Osztálytanító, Nap- végző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztálytanító, Nap- végző"

Átírás

1 Pedagógus képesítés OSAINT. oldal a0t Pedagógus munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat Osztálytanító, Óvodai Nap- Összes csop. szakos közis Egyéb (o0+o0 pályakezdő fogl. tanítást nevelő + +o0) nő végző egy tanévnél, nevelési évnél rövidebb időre foglalkoztatott Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Tanító Tanító speciális képesítéssel Gyógypedagógus Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus Középfokú végzettségű óvodapedagógus Szakoktató Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező szakmai tárgyra képesített Pedagógus képesítéssel nem rendelkező középfokú végzettségű 0 (s0+s0+ +s) nő nyugdíjas PhD fokozattal rendelkezik szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják

2 Egyéb foglalkozások óra órában foglalkoztatottak OSAINT. oldal a0t0 Pedagógusok (fő) a tantárgyfelosztás óra alapján, nyitóadatok - összesítő táblázat Legfeljebb 0 Tanórai foglalkozások óra - - órában foglalkoztatottak vagy több (o0+o0+ +o0) túlórában foglalkoztatottak vagy több (s0+s0+ +s) túlórában foglalkoztatottak

3 OSAINT. oldal a0t Nem pedagógus munkakörben dolgozók lét, nyitóadatok - összesítő táblázat Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős összesen Polgári jogi jogviszony (megbízásos jogviszony) Nő Nő Nő Nő (s0+s0+ +s) Titkár (óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, egyéb titkár) Dajka Gondozónő és takarító Laboráns Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Könyvtáros Szakorvos Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 0 Szabadidő-szervező Pszichopedagógus Műszaki vezető Szakmacsoportos képzésben vezető Ápoló Hangszerkarbantartó vagy jelmez és viselet-táros Úszómester Rendszergazda Pedagógiai felügyelő Oktatástechnikus 0 Gyógytornász Pedagógiai szakértő (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak) Pedagógiai előadó (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak) Konyhai dolgozó, étkeztetésben foglalkoztatott Ügyintéző Gazdasági dolgozó Munkaügyi, személyzeti előadó Ügyviteli dolgozó Ügyviteli gépkezelő Műszaki dolgozó 0 Számítógép-kezelő Számítógép-rendszerprogramozó Könyvtáros technikus Könyvtáros asszisztens Kisegítő dolgozó

4 Óvoda-bölcsődei csoportokban a évesnél fiatalabbakkal foglalkozó OSAFELH. oldal a0t Számítógépés internethasználat, nyitóadatok Számítógépek nyitóállománya összes számítógépből internetkapcsolattal rendelkező számítógépek Számítógépet használó tanulók Internetet oktatási célra használó tanárok Informatikai képesítéssel, ismeretekkel rendelkező tanárok Interaktív táblával és hozzá tartozó munkaállomással felszerelt tantermek Internet kapcsolattal rendelkező osztálytermek és szaktanter-mek WIFI eszközökkel lefedett osztálytermek Intranetre kapcsolt pedagógus munkaállomások a0t Összesítő táblázat - gyermekek, tanulók feladatellátási helyenként Gyermekek, tanulók összesen integrált gyógypedagó-giai képzésben tanulók összesen gyógypedagó-giai tanterv szerint tanulók összesen felnőttoktatási tanterv szerint tanulók összesen nemzetiségi nevelésben - oktatásban résztvevők a szakképző évfolyamokon tanulók Tanév eleji létszám leány Előző tanév végi létszám (beszámolási időszak) Általános iskolában és és évfolyamos gimnáziumban a. évfolyamot eredményesen végzettek (továbblépők) a0t Osztálytermek/óvodai csoportszobák /férőhelyek nyitóállománya Csoportszoba/ termek Férőhelyek a0t Egységes óvoda-bölcsődei intézményegységek adatai Nyitólétszám Osztályterem/csoportszoba Óvoda-bölcsődei csoportok Szaktanterem Óvoda-bölcsődei csoportokban elhelyezett évesnél fiatalabb gyermekek Tornaterem óvodapedagógusok Tornaszoba Kollégium dajkák bölcsődei gondozók, szakgondozók

5 OSAFELH. oldal a0t Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának nyitóadatai - feladatellátási helyenként Évfolyamok 0 Összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport Összes óvodai csoport, iskolai osztály (s0+s) (a0t alapján) Nappali rendszerű oktatás összesen (s0+s) (a0t alapján) Nappali rendszerű oktatás (nem gyógypedagógiai tanterv szerinti osztályok) (s0+s0+ +s0) (a0t alapján) nem több mint fős 0-0 fős - fős - fős - fős legalább fős 0 Nappali rendszerű oktatás (gyógypedagógiai tanterv szerinti osztályok) (s+s+ +s) (a0t alapján) nem több mint fős 0-0 fős - fős - fős - fős legalább fős Felnőttoktatás összesen (a0t alapján) a0t Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai az adott feladatellátási helyen összesen (az a0t tábla alapján) - összesítő táblázat Évfolyamok ből lány 0 Gyermekek, tanulók összesen nappali rendszerű oktatásban felnőttoktatásban

6 Pedagógus képesítés OSAFELH. oldal a0t Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) Intézményv ezető Intézményvezetőhelyettes Tagintézmény- Tagintézményvezetőhelyettesvezető- Intézményegység-vezetegység-vezető- Intézményhelyettes Óvodai csop. fogl. Szakos tanítást végző Szakmai gyak.okt. végző Pszichológus Osztálytanító Napközis nevelő Gyógypedagógus egyéb Kollégiumi nevelőtanár Könyvtárostanár Konduktor logopédus Egyéb Összes (o0+o0 + +o) tartósan távol GYES, GYED összesenből belépő Fejlesztő pedagógus Gyógytestne-velő összesen összesen pályakezdő nő 0 0 Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Tanító Tanító speciális képesítéssel Gyógypedagógus Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus Középfokú végzettségű óvodapedagógus Szakoktató Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező szakmai tárgyra képesített Pedagógus képesítéssel nem rendelkező középfokú végzettségű 0 (s0+s0+ +s) nő nyugdíjas gyógypedagógiai nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott nemzetiségi nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott felnőttoktatásban (is) foglalkoztatott idegennyelv-tudással rendelkezik szakmai tájékozódásra alkalmas angol nyelvtudással rendelkezik 0 PhD fokozattal rendelkezik szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják

7 Korcsoport OSAFELH. oldal a0t Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya életkor és nem szerint, oktatási szintenként Óvodában foglalkoztatott -. évfolyamon -. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban) Gimnázium, szakközépiskola - Szakiskola, (). évfolyamán, szakiskola szakközépiskol Speciális szakiskolában szakmai előkészítő, ill. a szakképző szakképző (középiskolai évfolyamán végzettséghez nem kötött szakma) évfolyamán középiskolai végzettséghez közismereti szakmai közismereti szakmai kötött nem felsőfokú szakmát tárgyat tárgyat Felsőfokú szakképesítésért tanulókat Alapfokú művészetoktatásban Kollégiumban Pedagógiai szakszolgálatnál Fejlesztő nevelésoktatásban (o0+o0+ + o) tanít foglalkoztatott 0 Kevesebb mint éves nő - éves nő 0- éves nő - éves nő 0- éves nő 0 - éves nő 0- éves nő - éves nő 0- éves nő Több mint éves nő 0 (s0+s0+s0+ s) nő (s0+s0+s0+ +s0)

8 OSAFELH. oldal a0t Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként Gimnázium, szakközépiskola - (). évfolyamán, szakiskola Szakiskola, szakközépiskola -. évfolyamon (ált. évfolyamán szakmai előkészítő, ill. Speciális szakiskolában szakképző szakképző (középiskolai Felsőfokú Alapfokú Pedagógiai Fejlesztő -. végzettséghez nem kötött szakképesítésért tanulókat oktatásban latnál oktatásban művészet- Kollégiumban szakszolgá- nevelés- évfolyamon iskolában, középiskolai szakma) évfolyamán gimnáziumban) végzettséghez közismereti szakmai közismereti szakmai kötött nem felsőfokú szakmát tárgyat tárgyat tanít foglalkoztatott 0 Óvodában foglalkoztatott (o0+o0+ + o) Teljes munkaidős nő Részmunkaidős nő Óraadó nő (s0+s0+s0) nő (s0+s0+s0) a0t Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, beszámolási időszak Általános iskola Középfokú iskola Egyéb (o0+o0+o0) Egyéni tanácsadásban részesültek Csoportos tanácsadások a0t Konduktív pedagógiai ellátottak korév szerint, beszámolási időszak leány évesnél fiatalabb - éves - 0 éves - éves éves és idősebb (s0+s0+ +s0)

9 Alapfokú művészetoktatá s keretén belül OSAFELH. oldal a0t0 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott szakos tanítást végző pedagógusok nyitóállománya az oktatott tantárgyak szerint, tanító és óvodapedagógus beosztásban dolgozók nyitóállománya képesítés nélkül nő Ebből nyugdíjas nemzetiségi nyelven oktató egyéb idegen (nem nemzetiségi) nyelven oktató (s0+s0+ +s) Óvodapedagógus Tanító Magyar nyelvet és irodalmat oktató Nemzetiségi nyelvet és irodalmat oktató Nemzetiségi nyelvet oktató Angol nyelvet oktató Német nyelvet oktató Francia nyelvet oktató Olasz nyelvet oktató Spanyol nyelvet oktató Orosz nyelvet oktató Latin nyelvet oktató Egyéb nyelvet oktató Matematikát oktató Társadalmi ismereteket oktató Filozófiát oktató Hit- és erkölcstant oktató Emberismeretet oktató Történelmet oktató Állampolgári ismereteket oktató Hon- és népismeretet oktató Természetismeretet oktató Fizikát oktató Kémiát oktató Biológiát oktató Környezetismeretet oktató Földrajzot oktató Ének-zenét oktató Tánc és drámát oktató Rajz és műalkotások elemzését, vizuális kultúrát oktató Művészettörténetet oktató Mozgóképkultúrát oktató Számítástechnikát oktató Informatikát oktató Könyvtárhasználatot oktató Technikát oktató Háztartástant, életvitelt oktató Erkölcstant oktató Testnevelést oktató Pályaorientációt, szakmai alapozást oktató Szakmai orientációs tantárgyat oktató Szakmacsoportos alapozó tantárgyat oktató Szakmai elméleti tantárgyat oktató Szakmai gyakorlati tantárgyat az iskolában oktató Szakmai gyakorlati tantárgyat az iskolán kívül oktató Zeneművészeti ágon oktatók Táncművészeti ágon oktatók Képző- és iparművészeti ágon oktatók Szín- és bábművészeti ágon oktatók Egyéb

10 OSAFELH. oldal a0t Gyógytestnevelés, nyitóadatok résztvevő tanulók leány Kiszűrt tanulók (gyermekek) összesen (s0+s0+s0) könnyített testnevelésben résztvevők gyógytestnevelésben résztvevők testnevelés alól felmentettek a0t A szervezett tanórán kívüli foglalkozások nyitóadatai Csoportok Résztvevő tanulók Pedagógus óra Szakkör, érdeklődési kör Művészeti csoport Önképzőkör Iskolai sportkör Énekkar Napközi Délutáni egyéb foglalkozás a0t Nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások nyitóadatai Csoportok Résztvevő tanulók Pedagógus óra Felzárkóztató foglalkozás Fejlesztő foglalkozás Tehetséggondozó foglalkozás a0t Gyermek- és diákjóléti nyitóadatok Gyermekek, tanulók összesen leány Veszélyeztetett Félnapos óvodás Diáksport egyesület tagja Összes étkező térítés nélkül étkező kedvezményesen étkező otthont nyújtó ellátásban részesülő Kollégiumban, diákotthonban lakó térítéses Externátust igénybevevő 0 Saját elhelyezéséről gondoskodó (szüleinél, rokonoknál, albérletben lakó stb.) (feladatellátási hely nappali tanuló létszám összege) (s0+s0+s) Szociális ösztöndíjban, ill. szociális támogatásban részesülő tanulók Szakmai gyakorlat időtartamára díjazásban részesülő tanulók Gyakorlati képzés időtartamára adott kedvezményes étkezés Útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára, beszámolóra utazásra Tandíj-fizetési kötelezett Térítésidíj-fizetési kötelezett

11 OSAFELH 0. oldal a0t Magyarországon tanuló nem magyar, illetve kettős (magyar és egyéb) állampolgárságú tanulók országonként, nyitóadatok Évfolyamok 0 leány magyar nemzetiségű menedékjogot kérő, menekült, menedékes a szabad mozgás és tartózkodás jogát Mo.-on gyakorolja bevándorolt vagy letelepedett jogállású, ill. Mo. területén való kettős állampolgár tartózkodásra jogosító engedélye van 0 Ukrajna Románia Szerbia Szlovákia Szlovénia Horvátország 0 a0t0 Gyermekek, tanulók a lakóhely országa szerint, nyitóadatok Tanulók összesen nem magyar, illetve kettős állampol-gárok kettős állampolgá-rok Magyarország 0

12 fejlesztő nevelés-oktatás (fejlesztő iskolai oktatás) OSAFELH. oldal a0t Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás keretében ellátott gyermekek korév szerint, csoportok, nyitóadatok Gyermekek leányok csak egyéni foglalkozás keretében ellátottak Csoportok összesen Kevesebb mint egy éves éves éves éves éves éves a0t Fejlesztő nevelés-oktatás (fejlesztő iskolai oktatás) keretében ellátott tanulók korév szerint, csoportok, nyitóadatok Tanulók leányok egyéni fejlesztő nevelés-oktatás keretében Csoportok összesen éves éves éves éves 0 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves 0 éves éves éves éves 0 a0t Fejlesztő nevelés keretében ellátott gyermekek korév szerint, csoportok, nyitóadatok Gyermekek leányok csak egyéni foglalkozás keretében ellátottak Csoportok összesen éves éves (s0+s0)

13 a0g0 a0g0 OSAFELH. oldal a0t Könyvtár adatai Állomány nyitóadatai Állomány nyitóadataiból nemzetiségi Gyarapodás a beszámolási időszakban Forgalom a beszámolási időszakban Könyvtári egységek könyv, kötet tankönyv, kötet tartós tankönyv, kötet idegennyelvű könyv, kötet nemzetiségi könyv, kötet elektronikus dokumentum, db hanganyag (hanglemez, kazetta, CD), db mozgókép (videokazetta, videodiszk), db számítógépes multimédia anyag, db Periodika-féleség, db Könyvtári egységek értéke, ezer Ft Helyben használati eset Könyvtári olvasók (tanulók), fő Kölcsönzések tanuló számára kölcsönzött tartós tankönyv, kötet 0 A könyvtár nyitvatartási ideje heti óra A könyvtár települési könyvtári feladatot is ellát

14 Pedagógus képesítés OSAFELH. oldal a0t Pedagógus munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) Óvodai csop. fogl. Osztálytanító, szakos tanítást végző Napközis nevelő Egyéb Összes (o0+o0+ +o0) pályakezdő nő egy tanévnél, nevelési évnél rövidebb időre foglalkoztatott Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Tanító Tanító speciális képesítéssel Gyógypedagógus Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus Középfokú végzettségű óvodapedagógus Szakoktató Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező szakmai tárgyra képesített Pedagógus képesítéssel nem rendelkező középfokú végzettségű 0 (s0+s0+ +s) nő nyugdíjas PhD fokozattal rendelkezik szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják

15 OSAFELH. oldal a0t Nem pedagógus munkakörben dolgozók lét, nyitóadatok Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidősök összesen Polgári jogi jogviszony (megbízásos jogviszony) Nő Nő Nő Nő (s0+s0+ +s) Titkár (óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, egyéb titkár) Dajka Gondozónő és takarító Laboráns Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Könyvtáros Szakorvos Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 0 Szabadidő-szervező Pszichopedagógus Műszaki vezető Szakmacsoportos képzésben vezető Ápoló Hangszerkarbantartó vagy jelmez és viselet-táros Úszómester Rendszergazda Pedagógiai felügyelő Oktatástechnikus 0 Gyógytornász Pedagógiai szakértő (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak) Pedagógiai előadó (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak) Konyhai dolgozó, étkeztetésben foglalkoztatott Ügyintéző Gazdasági dolgozó Munkaügyi, személyzeti előadó Ügyviteli dolgozó Ügyviteli gépkezelő Műszaki dolgozó 0 Számítógép-kezelő Számítógép-rendszerprogramozó Könyvtáros technikus Könyvtáros asszisztens Kisegítő dolgozó

16 Egyéb foglalkozások óra órában foglalkoztatottak OSAFELH. oldal a0t Pedagógusok (fő) a tantárgyfelosztás óra alapján, nyitóadatok Legfeljebb 0 Tanórai foglalkozások óra - - órában foglalkoztatottak vagy több (o0+o0+ +o0) túlórában foglalkoztatottak vagy több (s0+s0+ +s) túlórában foglalkoztatottak

17 Életkor OSATANU.oldal Tankötelesek beiskolázási nyitóadatai a0t Iskolába lépő gyermekek (s0+s0+s0) tanköteles (május -ig a. életévét betöltötte) leány június. és augusztus. között töltötte be a. életévét szeptember -jén a. életévét még nem töltötte be évet járt óvodába évet járt óvodába vagy több évet járt óvodába a0t A rendes érettségi vizsga eredményei a beszámolási időszakban Érettségi vizsgán megjelentek sikeresen vizsgázott előző évi októbernovemberi vizsgaidőszakban idei évi május-júniusi vizsgaidőszakban leány legalább egy tárgyból emelt szintű érettségit tett nem az érettségi évében(korábban) végezte el az utolsó évfolyamot javító, pótló érettségi vizsgát tett a0t A beszámolási időszakban sikeres rendes érettségi vizsgát tett tanulók életkor szerint Érettségi bizonyítványt szerzett összesen szakiskolai leány képesítéssel rendelkező éves éves éves éves éves 0 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves 0- éves - éves 0 éves vagy idősebb (s0+s0+s0+ +s) nem magyar állampolgár 0 0 magyar nemzetiségű kettős állampolgárok

18 feladat-ellátási hely típust váltott OSATANU.oldal a0t Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának nyitóadatai (ez a tábla nem a tanulók létszámát tartalmazza) Évfolyamok Összes óvodai Összevont osztály, csoport, iskolai vegyes életkorú osztály óvodai csoport Összes óvodai csoport, iskolai osztály sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat integráltan nevelő, oktató óvodai csoport, iskolai osztály 0 iskolaotthonos osztály a0t Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai Évfolyamok ből lány 0 Gyermekek, tanulók leány más településről bejáró iskolaotthonos osztályba járó váltakozó (de-du) oktatásban részesül összevont osztályba járó integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő napközis tanuló délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő évfolyamismétlő (s+s) leány 0 eredményesen végzett, de ismétel évfolyamismétlésre utasított magántanuló sajátos nevelési igényű otthont nyújtó ellátásban részesülő hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók gimnáziumból jött 0 szakközépiskolából jött szakiskolából, speciális szakiskolából jött a. évfolyamosok közül a. évfolyamot az előző tanévben végezte utolsó éves egy idegen nyelvet tanulók kettő idegen nyelvet tanulók három vagy több idegen nyelvet tanulók nyelvoktatásban nem részesül nyelvoktatás alól felmentett tandíjas térítési díjas rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0

19 Nyelv OSATANU.oldal a0t0 Tantervi órakeretben első és további idegen nyelvet tanulók nyelvenként és évfolyamonként, két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítő oktatás, nyitóadatok Évfolyamok a nyelvet második, ill. további nyelvként tanulja az első nyelv két tanítási nyelvű az első nyelv nyelvi előkészítő 0 Angol Német kevesebb, mint órában - órában vagy több órában két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő kevesebb, mint órában - órában vagy több órában két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő kevesebb, mint órában - órában 0 vagy több órában két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő kevesebb, mint órában - órában vagy több órában két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő kevesebb, mint órában - órában vagy több órában két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő 0

20 Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Program Arany János Kollégiumi Program Arany János Tehetséggondozó Program OSATANU. oldal a0t Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, nyitóadatok Évfolyamok leány 0 Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen leány más településről bejáró iskolaotthonos osztályba járó napközis tanuló évfolyamismétlő magántanuló hátrányos helyzetű halmozottan hátrányos helyzetű 0 rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő tanulók a0t0 Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók, nyitóadatok Évfolyamok 0 tanulók összesen hátrányos helyzetű tanulók otthont nyújtó ellátásban részesülő tanulók rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő tanulók a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján rászoruló tanulók tanulók összesen felzárkóztató oktatásban résztvevő tanulók halmozottan hátrányos helyzetű tanulók otthont nyújtó ellátásban részesülő tanulók 0 rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő tanulók egyéb rászoruló tanulók tanulók összesen felzárkóztató oktatásban résztvevő tanulók halmozottan hátrányos helyzetű tanulók otthont nyújtó ellátásban részesülő tanulók rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő tanulók

21 OSATANU.oldal a0t Gyermekek, tanulók életkoruk szerint, nyitóadatok Évfolyamok évesnél fiatalabb éves éves éves éves éves éves éves 0 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves 0 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves 0- éves - éves 0 éves vagy idősebb (s0+s0+ +s)

22 OSATANU 0.oldal a0t Leány gyermekek, tanulók életkoruk szerint, nyitóadatok Évfolyamok évesnél fiatalabb 0 éves éves éves éves éves éves éves 0 éves 0 éves éves éves éves éves éves éves éves éves 0 éves 0 éves éves éves éves éves éves éves éves éves 0- éves 0 - éves 0 éves vagy idősebb (s0+s0+ +s)

23 OSATANU. oldal a0t A gyermekek, tanulók számának nyitóadatai a szülő (gondviselő) lakóhelye szerint Évfolyamok kettős állampolgárok 0 Magyarországi lakóhely összesen (s0+s0+ +s) Budapesten Baranya megyében Bács-Kiskun megyében Békés megyében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Csongrád megyében Fejér megyében Győr-Moson-Sopron megyében 0 Hajdú-Bihar megyében Heves megyében Jász-Nagykun-Szolnok megyében Komárom-Esztergom megyében Nógrád megyében Pest megyében Somogy megyében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Tolna megyében Vas megyében 0 Veszprém megyében Zala megyében Külföldi lakóhely összesen (s+s) tartózkodási helye van Magyarországon tartózkodási helye nincs Magyarországon (s0+s)

24 OSATANU. oldal a0t Tanulók a tanév végi eredményeik szerint a beszámolási időszakban Évfolyamok 0 Tanévvégi létszám (s0+s) tovább lép (tanulmányait sikeresen befejezte) (s0+s0+s0) tanulmányi követelményeit sikeresen teljesítette heti 0 órás oktatásban részesült eredményes osztályozó vizsgát tett (s0+s0+s0) felmentés miatt tett osztályozó vizsgát mulasztás miatt tett osztályozó vizsgát tanulmányi időt rövidítő osztályozó vizsgát tett eredményes javító vizsgát tett 0 nem lép tovább (s+s+s+s+s) tanulmányi követelményeit sikeresen teljesítette, de engedéllyel évfolyamot ismételhet eredménytelen osztályozó vizsgát tett (s+s) felmentés miatt tett osztályozó vizsgát mulasztás miatt tett osztályozó vizsgát eredménytelen javító vizsgát tett tanulmányi követelményeket nem teljesítette (pl. mulasztás miatt nem osztályozható) eredménytelen javító vizsgát tettek számából vagy több tárgyból elégtelen osztályzatot kapott sajátos nevelési igényű tanulót ellátó helyre áthelyezés miatt nem osztályozott

25 OSATANU. oldal a0t Mulasztások, az igazolt és igazolatlan órával rendelkező tanulók a beszámolási időszakban Évfolyamok összesenből tankötelesek 0 Tanév végi létszám (a0t tábla alapján) igazolatlan órával rendelkező tanulók órát igazolatlanul mulasztók - órát igazolatlanul mulasztók 0 - órát igazolatlanul mulasztók 0-0 órát igazolatlanul mulasztók 0 -nél több órát igazolatlanul mulasztók igazolt mulasztott órával rendelkező tanulók 0 vagy több (igazolt vagy igazolatlan) mulasztott órával rendelkező tanulók Tanköteles koron túl mulasztás miatt a tanulói jogviszony az előző tanév folyamán megszűnt (tanulók ) 0 a0t0 Óvodai feladatellátás esetén mulasztások, illetve igazolatlan nappal rendelkező gyermekek a beszámolási időszakban évesnél fiatalabb éves éves Korév éves éves éves éves a0t Emelt szintű oktatásban részt vevő tanulók, nyitóadatok Tanulók leány Gyermekek az előző nevelési év végén (augusztus ) igazolatlan nappal rendelkező gyermekek Matematika - napot hiányzók Történelem -0 napot hiányzók Földrajz vagy több napot hiányzók Mulasztás miatt az óvodai elhelyezés az előző nevelési év folyamán megszűnt (gyermekek ) Fizika Kémia Informatika Ének-zene Testnevelés Angol 0 Német Francia Olasz Spanyol Egyéb nyelv Egyéb

26 Növekedés csökkenés OSAGYOP. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a /0/EU rendeletre. OSAGYOP Az adatlap hitelesített példánya megőrzendő! Adatszolgáltatás a gyógypedagógiai nevelésről, oktatásról Az intézmény OM azonosítója Ezen adatlap sor Az adatszolgáltatás dátuma A feladatellátási hely adatlapjának sor Beszámolási időszak 0/0 tanév Ezen adatlap neve Nyitóadatok 0/0 tanév Kelt Bélyegző Gyógypedagógia (a0g) Integráltan nevel, oktat sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót Gyógypedagógiai tanterv szerint nevel, oktat sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számának alakulása a0t Gyermekek, tanulók Gyermekek, tanulók a beszámolási időszak kezdetén másik, súlyosabb sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő feladatellátási helyre átirányított másik, enyhébb sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő feladatellátási helyre átirányított másik, azonos típusú sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő feladatellátási helyre átirányított nem sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő feladatellátási helyre átirányított tanulmányait befejezte az adott feladatellátási helyen kimaradt, korhatárt elérte fejlesztő nevelés-oktatásra javasolt egyéb okból távozott Összes csökkenés (s0+s0+s0+ s0) Csak sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő feladatellátási helyről ide íratott előző évben óvodába járt 0 Nem sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő feladatellátási helyről ide íratott előző évben óvodába járt Egyéb helyről jött Összes növekedés (s+s+s) éves vagy idősebb Nyitóadatok (s0-s0+s)

27 OSAGYOP. oldal a0t A gyermekek, tanulók fogyatékosság szerinti nyitóadatai Évfolyamok leány 0 Enyhén értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Nagyothalló Siket Gyengénlátó Vak Mozgásszervi fogyatékos Beszédfogyatékos Enyhén értelmi fogyatékos és gyengénlátó Enyhén értelmi fogyatékos és vak Enyhén értelmi fogyatékos és nagyothalló Enyhén értelmi fogyatékos és siket Enyhén értelmi fogyatékos és mozgásszervi fogyatékos Enyhén értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavar Középsúlyos értelmi fogyatékos és vak Középsúlyos értelmi fogyatékos és siket Középsúlyos értelmi fogyatékos és mozgásszervi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavar Siket-vak Autizmus spektrum zavar Egyéb pszichés fejlődési zavar (s0+s0+s0+ +s) leányok Súlyos tanulási zavar Súlyos figyelem zavar Súlyos magatartásszabályozási zavar értékelés, minősítés alóli mentesítés 0 0 idegen nyelvből más tantárgyból

28 OSAINT. oldal a0t0 Betöltetlen pedagógus álláshelyek nyitóállománya Betöltetlen pedagógus álláshelyek nyitóállománya a0t0 Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat Óvodában foglalkoztatott -. évfolyamon -. évfolyamon (ált. iskolában, gimn.-ban) Speciális szakiskolában közismereti szakmai tárgyat Gimnázium, szakközépiskola - (). évfolyamán, szakiskola szakmai előkészítő, ill. szakképző (középiskolai végzettséghez nem kötött szakma) évfolyamán közismereti tárgyat szakmai Szakiskola, szakközépiskola szakképző évfolyamán középiskolai végzettséghez kötött nem felsőfokú szakmát Felsőfokú szakképesítésért tanulókat Alapfokú művészetoktatásban Kollégiumban Pedagógiai szakszolgálatnál Fejlesztő nevelésoktatásban (o0+o0+ + o) tanít 0 foglalkoztatott Teljes munkaidős nő Részmunkaidős nő Óraadó nő (s0+s0+s0) nő (s0+s0+s0)

29 OSAINT. oldal a0t0 Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai Helyiségek/ képzési helyek Növekedés új bővítés összesen összesen Csökkenés bontás átadás Osztályterem szükségterem gyógypedagógiai célra használt Óvodai csoportszoba szükség-csoportszoba gyógypedagógiai célra használt Szaktantermek Tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem Egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség Oktatási helyiségek összesen (s0+s0+s0+s0+s0) 0 saját Napközis szoba/tanulószoba Kollégiumi hálószoba Tanári munkaszoba, szertár Tornaszoba Tornaterem saját Sportpálya saját Saját úszómedence 0 Iskolai gyakorlati képzés helyszínei összesen szakmai gyakorlóterem szakmai laboratórium demonstrációs terem iskolai tanműhely tangazdaság taniroda tanudvar tanbolt tankonyha 0 Iskolai tanműhelyi képzési helyek Iskolán kívüli tanműhely Iskolán kívüli tanműhelyi képzési helyek

30 OSAINT 0. oldal a0t Pedagógus munkakörben alkalmazottak részvétele a pedagógus munkát segítő képzésben, támogatott továbbképzésben a beszámolási időszakban évesnél fiatalabb összesen nő - éves - éves évesnél idősebb összesen nő összesen nő összesen nő Ebből nő 0 Az összesenből távozott az intézményből GYES-en, GYED-en van A beszámolási időszakban további képesítésért tanult végzettségi szintet emelő alap vagy kiegészítő képzésben vett részt második vagy további (azonos szintű) képesítésért tanult (egyetemen v. főiskolán) egyetemi szakirányú továbbképzésben vett részt főiskolai szakirányú továbbképzésben vett rész OKJ képzésben vett részt szakvizsgára felkészítő képzésben vett részt alapképzésben vett részt mesterképzésben vett részt osztatlan képzésben vett részt 0 kedvezmény szerint önerőből vállalt költség-hozzájárulással támogatott költség-hozzájárulással részben támogatott Tanfolyami továbbképzésen vett részt téma szerint szaktárgyi elméleti módszertani informatikai egyéb, általános témájú felsőoktatási intézmény által szervezett szervezés pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény által szervezett szerint nemzetközi egyezmény keretében szervezett 0 kedvezmény szerint időtartam szerint önerőből vállalt költség-hozzájárulással támogatott költség-hozzájárulással részben támogatott 0 órás 0 órás 0 órás 0 órás

31 OSAINT. oldal a0t0 Technikai eszközök nyitóadatai Darabszám Számítógépek összesen (s0+s0+s) hálózati szerverek összesen iskolában használt összes munkaállomás (s0+s0+s0+s0) PC I. (legfeljebb egy éves színvonalnak megfelelő) PC II. (egy - három éves színvonalnak megfelelő) PC III. (három éves színvonalnál régebbi, öt éves színvonalnál újabb) PC IV. (több mint öt éves színvonalnak megfelelő), egyéb be nem sorolt számítógép oktatási célra használt munkaállomás közösségi célra használt munkaállomás adminisztratív célú munkaállomás hordozható számítógépek összesen Jogtiszta szoftverek összesen (s+s+s) jogtiszta szerver operációs rendszerek összesen (s+s+s+s) LINUX operációs rendszerrel Microsoft Windows operációs rendszerrel 0 Novell Netware operációs rendszerrel egyéb operációs rendszerrel személyi számítógépeken futó jogtiszta operációs rendszerek összesen (s+s0+s+s) LINUX operációs rendszerrel Mac OS operációs rendszerrel 0 Microsoft Windows operációs rendszerrel egyéb operációs rendszerrel jogtiszta felhasználói programok összesen (s+s+s+s) irodai programcsomagok fejlesztő eszközök grafikai programcsomagok egyéb felhasználói programok Monitorok összesen CRT monitorok LCD monitorok Nyomtatók összesen tintasugaras nyomtató 0 lézernyomtató multifunkciós (fénymásolásra, szkennelésre, faxolásra alkalmas) nyomtatók Egyéb technikai eszközök összesen Videomagnó Videokamera Fénymásoló Projektor (mobil és fixen telepített együtt) Aktív tábla (fixen telepített, illetve mobil együtt) 0

32 OSAINT. oldal a0t További képesítést szerzett, pedagógus munkakörben alkalmazottak a beszámolási időszakban A beszámolási időszakban képesítést szerzettek összesen (létszám, fő) évesnél fiatalabb - éves - éves összesen nő összesen nő összesen nő évesnél idősebb összesen nő Az összesenből Ebből nő távozott az GYES-en, intézményből GYED-en van 0 PhD fokozatot szerzett első egyetemi alapképesítést szerzett második főiskolai/egyetemi alapképesítést szerzett főiskolai szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett egyetemi szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett alapképzésben végzett mesterképzésben végzett osztatlan képzésben végzett szakvizsgát tett 0 informatikai képesítést szerzett ECDL képesítést szerzett OKJ végzettséget szerzett legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát tett vezetőképzésben képesítést szerzett egyetemi szintű képesítést szerzett főiskolai szintű képesítést szerzett

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201625 Lapszám: 1 Teljes intézmény nyomtatása Nyomtatás dátuma: 2014.10.22 12:28.17 A kitöltött adatlapok lajstroma

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22.

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22. KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22.30 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:15.19

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:15.19 KIR-STAT2009 Statisztika OM azonosító: 36338 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:15.19 OSA1INT 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2011. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2011.10.11 16:41.

KIR-STAT2011. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2011.10.11 16:41. KIR-STAT2011 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2011.10.11 16:41.50 OSA1INT 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:08.

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:08. KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:08.11 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az

Részletesebben

1. számú melléket: Módosítások 2011

1. számú melléket: Módosítások 2011 1. számú melléket: Módosítások 2011 Sorsz OSAP 2011 Érintett Módosítás típusa OSAP2010 OSAP2011 Megjegyzés Adatlap Tábla cella 1 OSA1INT a01t65 s08 új sor korábbi s05 ben volt összesítő sor Iskolatitkár

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :42.44

KIR-STAT2015. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :42.44 KIR-STAT2015 Statisztika OM azonosító: 203069 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2016.08.01 08:42.44 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :48.

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :48. KIR-STAT2015 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201538 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2015.10.09 10:48.41 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

KIR-STAT2016. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :48.

KIR-STAT2016. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :48. KIR-STAT2016 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201538 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2016.10.20 07:48.22 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 KIR-STAT2013 Statisztika OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :42.28

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :42.28 KIR-STAT2017 Statisztika OM azonosító: 201538 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2017.10.14 16:42.28 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:26.

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:26. KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:26.29 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

KIR-STAT2018. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :11.40

KIR-STAT2018. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :11.40 KIR-STAT2018 Statisztika OM azonosító: 203065 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2018.11.22 10:11.40 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :17.10

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :17.10 KIR-STAT2017 Statisztika OM azonosító: 203065 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2017.10.17 08:17.10 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2009.10.19 12:21.52

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2009.10.19 12:21.52 KIR-STAT2009 Statisztika OM azonosító: 36338 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2009.10.19 12:21.52 OSA2FELH 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

Pályázati felhívás és működési szabályzat. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. 2013/2014 tanév

Pályázati felhívás és működési szabályzat. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. 2013/2014 tanév Pályázati felhívás és működési szabályzat Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2013/2014 tanév Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013.(II.25)

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1071 JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK

Részletesebben

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE XVI sz melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE A pályázati projektbe bevont feladatellátási helyekre vonatkozó komplex helyzetelemzés és fejlesztési

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Intézményi kérdőív. Országos kompetenciamérés

Intézményi kérdőív. Országos kompetenciamérés Intézményi kérdőív Országos kompetenciamérés 2014 Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! Az Országos kompetenciamérés elemzésében komoly kiegészítő adatokat jelentenek az intézményi jellemzőkről szerzett

Részletesebben

Igazgató kérdőív 2001

Igazgató kérdőív 2001 iskola sorszáma Igazgató kérdőív 2001 Település neve:. Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám Kérdezés kezdete: 2001...hó...nap...óra...perctől Kistérség kutatás 2 TÁRKI Rt. 1. Milyen oktatási, képzési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Dátum:... Készítette:...... Az intézmény bélyegzője

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

Előadó: dr. Nyári Tibor 2012. május 29.

Előadó: dr. Nyári Tibor 2012. május 29. A magyar munkaerőpiac jellemzői, különös tekintettel az atipikus foglalkoztatási formákra, az állami intézmények szempontjából (a munkaerőkölcsönzők tevékenységei, statisztikák) Előadó: dr. Nyári Tibor

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthon Alapító Okirat A Burattino Szociális és Kulturális Egyesület (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 27-29.) által fenntartott Burattino Iskola

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10.sz. FÜGGELÉKE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2009. szeptember

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Segíts a másik embernek abban, hogy megőrizhesse arcát! (Heller

Részletesebben

2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS

2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS 2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS PÁLYÁZAT A MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2013. Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megismerje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szombathelyi Műszaki SZC. Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szombathelyi Műszaki SZC. Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szombathelyi Műszaki SZC Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Azonosító szám: SZMSZC/223/2016 A TAGINTÉZMÉNY VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Pályázat: tagintézmény-vezető (Széchenyi) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8

Pályázat: tagintézmény-vezető (Széchenyi) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ... 4 AZ INTÉZMÉNYBEN VÉGZETT EDDIGI TEVÉKENYSÉGEM BEMUTATÁSA... 5 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8 AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA... 9 Az oktatási rendszer

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

A helyzetelemzés és fejlesztési javaslat

A helyzetelemzés és fejlesztési javaslat A helyzetelemzés és fejlesztési javaslat A feladat-ellátási hely társadalmi-gazdasági környezetének bemutatása 11 Az intézmény működési és gazdasági területének társadalmi helyzete Újhartyán a Pilis-alpári

Részletesebben

ISKOLA. Készítette: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester

ISKOLA. Készítette: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester TÁJÉKOZTATÓ A KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDÉSÉRŐL 2014-2015-ös tanév Készítette: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes intézményvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Kazincbarcika,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel: KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1203 BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV 2013 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK 45. oldaltól módosításra került az Egri Kereskedelmi, Mezıgazdasági, Vendéglátóipar Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tájékoztatója

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: :49.

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: :49. KIR-STAT2015 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201538 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2015.10.09 10:49.26 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

KIR-STAT2013. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2013. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2013 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 30612 Lapszám: 1 Teljes intézmény nyomtatása Nyomtatás dátuma: 2013.10.17 06:58.35 A kitöltött adatlapok lajstroma 1.

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Minden kötelező. 10 pont. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.)

Minden kötelező. 10 pont. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.) A típusú adatlap: Az általános iskola 8. évfolyamos tanulóira, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulóira vonatkozó specifikus feltételek Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen feltétel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2016. évi... törvény

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2013. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: :49.

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: :49. KIR-STAT2015 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201538 Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: 2015.10.09 10:49.57 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN EGHIRDETETT KÉPZÉSEK INTÉZÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Telefon: (1) 374-6205; (1) 374-6206 Fax: (1) 374-6224 E-mail: tanhiv@kvifk.bgf.hu; schmogner.gabriella@kvifk.bgf.hu

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma 2013.10.01. Beszámolási időszak 2012/2013. tanév. Nyitóadatok 2013/2014

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma 2013.10.01. Beszámolási időszak 2012/2013. tanév. Nyitóadatok 2013/2014 Szervezet (a0g0) Székhely (a0g0) Intézmény (a0g0) Kitöltők adatai (a0g0) OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes

Részletesebben

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV GIMNÁZIUMOK SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZAKISKOLÁK KOLLÉGIUMOK SZERKESZTETTE: BAKOS KATALIN ÉS BÉKÉSI IZABELLA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete a Pedagógiai Program alapján a 2016/2017-es tanévre Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi háttér A kerettantervek

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8182 Berhida-Peremartongyártelep Ibolya u. 4. Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA Tárgy: Tájékoztató a 2010/2011 tanévkezdés tapasztalatairól Vilonya

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Magyarázatok: A nyelvi előkészítő képzés tantárgyi rendszere (óraterv) a 2007/2008. tanévtől tantárgy óraszám Idegen

Részletesebben

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01.

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01. C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 Untitled-9 1 2006.03.01. 14:53:04 Tisztelt Tanárnő / Tanár Úr! Az Országos kompetenciamérés

Részletesebben

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2016/2017-es tanévben

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

KIR-STAT2016. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: :58.09

KIR-STAT2016. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: :58.09 KIR-STAT2016 Statisztika OM azonosító: 201538 Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: 2016.10.07 12:58.09 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához,

TÁJÉKOZTATÓ. a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához, TÁJÉKOZTATÓ Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2008. (...) OKM r e n d e l e t e a 2008/2009. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2007/4 XVII. évfolyam 4. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés Az Alkotmánybíróság önkormányzatokat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató Orosháza Városi Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskolája A VERSENYKÉPES TUDÁS ISKOLÁJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REZIDENS ISKOLÁJA OROSHÁZA, Táncsics u. 2-4. Tel.: 68/ 411-362 Beiskolázási

Részletesebben

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság -

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Gödöllői Tankerület Szabados Lajosné Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő - Szabadság - Irányadó jogszabályok A 2012. évi I. törvény a munka

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 6724 Szeged, Bálint S. u. 14. Telefon: 62-549-091 Honlapcím: www.szepi.hu Bemutatkozó oldal Beiskolázási tájékoztató 1720-ban

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. II. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. RÉSZ AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELA- DATMEGOSZTÁS,

Részletesebben

Győri Speciális Szakiskola

Győri Speciális Szakiskola Győri Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Intézményünkben, a Győri Speciális Szakiskolában sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását végezzük. Feladatunknak tekintjük,

Részletesebben

PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT A KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA WATTAY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: FRANCZIA LÁSZLÓ 2012 Pályázati nyilatkozat Alulírott, pályázatot nyújtok be a Nemzeti Közigazgatási

Részletesebben