Minőségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítási Program"

Átírás

1 PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK MINŐSÉGPOLITIKÁNK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDTETÉSE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ELVÁRT EREDMÉNYEK AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE SORÁN (MIP) MINŐSÉGI CÉLOK, SZERVEZETI CÉLJAINK A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE, FELELŐSSÉGE A jogi megfelelés biztosítása Tervezés Stratégiai tervezés Éves tervezés ÉVES TERVEZÉS FOLYAMATÁBRÁJA AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE FELELŐSSÉGMÁTRIX MUNKATÁRSAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE INFORMÁCIÓS RENDSZERÜNK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZEMÉLYI FELTÉTELEK (HUMÁN ERŐFORRÁS) A HUMÁN ERŐFORRÁS BIZTOSÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE ELJÁRÁSREND PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉS, BESZERZÉS Tárgyi feltételek Gazdasági és pénzügyi folyamatok Az intézmény működtetése, beszerzés TOVÁBBKÉPZÉSI REND PARTNERKAPCSOLATOK A PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS FOLYAMATA PANASZKEZELÉS ARCULAT PR OKTATÁS, NEVELÉS BEISKOLÁZÁS NYOMON KÖVETÉS, BEVÁLÁS-VIZSGÁLAT ELLENŐRZÉS, MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS RENDSZERE TANULÓ ÉRTÉKELÉS AZ ISKOLA FOLYAMATOS FEJLESZTÉSE, BIZTONSÁGOS ISKOLA BELSŐ AUDIT MELLÉKLET AZ IMIP SZERINT MŰKÖDTETETT ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZER (KÜLÖN FÁJLBAN)

3 1. Általános rész 1.1 Az intézmény rövid bemutatása Pitypang Utcai Általános Iskola Budapesten a II. kerületben a Látó-hegy lábánál helyezkedik el. Az 1980-ban átadott, majd 1999-ben felújított épület a mai kor minden igényét kielégíti. Az iskola alapfokú oktatási intézmény évfolyamonként két-két párhuzamos osztállyal. Összesen 16 osztályunk, és 9 napközis csoportunk van. Az épület alatt hat csoportos óvoda működik külön irányítással. Az óvoda biztosítja a stabil gyermek utánpótlást. Az iskolába a környék vezető értelmiségi ill. új vállalkozói réteg gyermekei járnak. Szintén ide jár a körzetünkben lévő Cseppkő utcai Gyermekotthon lakóinak egy része. A két eltérő anyagi helyzetben lévő réteg gyermekinek együttes nevelése nagy terhet jelent az iskolának. Az iskola az elmúlt húsz év kisebb-nagyobb ingadozásai ellenére jelenleg nagy népszerűségnek örvend. Bizonyítják ezt a megnövekedett gyermeklétszámok. 1. táblázat: A tanulói létszám alakulása (okt.1-i állapot) Iskolai tanulók létszáma Napközis tanulók száma Az iskola fő profilja a magasabb óraszámú matematikaoktatás. Évek óta 100 % - os a nyolcadikos diákjaink továbbtanulása. Az oktatás mellett komoly hangsúlyt kap a nevelés is. Hitvallásunk, hogy csak nyugodt, stressz-mentes, harmonikus légkörben tudnak gyermekeink eredményesen tanulni. A tanulás mellett a mindennapos testnevelés és a gazdag szabadidős programok teszik színesebbé gyermekeink életét. Nálunk a tanítás 8:20-kor kezdődik és az 5. óra vége 12:50 perckor van. Ezzel szülői igényeknek tettünk eleget. Tiszta iskolára törekszünk, ami jelenti egyrészt a környezet nagyfokú igényes tisztaságát és jelenti a káros szenvedélyektől mentes ifjúság nevelését is. 3

4 1.2 A fenntartói ÖMIP-ből intézményünkre vonatkozó feladatok A II. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik az általános iskolai oktatás. A helyi oktatással- neveléssel kapcsolatos általános elvárásai: A kötelező feladatok magas szintű ellátása Az intézmények a saját arculatuk kialakításánál vegyék figyelembe a fenntartó elvárásait, törekedjenek a sokszínűségre, pedagógiai programjaikkal egymást kiegészítve, így járuljanak hozzá a kerület oktatáspolitikai arculatához. Integráció kijelölése az intézményekben Prevenciós feladatok ellátása A főváros más kerületeiből, az agglomerációs körzetből érkező gyermekek befogadása A feladatok ellátásához az optimális erőforrás-kombinációk keresése. Az intézmények eddig elért eredményeinek megőrzése, a kvantitatív mutatók helyett a kvalitatív mutatók emelésével A Pitypang Iskola az Önkormányzat által jóváhagyott speciális programja: az első osztálytól angol, német nyelv tanulásának lehetősége az 5. osztálytól emelt szintű matematika oktatása Az átlagtól eltérő, viselkedés és/vagy teljesítmény problémákkal küzdő gyermekek ellátása, a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján. Legfontosabb kerületi alapelvek: élethosszig tartó tanulás megalapozása sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelése-oktatása felzárkóztatás és tehetséggondozás kiemelt kezelése esélyegyenlőség megteremtése segítségnyújtás a mentális problémák megoldásához prevenciós tevékenységek erősítése nevelési, oktatási feladatok színvonalas ellátása módszertani megújulás információs és kommunikációs technológiák fejlesztése az oktatás tárgyi feltételeinek javítása tanulási kommunikációs kooperatív képességek az idegen nyelven való kommunikációs képességek elősegítése 1.3 Minőségpolitikánk 4

5 A mi hitvallásunk jót, jól és még jobban Partnereink igényeihez rugalmasan alkalmazkodni képes nevelési-oktatási célkitűzéseinkkel és ezek megvalósítását célzó magas színvonalon végzett munkánkkal iskolai szolgáltatásainkkal kívánjuk továbbra is az iskolánk sikerességét biztosítani. Tevékenységeinket úgy szervezzük, hogy korszerű, piacképes, folyamatosan továbbfejleszthető, az egész életfolyamon át tartó tanulást elősegítő ismereteket adjunk át, ugyanakkor a természeti, társadalmi és technikai környezetére figyelő, a másik személyiségét tisztelő, az értékekért felelős, határozott és fegyelmezett embereket neveljünk. Alapvető célunk, hogy szolgáltatásaink révén, rendszerében hatékonyan biztosítsuk iskolánk jelenét és jövőjét. Céljaink teljesülése érdekében: Tanulóink személyiségét tiszteletben tartó, annak kiteljesítését folytonosan szem előtt tartó, felelősen együttműködő munkát és magatartást várunk el minden partnerünktől. Biztosítjuk tanulóink részére a képességeiknek megfelelő tudásszerzést, gyakorlást, ösztönözzük őket a képességeiknek megfelelő teljesítésre. Az iskolánkat választóknak az innovációink által az esélyegyenlőséget biztosító, a szocializációs hátrányokat kompenzáló és a kompetenciafejlesztést célzó, a partneri elvárásaiknak, igényeiknek megfelelő programokat kívánunk továbbra is szervezni. Kiemelten figyelünk az alapdokumentumainkban megfogalmazott és fenntartó által elvárt feladataink elvégzésére, különösen a kulcskompetenciák fejlesztésére. A minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében működésünkben kiemelkedő fontosságú, hogy minden munkatársunknak motiváltnak kell lennie önmaga sokoldalú fejlesztésében (személyiségében, látókörében, pedagógiailag, szakmailag, nyelvtudásban egyaránt), annak érdekében, hogy felkészülten lássák el feladataikat. Kiegyensúlyozott és fejlődő kapcsolatokat építünk ki a belépésre felkészítő óvodákkal és a végzett diákjainkat felvevő iskolákkal. Innovációinkat, a tendenciákhoz való alkalmazkodó képességünket, forrásteremtő tevékenységünket a működés hatékonysága növelésének szolgálatába állítjuk. Nálunk a minőségi munka alapkövetelmény, amely kiterjed a legfontosabb iskolai kulcsfolyamatokra. 5

6 Törekszünk a nevelés és az oktatás egyensúlyára. Értékrendünk meghatározó elemei a gyermekközpontúság, következetesség, megbízhatóság, szeretetteljes iskolai légkör. Minden segítséget megadunk diákjainknak abban, hogy harmonikus kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is sikeresen boldogulni tudó emberekké váljanak. Biztonságos, családias iskolára törekszünk, melyet jól felkészült, szakmailag igényes megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg Jövőképünk Az elkövetkező években szeretnénk megőrizni iskolánk vonzerejét, a szeretetteljes légkört, a kellemes családias hangulatot. Továbbra is maximális létszámú 1. osztályokat szeretnénk indítani, s diákjainkat 8. osztályig lehetőleg megtartani. Iskolánkban ne legyen többé létszám probléma. Hosszú évek óta sikeresen működő emelt szintű matematikaoktatást a jövőben is folytatni szeretnénk. Az iskola jelenlegi erős oldalát a vizuális kultúra tanítása során elért eredményeket tovább szeretnék fokozni, s a művészeti tantárgyak előtérbe helyezése irányába szeretnénk elmozdulni. A feladathoz a humán erőforrások ill. a külső tárgyi feltételek teljes mértékben adottak. Az eddigi hagyományokra építve újabb színes szabadidős programok bevezetését tervezzük. Szeretnénk fokozni az iskola közművelődésben elfoglalt helyét, olyan programok szervezésével, melyen környék lakossága is részt vehet. 2. Minőségirányítási rendszerünk felépítése, működtetése 2.1 Minőségirányítási rendszer Iskolánk a as tanévben, külső tanácsadó (EXPANZIÓ HUMÁN TANÁCSADÓ) segítségével, a COMENIUS I. minőségirányítási rendszert dolgozta ki, és vezette be. Független külső szakértő kiváló minősítést adott az elkészült munkára és felkérte az iskolát, hogy a jövőben támogató iskola legyen. Az egész folyamatot egy minőségirányítási vezető és 5 tagú minőségi kör fogta össze, az iskolavezetéssel együtt. A munkába a tantestület tagjai nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be. Ezt az ellenőrzés során szintén elismerték. Célunk a jövőben is a mind teljesebb egyetértésre, együtt dolgozásra törekvés. 6

7 2.2 Az IMIP folyamatos működtetésének projektterve A projektterv célja: Az intézményi minőségirányítási program elkészítése után a fenntartói minőségirányítási program alapján a magas színvonalú működtetés Közoktatási Törvény által előírt határidőre. Tevékenység Feladat Tájékoztatás az alkalmazotti közösség számára Képzés tanárok számára Külső segítség Keresése Projektcsoport létrehozása Helyzet- Elemzés Feladat ütemezése Partneri elégedettség mérés Fenntartói ÖMIP megismerése Összehasonlító Elemzés Folyamatok azonosítása Azonosított foly. Leírása A MIP és a PP összehangolása A MIP folyamatos módosításának Kialakítása A MIP módosítás megismertetése MIP elfogadtatása 2. táblázat: Feladat lebontási struktúra Időpont Felelős Mód Erőforrás Dokumentáció szept. igazgató Előadás Törvényi háttér, előadó jegyző könyv Kockázati tényezők nem érzik a súlyát szept. igazgató Előadás törvény jegyzőkönyv kicsi aktivitás okt. igazgató továbbképzés kerületi szervezetek jegyzőkönyv alacsony részvétel okt. minőségi elkötelezettség kérdőív megbízás rossz vezető kiválasztás nov. minőségi Elemzés dokumentum összegzés pontatlan vezető számítógép nov. minőségi Elemzés számítógép MIP projektterv rossz terv vezető nov. minőségi dok. elemzés kérdőív Összefoglaló évente nagy vezető számítógép elemzések, munka táblázatok jan. igazgató Előadás Fenntartói jelenléti ív téves program értelmezés jan. ig. team munka ÖMIP dokumentum hibás min.kör vizsgálat febr. ig. team munka PP dokumentum nem teljes körű min kör márc. min. kör team munka Számítógép emlékeztető nem teljes körű márc. ápr. ig. min.kör ig. min. vezető team munka számítógép emlékeztető eltérések team munka számítógép MIP állandó változás ápr. ig. Előadás projektor jegyzőkönyv jelenléti ív ellenállás ápr. ig. Átadás számítógép jegyzőkönyv időhiánya, hiányzók 7

8 Az IMIP működtetése Helyi minőségirányítási programunkat a kerületi Önkormányzati Minőségirányítási Programhoz illesztettük. Az iskolai minőségirányítási rendszerünket megfelelő szinten kívánjuk működtetni, ezért tartottuk fontosnak a feladattervek és szabályozások alapos és átgondolt megalkotását, és a folyamatellenőrzés rögzítését. Ezek elkészítésével egyrészt az iskolai munkánk hatékonyságát kívánjuk minden területen növelni. Másrészt szeretnénk, hogy minden munkatárs azzal foglalkozna, amit célként kitűzött maga elé, a célelérés útja tervezett, a teljesülés mérhető, arányítható legyen. A feladatterveink olyan működési dokumentumok, melyek egy határozott átalakítás fejlesztési munka végrehajtására készülnek. Cél Feladat Felelős és résztvevők Határidők és a munka ütemezése Adottságok és források Elvárható eredmények, teljesülési kritériumok A feladattervek tartalma Mit kell elérni? Mit kell tenni? Kinek kell megtenni? Mikor és mit kell elvégezni? Miből? Milyen eszközökkel? Milyen módszerekkel? Mikor és mivel leszünk elégedettek? A szabályozásaink a feladattervekhez hasonló struktúrát követnek, de funkciójuk éppen az, hogy a hasonló feladatokhoz ne kelljen mindig újra feladattervet írni. Az IMIP elkészítéséhez érdemes volt feladattervet írni, de rendszeres felülvizsgálatára már szabályozást készítettünk, amely alapján a meghatározott ismétlődő időszakokban ugyanazt a folyamatot lehet működtetni. Szabályozásaink tehát megismételhető folyamatokra vonatkoznak, így a felelős nem konkrét személy, hanem munkakör, a határidő nem adott dátum, hanem ideje valamilyen eredményhez kötött. A feladatterveinknél és szabályozásainknál egyaránt beépítésre került a folyamatellenőrzés rendszere is. Folyamatainkat a PDCA ciklusnak megfelelően működtetjük. A mérés, elemzés, javítás követelményeit egyrészt a folyamatok szintjén valósítjuk meg, másrészt az iskolai szinten audittal. 8

9 2.2 Elvárt eredmények az intézményi minőségirányítási rendszer működtetése során (MIP) rendezett és dokumentált működés folyamatos tájékozódás a partneri elvárásokról és elégedettségről a szervezeti kultúra állandó fejlődése jobban tudatosított és ellenőrzött elvárások a partnerekkel szemben eredményesebben kontrolált nevelő- oktató munka partnerek közötti jobb kommunikáció hatékonyabb erőforrás felhasználás átgondoltabb döntés hozatal hatékony információáramlás azonos módón ismételhető, jól ellenőrizhető és értékelhető belső folyamtok javuló PR tevékenység Az iskola minősége Iskolai tényezők Eredményesség Külső tényezők ráfordítás tantárgyi tudás családi háttér tanítási óra képességek település személyi, tárgyi személyiségfejlődés környezet feltételek költségek Hatékonyság Hozzáadott érték Kínálat, szolgáltatás Elégedettség Elvárások, igények Minőségbiztosítás 9

10 2.3 Minőségi célok, szervezeti céljaink Jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra képes legyen a tantestület Pedagógusaink, technikai dolgozóink munkájuk során legyenek minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek a partnereikkel szemben. Célunk, hogy az iskolának legyen minőségirányítási vezetője, s legyen benne az iskolai vezetésben. A különböző intézkedési terveink végrehajtásához mindig alakuljon minőségi csoport. Folyamatos szakmai továbbképzés iránti igény kialakítása Infokommunikációs ismeretek elsajátítása A dokumentálás, a mindennapi adminisztrációs munkák pontos, igényes és határidőre való elkészítése Esztétikus, szép tárgyi környezet kialakítása és óvása Pedagógiai példamutatás a szakmai munkában és a viselkedés kultúrában. Magas színtű, a tanórákhoz illeszkedő és tanórán kívüli tovább művelődést segítő szabadidős tevékenységek szervezése Hatékony intézményi humánerőforrás gazdálkodás Szoros kapcsolat a közvetlen partnerekkel. A részletes célkitűzések a hozzárendelt feladatokkal és a sikerkritériumokkal a Pedagógiai Programban találhatók. 2.4 A vezetés elkötelezettsége, felelőssége Cél: Az intézmény vezetése biztosítsa minőség iránti elkötelezettségét a működés rendjét. Ezen kívül biztosítsa a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúrafejlesztéshez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően. Mindezt a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, a két és félévenkénti irányított önértékelés lebonyolításával valósítsa meg A jogi megfelelés biztosítása Az intézményvezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek a 10

11 fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályzói hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A hozzáférhetőség biztosítása: Nyomtatott formában és az iskolai honlapon biztosítjuk az információk hozzáférhetőségét. Az igazgató biztosítja, hogy a szakszervezeti képviselők számára is minden újonnan megjelenő jogszabály hozzáférhető legyen. Ha a szabályozás a személyzeti ügyekkel vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor a gazdasági vezető hatáskörbe utalja. A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az intézményben: Egyrészt a vezetés feladata a jogi dokumentumok folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó a belső ellenőrzései során. Intézményünkben a stratégiai tervezés egyenértékű a pedagógiai programmal, mely tartalmazza az alapelveket és a rövid ill. hosszú távú céljainkat. Az éves tervezés a hosszú távú tervek éves lebontását és megvalósulását tartalmazza. Intézményvezetés a szabályozási eljárásokban Pedagógiai program felülvizsgálata Az intézmény éves munkatervének tervezése Adatgyűjtés, tapasztalatgyűjtés az értékeléshez, fejlesztéshez A szervezeti kultúra felmérése, fejlesztése Az intézmény működésének, szabályoknak és a partneri elvárásoknak való megfelelés és a szükséges módosítások feltárása Ehhez szükségesek: Belső szabályozások SZMSZ Alapító Okirat Külső szabályozások KJT Közoktatásról szóló Törvény (KT) Legfontosabb szabályozók: Intézmény munkarendje (40. ) Pedagógiai program (44,48. ) Tanórán kívüli foglalkozások rendje (53. ) 11

12 Tanítás, tanév rendje (52. ) Igazgató hatásköre (54,55. ) Nevelőtestület (56,57. ) Szakmai munkaközösségek (58. ) Mérések (90. ) Tervezés Stratégiai tervezés Pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása A folyamat célja: Az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása A folyamat leírása A PP felülvizsgálatánál első lépés: az iskola vezetősége tanulmányozza a KT-t és a szükséges új törvényi szabályozásokat. Az iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a PP módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel. Megalakulnak a munkacsoportok a támogatói körből. A munkacsoportok értekezlet keretében szétosztják egymás közt a feladatokat. Igazgató tájékoztatja a tantestületet a csoportok megalakulásáról és ismerteti az időtervet. A munkacsoportok elvégzik a kijelölt területek elemzését. A csoportok együttesen megbeszélik a módosításra váló területeket. Amennyiben a csoportok elfogadják a módosító javaslatokat, bekerülnek a programba, ha korrekcióra van szükség azt is elvégzik. Az iskolavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi előírásokkal Az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a PP fejlesztési módosításait. Az elfogadás után ismerteti a közvetlen partnerekkel (szülők, gyermekek) különböző fórumokon. Az igazgató a módosított PP-t felterjeszti az önkormányzathoz elfogadásra 12

13 Stratégiai tervezés folyamatábrája START Jogi szabályozások A KT és a szükséges törvényi szabályozások megism. PP A PP módosítandó területeinek számbavétele Azonosított területek folyamatok Támogatói kör lista Munkacsoportok listája Munkacsoportok listája PP A munkacsoportok létrehozása a Szabályozandó területekre Területek szétosztása a csoportok között A munkacsoportok elemző munkája Megalakult munkacsoportok A területekhez rendelt csoportok jegyzőkönyv Javaslat a módosításokra jogi szabályozások A munkacsoportok elemző munkája Hiányok pótlása PP Módosító javaslatok Kiegészítések Módosító javaslatok megvitatása Tantestületi elemző munka javas- Latok megvitatása Módosító javaslatok kiegészítések Javaslatok elfogadása 13

14 PP Módosítások Igen Módosítások, kiegészítések beépítése Kiegészített PP Kiegészített PP A módosított PP elfogadtatása az iskolaszékkel, DÖK-kel Jegyzőkönyv Törvényi szabályozások Teljes program ellenőrzése, összevetése a tv-i előírásokkal Kiegészített PP Kiegészített PP Nem PP fejlsztési módosításai Igen Testületi vita Jegyzőkönyv Elfogdott PP Nem Módosítások Igen Elkészült PP PP megismertetése a közvetlen partnerekkel Jegyzőkönyv Új PP PP benyújtás az Önkormányzathoz Stop 14

15 Éves tervezés A Pitypang Utcai Általános Iskola Éves munkatervének (ÉMt) elkészítése (folyamatszabályozás) A folyamat célja: A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelő munkáját. Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. A folyamat leírása Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. Az alakuló értekezleten az intézményvezető tájékoztatást ad a személyi feltételekről. A nyár folyamán történt változásokról beszámol (tárgyi, személyi) A munkaközösségek értekezlet keretében az előbbiek figyelembevételével célokat, célértékeket határoznak meg. DÖK, ifjúságvédelmi felelősök elkészítik az éves terveiket. Szeptember 15-ig a munkaközösség vezetők írásban leadják az éves terveiket havi bontásban. Feladatterv elkészítése Eseménynaptár összeállítása Éves munkaterv összeállítása Tantestülettel való elfogadtatása Munkaterv elküldése a fenntartónak 15

16 Éves tervezés folyamatábrája Tantárgy felosztás Múlt tanév beszámolója Mk-ek tanév végi beszám. Partneri igényfelm. beszám. Az év munkarendjéről szóló rendelet Start Tájékoztatás a nevelési oktatási célkitűzésekről Személyzeti feltételek aktualizálása Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása A mk.-ek meghatározzák a célértékeket célokat Jegyzőkönyv DÖK, Ifjúságvédelmi Felelős munkaterve DÖK és ifjúság védelmi munkaterv A mk.-i tervek értékelése Javított, elfogadott munkaterv DÖK, ifjúságvédelmi terv Tartalmilag formailag Megfelel-e Feladatterv elkészítése Programfüzet A mk-ek munkatervei Eseménynaptár összeállítása Éves munkaterv összeállítása írásba foglalása Az éves munkaterv Nevelőtestület elfogadása Munkaterv elküldése a fenntartónak STOP 16

17 3. Az iskola szervezeti felépítése Igazgató KT DÖK Iskolaszék igazgató helyettes iskolatitkár gazdasági vezető könyvtáros Gyermek véd. felelős technikai dolgozók Min. vez. reál mk humán mk. alsós mk napközis mk. szaktanárok tanítók napközis kollegák 17

18 3.1 Felelősségmátrix A felelősségmátrix segít abban, hogy világosan látható legyen, hogy melyik főfolyamatnak ki a gazdája. Szervezeti egységek, folyamatgazdák A Igazgató B Igazgató helyettes C Minőségirányítási vezető D Minőségi körök E Gazdasági vezető F Munkaközösség vezetők Folyamat A B C D E F 1 Stratégiai tervezés X 2 Éves tervezés X X X 3 Vezetői ellenőrzés X X X 4 Irányított önértékelés X X X X 5 Partnerek azonosítása, X X elégedettségmérés 6 Kiválasztási és betanulási rend X működtetése 7 Továbbképzési rend X X működtetése 8 Belső értékelési rendszer X X X 9 Ösztönző rendszer X X X működtetése 10 Eszköz, épület biztosítása X X X 11 Gazdasági, pénzügyi X X folyamatok 12 Egyéb kiszolgáló folyamatok X X 13 Beiskolázás X X 14 Módszertani eszköztár X X X 15 Továbbképzés támogatása X X 16 Éves pedagógiai tervezés X X X (tanmenet) 17 Tanulók értékelése X X X X 18 Pedagógusok értékelése X X X X 19 Az intézmény működésének X X X X X éves értékelése osztályosok nyomon X X X X követése 21 Belső audit, min. ellenőrzés X X 18

19 3.2 Munkatársak együttműködése A munkaközösségek és az egy osztályban tanító tanárok együttműködési szokásrendszerének szabályozása. Szakmai keretek Munkaközösségek Egy osztályban tanító tanárok közössége Ülések száma évente 3-4 alkalommal Tevékenységek tanterv beválás vizsgálata, éves tervezés, értékelés egyeztetése, módszertani megbeszélés bemutatók, egységes követelmény beállítása 2-3 havonta magatartás, szorgalom elbírálása információ átadás problémák megbeszélése Elvárt eredmények Egységesség, összehasonlít hatóság Bevált módszerek átadása Magatartás és szorgalom egységesítése sokoldalú tájékoztatás Konszenzus nevelési kérdésekben Értékel és Ig. igh. az adott of. mk. vezető Ellenőrzés dokumentumai Munkaközösségi tervek Tájékoztatók, fejlődési feljegyzések, tanmenetek A csoport vezetéséért felelős pedagógus szerepe Követelmények, elvárások az osztályfőnökkel szemben rendelkezzen legalább 3 év szakmai gyakorlattal mentálhigiénés, intellektuális szempontból legyen alkalmas a tanulócsoport vezetésére jó kommunikációs, együttműködési képesség intuitív készség szolidaritás elhivatottság a pályával szemben jó kapcsolattartás a szülői házzal, kollegákkal 19

20 3.3 Információs rendszerünk Igazgató igazgatóhelyettes iskolatitkár gazdasági vezető technikai dolgozók DÖK iskolagyűlés Min.vez munkaközösség diáktanács szülői. KT vezetője vezetők osztálytitkárok munkaközösség Min.körök tantestület tagjai osztályok tanulói szülők az iskola munkatársai Az információáramlást a következő eszközökkel oldjuk meg: körözvény ellenőrző tájékoztató lapok faliújság szórólap, plakát, helyi kiállítás szülői levél iskolarádió meghívók értekezletek szóbeli tájékoztatás helyi újság iskolai honlap 20

21 3.4 Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés/ kötelezi az intézményeket az ún. Különös közzétételi lista megjelentetésére. Az iskolánkat érintő tartalom, mely az iskolai honlapra ( kerül: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 8. Iskolai tanév helyi rendje 9. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban Az adatokat évente az októberi állapotnak megfelelően a statisztika leadása után frissítjük. 21

22 4. Személyi feltételek (humán erőforrás) A szervezeti felépítés vázlata Igazgató Igazgató-helyettes Alsós munkaközösség Napközis Gazdasági vezető munkaközösség Reál munkaközösség Humán munkaközösség Osztálytanítók Napközis nevelők Technikai dolgozók Matematika Fizika Kémia Biológia Földrajz Testnevelés Informatika Technikaéletvitel Magyar nyelv Magyar irodalom Idegen nyelv Történelem Ének-zene Rajz Az iskola vezetése egyelőre egy igazgatóra és egy helyettesre épül. Munkájukat a munkaközösség-vezetők segítik, a diákéletet a Diákönkormányzat fogja össze. A pedagógusok és technikai dolgozók képviseletét a Közalkalmazotti Tanács, a szülők képviseletét, a Szülői Munkaközösség látja el. Az érdekegyeztetésre Iskolaszék alakult. A demokratikus döntéshozatal minden területen biztosított. A tantestület az oktató-nevelő munkáját Éves munkaterv alapján végzi. Iskolánkban a pedagógiai tevékenység harmonikus folytatásához a személyi feltételek adottak, szakos ellátottság évek óta teljes. Az összeszokott, stabil tantestület mintegy harmada közel 20 év óta együtt dolgozik. A közoktatási törvényben előírt végzettséggel tanítóink, tanáraink rendelkeznek, illetőleg az anyagi tényezők függvényében tervezett ütemben folytatják kezdik meg tanulmányaikat. A pedagógusok folyamatosan járnak továbbképzésekre. A nevelőtestület tagjainak felkészültsége, módszertani gazdagsága jelenti a Pitypangos hagyományokon alapuló korszerű oktatás biztosítékát. 22

23 Programunk alapján a szolgáltatásainkat igénylő környezet elvárja, hogy a ránk bízott gyermekekkel a megfelelő végzettségű és alapos felkészültségű pedagógusok foglalkozzanak. A kollégák a kötelező órákon kívül részt vesznek az iskolai élet színesítésében és vállalják szabadidős foglalkozások vezetését is. A nevelő-oktató tevékenységen kívül sokféle feladatot kell ellátnunk, melyhez a fenntartó a megfelelő létszámú gazdasági, technikai, adminisztratív apparátus működését biztosítja. A korszerű iskolavezetéshez hozzátartozik az adminisztratív és ügyviteli munka magas színvonalú szervezettsége is. Intézményünkben ez évek óta példamutatóan jól működik. Az iskola jelenleg 16 osztállyal, közel 400 tanulóval működik. Tanulóink több mint 90%-a kerületi lakos. A családok összetételét vizsgálva megállapítható, hogy túlnyomó többségük 1-2 gyermeket nevel. A három, vagy annál több gyermekes családok száma közel 20%. A pitypangos gyerekek a magyar átlagnál kedvezőbb körülmények között élnek, nagy százalékuk családi házban nevelkedik, és nagyon sokuknak saját szobája is van. 4.1 A humán erőforrás biztosítása és fejlesztése Cél: a megfelelő szakképzett munkaerő kiválasztásával (a törvénynek előírásainak megfelelően), a munkatársak teljesítményének megerősítésével, javításával, ösztönzésével és fejlesztésével a szervezet célkitűzéseinek elérése. A belépő új munkaerő kiválasztására és betanulására (figyelembe véve a jogszabályokat, intézményünk küldetését, alapértékeit ill. a kiválasztás szempontjait) eljárásrendet alkalmazunk. Kiemelt szerepet kap az új munkatárs betanulása, amelyet egy patronáló személy külön szabályozás alapján végez. A működés szempontjából meghatározó partnerek-pedagógusok és nem pedagógus továbbképzésének fő dokumentuma a Továbbképzési terv, mely az intézmény küldetésének és Pedagógiai Program figyelembevételével készült. Az alapdokumentum alapján készítjük az éves beiskolázási tervet, melyben a partneri igények is megjelennek. A pénzügyi fedezetét az éves költségvetési keret biztosítja. A pedagógus alkalmazottak munkájának értékelési rendjét tartalmazó szabályozás kipróbálás és működtetés után újra szabályozásra került. Nem sok változtatást kellett végrehajtanunk, mert az előző is az alapdokumentumainkban megfogalmazott, mindenki által ismert és elfogadott alapértékekre támaszkodott. A nem pedagógusok értékelési rendje is kidolgozott. Pedagógus és nem pedagógus dolgozók számára az ösztönző rendszer elemei biztosítják az alapértékek magas szintű teljesítésére való ösztönzését. 23

24 Az ösztönző rendszer elemei biztosítják, hogy az intézmény alapértékeit magas szinten teljesítsék a pedagógus és nem pedagógus beosztásban dolgozók egyaránt. 3. táblázat: A fejezet tartalmára vonatkozó külső szabályozás Tartalmi rész Alkalmazási feltételek Kinevezés Pedagógusok továbbképzése, szakvizsga, 7 évenkénti kötelezettség Kiemelt munkáért járó keresetkiegészítés Jutalom A szabályozás neve Kiválasztás, betanulás KJT KJT KJT Munka Törvénykönyve 138/92. Kormányrendelet Továbbképzés KT KT 138/92. Kormányrendelet 277/97. Kormányrendelet 41/1999. OM. rendelet Értékelés KT 11/94 Miniszteri rendelet Ösztönző rendszer KJT 138/92 Kormányrendelet KT 24/200. OM rendelet KJT A szabályozásban hol található? közalkalmazotti jogviszony létesítése bekezdés bekezdés A továbbképzés teljesítése bekezdés bekezdés 4.2 Eljárásrend Kiválasztási és betanulási rend működtetése Célkitűzés Olyan pályáztatási, kiválasztási és betanulási folyamat kialakítása és működtetése, amely biztosítja azt, hogy az üres álláshelyet betöltessük, és az új munkatársak az intézményi hagyományok és az elfogadott értékek valamint a biztonságos munkavégzés szabályait és feltételeit a mentor segítségével megismerjék, és a gyakorlatban alkalmazzák. Érvényességi tartomány Az eljárás a pedagógus valamint a nem pedagógus munkatársakra alkalmazandó. 24

25 4. táblázat: Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének működtetésére (pedagógus munkatársak) Lépések Módszer Eszköz Érintett Felelős Határidő I. Pályázat kiírása Pályáztatás Média Az adott szakmai munkaközösség Igazgató Tanév vége II. Határidőre beérkező pályázatok értékelése Dokumentumelemzés Szakmai önéletrajz III. Személyes beszélgetés a pályázóval Beszélgetés Dokumentumok, pályázat IV. Intézmény céljainak megismertetése Beszélgetés Küldetésnyilatkozat, Pedagógiai program V. A feltételrendszer megismertetése Beszélgetés Munkajogi dokumentumok Pályázó, igazgató Pályázó, igazgató Pályázó, igazgató Pályázó, igazgató Igazgató Pályázat határideje (aug.1.) Igazgató Aug. 15. Igazgató Aug. 15. Igazgató Aug. 15. VI. Megbízás Döntés Munkaszerződés, munkaköri leírás Pályázó, igazgató Igazgató Aug. 20. VII. Patronáló tanár kijelölése Felkérés Megbízás Patronáló tanár, pályázó, igazgató Igazgató Aug. 28. VII I. Személyes beszélgetés a vezetővel - egyéni érdeklődési kör megismerése - érdekvédelmi szervezetek megismerése - munkaközösség megismerése - az iskola hagyományainak megismerése Beszélgetés Iskolai dokumentumok Pályázó, igazgató, szervezetek képviselője, munkaközösség vezetője Igazgató patronáló tanár Szept. 10. IX. Személyes találkozások (a patronáló tanárral) Bemutatás Munkatársak+ új munkatárs+ patronáló tanár Igazgató helyettes Szept

26 Lépések Módszer Eszköz Érintett Felelős Határidő X. A kiválasztás és betanulás értékelése XI. Az eljárásrend korrekciója az értékelés tapasztalatai alapján Megbeszélés Írásbeli értékelés Értékelés szempontjai PP Munkaköri leírás Óralátogatás értékelő lap Adminisztráció Új munkatárs Patronáló tanár igazgató igazgató Jan.31. Május 31. korrekció Eljárásrend Minőségügyi vezető igazgató Június 15. * Szempontok a patronáló tanár kiválasztására: Legalább 5 éve iskolánk kinevezett pedagógusa, általában munkaközösség-vezető ill. az ő javaslatára kiválasztott munkatárs; A patronáló pedagógus feladata: a belépő új, pályakezdő ill. nem pályakezdő kolléga óráinak látogatása (havonta egyszer) az óralátogatási értékelő lap szempontjai szerint; az adminisztráció pontos vezetése; informális problémák megbeszélése; 26

27 5. táblázat: Eljárásrend az emberi erőforrások kiválasztási és betanulási rendjének működtetése (nem pedagógus munkatársak) Lépések Módszer Eszköz Érintett Felelős Határidő I. Álláshirdetés Hirdetés Média Gazdasági vezető Gazdasági üi. II. Beérkező jelentkezések értékelése Értékelő megbeszélés III. A feltételrendszer megismertetése Beszélgetés Munkajogi dokumentum IV. Döntés az álláshely betöltéséről, megbízás Döntéshozatal Szerződés V. Patronáló munkatárs kijelölése Felkérés Megbízás VI. VII. Patronáló munkatárs értékelése a jelentkezőről Az eljárásrend lépéseinek korrekciója az értékelés tapasztalatai alapján Szóbeli megbeszélés Szempontok a patronáló munkatárs kiválasztására Munkaköri leírás Jelentkező Gazdasági vezető Jelentkező Gazdasági vezető Jelentkező Gazdasági vezető Jelentkező Gazdasági vezető Patronáló munkatárs Jelentkező Gazdasági vezető Patronáló munkatárs Gazdasági üi Gazdasági üi Gazdasági üi Gazdasági üi Gazdasági üi Aktualitás szerint Aktualitás szerint Aktualitás szerint Aktualitás szerint Aktualitás szerint A munkaszerződést követő 3 hónap elteltével Korrekció Eljárásrend Minőségügyi vez. Gazdasági üi Aktualitás szerint A gazdasági vezető javaslatára történik a kiválasztás a legalább 3 éve intézményünkben jól dolgozó munkatársak közül. A patronáló munkatárs feladata, hogy helyismeretére és munkahelyi tapasztalatára támaszkodva segíti az új munkatárs munkavégzését ill. beilleszkedését. A konyhai dolgozók kiválasztásánál a konyhai működést szabályozó minőségügyi rendszer az irányító. 27

28 4.3 Pénzügyi, gazdasági működtetés, beszerzés Tárgyi feltételek Iskolaépületünket nagy kiterjedésű udvar veszi körül, mely jól szolgálja tanulóink mozgásigényének kielégítését. A sportudvart csodálatosan felújított játszókert veszi körül, ahol tanulóink a délutáni szabadidős foglalkozásaikat töltik. A kert további szépítése feladatunk, évente újabb fákat, bokrokat, virágokat ültetünk együtt (szülők, gyerekek, tanárok). A Pitypang Utcai Általános Iskolát 1980-ban adták át, majd 1999-ben teljes mértékben felújították. Az épület alsó szintjére egy 6 csoportos óvoda került, természetesen külön irányítással. Az épületben minden tanterem új bútorzatot kapott. Nagyon szép könyvtár-olvasóterem várja az olvasni szerető kisdiákokat. Felújításra került a természettudományos előadó, technika- és számítástechnika terem. Két kis tanterem került kialakításra a nyelvi órák korszerű megtartására. Új kondicionáló terem és egy felújított tornaterem is várja a sportolni vágyókat. Az iskola eszközellátottsága jó, azonban a programunk megvalósítása érdekében elengedhetetlen a további fejlesztés. Így került sor a kerítés felújítására, a megfelelő táblavilágítás kialakítására, és a különböző helyiségek hangosítási rendszerünkbe történő csatlakoztatására tornaterem, kondi terem, udvar. A számítástechnika teremben, az igazgatói irodában és a tanáriban kialakítottuk az Internet hozzáférés lehetőségét, és az iskolai hálózat kiépítése is megtörtént.. Számítógépes parkunkat, programjainkat, szoftvereinket folyamatosan fejlesztjük, frissítjük Gazdasági és pénzügyi folyamatok A Pitypang Utcai Általános Iskola a II. kerületi Önkormányzat irányítása alatt évek óta jól működik. Az intézmény részben önálló gazdálkodó szervezet, ami azt jelenti, hogy önálló bérgazdálkodó, és a dologi kiadások terén a II. kerületi INTELIG irányításával üzemel. Az iskola állami költségvetési támogatásból működik, saját bevétele igen csekély. Kizárólag a konyha, a büfé és a tornaterem bérbeadásával érhető el saját bevétel, melynek az előírtakon túli teljesítése részben felhasználható a dologi kiadások fedezetéhez. A költségvetés két részből tevődik össze: Bér + járulékai Dologi kiadások 28

29 A bér és járulékai (személyi juttatások) a KJT törvény táblázatának besorolása alapján kerül megállapításra, ezenkívül minden olyan juttatás megilleti a dolgozót, amelyet a törvény előír. (pótlékok, jubileumi jutalom, közlekedési költség, étkezési hozzájárulás, stb.) A dologi kiadások nagy részét az üzemeltetésre fordítjuk, ezen belül is a közüzemi díjakra. (víz-csatorna, áram, gáz, telefon, szemétszállítás) Mindezek mellett az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz az elért színvonal megtartására. Minden évben biztosít pótelőirányzatot a nagyobb beszerzésekre (kötelező taneszköz beszerzés bútorok, számítástechnikai eszközök), valamint komolyabb karbantartási és felújítási feladatokra, pl: kerítés felújítás, táblavilágítás Az intézmény működtetése, beszerzés Cél: hogy biztosítsuk az oktató-nevelő munka napi végzéséhez szükséges, optimális (biztonságos) körülményeket és az intézmény tárgyi feltételei, infrastruktúrája ezt megfelelően szolgálja ki. E feltételrendszer finanszírozását kerületi, önkormányzati szinten szabályozzuk, figyelembe véve az országos és helyi törvényeket, rendeleteket. Költségvetés: Az intézmény egy évre jóváhagyott pénzügyi terve, mely tartalmazza a személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások összegét, valamint az egyéb pénzbeli juttatásokat. A költségvetés készítésének folyamatához bemenő adatokat az előző éves költségvetésből készült beszámoló szolgáltat. A fenntartónk, az önkormányzat meghatározza a költségvetés sarokszámait. Ezt figyelembe véve készíti el a gazdaságvezető az éves költségvetés koncepcióját, melyhez adatokat nyújt az iskola statisztikája, a tantárgyfelosztás és a szakmai munkaközösségek által jelzett fejlesztési igények, valamint a felújítási terv. A fenntartó mérlegeli az előző évi teljesítést, és a rendelkezésre álló anyagi forrásokból meghatározza az iskolánkat feladatarányosan megillető összeget. Ennek alapján kéri a koncepció módosítását. A képviselőtestületi ülésen kerül sor a terv esetleges korrekciójára és elfogadására. Beszerzési terv: Az oktató-nevelő munkát segítő eszközök, a kiszolgáló tevékenységekhez szükséges termékek, szolgáltatások vásárlását megelőző tervezés. 29

30 Beszerzési eljárás: A gazdasági vezető elemzi a fenntartó által az intézményre meghatározott költségvetési keretszámokat és az éves működésnek megfelelően meghatározza a beszerzési keretszámokat. A beszerzési terv végrehajtása a gazdasági vezető felelőssége. A beszerzendő eszközök és felújítások listáját a gazdasági vezető adja át a szállítónak. Amennyiben az eszközt nem sikerült beszerezni, vagy a beszerzés nem valósult meg a nyár folyamán, akkor a gazdasági vezető dönt arról, hogy a beszerzési tevékenységet megismétli, vagy a következő éves tervbe építi be. A beszerzett terméket kísérő dokumentáció (minőségi bizonyítvány, garancialevél, stb.) ellenőrzéséért és megőrzéséért valamint a szükséges átvétel lebonyolításért, a beszerzésért felelős, aki szükség szerint bevonja az ellenőrzésbe az igénylőt. A terven kívüli beszerzések az évközi beszerzéseket érinti. Ilyen lehet például a karbantartás folyamán előforduló hibák korrigálása, vagy az egyes eszközök rendkívüli cseréje, beszerzése. 4.4 Továbbképzési rend Célkitűzés A pedagógus és nem pedagógus munkatársak továbbképzési rendszerének olyan kialakítása és működtetése, amely épít a pedagógusok országos továbbképzési rendszere által biztosított lehetőségekre, kötelezettségekre. Biztosítja az intézmény pedagógiai célkitűzéseinek elérését a munkatársak egyéni elképzeléseivel összhangban. A törvényi előírásoknak megfelelő az intézmény 5 évre szóló továbbképzési programjának elkészítése. Az eljárás a pedagógus és nem pedagógus munkatársakra és az intézmény vezetőjére alkalmazandó. Az éves továbbképzés folyamatának leírása Minden év elején a megérkezés után az általános igazgatóhelyettes közzéteszi a továbbképzési jegyzéket a nevelőtestület számára a tanári szobában. A továbbképzésre jelentkezők kiválasztják a számukra megfelelő képzést, melyre írásban jelentkeznek a továbbképzési felelősnél. Az igazgatóhelyettes előterjeszti a munkaértekezleten a jelentkezési igényeket. Ezután a tantestület a továbbképzési terv alapelvei, és a pénzügyi lehetőségek alapján, kialakítja a támogatandó továbbtanulók névsorát. A Közalkalmazotti Tanács ezzel egy időben véleményezi a jelentkezéseket. 30

31 Az iskola igazgatója a gazdasági vezetővel egyeztetve véglegesíti a továbbtanulók személyét, figyelembe véve a pénzügyi lehetőségeket és az iskola elsődleges érdekeit. Az igazgató elkészíti az éves beiskolázási tervet. A továbbtanuló kollégák jelentkeznek a továbbképzést meghirdető intézményekbe, és befizetik a tandíj rájuk eső részét, a gazdasági vezető pedig a többit. A továbbtanulók a továbbképzés befejezése után egy hónapon belül kötelesek beszámolni a szerzett ismereteikről a munkaközösségeknek ill. a tantestületnek. A folyamatgazda minden évben a félévi értekezleten értékeli a beiskolázási terv megvalósulását, ismerteti, hogy a folyamat mely lépésénél volt szükség beavatkozásra. 31

32 Továbbképzés folyamatábra START Továbbképzési jegyzékek Írásbeli jelentkezések A továbbképzési jegyzékek közzététele A megfelelő továbbképzés kiválasztása Az igazgatóhelyettes előterjeszti a jelentkezési igényeket Írásbeli jelentkezés Jegyzőkönyv A tantestület kialakítja a támogatandó továbbtanulók névsorát A Közalkalmazotti Tanács véleményezi a jelentkezéseket Továbbképzésre jelentkezők névsora Továbbtanulási költségvetés Az igazgató és a gazdasági vezető véglegesíti a továbbtanulók jelentkezését nem A jelentkezések elutasítása Írásos visszaigazolás Továbbtanulók névsora Éves beiskolázási terv elkészítése Végleges névsor a tovább-tanulókról Éves beiskolázási terv A 32

33 A Jelentkezési lap A továbbtanulók jelentkeznek a megjelölt intézményekbe, Visszaigazolás a felvételről Tandíjszámla Beszámolók a továbbképzésekről Feljegyzés A folyamat értékelése A folyamatgazda beszámolója STOP 33

34 Ötéves továbbképzési terv (alapelvek) Szakvizsgára vonatkozó alprogram Szakvizsgára való jelentkezésnél előnyt élveznek a vezetők és középvezetők. A jelentkezők sorrendjét az iskolavezetés az intézményi érdekeket figyelembe véve közösen alakítja kis és tárja a KT ill. a testület elé. A szakvizsgára történő jelentkezésnél a különböző képzőhelyek közül a földrajzilag közelebbi megjelölését támogatjuk. Továbbképzési alprogram Előnyben részesülnek: - kiemelt területek (kompetenciafejlesztés, infokommunikációs technikák, mentálhigiénia) - 40 év feletti pedagógusok - az iskola sajátos szükségletei A beiskolázási tervben különös előnyt élveznek azok a pedagógusok, akiknek a törvényben előírt 120 pontja nincs meg. A beiratkozási tervben azoknak kell lehetővé tenni a továbbképzés folytatását, akik az előző évben már megkezdték azt, és még nem fejezték be. Fontos a pedagógus és az iskola érdekének egyeztetése a továbbképzések kiválasztása szempontjából (érdeklődése, beállítottsága igény az iskola részéről). A továbbképzések célja: - szakmai ismeretek elmélyítése, bővítése - új módszerek megismerése és átadása - másoddiploma megszerzése Belső továbbképzések ösztönzése: - saját erőből, pl.: integrált művészeti nevelés - külső segítséggel Okai: olcsó és több pedagógus részvételét teszi lehetővé. Elvárások: - Egy évben szakterületenként (lehetőség szerint) maximum 2 nevelő tanuljon, de másoddiploma megszerzésére csak 1 pedagógusnál támogassunk egy időben. - Munkaidőn kívüli tanfolyamok keresése lehetőség szerint. - Továbbképzési nyilvántartás vezetése annak érdekében, hogy mindenki befejezze az általa elkezdett képzést. A továbbtanuló kötelezhető a tanfolyam árának visszafizetésére, ha önhibájából nem fejezte be azt. 34

35 - A továbbképzési dosszié az iskolatitkárnál található, amelynek tartalma: név, munkakör, a továbbképzés megnevezése, a kezdés és a befejezés várható időpontja, a továbbtanuló várható távolléti ideje, adatai. - A továbbtanulni szándékozó a pályázatát írásban nyújtja be. Döntés: a Közalkalmazotti Tanács véleményezése után a tantestület egyeztetésével az igazgató dönt a továbbtanulásról. A továbbképzésben résztvevők helyettesítésének elvei: Az érintett pedagógust tegyük szabaddá az előre ismert továbbképzési napokon. Pl.: órarend készítésénél szempont legyen. Szakszerű helyettesítésre törekedjünk a tanóra védelmében és a gyerekek érdekében! Óra ne maradjon el! Hosszantartó hiányzás esetén állandó helyettessel számoljunk. Finanszírozási alprogram A költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználható a távollévő helyettesítéséhez szükséges költségek fedezéséhez a tanfolyam díjához utazáshoz szálláshoz étkezéshez szakkönyvek vásárlásához A részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj 80%-nál. (Ez megemelhető, ha a fenntartó vagy az intézmény saját forrásából biztosítja.) Költségcsökkentés céljából belső továbbképzéseket szorgalmazzuk. Két azonos tartalmú és tanúsítványt adó továbbképzés esetén az olcsóbbat válasszák az érintettek. Amennyiben a továbbtanuló nem fejezi be a tanfolyamot, a költségek visszafizetésre kötelezhető. A befizetett összeg továbbképzési célra fordítható. Ha a résztvevő helyettesítésére nincs szükség, részvételi díja és költségei kifizetéséhez lehetőség szerint hozzájárul az intézmény az adott évben helyettesítésre, egy személyre átlagosan fordított összeggel. 35

36 5. Partnerkapcsolatok 5.1 A partneri igény- és elégedettségmérés folyamata A partneri igény- és elégedettségmérést iskolánk először novemberében készítette el a Comenius 2000 I. intézményi modell keretében, majd a visszamérést 2003 novemberében végeztük el. A mérést évente hasonló időpontban megismételjük. Partnerazonosítás Első lépésként azokat a partnereket azonosítottuk, akikkel az intézményünk kapcsolatban áll. Az azonosítás után két csoportra osztottuk, a közvetlen és a közvetett partnerekre. A besorolás után feladat volt a kapcsolattartó személy kijelölése, aki az adott partnerrel a jövőben a kapcsolatot tartja. Közvetlen partnerek: az iskola tanulói a gyermekek szülei, nevelői a tantestület az alkalmazotti személyzet a fenntartó Pitypang óvoda kerületi középiskolák Közvetett partnerek: A közvetlen és közvetett partnerek megnevezését, a velük való kommunikáció módját, a kommunikáció gyakoriságát, a kapcsolattartó személy megnevezését a Partneri kommunikációs tábla tartalmazza. A partneri kommunikációs táblát a tanáriban és a könyvtárban is jól látható helyen kifüggesztettük. A táblát évente felújítjuk, ezért a mindenkori minőségi kör vezetője a felelős. A legfontosabb feladat a partneri igény- és elégedettségmérésnél a szempontrendszer kialakítása volt ill. ezek azonosítása az egyes partnerekre. A kiindulópont a felmérés céljának és területének meghatározása volt. E lépésben meghatároztuk, hogy az iskola mely partnerétől milyen információt kíván megtudni a vizsgálatok során. Pontosan kijelöltük a megkérdezettek körét. 36

37 A szempontok kialakításánál figyelembe vettük a nyitott önértékelésben felmerült kérdéseket, problémákat. Szempontmátrix táblázatot készítettünk. A szempontmátrixot az éves IMIP munkaterv tartalmazza. A Mit? és Kitől? kérdések megválaszolása után a következő feladat a Hogyan? és Mivel? kérdésekre történő válasz keresése volt. Az eljárás során minden esetben figyelembe vettük a megkérdezettek körét, és ahhoz igazítottuk a szükséges módszereket. Emellett meg kellett határozni a mérések gyakoriságának lehetőségét és az ismételhetőséget. Amikor az alapsokaság nagy mennyiségű embert ölelt át akkor a kérdőíves mérést választottuk. A kisebb közösségeknél a fókuszcsoportos megbeszélést, illetve ha még kevesebb emberrel kellett beszélni, akkor az interjú mellett döntöttünk. A tanulókat, a szülőket és a tantestületet kérdőív útján, a technikai dolgozókat fókuszcsoportos megbeszélésen, az óvoda, a két középiskola vezetőjét és a fenntartót interjú keretében kérdeztük meg. A kérdőívek kitöltése után történt az adatok rögzítése. Eredményességi kritériumokat és a partneri igény- és elégedettség elsődleges eredményeit táblázatban foglaltuk össze. Az igényfelmérés lépéseinek ellenőrzése helyszíni szemle (bejárás), dokumentumelemzés és összehasonlítás formájában történt. Az eredményeket nevelési értekezlet keretében ismertettük a tantestülettel. Az erről készített munkajelentés a testület minden tagja számára hozzáférhető és elolvasható az igazgatói szobában. Eljárási rendben rögzítettük, hogy az igény- és elégedettségmérést évenként megismételjük és a szükséges változtatásokat a mindenkori minőségi vezető irányításával megtesszük. Az intézményben felmerült, a partneri igény- és elégedettségmérésre vonatkozó észrevételeket, az esetleges panaszokat az intézmény munkatársainak dokumentálniuk kell, és át kell adniuk az intézmény vezetőjének. 37

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: Balogh Erika Bendi Tiborné Vörös Ottó Gábor 1 Tartalom Fedőlap Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Önkormányzati Minőségirányítási

Részletesebben

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MIN!SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 Az intézmény neve és címe: MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN Az innováción az oktatásügyben olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről Összefoglaló jelentés a Szikszai György Református Általános Iskola 6900 Makó, Szikszai utca 4. működésének szakértői ellenőrzéséről Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2012. november

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Összeállította: A solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója és Minőségirányítási Team-je

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE KEREKERDŐ ÓVODA 1183. Budapest, Attila utca 9. Tel.: 292-55-17, e-mail: kerekerdo@enternet.hu ikt.szám: /206-228/2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely (Módosítva 2010. augusztus 1. Elfogadva: 2010. augusztus) 1. Teljesítmény értékelés szempontjai és az értékelés rendje 1.1 A pedagógus és vezető beosztású

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 2 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 6. (1) és 8. (1) bekezdéseinek, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés d.) pontjának, a 104. (1) bekezdés a.) pontjának,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely 2011.

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben