KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: :22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22."

Átírás

1 KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: :22.30

2 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást vonhat maga után! Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! OSA2FELH Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a 912/2013/EU rendeletre. Az elektronikus adatküldéssel eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségének, ezért papíralapú adatküldésre nincs lehetőség! Adatszolgáltatás a feladatellátási hely tevékenységéről Az adatlap 1 hitelesített példánya megőrzendő! Az intézmény OM azonosítója Ezen adatlap sorszáma 3 Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2013/2014 tanév Nyitóadatok 2014/2015 tanév Kelt Bélyegző Feladatellátási hely (a02g01) Név Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Típus alapfokú művészetoktatás Pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások formái - Állapot működő A feladatellátási hely szünetel? - KIR feladatellátási hely azonosító Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Bakonyszentkirály) A feladatellátási hely címe Telephely (a02g02) Irányítószám 8430 Település Bakonyszentkirály Utca/tér/út Iskola tér Házszám 9. Telefon 88/ Telefax a02g06 Székhely / Tagintézmény /Telephely Székhely a02g15 Óvoda napi nyitvatartási ideje (órákban) 0,0 óra A feladatellátási helyen egységes óvoda-bölcsődei intézményegység található - A feladatellátási helyen - nem egységes óvoda-bölcsődében 3 évesnél fiatalabb gyermeket is nevelnek - Internet (a02g23) Internet-hozzáférés típusa ISDN a02g25 A feladatellátási hely nyilvános internet-elérési ponttal rendelkezik Nem a02g24 Van-e a feladatellátási helyen gyógytestnevelési ellátás? Igen a02g08 A könyvtár nyitvatartási ideje heti 11,0 óra a02g09 A könyvtár települési könyvtári feladatot is ellát Nem (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

3 a02t09 3. oldal a02t09 Gyermekek, tanulók száma a lakóhely országa szerint, nyitóadatok Tanulók száma összesen nem magyar, illetve kettős állampolgárok száma kettős állampolgárok száma Összesen Magyarország (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

4 a02t10 4. oldal a02t10 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott szakos tanítást végző pedagógusok nyitóállománya az oktatott tantárgyak szerint, tanító és óvodapedagógus beosztásban dolgozók nyitóállománya Összesen Ebből képesítés nélkül nő nyugdíjas nemzetiségi nyelven oktató egyéb idegen (nem nemzetiségi) nyelven oktató Összesen (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

5 a02t11 5. oldal a02t11 Gyógytestnevelés, nyitóadatok Összesen résztvevő tanulók száma leány 1 2 Kiszűrt tanulók (gyermekek) összesen (s02+s03+s04) 1 könnyített testnevelésben résztvevők 2 gyógytestnevelésben résztvevők 3 testnevelés alól felmentettek (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

6 a02t12 6. oldal a02t12 Gyermek- és diákjóléti nyitóadatok Gyermekek, tanulók száma összesen leány 1 2 Veszélyeztetett 1 Félnapos óvodás 2 Diáksport egyesület tagja 3 Összes étkező 4 térítés nélkül étkező 5 kedvezményesen étkező 6 otthont nyújtó ellátásban részesülő 7 Kollégiumban, diákotthonban lakó 8 térítéses 9 Externátust igénybevevő 10 Saját elhelyezéséről gondoskodó (szüleinél, rokonoknál, albérletben lakó stb.) 11 Összesen (feladatellátási hely nappali tanuló létszám összege) (s08+s10+s11) 12 Szociális ösztöndíjban, ill. szociális támogatásban részesülő tanulók 13 Szakmai gyakorlat időtartamára díjazásban részesülő tanulók 14 Gyakorlati képzés időtartamára adott kedvezményes étkezés 15 Útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára, beszámolóra utazásra 16 Tandíj-fizetési kötelezett 17 Térítésidíj-fizetési kötelezett (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

7 a02t13 7. oldal a02t13 Osztálytermek/ óvodai csoportszobák /férőhelyek nyitóállománya Csoportszoba/ termek száma Férőhelyek száma 1 2 Osztályterem/csoportszoba Szaktanterem Tornaterem 3 Tornaszoba 4 Kollégium (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

8 a02t14 8. oldal a02t14 Magyarországon tanuló nem magyar, illetve kettős (magyar és egyéb) állampolgárságú tanulók országonként, nyitóadatok Évfolyamok Összesen leány magyar nemzetiségű menedékjogot kérő, menekült, menedékes a szabad mozgás és tartózkodás jogát Mo.-on gyakorolja bevándorolt vagy letelepedett jogállású, ill. Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélye van kettős állampolgár Összesen (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

9 a02t15 9. oldal a02t15 A szervezett tanórán kívüli foglalkozások nyitóadatai Csoportok száma Résztvevő tanulók száma Pedagógus óra Szakkör, érdeklődési kör 1 Művészeti csoport 2 Önképzőkör 3 Iskolai sportkör 4 Énekkar 5 Napközi 6 Délutáni egyéb foglalkozás (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

10 a02t oldal a02t19 Számítógép- és internethasználat, nyitóadatok Számítógépek nyitóállománya Összes számítógépből internetkapcsolattal rendelkező számítógépek száma Számítógépet használó tanulók száma Internetet oktatási célra használó tanárok száma Informatikai képesítéssel, ismeretekkel rendelkező tanárok száma Interaktív táblával és hozzá tartozó munkaállomással felszerelt tantermek száma Internet kapcsolattal rendelkező osztálytermek és szaktantermek száma WIFI eszközökkel lefedett osztálytermek száma Intranetre kapcsolt pedagógus munkaállomások száma Összesen (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

11 a02t oldal a02t77 Könyvtár adatai Állomány nyitóadatai Állomány nyitóadataiból nemzetiségi Gyarapodás a beszámolási időszakban Forgalom a beszámolási időszakban Könyvtári egységek könyv, kötet tankönyv, kötet tartós tankönyv, kötet idegennyelvű könyv, kötet 5 nemzetiségi könyv, kötet 6 elektronikus dokumentum, db 7 hanganyag (hanglemez, kazetta, CD), db 8 mozgókép (videokazetta, videodiszk), db 9 számítógépes multimédia anyag, db 10 Periodika-féleség, db 11 Könyvtári egységek értéke, ezer Ft 12 Helyben használati eset Könyvtári olvasók (tanulók) száma, fő Kölcsönzések száma tanuló számára kölcsönzött tartós tankönyv, kötet (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

12 a02t oldal a02t42 Nemzetiségi nyelvszakos pedagógusok, óvodapedagógusok száma a nevelés, oktatás formája szerint, nyelvenként, nyitóadatok Pedagógusok száma összesen anyanyelvi kétnyelvű nyelvoktató kiegészítő nemzetiségi nevelési, oktatási forma szerint tanítók Nemzetiségi német 1 Nemzetiségi román 2 Nemzetiségi horvát 3 Nemzetiségi szlovák 4 Nemzetiségi szlovén 5 Nemzetiségi görög 6 Nemzetiségi szerb 7 Nemzetiségi ukrán 8 Nemzetiségi bolgár 9 Nemzetiségi ruszin 10 Nemzetiségi örmény 11 Nemzetiségi lengyel 12 Beás 13 Romani 14 Összesen (s01+s02+s03+ +s14) (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

13 a02t oldal a02t48 Összesítő táblázat - gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként Gyermekek, tanulók száma összesen integrált gyógypedagógiai képzésben tanulók száma összesen gyógypedagógiai tanterv szerint tanulók összesen felnőttoktatási tanterv szerint tanulók összesen nemzetiségi nevelésben - oktatásban résztvevők a szakképző évfolyamokon tanulók Tanév eleji létszám 1 34 leány 2 23 Előző tanév végi létszám (beszámolási időszak) 3 Általános iskolában és 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban a 8. évfolyamot eredményesen végzettek (továbblépők) (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

14 a02t oldal a02t50 Kollégiumban elhelyezett gyermekek, tanulók számának nyitóadatai a feladatellátás típusa szerint Összesen leány enyhe értelmi fogyatékos testi, érzékszervi, autizmus spektrum zavar, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos egyéb okból SNI gyermek, tanuló (beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavar) Ebből otthont nyújtó ellátási formában részesülő hátrányos helyzetű hátrányos helyzetűekből halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő Óvoda 1 Általános iskola 2 Szakiskola 3 Speciális szakiskola 4 Gimnázium 5 Szakközépiskola 6 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés-oktatás, fejlesztő nevelés 7 Nem köznevelésben részesülő (hallgató) 8 Összesen (s01+s02+ +s08) 9 Tandíjas 10 Téritési díjas 11 Externátusi ellátásban részesített 12 a lakhatást a fenntartó/intézmény fedezi (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

15 a02t oldal a02t52 A beszámolási időszakban képesítést szerzett tanulók életkor szerint - összesítő táblázat Érettségi bizonyítványt szerzett Középiskola utolsó évfolyamához vagy érettségihez nem kötött szakképesítést szerzett Középiskola utolsó évfolyamához vagy érettségihez kötött nem felsőfokú szakképesítést szerzett Felsőfokú szakmai végzettséget adó OKJ szakképesítést szerzett összesen leány szakiskolai képesítéssel rendelkező összesen összesen összesen leány leány leány éves 1 16 éves 2 17 éves 3 18 éves 4 19 éves 5 20 éves 6 21 éves 7 22 éves 8 Életkor 23 éves 9 24 éves éves éves éves éves éves éves éves éves vagy idősebb 18 Összesen (s01+s02+ +s18) 19 nem magyar állampolgár 20 magyar nemzetiségű (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

16 a02t oldal a02t53 Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának nyitóadatai - feladatellátási helyenként Évfolyamok Összesen Összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoport Összes óvodai csoport, iskolai osztály Összesen (s03+s18) (a04t16 alapján) 2 Nappali rendszerű oktatás összesen (s04+s11) (a04t16 alapján) Nappali rendszerű oktatás (nem gyógypedagógiai tanterv szerinti osztályok)(s05+s06+ +s10) (a04t16 alapján) 3 4 nem több mint 9 fős fős fős fős fős 9 legalább 35 fős 10 Nappali rendszerű oktatás (gyógypedagógiai tanterv szerinti osztályok) (s12+s13+ +s17) (a04t16 alapján) 11 nem több mint 9 fős fős fős fős fős 16 legalább 35 fős 17 Felnőttoktatás összesen (a04t16 alapján) (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

17 a02t oldal a02t56 Nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások nyitóadatai Csoportok száma Résztvevő tanulók száma Pedagógus óra Felzárkóztató foglalkozás 1 Fejlesztő foglalkozás 2 Tehetséggondozó foglalkozás (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

18 a02t oldal a02t57 Nem pedagógus munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidősök összesen Polgári jogi jogviszony (megbízásos jogviszony) Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen (s02+s03+ +s35) 1 Titkár (óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, egyéb titkár) 2 Dajka 3 Gondozónő és takarító 4 Laboráns 5 Pedagógiai asszisztens 6 Gyógypedagógiai asszisztens 7 Könyvtáros 8 Szakorvos 9 Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 10 Szabadidő-szervező 11 Pszichopedagógus 12 Műszaki vezető 13 Szakmacsoportos képzésben vezető 14 Ápoló 15 Hangszerkarbantartó vagy jelmez és viselet-táros 16 Úszómester 17 Rendszergazda 18 Pedagógiai felügyelő 19 Oktatástechnikus 20 Gyógytornász 21 Pedagógiai szakértő (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak) 22 Pedagógiai előadó (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak) 23 Konyhai dolgozó, étkeztetésben foglalkoztatott 24 Ügyintéző 25 Gazdasági dolgozó 26 Munkaügyi, személyzeti előadó 27 Ügyviteli dolgozó 28 Ügyviteli gépkezelő 29 Műszaki dolgozó 30 Számítógép-kezelő 31 Számítógép-rendszerprogramozó 32 Könyvtáros technikus 33 Könyvtáros asszisztens 34 Kisegítő dolgozó (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

19 a02t oldal a02t59 Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként Óvodában foglalkoztatott 1-4. évfolyamon 5-8. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban) Speciális szakiskolában Gimnázium, szakközépiskola 9-12(13). évfolyamán, szakiskola szakmai előkészítő, ill. szakképző (középiskolai végzettséghez nem kötött szakma) évfolyamán közismereti szakmai közismereti szakmai tárgyat tárgyat Szakiskola, szakközépiskola szakképző évfolyamán középiskolai végzettséghez kötöttnem felsőfokú szakmát Felsőfokú szakképesítésért tanulókat Alapfokú művészetoktatásban Kollégiumban Pedagógiai szakszolgálatnál Fejlesztő nevelésoktatásban Összesen (o01+ o02+ +o13) tanít foglalkoztatott Teljes munkaidős nő Részmunkaidős 3 nő 4 Óraadó 5 nő 6 Összesen (s01+s03+s05) nő (s02+s04+s06) (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

20 a02t oldal a02t61 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya életkor és nem szerint, oktatási szintenként Óvodában foglalkoztatott 1-4. évfolyamon 5-8. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban) Speciális szakiskolában Gimnázium, szakközépiskola 9-12(13). évfolyamán, szakiskola szakmai előkészítő, ill. szakképző (középiskolai végzettséghez nem kötött szakma) évfolyamán közismereti szakmai közismereti szakmai tárgyat tárgyat Szakiskola, szakközépiskola szakképző évfolyamán középiskolai végzettséghez kötött nem felsőfokú szakmát Felsőfokú szakképesítésért tanulókat Alapfokú művészetoktatásban Kollégiumban Pedagógiai szakszolgálatnál Fejlesztő nevelésoktatásban Összesen (o01+ o02+ +o13) tanít foglalkoztatott Kevesebb, mint 25 éves 1 nő éves 3 nő éves 5 nő éves 7 nő éves 9 Korcsoport nő éves 11 nő éves 13 nő éves nő éves 17 nő 18 Több, mint 64 éves 19 nő 20 Összesen (s01+s03+s05+ s19) nő (s02+s04+s06+ +s20) (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

21 a02t oldal a02t62 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) Intézmény vezető -helyettes Tagint. -vez., Int. -egység -vez. Tagint. -vez. -helyettes, Int.-egység -vez. -helyettes Óvodai csop. fogl. Intézményvezető Osztálytanító Szakos tanítást végző Szakmai gyak.okt. végző Napközis nevelő Kollégiumi nevelőtanár Könyvtáros tanár Gyógypedagógus egyéb Konduktor Pszichológus Egyéb Összes (o01+o02 + +o18) tartósan távol összesen GYES, GYED összesenből összesen belépő Fejlesztő pedagógus Gyógytestnevelő logopédus pályakezdő nő Középiskolai tanár 1 Általános iskolai tanár 2 Tanító 3 Pedagógusképesítés Tanító, speciális képesítéssel 4 Gyógypedagógus 5 Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 6 Középfokú végzettségű óvodapedagógus 7 Szakoktató 8 Pedagógus képesítéssel rendelkező, egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező, egyéb felsőfokú végzettségű 10 Pedagógus képesítéssel nem rendelkező, szakmai tárgyra képesített 11 Pedagógus képesítéssel nem rendelkező, középfokú végzettségű 12 Összesen (s01+s02+ +s12) nő nyugdíjas 15 gyógypedagógiai nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott 16 nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben, oktatásban (is) foglalkoztatott 17 felnőttoktatásban (is) foglalkoztatott 18 idegennyelv-tudással rendelkezik 19 szakmai tájékozódásra alkalmas angol nyelvtudással rendelkezik 20 Phd fokozattal rendelkezik 21 szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

22 a02t oldal a02t72 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás keretében ellátott gyermekek korév szerint, csoportok száma, nyitóadatok Összesen Gyermekek száma leányok csak egyéni foglalkozás keretében ellátottak Csoportok száma összesen Kevesebb mint egy éves 1 1 éves 2 2 éves 3 3 éves 4 4 éves 5 5 éves 6 Összesen (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

23 a02t oldal a02t73 Fejlesztő nevelés-oktatás (fejlesztő iskolai oktatás) keretében ellátott tanulók korév szerint, csoportok száma, nyitóadatok Összesen Tanulók száma leányok egyénifejlesztő nevelés -oktatás keretében Csoportok száma összesen éves 1 7 éves 2 8 éves 3 9 éves 4 10 éves 5 fejlesztő nevelés - oktatás (fejlesztő iskolai oktatás) 11 éves 6 12 éves 7 13 éves 8 14 éves 9 15 éves éves éves éves éves éves éves éves éves 18 Összesen (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

24 a02t oldal a02t75 Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai az adott feladatellátási helyen összesen (az a04t18 tábla alapján) - összesítő táblázat Évfolyamok Összesen Összesenből lány Gyermekek, tanulók száma összesen 2 nappali rendszerű oktatásban 3 felnőttoktatásban (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

25 a02t oldal a02t76 Egységes óvoda-bölcsődei intézményegységek adatai Nyitólétszám 1 Óvoda-bölcsődei csoportok száma 1 Óvoda-bölcsődei csoportokban elhelyezett 3 évesnél fiatalabb gyermekek száma 2 Óvoda-bölcsődei csoportokban a 3 évesnél fiatalabbakkal foglalkozó óvodapedagógusok száma 3 dajkák száma 4 bölcsődei gondozók, szakgondozók száma (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

26 a02t oldal a02t82 Pedagógus munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) Óvodai csop. fogl. Osztály-tanító, szakos tanítást végző Napközis nevelő Egyéb Összes (o01+ o02+ +o04) pályakezdő nő egy tanévnél, nevelési évnél rövidebb időre foglalkoztatott Középiskolai tanár Általános iskolai tanár 2 Tanító 3 Pedagógus képesítés Tanító speciális képesítéssel Gyógypedagógus 5 Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 6 Középfokú végzettségű óvodapedagógus 7 Szakoktató 8 Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű 9 Pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű 10 Pedagógus képesítéssel nem rendelkező szakmai tárgyra képesített 11 Pedagógus képesítéssel nem rendelkező középfokú végzettségű 12 Összesen (s01+s02+ +s12) nő nyugdíjas 15 Phd fokozattal rendelkezik 16 szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

27 a02t oldal a02t84 Fejlesztő nevelés keretében ellátott gyermekek korév szerint, csoportok száma, nyitóadatok Összesen Gyermekek száma leányok csak egyéni foglalkozás keretében ellátottak Csoportok száma összesen éves 1 6 éves 2 Összesen (s01+s02) (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

28 a02t oldal a02t85 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, beszámolási időszak Általános iskola Középfokú iskola Egyéb Összesen (o01+o02+o03) Egyéni tanácsadásban részesültek száma 1 Csoportos tanácsadások száma (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

29 a02t oldal a02t86 Konduktív pedagógiai ellátottak száma korév szerint, beszámolási időszak Összesen leány évesnél fiatalabb éves éves éves 4 15 éves és idősebb 5 Összesen (s01+s02+ +s05) (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

30 a02t oldal a02t87 Pedagógusok száma (fő) a tantárgyfelosztás óraszáma alapján, nyitóadatok Tanórai foglalkozások óraszáma Legfeljebb vagy több Összesen (o01+o02+ órában foglalkoztatottak száma +o09) túlórában foglalkoztatottak száma Egyéb foglalkozások óraszáma 3 4 órában foglalkoztatottak száma vagy több 12 Összesen (s01+s02+ +s12) 13 túlórában foglalkoztatottak száma (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

31 a02t oldal a02t89 Pedagógusok száma szakiskolákban, szakközépiskolákban az OKJ szakmacsoport szerinti csoportosításában, nyitóadatok Szakmai előkészítő, pályaorientáció, szakmai és szakmacsoportos oktatásban oktatók Szakképző évfolyamon oktatók Pedagógusok száma összesen Összesen nő Összesen nő Összesen nő Egészségügy 1 Szociális szolgáltatások 2 Oktatás 3 Művészet, közművelődés, kommunikáció 4 Gépészet 5 Elektrotechnika-elektronika 6 Informatika 7 Vegyipar 8 Építészet 9 Könnyűipar 10 Faipar 11 Nyomdaipar 12 Közlekedés 13 Környezetvédelem-vízgazdálkodás 14 Közgazdaság 15 Ügyvitel 16 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 17 Vendéglátás-turisztika 18 Egyéb szolgáltatások 19 Mezőgazdaság 20 Élelmiszeripar 21 Közszolgálat 22 Egyéb, általános képzés 23 Összesen (s01+s02+s03+ +s23) (2014/2015) Adatlap: Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201625 Lapszám: 1 Teljes intézmény nyomtatása Nyomtatás dátuma: 2014.10.22 12:28.17 A kitöltött adatlapok lajstroma

Részletesebben

Osztálytanító, Nap- végző

Osztálytanító, Nap- végző Pedagógus képesítés OSAINT. oldal a0t Pedagógus munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő

Részletesebben

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2009.10.19 12:21.52

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2009.10.19 12:21.52 KIR-STAT2009 Statisztika OM azonosító: 36338 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2009.10.19 12:21.52 OSA2FELH 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

1. számú melléket: Módosítások 2011

1. számú melléket: Módosítások 2011 1. számú melléket: Módosítások 2011 Sorsz OSAP 2011 Érintett Módosítás típusa OSAP2010 OSAP2011 Megjegyzés Adatlap Tábla cella 1 OSA1INT a01t65 s08 új sor korábbi s05 ben volt összesítő sor Iskolatitkár

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Dátum:... Készítette:...... Az intézmény bélyegzője

Részletesebben

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthon Alapító Okirat A Burattino Szociális és Kulturális Egyesület (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 27-29.) által fenntartott Burattino Iskola

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:08.

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:08. KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:08.11 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: :49.

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: :49. KIR-STAT2015 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201538 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2015.10.09 10:49.26 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KIR-STAT2011. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2011.10.11 16:41.

KIR-STAT2011. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2011.10.11 16:41. KIR-STAT2011 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2011.10.11 16:41.50 OSA1INT 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:15.19

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:15.19 KIR-STAT2009 Statisztika OM azonosító: 36338 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:15.19 OSA1INT 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :42.44

KIR-STAT2015. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :42.44 KIR-STAT2015 Statisztika OM azonosító: 203069 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2016.08.01 08:42.44 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2016/2017 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

KIR-STAT2013. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2013. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2013 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 30612 Lapszám: 1 Teljes intézmény nyomtatása Nyomtatás dátuma: 2013.10.17 06:58.35 A kitöltött adatlapok lajstroma 1.

Részletesebben

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 KIR-STAT2013 Statisztika OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :48.

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :48. KIR-STAT2015 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201538 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2015.10.09 10:48.41 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

KIR-STAT2016. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 2 Nyomtatás dátuma: :56.42

KIR-STAT2016. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 2 Nyomtatás dátuma: :56.42 KIR-STAT2016 Statisztika OM azonosító: 201538 Lapszám: 2 Nyomtatás dátuma: 2016.10.07 12:56.42 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 2 Nyomtatás dátuma: :42.45

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 2 Nyomtatás dátuma: :42.45 KIR-STAT2017 Statisztika OM azonosító: 201538 Lapszám: 2 Nyomtatás dátuma: 2017.10.14 16:42.45 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Jász-Nagykun-Szolnok megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK 45. oldaltól módosításra került az Egri Kereskedelmi, Mezıgazdasági, Vendéglátóipar Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tájékoztatója

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:26.

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:26. KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:26.29 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Felsőpáhok Község Önkormányzata Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Felsőpáhok Község Önkormányzata Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Alapadatok Az adatszolgáltató szervezet teljes Felsőpáhok Község Önkormányzata neve: Intézményazonosító: 10062856 Az adatszolgáltató

Részletesebben

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :42.28

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :42.28 KIR-STAT2017 Statisztika OM azonosító: 201538 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2017.10.14 16:42.28 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Segíts a másik embernek abban, hogy megőrizhesse arcát! (Heller

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma 2013.10.01. Beszámolási időszak 2012/2013. tanév. Nyitóadatok 2013/2014

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma 2013.10.01. Beszámolási időszak 2012/2013. tanév. Nyitóadatok 2013/2014 Szervezet (a0g0) Székhely (a0g0) Intézmény (a0g0) Kitöltők adatai (a0g0) OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes

Részletesebben

KIR-STAT2016. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :48.

KIR-STAT2016. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :48. KIR-STAT2016 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201538 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2016.10.20 07:48.22 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

ISKOLA. Készítette: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester

ISKOLA. Készítette: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester TÁJÉKOZTATÓ A KAZINCBARCIKAI POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDÉSÉRŐL 2014-2015-ös tanév Készítette: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes intézményvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Kazincbarcika,

Részletesebben

Intézményi kérdőív. Országos kompetenciamérés

Intézményi kérdőív. Országos kompetenciamérés Intézményi kérdőív Országos kompetenciamérés 2014 Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! Az Országos kompetenciamérés elemzésében komoly kiegészítő adatokat jelentenek az intézményi jellemzőkről szerzett

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

https://w3.kir.hu/kifir_tagkod/print_taglista.asp?master=0

https://w3.kir.hu/kifir_tagkod/print_taglista.asp?master=0 1. oldal, összesen: 8 oldal Középfokú Iskolák Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) Tanulmányi területek listája Ez a dokumentum a feladatellátási hely tanulmányi területeit tartalmazza, melyet NEM kell

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2015 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201625 Lapszám: 1 Teljes intézmény nyomtatása Nyomtatás dátuma: 2015.10.15 14:40.59 A kitöltött adatlapok lajstroma

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

Munkaköri leírás-minták

Munkaköri leírás-minták munm Munkaköri leírás-minták a Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola szervezeti és működési szabályzatának 2. számú melléklete Gazdasági szaktanár Közvetlen felettese:

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011. (VI. 30.) határozata

Részletesebben

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel: KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1203 BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV 2013 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége a Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Minden kötelező. 10 pont. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.)

Minden kötelező. 10 pont. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.) A típusú adatlap: Az általános iskola 8. évfolyamos tanulóira, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulóira vonatkozó specifikus feltételek Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen feltétel

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1071 JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK

Részletesebben

KIR-STAT2018. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :11.40

KIR-STAT2018. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :11.40 KIR-STAT2018 Statisztika OM azonosító: 203065 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2018.11.22 10:11.40 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

KIR-STAT2017. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2017. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2017 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 037073 Lapszám: 3 Adatlap ágnyomtatás: igen Nyomtatás dátuma: 2017.10.13 16:13.49 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8182 Berhida-Peremartongyártelep Ibolya u. 4. Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA Tárgy: Tájékoztató a 2010/2011 tanévkezdés tapasztalatairól Vilonya

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :17.10

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :17.10 KIR-STAT2017 Statisztika OM azonosító: 203065 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2017.10.17 08:17.10 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT A KTKT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA WATTAY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: FRANCZIA LÁSZLÓ 2012 Pályázati nyilatkozat Alulírott, pályázatot nyújtok be a Nemzeti Közigazgatási

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Veszprém megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Veszprém megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Veszprém megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma 2014.10.01. Beszámolási időszak 2013/2014. tanév. Nyitóadatok 2014/2015

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma 2014.10.01. Beszámolási időszak 2013/2014. tanév. Nyitóadatok 2014/2015 Kitöltési idő (a0g) Szervezet (a0g0) Székhely (a0g0) Intézmény (a0g0) Kitöltők adatai (a0g0) OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Győri Speciális Szakiskola

Győri Speciális Szakiskola Győri Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Intézményünkben, a Győri Speciális Szakiskolában sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását végezzük. Feladatunknak tekintjük,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22)

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 16/1. (Előző okirat dátuma: 2013 május 22) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény 21. (3) bekezdése alapján az E- médiainformatika Nonprofit Kft., mint az iskola fenntartója

Részletesebben

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. RÉSZ AZ ISKOLA VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELA- DATMEGOSZTÁS,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok 1. Alapvető gazdasági adatok 2. Népesség 3. Gazdasági aktivitás 4. Foglalkoztatottak 5. Munkanélküliek

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: e-mail: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató szervezet teljes Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 8 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:40.35

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 8 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:40.35 KIR-STAT2009 Statisztika OM azonosító: 36338 Lapszám: 8 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:40.35 OSA4TANU 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

A helyzetelemzés és fejlesztési javaslat

A helyzetelemzés és fejlesztési javaslat A helyzetelemzés és fejlesztési javaslat A feladat-ellátási hely társadalmi-gazdasági környezetének bemutatása 11 Az intézmény működési és gazdasági területének társadalmi helyzete Újhartyán a Pilis-alpári

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben