I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely"

Átírás

1 I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely (Módosítva augusztus 1. Elfogadva: augusztus) 1. Teljesítmény értékelés szempontjai és az értékelés rendje 1.1 A pedagógus és vezető beosztású pedagógus teljesítményértékelési rendszer A teljesítmény-értékelés az alapelvek és célok figyelembevételével kialakított, a tantestület által elfogadott minőségi munka jellemzőit tükröző sokrétű követelményrendszeren alapul Alapelveink: a. Fejlesztő szándék elve és az ehhez kapcsolódó elvárások: Alapvető cél az egyéni és intézményi szintű munka minőségének javítása. A pedagógusok és a vezetés közötti információcsere, véleménycsere folyamatossá válása. A teljesítmény-értékelés segítségével a problémás területek beazonosítása, a fejlődés irányainak kijelölése. Az egyéni teljesítmény változásának követhetősége. b. Az elméleti megalapozottság elve és elvárások: A rendszer csak olyan elemeket tartalmaz, amelyeket a nemzetközi irodalom bevált, általánosan elfogadott elemnek tart amelyekre a nemzetközi irodalomban általánosan elfogadott, a gyakorlatban bevált mérőeszközök állnak rendelkezésre c. Méltányosság elve és elvárások: Az értékelési rendszer jóváhagyása tantestületi megbeszélés és elfogadás után történik. Az egyénre vonatkozó minden adat bizalmas. A pedagógus számára valamennyi rá vonatkozó adat hozzáférhető. Véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása az egyénnek a róla összegyűjtött adatokkal kapcsolatba Segítse a pedagógus önálló döntéshozatalát a fejlődési út kiválasztásában. A lehető legteljesebb objektivitásra való törekvés. Az értékelési folyamatban törekedni szükséges az esetleges feszültségek oldására. d. A kivitelezhetőség elve és elvárások: Mivel sem idő, sem pénz, sem pedig korlátlan energia nem áll rendelkezésre legyen a legkevésbé pénz, idő- és munkaigényes Lehetőleg ne legyen szükség külső szakember bevonására. 1

2 e. Sokoldalúság elve és elvárások: A teljesítmény-értékelés a pedagógiai tevékenység összetettsége miatt figyelembe veszi a tantárgyak oktatásával, az önálló életre való felkészítéssel összefüggő nevelési-oktatási tevékenységeket és az intézményi élet megszervezésével kapcsolatos tevékenységeket. A különböző intézményrészeknek legyen lehetőségük a mérőeszközök pontosítására és kiegészítésére A teljesítmény-értékelés periódusa Az intézmény vezető beosztású pedagógusainak és pedagógusainak teljesítmény-értékelését 2 éves ciklusban értékeljük A teljesítményértékelés kritériumai: A követelményrendszer a részletesen kidolgozott mérőeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg, amely kiterjed: 1. A pedagógus oktató-nevelő munkájának értékelésére 2. A pedagógus képzettségének és felkészültségének értékelésére 3. Iskolán belüli vagy iskolán kívüli, nem tanórai szakmai tevékenység: tananyagírás, lektorálás, mentorálás, szakmai továbbképzés, bemutató foglalkozás, előadás 4. A pedagógus munkafegyelmének értékelésére 5. A tudatosan kialakított sajátos intézményi kultúra képviseletére 6. A kompetencia alapú oktatás teljes megismerésére A teljesítményértékelés szakaszai: a. Az értékelésre kiválasztott pedagógusok köre: Az intézmény igazgatója kiválasztja az értékelésre, minősítésre kerülő pedagógusokat. A személyek megnevezése a tanévnyitó értekezleten kerül közzétételre, amely értekezletről Feljegyzés készül. Felelős: Intézményvezető, TSZ vezető Határidő: augusztus 31. b. Az érintett pedagógusokkal a TSZ vezetője ismerteti az Eljárás rendjét, amelyről emlékezető munkalap készül. Felelős: TSZ vezető Határidő: szeptember 15. c.. A minőségirányítási program alapján létrejön az értékelő Team. A Team tagjai: Igazgató vagy helyettese(i), mint értékelésvezető Támogató Szervezet legalább egy tagja (lehet 2 is) Munkaközösség vezető d. Adat és információgyűjtés: Ciklusonként legalább egy óra látogatása, amelyet megfelelő módon dokumentálnak Minden Team tag értékel Óraelemzés pontozással Felelős: Értékelésvezető, munkaközösség-vezető Dokumentum elemzések a melléletben csatolt dokumentumok alapján, megfelelő szempontsor szerint Felelős: Minden esetben a tagozat igazgatóhelyettese igazgató helyettes 2

3 Kérdőíves felmérés (Önértékelés 2 féle) Felelős: TSZ vezetője e. Elemzés, értékelés: Óraértékelő beszélgetés Felelős: értékelésvezető, munkaközösség vezető Teljesítményértékelő beszélgetés Felelős : értékelésvezető, munkaközösség vezető Az értékelés módszere és eszközrendszere: A teljesítmény-értékelést egy négy számból álló értékelési skálán végezzük. Értékelési skála: 0=Nem megfelelő 1=Kevéssé megfelelő 2=Megfelelő 3=Kiemelkedő Eszközök: módosítva (I. számú mellékletként csatolva a 3/a-3/g Melléklet) Minősítő lap (IMIP 3/a Melléklet) Óra megfigyelési lap (IMIP 3/b Melléklet) Óra látogatás megbeszélési jegyzőkönyv (IMIP 3/c Melléklet) Önértékelő lap (IMIP 3/d Melléklet) Önértékelő lap (IMIP 3/d2 Melléklet) Értékelési összesítő lap (IMIP 3/e Melléklet) Adminisztrációs tevékenység értékelő lapja (IMIP 3/f Melléklet) Tanulói értékelő lap (IMIP 3/g Melléklet) Vezetői teljesítményértékelő lap (IMIP 3/h Melléklet) csak vezető beosztású pedagógus esetén Munkaközösség egyéni értékelő lapja (II: számú Melléklet) Óra megfigyelési lap: A kétéves ciklus során a pedagógust a teljesítmény-értékelő csoport tagja, ill. az igazgatóhelyettes/tagozatvezető ciklusonként legalább kétszer meglátogatja, és a megadott kritériumok alapján értékeli a látott tanórát/foglalkozást, melyet megbeszélés követ. Ha az értékelő csoport tagja úgy ítéli meg, hogy az adott alkalom nem nyújtott elegendő információt a lap megalapozott kitöltéséhez, újra látogathat, legfeljebb még kétszer. Az értékelő csoport tagja dönti el, hogy mely osztályt/csoportot látogatja meg, de a tervezett látogatás előtt legalább egy héttel egyeztetnie kell az érintett pedagógussal. Ha a pedagógus úgy ítéli meg, hogy a látogatott óra bármilyen ok miatt nem volt sikeres, kérheti az óralátogatás megismétlését. A látogatóknak a 2-es és 1-es minősítést a megbeszélés során szóban és a lapon írásban is, - konkrétumokkal alátámasztva - indokolniuk kell. Óra látogatás megbeszélési jegyzőkönyv: A látogatás után legfeljebb két munkanapon belül a pedagógus óramegbeszélésen vesz részt, ahol szóbeli hozzáfűzéssel él a látott órához kapcsolódóan. Megkapja az igazgatóhelyettestől a kitöltött óra-megfigyelési lap másolatát, ahol szükséges, indokolással. 3

4 Önértékelő lap: Célja az elért eredmények dokumentálása és annak felmérése, hogy az órai/foglalkozási tevékenységen túl milyen egyéb pedagógiai, az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket végzett a pedagógus, illetve milyen pedagógusi hozzáállást tart értékesnek. Az önértékelő lapot ciklusonként egyszer, a ciklus lezárása előtt tölti ki a pedagógus. Adminisztrációs tevékenység értékelő lapja: A tagozat igazgatóhelyettesének feladata az összes intézményi dokumentum alapján az adminisztrációs feladatok teljes körű vizsgálata, és értékelése. Értékelési összesítő lap - Teljesítmény értékelési beszélgetés: A ciklus végén, áprilismájusban kerül sor a ciklus tapasztalatait összegző teljesítmény-értékelési beszélgetésre. Ekkor az összes adat birtokában az érintett tanár és az értékelő csoport kijelölt tagjai teljesítmény-értékelő beszélgetésen beszélik meg a tapasztaltakat. A teljesítmény-értékelő beszélgetés előtt a ciklus összes óralátogatásának laponkénti átlagpontszámaiból újabb átlagot számítanak, ami rákerül az értékelési összesítő lapra. Az érintett pedagógus a megjegyzés rovatban fogalmazhatja meg észrevételeit. A teljesítmény-értékelési beszélgetés résztvevői: a tagozatok pedagógusai esetében az igazgató, a tagozatvezető és az értékelő csoport legalább egy tagja, Ezen a beszélgetésen megegyeznek az új egyéni célok tekintetében, és konkrétan megfogalmazzák azokat. Összefoglalják a fejlesztésre szoruló területekkel kapcsolatos tennivalókat. Mindezeket rögzítik az értékelési összesítő lapon, melyet mind az érintett, mind a beszélgetésen résztvevő valamennyi tag aláírásával hitelesít. Tanulói értékelő lap. A óralátogatás után az órán résztvevő tanulók négy fokú skálán értékelik a pedagógus oktató, nevelő munkáját. Az értékelő lap titkos, csak az értékelő team láthatja. A pedagógus az értékelés eredményét ismerheti meg. Munkaközösségek egyéni értékelő lapja. A 2009/2010. tanévre elkészült a Minőségirányítási Team és a munkaközösség-vezetők együttes munkájával létrehozott éves tevékenység nyilvántartó lap, amely a tanév teljes feladat- és cselekvésrendszerét lefedi. A lapon folyamatosan nyomon követhető az egyéni többletmunka vállalása. A lapok vezetését a munkaközösségek önállóan, a munkaközösség-vezető adminisztrálásával (digitális formában is) végzik Az értékelés folyamán keletkezett dokumentumok: illetve Minősítő lap3/a Melléklet Óra megfigyelési lap 3/b Melléklet Óra látogatás megbeszélési jegyzőkönyv 3/c Melléklet Önértékelő lap 3/d Melléklet Önértékelő lap 3/d-2 Melléklet Értékelési összesítő lap 3/e Melléklet Adminisztrációs tevékenység értékelő lapja 3/f Melléklet Tanulói értékelő lap 3/g Melléklet Vezetői teljesítményértékelő lap (IMIP 3/h Melléklet) csak vezető beosztású pedagógus esetén Emlékeztető munkalapok 4

5 Feljegyzések Munkaközösségek egyéni értékelő lapja Az egyéni teljesítmény megítélésére alkalmazott indikátorok: módosítva Az értékelés részletes követelmény-rendszere a vizsgálandó területeken hozzárendelt indikátor alapján nyújtott teljesítményértékelésre kidolgozott módszerekben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg. Formai indikátorok: o Törvényes munkaidő kitöltése o Tanítási óra pontos kezdése, befejezése o Adminisztrációs kötelezettség teljesítése o Dokumentum-ellenőrzés tapasztalatai o Részvétel a nevelőtestület munkájában o Részvétel az intézmény stratégiai terveinek összeállításában o Részvétel a stratégiai tervek megvalósításában, ellenőrzésben, értékelésben o Saját tevékenység ellenőrizhetővé és értékelhetővé tétele (Bemutató, Nyílt nap) o A tanórán kívüli tevékenységek, rendezvények, események, versenyek eredményessége o Folyamatos rendelkezésre állás- partnernek o Kezdeményezőkészség a nevelőtestületben o Iskola képviselete külső megbízásokban Tartalmi indikátorok o Tantervi anyag megtanítása o A tanórai oktató-, nevelőmunka, a pedagógus szakmai felkészültsége o Helyi tanterv szerinti tanítási anyag kialakítása, módosítása o A tanulók tanulmányi teljesítményének pedagógiai program szerinti értékelése o Szülők tájékoztatása o Bekapcsolódás az IMIP ellenőrzési és értékelési feladataiba o Szakmai publikációk, előadások, bemutatók írása, tartása o Tanítványok körében rendelkezésre állás nem tanári szerepben o Közösségalakító tevékenysége o Munkakörhöz kapcsolódó megbízatások (munkaközösség-vezető, DÖK, osztályfőnök, stb.) o Minél több új tanulásszervezési modell alkalmazása o Kooperatív technikák alkalmazása A kritériumokra vonatkozó információkat a 3. pontban megjelölt mérőeszközök segítségével gyűjtjük be. A tanévtől bevezetett Munkaközösségek egyéni értékelő lapja az intézmény minden pedagógusának tanév során végzett többletmunkáját nyilvántartja. Ez a lap a tantestület számára hozzáférhető helyen van elhelyezve. (Mellékletek II.) Ennek folyamatos vezetése a munkaközösség vezetők feladata, ez az alapja a minőségi bérpótlék odaítélésének. 5

6 Az értékelés elvégzésének eljárásrendje Feladat és hatáskörök: 8.1. Az intézményvezető Feladatai: A teljesítmény-értékelés működési kereteinek biztosítása, a minőségirányítási csoport kijelölése. Iskolai szinten a vizsgálatot felügyeli Elkészíti az egyénekre vonatkozó ciklusterveket Beosztja az értékelő teamet A teljesítmény-értékelő beszélgetések lebonyolítása a vezetőkkel és a tagozatokon. A vizsgálat objektivitását és egységességét biztosítja Összegző írásbeli feljegyzéseket készít 8.2. Minőségirányítási csoport A minőségirányítási csoport 3 tagú. Kijelöléséért az igazgató felel. Feladatai: A teljesítmény-értékelés ütemtervének elkészítése. Az értékelés tartalmáról, folyamatáról információ szolgáltatása a tantestületnek. Az értékelő csoportok munkájának koordinálása. A ciklust követő szeptemberben tájékoztató értekezlet lebonyolítása, ahol a minőségirányítási vezető beszámol az összesített átlagokról, összegzi a pedagógiai programmal kapcsolatos tanulságokat, előterjeszti a vezetőség javaslatait, intézkedési tervét. Az értekezletre rövid, összefoglaló feljegyzést is készít. Az értékelési folyamat egész tartama során tanácsadással szolgál valamennyi érintett számára az információkat bizalmasan kezelve Teljesítmény-értékelő csoport A teljesítmény-értékelő csoportok tagozatonként szerveződik. Feladatai és jogai: Igazgatósági tagja (ig. vagy helyettese) Felelős az óra látogatás lebonyolításáért (szükség szerinti helyettesítések, stb megszervezéséért) A meglátogatandó csoport kiválasztásáért A vizsgált adatok összegyűjtéséért, összesítéséért Az értékelő beszélgetések előkészítésért Az Értékelés összesítő lap véglegesítésért, Értékelés Felelősnek való átadásáért Munkaközösség-vezető tag Részt vesz az értékelési beszélgetésen Véleményezi, aláírja az értékelési összesítő lapot Team minőségirányítási csoport tagja Részt vesz az értékelési beszélgetésen Véleményezi, aláírja az értékelési összesítő lapot Felelős a dokumentálásért Az értékelt pedagógus teljesítményére vonatkozó adatok összegyűjtése, összesítése. Az értékelési beszélgetés előkészítése, lebonyolítása. Az értékelési összesítő lap véglegesítése, hitelesítése. 6

7 8.4 Az értékelt pedagógus: Feladata és jogai: Fogadja az értékelő csoport tagjait a vele egyeztetett időpontokban. Az óralátogatás után óramegbeszélésen vesz részt, majd két munkanapon belül megkapja a kitöltött óralátogatási lap másolatát. Önértékelő lapon tájékoztatást nyújt a tanórai/foglalkozási munkájáról, és a tanórán/foglalkozáson túli tevékenységéről is. Szakmai véleménykérő lapon tájékoztatást nyújt, hogyan látja a saját intézményi helyzetét, lehetőségeit, munkakörülményeit, stb. A teljesítmény-értékelési beszélgetésen véleményét elmondja, tanácsot, segítséget kérhet, valamint részt vesz az egyéni, a következő ciklusra vonatkozó céljai kijelölésében. A ciklus végén értékelési összesítő lapot kap, melyen rögzítik az értékelés eredményeit, tanulságait, a következő ciklusra vonatkozó célokat. A lap megjegyzés rovatában véleményt nyilváníthat. Panaszt tehet a minőségirányítási csoport tagjainál az eljárás bármely körülményével kapcsolatban, amit kötelesek az erre kijelölt bizottsággal kivizsgáltatni A tantestület Feladata és jogai: A rendszer bevezetése előtt véleményezi, majd többségi szavazással dönt a teljesítmény-értékelési rendszer egyes elemeiről és elfogadja az intézmény teljesítmény-értékelési rendszerét. A ciklus lezárása után szeptemberben szóbeli és írásbeli tájékoztatást kap az összesített átlagokról, a pedagógiai programmal kapcsolatos tanulságokról, a vezetőség javaslatairól, intézkedési tervéről. A ciklust követő szeptemberben a tantestület bármely tagja javaslatokat tehet módosításokra. Ebben az esetben új szavazás szükséges a következő ciklus előtt Dokumentálás, adatkezelés: Az adatok bizalmas és biztonságos kezeléséről gondoskodni kell. Ezek biztonságos tárolása Értékelési Felelős kötelessége. A hozzáférés rajta kívül csak az igazgatónak, a helyetteseknek és az érintettnek engedélyezett. Az Értékelés Összesítő lap mindaddig nem selejtezhető, amíg a tanár az iskolában tanít. Ha a tanár munkaviszonya megszűnik, a lapot a tanár kérésére át kell adni, ellenkező esetben meg kell semmisíteni. Az igazgató NEM használhatja fel a név szerinti személyes adatokat, információkat: Fegyelmi eljárás kezdeményezésére, vagy egyéb ok miatt indított fegyelmi eljárás során érvként a döntés befolyásolására. Elbocsátás kezdeményezésére. Információ-szolgáltatási célból sem intézményen belül, sem kívül, kivéve a pedagógus kifejezett kérésére referencia adásához. Az érintett pedagógus: Megismerhet minden róla gyűjtött információt, betekinthet a dokumentumokba. Segítséget kérhet az igazgatótól, a közvetlen felettesétől a feltárt problémák megoldásához. 7

8 Az időbeni ütemezés: Az új tanévben a tanév IMIP Támogató Szervezetének Munkaterve alapján történik az eljárás. Minden lépésről Feljegyzés vagy Emlékeztető készül. 1.2 Vezető beosztású pedagógus teljesítményértékelési rendszere a fentieken kívül az alábbiakkal egészül ki. A vezető beosztású pedagógus dolgozó (igazgató helyettesek, munkaközösségek vezetői) munkájának értékelése egyrészt megegyezik a pedagógus teljesítmény értékeléssel, másrészt kiegészül a Vezetői teljesítményértékelő lap (IMIP 3/h Melléklet) kitöltésével, melyet a megadott szempontok szerint kell elvégezni. A Vezetői teljesítményértékelő lap -ot kitölti: a vezető beosztású pedagógus dolgozó önértékelés formájában; az intézmény vezetője; név nélkül a vezető beosztású pedagógus dolgozó irányítása alatt foglalkoztatott pedagógus dolgozók. Az így kitöltött értékelő lapokat az intézmény vezetője összesíti az egyes szempontok szerint átlag formájában. Ennek alapján tölti ki az Értékelési összesítő lap megfelelő (vezetőre vonatkozó) részét (3/e Melléklet.) Az értékelő lap tartalmaz javaslatokat, intézkedéseket, amelyek a teljesítmény minőségének javítását segíthetik elő. Az értékelő lap megállapításait az intézmény vezetője szóban ismerteti az érintettel, valamint egy példányát átadja neki, aki a megállapításokhoz írásban kiegészítéseket, megjegyzéseket fűzhet. Keszthely, augusztus Dr. Puposné Szálteleki Éva Földesi Judit TSZ vezető igazgató 8

9 Mellékletek I. számú mellékletek: Minősítési lap (IMIP 3. számú Melléklete) 1. A közalkalmazott személyi adatai: Neve (születési neve):... Anyja neve:... Születési hely, idő: A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok: A közalkalmazotti jogviszony kezdete:... A közalkalmazott besorolása:... A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete:... A minősítés indoka: A közalkalmazott minősítésének szempontjai: 3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Kiemelkedő (3 pont) Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) Szöveges indokolás: A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Kiemelkedő (3 pont) Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) Szöveges indokolás: A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség Kiemelkedő (3 pont) Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) Szöveges indokolás: A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat Kiemelkedő (3 pont) Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) Szöveges indokolás: A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Kiemelkedő (3 pont) Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) Szöveges indokolás: A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok: Kiemelkedő (3 pont) Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) Szöveges indokolás: Vezetői megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok: 4.1. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala Kiemelkedő (3 pont) Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) Szöveges indokolás:... 9

10 4.2. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése: Kiemelkedő (3 pont) Megfelelő (2 pont) - Kevéssé megfelelő (1 pont) - Nem megfelelő (0 pont) Szöveges indokolás: A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések: A közalkalmazott minősítése kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt) A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel: Dátum:... A minősítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem A minősítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem a minősítést végző aláírása, beosztása a minősített aláírása 10

11 ÓRAMEGFIGYELÉSI LAP (IMIP 3/B. számú Melléklete) Tanár: Osztály: Értékelő: Dátum: 3=Kiemelkedő 2= Megfelelő 1= Kevéssé megfelelő 0= Nem megfelelő 1. a tanításhoz, a tantárgyhoz, a tananyaghoz való hozzáállás 2. fellépés, megjelenés, hangnem, stílus, kapcsolat a tanulókkal 3. a figyelem és fegyelem fenntartásának képessége 4. a tanári figyelem terjedelme 5. a tanulók kognitív szintjéhez való alkalmazkodás képessége 6. a tanulói teljesítmények objektív értékelésének képessége 7. a saját teljesítmény objektív értékelésének képessége 8. célok egyértelműsége, megválasztásuk indokoltsága 9. megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése 10. a feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége 11. feladatok és munkaformák változatossága, egyensúlya 12. időbeosztás 13. óravezetés, a munka szervezése, átmenetek a fázisok között SZEMÉLYES TULAJDONSÁGOK ÓRATERVEZÉS MINŐSÉGE TANÍTÁS MINŐSÉGE 11

12 14. gazdálkodás az idővel, az óra dinamikája 15. az egyes óraelemek/feladatok lebonyolítása 16. a tanítási anyagok/oktatási eszközök használata 17. új tanulásszervezési modell alkalmazása (kooperatív technikák, differenciált központú ped. alkalmazása, tevékenységközpontú ped. alkalmazása) 18. az utasítások világossága 19. a magyarázatok érthetősége, színessége 20. kérdezési technikák/kommunikáció a tanulókkal 21. a tanulók bevonása a munkába 22. a tanulók hibáinak kezelése 23. a kitűzött célok megvalósítása 24. a tanulók munkájának értékelése 25. a váratlan helyzetek kezelése 26. az óra hangulata, munkalégkör 27. IKT eszköz használata a tanórán 28. szaktárgyi ismeretek: nyelvtudás, nyelvismeret 29. az adott nyelvi szinthez való alkalmazkodás képessége 30. a magyar nyelv órai használata SPECIÁLIS TANTÁRGYI SZEMPONTOK MEGJEGYZÉSEK:... PONTSZÁM ÁTLAG Teljesítmény: 12

13 ÓRALÁTOGATÁS MEGBESZÉLÉSI JEGYZŐKÖNYV (IMIP 3/c. számú Melléklete) Tanár: Osztály: Értékelő: Dátum: Jelenlévők: A fenti pedagógus által tartott tanórán készült Óra megfigyelési lap kiértékelésével kapcsolatban az alábbi észrevételek kerülnek rögzítésre: kmf aláírások aláírások aláírások 13

14 PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELŐ LAP (IMIP 3d./1Számú Melléklete) Pedagógus neve: A pedagógusok önértékelésének területei Kedves Kolléga! Kérlek, értékeld a munkádat az alábbiak alapján: /3=Kiemelkedő, 2= Megfelelő, 1=Kevéssé megfelelő, 0=Nem megfelelő/ 1. A tanári személyiségem Tanítás, oktató munka Nevelőmunka Eredményesség Munkafegyelem Többletek Emberi kapcsolatok, kommunikáció Az iskolai szervezethez való kötődés, rendszerszemlélet Vezetés, tantestületi képviselet A kompetenciaalapú oktatás ismerete 11. Kooperatív technikák rendszeres alkalmazása ERŐSSÉGEIM:... GYENGESÉGEIM... Kelt: Keszthely,

15 ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ LAP (IMIP 3/e. számú Melléklete) Ciklus: Tanár neve: 1. AZ ÓRALÁTOGATÁSOK EREDMÉNYE 15 Teljesítmény: a. KIEMELKEDŐEN JÓ TERÜLETEK:... b. FIGYELMET IGÉNYLŐ TERÜLETEK: 2. EGYÉB TERÜLETEK ÉRTÉKELÉSE a. KIEMELKEDŐEN JÓ TERÜLETEK: b. FIGYELMET IGÉNYLŐ TERÜLETEK: 3. EGYÉNI CÉLOK A KÖVETKEZŐ ÉRTÉKELÉSI CIKLUSRA

16 4. MEGJEGYZÉSEK Kelt: Keszthely, aláírás aláírás... aláírás 16

17 ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉG (IMIP 3/f. számú Melléklete) Tanár: Értékelő: Dátum: Az adminisztratív tevékenység értékelése az alábbi szempontok szerint 0-3-es skálán. /3=Kiemelkedő, 2= Megfelelő, 1=Kevéssé megfelelő, 0=Nem megfelelő/ 1. Az osztálynapló vezetése pontos, naprakész: pont 2. A tájékoztató füzetek kitöltése rendszeres: pont 3. Tanmenetek naprakészsége, külalakja: pont 4. Hiányzások vezetése, igazolása: pont 5. Túlórák naprakész vezetése: pont 6. Helyettesítések naprakész nyilvántartása: pont 7. Felmérések javítása: pont Átlagpontszám: Teljesítmény érték: 17

18 Tanulói kérdőív (IMIP 3/g. számú Melléklete) Pedagógus neve: Osztály/csoport: Dátum: Kérlek, értékeld a tanárod (tanítód) munkáját az alábbiak alapján: /3=Kiemelkedő, 2= Megfelelő, 1=Kevéssé megfelelő, 0=Nem megfelelő/ Ez a tanárom (tanítóm) véleményem szerint 1. Kiválóan tudja a szaktárgyát (jól tud angolul, nagyon ért a matematikához stb. 2. Jól tud fegyelmet tartani Láthatóan élvezettel, lelkesen tanít Meg tudja szerettetni a tanulókkal a tantárgyat Ritkán hiányzik Az órákra pontosan érkezik, és pontosan befejezi azokat Nyilvánvalóan készül az órákra A rendelkezésre álló időt hasznos munkával tölti ki Magas, de teljesíthető követelményeket támaszt a tanulókkal szemben 10. Ideális légkört teremt az órán munkához Érdekes és/vagy nyilvánvalóan hasznos órai feladatokat alkalmaz 12. Ésszerű mennyiségű és jellegű házi feladatot ad A számonkérésben igazságos és kiszámítható A dolgozatokat elfogadható idő alatt kijavíthatja A diákokat partnerként kezeli a munkában; véleményüket kikéri/meghallgatja 16. Egyenlően kezeli a diákokat, nem kivételez A diákokra, mint egyénekre is tud figyelni Kiszámítható, viselkedése nem hangulatától függ Olyan tanár, akinek a tantárgy tanulásával kapcsolatos tanácsában megbízok 20. Olyan tanár, akinek a véleménye nem tanulmányi ügyekben is mérvadó számomra 21. Kiváló tanár, az iskola büszke lehet rá

19 VEZETŐ BEOSZTÁSÚ DOLGOZÓ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAPJA (IMIP 3/h. számú Melléklete) Név:... Munkaviszony kezdete:... A tanévben végzett teljesítményét az alábbiak szerint értékelem: Pedagógiai szakmai tevékenység 1. Az iskolai Pedagógiai Programban és IMIP-ben megfogalmazott értékek iránti elkötelezettsége 2. Magas szintű szaktudással rendelkezik. 3. Folyamatosan, eredményesen képzi magát. 4. Alkotó jellegű tevékenységet végez, sok új javaslata van. 5. Fejlesztő munkát végez, ebben beosztottjai felé kezdeményező 6. Országos vagy megyei szintű szakmai tevékenységet végez. 7. Bemutató foglalkozásokat szervez vagy tart. 8. Vállal a nevelőtestületi közösséget erősítő munkát. 9. Részt vesz az iskolai szolgáltatások biztosításában 10. Időben és érdemben elkészíti, majd teljesíti a tanmeneteket. 11. Versenyfelkészítést vállal. (Eredményei a megjegyzések között.) 12. Hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozik. (Felzárkóztatás, korrepetálás, egyéni foglalkozás, lelki támogatás, stb.) 13. Tanórán kívüli tevékenységet szervez a diákoknak. 14. Iskolán kívüli programokat szervez a diákoknak. (Kirándulás, mozi, színház, múzeum, városnézés, táborok stb.) 15. Pontosan kezdi és fejezi be a tanórákat és foglalkozásokat. 16. Elkötelezett a kompetencia alapú oktatás iránt 17. Sokoldalúan és reálisan értékeli tanítványait 18. Alkalmazza és támogatja tanulásszerezési modellek használatát 19. Módszertani felkészültsége Ellenőrzés 20. Ritkán kell ellenőrizni. 21. Beosztottai munkáját jól szervezi. 22. Beosztottai munkáját folyamatosan, rendszeresen ellenőrzi. Értékelés 23. Beosztottai munkáját folyamatosan, rendszeresen értékeli. Személyisége 24. Pontos, hibátlan munkavégzés 25. Munkafegyelme 26. Munkájának megszervezése, felelősségteljes munkavégzés 27. Önuralommal rendelkezik, megfontolt cselekedeteiben. 28. Személyes vonásai, pályaalkalmassága Kapcsolatai 29. Beosztottaival valókapcsolata 19

20 30. Vezetőivel való kapcsolata 31. Tanulókkal való kapcsolata 32. Szülőkkel való kapcsolata 33. Iskolán kívüli kapcsolatai, az intézmény képviselete Munkakörülmények megteremtése 34. Folyamatosan, időben és megfelelően tájékozódik és tájékoztatja beosztottjait. 35. Rendezett, tiszta környezet megteremtéséért végzett munka 36. Felszerelések beszerzéséért végzett munka Munkafeltételek 37. Végzettsége a beosztásának megfelelő 38. Részt vesz a nevelés-oktatás feltételeinek megteremtésében 39. Részt vesz a nevelőtestület munkájában 40. Részt vesz az iskolai dokumentumok elkészítésében Adminisztráció 41. Adminisztrációs tevékenységét folyamatosan, időben elvégzi. 42. Adminisztrációs tevékenységét pontosan végzi. Összes pontérték Egyéb megjegyzés: Keszthely,. az értékelést végezte 20

21 II. számú melléklet: Minta exel tábla EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP MATEMATIKA INFORMATIKA _ ÉNEK MUNKAKÖZÖSSÉG tanév Tevékenységek Megnevezése Pont Pedagógus 1 Pedagógus 2 Pedagógus 3 Pedagógus 4 Pedagógus 5. Iskolai rendezvények Sportnap Szervező 5 Segítő Alapítványi bál 5 Szervező 3. Segítő Föld Napja Szervező 3 1

22 Iskolai műsorok Gyermeknap Évnyitó Aradi vértanuk Október 23-i műsor Karácsony Március 15-i műsor Évzáró, ballagás Segítő Szervező 5 Segítő Felelős 2 Közreműködő 1 Segítő 1 Felelős 2 Közreműködő 1 Segítő 1 Felelős 5 Közreműködő 1 Segítő 1 Felelős 3 Közreműködő 1 Segítő 1 Felelős 5 Közreműködő 1 Segítő 1 2

23 Versenyek Egyéb műsor(ok) Bátaszéki mat. verseny Newton kupa mat. verseny Varga Tamás mat. verseny Zrínyi mat. verseny Felelős 2 Közreműködő 1 Segítő 1 Felelős 2 Közreműködő 1 Segítő 1 Felkészítő 3 Javító 1 Felkészítő 3 Felkészítő 3 Javító 1 Felkészítő 3 Felügyelő 1 3

24 Kalmár mat. verseny Kenguru mat. verseny Egyéb verseny(ek) Megyei alkalmazói verseny informatika Asbóth informatika verseny informatika Advent fényei ének-zene Országos népdalverseny ének-zene Felkészítő 3 Felkészítő 2 Felkészítő 2 Felkészítő 3 Felkészítő 3 Felkészítő 3 Felkészítő 3 4

25 Apáczai népdalverseny ének-zene Gergely-nap ének-zene Karácsonyi kórushangverseny ének-zene Kórustalálkozó ének-zene Értékteremtő munka Felkészítő 3 Felkészítő 2 Felkészítő 3 Felkészítő 2 Szervező 3 Közreműködő 1 Osztályfőnöki tevékenység Felzárkóztató tevékenység Osztályfőnök 1 Program P*1 Rendszeres 3 5

26 Iskolai kötelezettségvállalás Egyéb kötelezettségvállalás Szakmai továbbképzés Eseti 1 MK. Vezető 1 Dök vezető 3 Érdekképviselet 1 Min. biztosítás 1 Egyéb 1 Rendszeres Pl.balesetvédelem R*2 Eseti Zsűrizés E*1 Mentorálás 2 30 órás 1 60 órás 2 szak-szakvizsga 3 bemutató óra 2 nyílt-nap 1 Erdei iskola szervezés 3 kisérés 2 Iskolai szintű kirándulás Sítábor szervezés 3 kisérés 2 szervezés 3 6

27 Túrák esetszámszor véve kisérés 2 szervezés 2 Bővíthető 7

JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN

JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN Tartalomjegyzék A teljesítmény-értékelés tárgya 3. Törvényi meghatározás

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

II. A pedagógiai szakmai tevékenységhez kapcsolódó követelmények és a beszámoltatás rendje

II. A pedagógiai szakmai tevékenységhez kapcsolódó követelmények és a beszámoltatás rendje Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak_gimnazium@mailbox.hu honlap: www.deakf-szeged.sulinet.hu G

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

Intézményi önértékelés

Intézményi önértékelés Intézményi önértékelés Deák Varga Kinga pedagógiai szakértő, szaktanácsadó kinga.deakvarga@lutheran.hu 2015.08.31. Forrás: petroczigabor.hu Tantestület a pedagógusok 50 %-ának önértékelésére kerül sor

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM OM: 035280 NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Minőségirányítási vezető Hatályba

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Gyakornoki Szabályzata 2008 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...3 3. A szabályzat

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12.

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések...3 2. Az

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY. Hatályos: 2011. február 2-tól

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY. Hatályos: 2011. február 2-tól SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM MEZŐBERÉNY Hatályos: 2011. február 2-tól 1 1. A szervezeti és működési szabályzat módosításának általános rendelkezései és hatálya 2. SZMSZ célja,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Belső ellenőrzési terv iskolánkban. 1. Belső ellenőrzési célok és típusok

Belső ellenőrzési terv iskolánkban. 1. Belső ellenőrzési célok és típusok Belső ellenőrzési terv iskolánkban 1. Belső ellenőrzési célok és típusok Ellenőrzési célok, területek, értékelés a munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának célja, hogy

Részletesebben

KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KISKŐRÖS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MELLÉKLETEK 2010.

KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KISKŐRÖS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MELLÉKLETEK 2010. KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA KISKŐRÖS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MELLÉKLETEK 2010. Tartalom KTKT EGYSÉGES ISKOLA ÉS SZAKISKOLA IMIP MELLÉKLETEK... 4 1. számú melléklet... 4 TELJES KÖRŰ INTÉZMÉNYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4.

I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 1 I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M T I S Z A L Ö K 2 0 0 4. 2 Osztani magad hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023 FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. Szervezeti egységkód: 023 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 Az SZMSZ célja, feladata...

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 AZ ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2040 Budaörs, Szabadság út 162. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 2 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BATTONYA 2014. szeptember 1-jétől Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I..1.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓISKOLÁJÁNAK

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Készítette: Fábián Bertalan intézményvezető Gödöllő, 2013. március 25. I. Bevezetés 1. Az intézmény általános jellemzői: A Szervezeti

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat melléklet Adatkezelési szabályzat 1. Az adatkezelési szabályzat célja A alkalmazottak valamint a gyerekek adatainak nyílvántartása kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala intézményi rendjének megállapítása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. RÉSZ AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELA- DATMEGOSZTÁS,

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben