Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére"

Átírás

1 TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére SWOT részanalízis Készítette: Dr. Pénzes Ibolya Rózsa

2 1. A képzés felhasználóinak szerepe és jelentősége a főiskola képzésfejlesztési tevékenységének tervezésében A Szolnoki Főiskola mikrokörnyezetének kiemelt tényezőcsoportját jelenti a képzési, oktatási tevékenység felhasználói köre. A SWOT analízis keretében ezért célszerű különválasztani a hallgatók és a munkaadók képzésre gyakorolt hatását. 1.sz. táblázat Felhasználói csoportok jellemzői Megnevezés Felhasználók Felhasználók hallgatók munkaadók Felhasználói csoportok jelenlegi hallgatók vállalkozások potenciális hallgatók egyéb szervezetek Felhasználók hatása a közvetlen közvetett tevékenységre Hatás mérésének módszerei képzések iránti kereslet hallgatók iránti kereslet feltárása és beválás feltárása képzés minőségének képzés minőségének véleményezése véleményezése DPR kutatások Kompetencia Tanács Javaslat a képzés fejlesztésre megkérdezés kompetenciaelvárások feltárása Az elemzés során kiemelten kezeljük a jelenlegi és potenciális hallgatók, valamint szakmai kapcsolódás alapján a vállalkozások tevékenységre gyakorolt hatását, nem elhanyagolva az ágazatsemleges szakok munkaadói felhasználói körét. Az elemzéshez e pályázat Munkaerőpiaci alkalmazkodás alprojektje keretében végzett kutatási tevékenységet, valamint a DPR kutatások eredményeit alapozó információknak tekintjük. 2. Az elemzéshez szükséges információk és azok forrásai Információk megnevezése Információk forrása képzések iránti kereslet feltárása potenciális hallgatók megkérdezése (keresletkutatás) hallgatók iránti kereslet és beválás munkaadók, volt hallgatók (DPR kutatások) feltárása képzés minőségének véleményezése hallgatók, munkaadók javaslat a képzések fejlesztésére hallgatók, munkaadók 3. A felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzési tevékenységére 3.1 Képzések iránti kereslet és beválás Szekunder információk Magyarországon a felsőoktatásban tanuló hallgatók létszáma csökkenő tendenciát mutat, amely elsősorban a potenciális kereslet jelentős részét alkotó fiatalok számának csökkenésére 2

3 vezethető vissza. Az ezredforduló utáni információkat részletesen elemezve a helyzet árnyaltabb, a demográfiai tényezőkön kívül erősen meghatározó tényezővé vált a felsőoktatási rendszer átalakulása, a munkaerő-piaci igények változása, a középiskola utáni továbbtanulással kapcsolatos attitűdök, a diplomások munkerő-piaci esélyeinek kevésbé kedvező megítélése szintén fontos hatással vannak a keresletre. Az intézmény által kínált alapképzési szakok iránt a kereslet viszonylag magas, 8 alapképzésünk közül 2012-ben 4 szak a TOP listán előkelő helyet foglal el. Üzleti szakjainkat vizsgálva megállapítható, hogy állami finanszírozás hiányának ellenére nappali tagozaton 3 szak iránt is kedvező a kereslet. A levelező és távoktatásos képzés iránti kereslet az előző évekhez hasonló arányú ben az intézmény által meghirdetett képzésre kevesebb hallgató jelentkezett, azonban ez az országos kereslet csökkenéséhez hasonló arányú volt. Sajnos az agrár képzési területhez tartozó szakokon országos szinten is alacsony a kereslet. 2.sz. táblázat Legnépszerűbb szakok - alapképzés és egységes, osztatlan képzés nappali munkarend, minden finanszírozási forma; első helyes jelentkezések, általános eljárás szak első helyes jelentkezők száma 1. gépészmérnöki mérnökinformatikus gazdálkodási és menedzsment kommunikáció és médiatudomány nemzetközi gazdálkodás turizmus-vendéglátás kereskedelem és marketing műszaki menedzser gazdaságinformatikus villamosmérnöki 3386 Forrás: DPR kutatások A Szolnoki Főiskolán rendszeresen folynak DPR kutatások, amelyeknek során a hallgatók munkaerő-piaci pozíciójának feltárása mellett, nagy hangsúlyt helyzetünk a képzésről alkotott vélemények feltárására is. megjegyzendő, hogy az alábbi DPR kutatások közül a 2010-ben 3

4 végzettek véleménye ad képet jelenlegi szakjainkon folyó képzésekről, mivel ez volt az első alapképzésben kibocsátott évfolyam ben végzettek pályakövetése A végzettek közel fele első munkahelyén dolgozik, míg másoknak 2. és 3. munkahelyük van. A hallgatók munkaerő-piaci státusza megfelelő, többségüknek van munkahelye és a főiskolán tanultakat munkakörükben hasznosítani tudják. A hallgatók úgy ítélik meg, hogy munkájukat nemcsak saját szakterületi tanulmányaik, hanem a kapcsolódó ismeretek is jól támogatták, 30 százalékuk szerint saját szakképzettsége nagyon keresett. Az hallgatók a képzéssel többnyire elégedettek voltak, amely legmagasabb mértékű az elméleti oktatás és a szakirányok megítélésénél volt. Javítandónak ítélik meg az oktatás gyakorlatorientációját és a hallgatók munkaerő-piaci lehetőségeinek ismertetését. Utóbbi a jövőben a hallgatói szolgáltatások innovatív területét jelentheti ban végzettek pályakövetése A 2008-ban végzett hallgatók pályakövető vizsgálata az intézmény számára érdekes eredményeket hozott, bár a válaszadók még a főiskolai alapképzésben végeztek és a BA szakokon folyó képzésben nem vettek részt. A végzett hallgatók munkaerő-piaci státusza megfelelő, többségüknek van munkahelye és az elsajátított ismeretek véleményük szerint jól hasznosítható. A főiskolai képzést jó színvonalúnak ítélik meg, amely elsősorban az elméleti ismeretekre és a szakirányokra terjednek ki. Véleményük szerint az oktatás módszerei és a gyakorlatorientáció fejlesztendő ben végzettek pályakövetése A végzett hallgatók munkaerő-piaci státusza megfelelő, többségüknek van munkahelye és a főiskolán tanultakat munkakörükben jól tudják hasznosítani. legtöbben alkalmazottként dolgoznak. Munkahelyükkel, munkakörükkel való elégedettségük alacsony, főként a jövedelemmel elégedetlenek. A főiskolai képzést jónak ítélik meg, legjobban az elméleti ismereteket tudják alkalmazni, de a korábban végzettekhez viszonyítva jobbnak ítélték meg a gyakorlati ismeretek alkalmazásának lehetőségét. A kutatás e körben is rávilágított a hallgatók felé nyújtott, munkaerő-piaci információkkal kapcsolatos szolgáltatások és a gyakorlatorientáció javításának szükségességére Kutatás a ben végzettek körében A ben végzettek túlnyomó többsége (97%-a) még hagyományos főiskolai képzésben részesült, így véleményük, értékelésük is leginkább ezt a képzési formát jellemzi. A Szolnoki Főiskolán végzettek 91%-ának van jelenleg állandó munkahelye, és további 5%-nak jelenleg ugyan nincs, de korábban volt állása. Az a legjellemzőbb, hogy a végzettek teljes munkaidőben dolgoznak. 4

5 Összességében a főiskolájukon kapott felkészítéssel, oktatással a végzettek kétharmada elégedett. A képzéssel való elégedettség átlagértéke 1 5 skálán 3,75, azaz iskolai osztályzatokban kifejezve jó. A képzést inkább elméletinek, mintsem gyakorlatiasnak minősítették. A végzettek 77%-a szerint nincs olyan tudásbeli vagy gyakorlati ismerethiány a képzésben, amely gátolta volna őt akár az álláskeresésben, akár a napi munkavégzésben. Hiányként legnagyobb arányban a nyelvoktatást és a gyakorlati képzést említették a válaszadók. Az oktatási intézmények presztízsének egyik fő mutatója, hogy az ott szerzett diplomát a tapasztalatok szerint hogyan ítélik meg a (potenciális) munkaadók. Az egykori diákok bő kétharmada (68%-a) szerint a vállalatvezetők közepes erősségű diplomának tartják a végzettségüket, 14% szerint pedig a legjobbak között tartják számon Munkaerőpiaci kutatások Hallgatói vélemények A főiskola számára örvendetes, hogy a végzősök 67,8 százaléka 3 hónapon belül munkát talált és nagyon magas 40,7 százalékos volt az 1 hónapon belül elhelyezkedők aránya is. Kiemelkedően jónak mondható a nappali tagozatosok elhelyezkedési aránya, 72,2 százalékuk 3 hónapon belül talált munkát, az 1 hónapon belül elhelyezkedők aránya 40,5 %. A végzett hallgatók, kiemelten a közgazdászok iránti kereslet magas. A jelentős számú választ felmutató és egymással rokon végzettséget tartalmazó szakok közül a turizmusban és vendéglátásban végzettek 72 százaléka talál munkát 3 hónapon belül, majd ezt követi a kereskedelem és marketing (66,2%), valamint a nemzetközi, külgazdasági szak (65,9 %) aránnyal. A többi szakon végzettek aránya a mintán belül alacsony, így az eredményük nem releváns. Az adatok jól mutatják, hogy a főiskola üzleti képzései iránt szakonként is jelentős a piaci kereslet. A válaszadók 63,8 százaléka pozitívan ítélte meg a megszerzett tudás hasznosíthatóságát, úgy érzi, hogy a főiskolán megszerzett ismeretei, a tanulásra fordított idő és energia jól bevált. A válaszok között nincs szignifikáns eltérés aszerint, hogy a válaszadó milyen szakon végzett. Legkedvezőbb véleményt a nappali tagozatos hallgatók adták. A tudáselemek hasznosíthatóságát 1-5 skálán (iskolai osztályzatoknak megfelelő) a megkérdezettek eltérően értékelték, azok értéke az átlagos és jeles intervallumban mozogtak. 1.sz. ábra Tudáselemek hasznossága 15 hetes gyakorlat alapozó ismeretek 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 szakmai ismeretek Átlag Szórás évközi gyakorlat szakirány 5

6 Fontos információ, hogy a hallgatók az évközi szakmai gyakorlatot nagyon pozitívan értékelték, ugyanakkor elgondolkodtató, hogy a szakmai ismeretek és a szakirány megítélése az átlagoshoz közelít, bár a szóródás minden értékelésnél viszonylag magas volt. Ennek ellenére az első munkahelyen a hallgatók a szakmai tudáselemek és a 15 hetes szakmai gyakorlat magasabb szintű hasznosíthatóságát igénylik. A képzés megítélését az első és későbbi munkahelyi tapasztalatok alapján is vizsgáltuk. Az információk azt mutatják, hogy a munkahelyi tapasztalatok növekedése befolyásolja a képzés minőségének értékelését is. A hallgatók a végzés óta átlagosan 1,5 munkahellyel rendelkeznek, így érdemes vizsgálni, hogy munkahelyi tapasztalataik mennyiben változtatták a képzés értékelését az első munkahely tapasztalataihoz viszonyítva 3.sz. táblázat Képzés értékelése Képzés minősége Kompetenciák fontossága Első munkahelyi tapasztalat Összes munkahelyi tapasztalat A vállalati vezetők a munkatársakkal, ügyfelekkel való kommunikációt, a problémamegoldást és adott feladat megoldása során tanúsított együttműködést, team munkát tartották legfontosabbnak. A főiskolán megszerzett tudás hasznosíthatóságát a végzettek jelenlegi Hasznosíthatóság A idegen nyelvű kommunikációt és az alapvető szoftverek használatát a hallgatók véleménye szerint a képzés közepesen és jól támogatja, a szakmai szoftverek tekintetében a válaszok szélsőségesen alakultak, amelyek feltehetően a munkahelyek eltérő igényeivel vannak összhangban. A munkatársi és ügyfélkapcsolatok, valamint a problémamegoldó képesség kialakulásának támogató hatását és így a tudás beválását jónak ítélték meg, amely fontosságuk tudatában megerősíti a képzés ilyen irányú fejlesztését. Hasonlóan jó értékelést kapott a prezentációs készség és az együttműködés fejlesztésére irányuló tevékenység. munkakörükben ítélik meg. jónak Kiemelhető a szakmai ismeretek, a szakirányon elsajátított tudás, a 15 hetes szakmai gyakorlat, a különböző tantárgyakhoz kapcsolódó egyéni, vagy csoportmunka pozitív értékelése. Ezeknél gyengébb hozadékúnak tartják a TDK tevékenységet és a külföldi tanulmányokat. Az első munkahely és a további munkahelyek alapján történő eltérő megítélés feltehetően a hallgatók szakmai tudása elmélyülésének, és a sikeresebb munkahelyválasztásnak tudható be. A végzett hallgatók szerint az egyes végzettségek versenyképessége a piacon eltérő. Az egyes versenyképességet tanúsító okiratokat és megszerzett tudást a munkavállaló hallgatók 5 fokozatú skála segítségével értékelték, ahol 1- legkevésbé sem versenyképes, 5 maximálisan versenyképes kategóriát jelentette. 6

7 4.sz. táblázat A képzések versenyképessége Képzési forma Versenyképességi mutatószám Egyetemi diploma 4,35 Főiskolai diploma 3,90 Felsőfokú szakképzés keretei között 3,14 szerzett oklevél Érettségi bizonyítvány 2,09 Rövid idejű, néhány hónapos OKJ 2,34 képzés (néhány hónap) Szakmai továbbképzés (néhány nap, hét) 2,30 Összességében megállapítható, hogy a végzett hallgatók a Szolnoki Főiskola képzéseit jónak tartják, kifejezetten elégedettek a szakmai tárgyakkal és a szakirányon elsajátított tudással. A képzés tartalmának fejlesztéséhez értékes információként használható a kommunikáció, a problémamegoldás és az együttműködési készség iránti vállalati igény Középiskolás diákok megkérdezése A megkérdezettek több mint fele szeretné folytatni tanulmányait felsőoktatási intézményben. A képzések iránti kereslet felmérése rámutat arra, hogy a középiskolások jelentős része a diplomás képzések iránt érdeklődik. A felsőoktatási intézmények közötti választás elsősorban a meghirdetett szakok alapján történik, amely mellett jelentős a véleményformálók szerepe is (barátok, család ajánlása, hallgatók-dolgozók véleménye). Ezeket a személyes tapasztalatok, elvárásnak megfelelő ajánlatok követik, mint például a főiskola hírnevének megítélése, nyílt nap tapasztalatai vagy a külföldi tudásszerzés/ösztöndíj lehetősége. A intézmények közötti választásban felerősödött a lakóhelyhez való közelség és az utazási költsége. A felsőfokú szakképzés iránti kereslet az elmúlt években jelentősen növekedett. Eltérés mutatkozik azonban a képzési forma és a finanszírozás jellege szerint. A kereslet nappali és levelező tagozaton is emelkedett, finanszírozás szerint természetesen az állami támogatású a kedveltebb, de levelező tagozaton a költségtérítése képzésben résztvevők száma ugrásszerűen nőtt 2010-ben az előző évhez viszonyítva. Év 5.sz. táblázat Felsőfokú szakképzés irántikereslet Munkarend/finanszíroz ás Összes jelentkező fő Első helyes jelentkezők fő Felvettek fő 2009 nappali, állami nappali, költségtérítés levelező/állami levelező/költségtérítéses

8 Forrás: A Szolnoki Főiskolán indított üzleti FSZ szakok iránti kereslet magas, a Top 10-ben 7 szakunk szerepel. A keresletet erősíti, hogy 2012-ben még állami finanszírozásra is van lehetőség. A megkérdezett középiskolások közül a továbbtanulás irányát tekintve minden ötödik fiatal FSZ képzésben szeretne tanulni, amely az évente végzettek száma szerint hosszabb távon csökkenő tendenciát jelenthet, azonban rövid távon vizsgálva stabil keresletet körvonalaz. A felsőfokú szakképzés önmagában nem túlzottan vonzó a középiskolások számára, azonban igen sokan mentőövnek tekintik a felvételi eljárás során. Döntésüket az is befolyásolja, hogy a diákok számára vonzó a főiskolai/egyetemi hallgatói élet, ha pontjaik nem elegendőek az alapszakhoz, akkor felsőfokú szakképzésre történő részvétel esetén is bekerülhetnek adott felsőoktatási intézménybe Munkaadói kompetencia-elvárások A képzési tevékenység elemzésének alapvetően fontos szempontja, hogy az intézmény ismerje a munkaadók hallgatókkal szembeni elvárásait és annak megfelelően fejlessze a képzés tartalmát. Munkaerő-piaci kutatásaink során 45 szervezet nyilvánított véleményt. A kutatás során feltárt információk jól hasznosíthatók a Szolnoki Főiskola képzésinnovációjában. A szervezetek információi tartalmazzák a munkaerőpiac kompetenciaelvárásait, a kiemelt kompetenciák fontosságát, a pályakezdőknél leginkább hiányzó tulajdonságokat. 2.sz. ábra Elvárt és leginkább hiányolt kompetenciák szóbeli kommunikáció írásbeli kommunikáció szakmai elméleti ismeretek felhasználása idegen nyelv tárgyalóképes használata munkahelyi gyakorlati tapasztalat általános piaci, gazdasági ismeretek felhasználása alapvető informatikai programok használata szakmaspecifikus szoftverek használata prezentációs készség irodatechnikai eszközök kezelése társadalom működése, berendezkedése külföldi tanulmáynok tapasztalatai nyelvvizsga bizonyítvány 2,5 3,5 3,6 3,8 4,5 5 5,1 5,1 6,8 6,9 7,4 8,1 8,6 elvárt kompetenciák elvárt és leginkább hiányzó kompetenciák A vállalati elvárások közül ki lehet emelni azokat, amelyeket a szervezetek a diplomás pályakezdők esetén leginkább hiányolnak: szóbeli kommunikáció, idegen nyelv tárgyalóképes használata, munkahelyi gyakorlati tapasztalat. Az első két kompetencia a képzés tartalomfejlesztése során hatékonyan fejleszthető, míg a harmadik, szakmai tapasztalatokra irányuló elvárás az intézményt a szakmai gyakorlat rendszerének 8

9 átgondolására készteti. Utóbbi e pályázat részterületeként tartalmilag, kapcsolatrendszerében és tárgyi feltételeiben is fejleszthető. A kutatás eredményei összhangban vannak a kompetencia-elvárások hallgatói tapasztalataival, a volt hallgatók körében végzett kutatás több ponton hasonló eredményeket hozott. A kutatás során a képzés és beválás időbeli kapcsolatára vonatkozó információt is nyújtottak a szervezetek. A szervezetek többségének (91,1 %) véleménye szerint a főiskolának olyan hallgatókat kell kibocsátani, akik rövid betanítás után (néhány hét) képesek végzettségüknek megfelelő önálló gyakorlati feladatok megoldására. 4. Tipikus felhasználói hatások A kutatás során vizsgáltuk, hogy az egyes szakok és képzési formák között a képzésfejlesztés során milyen eltérések lehetnek. Ennek keretében elemeztük az egyes szakok pozícióját és a hallgatók elhelyezkedését. 4.1 Képzések pozíciója Szakjainkon tanuló hallgatók létszáma közötti időszakban csökkent, annak mértéke szakonként eltérően alakult Agrár képzési terület A képzési portfólióban 3 alapképzési szak szerepel, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, Mezőgazdasági és élelmiszeripari agrármérnöki, Mezőgazdasági mérnöki. Ezen képzések iránt a vizsgált időszakban jelentősen csökkent a kereslet, két szakon (Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, Mezőgazdasági mérnöki) az utóbbi évben nem tudtunk nappali tagozatos képzést indítani, annak ellenére sem, hogy a mezőtúri képzési helyszínhez viszonyítva, infrastruktúra szempontjából kedvezőbb körülmények között Szolnokon folyik az oktatás. Így e két szak hallgatói létszáma rendkívül alacsony. A Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök képzésbe jelentkezők létszáma szintén csökkent, azonban kisebb arányban mint a másik két szakon. A szakokon folyó képzés a KKK-nak megfelelő, az agrárszakok párhuzamos akkreditációja során 2011-ben mindhárom szakot akkreditálta a MAB. Magyarország gazdaságfejlesztési koncepciójában a mezőgazdaság kiemelt szerepet kap, reméljük, hogy ez a főiskola képzései iránt is növelni fogja a keresletet. A évi jelentkezési adatok javulást körvonalaznak Műszaki képzési terület A Szolnoki Főiskola Műszaki menedzser szakjának hallgatói létszáma a vizsgált időszakban emelkedik, azonban az intézmény összes alapszakjához viszonyítva alacsony részarányú. Örvendetes, hogy a szak munkaerő-piaci megítélése javul és a hallgatók érdeklődnek az intézmény képzése iránt. Sajnos ennek ellenére a piaci részesedés csökkent, azonban a műszaki képzés állami támogatottsága feltehetően ezt mérsékelni fogja között a levelező tagozatos képzés iránt jelentősebb volt a kereslet, mint nappali tagozaton. A főiskolai, kifutó képzésben tanulók száma alacsony. A szak akkreditációs eljárása a következő tanévben ütemezett Gazdaságtudományok képzési terület Kereskedelem és marketing alapképzési szakon 2011-ben 630 fő tanult, így ez a szak a Szolnoki Főiskola legnagyobb létszámú szakja között a hallgatói létszám 25 százalékkal csökkent, amely elsősorban az állami támogatású hallgatók létszámának 9

10 mérséklődésből adódott. Megjegyzendő, hogy a vizsgált időszakban az első évre beíratkozó állami támogatású nappali tagozatos hallgatók száma szinte azonos volt, a csökkenés azzal magyarázható, hogy a képzési időn túli hallgatók többsége befejezte tanulmányait. A szakra jellemző, hogy az állami finanszírozásban a felvételi ponthatár az intézmény szakjai között a legmagasabb volt. Ezt részben ellensúlyozta, hogy a költségtérítéses hallgatók száma ben a bázishoz viszonyítva (2009.) szinte alig változott (2009.) A piaci részesedés 2011-ben nappali tagozaton 4 %, levelező tagozaton 14 %, és távoktatási formában 20 % volt. Egyértelműen pozitív eredményként értékelhetjük, hogy 2011-ben és 2012-ben keresztféléves képzést tudtunk indítani távoktatásos és levelező képzési formában. A szakon a hallgatók 30 százaléka nappali, 70 százaléka részidejű képzésben vesz részt, 20 százalékuk állami támogatásban tanul, míg 80 százalékuk költségtérítést fizet. A kifutó kereskedelmi szakon 2011-ben 52 fő folytatott tanulmányokat, többségében levelező és távoktatásos képzésben. A szakmai tantárgyak gondozását végző szaktanszéken jelenleg 6 oktató rendelkezik tudományos fokozattal és 2 fő PhD védés, míg egy fő PhD szigorlat előtt áll. A Nemzetközi gazdálkodás szakon 2011-ben 259 fő folytatott tanulmányokat között a létszám 25 százalékkal csökkent, amely elsősorban a nappali tagozatos, állami finanszírozású hallgatókra volt jellemző. Az állami finanszírozású képzés ponthatára nagyon magas volt, amelynek eredményeként a főiskolára kevés hallgató jutott be. A Nemzetközi gazdálkodás szakon szintén nagyon erős verseny jellemző, a főváros szívóhatása erőteljesen jelentkezik. A szak piaci részesedése 2011-ben nappali tagozaton magyar nyelvű képzésben 3 %, angol nyelvűben 9 %, míg levelező tagozaton 16 %. Pozitívumként értékelhetjük, hogy a szakon 2012-ben keresztféléves, levelező tagozatos képzést is indítottunk. A szakon tanulók 54 százaléka nappali tagozatos hallgató, míg 46 százalékuk részidejű képzésben vesz részt, többségében költségtérítéses finanszírozási formában tanulnak. A kifutó külgazdasági szakon 2011-ben még 33 hallgató folytatott tanulmányokat, többségében levelező és távoktatási formában A Pénzügy és számvitel alapképzési szakon 2011-ben 568 fő tanult, között a hallgatói létszám 2 százalékkal növekedett, amely a kereslet növekedése és többi szakhoz viszonyított alacsonyabb felvételi ponthatárnak tudható be. A szakon erős a verseny, az országban sok intézményben folytatnak hasonló képzést. A piaci részesedés 2011-ben nappali tagozaton 4 %, levelező tagozaton 14 %, és távoktatási formában 20 % volt, amely a bázishoz viszonyítva nappali tagozaton csökkent, míg levelező tagozaton és távoktatásban növekedett. Egyértelműen pozitív eredményként értékelhetjük, hogy 2012-ben keresztféléves képzést tudtunk indítani levelező képzési formában ben a szak hallgatóinak 40 százaléka nappali, 60 százaléka részidejű képzésben vesz részt, 29 százalékuk állami támogatásban tanul, míg 71 százalékuk költségtérítést fizet. A kifutó 2011-ben 52 fő folytatott tanulmányokat, többségében levelező és távoktatásos képzésben. A szakmai tantárgyak gondozását végző szaktanszéken jelenleg 7 oktató rendelkezik tudományos fokozattal és 3 fő doktori képzésben vesz részt Turizmus-vendéglátás alapképzési szak hallgatóinak létszáma 2011-ben 508 fő volt, amely a bázis időszakhoz (2009. év) viszonyítva 26 százalékkal csökkent. A csökkenés elsősorban a nappali tagozatos, állami támogatású hallgatók számának csökkenéséből ered. Utóbbi a felvételi ponthatárok emelkedésének tudható be. A szakon a verseny egyre erősödik, az országban sok intézményben kínálnak hasonló képzést. A szak piaci részesedése nappali tagozaton csökkent, míg a részidejű képzési formában közel állandónak mondható. A szak iránti jelentős keresletet mutatja, hogy 2012-ben levelező tagozaton keresztféléves képzést tudtunk indítani. A szakon tanuló hallgatók 62 százaléka nappali tagozaton, 29 százaléka levelező tagozaton és 10 százaléka távoktatási formában végzi tanulmányait ben a 10

11 hallgatók 30 százaléka állami támogatásban részesült, míg 70 százalékuk költségtérítést fizetett. A szakon angol nyelvű képzés is folyik, amely évenként egyre stabilabb létszámmal indul, hozzájárulva a hallgatók munkaerő-piaci esélyeinek javításához. A kifutó Idegenforgalmi és szálloda, valamint Vendéglátás és szálloda szakon összesen 52 hallgató tanul, többségében részidejű képzésben. A szaktanszék 4 tudományos fokozatú oktatóval rendelkezik, az oktatás elismertségét jelzi, hogy a szak a felsőoktatási rangsorban 2. helyet foglalja el. A főiskola által végzett munkaerő-piaci kutatások igazolják az üzleti képzések iránti magas keresletet, amelyet jól bizonyít az, hogy végzett hallgatóink közel 70 százaléka a tanulmányok befejezése után 3 hónapon belül elhelyezkednek. A szervezetek szerint a végzett hallgatók teljesítménye és vállalatok által kiemelten fontosnak tartott kompetenciák összhangban vannak, a hallgatók munkájának és tudásuknak beválása megfelelő Felsőfokú szakképzés A Szolnoki Főiskola 2011-ben 520 felsőfokú szakképzést folytató hallgatóval rendelkezett, 82 százalékuk üzleti, 18 százalékuk pedig agrár, illetve műszaki képzési területen tanult. E képzési szakok keresettsége eltérő. Az üzleti szakok hallgatói létszáma a vizsgált időszakban 4,4 százalékkal növekedett, míg az agrár-műszaki képzési területeken 15 százalékkal csökkent ben a bázishoz viszonyítva a hallgatók létszáma a képzés első éveiben már indított szakokon csökkent, azonban új szakok bevezetésével az összes létszámot emelni tudtuk. Az agrár képzések iránti kereslet többnyire elenyésző, míg a műszaki képzéseké emelkedett. 4.2 Hallgatók munkaerőpiaci esélyei A főiskolán végzett hallgatók elhelyezkedési esélyei a megkérdezés alapján nagyon jók, azonban szakonként eltérőek. A jelentős számú választ felmutató és egymással rokon végzettséget tartalmazó szakok közül a turizmusban és vendéglátásban végzettek 72 százaléka talál munkát 3 hónapon belül, majd ezt követi a kereskedelem és marketing (66,2%), valamint a nemzetközi, külgazdasági szak (65,9 %) aránnyal. A többi szakon végzettek aránya a mintán belül alacsony, így az eredményük nem releváns. Az adatok jól mutatják, hogy a főiskola üzleti képzései iránt szakonként is jelentős a piaci kereslet. A mezőgazdasági és üzleti képzésben végzettekről a mintában való alacsony megjelenésük miatt szakonként nem lehet reális eredményt kimutatni. 5. Szakmaspecifikus munkaerőpiaci kompetenciaelvárások A kutatás során feltárásra kerültek az egyes szakmákra jellemző specifikus munkaerőpiaci elvárások is az alábbiak szerint. 6.sz. táblázat Szakképzettség Szakmaspecifikus elvárások Szakmai elvárás 11

12 megnevezése Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Mezőgazdasági mérnök Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Műszaki menedzser Közgazdász Kereskedelem és marketing alapképzési szakon Közgazdász Nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon Közgazdász Pénzügy és számvitel alapképzési szakon Közgazdász Turizmusvendéglátás szakon szakmai elmélet ismerete, képesség a csapatmunkára, gyakorlati ismeretek, tervezési ismeretek és tudás, tervezőprogramok használata, műszaki szaktudás rugalmasság, szakmai ismeretek, önállóság pontosság, rugalmasság jó kommunikációs és tárgyalási készség, tárgyalóképes nyelvtudás, önálló munkavégzés, általános gépipari, gyártástechnológiai alapismeretek, minőségbiztosítási ismeretek, általános közgazdasági alapismeretek, gazdasági rálátás, vezetési készség felelősségteljes lojális gondolkodás, komplex látásmód, kreativitás, nagy munkabírás, jó anyanyelvi és idegen nyelvi (angol, német) kommunikációs és tárgyalási készség, szervezési, vezetési ismeretek, színvonalas szakmai tudás, piackutatási ismeretek, online marketing ismeretek, MS Office programok ismerete, áruforgalmi folyamatok ismerete, termékmenedzselési ismeretek, kapcsolatépítési képesség biztonságos nyelvtudás (angol, német), jó kommunikációs készség, jó üzleti érzék, szakmai elméleti ismeretek birtoklása, beszerzési és értékesítési tárgyalási technikák ismerete, szállítmányozási piac ismeretek precizitás, képesség és akarat a folyamatos önképzésre, gazdasági, jogi szabályozási környezet ismerete, jó kommunikációs készség, színvonalas szakmai tudás, szervezési, vezetési ismeretek, naprakész számviteli tudás, betanulás, elemzési készség, informatikai eszközök használata, kommunikációs készség, kapcsolatteremtés képessége, rendszerező-képesség, szakmai ismeretek, marketing ismeretek, egészségturizmussal összefüggő ismeretek, nyelvtudás Ezen elvárások jól hasznosíthatók a képzések tartalmi és módszertani fejlesztésében. 6. A felhasználói környezet hatásának beazonosítása és értékelése 6.1 Környezet hatása az üzleti alapképzésre Lehetőségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x 3 szak a TOP10-ben

13 szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet Mivel a szerzett tudás jól hasznosítható, ezért az egyéni és a munkaadói kereslet is növekedni fog. Minden üzleti szak iránt jelentős a kereslet Veszélyek Megnevezés Érték Súlyszám egyes szakok iránti kereslet csökkenése Erősségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x A képzés jó színvonalú A tudás jól hasznosíthak A Szolnoki Főiskola diplomája közepes erősségű a szakmai képzés magas színvonalú a szakirányokon folyó képzés magas színvonalú a Pénzügy és számvitel szakon a felvettek száma növekszik a végzettek gyorsan el tudnak helyezkedni Gyengeségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x Gyakorlatorientáció a felvettek száma csökken (K-M, NG, T-V) 13

14 1.1 Környezet hatása a műszaki alapképzésre Lehetőségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x A Műszaki menedzser szak egyre keresettebb (TOP 8), ami a jövőben feltehetően emelkedni fog Veszélyek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x versenytársak elszívják a hallgatókat Erősségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x Intézményen belül a jelentkezők száma növekszik gyengeségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x országosan alacsony piaci pozíció 1.1 Környezet hatása az agrár alapképzésekre Lehetőségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x speciális ismeretek nyújtásával új szakmai tartalom kidolgozása ágazati politika hatására növekszik a kereslet 14

15 Veszélyek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x kereslet folyamatosan csökken, ezért a szakok indítása meghiúsulhat Erősségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x A képzés jó színvonalú A tudás jól hasznosíthak gyengeségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x 1.1 Környezet hatása a felsőfokú szakképzésre Lehetőségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x a felsőfokú szakképzés iránti igény az elmúlt években folyamatosan növekedett Veszélyek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x Az FSZ képzés mentőöv jelleg miatt a hallgatók átmeneti kereslete jellemző Erősségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x FSZ szakjaink a TOP 10-ben szerepelnek

16 üzleti szakokon a felvettek száma növekedett gyengeségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x műszaki szakokon a felvettek száma csökkent agrár szakokon a felvettek száma csökkent 1.1 Környezet hatása a szakirányú továbbképzésre Lehetőségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x Veszélyek Megnevezés Érték Súlyszám Erősségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x gyengeségek Megnevezés Érték Súlyszám Érték x 7. Javaslat a képzésinnovációra 7.1 Konkrét javaslat a képzési portfolió módosítására, új képzések indítására - folyó képzések gyakorlatorientáció emelése - munkaerőpiaci kompetenciaelvárásokhoz igazodó tartalmi és módszertani fejlsztés (kommunikáció, szóbeli nyelvi kommunikáció, speciális szakmai tárgyak, szakemberek bevonása az oktatásba) - új képzések kidolgozása és indítása erős marketingtámogatással 16

17 - szakmai gyakorlat fejlesztése 7.2 Konkrét javaslat a folyó képzések tartalmának és az oktatás módszereinek fejlesztésére - munkahelyi gyakorlatot szimuláló szaklabor gyakorlatok fejlsztése - esettanulmányok fokozottabb felhasználása, szituáció alapú szemináriumi feladatok arányának javítása - idegennyelvű szakirodalom használatának fokozása - prezentáció tartása: magyar és idegen nyelven is - szóbeli vizsgák arányának emelése Szolnok, március

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Pontszámítás alapjai:

Pontszámítás alapjai: Pontszámítás alapjai: 1. tanulmányi pontok (maximum 200 pont), a. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9 12. (nyelvi előkészítő esetén 9 13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) 1. magyar nyelv

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei - kutatási jelentés - 2011. november Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 5 Hallgatói státusz és demográfiai háttér...

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje...

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje... Szolnoki Főiskola Személyes kutatás a 2007 2009-ben végzett hallgatók körében 2011. Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12 1. Adatfelvétel módja

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia Mondok Anita A felsőoktatási szakképzés követelményeinek elemzése a turisztikai munkaadók elvárásainak való megfeleltetéssel Analysis of ISCED 5 level education s requirements according to tourism professionals

Részletesebben

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN EGHIRDETETT KÉPZÉSEK INTÉZÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Telefon: (1) 374-6205; (1) 374-6206 Fax: (1) 374-6224 E-mail: tanhiv@kvifk.bgf.hu; schmogner.gabriella@kvifk.bgf.hu

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata a Debreceni Egyetem végzettjeinek utókövetésén keresztül Fónai Mihály Kotsis Ágnes Szűcs Edit Tanulmányunkban a Debreceni Egyetemen a Diplomás Pályakövető Rendszer

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

A bolognai folyamat és a munkaerőpiac

A bolognai folyamat és a munkaerőpiac A bolognai folyamat és a munkaerőpiac Budapest, 2009. június 15. Dr. Mang Béla elnök Felsőoktatási és Tudományos Tanács Felsőoktatás munkaerőpiac (adatbázisok) Nemzetközi adatok Hazai adatok: Központi

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

Gyártástechnológus mérnök

Gyártástechnológus mérnök Gyártástechnológus mérnök A foglalkozás jelenlegi munkaerőpiaci helyzete Foglalkoztatottak száma A gyártástechnológus mérnökök a fém- és gépipari jellegű szakmák körébe, a mérnökök foglalkozási szakmacsoportba

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 21-IG A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 211. TÁMOP-4.1.1/A-1/2/KMR-21-4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon. Tartalomjegyzék

Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon. Tartalomjegyzék Tanulmányaikat 2006-ban befejezők várható megjelenése a munkaerőpiacon 2. oldal Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A megkeresett iskolák köre... 4 A végzős diákok létszámának alakulása... 5 Nyelvismeret...

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2016. január 12.

Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről. Szeged, 2016. január 12. Tájékoztató a kétszintű érettségi vizsgáról, a felsőoktatási felvételiről és a szakképzésről Szeged, 2016. január 12. Igazgató: Siposné Gyuris Valéria Érettségi vizsgáért felelős igazgatóhelyettes: Sutka

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ. Bevezető

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ. Bevezető A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI, FOGORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOKON Bevezető A felsőoktatási intézmények pályakövetési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 1. A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Kovács Anett Jolán A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Bevezető Napjainkban az oktatás, a képzés a társadalmunk legfontosabb

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN OKTATÁSI FÓKUSZCSOPORT WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA, 2011. SZEPTEMBER ZSKF-ANNYE-AVKF-WJLF PEGAZUS PROJEKT TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0011 A TÁMOP ÉS A DPR Társadalmi

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 15. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. szeptember 1. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Szombathely 2013. március 20. Tartalom A Nyugat-magyarországi Egyetem 1 Az intézmény

Részletesebben

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GTK - 2009-ben abszolvált Válaszadók száma = 27 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZATA

FELVÉTELI SZABÁLYZATA Az 58/2006. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott, többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének I. fejezete Mód.: 124b/2007. (XI.29.) számú határozattal A SEMMELWEIS EGYETEM

Részletesebben

HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG- VIZSGÁLATOK, ZSKF 2009. ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KABAI IMRE

HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG- VIZSGÁLATOK, ZSKF 2009. ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KABAI IMRE ZSKF TKK HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG- VIZSGÁLATOK, ZSKF 2009. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KABAI IMRE KÉSZÜLT A PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK A ZSKF-EN KERETÉN BELÜL ZSIGMOND

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! 1 EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2 TÉGED IS VÁRUNK! 3 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KARÁNAK BSC KÉPZÉSEI 4 alapszakok Egészségügyi gondozás és

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉS A 2007-BEN ÉS 2009-BEN VÉGZETT FRISSDIPLOMÁSOK KÖRÉBEN Készítették: Fortuna Zoltán Karcsics Éva Kırösligeti Zsuzsa

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk!

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk! MISKOLCI EGYETEM Minőségbiztosítási Iroda Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről

Azt, hogy a felsőoktatásban mi minősül felnőttképzésnek, legjobban a felnőttképzésről Polónyi István DE Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Álkreditek áldiplomák? tanulmány A hazai felsőoktatási felnőttképzés lényegében háromnegyed évszázada súlyos ellentmondásokkal küzd. A felnőttképzésben

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ Szolnok 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK... 5 A SZOLNOKI FŐISKOLA EREDMÉNYEI

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K ALAPKÉPZÉSEK

Részletesebben

Felvételi 2016 Felvételi tájékoztató 2016

Felvételi 2016 Felvételi tájékoztató 2016 Felvételi 2016 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2016. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2016. január 31-ig Felvételi tájoló 2016. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja

A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja Fábri István MŰHELY felsô oktatási A magyarországi központi diplomás pályakövetés empirikus kutatási programja A képzés és a munkaerôpiac kapcsolata már a kilencvenes években a nyugat-európai és egyesült

Részletesebben

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul EvaSys Pécsi Tudományem 2014 2014 Válasz megjelölése: Javítás: DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

telefonszáma: Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3

telefonszáma: Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3 SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN 1 Jelentkezési határidő: 2016. április 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. március 26. Tartalomjegyzék I. A Csongrád megyei szakképzés-fejlesztési koncepció célja 3 II. Helyzetelemzés

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Intézményi várakozások és stratégiák a felsőoktatásban HALLGATÓI LÉTSZÁMOK, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS

Intézményi várakozások és stratégiák a felsőoktatásban HALLGATÓI LÉTSZÁMOK, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS KISS LÁSZLÓ, NAGY ZOLTÁN, KNEISZ ILDIKÓ Intézményi várakozások és stratégiák a felsőoktatásban HALLGATÓI LÉTSZÁMOK, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS A Magyar Rektori Konferencia megbízásából az Educatio

Részletesebben

A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán hallgatói motivációs kutatás

A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán hallgatói motivációs kutatás A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán hallgatói motivációs kutatás A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2014. évi eredményei az Eötvös József Főiskolán Hallgatói

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések 2 Műszaki Tudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között tartanak számon.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Duális képzéssel. Magyarországon. a munka világában a duális szakképzés. Munkával egybekötött szakmatanulás Tanulószerződéses gyakorlati képzés

Duális képzéssel. Magyarországon. a munka világában a duális szakképzés. Munkával egybekötött szakmatanulás Tanulószerződéses gyakorlati képzés Duális képzéssel a munka világában a duális szakképzés Magyarországon 2015 Munkával egybekötött szakmatanulás Tanulószerződéses gyakorlati képzés MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Duális képzéssel a munka

Részletesebben

Végzett hallgatói felmérés - 2009

Végzett hallgatói felmérés - 2009 Végzett hallgatói felmérés - 2009 100% 94,93% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,19% kevesebb, mint 1 hónap 2,25% 2,06% 0,19% 0,19% 0,19% 1-3 hónap 4-6 hónap 7-9 hónap 10-12 több, mint hónap 1 év

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014 Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0% 25% 3 4

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3453/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3453/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3453/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2012-es évben a Munka Méltósága elnevezésű projekt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT A l p o l g á r m e s t e r e 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-035 Pf: 5. Fax: 85/501-055 E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu Ügyiratszám: 3867/2015. Ügyintéző: Bödőné dr.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója Szerzők: Dr. Bacsa-Bán Anetta Juhász Ibolya A könyv

Részletesebben

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2016

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2016 A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2016 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária ÉRETTSÉGI Egyik döntés: Érettségi 2 ÉRETTSÉGI Kötelező tárgyak: magyar

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

Egy mikrorégió szerepvállalása a tudástársadalom megvalósulásában

Egy mikrorégió szerepvállalása a tudástársadalom megvalósulásában Egy mikrorégió szerepvállalása a tudástársadalom megvalósulásában Varró Bernadett Szent István Egyetem ABPK, Jászberény Varro.Bernadett@abpk.szie.hu A világot a gyors változások, a fokozódó globalizáció,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

A gazdaságtudományi szakokról a képzési terület párhuzamos akkreditációja kapcsán

A gazdaságtudományi szakokról a képzési terület párhuzamos akkreditációja kapcsán A gazdaságtudományi szakokról a képzési terület párhuzamos akkreditációja kapcsán Temesi József, professor emeritus Budapesti Corvinus Egyetem, MAB műhelykonferencia 2016. május 26. A felsőoktatásba jelentkezettek

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben