A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november"

Átírás

1 A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei - kutatási jelentés november

2 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 5 Hallgatói státusz és demográfiai háttér... 6 Képzési motiváció... 9 A képzés értékelése oldal

3 Vezetői összefoglaló Módszertan A vizsgálatot a 2011 őszén a BGF felsőfokú szakképzésében résztvevők körében folytattuk. A kitöltött kérdőívek aránya igen alacsony, mindössze 378-an válaszoltak kérdéseinkre. A kérdőívek önkitöltős, online survey módszerrel kerültek felvételre. Az egyes paraméterek statisztikai hibahatára +/-5 százalék, 95%-os megbízhatósági intervallumon belül. Hallgató státusz és demográfiai háttér A kutatásban részt vevő, jelenleg felsőfokú szakképzési rendszerben tanulók zöme ötféle szakképzésben vesz részt. 19 százalékuk banki szakügyintéző, 14 százalékuk pénzügyi szakügyintéző, 13 százalékuk pedig idegenforgalmi szakmenedzser tanfolyamot végez. Vendéglátó szakmenedzser, illetve számviteli szakügyintéző képzésre a megkérdezettek 9-10 százaléka jár. A felsőfokú szakképzésben résztvevők 92 százaléka nem vesz részt más képzésben ezen kívül. Azok a hallgatók, akik igen, többnyire valamilyen alapképzésben folytatják tanulmányaikat. A megkérdezett hallgatók nyolctizede nő, kéttizede férfi. 11 százalékuk 19, százalékuk 20, illetve 21 éves. A 22 évesek 11, az ennél idősebbek pedig 19 százaléknyian vannak a mintában. A felsőfokú szakképzésben tanulók 31 százaléka budapesti lakos, 16 százaléka valamelyik megyeszékhelyen él. A hallgatók zöme, 43 százaléka 2010-ben szerezte meg az érettségi bizonyítványt, 28 százaléka 2009-ben, tízszázaléknyian pedig 2008-ban. Ennél korábban a válaszolók 18 százaléka érettségizett. A megkérdezettek többsége 56 százaléka főfoglalkozásként, nappali tagozaton végzi a felsőfokú tanulmányait (vagy a szóban forgó szakképzést, vagy mellette egy alapszakot). 17 százaléknyian teljes, vagy részmunkaidőben dolgoznak a képzés mellett, 14 százaléknyian alkalmi vagy szerződéses munkát vállaltak. Saját vállalkozást a válaszadók elenyésző hányada, mindössze 2 százaléka irányít. A munkanélküliek aránya magas, 11 százalékos. Képzési motiváció A felsőfokú szakképzést elsősorban azok választják, akik sikertelenül felvételiztek valamilyen főiskolai vagy egyetemi alapképzésre. Ugyancsak jelentős, bár az említettől jóval kisebb hányadban jellemző (19%) az, hogy az érettségit követően célirányosan ezt a képzést 3. oldal

4 választja egy hallgató. A jelenlegi hallgatók közel háromnegyede elsősorban a BGF hírneve miatt választotta iskolájának ezt az intézményt. A BGF-en folytatott felsőfokú szakképzésről a jelenlegi hallgatók hattizede a Felvételi Tájékoztatóból, illetve a felvi.hu-ról tájékozódott. A felsőfokú szakképzésben résztvevők 45 százaléka szerint a képzés befejezését követően könnyebb lesz elhelyezkedni a munkaerőpiacon - 27 százalékuk ebben nem bízik. A képzés befejezését követő egy éven belül a megkérdezettek mintegy tizede számít biztos elhelyezkedésre ezen a szakterületen, 59 százalék ezt csak valószínűsíti. 28 százaléknyian vannak azok, akik szerint ez inkább nem valószínű, míg 3 százaléknyian azok, akik kizárják a sikeres elhelyezkedés lehetőségét. A felsőfokú szakképzésben résztvevők 35 százaléka tervezi úgy, hogy ha befejezi jelenlegi képzését, akkor további tanulmányokat szeretne folytatni az intézmény valamelyik alapképzésén. 27 százaléknyian szintén tervezik további stúdiumok folytatását, ám azt nem a BGF keretein belül képzelik el. Azok, akik bár szeretnének továbbtanulni, de ezt nem a BGF-en tennék meg, legnagyobb arányban arra hivatkoztak, hogy az intézményben nincs olyan képzés, szak, amit kinéztek maguknak. 23 százaléknyian a felsőfokú szakképzés tapasztalatai alapján vonták le azt a következtetést, hogy inkább máshol tanulnának. A képzés értékelése A megkérdezettek alapvetően kedvező véleménnyel vannak a felsőfokú szakképzési rendszerről. 44 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy gyakorlatorientáltabb, mint a főiskolai alapképzés, 17 százaléknyian pedig úgy, hogy ezzel a képesítéssel könnyebb az elhelyezkedés, mint a főiskolai oklevél birtokában. A jelenlegi hallgatók a leginkább az oktatott szakismeretek naprakészségével elégedettek. Ettől az elégedettségi szinttől alig marad el az előadások naprakészségének, illetve az oktatás színvonalának általános megítélése sem. A képzés helyszínei, épületei kapcsán a legnagyobb elégedettség az épületek tisztaságával, a megfelelő számú ülőalkalmatossággal, a megfelelő diákterek kialakításával, illetve a bútorzattal kapcsolatban adódott. 4. oldal

5 Módszertan Mintavétel A vizsgálat a 2011 őszén a BGF-en felsőfokú szakképzés keretében tanulók körére terjedt ki. A kérdőívek kitöltése online módon történt, a vizsgálat lebonyolítását a Modulo rendszer segítette. A kitöltött kérdőívek aránya igen alacsony, mindössze 378-an válaszoltak kérdéseinkre (összesen 2780-an kapták meg e felkérő levelet, azaz a visszaküldési arány 14 százalékos). Az egyes paraméterek statisztikai hibahatára +/-5 százalék, 95%-os megbízhatósági intervallumon belül. Ez a magas hibahatár sajnos korlátozza az elemzés lehetőségeit: az alábbiakban főként az egyes válaszok eloszlásaira koncentrálunk, és csak a statisztikailag szignifikáns kereszttáblák kerülnek közlésre. Az adatfelvételek ideje: Az adatfelvétel a 2011/2012-es tanév őszi szemeszterében készült. 5. oldal

6 Hallgatói státusz és demográfiai háttér A kutatásban részt vevő, jelenleg felsőfokú szakképzési rendszerben tanulók zöme ötféle szakképzésben vesz részt. 19 százalékuk banki szakügyintéző, 14 százalékuk pénzügyi szakügyintéző, 13 százalékuk pedig idegenforgalmi szakmenedzser tanfolyamot végez. Vendéglátó szakmenedzser, illetve számviteli szakügyintéző képzésre a megkérdezettek 9-10 százaléka jár. A hallgatók fennmaradó 30 százaléka legfeljebb 5 százalékos részesedéssel képviselteti magát a mintában kurzusokként. A megkérdezettek huszada nem nyilatkozott arról, pontosan milyen felsőfokú szakképzésben tanul jelenleg. 1. táblázat: Melyik felsőfokú szakképzésen vesz részt? N=378 N % banki szakügyintéző (PSZK) pénzügyi szakügyintéző (PSZK) idegenforgalmi szakmenedzser (KVIK, PSZK) vendéglátó szakmenedzser (KVIK, PSZK) számviteli szakügyintéző (PSZK) 33 9 kereskedelmi szakmenedzser (KVIK, PSZK) 19 5 reklámszervező szakmenedzser (KKK, KVIK) 4 gazdálkodási menedzserasszisztens (PSZK) 14 4 adóigazgatási szakügyintéző (PSZK) 12 3 gazdasági idegen nyelvű menedzser (KKK) 11 3 idegennyelvi kommunikátor (KKK) 10 3 külgazdasági üzletkötő (KKK) 9 2 nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügy 9 2 európai uniós üzleti szakügyintéző (KVIK) 5 1 titkárságvezető (KKK) 4 1 kis- és középvállalkozási menedzser (KVIK) 3 1 intézményi kommunikátor (KKK) 2 1 költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző (PSZK) 1 0 válaszhiány 17 5 összesen A hallgatók nagytöbbsége 80 százaléka Budapesten végzi a szakképzést, 6 százaléknyian a zalaegerszegi, 4 százaléknyian pedig a salgótarjáni képzési helyszínt választották (a megkérdezettek tizede nem válaszolt erre a kérdésre). A kutatásba bevont hallgatók mintegy tizede az első, 71 százaléka pedig a második évfolyamra jár. 8 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy a kutatás idején végeznek/végeztek, 8-9 százaléknyian pedig úgy, hogy túlcsúsztak a képzési rendhez képest. 6. oldal

7 A felsőfokú szakképzésben résztvevők 92 százaléka nem vesz részt más képzésben ezen kívül. Azok a hallgatók, akik igen, többnyire valamilyen alapképzésben folytatják tanulmányaikat (a pontos szakot, intézményt igen kevesen nevezték meg). A megkérdezett hallgatók nyolctizede nő, kéttizede férfi. 11 százalékuk 19, százalékuk 20, illetve 21 éves. A 22 évesek 11, az ennél idősebbek pedig 19 százaléknyian vannak a mintában. A felsőfokú szakképzésben tanulók 31 százaléka budapesti lakos, 16 százaléka valamelyik megyeszékhelyen él. Közel tízből három hallgató kisvárosi, negyede pedig községi lakos. Budapesten, illetve Pest megyében a megkérdezettek 56 százaléka lakik, míg igazodva a BGF képzési helyeihez a Nógrád, illetve Zala megyei lakosok felülreprezentáltak (6-7%). A hallgatók zöme, 43 százaléka 2010-ben szerezte meg az érettségi bizonyítványt, 28 százaléka ben, tízszázaléknyian pedig 2008-ban. Ennél korábban a válaszolók 18 százaléka érettségizett. Jellemzően szakközépiskolában, technikumban szerezték a középfokú végzettséget (48%), hagyományos, négy osztályos gimnáziumokban 29, nem hagyományos gimnáziumokban (6 vagy 8 osztályos gimnázium, kéttannyelvű vagy nemzetiségi gimnáziumban) 23 százaléknyian tették le az érettségi vizsgát. 2. táblázat: A megkérdezettek szocio-demográfiai háttere, érdemben válaszolók, N=378 N % nem férfi nő korcsoport 19 évesek évesek évesek évesek legalább 23 évesek lakóhely településtípusa főváros megyeszékhely egyéb város község érettségi éve előtt középiskola típusa szakközépiskola hagyományos gimnázium nem hagyományos gimnázium összesen A megkérdezettek többsége 56 százaléka főfoglalkozásként, nappali tagozaton végzi a felsőfokú tanulmányait (vagy a szóban forgó szakképzést, vagy mellette egy alapszakot). 17 százaléknyian 7. oldal

8 teljes, vagy részmunkaidőben dolgoznak a képzés mellett, 14 százaléknyian alkalmi vagy szerződéses munkát vállaltak. Saját vállalkozást a válaszadók elenyésző hányada, mindössze 2 százaléka irányít. A munkanélküliek aránya magas, 11 százalékos. Azok, akik dolgoznak a képzés mellett általában a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (18%), egyéb személyi, közösségi szolgáltatás (18%), illetve kereskedelem (16%), pénzügyi közvetítő (10%) ágazatban vállaltak munkát. 1. ábra: Rendelkezik állandó, vagy alkalmi munkahellyel? - N=378 2% 1% 11% 14% 8% 9% 56% nem, jelenleg nappali tagozaton tanulok igen, teljes munkaidőben cégnél, vagy intézménynél dolgozom igen, részmunkaidőben cégnél vagy intézménynél dolgozom igen, alkalmi vagy szerződéses munkát végzek igen, saját vállalkozásomat irányítom igen, de jelenleg inaktív vagyok nem, jelenleg munkanélküli vagyok 8. oldal

9 Képzési motiváció A felsőfokú szakképzést elsősorban azok választják, akik sikertelenül felvételiztek valamilyen főiskolai vagy egyetemi alapképzésre. Ugyancsak jelentős, bár az említettől jóval kisebb hányadban jellemző (19%) az, hogy az érettségit követően célirányosan ezt a képzést választja egy hallgató. A képzéshez kapcsolódó tovább tanulási szándékot 14 százaléknyian, míg a korábban megszerzett ismeretek fejlesztését 7 százaléknyian jelölték meg. Munkahelyi motivációt kevesen, mindössze hétszázaléknyian említettek. 2. ábra: Miért jelentkezett felsőfokú szakképzésre? - %, érdemben válaszolók, N=374 nem vettek fel főiskolai/egyetemi alapképzésre 48% érettségit követően ide akartam jelentkezni a képzéshez kapcsolódóan szeretnék tovább 14% 19% korábban megszerzett ismeretek fejlesztése miatt munkahelyváltás/előrelépés miatt jelenlegi munkahelyi elvárások miatt nem vettek fel főiskolai/egyetemi mesterképzésre egyéb 7% 4% 3% 1% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A BGF-en folytatott felsőfokú szakképzésről a jelenlegi hallgatók hattizede a Felvételi Tájékoztatóból, illetve a felvi.hu-ról tájékozódott. Minden ötödik hallgató családtagokon, barátokon keresztül értesült a lehetséges képzésekről, míg minden tizedik válaszadó a BGF honlapján olvasta el a képzésekről szóló információkat. A nyomtatott, illetve az elektronikus sajtóban megjelent hirdetések csak a hallgatók 6 százalékának volt megfelelő tájékozódási pont. 9. oldal

10 3. ábra: Kitől, vagy honnan hallott a BGF felsőfokú szakképzéseiről? - %, érdemben válaszolók, N=375 60% nyomtatott sajtóban megjelent hirdetések BGF honlapja online hírportálon, egyéb honlapon megjelent hirdetések Felvételi Tájékoztató (felvi.hu) 21% családon, baráton keresztül 2% 10% 4% 2% 1% munkaadó, munkatársak ajánlották egyéb helyről A jelenlegi hallgatók közel háromnegyede elsősorban a BGF hírneve miatt választotta iskolájának ezt az intézményt. A hallgatóknak valamivel több mint a fele válaszolt úgy, hogy a BGF-en indult olyan képzés, ami az érdeklődésének megfelelő volt és ezért választotta ezt az iskolát. Közel minden harmadik hallgató többek között az intézmény földrajzi elhelyezkedésével indokolta az iskolaválasztást. 4. ábra: Miért a Budapest Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzését választotta? - %, érdemben válaszolók, többet is jelölhettek, N=377 a intézmény hírneve miatt 71% itt indult az érdeklődésemnek megfelelő képzés 55% a képzés földrajzi elhelyezkedése miatt 32% egyéb okból 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A felsőfokú szakképzésben résztvevők 45 százaléka szerint a képzés befejezését követően könnyebb lesz elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 27 százalékuk nem bízik abban, hogy előnyösebb helyzetbe kerülnének a képzés végeztével. A válaszadók 8 százaléka szerint a végzettség megszerzése a könnyebb munkahelyváltást segítheti elő, közel öt százaléka szerint vagy a jelenlegi munkahelyi pozíció megerősítését, vagy az előrelépést segítheti elő az újabb bizonyítvány. Ugyanakkor ki kell 10. oldal

11 emelni, hogy a megkérdezettek 16 százaléka nem tudja, a képzés elvégzése lesz-e bármilyen hatással munkaerőpiaci pozíciójára igaz, ez leginkább a főállású tanulókra és a zömében munkanélküli inaktívakra jellemző. Azok, akik már dolgoznak, az utóbbi szempontokra nagyobb hangsúlyt fektetnek, míg azok, akik az elhelyezkedés előtt állnak, vagy jelenleg munkanélküliek, inkább a sikeresebb elhelyezkedés esélyében bíznak. 5. ábra: mit gondol, a felsőfokú szakképzés befejezése után miben változik munkaerő-piaci helyzete, lehetősége? aktivitás szerint, érdemben válaszolók, %, N=377 ÉRDEMBEN VÁLASZOLÓK tanulók aktívak alkalmi munkavállalók inaktívak % 20% 40% 60% 80% 100% könnyebb lesz elhelyezkedni jelenlegi pozíciója biztosabbá válik könnyebb munkahelyváltást segíti elő nem fog változni a munkaerőpiaci helyzete jelenlegi munkahelyén előrelépéshez segítheti nem tudja A megkérdezettek 23 százaléka biztosan azon a szakterületen kíván elhelyezkedni, amit jelenleg, a felsőfokú szakképzés keretében tanul. 62 százalékuk nem biztos ebben, de ezt valószínűsíti, míg körülbelül 12 százalékuk nyilatkozik úgy, hogy biztosan nem ezt a szakterületet fogja választani. Magát az elhelyezkedést illetően már egy kicsit pesszimistábbak a vélekedések: a képzés befejezését követő egy éven belül a megkérdezettek mintegy tizede számít biztos elhelyezkedésre ezen a szakterületen, 59 százalék ezt csak valószínűsíti. 28 százaléknyian vannak azok, akik szerint ez inkább nem valószínű, míg 3 százaléknyian azok, akik kizárják a sikeres elhelyezkedés lehetőségét. 11. oldal

12 6. ábra: Jelenlegi képzésével azonos szakterületen kíván elhelyezkedni? - %, érdemben válaszolók, N=377 61% biztosan valószínűleg 23% 12% valószínűleg nem biztosan nem 4% 7. ábra: Véleménye szerint a végzést követő egy éven belül el tud helyezkedni a képzésének megfelelő szakterületen? - %, érdemben válaszolók, N=374 58% biztosan valószínűleg 28% valószínűleg nem biztosan nem 11% 3% A felsőfokú szakképzésben résztvevők 35 százaléka tervezi úgy, hogy ha befejezi jelenlegi képzését, akkor további tanulmányokat szeretne folytatni az intézmény valamelyik alapképzésén. 27 százaléknyian szintén tervezik további stúdiumok folytatását, ám azt nem a BGF keretein belül képzelik el. Mindössze 11 százaléknyian vannak azok a megkérdezettek, akik kizárják a további tanulmányokat, ám magas arányban találjuk azokat is, akik még nem döntöttek ebben a kérdésben. 12. oldal

13 8. ábra: A felsőfokú szakképzés befejezése után szeretne további főiskolai/egyetemi képzésen részt venni? - %, érdemben válaszolók, N=376 35% 27% 11% 27% igen, a BGF alapképzéseinek valamelyikén szeretnék tanulni igen, valamelyik felsőoktatási intézményben szeretnék tovább tanulni nem akarok főiskolai/egyetemi képzésen részt venni még nem tudom Nem meglepő, hogy leginkább azok tervezik a továbbtanulást, akik a felsőfokú szakképzésben is azért vesznek részt, mert sikertelenül próbálkoztak valamelyik főiskolán, egyetemen. Körükben többségben vannak azok, akik a BGF valamelyik alapképzését nézték ki további tanulmányaik helyszínéül. 9. ábra: A felsőfokú szakképzés befejezése után szeretne további főiskolai/egyetemi képzésen részt venni? aszerint, miért jelentkezett a szakképzésre, %, N=372 ÉRDEMBEN VÁLASZOLÓK érettségit követően ide akart jelentkezni nem vették fel alapképzésre nem vették fel mesterképzésre munkahelyi elvárások miatt munkahelyváltás/előrelépés miatt a képzéshez kapcsolódóan szeretne tovább korábban megszerzett ismeretek fejlesztése miatt % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% igen, a BGF valamelyik alapképzésén nem szeretne tovább tanulni igen, valamelyik felsőoktatási intézményben még nem tudja 13. oldal

14 Azok, akik bár szeretnének továbbtanulni, de ezt nem a BGF-en tennék meg, legnagyobb arányban arra hivatkoztak, hogy az intézményben nincs olyan képzés, szak, amit kinéztek maguknak. 23 százaléknyian a felsőfokú szakképzés tapasztalatai alapján vonták le azt a következtetést, hogy inkább máshol tanulnának: ők általában vagy az oktatásszervezés hiányosságaira, az információk hiányosságára, vagy a tanárok felkészületlenségére hivatkoztak. 16 százaléknyian vélekedtek úgy, hogy számukra magasan van a főiskola bejutási küszöbe, 7-7 százaléknyian pedig úgy, hogy vagy külföldön akarnak tanulni, vagy messze vannak a főiskola képzési helyei. 10. ábra: Ha nem a BGF-en szeretne főiskolai tanulmányokat folytatni, ennek mi az oka? - %, érdemben válaszolók, N=57 nincs olyan szak, amit tanulni akar A BGF-en az ügyintézés problematikussága, a tanárok felkészületlensége magas a bejutási követelmény 16% 23% 42% külföldön akar tanulni messze van drága a költségtérítéses képzés egyéb 7% 7% 2% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14. oldal

15 A képzés értékelése A megkérdezettek alapvetően kedvező véleménnyel vannak a felsőfokú szakképzési rendszerről. 44 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy gyakorlatorientáltabb, mint a főiskolai alapképzés, 17 százaléknyian pedig úgy, hogy ezzel a képesítéssel könnyebb az elhelyezkedés, mint a főiskolai oklevél birtokában. Közel tízszázaléknyian vélekedtek úgy, hogy jelenlegi tanulmányaik során naprakészebb ismereteket kapnak, mint kapnának a főiskolai alapképzés során. Mindemellett igaz, hogy a kutatásba bevont hallgatók negyede egyik kijelentéssel sem értett egyet, további 5 százaléknyian pedig inkább ellenvéleményüknek adtak hangot (az egyéb válaszok gyakorlatilag csak ilyen válaszokat tartalmaztak). 11. ábra: Az alábbi jellemzők közül melyik igaz a felsőfokú szakképzésre? - %, érdemben válaszolók, N=375 gyakorlatorientáltabb mint a főiskolai alapképzés 44% könnyebb elhelyezkedni felsőfokú szakképzés végzettséggel, mint főiskolai diplomával 17% naprakészebb ismereteket lehet szerezni mint a főiskolai alapképzésben 8% egyik sem 25% egyéb 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A jelenlegi hallgatók a leginkább az oktatott szakismeretek naprakészségével elégedettek. Ettől az elégedettségi szinttől alig marad el az előadások naprakészségének, illetve az oktatás színvonalának általános megítélése sem. Három esetben tapasztalhatunk kritikusabb véleményeket ám összességében még ezekkel együtt is kedvező az intézmény megítélése: az oktatók segítőkészségében, az oktatók és a hallgatók viszonyában, valamint a munkaerőpiac képviselőinek oktatásban történő részvételében látnak kifogásolnivalót a hallgatók.. oldal

16 12. ábra: Oktatással kapcsolatos szempontok értékelése % és átlagok, N=377 oktatott szakismeretek naprakészsége előadások naprakészsége oktatás színvonala elméleti képzés színvonala gyakorlati képzés színvonala ,98 3,94 3,89 3,78 3,75 előadások tartalma ,67 oktatók segítőkészsége ,46 általában az oktatók és a hallgatók ,4 munkaerőpiac képviselőinek ,24 0% 20% 40% 60% 80% 100% egyáltalán nem elégedett inkább nem is-is inkább igen teljes mértékben elégedett nem tudja átlag A képzés helyszínei, épületei kapcsán a legnagyobb elégedettség az épületek tisztaságával, a megfelelő számú ülőalkalmatossággal, a megfelelő diákterek kialakításával, illetve a bútorzattal kapcsolatban adódott. A jelenlegi hallgatók legkevésbé a WIFI színvonalával elégedettek igaz, a megkérdezettek negyede nem tudott erre a kérdésre érdemben válaszolni. 13. ábra: A képzés épületeinek értékelése % és átlagok, N=377 tisztaság ,02 megfelelő számú ülőalkalmatosság van ,72 megfelelő diáktér, közösségi tér ,71 tantermek berendezése, bútorzata ,65 hallgatóbarát ,52 étkezési lehetőségek, büfé ,48 WIFI színvonala ,26 egyáltalán nem elégedett is-is teljes mértékben elégedett 0% 20% 40% 60% 80% 100% inkább nem inkább igen nem tudja átlag 16. oldal

17 A különböző képzési helyeken tanulók csak két esetben értékelték eltérően az épületekkel kapcsolatos ismérveket: Zalaegerszegen az étkezi lehetőségeket érte nagyobb kritika, míg a WIFI színvonala Salgótarjánban és Zalaegerszegen is sok bírálatot kapott. 14. ábra: A képzés épületeinek értékelés képzési helyszínek szerint, átlagok, érdemben válaszolók, N= ,25 étkezési lehetőségek, büfé 3,46 3,59 WIFI színvonala 2,50 2,75 3,32 Zalaegerszeg Salgótarján Budapest oldal

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje...

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje... Szolnoki Főiskola Személyes kutatás a 2007 2009-ben végzett hallgatók körében 2011. Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12 1. Adatfelvétel módja

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely

Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely 1 Áttekintés 1. Előzmények 2. FOKSZ általános jellemzők 3. Képzések részletesen 4. Miért

Részletesebben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Kovács Anett Jolán A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Bevezető Napjainkban az oktatás, a képzés a társadalmunk legfontosabb

Részletesebben

Végzett hallgatói felmérés - 2009

Végzett hallgatói felmérés - 2009 Végzett hallgatói felmérés - 2009 100% 94,93% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,19% kevesebb, mint 1 hónap 2,25% 2,06% 0,19% 0,19% 0,19% 1-3 hónap 4-6 hónap 7-9 hónap 10-12 több, mint hónap 1 év

Részletesebben

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Felsőfokú szakképzésen végzettek. Válaszadók száma = 28. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Felsőfokú szakképzésen végzettek Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2016 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2016, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 1. A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 21-IG A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 211. TÁMOP-4.1.1/A-1/2/KMR-21-4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL

TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL TÁMOP 4.1.3 I. KÖZÖS KÉRDŐÍVMODUL Intézményi fejléc (neve stb.) és arculat: az intézmény adja meg! I.1/a. Hogyan kapcsolódik ehhez az intézményhez? LÉNYEGES SZŰRŐ KÉRDÉS! Ha a válasz 1 HALLGATÓI ÉS VÉGZETT

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

Diplomás Pályakövetési eredmények a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján 2010. 2011. március 09. Eruditio-Hungária Kft.

Diplomás Pályakövetési eredmények a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján 2010. 2011. március 09. Eruditio-Hungária Kft. Diplomás Pályakövetési eredmények a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján 2010 2011. március 09. Eruditio-Hungária Kft. Módszertan Online adatfelvételek: Hallgatók pályakövetéses vizsgálata 2010 Módszertan:

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS Szentgotthárd Város 15-29 éves lakossága kérdőíves vizsgálatának kiértékelése Az értékelést készítette: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2007. Bevezetés Szentgotthárd

Részletesebben

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1

Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 154 kutatás közben W Ki fizeti a részidős hallgatók felsőoktatási tanulmányait? 1 A kutatásban azt vizsgáljuk, hogy az észak-alföldi konvergencia régió két felsőoktatási intézményében (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Papp Z. Attila. életre, ha a döntéshozók valamilyen módon vagy szinten figyelembe vennék ezeket.

Papp Z. Attila. életre, ha a döntéshozók valamilyen módon vagy szinten figyelembe vennék ezeket. Papp Z. Attila A határon túli magyarok oktatási kérdései a kilencvenes évek során jobbára politikai, szimbolikus problémaként jelentkeztek, az oktatás egyfajta szenvedéstörténet részeként, mint a megmaradás

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója Szerzők: Dr. Bacsa-Bán Anetta Juhász Ibolya A könyv

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Millennium Intézet Alapítvány Vezető kutatók: Éliás Zsuzsanna Némethy Szabolcs Megrendelő: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 T A R

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Mit tapasztaltak a bizottságok a tanári alkalmassági vizsgán?

Mit tapasztaltak a bizottságok a tanári alkalmassági vizsgán? Sági Matild Nikitscher Péter Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, tudományos főmunkatárs, PhD Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, kutató-elemző Mit tapasztaltak a bizottságok a tanári alkalmassági vizsgán?

Részletesebben

IFJÚSÁGSEGÍTŐ MUNKAERŐPIACI MONITOR

IFJÚSÁGSEGÍTŐ MUNKAERŐPIACI MONITOR IFJÚSÁGSEGÍTŐ MUNKAERŐPIACI MONITOR - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS AZ IFJÚSÁGSEGÍTŐK ÉS FOGLALKOZTATÓIK KÖRÉBEN - Image: Tina Phillips / FreeDigitalPhotos.net TARTALOM Bevezetés... 3 Foglalkoztatók... 4 Ifjúságsegítők...

Részletesebben

Kik, miért és hogyan? Tanító- és óvodapedagógus-képzés Erdélyben ahogyan a résztvevők látják

Kik, miért és hogyan? Tanító- és óvodapedagógus-képzés Erdélyben ahogyan a résztvevők látják Márton János Kik, miért és hogyan? Tanító- és óvodapedagógus-képzés Erdélyben ahogyan a résztvevők látják Egy kérdőíves kutatás tapasztalatai Magyar nyelvű tanító- és óvodapedagógus-képzés Erdélyben A

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. április 23. napjától) Tartalomjegyzék A felnőttképzési szabályzat célja... 3 Érvényességi terület... 3 A felnőttképzési

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

KÉRDŐÍV Hallgatói pályaorientáció egyetemi szolgáltatások munkaerőpiaci kilátások hallgatók az EU-ról

KÉRDŐÍV Hallgatói pályaorientáció egyetemi szolgáltatások munkaerőpiaci kilátások hallgatók az EU-ról UNIVERSITAS PRESS JELTÁRS Képzési és Tudományos Információs Ügynökség Jelenkor Társadalomkutató Műhely 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. 1146 Budapest, Ajtósi D. sor 19-21. Tel.: 321-32-46, 343-48-00/368.

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

telefonszáma: Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3

telefonszáma: Az állami ösztöndíjas képzés igénybe vételével kapcsolatban ld. a felvételi tájékozatót a jelentkezési lap végén. 3 SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN 1 Jelentkezési határidő: 2016. április 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

SZTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR

SZTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR 1 SZTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR Miért minket válasszon? Mert nálunk 3,5 ill. 4 év alatt a hallgatók szakmát tanulnak, mellyel mesterképzés nélkül is el tudnak helyezkedni. Mert képzéseink

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG- VIZSGÁLATOK, ZSKF 2009. ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KABAI IMRE

HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG- VIZSGÁLATOK, ZSKF 2009. ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KABAI IMRE ZSKF TKK HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG- VIZSGÁLATOK, ZSKF 2009. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KABAI IMRE KÉSZÜLT A PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK A ZSKF-EN KERETÉN BELÜL ZSIGMOND

Részletesebben

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GTK - 2009-ben abszolvált Válaszadók száma = 27 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A WJLF-EN OKTATÁSI FÓKUSZCSOPORT WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA, 2011. SZEPTEMBER ZSKF-ANNYE-AVKF-WJLF PEGAZUS PROJEKT TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0011 A TÁMOP ÉS A DPR Társadalmi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

A rugalmas hallgató mobilitás a felsőoktatásban

A rugalmas hallgató mobilitás a felsőoktatásban A rugalmas hallgató mobilitás a felsőoktatásban A hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatain tanulók közül minden tizedik már tapasztalt hallgató, hiszen a mostani tanulmányai előtt már más egyetemek,

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia Mondok Anita A felsőoktatási szakképzés követelményeinek elemzése a turisztikai munkaadók elvárásainak való megfeleltetéssel Analysis of ISCED 5 level education s requirements according to tourism professionals

Részletesebben

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata a Debreceni Egyetem végzettjeinek utókövetésén keresztül Fónai Mihály Kotsis Ágnes Szűcs Edit Tanulmányunkban a Debreceni Egyetemen a Diplomás Pályakövető Rendszer

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

M agyarország népességének, a társadalom és a gazdaság 2002. évi alakulásának

M agyarország népességének, a társadalom és a gazdaság 2002. évi alakulásának JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* M agyarország népességének, a társadalom és a gazdaság 2002. évi alakulásának főbb jellemzői a következőkben foglalhatók össze. NÉPESSÉG

Részletesebben

Fiatalok családalapításhoz, házassághoz és gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűdjei a családi minták tükrében

Fiatalok családalapításhoz, házassághoz és gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűdjei a családi minták tükrében Fiatalok családalapításhoz, házassághoz és gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűdjei a családi minták tükrében NCSSZI CSPI 2012. május 30. Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A kutatás módszertana... 5 3 A lekérdezettek

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013

A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013 A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése 2013 Elemzés a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében - Kutatási beszámoló A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai

Részletesebben

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Fıiskolánkon 1998 óta folyik kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi szakon szakmenedzser képzés. A jelentkezık száma

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Budapest, 2012. január Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

2011. június HÍREK RÓLUNK ÍRTÁK SZEMÉLYI HÍREK NAGYVILÁGBÓL KÖZÉRDEKŰ

2011. június HÍREK RÓLUNK ÍRTÁK SZEMÉLYI HÍREK NAGYVILÁGBÓL KÖZÉRDEKŰ Az egyenjogúságért küzdenek az európai tudós nők Sztereotípiák, rejtett üzenetek, a nemek eltérő igényei iránti érzéketlenség vagy akár nyílt diszkrimináció uralkodik a társadalmi élet számos területén,

Részletesebben

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata Baranyai Nóra Varjú Viktor Bevezetés Bár Svante Arrhenius már a 19. század végén megfogalmazta, hogy a levegőbe kerülő szén-dioxid

Részletesebben

VALIDÁCIÓ (TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA)

VALIDÁCIÓ (TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA) VALIDÁCIÓ (TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA) Validáció a Dunaújvárosi Főiskolán A validáció alapelve, hogy a különféle tanulási módok egyenrangúak, és a tanulás eredményét kell értékelni, függetlenül a tudás megszerzésének

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul EvaSys Pécsi Tudományem 2014 2014 Válasz megjelölése: Javítás: DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs Központ

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Intézményi kérdőív. Országos kompetenciamérés

Intézményi kérdőív. Országos kompetenciamérés Intézményi kérdőív Országos kompetenciamérés 2014 Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! Az Országos kompetenciamérés elemzésében komoly kiegészítő adatokat jelentenek az intézményi jellemzőkről szerzett

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

Végzett hallgatói tanulmány elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív alapján

Végzett hallgatói tanulmány elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív alapján Végzett hallgatói tanulmány elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív alapján Nemzeti Közszolgálati Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Szerzők: Séd Levente, Molnár Balázs 1. Az alapsokaság

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Válaszadók száma = 68 Jelentéskészítő - ME - MBI, GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Általános indikátorok Globális index - + átl.=3.4 EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés

Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés CSIZMADIA ZOLTÁN TÓTH PÉTER I. Bevezetés A tanulmány célja a Magyar I júság 2012 kutatás regionális adatainak az elemzése, a Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem diplomás pályakövető kutatásainak néhány eredménye munkaadók számára

A Szegedi Tudományegyetem diplomás pályakövető kutatásainak néhány eredménye munkaadók számára HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK A MUNKAERŐPIACRÓL PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOK A MUNKAERŐPIACON A Szegedi Tudományegyetem diplomás pályakövető kutatásainak néhány eredménye munkaadók számára Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven.

analitikát, kolloid kémiát és környezetvédelmi méréstechnikát oktat nappali és levelező tagozatos hallgatók számára magyar és angol nyelven. 18 Dr. Kovács Béla egyetemi tanár, intézetvezető, az Élelmiszermérnöki BSc és az Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki MSc szakok szakvezetője. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1987-ben szerezte meg

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember. Budapest, 2000. november

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember. Budapest, 2000. november Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 17. 2000. szeptember Budapest, 2000. november 1 Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS 2003. Kérdőív az Oktatási Minisztérium számára. 2003. szeptember. A válaszadás önkéntes! 2003. 09... nap... óra...

FELSŐOKTATÁS 2003. Kérdőív az Oktatási Minisztérium számára. 2003. szeptember. A válaszadás önkéntes! 2003. 09... nap... óra... intézmény sorszáma sorszám Intézmény neve:.. FELSŐOKTATÁS 2003 Kérdőív az Oktatási Minisztérium számára 2003. szeptember A válaszadás önkéntes! Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA AKTUALIZÁLVA 2010. SZEPTEMBER 20. Bevezetés A Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0

Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0 Hallgatói összetétel változásának vizsgálata a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon, konzekvenciák és teendők Oláhné Zieser Zsuzsanna, Zimányi Krisztina Budapesti

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

Az Atalanta Üzleti Szakközépiskola

Az Atalanta Üzleti Szakközépiskola Az Atalanta Üzleti Szakközépiskola Pedagógiai programja 2013. Tartalom jegyzék Bevezetés... 2 I. Az iskola bemutatása... 3 II. Nevelési program... 14 Az iskolában folyó nevelés és oktatás célja... 14

Részletesebben

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egybeszerkesztett változatban) amelyben a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A helyi társadalom elégedettsége a lakással, a lakókörnyezettel és néhány szocio-kulturális tényezôvel

A helyi társadalom elégedettsége a lakással, a lakókörnyezettel és néhány szocio-kulturális tényezôvel A lakások 15,9%-ában van kiépítve a helyi körülmények között nagyobb energiatakarékosságot biztosító cirkófûtés. A lakások több mint felében gázkonvektorral történik a fûtés, illetve elég magas arányt

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? gazd.qxd 2005.12.12. 18:16 Page 64 GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? 64 A gazdaságtudományi képzésben igen gazdag a magyarországi kínálat: összesen 34 gazdasági karból választhatnak a

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA Felkészült és elhivatott oktató, tudásvágyó és szorgalmas hallgató ők a felsőfokú képzés sikerességének évszázadok

Részletesebben