Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2013/2014. tanév. Nyitóadatok 2014/2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma 2014.10.01. Beszámolási időszak 2013/2014. tanév. Nyitóadatok 2014/2015"

Átírás

1 Kitöltési idő (a0g) Szervezet (a0g0) Székhely (a0g0) Intézmény (a0g0) Kitöltők adatai (a0g0) OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a /0/EU rendeletre. OSAINT Az adatlap hitelesített példánya megőrzendő! Adatszolgáltatás a köznevelési intézmény tevékenységéről Az intézmény OM azonosítója Ezen adatlap sorszáma Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 0/0 tanév Nyitóadatok 0/0 tanév Kelt Bélyegző Az adatszolgáltató intézmény felelős vezetőjének A kitöltő neve beosztása neve beosztása telefonszáma aláírása telefonszáma aláírása Név Működési mód működő új, újra működik megszűnt szünetelő Megszűnt jogutód nélkül. Megszűnt jogutóddal. A jogutód intézmény OM azonosítója Irányítószám Település Utca/tér/út Házszám Gyakorló intézmény felsőoktatási intézmény gyakorló óvodája, iskolája fenntartói gyakorló óvoda, iskola külső gyakorlóhely A kérdőív kitöltésére fordított idő perc

2 Intézmény (székhely) Feladatellátási hely Tanuló Szakképzés Gyógypedagógia Logopédiai ellátás Nevelési tanácsadás Szakértői bizottsági tevékenység Alapfokú művészetoktatás Adatlap-sorszám OSAINT OSAFELH OSATANU OSASZAK OSAGYOP OSABESZ OSANEVE OSA0SZB OSAMUV OSAINT. oldal A kitöltött adatlapok lajstroma Az adatlap neve: db

3 OSAINT. oldal a0t0 Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint Összes feladatellátási helyek száma Gyermekek, tanulók nyitó létszáma leányok gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttoktatásban résztvevők Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya nők Sikeres szakmai vizsgát Sikeres érettségi vizsgát tett tanulók száma Osztályterem, szaktanterem /csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nem pedagógus munkakörben dolgozók nyitólétszáma nők 0 Óvoda Általános iskola Szakiskola Speciális szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Fejlesztő nevelés - oktatás (s0+s0+ +s0) Alapfokú művészetoktatás Kollégium Logopédiai ellátás Nevelési tanácsadás Szakértői bizottsági tevékenység Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Fejlesztő nevelés Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Konduktív pedagógiai ellátás Gyógytestnevelés Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Pedagógiai-szakmai szolgáltatások 0 0

4 OSAINT. oldal a0t0 Technikai eszközök nyitóadatai Darabszám Számítógépek összesen (s0+s0+s) hálózati szerverek összesen iskolában használt összes munkaállomás (s0+s0+s0+s0) PC I. (legfeljebb egy éves színvonalnak megfelelő) PC II. (egy - három éves színvonalnak megfelelő) PC III. (három éves színvonalnál régebbi, öt éves színvonalnál újabb) PC IV. (több mint öt éves színvonalnak megfelelő), egyéb be nem sorolt számítógép oktatási célra használt munkaállomás közösségi célra használt munkaállomás adminisztratív célú munkaállomás hordozható számítógépek összesen Jogtiszta szoftverek száma összesen (s+s+s) jogtiszta szerver operációs rendszerek összesen (s+s+s+s) LINUX operációs rendszerrel Microsoft Windows operációs rendszerrel 0 Novell Netware operációs rendszerrel egyéb operációs rendszerrel személyi számítógépeken futó jogtiszta operációs rendszerek összesen (s+s0+s+s) LINUX operációs rendszerrel Mac OS operációs rendszerrel 0 Microsoft Windows operációs rendszerrel egyéb operációs rendszerrel jogtiszta felhasználói programok összesen (s+s+s+s) irodai programcsomagok fejlesztő eszközök grafikai programcsomagok egyéb felhasználói programok Monitorok száma összesen CRT monitorok száma LCD monitorok száma Nyomtatók száma összesen tintasugaras nyomtató 0 lézernyomtató multifunkciós (fénymásolásra, szkennelésre, faxolásra alkalmas) nyomtatók Egyéb technikai eszközök száma összesen Videomagnó Videokamera Fénymásoló Projektor (mobil és fixen telepített együtt) Aktív tábla (fixen telepített, illetve mobil együtt) 0

5 OSAINT. oldal a0t0 Könyvtár adatai összesen összesítő táblázat Állomány nyitóadatai Állomány nyitóadataiból nemzetiségi Gyarapodás a beszámolási időszakban Forgalom a beszámolási időszakban Könyvtári egységek könyv, kötet tankönyv, kötet tartós tankönyv, kötet idegennyelvű könyv, kötet nemzetiségi könyv, kötet elektronikus dokumentum, db hanganyag (hanglemez, kazetta, CD), db mozgókép (videokazetta, videodiszk), db számítógépes multimédia anyag, db Periodika-féleség, db Könyvtári egységek értéke, ezer Ft Helyben használati eset Könyvtári olvasók (tanulók) száma, fő Kölcsönzések száma tanuló számára kölcsönzött tartós tankönyv, kötet 0

6 OSAINT. oldal a0t0 Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai Helyiségek/ képzési helyek száma Növekedés új bővítés összesen összesen Csökkenés bontás átadás Osztályterem szükségterem gyógypedagógiai célra használt Óvodai csoportszoba szükség-csoportszoba gyógypedagógiai célra használt Szaktantermek Tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem Egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség Oktatási helyiségek összesen (s0+s0+s0+s0+s0) 0 saját Napközis szoba/tanulószoba Kollégiumi hálószoba Tanári munkaszoba, szertár Tornaszoba Tornaterem saját Sportpálya saját Saját úszómedence 0 Iskolai gyakorlati képzés helyszínei összesen szakmai gyakorlóterem szakmai laboratórium demonstrációs terem iskolai tanműhely tangazdaság taniroda tanudvar tanbolt tankonyha 0 Iskolai tanműhelyi képzési helyek Iskolán kívüli tanműhely Iskolán kívüli tanműhelyi képzési helyek

7 OSAINT. oldal a0t0 Betöltetlen pedagógus álláshelyek nyitóállománya Betöltetlen pedagógus álláshelyek nyitóállománya a0t0 Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat Óvodában foglalkoztatott -. évfolyamon -. évfolyamon (ált. iskolában, gimn.-ban) Speciális szakiskolában közismereti szakmai tárgyat Gimnázium, szakközépiskola - (). évfolyamán, szakiskola szakmai előkészítő, ill. szakképző (középiskolai végzettséghez nem kötött szakma) évfolyamán közismereti tárgyat szakmai Szakiskola, szakközépiskola szakképző évfolyamán középiskolai végzettséghez kötött nem felsőfokú szakmát Felsőfokú szakképesítésért tanulókat Alapfokú művészetoktatásban Kollégiumban Pedagógiai szakszolgálatnál Fejlesztő nevelésoktatásban (o0+o0+ + o) tanít 0 foglalkoztatott Teljes munkaidős nő Részmunkaidős nő Óraadó nő (s0+s0+s0) nő (s0+s0+s0)

8 Korcsoport OSAINT a0t0 Kevesebb mint éves nő - éves nő 0- éves nő - éves nő 0- éves Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya életkor és nem szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat Óvodában foglalkoztatott -. évfolyamon -. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban) Speciális szakiskolában közismereti tárgyat szakmai Gimnázium, szakközépiskola - (). évfolyamán, szakiskola szakmai előkészítő, ill. szakképző (középiskolai végzettséghez nem kötött szakma) évfolyamán közismereti tanít tárgyat szakmai Szakiskola, szakközépiskola szakképző évfolyamán középiskolai végzettséghez kötött nem felsőfokú szakmát Felsőfokú szakképesítésért tanulókat Alapfokú művészetoktatásban Fejlesztő nevelésoktatásban Kollégiumban 0 Pedagógiai szakszolgálatnál foglalkoztatott. oldal (o0+o0+ +o) nő - éves nő 0- éves nő - éves nő 0- éves nő Több mint éves nő (s0+s0+s0+...+s) nő (s0+s0+s0+...+s0) 0 0

9 Pedagógus képesítés OSAINT. oldal a0t0 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat Intézmény vezető Intézmény vezetőhelyettes Intézmény egységvezető Intézmény egységvezetőhelyettes Óvodai csop. fogl. Szakos tanítást végző Szakmai gyak.okt. végző Tagintéz ményvezetőhelyettes Osztálytanító Napközis nevelő Gyógypedagógus egyéb 0 0 Fejlesztő pedagógus Gyógytestnevelő Egyéb Összes (o0+o0+ +o) tartósan távol pályakezdő Pszichológus összesen GYES, GYED összesenből Tagintéz ményvezető összesen belépő logopédus Könyvtárostanár Kollégiumi nevelőtanár Konduktor nő Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Tanító Tanító speciális képesítéssel Gyógypedagógus Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus Középfokú végzettségű óvodapedagógus Szakoktató Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező szakmai tárgyra képesített Pedagógus képesítéssel nem rendelkező középfokú végzettségű (s0+s0+ +s) 0 nő nyugdíjas gyógypedagógiai nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott nemzetiségi nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott felnőttoktatásban (is) foglalkoztatott idegennyelv-tudással rendelkezik szakmai tájékozódásra alkalmas angol nyelvtudással rendelkezik PhD fokozattal rendelkezik 0 szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják

10 OSAINT 0. oldal a0t Pedagógus munkakörben alkalmazottak részvétele a pedagógus munkát segítő képzésben, támogatott továbbképzésben a beszámolási időszakban évesnél fiatalabb összesen nő - éves - éves évesnél idősebb összesen nő összesen nő összesen nő Ebből nő 0 Az összesenből távozott az intézményből GYES-en, GYED-en van A beszámolási időszakban további képesítésért tanult végzettségi szintet emelő alap vagy kiegészítő képzésben vett részt második vagy további (azonos szintű) képesítésért tanult (egyetemen v. főiskolán) egyetemi szakirányú továbbképzésben vett részt főiskolai szakirányú továbbképzésben vett rész OKJ képzésben vett részt szakvizsgára felkészítő képzésben vett részt alapképzésben vett részt mesterképzésben vett részt osztatlan képzésben vett részt 0 kedvezmény szerint önerőből vállalt költség-hozzájárulással támogatott költség-hozzájárulással részben támogatott Tanfolyami továbbképzésen vett részt szaktárgyi elmélet szakmai módszertani szakértő, mentor felkészítés tehetséggondozás téma szerint integráció, felzárkóztatás számítástechnika, informatika egészségnevelés, testnevelés, sport 0 nemzetiségi erőszak- és konfliktuskezelés, kommunikáció tanítás tanulása egyéb (a fenti kategóriákba nem sorolható képzések) felsőoktatási intézmény által szervezett pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény által szervezett szervezés nemzetközi egyezmény keretében szervezett szerint gazdálkodó szervezet által szervezett alapítvány szervezet által szervezett 0 kedvezmény szerint időtartam szerint önerőből vállalt költség-hozzájárulással támogatott költség-hozzájárulással részben támogatott 0 órás 0 órás 0 órás 0 órás

11 OSAINT. oldal a0t További képesítést szerzett, pedagógus munkakörben alkalmazottak a beszámolási időszakban A beszámolási időszakban képesítést szerzettek száma összesen (létszám, fő) évesnél fiatalabb - éves - éves összesen nő összesen nő összesen nő évesnél idősebb összesen nő Az összesenből Ebből nő távozott az GYES-en, intézményből GYED-en van 0 PhD fokozatot szerzett első egyetemi alapképesítést szerzett második főiskolai/egyetemi alapképesítést szerzett főiskolai szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett egyetemi szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett alapképzésben végzett mesterképzésben végzett osztatlan képzésben végzett szakvizsgát tett 0 informatikai képesítést szerzett ECDL képesítést szerzett OKJ végzettséget szerzett legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát tett vezetőképzésben képesítést szerzett egyetemi szintű képesítést szerzett főiskolai szintű képesítést szerzett

12 Pedagógus képesítés OSAINT. oldal a0t Pedagógus munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat Osztálytanító, Óvodai Nap- Összes csop. szakos közis Egyéb (o0+o0 pályakezdő fogl. tanítást nevelő + +o0) nő végző egy tanévnél, nevelési évnél rövidebb időre foglalkoztatott Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Tanító Tanító speciális képesítéssel Gyógypedagógus Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus Középfokú végzettségű óvodapedagógus Szakoktató Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező szakmai tárgyra képesített Pedagógus képesítéssel nem rendelkező középfokú végzettségű 0 (s0+s0+ +s) nő nyugdíjas PhD fokozattal rendelkezik szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják

13 OSAINT. oldal a0t Pedagógusok száma szakiskolákban, szakközépiskolákban az OKJ szakmacsoport szerinti csoportosításában, nyitóadatok - (összesítő táblázat) Szakmai előkészítő, pályaorientáció, szakmai és szakmacsoportos oktatásban oktatók Szakképző évfolyamon oktatók nő nő Pedagógusok száma összesen nő Egészségügy Szociális szolgáltatások Oktatás Művészet, közművelődés, kommunikáció Gépészet Elektrotechnika-elektronika Informatika Vegyipar Építészet Könnyűipar Faipar Nyomdaipar Közlekedés Környezetvédelem-vízgazdálkodás Közgazdaság Ügyvitel Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Vendéglátás-turisztika Egyéb szolgáltatások Mezőgazdaság Élelmiszeripar Közszolgálat 0 0 Egyéb, általános képzés (s0+s0+s0+ +s)

14 Egyéb foglalkozások óraszáma órában foglalkoztatottak száma OSAINT. oldal a0t0 Pedagógusok száma (fő) a tantárgyfelosztás óraszáma alapján, nyitóadatok - összesítő táblázat Legfeljebb 0 Tanórai foglalkozások óraszáma - - órában foglalkoztatottak száma vagy több (o0+o0+ +o0) túlórában foglalkoztatottak száma vagy több (s0+s0+ +s) túlórában foglalkoztatottak száma

15 OSAINT. oldal a0t Nem pedagógus munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős összesen Polgári jogi jogviszony (megbízásos jogviszony) Nő Nő Nő Nő (s0+s0+ +s) Titkár (óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, egyéb titkár) Dajka Gondozónő és takarító Laboráns Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Könyvtáros Szakorvos Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 0 Szabadidő-szervező Pszichopedagógus Műszaki vezető Szakmacsoportos képzésben vezető Ápoló Hangszerkarbantartó vagy jelmez és viselet-táros Úszómester Rendszergazda Pedagógiai felügyelő Oktatástechnikus 0 Gyógytornász Pedagógiai szakértő (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak) Pedagógiai előadó (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak) Konyhai dolgozó, étkeztetésben foglalkoztatott Ügyintéző Gazdasági dolgozó Munkaügyi, személyzeti előadó Ügyviteli dolgozó Ügyviteli gépkezelő Műszaki dolgozó 0 Számítógép-kezelő Számítógép-rendszerprogramozó Könyvtáros technikus Könyvtáros asszisztens Kisegítő dolgozó

16 Gyógytestnevelés (a0g) Internet (a0g) a0g a0g Forma (a0g0) Telephely (a0g0) Feladatellátási hely (a0g0) OSAFELH. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a /0/EU rendeletre. Az adatlap hitelesített példánya megőrzendő! OSAFELH Adatszolgáltatás a feladatellátási hely tevékenységéről Az intézmény OM azonosítója Ezen adatlap sorszáma Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak Nyitóadatok /0 0/0 tanév tanév Kelt. Bélyegző Név Típus Állapot Óvoda Általános iskola Szakiskola Speciális szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Fejlesztő nevelés-oktatás Alapfokú művészetoktatás Kollégium Pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások Működő Új, újra működik Pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások formái Szakértői bizottsági tevékenység Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Fejlesztő nevelés Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Konduktív pedagógiai ellátás Gyógytestnevelés Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása Pedagógiai-szakmai szolgáltatások Megszűnt, szünetelő A feladatellátási hely szünetel? KIR feladatellátási hely azonosító A feladatellátási hely címe Irányítószám Település Utca/tér/út Házszám Telefon,, Telefax Székhely Tagintézmény Telephely Kapcsolódó székhely / tagintézmény feladatellátási hely lapsorszáma T e r v e z Óvoda napi nyitvatartási ideje (órákban) óra A feladatellátási helyen egységes óvoda-bölcsődei intézményegység található A feladatellátási helyen - nem egységes óvoda-bölcsődében - évesnél fiatalabb gyermeket is nevelnek Internet-hozzáférés típusa: Modemes Bérelt vonali Kábel televíziós ISDN ADSL Műholdas A feladatellátási hely nyilvános internet-elérési ponttal rendelkezik IGEN NEM Van-e a feladatellátási helyen gyógytestnevelési ellátás? IGEN NEM

17 Óvoda-bölcsődei csoportokban a évesnél fiatalabbakkal foglalkozó OSAFELH. oldal a0t Számítógépés internethasználat, nyitóadatok Számítógépek nyitóállománya összes számítógépből internetkapcsolattal rendelkező számítógépek száma Számítógépet használó tanulók száma Internetet oktatási célra használó tanárok száma Informatikai képesítéssel, ismeretekkel rendelkező tanárok száma Interaktív táblával és hozzá tartozó munkaállomással felszerelt tantermek száma Internet kapcsolattal rendelkező osztálytermek és szaktanter-mek száma WIFI eszközökkel lefedett osztálytermek száma Intranetre kapcsolt pedagógus munkaállomások száma a0t Összesítő táblázat - gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként Gyermekek, tanulók száma összesen integrált gyógypedagó-giai képzésben tanulók száma összesen gyógypedagó-giai tanterv szerint tanulók összesen felnőttoktatási tanterv szerint tanulók összesen nemzetiségi nevelésben - oktatásban résztvevők a szakképző évfolyamokon tanulók Tanév eleji létszám leány Előző tanév végi létszám (beszámolási időszak) Általános iskolában és és évfolyamos gimnáziumban a. évfolyamot eredményesen végzettek (továbblépők) a0t Osztálytermek/óvodai csoportszobák /férőhelyek nyitóállománya Csoportszoba/ termek száma Férőhelyek száma a0t Egységes óvoda-bölcsődei intézményegységek adatai Nyitólétszám Osztályterem/csoportszoba Óvoda-bölcsődei csoportok száma Szaktanterem Óvoda-bölcsődei csoportokban elhelyezett évesnél fiatalabb gyermekek száma Tornaterem óvodapedagógusok száma Tornaszoba Kollégium dajkák száma bölcsődei gondozók, szakgondozók száma

18 OSAFELH. oldal a0t Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának nyitóadatai - feladatellátási helyenként Összevont Összes Évfolyamok osztály, óvodai vegyes csoport, életkorú iskolai óvodai osztály csoport 0 (s0+s) (a0t alapján) Nappali rendszerű oktatás összesen (s0+s) (a0t alapján) Nappali rendszerű oktatás (nem gyógypedagógiai tanterv szerinti osztályok) (s0+s0+ +s0) (a0t alapján) nem több mint fős 0-0 fős - fős - fős - fős legalább fős 0 Nappali rendszerű oktatás (gyógypedagógiai tanterv szerinti osztályok) (s+s+ +s) (a0t alapján) nem több mint fős 0-0 fős - fős - fős - fős legalább fős Felnőttoktatás összesen (a0t alapján) a0t Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai az adott feladatellátási helyen összesen (az a0t tábla alapján) - összesítő táblázat Évfolyamok ből lány 0 Gyermekek, tanulók száma összesen nappali rendszerű oktatásban felnőttoktatásban

19 Pedagógus képesítés OSAFELH. oldal a0t Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) Intézmény vezető Tagintéz ményvezető Intézmény egységvezető Intézmény egységvezetőhelyettes Óvodai csop. fogl. Szakos tanítást végző Szakmai gyak.okt. végző Tagintéz ményvezetőhelyettes Osztálytanító Napközis nevelő Gyógypedagógus egyéb Fejlesztő pedagógus Gyógytestnevelő Egyéb Összes (o0+o0 + +o) tartósan távol Kollégiumi nevelőtanár Könyvtárostanár Konduktor logopédus Pszichológus összesen GYES, GYED összesenből belépő Intézmény vezetőhelyettes összesen pályakezdő nő 0 0 Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Tanító Tanító speciális képesítéssel Gyógypedagógus Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus Középfokú végzettségű óvodapedagógus Szakoktató Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű Pedagógus képesítéssel nem rendelkező szakmai tárgyra képesített Pedagógus képesítéssel nem rendelkező középfokú végzettségű 0 (s0+s0+ +s) nő nyugdíjas gyógypedagógiai nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott nemzetiségi nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott felnőttoktatásban (is) foglalkoztatott idegennyelv-tudással rendelkezik szakmai tájékozódásra alkalmas angol nyelvtudással rendelkezik 0 PhD fokozattal rendelkezik szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják

20 Korcsoport OSAFELH. oldal a0t Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya életkor és nem szerint, oktatási szintenként Óvodában foglalkoztatott -. évfolyamon -. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban) Gimnázium, szakközépiskola - Szakiskola, (). évfolyamán, szakiskola szakközépiskol Speciális szakiskolában szakmai előkészítő, ill. a szakképző szakképző (középiskolai évfolyamán végzettséghez nem kötött középiskolai szakma) évfolyamán végzettséghez kötött nem felsőfokú közismereti szakmai közismereti szakmai szakmát tárgyat tárgyat Felsőfokú szakképesítésért tanulókat Alapfokú művészetoktatásban Kollégiumban Pedagógiai szakszolgálatnál Fejlesztő nevelésoktatásban (o0+o0+ + o) tanít foglalkoztatott 0 Kevesebb mint éves nő - éves nő 0- éves nő - éves nő 0- éves nő 0 - éves nő 0- éves nő - éves nő 0- éves nő Több mint éves nő 0 (s0+s0+s0+ s) nő (s0+s0+s0+ +s0)

21 OSAFELH. oldal a0t Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként Óvodában foglalkoztatott -. évfolyamon -. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban) Speciális szakiskolában Gimnázium, szakközépiskola - (). évfolyamán, szakiskola szakmai előkészítő, ill. szakképző (középiskolai végzettséghez nem kötött szakma) évfolyamán közismereti szakmai közismereti szakmai tárgyat tárgyat Szakiskola, szakközépiskola szakképző évfolyamán középiskolai végzettséghez kötött nem felsőfokú szakmát Felsőfokú szakképesítésért tanulókat Alapfokú művészetoktatásban Kollégiumban Pedagógiai szakszolgálatnál Fejlesztő nevelésoktatásban (o0+o0+ + o) tanít foglalkoztatott 0 Teljes munkaidős nő Részmunkaidős nő Óraadó nő (s0+s0+s0) nő (s0+s0+s0) a0t Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, beszámolási időszak Általános iskola Középfokú iskolába iskola Egyéb (o0+o0+o0) Egyéni tanácsadásban részesültek száma Csoportos tanácsadások száma a0t Konduktív pedagógiai ellátottak száma korév szerint, beszámolási időszak leány évesnél fiatalabb - éves - 0 éves - éves éves és idősebb (s0+s0+ +s0)

22 Alapfokú művészetoktatá s keretén belül OSAFELH. oldal a0t0 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott szakos tanítást végző pedagógusok nyitóállománya az oktatott tantárgyak szerint, tanító és óvodapedagógus beosztásban dolgozók nyitóállománya képesítés nélkül nő Ebből nyugdíjas nemzetiségi nyelven oktató egyéb idegen (nem nemzetiségi) nyelven oktató (s0+s0+ +s) Óvodapedagógus Tanító Magyar nyelvet és irodalmat oktató Nemzetiségi nyelvet és irodalmat oktató Nemzetiségi nyelvet oktató Angol nyelvet oktató Német nyelvet oktató Francia nyelvet oktató Olasz nyelvet oktató Spanyol nyelvet oktató Orosz nyelvet oktató Latin nyelvet oktató Egyéb nyelvet oktató Matematikát oktató Társadalmi ismereteket oktató Filozófiát oktató Hit- és erkölcstant oktató Emberismeretet oktató Történelmet oktató Állampolgári ismereteket oktató Hon- és népismeretet oktató Természetismeretet oktató Fizikát oktató Kémiát oktató Biológiát oktató Környezetismeretet oktató Földrajzot oktató Ének-zenét oktató Tánc és drámát oktató Rajz és műalkotások elemzését, vizuális kultúrát oktató Művészettörténetet oktató Mozgóképkultúrát oktató Számítástechnikát oktató Informatikát oktató Könyvtárhasználatot oktató Technikát oktató Háztartástant, életvitelt oktató Erkölcstant oktató Testnevelést oktató Pályaorientációt, szakmai alapozást oktató Szakmai orientációs tantárgyat oktató Szakmacsoportos alapozó tantárgyat oktató Szakmai elméleti tantárgyat oktató Szakmai gyakorlati tantárgyat az iskolában oktató Szakmai gyakorlati tantárgyat az iskolán kívül oktató Zeneművészeti ágon oktatók Táncművészeti ágon oktatók Képző- és iparművészeti ágon oktatók Szín- és bábművészeti ágon oktatók Egyéb

23 OSAFELH. oldal a0t Gyógytestnevelés, nyitóadatok résztvevő tanulók száma leány Kiszűrt tanulók (gyermekek) összesen (s0+s0+s0) könnyített testnevelésben résztvevők gyógytestnevelésben résztvevők testnevelés alól felmentettek a0t A szervezett tanórán kívüli foglalkozások nyitóadatai Csoportok száma Résztvevő tanulók száma Pedagógus óra Szakkör, érdeklődési kör Művészeti csoport Önképzőkör Iskolai sportkör Énekkar Napközi Délutáni egyéb foglalkozás a0t Nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások nyitóadatai Csoportok száma Résztvevő tanulók száma Pedagógus óra Felzárkóztató foglalkozás Fejlesztő foglalkozás Tehetséggondozó foglalkozás a0t Gyermek- és diákjóléti nyitóadatok Gyermekek, tanulók száma összesen leány Veszélyeztetett Félnapos óvodás Diáksport egyesület tagja Összes étkező térítés nélkül étkező kedvezményesen étkező otthont nyújtó ellátásban részesülő Kollégiumban, diákotthonban lakó térítéses Externátust igénybevevő 0 Saját elhelyezéséről gondoskodó (szüleinél, rokonoknál, albérletben lakó stb.) (feladatellátási hely nappali tanuló létszám összege) (s0+s0+s) Szociális ösztöndíjban, ill. szociális támogatásban részesülő tanulók Szakmai gyakorlat időtartamára díjazásban részesülő tanulók Gyakorlati képzés időtartamára adott kedvezményes étkezés Útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára, beszámolóra utazásra Tandíj-fizetési kötelezett Térítésidíj-fizetési kötelezett

24 Életkor OSAFELH. oldal a0t A beszámolási időszakban képesítést szerzett tanulók életkor szerint - összesítő táblázat összesen Érettségi bizonyítványt szerzett leány szakiskolai képesítéssel rendelkező Középiskola utolsó évfolyamához vagy érettségihez nem kötött szakképesítést szerzett összesen leány Középiskola utolsó évfolyamához vagy érettségihez kötött nem felsőfokú szakképesítést szerzett összesen leány Felsőfokú szakmai végzettséget adó OKJ szakképesítést szerzett összesen leány éves éves éves éves éves 0 éves éves éves éves éves 0 éves éves éves éves éves 0- éves - éves 0 éves vagy idősebb (s0+s0+ +s) nem magyar állampolgár 0 magyar nemzetiségű

25 OSAFELH 0. oldal a0t Magyarországon tanuló nem Évfolyamok magyar, illetve kettős (magyar a szabad bevándorolt vagy letelepedett és egyéb) állampolgárságú menedékjogot mozgás és magyar tanulók országonként, leány kérő, menekült, tartózkodás nemzetiségű menedékes jogát Mo.-on nyitóadatok gyakorolja jogállású, ill. Mo. területén való tartózkodásra jogosító engedélye van 0 0 kettős állampolgár Ukrajna Románia Szerbia Szlovákia Szlovénia Horvátország 0 a0t0 Gyermekek, tanulók száma a lakóhely országa szerint, nyitóadatok Tanulók száma összesen nem magyar, illetve kettős állampol-gárok száma kettős állampolgá-rok száma Magyarország 0

26 OSAFELH. oldal a0t0 Kollégiumban elhelyezett gyermekek, tanulók számának nyitóadatai a feladatellátás típusa szerint leány enyhe értelmi fogyatékos testi, érzékszervi, autizmus spektrum zavar, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos Ebből egyéb okból SNI gyermek, tanuló (beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavar) otthont nyújtó ellátási formában részesülő hátrányos helyzetű hátrányos helyzetűekből halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő Óvoda Általános iskola Szakiskola Speciális szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Gyógypedagóiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés-oktatás, fejlesztő nevelés Nem köznevelésben részesülő (hallgató) (s0+s0+ +s0) Tandíjas 0 Térítési díjas Externátusi ellátásban részesített a lakhatást a fenntartó/intézmény fedezi a0t Nemzetiségi nyelvszakos pedagógusok, óvodapedagógusok száma a nevelés, oktatás formája szerint, nyelvenként, nyitóadatok Pedagógusok száma összesen anyanyelvi kétnyelvű nyelvoktató nevelési, oktatási forma szerint tanítók kiegészítő nemzetiségi Nemzetiségi német Nemzetiségi román Nemzetiségi horvát Nemzetiségi szlovák Nemzetiségi szlovén Nemzetiségi görög Nemzetiségi szerb Nemzetiségi ukrán Nemzetiségi bolgár Nemzetiségi ruszin 0 Nemzetiségi örmény Nemzetiségi lengyel Beás Romani (s0+s0+s0+ +s)

27 fejlesztő nevelés-oktatás (fejlesztő iskolai oktatás) OSAFELH. oldal a0t Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás keretében ellátott gyermekek korév szerint, csoportok száma, nyitóadatok Gyermekek száma leányok csak egyéni foglalkozás keretében ellátottak Csoportok száma összesen Kevesebb mint egy éves éves éves éves éves éves a0t Fejlesztő nevelés-oktatás (fejlesztő iskolai oktatás) keretében ellátott tanulók korév szerint, csoportok száma, nyitóadatok Tanulók száma leányok egyéni fejlesztő nevelés-oktatás keretében Csoportok száma összesen éves éves éves éves 0 éves éves éves éves éves éves 0 éves éves éves éves 0 éves éves éves éves a0t Fejlesztő nevelés keretében ellátott gyermekek korév szerint, csoportok száma, nyitóadatok Gyermekek száma leányok csak egyéni foglalkozás keretében ellátottak Csoportok száma összesen éves éves (s0+s0)

28 a0g0 a0g0 OSAFELH. oldal a0t Könyvtár adatai Állomány nyitóadatai Állomány nyitóadataiból nemzetiségi Gyarapodás a beszámolási időszakban Forgalom a beszámolási időszakban Könyvtári egységek könyv, kötet tankönyv, kötet tartós tankönyv, kötet idegennyelvű könyv, kötet nemzetiségi könyv, kötet elektronikus dokumentum, db hanganyag (hanglemez, kazetta, CD), db mozgókép (videokazetta, videodiszk), db számítógépes multimédia anyag, db Periodika-féleség, db Könyvtári egységek értéke, ezer Ft Helyben használati eset Könyvtári olvasók (tanulók) száma, fő Kölcsönzések száma tanuló számára kölcsönzött tartós tankönyv, kötet 0 A könyvtár nyitvatartási ideje heti óra A könyvtár települési könyvtári feladatot is ellát

*A01* Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév

*A01* Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév OSAINT. oldal Oktatási Minisztérium OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást vonhat maga után!

Részletesebben

követelményspecifikációhoz

követelményspecifikációhoz A DATSZÓTÁRAK követelményspecifikációhoz 1. Bevezetés, célok Az alábbiakban szereplő adatszótárak definíciója az intézményi adminisztrációs szoftverek fejlesztésének és használatának azon célkitűzéseit

Részletesebben

KIR-STAT 2012 - internetes adatgyűjtő rendszer

KIR-STAT 2012 - internetes adatgyűjtő rendszer - internetes adatgyűjtő rendszer Kitöltési útmutató Budapest, 2012. október 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Kitöltési útmutató a KIR-STAT internetes adatgyűjtési program használatához 1.1. Milyen lépések szükségesek

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 Kivonat A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA 16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 4 074 forint/fő, de településenként

Részletesebben

39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám

39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám 39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. május 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01.

NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01. NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01.-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 10 2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás...

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés...19 Pályaorientáció...

Részletesebben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A jogszabály mai napon hatályos állapota 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben