Vezetői pályázat. Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola. Emberi Erőforrások Minisztere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői pályázat. Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola. Emberi Erőforrások Minisztere"

Átírás

1 Vezetői pályázat Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

2 Benyújtás helye: KLIK XXII. Tankerülete 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24. Pályázati adatbázisban szereplő azonosítószám: 39-9/2013/KIK/207 Pályázó: Intézmény: Beosztás: Kukainé Békési Emese 1224 Budapest, XII. utca 69. Baross Gábor Általános Iskola 1224 Budapest, Dózsa György út Intézményvezető (magasabb vezető) Vezetői megbízás időtartama: augusztus augusztus 15. Benyújtás dátuma: május 27. Nyilatkozatok: - Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé. A pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. - Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. Kukainé Békési Emese pályázó Tisztelt Miniszter Úr! 2

3 A Baross Gábor Általános Iskola Ön által meghirdetett intézményvezetői állását a mellékelt vezetői programmal megpályázom. Pályázatomat előző vezetői ciklusom értékeléséhez szervesen kapcsolódva készítettem el. A kidolgozás során hangsúlyos szerepet kapott: az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, partnerközpontú, folyamatszabályozásra épülő hatékony működés, az iskola szeptember 1-től életbe lépő pedagógiai programjának megvalósítása, a változó társadalmi elvárásokhoz való alkalmazkodás, az intézmény jó hírnevének megtartása. A megvalósítás során továbbra is kiemelten fontosnak tarom: aktív szerepvállalást az intézmény valamennyi partnere részéről a célok megvalósítása érdekében, kiegyensúlyozott légkört biztosítani, amelyben a munkatársak jól teljesítenek, önbecsülésük nő, a megfelelő feladatokat megfelelő emberek végzik, a gyerekek biztonságban érzik magukat, és minden lehetőség biztosított számukra a megfelelő szellemi, testi és lelki fejlődéshez, a szülők partnernek tekintenek bennünket gyermekeik nevelésében, elfogadják törekvéseinket és támogatják azt, a fenntartó elégedett az intézményben folyó munkával és elismerik azt, a célkitűzések világos megfogalmazását, magas követelmények állítását, az önellenőrzés, értékelés erősítését, az oktató-nevelő munka eredményeinek további javítását, a szülői részvétel erősítését a feladatok megvalósításában, az iskola eredményeinek, sikereinek sokirányú publikálását, a tanulólétszám szinten tartását. Budapest, május 23. Tisztelettel: Kukainé Békési Emese Budapest, XII. utca 69. Tel./ Fax : Tel.:

4 Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Kukainé Békési Emese Születési hely, idő: Nyírbátor, szeptember 30. Lakcím: 1224 Budapest, XII. utca 69. Elérhetőség: tel.: Iskolai tanulmányok: ELTE Közoktatási Vezetőképző Ho Si Minh Tanárképző Főiskola biológia-kémia tanári szak Budai Nagy Antal Gimnázium Munkatapasztalat: Baross Gábor Általános Iskola Nagytétényi (ma Hugonnai Vilma) Általános Iskola Vezető beosztásaim: Tréningek: igazgató igazgatóhelyettes kerületi kémia munkaközösség-vezető igazgatóhelyettes 2011 ÁBPE I.: folyamatba épített vezetői ellenőrzés 2008 Multimédia és prezentáció 2002 Tanulásmódszertan 2001 Pályázatírás 2000 Minőségbiztosítás Mérésmetodika Számítástechnikai ismeretek: Felhasználói szintű Word, Excel, Powerpoint Jelenlegi célom a Baross Gábor Általános Iskola (1224 Budapest, Dózsa György út ) intézményvezetői állásának betöltése. 4

5 1. Helyzetelemzés 1.1. Társadalmi - gazdasági kitekintés A 90-es évek elejétől hazánk közoktatása, köznevelése folyamatos változásokon, átalakulásokon megy keresztül. Az egymást gyorsan követő módosítások, átalakítások a közoktatás résztvevőitől folyamatosan olyan mértékű alkalmazkodást és rugalmasságot igényelnének, amelyeket tudatunkkal is nehezen követhetünk. Mindezt egyre nehezebb gazdasági helyzetben kell megvalósítanunk január 1-től a köznevelési intézmények fenntartásában és az oktatás-nevelés folyamatában az állam eddigieknél fokozottabb szerepvállalása, a jogszabályok gyors és nagymértékű változása az eddigieknél még nagyobb feladatot állít a köznevelésben résztvevők elé Demográfiai változások: Hazánkban a népesség áltag életkora egyre nő, továbbra is öregszik a társadalom. A KSH adatai szerint az elmúlt évtizedekben megváltozott a népesség korcsoportok szerinti összetétele. Folyamatosan csökkent a 15 évesnél fiatalabbak hányada, miközben növekedett az idősebb korosztályok részaránya ben még a népesség 20,5 százalékát tették ki a 0-14 évesek, 2012-ben viszont már csak 14,5 százalékát. Az öregedési index 64,5 %-ról 116, 5 %-ra nőtt ebben az időszakban. A KIRSTAT évi adatai alapján a fővárosban viszonylag kisebb csökkenést mutat a születések száma az országos átlaghoz viszonyítva (1,68%-os csökkenés), ami jellemző a XXII. kerületre is. A Budapesti feladat-ellátási és köznevelési terv megállapításai alapján kerületünkben ez nem folyamatos csökkenés, mivel 2-3 évig várhatóan emelkedik a tankötelezetté váló tanulók száma, melyre elhelyezési megoldást kell találni, majd ezután csökken. Ez a helyzet egyre erősebb versenyt teremt az iskolák között a tanulói létszám megtartása érdekében Az iskolarendszer szerkezete megváltozott, kerületben is működik egy 6 és egy 8 osztályos gimnázium. A 6+6-os, a 4+8-as szerkezetű iskolák megjelenésének hatását mi, 8 évfolyamos általános iskola lévén a bőrünkön érezzük. Mivel az alsó tagozaton végzett tehetséggondozó munka igen hatékony, a negyedikes évfolyam tanulóinak 10-17%-át veszik fel a nyolcosztályos, a hatodikos tanulók 0-19%-át veszi fel a hatosztályos gimnázium. Ennek következtében a felső tagozatos tanulók száma az alsóhoz viszonyítva alacsonyabb, összetétele jelentősen megváltozik, egyre nagyobb a különbség a tehetséges és a lemaradó tanulók képessége, munkához való hozzáállása között. Ennek következtében igen nagy szakmai kihívást jelent tanáraink számára a képesség szerinti fejlesztés megvalósítása Az oktatás tartalmában és ennek meghatározásában ismét változás történik: az országos szintet új NAT és kerettanterv szabja meg, a tartalmi fejlesztésben a helyi, intézményi szint is meghatározható. Ezek a változások felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre a 2013/2014-es tanévtől, négy évig ismét párhuzamosan dolgozunk a régi és az új NAT és kerettantervek alapján A társadalmi szintű változásokkal egy időben a pedagógusok munkájával kapcsolatos elvárások is eddig nem tapasztalt mértékben megnövekedtek. A nagymértékű szakmai elkötelezettség és aktív szerepvállalás mellett erőteljesebb külső kontroll is várható. Az oktatás szakmai fejlődésének és minőségének egységesítésére vonatkozó törekvések is komoly elvárásokat támasztanak az iskolákban dolgozó pedagógus testületek munkájától. A 5

6 köznevelési törvény hatályba lépő rendelkezései erősítik ezeket az elvárásokat, a remélhetően a megfelelő körülmények megteremtése és a minőségi munka elismerése is megtörténik majd a bevezetéssel párhuzamosan A pedagógusok munkájával kapcsolatos igények növekedése viszont olyan helyzetben következett be, amikor a pedagógusok jövedelmének az EU szinthez való közelítése elméletben elkezdődött (gyakorlatilag a bérek vásárló értéke csökkent), reméljük erre a helyzetre megoldást jelent majd a pedagógus életpálya modell bevezetése. Munkánk társadalmi megbecsülése viszont fájó módon negatív irányba tolódott, ami a keményen, egyenletesen és folyamatosan dolgozó testületünk tagjaink közérzetét rontja. Nehezíti a helyzetet, hogy továbbra is megfigyelhető a munkaerő más területekre, gyakran külföldre való átáramlása, egyre kevesebb minőségi munkaerő áramlik be ebbe az ágazatba, a szakma elöregszik Komoly problémát érzékelek a pedagógus utánpótlás nevelésében és a szakmai továbbképzésekben is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a felsőoktatásban bizonyos szakokon túlképzés van, más szakok képzésében viszont hiány mutatkozik. A kis óraszámú tárgyak oktatására a valós életben két vagy akár három szakos pedagógusokra lenne szükség, ezzel ellentétben a képzés dönti az egyszakos végzősöket! A friss diplomával rendelkező kezdő pedagógusok még jobb esetben is csak hallottak azokról a szemléletbeli változásokról, amelyek beépülését a törvényalkotók a gyakorló pedagógusoktól egyik évről a másikra elvárnak! A gyakornoki rendszer bevezetése a felsőoktatásról az alkalmazó iskolákra terhelte át ezt a feladatot is! A gyakorló pedagógusok továbbképzése során viszont azt tapasztalom, hogy ezek a képzések döntően drágák és az felsőoktatás során már elsajátított elméleti tudás felfrissítését célozzák, ritkán nyújtanak újat a kollégáknak. Sokkal több innovatív és rugalmasan szervezett, gyakorlati munkában újat nyújtó, kifizethető továbbképzésre lenne szükség a pedagógusok szakmai megújulásának segítéseként Az oktatás minőségének emelése érdekében egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a külső mérések, nemzetközi összehasonlítások. Hiába a szép elméletek a gyereke önmagukhoz viszonyított fejlődéséről, nyilvánosságra mégis ezek a mérési adatok kerülnek majd, jelentősen befolyásolva az intézményekben folyó munka megítélését Az oktatás minőségének emelésében a külső ellenőrzés mellett továbbra is nagy szerepet kap a belső önértékelés, a stabil szerkezeti jellemzők kiépítése a folyamatszabályozáson alapuló minőségfejlesztési rendszerek segítségével. A szervezetfejlesztés, a folyamatszabályozás és a reális partneri igényeket figyelembe vevő feladat meghatározás egyensúlyának megteremtése az oktatási intézményekben is igen fontos annak ellenére, hogy a köznevelési törvény nem teszi ezt kötelező feladattá Az elmúlt évtized társadalmi átalakulása az egyes rétegek és földrajzi régiók egyenlőtlenségének felerősödését okozta: az iskolába kerülő gyerek összetétele jóval heterogénebb, több a szociális problémával sújtott család. Ezzel párhuzamosan a veszélyben levő társadalmi kohézió helyreállításában az iskolákban folyó oktató-nevelő munkára az eddigieknél is nagyobb feladat hárul. Az integrált nevelés viszont csak abban az esetben hozhat pozitív irányú változást, ha ennek a munkának a személyi és tárgyi feltételei is megvalósulnak! 6

7 Tagságunk az Európai Unióban jelentőssé teszi, hogy ismerjük az EU oktatással kapcsolatos prioritásait, megfeleljünk ezeknek az elvárásoknak. A kulcskompetenciák beépítése a NAT-ba, a kompetencia alapú oktatás erősítése ezt a célt szolgálja. Az élethosszig tartó tanulás megalapozása használható tudás kialakításával, az oktatás minőségének és hatékonyságának fejlesztés a társadalmi partnerek bevonásával egyre hangsúlyosabb feladatunk. A modern informatikai és telekommunikációs eszközök alkalmazása, a versenyképesség és innováció erősítése, a nyelvtanulás fejlesztése eszközzé válhat a hatékony munkában. 7

8 1.2. Iskolánkról: Iskolánk történetéről 1925-ben alapított intézményünk folyamatos alakítások, fejlesztések következtében vált azzá az iskolává, amelyet ma is ismerünk. Az intézmény fennállásának 75. évfordulóján hivatalosan is felvettük településünk névadójának, Baross Gábornak a nevét. Iskolánk honlapján ( intézményünkről bővebb tájékoztatást adunk az érdeklődőknek január 1-jétől az intézmények fenntartója az állam, az irányítást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi (KIK vagy KLIK), a kerület iskoláit a KIK XXII. Tankerülete irányítja, vezetője Fálykissné Marillai Zsuzsanna. Az iskolánk egy szervezeti egység, amelynek kódszáma: A törvényi változások és az állami átvétel határozottan és egyértelműen megsokszorozta az adminisztrációs munkánkat is, de az oktató-nevelő munkában zavart nem okozott, a nehézségeket áthidaljuk, a problémákat megoldjuk, s ezt csak szakmai, és emberi értékekkel rendelkező (felruházott) pedagógus kollektíva segítségével lehetet megvalósítani Személyi feltételek - Az intézmény törzsállományában jelenleg dolgozók száma 34 fő (31 tanító és tanár, 3 oktatást segítő dolgozó, 1 iskolatitkár), ezen felül 5 technikai dolgozó biztosítja iskolánk zavartalan működését. - Az itt dolgozók túlnyomó része a kerületben lakik, a többség már hosszabb ideje iskolánk dolgozója. Jól ismerik a helyi körülményeket, a Baross Gábor telep történetét, az itt élő családokat, azok gondjait, örömeit. A dolgozói közösség egységét mutatja, hogy iskolánkban igen kicsi a fluktuáció: aki bekerül csapatunkba, ritka kivételtől eltekintve beilleszkedik és magáénak érzi ezt a közösséget. A nevelőtestület: - A pedagógus pálya elnőiesedése nálunk is megfigyelhető, egy férfi kollégánk van. - Nevelőtestületünk életkori eloszlása jelentősen eltér a kerületi jellemzőktől: nincs nyugdíjas és pályakezdő kollégánk. A pedagógusok döntően a 40 és 50 év közötti életkori sávba esnek, ennek több következménye is van. Erősségként értékelem azt a tényt, hogy pedagógusaink nagy szakmai gyakorlattal rendelkeznek és az elmúlt években, évtizedekben igen szoros munkakapcsolatot alakítottak ki: tudnak és akarnak is hatékonyan együtt dolgozni. Emberileg is közel kerültek egymáshoz, ami segít a hétköznapi - gyakran a túlterheltségből adódó súrlódások, konfliktusok feloldásában. Veszélyként értékelem viszont, hogy a sok éves szakmai tapasztalat esetenként rutinná válhat, valamint a nevelőtestület több tagja fog az elkövetkező tíz évben nyugdíjba menni. Ezek a problémák viszont a továbbképzések és a közösségépítés tudatos tervezésével és megvalósításával megelőzhetők, teret adva az erősségek megvalósulásának. A nevelőtestület életkor szerinti megoszlása: (kerületi adatok: KIRSTAT 2012.) 8

9 Kevesebb, mint éves éves éves éves éves éves éves éves fő/kerület fő/iskola több mint kevesebb éves éves több mint 64 kerület iskola - A tantestület tagjainak igénye van a fejlődésre, megújulásra, az elmúlt néhány évben kivétel nélkül mindenki részt vett valamilyen módszertani és szakmai továbbképzésen, tanfolyamon. A 120 órás továbbképzési kötelezettségének minden pedagógus határidőre eleget tett illetve tesz. Különösen jónak tartom, hogy a nevelőtestület minden tagja tudja használni a számítógépet, bővítve ezzel módszertani, ismeretszerzési lehetőségeit. - A dolgozói teljesítményértékelés első ciklusa alapján november 25.-én került sor az intézményértékelésre. Az adatok összegzése az alábbiakban táblázatok tartalmazzák. Értékelt témakör Intézményi elvárás % Önértékelés % Vezetői ért. % Szakmai tudás alkalmazása Kommunikáció és kapcsolatok kezelése Megbízhatóság, felelősségváll Együttműködés Komplexitás kezelés Intézményi elvárás % Vezetői ért. % Szakmai tudás alkalmazása Kommunikáció és kapcsolatok kezelése Megbízhatóság, felelősségváll. Együttműködés Komplexitás kezelés 9

10 A vizsgált pedagógusok (23 fő) teljesítményértékelés szerinti eloszlása: % kiválóan megfelel: 16 fő (az értékelt pedagógusok 70%-a) % jól megfelelt: 7 fő (az értékelt pedagógusok 30 %-a) Összegzésként megállapítható, hogy az intézményben igen sok a jól képzett, magas szakmai színvonalú, a helyzeteket komplexen kezelő pedagógus. - Intézményünkben a Pedagógiai Programnak megfelelő tartalmi munka folyik: az oktatás az évfolyamonként érvényes Helyi Tanterv szerint, a nevelés pedig a Nevelési Program irányelvei alapján történik. Az elmúlt évben valamennyi dokumentumunk átdolgozásra került a törvényi előírásoknak megfelelően. Munkánkat a partnerközpontú működés szemléletének beépítésével, erősítésével végezzük. Technikai dolgozók Jelenleg kiváló technikai gárda végzi azt a nélkülözhetetlen háttérmunkát, amely az iskola működéséhez, a nevelő-oktató munka zökkenőmentességének biztosításához szükséges. Így iskolánk szerencsés helyzetben van, mert az oktatást segítő technikai dolgozóink gyerekszeretők, és elkötelezettek pedagógiai programunk végrehajtásának segítésében. Segítő munkájuk, önállóságuk nélkülözhetetlen, és csak megköszönni tudom évek óta tartó, odaadó, gyerekszerető munkájukat, amelyre a továbbiakban is nagy szüksége van az intézménynek Tárgyi feltételek - Az iskola épülete több szakaszban kibővített, 1989-ben részben felújított. A nyílászárók cseréje, a tetőszerkezet felújítása és az épület hőszigetelése az elmúlt négy évben folyamatosan megvalósult. Az intézmény akadálymentesítésének tervei elkészültek, a kivitelezés még nem történt meg. - Tárgyi feltételeink megfelelőek, lehetővé teszik a nevelő-oktató munka zavartalan végzését. Az alsó tagozatosok osztálytermeikben tanulnak, a felső tagozatosok szaktantermi rendszernek megfelelően vándorolnak. A tárgyi feltételek javítását folyamatosan végezzük, a kultúrált környezet kialakításában különösen az alsó tagozaton egyre nagyobb szerepet vállalnak a szülők is. - Igen büszkék vagyunk az idei évben korszerűsítésre váró, de jól felszerelt informatika termünkre és a tavalyi évben felújított nyelvi laborunkra, amelyek a kor igényeinek megfelelő számítástechnikai oktatást, valamint kiscsoportos nyelvoktatást tesznek lehetővé, ezzel is emelik oktatásunk hatékonyságát. - Az iskola belső számítógépes hálózata segítségével az intézmény teljes területén 10

11 internet-hozzáférés biztosított az oktató-nevelő munka segítésére. Számítógépeink egy része megfelel a technikai elvárásoknak, az osztályteremben levő gépek többsége viszont már elavult, modernizálásra szorul. A mobil laptop és projektor lehetőséget biztosít bármelyik kolléga számára, hogy a saját maga összeállított vagy az internetről letöltött oktató anyagokat kivetíthesse, felhasználhassa a tanórák hatékonyabbá tételére. - Szaktantermeink közepesen felszereltek szemléltető, valamint audiovizuális eszközökkel, ezeket fenntartói, alapítványi segítséggel és pályázatok beadásával a mindenkori minimumfeltételeket figyelembe véve, a lehetőségekhez mérten folyamatosan kiegészítjük és korszerűsítjük. - Az iskola tornaterme megfelel az elvárásoknak, a sporteszköz ellátásunk megfelelő. Az épülethez sportudvar is kapcsolódik, mely kosárlabda pályából és korszerű futballpályából áll. Itt található a napközisek szabadtéri játszórésze is. Az iskola belső udvara is jól használható a szabadban tartott foglalkozásokra. - Az intézmény működését segíti az iskolai könyvtár is, több mint kötetnyi könyv várja tanulóinkat. A könyveknek számítógépes nyilvántartásba vétele a tanév során befejeződik. Az olvasóteremben a könyvtárhasználati órák mellett könyvtári szakórákat is tartunk. Az olvasóteremmel egy légtérben levő kézikönyvtár rész helyben olvasásra, kutatómunkára is alkalmas. A könyvtárban kialakított belső számítógépes hálózat lehetőséget biztosít a differenciált képességfejlesztésre, az IKT sokirányú alkalmazására. A számítógépek többsége ugyan elavult, de ezek cseréjét folyamatosan végezzük. Célunk, hogy a gyerekek és a pedagógusok minél nagyobb számban és folyamatosan vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat. - Ebben a tanévben 250 tanuló ebédel iskolánkban. Ebédlőnk viszonylag kicsi, felszereltsége megfelelő. A tanulók étkeztetését több csoportban, ügyeletes tanárok segítségével tudjuk megoldani, az étkezési szokások javítása és a fegyelem erősítése továbbra is feladatunk. Tálalókonyhánk teljes felújítása két éve megvalósult. - Az épület körül a nem aszfaltozott területeket már évek óta virágosítjuk, fásítjuk. Ez a tevékenység folyamatos, hiszen a növények öregszenek, esetleg nem viselik el az iskolai hatásokat. Továbbra is arra törekszünk, hogy tanulóink és dolgozóink tiszta, kulturált, növényekkel díszített környezetben éljék mindennapjaikat. 11

12 1.2.4 Tanulói összetétel - Iskolánkba jelenleg 355 gyerek tanul. Az előző tanévhez viszonyítva tanulói létszámunk folyamatosan nőtt, bizonyítva az iskolánkban megítélésének, hírnevének javulását. Jelenleg a kerületben a legnagyobb kihasználtsággal (99%) működő intézmény vagyunk, az egy főállású pedagógusra jutó tanulólétszám is a legmagasabb (12,24 fő). (KIRSTAT 2012) Az elmúlt 5 tanév évvégi összesítő statisztikai adatai: 2011/ / / / /2008 Iskolai létszám Kitűnő tanulók aránya Bukott tanulók aránya 14% 12,3% 13,2% 13,9% 10,5% 0,3% 1,8% 0% 0,6% 5,4% Hiányzási átlag 13,1 nap/fő 13,49 nap/fő 14,3 nap/fő 12,2 nap/fő 13,8 nap/fő Magatartás 4,33 4,15 4,2 4,2 4,2 Szorgalom Tanulmányi átlag 4,16 3,89 4, ,29 4,18 4,15 4,1 3,82 A település jellegéből adódik, hogy iskolánknak igen kiterjedt a beiskolázási körzete, tanulóinknak kb. 91 % innen érkezik. Tanulóink összetételének vizsgálata során néhány szempontot emelnék ki: az iskola földrajzi elhelyezkedését valamint a társadalmi hatásokat, változásokat, a lakosság összetételének alakulását. Földrajzi elhelyezkedés szempontjából kedvezőbb a helyzetünk a belvárosi vagy lakótelepi intézményeknél, hiszen családi házas övezetben van iskolánk: a gyerekek többségének nagy mozgástér áll rendelkezésére, egészséges környezetben élhetnek, az emberi kapcsolatok gazdagabbak, mint a főváros sok másik területén. Mindezek következtében tanulóink többsége nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb a belső kerületek gyerekeihez képest. A veszélyeztetettség is kisebb, mint Budapest más területein, bár a környék bevásárló központjainak felépülése óta a helyzet romlott. A társadalmi változások hatásait viszont mi is ugyanúgy érezzük, mint bármelyik másik iskola. A családok szociális helyzete egyre nagyobb szóródást mutat, a gyerekek neveltsége, belső értékrendje egyre szegényesebb, folyamatosan nő az alulmotivált, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek száma. Sajnos már a beiratkozó elsősök között is egyre több ilyen gyerekkel találkozunk. Az iskolában 53 hátrányos helyzetű tanulót tartunk nyílván (a gyerekek 15%-a), ez kicsit kevesebb a kerületi átlagnál (16%). A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma iskolánkban 15 fő (4 %), a kerületi átlagnál (3%) valamivel több. Pedagógiai munkánk egyik kiemelt területe ezeknek a gyerekeknek segítése, ebben a munkában egy félállású gyermekvédelmi felelős is segíti munkánkat. 12

13 A környék jellegzetessége, hogy a régi kőbányákban nagyon sok helyen gombatermesztés folyik; ezeken a munkahelyeken igen magas az erdélyi munkavállalók aránya. Egyre több olyan tanulónk van, aki szüleivel együtt a jobb megélhetés reményében hazánkban él, hozzánk jár iskolába. Ezek a gyerekek általában hiányos ismeretekkel, alacsonyabb képzettséggel rendelkeznek mint kortársaik, felzárkóztatásuk igen nagy feladatot jelent pedagógusaink számára. A kiemelt figyelmet igénylő tanulóink közül 11 fő sajátos nevelési igényű (3 %), 29 fő pedig BTM-es (8 %). Az SNI-s gyerekek fejlesztésében utazó gyógypedagógus, logopédus, pszichológus és mozgásfejlesztő konduktor végzi a szakmai fejlesztést és segíti a tanítók, szaktanárok integrált nevelését. A BTM-es gyerekek speciális fejlesztését az intézmény fejlesztő pedagógusa végzi, a tanítók, szaktanárok külön fejlesztési szempontok alapján, tanmenetben rögzített módon segítik a tanulókat részképességeik javítását. A szakértői véleménnyel nem rendelkező, de tanulási problémákkal küzdő tanulók egyéni képességfejlesztését tanórai differenciálással és tanórán kívüli felzárkóztató órákkal fejlesztjük. Szintén kiemelt figyelmet igényelnek a tehetséges tanulóink is, akiket szintén tanórai differenciálással, és tanórán kívül versenyfelkészítéssel fejlesztjük. Az alábbi táblázatok a 2012/2013-as tanév első félévének adatait tartalmazzák: Versenyen részt vevők száma összesen: 226 fő, a tanulók 64%-a. Helyezés (legalább kerületi) I. II. III. Alsó Felső Összesen Levelező verseny: Résztvevők száma Alsós Felsős Bendegúz 39 fő - Témakör Természetismeret Matematika Magyar nyelv Olvasás, szövegért. Rátermettség Szervező pedagógus Balogh Andrea Jonatán 2 fő 2 fő Olvasás, szövegértés Máténé Horgos Éva 13

14 - Kerületünk zöldövezete egyre csábítóbb azok számára, akik belvárosi munkahelyükhöz elérhető távolságra, de egészséges környezetben szeretnének élni, gyerekeiket felnevelni. Ezért egyre több lakópark épülésének és benépesülésének lehetünk tanúi, reményeink szerint ez a folyamat gyermeklétszámunk emelkedéséhez vezet majd Tartalmi munka - Intézményünkben a Pedagógiai programnak megfelelő tartalmi munka folyik: az oktatás az évfolyamonként érvényes tanterv szerint, a nevelés pedig a Nevelési program irányelvei alapján. - Kiemelt szerepet szánunk a matematika oktatásának, hiszen nincs még egy olyan tantárgy, amely ennyire sok szempontból gyarapítaná tanulóink megismerő képességét, problémamegoldó gondolkodását, kreativitását, ezzel is javítva a többi tantárgy követelményeinek elsajátítását. Az alsó tagozaton évfolyamon belüli bontásban történik a fejlesztés, a tagozatos oktatásra történő felkészítés. A felső tagozaton emelt óraszámban, az összevont osztályokban nívócsoportokban végezzük az emelt szintű oktatást. - Informatika, angol nyelv tárgyakból több évfolyamon nívócsoportos oktatás folyik, ami a tanulók képesség szerinti fejlesztését hivatott elősegíteni. - Immár hagyományosan alsós és felsős osztályaink számára osztálykirándulásokat, nyári tábort szervezünk, ahol az iskolai keretektől eltérő, természeti környezetben folyik a gyerekek személyiségfejlesztése, oktatása, nevelése. Sajnos az erdei iskolák általános jelleggel történő szervezéséről a törvényi szabályozás és a szülők anyagi helyzetének romlása miatt le kellett mondanunk. - Iskolánkban négy szakmai munkaközösség működik: alsós, felsős, napközis és osztályfőnöki munkaközösség, melyek vezetőit a pedagógusok választották. A munkaközösségek szakmai műhelyként működnek, az iskolai munkatervhez szervesen kapcsolódó munkatervek alapján. Évente kétszer a munkaközösség vezetői beszámolnak a nevelőtestületnek a munkaközösség tanév során végzett munkájáról. - A tanórán kívüli foglalkozások célja a tanulók igényeinek és képességeinek megfelelő plusz terhelés biztosítása, amelyek szervesen kapcsolódhatnak bizonyos tárgyakhoz, vagy olyan tevékenység gyakorlására adnak lehetőséget, amelyekre tanórai keretek között egyáltalán nincs lehetőség. Az előbbiek például: versenyfelkészítés, egyéni felzárkóztatás, matematika és magyar felvételi előkészítők, nyelvi szakkörök, sportfoglalkozások. Ezeket a programokat saját kollégáink tartják. A felmerülő igények közül sok kielégítését csak külső szakemberek bevonásával tudjuk megoldani, ilyenek ; görkorcsolya és kosárlabda edzések, művészeti képzés, hitoktatás. - Iskolánkban működő diákönkormányzat önálló munkatervvel rendelkezik és annak megfelelően működik. Céljai között szerepel a gyerekek érdekvédelme, a tanulók szabadidejének sokszínű eltöltése, a demokratikus jogok megismerése és gyakorlása, valamint társadalmi viselkedési szabályok és képességek kialakítása is. Diákönkormányzatunk kerületi szinten is példaértékűen működik. 14

15 - A szabadidős programok szervezése a szabadidő szervező és az osztályfőnökök közös feladata. A tanév során igen színes és változatos programkínálat áll a gyerekek rendelkezésére, érdeklődésüknek megfelelően választhatnak közülük. - A szabadidős tevékenységek közül kiemelkednek és az iskola arculatának alakításában igen nagy szerepet játszanak hagyományaink. A hagyományok ápolása minden közösség számára igen fontos, mert erősítik az összetartozást, mérföldköveket jelentenek a hétköznapok sorában. Annak a közösségnek van múltja, jelene és jövője, amely hagyományokat teremt magának, azokat ápolja, megtartja Gazdálkodás - Intézményünk nem önálló gazdálkodó. A gazdálkodással összefüggő feladatokat gazdasági ügyintéző nélkül, egy iskolatitkárral oldjuk meg. A béreket a közalkalmazotti bértáblázatnak megfelelően kapjuk. - A dologi költségvetésünket a fenntartó határozza meg a beadott igények alapján. A rendszer még nem kialakult, most tanuljuk ezt az új gazdálkodási formát. - Az eddigiekhez hasonlóan figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, hiszen ezek segítségével lehetőségünk nyílik egy-egy célterület fejlesztésére. - Sok lehetőséget látok társadalmi kapcsolataink felhasználásában is. Aktívan támogatjuk a Baross Gábor Polgári Kör működését, ifjúsági tagozatot hoztunk létre. Egyre több szülő ajánlja fel segítségét problémáink megoldásához, lehetőségeink bővítéséhez. Saját erőforrásokkal is segítenek programok szervezésében és pályázatok jutalmazásában, bútorzatunk minőségének javításában és környezetünk szépítésében. Örömmel üdvözöljük ezeket a kezdeményezéseket, fejleszteni kívánjuk ezen kapcsolatainkat. A Barossi Iskoláért Alapítvány is igen jelentős segítséget nyújt oktató- nevelő munkánk megvalósítása során. 15

16 2. Vezetői program Vezetői elképzeléseimet az iskola Pedagógiai Programját; Nevelési tervét és Helyi tantervét alapul véve, minőségfejlesztési szemlélet alapján állítottam össze. Az iskola jövőjét megfogalmazó koncepcióval egyetértek, azon változtatni nem szeretnék. Fő célom a hatékonyság növelése, a meglévő erősségek megőrzése, a gyengeségek csökkentése, az iskola hírnevének megtartása. Programom összeállításában azokat a hazai és nemzetközi tendenciákat is figyelembe vettem, amelyek a nevelés jövőbeni alakulását feltehetően befolyásolni fogják, és amelyekhez már most célszerű alkalmazkodni ahhoz, hogy intézményünkben az oktatás - nevelés korszerűen alakuljon, vagyis megfeleljen a jövő elvárásainak. Vezetői ciklusom végén egy olyan intézmény működéséről szeretnék beszámolni, ahol - a tanulók biztonságban, jól érzik magukat, javul motiváltságuk, tanuláshoz való viszonyuk, fegyelmük, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak. - általánossá vált a kompetencia alapú oktatás és a személyre szabott képességfejlesztés, hatékony a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlesztése. - a szülők elégedettek az itt folyó nevelő-oktató munkával, ezért szívesen hozzák hozzánk gyermekeiket, és együttműködnek nevelési-oktatási céljaink elérésében; - a dolgozók gazda szemlétettel sajátjuknak tekintik az iskolát, saját munkaterületükön folyamatos javító szándékkal tevékenykednek, közöttük egyenletes a munkamegosztás, mindenki ismeri és betartja hatáskörét és illetékességét. - a partnerek között javul az információáramlás, erősödik az összmunka a jobb eredmények elérése érdekében. - továbbra is folyamatos javulást mutat a tanulók kerületi és országos méréseinek eredménye. - a dolgozói közösség rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők, és a fenntartó igényeihez. - az intézményben folyó szakmai munkát fenntartói szinten is elismerik és támogatják Vezetői program az iskola közösségeire lebontva Dolgozói közösségre vonatkozó célok és feladatok - Az eddigiekhez hasonlóan a reális igényeket és az anyagi lehetőségeket figyelembe véve folyamatosan javítjuk technikai dolgozóink és pedagógusaink munkakörülményeit, lehetőséget biztosítunk és ösztönözzük őket az önképzésre és továbbképzésre. Minden kollégának biztosítjuk a 120 órás tanfolyam elvégzésének lehetőségét szaktárgyának és érdeklődésének megfelelően. - Szemléletváltásra serkentjük pedagógusainkat, olyan tulajdonságok kialakítását ösztönözzük, amelyek növelik szakmai hozzáértésüket, pedagógiai módszertárukat. Ilyenek például: szakértelem, a tudás átadásának képessége, a fejlett technológia értése és alkalmazása, az együttműködési képesség emelése, rugalmasság, nyitottság, demokratikus nevelési módszerek. Igen fontosnak tartom a pedagógusok szemléletváltásának ösztönzését, amely erősíti a kompetencia alapú fejlesztés, oktatás általánossá válását az oktatásban, az IKT 16

17 nagyarányú és hatékony alkalmazását, az egyéni képességfejlesztés és az integrált nevelés hatékony alkalmazását. A felsoroltak megvalósítása érdekében az alábbi rövid- és középtávú távú célokat tűzöm ki: - A törvényi előírásoknak megfelelően kerüljön bevezetésre a pedagógus életpálya modell. - A tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek közösen meghatározott elvek szerinti elosztásával egyenletesebben valósuljon meg a feladatellátás a nevelőtestület tagjai között. - Egyenletes és tervezett ellenőrzéssel és az önellenőrzés fejlesztésével javuljon tovább a dolgozók munkafegyelme és a munkavégzés hatékonysága. - A pedagógus teljesítményértékelési rendszer folytatásával, az eredmények ismeretében személyre szabott fejlesztési, együttműködési tervek kidolgozásával segítsük a pedagógusok munkáját, szemléletváltását. - Olyan ösztönzési rendszer és jutalmazási elvek kidolgozása, amellyel a felzárkóztató csoportokban tanító, valamint a tehetséggondozásban, versenyfelkészítésben eredményesen résztvevő pedagógusok munkája elismerhető. - Egységesebb nevelési és fegyelmezési módszerek alkalmazásával nőjön a pedagógusok munkájának hatékonysága. - A pályakezdő és az új belépő pedagógusok beilleszkedése és segítése érdekében a gyakornoki rendszer hatékony működtetése Tanulói közösség A tanulói közösség fejlesztésében az alábbi területeket emelném ki: Személyiség és közösségfejlesztés: - Felgyorsult, média uralta világunkban egyre inkább illúzió azt képzelni, hogy a gyerekek tökéletesen szocializálva, tanulásra motiválva kerülnek be az iskolába, fegyelmezetten befogadják mindazt a tudást, amit tanáruk átad nekik! Sajnos a gyerekek egyre nagyobb hányada nem kapja meg családjától azt az érzelmi stabilitást, állandó szülői figyelmet és példaadást, amire megfelelő személyiség- és közösségi fejlődéséhez szüksége lenne. Ezért nekünk kell biztosítanunk azt a jól szervezett, érzelmileg gazdag, környezetet, amelyben a gyerekek biztonságban érzik magukat és érzelmileg is motiváltabbá válnak. - A személyiség- és közösségfejlesztés nevelési feladatai az iskolai élet minden területén megjelennek a tanórától a szabadidős tevékenységekig. Fontos szerepet játszanak benne hagyományaink is, melyek ápolását továbbra is kiemelt feladatunknak tartom. - A közösségfejlesztés jelentős színtere még a diákönkormányzat. Az elmúlt időszakban egyre jobban bevontuk ezt a tanulói szervezetet az iskola céljainak 17

18 megvalósításába, aktívan részt vettek az őket érintő területeken a problémák feltárásába és megoldási javaslatok kialakításába. Továbbra is támogatnunk kell a pozitív kezdeményezéseket, tompítanunk kell a gyermekközösségeket befolyásoló negatív hatásokat. Tehetséggondozás, versenyfelkészítés - A partneri elégedettség mérések, valamint az elért versenyeredmények alapján jelentős eredményeket értünk el a differenciálás, a tanulmányi versenyekre való felkészítés terén. A nívócsoportos oktatás kialakításának egyik oka éppen az volt, hogy a hasonló képességű, megfelelően motivált tanulók feladatmegoldó gondolkodását, ismeretanyagát erőteljesebben fejlesszük, számukra differenciáltan fejlesztő feladatokat adjunk. A tehetséges tanulók azok, akik a tanórai foglalkozásokon és azon kívül is kívül erősebben terhelhetők, érdeklődési területüknek megfelelően versenyekre készíthetők fel. - Oktatási technikánkban még nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a differenciálásra, a személyre szabott foglalkoztatásra. A frontális óravezetés mellett nagyobb teret kell adnunk a csoportos és egyéni fejlesztésre, alkalmaznunk kell a tanulás tanításának széles tárházát, az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló informatikai technológiát. Kezdetben ez több felkészülést, nagyobb energia befektetést jelent a pedagógus részéről, de később ez az elért eredményekben igen jelentősen megtérül. - Eddigi eredményeinket megtartva célul tűzzük ki, hogy nőjön azoknak a tanulóknak a száma, akik kerületi, budapesti, országos tanulmányi versenyeken helyezéseket érnek el. Fontos lenne elérni azt, hogy a tehetséges tanulók szülei ne vigyék el gyermekeiket más iskolatípusba, adjanak lehetőséget nekünk a felső tagozatos tehetséggondozás hatékonyságának bizonyítására. Magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, tanulási kudarcok kezelése - A nívócsoportos oktatás bevezetésével és a 4+8, 6+6-os szerkezetű iskolák tanulóösszetételünket befolyásoló negatív hatásának jelentkezésével egyre nagyobb hangsúlyt kap ezek a fejlesztési területek, melyek az esetek többségében együtt jelentkeznek; a kudarcok önértékelési problémákhoz, deviáns viselkedéshez vezethetnek, vagy fordítva. Olyan gyermekcsoportok alakulnak ki, ahol elsődleges feladatunkká vált az alulmotiváltság megszűntetése, a tanulók sikerhez juttatása. Széleskörű tevékenységkínálatot kell létrehoznunk, ahol a gyerekek már meglévő szükségleteire / játék-, mozgás-, változatosság iránti szükségletek / alapozzuk oktatási - nevelési folyamatainkat. - Ezeknek a gyerekeknek a motiváció erősítése mellett folyamatos egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra, helyes tanulási szokások begyakoroltatására van szükségük. Fel kell tárni tanulási kudarcaik és magatartási problémáik okát, szükség esetén külső szakemberekhez kell őket irányítani. Egyre inkább támaszkodhatunk más segítő szervezetek munkájára / pl. Családsegítő Szolgálat, EGYMI, rendőrség,... /, beépíteni ezeket a lehetőségeket nevelési elképzeléseinkbe. Az elmúlt évben ez a jellegű kapcsolattartás már erősödött, élővé vált. Az esetmegbeszélések rendszere lehetővé teszi az érintett partnerek személyes és egyidejű kommunikációját, ezzel is lehetőséget adva a problémák okainak feltárására és megoldási lehetőségek keresésére. - A kirívó magatartási zavarok kezelésére törvény adta lehetőségeink korlátozottak, ezért ezekkel a tanulókkal szemben a nevelőtestület, a tanulói közösségek és a szülői közösség 18

19 egységes fellépésének, fegyelmező erejének felhasználását tartom megoldásnak. Mind a helyes viselkedési formák erősítésében, mind a helytelenek visszaszorításában erőteljesebben alkalmaznunk kell az egyéni bánásmódot. Örömmel tapasztalom, hogy a tanulók iskolai magaviselete az elmúlt tanévek egységes és tervszerű munkája következtében javult, jelenleg kevés a kirívó magaviseleti problémával küzdő tanulónk. Gyermek és ifjúságvédelem, a szociális hátrányok enyhítése. - Iskolán belül erősítenünk kell a tudatos gyerekvédelmi munkát. Ezen a területen is be kell építenünk a folyamatszabályozást, gyorsítva és követhetővé tenni ezzel a problémák és a megoldási lehetőségek feltárását, a cselekvési sor kialakulását és az elért eredmények dokumentálását. Mivel gyermekvédelmi munkánk során sok esetben éppen a negatív szülői hatást kellene ellensúlyoznunk, módosítanunk - keresnünk kell azokat a lehetőségeket, fórumokat, ahol a pozitív példákat kiemeljük, hatásukat erősíthetjük. Az iskolában folyó nevelési-oktatási folyamat során a szülői tudatformálás elengedhetetlen a sikeres munka érdekében, hiszen a gyerekek mellett legfontosabb partnereink a szülők. - Véleményem szerint kiemelt szerepe van az érintettek naprakész és pontos tájékoztatásának is: nagyon sok család nem ismeri azokat a lehetőségeket, amelyek igénybevételére jogosultak. A naprakész tájékoztatás érdekében folyamatosan frissítjük az iskola honlapját, a szülők számára fontos információ ezen a csatornán is eljutnak hozzájuk. Egy lelkes kis csapat továbbra is szerkeszti a Szülők Híradóját. Évente kiadjuk digitális évkönyvünket a DIGI -évkönyvet, amely a tanév minden fontos eseményének, a versenyeknek, pályázatoknak és kiemelkedő tanulói munkáknak a gyűjteménye. A rászoruló családokat gyermekvédelmi felelősünk személyesen is tájékoztatja lehetőségeikről. - A szülők anyagi terheinek enyhítése céljából a könyvtárban egy olyan tankönyvbázis kialakítását végezzük már hetedik éve, amely minden tanuló számára ingyenes kölcsönzést biztosít bizonyos tantárgyakból. Egyenlőre a modulok és a kis óraszámú tantárgyak tankönyveit sikerült beszereznünk, de a tartós tankönyvek vásárlására jogosító állami normatívából tovább bővítjük ezt az állományt. Ezzel érezhetően csökkenteni tudtuk valamennyi évfolyamon a tankönyvcsomagok árát. Az új kerettantervek bevezetésével a tankönyvek tartalmi változásai miatt ezt a munkát felmenő rendszerben elölről kezdjük. A napközi szerepe - A családok megélhetéséhez szükséges, hogy mindkét szülő munkát vállaljon, ezért tanulóinknak több mint egyharmada egész napját iskolánkban tölti. Az ő nevelésükben, oktatásukban, testi és lelki fejlődésükben igen fontos szerepet tölt be a napközi. Ezen a területen továbbra is nagyon sok tennivalónk van. - A napközis, tanulószobás csoportok eredményes tevékenysége és irányítása igen nagyarányú elkötelezettséget és gazdag módszertani kultúrát igényel a pedagógusok részéről, hiszen ezekben a gyerekcsoportokban nagyobb arányban találhatók meg a tanulási problémákkal küzdő, nehezen nevelhető, hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyerekek, mint más tanulói csoportokban. Mindezt a tevékenységet a tanítókkal, szaktanárokkal együttműködve, egymást kiegészítve kell végezni. 19

20 - Második éve a napköziben csoportközi szakköröket tartanak kollégáink. Igen kedvező tapasztalataink vannak ezzel a tevékenységformával kapcsolatosan, folytatni és fejleszteni fogjuk ezeknek a szakköröknek a szerezését. - Vezetői munkám egyik feladatának tartom a napközi további fejlesztését; célként tűzöm ki olyan napközi kialakítását, ahol minden csoportban a délelőtti oktató-nevelő munkával összhangban, belső szokásrendek kialakításával segíti a gyerekek egészséges testi és lelki fejlődését A szülői közösség - Az iskolával szembeni társadalmi elvárások megnövekedése és átalakulása az iskola - család kapcsolatának átalakulását is eredményezte. Közvetlen partnereink a tanulók és a szülők, akiknek reális igényeit figyelembe kell vennünk és lehetőségeinkhez mérten ki kell elégítenünk ahhoz, hogy elégedettek legyenek az általunk végzett munkával. Ezért folyamatos feladatunk a szülői igények felmérése, az elégedettség vizsgálata, amely a minőségfejlesztési munka egyik alapját képezi. - A partneri igények figyelembevételével megfogalmazott célok megvalósításában is egyre nagyobb szerephez jutnak a szülők. Erkölcsi és anyagi támogatásukkal, a problémák segítő szándékú feltárásával vagy munkánk elismerésével segítik intézményünk minőségi munkáját. Feladatunk ezeknek a kezdeményezéseknek az erősítése, elismerése: meg kell keresnünk minden olyan fórumot és lehetőséget, ahol az iskola érdekében javító szándékkal dolgozó szülők munkáját nyilvánosan elismerhetjük, jutalmazhatjuk. Egyre több a segítőkész szülő, aki már meggyőződött az együttműködés fontosságáról, előnyeiről. - A magatartási és tanulási problémák szaporodásával a szülő - iskola kapcsolat másik területe is előtérbe került: gyakorlati tanácsokkal, egyéni tanácsadással segítenünk kell a szülőket abban, hogy gyermekük nevelésében több sikert, kevesebb kudarcot éljenek át. Vannak esetek, amikor nekünk kell rádöbbentenünk a szülőket, hogy aktív részvételük nélkül a mi munkánk is eredménytelen marad. A szülőknek az eddiginél jóval több segítséget kell adni, hogy ők is részt vegyenek tanulóink tanuláshoz való hozzáállásának javításában. - Ennek a kétoldalú kapcsolatnak a további fejlesztése érdekében erősítenünk kell kapcsolatunkat a Szülői Szervezettel, bizonyos célok megvalósításában aktívabb részvételre, felelősségvállalásra ösztönözni őket. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk a szülők pontos és hiteles tájékoztatására. Az eddigiekhez hasonlóan számítunk az Iskolaszék aktív és segítő szándékú együttműködésére. 20

21 2.2. Az intézmény vezetése A vezetés struktúrája - Az intézmény vezetését lineáris szervezeti formáján nem kívánok változtatni. Ennek a szervezeti felépítésnek előnye, hogy az alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelműek, világosak. Keresztintézkedések nem következnek, ezért hatékony ellenőrzést tesz lehetővé. Hátránya lehet, hogy a vezetők olyan feladatok ellátására kényszerülnek, amelyekhez esetenként nincs megfelelő képzettségük. Ennek elkerülése érdekében továbbra is számítok az iskola vezetőségének a segítségére. - Az iskola oktatási igazgatóhelyettes feladatainak ellátására továbbra is Bognárné Tábori Ágnest kérem fel. A Köznevelési törvény szeptember 1-től lehetőséget biztosít számunkra második igazgató-helyettes kinevezésére. Ezt a helyettest a nevelőtestület véleményének kikérésével szeretném felkérni szervezési igazgatóhelyettes funkcióra. A helyettesek az igazgató közvetlen munkatársai, annak akadályoztatása esetén őt teljes jogkörrel, felelősséggel helyettesítik az SZMSZ-ben leírtak alapján. Munkájukról rendszeresen beszámolnak az igazgatónak. Tevékenysége kiterjed az iskola pedagógiai, személyzeti, gazdasági ügyeinek szervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére. Ezeket a feladatokat munkaköri leírásuk, a munkaterv és az iskolavezetőségi megbeszélések alapján látják el. - Az intézmény vezetésében a középvezetők konzultatív testületként vesznek részt, véleményező és javaslattevő joggal rendelkeznek a döntések előkészítésében, valamint döntenek olyan ügyekben, amelyekben az igazgató azt saját jogköréből szükségesnek látja. Középvezetők: - munkaközösség-vezetők, - diákönkormányzat vezetője, - a minőségfejlesztési kör vezetője - a Közalkalmazotti Tanács vezetője A középvezetőknek úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen. Ennek érdekében legalább havi rendszerességgel vezetőségi megbeszélést tartunk. - Az iskola valamennyi dolgozójának feladatait, jogkörét és kötelezettségeit a munkaköri leírások tartalmazzák. - A Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint az iskola életét jelentősen meghatározó vezetői döntések előkészítésében az Iskolaszék, a Szülői Szervezet, a Közalkalmazotti Tanács és a Diákönkormányzat is részt vesz Vezetői funkciók A vezetés olyan tevékenység, amelynek során a vezető erőforrásokat mozgósít az intézmény nevelési-oktatási céljainak elérése érdekében. Ehhez figyelembe kell venni a külső környezeti adottságokat / megrendelői kör, a térség gazdasági helyzete, fenntartói elvárások /, valamint a belső adottságokat / szellemi bázis, infrastruktúra, a diákok összetétele, ambíciói /. Az adottságok feltérképezése után az erőforrások elemzése alapján alakul ki egy olyan stratégiai terv, amely tükröződik az intézmény oktatási- nevelési programjában, a vezetői funkciók megvalósításában. 21

22 - A tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatok megvalósítása során azt a szemléletet szeretném megvalósítani, hogy minden ember abban eredményes és hatékony, amihez a legjobban ért, és amit a legnagyobb kedvvel végez. Ennek megfelelően arra törekszem, hogy munkatársaim képességeit, erősségeit minél jobban megismerjem, a munkamegosztás során olyan feladatok elvégzésével bízzam meg, amit a fenti elvnek megfelelően minél hatékonyabban képes elvégezni. Az eredmények növeléséhez természetesen a feladatok pontos meghatározása, a következetes és tervszerű ellenőrzés és értékelés is elengedhetetlen Az intézmény reklámtevékenysége - Mindennapi életünk során egyre inkább érezzük, hogy nem elég jól végezni munkánkat, ezt mások tudomására is kell hoznunk. Iskolánkban egyre gyakorlottabbak vagyunk ebben a tevékenységben, de még további fejlődésre van szükségünk! - Minden tanév megkezdésekor meg kell terveznünk, milyen programokat szervezünk az év folyamán annak érdekében, hogy minél szélesebb szülői és lakossági réteg ismerje meg munkánkat és pedagógiai programunkat. Ki kell használnunk azokat a fórumokat, ahol publikálhatjuk eredményeinket, tevékenységünket! 2.4. Az intézmény külső kapcsolatai A Baross Gábor Általános Iskola az alábbi intézményekkel tart fenn rendszeres kapcsolatot: - A fenntartóval - A működtetővel - A területi önkormányzati képviselőkkel - A kerület iskoláival és óvodáival - A Művészeti iskolával - Az egyházak képviselőivel - Az Egészségügyi Szolgálattal - A Gyerekjóléti Központtal, a Családsegítő Szolgálattal - Az EGYMI-vel - A Kormányhivatallal - A XXII. kerületi Rendőrkapitánysággal - A Baross Gábor Polgári Körrel és a Nagytétényi Polgári Körrel - A Klauzál Gábor Művelődési Központtal Továbbra is célunk, hogy külső partnereinkkel fenntartsuk, fejlesszük jó viszonyunkat, kölcsönösen segítve egymást mindennapi munkánk során. 22

23 Összefoglalás Célom: Az előző két vezetői ciklusom alatt elkezdett munka folytatása, a folyamatosság biztosítása. Olyan sikeresen működő iskola vezetése, ahol a partnerek elégedettek az elért eredményekkel, és ezek elérése érdekében képességeik és lehetőségeik öntevékeny és hatékony kiaknázására hajlandóak. Vezetői programom összeállításakor az vezérelt, hogy iskolánk eddigi hírnevét, sikereit szeretném tovább gyarapítani. Úgy érzem, hogy a magas elvárásoknak a több évtizedes helyi tapasztalataim birtokában meg tudok felelni., de céljaimat csak az intézmény dolgozói kollektívájának, a szülőknek és a tanulóknak támogatásával és együttműködésével érhetem el. Ehhez kérem az intézmény tantestületének és minden dolgozójának, a szülők és diákok közösségének, valamint a fenntartó támogatását. Budapest, május 27. Kukainé Békési Emese Mellékletek: - Ho Si Minh Tanárképző Főiskola biológia kémia szakos tanári diploma (másolat) - Budapesti Műszaki Egyetem főiskolai szakosító oklevél (másolat) - Baross Gábor Általános Iskola eredeti kinevezés (másolat) - Budafok-Tétény Budapest, XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testületi jegyzőkönyv vezetői megbízás (másolat) - Erkölcsi bizonyítvány

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Azonosító szám: 2016-07-11 Intézményvezetői pályázat Budatétényi Kozmutza Flóra

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014.

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Kisbéri Tankerület 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben A 2009/2010. tanévben az ÖMIP-ben megfogalmazott fenntartói elvárásokat beépítettük

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK oldal A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere......1 2. Az intézmény felépítése, tevékenységformái...1 3. Alapelvek...2 4. Célok...3 5. Feladatok...4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A Á L T A L Á N O S I S K O L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A AZOKÉRT ÉLÜNK, AKIKET SZERETÜNK, AZOKÉRT AKIK IGAZNAK TARTANAK. A

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Kevésbé fontos az, hogy mit tanulnak az iskolában, mint az, hogy hogyan tanulják Mert az iskola ne nyújtson szakszerű rutint, hanem következetes,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: 252 90

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PÁLYÁZAT ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerület

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA - 2004. MÁJUS - SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 2. TELEPÜLÉSÜNKRŐL, ISKOLÁNKRÓL...

Részletesebben

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE FELSŐ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: Tereminé Horváth Ildikó munkaközösségvezető Nyírtelek, 2015. szeptember 06. A humán munkaközösség 2015/16-os tanévre szóló munkatervének

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

1. Az iskola arculata

1. Az iskola arculata A 1. Az iskola arculata 1.1 Adatok Név: Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola székhelye: Maglód Fő út 1-9. Önálló telephelyek címei: 2234 Maglód Fő út 1. tel.: 325102

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 08209 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette és elfogadta: Nevelőtestület Véleményezte: Közalkalmazotti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben