A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA"

Átírás

1 VEZETŐI PÁLYÁZAT A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Képesné Kövessy Margit Salgótarján,

2 1. Helyzetelemzés 1.1 Az intézmény múltja és jelene A Salgótarjáni SZC Borbély Lajos Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3104 Salgótarján, Csokonai út szám alatt található, a kollégiuma viszont 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. szám alatt működik. A Salgótarjáni SZC BLSZSZK nagy múlttal rendelkező középfokú intézmény ben alakult az iparostanonc iskola, mely a helyi ipar szakképzett munkaerő ellátására jött létre. Az 1950-es években pedig a szocialista ipar fejlesztése következtében a 211. számú intézmény elnevezést kapta, mely a mai iskolánk jogelődjének tekinthető ban 211. számú (ISZI) Ipari Szakmunkásképző nevet vette fel, mert új helyre a (Csokonai útra) költözött az intézmény. A mai nevét a Rimamurányi - Salgótarjáni Részvénytársaság műszaki vezérigazgatójának nevéről kapta 1993-ban. Az intézmény neve Borbély Lajos Műszaki Szakközépiskola lett től azonban Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nevet viseli a középfokú intézmény minisztériumi döntés alapján július 1-jétől a Nógrád Megye Önkormányzat határozat alapján jogutóddal megszüntette a bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a salgótarjáni Lorántffy Zsuzsanna Kollégium önállóságát, és az intézményeket a salgótarjáni Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumba integrálta, mint tagintézményeket. A továbbiakban az intézmény fenntartói gyakran változtak július 1- jével a KLIK Salgótarjáni tankerületétől a Salgótarjáni Szakképzési Centrumhoz kerültünk. A Fáy András tagintézmény önállóvá vált, viszont a kollégium továbbra is iskolához tartozik. A Nemzetgazdasági Minisztérium biztosította a Salgótarjáni Szakképzési Centrum szakmai és gazdálkodási önállóságát, hogy a szakképzési intézmények (köztük a mi iskolánk) működését a gazdasági és a piaci szereplők képzési igényeihez igazítsa. 1.2 Pedagógiai elvek A nevelés alapja a példamutatás. A tanulókkal, szülőkkel, kollégákkal, intézményi dolgozókkal kialakított viszonyunk a pedagógiai tevékenységünk egyik forrása. A kulturált magatartás, a megfelelő neveltségi szint, a jól hasznosítható korszerű tudás, mely a gyakorlatban is alkalmazható, a megfelelő műveltségi szint kialakításával nyer létjogosultságot. 8

3 A Z generáció megjelenésével oktatóink fokozott elvárási feladatok elé néznek. A 2000 környékén született tanulók már egy rohamosan fejlődő digitális világba születtek. Lételemükké válik a mobiltelefon, az internet használata. A gyors információszerzés befolyásolja a tanuláshoz való viszonyukat. Pedagógusaink a digitális eszközök (IKT) tanórai alkalmazásával és továbbképzésekkel tudják kezelni a megváltozott helyzetet. A duális képzés bevezetésével a gyakorlat orientált tudás elsajátítása a cél a valós gyakorlati közegben. Hatékonyabb lenne az elsajátítás, ha a tanulók az alapokat, például az eszközhasználatot a 9. osztályban iskolai keretek között tanulnák meg, és a 10. osztálytól mennének külső gyakorlati műhelyekbe dolgozni, mikor a szakmai alapokat és a munkafolyamatok fázisait megismerték. Az egész életen át tartó tanulás igényének kialakítása elengedhetetlen feladat napjainkban és a felnövekvő nemzedéknél, mert csak így lehet lépést tartani a rohamosan fejlődő világukban. Minden egyes szakma, foglalkozás igényli a folytonos megújulás képességét és igényét. A környezeti nevelés fontosságának hangsúlyozása, beépítése a tananyagba, elsődleges feladatink közé tartozik. Mindannyiunk felelőssége, hogy életterünk megóvása, védelme a magunk és a jövő nemzedékének biztosítja az élhető biológiai környezetet. Az egészségnevelés, egészségfejlesztés is az intézmény lényeges feladati közé tartozik. Az egészséges életvezetés elsajátítása tanáraink által irányított, kiemelt feladat. Ez részét képezi a sokoldalú személyiség fejlesztésének is. A testi, fizikai, szellemi aktivitás igényének kialakításában a testnevelő tanárok szerepe fokozott mértékű. A megfelelő táplálkozás, lelki egészség és pozitív gondolkodás kialakítása a tanulókban a nevelés fontos színterét képezi. 1.3 Pedagógiai kompetenciák fejlesztése Intézményünkben a 2015-ös kompetenciamérés eredménye, hogy tanulóink 91%-a nem tanul tovább és 9%-a OKJ képzésen vesz részt. A tanulók teljesítménye a szakközépiskolában és a szakiskolában az országos szint alatt van szövegértésből és matematikából. Ez összefüggésbe hozható a családi háttérrel. Viszont összességében a tanulók teljesítménye azon az értékhatáron belül van, amikor még nem kell az intézménynek intézkedési tervet készíteni. 9

4 1.3.1 Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Az intézmény számára fontos, hogy a szakmai feladatokat a kollégákkal folyamatosan értékeljük. Az iskolai értekezleteken, munkaközösségi megbeszéléseken az iskolát érintő események, rendezvények, versenyek, pályázatok ismertetése, és az ezzel járó feladatok kiosztása történik. Az érettségire, a szakmai vizsgákra, szintvizsgákra történő felkészítést a tanulókkal folyamatosan végzik a tanárok. Az oktatás során a képességek és a tudás összehangolására törekednek. Lényeges, hogy a különböző tantárgyak kapcsolódási lehetőségeit együtt kezeljék a tanítás során. A kollégák nyitottak a szaktárgyon belüli folyamatos változások befogadására és átadására Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósulásokhoz kapcsolódó önreflexiók Tanulóink lehetőségeket kapnak, hogy iskolán kívül szerzett ismeretekre is szert tegyenek. Különböző művelődési intézményekbe, rendezvényekre, kirándulásokra, szakmai bemutatókra és egyéb rendezvényekre mehetnek tanáraikkal. Kiemelendő, hogy a pedagógiai folyamatokban a tanárok és a tanulók együttműködését kell fejleszteni. Meg kell találni a célok eléréséhez azokat a tanulási módokat, melyek a pedagógiai folyamatokat erősítik A tanulás támogatása A tervező munka során változatos módszerek kialakítása a cél. A tanulók motiválását elérni úgy lehet, ha sok inger éri a diákokat az informatika és okos telefonok világában. Igénylik az interaktív tábla és egyéb IKT eszközök használatát az órákon. További lehetőség a differenciálás, hogy a tanulók megtalálják az egyéni, eredményes tanulási módokat tanáraik és fejlesztő pedagógusok segítségével. A továbbhaladást segíti, hogy a tanulóknak az előzetes tudására, tapasztalataira építve tervezzük az újabb gondolkodási folyamatokat. A tehetséges tanulókat ösztönözni kell az őket érdeklő téma alaposabb megismerésére, versenyeken való részvételre. 10

5 1.3.4 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Fontos, hogy oktató-nevelő munkánk során fokozottan figyeljünk azon tanulókra, akik a tanulásukban és a nevelésükben hátránnyal indulnak. Tapasztalati megfigyelés és felmérések adatai alapján fejlesztő és gyógypedagógus segítségével lehet a felzárkóztatásukat megoldani. Folyamatos kapcsolattartással lehet a tanároknak az aktuális feladatokat elvégezni, megoldani a tanulók fejlődése érdekében. Hospitálások, esetmegbeszélések segíthetik a fejlesztési tennivalókat. A tanórákon differenciált feladatokat kapjanak a nehézségekkel küzdő diákok, hogy sikerélményhez jussanak Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Az osztályközösségek erősítésénél törekedni kell egymás elfogadására. Erre kiválóan alkalmas, ha a tanulók jobban megismerik egymást, nem csak tanulói környezetben, hanem iskolán kívül is. Kirándulásokon, sportrendezvényeken, kulturális programokon, szakmai programokon és egyéb rendezvényeken adódik erre lehetőség. Erősíti az összetartozást az osztályok közös fiókja, a Facebook vagy egyéb közösségi oldalakhoz való tartozás. Itt a diákok a leckéről, az aktuális feladatokról is tájékozódhatnak. A közösségi oldalak a tanárok és diákok kapcsolattartását is könnyítik. Az iskolán kívüli tanulási környezet az értékek sokféleségének megismerésére ad lehetőséget. Viszont tanáraink felelőssége, hogy a megfelelő értékek elfogadásában segítsék a diákokat. 11

6 1.3.6 Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Az osztályfőnökök a diákok szociális helyzetének megismerésével tudják segíteni a tanulókat. Ez alapján könnyebb megérteni a diákok tanulási szokásait és cselekedeteit. A szülők anyagi helyzetéből adódóan különbségek vannak a tanulók között. Ez nem okoz feszültséget, ha megbeszéljük, hogy az embert cselekedetei és tettei alapján ítéljük meg. Az anyagi nehézségeket a tanulók egy része diákmunka végzésével orvosolja. A munkavégzés felelősségteljes magatartás kialakulásában pozitívan hat, de a tanár szerepe ott van, hogy a tanulókat ösztönözze, pozitívan értékelje, és a tanulás folytatására biztassa. Lényeges, hogy diákok közösségi tevékenységét is folyamatosan értékeljük, és a kiemelkedő teljesítményt szóbeli és írásbeli dicsérettekkel jutalmazzuk. A tanulók személyiségének fejlődését a megérdemelt dicséret pozitív irányba befolyásolja Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás A szakmai tájékozottság feltételezi, hogy az iskolán kívül is ismereteket szerezzünk. Elengedhetetlen az is, hogy az azonos szakterületen dolgozó kollégák a tapasztalataikat egymással megosszák. A tantestületet és az egész pedagógiai folyamatot érintő kérdésekben tájékoztatni kell a tanárokat. Örvendetes, ha kezdeményező javaslatok pozitív visszhangra találnak, és a jobbítás célját szolgálják. Törekedni kell arra, hogy osztályfőnöki órán a társadalomban, illetve a mindennapokban előforduló jelenségeket értelmezzük, (pl.: a globalizáció) Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Fontos, hogy a pedagógusok szakmai téren folyamatosan képezzék magukat. A tanulásnak folyamatosnak kell lennie módszertani és szakmai szempontból egyaránt. Jó, ha a kollégák az intézmény életében kezdeményező szerepet is betöltenek, és sokat tesznek az iskola szakmai színvonalának emeléséért, továbbá a tanulói létszám növekedéséért. Ehhez azonban olyan technikákat érdemes megtanulni, elsajátítani, mely a pedagógus pályán előforduló kiégést hivatott kezelni. 12

7 1.4 A tanulói létszám alakulása A tanulói létszám az elmúlt évek során csökkenő tendenciát mutat. A 2015-ös évben 399 tanuló iratkozott be összesen januárban azonban a létszám apadni kezdett 342 főre. A grafikonok adataiból kitűnik, hogy a létszám csökkenése a kezdő évfolyamoknál a legmagasabb. A lemorzsolódás egyik oka a tanulók igazolatlan hiányzásainak emelkedése. A másik gyakori eset, hogy a diákok munkába állnak, és abbahagyják a tanulást, mert a kétféle tevékenységet nem bírják együtt végezni. Meg kell említeni, hogy a felsőbb évfolyamokon többen dolgoznak, és tanulnak is egyszerre. Ők már a tanulmányaik befejezése előtt állnak, ezért vállalják az ezzel járó megterhelést. A kollégiumba 134 tanuló iratkozott be, és a januári adat némi emelkedést mutat a 138 fővel. A kollégista tanulók létszáma 6 középfokú intézmény tanulóiból tevődik össze. A kollégium biztosítja a hátteret a tanulók iskolai munkájának a megsegítéséhez. A 2015-ös tanévben is elindították a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi programját (AJKP) és az Arany János Szakiskolai Programját (AJKSZP). Az AJKP: tanulói létszáma: 73 fő. Az AJKSZ: tanulói létszáma: 49 fő. 13

8 14

9 1.5 A tanulók szociális helyzete Intézményünk befogadó iskola, ezért csak a népszerű szakmák esetében lehetséges a tanulmányi munka alapján történő felvétel. A többi szakma esetében az orvosi vizsgálat eredményessége a meghatározó. A diákok közül sokan nehéz körülmények között élő családból érkeznek. Térségünkben elég magas országos viszonylatban nézve a munkanélküliség aránya, ami szintén nehezíti a megélhetést és a tanulók motiválását. Az ingerszegény környezetből érkező tanulók tanulásra és munkára nevelése nagy feladat elé állítja az iskolában, tanműhelyekben, kollégiumban dolgozó pedagógusokat, nevelőtanárokat. Az Arany János programokba bekerülő diákok nagy segítséget kapnak az államtól, hogy anyagi, tanulási nehézségeik megoldódjanak. A tanulásban akadályozott tanulók megsegítése, szakképzett fejlesztő és gyógypedagógusok segítségével történik. SNI tanulók száma: 26 fő (7 fő szakközépiskolai tanuló és 19 fő szakiskolai tanuló). BTM tanulók száma:13 fő (4 fő szakközépiskolai tanuló és 9 fő szakiskolai tanuló). 15

10 1.6 Személyi feltételek A kollégiummal összevont intézményünk összlétszáma: 78 fő (63 fő az iskolában és 15 fő a kollégiumban) Az iskolai létszám: 6 vezető (igazgató, 2 helyettes, gyakorlati oktatásvezető, műszaki vezető és gondnok) 39 tanár és szakoktató 5 ügyintéző 2 oktatást segítő 11 technikai dolgozó 16

11 1.6.3 A kollégiumi létszám: 10 fő nevelő tanár 2 fő gyermek és ifjúság felügyelő 1 fő ápoló 2 fő technikai dolgozó 17

12 Változás, hogy a kollégiumi vezető, kollégiumi titkár státusza július 1-jével megszűnt. A kollégiumi feladatokat a korábbi vezető koordinálja, mint munkaközösségivezető és Arany János programgazda, viszont a munkáltatói feladatokat a tagintézményvezető végzi. A kollégiumi ügyintézői feladatokat a volt kollégiumi titkár látja el délutánonként, az iskola alkalmazásában. A gyakorlati oktatásvezető fontos szerepet tölt be a szakképzés gyakorlati kivitelezésében. Folyamatos kapcsolatot tart a külső képzőhelyekkel és gyakorlati műhelyekkel. Az intézmény főállású állománya mellett áttanítással és megbízási szerződéssel is dolgoznak. A SSZC Fáy András Szakképző Iskolából két kolléga áttanítással oldja meg a biológia és a rajz tantárgy tanítását.. Az iskolaorvos alkalmazása is megbízással történik. Hétfői és keddi napokon a védőnő és pénteken az ápolónő látja el az iskolában az egészségügyi feladatokat. A felzárkóztatásban 1fejlesztő pedagógus, 1 gyógypedagógus és 3 utazó gyógypedagógus segíti a fejlesztést. A kollégiumban 17 fő felzárkóztatást végez és 1 fő mentori feladatokat lát el. A volt rendszergazdánk februártól heti 10 órában látja el a teendőket. Az iskolában a tanulói fegyelmi ügyek felderítését és kezelését bűnmegelőzési tanácsadó segíti az osztályfőnökök közreműködésével. 18

13 1.7 Tárgyi feltételek Intézményünkben az oktatás tárgyi feltételei adottak. A tantermek nagy száma (kb. 50) lehetőséget adott a beázások idején az oktatás átcsoportosítására az informatikai és gépészeti tantermek esetében. A tető javítása megtörtént, így az informatika visszaköltözött az eredeti helyére, a gépészeti tantermek üzembe helyezése is folyamatban van. A tantermek zöme (kb.30) interaktív táblákkal van felszerelve. A tanárok rendelkeznek az oktatáshoz szükséges laptopokkal. Tanulói laptopok is rendelkezésre állnak a különböző tanítási órákhoz. A digitális eszközök pályázati forrásból származnak. A közismereti, informatikai és műszaki elméleti képzés szaktantermekben valósul meg, melynek felszerelése, korszerűsítése folyamatos feladat. A festő tanulók és szakoktatók által most került felújításra a könyvtár, mely megújult környezetben várja a diákokat és kollégákat. Rendelkezünk hatalmas tornateremmel, 2 kondicionáló teremmel, asztalitenisz edzőteremmel, kültéri sportlétesítményekkel és büfével. A konyha jelenleg kihasználatlan. Az étkező iskolai rendezvények helyszínét biztosítja, mert több száz ember befogadására alkalmas. A szakmai gyakorlati képzés a tanműhelyben, mérőlaboratóriumokban, valamint a külső gyakorlati műhelyekben és külső képző helyeken valósul meg. Az iskolai tanműhelyben a különböző szakmákhoz (asztalos, épület- és szerkezetlakatos, festő, mázoló és tapétázó, hegesztő, karosszérialakatos, kőműves és hidegburkoló, női szabó, villanyszerelő, bevontelektródás ívhegesztő, autószerelő) a megfelelő tanműhelyi háttér biztosított. A külső gyakorlat a következő képzőhelyeken történik: Mátra, Axamo, Wamsler, ÉMÁSZ, Volán, Fahéj és Perce János egyéni vállalkozónál. A szakmát tanulók közül a külső képzőhelyeken 158 tanuló teljesíti a gyakorlatát, a többiek az iskolai tanműhelyben gyakorolnak és tanulnak. 19

14 1.8 Képzéseink Nappali rendszerű iskolai oktatás Szakközépiskolai képzés: informatikai ágazat: 9. SA, 10. SA, 11. SA, 12. SA osztályokban. Szakközépiskolai képzés: közlekedésgépész ágazat: 9. SA, 10. SA osztályokban. Szakképzés: a 9. évfolyamon az asztalos, villanyszerelő, festő, mázoló és tapétázó (2 csoport), hegesztő (2 csoport), számítógépszerelő-karbantartó, karosszérialakatos, női szabó, kőműves képzés folyik. Szakképzés: a 10. évfolyamon: asztalos, villanyszerelő, festő, mázoló és tapétázó, kőműves, karosszérialakatos, hegesztő, épület- és szerkezetlakatos, női szabó, számítógépszerelőkarbantartó képzés történik. Szakképzés: 11. évfolyamon: asztalos, női szabó, kőműves, festő, mázoló és tapétázó, hegesztő, számítógépszerelő-karbantartó, épület- és szerkezetlakatos, villanyszerelő képzés folyik. HÍD II. program keretében: bevontelekródás kézi ívhegesztő (részszakképesítés szerezhető) Felnőttoktatás Felnőttoktatás keretében, esti tagozaton: hegesztő szakiskolai képzés folyik. Felnőttoktatás keretében, esti tagozaton, érettségire épülő: autószerelő képzés folyik (keresztféléves). A 2016/2017-es tanévtől a szakközépiskolai képzés szakgimnáziumi elnevezés néven szerepel (4+1). Az érettségi után egy év alatt a tanult ágazathoz szakképesítés szerezhető. A szakiskolai képzés pedig szakközépiskolai elnevezéssel szerepel (3+2). A szakma megszerzése után 2 év alatt érettségit lehet szerezni. 20

15 1.9 Gazdasági helyzet A tanév indítását megnehezítette az intézmény A szárnyának a beázása. Az informatika, műszaki tantermek felszereléseit a kollégiumi részbe költöztettük át ideiglenesen. A tető felújítást a Salgótarjáni Szakképzési Centrum segítségével megjavították. Egy évtizede húzódó beázási probléma oldódott meg a javítással. A 2015/16-os tanév pénzügyi helyzete kedvezően alakult, mert a fenntartó váltással több pénzt kapott az iskola, felújítására, karbantartásra és a szakmai anyagokra. Az ellátmány rendszeresen érkezik, de az előző évek szűkös anyagi támogatása miatt sok felújítási feladat vár megoldásra. Ezeket a feladatokat folyamatosan fontossági sorrendben végezzük. A szakmai anyagok beszerzése a vizsgákra megtörtént, és a hegesztési eljárásokhoz szükséges gázok is megvásárlásra kerültek. Nagy segítség, hogy a könyvtár, a tantermek festése, felújítása a szakoktatók irányításával a festő tanulók közreműködésével történik A tanév folyamán elvégzett munkálatok: A lámpatestek kicserélése a tanműhely folyosón megtörtént. Az élhajlító gép, 2 db hegesztő szimulátor, hegesztőgép, nagy teljesítményű kompresszor villamos javítása a tanév megoldandó feladata volt. Sor került az intézmény két autójának a felújítására is. A tanműhely csatornájának és öltözőjének a rendbetétele is a sürgősen elvégzendő feladatok közé tartozott. A tornatermi öltözők felújítása is elkészült. A kollégiumban pedig lecserélték az ágyakat. 21

16 2. Vezetői program 2.1 Jövőkép Vezetői elképzeléseimet az intézményi dokumentumok és a hatályos jogszabályok figyelembevételével kívánom megvalósítani. Céljaim elérésében számítok a tanulóifjúságra, tantestületre, a kollégiumi nevelőtanárokra, valamint az intézményi dolgozókra, akik az oktatótó-nevelő munka feltétételeit biztosítják. Az iskolába jelentkező tanulóknak olyan szakmai képzéseket kell adni, mely hozzásegíti őket a munkavállaláshoz. Ezt az igényt az érettségi megszerzésének lehetőségével tovább lehet bővíteni. A szakmaválasztás bővítése, második szakma ingyenessége és az érettségi megszerzése biztosabb jövőképet és megélhetést jelent. Intézményi szinten a technikai háttérnek, a szakmai tudásnak igazodni kell az állandóan változó világhoz és a legújabb fejlesztésekhez. Ennek egyik megvalósítási lehetősége a pályázatok útján történő fejlesztések. Hatékony együttműködésre törekszem a fenntartóval, képzőhelyekkel és az iparkamarával. Fontosnak tartom, hogy az iskolában és kollégiumban dolgozók között a kommunikációs csatornák megfelelően működjenek, mert csak így értesülhetünk az aktuális helyzetről és feladatokról. Az iskola hagyományait szeretném megőrizni, viszont az intézmény pozitív irányú ismertségét erősíteni szükséges térségünkben. Ezt hathatós, következetes pályaválasztási tevékenységgel és megfelelő tájékoztatással lehet elérni. A tanulói létszám növekedése érdekében az általános iskolákkal szoros kapcsolatot kell kiépíteni, és tájékoztatni az ott tanuló diákokat az intézményünkben folyó képzésről osztályfőnöki órák és pályaválasztási tájékoztatók keretében. Az iskolai honlap üzemeltetése, számos iskolai videó ad bepillantást az itt folyó képzésekbe és az iskolai életbe. Természetesen a mindennapi folyamatos, igényes szakmai munka a legjobb reklám, melyet a tanulók, szülők és a tágabb környezet elismernek. Az intézmény működése nem nélkülözheti a munkaközösségek, SZMK, DÖK és egyéb iskolán kívüli szervezetekkel való együttműködést. 22

17 2.2 Társadalmi szerepvállalás A duális képzés bevezetésével a szakképzés gyakorlati oktatásának az elsődlegessége került előtérbe. A külső képzőhelyeken a tanulók a munkafolyamatokat a termelés világában sajátíthatják el. A 9. évfolyamon az összefüggő szakmai gyakorlatot és a szakmai képzést a diákok az intézményben vagy a külső képzőhely tanműhelyében tölthetik. Jelenleg külső tanműhelyben a 9. évfolyamról a női szabó, asztalos tanulók egy része és egy kőműves tanuló veszi igénybe ezt a lehetőséget. Akik az iskolai tanműhelyben maradnak több lehetőségük van az alapok és eszközhasználat elsajátítására. A szintvizsga letétele után már külső képzőhelyeken teljesíthetik a diákok a szorgalmi időszakban és a szorgalmi időszakon kívül a gyakorlatot a tanulói szerződés megkötése után. A duális képzés előnye, hogy a gyakorlati tudnivalók elsajátításával, majd azt kiegészítve szerzik a szaktudást a diákok. A végzett tanulók így a munkahelyeken azonnal alkalmazhatóvá válnak. Ez a piac elvárása. Természetesen ez a folyamat az iskola és képzőhelyek között kölcsönös együttműködés nélkül nem működik. Némi negatívumról is szólni kell. Az adott üzemben speciális ismeretekre tesznek szert a tanulók, és ez nem biztos, hogy más munkahelyen is elegendő. A gyakorlati tudás nem nélkülözheti az elméleti ismereteket. Az iskolai tanműhelyek kevésbé kihasználtak, pedig alkalmasak a szakma különböző fortélyainak és alapjainak elsajátítására. Az iskolai tanműhelyek kihasználtságát a felnőttoktatás kiszélesítésével lehetne megoldani. 23

18 2.3 Oktatási és nevelési, feladatok Az intézmény és a külső környezet felé való nyitottság egyre növekszik, mert ez mindkét fél érdeke. A szülőknek, a tanulóknak, a munkahelyeknek nem mindegy, hogy milyen oktatásban, nevelésben részesülnek az itt tanuló diákok. Elvárás, hogy a munka világában alkalmazkodni tudó, tanulékony, az új ismeretekre fogékony, csapatmunkára is alkalmas dolgozókat neveljünk. Nagyban hozzájárul az iskola megítéléséhez a nálunk tanult diákok helytállása szakmai és erkölcsi értelemben. A modernizáció a társadalmi életünk velejárója. Az új igényekhez, kihívásokhoz való alkalmazkodás, a hazai és nemzetközi feltételeknek való megfelelés az oktatás minden szintjét érinti. Folyamatosan változik a tananyag, tankönyv és a taneszközök. Ebből kifolyólag változnak a vizsgakövetelmények és értékelési módok. A megújulási folyamat a tanároktól is elvárja az oktatás-nevelés szakmai megerősítését, mely továbbképzésekkel, önműveléssel fejleszthető. Hogyan és miként kezeljük az iskolával szembeni elvárásokat? A felvételi nélkül iskolánkba érkező diákokat tanulásukban differenciáljuk, csoportos és egyéni munkaformák alkalmazásával, valamint változatos módszerekkel oktatjuk. A bukások számának csökkentése a kudarcokkal szembeni stratégia elsajátításával mérsékelhető. Az iskola a szabadidő hasznos eltöltéséhez is hozzájárulhat délutáni programok, diáknapok és szakkörök (filmkészítés) szervezésével. Fontos, hogy diákjainknak az iskola érzelmi biztonságot nyújtson, ahol személyiségük fejlődhet. Tanáraink, intézményünk dolgozóinak empatikus hozzáállása elengedhetetlen a diákok folyamatos segítésében. Az iskolai szintű rendezvényekre, a szülőket is lehetőség szerint vonjuk be az SZMK segítségével. Az innováció jelenlétét elengedhetetlennek tartom az intézmény működésében. Az újításokra való törekvésnek azonban egy folyamatot kell képviselni. A pedagógusokat kihívás és próba elé állítja, ezért a fokozatosság betartása szükséges, mert ellenkező esetben ellenállást válthat ki. Az innováció működését és kivitelezését segíti, ha a résztvevőknek világos és pontos ismereteik vannak az innovációs programok megvalósításához. Mindenkinek tisztában kell lenni az egyéni és közösségei feladatokkal. Az innovációs program sikere a tájékoztatással és elfogadással kezdődik, majd a kivitelezéssel folytatódik tovább. Azonban támogatás és pénzügyi fedezet nélkül a gyakorlati megvalósítás nem működik. A kivitelezés során a megbeszélések, viták vihetik előre a megvalósítást. 24

19 2.4 Oktatási és nevelési célok A több szintű iskolai képzésünknél az elsődleges meghatározó szempont a munkaerőpiac elvárásaihoz való igazodás, és az állandóan változó körülmények és ismeretek elsajátítása. A szakmai és elméleti oktatás mellett a személyiségformálás is a céljaink között szerepel. Életkor szerint diákjaink serdülő és ifjúkorúak. Ez az életkori időszak számos problémával jár. Segítséget kell adnunk, hogy tanulóink megismerjék önmagukat, könnyebben igazodjanak el az őket körülvevő világban, mely információk tömegével árasztja el őket. Másik lényeges szempont, hogy a diákokban rejlő adottságokat, képességeket fejlesszük, hogy sikerélményhez juttassuk őket, és ez a tanulási folyamatban ösztönző hatással legyen rájuk Oktatási struktúra A nappali rendszerű iskolai oktatást a 2016/2017-es tanévtől a szakgimnáziumban az informatikai és közlekedésgépész ágazat mellett könnyűipari és elektronikai ágazattal egészítettük ki. Célunk a választék bővítése, a szakgimnáziumi képzés szélesítése. A szakközépiskolai képzés esetében új szakmák indításával is próbálunk a munkaerőpiac igényeinek megfelelni. Az új szakmák: elektronikai műszerész, gépjármű mechatronikus, központi fűtés és gázhálózat rendszerszerelő, népi kézműves, kézi és gépi hímző. Természetesen az előző években oktatott szakmákat továbbiakban is oktatjuk. Ezek a következők: asztalos, épület-és szerkezetlakatos, festő, mázoló és tapétázó, hegesztő, karosszérialakatos, női szabó, számítógépszerelő-karbantartó, villanyszerelő. Érettségire épülő szakképesítés szerezhető autószerelő, autótechnikus szakmákban megfelelő számú jelentkezés alapján. Felnőttoktatás keretében, esti munkarendben szakmunkások szakközépiskolájának beindítására is van lehetőség elegendő létszám esetén. Felnőttoktatás kertében érettségire épülő szakképesítés szerezhető autószerelő és informatikai rendszergazda szakon esti munkarendben. A felnőttoktatás másik lehetősége a szakiskolai képzés, ahol esti munkarendben asztalos, épület-és szerkezetlakatos festő, mázoló, tapétázó, hegesztő, kőműves és hidegburkoló és számítógépszerelő-karbantartó szakképesítés szerezhető. 25

20 Az intézményünk HÍD II. programba is bekapcsolódott, segítséget adva azon tanulóknak, akik 6 általános iskolai évfolyamot végeztek 15 éves korukig. A tanulók részszakképesítést szerezhetnek a választott szakmából. A képzésekre a tanulók toborzása gondos előkészítő munkát és széles körben történő tájékoztatást igényel Hátrányos helyzet Megközelítőleg tanulóink fele hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. HH tanulók száma: 116 fő, HHH tanulók száma: 87 fő. A hátrányokkal induló tanulók esélyegyenlőségének a megteremtéséhez az iskola részéről nagy a felelősség. A feladatot a kollégiumunkkal együttműködve orvosoljuk a kollégista tanulók esetében. A diákok az AJKP és AJKSZP programokba való bevonásával hátránykiegyenlítő foglalkozások által kapnak lehetőséget az érettségi vagy szakképesítés megszerzéséhez. Taníttatásuk és ellátásuk teljesen ingyenes, segítve ezzel a szülőket és a tanulni akaró diákokat. A kollégiumi nevelőtanárok családias légkör megteremtésével biztosítják a tanulók nevelésének, személyiségének fejlesztését. Azoknak a tanulóknak, akik nem veszik igénybe a kollégiumot, fejlesztőpedagógus és gyógypedagógusok segítségével történik a felzárkóztatásuk, tanulási nehézségük kezelése. A tanulók szakszerű ellátását a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottság és az Utazó Gyógypedagógia Szakszolgálat segíti. A szakképzésben tanuló diákok esetében mentor tanárok közreműködésével történik a tanulók támogatása, segítése. A munkaközösségek korrepetálásokat szerveznek, hogy a tanulók félévi bukásait segítsenek kijavítani. Bízom benne, hogy a tanulók a továbbiakban is a segítséget elfogadják, hogy az iskolából kikerülve biztosabb jövőképük legyen, mely az elhelyezkedésüket és megélhetésüket teszi lehetővé. 26

21 2.4.3 Tehetséggondozás Az iskola megítélésének egyik fontos tényezője, hogy a tanulók milyen eredményeket érnek el tanulmányi, szakmai és egyéb versenyeken. A tanulók versenyeken való indításához az iskolai keretek között történő megmérettetést lényegesnek tartom. Ebben a munkában számítok a munkaközösségek kezdeményező és kivitelező munkájára. A kiválogatáshoz ez biztosabb felkészítési lehetőséget teremt. Ösztönző lehet a többi diák számára az is, ha olyan területen is megmérettetik magukat a diákok, mely az egyéb képességek kibontakoztatására ad alkalmat. Intézményünkből tanulóink a zenében, sportban, táncban és sakkozásban is értek el eredményeket. Jó lehetőség, hogy a képességeiket az iskolai rendezvényeken a tanulóifjúság előtt is megmutassák. Ezek az összejövetelek erősítik az iskolai összetartozást a pedagógusok, diákok, szülők között egyaránt. Az elért eredményeket természetesen az iskola honlapján tesszük közzé, hogy mások is értesüljenek az intézményben folyó szakmai és egyéb tevékenységekről Az intézményben folyó nevelés A nevelés folyamatában a tudás átadása kiemelt feladataink közé tartozik. A tanulók többségét alkalmassá kell tenni, hogy a személyisége is összhangban legyen az elsajátított ismeretekkel. A viselkedési szabályok megtanítása a mindennapi feladatok közé tartozik. A kollégák ez irányban hatalmas erőfeszítéseket tesznek, mely csak hosszú idő elteltével hozza meg a várt eredményt. Viszont a következetes nevelési elvek hosszabb távon minőségi elmozdulást eredményeznek. A nevelés hatékony eszköze még a személyes példamutatás is. Tanulóink gyakran fogékonyabbak a metakommunikációs viselkedésünkre, melyet átvesznek tőlünk. A tanulók pozitív viselkedését dicsérettel, elismeréssel ösztönözhetjük. A negatív tendenciákat, fegyelmi ügyeket a megfelelő szinteken kezelni kell. Súlyosabb esetekben fegyelmi egyeztető megbeszélésre és fegyelmi tárgyalásra kerül sor. Segítséget jelent az osztályfőnököknek a bűnmegelőzési tanácsadó jelenléte az intézményben a problémás tanulók kezelésében. Az intézményben bevált gyakorlat, hogy a tárgyalások ellenére beilleszkedni nem tudó diákok áthelyezésre kerülnek másik intézménybe. Viszont mi is fogadunk fegyelmi vétség miatt más intézményből diákokat. A környezetváltozás az átkerült diákok számára visszatartó erőként működhet. 27

22 2.4.5 Kulturális tevékenység Az intézmény a nemzeti ünnepek, megemlékezések színvonalas kivitelezését fontos feladatának tekinti. A tanulók felkészítését a Humán munkaközösség végzi. A műsorok eszmeisége hozzájárul a tanulók hazaszeretetre való neveléséhez, a magyarságtudat megerősítéséhez, továbbá az összetartozás érzésének a kialakításához is. A történelmi, irodalmi évfordulókról az iskolai rádió adásain keresztül értesül a hallgatóság. Szívesen vennénk más munkaközösségek bekapcsolódását is az iskolai rádió adásának bővítésénél, hogy a szaktárgyukat népszerűsítsék és a tanulók ismereteit szélesítsék. A TÁMOP C-14 pályázat keretében közösségi napi rendezvényen a tanulók zenei és egyéb képességeiket mutatták be, ahol a szülők is megjelentek. Az iskola fontosnak tarja, történelmi és irodalmi témában előadókat hívjon meg, hogy a tanulóknak előadásokat tartsanak. Gyakran kerül sor színházi előadások tartására is az intézményünkben, ahol a hallgatóságot is bevonják az adott szituációba. Tanulóink lehetőséget kapnak színházlátogatásra, más kulturális intézményekbe történő látogatásra tanáraik szervezésében. A külső intézményekbe (levéltár, múzeum, könyvtár) történő látogatás alkalmával a diákokat jobban lehet motiválni a tanítás-tanulás folyamatában. A művelődés és ismeretszerzés lehetőségét bővíti és kiegészíti az iskolai és kollégiumi könyvtár. Minkét esetben a tanulók támogató légkörben kapnak segítséget a tanulmányaikhoz. A könyvtáros kollégák segítséget nyújtanak az eligazodásban, és javaslatokat is adnak a házi dolgozatok megírásához. Az iskolai könyvtár feladatai közé tartozik még a könyvtár állományának bővítése mellett a tankönyvek rendelése és az ingyenes tankönyvi igénylések összegyűjtése. Nagy segítség ez a szülőknek, mert a tanulók kikölcsönözhetik a tankönyveket, ha a szülők nem tudják megvenni. Az iskolai könyvtár helyszíne megújult a szakoktatók és tanulók munkája révén. A megújult környezet a szabadidő hasznos eltöltéséhez ad lehetőséget, és szakmai beszélgetések kezdeményezésére is alkalmas. A jövőben könyvtári órák tartását is fontosnak tartom a tanulók olvasóvá nevelése érdekében. 28

23 2.4.6 Egészségnevelés Napjainkban az egészségmegőrzés kérdése különösen felértékelődött. A pedagógiai programban is helyett kapott az egészséggel való törődés szükségessége. A jövő generációjánál lényeges szempont annak a szemléletnek a kialakítása, hogy az egyén az egészsége karbantartásával kiegyensúlyozottabb, lelkileg és testileg erősebbé válik, illetve könnyebben veszi az akadályokat. A dohányzás intézményen belüli tiltása önmagában nem elegendő. Szükség van a folyamatos tájékoztatásra a veszélyekkel kapcsolatban. Osztályfőnöki órákon beszélgetés keretében, élőadások meghallgatásával és személyes tapasztalatok elmondásával lehet ebben a kérdésben előrelépni. A dohányzás anyagi költségeinek tudatosítása is lehet egy kiindulópont a nehéz körülmények között élők számára. Az iskola egészségvédelmi programok szervezésével is hozzájárulhat a megfelelő szemléletmód kialakításához. A tavalyi és az idei tanévben is sor került a TÁMOP C- 14 pályázat alkalmával egészségnap szervezésére. Itt a pedagógus kollégák közreműködésével a tanulók egészséges táplálkozásról, sportolásról, káros szenvedélyek hatásáról hallgathattak előadást. Az elméleti tájékoztatást kiegészítette a gyakorlat, ugyanis a felnőttek és diákok sportolási lehetőségeket vehettek igénybe. A táplálkozás fontos kiegészítője a megfelelő mennyiségű gyümölcsfogyasztás. A jelenlévők gyümölcsök elfogyasztásával tudatosították a szervezetre gyakorolt jótékony hatását. Az ehhez hasonló rendezvényekkel szeretném a továbbiakban is népszerűsíteni az egészség megóvását. A pályázat a kollégák továbbképzésére is lehetőséget adott két témában 2x10 fő részére. Az első továbbképzés témája: Személyközpontú pedagógia módszerek a lelki egészség és a környezeti egészségre nevelés valamint a környezettudatos magatartás fejlesztésére. A másik továbbképzés témája is hasonló: Egészségfejlesztő, szemléletformáló iskolai projektek tervezése. Mindkét továbbképzés hozzájárult, hogy a kollégák alkalmazni tudják az új egészségmegőrző ismereteket pedagógiai munkájuk során. 29

24 2.4.7 Környezeti nevelés A környezeti nevelés kiindulópontja lehet a szűkebb környezetünk otthonossá tétele. A tantermek, gyakorlati műhelyek, tornaterem, öltözők tisztaságának és állagának megőrzése a jó közérzet, az otthonos légkör kialakításának a feltétele. Ezt az igényt a mi feladatunk kialakítani a tanulókban. Növények ültetésével az esztétikai szempontokon kívül a jó levegőt biztosítjuk. A vízhasználat takarékos felhasználását is tudatosítanunk kell a diákoknál, mert ezt a saját otthonukban egy kis odafigyeléssel alkalmazni tudják. A tanórákon a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás kérdését folyamatosan tárgyalni szükséges. Fontos, hogy diákjaink megértsék, hogy minden egyes ember a maga szintjén kell, hogy lépéseket tegyen környezete megóvásáért. Az elhasznált elemek begyűjtésére nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, mert kevesen hozzák be az elemeket az intézményben elhelyezett gyűjtő edénybe. Tágabb környezetünk megóvására is gondolnunk szükséges, mert a jövő generációi kerülhetnek veszélybe, ha nem teszünk óvintézkedéseket a környezetünkért. Iskolánk is csatlakozott az Élő bolygónk honlapon az országos klímavédelmi kezdeményezéshez, hogy a világ vezetői tegyenek óvintézkedéseket bolygónk érdekében. 2.5 Pedagógus minősítés jével bevezetésre került a pedagógus- életpályamodell, melyben a minősítési értékelési rendszer összekapcsolódása figyelhető meg. Első körben 5 tanár töltötte fel a portfólióját. Hárman lettek mestertanárok és ketten kerültek ideiglenes pedagógus II. fokozatba. Azóta már újabb 9 tanár minősítésére is sor került, akik megkapták a pedagógus II. fokozatot. Az intézményben és a kollégiumban folyamatossá váltak a szaktanácsadói látogatások. Eddig 7 tanárnál került sor szaktanácsadói látogatásra. Április hónapban pedig a tanfelügyeleti látogatás megtörtént. Megalakult a belső ellenőrzési csoport. Az intézményi vezetés is folyamatosan végzi a belső ellenőrzést, a tanórák látogatását. A szakoktatók minősítésének a kidolgozása folyamatban van, így az ő minősítésükre is majd sor kerül. 30

25 A minősítés alól csak azok mentesülnek, akiknek 7 évnél kevesebb idejük van hátra a nyugdíjig, valamint az ideiglenes pedagógus II.-be besorolt pedagógusok. Az eddig minősített kollégák felkészültségükről és pedagógiai hozzáértésükről adtak tanúbizonyságot. A továbbiakban minősítésre kerülő kollégáknak minden segítséget megadunk, hogy a portfóliójukat sikeresen feltöltsék, és a szakórákhoz az írásbeli anyagokat szakszerűen és hiánytalanul elkészítsék. 2.6 Tantestület Tantestületünk az iskolai és kollégiumi testületből tevődik össze. Az összevont értekezleteken mindkét részről jelen vannak a kollégák. A nyitó, félévi és év végi záró értekezleteken kívül egyéb rendezvényeken is együtt van a közösség. Az iskolai és kollégiumi feladatok összehangolásában és kivitelezésében fontos szerepet töltenek be a munkaközösségek. Intézményünkben 6 munkaközösség működik a munkaközösségvezetők irányításával. Az előző évekhez képest a munkaközösségek száma csökkent, így több munkaközösség összevonásra került. Jelenleg osztályfőnöki, természettudományos, humán, szakmai, kollégiumi és minőségbiztosítási munkaközösség működik. Az aktuális feladatokat kibővített vezetői értekezleteken beszéljük meg, mielőtt a tantestület többi tagjával ismertetnénk. A tantestület tagjai értekezleteken véleményükkel, hozzászólásaikkal segíthetik a feladatok megoldását. A mindennapokban felmerülő problémákkal bármikor megkereshetik a vezetőket és javaslataikkal segíthetik a probléma kezelését. Az együtt gondolkodás és a közösen értékelt helyzet egy pozitívabb döntési helyzetet teremthet. Az iskola arculatváltásának feltétele, hogy az intézményi feladatok ellátása mindenki számára az elsődleges feladatok közé tartozzon. A tantestület nagyon nyitott az új dolgokra. Ennek bizonyítéka, hogy az elektronikus napló bevezetésével járó tudnivalókat elsajátították és alkalmazni tudják. 31

26 2.7 Tanulói közösség Az osztályok közösséggé kovácsolása az osztályfőnökök elsődleges feladatai közé tartozik. A tanórák mellett az együtt töltött tevékenységek és közös élmények teszik lehetővé a közösség összetartozását. Ilyen alkalmak lehetnek a kirándulások, közös programok és az együtt végzett munka is. Az érettségiző diákoknál az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése feltétele az érettséginek. A májusi-júniusi vizsgaidőszakban érettségiző diákoknál már az érettségi megkezdéséhez elengedhetetlen az 50 órai munkavégzés. Az alsóbb évfolyamokon is folyamatosan történik a teljesítés. Az intézményünk szerződést köt azokkal az intézményekkel, ahol a diákok eleget tesznek kötelezettségüknek. A szakképzésben részvevő diákok pedig megtapasztalhatják a közösen végzett munka örömét a tanműhelyben vagy a külső képzőhelyeken. A DÖK működését intézményünkben diákönkormányzatot segítő pedagógus segíti. A tanulók vezetőket választanak maguk közül, akik szervezik a diákprogramokat és képviselik az érdekeiket. A diákönkormányzat képviselői rendszeresen részt vesznek a városi diákönkormányzat munkájában is. Bekapcsolódnak a városi DÖK munkájába, és az intézmény tanulóit is értesítik a városban zajló diákprogramokról. A diákönkormányzat támogatja az érettségi előkészületeket, és az egyéb iskolai szintű rendezvényeken is lehet számítani rájuk. Segítséget nyújtanak a szalagavató és a ballagás lebonyolításában is. Képviselőket küldenek koszorúzás alkalmával is. A Borbély-nap, gólyaavató rendezvények alkalmat adnak a diákoknak, hogy programokat szervezzenek. 2.8 Az intézmény menedzselése Az intézmény megítélése több tényezőtől függ. Legfontosabbnak tartom az ott folyó munka minőségét és eredményességét. Nehezíti az itt dolgozók munkáját, hogy az iskolába bekerülő diákok zöme motiválatlan és tanulási nehézségekkel küzd. Ezt a helyzetet, csak kitartó és következetes munkával lehet kezelni. A pedagógusok a képességek hiányával küzdő tanulóknál az önbizalmuk erősítésével, bátorításával és a tanulás értelmének a felismertetésével érhetnek el eredményeket. 32

27 Másik lényeges szempont meglátni azt, hogy tanulóink miben tehetségesek, melyik az a terület, ami érdekli őket. Ezt a vonalat fejlesztve érhetjük el, hogy a sikerélmény más területeken is ösztönözze őket. Diákjaink, ha jól érzik magukat az iskolai és kollégiumi környezetben, ők maguk is elmondják szüleiknek, ismerőseiknek az iskola erősségeit. Eredményeinkről, eseményeinkről az iskola honlapján, az iskolai rádióban és a helyi sajtóban értesíthetjük a környezetünkben élőket. A beiskolázás tekintetében nagyarányú változásokra van szükség. Itt a vezetéstől kiindulva a munkaközösségeknek, a pedagógusoknak és az itt dolgozóknak is ki kell venni a részét. Csak úgy tudjuk a diákokat az iskolánkba beiskolázni, ha mi megyünk ki a környező településekre, és elmondjuk, bemutatjuk az intézményben rejlő tanulási, sportolási, ösztöndíj szerzési és elhelyezkedési lehetőségeket. Érvelhetünk iskolánk épületeinek kedvező adottságaival, felszereltségével is. A beiskolázás növelésének lehet egyik módja, hogy az érettségizett diákokat ösztönözzük, hogy egy szakmát is szerezzenek. A szakma tanulásának lehetőségét más intézményekben érettségizettek számára is ismertté kell tenni a honlapon és a sajtóban. Az iskolának lépést kell tartani a fejlődéssel és a környékünkön működő munkahelyek igényeivel. Szoros kapcsolatot kell kiépíteni a cégekkel és üzemekkel, hogy olyan szakmákat indítsunk, amelyek elvégzése után diákjaink elhelyezkedése, munkába állása biztos legyen. Az intézmény megújulását a különböző pályázatokban való részvétel segíti. Ezen lehetőségek kihasználása a pedagógusok kreativitását, megújulását, valamint a tanulók motiválását is fejleszti. A pályázati lehetőségek az eszközeink gyarapítására is alkalmasak. Az intézmény működésének ellátása, a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal való kölcsönös együttműködés alapján valósul meg. A kollégák továbbképzési igényeinek támogatásával is segíteni kívánom az intézmény megújulását. Lényegesnek tartom, hogy a környezetünk és a külvilág felé elsősorban eredményeinket közvetítsük, még, ha szerényebbek is, mert csak a munkánkban való hittel lehetünk sikeresek. 33

28 2.9 Vezetési alapelvek és módszerek A vezetési struktúrában változtatni kívánom a 2 tagintézményvezető-helyettes feladatkörét. Az egyik helyettes a szakképzést és a szakérettségit adó képzéseket irányítaná, a másik helyettes a kollégium irányítását végezné. A többi vezetői feladatkörök felosztásán nem kívánok változtatni. A kommunikáció ismerete és alkalmazása intézményi keretek között, a vezető kezében több lehetőséget kínál. Számos funkciója révén segíti a mindennapi problémás helyzetek megoldását. A döntések meghozatala, a végrehajtás, ellenőrzés és értékelés intenzív kommunikációt igényel. A szervezeti működést és a vezetési hatékonyságot a kommunikációs rendszer kiépítésével lehet javítani. A kommunikációs csatornák kiépítésénél, fontos a hatékony kihasználtság, mert ellenkező esetben nem működik. A vezetői, munkaközösségi és tantestületi értekezletek a feladatok megvalósítása szempontjából elengedhetetlenek. A kommunikációs eszközök közül a szóbeli és írásbeli formák ismerete a hatékony munkavégzést segíti, míg a non-verbális kommunikáció a rejtett információk értelmezésére alkalmas. A hatékony kommunikáció működéséhez azonban megfelelő vezetői készségek szükségesek. Ez pedig azt jelenti, hogy különböző körülmények között a legoptimálisabban cselekszik és viselkedik a vezető. A siker egyik eszköze lehet a meggyőzés. A vezető a befolyás által válik vezetővé. Az információk birtoklása révén meg kell felelnie a feletteseinek, a vele egyenrangúak és a beosztottak irányában is. A hozzákerült feladatokat le kell bontani, és az intézmény tevékenységi programjába beépíteni. Ebben a folyamatban motiváló és koordináló szerepet kell betöltenie, hogy a munkavégzés áthassa a tevékenység egész körét. A vezető eredményességéhez elengedhetetlen a szakismeret, az emberi kapcsolatok ismerete és az integráló ismeretek és készségek. A vezetői stílust a beosztottak természete és a munkához való hozzáállásuk befolyásolhatja. Az egyéneket úgy kell irányítani, hogy a szervezeti célokat teljesítsék, de közben az egyén önbecsülése és szükséglete is kielégítést nyerjen. Ehhez a dolgozókat a döntéshozatalba be kell vonni, hogy érdekeltté váljanak a megvalósításban. Az intézmény életében a vezető feladata, hogy motiválja munkatársait a hatékony munkavégzésre az intézmény céljai érdekében. Elengedhetetlen az emberi kapcsolatok folyamatos ápolása is, mert ez a jó munkahelyi légkör megteremtését segíti. 34

29 Vezetőként szeretnék a kommunikáció adta lehetőségekkel élni, hogy a feladatokat, problémákat megfelelően tudjam kezelni, valamint a munkatársakkal jól kommunikáljak a sikeres munka összehangolása érdekében. 3. Összegzés Vezetői pályázatom megírására közel 30 éves pedagógusi gyakorlatom, valamint az intézményben tanári, munkaközösség-vezetői és tagintézményvezető-helyettesi tapasztalataim alapján vállalkoztam. A közoktatásban végbemenő folyamatos változásokat figyelembe véve, szeretném intézményünket a törvényeknek megfelelően, szakszerűen irányítani. Vezetői programom megvalósításában számítok a kollégáim együttműködő támogatására és segítségére. Megköszönöm az intézmény dolgozóinak, hogy eddig is folyamatosan támogatták vezetői munkámat. Hiszem, hogy közös erővel és tenni akarással iskolánk megítélése és népszerűsége növekedni fog a diákok és a szülők körében. Szakmai és pedagógiai tapasztalataim alapján azon leszek, hogy a megfogalmazott célok a diákok, a kollégák, az iskolai dolgozók és tágabb környezetünk megelégedését szolgálják. Képesné Kövessy Margit Salgótarján,

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Győri Speciális Szakiskola

Győri Speciális Szakiskola Győri Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Intézményünkben, a Győri Speciális Szakiskolában sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását végezzük. Feladatunknak tekintjük,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Honlap: www.perczelmor.hu Tagintézményvezető: Zsipi Gyula Pályaválasztási felelős: Zsipi Gyula. 2016/2017 tanévben induló képzések.

Honlap: www.perczelmor.hu Tagintézményvezető: Zsipi Gyula Pályaválasztási felelős: Zsipi Gyula. 2016/2017 tanévben induló képzések. Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8060 Mór Dózsa György u. 2. OM azonosító: 203053 Telefon 22/407-023 Email: titkar@perczelmor.sulinet.hu Honlap: www.perczelmor.hu Tagintézményvezető:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szerepe a duális képzésben 2015.10.30. Böröcz Csaba szakmai igazgató-helyettes

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szerepe a duális képzésben 2015.10.30. Böröcz Csaba szakmai igazgató-helyettes A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szerepe a duális képzésben Böröcz Csaba szakmai igazgató-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium alapító Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal középirányító hatóság

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698 KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 2. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés 3. 2. Szakmai helyzetelemzés 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés 3. 2. Szakmai helyzetelemzés 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Szakmai helyzetelemzés 4 2.1. Gazdasági, szociális környezet 4 2.2. Az iskola rövid bemutatása 4 2.2.1. Építményi-tárgyi feltételek 5 2.2.2. Személyi feltételek 5 2.2.3.

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény. Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

PÁLYÁZAT. a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény. Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) PÁLYÁZAT a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére Készítette: Harsányi István okleveles mezőgazdasági

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS

2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS 2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS PÁLYÁZAT A MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Tóth Béla Ózdi Szakképzési Centrum főigazgató T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Borbély Lajos Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 2016/2017. tanév FELVÉTELRE JAVASOLTAK

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Borbély Lajos Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 2016/2017. tanév FELVÉTELRE JAVASOLTAK Salgótarjáni Szakképzési Centrum Borbély Lajos Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 2016/2017. tanév FELVÉTELRE JAVASOLTAK Rangsor Tagozatkód Szak/szakma Oktatási azonosító szám/jelige 1 510 szakközép

Részletesebben

Tagintézmény-vezetői pályázat. Szereminé Hegedűs Krisztina 2016.

Tagintézmény-vezetői pályázat. Szereminé Hegedűs Krisztina 2016. Tagintézmény-vezetői pályázat Szereminé Hegedűs Krisztina 2016. Pályázat A Székesfehérvári SZC Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

PÁLYÁZAT. a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására PÁLYÁZAT a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására Pályázati azonosító szám:57/2016 Pályázó: Nagy József

Részletesebben

: 4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1. : Tel.: 42/520-045; 520-046 Fax: 42/520-045 : Honlap: http://www.vpszk.sulinet.hu E-mail: vpkszk@vpkszk.sulinet.

: 4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1. : Tel.: 42/520-045; 520-046 Fax: 42/520-045 : Honlap: http://www.vpszk.sulinet.hu E-mail: vpkszk@vpkszk.sulinet. A T ii s z a v a s v á r ii K ö z é p ii s k o ll a,, S z a k ii s k o ll a é s K o ll ll é g ii u m P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T Á J É K O Z T A T Ó J A 2 0 1 3 / 1 4 NYÍÍLT NAP: : 20112 okttóbeerr

Részletesebben

Pályázat: tagintézmény-vezető (Széchenyi) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8

Pályázat: tagintézmény-vezető (Széchenyi) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ... 4 AZ INTÉZMÉNYBEN VÉGZETT EDDIGI TEVÉKENYSÉGEM BEMUTATÁSA... 5 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8 AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA... 9 Az oktatási rendszer

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYE BOROS GABRIELLA IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL

A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYE BOROS GABRIELLA IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYE BOROS GABRIELLA IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL A pályázó a pályázati kiírásban megfogalmazott szakmai és egyéb követelményeknek megfelel. Boros Gabriella 1997-től iskolánk dolgozója.

Részletesebben

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok:

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok: II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző Iskolánkban a nevelő-oktató-szakképző pedagógiai munka a nevelőtestület konszenzusával elfogadott (az iskolafenntartó által

Részletesebben

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kovács Benedek 2016.

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolájában. Krämmer Erika

A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolájában. Krämmer Erika A Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskolájában Krämmer Erika Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán. (Tápai Antal Móra Ferenchez) Szakközépiskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Helyi Pedagógiai Program Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkálkodjon, alkosson, teremtsen. / Széchenyi István: Por és sár / KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDOR

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

Paksi I. István Szakképző Iskola Ideiglenes felvételi jegyzék 2015/2016

Paksi I. István Szakképző Iskola Ideiglenes felvételi jegyzék 2015/2016 Szakközépiskola 77595242289 64 1. felvételre javasolt 71770970787 63 2. felvételre javasolt 72418673860 52 3. felvételre javasolt 74659368334 51 4. felvételre javasolt 74845323873 49 5. felvételre javasolt

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető. állását, melyet a 2016. március 7-én a KÖZIGÁLLÁS pályázati adatbázisában 193/C azonosító számon hirdettek meg.

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető. állását, melyet a 2016. március 7-én a KÖZIGÁLLÁS pályázati adatbázisában 193/C azonosító számon hirdettek meg. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 1138 Budapest Váci út 179-183. PÁLYÁZAT Alulírott, megpályázom a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakközépiskolája és Szakiskolája (1204 Budapest,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 I. Az intézmény általános jellemzői 1. A közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: 2014. április 1-től Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az iskola adatai, rövid bemutatása... 5 1.2. Az iskola küldetésnyilatkozata... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 6 2.1. Az

Részletesebben

Minden kötelező. 10 pont. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.)

Minden kötelező. 10 pont. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.) A típusú adatlap: Az általános iskola 8. évfolyamos tanulóira, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulóira vonatkozó specifikus feltételek Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen feltétel

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Dátum:... Készítette:...... Az intézmény bélyegzője

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szombathelyi Műszaki SZC. Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szombathelyi Műszaki SZC. Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szombathelyi Műszaki SZC Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Azonosító szám: SZMSZC/223/2016 A TAGINTÉZMÉNY VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Bíró Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 26. Összeállította: A Bíró Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete 1 1. Nevelési Program 1. Iskolánkban folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

A képzés a jelentkezők alacsony száma miatt nem indul!

A képzés a jelentkezők alacsony száma miatt nem indul! 1 / 17 41 Képző- és iparművészet A képzés a jelentkezők alacsony száma miatt nem indul! Sorrend Tanulóazonosító / Jelige 71787386897 73991872259 78978264679 71829652750 74328105984 75164453390 76312232362

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. A 2008. évi, esélyegyenlőséget javító elmozdulások bemutatása 11. 3. Átfogó, távlati koncepció

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10.

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5000 SZOLNOK, TEMPLOM ÚT 6. TEL: 56/511-050./FAX: 56/511-055 BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Elfogadva: 2007. december 13. Módosítva:

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI TEVÉKENYSÉGÉHEZ

VEZETŐI PROGRAM A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI TEVÉKENYSÉGÉHEZ VEZETŐI PROGRAM A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VÁSÁRHELYI PÁL KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2016 2021 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉSEK...

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben