Partnerekkel való kapcsolattartás folyamatát Panaszkezelés folyamatát Intézményi image bemutatásának folyamatát Partneri igény- és elégedettségmérés Cél: Partneri igényeknek megfelelő nevelés biztosítása Partneri igény és elégedettségmérés szempontjai: a partneri igények és az intézmény nyitott önértékelése összehasonlítható legyen, a rendelkezésre álló módszerek közül a leghatékonyabbat választjuk. Feladat: Partnerlista évenkénti felülvizsgálata. Igény és elégedettség folyamatos mérése. Eredmények elemzése alapján a működés folyamatos javítása. A partneri igényfelmérés szabályzata a 3.sz mellékletben találhatók Kommunikáció a partnerekkel Intézményen belüli információáramlás Cél: Az intézmény nagysága miatt a belső információ áramlás gyors és hatékony megoldása. Az intézmény partnerei közötti kapcsolattartás és információ áramlás útjának egyértelművé tétele. 52 / 37

38 Információs rendszer működése intézményi szinten Havonta vezetői megbeszélés az intézményvezető és a tagóvoda- vezetők részvételével. Naponta es és telefonos kapcsolat a tagóvoda vezetőkkel. Munkaközösség vezetőkkel megbeszélés félévente illetve a munkaközösségi foglalkozásokon. Gyermekvédelmi felelős félévente írásos tájékoztatót ad, illetve megbeszélés szükség szerint. Érdekképviseleti szervek képviselőivel évente két alkalom, ill. aktuális témák kapcsán. Adminisztratív dolgozókkal napi munkafolyamat kapcsán. Információáramlási rendszer működése tagóvodai szinten Havonta nevelőtestületi megbeszélés a tagóvoda pedagógus alkalmazottai részvételével. A tagóvoda- vezető a napi információkat egyénileg, szóban közli az érintettekkel. A tagóvoda vezető által lebontott feladat ellátási terv, amelyben már a teljesítési határidő és a szervezési feladat ütemezésével jelöli a megvalósítás módját, a tagóvodák dolgozói hirdető tábláján látható. A tagóvodák minden dolgozójára vonatkozó információk is a hirdetőtáblákon kerülnek kihelyezésre a tagóvoda- vezetők, a minőségfejlesztési csoport, a team-vezetők és a gyermekvédelmi felelős által. A megszerzett tudásanyag átadására az intézmény nagy gondot fordít. Az intézmény által támogatott képzéseken szerzett új ismeretek, információk átadásra kerülnek egy-egy szakmai megbeszélés vagy nevelői értekezlet alkalmával. Az információ áramlás eszközei: körlevél körfax szórólap 52 / 38

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

A közoktatási intézmények ellenőrzése. Ellenőrzési Szabályzat

A közoktatási intézmények ellenőrzése. Ellenőrzési Szabályzat 1. sz. melléklet A közoktatási intézmények ellenőrzése Ellenőrzési Szabályzat Az ellenőrzések alkalmával mindig a legcélravezetőbb megoldást kell alkalmazni úgy, hogy az a legkisebb mértékben zavarja az

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3. Ikt.sz.: I/8-605/2015. Ügyintéző: Fodorné Magyar Ágnes Debrecen, 2015. november 16. Agárdiné Burger

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben