TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI"

Átírás

1 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1

2 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült a Palatia Nyomda Kiadó Kft. gondozásában 2

3 Tartalom Ápolás betegellátás alapképzi szak tanterve... 5 Ápoló szakirány Szülznő szakirány Egzségügyi szervező alapképzi szak tanterve Egzségbiztosítás szakirány Egzségturizmus-szervező szakirány Szociális munka alapképzi szak tanterve

4 A tantárgyi táblázatok oszlopai, rövidítek: kód a tantárgy egyértelmű azonosítója, felépíte a következő: az első karakter a képz tagozatát jelenti (pl. N=nappali tagozat), a második karakter a képz helyszínét mutatja (pl. G= Győr) a harmadik karakter a képz típusát mutatja (pl. B= BSc alapképz) a negyedik, ötödik karakter a tantárgy oktatásáért felelős tanszék betűkódja (pl. SE= Szerkezetépíti Tanszék) a hat-nyolcadik karakter a tantárgy sorszáma az adott tanszéken belül (pl. 001= első tantárgy) a kilencedik karakter jelzi az adott tantárgyon belül az oktatott félévszámot (pl. 2= a tantárgy második féléves rze) elm. elméleti óraszám (órarendi óra) gyak gyakorlati óraszám (órarendi óra) labor labor óraszám (órarendi óra) bszf f folyamatos számonkér (beszámolási v vizsga forma) b-5 5 fokozatú beszámoló b-3 3 fokozatú beszámoló (jól megfelelt/megfelelt/nem felet meg átváltása jeles (5)/közepes (3)/elégtelen (1) krp (kreditpontszá m) af (ajánlott félév) if (indítás féléve) Előtanulmányi a aláírás megszerze A tantárgy teljesíte esetén kapott kreditpont A tantárgy felvétele ebben a félévben ajánlott A tantárgy csak őszi (1), vagy csak tavaszi (2), esetleg mindkét (3) félévben indításra kerül A tantárgy felvételének előfeltétele a táblázatban jelölt tantárgy(ak) teljesíte 4

5 Ápolás betegellátás alapképzi szak tanterve A képz célja: Ápoló betegellátó szakemberek képze, akik az egyén, a család, a közösség a társadalom egzségvédelméről az egzség helyreállításáról, valamint az egzségügyi szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egzségügyi szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó rehabilitációs munkában önálló felelősséggel rzt venni. Kellő ismerettel rendelkeznek a képz második ciklusába belépve a mesterképzben (MSc) való rzvételre. Az oklevélben szereplő szakképzettség megneveze: ápolás betegellátás Szakirányok megneveze: ápoló, szülznő A képzi idő: - félévek száma: 8 félév - az oklevél megszerzéhez szükséges kreditek száma: Az összes (kontakt gyakorlati) óraszám: nappali tagozaton: 3600 óra, levelező tagozaton: 994 óra - A kontaktórák száma nappali tagozaton: 1920 óra (+ a kötelezően választható szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak száma), levelező tagozaton: 525 óra (+ a kötelezően választható szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak száma) - a szakmai gyakorlat időtartama jellege: a képzi idő 65 %-át teszi ki, rzben szemináriumi, rzben külső intézményekben végzett területi gyakorlat formájában. A képz moduláris felosztásának összesítő táblázatai (nappali levelező, kötelező tantárgyak) Modul Óraszám nappali képz Óraszám levelező képz Kredit érték Kredit % Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Differenciált szakmai anyag Összesít Elméleti gyakorlatai képz aránya (nappali levelező, kötelező tantárgyak) Moduláris beosztás Elmélet Gyakorlat Összkredit Kredit % Kredit % érték Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Differenciált szakmai anyag Összesít

6 A kötelező, kötelezően választható szabadon választható tárgyak arányai (nappali levelező) Tárgyak típusa Adott Felajánlott/ Adott Összes típusból összes típusból felajánlott választható megszerezhető választandó kredit kredit kredit (%) kredit aránya (%) Kötelező % ,1 % Kötelezően választható % 31 13% Szabadon választható ~ 24 ~ 200 % 12 5% Összesen kb. 270 ~ 120 % % A ek teljesítének értékeli ellenőrzi rendszere: A ek teljesítének ellenőrze rzben egymásra épülő, rzben egymástól független vizsgákból (v), szeminárium gyakorlati órák (f) teljesítének elismeréből, a szakdolgozat elkzítéből, valamint a záró vizsgából tevődik össze. Záróvizsgára bocsátás feltételei: A tantervben előírt tanulmányi vizsgakötelezettség teljesíte (240 kredit, amelyben a szakdolgozat 20 kredit értékű) Szakdolgozat elkzíte, benyújtása. Az oklevél kiadásának feltétele: Az alapfokozat megszerzéhez az EU tagállamainak hivatalos nyelvéből, vagy orosz nyelvből vagy nemzeti etnikai kisebbségi nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges. A záróvizsga tárgya: ápolás betegellátási alapismeretek. Ápolói szülznői szakismeretek ( a választott szakiránynak megfelelően.) A záróvizsga rzei: gyakorlati, írásbeli szóbeli vizsga. Felhívjuk Tisztelt Hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi Tájékoztató adatai tájékoztató jellegűek. A mindenkori, érvényes adatokat tartalmazó tantervek a Neptun rendszeren a weblap Letöltek menüpontjában találhatóak. Győr, szeptember 6

7 Kötelező tantárgyak: ssz. kód megnevez T A N T Á R G Y I L I S T A elm. gyak labor 1. NGB_AK007_1 Közgazdaságtan v NGB_EG005_1 Orvosi latin v NGB_EG033_1 Egzségfejleszt f NGB_EG035_1 egzségnevel Egzségügyi műszaki alapismeretek f bszf. krp af if előtanulmányi 5. NGB_EG039_1 Anatómia I f NGB_EG041_1 Biokémia f NGB_EG043_1 Élettan-kórtan I f NGB_EG047_1 Pszichológia I. (személyiséglélektan) f NGB_EG068_1 Biológia v NGB_EG069_1 Munkavédelem v NGB_SV010_1 Menedzsment v NGB_SZ003_1 Informatika f NGB_SM006_1 Szociológia alapjai v NGB_EG003_1 Népegzségtan v NGB_EG004_1 Elsősegélynyújtás f NGB_EG008_1 Egzségügyi informatika f NGB_SZ003_1 17. NGB_EG034_1 Egzségügyi jog v NGB_EG036_1 Etika I. (filozófiai alapok) f NGB_EG039_2 Anatómia II v NGB_EG039_1 20. NGB_EG040_1 Ápolástan alapjai I f NGB_EG043_2 Élettan-kórtan II v NGB_EG043_1 22. NGB_EG047_2 Pszichológia II. (életkorok pszichológiája) 23. NGB_SM022_1 Szociálpolitikai f NGB_EG047_1 alapok v NGB_EG036_2 Etika II. (szakmai) f NGB_EG036_1 25. NGB_EG040_2 Ápolástan alapjai II v NGB_EG040_1 26. NGB_EG044_1 Fizioterápia I f 1 NGB_EG039_2 3 1 NGB_EG043_2 27. NGB_EG045_1 Gyógyszertan f NGB_EG046_1 29. NGB_EG047_3 30. NGB_EG050_1 Mikrobiológia közegzségtanjárványtan Pszichológia III. (szociálpszichológia) Belgyógyászat geriátria f NGB_EG041_1 NGB_EG043_ v NGB_EG047_ v NGB_EG055_1 Sebzet v NGB_EG039_2 NGB_EG043_2 NGB_EG039_2 NGB_EG043_2 7

8 Kötelező tantárgyak (folytatás): ssz. kód megnevez 32. NGB_EG029_1 Kommunikáció személyiségfejleszt I. elm. gyak labor f bszf. krp af if előtanulmányi 33. NGB_EG042_1 Dietetika f NGB_EG050_1 Pszichológia IV. 34. NGB_EG047_ f NGB_EG047_3 (ápoláspszichológia) 35. NGB_EG038_1 Addiktológia f NGB_EG047_3 Összes kreditpontszám 93 Kötelezően választható tantárgyak: ssz. kód megnevez 1. NGB_EG020_1 2. NGB_EG032_1 Egzségügyi minőségmenedzsment Szakdolgozati konzultáció elm. gyak labor bszf. krp if előtanulmányi v 2 2 NGB_SV010_ f NGB_EG059_1 Mentálhigiéne f NGB_EG062_1 Viselkedkultúra f NGB_JE002_1 Jogi ismeretek v Szociális munka NGB_SM002_ v 3 3 alapjai 7. NGB_VG008_1 EU tanulmányok v 2 2 A tanulmányok befejezéig a csoportból 31 kredit teljesíte kötelező! Szabadon választható tantárgyak: ssz. kód megnevez elm. gyak labor NGB_EG031_2 NGB_EG056_1 NGB_EG049_1 bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_EG029_2 Kommunikáció személyiségfejleszt II f 2 1 NGB_EG029_1 2. NGB_EG031_1 Kutatásmódszertan I f NGB_EG031_2 Kutatásmódszertan II f 2 2 NGB_EG031_1 4. NGB_EG044_2 Fizioterápia II f 2 1 NGB_EG044_1 5. NGB_EG058_1 Komplementer medicina f 2 1 NGB_EG056_1 6. NGB_EG060_1 Pedagógia f NGB_EG070_1 Családterápia alapjai v NGB_IT010_1 20.századi irodalom művzet Európában v NGB_NJ007_1 EU ismeretek f NGB_PJ003_1 Politológia v NGB_RT004_1 Regionális gazdaságtan v NGB_SM029_1 Kreatív technikák f NGB_SM030_1 Szociókultúrális animáció f NGB_SV050_1 Tudatos karriertervez, munkaerőpiaci ismeretek f NGB_VG007_1 Nemzetközi protokoll etikett v NGB_VG013_1 Nemzet kisebbségek Európában v NGB_VG018_1 Európa gazdaságtörténete v NGB_EG107_1 Fertőtlenítő eljárások f NGB_EG111_1 Szövettan f NGB_EG110_1 Mesterséges enteralis táplálás f NGB_EG108_1 Inkontinencia f 2 3 8

9 Szabadon választható tantárgyak: ssz. kód megnevez elm. gyak labor 22.. NGB_SM031_1 Gyógypedagógia f NGB_SM035_1 Társadalomfilozófia f NGB_EG105_1 A krónikus sebkezel f NGB_EG106_1 Egzségszociológia f 2 4 Komplex rehabilitáció 26. NGB_EG109_ f 2 4 emlőműtét után A tanulmányok befejezéig a csoportból 12 kredit teljesíte kötelező! bszf. krp if előtanulmányi Idegen nyelvi tantárgyak: ssz. kód megnevez elm. gyak labor bszf. krp if előtanulmányi Középfokú nyelvvizsgára 1. NGB_IT001_ b felkzítő Középfokú nyelvvizsgára 2. NGB_IT001_ b NGB_IT001_1 felkzítő Profex egyzségügyi 3. NGB_IT025_1 szakmai nyelvvizsgára b felkzítő I. Profex egyzségügyi 4. NGB_IT025_2 szakmai nyelvvizsgára b NGB_IT025_1 felkzítő II. A tanulmányok befejezéig 1 idegen nyelvből valamelyik tantárgy 2 félévének teljesíte ajánlott! Felment a tárgy teljesíte alól: A Középfokú nyelvvizsgára felkzítő tantárgy két félévének teljesíte alól felmentt kap az a hallgató, aki a szakja szerinti képesíti ben szereplő nyelvvizsga bizonyítvánnyal, a Szenátus által elfogadott nyelvek valamelyikéből rendelkezik, a felmentt kéri! A tanulmányok során megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt a Tanulmányi Osztályon, a hallgató ügyintézőjénél kell bemutatni, kérre a tanulmányi ügyintéző a Neptun rendszerbe, a Középfokú nyelvvizsgára felkzítő tantárgy két félévét felmentett tárgyként Jól megfelelt (5) érdemjeggyel berögzíti. Aki tanulmányait úgy kezdi meg, hogy a kívánt nyelvvizsga bizonyítvánnyal már rendelkezik (felvételi pontszámításnál figyelembe vettük), annak a hallgatónak is kérnie kell a felmentt a Tanulmányi Osztályon! Nem kötelező élni a felment lehetőségével! Annak ellenére, hogy a hallgató a képesíti ben rögzített nyelvvizsgával rendelkezik a Szenátus által elfogadott nyelvek valamelyikéből, nem kötelező felmentt kérnie a tárgyból. Lehetősége van a tantárgy felvételére teljesítére egy másik nyelvből. Ilyenkor a tantárgy mindkét félévét teljesíteni kell, a beszámoló alkalmával megszerzett érdemjegyet kell berögzíteni. Ha az ilyen (tehát nyelvvizsgával rendelkező) hallgató tanulmányai során meggondolja magát a tárgy más nyelven történt felvétele után mégis inkább a felmentt választja, erre a lehetősége változatlanul megvan. Ezt azonban mindig csak a soron következő félévben tudja érvényesíteni. Sikeres első félévi teljesít esetén a második félévre, sikertelen teljesít esetén pedig mindkét félévre a már leírt módon kérni kell a felmentt. Kötelező tantárgyak (testnevel): ssz. kód megnevez bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_TS001_1 Testnevel a NGB_TS001_2 Testnevel a NGB_TS001_3 Testnevel a NGB_TS001_4 Testnevel a 0 3 A tanulmányok befejezéig a csoportból mindegyik tárgy teljesíte kötelező! A teljesítre vonatkozó előírásokat a Testneveli Sport Központ határozza meg. 9

10 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Közgazdaságtan Népegzségtan Etika II. (szakmai) Kommunikáció Addiktológia 1 2 (AK007 1) (EG003 1) (EG036 2) személyiségfejleszté (EG038 1) Kötelezően 2 3 Orvosi latin Elsősegélynyújtás si választható tantárgy 3 4 (EG005 1) (EG004 1) Dietetika 4 5 Egzségfejl. - Egzségügyi Ápolástan alapjai II. Pszich. IV. Kötelezően 5 6 eg nevel informatika (EG040_2) választható tantárgy 6 7 Eü-i műsz. alapism. Szabadon (EG008 1) 7 8 Egzségügyi jog választható tantárgy 8 9 Informatika (EG034 1) Fizioter. I (SZ003_1) Etika I. (filozófiai Kötelezően Gyógyszertan alapok) (EG036 1) választható tantárgy (EG045_1) Anatómia I. Anatómia II (EG039_1) (EG039_2) Mikrobiológia közeg.tanjárványtan Biokémia (EG041 1) Ápolástan alapjai I. Pszichológia (EG046 1) III Élettan-kórtan I. (EG040_1) (EG047 3) (EG043_1) Belgyógyászat geriátria Szabadon Pszichológia I. választható tantárgy (EG050_1) (EG047 1) Biológia Élettan-kórtan II. Sebzet (EG068 1) (EG043_2) (EG055_1) Munkavéd Szociológia alapjai Pszichológia II (SM006 1) (EG047 2) Szabadon Menedzsment Szociálpolitikai választható tantárgy (SV010 1) alapok Félévenkénti kreditpontszám: szakirány 0+szakirány 2+6+szakirány 5+4+szakirány 20+3+szakirány Összes kreditpontszám: 240 k r e d i t 10

11 Ápoló szakirány Kötelező tantárgyak: ssz. kód megnevez elm. gyak labor bszf. krp af if 1. NGB_EG048_1 Alapellátási ismeretek f NGB_EG050_2 Belgyógyászati geriátriai sebzeti szakápolástan 3. NGB_EG051_1 Csecsemő gyermekgyógyászat Speciális klinikai ismeretek, 4. NGB_EG056_1 neurologia,pszichiátri a,fül-orrgég.,bőrgyógy.,szem zet,urológia 5. NGB_EG057_1 6. NGB_EG050_3 Szülzetnőgyógyászat Belgyógyászati geriátriai sebzeti szakápolástan területi gyakorlata v előtanulmányi NGB_EG050_1 NGB_EG055_1 NGB_EG039_2 NGB_EG043_2 NGB_EG040_ v NGB_EG050_ v v f NGB_EG056_2 Speciális klinikai ismeretek, csecsemő gyermekgyógyászat,s zülzetnőgyógyászat szakápolástana v Speciális klinikai ismeretek,csecsemő 8. NGB_EG056_3 gyermekgyógy.szül f nőgyógy.szakáplásta na területi gyakorlat 9. NGB_EG049_1 Aneszteziológia intenzív terápia Közösségi/multikultur 10. NGB_EG052_1 ális ápolás területi gyakorata 11. NGB_EG053_1 Otthonápolás területi gyakorlata 12. NGB_EG054_1 Oxiológia toxikológia Aneszteziológia 13. NGB_EG049_2 intenzív terápia szakápolástana területi gyakorlata Összes kreditpontszám 104 NGB_EG050_1 NGB_EG055_1 NGB_EG039_2 NGB_EG043_2 NGB_EG050_1 NGB_EG055_1 NGB_EG050_2 NGB_EG050_2 NGB_EG050_1 NGB_EG056_1 NGB_EG056_ v NGB_EG056_ v NGB_EG056_ v NGB_EG056_ v NGB_EG056_ v NGB_EG049_1 11

12 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Alapellátási 6 7 ismeretek Belgyógyászati Aneszteziológia geriátriai Belgyógyászati int terápia sebzeti 12 geriátriai 13 Speciális klinikai szakápolástan sebzeti Közösségi/multikul ismeretek,csecsemő (EG050_2) szakápolástan turális ápolás területi gyakorlata területi gyakorata gyermekgyógy.szül.- (EG050_3) (EG052_1) Csecsemő nőgyógy.szakáplást gyermek- ana területi Speciális klinikai gyakorlat isme-retek, (EG056_3) Otthonápolás neurologia, pszichiátria, fül-orr- (EG053_1) Aneszteziológia területi gyakorlata Szülzet-nőgyógyászat (EG057 1) intenzív terápia 27 Oxiológia szakápolástana toxikológia területi gyakorlata Speciális klinikai (EG049_2) (EG054_1) ismeretek, csecsemő gyermekgyógyászat 33 34,szülzetnőgyógyászat szakápolástana Félévenkénti kreditpontszám: (EG056 2) Összes kreditpontszám: 240 k r e d i t 12

13 Szülznő szakirány Kötelező tantárgyak: ssz. kód megnevez bszf. krp af if előtanulmányi elm. gyak labor 1. NGB_EG071_1 Szülzet I v 2 NGB_EG039_2 4 2 NGB_EG043_2 2. NGB_EG072_1 Nőgyógyászat I v 2 NGB_EG039_2 4 2 NGB_EG043_2 3. NGB_EG073_1 4. NGB_EG078_1 5. NGB_EG079_1 6. NGB_EG084_1 Embriológia a magzat fejlőde, klinikai genetikai ismeretek Terhespathológiai szakápolás területi gyakorlata Szülzeti szakápolás rooming-in gyakorlata I. Speciális szakrendelek területi gyakorlata I v NGB_EG068_1 NGB_EG043_ f NGB_EG040_ f NGB_EG040_ f NGB_EG040_2 7. NGB_EG071_2 Szülzet II v NGB_EG071_1 8. NGB_EG072_2 Nőgyógyászat II v NGB_EG072_1 9. Neonatológia NGB_EG075_1 gyermekgyógyászat v 4 NGB_EG071_1 5 1 NGB_EG073_1 10. NGB_EG071_1 Szülőszobai ellátás NGB_EG080_ f NGB_EG079_1 területi gyakorlata I. NGB_EG072_1 11. NGB_EG081_1 12. NGB_EG082_1 Újszülött, koraszülött szakápolástan területi gyakorlata I. Nőgyógyászati szakápolástan területi gyakorlata I f NGB_EG071_1 NGB_EG079_1 NGB_EG072_ f NGB_EG072_1 13. NGB_EG071_3 Szülzet III v 2 NGB_EG071_2 6 2 NGB_EG072_1 14. NGB_EG072_3 Nőgyógyászat III v NGB_EG072_2 15. NGB_EG074_1 16. NGB_EG079_2 17. NGB_EG080_2 18. NGB_EG081_2 Aneszteziológia intenzív terápia, sürgősségi ellátás a szülzetben Szülzeti szakápolás rooming-in gyakorlata II. Szülőszobai ellátás területi gyakorlata II. Újszülött, koraszülött szakápolástan területi gyakorlata II v f f f NGB_EG071_2 NGB_EG075_1 NGB_EG079_1 NGB_EG071_2 NGB_EG072_2 NGB_EG080_1 NGB_EG071_2 NGB_EG072_2 NGB_EG081_1 NGB_EG071_2 NGB_EG072_2 NGB_EG075_1 19. NGB_EG071_4 Szülzet IV v NGB_EG071_3 20. NGB_EG072_4 Nőgyógyászat IV v NGB_EG072_3 13

14 Kötelező tantárgyak folytatás: 21. NGB_EG080_3 Szülőszobai ellátás területi gyakorlata III f NGB_EG082_2 Nőgyógyászati szakápolástan területi gyakorlata II. 23. Intenzív terápia NGB_EG083_1 területi gyakorlata 24. Szülőszobai ellátás NGB_EG080_4 területi gyakorlata IV. Speciális 25. NGB_EG084_2 szakrendelek területi gyakorlata II. Összes kreditpontszám 104 NGB_EG080_2 NGB_EG071_3 NGB_EG072_ f NGB_EG082_ f NGB_EG074_ f NGB_EG080_ f NGB_EG084_1 14

15 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Szülzet II. 1 2 (EG071_2) Nőgyógyászat II. 4 5 (EG072_2) 5 6 Szülzet I. 6 7 (EG071 1) Neonatológia 7 8 Nőgyógyászat I. gyermekgyógyászat 8 9 (EG072 1) Szülzet III Embriológiia a (EG075_1) (EG071 3) Szülzet IV magzat fejlőde Nőgyógyászat III Szülőszobai ellátás (EG071 4) Terhespathológiai (EG072 3) Nőgyógyászat IV szakápolás területi gyakorlata Aneszteziológia (EG072 4) területi gyakorlata I. (EG080_1) intenzív terápia Szülzeti ( Szülzeti G0 8 1) Újszülött, szakápolás szakápolás koraszülött rooming-in rooming-in szakápolástan gyakorlata II gyakorlata I. Nőgyógyászati l i k l (EG079 2) Szülőszobai ellátás Speciális szakápolástan területi gyakorlata szakrendelé-sek területi gyakorlata III. (EG080_3) területi gyakorlata Szülőszobai ellátás Szülőszobai ellátás területi gyakorlata területi gyakorlata II. (EG080_2) IV. (EG080_4) Nőgyógyászati szak-ápolástan Speciális szakrendelek területi gya területi gyakorlata 33 Újszülött, korlata II koraszülött Intenzív ( G082 terápia 2) szakápolástan területi gyakorlata (EG083 1) 36 Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 240 k r e d i t 15

16 Egzségügyi szervező alapképzi szak tanterve A képz célja: Egzségügyi szervező szakemberek képze, akik az egzségügyben a humánbiztosításban zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve, ellátják ezen területek informatikai, gazdasági adatszolgáltatási tevékenységeit. Képesek az egzségbiztosító intézményeiben dokumentációs informatikai rendszerek szervezére irányítására, valamint az egzségbiztosítási tevékenység szervezére irányítására az egzségügyi intézményekben, az államháztartás rzét képező szervezeteknél az üzleti szférában. Kellő ismerettel rendelkeznek a képz második ciklusába belépve a mesterképzben (MSc) való rzvételre. Az oklevélben szereplő szakképzettség megneveze: egzségügyi szervező (a szakirány megjelölével) Szakirány megneveze: egzségbiztosítás, egzségturizmus-szervező A képzi idő: - félévek száma: 7 félév - az oklevél megszerzéhez szükséges kreditek száma: a tanórák (kontaktórák száma): nappali tagozat: 2640 óra - levelező tagozat: 620 óra - a szakmai gyakorlat időtartama jellege: nappali tagozat 510 óra, levelező tagozat 170 óra (a képzi helyen kívüli területi gyakorlat), az egzségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás, az üzleti biztosítás az egzségügyi informatika területén A képz moduláris felosztásának összesítő táblázatai modulok óraszám kredit % Az egzségtudomány alapjai (szakmai alapozó modul) Az egzségügyi informatika gazdaságtan alapjai (szakmai törzsmodul) Egzségbiztosítás szakirányú modul Kötelezően választandó tantárgyak modul Összesít Elméleti gyakorlati képz aránya moduláris beosztás elmélet gyakorlat kredit % kredit % Az egzségtudomány alapjai (szakmai alapozó modul) 13 48% 14 52% Az egzségügyi informatika gazdaságtan alapjai (szakmai törzsmodul) 31 53% 27 47% Egzségbiztosítás szakirányú modul 40 40% 59 60% A ek teljesítének értékeli ellenőrzi rendszere: A ek teljesítének ellenőrze rzben egymásra épülő, rzben egymástól független vizsgákból (v), szeminárium gyakorlati órák (f) teljesítének elismeréből, a szakdolgozat elkzítéből, valamint a záró vizsgából tevődik össze. Záróvizsgára bocsátás feltételei: A tantervben előírt tanulmányi vizsgakötelezettség teljesíte (210 kredit, amelyben a szakdolgozat 20 kredit értékű) Szakdolgozat elkzíte, benyújtása. Az oklevél kiadásának feltétele: Az alapfokozat megszerzéhez az EU tagállamainak hivatalos nyelvéből, vagy orosz nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges. 16

17 A záróvizsga tárgya: A képz céljában megfogalmazott ismeretek, képességek kzségek komplex, integrált jellegű elsajátításának ellenőrze. A záróvizsga rzei: Szóbeli vizsga a szakirányú képz komplex ismeretanyagából. Gyakorlati kzségek ellenőrze. Felhívjuk Tisztelt Hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi Tájékoztató adatai tájékoztató jellegűek. A mindenkori, érvényes adatokat tartalmazó tantervek a Neptun rendszeren a weblap Letöltek menüpontjában találhatóak. Győr, szeptember 17

18 Kötelező tantárgyak: ssz. kód megnevez T A N T Á R G Y I L I S T A elm. gyak labor 1. NGB_AK005_1 Mikroökonómia v NGB_EG001_1 Anatómia f NGB_EG002_1 Élettan-kórtan f NGB_EG005_1 Orvosi latin v NGB_EG007_1 Pszichológia f NGB_MA009_1 Matematika I v NGB_SM006_1 Szociológia f NGB_SZ003_1 Informatika f NGB_AK006_1 Makroökonómia b NGB_EG003_1 Népegzségtan v NGB_EG004_1 Elsősegélynyújtás f NGB_EG006_1 Etika I f bszf. krp af if előtanulmányi 13. NGB_EG010_1 Egzségügyi szociális jog I v NGB_JE002_1 Jogi ismeretek v NGB_MA009_2 Matematika II v NGB_MA009_1 16. NGB_SM009_1 Szociálpolitika alapjai v NGB_SM006_1 17. NGB_SV006_1 Számvitel I v NGB_EG008_1 Egzségügyi informatika 19. NGB_EG009_1 Egzségügyi 20. NGB_EG010_2 finanszírozás I. Egzségügyi szociális jog II f NGB_SZ003_ f NGB_AK006_ v NGB_EG010_1 21. NGB_EG011_1 Klinikai ismeretek v NGB_EG012_1 Egzségügyi ellátórendszer elemei, egzségügyi betegbiztosítási rendszerek I. NGB_EG001_1 NGB_EG002_ v NGB_AK006_1 24. NGB_RT002_1 Statisztika I v NGB_SV006_2 Számvitel II v NGB_SV006_1 26. NGB_SV010_1 Menedzsment v NGB_EG009_2 Egzségügyi v NGB_EG009_1 28. NGB_EG012_2 finanszírozás II. Egzségügyi ellátórendszer elemei, egzségügyi betegbiztosítási rendszerek II v NGB_EG012_1 29. NGB_RT002_2 Statisztika II v NGB_RT002_1 30. NGB_SV006_3 Számvitel III v NGB_SV006_2 31. NGB_EG069_1 Munkavédelem v Összes kreditpontszám 90 18

19 Kötelezően választható tantárgyak: ssz. kód megnevez elm. gyak labor bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AK015_1 Államháztartási ismeretek v NGB_EG006_2 Etika II. (szakmai) f 1 2 NGB_EG006_1 3. Kommunikáció NGB_EG029_1 személyiségfejleszt I f NGB_EG033_1 Egzségfejlesztegzségnevel 5. NGB_EG032_1 Szakdolgozati konzultáció f f 20 3 * 6. NGB_VG008_1 EU tanulmányok v NGB_VG018_1 Európa gazdaságtörténete v 2 2 A tanulmányok befejezéig a csoportból 24 kredit teljesíte kötelező! * Egzségbiztosítás szakirányon az elő : NGB_EG014_1 NGB_EG016_2 NGB_EG015_2 Egzségturizmus szakirányon az elő : NGB_EG014_1 NGB_EG088_1 Szabadon választható tantárgyak: ssz. kód megnevez elm. gyak labor bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_EG020_1 Egzségügyi minőségmenedzsment v NGB_EG031_1 Kutatásmódszertan I f NGB_EG031_2 Kutatásmódszertan II f 2 2 NGB_EG031_1 4. NGB_EG062_1 Viselkedkultúra f NGB_EG059_1 Mentálhigiéne f NGB_EG060_1 Pedagógia f NGB_EG070_1 Családterápia alapjai v NGB_IT010_1 20.századi irodalom művzet Európában v NGB_PJ003_1 Politológia v NGB_RT004_1 Regionális gazdaságtan v NGB_SM029_1 Kreatív technikák f NGB_SM030_1 Szociókultúrális animáció f NGB_SM031_1 Gyógypedagógia f NGB_SM035_1 Társadalomfilozófia f NGB_SV050_1 Karrier kurzus NGB_VG007_1 17. NGB_VG013_1 Nemzetközi protokoll etikett Nemzet kisebbségek Európában v v 3 3 A tanulmányok befejezéig a csoportból 10 kredit teljesíte kötelező! 19

20 Idegen nyelvi tantárgyak: ssz. kód megnevez elm. gyak labor bszf. krp if előtanulmányi Középfokú nyelvvizsgára 1. NGB_IT001_ b felkzítő Középfokú nyelvvizsgára 2. NGB_IT001_ b NGB_IT001_1 felkzítő Profex egyzségügyi 3. NGB_IT025_1 szakmai nyelvvizsgára b felkzítő I. Profex egyzségügyi 4. NGB_IT025_2 szakmai nyelvvizsgára b NGB_IT025_1 felkzítő II. A tanulmányok befejezéig 1 idegen nyelvből valamelyik tantárgy 2 félévének teljesíte ajánlott! Felment a tárgy teljesíte alól: A Középfokú nyelvvizsgára felkzítő tantárgy két félévének teljesíte alól felmentt kap az a hallgató, aki a szakja szerinti képesíti ben szereplő nyelvvizsga bizonyítvánnyal, a Szenátus által elfogadott nyelvek valamelyikéből rendelkezik, a felmentt kéri! A tanulmányok során megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt a Tanulmányi Osztályon, a hallgató ügyintézőjénél kell bemutatni, kérre a tanulmányi ügyintéző a Neptun rendszerbe, a Középfokú nyelvvizsgára felkzítő tantárgy két félévét felmentett tárgyként Jól megfelelt (5) érdemjeggyel berögzíti. Aki tanulmányait úgy kezdi meg, hogy a kívánt nyelvvizsga bizonyítvánnyal már rendelkezik (felvételi pontszámításnál figyelembe vettük), annak a hallgatónak is kérnie kell a felmentt a Tanulmányi Osztályon! Nem kötelező élni a felment lehetőségével! Annak ellenére, hogy a hallgató a képesíti ben rögzített nyelvvizsgával rendelkezik a Szenátus által elfogadott nyelvek valamelyikéből, nem kötelező felmentt kérnie a tárgyból. Lehetősége van a tantárgy felvételére teljesítére egy másik nyelvből. Ilyenkor a tantárgy mindkét félévét teljesíteni kell, a beszámoló alkalmával megszerzett érdemjegyet kell berögzíteni. Ha az ilyen (tehát nyelvvizsgával rendelkező) hallgató tanulmányai során meggondolja magát a tárgy más nyelven történt felvétele után mégis inkább a felmentt választja, erre a lehetősége változatlanul megvan. Ezt azonban mindig csak a soron következő félévben tudja érvényesíteni. Sikeres első félévi teljesít esetén a második félévre, sikertelen teljesít esetén pedig mindkét félévre a már leírt módon kérni kell a felmentt. Kötelező tantárgyak (testnevel): ssz. kód megnevez bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_TS001_1 Testnevel a NGB_TS001_2 Testnevel a NGB_TS001_3 Testnevel a NGB_TS001_4 Testnevel a 0 3 A tanulmányok befejezéig a csoportból mindegyik tárgy teljesíte kötelező! A teljesítre vonatkozó előírásokat a Testneveli Sport Központ határozza meg. 20

21 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Egzségügyi Egzségügyi Munkavédelem 1 2 Mikroökonómia Makroökonómia informatika finanszírozás II. 2 3 (AK005_1) (AK006_1) (EG008 1) (EG009 2) Kötelezően 3 4 Egzségügyi finanszírozás I (EG009 1) elemei, eü-i választható tantárgy 5 Eü-i ellátórendszer Kötelezően választható tantárgy 4 5 Anatómia Népegzségtan 6 (EG001_1) (EG003 1) Egzségiügyi betegbiztosítási 6 7 Elsősegélynyújtás szociális jog II 7 8 Klinikai ismeretek d k Élettan-kórtan (EG004 1) 8 9 Etika I. (EG006 1) Statisztika II. (EG002_1) (EG011 1) 9 10 Egzségiügyi Eü-i ellátórendszer (RT002_2) Pszichológia szociális jog I elemei, eü-i (EG007_1) Jogi ismeretek betegbiztosítási Számvitel III. (JE002 1) d k (SV006_3) Informatika Matematika II. Statisztika I (SZ003_1) (MA009_2) (RT002_1) Orvosi latin Szociálpolitika alapjai Számvitel II. (EG005 1) (SM009_1) (SV006_2) Matematika I (MA009_1) Menedzsment Számvitel I. (SV010 1) Szociológia (SV006_1) (SM006 1) Kötelezően Kötelezően választható tantárgy választható tantárgy Félévenkénti kreditpontszám: szakirány 8+szakirány 1+5+szakirány 0+szakirány Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 21

22 Egzségbiztosítás szakirány Kötelező tantárgyak: ssz. kód megnevez 1. NGB_EG014_1 2. NGB_EG017_1 3. NGB_AK031_1 4. NGB_EG013_1 Társadalombiztosítás fedezeti rendszere, az egzségbiztosítás pénzbeli szolgáltatási ellátásai Társadalom humán biztosítás jogi alapjai Kockázatkezel biztosítás Társadalombiztosítás története felépíte I. elm. gyak labor v bszf. krp af if előtanulmányi NGB_AK006_1 NGB_EG010_ f NGB_EG010_ v NGB_AK006_ f NGB_JE002_1 5. NGB_EG022_1 Biztosítási pénztárak v NGB_EG009_2 6. NGB_EG016_1 Egzségbiztosítás ellenőrzi rendszere I f NGB_EG012_2 Üzleti biztosítás I. 7. NGB_EG019_1 (baleseti ápolásbiztosítási rendszerek) v NGB_EG014_1 8. NGB_EG018_1 Nyugellátások rendszere I. 9. NGB_EG020_1 Egzségügyi minőségmenedzsment Egzségbiztosítás 10. NGB_EG015_1 információs ügyviteli rendszere I. 11. NGB_AK011_1 12. NGB_EG013_2 Közösségi gazdaságtan Társadalombiztosítás története felépíte II. 13. NGB_EG023_1 Üzleti személybiztosítás 14. NGB_EG018_2 Nyugellátások rendszere II. Egzségbiztosítás 15. NGB_EG016_2 ellenőrzi rendszere II. Nemzetközi 16. NGB_EG024_1 társadalombiztosítási ismeretek Üzleti biztosítás II. 17. NGB_EG019_2 (baleseti ápolásbiztosítási rendszerek) Egzségbiztosítás 18. NGB_EG015_2 információs ügyviteli rendszere II f NGB_EG013_1 NGB_EG014_ v NGB_SV010_ f v NGB_EG014_1 NGB_SZ003_1 NGB_AK006_1 vagy NGB_EG012_ v NGB_EG013_ v NGB_EG014_1 NGB_EG018_ v NGB_EG018_ v NGB_EG016_ f NGB_EG013_2 NGB_EG018_ v NGB_EG019_ v NGB_EG015_1 22

23 Kötelező tantárgyak (folytatás): 19. NGB_EG025_1 20. NGB_EG026_1 21. NGB_EG027_1 Országos Egzségbiztosítási Pénztár/területi gyakorlat Megyei Kórház Informatikai Osztály/területi gyakorlat Üzleti Biztosítók/területi gyakorlat 22. NGB_EG028_1 Nyugdíjbiztosító /területi gyakorlat f f f f Összes kreditpontszám 96 NGB_EG014_1 NGB_EG016_2 NGB_EG015_2 NGB_EG014_1 NGB_EG016_2 NGB_EG015_2 NGB_EG014_1 NGB_EG016_2 NGB_EG015_2 23

24 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Országos 6 7 Egzségbiztosítási 7 8 Üzleti Pénztár/területi 8 9 személybiztosítás 9 10 gyakorlat Biztosítási (EG023_1) (EG025_1) pénztárak (EG022_1) Nyugellátások rendszere II Egzségbiztosítás (EG018_2) ellenőrzi rendszere I. Egzségbiztosítás Megyei Kórház ( G016 1) ellenőrzi Informatikai Üzleti biztosítás I. rendszere II. Osztály/területi Társadalombizt fedezeti rendszere, (EG019_1) Nemzetközi ( G016 2) tb. gyakorlat az egzségbizt. ismeretek (EG026 1) Nyugellátások Üzleti biztosítás II Társadalom é b li é Üzleti rendszere I. (EG019 2) humán biztosítás Egzségbizt. Biztosítók/területi (EG018_1) jogi alapjai informá-ciós gyakorlat Egzségügyi Kockázatkezel (EG027_1) minőség biztosítás Egzségbizt (AK031_1) informá-ciós Nyugdíjbiztosító Közösségi /területi gyakorlat Társadalombizt. gazdaságtan (EG028_1) törté-nete (AK011_1) Társadalombizt törté-nete Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 214 k r e d i t 24

25 Egzségturizmus szervező szakirány Kötelező tantárgyak: ssz. kód megnevez Társadalombiztosítás fedezeti rendszere, az 1. NGB_EG014_1 egzségbiztosítás pénzbeli szolgáltatási ellátásai Turizmus általános 2. NGB_EG085_1 elmélete I. 3. NGB_EG086_1 Egzségturizmus 4. NGB_EG091_1 elmélete I. Fizioterápiás ismeretek I. elm. gyak labor bszf. krp af if v előtanulmányi NGB_AK006_2 NGB_EG010_ f NGB_AK006_ f NGB_EG001_1 NGB_EG002_ f NGB_EG001_1 NGB_EG002_1 NGB_EG003_1 NGB_EG011_1 5. NGB_EG094_1 Életmód prevenció v Turizmus általános NGB_EG085_2 elmélete II. 7. NGB_EG086_2 Egzségturizmus elmélete II. 8. NGB_EG087_1 Egzségturizmus Magyarországon v NGB_EG085_ v NGB_EG086_ v NGB_EG086_1 9. NGB_EG090_1 Wellness programok f NGB_EG011_1 10. Fizioterápiás ismeretek NGB_EG091_2 II v NGB_EG091_1 11. NGB_EG095_1 Rekreáció v NGB_EG094_1 12. Egzségturizmus az NGB_EG088_1 EU-ban v NGB_EG086_2 13. Sportturizmus NGB_EG092_1 módszertana v NGB_EG086_2 14. Az egzségturizmus NGB_EG093_1 speciális területei v 6 NGB_EG085_2 6 3 NGB_EG086_2 15. NGB_EG096_1 Egzségturisztikai programtervez v 2 NGB_EG086_2 6 3 NGB_EG095_1 16. Rendezvény NGB_EG087_1 NGB_EG097_ f programszervez NGB_EG090_1 17. NGB_EG098_1 Etikett protokoll f NGB_EG085_2 18. NGB_EG099_1 Környezetvédelem v NGB_EG100_1 Turisztikai menedzsment 20. NGB_EG101_1 Wellness programok / Területi gyakorlat v NGB_SV010_ f Az egzségturizmus 21. NGB_EG102_1 speciális területei / f Területi gyakorlat 22. Fizioterápia/ Területi NGB_EG103_1 gyakorlat f Sportturizmus 23. NGB_EG104_1 módszertana/ Területi f gyakorlat Összes kreditpontszám 91 NGB_EG085_2 NGB_EG086_2 NGB_EG090_1 NGB_EG086_2 NGB_EG095_1 NGB_EG086_2 NGB_EG091_2 NGB_EG086_2 NGB_EG092_1 25

26 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Wellness programok 3 4 / Területi gyakorlat (EG101_1) 6 7 Egzségturizmus az 7 8 EU-ban (EG088 1) 8 9 Turizmus általános Sportturizmus Az 9 10 el-mélete II. módszertana egzségturizmus (EG085 2) (EG092_1) speciális területei / Egzségturizmus Területi gyakorlat elmélete II. 13 Az 14 (EG102 1) (EG086_2) egzségturizmus Egzségturizmus speciális területei Fizioterápia/ Magyarországon (EG093_1) Területi gyakorlat Wellness programok Egzségtur-i (EG103_1) Társadalombizt. fed. (EG090_1) program-tervez rendszere, az Rendezvény 21 Sportturizmus 22 egzség-bizt. Fizioterápiás programszervez módszertana/ ismeretek II Turizmus é b liáltalános é l (EG097_1) Területi gyakorlat (EG091_2) elmélete I Etikett protokoll (EG104_1) Egzségturizmus (EG098 1) elmélete I. Környezetvédelem Rekreáció (EG086_1) (EG099 1) (EG095_1) Turisztikai menedzsment Fizioterápiás 31 ismeretek I (EG091_1) Életmód prevenció (EG094_1) 37 Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 209 k r e d i t 26

27 Szociális munka alapképzi szak tanterve Az alapképzi szak megneveze: szociális munka Az alapképzi szakon szerezhető végzettségi szint a szakképzettség oklevélben szereplő megjelöle: - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) - szakképzettség: szociális munkás - a szakképzettség angol nyelvű megjelöle: Social Worker Képzi terület: társadalomtudományi Képzi ág: szociális A képzi idő félévekben: 7 félév Az alapfokozat megszerzéhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit - A képzi ágon belüli közös képzi szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit - A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: - - A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit - A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit - A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit Az alapképzi szak képzi célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képz célja olyan szociális munkások képze, akik felkzültek az emberi viselkedről a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítét szolgáló szakmai szociális munka végzére. Képesek az ember a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására megőrzére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzére, szakszerű kezelére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képz második ciklusban történő folytatásához. A szociális képzi ág közös kompetenciái Az alapfokozattal rendelkezők ismerik: - tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti, társadalom- szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egzségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait; - a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerz módjait a legfontosabb információforrásokat; - a különböző társadalmi szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket; alkalmasak: - a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól azok környezetéről szóló információk tapasztalatok összegyűjtére rendszerezére; - az informatikai eszközök használatára; - a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzek, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértére, értelmezére. Az alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek: - a társadalmi folyamatok működi szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerére, kritikus rendszerszerű elemzére; - a különböző életciklusokban élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerére, feldolgozására elemzére; - az egyén társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggeiben való értelmezére; - az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő -megoldó képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítére; - az egyén környezete erőforrásainak feltárására hasznosítására; - a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban használatos dokumentációk használatára. 27

28 Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak: - a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltére; - az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására; - a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztére a szociálpolitika dönthozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs kzséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékel önértékel képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végze során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással. A ek teljesítének értékeli ellenőrzi rendszere: A ek teljesítének ellenőrze rzben egymásra épülő, rzben egymástól független vizsgákból (v), szeminárium gyakorlati órák (f) teljesítének elismeréből, a szakdolgozat elkzítéből, valamint a záró vizsgából tevődik össze. A szakdolgozat: A szociális munkás végzős jelölt a szakdolgozattal demonstrálja, hogy képes elméleti tudását a szolgáltatásokat felhasználók, csoportjaik a közösségek érdekében végzett szakmai tevékenységet integrálni. Bizonyítja, hogy képes a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazására, kutatások folytatására, az információs technológia használatára, a szakmai gyakorlat tényeinek, folyamatainak összefüggeinek elemzére, azok összegzére, a következtetek levonására, szakmai állásfoglalások, javaslatok megfogalmazására. A jelölt a Szociális Munka Tanszék által ajánlott, vagy saját maga által választott témát dolgozza fel. A szakdolgozat szociális munka egy problémakörében kzül, a szociális munka jellegét, vonatkozó elméleteit, módszereit megvalósulási gyakorlatát követi. Szakdolgozatként csak olyan téma munka kerül elfogadásra, amely a témavezető irányításával kb. egy év alatt végezhető el. A szakdolgozatot opponens szakember(ek) értékeli(k). A záróvizsgára bocsátás feltétele a szakdolgozat elkzíte, benyújtása elfogadása. A témavezető által elfogadott szakdolgozat 14 kreditpontot ér. Záróvizsga Rzei: - A szakdolgozat megvéde, amelyen rzt vehet a témavezető. - A komplex tematikájú tétel szóbeli kifejte a szociális munka a szociálpolitika különböző tárgyköreiből. A záróvizsga eredménye: a szakdolgozat (a dolgozat érdemjegye véde együttesen) érdemjegye a komplex vizsga érdemjegyének kerekített átlaga, amely azonban kettő egznél kisebb nem lehet. Az oklevél minősíte: a záróvizsga átlaga az Intenzív gyakorlat két tizedesig számolt átlaga. Nyelvi ek: Az alapfokozat megszerzéhez egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: az EU tagállamainak hivatalos nyelvéből, vagy orosz nyelvből vagy lovári nyelvből. Felhívjuk Tisztelt Hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi Tájékoztató adatai tájékoztató jellegűek. A mindenkori, érvényes adatokat tartalmazó tantervek a Neptun rendszeren a weblap Letöltek menüpontjában találhatóak. Győr, szeptember 28

29 T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantárgyak: ssz. kód megnevez előtanulmányi bszf. krp af if elm. gyak labor 1. NGB_EG067_1 Pszichológia alapjai v NGB_JE002_1 Jogi ismeretek v Szociális munka NGB_SM002_1 alapjai v NGB_SM003_1 Laikus gyakorlat b Szakmai képesség NGB_SM005_1 fejleszt I b NGB_SM006_1 Szociológia alapjai v NGB_SZ003_1 Informatika I f Fejlőd 8. NGB_EG067_2 személyiség v NGB_EG067_1 pszichológia 9. Szakmai képesség NGB_SM005_2 fejleszt II b NGB_SM005_1 10. NGB_SM007_1 Esetmunka v NGB_SM002_1 11. NGB_SM008_1 Szociológia a szociális munkában v NGB_SM006_1 12. NGB_SM009_1 Szociálpolitika alapjai v NGB_SM010_1 Esetmunka gyakorlat f NGB_SM003_1 14. NGB_SM040_1 Magyar társadalom f NGB_AK007_1 Közgazdaságtan I v NGB_EG067_3 Szociálpszichológia v NGB_EG067_2 17. NGB_KA009_1 Szociális ellátás joga v NGB_JE002_1 18. Szakmai képesség NGB_SM005_3 fejleszt III b NGB_SM005_2 Szociális munka 19. NGB_SM007_2 csoportokkal, v NGB_SM002_1 közösségekkel 20. NGB_SM010_2 Szociálpolitikai ellátás rendszere v NGB_SM009_1 21. NGB_SM011_2 Projekt I f NGB_SM010_1 22. NGB_AK007_2 Közgazdaságtan II v NGB_AK007_1 23. NGB_EG067_4 Segítő kapcsolatok pszichológiája f NGB_EG067_3 24. NGB_PE002_1 Család gyermekvédelmi jog v NGB_JE002_1 25. Szakmai képesség NGB_SM005_ b NGB_SM005_3 fejleszt IV. 26. NGB_SM008_2 Családszociológia v NGB_SM008_1 27. NGB_SM011_3 Projekt II f NGB_SM011_2 28. NGB_SM012_1 Gyermekjóléti szociális munka 29. NGB_EG033_1 Egzségfejleszt- 30. NGB_EG063_1 31. NGB_SM008_3 32. NGB_SM010_4 egzségnevel Speciális klinikai ismeretek (Pszichiátria) Kutatási alapismeretek a szociális munkában Társadalom szociálpolitika v NGB_SM002_ f v NGB_EG067_ v v NGB_SM009_1 29

30 Kötelező tantárgyak: ssz. kód megnevez 33. NGB_SM011_1 34. NGB_SM012_2 Szociális csoport- közösségimunka gyakorlat Szociális munka idősekkel elm. gyak labor bszf. krp af if előtanulmányi f NGB_SM011_ v NGB_SM002_1 35. NGB_SM019_1 Egyéni kutatás I f Intenzív szakmai NGB_SM015_1 gyakorlat f NGB_SM019_2 Egyéni kutatás II f NGB_SM019_1 38. NGB_EG003_1 Népegzségtan v NGB_KJ003_1 Bevezet a Közjogtudományba v NGB_JE002_1 40. Szociális igazgatási NGB_SM010_3 gyakorlat b NGB_SM009_1 Szociális munka 41. NGB_SM012_3 időszerű kérdei az EU-ban Magyarországon v NGB_SM002_1 42. NGB_SM014_1 Tanulás élethosszan v NGB_SM020_1 Szakdolgozat f Összes kreditpontszám 168 Kötelezően választható tantárgyak: ssz. kód megnevez bszf. krp if előtanulmányi elm. gyak labor 1. NGB_EG004_1 Elsősegélynyújtás f Bevezet a felsőfokú NGB_SM016_1 tanulmányokba f Szociális munka területei NGB_SM017_1 I.* f 4 3 NGB_SM002_1 4. Szociális munka területei NGB_SM017_2 II.* f 4 3 NGB_SM002_1 5. Szociális munka területei NGB_SM017_3 III.* f 4 3 NGB_SM002_1 6. Szociális munka területei NGB_SM017_4 IV.* f 4 3 NGB_SM002_1 7. Szociális munka területei NGB_SM017_5 V.* f 4 3 NGB_SM002_1 8. NGB_SM018_1 Társadalomismereti gyakorlat** f Szociális munka tartós NGB_SM045_1 munkanélküliekkel f 4 3 NGB_SM002_1 10. Szociális munka NGB_SM046_1 hajléktalanokkal f 4 3 NGB_SM002_1 11. Szociális munka NGB_SM047_1 díjhátralékosokkal f 4 3 NGB_SM002_1 12. Szociális munka NGB_SM048_1 fogyatékkal élőkkel f 4 3 NGB_SM002_1 13. Szociális munka tartós NGB_SM049_1 betegekkel f 4 3 NGB_SM002_1 14. Szociális munka NGB_SM050_1 szenvedélybetegekkel f 4 3 NGB_SM002_1 Szociális munka 15. NGB_SM051_1 bűnelkövetőkkel áldozataikkal f 4 3 NGB_SM002_1 30

31 Kötelezően választható tantárgyak (folytatás): 16. NGB_SM052_1 Szociális munka romákkal f 4 3 NGB_SM002_1 Szociális munka 17. NGB_SM053_1 hátrányos helyzetű térségekben f 4 3 NGB_SM002_1 települeken 18. Szociális munka tanulási NGB_SM054_1 nehézségekkel f 4 3 NGB_SM002_1 Szociális munka 19. NGB_SM055_1 családokkal (Családtámogató f 4 3 NGB_SM002_1 rendszerek) A tanulmányok befejezéig a csoportból 25 kredit teljesíte kötelező! *A Szociális munka területei (NGB_SM017) I.-V. tantárgyakon belüli választékból egyet-egyet fel kell venni a képz során. **Egybefüggő öt napos gyakorlat egyetemi vagy önálló szervezben. Szabadon választható tantárgyak: ssz. kód megnevez bszf. krp if előtanulmányi elm. gyak labor 1. NGB_BT001_1 Kriminológia v 2 3 NGB_JE002_1 2. NGB_BT002_1 Büntetőjog v 2 3 NGB_JE002_1 3. NGB_BT003_1 Viktimológia f 2 3 NGB_JE002_1 4. NGB_EG038_1 Addiktológia f 2 3 NGB_EG067_3 5. NGB_EG059_1 Mentálhigiéne f NGB_EG060_1 Pedagógia f NGB_EG062_1 Viselkedkultúra f NGB_PJ003_1 Politológia v NGB_SM024_1 Családtörténeti interjúk f 2 3 NGB_SM006_1 10. NGB_SM025_1 Gyermekkor szociológiája f 2 3 NGB_SM006_1 11. NGB_SM027_1 Regionális/települi szociálpolitika f 2 3 NGB_SM009_1 12. NGB_SM029_1 Kreatív technikák f NGB_SM030_1 Szociokulturális animáció f NGB_SM031_1 Gyógypedagógia f Menedzsment a szociális NGB_SM032_1 munkában f NGB_SM033_1 Szociális szakma PR-ja f NGB_SM035_1 Társadalomfilozófia f NGB_SM039_1 Munkába állító tréning f Viták társadalompolitikai NGB_SM043_1 elméletekről f 2 3 NGB_SM009_1 20. Szociális munka mentálispszichiátriai betegekkel NGB_SM056_ f 2 3 NGB_EG067_4 21. NGB_SM057_1 Gender Study f 2 3 NGB_SM008_1 Szociális munka 22. NGB_SM058_1 menekültekkel, f 2 3 NGB_SM002_1 bevándorlókkal 23. NGB_SM059_1 Utcai szociális munka f 2 3 NGB_SM002_1 24. Non profit szervezetek NGB_SM060_1 a szociális munka f 2 3 NGB_SM002_1 25. NGB_SM061_1 Családterápia (Családterápia alapjai) f 2 3 NGB_EG067_3 26. NGB_SM062_1 ITC szociális munka f 2 3 NGB_SZ003_1 27. NGB_SM063_1 EU szociális dimenziói f 2 3 NGB_SM009_1 28. NGB_SM064_1 Szociális betegjogok f 2 3 NGB_JE002_1 29. Családon belüli erőszak, NGB_SM065_1 bántalmazás f 2 3 NGB_SM002_1 31

32 Szabadon választható tantárgyak (folytatás): 30. Örökbefogadó NGB_SM066_1 nevelőszülők f 2 3 NGB_SM002_1 31. IP az oktatás szociális NGB_SM067_1 területen f 2 3 NGB_SM002_1 32. IP az egzségügy NGB_SM068_1 szociális területen f 2 3 NGB_SM002_1 33. NGB_SM069_1 Szegénység szociológiája f 2 3 NGB_SM006_1 A tanulmányok befejezéig a csoportból 17 kredit teljesíte kötelező! Idegen nyelv tantárgyak: ssz. kód megnevez elm. gyak labor bszf. krp if előtanulmányi Középfokú nyelvvizsgára 1. NGB_IT001_ b felkzítő Középfokú nyelvvizsgára 2. NGB_IT001_ b NGB_IT001_1 felkzítő Profex egyzségügyi 3. NGB_IT025_1 szakmai nyelvvizsgára b felkzítő I. Profex egyzségügyi 4. NGB_IT025_2 szakmai nyelvvizsgára b NGB_IT025_1 felkzítő II. A tanulmányok befejezéig 1 idegen nyelvből valamelyik tantárgy 2 félévének teljesíte ajánlott! Felment a tárgy teljesíte alól: A Középfokú nyelvvizsgára felkzítő tantárgy két félévének teljesíte alól felmentt kap az a hallgató, aki a szakja szerinti képesíti ben szereplő nyelvvizsga bizonyítvánnyal, a Szenátus által elfogadott nyelvek valamelyikéből rendelkezik, a felmentt kéri! A tanulmányok során megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt a Tanulmányi Osztályon, a hallgató ügyintézőjénél kell bemutatni, kérre a tanulmányi ügyintéző a Neptun rendszerbe, a Középfokú nyelvvizsgára felkzítő tantárgy két félévét felmentett tárgyként Jól megfelelt (5) érdemjeggyel berögzíti. Aki tanulmányait úgy kezdi meg, hogy a kívánt nyelvvizsga bizonyítvánnyal már rendelkezik (felvételi pontszámításnál figyelembe vettük), annak a hallgatónak is kérnie kell a felmentt a Tanulmányi Osztályon! Nem kötelező élni a felment lehetőségével! Annak ellenére, hogy a hallgató a képesíti ben rögzített nyelvvizsgával rendelkezik a Szenátus által elfogadott nyelvek valamelyikéből, nem kötelező felmentt kérnie a tárgyból. Lehetősége van a tantárgy felvételére teljesítére egy másik nyelvből. Ilyenkor a tantárgy mindkét félévét teljesíteni kell, a beszámoló alkalmával megszerzett érdemjegyet kell berögzíteni. Ha az ilyen (tehát nyelvvizsgával rendelkező) hallgató tanulmányai során meggondolja magát a tárgy más nyelven történt felvétele után mégis inkább a felmentt választja, erre a lehetősége változatlanul megvan. Ezt azonban mindig csak a soron következő félévben tudja érvényesíteni. Sikeres első félévi teljesít esetén a második félévre, sikertelen teljesít esetén pedig mindkét félévre a már leírt módon kérni kell a felmentt. Kötelező tantárgyak (testnevel): ssz. kód megnevez bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_TS001_1 Testnevel a NGB_TS001_2 Testnevel a NGB_TS001_3 Testnevel a NGB_TS001_4 Testnevel a 0 3 A tanulmányok befejezéig a csoportból mindegyik tárgy teljesíte kötelező! A teljesítre vonatkozó előírásokat a Testneveli Sport Központ határozza meg. 32

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

AZ ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: ápolás és betegellátás (Nursing and Patient Care) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Pénzügy és számvitel szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám. Gy 10 2 1 K Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megzése: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Tagozat: Levelező 2015 előfeltétel Kredit KÖZGAZDASÁGTANI,

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK TVSZ. 10. SZ. FÜGGELÉK A CIKLUSOKRA BONTOTT, OSZTOTT KÉPZÉSBEN MEGVALÓSULÓ TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 1. Az osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszakon tanulmányokat folytató

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar FELSZÁMOLÁSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI SPECIALISTA szakirányú továbbképzési szak A világméretű pénzügyi- és gazdaság válság ráirányította a figyelmet a fizetésképtelenségi

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM /2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantár: JÁI - 42. bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan 2 0 0 f 4 1 1 2. NGB_AG003_1 Gépszerkezettan 2 2 0 f 4 1 1 3. NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat 2

Részletesebben

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2009. december 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr.

Részletesebben

Alapképzési szakok - Ápolás és betegellátás alapszak (BSc)

Alapképzési szakok - Ápolás és betegellátás alapszak (BSc) Alapképzési szakok - Ápolás és betegellátás alapszak (BSc) A képzés célja Olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmérõl és az egészség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ

ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2015. szeptember 1-től ÁPOLÁS MESTERSZAK KÉPZÉSI PROGRAM Hatályos: 2015. szeptember 1-től 2 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

levelező tagozat Mintatanterv

levelező tagozat Mintatanterv Villamosmérnöki szak levelező tagozat Mintatanterv Villamosmérnöki szak (levelező tagozat) PTE PMMFK Tanulmányi tájékoztató 2006/2007 A szak megnevezése: villamosmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT Szakirányok ÉRTÉKESÍTÉS-SZERVEZÉS MARKETING

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar 3

Általános Orvostudományi Kar 3 FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK A fogorvos mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés képzési és kimeneti követelményei* A mesterképzési szak megnevezése Fogorvos (Dentistry) A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Orosz bölcsészettudományi, modern filológia

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Turizmus-Vendéglátás Tanszék TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése:

Részletesebben

Alapképzési szakok - Egészségügyi gondozás és prevenció (BSc)

Alapképzési szakok - Egészségügyi gondozás és prevenció (BSc) Alapképzési szakok - Egészségügyi gondozás és prevenció (BSc) A képzés célja Olyan szakemberek képzése a cél, akik az egészségtudomány eredményeit megismerve képesek lesznek a megelõzõ tevékenység széleskörû

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés KÖNYVTÁROSTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel

Meghirdetett képzések 2013 februári kezdéssel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Intézmény elérhetősége ELTE IK-TTK Felvételi Iroda Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.83 Telefonszám: (1) 372-2566 E-mail: ttkto@ludens.elte.hu

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 JOGI ASSZISZTENS szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012 - es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012 - es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012 - es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: PÉNZÜGY Tanulmányi program: PÉNZÜGY ÉS BANK, Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan tudományterületen

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: építész mesterképzési szak /Architecture (a képesítési jegyzékről szóló 139/2015 kormányrendelet 3. melléklet 147. szerint). 2. A mesterképzési

Részletesebben

Pontszámítás alapjai:

Pontszámítás alapjai: Pontszámítás alapjai: 1. tanulmányi pontok (maximum 200 pont), a. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9 12. (nyelvi előkészítő esetén 9 13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) 1. magyar nyelv

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MARKETING MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

Útmutató az informatikus könyvtáros alapképzésben (BA) nappali tagozaton teljesítendő szakmai gyakorlatokhoz

Útmutató az informatikus könyvtáros alapképzésben (BA) nappali tagozaton teljesítendő szakmai gyakorlatokhoz EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Bölcsészettudományi Kar KÖNYVTÁR- ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNYI INTÉZET 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. Tel.: (36-1) 411-6567, 485-5200 / 2233 E-mail: lis@btk.elte.hu Web: http://lis.elte.hu

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANÁR - JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ TANÁR mesterszak 3 félév 90 kredit NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Felsőfokú képzések Felsőfokú végzettségi szintek: FOSZK, BSc, BA, MSc, MA, Szakképzettség: pl. könnyűipari mérnök,

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: szociológia Képzési terület, képzési ág: társadalomtudományi, társadalomismeret Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések 2 Műszaki Tudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között tartanak számon.

Részletesebben

OM azonosító - Sorszám / Év

OM azonosító - Sorszám / Év LECKEKÖNYV a tanuló aláírása OM azonosító - Sorszám / Év / az intézmény neve a tanuló törzskönyvi száma: tanulói azonosítója: a leckekönyv tulajdonosa név aki községben/városban megyében, országban 19

Részletesebben

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Magyarázatok: A nyelvi előkészítő képzés tantárgyi rendszere (óraterv) a 2007/2008. tanévtől tantárgy óraszám Idegen

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Szervezés 1. Oktató tanszék(ek) 6 :

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Szervezés 1. Oktató tanszék(ek) 6 : TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: SZERVEZÉS 2. Tárgykód: PMKEKNE139 Heti óraszám 1 : 2 ea / 2 gyak Kreditpont: 5 Szak(ok)/ típus 2 : építőmérnök Tagozat 3 : nappali Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND

HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND VI. RÉSZ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS VIZSGAREND 1. fejezet A KÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI EGYSÉGEI Képzési program 262. (1) A Főiskolán a képzés a képzési program alapján folyik, melyet a Szenátus fogad el.

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK NYELVI ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK NYELVI ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM IDEGEN NYELVI OKTATÁSI KÖZPONTJÁNAK NYELVI ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés)

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 2009/2010. tanévben (11 féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve az 009/00. tanévben ( féléves, egységes, osztatlan MSc képzés) FÉLÉV TANTÁRGY. félév. félév. félév. félév. félév 6. félév. félév 8. félév

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina 2 Tisztelt Elsőéves Hallgatóink!

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az intézményi nyelvi vizsga lehetőségéről

TÁJÉKOZTATÓ az intézményi nyelvi vizsga lehetőségéről TÁJÉKOZTATÓ az intézményi nyelvi vizsga lehetőségéről Tisztelt volt Hallgatónk! Tájékoztatom, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény felhatalmazása alapján, a Szent István Egyetem

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER fl é 2010. szeptember 9. Felvettek száma 2010 ben Nappali litagozatont Rendes felvételi eljárásban: 60 Levelező eeeő tagozatonato Rendes felvételi eljárásban: 15 Pótfelvételi:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK nevelési és oktatási kutatások kora gyermekkor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE, ÉS MINTATANTERVE

SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE, ÉS MINTATANTERVE SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE, ÉS MINTATANTERVE Áttekintő táblázat a mesterképzésről Képzési blokk Kreditek I. Alapozó ismeretkörök Társadalomtudományos ismeretek Szociológiaelmélet

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK JOGI SZAKOKLEVELES HR SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1. A szakirányú továbbképzési szakok megnevezése: Jogi szakokleveles HR szaktanácsadó 2. A szakképzettség

Részletesebben

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK HR SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1. A szakirányú továbbképzési szakok megnevezése: HR szakjogász 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: HR szakjogász

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Tanulmányi területek:

Tanulmányi területek: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola 9300 Csorna, Kórház u. 28. Tel: 96/261-255, 96/593-253 E-mail: titkarsag@csukas.eu Honlap: http://www.csukas.sulinet.hu Igazgató: Perlaki Sándor Pályaválasztási

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Pedagógiai program 2016 PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék Előszó 1 Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K ALAPKÉPZÉSEK

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben