Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szücsné Sajtos Ágnes Katalin"

Átírás

1 Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár május 6.

2 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2

3 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos Ágnes Katalin Születési hely, idő: Seregélyes, Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 13. Családi állapotom: férjezett Gyermekem: Takács Richárd (20 év) Telefon: 20/ Közoktatási területen szerzett tapasztalat: közalkalmazotti tanács vezetője, igazgatóhelyettes, intézményi szintű pályázatírási felelős 2. ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZÉS: Időtartam: Oktatási intézmény: Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár érettségi Időtartam: Oktatást nyújtó szervezet neve Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem és típusa Tanárképző Kar Érintett főbb tantárgyak magyar-történelem Elnyert képesítés megnevezése Általános iskolai tanár Időtartam: Oktatást nyújtó szervezet neve Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és típusa Társadalomtudományi kar Érintett főbb tantárgyak oktatásszervezés és elmélet Elnyert képesítés megnevezése Közoktatási vezető Időtartam: 1999 Oktatást nyújtó szervezet neve Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet és típusa 30 órás akkreditált továbbképzés Iskolák helyi értékelési rendszerének kidolgozása (mérésmetodikai tanfolyam) 3

4 Időtartam: 2002 Oktatást nyújtó szervezet neve Expanzió Humán Tanácsadó Kft. és típusa 30 órás akkreditált továbbképzés Minőségirányítási alapismeretek. Időtartam: 2009 Oktatást nyújtó szervezet neve Fehérvári Projekt Kft. és típusa Innováció, kompetenciaalapú oktatás, differenciálás Időtartam: órás akkreditált továbbképzés Oktatást nyújtó szervezet neve Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. és típusa Komplex szakértői helyzetelemzés és szakvélemény készítéséhez szükséges kompetenciák. 3. MUNKAHELYEK Időtartam: Munkáltató neve és címe: Szabadegyházi Általános Iskola Foglalkozás, beosztás: Tanár, szakszervezeti vezető Időtartam: Munkáltató neve és címe: Ifjúság Szövetség Foglalkozás, beosztás: Megyei vezető Időtartam: Munkáltató neve és címe: Tóvárosi Általános Iskola Foglalkozás, beosztás: Tanár, közalkalmazotti tanács vezetője, igazgatóhelyettes 4. TECHNIKAI KÉSZSÉGEK 2002 Európai számítógép használói jogosítvány ÉS KÉPESSÉGEK (ECDL) (operációs rendszer, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció, internet használat) 5. VEZETŐI ENGEDÉLY B kategóriás jogosítvány 6. SZEMÉLYES ADOTTSÁGOK A 35 éves pedagógusi tevékenységem során sokrétű tapasztalatot szereztem a közoktatás területén. Vezetőként önállóan és felelősséggel végeztem munkámat. Mindig motivált az intézményi munka továbbfejlesztése, új oktatási programok kidolgozása, szervezetfejlesztés. KITÜNTETÉS, ELISMERÉS: Főtanácsosi cím (2009) Szücsné Sajtos Ágnes Katalin 4

5 Intézmény menedzsment tevékenység bemutatása A Tóvárosi Általános Iskolában 1989-től dolgozom, 2003-tól igazgatóhelyettesként. Az intézmény oktatási fejlesztésében, a minőségbiztosítás kiépítésében, működtetésében, a szabadidős tevékenység kínálatának bővítésében kezdeményező szerepet vállaltam. 1. Az intézmény minőségbiztosításának kiépítése 2001-től intézményünk kapcsolódott a Comenius 2000 minőségbiztosítási projekthez. Azóta a minőségbiztosítási csoport vezetője vagyok. A program indulásakor 30 órás képzésen vettem részt, amelyben megismertem a Comenius program követelményeit és módszereit ban az intézmény elismerő oklevelet kapott a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési programban végzett tevékenységéért. Az Elkötelezettség a kiválóságért Út a kiválóság felé projektben kitüntetést kapott az iskola 2008-ban. Azóta kétévente elégedettségi mérést végzünk a közvetlen partnerek és utánkövetést a volt tanítványaink körében. Négyévente irányított önértékeléssel elemezzük az intézmény munkáját. E mérések és a projektekben való részvétel alapján az alábbi jelentős innovációk történtek intézményünkben. Közoktatási típusú sportiskola előkészítése és működtetése. Az intézmény belső információs rendszerének korszerűsítése. A házi feladatok szabályozása. Az év diákja cím kidolgozása. (tanórán kívüli tevékenység) A pedagógusok kiválasztásának módja a tagozatos osztályokba. Jutalmazási és elismerési szabályzat kidolgozása. A nem szakrendszerű oktatás kidolgozása. Tanulói beiskolázási terv kidolgozása. 2. Oktatásszervezés területén két fontos fejlesztés felelőse voltam: Vízisport osztály indításának szakmai, anyagi, személyi feltételeinek kidolgozása (szinkronúszó, vízilabda sportág) től felmenő rendszerben működik. Természetismeret irányultságú osztály indításának szakmai, anyagi, személyi feltételeinek kidolgozása. 5

6 3. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét dolgoztam ki. A közalkalmazottak minősítése a program alapján történik. Második éve sikeresen részt vettünk a teljesítménymotivációs pályázaton, melyen kiváló minősítést kaptunk. 4. A szabadidős tevékenység további bővítéseként felső tagozatban kidolgoztam és szerveztem a tanulók erdei iskolai táboroztatását 2005-től. 5. Az intézményi dokumentumokat a törvényi háttereknek megfelelően átdolgoztam, amelyek az alábbiak: Pedagógiai program, Szervezeti és működési szabályzat, Kollektív szerződés, Munkaköri leírások, Házirend, Intézmény minőségirányítási program, Gyakornoki szabályzat. 6. Az intézmény külső kapcsolatainak fejlesztése: együttműködési megállapodások a város sportegyesületeivel (Videoton, Alba Comp, Cornexi, ORKA SE, Vízipoló SE), a Kodolányi János Főiskolával megállapodást kötöttünk az idegen nyelv oktatása területén. A főiskola hallgatói szakmai gyakorlatukat iskolánkban végezték. 7. A kistérségi társulás következtében a magyaralmási iskola tagiskolaként intézményünkhöz került (2007-től). Az ebből adódó szervezési, vezetői feladatokat részben ellátom. A vezetői tevékenységem során sokrétű tapasztalatot szereztem a közoktatási intézményben folyó munka fejlesztésében, irányításában, a vezetői feladatok ellátásában. Értekezleteken, belső továbbképzéseken előadóként rendszeresen feladatot vállaltam. Intézményünk a város legnagyobb, testnevelés tagozatos általános iskolája, így az intézményi gazdálkodás és emberi erőforrás területén is tapasztalatot szereztem. A kommunikációs készségemnek köszönhetően jó kapcsolatteremtő és szervezőkészséggel rendelkezem. Munkám iránt elkötelezett vagyok, igényesség, pontosság, nagy munkabírás és rugalmasság jellemez. 6

7 C É L K I T Ű Z É S 7

8 Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem; együtt nagy dolgokra vagyunk képesek. (Teréz anya) A pedagógus pályán eltöltött 35 év megerősített abban, hogy a mi munkánk felelősségteljes, embert formáló, a jövő nemzedékét alakító, életre szóló képességeket, tudást, erkölcsi tartást adó hivatás. Ahhoz, hogy egy iskola igazi nevelési-oktatási műhelyként működjön, ahhoz jó csapat kell, egy jó tantestület, azt segítő technikai közösség. A Tóvárosi Általános Iskolában és Tagintézményében adott ez a csapat. Erről meggyőződtem az itt eltöltött 22 év alatt tanárként, közalkalmazotti vezetőként, igazgatóhelyettesként. Célom, hogy a jövőben a Tóvárosi Általános Iskola a város iskolái között kivívott rangját megőrizze, tovább erősítse, a társadalom kihívásaira rugalmasan reagálni tudó közösség legyen. Elsődlegesnek tartom: a pedagógiai munka fejlesztését, magas szintű oktatás és nevelés megerősítését, a személyiség sokoldalú fejlesztését, az egyéni képességek kibontakoztatását, tehetségek gondozását, lemaradók felzárkóztatását, fejlesztését, tanulói motiváció és sikerélmény erősítését, a partneri igényeknek megfelelő működést, az intézményi szervezeti struktúra hatékonyságának növelését, a humánerőforrás optimális kihasználását, a barátságos, otthonos, szeretetteljes környezet kialakítását, az intézmény törvényes, szakszerű működtetését, demokratikus, nyugodt, együttműködő légkör kialakítását. Az intézményben töltött 22 év tapasztalata megerősít abban, hogy ez a közösség képes megújulni, az új kihívásoknak megfelelni. Úgy érzem, ha kollégáim és a közalkalmazotti közösség megtisztel bizalmával és támogatásával, igazgatóként az eddigi hagyományokra építve célkitűzéseimet meg tudom valósítani. 8

9 HELYZETELEMZÉS 9

10 1. Az iskola arculata, jellemzői, környezeti adottságai Az iskola 1974-ben épült, a város máig is legnagyobb alapfokú intézménye. A Tóvárosi lakónegyed területén lakótelepi környezetben helyezkedik el, így körzetében családi ház, társasház, de többségében lakótelepi épületek találhatók. Megalakulása óta testnevelés tagozatos általános iskolaként működik, így a város egész területéről és a városkörnyékéről járnak ide gyerekek. Az elmúlt időszakban az alábbiak alakították iskolánk arculatát: Testnevelés tagozat (évfolyamonként 2 osztály 1974). Közoktatás típusú sportiskola (2007) felmenő rendszerben. Vízisport osztály (2005). Idegennyelv oktatás (angol-német 1991) 3-8. évfolyamon, felsőben képesség szerinti csoportbontásban. Informatikai oktatás 3-8. évfolyamon csoportbontásban (1993-ban indult, 2002-től felmenő rendszerben). Matematikából képesség szerinti csoportbontás 5-8. évfolyamon (2001). Az integrált oktatás keretén belül tanulási, magatartási, beilleszkedési és a sajátos nevelési igényű tanulókkal való folyamatos foglalkozás gyógypedagógusok és fejlesztőpedagógusok segítségével. Néptáncoktatás 1-5. osztályig órarendbe beépítve. (1993) Néphagyományok és népi kismesterségek megismerése, ápolása alsó tagozatban. Iskolaotthonos nevelő-oktató munka alsó tagozatban. ÖKO Iskola kiépítése és működtetése. Sokoldalú szabadidős programok, szervezése. Erdei iskolai programok nyári táborok, sítáborok szeptemberében kistérségi társulás keretében iskolánk a magyaralmási tagiskolával bővült. A felső tagozatos gyerekek részben a Tóvárosi Általános Iskolába járnak, de a szülők élnek a szabad iskolaválasztás lehetőségével. A gyerekek bejárását iskolabusz biztosítja. 10

11 Az alsó tagozat Magyaralmáson kis létszámmal működik, ebben a tanévben 28 gyermek oktatását-nevelését 4 pedagógus végzi. Az iskola szakmai működését az anyaiskola irányításával végzi. Az épület működtetését a magyaralmási önkormányzat biztosítja. A tagintézmény aktív részt vállal a falu kulturális életében. Kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein. 2. Az iskola általános jellemzői: Az iskola hivatalos elnevezése: Tóvárosi Általános Iskola A tagiskola hivatalos elnevezése: Tóvárosi Általános Iskola Magyaralmási Tagiskolája Az iskola fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Székesfehérvár-Magyaralmás Közoktatási Intézményi Társulás Az iskola alapító okiratának száma: 201/2009. sz. (IV. 23.) határozat, melyet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 623/2009. sz. (IX.24.) határozatával elfogadta. Az iskolai működési engedélyének száma: Az iskola beiskolázási körzete: Szfvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott beiskolázási terület, és Magyaralmás község. A testnevelés és vízisport osztályba körzeten kívüliek is felvehetők. Az iskola székhelye: Székesfehérvár, Iskola tér 1. Az iskola telephelye: Magyaralmás, Iskola u

12 A székhely telefon- és faxszáma: 22/ A telephely telefonszáma: 22/ Az iskolai tanulócsoportok száma: A nevelő-oktató munka tárgyi, személyi feltételei 3.1 Az iskola épületének jellemzői Székesfehérváron a Tóvárosi lakónegyed területén lakótelepi környezetben helyezkedik el iskolánk. Az iskola épületének alapterülete: 6500 m 2, (1 főre jutó alapterület 7,8 m 2 ), életkora 37 év. Az épület 3 fő részre tagolódik: tanulmányi, éttermi és tornatermi blokkból áll. A tanulmányi blokkban 27 tanterem, 5 szaktanterem, könyvtár, számítástechnika szaktanterem (2 db), kondicionáló terem, táncterem, gyakorló konyha, fejlesztő szoba, orvosi szoba, 2 fürdő, öltöző, 8 vizesblokk, 1 tanári és 18 szertár van. Az iskola épületének adottsága, hogy az alsó és felső tagozatot külön szárnyon lehet elhelyezni. Alsóban osztálytermekben, életkori sajátosságaikat figyelembe véve működnek a tanulócsoportok, felsőben az oktatás szaktantermi rendszerben történik. A tantermek bútorzatát folyamatosan kicseréltük, tiszta, barátságos, esztétikus tantermekben tanulhatnak gyerekeink. Két számítógép terem biztosítja az informatika oktatását. A gépek cseréje folyamatos. A nyelvoktatásnak és a fejlesztő diszlexia foglalkozásoknak is helyet tudunk biztosítani. Könyvtárunkat pályázatok útján sikerült felújítani és folyamatosan bővíteni. A könyvtár állománya db kötet könyv. Az iskolában kiépített a zárt láncú iskola Tv és rádió, amely még működőképes, de az idők folyamán jelentősen amortizálódott. Rendezvényeink sikerét jó minőségű hangosító rendszer segíti. A technika terem és a tankonyha felszereltsége régi, elhasználódott, de még biztosított a technika tantárgy oktatása. Az ebédlő 100 fő befogadására alkalmas. A konyhát egyéni vállalkozó üzemelteti szerződéssel. A HCCP rendszer kialakításra került. Változatos, jó minőségi étkezést biztosít gyermekeinknek. Nevelési munkánknak, rendezvényeinknek fő támogatója. 12

13 A tornaterem 924 m2-es, 11 m magas függönnyel 3 részre osztható. Tanórai kihasználtsága maximális. Kisebb felújításokkal sikerül a tornaterem biztonságos működtetése. A nagy igénybevétel miatt elkerülhetetlen a jövőben a nagyobb felújítás, korszerűsítés, ami a sportudvarra is vonatkozik. Udvara 5400 m 2, betonozott sportudvarból, gyülekező udvari részből és zöld területből áll. Az iskola épületének állaga az elmúlt 37 évben jelentősen romlott. A nyílászárók, a fűtésrendszer, a padozat elavult. Nyílászáró cserére csak ott került sor, ahol már balesetveszélyes volt, a lépcsőházi nagy ablakfelületek cseréje részben megtörtént. A fűtésrendszer teljesen elavult, nagyon sok probléma jelentkezik, a fűtőtestek a mennyezetre épített rendszerben vannak. A lapostető elavult, sok javításra szorul. Modern technológiával egy kisebb felületet sikerült felújítani, ebben az évben a tornaterem tetejének cseréje történik meg. A világítás korszerűsítése az egész intézményben megvalósult a Szemünk fénye program keretén belül. Az iskolai sport és a délutáni szabadtéri foglalkozásoknak jó színtere a lakótelep szélén található zöldövezeti sportpályák, játszóterek, amelyek további fejlesztése élhető környezetet biztosít a diákok számára. Az épület esztétikai látványát, állagmegóvást pénzmaradványból, szülői támogatásból valósítjuk meg. A szülők kezdettől fogva vállalják a tantermek festését, kisebb javítását. A 30. évfordulóra a folyosók és a lépcsőházak mázolását is ők végezték. A barátságos környezethez a gyerekek is hozzájárulnak. Az ablakokon és a folyosókon található festmények és rajzok tanulóink munkáját dicséri Személyi feltételek Az intézményben dolgozók száma összesen: 84,5 fő. Az iskola szakszerű, minőségi működését a jól képzett, stabil, hivatását szerető tantestület biztosítja. Pedagógusainkra, tantestületünkre kezdetektől fogva jellemző a stabilitás, a fluktuáció minimális volt. Jelenleg 60,5 + 4 pedagógus (Magyaralmás) végzi a munkát az iskolában. Közülük a könyvtáros félállású, egy tanító egyben ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, 1 fő gyógypedagógus irányításával végezzük a fejlesztő és felzárkóztató munkát. Gyermekeiket gondozó kollégáink feladatait állandó helyettesítők látják el. (3 fő) A szakos ellátottság 100%-os. 13

14 Pedagógusok életkori megoszlása: Pedagógusok életkori megoszlása éves 26% éves 8% éves 23% éves 43% Pedagógusok végzettség szerinti megoszlása: Pedagógusok végzettség szerinti megoszlása 49% 12% 39% Egyetemi végzettség Főiskolai tanári végzettség Főiskolai tanítói végzettség Az életkori összetételre jellemző, hogy a kollégák nagyobb része a középkorosztályhoz ill. a nyugdíjazáshoz áll közelebb. Ez inkább erősség, hiszen szakmailag jól képzett, igényes, tapasztalt, az iskola iránt elkötelezett nevelők közössége végzi mindennapos munkáját. A jövőben a nagyobb számú nyugdíjba vonulásuk komoly feladatot ró a vezetésre, hiszen szakmai tudásuk és elkötelezettségük pótlása tervszerű és tudatos munkát igényel. A tantestület szakmai továbbképzését a beiskolázási terv szerint végezzük. Egyéb végzettség: - közoktatás-vezetői szakvizsga 3 fő - fejlesztő pedagógus 8 fő - gyógypedagógus 2 fő - nem szakrendszerű 120 órás képzés: 4 fő - informatikai végzettség: 14 fő 14

15 A hétévenkénti 120 órás képzésen a pedagógusok részt vettek, amely segítette az új módszerek bevezetését és alkalmazását az oktatásban. Nem pedagógus közalkalmazottak: A technikai dolgozók száma: 19 fő. Az iskola tisztaságának, rendjének megőrzését 10 fő takarító, 2 fő karbantartó, udvari munkás biztosítja. A gazdasági ügyeket 4 fő, egyéb oktatást segítő tevékenységet 3 fő végzi. A gazdasági osztály mindent megtesz azért, hogy az intézmény tárgyi felszereltsége jó, szép legyen. A gazdálkodásunk tervszerű, pontos, a pénzügyi ellenőrzések pozitívak. Összességében a gazdasági osztály és a technikai dolgozók színvonalasan segítik az iskola oktató-nevelő munkáját, szívesen részt vesznek az iskolai rendezvények lebonyolításában Tanulói létszám alakulása és összetétele A tanulói közösség heterogén összetételű, vannak kiválóan és gyengén teljesítők. A tagozatos gyermekek tanulmányi munkája és magatartása jobb, mint az általános tantervű osztályoké. Igaz, a gyereklétszám csökken, de a 2 főnek számító gyerekek létszáma emelkedik. Tanulók létszáma: Tanév Létszám BTM SNI HH HHH 2009/ / / Létszámadatok / / / Létszám BTM SNI HH HHH 15

16 Intézményünk a város többi alapfokú intézményéhez hasonlóan integrált oktatást végez. A grafikonok is azt mutatják, hogy nő a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók száma. Ezek a gyerekek intenzívebb egyéni fejlesztést, törődést igényelnek, amelyet kiváló gyógypedagógusaink és fejlesztőpedagógusaink végeznek a tanítók és szaktanárok segítségével. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók további felzárkóztatását biztosítja a korrepetálás, az egyéni fejlesztés, az iskolaotthonos oktatás és a tanulószoba. A tagozatos gyermekeinknél elsősorban a tehetséggondozás kerül előtérbe, amelyet a szakkörök, a csoportbontások biztosítanak Szülői háttér, szociális helyzet Az elmúlt évek társadalmi gazdasági változásai hatással vannak az oktatási ágazatra, így az iskolánk életére is. Naponta új kihívásoknak kell megfelelnünk úgy, hogy a tanulólétszám folyamatosan csökken, a szociális hátránnyal, részképesség hiánnyal küzdő gyerekek száma nő, az iskola és a tanulás presztizse csökken, erősödik az iskolai erőszak, az agresszió. A szülői háttér is az iskola profiljából következően kettősséget mutat. A tagozatos gyermekek szülei magasabb iskolai végzettséggel és magasabb színvonalú szociális háttérrel rendelkeznek, így a szülői elvárások is magasabbak. A tanulók másik részének családi háttere tükrözi a mai társadalmi- és gazdasági helyzet negatívumait. (alacsony iskolai végzettség, alacsony szociális háttér, munkanélküliség) Emelkedik a csonka családban élők száma. Mindezek hatással vannak a gyermekek teljesítményére, viselkedésére, beszédkultúrájára, életvitelére. Tanév Ingyen tankönyv alanyi jogon ingyenes Étkezési kedvezmények alanyi jogon 50%-os Önkormányzati támogatással ingyenes 2009/ / /

17 4. Nevelő-oktató munka Munkánkat az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott elvek és tevékenységek alapján végezzük, amelyeket 2009-ben átdolgoztunk. Így kiegészült a Pedagógiai programunk a kompetenciafejlesztés területeivel és a nem szakrendszerű oktatás programjával. 4.1 Nevelés Egyre nagyobb hangsúlyt kapott a nevelés. Ez folyamatos, következetes tantestületi összefogást igényel, és szoros együttműködést a családdal. Célunk, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akiknek a viselkedését, magatartását, pozitív erkölcsi értékek irányítják. Legfontosabb nevelési célkitűzéseink és tevékenységi formáink: - Az alapozó szakaszban fontos a tanítók munkája, ahol a helyes szokásrendet, mentális hiányosságokat alakítják ki. - Iskolaotthonos rendszer keretein belül a szabadidő hasznos eltöltésének kialakítását segítjük. - Érdeklődési köröknek megfelelő szakköri-, sport-, művészeti foglalkozásokat szervezünk. - Előadások, felvilágosító programok, projektek meghirdetésével hívjuk fel a figyelmet a káros szenvedélyek negatív hatásaira, a bűnmegelőzésre, környezetvédelemre. - ÖKO iskolai programok segítik a természet megóvását, szépítését. - Barátságos, otthonos környezet kialakításával segítjük az esztétikai nevelést. - A tanulókkal közösen kialakított szabályokat és módszereket alkalmazunk a deviáns, agresszív tanulók megfékezésére, nevelésére. (házirend, Arizona program,) - Nevelési konferenciákon egyeztetjük és összegezzük tapasztalatainkat. - Osztályfőnöki órák keretében előtérbe kerülnek a nevelési feladatok, közösségi szabályok kialakítása, betartása, ellenőrzése. - Elismerési, jutalmazási ill. büntetési rendszert alakítottunk ki. - Rendezvényeinken, ünnepeinken, közösségi programjainkon kiemelt feladatnak tartjuk az egyetemes erkölcsi értékeken, szilárd erkölcsi alapokon nyugvó személyiség kialakítását. 17

18 - Fontosnak tartjuk a nemzeti, kulturális értékeink megismerését, ápolását, az európaiság mai értékeinek közvetítését. - Megerősítjük a gyerekek gondolkodásában az egész életen át tartó tanulás szükségességét. Iskolánkban olyan légkört alakítottunk ki, ahol tanulóink biztonságban, otthon érezhetik magukat. A társas viselkedést, pozitív erkölcsi értékeket megismerik, elvárjuk, hogy tudjanak felelősséget vállalni tetteikért, tiszteljék a felnőtteket, társaikat. Tanulók magatartás-szorgalom mutatói (4-8. évfolyam): Tanév Magatartás Szorgalom Tanulmányi átlag 2009/2010 3,98 3,71 3, /2009 4,16 3,96 3, /2008 4,04 3,76 3,83 Magatartás, szorgalom, tanulmányi eredmény 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 Magatartás Szorgalom Tanulmányi átlag 3,5 3,4 2009/ / /2008 Az iskolai magatartás és szorgalom átlaga összességében jó, az utóbbi két évben hasonló átlag figyelhető meg. A közösségi életet zavaró magatartási probléma a tanulók 10-15%-ánál figyelhető meg. A családdal közösen próbáljuk megoldani a kialakult helyzeteket. 18

19 Az igazolatlan hiányzások száma az elmúlt évben csökkent, ami a törvényi változásoknak, a következetes iskolai számonkérésnek köszönhető. Az iskolai hiányzások száma az elmúlt években összességében nem változott. A sportolás miatt távol maradt gyerekek hiányzásai emelik az órák számát. 4.2 Oktató munka Oktató munkánkat a Pedagógiai program, a helyi tanterv és a tanmenetek alapján végezzük. Legfontosabb feladatnak tekintjük a magas színvonalú oktatást, szilárd alapismeretek nyújtását, a következetes számonkérést, képességek, készségek fejlesztését, a felzárkóztatást, tehetséggondozást, a középiskolai tanulmányokra való felkészítést. Az iskola jelenleg tanulócsoporttal működik, 6-8. évfolyamon 3, a többi évfolyamon 4 osztállyal. Alsóban iskolaotthonos formában dolgozunk, a tanítási, tanulási, szabadidős tevékenységek egyenletes elosztása könnyebbé teszi a tanulási folyamatot. Az osztályban tanító két pedagógus összehangolt munkája eredményesen szolgálja a gyermekek sokoldalú fejlesztését től alsó tagozatban szöveges értékelésre tértünk át felmenő rendszerben, ami sok munkával és adminisztrációval járt. Sok esetben a szülő és a gyermek sem tudta megfelelően értékelni a végzett munkát, így felsőben konkrétabban szembesültek hiányosságaikkal. Az idei tanévtől visszatértünk az érdemjeggyel törtnő értékelésre. Felsőben a délutáni tanulást 3 tanulószoba segíti (5., 6., 7-8. évfolyamon). A sportoló gyerekeknek a felkészülést itt tudjuk biztosítani, az általános tantervű osztályok tanulóinak segítjük a házi feladat elkészítését. A Pedagógiai programunkban rögzített elképzeléseket (tagozat, óraszámemelés, csoportbontás) saját erőből oldjuk meg. Sajnos ezért kevesebb óra jut a hagyományos korrepetálásra, tehetséggondozásra évfolyamon 2-2 osztályban emelt szintű testnevelést, 1-6. évfolyamon 1 osztályban vízisport osztályt működtetünk. Alsóban4 + 2, felsőben 4 testnevelés óra biztosítja a gyerekek felkészítését. Szakszerű, alapozó szakasz után felkészítjük tanulóinkat a versenysportban való részvételre, adottságaiknak megfelelő sportág felé irányítjuk őket. 19

20 Célunk, hogy a mozgás, a sport szeretete beépüljön tanulóink életébe, szokásrendjébe. Az aktív testedzés az iskolai tanulmányok befejezése után is része legyen mindennapjaiknak tól felmenő rendszerben egy osztállyal csatlakoztunk a közoktatási típusú sportiskolai rendszerhez. Szakmai előmenetelt, költségvetési támogatást is jelentett számunkra. A rendelkezésre álló pénzeszközt a sportoló gyerekek felzárkóztatására, tehetséggondozására, versenyeztetés költségeinek fedezésére, eszközbeszerzésre használjuk. Sajnos az elmúlt 10 évben a tagozatra jelentkező gyerekek száma nem emelkedett, így a képességmérés után kevés lehetőségünk adódott a tehetségek kiválasztására. Ennek ellenére szép eredményeket értünk el az elmúlt években is. Az országos diákolimpia eredményességi versenyen: 2007-ben V., 2008-ban XII., 2009-ben IX. helyezést értünk el. A sportiskolák összesítésében 2010-ben az előkelő 4. helyezést szereztük meg. A művészeti nevelés fontos színtere a gyermeki lélek csiszolásának. Ezért 1-5. évfolyamon órarendbe építve néptáncoktatást biztosítunk tanulóinknak. Művészeti szakköreink további lehetőséget adnak az esztétikai művészeti nevelésre. Színházés hangverseny-látogatásokat szervezünk, képzőművészeti kiállításra visszük gyerekeinket. Az idegen nyelvet 3. évfolyamtól tanítjuk, (angol, német) 5. osztálytól képesség szerinti sávos csoportbontásban, az első csoportnál emelt óraszámmal. Így megvalósul a tudatos fejlesztő és felzárkóztató munka. Az egyes csoportok között az átjárhatóságot biztosítjuk. 7. évfolyamosoknak házi nyelvvizsgát szervezünk, a 8. osztályosok közül többen megszerzik az alapfokú állami nyelvvizsgát. Csoportbontásban tanítjuk az informatikát és technikát 3. évfolyamtól két számítástechnika teremben. A matematikát 5. évfolyamtól képesség szerinti csoportbontásban sávosan oktatjuk, így biztosított a tehetséggondozás, de az egyéni képességek szerinti haladás is. Oktató munkánkban az utóbbi években kiemelt hangsúlyt kapott a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése. 20

21 Megerősítettük a matematikai és szövegértési kompetenciák fejlesztését annak érdekében, hogy tanulóink az OKÉV méréseken jó eredményeket érjenek el, illetve a középiskolai felvételin eredményesen szerepeljenek. A mérési eredményeink, továbbtanulási mutatóink igazolják munkánkat. OKÉV mérés eredményei 6. évfolyam Országos átlag Fenntartói átlag Iskolai átlag év Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés évfolyam év Országos átlag Fenntartói átlag Iskolai átlag Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Mérési eredményeink mind a két területen az országos átlag felett, 2010-ben 6. évfolyamon szövegértésből a fenntartói átlag alatt maradt. Az intézményben tanulók mérési, ellenőrzési, értékelési módja kidolgozott, tervszerű. A szóbeli és írásbeli házi feladatok elveit meghatároztuk. Átdolgoztuk és egységesítettük a tanulók felelősségére vonásának ill. dicséretének módját, formáját. 21

22 2008/2009-es tanévtől központi intézkedés alapján (Okt. törv ) 5. évfolyamtól bevezettük a nem szakrendszerű oktatást, amely segítette a lemaradó, gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását. A képzéseken részt vett kollégák módszertana megújult, oktatásuk így eredményesebb lett. A képesség szerinti bontások, az óraszámok alakulása miatt döntöttünk úgy, hogy a as tanévtől megszüntetjük a nem szakrendszerű oktatást felső tagozatban. Továbbra is fontosnak tartjuk: a differenciált foglalkoztatást, a kulcskompetenciák fejlesztését, a differenciált óravezetést, a kooperatív technikák alkalmazását. 5. Minőségbiztosítás A minőségirányítási program (IMIP) tartalmazza az iskola irányításának, szervezésének és oktatásának legfontosabb folyamatait, a partnerközpontú intézmény működésének rendszerét, az irányított önértékelés folyamatát és módszerét, a pedagógusok teljesítményértékelésének módját. Az iskolában folyó minőségfejlesztési tevékenységet a Comenius intézményi modell alapján építettük ki, melynek alapja a partnerközpontúság. A partnerközpontú működés programja, szabályai és eljárásrendje az iskola minőségbiztosítási kézikönyvében található. A tevékenység működtetéséért az iskola igazgatója a felelős. A minőségbiztosítási csoport kétévente a közvetlen és közvetett partnerek elégedettségmérését, négyévente irányított önértékelést végez. A mérések elemzése után intézkedési terveket készítünk, amely a további fejlesztési irányokat jelöli ki. Az eddigi főbb fejlesztések: - beiskolázási terv, - pedagógusok jutalmazásának elvei, - kommunikációs rendszer bővítése, - gyakorló iskola idegen nyelv oktatásánál, - népi kismesterségek beépítése a szabadidős tevékenységbe, - testnevelés tagozat megújítása úszó osztály, - tantestületi feladatelosztási terv, 22

23 - Arizona program, - gyermekek jutalmazási rendszerének bővítése, - honlap megújítása. A minőségbiztosítási csoport dolgozta ki a pedagógusok, teljesítményértékelésének rendszerét ban elnyertük az Elkötelezettség a kiválóságért európai minőségi díjat. A teljesítménymotivációs pályázaton kiváló minősítést kapott az iskola A minőségbiztosítási csoport az intézményi innováció fontos színtere. 6. Az intézmény gazdálkodása Az iskola önállóan gazdálkodó intézmény, finanszírozása fenntartói támogatásból valósul meg. Költségvetésünk az elmúlt években az előirányzott keretek között maradt. A 2011-es évben ,-Ft-tal gazdálkodhatunk, amely biztosítja az intézmény működését, a dolgozók bérezését, a tanórák megtartását. Személyi juttatás ,-Ft Munkaadót terhelő járulék: ,-Ft Dologi kiadások: ,-Ft A költségvetési támogatáson túl a bérleti díjakból, pályázatokból, szülői felajánlásokból tudjuk növelni pénzügyi bevételeinket. A magyaralmási tagiskola költségvetése ,-Ft. A központi támogatás növekedése előreláthatólag a következő években sem fog növekedni, ezért fontos a fegyelmezett, és takarékos gazdálkodás. Az iskola épülete, helyiségei folyamatos felújításra szorulnak. Elsősorban a nyílászárók cseréje, a lapostetők felújítása, és a fűtés korszerűsítése lenne a legfontosabb. Az idei évben az önkormányzat a tornaterem tetőszerkezetének teljes felújítását megoldja. 23

24 7. Hagyományőrzés, hagyományápolás Az iskola hagyományrendszere, a szabadidős tevékenységek és rendezvények fontos színterei a nevelésnek. Ezek megőrzését és folytatását a jövőben is elsődlegesnek tartjuk. Hagyományos rendezvényeink, tradícióink: - Ünnepélyes tanévnyitó az 1. évfolyamosok köszöntésével - Nemzeti ünnepeink - Karácsonyi ünnepély - Iskolarádió - iskolatévé működtetése - Iskolaújság készítése évente 3 alkalommal - Évfolyamok bemutatkozása az aula tablóin - Színház és hangverseny látogatás - Kulturális rendezvények, kiállítások megtekintése - Tanulmányi kirándulások - Természet hete (erdei iskola) 3-4. évfolyam - Projektnapok - Testnevelés tagozatos évzáró - Tóvárosi Napok rendezvényei 2 évente (1 hetes program) - Kulturális bemutató a tanévben végzett munkánkról a Tóvárosi Napok rendezvénysorozattal ellentétes évben. - Szülők-pedagógusok bálja - Erdei iskolák, sítáborok - Ballagás 8. Kapcsolatok Az iskola kapcsolatrendszerét az intézmény dokumentumai tartalmazzák. Belső kapcsolatrendszere kiépített, jól működik Diákönkormányzat látja el a tanulók érdekeinek képviseletét. Felépítése hagyományos osztály és iskolai szinten működik. Biztosított számára a döntési, egyetértési, véleményezési és javaslattételi jog. Szerepet vállal az iskolai hagyományok ápolásában, a szabadidős programok szervezésében. 24

25 8. 2 Diáksport Egyesület (DSE) A DSE biztosítja a tanulók szabadidős sportolási lehetőségeit, házi sportversenyekkel, sportnappal, kirándulásokkal gazdagítják az iskola kínálatát. Önállóan gazdálkodó szervezet, anyagilag hozzájárul a gyerekek versenyeztetéséhez, sportfelszerelések, mezek vásárlásához. 8.3 Egyéb külső kapcsolatok A külső kapcsolatrendszerünket azonosítottuk közvetlen és közvetett partnerekkel dolgozunk együtt. Legfontosabb partnereink: - diákok - szülők - óvodák - iskolák - fenntartó - Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - közművelődési intézmények - sportegyesületek - rendvédelmi szervek. A kapcsolattartás a közvetlen partnereket kivéve alkalomszerű, egy-egy feladathoz, eseményhez kötődik. 9. Az alapítvány működése Iskolánkban 1992 szeptemberétől működik a Jövőnkért Tóvárosi Általános Iskolai Alapítvány, mely a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából befolyt összegből, pályázati és egyéb támogatásokból gazdálkodik. Célja: - Támogassa az intézmény oktató-nevelő munkáját. - Javítsa az informatika oktatás feltételeit. - Segítse az idegen nyelv oktatás színvonalának emelését. - Támogassa diáksport egyesületet. Az alapítványt 5 fős kuratórium működteti. Alapítvány bevételei az 1%-ból: 2008 évben 2009 évben 2010 évben 1339 e 1209 e 883 e 25

26 fejlesztési program 26

27 Fejlesztési programon a helyzetelemzésre, az iskolai dokumentumokra, a közoktatást szabályozó törvényekre és a fenntartó önkormányzat oktatói célkitűzéseire épül. Nehezen lehet a fejlesztési elképzeléseimet rövid-, közép- és hosszútávra bontani, mert ezek megvalósulása függ a külső és belső társadalmi, gazdasági feltételektől, az oktatást szabályozó törvények várható változásaitól. Természetesen ezek a célkitűzések módosíthatók, a tantestülettel közösen újabb célokat, fejlesztéseket tűzhetünk ki a partneri igények, az oktatásirányítás változásainak következményeként. 10. Szervezetfejlesztés Stratégiai szemléletű, kezdeményező, az intézményi érdekeket előtérbe helyező, a közösségben együttműködő, magas színvonalú oktató-nevelő munkát végző, jó hangulatú tantestülettel szeretnék együtt dolgozni. Demokratikus, nyitott vezetői stílus megvalósítására törekszem. Fontosnak tartom, hogy minden kolléga érezze, hogy a kitűzött feladatokat csak együtt lehet eredményesen megoldani. 27

28 Az eddigi szervezeti struktúrát működtetném. Igazgató Alsós igazgatóhelyettes Felsős igazgatóhelyettes Tagintézmény vezető Magyaralmás Gazdasági vezető Közalkalmazotti tanács elnöke alsó tagozat felső tagozat alsó tagozat technikai dolgozók Szakszervezeti titkár napközi tanulószoba gazdasági ügyintézők Szülői munkaközösség Diákönkormányzati vezető szakmai munkaközösségek iskolatitkár "Iskolánkért" Alapítvány Minőségbiztosítás Ped.asszisztens Gyermek és ifjúsági felelős Továbbképzések Fejlesztő pedagógusok Középiskolai beiratkozás Gyógypedagógusok OKÉV mérés Ped.asszisztens Iskolai védőnő 28

29 A szervezet jobb, tervszerűbb működtetésével javítanám a munka hatékonyságát. A munkaközösségeknek nagyobb szerepet szánnék az oktató-nevelő munka ellenőrzésében, az értékelésben, a feladatok meghatározásában. Legyenek kezdeményezői, motorjai az iskola belső életének. A döntések előkészítésénél nagyobb teret szeretnék biztosítani a kollégáknak a közös gondolkodásra, majd a feladatok végrehajtásában az önálló, aktív részvételre. Az éves munka tervezésének folyamatát annyiban változtatnám, hogy az értékelésre, elemzésre épülő feladatok meghatározását a tanév végén végeznénk el. A következő tanév főbb programjait, rendezvényeit a különböző munkacsoportok júniusban elő tudnák készíteni. Az IMIP-ben az intézményi munka folyamatait szabályoztuk. Ezek működtetésére helyeznék nagyobb hangsúlyt, ami a nyugodtabb, tervszerűbb munkát eredményezné. Az elmúlt évtizedben tantestületünk stabil volt, az intézmény elvárásait, hagyományait, működését jól ismerő pedagógus közösség alakította. A nyugdíjazások következtében 9 álláshely üresedik meg. Az iskolavezetésben is jelentős változás történik; igazgatóhelyettest, 3 munkaközösség-vezetőt, szakszervezeti vezetőt kell választani. Az új kollégák segítését mentorok kijelölésével oldanám meg. Fontosnak tartom az intézményvezetés segítő szándékú ellenőrzését. A közösen kialakított teljesítményértékelési rendszert működtetném tovább. A kibővített iskolavezetés együttes feladata legyen az ellenőrző-értékelő tevékenység. Kiemelt feladatnak tartanám a pedagógusok munkájának konkrétabb értékelését, a jutalmazás, elismerés eredményének indoklását. A magyaralmási tagiskolával élőbb kapcsolatot alakítanék ki. Negyedévenként kihelyezett vezetőségi ülésen értékelnénk a végzett munkát, és kijelölnénk az újabb feladatokat. Rendezvényeiken az iskolavezetés biztosítaná a képviseletet. 29

30 11. Minőségirányítás Az IMIP-ben megfogalmazott minőségi célkitűzéseket, folyamatszabályozásokat, ellenőrzési-értékelési rendszert folytatnánk tovább. Igazgatói kinevezésem esetében új vezetőt kell választani a minőségi csoport élére, ill. a nyugdíjazások miatt új tagokat kell választani Minőségcélok Az iskolavezetés és a pedagógusok legyenek a minőség iránt elkötelezettek, a partnerekkel szemben segítőkészek. Tantestületünk legyen jól felkészült, az új módszerek iránt fogékony. Az intézmény dolgozói legyenek elégedettek munkakörülményeikkel. Az intézmény stratégiai és éves tervezése pontos, áttekinthető, a közösség által elfogadott legyen. A vezetői ellenőrzés és értékelés konkrétumokra épüljön, tervszerűen folyjon. A tanulói mérés, értékelés a gyermek és a szülő számára is ismert, jól előkészített legyen, az oktató-nevelő munka minőségi fejlődését szolgálja. Az irányított önértékelés biztosítsa a folyamatos szervezeti kultúra fejlesztését. Az intézmény gyors és hatékony belső információs rendszerrel rendelkezzen. A külső és belső kapcsolatokat jellemezze a partnerközpontúság. Biztonságos, jól felszerelt, barátságos intézményként működjünk. 12. Oktató-nevelő munka A jövőben is szeretném megőrizni és erősíteni az iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonalát. Figyelembe kell venni a célkitűzések megfogalmazásánál, hogy iskolánk tanulói összetétele kettősséget mutat. A tagozatos gyerekek képességei és neveltségi szintje magasabb, támogatóbb a szülői háttér, mint az általános tantervű osztályainkban. Az itt tanító pedagógusok munkája megterhelőbb. Naponta megküzdenek azért, hogy a gyerekek sikereket érjenek el, munkájukban eredményt tudjanak felmutatni. Az intézmény kiemelt nevelési-oktatási területeit tovább erősíteném, amelyek a következők: emelt szintű testnevelés közoktatási típusú sportiskola működtetése 30

31 vízisport osztály iskolaotthonos oktatás (1-4. évfolyam) néptáncoktatás képesség szerinti csoportbontás (matematika, idegen nyelv, testnevelés) idegen nyelv oktatás színvonalának megtartása habilitációs, fejlesztő tevékenység hagyományaink további ápolása külföldi kapcsolataink fenntartása Az oktató munka továbbfejlesztését az alábbi területeken tervezem A vízisport osztály természetismeret irányultságú képzéssel bővüljön. Az általános tantervű osztályoknál felső tagozatban is iskolaotthonos oktatást vagy osztály szintű tanulószobát (fenntartói engedély szükséges) szerveznék az eredményesebb tanulás érdekében. Tanulásmódszertani ismereteket építenék be az osztályfőnöki órák anyagába. Fejleszteném az informatikai oktatást, 8. év végére célként fogalmaznám meg az ECDL Start bizonyítvány megszerzésének lehetőségét. A tantárgyi fejlesztéseknek megfelelő és azt segítő pedagógus képzéseket szerveznék. Továbbra is kiemelt feladatnak tartom a kulcskompetenciák fejlesztését. Az OKÉV mérés eredményeit figyelembe véve tovább kell erősíteni a matematikai logika és a szövegértési, olvasási technikák módszereit. Differenciált oktatással és számonkéréssel, kooperatív technikák alkalmazásával, projektoktatás lehetőségeivel további eredményeket érhetünk el a gyerekek aktivitásában, tanulmányi eredményekben. Pályázati és egyéb forrásokból bővíteni és korszerűsíteni szeretném az IKT eszközöket. A digitális tábla és tananyag beszerzését, az ehhez szükséges képzéseket a pénzeszközök függvényében folyamatosan fejleszteném. Tanulóink készségeinek és képességeinek fejlesztését fontosnak tartom. Korrepetálások, tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök bővítését tervezem. A BTM-s, SNI-s, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását, eredményes beilleszkedését kiemelten fontosnak tartom. Ezért a habilitációs, fejlesztő tevékenységünket támogatom. Megoldási lehetőségeket dolgoznék ki, a felső tagozatos felzárkóztató munka bővítéséhez. 31

32 A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra különös figyelmet kell fordítani, biztosítanunk kell esélyegyenlőségüket. Megerősíteném a gyermekvédelmi munkát. Nyugodt, higgadt követelményeket támasztó és számonkérő módszerrel képesnek kell lennünk arra, hogy az integrált oktatás követelményeinek eleget tudjunk tenni Nevelés Oktató munkánk mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a nevelés. A gyerekek körében terjed az agresszió, a verbális és tettleges bántás. Romlik a tanulóink neveltségi szintje, a tanuláshoz, a kötelességek teljesítéséhez való viszonya. A nyugodt, kiegyensúlyozott, szerető légkört a családok egy része nem tudja biztosítani, ezért hárul egyre nagyobb feladat a pedagógusra. Jelenleg is rendkívüli erőfeszítéseket teszünk tanulóink magatartásának, neveltségi szintjének emelése érdekében, de mindezeket a problémákat nem lehet csak az iskola keretei között megoldani, ez társadalmi összefogást igényel. A meglévő, biztonságos, barátságos környezetet továbbra is fenntartom, fejlesztem. Szorgalmazni fogom egy főállású pszichológus jelenlétét, aki segítené a rászoruló gyerekek mentális, érzelmi nevelését, a problémák megoldását. Az is elfogadható megoldás lenne, ha hetente 2-3 napot az intézményben tartózkodna. Az iskola udvarának esztétikusabbá, zöldebb övezetté alakítását, a sportudvar felújítását fenntartói és szülői támogatással oldanám meg. Az Arizona programot tovább folytatnám. A tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeknek lehetőséget biztosít az egyéni foglalkoztatásra, és a többi tanuló jogai sem sérülnek, biztosított számukra a nyugodt tanulás, felkészülés. Kiemelten fontosnak tartom az egészséges életmódra nevelést. Ennek érdekében felvilágosító, egészségvédő előadásokat, projekteket kell szerveznünk. 32

33 A közvetlen környezet és a természet megóvása, tisztán tartása kiemelt feladat. Az erdei iskola, túrák, kirándulások, egészségnapi projektek, a környezeti nevelés kiemelten fontos terület. Ezért az eddigi tevékenységek megtartásával az ÖKO program továbbfejlesztését szükségesnek tartom. A közösségi nevelés egyik színtere az osztályközösség. Fontos az osztályfőnöki órák témáinak és módszereinek felülvizsgálata. Továbbképzésekkel gazdagítani kell a pedagógusok módszertani kultúráját. Különböző szervezetek által felajánlott felvilágosító előadásokat be kell építeni az osztályfőnöki munkába. 13. Hagyományőrzés, hagyományápolás A hagyományok ápolása, a múlt értékeinek megőrzése a nevelés egyik fontos lehetősége. Iskolánk hagyományokban gazdag, ezek továbbvitelét fontosnak tartom ben lesz iskolánk 40 éves, ennek méltó megünneplését tervezem. Kezdeményezem, hogy az iskola az eddigieken felül városi, megyei esetleg országos szintű versenyeket szervezzen. 14. Együttműködés, kapcsolattartás a partnerekkel Az iskola további sikere a partnerek együttműködésén is múlik. Ezért fontos területe a vezetői munkának a közvetlen és a közvetett partnerekkel való napi, korrekt kapcsolattartás. A szülőkkel a szorosabb kapcsolat kialakítását tervezem annak reményében, hogy nagyobb és eredményesebb támogatást kapunk oktató-nevelő munkánkhoz. Az iskolai Szülői Munkaközösség működését rendszeressé tenném, ténylegesen bevonnám a döntések előkészítésébe, a feladatok végrehajtásába. Így az osztályszintű munkaközösségek tevékenységét ennek alapján alakítanánk át. Szülők Akadémiáját (klubját) megszervezném, ahol szakember segítené a gyermeknevelést, a konfliktusok megoldását. A szülők mellett legfontosabb partnereink a diákok. A diákok vezetőivel és a DÖK-öt segítő kollégával a napi kapcsolattartás, napi problémáik megoldásának segítése kiemelt vezetői feladat. Erősíteni kell a diákok aktívabb bevonását programjaink tervezésébe, lebonyolításába. A DÖK 33

34 által szervezett szabadidős tevékenységek megújítását szükségesnek tartom. A DÖK vezetését nemcsak a jutalmazásba vonnám be, hanem a tanulók fegyelmi ügyeinek tárgyalásába is. Fontosnak tartom a korrekt és naprakész kapcsolat megtartását a szakszervezet és a Közalkalmazotti tanács vezetőivel. A közalkalmazottakat és az iskolát érintő kérdésekben kikérném véleményüket, álláspontjukat, majd ezek ismeretében alakítom ki döntéseimet. Az egyeztetés után szeretném, ha a meghozott döntéseket közösen képviselnénk. Továbbra is biztosítani kívánom működési feltételeiket. A fenntartó önkormányzat biztosítja az iskola szabályozási és költségvetési kereteit. Fontos a korrekt és kölcsönös tájékoztatás, a folyamatos munkakapcsolat kialakítása. Lehetőségeink függvényében részt kívánunk venni a város rendezvényein, versenyein, és eredményesen képviseljük az országos és nemzetközi megmérettetéseken. A sportegyesületekkel kapcsolatunkat meg kell újítani, rendszeressé kell tenni. Évente legalább egy alkalommal adjunk lehetőséget arra, hogy az egyesületek utánpótlásért felelős szakembereivel találkozzunk, kölcsönösen átadjuk tapasztalatainkat. Erősíteni szeretném kapcsolatunkat a gyermekvédelmi intézményekkel, fiatalokkal foglalkozó civil szervezetekkel. Nemzetközi kapcsolataink ápolását továbbra is fontosnak tartom. A német kapcsolatok mellett élőbbé szeretném tenni az erdélyi szentegyházi iskolával kapcsolatunkat. 15. Tárgyi és gazdálkodási feltételek javítása Kiemelt feladatnak tekintem az épület állagának és tárgyi eszközeinek megóvását. Az önkormányzat támogatása nélkül jelentős fejlesztéseket nem tudunk végrehajtani. Előrelépés csak kisebb beruházásokkal lehetséges, amelyekhez a pénzügyi forrásokat a fenntartótól, ill. pályázatok elnyerésével tudunk biztosítani. 34

35 Saját bevételi forrásainkat körültekintő gazdálkodással, szponzori támogatással, pályázati lehetőségekkel tudjuk növelni. Legfontosabb fejlesztési területek: Épület állapotának javítása, megújítása. (nyílászárók, fűtéskorszerűsítés, tetőcsere, vizesblokkok további felújítása) Interaktív táblák, oktatási eszközök beszerzése. Célom a tervszerű, szabályos, gazdálkodást meghatározó törvények betartásával az intézmény tárgyi és személyi feltételeinek magas szintű biztosítása. 16. Marketing, szponzori tevékenység Az igazgatói munka nem csak pedagógiai és igazgatói szerepvállalásból áll, vezetőként jól kell menedzselni az iskolát. Fontos, hogy pozitív, jó hangulatú üzenetekkel felhívjuk magunkra a figyelmet, a médiával élő kapcsolatot alakítsunk ki. Partnereinkkel folyamatos legyen a kapcsolattartás, az információátadás. Felelősi rendszer kialakításával segíteném az iskola marketingtevékenységét. Fontos, hogy a nevelési-oktatási célkitűzéseinket a város, a szülők, az iskola körzetében lévő vállalkozások, a lakókörnyezet megismerje és támogassa. 35

36 Ö S S Z E G Z É S 36

37 Folytatni szeretném azt a munkát, amelyet elődeim megalapoztak, és a Tóvárosi Általános Iskolában eltöltött 22 év alatt az iskola közösségeivel együtt továbbvittünk. A helyzetelemzésben nem tértem ki részletesen az iskola életének minden területére, hiszen munkánk szerteágazó, sokrétű, mindannyian ismerjük az intézmény helyzetét. Jól szabályozott, magas követelményekkel, eredményekkel, hagyományokkal rendelkezik az intézmény. Nagy szerkezeti átalakítást, tevékenységek átszervezését nem tartom szükségesnek. Fontosnak tartom a minőségi továbblépést, a szervezettség javítását, az iskolai dokumentumokban rögzített nevelési-oktatási célok és feladatok következetes végrehajtását, a belső- és külső intézményi kommunikáció javítását, demokratikus, jó hangulatú közösség kialakítását. Célom, hogy tovább fejlődjön a Tóvárosi Általános Iskola, legyen versenyképes, megújulni tudó, maradjon meg jó híre és egyéni arculata. Céljaimat csak az iskola dolgozóinak támogatásával, a partnerek együttműködésével érhetem el. Ehhez kérem a tantestület minden dolgozójának, a szülők és diákok közösségének, valamint a fenntartó önkormányzat Képviselőtestületének támogatását. Székesfehérvár, május 5. Szücsné Sajtos Ágnes Katalin 37

38 pályázati nyilatkozat 38

39 Szücsné Sajtos Ágnes Katalin igazgatói pályázatot nyújtok be a megjelent pályázati felhívás alapján a Tóvárosi Általános Iskola (8000 Székesfehérvár, Iskola tér 1.) igazgatói (magasabb vezetői) állására. - Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, ezeknek igazolásait mellékelem. - Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához a döntéshozók, véleményezők felé, és a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék. - Nyilatkozom, hogy hozzájárulok pályázatom nyílt ülésen való tárgyalásához. - Hozzájárulok a pályázati anyagban foglalt személyes adataimnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. - Nyilatkozom, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségemnek eleget teszek. Pályázatomhoz a következőket mellékelem: - Végzettséget igazoló oklevelek másolatát - Erkölcsi bizonyítványt - Közalkalmazotti igazolást Székesfehérvár, május 5. Szücsné Sajtos Ágnes Katalin 39

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben A 2009/2010. tanévben az ÖMIP-ben megfogalmazott fenntartói elvárásokat beépítettük

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÚJREÁL GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÚJREÁL GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÚJREÁL GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM 2009 ethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium pedagógiai programja 2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 INTÉZMÉNY

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kovács Árpádné igazgató Tartalomjegyzék 1. Nyilatkozatok... 6 2. Az Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Vezetői pályázat. Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola. Emberi Erőforrások Minisztere

Vezetői pályázat. Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola. Emberi Erőforrások Minisztere Vezetői pályázat Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Benyújtás helye: KLIK XXII. Tankerülete 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24. Pályázati

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

TARTALOMMUTATÓ. 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

TARTALOMMUTATÓ. 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. TARTALOMMUTATÓ 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 2. Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2009/2010-es tanév kezdése előtt. 3. Költségracionalizálási

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 68. Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 2006-2011. Készítette: Egyházi Viktorné sk. igazgató 1 Tartalom I. Iskolánkról... 2 II. Személyi feltételek... 2 III. Iskolánk felszereltségének alakulása...

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

2013/2014 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2013/2014 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 213/214 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS KÉSZÍTETTE: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A Á L T A L Á N O S I S K O L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A AZOKÉRT ÉLÜNK, AKIKET SZERETÜNK, AZOKÉRT AKIK IGAZNAK TARTANAK. A

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014.

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Kisbéri Tankerület 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A KÁLOZI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2013. AUGUSZTUS 30. Készítette: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) alapján a Kálozi Szent István Általános

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 08209 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette és elfogadta: Nevelőtestület Véleményezte: Közalkalmazotti

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5000 SZOLNOK, TEMPLOM ÚT 6. TEL: 56/511-050./FAX: 56/511-055 BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Elfogadva: 2007. december 13. Módosítva:

Részletesebben

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012.

Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Gyomaendrőd, 2012. Pályázat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Gyomaendrőd, 2012. 1 Várfi András Gyomaendrőd Város

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja A) Nevelési Program B) Helyi Tantervek iskolaigazgató Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 A) NEVELÉSI PROGRAM... 5 1. Az iskola működésének

Részletesebben

A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Kevésbé fontos az, hogy mit tanulnak az iskolában, mint az, hogy hogyan tanulják Mert az iskola ne nyújtson szakszerű rutint, hanem következetes,

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8182 Berhida-Peremartongyártelep Ibolya u. 4. Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA Tárgy: Tájékoztató a 2010/2011 tanévkezdés tapasztalatairól Vilonya

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV

NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV Érvényesség: nevelőtestületi döntés szerint 2015. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA A KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 5 éves intézményvezetői beszámolója 2000-2005. Készítette: Tariné Lantos Piroska igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető Az intézmény küldetése Az intézmény környezete, partnerek

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az tudomány gyükere keserű, gyümölcse penig gyönyörűséges. (Apáczai Csere János) EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Átdolgozva:

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Igazgató kérdőív 2001

Igazgató kérdőív 2001 iskola sorszáma Igazgató kérdőív 2001 Település neve:. Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám Kérdezés kezdete: 2001...hó...nap...óra...perctől Kistérség kutatás 2 TÁRKI Rt. 1. Milyen oktatási, képzési

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE XVI sz melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE A pályázati projektbe bevont feladatellátási helyekre vonatkozó komplex helyzetelemzés és fejlesztési

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Helyi Pedagógiai Program Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkálkodjon, alkosson, teremtsen. / Széchenyi István: Por és sár / KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDOR

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben