egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése"

Átírás

1

2 BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat számláló része, a Hallgatói Tanácsadási Osztály végzi különféle tanácsadási tevékenységek révén. Szándékunk szerint a hallgatók oktatáson kívüli életéhez nyújtunk kötetlen, gyakorlati haszonnal járó, élvezetes programokat. Osztályunkon a hallgatók pszichológiai, esélyegyenlőségi, karrierépítő és tanulmányi támogatását végezzük a következő szolgáltatások nyújtásával: pszichológiai tanácsadás és önismereti csoportok készségfejlesztő tréningek szervezése és tartása egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése karrier és önéletrajz tanácsadás, próbainterjúztatás és Assessment Center munkaközvetítés, hirdetéskezelés egyetemi felvételivel kapcsolatos tájékoztatás ingyenes albérlet és korrepetitor közvetítés 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. I. emelet 82. Telefon: (1)

3 IMPRESSZUM BME FELVÉTELI KALAUZ Felelős kiadó: Keresztes Péter igazgató BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság Szerkesztették: BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság Központi Tanulmányi Hivatal Építészmérnöki Kar Építőmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Természettudományi Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Készült: november, 6000 példányban Kézirat lezárva: november 9. 1

4 2

5 TARTALOMJEGYZÉK Impresszum Tartalomjegyzék Köszöntő Tájékoztató a Műegyetemre 2015 szeptemberében felvettek eredményeiről A felvételi eljárásról Információforrások Dékáni Hivatalok Érettségi Felvételi jelentkezés a BME-re Alkalmassági vizsgák Pontszámítás Többletpontok Pontozási rendszer a mesterképzésben évi felvételi pontszámok Induló képzések februárjában induló képzések szeptemberében induló képzések Alapképzések Osztatlan képzések Mesterképzések Karok Építészmérnöki Kar ÉPK Építőmérnöki Kar ÉMK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GTK Gépészmérnöki Kar GPK Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar KJK Természettudományi Kar TTK Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar VBK Villamosmérnöki és Informatikai Kar VIK A Műegyetem múltja A Műegyetem ma Kutatási tevékenység Cserekapcsolatok Nyelvoktatás Infrastruktúra Kultúra, kikapcsolódás Könyvtár Sport Étkezés Oktatás minősége Felmérések Tehetségtanács Címjegyzék

6 4

7 Kedves Olvasó! A Felvételi Kalauz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerkesztésében a továbbtanulás előtt álló középiskolások számára készített tájékoztató füzet. Kiadványunkban információkat találhat a fizetendő térítésekről, az esetleges juttatásokról, az érettségiről, a felvételiről, a képzési formákról, szintekről, a Karok oktatási tevékenységéről, az Egyetem múltjáról és jelenéről. Reméljük, ismertetőnk felkelti érdeklődését az Egyetemünk iránt, és a felvételi eljárás során intézményünk mellett dönt. A Műegyetemre bejutó hallgatók közül elsősorban a nem megfelelő természettudományos ismeretek miatt sokan lemorzsolódnak már az első évben. A felméréseink azt mutatják, hogy akik emelt szinten érettségiztek matematikából, és tanultak fizikát is, azok sokkal kisebb arányban hagyják abba a képzést tanulmányi okból. Ha valamelyik műszaki alapképzési szakunkra kíván jelentkezni, akkor javasoljuk, hogy tegyen emelt szintű érettségit matematikából, és tanuljon fizikát is! Matematika és fizika tudásfelmérésre, gyakorlásra javasoljuk, látogassák meg az alábbi honlapot: Tájékoztató a Műegyetemre 2015 szeptemberében felvettek eredményeiről Ebben az évben a BME alapképzési szakjaira jóval többen jelentkeztek első helyen, mint ahány hallgatót fel tudtunk venni. Ez a hazai műszaki felsőoktatási intézmények közül egyedül a Műegyetemnél volt így. Ennek eredményeként csak magas felvételi pontszámmal lehetett hozzánk bekerülni. Több olyan szakunk is van, ahol a bekerüléshez szükséges minimális ponthatár magasabb lett, mint más intézmények azonos szakára felvettek pontszámának az átlaga. A jó felvételi eredményekkel bekerülő hallgatóknak nyújtott magas színvonalú képzéssel meg fogjuk tartani a Műegyetem diplomájának nemzetközileg is elismert presztízsét. Néhány példa az államilag támogatott képzésre felvettek eredményéről (államilag támogatott nappali alapképzés): szak minimális pontszám átlag pontszám országosan szükséges minimális pontszám mechatronikai mérnöki vegyészmérnöki villamosmérnöki A mesterképzéseinkre jelentkezők létszáma a demográfiai csökkenés ellenére is közel azonos maradt. Ennek eredményeként államilag támogatott helyre közel annyi hallgatót vettünk fel, mint 2014-ben. A mesterképzésben megszerezhető ismeretek és készségek alapján az itt végzettek olyan eszközök és technológiák fejlesztésére és használatára is alkalmassá válnak, amelyek tanulmányaik idején nem is léteztek. A hazai gazdaság eredményességéhez elengedhetetlenül szükségesek mesterdiplomával rendelkezők. Javasoljuk a Műegyetem alapképzéseire felvetteknek, tervezzék be valamelyik mesterkurzus elvégzését is! Tanulmányozzák a mesterképzési szakjainkat akár az alapszaktól eltérő mesterszakot is választhatnak. Budapest, október 15. Dr. Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes 5

8 A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL Információforrások A Felvételi Kalauz a kézirat lezárását követően, a felvételi eljárással kapcsolatos módosulásokat nem tartalmazza, ezért megjelöljük azokat a forrásokat, ahonnan további hiteles információt kaphat egyszerűen. Mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy a felvételi eljárás jogi hátterét és általános szabályait a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásáról szóló 423/2012. (XII.29.) Kormányrendelet tartalmazza. Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató szeptemberben induló képzések (továbbiakban: Tájékoztató) kiadványt a felsőoktatási intézmények adatszolgáltatása alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma készíti. A kiadvány december 15-én jelenik meg, az abban foglalt információk véglegesnek tekintendők. Az esetleges sajtóhibák, illetve az időközbeni módosítás végett január 31-én a Tájékoztató kiegészítését is kiadhatják. A Tájékoztató intézményenként, kari bontásban tartalmazza: az egyes szakcsoportokhoz tartozó és indítható összes alapképzési szak, valamint a felsőfokú szakképzések jegyzékét, a meghirdetett szakokhoz, felsőfokú szakképzésekhez, illetőleg a különböző oktatási formákhoz (nappali, esti, levelező, távoktatás stb.) kapcsolódóan a) a felsőoktatási intézmény személyi és tárgyi feltételei alapján felvehető államilag támogatott és önköltséges hallgatók létszámát, b) a fizetendő díjakkal és a juttatásokkal kapcsolatos információkat, c) az egyes szakcsoportokra, szakokra, felsőfokú szakképzésekre előírt követelményeket, d) a felvételi eljárás során kedvezményt adó szakmai és tanulmányi versenyek körét, e) a felvételi eljárási díj összegét és annak befizetésével kapcsolatos információkat, f) a felvételi eljárás során a figyelembe vehető érettségi vizsgatantárgyakat, g) a középiskolai tanulmányi pontok számításánál figyelembe vehető érdemjegyeket, h) az egyes szakcsoportokba tartozó szakokon előírt, illetve választható érettségi vizsgatantárgyakat, azok szintjét, i) a pontszámítás, rangsorolás elvét, j) a jelentkezési feltételként meghatározott előképzettséget, indokolt esetben a nyelvtudást, k) az intézményre jellemző speciális tudnivalókat, l) egyéb, a jelentkezők számára szükséges információkat. Dékáni Hivatalok A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az egyes szakokkal kapcsolatos információk szolgáltatásáért felelős szervezeti egységek a Dékáni Hivatalok. Hallgatói Tanácsadási Osztály A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a felvételiző hallgatók tájékoztatásáért a BME HSZI, Hallgatói Tanácsadási Osztály felelős. Az Osztály mindig naprakész információval áll az érdeklődők rendelkezésére, személyesen, telefonon és en. 6

9 A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A Nemzetközi-tudományos és oktatásigazgatási Csoport, a Dékáni Hivatalok és a Hallgatói Tanácsadási Osztály elérhetőségeit megtalálja a Címjegyzékben. ÉRETTSÉGI Az érettségi folyamatával és lebonyolításával kapcsolatos alapvető szabályokat az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet tartalmazza, ezek közül emelünk ki néhány fontosabb részt: Az érettségi vizsgán a vizsgázónak öt négy kötelező és legalább egy általa választott vizsgatantárgyból kell legalább középszinten vizsgát tennie. A vizsgázó a kötelezően választott vizsgatantárgy mellett további vizsgatantárgyakat választhat. A kötelező vizsgatantárgyak általános és a részletes vizsgakövetelményekre épülnek. Az általános vizsgakövetelmények határozzák meg, hogy a vizsgatantárgy milyen vizsgarészekből áll. A vizsgarészek a következők lehetnek: szóbeli, írásbeli, gyakorlati. Ha a vizsgaszabályzat másképp nem rendelkezik, az érettségi vizsgán a következő vizsgatantárgyakból kötelező vizsgát tenni: magyar nyelv és irodalom, anyanyelv (nemzetiségi nyelv) és irodalom a nemzetiségi oktatásban résztvevőknek az idegen nyelv helyett, történelem, matematika, idegen nyelv, a nemzetiségi oktatásban résztvevők kivételével. Ha a vizsgázó nem magyar állampolgár és anyanyelve nem magyar, a magyar nyelv és irodalom tantárgy helyett magyarból, mint idegen nyelvből tehet kötelező érettségi vizsgát. Ha a vizsgázót a kötelező érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, helyette egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. Érettségi vizsga szintek A szintemelő vizsga kivételével a tantárgyakból középszinten vagy emelt szinten lehet érettségi vizsgát tenni. Azt, hogy a tanuló milyen szinten szeretne vizsgázni, ő határozza meg. A diák abban az esetben is tehet emelt szintű érettségi vizsgát, ha iskolája nem emelt szintű érettségi vizsgára készítette fel. Középszintű érettségi vizsga A középszintű érettségi vizsgát a középiskolában tartják, az írásbeli vizsgára központi feladatsorokat visznek, amelyeket országos szinten meghatározott szempontok alapján javítanak a középiskolai tanárok. A szóbeli vizsgák kérdéssorait a középiskolás tanárok állítják össze, az értékelést ugyancsak országos szinten meghatározott szempontok alapján végzik. Emelt szintű érettségi vizsga Az emelt szintű érettségi vizsgát az Oktatási Hivatal szervezi meg. Az írásbeli vizsga felügyelő tanárait és a szóbeli vizsga tantárgyi viszgabizottságának tagjait is az Oktatási Hivatal bízza meg, növelve ezzel az értékelés objektivitását. 7

10 A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL Jelentkezés az érettségi vizsgára Tanulói jogviszony alatt érettségi vizsga akkor tehető egy tantárgyból, ha a tanuló az adott tantárgy követelményeit teljesítette az érettségi időpontjáig. A tanulói jogviszony megszűnése után bármely vizsgatárgyból tehető érettségi vizsga. A diák egy vizsgatantárgyból adott vizsgaidőszakban csak egy szinten próbálkozhat a vizsga letételével. Az érettségi vizsgával kapcsolatos adminisztrációt (jelentkezési lapok beadását) és a vizsga lebonyolítását (időpontok, helyszínek kijelölését, beosztás készítését) a középiskolák végzik. Érettségi vizsgamentesség Az, aki a 2007/2008-as tanévben vagy azt megelőzően részt vett az országos középiskolai (szakmai) tanulmányi verseny döntőjében, az adott vizsgatárgyból teljesítette az érettségi vizsga vizsgakövetelményeit, nem kell érettségi vizsgát tennie. Az országos tanulmányi verseny 2007/2008. tanévi versenykiírása határozza meg, hogy a döntőben részt vett versenyzők közül hányan kaphatnak emelt szintű, és hányan középszintű érettségi vizsgaeredményt. Aki az e bekezdésben meghatározottak szerint teljesítette az érettségi vizsga követelményét, annak tudását - középszinten, illetve emelt szinten - jeles osztályzattal és százszázalékos minősítéssel kell elismerni. A tanulmányi versenyen elért középszintű vizsgaeredmény nem zárja ki, hogy az érintett emelt szintű érettségi vizsga letételére jelentkezzen. FELVÉTELI JELENTKEZÉS A BME-RE A felvételi eljárással kapcsolatos egyetemi szintű speciális szabályokat a BME 2016/2017. tanévre vonatkozó felvételi szabályzata tartalmazza, amely elérhető a Központi Tanulmányi Hivatal honlapján ( Jelentkezés Az elektronikus jelentkezés felülete az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft honlapján ( érhető el. Ugyancsak elektronikusan adhatóak be a jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok is. Beadási határidő, a jelentkezés költsége A felsőoktatási jelentkezési lap beadásának határidejét, a befizetendő összeget a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató szeptemberben induló képzések menüpont alatt a internetes oldalon teszik közzé december közepén. ALKALMASSÁGI VIZSGÁK A BME-n az építészmérnöki osztatlan, az építészmérnöki és az ipari termék- és formatervezői alapszakra csak abban az esetben vehető fel a jelentkező, ha az aktuális évben, a BME-n tett sikeres rajz alkalmassági vizsgával rendelkezik. Az alkalmassági vizsga minősítése: Megfelelt vagy Nem felelt meg lehet. Az Építészmérnöki Karon tett alkalmassági vizsgát elismerik az ipari termék és formatervezői szakon is, fordítva viszont nem, vagyis a mindkét Karra (Építészmérnöki, Gépészmérnöki) jelentkezőknek elég csak az Építészmérnöki Karon teljesíteni az alkalmassági vizsgát, de a biztonság kedvéért dönthet valaki úgy, hogy mindkét alkalmassági vizsgán részt vesz. 8

11 A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A szakmai alkalmassági vizsgák idejéről és helyéről, egyéb szükséges információkról legkésőbb 15 nappal a vizsga kezdete előtt írásban kell tájékoztatni a jelentkezőket. A szakmai alkalmassági vizsga nem nyilvános. A szakmai alkalmassági vizsgán a Megfelelt értékelés a felvétel szükséges de nem elégséges feltétele. PONTSZÁMÍTÁS Az új pontozási rendszer január elsejétől került bevezetésre. A pontszámítás esetleges változásait nyomon követheti a oldalon. Alapképzésre és egységes osztatlan képzésre való jelentkezés esetén a pontszámítás (részletesen lásd: 423/2012 (XII. 29.) kormányrendeletben): a. a tanulmányi pontok (maximum 200 pont) és az érettségi pontok (maximum 200 pont) összege, b. az érettségi pontok (maximum 200 pont) kétszerese. A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák időkorlát nélkül. Minden esetben ehhez adják hozzá a többletpontokat (maximum 100 többletpont). A maximálisan elérhető összpontszám 500 pont. a) Tanulmányi pontok (maximum 200 pont), ami összesítve tartalmazza az 5 tantárgy osztályzatainak (magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) és egy természettudományos tárgy) két utolsó év végi, tantárgyi érdemjegyek (maximum pont) összegének kétszeresét (maximum 100 pont), az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (maximum 100 pont). b) Érettségi pontok (maximum 200 pont) Az adott képzési területen előírt érettségi vizsgatárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, illetve emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel. A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt (2005 előtt) tett tantárgyi érettségi vizsga eredményének átszámítását a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban megadott módon kell elvégezni. A nem a többszintű érettségi vizsgarendszerben tett közismereti érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás időpontjában hatályos közismereti érettségi vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a jelentkező által a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg előterjesztett kérelmére az érettségi vizsga letételének időpontjában hatályos és a felvételi jelentkezés időpontjában hatályos vizsgakövetelmények szakmai tartalmának összevetése alapján az Oktatási Hivatal állapítja meg. Külföldön, vagy külföldi rendszerű középiskolában tett érettségi vizsga esetén az adott szaknál a Tájékoztatóban meghirdetett felvételi vizsgatárgyakból elért eredményeket veszik figyelembe, középszintű érettségiként. Az IBO nemzetközi érettségi vizsgát emelt szintű érettségiként fogadják el. A felvételi eljárás során képzési területenként meghatározzák, hogy mely tantárgyakból tett érettségi eredményeket veszik figyelembe az érettségi pontszámok számításánál. 9

12 A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL Képzési terület Képzési terület szakjai Kötelező tantárgy(ak) Választható tantárgyak Egyéb tudnivalók Műszaki biomérnöki (BSc), energetikai mérnöki (BSc)*, építészmérnöki (osztatlan)**, építészmérnöki (BSc)**, építőmérnöki (BSc), gépészmérnöki (BSc), ipari termék- és formatervező mérnöki (BSc), járműmérnöki (BSc)***, környezetmérnöki (BSc), közlekedésmérnöki (BSc)***, logisztikai mérnöki (BSc)***, mechatronikai mérnöki (BSc), műszaki menedzser (BSc), műszaki szakoktató (BSc) vegyészmérnöki (BSc), villamosmérnöki (BSc) matematika biológia, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, fizika, gépészeti alapismeretek, informatika, informatikai alapismeretek, kémia, könnyűipari alapismeretek, környezetvédelmi vízgazdálkodási alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, vegyipari alapismeretek, *Energetikai mérnök BSc-n a fizika kötelező. **Építészmérnöki BSc szak esetén csak a fizika vagy építészeti és építési alapismeretek választhatók. ***Járműmérnöki, közlekedésmérnöki és logisztikai mérnöki alapszak esetén csak biológia, fizika, informatika, kémia, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) választható. Műszaki menedzser alapszak esetén választható még gazdasági ismeretek, közgazdasági alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, történelem. matematika mellé egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek Építészmérnöki (osztatlan), építészmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szakokon rajz alkalmassági vizsga is szükséges Építészmérnöki és energetikai mérnöki szakon az egyik felvételi tantárgyból emelt szintű érettségit kell tenni. Építészmérnök (osztatlan): matematika kötelező és fizika vagy építészeti és építési alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem. Legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni, amely lehet matematika, fizika, vagy építészeti és építési alapismeretek. 10

13 A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL Képzési terület Képzési terület szakjai Kötelező tantárgy(ak) Választható tantárgyak Egyéb tudnivalók Informatika mérnökinformatikus (BSc) matematika fizika, informatika, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek közlekedési alapismeretek matematika mellé egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek Képzési terület Képzési terület szakjai Kötelező tantárgy(ak) Választható tantárgyak Egyéb tudnivalók Gazdaságtudományi gazdálkodási és menedzsment (BA) nemzetközi gazdálkodás (BA) pénzügy és számvitel (BA) nincs kötelező pénzügy és számvitel: matematika kötelező gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), matematika, történelem szakmai előkészítő tárgy (közgazdasági alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátásidegenforgalom alapismeretek) két középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, de ebből csak egy lehet idegen nyelv Pénzügy és számvitel: matematika mellé egy középszintű vizsgatárgyat kell választani. Társadalomtudományi kommunikáció és médiatudomány (BA) nincs kötelező matematika, magyar nyelv és irodalom egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), társadalomismeret, történelem egy emelt szintű és egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek 11

14 A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL Képzési terület Képzési terület szakjai Kötelező tantárgy(ak) Választható tantárgyak Egyéb tudnivalók Természettudományi matematika (BSc) fizika (BSc) matematika nincs kötelező biológia, elektronikai alapismeretek, fizika, földrajz, gépészeti alapismeretek, informatika, informatikai alapismeretek, kémia, környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, matematika, természettudomány matematika mellé egy érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek két középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, szakmai előkészítő tárgy nem választható 12

15 A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL TÖBBLETPONTOK Az előzőekben részletezett 400 pontos rendszerhez további, úgynevezett többletpontok szerezhetőek. A többletpontokat 100 pontban maximalizálták. Többletpont az emelt szintű érettségiért (maximum 100 pont): Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért tantárgyanként 50 többletpontot kap. Nyelvvizsgáért járó többletpontok (maximum 40 pont): középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga után 28 többletpont, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga után 40 többletpont. Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen vagy az emelt szintért (ha nyelvből tesz emelt szintű érettségit), vagy a nyelvtudásért adható többletpont. Versenyeredményért vagy szakképesítésért adható többletpontok: Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú (54-es vagy 55-ös szakmaszámú) szakképesítésért szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 többletpont jár. Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért helyezésért 100 többletpont, helyezésért 50 többletpont, helyezésért 25 többletpont jár. Sportteljesítményért adható többletpont: A természettudományos képzési terület kivételével: Olimpiai sportágban világ- és Európa-bajnokságon elért 1-3. helyezésért 30 pont jár, Olimpiai sportágban országos bajnokságon elért 1-3. helyezésért 20 többletpont jár. Előnyben részesítés az alapképzésben és az osztatlan képzésben (maximum 40 pont): Ezekre a kedvezményekre az jogosult, aki a felvételi eljárásban meghirdetett dokumentumpótlás határidejéig megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt megfelelőképpen igazolja. A hátrányos helyzetű, a tartós nevelésbe vett és az árva jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult. A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontot kap. Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességigyermekágyi segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult. Minimum Alapképzésre, egységes osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségi vizsgáért adott többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot. PONTOZÁSI RENDSZER A MESTERKÉPZÉSBEN 1. A maximálisan elérhető összpontszám 100, ezen belül a többletpontok összege legfeljebb pont szerezhető: a.) a tanulmányi pontok (max. 45) és a felvételi pontok (max. 45) összegeként, vagy b.) a felvételi pontok (max. 45) duplázásával. 13

16 2015. ÉVI FELVÉTELI PONTSZÁMOK 2. A tanulmányi pontok számítása: a mesterképzéshez előírt diplomát eredményező képzésben szerzett összes kreditpont alapján számított súlyozott átlag kilencszerese, egész számra kerekítve. 3. Ha a mesterképzésre jelentkező nem kreditrendszerű képzésben szerzett diplomával rendelkezik, akkor a tanulmányi pontok számítása: a diplomát eredményező képzésben szerzett összes érdemjegy (heti óraszámmal súlyozott) átlagának kilencszerese, egész számra kerekítve. 4. A felvételi pontok számítása az adott szakra a Tájékoztatóban megadott felvételi eljárás szerint történik. 5. A többletpontok számítása az adott szakra a Tájékoztatóban megadott módon történik. 6. A hátrányos helyzetű jelentkező minden értékelési helyen 3 többletpontot kap. A pontszámításról a képzésért felelős kar Dékáni Hivatala nyújt tájékoztatást ÉVI FELVÉTELI PONTSZÁMOK A BME képzéseire a évben az alábbi pontszámok elérése esetén nyertek felvételt a hallgatók. kar BSc/BA (alapképzés) ANÁ ANK ALÁ ALK ÉMK építőmérnöki (BSc) ÉPK építészmérnöki (BSc) GPK energetikai mérnöki (BSc) GPK gépészmérnöki (BSc) GPK ipari termék- és formatervező mérnöki (BSc) GPK mechatronikai mérnöki (BSc) GTK alkalmazott közgazdaságtan (BA) n.i. n.i. - - GTK gazdálkodási és menedzsment (BA) GTK kommunikáció és médiatudomány (BA) n.i GTK műszaki menedzser (BSc) GTK műszaki szakoktató GTK nemzetközi gazdálkodás (BA) GTK pénzügy és számvitel (BA) KJK közlekedésmérnöki (BSc)

17 A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL KJK járműmérnöki (BSc) KJK logisztikai mérnök (BSc) TTK matematika (BSc) TTK fizika (BSc) VBK biomérnöki (BSc) VBK környezetmérnöki (BSc) VBK vegyészmérnöki (BSc) VIK mérnökinformatikus (BSc) VIK villamosmérnöki (BSc) kar osztatlan képzés ONÁ ONK ÉPK építész (osztatlan) GTK tanári (osztatlan) n.i. n.i. kar MSc/MA (mesterképzés) MNÁ MNK MLÁ MLK ÉMK földmérő- és térinformatikai mérnök (MSc) 78 n.i. - ÉMK infrasrtuktúra-építőmérnöki (MSc) ÉMK szerkezet-építőmérnöki (MSc) 52 n.i. - - ÉPK forma- és vizuális környezettervező mérnöki (MSc) 70 n.i. - - ÉPK ingatlanfejlesztő építészmérnöki (MSc) 72 n.i. - - ÉPK szerkezettervező építészmérnöki (MSc) GPK energetikai mérnöki (MSc) 79 n.i. - - GPK épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök (MSc) 78 n.i. - - GPK gépészeti modellezés (angol nyelven) (MSc)

18 A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL kar MSc/MA (mesterképzés) MNÁ MNK MLÁ MLK GPK gépészmérnöki (MSc) GPK ipari terméktervező mérnöki (MSc) 80 n.i. - - GPK mechatronikai mérnöki (MSc) 80 n.i. - - GTK kommunikáció és médiatudomány (MA) GTK közgazdasági elemző (MA) n.i. n.i. - - GTK MBA (MA) GTK műszaki menedzser (MSc) 72 n.i. - - GTK nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) 70 n.i. - n.i. GTK pénzügy (MA) GTK pszichológia (MA) n.i. GTK regionális és környezeti gazdaságtan (MA) n.i. GTK számvitel (MA) GTK vezetés és szervezés (MA) 70 n.i. - - GTK marketing (MA) GTK tanári 3 félév (mérnöktanár-okl. biomérnök) n.i. GTK GTK GTK GTK GTK GTK GTK tanári 3 félév (mérnöktanár-okl.építészmérnök) tanári 3 félév (mérnöktanár-okl.gépészmérnök) tanári 3 félév (mérnöktanár-okl. körnnyűiparimérnök) tanári 3 félév (mérnöktanár-okl.környezetmérnök) tanári 3 félév (mérnöktanár-okl.közlekedésmérnök) tanári 3 félév (mérnöktanár-okl. mechatronikai mérnök) tanári 3 félév (mérnöktanár-okl.mérnökinformatikus) n.i n.i. - - n.i. n.i n.i. - - n.i. n.i n.i. n.i. 16

19 A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL kar GTK GTK GTK GTK GTK GTK tanári 3 félév (mérnöktanár-okl.műszaki menedzser) tanári 3 félév (mérnöktanár-okl. vegyészmérnök) tanári 3 félév (mérnöktanár-okl. villamosmérnök) tanári 4 félév (közgazdásztanár-elméletei gazdaságtan) tanári 4 félév (közgazdásztanár-kereskedelem és marketing) tanári 4 félév (közgazdásztanár-pénzügy és számvitel) n.i n.i n.i. - - n.i. n.i n.i GTK tanári 4 félév (közgazdásztanár-vállalkozási ismeretek) GTK tanári 4 félév (mérnöktanár-biomérnök) n.i. GTK tanári 4 félév (mérnöktanár-építészmérnök) GTK tanári 4 félév (mérnöktanár-építőmérnök) n.i. GTK tanári 4 félév (mérnöktanár-gépészmérnök) n.i. GTK GTK GTK GTK GTK MSc/MA (mesterképzés) tanári 4 félév (mérnöktanár-könnyűipari mérnök) tanári 4 félév (mérnöktanár-környezetmérnök) tanári 4 félév (mérnöktanár-közlekedésmérnök) tanári 4 félév (mérnöktanár-mechatronikai mérnök) tanári 4 félév (mérnöktanár-mérnökinformatikus) MNÁ MNK MLÁ MLK n.i. - - n.i. n.i n.i n.i n.i. GTK tanári 4 félév (mérnöktanár-műszaki menedzser) n.i. GTK tanári 4 félév (mérnöktanár-vegyészmérnök) n.i. GTK tanári 4 félév (mérnöktanár-villamosmérnök) n.i. KJK járműmérnöki (MSc) 74 n.i

20 kar MSc/MA (mesterképzés) MNÁ MNK MLÁ MLK KJK közlekedésmérnöki (MSc) n.i. KJK logisztikai mérnöki (MSc) 76 n.i. - n.i. TTK alkalmazott matematikus (magyar nyelven) (MSc) 80 n.i. - - TTK alkalmazott matematikus (angol nyelven) (MSc) 88 n.i. - - TTK fizikus (MSc) 73 n.i. - - TTK kognitív tanulmányok (magyar nyelven) 73 n.i. - - TTK kognitív tanulmányok (angol nyelven) TTK matematikus (MSc) VBK biomérnöki (MSc) 73 n.i. - - VBK környezetmérnöki (MSc) 70 n.i. - - VBK gyógyszervegyész-mérnöki (MSc) VBK műanyag és száltechnológiai mérnöki (MSc) 72 n.i. - - VBK vegyészmérnöki (MSc) VIK egészségügyi mérnöki (MSc) VIK mérnökinformatikus (MSc) 74 n.i. - - VIK gazdaságinformatikus (MSc) VIK villamosmérnöki (MSc) 72 n.i. - - A táblázatban használt jelölések: ÉMK Építőmérnöki Kar ÉPK Építészmérnöki Kar GPK Gépészmérnöki Kar GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar KJK Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar TTK Természettudományi Kar VBK Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar VIK Villamosmérnöki és Informatikai Kar n.i. A szak nem indult - A szak meg sem lett hírdetve 18 BSc: BA: MSc: MA: ANÁ: ANK: ALÁ: ALK: Bachelor of Science Bachelor of Arts Master of Science Master of Arts alap, nappali, állami (rész) ösztöndíjas képzés alap, nappali, önköltséges képzés alap, levelező, állami (rész) ösztöndíjas képzés alap, levelező, önköltséges képzés

21 INDULÓ KÉPZÉSEK februárjában induló képzések Kar ÉPK GPK GPK GPK GPK GPK GPK GTK GTK KJK KJK KJK VBK VBK VBK VBK VBK VIK VIK VIK VIK TTK TTK TTK TTK MSc /MA képzés Urbanista építészmérnöki Gépészeti modellezés (angol nyelven) Gépészmérnöki Energetikai mérnöki Mechatronikai mérnöki Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök Ipari terméktervező mérnöki Regionális és környezeti gazdaságtan Műszaki menedzser Járműmérnöki Közlekedésmérnöki Logisztikai mérnöki Környezetmérnöki Vegyészmérnöki Műanyag- és száltechnológiai mérnöki Gyógyszervegyész-mérnöki Biomérnöki Mérnökinformatikus Egészségügyi mérnöki Gazdaságinformatikus Villamosmérnöki Alkalmazott matematikus (magyar nyelven) Alkalmazott matematikus (angol nyelven) Fizikus Matematikus MNÁ: MNK: MLÁ: MLK: ONÁ: ONK: mester, nappali, állami (rész)ösztöndíjas képzés mester, nappali, önköltséges képzés mester, levelező, állami (rész)ösztöndíjas képzés mester, levelező, önköltséges képzés osztatlan, nappali, állami (rész)ösztöndíjas képzés osztatlan, nappali, önköltséges képzés 19

22 INDULÓ KÉPZÉSEK szeptemberében induló képzések Kar BSc/BA ANA ANK ALA ALK Képzés időtartama félévekben ÉPK Építészmérnöki X X 8 ÉPK Építészmérnöki (osztatlan) X X 10 ÉMK Építőmérnöki X X 8 GPK Energetikai mérnöki X X 7 GPK Gépészmérnöki X X 7 GPK Ipari termék- és formatervező mérnöki X X 7 GPK Mechatronikai mérnöki X X 7 GTK Gazdálkodási és menedzsment X X 7 GTK Kommunikáció és médiatudomány X X 6 GTK Műszaki menedzser X X 7 GTK Műszaki szakoktató X X 7 GTK Nemzetközi gazdálkodás X X 7 GTK Pénzügy és számvitel X X 7 KJK Közlekedésmérnöki X X 7 KJK Járműmérnöki X X 7 KJK Logisztikai mérnöki X X 7 TTK Matematika X X 6 TTK Fizika X X 6 VBK Biomérnöki X X 7 VBK Környezetmérnöki X X 7 VBK Vegyészmérnöki X X 7 VIK Mérnökinformatikus X X 7 VIK Villamosmérnöki X X 7 Kar Osztatlan ONA ONK OLA OLK Képzés időtartama félévekben ÉPK Építészmérnöki (osztatlan) X X 10 20

23 INDULÓ KÉPZÉSEK Kar MSc/MA M N A M N K MLA MLK Képzés időtartama félévekben ÉMK Szerkezet-építőmérnöki X X 3 ÉMK Infrastruktúra-építőmérnöki X X 3 ÉMK ÉPK ÉPK Földmérő- és térinformatikai mérnöki Forma- és vizuális környezettervező mérnöki Ingatlanfejlesztő építészmérnöki X X 3 X X 4 X X 3 ÉPK Szerkezettervező építészmérnöki X X 3 GPK Energetikai mérnöki X X 4 GPK Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök X X 4 GPK Gépészeti modellezés (angol nyelven) X X 4 GPK Gépészmérnöki X X 4 GPK Ipari terméktervező mérnöki X X 4 GPK Mechatronikai mérnöki X X 4 GTK Kommunikáció- és médiatudomány X X 4 GTK Műszaki menedzser X X 4 GTK Pénzügy X X 4 GTK Pszichológia X X 4 GTK GTK GTK Regionális és környezeti gazdaságtan Tanár-közgazdásztanár (több szakképzettség) Tanár-mérnöktanár (több szakképzettség) X X 4 X X 4 X X 3 Tanár-mérnöktanár (több GTK X X 4 szakképzettség) GTK Vezetés és szervezés X X 4 21

24 INDULÓ KÉPZÉSEK Kar MSc/MA M N A M N K MLA MLK Képzés időtartama félévekben GTK Marketing X X 4 GTK Master of Business Administration (MBA) X 4 GTK Számvitel X X 4 KJK Járműmérnöki X X X 4 KJK Közlekedésmérnöki X X X 4 KJK Logisztikai mérnöki X X X 4 TTK Alkalmazott matematikus (magyar nyelven) X X 4 TTK Alkalmazott matematikus (angol nyelven) X X 4 TTK Fizikus X X 4 TTK Matematikus X X 4 TTK Kognitív tanulmányok X X 4 VBK Biomérnöki X X 4 VBK Gyógyszervegyész-mérnöki X X 4 VBK Környezetmérnöki X X 4 VBK Műanyag- és száltechnológiai mérnöki X X 4 VBK Vegyészmérnöki X X 4 VIK Egészségügyi mérnöki X X 4 VIK Gazdaságinformatikus X X 4 VIK Mérnökinformatikus X X 4 VIK Villamosmérnöki X X 4 A táblázatban használt jelölések: X a képzés indul az adott formában ÉMK Építőmérnöki Kar ÉPK Építészmérnöki Kar GPK Gépészmérnöki Kar GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar KJK TTK VBK VIK Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Természettudományi Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar 22

25 BIOMÉRNÖKI alapképzési szak A szakot a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (bővebb információ a 87. oldalon) indítja. Végzettségi szint: alapfokozat Tagozat: nappali Képzési idő: 7 félév A képzés oktatási rendszere, tematikája: A szakon alapos mérnöki és természettudományi ismereteket lehet elsajátítani. A biomérnöki szakmát megalapozó tárgyakat (kémia, géprajz, géptan, vegyipari készülékek ismerete) a biomérnök- és vegyészmérnök hallgatók együtt tanulják. Már az első félévben is van biológiai tárgy, de kezdetben hangsúlyos a kémia, a matematika és a műszaki ismeretek. A későbbiekben a biológia kerül előtérbe, különös tekintettel a sejt szintű biológiára. A tárgyak jórészt az alkalmazási területek ismereteit tartalmazzák. A szakon gazdasági és jogi ismereteket is oktatnak, a gazdasági- és társadalomtudományi tárgyak a képzés kb. 10 %-át teszik ki. A képzést végzettek tevékenységi köre: A biomérnökök az ipari biotechnológia, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar és az egészségügy biológiai és kémiai alapú műszaki feladatainak ellátásával, a gazdaság minden területén speciális környezetvédelmi problémák megoldásával, műszaki-biológiai rendszerek irányításával, ellenőrzésével, fejlesztésével, továbbá a szakterületükhöz kapcsolódó tudományos kutatással foglalkoznak. A mintatanterv internetes fellelhetősége: Választható specializációk: alkalmazott biotechnológiai, egészségvédelmi, élelmiszerminősítő és élelmiszertechnológiai, környezetvédelmi. ALAPKÉPZÉSEK A továbbtanulás lehetősége: biomérnöki mesterképzés (MSc), egyéb MSc képzések (pl. környezetmérnöki, gyógyszervegyész-mérnöki, műanyag- és száltechnológiai mérnöki, vegyészmérnöki mesterképzések) ENERGETIKAI MÉRNÖKI alapképzési szak A szakot a Gépészmérnöki Kar (bővebb információ a 81. oldalon) indítja. Végzettségi szint: alapfokozat Tagozat: nappali Képzési idő: 7 félév Felvételi sajátosság: A felvételhez matematika és fizika érettségi szükséges, az egyiket emelt szinten kell teljesíteni. A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik alkalmasak a nemzetgazdaság és a lakosság biztonságos, gazdaságos és környezetbarát energiaellátásának tervezésére, képesek megoldani a villamosenergia-ellátás és hőellátás, az energiaátalakítás, -szállítás és felhasználás, a 23

26 ALAPKÉPZÉSEK vezetékes és az egyedi energiaellátás, az ipari és a mezőgazdasági energotechnológiák, továbbá az épületek, létesítmények energiaellátása során felmerülő feladatokat. Specializációk: Atomenergetika Épületenergetika Hőenergetika Vegyipari energetika Villamos energetika A végzett energetikai mérnökök alkalmasak: alapvető energiagazdálkodási, vállalkozási és szervezési ismeretek alkalmazására, energetikai technológiák elemzésére, tervezésére, kivitelezésére, üzemeltetésére, energetikai gépek, berendezések és technológiák üzemeltetésére, energetikai mérési módszerek alkalmazására, irányítástechnikai ismeretek alkalmazására az energetikai folyamatok területén. Végzés utáni továbbtanulási lehetőségek Az alapdiplomával rendelkezők közvetlenül folytathatják tanulmányaikat az energetikai mérnöki és az épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök mesterszakon. Az Energetikai mérnöki alapszak leírása a lapon található. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI alapképzési szak A szakot az Építészmérnöki Kar (bővebb információ a 74. oldalon) indítja. Végzettségi szint: alapfokozat Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Felvételi sajátosságok az adott képzésen A felvételi tantárgyak (matematika és fizika vagy építészeti és építési alapismeretek) egyike legalább emelt szinten teljesítendő. Részt kell venni egy rajzi alkalmassági vizsgán, melynek sikeres teljesítése a felvétel feltétele. A képzés oktatási rendszere, tematikája A képzés oktatási rendszere, tematikája Természettudományos alapismeretek: matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD, statika-szilárdságtan. Gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, építési menedzsment, építési jogi ismeretek, filozófia, szociológia, városszociológia, építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet. Szakmai törzsanyag: szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, szín- és térkompozíció, épületszerkezetek, építőanyagok, épületfizika, épületgépészet, tartószerkezetekszerkezettervezés, építéskivitelezés-szervezés, építészeti tervezés, akadálymentesítés, településtervezés. 24

27 ALAPKÉPZÉSEK A képzést végzettek tevékenységi köre Az építészmérnöki alapdiplomával rendelkezők irányított munkavégzés mellett elhelyezkedhetnek: ingatlanfejlesztőként, beruházóként, a kivitelezési munka középkádereként; a közigazgatásban-államigazgatásban igazgatási és hatósági munkakörben; építőipari termékeket gyártó-forgalmazó, építőipari szolgáltató cégeknél, ingatlanpiaci és biztosítási szakemberként, a műemlékvédelemben, épületfenntartási és felújítási területen; a tervezésben feldolgozó-szerkesztő munkát végezve építésztervező, várostervező, szerkezettervező irodákban és még számos munkakörben. Mintatanterv, szakirányok, bővebb képzésleírás Internetes fellelhetősége: Egyéb tudnivalók a képzésről A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódik. ÉPÍTŐMÉRNÖKI alapképzési szak Az Építőmérnöki szak alapképzésének célja felkészült, nyelvtudással rendelkező alapdiplomás építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására és bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A jogszabályban meghatározott tervezői és vezető tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett ágazat és azon belüli specializációnak megfelelően szerezhető meg. A képzés pontos megnevezése: Építőmérnöki szak, alapképzés A képzés végzettségi szintje: műszaki alapdiploma BSc szint A képzés tagozata: nappali A képzés finanszírozási formái: államilag finanszírozott és költségtérítéses A képzési idő félévben kifejezve: 8 félév Felvételi sajátosságok az adott képzésen: A képzési területre vonatkozó általános szabályok az érvényesek. A képzés oktatási rendszere, tematikája: Az Építőmérnöki szak alapképzése (BSc) nyolc féléves, amelyet a három féléves mesterképzés (MSc) követ. Az alapképzés során összesen 240 kreditpontot kell megszerezni. A szak hallgatóinak tanulmányaik során a műszaki problémák és feladatok szokatlanul széles választékával kell megismerkedniük, mert az építőmérnöki munkavégzés a társadalom és a környezet páratlanul széles területén igényel olyan tájékozottságot, amely felsőfokú tanulmányokkal szerezhető meg. A törzstárgyak olyan tárgyak, amelyeket a majdani specializációtól függetlenül minden hallgatónak fel kell vennie. A kötelező specializáció azt jelenti, hogy a hallgatónak a tanulmányaik harmadik féléve után az érdeklődésüknek leginkább megfelelő három ágazat valamelyikét, majd az ágazathoz tartozó valamelyik specializációt választják. A specializációk tantárgycsoportjai úgy vannak összeállítva, hogy a specializáció teljesítése kellő garanciát nyújtson ahhoz, hogy a hallgató egy szakterület műveléséhez elegendő részletességű szakmai ismeretet szerezzen. Ezeknek az ismereteknek az elmélyítését szolgálja az oktatási rendszerben a diplomamunka és a záróvizsgák rendje is. A képzésben lehetőség van a tárgyak angol nyelven történő hallgatására is. 25

28 ALAPKÉPZÉSEK A képzést végzettek tevékenységi köre: Az építőmérnöki szakma jellegzetessége, hogy alkotásait a társadalom egésze nap, mint nap látja és használja (épületek, utak, vasutak, hidak, vízellátás és csatornázás, vízrendezés és folyószabályozás, stb.). Az építőmérnökök felelőssége nagy, kisebb mérnöki hibák is emberéletet követelhetnek, az építőmérnök nagyban befolyásolja a természetet, és gyakorlatilag minden építőmérnöki alkotás egyedi. Fontos az építőmérnök szerepe a természeti vagy ember által okozott katasztrófák elhárításában is. Az építőmérnök feladatai: egy lakatlan terület lakhatóvá tétele, vagy a lakható területeken az életkörülmények javítása, ezen belül a földterület felmérése, feltérképezése, a felszín változásának és a felszín alatti talaj vizsgálata, a vizek szabályozása, a terület bekötése a már meglévő közművezeték-, út-, vasúthálózatba és a területen belüli közlekedési hálózat tervezése, a városok, falvak ellátása ivóvízzel, illetve a csatornarendszer megépítése; a természeti tereptárgyak leküzdése, alagutak, hidak, viaduktok építése, a hírközlési adótornyok, ipari csarnokok, mezőgazdasági tárolók létrehozása, ill. lakó- és középületek tartószerkezetének tervezése és építése. Mintatanterv, specializációk, bővebb képzésleírás Internetes fellelhetősége: A kari honlapon megtalálható a címen. Egyéb tudnivalók a képzésről: A Karon a felvételre jelentkező hallgatók száma és a felvételi ponthatár évről-évre nő, az építőmérnök képzést folytató helyek közül a legmagasabb. A hallgatók - a második szemesztertől - a tantárgyakat felvehetik angol nyelven is. A képzés gyakorlati jellegét mutatja, hogy a képzés több mint fele - számítási, tervezési, mérési feladatok elvégzésével - kiscsoportokban folyik, összesen 21 nap mérőgyakorlatot kell teljesíteni, továbbá a képzés része egy kötelező négyhetes ipari gyakorlat, valamint választható tervezői vagy kivitelezői szakmai gyakorlat. Az alapdiploma birtokában lehetőség van bekapcsolódni szakirányú továbbképzésekbe (szakmérnök képzés), illetve a szerkezet-építőmérnök, infrastruktúra-építőmérnök, valamint földmérő és térinformatikai mérnök mesterképzésekbe. Meggyőződésünk, hogy képzésünk eredményeként kellő elméleti és gyakorlati tudással rendelkező alapdiplomás mérnököket tudunk kibocsátani. FIZIKA alapképzési szak A szakot a Természettudományi Kar (bővebb információ a 85. oldalon) indítja. Végzettségi szint: alapfokozat Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév A képzés oktatási rendszere, tematikája A BME fizika alapképzését az ország hasonló fizika alapképzéseitől a Műegyetem által nyújtott speciális gyakorlati, műszaki háttér különbözteti meg, melyhez a Fizikai és a Nukleáris Technikai Intézetek kutatói és oktatói háttere számos területen mint pl. alacsony hőmérsékleti fizika, akuszto-optika, holográfia, nukleáris ismeretek egyedülálló lehetőségeket nyújt. 26

29 ALAPKÉPZÉSEK Specializációk, a képzést végzettek tevékenységi köre: A Fizika alapképzési szakon fizikus és alkalmazott fizika specializációra nyílik lehetőség. A fizikus specializáció erős elméleti alapozással elsősorban az alapkutatás iránt érdeklődőkre számít. Azoknak ajánljuk, akik a fizikus mesterképzési szakon szeretnék tovább folytatni a tanulmányaikat. Az alkalmazott fizika specializáción a képzés súlypontja eltolódik a gyakorlatorientáltabb tárgyak felé, elősegítve ezzel a BSc diploma megszerzése utáni közvetlen munkavállalást, de egyben felkészít a fizikus mesterképzési szak alkalmazott fizika, kutatófizikus, nukleáris technika és orvosi fizika specializációira is. Egyéb tudnivalók: A felvételhez emelt szintű érettségi ajánlott. Mintatanterv: > Képzések > BSc (alapképzés) Fizika > Mintatanterv GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT alapképzési szak A szakot a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (bővebb információ a 78. oldalon) indítja. Végzettségi szint: alapfokozat Tagozat: nappali Képzési idő: 6+1 félév A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen több mint 80 éves múltra tekint vissza a gazdálkodási szakterületű közgazdászok képzése. E hagyományok követéseként indítottuk a Gazdálkodási és menedzsment alapszakot, amelyik karunk egyik legnagyobb alapszakja, az üzleti irányultságú közgazdászképzéseink közül a legátfogóbb. A képzés erőssége tantervének sokszínűsége: a menedzsment-, pénzügyi, közgazdasági és társadalomismereti területek ismeretanyagának elsajátítása és gyakorlatorientált alkalmazása mellett a képzés hallgatói a projektfeladatok rendszerén keresztül számos további szakterülettel ismerkedhetnek meg. A BME technológiai környezetének köszönhetően az itt végzettek otthonosan mozognak a komplex üzleti-technológiai környezetben is, megtanulnak más szakterületek képviselőivel is kommunikálni, a folyamatok tervezése, szervezése és irányítása során velük együtt dolgozni. Hallgatóink, angol nyelvtudásukat üzleti szaknyelvvel bővíthetik, szaktárgyaink egy részét angol nyelven hallgatva, illetve speciális angol nyelvi kurzusok keretében. A szak főbb tantárgyai: vállalat-gazdaságtan, menedzsment, marketing, vállalati pénzügyek, gazdaságstatisztika, számvitel, makrogazdasági pénzügyek, gazdaságpolitika, információmenedzsment, minőségmenedzsment, termelésmenedzsment, változásmenedzsment, projektmenedzsment, üzleti jog. A képzésről bővebb tájékoztató: honlapon található. 27

30 ALAPKÉPZÉSEK GÉPÉSZMÉRNÖKI alapképzési szak A szakot a Gépészmérnöki Kar (bővebb információ a 81. oldalon) indítja. Végzettségi szint: alapfokozat Tagozat: nappali Képzési idő: 7 félév Felvételi sajátosság: A felvételhez emelt szintű érettségi ajánlott. A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására. Specializációk: Anyagtechnológia Épületgépészet Folyamattechnika Gépészeti fejlesztő Gépgyártástechnológia Géptervező A végzett gépészmérnökök alkalmasak: gépelemek, gépek, készülékek, berendezések, szerkezetek konstrukciós tervezésére és szerkesztésére, gép- és fém- és/vagy polimer szerkezetek és ezek elemei gyártásának, szereléstechnológiájának kidolgozására és irányítására, épületgépészeti berendezések tervezésére, kivitelezések előkészítésére, szervezésére és irányítására, hő- és áramlástechnikai, vegyipari folyamatok tervezésére, kivitelezésére, felügyeletére és irányítására. Végzés utáni továbbtanulási lehetőségek Az alapdiplomával rendelkezők közvetlenül folytathatják tanulmányaikat a gépészmérnöki, a gépészeti modellezés, és az épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök mesterszakon. A Gépészmérnöki alapszak leírása a lapon található. IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖKI alapképzési szak A szakot a Gépészmérnöki Kar (bővebb információ a 81. oldalon) indítja. Végzettségi szint: alapfokozat Tagozat: nappali Képzési idő: 7 félév Felvételi sajátosságok: Rajz alkalmassági vizsga. Nem vehető fel, aki az alkalmassági vizsgán nem felel meg. A felvételhez emelt szintű érettségi ajánlott. A képzés célja 28

31 ALAPKÉPZÉSEK Az ipari termék- és formatervező mérnök olyan kreatívan gondolkodó műszaki szakember, aki elsősorban a tartós fogyasztói termékek tervezése, gyártása és forgalmazása területén: rugalmasan és hatékonyan tud reagálni a piacgazdaság kihívásaira, elsősorban a kis- és közép-vállalatok keretein belül, műszaki, esztétikai, humán, valamint gazdasági ismeretek és készségek birtokában a termék-fejlesztés valamennyi fázisában képes az önálló, alkotó munkára, szervező és irányító tevékenységével képes a termékfejlesztés innovációs folyamatát, a termék-fejlesztéshez szükséges tárgyi, szervezeti és emberi erőforrásokat, illetve a termék életpálya teljes ciklusát menedzselni. Ismeretkörök Terméktervezés Termékmenedzsment Formatervezés (design) A végzett ipari termék- és formatervező mérnökök képesek: hatékonyan használni a bevett elemzési, szintetizálási, tervezési és felmérési technikákat, termékeket tervezni, figyelembe véve az esztétikai, használati, piaci, időtállósági, üzembiztonsági és kivitelezhetőségi szempontokat, a tárgyat konkretizálni, dokumentálni, vizualizálni és bemutatni, egy tervezési projektet összeállítani. Végzés utáni továbbtanulási lehetőségek Az alapdiplomával rendelkezők közvetlenül folytathatják tanulmányaikat az ipari terméktervező mérnöki mesterszakon. Az Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak leírása a lapon található. JÁRMŰMÉRNÖKI alapképzési szak A szakot a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (bővebb információ a 83. oldalon) indítja. Végzettségi szint: alapfokozat Tagozat: nappali Képzési idő: 7 félév Képzés oktatási rendszere, tematikája A járműmérnöki BSc szakon a következő szakirányokban specializálódik a képzés a tanterv 4. félévétől kezdődően: Vasúti járművek specializáció Gépjárművek specializáció Légi járművek specializáció Vízi járművek specializáció Építőgépek specializáció Automatizált anyagmozgató berendezések specializáció Járműgyártás specializáció Járműmechatronika specializáció Járműfelépítmények specializáció 29

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont.

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont. Felvételi Kalauz Impresszum Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont Szerkesztették: Diákközpont Támpont Iroda Oktatási Igazgatóság,

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2013. február 21. napjától

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

Pontszámítás alapjai:

Pontszámítás alapjai: Pontszámítás alapjai: 1. tanulmányi pontok (maximum 200 pont), a. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9 12. (nyelvi előkészítő esetén 9 13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) 1. magyar nyelv

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /Szakmacsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefonszám: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu Web: http://www.btk.unideb.hu

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM: 031230 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. www.dienes-eu.sulinet.hu Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév Pályaválasztási felelős: Páles Hajnalka

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben

Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben Tanulmányok 1 Erd s Ferenc Nyéki Lajos Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben Bevezetés Egyre több középfokú oktatási intézmény ismeri fel a nyelvi képzés jelent

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

EMÖT csángó BI el készít 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EMÖT csángó BI el készít 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és a Nemzeti Er forrás Minisztérium közösen pályázatot hirdet román állampolgárságú, csángó-magyar nemzetiség személyek számára a Balassi Intézet magyarországi fels

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2016/2017. tanévre Kedves Érettségizı! A Nyíregyházi SZC

Részletesebben

HMÖT BI el készít 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HMÖT BI el készít 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és a Nemzeti Er forrás Minisztérium közösen pályázatot hirdet horvát állampolgárságú, magyar nemzetiség hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi fels oktatási

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

FIR 2.2. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2013.

FIR 2.2. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2013. FIR 2.2 Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2013. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0 2012.09.01 A teljes dokumentum új! 2.1 2012.11.07. 4. FIR működését szabályozó paraméter

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2016 Szerkesztés lezárva: 2016. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 4 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének, valamint a felsőoktatási

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister,

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete a Pedagógiai Program alapján a 2016/2017-es tanévre Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi háttér A kerettantervek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Tájékoztató az érettségiről és a felvételiről

Tájékoztató az érettségiről és a felvételiről Tájékoztató az érettségiről és a felvételiről KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA JELENTKEZÉSI DILEMMÁK A Z ÉRETTSÉGI ÉS A FELVÉTELI KAPCSOLATA BOLOGNAI RENDSZER FELVÉTELI A kétszintű érettségi néhány jellemzője

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga Z = záróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május I. A képzés legfontosabb

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Farkas Beáta 2012.07.30. Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2016

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2016 A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2016 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária ÉRETTSÉGI Egyik döntés: Érettségi 2 ÉRETTSÉGI Kötelező tárgyak: magyar

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJÉRŐL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJÉRŐL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJÉRŐL Változat száma: 6. Elfogadás dátuma: 2015.július. 31. Határozat száma: 2015/3/4. Hatálybalépés napja:

Részletesebben

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Válaszadók száma = 68 Jelentéskészítő - ME - MBI, GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Általános indikátorok Globális index - + átl.=3.4 EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Hallgató Karrier Iroda és Szolgáltató Központ 2011. 05. 04. Állásbörze a Debreceni Egyetemen együtt a régió diplomás munkaerőpiacáért A Debreceni

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZL EKEDÉSMÉRNÖ KI ÉS JÁRMŰMÉRNÖ KI KAR Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2013 1. A felsőoktatási intézmény neve, címe; BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja. 1.1 A vizsgaszabályzat célja

1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja. 1.1 A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzat A Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó vizsgaszabályzata a - javítóvizsgák - különbözeti vizsgák - osztályozó

Részletesebben

Közlemény. Budapest, 2009. január 31. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Közlemény. Budapest, 2009. január 31. Oktatási és Kulturális Minisztérium Közlemény A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2009. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek és diplomásoknak c. kiadványok hivatalos kiegészítése A Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2009

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése

Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése 2010. T ARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK... 1 2. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK... 1 3. VIZSGALEÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2014.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2015 / 2016. tanév tavaszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK Doktori SZABÁLYZATA PÉCS 2004 2 TARTALOM 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1. A doktori fokozatszerzésről általában... 2. A PhD fokozat megszerzésének

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fő u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

TERVEZET.../2012. (.) EMMI rendelet

TERVEZET.../2012. (.) EMMI rendelet 1 TERVEZET.../2012. (.) EMMI rendelet a felsőoktatási hatósági eljárásokhoz, az államilag elismert nyelvvizsgáztatáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról, azok mértékéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Specializáció választási tájékoztató

Specializáció választási tájékoztató BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA B U D A P E S T B U S I N E S S S C H O O L Specializáció választási tájékoztató alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatók részére 2014. november 1 Kedves Hallgató! Ön most

Részletesebben

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS

ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK. (BSc) ALAPKÉPZÉS ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök A specializációk megnevezése: Szerkezetépítő mérnök ágazaton:

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész

A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész Tartalom A 2016/2017. tanévre történő jelentkezés felvételi rendje, felvételi szabályzat általános rész... 1 Tanulmányi területek tagintézményenként... 3 1. Székhelyintézmény: Jánoshalma, FM Kelet-magyarországi

Részletesebben

Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 0 27 359 607 Fax.: 06 27 359 597

Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 0 27 359 607 Fax.: 06 27 359 597 Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Tel.: 0 27 359 607 Fax.: 06 27 359 597 Iskola kódja: 032600 // KLIK 122007 A felvételi eljárás általános rendje Tájékoztató a

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

2017. 01. 01. 2017. 01. 01. szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni.

2017. 01. 01. 2017. 01. 01. szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL ÉS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 2016.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Felvételi 2016 Felvételi tájékoztató 2016

Felvételi 2016 Felvételi tájékoztató 2016 Felvételi 2016 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2016. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2016. január 31-ig Felvételi tájoló 2016. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK

BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK BGF-KVIK PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN EGHIRDETETT KÉPZÉSEK INTÉZÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Telefon: (1) 374-6205; (1) 374-6206 Fax: (1) 374-6224 E-mail: tanhiv@kvifk.bgf.hu; schmogner.gabriella@kvifk.bgf.hu

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

- Szentendre, 2013. -

- Szentendre, 2013. - TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013. szeptember 1. 2018. augusztus 31. - Szentendre, 2013. - 1. A Továbbképzési program célja Jelen továbbképzési program célja hogy biztosítsa a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2016. MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2016. MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2016. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: BIOLÓGIA, FÖLDRAJZ, INFORMATIKA,

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) MŐVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Energetikai oktatás és kutatás a Műegyetemen

Energetikai oktatás és kutatás a Műegyetemen Energetikai oktatás és kutatás a Műegyetemen Dr. Bihari Péter egyetemi docens BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Energiapolitikai hétfő este 2011. február 14. Oktatás és Kutatás mérnök, kutató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

A 2016. szeptemberben induló képzések felsőoktatási felvételi tájékoztatójának hivatalos kiegészítése

A 2016. szeptemberben induló képzések felsőoktatási felvételi tájékoztatójának hivatalos kiegészítése A 2016. szeptemberben induló képzések felsőoktatási felvételi tájékoztatójának hivatalos kiegészítése A felsőoktatási felvételi tájékoztató az érettségizetteknek és diplomásoknak kiegészített, pontosított

Részletesebben

OKM közlemény. igen. igen

OKM közlemény. igen. igen OKM közlemény szakokról érettségi vizsgatárgyakról a 2009-es felsőoktatási felvételi eljárás során, valamint az adható többletpontokról a 2008-as 2009-es felvételi eljárás során * A felsőoktatási felvételi

Részletesebben

Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén

Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén Nagy Zsolt Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győr nagyzsolt105@gmail.com A tűzoltás már az ókorban is megkívánta, hogy olyanok

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2008/2009-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED!

TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED! TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED! Nyelvoktatás a BME-n Tempus Közalapítvány Konferencia Budapest, 2011. november 21. Sárvári Judit sarvari@nyi.bme.hu Idegennyelvi Központ Hallgatói Nyelvoktatási Központ Tolmács-

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák megszervezésénél és lebonyolításánál a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

http://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft16a/!fft/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=s Hitéleti

http://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft16a/!fft/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=s Hitéleti 1 of 46 2016-01-12 14:24 Hitéleti AOF Mester Saját vizsgák Vizsgaidőpontok ELTE-ÁJK - Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar FELVÉTELI VIZSGA Állami ösztöndíjjal támogatott / Önköltséges

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

Érettségi és felvételi tudnivalók a 2015/2016. tanévben

Érettségi és felvételi tudnivalók a 2015/2016. tanévben Érettségi és felvételi tudnivalók a 2015/2016. tanévben Érettségi vizsga 1. Jelentkezési határidő: 2016. február 15. Érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2017. évi. felsőoktatási felvételi eljárások során

KÖZLEMÉNY. Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2017. évi. felsőoktatási felvételi eljárások során KÖZLEMÉNY Szakok érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2017. évi felsőoktatási felvételi eljárások során Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének, valamint

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Kollégiumainak. Mőködési- és Házirendje

A Szegedi Tudományegyetem. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Kollégiumainak. Mőködési- és Házirendje A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Kollégiumainak Mőködési- és Házirendje A Kari Kollégiumi Tanács jóváhagyta: 2007. május 31-én A SZTE Egészségtudományi és Szociális

Részletesebben