Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007.

2 Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézmény adatai 2.2. Az intézmény megalakulása 2.3. Az intézmény neelési-oktatási irányai 2.4. Az intézmény jellemző neelési-oktatási módszerei 3. Minőségügyi előzmények 4. Az ÖMIP intézményre onatkozó elemei II. Minőségpolitika 1. Küldetésnyilatkozat 2. Minőségpolitikai nyilatkozat 3. Minőségpolitikai célok III. Az intézményi minőségirányítási rendszer 1. A ezetés szerepe, felelőssége, elkötelezettsége a minőségfejlesztési rendszerben 1.1. Jogi szabályozás Számítógépen történő tárolás Dokumentumok kezelése 1.2. Terezés Stratégiai terezés Ées terezés 1.3. A ezetői ellenőrzés, mérés, értékelés Indikátorrendszer Az iskola ellenőrzési értékelési rendjének céljai Az intézmény ellenőrzési, értékelési rendszere Vezetői értékelés szempontjai 1.4. A minőségirányítási rendszer működtetése az intézményben A ezetés szerepe, felelőssége a minőségfejlesztési rendszer működtetésében A támogató szerezet szerepe, felelőssége A partneri igény, elégedettség és elégedetlenség mérésének rendje Az önértékelés rendje Ées beiskolázási ter elkészítésének rendje Az iskolai intézményi működés jaítása, fejlesztése 1.5. Partnerkapcsolatok irányítása Kommunikáció a partnerekkel Panaszkezelés lépcsőfokai PR teékenység Nyomon köetés, beálás izsgálat 1.6. Belső minőségirányítási audit 2. Neelési-oktatási teékenységek értékelése 2.1. A neelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszere 2.2. Ellenőrzés, mérés feladatai 2.3. Az ellenőrzés, mérés módszerei 2.4. Értékelés Az értékelés rendszere Az értékelés céljai Az értékelés szempontjai A pedagógus munkakörben dolgozók teljesítményértékelése OKÉV kompetencia mérés IV. Megléő szabályzatok listája 2

3 I. Beezetés 1. Törényi háttér A közoktatási intézmények számára alapető módon a Kt.40. (10),(11),(12) szabályozza a MIP megalkotását, de a fenti programokon kíül a Kt. 54. (1), a 102. (2)f,(11)e, a 103. (1),(4),(5), a 129. (4),(6), is a MIP tartalmi elemeit határozzák meg. Kt. 40 (10),(11): (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony törényes és szakszerű égrehajtásának folyamatos jaítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika égrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és a minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a toábbiakban: intézményi minőségirányítási program.) Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény ezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) éleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóáhagyásáal álik érényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú tára szóló eleit és a megalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretében a ezetési, terezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok égrehajtását Az intézményi hatályos minőségirányítási program kiegészítését az 1993.éi LXXIX. törény módosításáról szóló, éi LXI. törény bekezdései, alamint a 2006.éi LXXI. törény hatályba lépése tette szükségessé. A jogszabályi áltozások alapján: Az IMIP-nek tartalmaznia kell az intézményben ezetői feladatokat ellátó, toábbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljes teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. Rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartó minőségirányítási rendszerrel aló kapcsolatát. Az IMIP égrehajtását az országos mérés, értékelés eredményeiel együtt éente értékeli a neelőtestület és a szülői szerezet (közösség) oly módon, hogy kifejezze az egyes osztályok/csoportok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései, és az intézmény működése folyamatosan közeledjen egymáshoz. A neelőtestület és a szülői szerezet (közösség) értékelését és a jaasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A fenntartónak az értékelést és a jaasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilánosságra kell hoznia. Az átmeneti rendelkezések alapján első ízben a 2008/2009-es neelési éet kell értékelni a közoktatási intézményeknek. INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS ÚJ ÖSSZETEVŐI Pedagógus teljesítményértékelés Csoport, osztály, közösségértékelés Vezetői teljesítményértékelés 3 OKÉV kompetenciamérés

4 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézmény adatai Intézmény nee: Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda Székhelye: 5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19. Telephelyei: Általános iskola: 5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19. Kollégium: 5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19. Óoda A épület: 5561 Békésszentandrás, Szt. László u. 54. Óoda B épület: 5561 Békésszentandrás, Szt. Erzsébet u. 36. Jogállása: Önálló jogi személy. Gazdálkodása: Önálló bérgazdálkodó, egyéb gazdasági teékenységekben az önkormányzat gazdasági szerezetéhez kapcsolt. Alapteékenységei: Óodai neelés; sajátos neelési igényű gyermekek integrált neelése. Általános iskolai neelés-oktatás; hallás-, mozgás- és egyéb érzékszeri sérüléssel élő sajátos neelési igényű tanulók integrált neelése. Diákotthoni ellátás; sajátos neelési igényű, hallás-, mozgás- és egyéb érzékszeri sérüléssel élő sajátos neelési igényű tanulók integrált diákotthoni ellátása; enyhén, középsúlyosan értelmi fogyatékos sajátos neelési igényű tanulók diákotthoni ellátása. Napközis neelés; sajátos neelési igényű tanulók napközis neelése. Enyhén, középsúlyosan értelmi fogyatékos sajátos neelési igényű tanulók általános iskolai neelése-oktatása Éfolyamok száma: 8 (nyolc osztályos általános iskola) 2.2. Az intézmény megalakulása Intézményünk jogelődei a községben a népoktatás kezdetei óta működő felekezeti és községi iskolák, alamint óodák. Ezek a tanyasi és községen belüli intézmények 1948-ig nagyrészt a református és katolikus egyház fenntartásában oltak. A II. ilágháború után az államosításkor szereződött nyolc osztályos általános iskoláá, a jórészt a község területén szétszórt olt egyházi tulajdonú ingatlanokban toább működe. A koncentráció az 50-es éekben kezdődött meg, a periférikusan elhelyezkedő épületekben folyamatosan szüntették meg az oktatást. Központi szerepet kapott ebben a mai iskola régi épületszárnya és a mai kollégium épülete. A teljes koncentráció 1992-re alakult ki. Azóta a község minden tanulója a Bethlen G. u. 19. sz. alatt léő központi épületbe jár ben alakult meg a akkor még csak tanyai körzeti feladatokat ellátó önálló diákotthon, amely 1991-ben már az iskola részeként nyerte el a kollégium címet. A megalakulástól kezde az intézményhez tartoztak az óodák, a napközi. Az intézmény égleges, mai formája 1978-ban alakult ki, amikor kapcsolódott hozzá az addig önállóan működő kollégium. A Hunyadi János neet 1990-ben ettük fel. Az alapító okirat szerinti 4

5 hiatalos megalakulás II. 23-án köetkezett be Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képiselő-testületének 10/1994. (II. 23.) számú határozatáal Az intézmény neelési-oktatási irányai Az óodai neelés az országos Óodai Neelési Program alapján, az óoda két épületében külön-külön kidolgozott óodai neelési program szerint folyik. Az általános iskolai neelés-oktatás, alamint a napközis neelés a NAT alapján készült Pedagógiai Program és Helyi Tanter, illete a Kerettanter szerinti átdolgozás alapján folyik. Az elkészült sajátos neelési igényű tanulók integrációját elősegítő program alapján hallás-, mozgás-, és egyéb érzékszeri sérüléssel élő sajátos neelési igényű tanulók együttneelése is folyik. Intézményünkben működik a sajátos neelési igényű enyhe és középsúlyos fokban értelmi fogyatékos tanulók neelése-oktatása, a számukra kidolgozott neelési program szerint tagozatként. Az intézmény részeként működő diákotthonban a tanulók ellátása az Országos Kollégiumi Neelési Program alapján kidolgozott helyi kollégiumi neelési program szerint folyik Az intézmény jellemző neelési-oktatási módszerei Neelő-oktató munkánkat a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át. Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra. Olyan iskolai légkört igyekszünk teremteni, amelyben a tanulók otthon érezhetik magukat. Szeretetteljes kapcsolatra törekszünk a tanuló-tanuló, tanuló-neelő, szülő-neelő, neelőneelő között. Személyiség fejlesztéssel egyidejűleg korszerű ismereteket, megfelelő jártasságokat és készségeket igyekszünk kialakítani a tanulókban. Folyamatosan bekapcsolódunk a lakóhely életébe, kapcsolatokat ápolunk a szülőkkel, családokkal, közműelődési intézményekkel, egyházakkal. Ezen feladatok megalósítása érdekében neelési-oktatási módszereinket mindig az adott tanulói, szülői és neelői közösség elárásaihoz igazítjuk. A dolgozók égzettsége munkaköri feladataik ellátásához 98 %-os arányban felel meg a jogszabályi előírásoknak. A naprakész ismeretek igénye, a áltozó elárásokhoz aló alkalmazkodás érdekében munkatársaink a folyamatos önképzés mellett a Toábbképzési programban lefektetett elek szerint esznek részt szerezett toábbképzéseken, konferenciákon. 3. Minőségügyi előzmények A Békés megyei Közoktatási Közalapítány pályázatán 2002-ben elnyertük a COMENIUS I. minőségfejlesztési modell kiépítésének támogatását szeptemberében kezdtük meg a modell leírás alapján a partnerközpontú működés kiépítését. Előzőleg az igazgató által felkért 3 kolléga részt ett egy 30 órás minőségfejlesztési ismereteket nyújtó toábbképzésen, akik a későbbiekben a Támogató Csoportot alkották. A modell kiépítése 18 hónapos folyamat olt, melynek során a köetkező szakaszokban jutottunk el a kitűzött célhoz, a partnerközpontú működés megalapozásához: - Helyzetfeltárást égeztünk az intézmény feltételrendszeréről, működési folyamatairól a teljes munkatársi kör beonásáal. - Megfogalmaztuk a éleményünk szerinti erősségeinket, azaz jól működő területeinket és a gyengeségeinket, azaz olyan folyamatokat, állapotokat, ahol áltoztatásra an szükség. 5

6 - Azonosítottuk partnereinket: akik a közetlen és közetett partnerek, akiknek szeretnénk megismerni a éleményét, elárásait. - Partnereink körében széleskörű felmérést égeztünk, amikor interjúk és kérdőíek segítségéel megtudtuk miel elégedettek, miel nem, mik az elárásaik. - Az elégedetlenségekre és elárásokra építe a külső és belső szabályozók figyelembeételéel célokat határoztunk meg, amelyek megalósítására minőségi körök alakultak, melyek tagjai saját területükön a minőségi kör ezetőjének irányításáal hozzákezdtek a fejlesztő munkához. - Az elért eredményeket 2003.őszén trendizsgálattal mértük. Az eredménytelenség, ill. a problémák kiküszöbölésére módosítottuk intézkedési tereinket. - A kiépítési folyamat utolsó szakaszaként irányított önértékelést égeztünk, melynek célja, hogy hosszú táú célokat, feladatokat tűzzön ki az intézmény maga elé, amelyek szükségességét a mérések eredményeinek tényanyagáal tudjuk alátámasztani. - A minőségi körök a munkatársak beonásáal és a Támogató Csoport irányításáal folytatja toább minőségfejlesztő teékenységét az intézmény minőségileg magasabb szintű működésének elérése érdekében. 4. Az ÖMIP intézményre onatkozó elemei Az önkormányzati minőségirányítási program az oktatási rendszer egészére határozza meg az fenntartó elárásait, az egyes intézményeknek az elárásokkal kapcsolatos feladatait, a terezett szakmai, törényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. A fenntartó a meghatározottak szerint működteti minőségfejlesztési rendszerért, rendszeresen ellenőrzi az intézmény hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermek- és ifjúságédelemmel kapcsolatos intézkedéséket, alamint a tanuló-balesetek megelőzése érdekében égzett munkát. A fenntartó az ÖMIP-ben a köetkező feladatokat határozta meg elárásként az egész intézményre onatkozóan: Fenntartó Gazdálkodás, tanügy Feltételek Vezetés, menedzselés Humán erőforrás Iskola A csoportok, osztályok számának és létszámának kialakításánál a törényi előírás legyen méradó. Az intézménygazdálkodás megfeleljen a törényi előírásoknak. Vegye figyelembe a demográfiai áltozásokat, a lakókörnyezet tagjainak igényeit. Az iskola tárgyi, technikai feltételei adottak: épületek jaítása eszközjegyzék személyi feltételek, törénynek és gyereklétszámnak megfelelő számú pedagógus úgy, hogy a működés zaartalan legyen. A ezetés feladata az intézmény törényeknek megfelelő működtetése. A ezető gondoskodik a megfelelő intézményi klímáról, a közösségi élet megfelelőségéről. Az iskola hagyományai igazodjanak a községi hagyományokhoz. Folyamatosan keressék és éljenek mindazon pályázati lehetőségekkel, melyekkel erőforrásaikat (humán, gazdasági, tárgyi) fejleszteni tudják. 6

7 Szakmai teékenység Tanulás eredményessége Pedagógiai program teljes izsgálata Társadalmi elismerés, igény, elégedettség. A személyzet együttműködése az iskolai dolgok előrehaladása érdekében. Az iskola szolgáltasson, helyet ada a községi kezdeményezéseknek. Neelés: a pedagógiai munka szerezése, terezése köethető legyen. A szakmai adminisztrációs munka megfeleljen a törényi előírásoknak. A toábbképzéseken és a szakmai munkaközösségekbe delegált pedagógusaikon keresztül alkotó módon építsék be a feltárt és megismert, szakmai megújulást segítő információkat, eljárásokat és módszereket. A nyel közösségalakító és megtartó erejét a nemzetiségi népismeret, kultúra megismeréséel együtt lássa el. A habilitációs, rehabilitációs teékenység segítse a sajátos neelési igényű gyerekek esélyegyenlőségének jaítását, pedagógiai, neelési programjuk felülizsgálatakor az alapító okiratban megjelölt feladat beépítése történjen meg. Az azonosított partnerek igényeit egyék figyelembe a beiskolázási ter megalósításánál. Pályaorientáció fontossága. Minőségirányítási rendszerük kiépítéséel a reális és folyamatos értékelő-elemző munkát szolgálják. A szülőkkel a községben működő szerezetekkel élő, megfelelő kapcsolat alakuljon ki. A partneri elégedettséget izsgáló felmérések tükrözzék a kialakult igényeknek aló megfelelést, az igényekhez aló folyamatos igazodást, alamint az e téren elért haladást. II. Minőségpolitika 1. Küldetésnyilatkozat Intézményünk többcélú intézmény, mely minden területén arra törekszik, hogy gyermekbarát, családias légkör biztosításáal segítsen kibontakoztatni gyermekeink képességeit, készségeit, fejlessze személyiségüket. Biztosítjuk, hogy az iskolánkba járó tanulók fizikai és lelki egyensúlya szolgálja a ersenyképes, folyamatos önfejlesztésre képes majdani felnőtt kialakulását. Vállaljuk, hogy tanulóink képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelően tanulhassanak, korszerű, alkalmazható tudásra tegyenek szert, amiel boldogulni tudnak szűkebb és tágabb környezetükben. Nyitottak agyunk a különböző képességekkel, adottságokkal érkező gyermekek fogadására, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokkal lemaradásuk enyhítésére, a tehetségek kibontakoztatására. A neelő-oktató munkánk színonalát a pedagógusok toábbképzési rendjéel biztosítjuk. 2. Minőségpolitikai nyilatkozat Intézményünk dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt. 7

8 Alapdokumentumainkban megfogalmazott értékeknek, alapeleknek megfelelően működünk. Az intézmény neelési elei: Az emberi együttélés általánosan elfogadott normáinak elfogadtatása Az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, megbecsültetése A Kt-ben meghatározott normák elsajátítása Intézményünk neelő-oktató munkájának elsődleges célja - tanulóink tudásának gyarapítása mellett-, olyan értékek közetítése a gyermekek felé, melyek személyiségük formálását szolgálják, s melyek a gyermekeken keresztül szűkebb és tágabb környezetünkre is pozití hatással annak. Ilyen értékek: Az emberi méltóság, az egyén szabadságának tiszteletben tartása. A kötelezettségeknek összhangban kell lenni a személyiségi, cselekési szabadsággal, a családi élethez aló joggal. Belső szabályzóink biztosítják, hogy tanulóink gyakorolhassák jogaikat (egyeztetési, jaaslattételi, döntési jogaikat), de elárjuk a rend fenntartása érdekében kötelességeik teljesítését. Felelősség önmaga és társai iránt iselkedésben, cselekedetekben egyaránt. Tolerancia azokkal szemben, akik adottságaikban, képességeikben, eltérnek tőlünk, beilleszkedésük segítése. Tanulóközpontúság, amely a társadalmi elárásokat leképeze arra teszi alkalmassá gyermekeinket, hogy kiegyensúlyozott, az önmaga érdekeit érényesíteni tudó fiatalok kerüljenek ki iskolánkból. Tiszteletben tartjuk a szülők gyermekneelési jogait, törekszünk a problémák közös megoldására, a tanár-diák-szülő kapcsolat fejlesztésére. Hazaszeretet, mely értéket életkoruknak megfelelő módon igyekszünk közetíteni gyermekeink felé, koncentrikusan bőíte ismereteiket, ill. alakítani érzelmi kötődésüket. Teljesítmény, melyet a társadalmi elárásnak megfelelően ösztönzünk az egyéni és közösségben égzett munka eredményessége érdekében. Neelőtestületünk tagjai szakmai felkészültségükkel, személyes példamutatással segítik a gyermekek szemléletének formálását a fenti értékek mentén. A tanulók magatartásáról, fejlődéséről, tanulmányi eredményéről a szülőkkel a Kt-ben meghatározottak alapján a belső szabályozók (pl. házirend) szerint folyamatosan tájékoztatja intézményünk. 3. Minőségpolitikai célok Cél: Partnerközpontú működés megalósítása, azaz partnereink igényeinek beépítése a lehetőségek figyelembeételéel az intézmény mindennapi gyakorlatába. Sikerkritériumok: - A partnerek isszajelzési aránya nöekszik - Az igények folyamatos beépítése a munkateren keresztül Indikátorok: - Az elárás megalósítás arányának áltozása - A partnerek éleménynyilánítása kimutathatóan kedezőbb Megalósítási időtartam: folyamatos 8

9 Cél: A szabadon álasztható foglalkozások, az emeltszintű oktatás feleljen meg a partneri igényeknek és a tanulók toábbtanulását szolgálja. Sikerkritériumok: - A piaci igényeknek megfelelő foglalkozások és oktatási módok - Tanulóink több középfokú intézményben tanulhatnak toább Indikátorok: - A toábbtanulási mutató jaulása - Jó isszajelzések a középfokú intézményektől. Megalósulási időtartam: folyamatos Cél: Az intézmény által képiselt értékek beépüljenek a napi gyakorlatba. Sikerkritériumok: - A partneri elégedettség pozití áltozása - A tanulók mérésének eredményei jauló tendenciát mutatnak Indikátorok: - Számszerűsíthető a mérési eredmény áltozása - Jaul a tanulmányi eredmény átlaga Megalósulási időtartam: folyamatos. Cél: A mérési-értékelési rendszer kiterjesztése az intézmény egészére Sikerkritériumok - Jól működő mérési-értékelési rendszer, az eredmények használhatók, és hasznosíthatók. Indikátorok: - Mérési dokumentumok - Elemzés dokumentumai Megalósulási időtartama: 5 é Cél: A szabadidős foglalkozások bírálatának bőülése, hatékonyságának nöelése. Sikerkritériumok: - A tanulók érdeklődésének megfelelő, a toábbtanulást szolgáló szabadidős programok szerezése. - Tanulmányi ersenyek, sportersenyek rendezése. Indikátorok: - A programok számának nöekedése - A partneri elégedettség pozití áltozása - Megalósítási időtartama: 2 é illete folyamatos. III. Az intézményi minőségirányítási rendszer 1. A ezetés szerepe, felelőssége, elkötelezettsége a minőségfejlesztési rendszerben Jogi szabályozás Az intézményezető felelős az intézmény jogszerű működtetéséért. Ennek érdekében fontos szempont a szabályozó dokumentumok hozzáférhetősége mindenki számára, ami megteremti betartásuk elárhatóságát. A hozzáférés módja: - iskolai, könytári hozzáférés - Neelői szobában, ill. gazdasági és igazgatói irodában közzététel Számítógépen történő tárolás A COMENIUS I. minőségfejlesztési modell kiépítésének anyaga számítógépen an tárola, ill. elektronikus adathordozón. Hozzáférési lehetősége az igazgatón kíül a minőségügyi 9

10 ezetőnek és a számítógépet kezelő iskolatitkárnak an. A dokumentumban tartalmi módosításokat az igazgató jóáhagyásáal a minőségügyi ezető tehet Dokumentumok kezelése Az intézménybe érkező hiatalos iratot, alamint az iskolából hiatalosan kezdeményezett ügyiratot, jegyzőkönyet iktatóbélyegzőel kell ellátni Az iktatás iktatókönyben történik, mely folyamat az Iratkezelési szabályzatban an részletesen leíra Az intézménybe érkező hiatalos iratot az igazgató, agy az általa megbízott dolgozó bonthatja fel Közlönyökre és szabályzatokra onatkozó előírások Magyar közlöny felelős: gazdasági ez. Oktatási közlöny felelős: igazgató A közlönyökben megjelenő áltozásokról az adott felelős értesíti az érintetteket agy szóbeli közléssel, agy (ha többeket érint) körözény formájában, agy értekezleten. Az értesítésnek 5 munkanapon belül kell megtörténnie. A közlönyökhöz aló hozzáférést a felelősök biztosítják. Az intézmény működését irányító belső szabályozó dokumentumokat (Pedagógiai program, munkater, SZMSZ, Házirend, Közalkalmazotti Szabályzat) szintén a könytárban lehet megtekinteni, ill. kikölcsönözni max. 3 nap időtartamra. A jogi köetelmények időtartamát az iskola ezetése ellenőrzi Terezés Stratégiai terezés Intézményünk hosszú táú céljaial és a célok megalósítását szolgáló feladatok meghatározásáal kíánja magát megkülönböztetni, s az iskolahasználók számára onzóá tenni. Ezért stratégiai terezésünk dokumentumainak a könnyű érthetőség igénye mellett eleget kell tennie a törényességnek, a fenntartási és a partneri elárásoknak egyaránt Az intézmény kiemelt hosszú táú céljai A minőségpolitikai célokat a partnerek igényeinek megfelelően alósítjuk meg. A tanulóközpontúságot a tanulók érdekeit, készségeit, képességeit szem előtt tartó színonalas és hatékony munkáal biztosítjuk. Neelő-oktató munkánk eredményeként az intézményünkből kikerülő tanulók jól megállják helyüket a középfokú intézményekben. Felkészítjük tanulóinkat a korszerű ismeret elsajátításának lehetőségéel az önálló, polgári életet megélni tudó, egészséges életezetésre. A áltozó elárásoknak aló folyamatos megfelelés érdekében munkatársaink szakmai toábbképzését biztosítjuk. Környezetkímélő magatartás megalósítását alapozzuk meg egyéni és közösségi szinten egyaránt. A minőség folyamatos fejlesztését a köetkezetes, strukturált ellenőrzés, mérés, értékelés alkalmazásáal alósítjuk meg Hosszú táú céljainkból köetkező feladataink Röidtáú feladatok (1 é) 10

11 A tanulók érdeklődésének megfelelő szabadidős programok Az egyéni képességek figyelembeételéel felzárkóztató, képesség kibontakoztató foglalkozások szerezése Egészségneelési, drog-preenciós programok indítása Erdei iskolai program népszerűsítése a szülők körében is Az ügyeleti rendszer erősítése A mindennapos testedzés hatékonyabbá tétele Középtáú feladataink (2-3 é) Pályaorientációs feladatok ellátásának erősítése a 8.éfolyamon Az idegen nyelek és az informatika oktatás színonalának folyamatos fejlesztése a partneri elárásoknak megfelele A pályázati munka fejlesztése érdekében ösztönző rendszer működtetése A minőségbiztosítási rendszer toábbműködtetése a partnerközpontú működés kiépítése érdekében A neelő-oktató munkát segítő eszközrendszer fejlesztése Hosszú táú feladataink (3 éen túli) A partnerközpontú működés feltételeinek és működésének biztosítása a minőségügyi rendszer mérési eredményeinek felhasználásáal Az idegen nyeli és informatikai oktatás a társadalmi elárásoknak megfelelő fejlesztése, hatékony oktatása A környezetkímélő, a tiszta, esztétikus környezetet igénylő magatartás kialakítása köetkezetes neelőmunkáal, személyes példamutatással. Tanulóink fizikai állóképességének jaítása érdekében sportköri, tömegsport foglalkozásainak hatékonyságának folyamatos fejlesztése, a áltozó igényekhez alkalmazkoda A pedagógusok folyamatos toábbképzéséel az oktató-neelő munkánk színonalának szinten tartása, ill. fejlesztése. Feladataink megalósításának színterei: A kötelező és szabadon álasztható tanítási órák, modulok Tanítási órán kíüli foglalkozások: felzárkóztató foglalkozások differenciált képességfejlesztő foglalkozások szabadidős foglalkozások sport foglalkozások osztályfőnöki órák iskolán kíüli foglalkozások erdei iskolai program (az anyagi lehetőségek függényében) tanulmányi kirándulások (az anyagi lehetőség függényében) színház-, múzeum látogatások (az anyagi lehetőség függényében) DÖK programjai DADA programok, témahetek Az intézményben folyó tartalmi munka az alapdokumentumokban megfogalmazottak szerint folyik. Legfőbb dokumentumok a neelő-oktató munka tartalmi, formai szabályozására a Pedagógiai program. Ennek alapelei az intézmény minőségpolitikájáal együtt határozzák meg a minőségcélok megfogalmazásáal pedagógiai munkánk tartalmi elemeit. 11

12 A belső működés rendjének biztosítása Intézményünk működési rendjét az SZMSZ és a Minőségirányítási program határozzák meg. A minőségfejlesztési rendszer intézményünkben az alábbiak szerint működik: - működését a minőségügyi ezető irányítja, akit az igazgató bíz meg - a minőségügyi ezető munkáját munkaköri leírás alapján égzi, a mindenkori megbízott neét az ées munkater melléklete tartalmazza. Az intézmény dokumentációját az intézmény tartalmi működését szabályozó dokumentumok együttesen alkotják, mely dokumentáció az alábbi dokumentumokból áll: Alapító Okirat SZMSZ és függelékei Neelési/Pedagógiai Program Minőségirányítási program és mellékletei Ées terezés A hosszú táú terezést meghatározó stratégiai terezésbe foglaltak lebontása jelenti az ées terezés alapját. Az intézmény ées munkaterében az adott tanítási é céljait, hozzá kapcsolódó feladatait határozzuk meg. Az ées munkater mellett a köetkező dokumentumok segítik a tané rendjének bemutatását. munkaközösségek munkaterei beiskolázási ter tantárgyfelosztás, órarend DÖK munkater partneri igényfelmérés szabályzata igazgatói beszámoló Az egyes szabályozók elkészítése az igazgató által megbízott kolléga feladata, mely szabályzatot a meghatározott időben és formában készíti el, és adja le a ezetésnek A ezetői ellenőrzés, mérés, értékelés Vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének rendje: Vezető: igazgató-helyettes kollégiumezető munkaközösség-ezető minőségügyi csoportezető óodaezető Értékelés rendje: Kit? Ki? Mikor? Módszer Igazgató-helyettes igazgató éente strukturált interjú Kollégiumezető igazgató-helyettes éente strukturált interjú Munkaközösségezető igazgató igazgató-helyettes munkaközösségezető önmaga 12 Éente Éente Éente Féléente Minőségügyi igazgató Éente csop.ez. neelőtestület Éente Óodaezető igazgató Éente Interjú Vezetői értékelés: Igazgatói beszámoló Interjú Értékelőlap Értékelőlap Beszámoló Beszámoló

13 Értékrend kialakítása, ezetők teékenységének értékelése és fejlesztése, ezetői példamutatás. Az intézmény ezetésében személyes részétel, az intézmény belső működési rendjének biztosítása, működtetésben és fejlesztésben aló aktí közreműködés. Az intézményezetés együttműködése az intézmény közetlen és közetett partnereiel. A munkatársak ezető által történő motiálás, ösztönző rendszer működtetése. Cél: Terezhető, kiszámítható mérések, értékelések rendszerének működtetése, annak érdekében, hogy a helyzeten alapuló fejlesztő munka objektí tényekre épüljön, a folyamatos fejlesztés alapja legyen a minőségi munkaégzésben. Feladat: A megléő és működő mérési-értékelési gyakorlat folyamatos fejlesztése A beált lehetőségek alkalmazásáal összehasonlító ek készítése A mérések és ek eredményeinek folyamatos beépítése az iskolai gyakorlatba Az értékelés folyamatosan égezzük a pedagógiai folyamat minden területén. Az egységes eleken alapuló értékelés megalósítása érdekében létrehoztuk indikátorrendszerünket Indikátorrendszer Indikátor Mérési módszer Elfogadható érték 1. éfolyamra jelentkezés Az előkészítőkön részteők, illete a beiratkozók száma Tanulói dicséretek száma Tané égén a naplóba írt dicséretek száma Tanulói figyelmeztetések száma Toábbtanulók száma középfokú iskolában Tanulói éismétlések Iskolai osztályátlag Legjobb ersenyeredmények Versenyeken részteők száma Pedagógusi elégedettség a tartalmi munkáal Pedagógusi elégedettség a ezetéssel Tané égén a naplóba írt figyelmeztetések száma Középfokú intézménybe felett tanulók száma Tanéismétlésre kötelezettek száma a 4-8. Éfolyamon Féléi és é égi osztályátlagok az összes tantárggyal Területi, megyei és országos ersenyek eredményei A tanéégi összesítésben a részt ettek száma Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai 13 Az óodába helyben járók 95%-a 30%/összes tanuló 15%/összes tanuló 90%/összes tanuló Optimális érték Az óodába helyben járók 100%-a 40%/összes tanuló 5%/összes tanuló 100%/összes tanuló 5 fő 0 fő 3,5 4,0 Megyei 1-3. helyezés 30%/összes tanuló 85%/összes pedagógus 80%/összes pedagógus Országos döntőbe jutás, illete helyezés 50%/összes tanuló 100%/összes pedagógus 95%/összes pedagógus

14 Pedagógusi elégedettség a munkaeszközökkel Nem pedagógus dolgozók elégedettsége a tartalmi munkáal Nem pedagógus dolgozók elégedettsége a ezetéssel Nem pedagógus dolgozók elégedettsége a környezettel Nem pedagógus dolgozók elégedettsége a munkaeszközökkel Szülői elégedettség a ezetéssel Szülői elégedettség a tartalmi munkáal Szülői elégedettség a környezettel Tanulói elégedettség a tanár-diák kapcsolattal Tanulói elégedettség a tartalmi munkáal Tanulói elégedettség a környezettel Tanulói elégedettség a felszereltséggel Jogszabályban előírt égzettség teljesítése Szakizsgáal rendelkező pedagógusok aránya DÖK munkájáal kapcsolatos tanulói elégedettség Minőségirányítási rendszer ismertsége Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Partneri elégedettségmérésekből kapott eredmények százalékos arányai Hány fő rendelkezik a munkaköréhez szükséges égzettséggel Tané égén mére, teljes pedagógus létszámhoz iszonyíta Partneri elégedettség mérés Dolgozói elégedettséget izsgáló kérdőí alapján 80%/összes pedagógus 80%/összes dolgozó 80%/összes dolgozó 80%/összes dolgozó 80%/összes dolgozó 80%/összes szülő 80%/összes szülő 80%/összes szülő 80%/összes tanuló 80%/összes tanuló 80%/összes tanuló 80%/összes tanuló 100%/összes pedagógus 100%/összes dolgozó 95%/összes dolgozó 100%/összes dolgozó 100%/összes dolgozó 90%/összes szülő 95%/összes szülő 95%/összes szülő 90%/összes tanuló 90%/összes tanuló 95%/összes tanuló 95%/összes tanuló 98% 100% 10% 30% 80%/összes tanuló 90%/összes dolgozó 95%/összes tanuló 100%/összes dolgozó 14

15 Minőségirányítási rendszer elfogadottsága Dolgozói elégedettséget izsgáló kérdőí alapján 80%/összes dolgozó 90%/összes dolgozó Az iskola ellenőrzési értékelési rendjének céljai: Röidtáú célok A partneri mérések eredményeit figyelembe ée a fejlesztendő területek hiányosságainak kiküszöbölése, erősségeink munkatartása, ill. toábbi erősítése. A differenciált neelés-oktatás kiterjesztése Hosszú táú céljaink Az ellenőrzési értékelési rendszerünk teljes kiépítése az alapdokumentumokban megfogalmazott célok elérése érdekében, annak objektí adatokkal aló alátámasztására Az erőforrások (emberi, anyagi) minél jobb kihasználása a dolgozók érdekeinek szem előtt tartása Az ellenőrzés, értékelés a minőségi munka fejlesztéséhez járul Általános céljaink A mérés, ellenőrzés, értékelés objektiitása az elárások egyértelműbb megfogalmazását teszik lehetőé A felelősség és hatáskörök pontos meghatározásáal a hatékony működés feltétele Segíti az összhang megteremtését a stratégiai célok és az egyéni érdekek között Az intézmény ellenőrzési, értékelési rendszere T A N U L Ó K dokumentáció ellenőrző, napló, bizonyítán y ELLENŐRZÉS Terület mérési pont Módszer gyakoriság Dokumentá ció Tanulmányi belső ell. Dokumentu haonta napló, szerint m- ellenőrző munka esetenként Verseny - eredmények tanéégi értékelés Vizsgák éége Magatar -tás osztályfőnök Szorgalom osztályfőnök Fegyelmi ügyek folyamatos osztályozó értekezlet folyamatos osztályozó értekezlet esetenként Óralátogatá s, megbeszélé s óralátogatás, megbeszélé s dokumentu m-, megbeszélé s folyamatos féléente folyamatos féléente Jegyzőköny Feljegyzés Feljegyzés esetenként Jegyzőköny felelős ofi, ig. helyettes, igazgató igazgató, ig.h., mk. igazgató, ig.h. igazgató, ig.h. igazgató, ig.h. ig.h. mérési pont folyamatos tanmenet szerinti félé, éége ersenyek izsga félé, éége félé, éége félé, éége eseti tanmenet szerinti féléente éente éente ÉRTÉKELÉS módszer gyakoriság szóbeli, írásbeli jegyzőköny jegyzőköny féléente napló féléente napló féléente jegyzőköny felelős szaktanár Elemzés éente Összesítése k, jegyzőkönyek szaktanár izsgáztató írásbeli, szóbeli, gyakorlat i írásbeli, szóbeli, gyakorlat i önértékelés, megbeszélés önértékelés, megbeszélés megbeszélés igazgató 15

16 P E D A G Ó G U S I S K O L A Belső mérések Külső mérések Tanmenet, program Tanköny, taneszköz Ofi, mk-i teékenység beszámoló Pedagógusok munkája Munkak özösségi szakmai munka Háziren d Ügyeleti rendszer SZMSZ, Pedagógiai Program égrehaj -tása 2 éente Feljegyzés igazgató 2 éente beszámoló Comenius 2000 I. modell munkater szerinti tanmenet szerinti 10. é égén óralátogatás dokumentu m dokumentu m- rendszeres Feljegyzés, napló folyamatos éente napló, jegyzőköny esetenként írásbeli esetenként Jegyzőköny IX. 10. dokumentu m- IX. 15., II. 15. munkater szerinti munkater szerinti munkater szerinti dokumentu m-, megbeszélé s óralátogatás, dok.-, megbeszélés óralátogatás, dok.- óralátogatás, iskolai, beszélgetés ig. utasítás szerint folyamatszabályozás szerint irányított önértékelés igazgató, ig.h., mk. ig.h. félé, éége tanmenet szerinti 10. é égén éente Tanmenet ig.h. félé, éége féléente munkater szerint munkater szerint munkater szerint Rendelések, leltári jegyzőköny Feljegyzés Feljegyzés, napló Feljegyzés, napló folyamatos Feljegyzés folyamatos Feljegyzés írásbeli, szóbeli féléente jegyzőköny rendszere s éente napló, jegyzőköny ig.h. esetenként írásbeli eseti jegyzőköny beszámoló féléente jegyzőköny ig.h. igazgató, ig.h. igazgató, ig.h., mk. igazgató, ig.h. igazgató, ig.h. igazgató, ig.h. félé, éége félé, éége félé, éége beszámoló beszélget és, dok.- tané ége önértékelés éente éente folyamatos iskolabejárá s, óralátogatás, dok.- folyamatos dok.-, beszámolta- beszámoló tás jogszabály és dokumentu m beszámoló igazgatói ciklus 4 ée Jegyzőköny minőségü gyi ezető folyamatszabályozás szerint EFQM féléente jegyzőköny féléente jegyzőköny féléente feljegyzése k éente éente éente jegyzőköny jegyzőköny jegyzőköny 2 éente jegyzőköny igazgatói ciklus 4 ée jegyzőköny igazgató, ig.h. Jutalmazások (motiáció) önértékelés, dokumen -tum szaktanár, mk. ig.h. igazgató igazgató igazgató igazgató igazgató, ig.h. igazgató igazgató igazgató minőség -ügyi ezető Az intézmény értékelése Az intézmény értékelés területei: Az iskola neelő-oktató munkájának átfogó értékelése Dokumentum : belső szabályzók megléte, törényessége, korszerűsége Formái: beszámoló (Ki? Melyik közösség előtt?) Igazgató (Tanézáró értekezlet, SZM álasztmány előtt) elégedettség mérés (Kinek az elégedettségét mérjük? Milyen módszerrel?) Belső és külső partnerek (kérdőí, az igazgatói ciklus 3. és 5. Tanében) egyéb statisztikák, mérési eredmények e izsgálati jegyzőköny 16

17 Iskolaezetés munkája Ig. (tanézáró értekezlet) Ig.h. (féléi értekezlet) Tantestület, klímamérés fenntartói izsgálatok jegyzőkönyei Munkaközösségek munkája Írásbeli beszámoló féléenként a munkaközösségi munkater tartalmának és teljesítettségének e Gazdálkodás, ügyitel, konyhai dolgozók, technikai dolgozók munkája Alkalmazotti értekezlet Klíma izsgálat Közösség fejlesztés, a DÖK munkája DÖK tanár elnök, osztályfőnöki mk. ezetője (neelőtestületi értekezlet) Tanulók, kérdőí rendezények sikerességének izsgálata Beilleszkedési és magatartás zaar kezelése Munkaközösség ezetők, fejlesztő pedagógus szakélemény Tehetség gondozás, képesség fejlesztés erseny eredmények Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés fejlesztő hatás izsgálata, az érintett tanulók írásbeli munkái Gyermek és ifjúságédelmi munka Szociális hátrányok enyhítése Együttműködés a szülőkkel Ifjúságédelmi felelős Családsegítő szolgálat statisztikák Igazgató, SZM elnöke, Iskolaszék elnöke (szülői fórumok) szülők pályázati források felhasználása összeont szülői értekezlet Felételi eredmények Pályaálasztási felelős középiskolák toábbtanulási statisztikák e, középiskolák isszajelzései Kapcsolattartás külső partnerek (önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, óodák stb.) Oktató-neelő munka körülményei: biztonság, mentálhigiéné, eszközök Igazgató, balesetédelmi felelős, egészségneelő tanár (tanézáró értekezlet) Tanulók, pedagógusok eszközjegyzék áttekintése, baleseti jegyzőkönyek Épület rendje, tisztasága Gondnok (alkalmazotti értekezlet) alkalmazottak Vezetői értékelés, értékelési területek, szempontok: Pedagógiai munka: elköteleződés az értékek, a folyamatos fejlesztés mellett Ellenőrzés, értékelés, ösztönzés: rendszeresség, erőfeszítés és teljesítmény ismerete, ösztönző rendszerek stb. Feltételek megteremtése: személyi (pl. kiálasztás, betanítás), anyagi (beételek, pályázatok) Partnerkapcsolatok irányítása: azonosítás, elégedettség mérése, a kapcsolatok hatékonysága, stb. 17

18 Munkatársakkal aló kapcsolat: informálás, támogatás, konfliktuskezelés, beonás a döntésekbe Társadalmi hatás: külső teékenység, elismertség, publikációk, előadások Tanügyigazgatási feladatok ellátása Gazdálkodási teékenység irányítása Humánerőforrás fejlesztése Neelési-oktatási folyamatok irányítása intézményi eredményesség Szerezetfejlesztés Kapcsolattartás, információs és kommunikációs Vezetői példamutatás, személyes részétel az intézmény belső működési rendjének kialakításában, működtetésében és fejlesztésében A ezető együttműködése az intézmény közetlen és közetett partnereiel A munkatársak motiálása (ösztönző rendszer működtetése) 1.4. A minőségirányítási rendszer működtetése az intézményben A ezetés szerepe, felelőssége a minőségfejlesztési rendszer működtetésében Az intézmény ezetője elkészíti a minőségfejlesztési teret a minőségügyi ezető beonásáal A minőségügyi rendszer működési feltételeit (személyi, technikai, anyagi) biztosítja A minőségügyi szerezet munkáját figyelemmel kíséri, rendszeresen felülizsgálja annak dokumentumait Személyesen is segíti a partnerekkel aló együttműködést, részt esz a koordinálásban, lehetőé teszi a partnereknek jogaik gyakorlását. Az intézményen kíüli kapcsolatukkal menedzseli az intézményt A támogató szerezet szerepe, felelőssége A minőségügyi munka folyamatos működéséért a minőségügyi ezető a felelős Az igazgató jóáhagyásáal a minőségügyi ezető készíti el a támogató csoport ées munkaterét, melyet egyeztet a támogató csoport tagjaial. A támogató csoport égzi a minőségügyi ezető irányításáal a partneri igényfelmérést az igényfelmérési szabályzat alapján A partneri igényfelmérés eredménye alapján intézkedési tereket dolgoznak ki a megállapított fejlesztendő területek fejlesztésére A támogató csoport az intézkedési terek égrehajtását a munkatársak beonásáal égzi, szükség esetén korrekciót hajt égre. A minőségügyi ezető és a támogató csoport az irányított önértékelés eljárásrendjének megfelelően 4 éenként elégzi az irányított önértékelést, majd az eredmények kiértékelését köetően intézkedési teret dolgoz ki, s gondoskodik azok égrehajtásáról. Az intézkedési tereket a tantestület hagyja jóá A minőségügyi ezető féléenként ill. az aktuális mérési eredményeiről beszámol a tantestületnek A partneri igény, elégedettség és elégedetlenség mérésének rendje. Az igényfelmérés szabályzata alapján a közetlen partnerek igényfelmérését éente égezzük, a minőségügyi ezető irányításáal. Az igényfelmérés rendje: Partnerazonosítás 18

19 A csoport szeptember 30-ig átnézi a partnerlistát, ha szükséges, elégzi a áltoztatásokat. Felmérés terezése A csoport ellenőrzi az előző tanéről áthúzódó intézkedési tereket, gondoskodik azok folytatásáról Határidő: szeptember 15. Az igazgató a minőségügyi ezető jaaslatára beépíti az ées munkaterbe az áthúzódó intézkedéseket Határidő: szeptember 30. A csoportelkészíti a Partneri elégedettségizsgálat terét Határidő: október 15. A partneri igényfelmérés terét a tantestület hagyja jóá, tantestületi értekezlet keretében Határidő: október 30. A csoport a jóáhagyás után felülizsgálja az előző éi mérés tapasztalatait, átizsgálja a mérőeszközöket, és elégzi a szükséges áltozásokat, amelyek azonban nem sérthetik a trendizsgálat lehetőségét. A mérőeszközök sokszorosítása, szétosztása, a mérés megneezése, a minőségügyi ezető feladata. A mérés-kiértékelés felelőse minőségügyi ezető: Határidő: február 20. Az eljárás célja minden tanében felmérni a partnerek igényeit, elégedettségét és elégedetlenségét, alamint a mérési eredmények alapján elégezni a szükséges beaatkozásokat. Az eljárás magában foglalja a partnerazonosítás frissítését a felmérés lebonyolítását intézkedési ter készítését a beaatkozás ellenőrzését A mérés rendje Minden tanékezdéskor az igazgató a minőségügyi ezető közreműködéséel megszerezi a minőségügyi eljárás lebonyolításáért felelős csoportot. Határidő: szeptember 15. A csoport megbízása 1 tanére szól, munkáját a minőségügyi megbízott irányítja. Partnerazonosítás A csoport szeptember 30-ig átnézi az Iskola partnerei táblázatot és elégzi a szükséges áltozásokat és frissítéseket. Amennyiben a táblázatban lényegi áltozás történt: - partner törlése - új partner felétele - a felmérés gyakoriságának - a minta nagyságának megáltoztatása a áltozás tantestületi jóáhagyást igényel. A felmérés terezése A csoport áttekinti az előző ében készült Intézkedési teret és ellenőrzi, hogy az ées munkater tartalmazza-e az áthúzódó intézkedéseket. Az eredményét rögzíti Jelentés az intézkedésekről címmel. Határidő: szeptember 30. A csoport az Iskola partnerei táblázat és a Jelentés az intézkedésekről alapján ütemezi az adott ére onatkozó felméréseket, és október 15-ig elkészíti a Partneri elégedettségizsgálat terét. A felmérések időpontját noember - január időszakra kell terezni. A ter tartalmazza a 19

20 konkrét időpontokat, egyes felméréseket felelős team tag megneezését, a isszajelentés módját, időpontját. Jelentés az intézkedésekről ill. a Partneri elégedettségizsgálat terét a tantestület hagyja jóá. A szükséges tantestületi értekezlet megszerezéséért az igazgató a felelős, a téma előterjesztése a minőségügyi ezető feladata. A tantestületi jóáhagyás után a csoport az Iskola partnerei táblázat alapján figyelembe ée az előző éi felmérés tapasztalatait átizsgálja szükséges mérőeszközöket kérdőíek, interjúkérdések és elégzi a szükséges áltozásokat. A áltozás mértéke csak akkora lehet, ami nem gátolja a trendizsgálat lehetőségét. A églegesített mérőeszközök sokszorosítása a minőségügyi megbízott feladata Teljeskörű intézményi önértékelés Az önértékelés gyakorlattá álása azt jelenti, hogy az intézmények definiált szempontok mentén, bizonyos időközönként rendszeresen égeznek ilyen teékenységet annak érdekében, hogy az önmagukról aló tudásuk több és pontosabb legyen. Az eljárás célja az intézmény adottságainak, eredményeinek felmérése, azok értékelése, a szükséges beaatkozások elégzése. Elemei: Vezetés Stratégiai Dolgozók irányítása Erőforrások Folyamatok Vezetői elégedettség Dolgozói elégedettség Társadalmi kihatás Intézményi eredmények Iskolánk az EFQM modellt adaptálta az önértékeléshez, a modellt az alábbi táblázat mutatja: Vezetés 10% (100 pont) Dolgozók irányítása 9% (90 pont) Iskolapolitik a és stratégia 8% (80 pont) Folyamatok 14% (140 pont) Dolgozói elégedettség 9% (90 pont) Partneri elégedettség 20% (200 pont) Oktatási, neelési eredmények 15% (150 pont) Erőforrások 9% (90 pont) Társadalmi kihatás 6% (60 pont) 20

21 Adottságok 50% (500 pont) Eredmények 50% (500 pont) Az önértékelés lebonyolítása Az irányított önértékelés éében az igazgató a minőségügyi ezető egyetértéséel SZEPTEMBER 15-ig megbízza az önértékelést lebonyolító team tagjait. A team ezetője a minőségügyi ezető. A csoport OKTÓBER 15-ig áttekinti az önértékelés eszközeit (kérdőíek, pontszámítási módszerek) előkészíti a szükséges módosításokat és jóáhagyás égett a tantestület elő terjeszti. A mérőeszközöknek ki kell elégíteni az eljárás céljában meghatározott köetelményeket. A tantestületi értekezlet megszerezése és lebonyolítása a minőségügyi ezető feladata. Az egyes területek értékeléséhez szükséges mérések elégzése, adatgyűjtések és a pontok kiszámítása a csoport feladata. Ezt a munkát a minőségügyi ezető koordinálja, határidő JANUÁR 15. Az egyes területek pontértékének meghatározása után a csoport egy összegző jelentést készít Összefoglaló jelentés az irányított önértékelésről címmel. Ebben minden területen ki kell térni az intézmény erősségeire, illete fejlesztendő területeire. Az összefoglaló jelentést a minőségügyi ezető a FÉLÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLETEN terjeszti a tantestület elé. Elemzés, fejlesztési jaaslat, nyilánosságra hozatal A tantestület által megitatott és jóáhagyott összefoglaló jelentés a Pedagógiai Program összehasonlító e a team feladata. Az összehasonlító eredményeképpen a team fogalmazza meg és rangsorolja az intézmény előtt álló legfontosabb fejlesztendő területeket, illete jaaslatot tesz a szükséges intézkedésekre a fejlesztendő területek szükséges intézkedések című feljegyzésben. A csoport által elkészített feljegyzést TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEN itatja meg és hagyja jóá a tantestület. A hatékony tantestületi értekezlet előkészítése és a megszerezése a minőségügyi ezető feladata. A tantestület által megitatott és églegesített fejlesztendő területek szükséges intézkedések alapján a minőségügyi ezető a helyesbítő, megelőző, fejlesztő teékenységek eljárásrendje szerint intézkedik. Az Összefoglaló jelentés az irányított önértékelésről és a fejlesztendő területek, szükséges intézkedések nyilánosságra hozataláról a minőségügyi ezető gondoskodik. Az irányított önértékelés éében a TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLETEN a minőségi ezető beszámol az irányított önértékelés köetkezményeként elindított fejlesztésekről, intézkedésekről. Teljes körű intézményi önértékelés lebonyolítása Feladat Felelős Határidő Eredmény 21

22 Önértékelő Igazgató Szeptember 15. Csoport csop.létrehozása Részteő Igazgató Folyamatos Kiálasztás munkatársak kiálasztása Csoportezető Területek, módszerek Csoportezető Folyamatos Adott módszerek meghatározása Csoport Lebonyolítás Csoportezető Október 15. Nyers anyag megterezése Igazgató Segédanyagok elkészítése Csoport Csoportezető Folyamatos Elkészült mérőanyagok Igazgató Kérdőíek kitöltése Csoport Január 15. Adatgyűjtés Elemzés Csoport Folyamatos Elemzés Szöeges értékelés Csoport Féléi értekezlet Értékelés készítése Értékelés ellenőrzése Igazgató Folyamatos Ellenőrzés Csoportezető Önértékelés Igazgató Tantestületi Elfogadás elfogadtatása az alkalmazotti körrel Csoportezető értekezlet Az eljárásrend esetleges módosítása a tapasztalatok Csoportezető Folyamatos Módosítás alapján A fejlesztés elindítása Igazgató Tanézáró értekezlet Az új folyamat működése Ées beiskolázási ter elkészítésének rendje A pedagógusok toábbképzési lehetőségeiről információk gyűjtése felelős: igazgató-helyettes A felhasználható keretösszeg megállapítása a normatía alapján Felelős: gazdasági ezető Írásban (formanyomtatányon) leadják igényüket a toábbképzésre a pedagógusok határidő: március l. az összegyűjtött igényeket jaaslattal látja el felelős: igazgató-helyettes A jaaslatokat az iskolaezetés megitatja felelős: igazgató A beiskolázási ter elkészítése, közzététele határidő: március 10. A neelőtestület dönt a beiskolázási ter elfogadásáról határidő: március 14. A beiskolázási ter finanszírozási alprogramjának és helyettesítési alprogramjának elkészítése felelős: igazgató-helyettes A beiskolázási ter ées munkaterhez illesztése határidő: augusztus ége felelős: igazgató Az éközben felmerülő igényekről- a tartalékalap terhére az iskolaezetés dönt. 22

23 Az iskolai intézményi működés jaítása, fejlesztése Humán erőforrások biztosítása Cél: az üres álláshelyek betöltése olyan munkatársakkal történjék, akik megfelelnek: - az intézmény típusának megfelelő szakmai képzettségnek - elfogadják a Pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése törekést - azonosulni tudnak az iskola által képiselt értékekkel, hagyományokkal - mentor segítségéel elsajátítják a munkaégzés szabályait Felelősségek és hatáskörök az üres álláshelyek betöltéséhez Az intézményezetés az engedélyezett álláshelyek számát összeeti az intézmény munkaügyi nyilántartásáal. Pontosítja, milyen égzettségű kollégákra an szükség az üres álláshelyek betöltéséhez, s beszerzi az ehhez szükséges engedélyt. Lépés tárgya Felelős Érintett Informált Az üres álláshelyek feltérképezése Intézményezetés Intézményezető A pályázat kiírása Intézményezetés A pályázatok tanulmányozása, szétálogatása Intézményezetés Van-e megfelelő pályázat Intézményezetés Interjúter frissítése Intézményezetés A pályázók kiértesítése Intézményezetés Pályázó Az interjú lefolytatása Intézményezetés Pályázó, igazgatóhelyettes, munkaközösség ezetők A tapasztalatok összegzése Intézményezetés Igazgatóhelyettes, munkaközösség ezetők A nyertes pályázó kiálasztása Intézményezetés A pályázók kiértesítése Intézményezetés Nyertes pályázó A nyertes pályázó behíása Intézményezetés Mentor kiálasztása Intézményezetés Mentor Az új pedagógus felétele Intézményezetés Intézményezető A betanulási rend ismertetése és a mentor bemutatása Intézményezetés Mentor, új pedagógus A neelőtestület tájékoztatása Intézményezetés Neelőtestület Az új pedagógus betanulása Mentor Mentor, új pedagógus, munkaközösség ezető A pedagógus beálásának értékelése Intézményezetés Intézményezető, mentor, új pedagógus, munkaközösség ezető Munkaiszony meghosszabbítása Intézményezetés Intézményezető Új pedagógus, neelőtestület A munkaiszony meghosszabbítása Intézményezetés Intézményezető 23

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja

A dunaú jvárosi. Széchenyi István Gimnázium. minő ségirányítási programja A dunaú jvárosi Széchenyi István Gimnázium minő ségirányítási programja 1 Széchenyi István Gimnázium Dunaú jváros Elfogadás dátuma: 2004. augusztus 31. Jó váhagyta: Dunaú jváros MJV Önkormányzata, 2004

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

SÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE KEREKERDŐ ÓVODA 1183. Budapest, Attila utca 9. Tel.: 292-55-17, e-mail: kerekerdo@enternet.hu ikt.szám: /206-228/2009 KEREKERDŐ ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: KÉKESI SZILVIA ÓVODAVEZETŐ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítették: Balogh Erika Bendi Tiborné Vörös Ottó Gábor 1 Tartalom Fedőlap Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Önkormányzati Minőségirányítási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Összeállította: A solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója és Minőségirányítási Team-je

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12.

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2007. NOVEMBER 12. Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK OM: 201281 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi és jogszabályi hivatkozások 2.o. II. Az oktatási intézmény adatai 2.o. III. A működés rendje 3.o. IV. Az intézmény szervezeti felépítése

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben