PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)"

Átírás

1 PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, július

2 Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT... 3 ANDRAGÓGIA ALAPSZAK (KVIK)... 4 EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPSZAK (PSZK-BP)... 6 GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPSZAK (PSZK-BP, GKZ)... 8 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK (PSZK-BP) KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPSZAK (KKK, KVIK) KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPSZAK ANGOL NYELVEN (KVIK) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK (KKK) KÖZSZOLGÁLATI ALAPSZAK (GKZ) NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAK (KKK) NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAK ANGOL NYELVEN (KKK) NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAK FRANCIA NYELVEN (KKK) NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPSZAK (KKK) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK (PSZK-BP, GKZ) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK ANGOL NYELVEN (PSZK-BP) TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPSZAK (KVIK) TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPSZAK ANGOL NYELVEN (KVIK) TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPSZAK NÉMET NYELVEN (KVIK) ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) LEVELEZŐ TAGOZAT ANDRAGÓGIA ALAPSZAK (KVIK) GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK (GKZ) KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPSZAK (KKK) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK (KKK) NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAK (KKK) NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPSZAK (KKK) ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) TÁVOKTATÁSI TAGOZAT GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK (PSZK-BP) KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPSZAK (KVIK) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK (PSZK-BP) TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPSZAK (KVIK)

3 Budapesti Gazdasági Főiskola ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT 3

4 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar ANDRAGÓGIA ALAPSZAK (KVIK) nappali tagozatos andragógia képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában Felelős szervezeti egység: KVI Kar Üzleti Szakoktató és Pedagógia Intézet A képzés célja A képzés célja olyan felnőttképzési szakemberek képzése, akik felkészültek elsősorban turisztikai és kulturális programok, látogató csoportok és egyének, továbbá időskorúak sajátos idegenforgalmi, gasztronómiai igényeinek kielégítéséhez, rendezvények megszervezéséhez, intézményi kapcsolatok kialakításához és a falusi turizmus ehhez szükséges ismeretekkel nem rendelkezők képzésére alkalmas szakemberek felkészítésére. A szerezhető végzettség megnevezése: Andragógus (művelődésszervező szakirány) Andragógus (turisztikai andragógia szakirány) Választható szakirányok: művelődésszervező turisztikai andragógia Elhelyezkedési lehetőségek kulturális intézmények önkormányzatok felnőttképzési iskolák, vállalkozások turisztikai intézmények, szervezetek A 6 féléves képzés nappali tagozatos képzés során a hallgatók korszerű andragógiai, pszichológiai, pedagógiai ezen belül elsősorban a felnőttek képzéséhez szükséges módszertani, a turisztikai tevékenységgel összefüggő művelődéstörténeti, gazdasági és jogi ismeretek birtokába jutnak. A művelődésszervező szakirány oktatásának célja azoknak az ismereteknek és készségeknek az elsajátítása, amelyek a külföldi és hazai csoportos és egyéni turisták és a falusi turizmus befogadására, programjaira, rendezvények szervezésére, az ehhez szükséges intézményi kapcsolatok kialakítására alkalmas felnőttek képzéséhez, felkészítéséhez szükséges. A turisztikai andragógia szakirány képzési célja a turizmussal összefüggő, közte az időskorúaknak nyújtott sajátos kulturális, turisztikai, gasztronómiai szolgáltatásokra alkalmas munkaerő oktatására felkészült szakemberek képzése. Legfontosabb ismeretkörök, tantárgyak: Andragógiai alapismeretek, az andragógia elmélete Kulturális antropológia Kommunikáció elmélete és gyakorlata Neveléstörténet és Neveléstan Didaktika Pszichológia alapjai, Szociálpszichológia Közgazdasági ismeretek 4

5 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Művelődéstörténet Felnőttképzés Szakmai gyakorlat (szakiránynak megfelelően) stb. Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként általában kollokviummal vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tárgyanként különböző (pl.: sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat stb.). Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Felvételi feltételek A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket, amelynek fő elemei: középiskolai érettségi, angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matematika vagy német vagy orosz vagy történelem érettségi vizsgatárgyak közül kettőt kell választani, azzal a megkötéssel, hogy a nyelvek (angol, francia, német, orosz) közül csak egy válaszható. Önköltség és egyéb díjak A képzés állami ösztöndíjas irányszáma évenként központilag kerül meghatározásra. Ebbe a keretbe a felvételi eredmények sorrendjében kerülhetnek a hallgatók. Az állami ösztöndíjas keretszámon felül a kar önköltséges hallgatókat is vesz fel. Az állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyek együttes min. és max. számát a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványban adják közzé. Az önköltség összege 2012/2013-as tanévben Ft/félév Egyéb Az első tanév lezárása után a kimagasló tanulmányi eredményt elért önköltséges hallgatók sikeres pályázat esetén átsorolhatók állami ösztöndíjas formába. További felvilágosítást ad: Friedrichné Irmai Tünde és Szabari Dóra BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 1054 Budapest, Alkotmány u Telefon: (1) Fax: (1)

6 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPSZAK (PSZK-BP) nappali tagozatos közgazdász képzés Budapesten önköltséges képzési formában Felelős szervezeti egység: PSZ Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrás Intézeti Tanszék A képzés célja A képzés célja olyan közgazdászok képzése, akik képesek megoldani a humántőke növekvő jelentőségének megfelelő elvi és módszertani feladatokat. Végzett szakembereink korszerű elméleti-módszertani felkészültségükkel képesek az emberi erőforrásgazdálkodásban felhasznált erőforrások mérésére, elszámolására, a hatékonysági követelmények érvényesítésére. A szerezhető végzettség megnevezése: Közgazdász emberi erőforrások alapszakon (BA) Képzési idő: 6 félév Munkavállalás, munkakörök Emberi erőforrás fejlesztő- és hasznosító tevékenységek Gazdálkodási, elemzési és tervezési feladatok Vezetői, tanácsadói munka támogatása Munkaerő-piaci elemzések készítése Emberi erőforrás-gazdálkodás, érdekegyeztetési folyamatok Személyügyi munka, munkaerő-felvétel, karriertervezés A képzés fő jellemzői E szakon olyan gazdasági szakembereket képzünk, akik jártasak a gazdaságtudományokban, módszertanilag felkészültek és megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek. Végzett hallgatóink a közgazdasági, üzleti, vezetési, pszichológiai, szociológiai, etikai, politológiai, közigazgatási, jogi és kommunikációs ismereteik birtokában képesek: A munkaerőpiacok elemzésére Az emberi-erőforrásgazdálkodás funkcióinak ellátására Munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására Szervezési, elemzési, tervezési és döntés előkészítési feladatok megoldására A gazdaság különböző területein működő szervezetekben az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására Önálló munkavégzésre és csoportmunkára Tárgyalási és prezentációs technikák, korszerű számítástechnikai és informatikai eszközök alkalmazására A személyügyi, a munkaerő-piaci és az érdekképviseleti szervezetekben szolgáltatási funkciók ellátására Az emberi erőforrás fejlesztési és hasznosítási döntéseket előkészítő módszerek és technikák alkalmazására Információk megszerzésére, feldolgozására, felmérések, jelentések készítésére 6

7 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Képzési ismeretkörök: Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, pl. matematikai, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv Társadalomtudományi alapismeretek, pl. általános és gazdasági jog, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia Emberi erőforrások szakmai törzsanyaga, pl. üzleti kommunikáció, munkaerő-piaci intézmények gazdaságtana, ösztönzési rendszerek, szervezet és munkapszichológia, munkaügyi kapcsolatok rendszere, munkajog, karriermenedzsment, munkahelyi és munkaerő-piaci képzés, személyügyi informatika, szervezetfejlesztés Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A vizsgára bocsátás feltétele a tantárgyból félévet elismerő aláírás megszerzése, melynek feltételei tantárgyanként különbözőek lehetnek. A követelményekről a tantárgy útmutatókból tájékozódhatnak a hallgatók. A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be. Érettségi felvételi követelmények: Az alábbi tárgyak közül kell kettőt választani: gazdasági ismeretek vagy matematika, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv (angol, német, orosz, francia, olasz vagy spanyol) vagy szakmai előkészítő tárgy (közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek). A felvételivel lehetőségekről, karunkról az alábbi fórumokon talál információkat: Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató Önköltség és egyéb díjak Az önköltség összege a 2012/2013-as tanévben Ft/félév. További információk: Munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek személyesen a Diákcentrumban. BGF Pénzügyi és Számviteli Kar 1149 Budapest, Buzogány u Telefon: (1) (1) Fax: (1)

8 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPSZAK (PSZK-BP, GKZ) nappali tagozatos informatikai képzés Budapesten és Zalaegerszegen állami (rész)ösztöndíjas, és önköltséges formában Felelős szervezeti egység: PSZ Kar Gazdaságinformatikai Intézeti Tanszék A képzés célja A képzés célja, hogy munkaerő-piaci igényeknek megfelelő interdiszciplináris tudást biztosít a hallgatók számára, akik képesek a valós gazdasági-, üzleti folyamatok megértésére, modellezésére, a problémák megfogalmazására és megoldásukra vagy megoldási javaslattételre. Hatékonyan tudják használni az IT rendszerek által kínált lehetőségeket. Amennyiben szükséges, képesek az IT rendszerek bevezetésére, fejlesztésére is. Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok alkalmasak a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására a teljes ellátási láncon belül, elemzési feladatok ellátására támogatva az üzleti döntés előkészítést és döntéshozatalt. Emellett képesek kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegen nyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre. A szerezhető végzettség megnevezése: Gazdaságinformatikus alapszakon (BSc) a választott szakirányon Választható szakirányok: logisztikai informatikus üzleti intelligencia Képzési idő: Nappali tagozaton 7 félév Munkavállalás, munkakörök gazdasági IT rendszerfejlesztő, tervező ellátási lánc IT vezetői, tanácsadó, döntéstámogató munka adatelemző gazdasági IT folyamatüzemeltető, felügyelő, irányító gazdasági és IT rendszer modellező A képzés fő jellemzői végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) szakképzettség: gazdaságinformatikus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Economist Képzési terület: informatika Képzési ág: informatikai Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok képesek a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására, az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására, - szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására, folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására. Továbbá alkalmasak, - üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, rendszerfejlesztési elvek és mód- 8

9 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar szerek alkalmazására, fejlesztőeszközök használatára, a gazdasági alkalmazások adaptációjára. Képzési ismeretkörök: Természettudományos alapismeretek matematikai alapok, számítástudomány, általános statisztika, alkalmazott matematika, matematikai modellezés Gazdasági és humán ismeretek közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan alapjai, menedzsment, számvitel integrációs ismeretek, pénzügy, vezetői szervezés, e-business, marketing, gazdasági jog Informatikai törzsanyag operációs rendszerek, irodai automatizálás, számítógép és hálózati arch., adatbázisrendszerek, programozás alapjai, adatelemzés, többv. adatel., üzleti idegen nyelv, OO tervezés, programozás, információs rendszer audit, SCM, CRM, informatikai szaknyelv, minőségbiztosítás, információs rendszer fejl. Differenciált szakmai ismeretek, szakirányok Üzleti intelligencia szervezéstechnológia, üzleti intelligencia rsz. fejl., adattárház-építés, adatbányászat, kriptográfia, vezetői döntéselőkészítés, mesterséges intelligencia Logisztikai informatikus logisztika alapjai, projektirányítás, SQL üzleti alkalmazásokhoz, anyagáramlási rendszerek, mesterséges intelligencia, döntéselmélet, döntéstámogató rendszerek, logisztikai folyamatok modellezése Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként kollokviummal, vagy gyakorlati jeggyel zárulnak, a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése, mely tantárgyfüggő. Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki a tanulmányi- és vizsgakötelezettségeinek a képzési keretkövetelményekben előírt 210 kredit megszerzésével eleget tett. Ennek megfelelően tanulmányait lezárta, a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A felvételivel lehetőségekről, karunkról az alábbi fórumokon talál információkat: Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató Önköltség és egyéb díjak Az önköltség összege a 2012/2013-as tanévben budapesti képzési helyen Ft/félév, Zalaegerszegen Ft/félév. További információk: Munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek személyesen Budapesten a Diákcentrumban, Zalaegerszegen a Tanulmányi Osztályon. BGF Pénzügyi és Számviteli Kar 1149 Budapest, Buzogány u Telefon: (1) (1) Fax: (1)

10 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a. Tel: Fax:

11 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK (PSZK-BP) nappali tagozatos közgazdász képzés Budapesten és Zalaegerszegen önköltséges formában Felelős szervezeti egység: PSZ Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrás Intézeti Tanszék A képzés célja A képzés célja a három szakirányon Vállalkozásszervező, Közgazdász informatikus, Statisztikus elemző olyan speciálisan felkészült hallgatók kibocsátása, akik a vállalkozások működési, irányítási és reálfolyamatainak ismeretével a gazdálkodás tervezése, szervezése és elemzése területén alapos elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmasak a gazdasági szervezetek stratégiájának, piaci tevékenységének, pénzügyi és elszámolási folyamatainak, gazdasági informatikai rendszerének kialakítására és fejlesztésére, gazdálkodási eredményeik elemzésére. A szerezhető végzettség megnevezése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon (BA) a választott szakirányon Választható szakirányok: közgazdász informatikus (PSZK-BP-n nem indul) statisztikus elemző, vállalkozásszervező Képzési idő: Nappali tagozaton 6+1 félév, az utolsó félévben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti. Munkavállalás, munkakörök Részvétel vállalati döntések előkészítésében Önálló munkavégzés a vállalati rendszer részterületein üzleti tervezés, elemzésellenőrzés, kontrolling A szervezet általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó vezetői feladatok A képzés fő jellemzői E szakon olyan gazdasági szakembereket képzünk, akik ismerik a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit. Képesek a gazdálkodási folyamatok irányítására, szervezésére, működtetésére, képesek szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására. A közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek birtokában képesek: A gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére Gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére A problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására Önálló karrierépítésre, tapasztalatainak értékelésére Önálló munkavégzésre a vállalati rendszerek különböző területein A gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására 11

12 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Képzési ismeretkörök: Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, pl. matematikai, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv. Társadalomtudományi alapismeretek, pl. általános és gazdasági jog, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia. Gazdálkodás és menedzsment szakmai törzsanyaga, pl. vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing, menedzsment, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés. Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele a tantárgyból félévet elismerő aláírás megszerzése, melynek feltételei tantárgyanként különbözőek lehetnek. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A követelményekről a tantárgy útmutatókból tájékozódhatnak a hallgatók. A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be. Érettségi - felvételi követelmények: Az alábbi tárgyak közül kell kettőt választani: gazdasági ismeretek vagy matematika, vagy történelem, vagy egy idegen nyelv (angol, német, orosz, francia, olasz vagy spanyol) vagy szakmai előkészítő tárgy (közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek). A felvételivel lehetőségekről, karunkról az alábbi fórumokon talál információkat: Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató Önköltség és egyéb díjak Az önköltség összege a 2012/2013-as tanévben Ft/félév. További információk: Munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek személyesen a Diákcentrumban. BGF Pénzügyi és Számviteli Kar 1149 Budapest, Buzogány u Telefon: (1) , (1) Fax: (1)

13 BGF Külkereskedelmi Kar KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPSZAK (KKK, KVIK) BGF KKK és KVIK képzési helyen nappali tagozatos közgazdász alapképzés önköltséges formában Felelős szervezeti egység: KK Kar Kereskedelem és Marketing Intézet A képzés célja A képzés célja, olyan korszerű gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező szakemberek kibocsátása, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi, logisztikai, illetve marketing tevékenységének a tervezésére, szervezésére és irányítására. Olyan szakembereket kívánunk képezni, akik ismerik a vállalati minőségmenedzsment szervezésének és felügyeletének a menetét és gyakorlatát, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés folytatásához a második (mester) ciklusban. A szerezhető végzettség megnevezése: Közgazdász kereskedelem és marketing alapszakon (BA) a választott szakirányon Elhelyezkedési lehetőségek A végzett szakemberek a kereskedelmi vállalatoknál, marketing vagy marketingkommunikációs ügynökségeknél, illetve profitorientált vállalatok kereskedelmi és marketing részlegeinél közép- és felsővezetői feladatokat láthatnak el, non-profit szervezetek marketing tevékenységét irányíthatják. A képzés fő jellemzői A 6+1 féléves képzés során a nappali tagozatos hallgatók korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak. A képzés alapvetően gyakorlatorientált, azonban ehhez igen alapos és korszerű elméleti képzés kapcsolódik. Az oktatás gyakorlatilag négy nagy egységre bontható. Tanulmányaik első időszakában a hallgatók elméleti-gazdasági és módszertani alapozó ismereteket sajátíthatnak el, mint például a közgazdaságtan, a gazdasági matematika, a számítástechnika, a pénzügy, a makro-és mikroökonómia. Ezekre alapozva sajátítják el az üzleti alapozó modul ismeretanyagát, melyek felölelik a jog, marketing, emberi erőforrás menedzsment, számvitel, vállalati gazdaságtan, vállalati pénzügyek alapjait. A harmadik modul tartalmazza a szakmai alapismereteket, bevezet a piackutatás, marketingkommunikáció, minőségmenedzsment, nemzetközi marketing, kereskedelmi vállalatok gazdaságtanának a rejtelmeibe. A szakirány választás a 4. félévet követően történik. A szakon hat szakirány közül választhatnak a hallgatók: KKK-n válaszható szakirányok: A marketingkommunikáció szakirány oktatásának a célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a marketingkommunikáció eszközeivel egy vállalat marketing kommunikációs tevékenységét irányítani és képesek a marketingkommunikáció módszereinek a vállalati alkalmazására. A marketingmenedzsment szakirány a termelő vagy szolgáltató vállalat marketing tevékenységének irányítására, a marketing eszközrendszerének és módszereinek a vállalati alkalmazására, a nemzetközi marketinggyakorlat ismeretére tesz képessé. A minőségmenedzsment szakirányon a hallgatók részletes ismereteket szereznek a minőség-kontrolling szemléletmódjáról, a minőségi rendszerek menedzselésének a gyakorla- 13

14 BGF Külkereskedelmi Kar táról. Tájékozottak a szervezetek rendszerszemléletű minőségszabályozási feladatairól, az egyes ágazatok TQM alkalmazásának a specialitásairól. KVIK-on válaszható szakirányok: A kereskedelem szakirány a szűkebben vett áruforgalommal kapcsolatos tudásanyagon túl, a globalizálódó és nemzetközi logisztikai, ellátási és értékesítési folyamatokat, ismereteket is magában foglalja. A kereskedelmi logisztika szakirány képzési célja, hogy a hallgatók átfogó ismeretet kapjanak a logisztikai alrendszerekről, átlássák általában a vállalati, de emellett kiemelten a kereskedelmi vállalati, azaz kapun belüli, valamint kapun kívüli logisztikai folyamatok működését. A szakirány célja továbbá a logisztikai szemléletmód kialakítása, a termelőhelyektől a fogyasztási pontokig tartó anyag-, áru- és információáramlás szervezési lehetőségeinek elsajátítása. Kereskedelmi kommunikáció szakirány képzési célja, hogy a szakirányt választó hallgatók a szakirány speciális ismereteinek a birtokában képesek legyenek az elsajátított módszerek gyakorlati alkalmazására, valamint egy vállalat marketing kommunikációs tevékenységének irányítására, továbbá váljanak alkalmassá a kommunikációs ügynökségekkel és a médiatulajdonosokkal való hatékony együttműködésre. A magyar nyelvű oktatás mellett angol és német nyelvű képzés is választható, melyre külön kell jelentkezni a KVIK-ra. A képzés folyamán az egyéni felkészülés súlyának növelésével, illetve a kiscsoportokban végzendő projekt jellegű feladatokkal a rendszerben való gondolkodás képességét is fejleszteni kívánjuk. A tanulmányi idő alatt széleskörűek a nyelvtanulási lehetőségek. A jelentkező több nyelvből választhat (angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia, a KKK-n kínai, japán koreai, arab). Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként általában kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző (pl. sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Felvételi feltételek A kereskedelem és marketing alapszak nappali tagozat magyar nyelvű képzés meghirdetése a BGF KKK-on történik. A képzés helyszínei: BGF KVIK (1054 Budapest, Alkotmány u ), BGF KKK (1165. Budapest Diósy Lajos u ). A képzésre felvételt nyert hallgatói létszámból 50% a KVIK-on, 50% pedig a KKK-on kezdi meg tanulmányait. A képzési hely kijelölésére vonatkozó végső döntés a felvételi pontszámok, valamint a felvett hallgató szakirány választási érdeklődése alapján történik. A hallgatók a 4. félévben szakirányt választhatnak. (Az intézmény fenntartja a jogot a képzőhely kijelölésére, valamint a szakirányok jelentkezések számának függvényében történő indítására.) A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket, amelynek fő elemei: érettségi bizonyítvány, gazdasági ismeretek vagy matematika vagy történelem vagy 14

15 BGF Külkereskedelmi Kar egy idegen nyelv (angol nyelv vagy francia nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv) vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek vagy vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek). Önköltség és egyéb díjak Az önköltséges helyek számát, valamint az önköltség összegét a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványban adják közre. Az önköltség összege a 2012/2013-as tanévben Ft/félév. Tanulmányi és felvételi ügyekben felvilágosítást ad: Molnár Orsolya BGF Külkereskedelmi Kar (Hallgatói Információs Szolgálat) 1165 Budapest, Diósy Lajos u Telefon: /343 A képzés tartalmi vonatkozásaiban felvilágosítást ad: Dr. Totth Gedeon intézetvezető Telefon: főiskolai tanár 15

16 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPSZAK ANGOL NYELVEN (KVIK) nappali tagozatos közgazdász képzés önköltséges formában Felelős szervezeti egység: KVI Kar Kereskedelmi Intézeti Tanszék A képzés célja elméletileg magas színvonalon megalapozott és dominánsan gyakorlat-orientált képzés keretében a végzettek a gazdasági élet, a kereskedelem, a marketing és az üzleti kommunikáció területén kiemelkedő jártassággal rendelkezzenek; megfelelő gyakorlati készséggel, kreatív gondolkodású, továbbá idegen nyelven a szakkifejezéseket magas színvonalon birtokló, kommunikatív szakemberekké váljanak; az elméleti alapozó közgazdasági, módszertani ismereteken túl a kereskedelmi szakmai ismeretekben a menedzsment és a marketing szemlélet kialakítása, valamint a felelősségteljes döntések meghozatalára képes közgazdászok képzése. A szerezhető végzettség megnevezése: Közgazdász kereskedelem és marketing alapszakon (BA) kereskedelem szakirányon vagy kereskedelmi kommunikáció szakirányon Elhelyezkedési lehetőségek A fenti tartalmú képzéssel a kereskedelem mellett a termelő és szolgáltató gazdasági ágazatok részére is kívánunk marketing és áruforgalmi diplomás szakembereket képezni. Célnak tekintjük, hogy a végzett hallgatók egyaránt alkalmasak legyenek a multinacionális szervezetek kereskedelmi szakterületeinek menedzselésére, továbbá kis- és középvállalkozások kereskedelmi és marketing tevékenységet folytató szervezetek komplex vezetésére és irányítására, sikeres egyéni és társas vállalkozások működtetésére. Mivel a képzés nyelve a tanulmányok teljes időtartama alatt az angol nyelv, ezért az angol nyelvű képzésben tanuló hallgatók olyan magas szintű angol nyelvtudásra és problémamegoldó készségre tesznek szert tanulmányaik végeztével, mely képessé teszi őket arra, hogy nagy eséllyel helyezkedjenek el vezető nagyvállalatoknál akár külföldön is. A magyar, de a külföldi munkaerő piac is értékeli és elismeri a kiváló nyelvtudásból a vállalatok számára szerezhető előnyöket, ezért az ezen képzésen végzett hallgatók nyilvánvalóan jó eséllyel pályázhatnak, mivel a képzés nyelvén kívül más idegen nyelven is magas szintű kommunikációra is felkészítettek. A képzés fő jellemzői Olyan korszerű ismeretekkel rendelkező felsőszintű kereskedelmi és marketing szakemberképzés, amely az általános műveltségi, a gazdasági ismeretekre építve nyitott az európai integrációra, és a hazai kereskedelmi modernizációs tendenciákra is megkülönböztetett figyelmet fordít. A képzés során a gazdasági folyamatokra vonatkozóan a hallgatók piacképes ismeretek birtokába jutnak a közgazdaságtan, a marketing, a pénzügy, a gazdasági jog területén, továbbá megismerik a kereskedelem és a marketing jellegzetességeit (egységében tekintve a bel- és külpiacot, továbbá a marketing átfogó tevékenységét). Arra is van lehetőség, hogy egyéb választható alternatív tantárgyakat tanuljanak, amelynek keretében egy-egy témát részletesen megismerhet a hallgató. Az elméleti oktatást gyakorlati képzés egészíti ki. A III. év után 5 hónapos menedzserasszisztensi gyakorlat következik, amely lehetőséget ad a főiskolán megszerzett tudás alkalmazására és a valós gazdaságban való aktív részvételre. A III. év végére a hallgatók olyan magas szintű angoltudással rendelkeznek, mely képessé teheti őket arra, hogy az 16

17 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar egybefüggő 5 hónapos gyakorlatot valamelyik nemzetközi diákcsere program keretében külföldön teljesítsék. A képzés nappali tagozaton 7 féléves. A képzés során széleskörűek a nyelvtanulási lehetőségek, a jelentkező több nyelvből választhat (angol, német, orosz, spanyol, francia, olasz). Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A képzés első két félévében a hallgatók heti két órában tanulnak egy English Study Skills nevű tárgyat, mely segít abban, hogy minél szebben fejezzék ki magukat angol nyelven, illetve, hogy megtanuljanak az anyanyelvüktől eltérő nyelven gondolkozni, kifejezni magukat és vizsgázni. A félévek során a tantárgyak heti óraszáma átlagosan 24 óra. Követelmények a tanulmányok során Az egyes tantárgyak gyakorlati jeggyel vagy kollokviummal (vizsga) zárulnak. A tanulmányok végén elkészített szakdolgozatot (diplomamunkát) a hallgató a záróvizsgán megvédi. Felvételi feltételek A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadvány részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket, amelynek fő elemei: érettségi bizonyítvány, gazdasági ismeretek vagy matematika vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol nyelv vagy francia nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv) vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek vagy vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek). Önköltség és egyéb díjak Az önköltséges képzésben tanulók önköltséget fizetnek, melynek összege Ft/félév. Azon idegen nyelvű képzések esetén, ahol a külföldi partner intézmény oklevelének a megszerzésre is van lehetőség a külföldi felsőoktatási partnerrel kötött szerződés alapján, a hallgatóval beiratkozáskor kötendő képzési szerződés tartalmazza ennek a költségeit. További felvilágosítást ad: Sólyom Csaba képzésvezető, főiskolai docens Schmögner Gabriella TOH vezető 1054 Budapest, Markó utca Telefon: (1) (1) / Budapest, Alkotmány u Telefon: (1) E- mail: 17

18 BGF Külkereskedelmi Kar KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK (KKK) nappali tagozatos kommunikátor képzés önköltséges formában Felelős szervezeti egység: KK Kar Kommunikáció és Médiatudományi Intézet A képzés célja: A képzés célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a társadalom, a gazdaság és a média működését, intézményrendszereit, és a nyilvános szereplés valamint a kapcsolatmenedzsment korszerű elméleti és gyakorlati ismeretei birtokában képesek lesznek hazai és multinacionális vállalatok üzleti kommunikációjának, sajtókapcsolatainak szervezésére, közigazgatási és kulturális intézmények tájékoztatási tevékenységének koordinálására, civil szervezetek érdekképviseletére a hazai és a nemzetközi térben. Hatékonyan tudnak közreműködni a szervezeti konfliktusok és válsághelyzetek kezelésében, felkészültek lesznek szóvivői és sajtóreferensi feladatok ellátására. Elsajátítják az infotechnológiák kezelését, produkciós és médiaszereplési gyakorlatot szereznek. A szerezhető végzettség megnevezése: Kommunikátor kommunikáció- és médiatudomány alapszakon (BA) a választott szakirányon Elhelyezkedési lehetőségek: Nemzetközi intézmények és gazdasági vállalkozások, médiavállalatok, non-profit közigazgatási és kulturális intézmények, regionális szervezetek, kommunikációs és média- ügynökségek, valamint a civil szektorban működő non profit szervezetek kommunikációs igazgatóságán, illetve részlegeinél információ-elemzési, tervezési, szervezési és szóvivői szerepkörökben. A képzés fő jellemzői: A képzés 6 féléves, elméletigényes, egyben gyakorlatorientált. A társadalomtudományi alapozó ismeretek (jogi alapismeretek, a közgazdaságtan alapjai, kulturális antropológia, EU történelem és kultúra, a szociológia alapjai, a pszichológia alapjai, politológia, statisztika, alkalmazott számítástechnika, bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba) elsajátítását követően a kommunikáció és média szakmaelméleti alapokat szerzik meg a hallgatók (kommunikáció és médiatörténet, a társadalmi kommunikáció színterei, kommunikáció elmélet, szemiotika, vizuális és multimédiás kommunikáció, kultúraközi kommunikáció, szociolingvisztika). A szak humánorientációs jellegű, ezért a speciális szakmai tárgyak (kommunikáció és médiakutatás módszertana, kommunikációs és médiajog, esélyegyenlőség- egyenlő bánásmód, retorika, stilisztika és kreatív írás, médiaismeret, médiagazdaságtan, hálózati kommunikáció) a PR és szóvivői, a regionális kapcsolatok és pályázati kommunikátor, valamint a multikulturális kommunikáció szakirányokra készítenek fel. Ez utóbbi angol nyelvű. A szakirány-választás a 3. félévet követően történik, elvégzése 40 kredit értéket jelent. A hallgatók felkészítést kapnak a mester szakokra való továbblépésre, ehhez orientációs segítséget adnak a kötelezően választható tantárgyak (Bevezetés a filozófiatudományokba, Szociálpszichológia, Szociálpolitika, Média és politika, Etika, Esztétika, EU közösségi politikák, a Marketing alapjai, Közigazgatási ismeretek, Marketingkommunikáció, Pénzügyi ismeretek, Gazdaságpolitika). Az alternatív tárgyak választásával a hallgatók egy-egy témakörben jobban elmélyülhetnek, illetve fejleszthetik kreativitásukat, adottságaik készséggé formálhatók (kommunikációs dramaturgia, kommunikációs kampányelemzés, sajtóinformatika-online újságírás). 18

19 BGF Külkereskedelmi Kar A képzés magyar nyelvű, de a szaktárgyak harmada idegen nyelven is felvehető. A szakirányoknak 3 féléven keresztül van egy 4 óra/hét speciális kötelező idegen nyelvű modulja (globális vállalati és intézményi kommunikáció, projektdokumentáció, kontrasztív ország tanulmányok). A multikulturális szakirány valamennyi tantárgya angol nyelven vehető fel. A szakirányok minimum 30 fő jelentkezése esetén indulnak. A képzés szerves részét képezi a gyakorlati ismertetek elsajátítása: A szakmai gyakorlat két részből áll: 10 hetes külső szakmai gyakorlatot és belső min. 90 órás multimédiás, rádió és tv-stúdiógyakorlatot jelent. A szakmai felkészítés a legkorszerűbb infotechnológiára épül, így az órák jelentős része számítógépes szaktantermekben és a stúdióban folyik. Aktív tanulási környezetet biztosítanak a terepgyakorlatok és a projektszemléletű, team-munkára épülő szemináriumok. A szakmai gyakorlat 15 kredit értékű. Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként általában kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző (pl. sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Felvételi feltételek A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadvány részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket, melynek főbb elemei: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem. A fentebb felsorolt tárgyak közül kettőt kell választani úgy, hogy a felsorolt idegen nyelvek közül csak egyet lehet választani. Önköltség és egyéb díjak Az önköltség összege a 2012/2013-as tanévben Ft/félév. További felvilágosítást ad: Tanulmányi és felvételi ügyekben felvilágosítást ad: Molnár Orsolya BGF Külkereskedelmi Kar (Hallgatói Információs Szolgálat) 1165 Budapest, Diósy Lajos u Telefon: /343 A képzés tartalmi vonatkozásaiban felvilágosítást ad: Nyárády Gáborné dr. intézetvezető Telefon: főiskolai tanár 19

20 BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg KÖZSZOLGÁLATI ALAPSZAK (GKZ) nappali tagozatos közgazdász képzés Zalaegerszegen állami ösztöndíjas és önköltséges formában Felelős szervezeti egység: Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Közgazdasági Vállalkozások és Emberi Erőforrások Tanszéki Osztály A képzés célja Gyakorlatorientált gazdaságtudományi, társadalomtudományi, szervezési-vezetési és módszertani felkészültséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése a közszektor mikro-szintű, állami és nem állami intézményei, nonprofit szervezetei, a központi és helyi szintű kormányzati hivatalok és testületek, valamint az ágazati közpolitikák kezdeményezésében és megvalósításában szerepet játszó hazai és nemzetközi szervezetek számára, akik kellő mélységű elméleti ismerétekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A szerezhető végzettség megnevezése: Közgazdász közszolgálati alapszakon (BA) a választott szakirányon Választható szakirányok: önkormányzati gazdálkodási Képzési idő: Nappali tagozaton 6 félév Munkavállalás, munkakörök a közszektor intézményeiben döntések előkészítésében, megalapozásában való részvétel a közszektor szervezeteiben és intézményeiben elemző, tervező és középszintű irányító munka folytatása szakterületi jelentések, felmérések elkészítésében való részvétel A képzés fő jellemzői végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BA) szakképzettség: közgazdász, közszolgálati alapszakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Public Governance Képzési terület: gazdaságtudományok Képzési ág: közgazdasági A közszolgálati alapképzési szakon elsajátítandó ismeretek: a közszektor gazdaságtanának alapvető összefüggései, a közszolgáltató és nonprofit szervezetek működési elvei és rendszere, a szervezetfejlesztés, szervezeti folyamatok és rendszerek, irányítás, személyzeti menedzsment, tervezési stratégia alapvető szakismeretei, az EU működésének és szakpolitikáinak fő jellemzői, a közpolitika megvalósításának folyamata és a folyamat befolyásolásának alapvető eszközrendszere, a költségvetési gazdálkodás és közszolgálati menedzsment alapfogalmai, a gazdálkodásra ható tényezők, és az azok befolyásolására használatos átfogó módszerek, 20

21 BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg a köz- és nonprofit szervezetek létrehozására, szervezésére, működtetésére és irányítására, fejlesztésére vonatkozó alapvető elvek és módszerek, a közjót előmozdító döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémaelemzés és megoldáselemzés alapvető módszerei. Képzési ismeretkörök: gazdaságtani és módszertani alapismeretek: matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan), vállalati gazdaságtan, pénzügy, számvitel; társadalomtudományi alapismeretek: EU ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia, szervezet- és vezetéselmélet; szakmai törzsanyag: közigazgatási és jogági ismeretkör; közmenedzsment ismeretkör (a közszektor és a közszolgáltatások modernizációja, közcélú szervezetek vezetése és stratégiai tervezése); államháztartás-költségvetés ismeretkör (költségvetési politika, költségvetési szervek számvitele); közpolitikai ismeretkör (társadalompolitika, etika és felelősség, közpolitika elemzés); továbbá differenciált szakmai ismeretek az önkormányzati gazdálkodás területéről. Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele a tantárgyból félévet elismerő aláírás megszerzése, melynek feltételei tantárgyanként különbözőek lehetnek. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A követelményekről a tantárgy útmutatókból tájékozódhatnak a hallgatók. A tanulmányok záróvizsgával fejeződnek be. Felvételi feltételek A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadvány részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket, amelynek fő elemei: matematika kötelező és az alább felsorolt tárgyak közül egyet kell választani gazdasági ismeretek vagy vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol nyelv vagy francia nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv) vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek vagy vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek). A felvételivel lehetőségekről, karunkról az alábbi fórumokon talál információkat: Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató Önköltség és egyéb díjak Az önköltség összege a 2012/2013-as tanévben Ft/félév. 21

22 BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg További információk: Munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek személyesen Zalaegerszegen a Tanulmányi Osztályon. BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a. Tel: Fax:

23 BGF Külkereskedelmi Kar NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAK (KKK) nappali tagozatos közgazdászképzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában Felelős szervezeti egység: KK Kar Nemzetközi Gazdálkodás Intézet A képzés célja A képzés célja olyan, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel bíró, legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik, továbbá szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére, akár önálló vállalkozóként, akár a nagyvállalati struktúrába beépülve. A szakirányú specializáció függvényében mélyen ismerik a nemzetközi ügyletek jellegzetes típusait, folyamatait, jogi vonatkozásait; a logisztika, ezen belül a nemzetközi szállítmányozás és beszerzés területét; a nemzetközi kapcsolattartás és kommunikáció kérdéseit; továbbá a szűken vett nemzetközi gazdasági területen túl az egyéb nemzetközi tevékenységek területét itthon és külszolgálatban, nemzetközi szervezeteknél. A szerezhető végzettség megnevezése: Közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapszakon (BA) a választott szakirányon Elhelyezkedési lehetőségek A végzett fiatal szakemberek a hazai illetve nemzetközi vállalatok és vállalkozások gyakorlatilag minden területén elhelyezkedhetnek, szakmai és funkcionális területeken középés felsővezetői feladatokat láthatnak el. Magas szintű nyelvtudásuk és gazdasági, gazdálkodási ismereteik a külföldi (ill. a hazánkban működő nemzetközi vállalatoknál történő) munkavállalást is könnyen lehetővé teszik. A képzés fő jellemzői A féléves képzés során a nappali tagozatos hallgatók korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak. A jól felkészült szakemberek kibocsátása érdekében a gazdasági élet igényeit figyelembevevő korszerű tananyagokkal és képzési rendszerrel várjuk a hozzánk jelentkezőket. Tanulmányaik első időszakában alapozó ismereteket sajátíthatnak el, mint például a közgazdaságtani, módszertani (gazdasági matematika, statisztika, számítástechnika), általános gazdasági alapismeretek (pénzügy, marketing, menedzsment, gazdasági jog, számvitel stb.). Ezen ismeretkörökre alapozva elsajátítják a mélyebb szakmai ismereteket, melyek felölelik az európai uniós ismereteket, a nemzetközi kereskedelem és gazdaság intézményrendszerét, a világgazdaság, a külgazdaság politika főbb területeit, de kiemelt figyelmet fordítunk a nemzetközi vállalkozások szervezésének és gazdálkodásának területeire is (nemzetközi ügyletek, a logisztika, a nemzetközi marketing, interkulturális menedzsment, nemzetközi tárgyalástechnika, protokoll, etikett stb.). A szakirány-választás a 4. félévet követően történik. Jelenleg négy szakirányunk van: Külgazdasági vállalkozás Gazdaságdiplomácia Nemzetközi üzleti kommunikáció Szállítmányozás-logisztika A szakirány választásával a hallgatók egy-egy témakörben jobban elmélyíthetik ismereteiket (a szakirányok 32 kredit értékűek). 23

24 BGF Külkereskedelmi Kar A magyar nyelvű oktatás mellett angol vagy francia nyelvű képzés is választható, melyre külön kell jelentkezni (külön tájékoztató). A képzés folyamán az egyéni felkészülés súlyának növelésével, illetve a kiscsoportokban végzendő projekt jellegű feladatokkal a logikus, rendszerben való gondolkodás képességét és az egyéni feladatmegoldó képességet is fejleszteni kívánjuk. A kompetencia alapú képzés eredményeként hallgatóink képesek lesznek a problémák önálló felismerésére, a feladatok kijelölésére, rangsorolására, és megoldására, nemzetközi áru, szolgáltatások és a pénzügyi mozgások elemzésére, önálló és csoportmunkára, nemzetközi tárgyalások önálló vitelére, tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazására, menedzsment funkciók gyakorlati alkalmazására. A tanulmányi idő alatt széleskörűek a nyelvtanulási lehetőségek. A jelentkező 11 nyelvből választhat (angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia, kínai, japán, koreai, arab és a magyar, mint idegen nyelv a külföldi diákok részére). A képzés szerves részét képezi a gyakorlati ismeretek elsajátítása, kritérium követelmény a 30 kredit értékű gyakorlat, mely egy 15 hetes intézményen kívüli gyakorlatot foglal magába. Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként általában kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző (pl. sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). A tanulmányok szakdolgozat megírásával, megvédésével, záróvizsgával fejeződnek be. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Felvételi feltételek A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadvány részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket, amelynek fő elemei: érettségi bizonyítvány, gazdasági ismeretek vagy matematika vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol nyelv vagy francia nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv) vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek vagy vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek). Önköltség és egyéb díjak Az önköltség összege a nappali és levelező tagozaton 2012/2013-as tanévben Ft/félév. 24

25 BGF Külkereskedelmi Kar További felvilágosítást ad: További felvilágosítást ad: Molnár Orsolya BGF Külkereskedelmi Kar (Hallgatói Információs Szolgálat) 1165 Budapest, Diósy Lajos u Telefon: /343 A képzés tartalmi vonatkozásaiban felvilágosítást ad: Dr. Majoros Pál. intézetvezető Telefon: főiskolai tanár 25

26 BGF Külkereskedelmi Kar NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAK ANGOL NYELVEN (KKK) nappali tagozatos közgazdászképzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában Felelős szervezeti egység: KK Kar Angol nyelvű képzés A képzés célja: A képzés célja olyan, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel bíró, legalább két idegen nyelven, magas szinten tárgyalóképes szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik, továbbá szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére, akár önálló vállalkozóként, akár a nagyvállalati struktúrába beépülve. A szakirányú specializáció függvényében mélyen ismerik a nemzetközi ügyletek jellegzetes típusait, folyamatait, jogi vonatkozásait; a logisztika, ezen belül a nemzetközi szállítmányozás és beszerzés területét; a nemzetközi kapcsolattartás és kommunikáció kérdéseit; továbbá a szűken vett nemzetközi gazdasági területen túl az egyéb nemzetközi tevékenységek területét itthon és külszolgálatban, nemzetközi szervezeteknél. A szerezhető végzettség megnevezése: Közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapszakon (angol nyelvű képzés) (BA) a választott szakirányon Avans Hogeschool BA Business Administration illetve Frankfurt University of Applied Sciences BA Business Adminisztration Elhelyezkedési lehetőségek A végzett fiatal szakemberek a hazai illetve nemzetközi vállalatok és vállalkozások gyakorlatilag minden területén elhelyezkedhetnek, szakmai és funkcionális területeken középés felsővezetői feladatokat láthatnak el. Magas szintű nyelvtudásuk és gazdasági, gazdálkodási ismereteik a külföldi (ill. a hazánkban működő nemzetközi vállalatoknál történő) munkavállalást is könnyen lehetővé teszik. A képzés fő jellemzői A hallgatók nemzetközi gazdálkodás szakon végeznek. A képzés 6+1 féléves, melyből 4 félévet a hallgatók Budapesten töltenek. A négy félév sikeres teljesítése után a hallgató eldöntheti, hol kívánja folytatni tanulmányait. Amennyiben a hallgató úgy dönt, hogy tanulmányait Budapesten folytatja, abban az esetben a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kara által kibocsátott Közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapszakon (angol nyelvű képzés) (BA) diplomát szerzi meg. Az angol nyelvű képzés hallgatói a 4. félév elvégzése után dönthetnek úgy, hogy az 5. és 6. félév tanulmányi követelményeit a holland partnerintézményben teljesítik, valamint a 7. félév szakmai gyakorlatát is Hollandiában végzik el. Ebben az esetben, a hallgató a magyar diploma mellett a partnerintézmény diplomáját is megkapja. A képzés során a hallgatók 20 hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt, amit a bredai intézmény hallgatójaként bármely országban teljesíthetnek. A külföldi tanulmányok ideje alatt a mindenkori tandíjat (jelenleg 1713 euró/félév) az államilag finanszírozott képzésre felvett hallgatóknak is a holland intézmény részére kell fizetni. 26

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány Nappali tagozat 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment szak Vállalkozásszervező szakirány 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam A képzés alapvető blokkjai 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

Pontszámítás alapjai:

Pontszámítás alapjai: Pontszámítás alapjai: 1. tanulmányi pontok (maximum 200 pont), a. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9 12. (nyelvi előkészítő esetén 9 13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) 1. magyar nyelv

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR Intézmény elérhetősége: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.Honlap: http://www.uni-nke.hu A Kar elérhetősége: 1101

Részletesebben

Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely

Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely 1 Áttekintés 1. Előzmények 2. FOKSZ általános jellemzők 3. Képzések részletesen 4. Miért

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K ALAPKÉPZÉSEK

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MARKETING MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu 1. Banki szakügyintéző OKJ: 55 3441 01 Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző (3631) Pénzügyi ügyintéző (3605) Számviteli

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: szociológia Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős

Részletesebben

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN EGHIRDETETT KÉPZÉSEK INTÉZÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Telefon: (1) 374-6205; (1) 374-6206 Fax: (1) 374-6224 E-mail: tanhiv@kvifk.bgf.hu; schmogner.gabriella@kvifk.bgf.hu

Részletesebben

Tantárgy megnevezése. 2+2 10+10 5 5 szk A2 KMA Vállalati gazdaságtan

Tantárgy megnevezése. 2+2 10+10 5 5 szk A2 KMA Vállalati gazdaságtan Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Gazdálkodás és menedzsment alapszak nappali és levelező tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport minden

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Főiskolán az egyes szakokon a kezdetétől függően milyen nyelvvizsgával kell rendelkezni az oklevél

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2009. december 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr.

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Farkas Beáta 2012.07.30. Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai

ALAPKÉPZÉS. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok. Biztonság- és védelempolitikai ALAPKÉPZÉS Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. szeptemberben induló alapképzési szakok Biztonság- és védelempolitikai A nemzetvédelmi és katonai képzési terület védelmi képzési ágához tartozó biztonság-

Részletesebben

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések 2 Műszaki Tudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között tartanak számon.

Részletesebben

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia Mondok Anita A felsőoktatási szakképzés követelményeinek elemzése a turisztikai munkaadók elvárásainak való megfeleltetéssel Analysis of ISCED 5 level education s requirements according to tourism professionals

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21.

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? A Turizmus és Vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi felkészítése

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 MESTERSZAK. Pécs, 2016.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 MESTERSZAK. Pécs, 2016. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MSC 2014 Pécs, 2016. Utolsó módosítás: 2016-04-20 Gáspár Tamás 1. Alapvető jellemzők

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM A LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM TÁJÉKOZTATÓJA A 2005. ÉVI FELVÉTELIKRŐL Leövey Klára Gimnázium OM azonosító: 035235 Budapest, IX. Vendel u. 1. Tel: 215-9590, Fax: 215-6258 E-mail: naptitkar@leovey.hu Honlap:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Az álmaid kavarodnak most a levegőben, itt suttognak, keringenek az oszlopok között és Rád várnak. Mert az álmok tartanak életben minket. Persze van úgy, hogy olyan messze járnak, hogy magunkban emlékké

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: építész mesterképzési szak /Architecture (a képesítési jegyzékről szóló 139/2015 kormányrendelet 3. melléklet 147. szerint). 2. A mesterképzési

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 II. A főiskolára történő jelentkezés feltételei... 3 III. A

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Felsőfokú képzések Felsőfokú végzettségi szintek: FOSZK, BSc, BA, MSc, MA, Szakképzettség: pl. könnyűipari mérnök,

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

Felvételi 2016 Felvételi tájékoztató 2016

Felvételi 2016 Felvételi tájékoztató 2016 Felvételi 2016 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2016. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2016. január 31-ig Felvételi tájoló 2016. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ Kedves Diákok! A tagozatos és fakultációs órák célja, hogy felkészítsen az emelt szintű, vagy a középszintű

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az intézményi nyelvi vizsga lehetőségéről

TÁJÉKOZTATÓ az intézményi nyelvi vizsga lehetőségéről TÁJÉKOZTATÓ az intézményi nyelvi vizsga lehetőségéről Tisztelt volt Hallgatónk! Tájékoztatom, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény felhatalmazása alapján, a Szent István Egyetem

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

PÉNZÜGY MESTER SZAK. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: pénzügy PÉNZÜGY MESTER SZAK 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak bemutatkozása A környezetmérnök, a jövő biztosítéka! DE DEBRECENI EGYETEM 14 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj. Beiskolázási keretszámok a 2015 2016-os tanévre Magiszteri képzés Kar Szakterület Szak állami tan díjas össze sen MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR FIZIKA KAR KÉMIA ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR Matematika Informatika

Részletesebben

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! 1 EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2 TÉGED IS VÁRUNK! 3 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KARÁNAK BSC KÉPZÉSEI 4 alapszakok Egészségügyi gondozás és

Részletesebben

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont.

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont. Felvételi Kalauz Impresszum Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont Szerkesztették: Diákközpont Támpont Iroda Oktatási Igazgatóság,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Gazdaságtudományi Intézet (GTI)

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Gazdaságtudományi Intézet (GTI) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Gazdaságtudományi Intézet (GTI) A kar szervezeti egységei Gazdaságtudományi Intézet (GTI) Közgazdaságtan és Jog Tanszék Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék Regionális-

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER fl é 2010. szeptember 9. Felvettek száma 2010 ben Nappali litagozatont Rendes felvételi eljárásban: 60 Levelező eeeő tagozatonato Rendes felvételi eljárásban: 15 Pótfelvételi:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények 1. A mesterképzési szak megnevezése: előkészítés-technikai mérnöki (Process Engineering). A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Közlemény. Budapest, 2009. január 31. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Közlemény. Budapest, 2009. január 31. Oktatási és Kulturális Minisztérium Közlemény A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2009. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek és diplomásoknak c. kiadványok hivatalos kiegészítése A Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2009

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatás munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre

Részletesebben

Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali

Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megzése: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Tagozat: Levelező 2015 előfeltétel Kredit KÖZGAZDASÁGTANI,

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból

Részletesebben

levelező tagozat Mintatanterv

levelező tagozat Mintatanterv Villamosmérnöki szak levelező tagozat Mintatanterv Villamosmérnöki szak (levelező tagozat) PTE PMMFK Tanulmányi tájékoztató 2006/2007 A szak megnevezése: villamosmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Tájékoztató az érettségiről és a felvételiről

Tájékoztató az érettségiről és a felvételiről Tájékoztató az érettségiről és a felvételiről KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA JELENTKEZÉSI DILEMMÁK A Z ÉRETTSÉGI ÉS A FELVÉTELI KAPCSOLATA BOLOGNAI RENDSZER FELVÉTELI A kétszintű érettségi néhány jellemzője

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK NYELVI ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK NYELVI ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK NYELVI ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben