Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%"

Átírás

1 Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás Skála Hisztogram I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI.. Az intézmény melyik karán végzett? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot az intézményben, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) MKK.% n= NTK 7.6%... Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (MKK) építőmérnöki (BA/BSc) 8.% n=6 építőmérnök (főiskolai).% gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc).% környezetmérnöki (BA/BSc).% környezetmérnöki (főiskolai) 7.8% vállalkozásszervező (főiskolai).%... Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) (NTK) andragógia (BA/BSc) 0.% n=87 informatikus könyvtáros (BA/BSc).6% informatikus könyvtáros (főiskolai) 6.% informatikus-könyvtáros-művelődésszervező (főiskolai).6% művelődésszervező (főiskolai) 8% nemzetiségi (horvát) óvodapedagógus (főiskolai).% nemzetiségi (német) óvodapedagógus (főiskolai).% óvodapedagógus (BA/BSc) 9.% óvodapedagógus (főiskolai).7% óvodapedagógus-horvát nemzetiségi (BA/BSc).% óvodapedagógus-német nemzetiségi (BA/BSc).% tanító (BA/BSc) 6.9% tanító (főiskolai).6% EvaSys kiértékelés Oldal

2 .. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon? Nappali 8.% n= Esti Levelező.7% Távoktatás.. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben? Államilag támogatott 70.% n= Költségtérítéses 8.% Mindkét finanszírozási formában, különböző időszakokban.%.. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? Elégséges n=0 Közepes 7.% Jó 6% Jeles, kiváló 6.7%.6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? Sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0.7% n= Valamivel rosszabb volt, mint a többieké 6% Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 9.% Valamivel jobb volt, mint a többieké.7% Sokkal jobb volt, mint a többieké 8.6%.7.. Melyik hónapban szerezte meg az abszolutóriumát? január % május 8% június 67.% július.7% n=0.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? Igen % n=0 Nem 8%.8.. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát? - hónap.% n=87-6 hónap 6.9% 7- hónap 9.% - hónap 6.9% évnél több idő alatt.7% még nem szereztem meg 69% EvaSys kiértékelés Oldal

3 .8.. Mi (volt) a késedelem oka? Nyelvvizsga hiánya 9.% Egyéb ok.7% n= Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? Igen.% n=88 Nem.6% Már akkor is dolgoztam.%.8..érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci érvényesülésben? okozott problémát 9.% n=88 Kismértékben problémának éreztem.% Nagy problémát jelentett 8.%.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben? Igen 6.% n=8 Nem.8%.9.. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének? Igen.% Nem 88.8% n= Vett-e igénybe valamely Alumni szolgáltatást az alábbiak közül? Több választ is megjelölhet! Központi Alumni portál.% n=98 Alumni Tagkártya kedvezmény.% Alumni hírlevél.% Évfolyamtalálkozó % Rendezvények.% Egyéb 6.% II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK.. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor? Igen.% n=8 Nem 86.%... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc 9.% MA/MSc 9.% n= egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) egyetemi hagyományos képzés főiskolai hagyományos képzés.8% doktori képzés PhD, DLA felsőfokú szakképzés EvaSys kiértékelés Oldal

4 .. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget? Igen 9.% n=0 Nem 90.7%... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc.% MA/MSc 7.% n= egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 7.% egyetemi hagyományos képzés főiskolai hagyományos képzés doktori képzés PhD, DLA felsőfokú szakképzés 6.% szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 7.% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb.. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben? Igen 6.7% Nem 9.% n=0... Ezt milyen szintű képzésben végzi? BA/BSc MA/MSc n=0 egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) egyetemi hagyományos képzés főiskolai hagyományos képzés doktori képzés PhD, DLA felsőfokú szakképzés szakirányú továbbképzés kiegészítő, diplomás képzés, egyéb... Jelenleg mely felsőoktatási intézmény hallgatója? EJF n=0 más egyetem, főiskola 7... Mi az oka, hogy nem az EJF-n tanul? Nincs ilyen képzés az EJF-en 7.% Családi okból kifolyólag Munkahelyi lehetőségek miatt n=7 Lakóhelyemtől való távolságból kifolyólag Más intézményt is ki akartam próbálni.% Egyéb.% EvaSys kiértékelés Oldal

5 ... Felsőfokú szakképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.9% Igen, más felsőoktatási intézményben 9.% nem szeretnék 77.9% n=0... Alapképzés (BA/BSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 6% Igen, más felsőoktatási intézményben 7.% nem szeretnék 86.% n=... Mesterképzés (MA/MSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 7.% Igen, más felsőoktatási intézményben 0.% nem szeretnék 7.% n=8... Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.% n= Igen, más felsőoktatási intézményben.9% nem szeretnék 76.9%... Doktori (PhD, DLA) képzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.% Igen, más felsőoktatási intézményben.8% nem szeretnék 9% n=7..6. Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben n= Igen, más felsőoktatási intézményben.% nem szeretnék 97.8%... angol nyelvből:,6% 9,9% 7,8%,% 6,% nagyon jól ismeri n= átl.=,7 md= elt.=,... német nyelvből: 7,%,%,%,% 7% nagyon jól ismeri n= átl.=,7 md= elt.=,... francia nyelvből: 89,% 6,9%,% 0,8% nagyon jól ismeri n=0 átl.=,6 md= elt.=0,... olasz nyelvből: 9,%,7% nagyon jól ismeri n=9 átl.=,0 md= elt.=0, EvaSys kiértékelés Oldal

6 ... spanyol nyelvből: 98,%,6% nagyon jól ismeri n=8 átl.=,0 md= elt.=0,..6. orosz nyelvből 8,8% 7,% 0,8% nagyon jól ismeri n= átl.=,9 md= elt.=0,.6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen.6% n= Nem 97.%.6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Nem tanultam n= % % , vagy több alkalommal.6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Nem tanultam n= , vagy több alkalommal.6.. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Tempus/Erasmus ösztöndíj n= A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja % Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj % Saját/családi finanszírozás Párhuzamos külföldi munkavállalás % Egyéb forrásból EvaSys kiértékelés Oldal6

7 .7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton? Igen 90.% n= Nem 9.9%.7.. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e? Igen 0.6% Nem 79.% n= végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát? Igen.7% Nem.% n=.8... végzett-e nem szakmai munkát? Igen 6.% Nem.7% n= dolgozott-e külföldön? Igen 8.6% Nem 9.% n= III. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA.. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább? főfoglalkozású diáknak, vagy 6% n=0 főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 6%.. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal (szolgálati jogviszonnyal)? Igen 8.% n= Nem 6.6%... Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett.8% n=8 Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát.% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte.% Gyakorlati helyén alkalmazták.% Tanári ajánlás révén.% Korábbi munkakapcsolat révén 7.% Egyéb személyes ismeretség révén % Egyéb.% EvaSys kiértékelés Oldal7

8 ... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete.8% n=7 A saját és a kapcsolódó szakterületek.6% Egy egészen más szakterület 8.% Bármilyen szakterület.%... Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 79.%... határozott idejű volt 7.% n=8... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt.%.. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? Igen.% n= Nem, mert már akkor is dolgoztam.8% Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem.6% Nem, egyéb okból 7.%... Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát? Azonnal, egy hónapon belül találtam 8.% n=8 Keresés után találtam 66.7% Még nem találtam.8%... Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett 7.% n=70 Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát.% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Gyakorlati helyén alkalmazták 8.6% Tanári ajánlás révén.9% Korábbi munkakapcsolat révén.7% Egyéb személyes ismeretség révén 7.% Egyéb módon.%... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 0.% n=69 A saját és a kapcsolódó szakterületek 7.8% Egy egészen más szakterület.6% Bármilyen szakterület 7.%..6. Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 67.%... határozott idejű volt 8.6% n=70... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt.% EvaSys kiértékelés Oldal8

9 IV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT.. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele! Egy sem.% n=0 7.% 9.% 7.% % % 6 0.7% vagy több.. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon! Igen.% n=9 Nem 7.7%... Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? igen 87.% nem.8% n=78.. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen.% n=9 Nem 98.7%.. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Kérjük, az esetleges jelenleg zajló külföldi munkavégzésre is gondoljon! Igen % n=9 Igen, jelenleg is külföldön dolgozom % Nem 9.9%... Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez? Igen, teljes mértékben 7.7% n= Részben 7.7% Nem 8.6%.. Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező évben) Igen.% n=0 Nem % Nem tudom eldönteni.7% EvaSys kiértékelés Oldal9

10 V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET.. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg! Alkalmazott 79.% n= Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) 0.7% Vállalkozó 0.7% Munkanélküli.6% Nappali tagozaton tanuló diák 0.7% GYES-en, GYED-en (GYET-en) van % Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) %... Milyen beosztásban dolgozik? Felső vezető 0.8% Középvezető.8% Alsó vezető.9% Beosztott diplomás 6.% Beosztott nem diplomás foglalkozás.% n=9... Keres-e munkát? Igen 0 Nem n=9..6. Rendelkezik főállású munkahellyel? Igen 66.7% Nem.% n=6.. Munkaerő-piaci részvétel Jelenleg (is) dolgozik 8% Sose dolgozott.% n=0 Most nem dolgozik, de már volt munkahelye 0.7% Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adja meg!.. Az Ön fő munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű 76.%... határozott idejű % n=7... alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.).6%.. Ön köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll) 0.% n=7... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy.%... más helyen dolgozik 6.% EvaSys kiértékelés Oldal0

11 .6. Hány alkalmazottja/beosztottja van? Nincs alkalmazottja/beosztottja 8.9% -9 alkalmazott/beosztott.8% 0 vagy több alkalmazott/beosztott 6.% n=7.7. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon -től -ig! Egyáltalán nem 7,% 0,6% 6,%,7% % Teljes mértékben n=6 átl.=,0 md= elt.=,.8. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete.7% n=7 A saját és a kapcsolódó szakterületek.% Egy egészen más szakterület.6% Bármilyen szakterület 7.%.9. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? PhD 0.8% n=6 Egyéb posztgraduális képzés 0.8% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség 0.% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 60.% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 7.8%.. Az Ön munkahelye teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú,.%... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy 7.9%... teljes mértékben magántulajdonú 9.7% n=6.. Az Ön munkahelye teljes mértékben magyar tulajdonú 86.%... részben magyar tulajdonú 6.%... teljes mértékben külföldi tulajdonú 7.% n=.. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? Kérjük, a teljes legnagyobb munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát! Önfoglalkoztató vagyok.% -9 fő.% 0-9 fő.% 0-9 fő 9.8% fő.% 000 fő, vagy afölött 8.% n= EvaSys kiértékelés Oldal

12 .. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát! Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 0.8% n=6 Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás, 7.% Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása, 0.8% Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 0.% Építőipar.8% Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek % Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység).% Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás.% Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység,.6% Pénzügyi, biztosítási tevékenység.6% Ingatlanügyletek (pl. ingatlan adás-vétele, ügynökség) 0.8% Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi,.% Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (pl. eszköz ill. munkaerő kölcsönzés, 0.8% Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás.% Oktatás.8% Humán-egészségügyi, szociális ellátás.% Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet).% Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartási cikk javítás, 0.8% Egyéb, éspedig....9%.. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!) Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik? Igen.6% n= Nem 9.%... Milyen településen dolgozik jelenleg? Főváros.% Vidéki megyeszékhely.% Egyéb város % Község, falu 7.% Külföld 0.8% n=0.6.. Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten?? Ha ez nem egy "szokásos" hét volt, akkor utolsó "szokásos" héten hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén? heti 0 óra alatt.% n= heti 0-9 órát 9.6% heti 0-9 órát.8% heti 0-0 órát 68% heti 0 óra felett 6.%.7. Van-e Önnek mellékállása, másodállása? Igen % Nem 88% n= EvaSys kiértékelés Oldal

13 .7.. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 8.8% n=6 A saját és a kapcsolódó szakterületek 6.% Egy egészen más szakterület 8.8% Bármilyen szakterület.7.. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának? PhD n=7 Egyéb posztgraduális képzés.9% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség.8% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 8.8% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget.% 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? elégedetlen,8% 9,8%,7% 9,7% elégedett n=6 átl.=, md= elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? elégedetlen,9% 8,6% 8,%,% elégedett n=6 átl.=,69 md= elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából? elégedetlen 7,% 6,% 6,% elégedett n= átl.=,86 md= elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? elégedetlen,8%,7% % 9,% elégedett n=6 átl.=,6 md= elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? elégedetlen,6%,% 6,%,9% elégedett n=6 átl.=,7 md= elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? elégedetlen % 9,8%,% % elégedett n=6 átl.=,0 md= elt.=0, Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? elégedetlen,% 6%,6% elégedett n= átl.=,97 md= elt.=0,7 VII. SZEMÉLYES ADATOK 7.. Az Ön neme? Férfi 8.% Nő 7.% n= EvaSys kiértékelés Oldal

14 7.. Mi az Ön hivatalos családi állapota? Egyedülálló.% n= Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 9.% Házas 9.8% Elvált.% Özvegy 0.7% 7.. Van-e 8 év alatti gyermeke? Van 8% Nincs 7% n=0 7.. Milyen településen lakott Ön éves korában? Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van? Igen 0.7% n= Nem 99.% 7.6. Milyen településen él Ön jelenleg? (Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!) Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van? Igen % n=0 Nem 96% Milyen településen lakik jelenleg? Főváros.% Vidéki megyeszékhely 9.8% Egyéb város.% Község, falu.8% Külföld n= 7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? Gimnázium hagyományos osztályos 9.8% n= 6, 8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium 6.6% Szakközépiskola 6.6% Egyéb % 7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános 9.% n= Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 7.7% Szakközépiskola, technikum.9% Gimnázium 7.% Főiskola 6% Egyetem, tudományos fokozat.6% Nem tudja, nem ismerte, nem élt.% EvaSys kiértékelés Oldal

15 7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános 8.% n= Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül).% Szakközépiskola, technikum 9.8% Gimnázium.9% Főiskola 7.% Egyetem, tudományos fokozat.% Nem tudja, nem ismerte, nem élt 7.0. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön éves volt? Az átlagosnál sokkal jobb % n= Az átlagosnál valamivel jobb 9.% Nagyjából átlagos % Az átlagosnál valamivel rosszabb 8.% Az átlagosnál sokkal rosszabb.% 7.. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon! Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon! Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag.6% n= Igen, csak a szülők között 6.6% Igen, csak a nagyszülők között 0.7% Nincsen 90.% VIII. EJF INTÉZMÉNYI KÉRDÉSBLOKK 8.. Mennyire befolyásolták az alábbi tényezők a munkavállalását?. A munka szakmai, tartalmi része,% 7,9% 0,% 9,% 0,9% n=9 átl.=,6 md= elt.=, tart.=. Szakmai előmenetel, karrierépítési lehetőség,9% 0,9% 9%,% 8,8%. A munka szakmai presztízse %,% 6,%,%,%. Jövedelem, juttatások 7,9%,6% 7,%,%. A munka személyi körülményei 6,% 0,%,9%,8%,6% 6. A munka tárgyi körülményei,%,8% 6,%,6% % n=8 átl.=, md= elt.=, tart.= n=8 átl.=, md= elt.=, tart.= n=0 átl.=,6 md= elt.=,8 tart.= n=8 átl.=,6 md= elt.=,6 tart.= n=6 átl.=, md= elt.=, tart.= EvaSys kiértékelés Oldal

16 7. Rugalmas munkaidő %,% % 0,% 8,7% 8. A munkahely lakóhelyhez való közelsége,% 6,% 7%,%,8% 9. Az, hogy bejelentett állást kapott 7,%,% 7,% 6,6% 0. Szakterületnek megfelelő munka 8,% 9,% 8,% 9,6%,8% n=9 átl.=,96 md= elt.=, tart.= n= átl.=,78 md= elt.=, tart.= n=0 átl.=, md= elt.=,6 tart.= n=8 átl.=, md= elt.=,9 tart.=. Az, hogy az Eötvös József Főiskolán szerzett végzettséget 0,%,% 7,9% 7,9% 9,7% n= átl.=, md= elt.=, tart.=9. Az, hogy korábbi szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezett 9,%,8%,% 7,6% 6,9% n=6 átl.=,8 md= elt.=,6 tart.=. Az, hogy megfelelő egyéni képességekkel rendelkezik 7,9%,%,%,7%,7% n=9 átl.=,7 md= elt.=,8 tart.=. Az, hogy jó volt a személyes megjelenése, fellépése 7,%,%,7%,6%,8% n=6 átl.=,8 md= elt.=, tart.= 8.. Kérjük, adja meg, hogy mennyire szükségesek munkájához az alábbi kompetenciák?. Nyelvtudás,7%,%,8% 7,9%,% n=9 átl.=,7 md= elt.=,9 tart.=. Innovatív készség,% 8,8%,7%,% %. Íráskészség 8,% 7,7%,% 0,%,%. Konfliktuskezelési képesség,8%,7%,7% 6,% 9,6%. Nagy munkabírás, kitartás,%,% 8,6% 8,% 60,% n=6 átl.=,66 md= elt.=, tart.=7 n= átl.= md= elt.=, tart.= n= átl.=, md= elt.=,0 tart.= n=9 átl.=, md= elt.=0,8 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal6

17 6. Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban 6,% % 6,%,6% 0,% 7. Együttműködés egy csapattal,%,6%,9% 6,% 8. Elméleti szaktudás 7%,6%,%,7%,% 9. Mások irányítása 9,% 6,%,% 7,9% % 0. Rugalmasság,%,8%,8%,7% 60,%. Fogalmazási készség 6,% 7,% 0,7% 6,% 9,%. Számítógépes tudás 7,%,%,% 7,9% 6,%. Jó prezentációs készség,% 7,9%,%,7% 8,%. Jó munkaszervezés, időgazdálkodás,%,7%,8%,6%,7%. Önállóság,%,%,6%,% 7 6. Monotonitás tűrés,% 0,9% 0,%,% 8,% n=9 átl.=,0 md= elt.=, tart.= n=0 átl.=,8 md= elt.=0,96 tart.= n= átl.=,8 md= elt.=,8 tart.= n=0 átl.=, md= elt.=, tart.= n= átl.=,8 md= elt.=0,9 tart.= n=0 átl.=,0 md= elt.=, tart.= n=0 átl.=,0 md= elt.=, tart.= n=9 átl.=, md= elt.=,7 tart.= n= átl.=,08 md= elt.=,09 tart.= n=0 átl.=,6 md= elt.=0,8 tart.= n=8 átl.=, md= elt.=, tart.= 8.. Értékelje az Eötvös József Főiskolán elvégzett szakot, szakirányt abból a szempontból, hogy ott mennyire volt nehéz eleget tenni a tanulmányi követelményeknek (mennyire volt nehéz vagy könnyű a főiskola)! Nagyon nehéz volt n= Nehéz volt 8.% Közepesen nehéz volt 68.8% Könnyű volt.% Nagyon könnyű volt.% Nem tudom 0.7% EvaSys kiértékelés Oldal7

18 8.. Mennyire (volt) elégedett az Eötvös József Főiskola alábbi, a tanulmányok folytatásával összefüggő szolgáltatásaival, területeivel?. Elméleti oktatás minősége % % 8,%,%,% n=9 átl.=,87 md= elt.=0,89 tart.=. Gyakorlati oktatás minősége 8% 6,7% 6,7% 8,7% n=0 átl.=,8 md= elt.=,. Gyakorlati képzés mennyisége a képzésen belül,9%,% 9,9%,% 0,9%. Könyv- és médiatár,8% 8,% 8,%,% 7,%. Órarend, kurzusok beosztása,% 6,7% 7,% 9,6%,8% 6. Tantermek felszereltsége 6% 0,7%,% 6% % n=7 átl.=,9 md= elt.=,9 tart.= n= átl.=,7 md= elt.=,0 tart.=6 n=9 átl.=,7 md= elt.= tart.= n=0 átl.=, md= elt.=, 7. Tanulmányi ügyintézés 8% %,7%,% n=0 átl.=, md= elt.=,9 8. Hallgatók tájékoztatása a tanulmányi ügyekkel kapcsolatban 8,6%,% 0,%,9% 7,9% n= átl.=,9 md= elt.=, 9. Oktatók felkészültsége,6% 7,%,7%,% n= átl.=,08 md= elt.=0,8 0. Számítógépes ellátottság 6%,8%,% 6,%,8% n=9 átl.=,7 md= elt.=, tart.= 8.. Mennyire (volt) elégedett az Eötvös József Főiskola alábbi szolgáltatásaival, területeivel?. Kollégiumi elhelyezés 8,7%,8% 0,% 9% 6,% n=69 átl.=,78 md= elt.=, tart.=79. Sportolási lehetőségek 7,% 9,%,%,% 7,%. Kulturális lehetőségek % 9,6% 8,% 8,%,7% n=8 átl.=,0 md= elt.=,0 tart.=68 n=0 átl.=, md= elt.=0,97 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal8

19 . Szórakozási lehetőségek,9%,6% % 0,% 9,%. Központi Hallgatói Centrum szolgáltatásai 8,6% 0,% 9%,% 0,8% 6. Hallgatói rendezvények,7% 9,6% 8%,6% % 7. EJF honlap/webmail,%,9% 6,6%,%,8% 8. Büfé, étkezési lehetőségek,%,6% 8,9% 0,%,7% 9. Oktatási épületek megjelenése, állapota % 9,7% 7,% 8.6. Érdeklik Önt a jövőben az Eötvös József Főiskoláról szóló hírek, információk? Igen 7.8%,%,6% n=0 átl.=,8 md= elt.=,07 tart.=8 n=9 átl.=, md= elt.=, tart.=7 n=07 átl.=,6 md= elt.=,08 tart.= n= átl.=,6 md= elt.=,08 tart.=8 n= átl.=,6 md= elt.=, tart.= n=7 átl.=, md= elt.=,0 tart.= n=9 Nem.% EvaSys kiértékelés Oldal9

20 Profil Összehasonlítás: Alapképzésben végzettek A profilvonalban használt értékek Átlag II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK... angol nyelvből:... német nyelvből:... francia nyelvből:... olasz nyelvből:... spanyol nyelvből:..6. orosz nyelvből nagyon jól ismeri n= átl.=,7 md=,00 elt.=, nagyon jól ismeri n= átl.=,7 md=,00 elt.=,0 nagyon jól ismeri n=0 átl.=,6 md=,00 elt.=0, nagyon jól ismeri n=9 átl.=,0 md=,00 elt.=0, nagyon jól ismeri n=8 átl.=,0 md=,00 elt.=0, nagyon jól ismeri n= átl.=,9 md=,00 elt.=0, V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET.7. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? Egyáltalán nem elégedetlen elégedetlen elégedetlen elégedetlen elégedetlen elégedetlen elégedetlen Teljes mértékben n=6 átl.=,0 md=,00 elt.=,0 elégedett n=6 átl.=,0 md=,00 elt.=0,88 elégedett n=6 átl.=,69 md=,00 elt.=0,9 elégedett n= átl.=,86 md=,00 elt.=0,90 elégedett n=6 átl.=,6 md=,00 elt.=0,9 elégedett n=6 átl.=,7 md=,00 elt.=0,88 elégedett n=6 átl.=,0 md=,00 elt.=0,8 elégedett n= átl.=,97 md=,00 elt.=0,7 VIII. EJF INTÉZMÉNYI KÉRDÉSBLOKK 8.. Mennyire befolyásolták az alábbi tényezők a munkavállalását?. A munka szakmai, tartalmi része Teljes mértékben n=9 átl.=,60 md=,00 elt.=,. Szakmai előmenetel, karrierépítési lehetőség Teljes mértékben n=8 átl.=,0 md=,00 elt.=,. A munka szakmai presztízse Teljes mértékben n=8 átl.=, md=,00 elt.=,. Jövedelem, juttatások Teljes mértékben n=0 átl.=,6 md=,00 elt.=,8. A munka személyi körülményei Teljes mértékben n=8 átl.=,6 md=,00 elt.=,6 6. A munka tárgyi körülményei Teljes mértékben n=6 átl.=, md=,00 elt.=, EvaSys kiértékelés Oldal0

21 7. Rugalmas munkaidő Teljes mértékben n=9 átl.=,96 md=,00 elt.=, 8. A munkahely lakóhelyhez való közelsége Teljes mértékben n= átl.=,78 md=,00 elt.=, 9. Az, hogy bejelentett állást kapott Teljes mértékben n=0 átl.=, md=,00 elt.=,6 0. Szakterületnek megfelelő munka Teljes mértékben n=8 átl.=, md=,00 elt.=,9. Az, hogy az Eötvös József Főiskolán szerzett végzettséget. Az, hogy korábbi szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezett. Az, hogy megfelelő egyéni képességekkel rendelkezik. Az, hogy jó volt a személyes megjelenése, fellépése Teljes mértékben n= átl.=, md=,00 elt.=, Teljes mértékben n=6 átl.=,8 md=,00 elt.=,6 Teljes mértékben n=9 átl.=,7 md=,00 elt.=,8 Teljes mértékben n=6 átl.=,8 md=,00 elt.=, 8.. Kérjük, adja meg, hogy mennyire szükségesek munkájához az alábbi kompetenciák?. Nyelvtudás Teljes mértékben n=9 átl.=,7 md=,00 elt.=,9. Innovatív készség Teljes mértékben n=6 átl.=,66 md=,00 elt.=,0. Íráskészség Teljes mértékben n= átl.=,00 md=,00 elt.=,. Konfliktuskezelési képesség Teljes mértékben n= átl.=, md=,00 elt.=,0. Nagy munkabírás, kitartás Teljes mértékben n=9 átl.=, md=,00 elt.=0,8 6. Szaktudás alkalmazása a gyakorlatban Teljes mértékben n=9 átl.=,0 md=,00 elt.=, 7. Együttműködés egy csapattal Teljes mértékben n=0 átl.=,8 md=,00 elt.=0,96 8. Elméleti szaktudás Teljes mértékben n= átl.=,8 md=,00 elt.=,8 9. Mások irányítása Teljes mértékben n=0 átl.=, md=,00 elt.=, 0. Rugalmasság Teljes mértékben n= átl.=,8 md=,00 elt.=0,9. Fogalmazási készség Teljes mértékben n=0 átl.=,0 md=,00 elt.=,. Számítógépes tudás Teljes mértékben n=0 átl.=,0 md=,00 elt.=,0. Jó prezentációs készség Teljes mértékben n=9 átl.=, md=,00 elt.=,7. Jó munkaszervezés, időgazdálkodás Teljes mértékben n= átl.=,08 md=,00 elt.=,09. Önállóság Teljes mértékben n=0 átl.=,6 md=,00 elt.=0,8 6. Monotonitás tűrés Teljes mértékben n=8 átl.=, md=,00 elt.=,0 8.. Mennyire (volt) elégedett az Eötvös József Főiskola alábbi, a tanulmányok folytatásával összefüggő szolgáltatásaival, területeivel? Teljes mértékben n=9 átl.=,87 md=,00 elt.=0,89. Gyakorlati oktatás minősége Teljes mértékben n=0 átl.=,8 md=,00 elt.=,. Gyakorlati képzés mennyisége a képzésen belül Teljes mértékben n=7 átl.=,9 md=,00 elt.=,9. Könyv- és médiatár Teljes mértékben n= átl.=,7 md=,00 elt.=,0. Órarend, kurzusok beosztása Teljes mértékben n=9 átl.=,7 md=,00 elt.=,00 6. Tantermek felszereltsége Teljes mértékben n=0 átl.=, md=,00 elt.=, 7. Tanulmányi ügyintézés Teljes mértékben n=0 átl.=, md=,00 elt.=, EvaSys kiértékelés Oldal

22 8. Hallgatók tájékoztatása a tanulmányi ügyekkel kapcsolatban Teljes mértékben n= átl.=,9 md=,00 elt.=, 9. Oktatók felkészültsége Teljes mértékben n= átl.=,08 md=,00 elt.=0,8 0. Számítógépes ellátottság Teljes mértékben n=9 átl.=,7 md=,00 elt.=, 8.. Mennyire (volt) elégedett az Eötvös József Főiskola alábbi szolgáltatásaival, területeivel?. Kollégiumi elhelyezés Teljes mértékben n=69 átl.=,78 md=,00 elt.=,. Sportolási lehetőségek Teljes mértékben n=8 átl.=,0 md=,00 elt.=,0. Kulturális lehetőségek Teljes mértékben n=0 átl.=, md=,00 elt.=0,97. Szórakozási lehetőségek Teljes mértékben n=0 átl.=,8 md=,00 elt.=,07. Központi Hallgatói Centrum szolgáltatásai Teljes mértékben n=9 átl.=, md=,00 elt.=, 6. Hallgatói rendezvények Teljes mértékben n=07 átl.=,6 md=,00 elt.=,08 7. EJF honlap/webmail Teljes mértékben n= átl.=,6 md=,00 elt.=,08 8. Büfé, étkezési lehetőségek Teljes mértékben n= átl.=,6 md=,00 elt.=, 9. Oktatási épületek megjelenése, állapota Teljes mértékben n=7 átl.=, md=,00 elt.=, EvaSys kiértékelés Oldal

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Felsőfokú szakképzésen végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 50. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÁJK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 50 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014 Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0% 25% 3 4

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk!

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk! MISKOLCI EGYETEM Minőségbiztosítási Iroda Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Válaszadók száma = 68 Jelentéskészítő - ME - MBI, GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Általános indikátorok Globális index - + átl.=3.4 EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul EvaSys Pécsi Tudományem 2014 2014 Válasz megjelölése: Javítás: DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

2015-ös diplomás pályakövetési felmérés a 2010-2013 között végzettek körében EREDMÉNYEK

2015-ös diplomás pályakövetési felmérés a 2010-2013 között végzettek körében EREDMÉNYEK 2015-ös diplomás pályakövetési felmérés a 2010-2013 között végzettek körében EREDMÉNYEK 1. Milyen szakon végzett? 6% 6% 6% 18% 41% teológus-lelkész kántor katekéta-lelkipásztori munkatárs teológus MA -

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_MK. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_MK. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_DI_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_DI_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_DI_0_ÁJK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 12. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 12. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

MÉK_DPR 2014_végzett 2009, 2011, Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. MÉK_DPR 0_végzett 009, 0, 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 5 5% 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

BBZI_Provizorg_2009. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

BBZI_Provizorg_2009. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% BBZI_Provizorg_2009 Válaszadók száma = 15 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5 Jobb

Részletesebben

Végzett hallgatói tanulmány elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív alapján

Végzett hallgatói tanulmány elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív alapján Végzett hallgatói tanulmány elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív alapján Nemzeti Közszolgálati Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Szerzők: Séd Levente, Molnár Balázs 1. Az alapsokaság

Részletesebben

2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

CTFK_Provizorg_2009. Válaszadók száma = 35. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

CTFK_Provizorg_2009. Válaszadók száma = 35. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% CTFK_Provizorg_2009 Válaszadók száma = 35 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5 Jobb

Részletesebben

Diplomás pályakövetés - végzettek - intézményi online kutatás, 2019.

Diplomás pályakövetés - végzettek - intézményi online kutatás, 2019. Diplomás pályakövetés - végzettek - intézményi online kutatás, 9. Riport generálás időpontja: 9.4.8. 8:58:4.. Ön milyen szakon végzett az intézményben? Válaszok száma: 4.alkalmazott szociális gerontológia

Részletesebben

GDF felmérések DPR2017-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2017-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR07-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GTK - 2009-ben abszolvált Válaszadók száma = 27 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5

Részletesebben

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Minőségirányítási Iroda, DPR_V NIK DPR_V NIK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL Intézményi fejléc (neve stb.) és arculat: az intézmény adja meg! I.1/a. Hogyan kapcsolódik ehhez az intézményhez? LÉNYEGES SZŰRŐ KÉRDÉS! Ha a válasz 1 HALLGATÓI ÉS VÉGZETT

Részletesebben

Intézményi kérdőív. Országos kompetenciamérés

Intézményi kérdőív. Országos kompetenciamérés Intézményi kérdőív Országos kompetenciamérés 2014 Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! Az Országos kompetenciamérés elemzésében komoly kiegészítő adatokat jelentenek az intézményi jellemzőkről szerzett

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_hallg_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 11. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_hallg_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 11. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_hallg_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN OKTATÁSI FÓKUSZCSOPORT WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA, 2011. SZEPTEMBER ZSKF-ANNYE-AVKF-WJLF PEGAZUS PROJEKT TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0011 A TÁMOP ÉS A DPR Társadalmi

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KGK_vegzos. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KGK_vegzos Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 190. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 190. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 00 Válaszadók száma = 90 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje...

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje... Szolnoki Főiskola Személyes kutatás a 2007 2009-ben végzett hallgatók körében 2011. Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12 1. Adatfelvétel módja

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6320, (36-1) FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_NK. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_2011_mpiac_NK. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_NK DPR_0_mpiac_NK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 176. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 176. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 008 Válaszadók száma = 76 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2016_hallgato_MK. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2016_hallgato_MK. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

GDF felmérések DPR Kérdőív 2015v () Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR Kérdőív 2015v () Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR06 - Kérdőív 05v () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 21-IG A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 211. TÁMOP-4.1.1/A-1/2/KMR-21-4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR_mpiac_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_mpiac_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_mpiac_0_DE_r_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_GYFK. Válaszadók száma = 16. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_2011_mpiac_GYFK. Válaszadók száma = 16. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_GYFK DPR_0_mpiac_GYFK Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram %

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 237. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2013_végzett Válaszadók száma = 237. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_végzett 0 Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 5% 0% 50% 0% Hisztogram 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

2015 RKK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 56. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2015 RKK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 56. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0 RKK,, éve végzettek 0 RKK,, éve végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója Szerzők: Dr. Bacsa-Bán Anetta Juhász Ibolya A könyv

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

DE - FOK_végzett hallg. 2006. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DE - FOK_végzett hallg. 2006. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DE - FOK_végzett hallg. 00 DE - FOK_végzett hallg. 00 Válaszadók száma = Általános indikátorok. Az alma mater szerepe (; - közepes, átlagos; - nagyon jó, kiváló) - + átl.=. Felmérés eredmények

Részletesebben

DPR_végzett_2010_FOK. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_FOK. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_FOK DPR_végzett_00_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_végzett_FOK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Alcsoport DPR_2014_végzett_FOK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Alcsoport DPR_0_végzett_FOK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

DE - FOK_végzett hallg. 2007. Válaszadók száma = 2. Kérdéscsoport Érték Normálási érték 70 100 130. Felmérés eredmények

DE - FOK_végzett hallg. 2007. Válaszadók száma = 2. Kérdéscsoport Érték Normálási érték 70 100 130. Felmérés eredmények Jelentéskészítő, DE - FOK_végzett hallg. 007 DE - FOK_végzett hallg. 007 Válaszadók száma = Általános indikátorok. Az alma mater szerepe (; - közepes, átlagos; - nagyon jó, kiváló) - + átl.=. elt.= Általános

Részletesebben

ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat Válaszadók száma = 0 Minőségirányítási Iroda, ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

2015 NIK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

2015 NIK 1, 3, 5 éve végzettek. Válaszadók száma = 81. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0 NIK,, éve végzettek 0 NIK,, éve végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK hallgatói motíváció 0 RKK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_008_NK DPR_végzett_008_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

OE_1-3-5-éve_Végzett_hallgatók_2016_KGK. Válaszadók száma = 83. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

OE_1-3-5-éve_Végzett_hallgatók_2016_KGK. Válaszadók száma = 83. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ. Bevezető

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ. Bevezető A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI, FOGORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOKON Bevezető A felsőoktatási intézmények pályakövetési

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 33. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl. elt.

Részletesebben

GTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 71. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 1 éve. Válaszadók száma = 71. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GTK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = 7 Általános indikátorok Globális index - 5 + átl.=,7 elt.=, EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Munkahely (a kérdőív kitöltésekor) (α = 0.5) - 5

Részletesebben

DPR_1_3_eve_vegzettek_TMPK_2018. Válaszadók száma = 43. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_1_3_eve_vegzettek_TMPK_2018. Válaszadók száma = 43. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR_1_3_5_eve_vegzettek_NIK_2018. Válaszadók száma = 102. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_1_3_5_eve_vegzettek_NIK_2018. Válaszadók száma = 102. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR_1_3_5_eve_vegzettek_KGK_2018. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_1_3_5_eve_vegzettek_KGK_2018. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

1_3_5_DPR_AREK_AMK_2017. Válaszadók száma = 48. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

1_3_5_DPR_AREK_AMK_2017. Válaszadók száma = 48. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN EGHIRDETETT KÉPZÉSEK INTÉZÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Telefon: (1) 374-6205; (1) 374-6206 Fax: (1) 374-6224 E-mail: tanhiv@kvifk.bgf.hu; schmogner.gabriella@kvifk.bgf.hu

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR2014v () Válaszadók száma = 46. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR0v () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Megjegyzés [vzs1]: évszám-csere DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2012 Megjegyzés [vzs2]: évszám-csere [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:]

Részletesebben

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% AMK hallgatói motíváció 0 AMK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = 88 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

ÓE DPR Aktív hallgatók. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

ÓE DPR Aktív hallgatók. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% ÓE DPR Aktív hallgatók Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_MK. Válaszadók száma = 141. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_MK. Válaszadók száma = 141. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben