Felhasználói kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói kézikönyv"

Átírás

1 Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv közigazgatási szervek részére a tartalékállományba helyezett köztisztviselők és kormánytisztviselők információs rendszerének (TARTINFO) használatához

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS FOGALMI SZÓTÁR REGISZTRÁCIÓ Az E-KÖZIGTAD nyilvántartásban szereplő szervezetek esetén Az E-KÖZIGTAD nyilvántartásban nem szereplő közigazgatási szervek esetén BEJELENTKEZÉS Bejelentkezés - Közigazgatási szerv vezetőjeként Bejelentkezés - Közigazgatási szerv felhasználóként TÖRZSADAT KARBANTARTÁS Közigazgatási szervek karbantartása Szerv adatainak módosítása Szerv megszüntetése Jogutóddal történő megszűnés Jogutód nélküli megszűnés Felhasználók karbantartása Új felhasználó felvétele Felhasználó adatainak módosítása Felhasználó megszüntetése TARTALÉKÁLLOMÁNYBA HELYEZÉS Tartalékállományba helyezés Személyes adatok Iskolai végzettségek Szakképesítések Munkahelyek Nyelvismeret

3 6.1.6 Közigazgatási vizsgák Számítástechnikai ismeretek Önéletrajz Tartalékállományba helyezett adatainak módosítása Személyes adatok Iskolai végzettségek Szakképesítések Munkahelyek Nyelvismeret Közigazgatási vizsgák Számítástechnikai ismeretek Önéletrajz Tartalékállományba helyezett személyek átvétele KERESÉS Keresési igény Alapadatok Végzettség Szakképesítés Nyelvismeret AJÁNLATOK Ajánlat megtekintése Ajánlat értékelése

4 1 Bevezetés Tisztelt Felhasználó! A köztisztviselők jogállásról szóló 1992 évi. XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) január 1-jétől hatályos 20/A. -a szerint, ha a közigazgatási szervnél alkalmazott köztisztviselőt közszolgálati jogviszonyából a 17. (1) bekezdése alapján vagy a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt mentik fel, legfeljebb a felmentési idő tartamára beleegyezésével tartalékállományba kell helyezni. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) 10. (7) bekezdése szerint a felmentett kormánytisztviselőt tartalékállományba kell helyezni. A Ktv. 62/A. -a előírja, hogy a tartalékállományba helyezett köztisztviselőknek, kormánytisztviselőknek a Ktv. 5. számú melléklete szerinti adatairól a közgazgatási szerv folyamatosan adatszolgáltatást végez. Az adatszolgáltatás részletszabályait a köztisztviselők és a kormánytisztviselők tartalékállományba helyezéséről szóló 292/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) tartalmazza. Az előzőekben ismertetett jogszabályok alapján került kifejlesztésre a tartalékállományba helyezett köztisztviselők és kormánytisztviselők információs rendszere (TARTINFO rendszer). Ön ezt az információs rendszert használja. A TARTINFO a tartalékállományba kerülők nyilvántartását szolgáló elektronikus rendszer. A tartalékállomány célja, hogy elősegítse a köztisztviselők és kormánytisztviselők másik közigazgatási szervnél történő álláshoz jutását. A tartalékállományba helyezésről a közigazgatási szerv hivatali szervezetének a vezetője intézkedik. A jogviszonyból történő felmentés esetén a kormánytisztviselőt - a felmentés indokára tekintet nélkül - a felmentési ideje felére, a köztisztviselőt a Ktv. 17. (1) bekezdése alapján vagy a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ok esetén - beleegyezésével legfeljebb a felmentési idejének tartamára tartalékállományba kell helyezni. A tartalékállományba helyezés alatt a központi közszolgálati nyilvántartással foglalkozó szerv feladata a köztisztviselőnek, illetve kormánytisztviselőnek felajánlható másik munkakör felkutatása. 4

5 2 Fogalmi szótár TARTINFO rendszer: Informatikai nyilvántartás, amelynek feladata az álláshelyük megszűnése miatt felmentendő kormánytisztviselők és köztisztviselők kötelező nyilvántartásba vétele és másik közigazgatási szervnél képzettségüknek, besorolásuknak megfelelő álláshoz jutásának elősegítése. Regisztráció: Olyan tevékenység, amely során az E- KÖZIGTAD nyilvántartásbanban nem szereplő közigazgatási szervek az adataikat megküldik a Központ részére. A Központ a megküldött adatokat a TARTINFO rendszerbe rögzíti, illetve Bejelentkezési kódot és Jelszót hoz létre és küld ki a közigazgatási szerv vezetőjének a rendszerhez való hozzáférés érdekében. Regisztrációs bejelentő lap: Az E-KÖZIGTAD nyilvántartásbanban nem szereplő közigazgatási szervek a TARTINFO bejelentkezési oldaláról letölthető Regisztrációs bejelentő lap a közigazgatási szervek részére adatlap kitöltésével és a Központ részére való megküldésével tudnak a rendszerhez hozzáférést igényelni (Bejelentkezési kód és Jelszó). Bejelentkezési kód: A felhasználóknak a TARTINFO rendszerbe történő belépéshez szükséges egyedi kódja. Jelszó: A felhasználóknak a TARTINFO rendszerbe történő belépéshez szükséges egyedi jelszava. Központ: A TARTINFO rendszerrel kapcsolatos feladatokat ellátó szerv. Közigazgatási szerv vezető: Az a személy, aki a szervezetéhez tartozó felhasználókat tudja regisztrálni a rendszerben a TARTINFO rendszerben módosítani tudja a szerv és a felhasználók adatait az álláshelyük megszűnése esetén tartalékállományba tudja helyezni a kormánytisztviselőket/köztisztviselőket a megszűnő szervektől átvételre javasolt tartalékállományba helyezett személyeket tudja elfogadni, illetve elutasítani 5

6 kereséseket tud indítani a megüresedett álláshelyek betöltése érdekében az ajánlati listán szereplő személyek státuszát tudja módosítani. Közigazgatási szerv felhasználó: Központi felhasználó: Tartalékállományba helyezett személyek: Az a személy, aki az álláshelyük megszűnése esetén tartalékállományba tudja helyezni a köztisztviselőket, illetve kormánytisztviselőket kereséseket tud indítani a megüresedett álláshelyek betöltése érdekében az ajánlati listán szereplő személyek státuszát tudja módosítani. Az a személy, aki a regisztrálja a rendszerhez való hozzáférés érdekében a közigazgatási szerveket és azok vezetőjét igény esetén új jelszót generál a közigazgatási szerv vezetőjének a Központhoz beérkezett keresési igényekre ajánlati listát állít össze. Az álláshelyük megszűnése miatt felmentett köztisztviselők és kormánytisztviselők. Átvételre javasolt tartalékállományba helyezettek: Megszűnő szerv által a jogutód vagy a felügyeleti szervhez rendelt tartalékállományba helyezett személyek. Törzsadat karbantartás: A közigazgatási szerv vezetője által végrehajtott adatmódosítás a törzsadat karbantartás menüpontban. Keresés: Ajánlat: A megüresedett álláshelyre történő keresési igény összeállítása és eljuttatása a Központ részére. A közigazgatási szerv által indított keresési igényre összeállított, a keresési paramétereknek megfelelő tartalékállományba helyezett személyeket tartalmazó ajánlati lista. 6

7 3 Regisztráció 3.1 Az E-KÖZIGTAD nyilvántartásban szereplő szervezetek esetén A TARTINFO rendszer indulásakor az E-KÖZIGTAD január 1-jei időpontnak megfelelő nyilvántartása alapján a közigazgatási szervek adatai (közigazgatási szerv cím, hivatali szervezet vezető neve, megye kód, közigazgatási szerv típusa, E-KÖZIGTAD bejelentkezési kód, E-KÖZIGTAD jelszó) feltöltésre kerültek. Ezeknek a szerveknek a regisztrációja megtörtént. Az E-KÖZIGTAD bejelentkezési kód a szerv január 1-jei kódja, a szerv E- KÖZIGTAD kódjának változása nem befolyásolja a TARTINFO-rendszerben használt kódját. A közigazgatási szerv vezetőjének feladata, hogy a betöltött szerv adatokat ellenőrizzék, illetve a szerv jogállását (kormánytisztviselő/köztisztviselő) megadják. A TARTINFO rendszerben bejelentkezési kódként az E-KÖZIGTAD bejelentkezési kód, jelszóként az E- KÖZIGTAD jelszó került beállításra. Ezt a Bejelentkezési kódot és Jelszót csak a hivatali szerv vezetője használja. A közigazgatási szerv vezetője az E-KÖZIGTAD-ban használt bejelentkezési adatok (Bejelentkezési kód, Jelszó) megadásával tud a TARTINFO rendszerbe először belépni. A bejelentkezés után a Jelszót meg kell változtatni, illetve a Közigazgatási szervek karbantartása menüben el kell végezni az adatkarbantartást (a hiányzó adatokat ki kell tölteni, a tévesen szereplő adatokat módosítani szükséges). A továbbiakban a bejelentkezés az E- KÖZIGTAD bejelentkezési kóddal, illetve a megváltoztatott jelszóval lehetséges. Amennyiben a közigazgatási szerv vezetője ezekkel az adatokkal nem tud belépni a rendszerbe vagy a Jelszó már nem aktuális, akkor a 3.2. pontban szereplő módon tud Bejelentkezési kódot és Jelszót igényelni. 7

8 3.2 Az E-KÖZIGTAD nyilvántartásban nem szereplő közigazgatási szervek esetén Az E-KÖZIGTAD címtár nyilvántartásában nem szereplő szerveknek regisztrálniuk kell magukat a TARTINFO rendszerhez való hozzáférés érdekében. A szerv vezetőjének feladata, hogy az R. mellékletében szereplő "Regisztrációs bejelentő lap közigazgatási szervek számára" regisztrációs adatlapot kitöltve eljuttassák a Központ részére. A közigazgatási szervezet vezetője az aláírásával ellátott regisztrációs bejelentőlap postai úton történő megküldésével kérvényezi a Központtól a TARTINFO rendszerhez szükséges Bejelentkezési kódot és Jelszót (minimum 15 munkanappal a tényleges használat előtt). A Központban a Központi felhasználó a jogosultság vizsgálat ellenőrzése után manuálisan rögzíti a beérkezett regisztrációs bejelentőlap adattartalmát. A felrögzített adatok alapján a TARTINFO rendszer - meghatározott algoritmus alapján - létrehozza a Bejelentkezési kódot és Jelszót: a Bejelentkezési kód automatikusan képződik a vezetéknév és a keresztnév mezők alapján; a Jelszót a TARTINFO rendszer - meghatározott algoritmus alapján képezi. A Regisztrációs bejelentőlap megérkezésétől számított 8 munkanapon belül a Központ postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg a belépéshez szükséges Bejelentkezési kódot és Jelszót a közigazgatási szerv vezetője részére. A TARTINFO rendszer által képzett Bejelentkezési kód és Jelszó átvételét követően a vezető a webes felületen a megadott adatok segítségével bejelentkezhet a TARTINFO rendszerbe. A generált jelszót első bejelentkezéskor meg kell változtatni, illetve a Közigazgatási szervek karbantartása menüben el kell végezni az adatkarbantartást (a hiányzó adatokat ki kell tölteni, a tévesen szereplő adatokat módosítani szükséges). 8

9 4 Bejelentkezés 4.1 Bejelentkezés - Közigazgatási szerv vezetőjeként A TARTINFO rendszerbe az alábbiak szerint lehet bejelentkezni: 1. A böngésző sávba írja be az alábbi címet A bejelentkező ablak megjelenése után adja meg a Bejelentkezési kódot és a Jelszót. A TARTINFO rendszerbe történő első bejelentkezéskor az E-KÖZIGTAD nyilvántartásban szereplő közigazgatási szervek vezetői az E- KÖZIGTAD-ban használt bejelentkezési kódjukat, illetve jelszavukat tudják használni. Az E-KÖZIGTAD bejelentkezési kód a szerv január 1-jei kódja, a szerv E-KÖZIGTAD kódjának változása nem befolyásolja a TARTINFO-rendszerben használt kódját. Ha Ön nem rendelkezik az E-KÖZIGTAD-os Bejelentkezési kóddal illetve Jelszóval, akkor a mellékletben szereplő "Regisztrációs bejelentőlap közigazgatási szervek számára" regisztrációs adatlapot kitöltve tud Bejelentkezési kódot és Jelszót igényelni a Központtól. Ha Ön valamilyen okból kifolyólag elfelejtette a jelszavát a megadott e- mail-en vagy telefonon forduljon a Központ munkatársához. A Központ munkatársa új Jelszót fog generálni az Ön számára. 9

10 3. A fenti adatok megadása után kattintson a Bejelentkezés gombra. 4. Ha Ön először jelentkezik be a rendszerbe, akkor a rendszer megköveteli a Jelszó módosítását. 5. Adja meg a Régi jelszót, Új jelszót, illetve még egyszer az Új jelszót. Az új jelszónak legalább hat karakterből kell állnia. 6. Kattintson a Mentés gombra. A jelszó sikeres megváltoztatását követően -ben kap értesítést a megváltozott Jelszóról. A Jelszó módosítása után a következő alkalommal csak az Ön által megadott Jelszóval tud belépni a TARTINFO rendszerbe. A jelszó módosítása után a rendszer a Közigazgatási szervek karbantartása menübe navigálja Önt, ahol el kell végezni az adatkarbantartást (a hiányzó adatokat ki kell tölteni, a tévesen szereplő adatokat módosítani szükséges). 10

11 Az adatok kitöltése és módosítása után kattintson a Mentés gombra. A sikeres jelszómódosítás és adatkarbantartás után megjelenik a képernyőn az Ön Bejelentkezett felhasználó neve illetve az Önt foglalkoztató közigazgatási szerv neve. A Menü sorban az Ön jogosultságának (Közigazgatási szerv vezető) megfelelő menüpontokat tudja elérni: Tartalékállomány, Törzsadat karbantartás, Keresés. 4.2 Bejelentkezés - Közigazgatási szerv felhasználóként Ha Önt a közigazgatási szerv vezetője regisztrálta közigazgatási szerv felhasználóként, akkor erről Ön -ben fog értesítést kapni. Az Ön címére megérkezett azonosítók alapján (Bejelentkezési kód, Jelszó) a webes felületen be tud jelentkezni a TARTINFO rendszerbe. 1. A böngésző sávba írja be az alábbi címet. 11

12 2. A bejelentkező ablak megjelenése után adja meg a Bejelentkezési kódot és a Jelszót. 3. A fenti adatok megadása után kattintson a Bejelentkezés gombra. 4. Az első bejelentkezéskor a TARTINFO rendszer kéri a Jelszó megváltoztatását, továbbiakban a módosított jelszóval lehet belépni. 5. Adja meg a Régi jelszót, Új jelszót, illetve még egyszer az Új jelszót. Az új jelszónak legalább hat karakterből kell állnia. 6. Kattintson a Mentés gombra. 12

13 A Jelszó sikeres megváltoztatását követően -ben kap értesítést a megváltozott jelszóról. A Jelszó módosítása után a következő alkalommal csak az Ön által megadott Jelszóval tud belépni a TARTINFO rendszerbe. Ha elfelejtette a jelszavát, akkor a közigazgatási szerv vezetője jogosult arra, hogy új jelszót generáljon az Ön számára. Az új jelszó szintén en fog megérkezni Önnek. A belépéshez ismételje meg a fentebb írtakat. A Menü sorban az Ön jogosultságának (Közigazgatási szerv felhasználó) megfelelő menü pontokat tudja elérni: Tartalékállomány, Keresés. 13

14 5 Törzsadat karbantartás 5.1 Közigazgatási szervek karbantartása A TARTINFO rendszer induláskor feltöltésre kerültek az E-KÖZIGTAD nyilvántartásban szereplő közigazgatási szervek meghatározott adatai, illetve a közigazgatási szerv vezetőjének neve. A Központi felhasználó veszi fel a TARTINFO rendszerben - a Regisztráció során - az E-KÖZIGTAD nyilvántartásban nem szereplő közigazgatási szerv adatait. A Közigazgatási szerv vezetőjének feladata az általa vezetett közigazgatási szerv adatainak folyamatos karbantartása. Az első bejelentkezés után a Törzsadat karbantartás - Közigazgatási szervek karbantartása menüpontban aktualizálni az Ön által vezetett közigazgatási szerv adatait. 5.2 Szerv adatainak módosítása Közigazgatási szerv vezetőjeként az alábbi menüpontok alatt végezheti el a fenti műveletet. 1. Törzsadat karbantartás - Közigazgatási szervek karbantartása menüpontra klikkelve a képernyőn megjelenik a Közigazgatási szervek listája. 2. A Közigazgatási szervek listája az alábbi műveleti gombokat tartalmazza: Szerv adatainak módosítása és Szerv megszünésének kezelése. 3. A Szerv adatainak módosítása műveleti gombra kattintva megjelenik a szerv nyilvántartására szolgáló adatlap, amely a képen látható adatmezőket 14

15 tartalmazza. A * -gal jelölt mezők kitöltése kötelező: Név, Típus, Megye, Irányítószám, Település, Közterület, Házszám, Jogállás. A fenti mezőkben végezze el a módosításokat és klikkeljen a Mentés gombra. Ha azt kívánja, hogy az adatok ne módosuljanak, klikkeljen a Mégsem gombra. 5.3 Szerv megszüntetése A szerv adataiban bekövetkező lényeges változás a szerv megszűnése. Szerv megszüntethető jogutód hozzáadásával vagy jogutód nélkül, felügyeleti szerv megjelölésével. A megszűnő közigazgatási szerv feladata, hogy az erre szolgáló menüpontban megadja a megszűnés időpontját, illetve annak módját (jogutód nélkül, vagy jogutóddal történő megszűnés). A megszűnő szerv tartalékállományba helyezett személyeit megfelelő jogutód szerv(ek)hez, illetve jogutód nélküli megszűnés esetén felügyeleti szervhez kell rendelni. Az időpont és a mód adat együttes megadása esetén menthető el a rendszerben a művelet. A megadott megszüntető dátumtól a jogelőd/megszűnő szerv már nem férhet hozzá a rendszerhez. 15

16 5.3.1 Jogutóddal történő megszűnés Közigazgatási szerv vezető jogosultság esetén az alábbi menüpontok alatt végezheti el a fenti műveletet. Törzsadat karbantartás - Közigazgatási szervek karbantartása menüpontra klikkelve a képernyőn megjelenik a Közigazgatási szervek listája. A Közigazgatási szervek listája az alábbi műveleti gombokat tartalmazza: Szerv adatainak módosítása és Szerv megszűnésének kezelése. A Szerv megszűnésének kezelése műveleti gombra kattintva a megnyíló képernyőn az alábbi adatok jelennek meg: Azonosító mező: A rendszer által generált egyedi szervazonosító. A rendszer által megadott adat. Név mező: A megszüntetni kívánt szerv neve. A rendszer által megadott adat. Megszűnés időpontja: Itt lehet naptárból kiválasztani azt a dátumot, amelyik napon a szerv hivatalosan megszűnik. A kiválasztott naptól kezdve a szerv adataihoz nem lehet hozzáférni. A szerv inaktív lesz és kikerül a szervezetek listájából. 16

17 Jogutód nélkül, Felügyeleti szervhez: Itt lehet kiválasztani a jogutód nélküli megszüntetés lehetőségét. Ebben az esetben a Felügyeleti szerv lesz a tartalékállományba helyezett személy kezelője. Adja meg azt a dátumot, amely napon a közigazgatási szervet meg szeretné szüntetni, majd kattintson a Tovább gombra. A Szerv megszűnésének kezelése, jogutódok kijelölése oldalon lehet megadni a jogutód szervet vagy szerveket. Ha jogutód szervet szeretne felvenni, klikkeljen a Jogutód hozzáadása gombra. A jogutód szerveket az értéklistából lehet kiválasztani. Amennyiben nem találja a jogutód szervet a lenyíló értéklistában, rögzítse fel a rögzítésre váró jogutód szervezet nevét a Szervezet regisztrálásra váró jogutódja mezőbe. A Központ ben értesítést kap, hogy olyan jogutód szervet jelölt meg, amely nincs regisztrálva a TARTINFO rendszerben. A folyamat szerint a Központ felhívja a szerv figyelmét a regisztrációra. Jogutód szervnek csak regisztrált szervet lehet megjelölni: a szerv a regisztrációja után megjelenik az értéklistában, ezután már hozzáadható a jogutód szervek listájához. Ha rossz jogutód szerv került megadásra, a Törlés gombbal a tévesen felvett jogutód szerv törölhető. 17

18 Egy jogutód szervvel történő megszűnés esetén a Tovább gombra kattintva a tartalékállományba helyezett személyekhez a rendszer automatikusan hozzáadja a jogutód szervet, azt nem kell külön a személy(ek)hez rendelni. Több jogutód szerv esetén a Tovább gombra kattintva a megszűnő szervhez tartozó tartalékállományba helyezett személyek jelennek meg, akiket a jogutód szervekhez kell rendelni. Ezt követően a tartalékállományba helyezettek közül egyenként jelölje meg azt a szervet, amelyik jogutódként kezelni fogja a tartalékállományba helyezett személy adatait a TARTINFO rendszerben. Klikkeljen a Jogutód módosítása gombra és a Jogutód szerv mező értéklistájából válasza ki a megfelelő szervet. Az értéklistában csak azok a szervek jelennek meg, akiket korábban Ön jogutód szervként megjelölt. 18

19 Ha a megjelölni kívánt szerv még nem regisztrált, akkor a regisztrációig nem tudja megjelölni jogutód szervként a tartalékállományba helyezett személynél. Ha a jogutód szervet módosította a tartalékállományba helyezett személynél, klikkeljen a Mentés gombra és a többi személynél is végezze el az előző műveleteket. A jogutód módosítások után klikkeljen a Tovább gombra, és ha a szervet ténylegesen meg akarja szüntetni a jelzett időpontban, akkor klikkeljen a Megszüntet gombra. A Megszüntet gomb megnyomásával a közigazgatási szerv a megjelölt dátummal megszűnik, a közigazgatási szervhez tartozó felhasználók már nem férnek hozzá a TARTINFO rendszerhez. 19

20 A szervhez tartozó tartalékállományba helyezett személyek ezzel a dátummal átkerülnek a jogutód szerv(ek)hez. A továbbiakban már ez(ek) a szerv(ek) látjá(k) el a tartalékállományba helyezett személyekkel kapcsolatos feladatokat. A TARTINFO rendszer értesítést küld a kiválasztott jogutód szervnek, hogy intézkedjen az átvételre javasolt tartalékállományba helyezett személyek elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha a jogutód szerv a köztisztviselők, illetve kormánytisztviselők átvételéhez nem járul hozzá, akkor erről a megszűnő közigazgatási szerv vezetője ben értesítést kap, aki egy másik jogutód megjelölésével intézkedhet a tartalékállományba helyezett személy átadásáról. Ha már megszűnt a szerv, akkor a Központ kap értesítést, hogy innentől kezdve az ő feladata a személyek megfelelő közigazgatási szervhez történő átadása. Ha olyan közigazgatási szerv szűnik meg, amely egyben felügyeleti szerv is, akkor a felügyelt szerv(ek) ben értesítést kap(nak) a megszűnés napján a felügyeleti szervük megszűnéséről, továbbá arról, hogy új felügyeleti szervet kell megjelölniük a TARTINFO rendszerben Jogutód nélküli megszűnés Jogutód nélküli megszüntetés esetén a Felügyeleti szerv veszi át kezelésre a tartalékállományba helyezett személyeket. Abban az esetben, ha önkormányzat szûnik meg jogutód nélkül, akkor a jogviszony megszüntetésével, valamint a Ktv. 20

21 20/A. (2) és (5) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a megszűnő közigazgatási szerv hozza meg. Közigazgatási szerv vezető jogosultság esetén az alábbi menüpontok alatt végezheti el a fenti műveletet. Törzsadat karbantartás - Közigazgatási szervek karbantartása menüpontra klikkelve a képernyőn megjelenik a Közigazgatási szervek listája. A Közigazgatási szervek listája az alábbi műveleti gombokat tartalmazza: Szerv adatainak módosítása és Szerv megszűnésének kezelése. A Szerv megszűnésének kezelése műveleti gombra kattintva a megnyíló képernyőn az alábbi adatok jelennek meg: Azonosító mező: A rendszer által generált egyedi szervazonosító. A rendszer által megadott adat. Név mező: A megszüntetni kívánt szerv neve. A rendszer által megadott adat. Megszűnés időpontja: Itt lehet naptárból kiválasztani azt a dátumot, amelyik napon a szerv hivatalosan megszűnik. A kiválasztott naptól kezdve a szerv 21

22 adataihoz nem lehet hozzáférni. A szerv Inaktív lesz és kikerül a szervek listájából. Jogutód nélkül, Felügyeleti szervhez: Itt lehet kiválasztani a jogutód nélküli megszüntetés lehetőségét. Ebben az esetben a Felügyeleti szerv látja el továbbiakban a tartalékállományba helyezett személlyel kapcsolatos feladatokat. Adja meg azt a dátumot, amely napon a közigazgatási szervet meg szeretné szüntetni, majd kattintson a Jogutód nélkül, Felügyeleti szervhez négyzetbe. Ha a szervnek nincs megjelölve felügyeleti szerve, akkor a Törzsadat karbantartás - Közigazgatási szervek karbantartása menüpontban a Szerv adatainak módosítása gombra klikkelve az értéklistából válassza ki a Felügyeleti szervet. Ha a Felügyeleti szerv nem szerepel az értéklistában, akkor a Létrehozandó felügyeleti szerv nevét rögzíteni kell a Létrehozandó felügyeleti szerv neve mezőben. 22

23 Rögzítés után a Kérés rögzítése gombra kell klikkelni. A TARTINFO rendszer e- mail formájában értesíti a Központot, hogy a Regisztráció érdekében a megjelölt felügyeleti szervvel a kapcsolatot vegye fel. A Tovább gombra kattintva a szervhez tartozó tartalékállományba helyezett személyek jelennek meg, akik a Felügyeleti szervhez fognak tartozni. A Felügyeleti szerv a TARTINFO rendszertől értesítést kap, hogy a megszűnő szervtől tartalékállományba helyezett személyek kerülnek át hozzá a megszűnés napján. A Tovább gomb megnyomása után, ha a szervet ténylegesen meg akarja szüntetni a jelzett időpontban, akkor klikkeljen a Megszüntet gombra. 23

24 A Megszüntet gomb megnyomásával a közigazgatási szerv a megjelölt dátumon megszűnik, a közigazgatási szervhez tartozó felhasználók már nem férnek hozzá a TARTINFO rendszerhez. A szervhez tartozó tartalékállományba helyezett személyek ezzel a dátummal átkerülnek a Felügyeleti szervhez. A továbbiakban ez a szerv látja el a tartalékállományba helyezett személyekkel kapcsolatos feladatokat. A TARTINFO rendszer értesítést küld a felügyeleti szervnek, hogy intézkedjen az átvételre javasolt tartalékállományba helyezett személyek elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha a Felügyeleti szerv a köztisztviselők átvételéhez nem járul hozzá, akkor erről a megszűnő közigazgatási szerv vezetője értesítést kap. Egy másik Felügyeleti szerv megjelölésével intézkedhet a tartalékállományba helyezett személy átadásáról. Ha már megszűnt a szerv, akkor a Központ kap értesítést, hogy innentől kezdve az ő feladata a személyek megfelelő közigazgatási szervnek történő átadása. Ha olyan közigazgatási szerv szűnik meg, amely egyben Felügyeleti szerv is, akkor a felügyelt szerv(ek) en értesítést kap(nak) a megszűnés napján a felügyeleti szervük megszűnéséről, továbbá arról, hogy új felügyeleti szervet kell megjelölniük a TARTINFO rendszerben. 5.4 Felhasználók karbantartása 24

25 A TARTINFO rendszer induláskor feltöltésre kerültek az E-KÖZIGTAD-ban szereplő közigazgatási szervek, illetve a közigazgatási szerv vezetőjének neve. A közigazgatási szerv vezetője veheti fel a közigazgatási szerv felhasználókat és módosíthatja adataikat. A közigazgatási szerv felhasználó értesítését kap arról, hogy a közigazgatási szerv vezetője felvette őt TARTINFO felhasználóként. Az értesítésben a rendszer elérhetősége, a belépéshez szükséges Bejelentkezési kód és Jelszó szerepel. A felhasználók felvételekor, illetve karbantartásakor a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, ha ezek nem kerülnek kitöltésre mentéskor, a TARTINFO rendszer hibaüzenetet ad és nem menti a rögzített adatokat Új felhasználó felvétele Ha Ön közigazgatási szerv vezető jogosultsággal rendelkezik, akkor az alábbi menüpontok alatt végezheti el a fenti műveletet. 1. Törzsadat karbantartás - Felhasználók karbantartása menü pontra klikkelve a képernyőn megjelenik a Felhasználók listája. 2. A Felhasználók listája az alábbi műveleti gombokat tartalmazza: Felhasználó adatainak módosítása és Új felhasználó felvétele. 3. Az Új felhasználó felvétele műveleti gombra kattintva megjelenik az új felhasználó felvételére szolgáló adatlap, amely az alábbi adatmezőket tartalmazza. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező: Név, cím, Szervezet, Szerepkör). 25

26 4. A fenti mezők kitöltése után klikkeljen a Mentés gombra. 5. A mentés után megjelenik a "A felhasználó felvitele sikeresen megtörtént" felirat, illetve a fenti adattartalom kiegészül a TARTINFO rendszer által generált egyedi bejelentkezési kóddal és jelszóval. A közigazgatási szerv felhasználó e- mailben értesítését kap arról, hogy a közigazgatási szervvezetője felvette őt TARTINFO rendszer felhasználói közé. Az értesítésben a rendszer elérhetősége, a belépéshez szükséges Bejelentkezési kód és Jelszó szerepel. A Bejelentkezési kód és a Jelszó megadásával tud a felhasználó belépni a TARTINFO rendszerbe. 6. A Tovább gombra kattintva az új felhasználó megjelenik a Felhasználók listáján a rögzített adattartalommal és Engedélyezett státusszal. A közigazgatási szerv vezetője legfeljebb 5 közigazgatási szerv felhasználót vehet fel a rendszerbe. A Felhasználók listáján szereplő oszlopok mindegyike növekvő vagy csökkenő sorba rendezhető az oszlop nevére kattintva. A Felhasználók listáján Névre (a felhasználó neve) és Bejelentkezési kódra vonatkozó szűréseket lehet végezni. A Szűrés gomb megnyomása után a Név vagy Bejelentkezési kód mezőbe írt szóval vagy szótöredékkel azonos találatok kerülnek megjelenítésre. A teljes felhasználói lista a Teljes lista gomb megnyomása után érhető el Felhasználó adatainak módosítása Ha Ön Közigazgatási szerv vezető jogosultsággal rendelkezik, akkor az alábbi menü pontok alatt végezheti el a fenti műveletet. 26

27 1. Törzsadat karbantartás - Felhasználók karbantartása menü pontra klikkelve a képernyőn megjelenik a Felhasználók listája. 2. A Felhasználók listája az alábbi műveleti gombokat tartalmazza: Felhasználó adatainak módosítása és Új felhasználó felvétele. 3. A Felhasználók listáján keresse meg azt a Felhasználót, akinek az adatait módosítani szeretné. A kereséshez az alábbi segítségek állnak rendelkezésre a rendszerben. A Felhasználók listáján szereplő oszlopok mindegyike növekvő vagy csökkenő sorba rendezhető az oszlop nevére kattintva. A Név és a Bejelentkezési kód mezőre külön lehet szűrni. A szűrés a Teljes lista gombra kattintva szüntethető meg. o Adja meg a keresett személy nevének vagy bejelentkezési kódjának kezdőbetűjét vagy egészét a megfelelő mezőben és klikkeljen a Szűrés gombra. o Ha a kezdőbetűt adta meg, akkor az azonos kezdőbetűvel, rendelkező felhasználókat listázza a rendszer. Ha a teljes nevet adta meg, akkor csak a keresett név fog megjelenni. 4. A Felhasználók listáján a kijelölés oszlop megfelelő kis körébe klikkelve válassza ki az Ön által módosítandó felhasználót. 5. A Felhasználó adatainak módosítása műveleti gombra kattintva megjelenik az felhasználó nyilvántartására szolgáló adatlap, amely az alábbi adatmezőket tartalmazza. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező: Név, E- mail cím. 27

28 6. A fenti mezőkben végezze el a módosításokat és klikkeljen a Mentés gombra. Ha azt akarja, hogy a mentés ne valósuljon meg, klikkeljen a Mégsem gombra. 7. Ezen a felületen lehet a felhasználóknak új jelszót generálni. Klikkeljen a Jelszógenerálás gombra. 8. Az adatlap utolsó sorában megjelenik az új jelszó, amely a megadott e- mail címre a Bejelentkezési kóddal együtt kiküldésre kerül a Mentés gomb megnyomása után. A Mentés gomb megnyomása után a generált jelszó már nem látható a Felhasználó adatlapján Felhasználó megszüntetése Ha Közigazgatási szerv vezető jogosultsággal rendelkezik, akkor az alábbi menüpontok alatt végezheti el a fenti műveletet. 28

29 1. Törzsadat karbantartás - Felhasználók karbantartása menü pontra klikkelve a képernyőn megjelenik a Felhasználók listája. 2. A Felhasználók listája az alábbi műveleti gombokat tartalmazza: Felhasználó adatainak módosítása és Új felhasználó felvétele. 3. A Felhasználók listáján keresse meg azt a Felhasználót, akinek az adatait módosítani szeretné. A kereséshez az alábbi segítségek állnak rendelkezésre a rendszerben. A Felhasználók listáján szereplő oszlopok mindegyike növekvő vagy csökkenő sorba rendezhető az oszlop nevére kattintva. A Név és a Bejelentkezési kód mezőre külön lehet szűrni. A szűrés a Teljes lista gombra kattintva szüntethető meg. o Adja meg a keresett személy nevének vagy bejelentkezési kódjának kezdőbetűjét vagy egészét a megfelelő mezőben és klikkeljen a Szűrés gombra. o Ha a kezdőbetűt adta meg, akkor az azonos kezdőbetűvel, rendelkező felhasználókat listázza a rendszer. Ha a teljes nevet adta meg, akkor csak a keresett név fog megjelenni. 4. A Felhasználók listáján a kijelölés oszlop megfelelő kis körébe klikkelve válassza ki az Ön által módosítandó felhasználót. 5. A Felhasználó adatainak módosítása műveleti gombra kattintva megjelenik az felhasználó nyilvántartására szolgáló adatlap, amely az alábbi adatmezőket tartalmazza. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező: Név, cím. 29

30 6. A Státusz mezőben válassza ki a Letiltott értéket, majd klikkeljen a Mentés gombra. 7. Az Ön által letiltott felhasználó a továbbiakban nem tud a TARTINFO rendszerbe belépni, illetve műveletet végezni. A Felhasználók listáján Letiltott státuszban fog megjelenni. 30

31 6 Tartalékállományba helyezés 6.1 Tartalékállományba helyezés A köztisztviselőket és kormánytisztviselőket közigazgatási szerv vezető, illetve közigazgatási szerv felhasználó szerepkörben lehet tartalékállományba helyezni. 1. Kattintson a Tartalékállomány Tartalékállomány kezelése menüpontra. A megjelenő képernyő mutatja az Ön szervezete által tartalékállományba helyezett személyeket. 2. Itt az alábbi funkciókat tudja választani: Új tartalékállományba helyezés, illetve a Tartalékállományba helyezett adatainak módosítása. 3. Ha Ön új személyt akar a tartalékállományba helyezni, akkor klikkeljen az Új tartalékállományba helyezés gombra. 4. A megjelenő képernyőn lehet felvinni a tartalékállományba helyezett adatait. 5. A megjelenő fülek az alábbi adatokat tartalmazzák: Személyes adatok Iskolai végzettségek Szakképesítések Munkahelyek Nyelvismeret Közigazgatási vizsgák Számítástechnikai ismeretek Önéletrajz 31

32 A füleken található *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. A Személyes adatok kitöltése és mentése után lehetséges a további füleken információkat rögzíteni Személyes adatok A személyes adatok fülön az alábbi mezőket lehet kitölteni: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező: Technikai azonosító, Vezetéknév, Keresztnév, Születési idő, Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület jellege, Házszám, Besorolási osztály, Besorolási fokozat, Fizetési fokozat, 32

33 Illetmény (Ft), Jogviszony időtartama, Tartalékállományba kerülés oka, Tartalékállományba helyezés időpontja, Tartalékállományban töltött utolsó nap. Jogviszony időtartama: a Ktv. 72. alapján számított jogviszonyban töltött idő, ami alapján besorolásra került a köztisztviselő, illetve kormánytisztviselő. Pl.: 5 év 3 hónap 12 nap. Besorolási fokozat: A kormánytisztviselők jogállásáról szóló évi LVIII. törvény Ktjv. értelmében a vezetői munkakörbe kinevezett kormánytisztviselő is tartalékállományba kerül. Ebben az esetben a Vezető a Ktjv. hatálya alá tartozó vezetői munkakörbe kinevezett kormánytisztviselő értéket válassza ki. Illetmény (Ft): legfeljebb 8 számjegy megadása lehetséges. Töltse ki a Személyes adatok fület és klikkeljen a Mentés gombra Iskolai végzettségek Az Iskolai végzettségek fülön adhatóak meg az alábbi adatok: 1. Klikkeljen az Iskolai végzettségek fülre. Ezt követően: 2. Klikkeljen az Új iskola felvitele gombra. 3. Majd adja meg az alábbi hiányzó adatokat: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező: Végzettség, Képző intézmény, Kezdés, Végzés. 4. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra. 33

34 5. Az új iskolai végzettség a megadott paraméterekkel megjelenik az iskolai végzettségek listában. 6. Több iskolai végzettség esetén a fenti lépéseket iskolai végzettségenként kell elvégezni Szakképesítések A Szakképesítések fülön lehet megadni az alábbi adatokat: 1. Klikkeljen a Szakképesítések fülre. Ezt követően: 2. Klikkeljen az Új szakképesítés felvitele gombra. 3. Majd adja meg az alábbi hiányzó adatokat: A *-gal jelölt mező kitöltése kötelező: Szakképesítés megnevezése. 4. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra. 5. Az új szakképesítés a megadott paraméterekkel megjelenik a szakképesítés listában. 6. Több szakképesítés esetén a fenti lépéseket szakképesítésenként kell elvégezni Munkahelyek A Munkahelyek fülön lehet megadni az alábbi adatokat. 1. Klikkeljen a Munkahelyek fülre. Ezt követően: 2. Klikkeljen az Új jogviszony felvitele gombra. 3. Majd adja meg az alábbi hiányzó adatokat: 34

35 A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező: Munkahely neve, Jogviszony kezdete. 4. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra. 5. Az új jogviszony a megadott paraméterekkel megjelenik a Munkahely listában. 6. A fenti lépéseket munkahelyenként kell elvégezni Nyelvismeret A Nyelvismeret fülön lehet felvenni a tartalékállományba helyezett személy nyelvismereteit. Az alábbiak szerint: 1. Klikkeljen a Nyelvismeret fülre. Ezt követően: 2. Klikkeljen az Új nyelvismeret felvitele gombra. 3. Majd adja meg az alábbi hiányzó adatokat: 35

36 A *-gal jelölt mező kitöltése kötelező: Nyelv, Nyelvvizsga típusa, Nyelvismeret szintje. 4. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra. 5. A nyelvismeret a megadott paraméterekkel megjelenik a listában. 6. Több nyelvvizsga, vagy új nyelvvizsga megszerzése esetén a fenti lépéseket szükség szerint kell elvégezni Közigazgatási vizsgák A Közigazgatási vizsgák fülön lehet felvenni a tartalékállományba helyezett személy közigazgatási vizsga adatait. Az alábbiak szerint: 1. Klikkeljen a Közigazgatási vizsgák fülre. Ezt követően: 2. Klikkeljen az Új közigazgatási vizsga felvétele gombra. 3. Majd adja meg az alábbi hiányzó adatokat: A *-gal jelölt mező kitöltése kötelező: Megszerzés időpontja, Vizsga típusa, Oklevél száma. 4. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra. 36

37 5. Az új vizsga a megadott paraméterekkel megjelenik a közigazgatási vizsga listában. 6. A fenti lépéseket a továbbiakban szükség szerint kell elvégezni Számítástechnikai ismeretek A Számítástechnikai ismeretek fülön lehet felvenni a tartalékállományba helyezett személy számítástechnikai ismereteit. Az alábbiak szerint: 1. Klikkeljen a Számítástechnikai ismeretek fülre. Ezt követően: 2. Klikkeljen az Új szám.technikai ismeret felvétele gombra. 3. Majd adja meg az alábbi hiányzó adatot: 4. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra. 5. Az új számítástechnikai ismeret a megadott paraméterekkel megjelenik a számítástechnikai ismeret listában. 6. A fenti lépéseket a továbbiakban szükség szerint kell elvégezni Önéletrajz A tartalékállományba helyezett személynek az Önéletrajzát csatolni lehet a személyes adatlapjához. Az alábbiak szerint: 1. Klikkeljen az Önéletrajz fülre. 2. A következő lépésként klikkeljen az Új önéletrajz feltöltése gombra. 3. A *Feltöltendő dokumentum mezőben a Tallózás segítségével navigáljon el az önéletrajzra. 37

38 4. Ezt követően, klikkeljen a Mentés gombra. Az önéletrajz feltöltésre kerül. Az Önéletrajz megtekintése gombra klikkelve a dokumentum megnyílik és megtekinthetõ a feltöltött dokumentum. Az Önéletrajz fülhöz csatolt dokumentum a továbbiakban a tartalékállományba helyezett személy adatlapján megtekinthető. Ha a tartalékállományba helyezett személy Ajánlati listára kerül, akkor a kereső szerv az önéletrajzot is megtekintheti. A tartalékállományba helyezett személy Önéletrajzának egy másik önéletrajzra való cseréje az alábbi módon lehetséges: 1. Kérem, klikkeljen az Önéletrajz fülre. 2. A következő lépésben az alábbi műveleteket végezheti el. Önéletrajz megtekintése, Új önéletrajz feltöltése, Önéletrajz törlése 3. Ezt követően klikkeljen az Új önéletrajz feltöltése gombra. 4. A csatolt önéletrajz feltöltésre kerül. 38

39 A tartalékállományba helyezett személynek az Önéletrajzát az alábbiak szerint lehet törölni a személyes adatlapjáról: 1. Klikkeljen az Önéletrajz fülre. 2. A következő lépésben az alábbi műveleteket végezheti el. Önéletrajz megtekintése, Új önéletrajz feltöltése, Önéletrajz törlése 3. Ezt követően klikkeljen az Önéletrajz törlése gombra. 4. A csatolt önéletrajz törlésre kerül. 6.2 Tartalékállományba helyezett adatainak módosítása Tartalékállományba helyezni a köztisztviselőket közigazgatási szerv vezetőként, illetve közigazgatási szerv felhasználó szerepkörben lehet. A felmentést végző közigazgatási szerv feladata a tartalékállományba helyezett személy adatainak kezelése: szükség szerint állapotállítás, módosítás, kiegészítés. Ha a tartalékállományba helyezett adataiban változás történik, akkor a következők szerint kell eljárni. 39

40 1. Kattintson a Tartalékállomány Tartalékállomány kezelése menüpontra. A megjelenő képernyő mutatja az Ön szervezete által tartalékállományba helyezett személyeket. 2. Itt az alábbi funkciókat tudja választani: Új tartalékállományba helyezés, illetve a Tartalékállományba helyezett adatainak módosítása. 3. Ha Ön módosítani kíván, akkor jelölje meg azt a személyt, akinek az adataiban módosítani szeretne. 4. Kijelölés után klikkeljen a Tartalékállományba helyezett adatainak módosítása gombra. 5. A megjelenő képernyőn lehet módosítani a tartalékállományba helyezett személy adatait. 6. A megjelenő fülek az alábbi adatokat tartalmazzák: Személyes adatok Iskolai végzettségek Szakképesítések Munkahelyek Nyelvismeret Közigazgatási vizsgák Számítástechnikai ismeretek Önéletrajz 40

41 6.2.1 Személyes adatok A személyes adatok fülön tudja megváltoztatni a tartalékállományba helyezett köztisztviselő, illetve kormánytisztviselő személyes adatait. A legfontosabb módosítás, változtatás a Tartalékállományba helyezett adatainak törlése a TARTINFO rendszerből. A tartalékállományból való kikerülés módjai: Automatikus kikerülés a TARTINFO rendszerből: a kormánytisztviselők esetében a Ktjv. szerinti felmentési idő felének leteltével (1 hónap) vagy a kormánytisztviselő hozzájárulása esetén a felmentési idő leteltével (legfeljebb 2 hónap); köztisztviselők esetében a köztisztviselő hozzájárulása esetén a Ktv. szerinti felmentési idő leteltével (2 hónap); A tartalékállományba helyező közigazgatási szerv manuális beavatkozásával kikerülés a TARTINFO rendszerből: másik közigazgatási szervhez történő áthelyezésre kerül sor, a nyilvántartott kéri a tartalékállományból való törlését, megszűnik a nyilvántartott foglalkoztatási jogviszonya, a nyilvántartottat munkáltatója új munkakörbe helyezi át. Ha a köztisztviselőt, illetve kormánytisztviselőt törölni kell a nyilvántartásból, akkor a Törlés oka értékkészletből válassza ki a megfelelő értéket. A Mentés gomb megnyomásával a Törlés dátumát automatikusan generálja a rendszer a kitöltés napján, és a megadott napon a tartalékállományba helyezett személy kikerül a nyilvántartásból. 41

42 Ha a köztisztviselő, illetve kormánytisztviselő Már nem szerepel a TARTINFO nyilvántartásban státuszúvá válik, azaz kikerül a tartalékállományba helyezett személyek közül, akkor személyes azonosító adatai (név, önéletrajz, lakcím, stb.) törlésre kerülnek a TARTINFO rendszerből. A nem törölt adatok statisztikai célokat szolgálnak. 42

43 6.2.2 Iskolai végzettségek Az Iskolai végzettségek fülön módosíthatóak az alábbi adatok: 1. Klikkeljen az Iskolai végzettségek fülre. Ezt követően: 2. Jelölje ki a módosítandó sort. Klikkeljen a Kijelölés gombra. 3. Ha törölni akarja a felvitt adatokat, jelölje ki a törölni kivánt iskolát és klikkeljen az Iskola törlése gombra. 43

44 4. Ha módosítani szeretné, jelölje ki a módosítandó iskolát és klikkeljen az Adatok módosítása gombra. 5. Szükség szerint módosítsa az alábbi adatokat: 6. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra. 7. A módosított iskola a megadott paraméterekkel megjelenik az iskola listában Szakképesítések A Szakképesítések fülön lehet módosítani az alábbi adatokat. 1. Klikkeljen a Szakképesítések fülre. Ezt követően: 2. Jelölje ki a módosítandó sort. Klikkeljen a Kijelölés gombra. 3. Ha törölni akarja a felvitt adatokat, jelölje ki a törölni kivánt szakképesítést és klikkeljen a Szakképesítés törlése gombra. 4. Ha módosítani szeretné, jelölje ki a módosítandó szakképesítést és klikkeljen az Adatok módosítása gombra. 5. Ezt követően módosítsa az alábbi adatok megfelelő mezőjét. 44

45 6. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra. 7. A módosított szakképesítés a megadott paraméterekkel megjelenik a szakképesítés listában Munkahelyek A Munkahelyek fülön lehet módosítani az alábbi adatokat. 1. Klikkeljen a Munkahelyek fülre. Ezt követően: 2. Jelölje ki a módosítandó sort. Klikkeljen a Kijelölés gombra. 3. Ha törölni akarja a felvitt adatokat, jelölje ki a törölni kivánt munkahelyet és klikkeljen a Munkaviszony törlése gombra. 4. Ha módosítani szeretné, jelölje ki a módosítandó munkahelyet és klikkeljen az Adatok módosítása gombra. 5. Ezt követően módosítsa az alábbi adatok megfelelő mezőjét. 45

46 6. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra. 7. A módosított jogviszony a megadott paraméterekkel megjelenik a Munkahely listában Nyelvismeret A Nyelvismeret fülön az alábbiak szerint lehet módosítani a tartalékállományba helyezett személy nyelvismereteit: 1. Klikkeljen a Nyelvismeret fülre. Ezt követően: 2. Jelölje ki a módosítandó sort. Klikkeljen a Kijelölés gombra. 3. Ha törölni akarja a felvitt adatokat, jelölje ki a törölni kivánt nyelvet és klikkeljen a Nyelvismeret törlése gombra. 4. Ha módosítani szeretné, jelölje ki a kivánt nyelvet és klikkeljen az Adatok módosítása gombra. 5. Ezt követően módosítsa az alábbi adatok megfelelő mezőjét. 46

47 6. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra. 7. A nyelvismeret listában megjelennek a módosított adatok Közigazgatási vizsgák A Közigazgatási vizsgák fülön az alábbiak szerint lehet módosítani a tartalékállományba helyezett közigazgatási vizsga adatait: 1. Klikkeljen a Közigazgatási vizsgák fülre. Ezt követően: 2. Jelölje ki a módosítandó sort. Klikkeljen a Kijelölés gombra. 3. Ha törölni akarja a felvitt adatokat, jelölje ki a törölni kivánt Közigazgatási vizsgát és klikkeljen a Közigazgatási vizsga törlése gombra. 4. Ha módosítani szeretné, jelölje ki a kivánt közigazgatási vizsgát és klikkeljen az Adatok módosítása gombra. 5. Ezt követően módosítsa az alábbi adatok megfelelő mezőjét. 6. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra. 7. A vizsga a megadott paraméterekkel megjelenik a közigazgatási vizsgák listában. 47

48 6.2.7 Számítástechnikai ismeretek A Számítástechnikai ismeretek fülön az alábbiak szerint lehet módosítani a tartalékállományba helyezett számítástechnikai ismereteit: 1. Klikkeljen a Számítástechnikai ismeretek fülre. Ezt követően: 2. Jelölje ki a módosítandó sort. Klikkeljen a Kijelölés gombra. 3. Ha törölni akarja a felvitt adatokat, jelölje ki a törölni kivánt számítastehnikai ismeretet és klikkeljen a Számítástechnikai ismeret törlése gombra. 4. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra Önéletrajz Az Önéletrajz fülön tetszőlegesen lehet cserélni az Önéletrajzot. 1. Klikkeljen az Önéletrajz fülre. 2. Majd klikkeljen az Új önéletrajz feltöltése gombra. 3. A * Feltöltendő dokumentum mezőben a Tallózás segítségével navigáljon el a feltöltendő önéletrajzra. 4. Ezt követően klikkeljen a Mentés gombra. 5. Az önéletrajz feltöltésre kerül és az Önéletrajz megtekintése gombra klikkelve a dokumentum megnyílik és megtekinthető az aktualizált dokumentum. Az Önéletrajz fülhöz csatolt dokumentum a továbbiakban a tartalékállományba helyezett személy adatlapján megtekinthető. Ha a tartalékállományba helyezett személy Ajánlati listára kerül, akkor a kereső szerv az önéletrajzát is megtekintheti. 48

49 A tartalékállományba helyezett személynek az Önéletrajzát az alábbiak szerint lehet törölni a személyes adatlapjáról: 1. Klikkeljen az Önéletrajz fülre. 2. Ezt követően klikkeljen az Önéletrajz törlése gombra. 3. A csatolt önéletrajz törlésre kerül. 6.3 Tartalékállományba helyezett személyek átvétele A közigazgatási szervek megszűnése esetén előfordulhat, hogy az Ön szervezetét jogutód vagy felügyeleti szervként jelölik meg. Ekkor a közigazgatási szerv vezetője értesítését kap arról, hogy a megszüntetett szervtől tartalékállományba helyezett személy(ek) kerülnek át a szervezetéhez. Ön, mint a közigazgatási szerv vezetője jogosult dönteni az átvételről, illetve elutasításról. Ha Ön a TARTINFO rendszerből értesítést kap, hogy egy megszűnő szerv az Ön szervezetét jogutód vagy felügyeleti szervként jelölte meg, akkor az alábbiak szerint járjon el. Lépjen be a TARTINFO rendszerbe, kattintson a Tartalék állomány - Átvételre javasolt tartalékállományba helyezettek menüpontra. A megjelenő képernyő mutatja az átvételre javasolt tartalékállományba helyezett személyeket. Az Ön feladata, hogy az átvételről döntsön. 49

50 Ha a megszűnő szervezetnek ténylegesen Ön a jogutód vagy felügyeleti szerve, akkor személyenként klikkeljen az Elfogad gombra. A személyek elfogadásáról együttesen is dönthet a Mindet elfogad gombra klikkelve. Elfogadás után a személynél megjelölt státusz Elfogadva értékre változik és az érintett szerv megszűnésekor az itt megjelölt személyek megjelennek az Ön szervezete által kezelt tartalékállományba helyezett személyek listáján. Ha a megszűnő szervnek nem Ön a jogutód vagy felügyeleti szerve, akkor személyenként klikkeljen az Elutasít gombra. A személyek elutasításáról együttesen is dönthet a Mindet elutasít gombra klikkelve. Elutasítás után a személynél megjelölt státusz Elutasítva értékre változik. Döntéséről a TARTINFO rendszer a megszűnő szervnek értesítést küld: a közigazgatási szerv vezetőjének ismételten intézkednie szükséges a tartalékállományba helyezett személy megfelelő közigazgatási szervhez történő átadásáról, illetve esetleges törléséről. 50

51 7 Keresés A közigazgatási szerveknek lehetőségük van a TARTINFO rendszerben a megüresedett álláshelyre keresést kérni. A Központi felhasználónak 5 munkanapon belül a közigazgatási szervek által kért keresésekre Ajánlati listát kell készíteni. A Központ az Ön által megadott keresési feltételek alapján lefolytatja a TARTINFO rendszer aktív állományában a keresést. 7.1 Keresési igény A közigazgatási szerv vezetője vagy felhasználója a Keresés - Keresések menüpontra kattintva kezdeményezhet keresést. Az Új keresés indítása gombra klikkelve adhatja meg a szükséges munkakörhöz keresett munkaerő paramétereit. A *-gal jelölt mező kitöltése kötelező: Munkakör. A Munkakör mezőben szükséges megadni a keresett munkakört. A Keresési főazonosító a rendszer által generált egyedi azonosító, amelyet a Mentés gombra kattintva a rendszer automatikusan létrehoz. 51

52 7.1.1 Alapadatok Az Alapadatok fülön az alábbi adatokat lehet keresési paraméterként beállítani: Beosztás, FEOR, Besorolási osztály, Besorolási fokozat, Számítástechnikai ismeret, Adományozott cím, Közigazgatási vizsga típusa, Fizetési fokozat, Tudományos fokozat. A keresési paraméterek értékeit lenyíló értéklistából lehet kiválasztani. Az Ajánlások a központi ügyintézőnek részben szabadon beírható értékek adhatóak meg: Irányítószám, Település, Egyéb feltételek, Kompetencia. Ha a Csak jelenlegi jogviszony alapján mezőt jelöli be, akkor csak azok a személyek kerülnek Ajánlati listára, akik a jelenlegi jogviszonyuk szerint megfelelnek a keresési igénynek Végzettség A Végzettség fülre kattintva az alábbi szűrési paramétereket lehet beállítani. Az Új iskola felvitele gombra kattintva az alábbi adatok adhatóak meg. A *-gal jelölt mező kitöltése kötelező: Végzettség. A kitöltés után a Mentés gombra kattintva mentésre kerülnek a kiválasztott, illetve a beírt paraméterek. A Vissza gombra klikkelve az előző képernyő adatai jelennek meg, mentésre nem kerülnek az adatok. A Vissza a keresési listához gombra kattintva a Keresési lista jelenik meg Szakképesítés A Szakképesítés fülre kattintva az alábbi szűrési paramétereket lehet beállítani. 52

53 Az Új szakképesítés felvitele gombra kattintva az alábbi adatok adhatóak meg: Szakképesítés, Szakképesítés megnevezése. A kitöltés után a Mentés gombra kattintva mentésre kerülnek a kiválasztott, illetve a beírt paraméterek. A Vissza gombra klikkelve az előző képernyő adatai jelennek meg, mentésre nem kerülnek az adatok. A Vissza a keresési listához gombra kattintva a Keresési lista jelenik meg Nyelvismeret A Nyelvismeret fülre kattintva az alábbi szűrési paramétereket lehet beállítani. Az Új nyelvismeret felvitele gombra kattintva az alábbi adatok adhatóak meg. A *-gal jelölt mező kitöltése kötelező: Nyelv. A kitöltés után a Mentés gombra kattintva mentésre kerülnek a kiválasztott, illetve a beírt paraméterek. A Vissza gombra klikkelve az előző képernyő adatai jelennek meg, mentésre nem kerülnek az adatok. 53

54 A Vissza a keresési listához gombra kattintva a Keresési lista jelenik meg. A Keresési főazonosítóra kattintva megtekinthetők a keresési igény beállított paraméterei. A keresés státusza ez esetben Keresési igény összeállítás, ilyenkor még lehet a paramétereket módosítani. A Keresés kérelmezése gombra kattintva már nem lehet a paramétereken módosítani, ilyenkor a keresés státusza Ajánlatra vár-ra változik. A Keresések listája tájékoztatja a szerv vezetőjét és felhasználóját arról, hogy az általa keresett munkakörökre leadott keresési igények milyen státuszban vannak. A keresési igényre indított keresés státusza az alábbi lehet: Keresési igény összeállítás: a közigazgatási szerv vezető vagy felhasználó elkezdte összeállítani a megüresedett álláshelyre megfelelő személy(ek) paramétereit, de még nem küldte el a Központi felhasználónak a keresési igényét. E státusz alatt még módosíthatóak a keresés paraméterei. 54

55 Ajánlatra vár: a közigazgatási szerv vezető vagy felhasználó a keresési igényét összeállította és megküldte a Központi felhasználónak. A keresési paraméterek már nem módosíthatóak. E státusz jelzi a Központi felhasználó számára, hogy a keresési igényre 5 munkanapon belül Ajánlatot kell összeállítani. Eredményes keresés: a Központi felhasználó összeállította az Ajánlatot és megküldte a keresést kérő közigazgatási szerv vezetőjének. A kereső közigazgatási szerv vezetője ben értesítést kap arról, hogy a szervhez tartozó álláshelyre a Központi felhasználó Ajánlatot állított össze. Az Ajánlatok az Ajánlatok fülön tekinthetők meg. A kiválasztási eljárás lefolytatható és ennek eredményeként az Ajánlati listán szereplő személyek státusza módosításra kerül. Eredménytelen keresés: a Központi felhasználó nem talált sem a keresési, sem a módosított paramétereknek megfelelő személyt, Ajánlati lista nem készül. A kereső közigazgatási szerv vezetője ben értesítést kap arról, hogy a Központi felhasználó nem tudott ajánlatot adni. 55

56 8 Ajánlatok 8.1 Ajánlat megtekintése A keresési igényre a Központi felhasználó Ajánlatot készít, erről ben értesíti az érintett közigazgatási szerv vezetőjét. Az Ajánlati lista tartalmazza azokat a személyeket, akik a keresési paramétereknek megfelelnek. A köztisztviselők, illetve kormánytisztviselők között a Központi felhasználó nem tesz különbséget, az ajánlati lista ábécé sorrendben tartalmazza a tisztviselőket. Az Ajánlati listán szereplő tartalékállományba helyezett személyek adatai megegyeznek a tartalékállományba helyezéskor megadott adatokkal. Ennek megtekintése a következők szerint történik: 1. A közigazgatási szerv vezetője vagy a felhasználó a Keresés Ajánlatok gombra kattintva megtekintheti az ajánlatokat. 2. Az Ajánlatok között a Munkakör megnevezésére lehet szűréseket végezni. A munkakör nevét beírva és a Szűrés gombra klikkelve a rendszer a megadott munkakörhöz tartozó összes keresési azonosítót megjeleníti. A Teljes lista gombra klikkelve a szervhez tartozó összes ajánlat megjelenik. 3. Válassza ki a megfelelő Keresési főazonosítót. 4. Keresés Ajánlatok - Ajánlat megtekintése gombra kattintva megtekintheti az adott keresési igényre érkezett Ajánlatot. 5. Az Ajánlat megtekintése gombra kattintva megjelenik a Központi felhasználó által összeállított Ajánlati lista, amely azokat a tartalékállományba helyezett személyeket tartalmazza, akik a keresési igénynek megfelelnek. 56

57 A kijelölés gombra klikkelve kijelölhető a kiválasztott személy és a Tartalékállományba helyezett adatainak megtekintése gombra klikkelve megtekinthető az ajánlott személyi adatlapja. 57

58 8.2 Ajánlat értékelése A kereső közigazgatási szerv vezető vagy felhasználó a megkapott személyi adatok alapján lefolytatja a kiválasztási eljárást. Az Ajánlat értékelése az alábbiak szerint történik: 1. A közigazgatási szerv vezető vagy felhasználó a megkapott Ajánlatokat a Keresés - Ajánlatok gombra kattintva nézheti meg. 58

59 2. A konkrét Ajánlati listát a kiválasztott lista melletti Ajánlatok megtekintése gombra kattintva érheti el. 3. Az Ajánlatok megtekintése gombra kattintva megjelennek azok a személyek, akiket a Központi felhasználó az adott álláshelyre ajánlott. 4. A Közigazgatási szerv vezető vagy a felhasználó a kijelölés oszlop megfelelő körébe klikkelve, majd a Tartalékállományba helyezett adatainak megtekintése gombra kattintva érheti el az ajánlati listán szereplő személyek adatlapját. 5. A Tartalékállományba helyezett adatainak megtekintése gombra klikkelve megjelenik a személy adatlapja, a megfelelő fülekre klikkelve pedig megtekinthetők a témakörökhöz tartozó információk (Iskolai végzettségek, Szakképesítések, Munkahelyek, Nyelvismeret, Közigazgatási vizsgák, Számítástechnikai ismeretek, Önéletrajz). A Vissza gombra kattintva visszatérhetnek az Ajánlati listához. 6. Az Ajánlati lista értékelése az azon szereplő személyek státuszának módosításával történik. A kijelölés oszlop megfelelő kis körébe klikkelve válassza ki az ajánlati listán szereplő személyt, majd klikkeljen az Ajánlott státuszának módosítása gombra. A lenyíló értéklistából válassza ki a kiválasztási eljárásnak 59

60 megfelelő státuszt és kattintson a Mentés gombra. A mentés után a kiválasztott köztisztviselő státusza az értéknek megfelelően megváltozik. Az Ajánlaton szereplő személyek kezelése az alábbi státuszokkal lehetséges: Ajánlott: a Központi felhasználó által megküldött Ajánlati listán szereplő összes személy státusza Ajánlott. Az Ajánlati lista akkor zárható le, ha a listán szereplő minden személy esetében státuszváltás történik, azaz Ajánlott státuszból egy másik, értéklistából választott státuszt állít be a személynél a közigazgatási szerv vezetője vagy a felhasználó. Kiválasztott: a kereső közigazgatási szerv megüresedett álláshelyére kiválasztott személy, aki elfogadja a felajánlott álláshelyet. A közigazgatási szerv felvette a kapcsolatot az adott köztisztviselővel, illtve kormánytisztviselővel, és megtette az áthelyezés érdekében a szükséges intézkedéseket. Állást visszautasította: a közigazgatási szerv felvette a kapcsolatot az adott köztisztviselővel, illetve kormánytisztviselővel, de az érintett nem kívánja betölteni a kereső szervnél felajánlott pozíciót. Nem választott: a közigazgatási szerv felvette a kapcsolatot az adott köztisztviselővel, illetve kormánytisztviselővel, de az érintettet nem kívánja foglalkoztatni. Nem történt kapcsolat felvétel: a közigazgatási szerv nem vette fel a kapcsolatot az adott köztisztviselővel, illetve kormánytisztviselővel. Egyéb: szabadon kitölthető mező. 60

61 A státusz kezelésénél, ha az Egyéb értéket választja ki, akkor megjelenik egy Megjegyzés mező, amely kötelezően kitöltendő. Ez a megjegyzés mező információt szolgáltat a Központ részére. A TARTINFO rendszer automatikusan státuszt vált az ajánlati listán szereplő azoknál a személyeknél, akik időközben a tartalékállomány nyilvántartásból törlésre kerültek, vagy akiknek a tartalékállomány nyilvántartási idejük lejárt. Ezeknek a személyeknek a státusza már nem szerepel a Tartinfó nyilvántartásban -ra változik. A közigazgatási szerv vezetője ben értesítést kap, hogy az adott főazonosítójú Ajánlati listán szereplő személy tartalékállományba helyezésének ideje lejárt, vagy a személyt az alkalmazó közigazgatási szerv törölte a tartalékállományból. Ha az Ajánlati listán szereplő személyek státuszát módosította, klikkeljen a Véglegesítés gombra. A véglegesítés után az Ajánlaton nem lehet módosítani, illetve az ajánlati listán szereplő tartalékállományba helyezett személyek adatai sem tekinthetők meg. 61

62 A közigazgatási szerv vezetőjének vagy felhasználónak 15 munkanapja van, hogy értékelje az Ajánlaton szereplő személyeket. Munkanap alatt teljes munkanapot kell érteni. A rendelkezésre álló idő az Ajánlati lista kiküldését követő következő munkanappal kezdődik és a 15. munkanapon jár le. A kereső szerv vezetője ben értesítést kap arról, hogy a szervhez tartozó álláshelyre adott ajánlat értékelési határideje le fog járni. Ez az értesítés 2 nappal az Ajánlati lista értékelési határidejének lejárta előtt érkezik meg a szerv vezető részére. A kiválasztási folyamatban az Ajánlat státuszai: Kiválasztásra/elfogadásra vár: A közigazgatási szerv vezetőjének vagy felhasználójának 15 munkanapja van, hogy értékelje az ajánlaton szereplő személyeket. Az ajánlat addig a Kiválasztásra/Elfogadásra vár státuszban marad, amíg a Véglegesítés gombbal azt nem zárják le. Eredményes: Az Ajánlat státusza akkor eredményes, ha az ajánlati listáról a közigazgatási szerv vezető vagy felhasználó egy kormánytisztviselőt/köztisztviselőt kiválasztott és a Véglegesítés gombot megnyomta. Eredménytelen: Az Ajánlat státusza akkor eredménytelen, ha az ajánlati listáról a közigazgatási szerv vezetője vagy felhasználója nem választ ki egyetlen személyt sem és a Véglegesítés gombra kattintott. Lejárt az értékelési határidő: A közigazgatási szerv vezetőjének és felhasználójának 15 munkanapja van, hogy értékelje az ajánlaton szereplő 62

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV Tartalom E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV... 1 1. E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALAPISMERETEK... 3 1.1. Mi szükséges az e-építési napló alkalmazás használatához?... 3 1.2. Mi az a NÜJ?... 3 1.3. Mi

Részletesebben

NFSZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER KTK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK KERETRENDSZERE. Országos közfoglalkoztatási program

NFSZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER KTK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK KERETRENDSZERE. Országos közfoglalkoztatási program NFSZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER KTK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK KERETRENDSZERE Országos közfoglalkoztatási program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2016. február 16. 2016.02.16. 1 Dokumentum adatlap Projekt/modul

Részletesebben

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás Kari Adminisztrátor Funkcionális leírás Budapest, 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. Saját adatok... 7 2.1. Személyes adatok megtekintésde és karbantartása... 8 2.1.1. Jelszóváltoztatás... 8 2.1.2.

Részletesebben

VÁTI Kht. Dokumentációs Központ Felhasználói segédlet elektronikus dokumentum küldéséhez

VÁTI Kht. Dokumentációs Központ Felhasználói segédlet elektronikus dokumentum küldéséhez VÁTI Kht. Dokumentációs Központ Felhasználói segédlet elektronikus dokumentum küldéséhez Tartalomjegyzék: 1. Bevezető... 2 2. Belépés... 3 Microsoft Internet Explorer 7 esetében... 3 Mozilla Firefox 2

Részletesebben

Első lépések... 3 Bejelentkezés... 3 Beállítások... 3

Első lépések... 3 Bejelentkezés... 3 Beállítások... 3 Tartalomjegyzék Első lépések... 3 Bejelentkezés... 3 Beállítások... 3 Kezelők... 3 Kezelő adatainak megjelenítése és adatok szerkesztése... 4 Kezelő törlése / inaktiválása... 4 Inaktivált kezelők megtekintése...

Részletesebben

ETR Hallgatói webes alkalmazás

ETR Hallgatói webes alkalmazás ETR Hallgatói webes alkalmazás Azonosító: ETR-HWA Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2002. április 24. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT Workstation,

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés Felhasználói kézikönyv a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetéséhez Verziószám: 1.1 Hatályos: 2016.02.16. Magyar Posta Befektetési Zrt. Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Felhasználói dokumentáció Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel.: +36 (1) 381-0736 Fax: +36 (1) 386-6022 E-mail: poszeidonsupport@sdadms.hu

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Segédlet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő (munkahely-teremtési támogatás keretében új munkahelyek létrehozása/átalakítása

Részletesebben

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-C Tartalom 1. Regisztráció... 2 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó... 5 3. EPTK felület bemutatása... 7 3.1. Fő menüpontok... 8 1.1.1.

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28. K&H e-bank felhasználói kézikönyv utolsó frissítés dátuma: 2016.04.28. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához - 1 - www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BEVEZETÉS... 4 I. BEÁLLÍTÁSOK, PARAMÉTEREK, NAPLÓFORMÁTUMOK... 4

Részletesebben

Ú TM U TATÓ AZ ÚTRAVALÓ Ö S ZTÖ NDÍJPRO G RAM ELLENŐ R ZÖ T T A D A TRÖ G ZÍ TÉSI FELÜLETÉNEK K EZELÉSÉHEZ

Ú TM U TATÓ AZ ÚTRAVALÓ Ö S ZTÖ NDÍJPRO G RAM ELLENŐ R ZÖ T T A D A TRÖ G ZÍ TÉSI FELÜLETÉNEK K EZELÉSÉHEZ Ú TM U TATÓ AZ ÚTRAVALÓ Ö S ZTÖ NDÍJPRO G RAM ELLENŐ R ZÖ T T A D A TRÖ G ZÍ TÉSI FELÜLETÉNEK K EZELÉSÉHEZ Az Útravaló Ösztöndíjprogram a https://utravalo.wekerle.gov.hu/esely_2011 címen érhető el. Az

Részletesebben

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó... 11 3. EPTK felület bemutatása... 13 3.1. Fő menüpontok...

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére. 4.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére. 4. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére 4. számú melléklet A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. e-matrica értékesítésére

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Részletesebben

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016.

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016. CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Pályázati útmutató 2016. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

A DITAL honlap kezelése (www.dital.hu)

A DITAL honlap kezelése (www.dital.hu) A DITAL honlap kezelése (www.dital.hu) A honlapot regisztrálás nélkül is lehet böngészni, viszont a könyvek részletes információi és a letöltés csak regisztrációt követően a Belépés vagy regisztráció gombra

Részletesebben

OKTATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

OKTATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET OKTATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 4.0. Budapest, 2013. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 3.7 2012.10.29. 4.2 Elfogadott tárgytematikát a kurzusoktató is

Részletesebben

DIÁKIGAZOLVÁNY. Felhasználói dokumentáció verzió 3.7. Budapest, 2015.

DIÁKIGAZOLVÁNY. Felhasználói dokumentáció verzió 3.7. Budapest, 2015. Felhasználói dokumentáció verzió 3.7 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 3.0 2012.11.05. A teljes dokumentáció megváltozott 3.1 2013.03.13. 4. Címek kezelése - előkészület

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (2016.02.02-től hatályos)

Általános Szerződési Feltételek (2016.02.02-től hatályos) Általános Szerződési Feltételek (2016.02.02-től hatályos) A Total Showservice Kft. (továbbiakban mint Üzemeltető) által a www.javítomuhely.com domain címen elérhető weboldalon üzemeltetett Webáruház-ból

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése támogatás (Növényi génmegőrzés -VP) támogatási kérelem elektronikus kitöltés

Részletesebben

Készítette: Citynform Informatikai Zrt.

Készítette: Citynform Informatikai Zrt. Dokumentumtár Felhasználói kézikönyv Készítette: Citynform Informatikai Zrt. Tartalomjegyzék "Dokumentumtár" főablak... 4 A dokumentumtár egészére vonatkozó műveletek... 4 Új dokumentum felvétele... 4

Részletesebben

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz 1.b. melléklet 2016. június 01. után kötött szerződésekre vonatkozóan, valamint a 2016. június 01.

Részletesebben

A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői

A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői FIGYELEM! A nyitási műveleteket 4.94, vagy annál magasabb számú programverzióval kell végrehajtani! Amennyiben a 4.94 verziónál alacsonyabb verziószámú

Részletesebben

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése ERDŐGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI BEJELENTÉSEK/ TERVEZETT ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEV. BEJELENTÉSE A Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése a fakitermelési

Részletesebben

A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk.

A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk. A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk. 1. ábra Ha a programot csak egy hónapig kívánja használni, akkor az 123456789123 telepít

Részletesebben

NeoSzámla Használati Útmutató. Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15. neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181

NeoSzámla Használati Útmutató. Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15. neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181 NeoSzámla Használati Útmutató Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15 neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181 Tartalom Szolgáltatói adatok... 3 Kiállítható számlák... 3 Regisztráció... 3 A vállalkozás

Részletesebben

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. vezetők számára. Tartalom

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. vezetők számára. Tartalom Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához vezetők számára Tartalom 1. Bejelentkezés... 2 2. Főoldal... 2 2.1. Jelszó szerkesztése... 3 2.2. Akadálymentesített nézet... 3 2.3. Kijelentkezés...

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció

Felhasználói dokumentáció Felhasználói dokumentáció 1/10 Felhasználói dokumentáció OPSZIG AIAR adatrögzítő rendszer Azonosító 101214_01 Állapot Munkaverzió Verzió 101214_01 Utolsó módosítás: 2010.12.14. Bizalmasság Belső használatra

Részletesebben

Webstore internetes B2B nagykereskedelmi rendszer

Webstore internetes B2B nagykereskedelmi rendszer Moltech AH. Kft. Webstore internetes B2B nagykereskedelmi rendszer Felhasználói útmutató Molnár Csaba 2010.10.14. FELHASZNALOIUTMUTATO A rendszer elérhetősége: http://webstore5.moltech.hu Internetes Ékszíj

Részletesebben

ETR Pénzügyi közönségszolgálat

ETR Pénzügyi közönségszolgálat ETR Pénzügyi közönségszolgálat modul Azonosító: ETR-PKSZOLG Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2001. május 1. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT

Részletesebben

Útmutató az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszer használatához a résztvevők számára. Készítette: Virányi Anita

Útmutató az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszer használatához a résztvevők számára. Készítette: Virányi Anita Útmutató az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszer használatához a résztvevők számára Készítette: Virányi Anita Az Oktatási Hivatal Tanfelügyelő és pedagógusminősítő képzésének segédanyaga Készítette:

Részletesebben

Welcome3 Bele pteto rendszer

Welcome3 Bele pteto rendszer Welcome3 Bele pteto rendszer Programozói kézikönyv beks Kommunikációs Technika Kft 4024, Debrecen, Rákóczi utca 21 www.beks.hu 2013. március 7. Tartalomjegyzék Rendszer telepítési folyamatábra... 6 Welcome3

Részletesebben

MODULO JGYPK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO JGYPK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 JGYPK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Jelentkezés 3 Nyilatkozatok 4 Szakdolgozat/diplomamunka/tanulmány/portfólió

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS

BÉRSZÁMFEJTÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS BÉRSZÁMFEJTÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és az RLB-60 Betéti Társaság között,

Részletesebben

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv

Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Elektronikus ügyfélszolgálat Regisztrált ügyfelek felhasználói kézikönyv Verzió 1.0 2013. március 18. 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Regisztráció... 5 3. Elfelejtette jelszavát?... 7 4. Online

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek. A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Üzemeltetői adatok

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek. A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Üzemeltetői adatok Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Felhasználói leírás v1.0

Felhasználói leírás v1.0 1 Felhasználói leírás v1.0 A Lakás Expressz Szolgáltatás Elemző rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: v1.0 Készült: 2013.március 27. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 Tarifálás... 4 2.1 Navigáció

Részletesebben

GroupWise 5.2 használói jegyzet

GroupWise 5.2 használói jegyzet GroupWise 5.2 használói jegyzet 32 bites verzió Készítette: Borsodi Gábor, ABS Consulting Kft. (http://www.abs.hu) 1998-2001 Ez a dokumentáció szabadon felhasználható (nyomtatható, másolható) és terjeszthet,

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a BÉRSZEMÜ rendszerben készült listák kezelése Windows alatt... programot, kattintson

Részletesebben

Használati útmutató az MLSZ.info-hoz Játékvezetık részére Használati útmutató az MLSZ.info ügyviteli rendszeréhez (2011. augusztus 13-i állapot)

Használati útmutató az MLSZ.info-hoz Játékvezetık részére Használati útmutató az MLSZ.info ügyviteli rendszeréhez (2011. augusztus 13-i állapot) Használati útmutató az MLSZ.info ügyviteli rendszeréhez (2011. augusztus 13-i állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2011. augusztus 13-i állapot / mlsz.info 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Általános

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv 1. sz. melléklet TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt Készítette: Aloha Informatika Kft. Tartalomjegyzék 1. A Vezetői Információs Rendszer, mint a stratégiai gondolkodás eszköze...4 1.1 Elméleti háttér...4 1.2 VIR

Részletesebben

Kéretlen levelek (spam) elleni védekezés a Caesaron

Kéretlen levelek (spam) elleni védekezés a Caesaron Kéretlen levelek (spam) elleni védekezés a Caesaron A kéretlen reklámlevelek (spamek) elleni védekezés leghatékonyabb formája egy leveleket elemző spamszűrő program használata, mivel a feladóra, tárgyra

Részletesebben

Vényírás. 1. ábra. 1. oldal

Vényírás. 1. ábra. 1. oldal Vényírás Amennyiben sikeresen kitöltöttük és elmentettük a megvizsgált személy ápolási esetét, lehetőségünk van vény felírására, az alábbi módon; 1. ábra A gomb megnyomásával egy legördülő menü tárul elénk,

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

KELE3. Felhasználói kézikönyv

KELE3. Felhasználói kézikönyv KELE3 Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Üdvözlet 9 Kezdetek 10 Rendszerkövetelmények 10 Kérdések, észrevételek 10 Telepítés 10 Frissítések 10 A program használata 11 Bejelentkezés 11 Automatikus

Részletesebben

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató ÁEEK Kataszter Felhasználói útmutató 1.1 verzió Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 TÖRZSKEZELÉS... 3 INGATLANKEZELÉS... 3 JÓVÁHAGYÁSI RENDSZER MEGSZŰNÉSE... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

Tanulmányi adminisztrátor, ügyintéző. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Tanulmányi adminisztrátor, ügyintéző. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. adminisztrátor, ügyintéző Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.03.21. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 29 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

kitölthető online módon a Vizsgaközpont honlapján nyomtatható formátumban letölthető a Vizsgaközpont honlapjáról

kitölthető online módon a Vizsgaközpont honlapján nyomtatható formátumban letölthető a Vizsgaközpont honlapjáról VIZSGASZABÁLYZAT 1. Jelentkezés 1.1. Vizsgaidőpont A DExam Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) naptári évenként három alkalommal szervez nyelvvizsgaidőszakot, május június, október november és

Részletesebben

COOSPACE. Kurzusszínterek 15 perc alatt

COOSPACE. Kurzusszínterek 15 perc alatt COOSPACE Kurzusszínterek 15 perc alatt Mi az a CooSpace? A CooSpace egy oktatás- és kutatástámogató rendszer, mely a felsőoktatás különböző képzési formái által meghatározott keretek között zajló oktatási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1.

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1. ÚTMUTATÓ a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Út a munkaerőpiacra tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ Kódszám: VEKOP-8.1.1-15 Általános információk Jelen kitöltési útmutató célja, hogy

Részletesebben

Külső oldal: Hírek menü

Külső oldal: Hírek menü 3.1 Tananyag: alkalmazott informatika (portál-üzemeltetés) tartalomfejlesztés Cél: a tanfolyam hallgatói sajátítsák el a honlap tartalmi feltöltésének alapvető eljárásait (szöveg, hang, kép, mozgókép feltöltés),

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a számviteli politika programhoz

Felhasználói dokumentáció. a számviteli politika programhoz Felhasználói dokumentáció a számviteli politika programhoz Forgalmazó: FORINT-SOFT KFT 6500 Baja, Roosevelt tér1. Tel: 79/424-772, 79/523-600 Fax: 420-857 e-mail: forintsoft@forintsoft.hu www.forintsoft.hu

Részletesebben

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl hatályos: 2012.02.24 - A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

Részletesebben

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése http://uszt-futeskorszerusites.hu A pályázati portál címlapja és nyitóoldala 1 Tartalomjegyzék 1. Regisztráció a pályázati portálra...

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

KASZPER dokumentáció Támogatott számla RITEK ZRt. 2010 (12111) TÁMOGATOTT BEJÖVŐ SZÁMLA ÉRKEZTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA, NYOMTATÁSA

KASZPER dokumentáció Támogatott számla RITEK ZRt. 2010 (12111) TÁMOGATOTT BEJÖVŐ SZÁMLA ÉRKEZTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA, NYOMTATÁSA (12) BEJÖVŐ SZÁMLÁK (12111) TÁMOGATOTT BEJÖVŐ SZÁMLA ÉRKEZTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA, NYOMTATÁSA A menüpont a támogatási szerződéssel rendelkező projektek szállítói finanszírozás keretében kiegyenlítésre kerülő

Részletesebben

A www.ldsz.hu weboldal működésének bemutatása

A www.ldsz.hu weboldal működésének bemutatása A www.ldsz.hu weboldal működésének bemutatása TARTALOMJEGYZÉK 1 REGISZTRÁCIÓ... 2 1.1 A FELHASZNÁLÓI BESOROLÁSOK REGISZTRÁCIÓKOR... 2 1.2 REGISZTRÁCIÓ MENETE... 3 2 ÁRAK MEGJELENÍTÉSE A HONLAPUNKON...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP)

Kitöltési útmutató Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) Kitöltési útmutató Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) intézkedésben támogatott területek teljes vagy részleges visszavonás webes beadó felülethez. Tartalom Bevezetés... 2 Elérési útvonal...

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Verziószám: 0.1 2016. március 30. Tartalom

Részletesebben

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. XIII. kötet

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. XIII. kötet SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Szervizhívások kezelése, bizonylatok és beszámolók OKTATÁSI SEGÉDANYAG XIII. kötet Budapest, 2012 Váradi László: Szervizhívások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2016/2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA 2016/2017 Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok és kutatások folytatására a

Részletesebben

GroupWise 5.2 használói jegyzet

GroupWise 5.2 használói jegyzet GroupWise 5.2 használói jegyzet 16 bites verzió Készítette: Borsodi Gábor, ABS Consulting Kft. (http://www.abs.hu) 1998-2001 Ez a dokumentáció szabadon felhasználható (nyomtatható, másolható) és terjeszthet,

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2015 / 2016. tanév tavaszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁZÓK RÉSZÉRE. A közigazgatási szakvizsgára vonatkozó jogszabályok:

TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁZÓK RÉSZÉRE. A közigazgatási szakvizsgára vonatkozó jogszabályok: TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁZÓK RÉSZÉRE A közigazgatási szakvizsgára vonatkozó jogszabályok: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi

Részletesebben

Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program

Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program CIN Számítástechnika és Szoftverház 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673 Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program

Részletesebben

Az Outlook Express program beállítása:

Az Outlook Express program beállítása: Az Outlook Express program beállítása: 1. Indítsd el az Outlook Express programot, majd kattints az Eszközök menü Fiókok parancsára. Ha az Internetcsatlakozás varázsló automatikusan elindul, ugorj a 3.

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Fogalom meghatározások Takarékszövetkezet: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14.) továbbiakban (Takarékszövetkezet) Bankszámla: a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2008. január 28. Kormányrendelet 1. -ának (1) bekezdése sorolja fel.

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2008. január 28. Kormányrendelet 1. -ának (1) bekezdése sorolja fel. TÁJÉKOZTATÓ a Közigállás elektronikus Közigazgatási Állásportál használatáról a közzétevő és kereső funkcióval rendelkező - köztisztviselőket foglalkoztató szervek 1 részére részére Budapest, 2008. január

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Pozíció épp hol vagyunk https://www.e-epites.hu/ Az E-építési napló lépésről lépésre

Pozíció épp hol vagyunk https://www.e-epites.hu/ Az E-építési napló lépésről lépésre E-napló oktatási anyag: Ambrus Balázs, Borz László, Vági Péter, Varga Mihály Az E-építési napló lépésről lépésre Bejelentkezés (Minden építésben részt vevő szereplőnek) 1. Első lépésként a böngészőben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu. A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEVEZETÉS, ELSŐ LÉPÉSEK térinformatikai rendszer kezelőfelülete SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK A Chrome rendszer használathoz Microsoft Internet Autodesk Explorer MapGuide 7.0+, Mozilla Enterprise

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

Intézményi felhasználók karbantartása, jogosultság beállítása. Felhasználói dokumentáció. 1 / 9 oldal

Intézményi felhasználók karbantartása, jogosultság beállítása. Felhasználói dokumentáció. 1 / 9 oldal Intézményi felhasználók karbantartása, jogosultság beállítása Felhasználói dokumentáció v2 1 / 9 oldal Tartalomjegyzék 1 Általános ismertető... 3 1.1 Illetményszámfejtő hely... 3 1.2 Intézményi végpont...

Részletesebben

1. A hallgatók záróvizsga-időszakra jelentkezésének előkészítése (a Dékáni Hivatal/Kari adminisztrátor feladatai)

1. A hallgatók záróvizsga-időszakra jelentkezésének előkészítése (a Dékáni Hivatal/Kari adminisztrátor feladatai) 1. A hallgatók záróvizsga-időszakra jelentkezésének előkészítése (a Dékáni Hivatal/Kari adminisztrátor feladatai) 1.1. A hallgatók láthatóvá tétele a tanszékek számára, vagyis a képzésekhez tanszékek rendelése

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

Készletnyilvántartó program. (KESZLET) 2015.21 verzió. Kezelési leírás

Készletnyilvántartó program. (KESZLET) 2015.21 verzió. Kezelési leírás Készletnyilvántartó program (KESZLET) 2015.21 verzió Kezelési leírás FORINT-Soft Kft. Készletnyilvántartó program 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 6 1.1. A program típusa... 6 1.2. Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

Súgó a KMCSSZ olvasási különpróba rendszeréhez

Súgó a KMCSSZ olvasási különpróba rendszeréhez Súgó a KMCSSZ olvasási különpróba rendszeréhez Tanácsadók számára Megjegyzések Egyes muveleteket csak adminisztrátori jogokkal rendelkezo tanácsadók, azaz adminisztrátorok tudják elvégezni. Az ezekre vonatkozó

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

OK ra bezárja ezt az ablakot és ekkor megnyílik a rendszámokat tartalmazó ablak.

OK ra bezárja ezt az ablakot és ekkor megnyílik a rendszámokat tartalmazó ablak. #$K+ Mérlegelés A képernyı felsı részében a rendszám listában a telepen bent lévı szállító jármővek listája látható. Ezeknél a tételsoroknál már megtörtént a belépéskori elsı mérés de még nem volt kiléptetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.bocsiviki.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.bocsiviki.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) www.bocsiviki.hu I. Általános adatok, rendelkezések: Szolgáltató Adatai A szolgáltató neve: BocsiViki.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A szolgáltató székhelye:

Részletesebben

A Soho Boutique Hotel Budapest Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

A Soho Boutique Hotel Budapest Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK A Soho Boutique Hotel Budapest Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE... 3 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS... 3 3. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 5 4. SZABÁLYZAT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSRÓL 1) A nyilvántartás célja és tartalma Az OMMF által vezetett hatósági nyilvántartás meghatározott adatai honlapon történő nyilvánosságra hozatalának célja, hogy a

Részletesebben

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai:

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai: Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet Berta Róbert E.V. Nyilvántartási szám: 31470093 Adószám: 66073794-1-23

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Vásárlási feltételek Vásárlási feltételek Érvényes 2015. november 25. napjától

Vásárlási feltételek Vásárlási feltételek Érvényes 2015. november 25. napjától Vásárlási feltételek Vásárlási feltételek Érvényes 2015. november 25. napjától Jelen Vásárlási Feltételek célja a weboldalt üzemeltető vállalkozás és a vele a megjelölt termék megvásárlása tárgyában szerződést

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben