KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN"

Átírás

1 KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2015 / tanév tavaszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (továbbiakban a Kar) kollégiumi felvételijének rendjét, lebonyolítását szabályozza. A kiírás szövegét a Hallgatói Képviselet (továbbiakban HK) Kollégiumi Hallgatói Bizottságának (továbbiakban KHB) albizottsága, a Kollégiumi Felvételi Bizottság (továbbiakban KFB) alkotja. A felvételi kiírás a Kar számára rendelkezésre álló valamennyi kollégiumi férőhelyre vonatkozik. A kollégiumi férőhelyek odaítéléséről a KFB dönt az alábbi irányelvek szerint. 2. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. Kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek azok az alapképzésben, mesterképzésben és doktori képzésben részt vevő, illetve ösztöndíjas külföldi hallgatók, akik január :59 határidőig (továbbiakban: jelentkezési határidő) a kiírásnak megfelelő kollégiumi felvételi pályázatot adtak le az Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszerben (továbbiakban: a kollégiumi elhelyezésre jogosultak). A kollégiumi elhelyezés kezdete és vége a TJSZ 18. (5)-ben van rögzítve. Doktori képzésben tanuló és miniszteri ösztöndíjas (nemzetközi szerződéses, TJSZ 18. 4/b) hallgatók esetén a tavaszi félévre elnyert férőhely a teljes nyári időszak idejére is szól, azzal a megkötéssel, hogy a nyári időszakra biztosított férőhely nem feltétlen egyezik meg a tanév során használt kollégiumi férőhellyel. A nyári időszakra amennyiben a férőhelyre igényt tartanak ezen hallgatóknak mindenképpen jelentkezni kell a megfelelő felületen. A kollégiumba csak olyan hallgató költözhet be, akinek a beköltözés pillanatában kollégiumi térítési és egyéb, kollégiumi szolgáltatás igénybevételével összefüggő díj tartozása nincs [TJSZ 18. (12)]. A kollégiumokba való beköltözés és a kollégiumokból való kiköltözés pontos menetrendje a oldalon érhető el. 2.1 A férőhely odaítélésének szempontjai A férőhely odaítélésének alapvető szempontjai a tanulmányi eredmény (maximum 100 pont), közösségi tevékenység (maximum 100 pont), szociális helyzet (maximum 100 pont), és az esetleges fegyelmi pontok. A kollégiumi felvételi pontszám a 2.1.1, 2.1.2, pontban meghatározott kiemelt esetek kivételével a tanulmányi részpontszám, a közösségi részpontszám, és az esetleges fegyelmi pontok előjeles összegéből adódik Közösségi részpontok A közösségi pontot a pályázók az öntevékeny körökön belüli munkájukért kapják (elmúlt két félév alapján). A pontokat a KHB javaslatát figyelembe véve ítéli oda a Kari Hallgatói Képviselet. A maximális, 1 / 8

2 100 közösségi ponttal rendelkező hallgatók a közösségi kiemelt kategóriába esnek, és automatikusan kollégiumi férőhelyben részesülnek. A kizárólag közösségi alapon felvehető hallgatók száma az összes férőhelyszám legfeljebb 10%-a. A közösségi pontszámokkal kapcsolatban a pályázóknak legkésőbb a jelentkezési határidőig van felszólalási joguk a KHB-nál a címen. A pontok számításának képlete: körök száma (kör ielőző félév + kör iaktuális félév ) 2 i=1 A mesterképzésre jelentkező, eddig is a Karra járó hallgatók közösségi pontjainak elbírálása az alapképzésre járó hallgatókéval megegyező módon történik. A mesterképzésre jelentkező, eddig nem a Karra járó hallgatóknak csak az alábbi határidőig beküldött, közösségben végzett munkáról szóló szöveges beszámoló és csatolt igazolások ellenében tud a KHB közösségi pontot számolni. Az igazolásokat elektronikus úton kell eljuttatni a KHB címére: A levelek beérkezési határideje: január : Tanulmányi részpontok A KFB a következő kollégiumi hallgatói csoportokkal számol a tanulmányi részpontszámok meghatározásakor: BSc elsős BSc mérnök informatikus BSc villamosmérnök BSc mérnök informatikus szakirányos BSc Villamosmérnök szakirány MSc elsős MSc mérnök informatikus MSc villamosmérnök MSc egészségügyi mérnök MSc gazdaságinformatikus doktorandusz A KFB a Tanulmányi részpontszám kiszámításához az ösztöndíjindex kiszámításának módját használja [TJSZ 29. (w)], melynek képlete: teljesített tárgyak száma i= BSc Képzésen lévő hallgatók Felsőbbéves BSc képzésen lévő hallgatók (telj. tárgy kredit érdemjegy) 30 A pályázó tanulmányi eredménye alapján tanulmányi pontban részesül. A számítás alapja az előző két aktív hazai félév ösztöndíjindexének századra kerekített számtani közepe [TVSZ 29. (w)] (továbbiakban: átlag). Amennyiben csak egy aktív féléve volt a pályázónak, úgy egy féléves átlagát vesszük figyelembe. A tanulmányi pont minden kollégiumi hallgatói csoportban külön kerül meghatározásra olyan módon, hogy a 0.0 átlagra -100 pont, 2.0-s átlagra 0 pont jár. 0.0 és 2.0 között lineáris az eloszlás. A kollégiumi hallgatói csoport (továbbiakban: KHCS) legjobb pontszámát elért, de még nem tanulmányi kiemelt tagjának 100 pont jár, a kettő között lineáris az eloszlás. Tanulmányi 2 / 8

3 kiemelt kategóriába azon hallgatók esnek, akik a tanulmányi eredményeik alapján a saját KHCS-jük felső 20%-ába tartoznak. Tanulmányi kiemelt csak olyan hallgató lehet, akinek az előző két hazai félév ösztöndíjindexének számtani közepe eléri a 2.0-t, kivéve, ha az összes hallgatói csoportban a tanulmányi kiemelt hallgatók számának az összege nem éri el az összes férőhely számának 10%-át. Szakirányos kollégiumi hallgatói csoportba azok kerülnek, akik már legalább egy aktív félévet eltöltöttek (fő) szakirányukon. A végső tanulmányi pontszám a kapott pontok kerekítés nélküli alsó egészrésze. A 2.0-ás átlagot el nem érő hallgatók a tanulmányilag elutasított kategóriába kerülnek. Első aktív félévüket megkezdő BSc képzésen lévő hallgatók Az első aktív félévüket megkezdő BSc képzésen lévő hallgatóknál a kollégiumi felvételi eljárásban az egyetemi felvételi pontokat vesszük figyelembe. A bekerülés ponthatára 409 pont, amely az előző őszi félév tanulmányi alapú kollégiumi felvételi ponthatára. Amennyiben ezt a pontszámot nem éri el, lehetősége van szociális alapon pályázni a pontban meghatározott irányelvek szerint. Az első aktív félévüket megkezdő hallgatók elkülönített helyekre kerülnek, amely helyek száma az összes kari férőhelyek számának 1%-a. Amennyiben ennél kevesebb BSc elsős hallgató jelentkezik, úgy a maradék helyek a 2.1 pontban meghatározott (tanulmányi-közösségi alapon kiosztható) helyek számát növelik. Második aktív félévüket megkezdő BSc képzésen lévő hallgatók A második aktív félévüket megkezdő BSc hallgatóknál a tanulmányi pontok pozitív érték esetén 1.5-tel kerülnek felszorzásra, negatív esetben 1.5-tel kerülnek elosztásra MSc képzésen lévő hallgatók Első aktív félévüket megkezdő MSc képzésen lévő hallgatók A tanulmányi pontszámot az egyetemi felvételi pontszám módosítatlan értéke adja. Az első aktív félévüket megkezdő hallgatók elkülönített helyekre kerülnek, amely helyek száma az összes kari férőhelyek számának 7%-a. Amennyiben ennél kevesebb MSc elsős hallgató jelentkezik, úgy a maradék helyek a 2.1 pontban meghatározott (tanulmányi-közösségi alapon kiosztható) helyek számát növelik. Nem az első aktív félévüket megkezdő MSc képzésen lévő hallgatók Ezen hallgatók tanulmányi pontszámának kiszámítási módja megegyezik a BSc hallgatók pontszámításával. Rájuk a 1.5-ös szorzó nem vonatkozik Szociális részpontok A szociális alapon történő pályázás esetén a bemutatandó igazolások listája és a pályázati kiírás a címen található meg. Amennyiben a pályázó nem jelenik meg az előre meghirdetett bemutatási időpontban, pályázata automatikusan elutasításra kerül, és már a szociális pontjai alapján esetlegesen megszerzett férőhelyét elveszíti. A szociális pontszámot kizárólag a hallgató külön kérésére számítjuk be a kollégiumi felvételibe, e kérést a kollégiumi jelentkezéshez használt elektronikus felületen jelezheti. Amennyiben a hallgató szociális alapon nem nyer felvételt, úgy pályázatát a 2.1 pontban meghatározott módon bíráljuk el. Amennyiben a hallgató szociális pontszáma magasabb, mint 100 pont, úgy a kollégiumi jelentkezéshez 100 szociális pontot használhat fel. 3 / 8

4 Az egyes körülményekre adható pontszámokat a TJSZ 2. melléklete tartalmazza, amely a címen érhető el. A szociális alapú pályázás menete megegyezik a szociális támogatás pályázásával. A jelentkezés részletei megtekinthetők lesznek a weboldalon. Csupán azon hallgatóknak tudjuk elfogadni a pályázatát, akik elektronikusan jelentkeztek január :00-ig. A szükséges iratokat a jelentkezési határidőig kell feltölteni a oldalon ismertetett módon. FIGYELEM! Nem megfelelően leadott pályázat esetén a pályázat módosítására semmilyen lehetőség nincs, illetve a szociális alapon való kollégiumi jelentkezés határideje nem egyezik meg a szociális pályázat leadási határidejével! A kizárólag szociális pontszám alapján felvehető hallgatók maximális száma az összes férőhelyszám 5%- a. A kizárólag szociális alapú felvételhez a hallgató szociális pontszámának el kell érnie az előző félévi rendszeres szociális ösztöndíj ponthatárát. A kizárólag szociális pályázat útján kollégiumi férőhelyre felvetteknek nincs lehetősége kollégiumi épületet választani. A kizárólag szociális alapon felvett hallgatók kiértesítési határideje megegyezik a kollégiumi felvételi eredmény kiértesítési határidejével Fegyelmi pontok A fegyelmi pontok a következőképp számítanak bele a kollégiumi felvételi pontszámba: Amennyiben az adott hallgató fegyelmi pontot kapott az aktuális jelentkezési határidő előtti naptári évben, úgy a felvételi pontszáma csökken ezen pontok számával. Amennyiben sor került fegyelmi eljárásra az aktuális jelentkezési határidő előtti naptári évben, a kollégiumi felvételi pontszám a következőképp alakul: o Ha a fegyelmi eljárás során a hallgató megrovást kapott, úgy a felvételi pontok száma csökken 20 ponttal. o Ha a fegyelmi eljárás során a hallgató szigorú megrovást kapott, úgy a felvételi pontok száma csökken 50 ponttal. o A kollégiumba nem vehető fel olyan hallgató, akit hatályos jogerős fegyelmi határozattal kollégiumoktól eltiltottak. Amennyiben a hallgató a fegyelmi eljárás során megrovás vagy szigorú megrovás fegyelmi büntetésben részesült, úgy a 2.1.1, 2.1.2, pontokban meghatározott kiemelt kategóriából kizárásra kerül. A fegyelmi pontok egy naptári év után évülnek el. 2.2 A felvételi rangsor kialakítása a pályázók között A kollégiumi férőhelyre pályázó hallgatók között rangsort alakítunk ki a felvételi pontszám alapján. Ezen rangsorban az első aktív félévüket megkezdő BSc és MSc hallgatók nem foglalnak helyet, mert ők elkülönített férőhelyekre kerülnek. 4 / 8

5 A hallgatók besorolási sorrendje: Minden kollégiumi hallgatói csoportban a 20% legjobb átlagú hallgató (tanulmányi kiemeltek); 100 közösségi ponttal rendelkező hallgatók (közösségi kiemeltek) (legfeljebb a férőhelyek 10%- a); Szociális pontszám alapján férőhelyet nyert hallgatók (legfeljebb a férőhelyek 5%-a); Doktorandusz hallgatók; Miniszteri ösztöndíjas hallgatók (nemzetközi szerződéses, [TJSZ 18. 4/b]); Tanulmányi és közösségi pontszámuk alapján férőhelyet nyert hallgatók; Tanulmányilag elutasított hallgatók; Pályázók, akik az előző időszakban a félév közben kiköltöztek Előző időszakban kényszerkiköltöztetett hallgatók; Utólagosan jelentkezettek; 2.3 Kollégiumi épület választása A pályázóknak lehetőségük van a jelentkezés során a felkínált lehetőségek közül kollégiumi épületet választani. A KFB a pályázatok elbírálása során törekszik arra, hogy a pályázókat az általuk választott kollégiumi épületben helyezze el. Az épületbe való besorolás során a szociális pontszám nem játszik szerepet Szobabeosztás A szobabeosztás rövid menete: a hallgatók megjelölhetik, kikkel szeretnének egy szobában lakni, az így megalkotott szobák tagjai pedig választhatnak olyan társszobákat, akikkel azonos szinten kívánnak lakni. Ezen szobacsoportosulásokat közösségeknek nevezzük. A közösségek meghatározhatnak preferált szinteket, a szobák pedig preferált szobaszámokat. A kollégiumba felvételt nyert hallgatók szobabeosztása során (adott kollégiumon belül) a KFB törekszik arra, hogy a pályázók az általuk jelzett igények szerint kerüljenek elhelyezésre, erről minden információ a oldalon érhető el Szakkollégiumok Minden, az intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak, aki a hivatalos kollégiumi felvételi eljáráson férőhelyben részesült és a kar szakkollégiumának tagja, lehetőség szerint biztosítani kell, hogy társaival egy helyen tudjon lakni. Ez a lehetőség nem mentesít a többi, szabályzatban foglalt kritérium teljesülése alól Költözés A félév során nincs lehetőség kollégiumok közötti költözésre. Kollégiumon belül költözni csak előre kihirdetett időpontban lehet, ha ehhez minden érintett írásban hozzájárul. A költözési feltételek a költözés előtt a oldalon kerülnek kihirdetésre A férőhely visszamondása A hagyományos eljárásban kollégiumi elhelyezésben részesülő hallgatónak legkésőbb a megadott beköltözési időpontokig be kell költöznie, ellenkező esetben férőhelyét veszíti, és a lemondással érintett hónapra, valamint a félév hátralévő részére, de legfeljebb 2 hónapra a kollégiumi díjat köteles kifizetni. [TJSZ 18. (14)] Akik a költözési időszak kezdete után részesülnek kollégiumi elhelyezésben, legkésőbb a kiértesítéstől számított 5 munkanapon belül be kell költözniük, ellenkező esetben 5 / 8

6 férőhelyüket elveszítik. Fizikai akadályoztatása esetén a BME Kancellária Kollégiumok Igazgatóságot a megadott beköltözési időpontig értesítenie kell a férőhely későbbi elfoglalásáról, azonban ekkor a férőhely biztosítás időtartamára is fennáll a hallgató kollégiumi térítési díjfizetési kötelezettsége [TJSZ 18. (14)]. A férőhelyét el nem foglaló hallgató az adott félévben csak akkor kaphat kollégiumi férőhelyet, ha minden várólistán lévő hallgató nyert már kollégiumi elhelyezést [TJSZ 18. (15)]. Amennyiben a hallgató félév közben visszamondja a kollégiumot, az adott hónapon felül kéthavi, de legfeljebb a fennmaradó időszakra esedékes kollégiumi díjat köteles kifizetni, valamint a következő féléves kollégiumi férőhely pályázata automatikusan elutasításra kerül [TJSZ 18. (9)]! Ebben az esetben a hallgató kizárólag a várólista végére kerülhet. A jelenlegi időszakban kényszerkiköltöztetett hallgatók a következő időszakban kizárólag a várólista végére kerülhetnek. A visszamondást jelezni kell egyaránt a portán kiköltözésnél és a címen Várólista A kollégiumi elhelyezést nem nyert hallgatók a kollégiumi felvételi rangsor szerinti sorrendben, tanulmányi és közösségi pontszámuk alapján várólistára kerülnek. A várólista végére kerülnek a jelentkezési határidő után utólagos kollégiumi felvételi pályázatot leadó hallgatók is (utólagos kollégiumi jelentkezésre az egész félév során lehetőség van). A várólista alapján a kollégiumok feltöltése folyamatos. A hallgatónak a várólistán elfoglalt helyének megtartásáról a KFB megkeresésére 1 héten belül nyilatkoznia kell, különben várólistán elfoglalt helyét elveszíti. Amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, úgy minden általa megjelölt kollégiumi férőhely üresedés esetén értesítést kap. A harmadik oktatási héttől a félév végéig már csak a várólistás helyről való teljes lemondásról lehet nyilatkozni. Az első aktív félévüket megkezdő MSc hallgatók külön várólistára kerülnek, ők kizárólag a számukra elkülönített helyekre kerülhetnek. Ezen hallgatók rangsorolása a többi felsőbbéves hallgatókéhoz hasonlóan a tanulmányi és közösségi pontszám alapján történik. Az első aktív félévüket megkezdő BSc hallgatók külön várólistára kerülnek. Ezen hallgatók rangsorolása a tanulmányi pontszámuk alapján történik. Aki nem kapott férőhelyet, és a várólistán van, annak automatikusan felajánlásra kerül a szabad hely, amennyiben az adott kollégiumi épületben való lakhatási szándékát jelezte. A várólistáról bekerülő hallgatónak a kiértesítéstől számított 2 munkanapon belül nyilatkoznia kell a férőhely elfogadásáról. Amennyiben nem él a felkínált lehetőséggel, úgy az adott kollégiumi férőhely igénye törlődik. Ha így már egyik kollégiumban sem kaphatna férőhelyet, akkor a várólistáról is lekerül, azonban a fentebb leírt módon lehetősége van újra jelentkezni. Pontszámegyezés esetén a tanulmányi pont dönt, további egyezés esetén az érintett hallgatók egyszerre kerülnek kiértesítésre és a férőhelyek kiosztása a visszajelzések sorrendjében történik. Az így felvételt nem nyert hallgatók megtartják helyüket a várólistán Jogviszony megszűnése Az kollégiumi elhelyezésben részesülő hallgató hallgatói jogviszonya megszűnésének vagy szüneteltetése kezdetének időpontjától számított 8 munkanapon belül köteles a kollégiumból kiköltözni [TJSZ ]. Ezen esetben nem kell a plusz 2 havi kollégiumi térítési díjat kifizetni. 6 / 8

7 2.3.7 Több fennálló jogviszony A hallgató egy adott félévben csak egy felvételi pályázatot adhat be az egyetemmel létesített hallgatói jogviszonyai számától függetlenül. Amennyiben a hallgató több felvételi pályázatot ad be a Kari Hallgatói Képviseleteknek, akkor a hallgató összes pályázatát érvénytelennek kell tekinteni, és legközelebb csak a következő félévben kaphat kollégiumi férőhelyet. Amennyiben a hallgató az Egyetemmel létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt, úgy csak azon a képzésen adhat be felvételi pályázatot, amelyen jogviszonya korábban jött létre. [TJSZ 18. 2] 2.4 A kollégiumi térítési díjak A kollégiumi térítési díjakat a BME TJSZ 1. melléklete tartalmazza. 2.5 A kollégiumi felvételihez leadandó igazolások Az felvételihez felhasznált ösztöndíjindexek kiszámítása a pályázó feladata és felelőssége, mely a leckekönyvek lezárásakor ellenőrzésre kerül. Az érvényes pályázat feltétele, hogy a hallgató az elektronikus rendszeren keresztül a kért ösztöndíjindexeket megadja. Valótlan adatok megadása esetén a Hallgatói Képviselet kollégiumi fegyelmi eljárást kezdeményezhet és ennek eredményeképpen a hallgató férőhelye megvonásra kerülhet. A jelentkezés feltétele egy, a követelményeknek megfelelő, egy évesnél nem régebbi igazolványkép feltöltése, amelyet a KFB felhasznál a hallgató kollégiumi belépőkártyájának az elkészítéséhez. A KFB fenntartja a jogot, hogy a saját megítélése szerint nem megfelelő képet visszautasítsa, és ezzel a kollégiumi jelentkezést is visszautasítja helyes kép feltöltéséig. 3. ÉRTESÍTÉS A pályázók a kollégiumi férőhely pályázatukkal kapcsolatban minden értesítést a oldalon, és a Neptunban megadott címükre kapnak, ezért jelentkezéskor a pályázó felelőssége, hogy létező és olvasott címe legyen megadva, illetve megadott telefonszámán elérhető legyen. 4. FELLEBBEZÉS A felszólalási jogot az Nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, valamint a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzata 15. -a biztosítja. A pályázat előzetes eredményének közzétételét követően 2 napon belül a hallgató jelezheti a pályázat kiírója felé, ha eljárási hibát észlel. Amennyiben ennek a pályázat kiírója helyt ad és felvételt nyert volna, úgy a hallgatót férőhelyben kell részesíteni. A kérelmeket az címre kell küldeni. A Kari Hallgatói Képviseletek kötelesek a karra jutó férőhelyek 0,5 %-át az érintett kollégiumok között arányosan elosztva a hivatalos felszólalási időszak végéig feltöltetlenül hagyni. 5. PÁLYÁZAT LEADÁSA A pályázat hiánytalansága a pályázó felelőssége, hiányosan leadott pályázat, részlegesen kitöltött adatlap alapján kollégiumi férőhely nem ítélhető meg. 7 / 8

8 6. EGYÉB A pályázat benyújtásával a hallgató beleegyezik abba, hogy a Schönherz Zoltán Kollégium lakójaként automatikusan felkerül a levelezőlistára, valamint saját lakószintjének levelezőlistára a oldalon megadott címével. A listára a kollégiummal kapcsolatos fontosabb információk érkeznek (szobaellenőrzések, rovarirtás, ágynemű csere, stb.). 6.1 Kollégiumi férőhellyel kapcsolatos egyéb információk A kollégiumi felvételivel kapcsolatos kérdéseket a Kollégiumi Felvételi Bizottságnál lehet feltenni, a címen. 6.2 Fontos határidők január :00 szociális pályázat leadása kollégiumhoz január :59 külsős MSc-s hallgatók közösségi pontjának elfogadtatása január :59 kollégiumi jelentkezési határidő február 1. 23:59 kollégiumi felvételi eredmény kiértesítési határideje február 3. 23:59 eljárási hiba esetén a fellebezés határideje 8 / 8

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2013 / 2014. tanév tavaszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2015 / 2016. tanév őszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

TVSZ kisokos hallgatóknak

TVSZ kisokos hallgatóknak TVSZ kisokos hallgatóknak A dokumentumban megmaradt a TVSZ eredeti tagolása, így hogyha a pontos hivatkozásra van szükség, könnyen megtalálható. 2. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

Részletesebben

Kollégiumi felvételi szabályzat

Kollégiumi felvételi szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Kollégiumi felvételi szabályzat Elektronikus szavazást követően a elfogadta 2015. május 16-án.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: PTE DOK) a PTE DOK Alapszabálya 3. (1) bekezdésének k) pontja

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Kollégiumainak. Mőködési- és Házirendje

A Szegedi Tudományegyetem. Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. Kollégiumainak. Mőködési- és Házirendje A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Kollégiumainak Mőködési- és Házirendje A Kari Kollégiumi Tanács jóváhagyta: 2007. május 31-én A SZTE Egészségtudományi és Szociális

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJÉRŐL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJÉRŐL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJÉRŐL Változat száma: 6. Elfogadás dátuma: 2015.július. 31. Határozat száma: 2015/3/4. Hatálybalépés napja:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2016 / 2017. tanév tavaszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

KMÖT PhD felhívás 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT PhD felhívás 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények államilag

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási feltételek A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: 1. Üzemeltetői adatok ismertetése 2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az AvonleaMedia.com online áruház (továbbiakban: Webáruház, weboldal) az Avonlea Média Kft. tulajdona, az áruházat az Avonlea Média Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2014 / 2015. tanév tavaszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 Tartalomjegyzék 1 VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA... 3

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA AKTUALIZÁLVA 2010. SZEPTEMBER 20. Bevezetés A Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjhoz 2016/2017. tanév ÚNKP-16-4 1. oldal Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2016/2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2016/2017 Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok és kutatások folytatására a

Részletesebben

FIR 2.2. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2013.

FIR 2.2. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2013. FIR 2.2 Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2013. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0 2012.09.01 A teljes dokumentum új! 2.1 2012.11.07. 4. FIR működését szabályozó paraméter

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK. Doktori SZABÁLYZATA PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK Doktori SZABÁLYZATA PÉCS 2004 2 TARTALOM 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1. A doktori fokozatszerzésről általában... 2. A PhD fokozat megszerzésének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE Pályázat kiírója, a program megálmodója A Civil Impact Nonprofit Kft-nél partnerségeket hozunk létre: gyümölcsöző, felelős, etikus partnerségeket a fenntarthatóság

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pacsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2013. február 21. napjától

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2012. NOVEMBER 25. NAPJÁTÓL OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Levélcím: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁNAK ÜGYRENDJE 2016. május 3. A SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK Ü G Y R E N D J E A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Mérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Tanácsa a Kar

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szállítási és Vásárlási Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.fitthin-teszta.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fitthin-teszta.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat

A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat A Baptista Teológiai Akadémia hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) (Megjegyzés: 1 2010. 10.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013.

S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a SZF/.../2013. Felvételi Szabályzat A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

SCEDA Light! Szabályzat és. Szerződési Feltételek

SCEDA Light! Szabályzat és. Szerződési Feltételek SCEDA Light! Szabályzat és Szerződési Feltételek A SCEDA Light! szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a Scandinavian Education Agency TM SCEDA kizárólagos tulajdona. A dokumentum célja a vállalat

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv közigazgatási szervek részére a tartalékállományba helyezett köztisztviselők és kormánytisztviselők információs rendszerének (TARTINFO) használatához TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szavazzon a Festo szakma sztárjaira! elnevezésű szavazási játék HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A szavazásban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 77/2014. (IX.22.) SZES Bizottsági határozat 3. számú melléklete B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2015.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE 1. Vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok: 1 Jelentkezési lap, melyben a hallgató kérvényezi a vendéghallgatói jogviszony létesítését a Dunaújvárosi

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Előszó A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a tanulók,

Részletesebben

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.)

FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) FIR-STAT FOGALOMTÁR (2014. december 1.) Tartalomjegyzék Hallgatói adatkör... 4 Alapképzés... 4 Alaptámogatás... 4 Árva, félárva... 4 Bursa Hungarica ösztöndíj... 4 Családfenntartó... 5 Doktori fokozat

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos:2016. február 4.

A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA. (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos:2016. február 4. A Diákhitel Központ Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA (Általános Szerződési Feltételek) Hatályos:2016. február 4. Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-044593 cégjegyzékszámon Székhelye:

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLY. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra LI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JANUÁR 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2012 / 2013. tanév tavaszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Delikát Gyűjtsön Osztálykirándulásra! Játék Részvételi- és Játékszabályzata

Delikát Gyűjtsön Osztálykirándulásra! Játék Részvételi- és Játékszabályzata Delikát Gyűjtsön Osztálykirándulásra! Játék Részvételi- és Játékszabályzata 1. Az UNILEVER Magyarország Kereskedelmi Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dudar Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vöröskő Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által az Euronics Webáruházban nyújtott elektronikus kereskedelmi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM 2016 Dunaújváros. 7. kiadás 3. módosítás 2 (49). oldal Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által a 128-2014/2015. (2015.06.23.) számú határozatával elfogadott, a 12-2015/2016 (2015.09.01.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2013 / 2014. tanév őszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége a 160./2006. (06.22.) számú határozatával. 1 Tartalomjegyzék A Nyilvántartási, hatálya...3 Egyéb értelmez rendelkezések...3

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2.sz. melléklet Dévaványa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat Hallgatói térítési és juttatási szabályzat PPKE 2009. március 1. 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat hatálya ha jogszabály vagy szabályzat másként nem rendeli kiterjed a Pázmány Péter

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Gyakori kérdések GINOP-6.1.2.-15 Digitális szakadék csökkentése projekt. 7 mrd Ft

Gyakori kérdések GINOP-6.1.2.-15 Digitális szakadék csökkentése projekt. 7 mrd Ft Gyakori kérdések GINOP-6.1.2.-15 Digitális szakadék csökkentése projekt Kérdés Válasz 1 Mi a projekt célja? A GINOP 6.1.2. projekt alapvető célja az elsődleges és másodlagos digitális megosztottság csökkentése,

Részletesebben

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat

Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. március 16. Preambulum A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA www.bekesvaros.hu ingyenes 2008. szeptember XI. évfolyam 5. szám BURSA HUNGARICA FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

AllBestBid. Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához. 2016. március DFL Systems Kft.

AllBestBid. Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához. 2016. március DFL Systems Kft. AllBestBid Felhasználói kézikönyv az AllBestBid online aukciós szolgáltatás használatához 2016. március DFL Systems Kft. Tartalomjegyzék Általános leírás... 2. oldal Regisztráció... 2. oldal Saját árlejtések...

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2015. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2015. október N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben