5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 26-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére"

Átírás

1 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Városgazdálkodási Iroda Tárgyalta: Valamennyi bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Szabó Edit könyvvizsgáló Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! 2 A polgármesternek a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kell előterjesztenie a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, ezzel együtt a könyvvizsgálói záradékkal ellátott önkormányzati egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és vállalkozási maradvány kimutatást. A beszámolóban a költségvetési előirányzatok teljesítését, az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és létszám helyzetének alakulását, a feladatmutatók és a normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások nagyságát mutatjuk be. A költségvetési rendeletet működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület, ezt a hiányt az év során az első ütemben kapott 682 eft majd a decemberben kapott további eft ÖNHIKI támogatással nem sikerült csökkenteni, a folyamatosan vállalt kötelezettségekkel a költségvetési rendeletben az előirányzat tovább emelkedett. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzati feladatellátás esetében a legnagyobb részt az oktatási tevékenység jelenti. Az intézmények működésére az alábbiak a jellemzőek: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Fő feladata a szervezethez tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladatai közé tartozik az óvodai konyhák és a bölcsődei konyha működtetése, augusztusig az intézményeknél lévő takarítási feladatok ellátása. Az Integrált és az önállóan működő intézmények együttműködési rendjét az együttműködési megállapodások tartalmazzák. A márciusában alakult Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, majd májustól a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás könyvelési feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el. Külön pénzügyi, gazdálkodási szabályzatokat készítettek a Társulás részére. Az Integrált Szervezet munkavállalóinak létszáma az előző év végi 110 főről év végére 57 főre csökkent. Ebből a létszámból az adminisztratív dolgozók száma 24 fő, 23 fő egyéb technikai dolgozó (óvodai karbantartók, konyhai személyzet) és 10 fő védőnő tartozik még a szervezethez. Az adminisztratív dolgozók közül 18-an az Integrált Szervezet központi irodájában dolgoznak, 6 fő pedig kihelyezett gazdasági ügyintézőként dolgozik az általános és középiskolákban, valamint a szociális intézményekben (feladatuk a térítési díjak beszedése, ellátmányok kezelése, bejövő számlák nyilvántartása, számlák Integráltba bevitele, ANAL programmal a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, eszközök leltározásában aktív részvétel, stb.) évben az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet székhelye megváltozott,

3 3 az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolájában sikerült minden csoport számára a munkavégzéshez megfelelően kialakított irodákat biztosítani. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,21 % Munkaadót terhelő járulékok: ,08 % Dologi kiadások: ,32 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 319 0,14 % Előző évi pénzmaradvány 577 0,25 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Apáczai Oktatási Központ Az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (rövidített nevén Apáczai Oktatási Központ) intézményátszervezést követően augusztus 1-jével jött létre az alábbi jogelőd nevelési oktatási intézményekből: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár Kaposszekcsői Óvoda és Általános Iskola Csikóstőttősi Tagiskola Óvoda Kaposszekcső Óvoda Csikóstőttős Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Dombóvár Apáczai Csere János Egységes Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Dombóvár, Döbrököz A intézmény szervezeti és működési szabályzata június 20-án módosult. Ennek értelmében a tagintézmények-, ill. intézményegységek vezetői birtokolják a vezetői autonómia mind az öt területét. Ennek megfelelően ők irányítják a tagintézményük gazdálkodási feladatait, valamint gyakorolják a munkáltatói jogokat a tagintézményük valamennyi dolgozója felett. Az Egységes Iskolai Intézményegységben középiskolai, gimnáziumi valamint érettségi utáni szakképzés folyik évfolyamon, valamint ugyan ezen telephelyen az integrált intézmény kollégiumi intézményegysége található. Az egységes iskola általános iskolás diákjai 1-8. évfolyamon Döbröközön tanulnak. Az intézmény általános iskolai tagintézményei 2 feladat-ellátási helyen biztosítják az alapfokú oktatást 1-8. évfolyamokon: Dombóváron a Belvárosi Általános Iskolai-, valamint a Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézményben. A kaposszekcsői tagiskola csikóstőttősi telephelyén 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás folyik. Az óvodai intézményegységen belül 5 tagóvoda üzemel 3 Dombóváron, 1 Kaposszekcsőn és 1 Döbröközön. A csikóstőttősi óvodai csoport a Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény telephelye. Többcélú intézményen belül szociális feladatokat ellátó bölcsődei intézményegység is működik. Ezen túl alapfokú művészetoktatási intézményegység is megtalálható, ahol

4 4 az érdeklődő diákok művészeti nevelése folyik 3 művészeti ágban: zeneművészet, táncművészet, szín- és bábművészet. A tagintézmények és intézményegységek szakmai munkáját az intézmény élére kinevezett főigazgató koordinálja. A főigazgatót tanévtől Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta kapcsolt munkakörben az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye igazgatói feladatainak ellátására is. Az Apáczai Oktatási Központ önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el. Az Apáczai Oktatási Központ gyermek- és tanulólétszámának, valamint alkalmazotti létszámának alakulása a októberi statisztika alapján Tagintézmény / intézményegység Gyermek- és tanulólétszám Bölcsődei Intézményegység 5 csoport 45 fő Óvodai Intézményegység 22 csoport 527 fő Egységes Iskolai Intézményegység szakközépiskola 27 csoport 752 fő Döbröközi Általános Iskolája 8 osztály 140 fő Belvárosi Általános Iskolai Tagint. 29 osztály 637 fő Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény 8 osztály 173 fő Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény Csikóstőttősi Telephelye 2 osztály 35 fő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység Kollégiumi Intézményegység Összesen 369 fő 76 fő 2754 fő Intézményegység / tagintézmény Pedagógus Oktató-nevelő munkát segítő és technikai alkalmazott Bölcsődei Intézményegység 12 nevelőnő Óvodai Intézményegység 43 fő 26+2 fő Egységes Isk. Int. A.CS.J.SZ.K.I. 39 fő 11 fő Döbröközi Általános Iskola 16 fő 3 fő Belvárosi Általános Iskolai Tagint. 65 fő 7+12 fő Kapossz. Általános Iskolai Tagint. 18 fő 7 fő Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény Csikóstőttősi Telephelye 4 fő 1 fő

5 Alapfokú Művészetoktatási Int. 15 fő 2 fő Kollégiumi Intézményegység 3 fő 12+3 fő Összesen: (299 fő) 203 fő fő évben az intézményben alkalmazott megváltozott munkaképességű dolgozók: Ssz. Tagintézmény létszám napi (fő) munkaidő munkakör 1. APOK főigazgatóság 1 6 óra futár óra takarító óra takarító Belvárosi Általános óra portás Iskolai Tagintézmény óra udvaros óra portás óra takarító 8. Óvodai 1 4 óra gyermekkísérő 9. Intézményegység 1 4 óra karbantartó óra takarító óra takarító 12. Kollégiumi Intéz. 1 4 óra konyhai kisegítő óra mosodás 14. Egységes I. Intéz. 1 4 óra villanyszerelő 15. Bölcsődei Intéz. 1 4 óra karbantartó Összesen: 15 Az Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért ÚJ K.O.R. új Kapos menti Oktatási rendszer - DDOP-3.1.2/2F-2f jelű pályázat decemberében zárult. A pályázat során felvállalt szakmai feladatokat 2011-ben is folytatták. Apáczai Oktatási Központ - Főigazgatóság A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,23 % Munkaadót terhelő járulékok: ,06 % Dologi kiadások: 774 6,5 % Költségvetési függő-átfutó kiadások -53-0,4 % Előző évi pénzmaradvány 83 0,7 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegysége A családban nevelkedő - 20 hetestől 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végzi. Jelenleg 50 férőhellyel rendelkezik az intézmény, 3 gondozási egységben, 5 csoportszobában gondozzák a gyermekeket.

6 Elvégzett felújítási, karbantartási munkák: Az éves költségvetés karbantartási keretből megvalósult: - bútorok festése - udvari játékok lefestése Egyéb, az év során felmerült karbantartási, szükséges hibaelhárítási munkálatok a költségvetésből. Tárgyi eszközök beszerzése: - fejlesztő játékok (nagymozgás, finommotorika), - textíliák lecserélése folytatódott az év folyamán, - könyvek. Statisztikai adatok: Nyitvatartási napok száma 2011-ben:239 nap Gondozási napok száma:239 nap Férőhely:50 fő Az intézményi férőhely kihasználtságának éves átlaga a gondozási napok függvényében:77,5% Az intézményi férőhely feltöltöttségének éves átlaga a gondozási napok függvényében:104,6 % Éves gondozási napokhoz viszonyított napi gyermeklétszám:39,1 fő 6 Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei Intézményegység A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,41 % Munkaadót terhelő járulékok: ,66 % Dologi kiadások: ,25 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 107 0,38 % Előző évi pénzmaradvány 85 0,30 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Apáczai Oktatási Központ Óvodai Intézményegység Az intézményegység évben változatlan intézményi szervezetben, az Apáczai Oktatási Központ keretében működött (5 tagóvoda, 7 telephely). Tagóvodák csoportjainak száma Dombóvári tagóvodák Csoportok száma 1. Szivárvány Óvodai Tagintézmény 6 Kihelyezett csoport (Bölcsőde épülete) 1 2. Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény 4

7 3. Erzsébet Óvodai Tagintézmény 4 Dombóvári tagóvodák összesen: 15 Vidéki tagóvodák 1. Döbröközi Óvodai Tagintézmény 3 2. Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény 2 Csikóstőttősi Telephely 2 Vidéki tagóvodák összesen: 7 Intézményegység összesen: 22 7 Az intézményegység fő feladata, a (2,5)-3-6-(7) éves gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, iskolára való felkészítése. Tagóvodák gyermekcsoportjainak átlaglétszáma évben: Szivárvány és Bezerédj Amália (26 fő), Erzsébet (25 fő). A dombóvári tagóvodák átlaglétszáma meghaladta a törvény szerinti maximum csoportlétszámot (25 fő). (Törvényes átlaglétszám: 20 fő) A vidéki tagóvodák közül a Kaposszekcsői átlaglétszáma elérte a 25 főt. Legalacsonyabb létszámmal a Csikóstőttősi Óvoda működik, csoportonként 15 fővel. A tanuszoda évben négy úszó turnust szervezett (10 foglalkozás/turnus), amelyben turnusonként óvodás gyermek vett részt. A nyári időszakban 2 hetes tanfolyamokat szerveztek. Az uszoda kihasználása érdekében csecsemő- és kisdedúszás lehetőségét is biztosítják, amelyen a rendszeres résztvevők száma: fő. Az óvodai úszó foglalkozások díja: Ft/10 foglalkozás, a csecsemőúszás alkalmanként Ft/fő. Az uszoda kihasználtsága adottságaihoz mérten maximális volt évben is. A költségvetésből megvalósított kisebb fejlesztések: - Bezerédj Amália, Erzsébet az épület áramtalanításának megoldása, mozgásfejlesztő játékok, eszközök bővítése - Szivárvány - a riasztó rendszer érzékelőinek szükséges, részleges cseréje, a környezet megismeréshez kísérletező eszközök bővítése - Döbrököz eszközfejlesztés (homokozó, mozgásfejlesztő eszközök) - Kaposszekcső eszközfejlesztés (étkezéshez szükséges eszközök tányérok, tálak cseréje), mozgásfejlesztő kisebb eszközök - Csikóstőttős sötétítő függönyök cseréje, mozgásfejlesztő kisebb eszközök Pályázati támogatások eredményei: - Kaposszekcső új óvoda épület, részlegesen új berendezés, eszközfejlesztés (DDOP) - Csikóstőttős épület felújítás, és eszközfejlesztés (DDOP) - Döbrököz helyi civil pályázatból az udvari játékok fejlesztése

8 szeptember 1-től létszámbővítés történt a Döbröközi (1 fő óvodapedagógus) és a Kaposszekcsői (1 fő pedagógiai asszisztens) Tagóvodákban. Kaposszekcsőn január 1-től 1 fő részmunkaidőben látja el az új óvoda takarítását. A gyermekek étkeztetésével kapcsolatosan, a konyhák üzemeltetési feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el, az intézményegység a Kaposszekcsői és a Csikóstőttősi Tagóvodák melegítő konyhájának működtetéséért felelős. Dombóvár Óvodák A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,82 % Munkaadót terhelő járulékok: ,49 % Dologi kiadások: ,35 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 500 0,34 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Kaposszekcső Óvoda A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,39 % Munkaadót terhelő járulékok: ,39 % Dologi kiadások: ,82 % Költségvetési függő-átfutó kiadások -27-0,17 % Előző évi pénzmaradvány 90 0,57 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Döbrököz Óvoda A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,83 % Munkaadót terhelő járulékok: ,62 % Dologi kiadások: ,37 % Költségvetési függő-átfutó kiadások -70-0,26 % Előző évi pénzmaradvány 115 0,44 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Csikóstőttős Óvoda A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,87 % Munkaadót terhelő járulékok: ,80 % Dologi kiadások: ,24 % Költségvetési függő-átfutó kiadások -12-0,08 % Előző évi pénzmaradvány 26 0,17 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

9 9 Az általános iskola fő feladata a évben is az alapfokú nevelés és oktatás volt 1-8. évfolyamokon. Ebben az évben is ének-zene, német nemzetiségi és általános tagozatú osztályokban tanították a diákokat szeptemberétől bevezették a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését, integrációját segítő programot, melyet az iskola számára engedélyezett órakeret terhére valósítottak meg, így plusz bérköltséget ez nem eredményezett ben az iskolában továbbra is az egyik kiemelt szakmai program a TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázatban vállalt kötelezettségek megvalósítása. A projekt keretében vállalt feladatok Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes lefedettséget biztosító kompetenciaalapú oktatási programcsomag alkalmazása egy tanulócsoportban, jelenleg a 3.c-ben. Matematika kulcskompetencia területen teljes lefedettséget biztosító kompetenciaalapú oktatási programcsomag alkalmazása egy tanulócsoportban jelenleg a 3.c-ben. Szociális-, életviteli- és környezeti kulcskompetencia területen oktatási programcsomag alkalmazása egy tanulócsoportban, jelenleg a 6.évfolyamon. IKT folyamatos alkalmazása tanórákon. A tagintézmény évi szakmai működésének legfontosabb mutatói évi évi Statisztikai létszám (fő) 1) Tanulólétszám ) Tanulócsoportok száma ) Napközis tanulócsoport száma ) Integráltan nevelt (SNI-s) ) Hátrányos helyzetű az intézményi létszám százalékában 6) Halmozottan hátrányos helyzetű az intézményi létszám százalékában ,6 % 63 9 % ,2 % 88 13, 1 % 7) Magántanuló ) Gyógytestnevelésben résztvevők száma évi ,8% , 8 % 9) Engedélyezett pedagógus álláshely 67 64, 5 63, 5 10) Pedagógusok száma Ebből egy fő (igazgató) felmentését töltötte, egy főt pedig 50 %-os részmunkaidőben foglalkoztattunk.

10 11) Technikai létszám A tagintézmény pedagógus létszámának alakulása a között fő / / / /2011 Belvárosi AMI A gazdasági évben az iskola főépületében és a sportcsarnokban nem végeztek lényegesebb karbantartási, ill. felújítási munkát, mivel ez a két épület a DDOP-s pályázattal érintett, és teljes felújításon ment keresztül. A Szabadság utcai épületben azonban az év során folyamatosan jelentkeztek problémák, amit az anyagi lehetőségekhez mérten javítottak. Apáczai Oktatási Központ - Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,47 % Munkaadót terhelő járulékok: ,81 % Dologi kiadások: ,42 % Ellátottak pénzbeli juttatása ,68 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 443 0,16 % Előző évi pénzmaradvány ,46 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Apáczai Oktatási Központ - Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,61 % Munkaadót terhelő járulékok: ,96 % Dologi kiadások: ,55 % Ellátottak pénzbeli juttatása 37 0,06 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 91 0,15 % Előző évi pénzmaradvány 407 0,67 % 2 Ebből egy pedagógus a felmentését tölti. A 61 főben nem szerepel az igazgató, akinek létszáma a főigazgatóságon van betervezve szeptember 1-jétől egy titkárnő ténylegesen az APOK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységében végez munkát, s feladatait részben a főigazgatói titkárnő vette át augusztus 1-jétől a takarítók (10 fő) visszakerültek az iskola állományába. Egész álláshelyre átszámolva ez a létszám 16,25 főnek felel meg.

11 11 Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegység A középiskolában 44 főállású pedagógussal és 25 óraadóval biztosították az oktatás személyi feltételeit. A döbröközi tagintézményben 14+2 főállású pedagógus tanít. A törvényileg előírt iskolai végzettség, a szakos ellátottság biztosított. A tantestület összetétele a szakmai végzettségek a nemek és a korosztályok tekintetében is ideális. Fejlesztések csak pályázati és átvett pénzből történtek 2011-ben. E tekintetben kiemelkedő volt az elmúlt év. Önerőből csak az ÁNTSZ által előírt legfontosabb hiányosságokat tudták pótolni. A TISZK pályázat keretében 40 millió forint értékben került eszköz az intézményhez. 3 számítógépes tanterem került felújításra, audióvizuális eszközöket helyeztek üzembe. Átvett pénzeszközből ,- Ft-ot tudtak oktatástechnikai eszközök fejlesztésére fordítani. Apáczai Oktatási Központ - Egységes Iskola A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,19 % Munkaadót terhelő járulékok: ,20 % Dologi kiadások: ,89 % Ellátottak pénzbeli juttatása ,35 % Felhalmozási kiadások ,95 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 365 0,15 % Előző évi pénzmaradvány ,27 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegység Az Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegysége koedukált kollégium, elsősorban az Apáczai Egységes Iskola és az Illyés Gyula Gimnázium tanulóinak elhelyezésére szolgál. A kollégium épületében a férőhelyek száma 160, a felújított részben ebből 56 főt tudnak elhelyezni. A lányok és a fiúk egy épületben, külön szinten laknak, életkoruk év közötti. A kollégium épületében egy főzőkonyhát és másik két telephelyen tálalókonyhát is működtetnek. Dombóvár Város Önkormányzata közel 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Unió által kiírt pályázaton, melyből nettó Ftot fordított a leány kollégiumi rész felújítására. Az épület két szintje teljesen megújult. A meglévő emeleti hálórész teljes felújításon ment keresztül, míg a padlásteret és a tetőteret elbontották, és teljes értékű lakószintet építettek.

12 12 A régi épületrészben jelenleg a berendezés elavult, a felszerelés elhasználódott, emiatt folyamatos karbantartást igényel. Az első emeleti fürdőhelyiséget ebben az évben leázás miatt fel kellett újítani. Jelenleg 81 fő a kollégiumi létszám, ebből 45 fiú és 36 leány. Középiskolás korúak 51- en vannak, OKJ-s képzésen 30-an tanulnak. A konyhán 11fő dolgozik 8 órában. Általános- és középiskolás korú gyermekeknek, valamint felnőttek részére naponta átlagosan adag ebédet főznek, a kollégisták részére + 80 adag reggeli és vacsora készül étlap alapján. A főzőkonyháról 2 melegítőkonyhára történik ételkiszállítás hőtárolós ételszállító edényekben. Külső szállító gépkocsival szállít naponta átlagosan adag ételt. Apáczai Oktatási Központ - Kollégiumi Intézményegység A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,25 % Munkaadót terhelő járulékok: ,15 % Dologi kiadások: ,35 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 121 0,12 % Előző évi pénzmaradvány 142 0,13 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegység Döbrököz A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,05 % Munkaadót terhelő járulékok: ,55 % Dologi kiadások: ,04 % Ellátottak pénzbeli juttatása ,26 % Költségvetési függő-átfutó kiadások ,37 % Előző évi pénzmaradvány 286 0,47 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcső Ált. Iskola A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,55 % Munkaadót terhelő járulékok: ,67 % Dologi kiadások: ,90 % Ellátottak pénzbeli juttatása ,11 % Felhalmozási kiadások 511 0,52 % Költségvetési függő-átfutó kiadások ,23 % Előző évi pénzmaradvány 461 0,48 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Apáczai Oktatási Központ Csikóstőttős Ált. Iskola A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,83 %

13 13 Munkaadót terhelő járulékok: ,04 % Dologi kiadások: ,95 % Ellátottak pénzbeli juttatása 332 1,87 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 55 0,31 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % József Attila Általános Művelődési Központ Az év első felének (8 hónap) adatai: 580 iskolás és 210 óvodás ellátása, nevelése-oktatása történt. 39 SNI tanuló ellátása történt (logopédia, fejlesztés, mozgásterápia, gyógypedagógia). 79 iskolás és 11 óvodás bejáró gyermek volt. Pedagógus létszám az első félévben: - 52 fő iskola Dombóvár (2 fő utazó pedagógus látta el a fizika órák egy részét, illetve az informatika órákat) - 12 fő óvoda Dombóvár - 6 fő iskola Dalmand (1 fő utazó pedagógus látja el a német nyelvi órákat) - 4 fő óvoda Dalmand - 2 fő iskola Attala (1 fő utazó pedagógus látja el a német nyelvi órákat) - 2 fő óvoda Attala Technikai létszám az első félévben: - 18 fő Dombóvár - 3 fő Attala - 7 fő Dalmand Az év második felének (4 hónap) adatai: 603 iskolás és 204 óvodás ellátása, nevelése-oktatása történt. 40 SNI gyermek/tanuló ellátása történt (logopédia, fejlesztés, mozgásterápia, gyógypedagógia). 81 iskolás és 20 óvodás bejáró gyermek volt. A pedagógus létszám szeptembertől nem változott. A költségvetés legnagyobb részét a személyi kiadások jelentették. A létszámkeretet maximálisan kihasználták, üres álláshely nincs. Sok pedagógus rendelkezik olyan végzettséggel, amely a szakmai szorzóját növeli. Segítséget jelentett a TÁMOP ös pályázat, melynek keretében 4 kolléga tanulhatott/tanulhat teljes finanszírozással. Lezárult a 2004-ben kezdődött ROP-os pályázat utánkövetési időszaka. Sikerült jól fenntartani az intézményeket, az épületek, a külső-belső terek esztétikusak, szépek. Mindenhol gazdagodtak udvari játékokkal, fejlesztő eszközökkel. Sikerült a dombóvári tornateremben az elválasztó függönyt felszereltetni, a tornaeszközöket felújítani és bővíteni. A dalmandi iskola felszereléseit az ausztriai testvériskola bővítette. A dombóvári óvodában és iskolában szeptemberétől felmenő rendszerben működtetik a kompetencia-alapú oktatás magyar és matematika A moduljait, illetve valamennyi érintett osztályban a szociális, illetve életviteli kompetenciát.

14 14 Az intézményi pedagógiai munka fejlesztésére, az intézmény gazdálkodásának könnyítésére a takarékos gazdálkodás mellett több pályázati lehetőséget is kihasználtak, a labdarúgás-, könyvtári-, TÁMOP-3.1.5, stb. József Attila Általános Művelődési Központ A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,32 % Munkaadót terhelő járulékok: ,83 % Dologi kiadások: ,67 % Ellátottak pénzbeli juttatása ,14 % Felhalmozási kiadások 113 0,03 % Költségvetési függő-átfutó kiadások ,41 % Előző évi pénzmaradvány ,60 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A kollégium megszüntetése miatt jelentősen csökkent az álláshelyek száma. A kollégiumvezetőt és az egyik nevelőtanárt szeptember 1-jétől teljes munkaidőben az iskolai nevelő-oktató munkában alkalmazzák. Nem sikerült indítani a nyelvi előkészítő osztályt, ezért 2 fő eltávozott az iskolából. Jelenleg is öt fő tartózkodik gyesen vagy gyeden. 1 fő fél állásban az Apáczai Szakközépiskola kollégiumának nevelőtanára lett, 1 fő a Belvárosi Általános Iskolában dolgozik tovább. A technikai állományt gyarapították a visszakerült takarítónők. Két csökkent munkaképességű dolgozót alkalmaz az iskola. Az iskola a korábbi évekhez hasonlóan takarékosan gazdálkodott. Mivel csökkent az intézményben lévő üres álláshelyek száma ezért jóval kevesebb túlóra keletkezett a 2011/2012-es tanévben. Jóval kevesebb dolgozó volt távol betegség vagy egyéb hivatalos távollét miatt, ez is csökkentette a túlórák számát. Három tanár elvégezte a közoktatás-vezetői szakot. Kiválóan sikerültek az iskolai rendezvények, főleg a Dombóvár város által támogatott október 23-i ünnepség volt tartalmas. Illyés Gyula Gimnázium A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,45 % Munkaadót terhelő járulékok: ,33 % Dologi kiadások: ,51 % Ellátottak pénzbeli juttatása ,78 % Felhalmozási kiadások ,29 % Költségvetési függő-átfutó kiadások 846 0,41 % Előző évi pénzmaradvány ,23 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 %

15 sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium augusztus 1. napjától működik az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium jogutódjaként, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként. Az intézményben szakiskolai és szakközépiskolai oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi szálláshelynyújtás valamint iskolai intézményi közétkeztetés folyik. A 8 osztálynál kevesebbel rendelkező tanulók felzárkóztató oktatása mellett speciális szakiskolaként is működik, ellátják a sajátos nevelési igényű tanulók szakirányú képzését. A szakiskolások száma az előrehozott szakképzés bevezetésével lényegesen csökkent. A 2010/2011-es tanévben már nem indították a szakiskola 9. osztályát. Az előrehozott szakképzésbe felvett tanulók a szakiskola szakképző évfolyamának tanulólétszámát gyarapították. A 9. osztályban a tanműhelyben kötelesek gyakorlati oktatáson részt venni, így jelentősen megemelkedett a tanműhelyben foglalkoztatottak létszáma. A szakközépiskolai oktatásban résztvevők létszáma tovább csökkent október 1-jén 784 fő volt a beírt tanuló (ebből 699 nappali), ez a létszám februárra 737 főre csökkent (ebből 668 nappali), a lemorzsolódás az előző évekhez hasonló nagyságrendű. A tankonyha kiszervezésre került november 1-től a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-hez. A főmunkaviszony keretében, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma tovább csökkent. Év végén foglalkoztatott oktatók száma 71 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 6 fő. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola évi költségvetésének tervezésekor igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló tervezett tanulólétszám a ténylegesen beiratkozott létszámnál jelentősen magasabb volt. Év közben emiatt jelentős összegű hozzájárulásról kellett az iskolának lemondania, áprilisban 3,9 millió Ft, októberben 19,8 millió Ft volt a lemondás. A év elszámolása alapján az intézménynek további 4,2 millió Ft-ot kell visszafizetni. A tanműhelynél mind a számlás, mind a belső munkák túlteljesültek az előző évhez viszonyítva. A hét szakmai területen szerzett számlás munkák bevétele mellett termék, egyéb cikk eladásából, utánfutó és eszköz bérbeadásból származott bevétele az iskolának. Saját belső munkában jellemzően a tervszerű megelőző karbantartás (TMK), tisztító, tisztasági festés, egyéb karbantartási munkák fordultak elő. Külsők részére a kőműves és festő munkák jelentették a többségi teljesítést.

16 16 Az intézmény mérlege alapján a követelések év végi összege eft (vevők: eft, adósok eft), a rövid lejáratú kötelezettségek közül a szállítói állomány eft. A vállalkozási tevékenység (busz) pénzforgalmi maradványa augusztustól decemberig 555 eft, azonban éves szinten nem képződött pozitív adóalap mivel a jogelőd intézménynél képződött veszteség ezt az összeget meghaladja. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Felhalmozási kiadások: 0 0 % Személyi kiadások: ,51 % Munkaadót terhelő járulékok: ,53 % Dologi kiadások: ,32 % Ellátottak pénzbeli juttatása: ,64 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Családsegítő szolgálat: A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és egyéb segítő tevékenységek útján valósul meg. Tevékenységei: - információnyújtás - családgondozás- a gondozásba vett kliensekről esetnapló vezetése - tanácsadás - ügyintézésben segítségnyújtás- különböző nyomtatványok kitöltése: - nyugdíj ügyintézés - Mák nyomtatványok (csp., gyes, gyed stb.) - Mep nyomtatványok (taj szám igénylők, fogyatékossági támogatás igénylők stb.) - különböző kérelmek megírása - környezettanulmányok készítése- leggyakrabban a Gyámhivatal megkereséseill. a Rendőrség családon belüli bántalmazás jelzése esetén - jelzőrendszer működtetése - kapcsolattartás a rendszeres szociális segélyezettekkel. /számuk: 65 fő/ - együttműködés a helyi Önkormányzattal: lakásfenntartási támogatás keretén belül megállapított tüzelő támogatás esetében, kollégánk bonyolítja és felügyeli a tüzelő anyag kihordását az érintettekhez. Az elmúlt évben ez a jellegű tevékenység 264 családot érintett. - együttműködés az Ökumenikus Segélyszervezettel: élelmiszercsomag osztása évi 2 alkalommal. Egy-egy alkalommal kb csomag kerül kiosztásra a rászorulóknak. - adósságkezelés- az igénybevevő családok száma 2011-ben 111 fő - együttműködés a kistérség településein élő Rendszeres Szociális segélyezetteivel, ill. környezettanulmány készítése a Rendőrség megkeresésére. Kollégánk minden településen, havi egy alkalommal tart ügyfélfogadást.

17 17 - adományok (bútor, ruha) befogadása és közvetítése a rászorulók részére A családsegítő szolgálat keretén belül 4 éve működik pszichológiai tanácsadás. A pszichológus költségeit a többcélú kistérségi társulás pályázati forrásból finanszírozta ig. Tanyagondnoki szolgálat: Feladata a különböző szolgáltatások hozzáférésének javítása és biztosítása, a közösségeken belül működő kapcsolatrendszerek megerősítése, információnyújtás, családsegítésben való közreműködés, intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás elősegítése. A tanyagondnoki szolgálat tevékenysége a Dombóvár város közigazgatási határán belül élő teljes külterületi lakosság alapszükségleteinek kielégítésére terjed ki, a kistérség településeit nem érinti. Szolgáltatás szolgáltatás által elért forgalom lakosok száma (fő) Tanyagondnoki szolgálat Szenvedélybetegek közösségi ellátása: Az alapellátás elsősorban azon saját otthonukban élő szenvedélybetegek illetve közvetlen környezetük részére nyújt segítséget, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget ben egyre több településről jelentkeztek a szolgáltatást igénylők, várható a további növekedés. A gondozás következtében a szakszerű ellátás biztosított. Ez egyúttal kihatással van az érintett családok életminőségére, a foglalkoztathatóságra, közbiztonságra, illetve a település egészére. Szolgáltatás ellátott (fő) gondozási óra Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása 52, Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: Az alapellátás elsősorban azon saját otthonukban élő pszichiátriai betegek, illetve közvetlen környezetük részére nyújt segítséget, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. Évek óta folyamatos az igény a közösségi pszichiátriai ellátásra, a falvak szerinti összetétel azonban változó. A folyamatos gondozás következtében a gondozottak állapota javul és stabilizálódik. A gondozási eszközök alkalmasak arra, hogy reintegrálódhassanak a társadalomba. Egyúttal kiegyensúlyozottabbá váltak a családi kapcsolatok és azok működése, a településekre kevesebb teher hárul. Szolgáltatás ellátott (fő) gondozási óra Közösségi pszichiátriai ellátás 52, ben vásárolt kisértékű tárgyi eszközök: 2 db íróasztal 1 db 3 részes iratszekrény 1 db fogas

18 18 Támogató szolgálat: A támogató szolgálat 2005 óta működik folyamatosan. A több mint 11 éves működtetés során egyértelművé vált, hogy nem csupán a fogyatékkal élő személyek számára nyújt segítséget, hanem családjaiknak és az őket foglalkoztatóknak egyaránt. Az igénybevevők speciális helyzetüknél fogva másképp nem tudják kompenzálni fogyatékosságukból adódó hátrányaikat. A helyi igényekhez igazodva szállítják az ellátottakat munkahelyükre, oktatási intézményekbe, nappali ellátást nyújtó intézménybe, egészségügyi intézményekbe, rehabilitációs foglalkozásokra. Megkönnyítik hivatali és egyéb jellegű ügyintézésüket, bevásárlásukat, segítséget nyújtanak otthonukon belüli életvitelükhöz. Szolgáltatás Ellátott (fő) Gondozási óra Szállítás (km) Támogató szolgálat (elszámolható: ) ben vásárolt kisértékű tárgyi eszközök: 3 db. íróasztal 1 db zárható iratszekrény 1 db. polcos szekrény Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás célja, hogy a személyes segítségnyújtás keretén belül gondoskodjon azon személyekről, akik otthonukban, saját lakókörnyezetükben önmaguk ellátását saját erőből nem képesek biztosítani. A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükségletei megfelelően biztosítva legyenek saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével. A működési engedély szerint házi segítségnyújtás óta a kistérség 12 településen biztosítható. Jelenleg az igények szerint 9 településen szolgáltat az intézmény. Az ellátás iránti igény folyamatosan bővül. Az ellátott otthonán belül nyújtott szolgáltatás költséghatékonyabb és csökkenti a bentlakásos intézmények terheltségét. Település Ellátottak száma(fő) Attala 10 Csibrák 0 Dalmand 44 Döbrököz 26 Kocsola 6 Kurd 18 Lápafő 2 Nak 23 Várong 11 Összesen 140 Gyermekjóléti szolgálat: A kistérségben 1998 novemberétől működik a gyermekjóléti szolgálat. Ez az ellátási forma beépült a köztudatba, ismert a térség lakossága körében.

19 19 A 2009-es évig a gyermekjóléti szolgálat munkatársai felnőtt gondozási feladatokat is elláttak től azonban a családsegítő szolgálat családgondozója is bekapcsolódott a feladatellátásba. A megoldandó feladatok köre egyre bővül, az esetek jellegüket tekintve egyre súlyosbodnak (gyermekszegénység, agresszió, családon belüli erőszak, stb.) Szolgáltatás forgalom alapellátás védelembe vett vér szerinti családgond. gyerek család gyerek család Gyermekjóléti szolgálat Helyettes szülői ellátás: A helyettes szülői hálózat célja az átmenetileg gondozásra szoruló gyermekek családi környezetben való nevelése. A gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének elősegítése, egészségi állapotának megőrzése. Helyettes szülő befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket, ha az átmeneti gondozás biztosítására működési engedéllyel rendelkezik, a helyettes szülői tanácsadóval, szülővel vagy más törvényes képviselővel elkészítik a gyermek egyéni gondozási-neveléséi tervét, saját háztartásában biztosítja a gyermek megfelelő ellátását, gondozását, nevelését. A helyettes szülői hálózat kialakítása és működtetése 2000-től folyamatos. A szolgáltatás egyaránt lefedi Dombóvárt és a dombóvári kistérséget. A szolgáltatás hozzáférésének biztosítása, a krízis problémák megoldása mellett, nagy segítséget nyújt azoknak, akik számára a bölcsődei ellátás nem elérhető. Szolgáltatás Férőhely Elhelyezett Gyerekek száma éves száma új gyerek átlag Helyettes szülői ellátás Családok átmeneti otthona: A Családok Átmeneti Otthona bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a várandós anya számára alaptevékenységként biztosítja az átmeneti gondozást. Befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá a védelmet kereső szülőt és gyermekét, a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat, szülészetről kikerülő anyát és gyermekét. A családok átmeneti otthona a jelenlegi lakosság szám mellett nem kötelező feladat, azonban kötelező feladat lenne a gyermekek átmeneti otthonának működtetése, amelytől a megyei felügyeleti szerv (közig. hivatal) eltekint, mert a családok átmeneti otthona és a helyettes szülői hálózat a feladatot kiváltja. Szolgáltatás Új gyerek és szülő Ellátott éves átlag Családok Átmeneti Otthona Indulópont TÁMOP A gyerekház esélyt ad arra, hogy a legnagyobb szegénységben élő gyermekek is a lehető legkorábbi életkorban megkapják azt a támogatást, ami segíti képességeik kibontakozását és megalapozza sikeres iskolai pályafutásukat. A Biztos Kezdet

20 20 program célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva minden gyermek számára biztosítsa ezen szolgáltatásokhoz való hozzáférést, továbbá hogy a diszkriminációmentes, esélyegyenlőség-elvű szemléletet, elterjessze, megerősítse a kisgyerekekkel foglalkozó szakemberekben és a helyi közösségben, ezzel is elősegítve a társadalmi integrációt. Rendszeres napi nyitva tartás mellett a gyermek és szülő számára egyaránt biztosítják a programokat. A munkatársak segítik és nyomon követik a gyermek fejlődését, szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják a családot. A gyerekház mindenki számára nyitott, szolgáltatásaink ingyenesek; a gyermek képességeinek kibontakozásához szükséges környezetet és szakembergárdát biztosítanak, rugalmasan alkalmazkodnak a helyi igényekhez és biztosítják a választás lehetőségét. Bár a gyerekház elsődleges célja a gyermekek fejlesztése és támogatása, ugyanakkor kiemelt feladata a szülők támogatása a gyermeknevelés és a munkavállalás terén. A gyerekház a védőnői hálózattal közösen segíti felkészülni a leendő szülőket a szülésre, illetve a gyermek fogadására, gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást nyújt, egyéni és csoportos konzultációt biztosít, támogatja a munkaerő-piacra való visszatérést. Forgalmai adatok: között 4160 alkalmat regisztráltak, ez a két év alatt 255 gyermeket jelent, 0-3 év közötti: 191 fő, 3-5 év közötti: 64 fő (vagy még nem jár oktatási nevelési intézménybe, vagy az adott időszak alatt töltötte be a 3. évét, vagy óvodai szünetben járt a gyerekházban.) Az átlag havi forgalom 178 fő, azaz 8.5 fő/nap. A rendszeresen bejáró gyerek között a rászorultak- nem rászorultak aránya 40-60%. Utóbbi csoportba tartozónak a bedőlt hitelesek, gyereküket egyedül nevelők, illetve az anyák gyes-e alatt gyakorlatilag egy keresettel rendelkező családokat értjük. Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,42 % Munkaadót terhelő járulékok: ,92 % Dologi kiadások: ,22 % Ellátottak pénzbeli juttatása ,27 % Felhalmozási kiadások ,71 % Költségvetési függő-átfutó kiadások ,1 % Működési célú pénzeszköz átadás 71 0,04 % Előző évi pénzmaradvány ,32 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Egyesített Szociális Intézmény Az Egyesített Szociális Intézmény 8 telephelyen alap és szakosított ellátás egymásra épülésével működő intézményrendszer. Két telephely Gyulaj és Szakcs községekben működik. Az ellátottak száma naponta 505 fő összesen Az engedélyezett dolgozói létszám 115,75 fő. Dombóvár egységben 93,75 fő ebben a létszámban bent van az rehabilitációs keret terhére foglalkoztatott 6 fő, Szakcson 13 fő és Gyulajon 9 fő. A törvényben foglaltaknak megfelelően a szakmai létszámelőírásoknak eleget tesz az intézmény.

21 21 A tartós bentlakást nyújtó idősek Otthona Dombóvár városban két telephelyen, 110 férőhelyen üzemel. A kihasználtságunk 100%-os. A Platán Otthonban és az Aranysziget Idősek otthonában egyaránt a demenciában szellemi leépülésben- szenvedő betegeket is ellátunk. A demens betegek ellátása szakvéleményhez kötött, mellyel rendelkeznek az ellátottak. A gondozási napok száma volt 2011 évben. Gondozási napok száma: Szakcs: Gyulaj: Az átmeneti elhelyezést nyújtó részleg szintén két telephelyen működik. Dombóvár III. utca 22. szám alatt 10 férőhelyen idősek gondozóháza, és az Erdősor út 3. szám alatt az Éjjeli Menedékhely 12 férőhelyen. Feladatelmaradás itt sem mutatkozott a 2011 évben Az éjjeli menedékhely a téli időszakban 100 % felett kihasznált. Nappali ellátás 30 férőhelyes Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézmény és 20 férőhelyen a Támasz Otthon keretében nyújt szolgáltatást a rászoruló idős emberek számára. A Dombóvár Arany J. tér 3. szám alatt üzemelő Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményében a 30 férőhelyen belül 10 fő számára szakvélemény alapján pszichiátriai kórképpel rendelkezők számára is nyújtanak ellátást. Az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményében a kihasználtság nem érte el a tavalyi évben a 100%-ot, ezért már 5 fővel kevesebb támogatást igényeltek. A hajléktalanokat ellátó 25 férőhelyes nappali melegedő kihasználtsága a téli időszakban (január, február) meghaladta a 100 %-ot. A költségvetési tv. értelmében támogatás az eseménynapló alapján számított létszám után jár, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál. Házi segítségnyújtási feladatokat is biztosítják az intézményfenntartó társulás településein. Gyulaj Községnél az ellátottak száma 8 főre emelkedett. Dombóvár tekintetében a feladat ellátás érdekében 2 db kerékpár beszerzésére került sor, mert a busz bérlet nem biztosít teljes körűen közlekedési lehetőséget a járatok ritkulása miatt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást feladat ellátási szerződés alapján látják el 14 településen. A tartós, az átmeneti elhelyezés, és a házi segítségnyújtás feladataira intézményfenntartó társulásként kiegészítő normatív támogatást igényeltek. A konyha létszáma 1971 óta 7 fő, ezzel szemben az ellátottak létszáma a feladatellátással együtt nő, a szakmai elvárásokkal egyetemben. Az induláskor 65 férőhelyes szociális betegotthon konyhája 300 adagosra emelkedett, ami teljes kihasználtsággal látja el a központi és telephelyeken az időseket reggeli ebéd és vacsora biztosításával. Az ellátásokért térítési díjat állapított meg az önkormányzat. Minden év április 1.-től kerül sor a térítési díj felülvizsgálatára. A tartós bentlakásos intézményben intézményi térítési dj emelésére nem került sor, de a felülvizsgálatot lefolytatták a nyugellátások emelkedése miatt. A térítési díj felülvizsgálata, az első félévig lezajlott. Annak ellenére, hogy intézményi térítési díj emelés nem történt azt a lakók közül 35 fő tudta

22 22 csak megfizetni. Hozzátartozói kötelezettséget 35 fő esetében állapított meg az önkormányzat. A hozzátartozók közül 3 fő esetén csak rész gondozási díj megfizetése volt megállapítható.így a tartós bentlakást nyújtó részleg esetében a 110 főből 43 fő az, aki csak rész gondozási díjat fizet. A térítési díj hátralék az alapellátásban és, a tartós bentlakást nyújtó részlegekben Ft. Az Életet az Éveknek Alapítvány jótékonysági rendezvény bevételeiből és a Szja 1%-os felajánlásaiból elkészült az általános részleg nővérhívó rendszere. Támogatásból 3 szobában tudták a műanyagpadló cseréjét megcsináltatni. Egyesített Szociális Intézmény A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,37 % Munkaadót terhelő járulékok: ,42 % Dologi kiadások: ,53 % Felhalmozási kiadások 235 0,06 % Költségvetési függő-átfutó kiadások ,46 % Előző évi pénzmaradvány 650 0,16 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Védőnői Szolgálat Területi védőnői ellátás A kistérségben 16 területi és 2 főállású iskola védőnői állás van, melyből betöltött 18, Kurdon van helyettesítés. A 12 tanácsadóból 1 kivételével biztosított az internet hozzáférés. Tavaly májusban a Népköztársaság utcában átadásra került a védőnői munkaszoba. A kistérségben az elmúlt évben összesen 234 csecsemő született, 16 újszülöttel jelent többet az előző évnél. A koraszülöttek száma 20, mely 8,54%-os koraszülött frekvenciát jelent.1000 gr. alatti születésünk, csecsemőhalálozás és halva születés nem volt. Otthonszülés 3 esetben fordult elő, melyből tervezett nem volt. Iskolavédőnői ellátás Dombóváron a lecsökkent tanulói létszám miatt veszélybe került az egyik iskola védőnői státusz, ezért módosításra került a működési engedély. A területi védőnői munka mellett 16 kolléganő ellát iskolaegészségügyi feladatot is. Az iskolai szűrővizsgálatok többségében a tanácsadókban történnek, mert az iskolákban nincs felszerelt orvosi szoba. Kórházi védőnői ellátás Változás nem következett be, napi 4 órában intézeti védőnő segít az anyukáknak a szoptatásban az Újszülött osztályon. CSVSZ védőnői tevékenység

23 23 A jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekben változás nem történt. Februártól a tanácsadás ideje átszervezésre került. A tanácsadáson megjelentek számában, arányaiban lényeges változás nem történt. Városi Könyvtár A könyvtár a két hónapon át tartó költözést követően ben január 19-én nyitotta meg kapuit az olvasók előtt. Az intézmény - alaptevékenység körébe tartozó - fő feladatának, feladatainak bemutatása A Városi Könyvtár közös épületben helyezkedik el a Művelődési Házzal. A több mint es állományt könyvek, folyóiratok cd-k, dvd-k, videokazetták, hanglemezek, hangkazetták képezik. A közgyűjteményben kiemelt szerepet kap a helyismereti gyűjtemény. A látogatót ingyenesen megillető alapszolgáltatások: a dokumentumok helyben használata, az általános és szaktájékoztatás. A Városi Könyvtár honlapján ( elérhető a könyvtár katalógusa, valamint lehetőség van előjegyzésre és kölcsönzési idő hosszabbítására is. A Városi Könyvtár térítéses / beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai: - Dokumentumok kölcsönzése: könyv, folyóirat, hangoskönyv, CD, DVD, hanglemez, videokazetta, könyvtárközi kölcsönzés. - Fénymásolás, irodalomjegyzék nyomtatása a könyvtár adatbázisából, szkennelés, nyomtatás, számítógép használat, internet használat. A Városi Könyvtár közművelődési könyvtár lévén az olvasás népszerűsítése érdekében rendezvényeket szervez, könyvtárhasználati foglalkozásokat tart, valamint részt vesz az aktuális könyvtári pályázatokon. A digitális szakadék megszüntetésére informatikai képzéseket szervez. A Városi Könyvtár a 2011-évben személyt fogadott, melyből fő 16 éven aluli, akik valamely szolgáltatását (dokumentumok kölcsönzése, helyben használat, könyvtárközi kölcsönzés, számítógép, Internet használat stb.) igénybe vették. Akik csak az internetet használták: fő Beiratkozott olvasóként a könyvtárat aktívan használta: fő (új beiratkozó 431 fő) A távhasználók (telefon, fax, ) száma: 431 fő A Városi Könyvtár honlapját (katalógus, olvasói állapot megnézése, stb.) használók száma: személy Nyitvatartási napok száma: 236 nap (rövidített nyitva-tartással egész nyáron biztosítottuk a könyvtári szolgáltatásokat.) Állomány alakulása: 2011-ben 1474 db könyvet, 21 db hang, 53 db kép, vásároltak, így a könyvtári állomány jellemzői: dokumentum melyből könyv: db, kartográfiai dokumentum: 52 db, hangdokumentum: 4259 db, képdokumentum: 1126 db, elektronikus dokumentum (CD-ROM) 103 db, szakdolgozat: 89 db, folyóirat: 141 db, 10 féle napilap jár a könyvtárba egy példányban. Állománygyarapításra fordított összeg: E Ft Bevételek alakulása Bevétel összesen: E Ft Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök E Ft

24 24 Pályázaton nyert támogatás: Nemzeti Kulturális Alapprogram: Márai-Program: E Ft NKA Eszközfejlesztés: Ft (könyvtári polc) TÁMOP 3.2.4/08/ Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben: Ft Saját működési bevétel: E Ft Kiadás összesen: E Ft A pályázat keretein belül újult meg a könyvtár honlapja, akadálymentes, német nyelvű fordítással, ahol új szolgáltatások várják az olvasókat. Lehetőség van internetes hosszabbításra, előjegyezésre, az olvasói állapot lekérdezésére, elektronikus olvasóazonosításra. A város több pontján a könyvtár felé mutató eligazító táblákat kerültek kihelyezésre. Ezek az eligazító táblák segítik az eligazodást. A projektet és a konzorciumi partnerek szolgáltatásait bemutató tájékoztató füzet készült, több mint 2000 példányban színes és igényes kivitelben. Szintén színes és igényes megjelenésű propagandaanyag készült a Könyvbirodalom programsorozatunkhoz is. Szintén a pályázatból további eligazító táblák, prospektustartók, egyéb reklámanyagok (toll, kulcstartó, stb.) készültek. Városi Könyvtár A feladatellátás költségmutatói (e Ft): Személyi kiadások: ,74 % Munkaadót terhelő járulékok: ,91 % Dologi kiadások: % Költségvetési függő-átfutó kiadások 100 0,25 % Előző évi pénzmaradvány ,1 % Költségvetési kiadások összesen: ,00 % Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága A 2011.év a dombóvári tűzoltóság életében olyan változásokat hozott, amely megalapozta a tűzoltóság szervezeti átalakításának alapvető feltételeit. A mindennapi munka végrehajtásával párhuzamosan megkezdődött a tűzoltóság katasztrófavédelmi rendszerbe történő integrációja. Fokozottan nagy hangsúlyt kapott a feladatok végrehajtása során az új szemléletű probléma megoldása. Második félévtől kezdődően már a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása alapján készítették el a féléves munkatervet, továbbá bevezették a havi naptári és ellenőrzési terv alkalmazását is. A beszámoltatási rendszerük is illeszkedett az elöljáró által meghatározott követelményeknek.

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 5-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 5-i ülésére Tárgy: Hatásvizsgálat készíttetése az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet átalakítására,

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye korrepetálási, fejlesztési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal 41/2006. (XII. 20.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Szám: 46702-4/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és -Fejlesztési

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22.

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22. KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22.30 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201625 Lapszám: 1 Teljes intézmény nyomtatása Nyomtatás dátuma: 2014.10.22 12:28.17 A kitöltött adatlapok lajstroma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. június 26-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023

ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2643 DIÓSJENŐ KOSSUTH ÚT 13. Tel: 35/364 023 Beszámoló a 2015/2016. tanév indításáról Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-as tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól

TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-as tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-as tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól Ó z d, 2012. szeptember 20. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport

Részletesebben

Osztálytanító, Nap- végző

Osztálytanító, Nap- végző Pedagógus képesítés OSAINT. oldal a0t Pedagógus munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. április 28-i ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: 2011/2012. tanévre történő jelentkezések adatai, indítható osztályok számának

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésre Tárgy: Beszámoló Zirc Városában végzett Gyermek-és Ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Szociális

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 166 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. szeptember 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2007. évi költségvetésről

Részletesebben

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5000 SZOLNOK, TEMPLOM ÚT 6. TEL: 56/511-050./FAX: 56/511-055 BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Elfogadva: 2007. december 13. Módosítva:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról

Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL

JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL JÓT, S JÓL EBBEN ÁLL A NAGY TITOK (Kazinczy Ferenc) BESZÁMOLÓ AZ EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁRÓL 2007-2009 2009 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Bizottság! Az Egyesített

Részletesebben

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Közművelődési tevékenységek ellátásáról szóló 2015. évi pénzügyi és szakmai beszámoló Tartalom Összefoglaló... 3 Bevételek és

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11.

Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11. 1221 Budapest Városház tér 11. Beszámoló a 2015. év szakmai munkájáról Készítette: Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető Budapest, 2016. május 09. Tartalomjegyzék I. Statisztikai adatok a 2015.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Aktualizálva: 2013. március TARTALOMJEGYZÉK: 1. PRAEAMBULUM... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 2. 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat mikrotársulásainak munkájáról Az előterjesztést készítette: Dr. Endre Mónika

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző Előkészítő:

Részletesebben

23. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának. Képviselő - testülete. részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 ISO 9001 ~r~ Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Minősített többség társulási megállapodás Egyszerű többség feladatellátási szerződés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

POLGÁRMESTERE 2309 Lórév, Dundity A. u. 43. Telefon/fax: 24/482-544

POLGÁRMESTERE 2309 Lórév, Dundity A. u. 43. Telefon/fax: 24/482-544 L Ó R É V K Ö Z S É G POLGÁRMESTERE 2309 Lórév, Dundity A. u. 43. Telefon/fax: 24/482-544 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 50/A. (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsőkelecsény,

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége a Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Intézményi kérdőív. Országos kompetenciamérés

Intézményi kérdőív. Országos kompetenciamérés Intézményi kérdőív Országos kompetenciamérés 2014 Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! Az Országos kompetenciamérés elemzésében komoly kiegészítő adatokat jelentenek az intézményi jellemzőkről szerzett

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. október 06-i ülésére beterjesztett anyagok. I/A. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. október 06-i ülésére beterjesztett anyagok. I/A. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. október 06-i ülésére beterjesztett anyagok I/A. kötet Tartalomjegyzék M E G H Í V Ó 1 Beszámoló a 2005/2006. tanév indításáról 3 Beszámoló a Hódmezővásárhely

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ s z é k h e l y : 8 4 7 4 C s a b r e n d e k - D a r v a s t ó 0 4 3 8 / 3 h r s z. l e v é l c í m : 8 3 3 1 S ü m e

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 27-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. féléves szakmai munkájáról

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI TÁRSULÁS BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI TÁRSULÁS BESZÁMOLÓJA JÓZSF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVLŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁ, ATTALA, DALMAND ÖNKOMÁNYZATOK TÁSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVTÉSI ÉV SZAKMAI BSZÁMOLÓJA TÁSULÁS Dombóvár, 2012. február 10. KÉSZÍTTT:

Részletesebben

TARTALOMMUTATÓ. 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

TARTALOMMUTATÓ. 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. TARTALOMMUTATÓ 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 2. Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2009/2010-es tanév kezdése előtt. 3. Költségracionalizálási

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Dátum:... Készítette:...... Az intézmény bélyegzője

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Azonosító szám: 2016-07-11 Intézményvezetői pályázat Budatétényi Kozmutza Flóra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8182 Berhida-Peremartongyártelep Ibolya u. 4. Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA Tárgy: Tájékoztató a 2010/2011 tanévkezdés tapasztalatairól Vilonya

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 17-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolában folyó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről 1 Előterjesztő: Ragályiné Hajdú Zsuzsanna tankerületi igazgató Készítette: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési

Részletesebben