A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011"

Átírás

1 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara, mely az intézmény hallgatói létszámának 21,2%-ával rendelkezik (2007). Képzései keresettek. A kar fontosnak tekinti és elfogadja az intézmény küldetésnyilatkozatában megfogalmazottakat, különösen küldetésének tekinti a kulturált környezet és működés, valamint a folyamatosan javuló minőség biztosítását a képzés, valamint a K+F+I területén. A felhasználói igények elemzésével és arra való megfelelő reagálással arra törekszik, hogy végzett hallgatói szakmai készségei, munkavállalói kompetenciái, munkaerő-piac általi elismerése minél szélesebb körben biztosított legyen. Cél a jelenlegi többszörös szervezeti átalakuláson átment kar szervezeti stabilitásának megteremtése, megfelelően szervezett, hatékony és eredményes szervezetté fejlesztése. A kar fontosnak tartja ismertségének és elismertségének növelését a régióban és az országos szakmai közéletben, s törekszik nemzetközi kapcsolatai fejlesztésére, hogy tudományterületén bekapcsolódhasson elsősorban az európai, de a világ más térségei hasonló szervezetei láncolatába. 1. A kar bemutatása A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar megalakulásakor (2003.) a Gazdaságtudományi-, a Médiainformatika-, a Pszichológiai Intézeteket és további három, intézetbe nem sorolt tanszéket Kommunikáció, Közművelődési és Neveléstudományi foglalt magában. A karból időközben kivált és újabb karrá (Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar) szerveződött a Bologna képzésekre történő áttéréssel, főként a tanárképzés mesterszintre kerülésével a Médiainformatika- és Pszichológiai Intézetek, valamint a Neveléstudományi- és Közművelődési Tanszékek. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar július 1-i állapotnak megfelelő szervezeti egységei: Gazdaságtudományi Intézet: Közgazdaságtan és Jog Tanszék Turizmus Tanszék Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék Szakmai Idegen Nyelvi Csoport Önálló egységek: Médiatudományi Tanszék Kommunikáció Tanszék Politológia Tanszék Képzések: Mesterképzési szak: Kommunikációtanár Alapképzési szakok: Emberi erőforrások BA

2 Gazdálkodási és menedzsment BA Kommunikáció és médiatudomány BA Nemzetközi tanulmányok BA Turizmus-vendéglátás BA 2 Főiskolai szakok: Gazdálkodási Gazdaságismeret Kommunikáció Felsőfokú szakképzések: Korábbi OKJ szerinti: idegenforgalmi szakmenedzser intézményi kommunikátor vállalkozási szakügyintéző számviteli szakügyintéző (2006-tól nem történt beiskolázás) informatikai statisztikus és gazdasági tervező (2006-tól nem történt beiskolázás) Jelenlegi OKJ szerinti: idegenforgalmi és vendéglátó szakmenedzser (Idegenforgalmi szakmenedzser elágazás) szeptembertől üzleti szakügyintéző (Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás) (Pénzügyi szakügyintéző elágazás) (Projektmenedzser-asszisztens elágazás) (Számviteli szakügyintéző elágazás) szeptembertől Szakirányú továbbképzési szakok: Közgazdász szakmérnök szakközgazdász Európai Unió Marketingvezető } Pénzügy-vállalkozási szakközgazdász, szakértő Számvitel-vállalkozási Vállalkozásmenedzser Társadalom és állampolgári ismeretek: pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak Tanfolyamok (piaci igény és lehetőségek szerint). Jelen és jövő A kar az intézmény jelene és jövője szempontjából különös jelentőséggel bír. Bár képzési területe az intézményen belül az egyik legújabb, legrövidebb időre visszatekintő terület (gazdasági tanárképzés 1992, közgazdasági képzés 1998, kommunikáció szakos képzés 1998, nemzetközi tanulmányok szak 2006.). A kar létrejöttével sikerült a tanárképzés súlyát jelentősen (közel felére csökkenteni) akkor, amikor a negatív demográfiai folyamatok a közoktatásban már erőteljesen éreztették hatásukat. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar léte még nagyobb jelentőséget kapott azáltal, hogy elindultak a Bologna rendszerű képzések, melynek intézményünkre hosszú távon ható

3 3 leglényegesebb eleme, hogy a tanárképzés mesterszintre került, ami további jelentős változásokkal kell hogy járjon az intézmény képzési struktúrájában és képzési tartalmaiban. A BA/BSc szakok tartalmában a korábbi főiskolai szintű tanári szakokhoz képes megnőtt a társadalomtudományi tartalmak aránya, ami az áttanítások jelentős növekedéséhez vezetett, s ez a folyamat véleményünk szerint még csak elkezdődött. A kar jövője tehát nem csupán a gazdaság- és társadalomtudományi képzések és az itt dolgozók érdekei miatt fontos, hanem az intézmény egésze szempontjából. Ezért is tervezzük biztonsággal a kar jövőjét annak ellenére is, hogy a demográfiai folyamatok és főként e területet negatívan érintő központi adminisztratív intézkedések a kar által gondozott szakokon jelentős hallgatói létszámcsökkenéssel jártak már 2007-ben és várhatóan a jövőben is. * 2. Felsőoktatás-elemzés Hallgatói létszám környezet trendek A felsőoktatásba jelentkezők létszáma 2004-től folyamatosan csökken, 2007-ben a év létszámának mindössze 65%-át érte el. Nem ilyen drasztikus mértékben, de természetesen csökkent a felvettek létszáma is, 2007-ben 2004-hez viszonyítva több mint 25%-kal, s az államilag támogatott képzésekre felvettek száma nem egészen 20%-kal. A demográfiai folyamatok hatásaként ez a folyamat folytatódni fog várhatóan mintegy 10 éven át. A 2000-es évek elejének mintegy 490 ezer fős korosztályi létszáma 2017-re 370 ezerre csökken, majd 2025-től 380 ezer fő körül stagnál. (Koltai Dénes [2007].) Ezen általános folyamatokon belül tovább rontja intézményünk helyzetét, hogy az ország második gazdaságilag legfejletlenebb régiójában működik, amit a felsőoktatási tanulmányokra készülő diákok jelentős számban hagynak el. (Észak-Magyarország a nappali tagozatos hallgatóknak 6,5%-át képezi, míg Észak-Magyarországról nappali tagozatos képzésben résztvevő hallgatók aránya 12,3% 2006-ban. A régión belül szűkebb környezetünk, az egri kistérség viszont az ország egyik legfejlettebbike, ami arányát tekintve mind a keresleti, mind a felhasználói oldalon kis súlyt képvisel intézményünkben, de stabilizáló hatása úgy véljük a kar szakjaira vonatkozóan érzékelhető. A fenti negatív folyamatok mellett a kar arra számít, hogy Magyarországon is nő a rövidebb idejű képzések aránya, ezáltal a BA szakok keresettsége; stabilizálódnak a felsőfokú szakképzések, a Bologna rendszerű képzések elindulása után rendeződik a szakirányú továbbképzési szakok helyzete. A Bologna rendszerű képzés bevezetése úgy véljük hazánkban is elindítja azokat az Európában ma már jellemző folyamatokat, mely nemcsak egyetlen utat ismer a felsőoktatási tanulmányok végzésében (alapképzés + mesterképzés), hanem a munkaerő-piaci keresletnek jobban megfelelő, esetleg több BA képzésben való részvételt, vagy bizonyos BA képzések mellett felsőfokú szakképzések megszerzését is kívánatossá teszi. Versenytársak azonosítása * Hacsak el nem jutunk addig a felismerésig, hogy az adminisztratív korlátoknál hatékonyabb munkaerő-piaci szempontból is, ha inkább további információkkal segítséget nyújtunk a hallgató-jelölteknek a racionálisabb döntésekhez.

4 A jelentős számú magyar felsőoktatási intézmény mellett egyre több külföldi intézmény is megjelenik a piacon. A kar szakjai éppen az adott szakok nagymértékű keresettsége miatt több felsőoktatási intézményben is megtalálhatók, így sok és fajsúlyos versenytársakkal vagyunk együtt a felsőoktatás piacán (2008): Emberi erőforrások szakon: 4 egyetem, 3 főiskola Gazdálkodási és menedzsment szakon: 10 egyetem, 16 főiskola Kommunikáció és médiatudomány szakon: 11 egyetem, 7 főiskola Nemzetközi tanulmányok szakon: 6 egyetem, 4 főiskola Turizmus-vendéglátás szakon: 4 egyetem, 6 főiskola A szakfelelősök a versenytársak változó pozícióit évente a felvételek után értékelik és meghatározzák a szakra/szakokra vonatkozó feladatokat. Piaci jelzések A hallgatói létszám csökkenése és ehhez mérten nagyon sok versenytárs arra kényszeríti a kart, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a piac jelzéseit. Ismerkedjen meg a nemzetközi tendenciákkal, ismerje és értse a hazai felsőoktatásra vonatkozó elemzéseket, folyamatosan figyelemmel kísérje a közzétett felsőoktatási toplistákat és tisztában legyen a régió igényeivel, ahonnan intézményi hallgatói létszámunk 48%-a származik. Piaci jelzések származhatnak a képzésünk iránti kereslet és végzett hallgatóink visszajelzéseiből, valamint a munkaerőt foglalkoztató felhasználók oldaláról. Az előbbit az intézmény Minőségirányítási Kézikönyve alapján meghatározott időközönként rendszeres elemzésekkel, intézményi szintű adatok rögzítik. A felhasználók piaci jelzései a kar szakjai számára főként az alábbiak: a kar volt hallgatóit foglalkoztató különböző intézmények, gazdasági szervezetek, kamarákkal történő találkozások (évente legalább egy alkalommal az Eszterházy Nap keretében), a felhasználói szervezetekkel végzett közös munka révén (gyakorlati szakemberek oktatásba történő bevonása, közös kutatás, a gazdasági szféra szakmai gyakorlati képzésben történő részvétele, szakdolgozati konzultációk stb.), felmérések, elemzések a régió vállalkozásairól, különböző szervezeteiről, hallgatói nyomon követések (elnyert pályázat ROP 3.3, és ötévente), az intézmény karrierirodájának információi szervezetektől, öregdiákoktól stb. Jelentős piaci jelzésnek tekintjük oktatóink különböző országos, nemzetközi szakmai szervezetekbe történő szakmai felkéréseit is Előrejelzés tervek Hallgatói létszám és képzési struktúra A kar szakjaira a 2006/2007-es tanévig a folyamatos kismértékű hallgatói létszám-emelkedés volt jellemző. A évi felvételek ezt a tendenciát megtörték, és a kar több szakján jelentős hallgatói létszámcsökkenés következett be az előző évhez képest. Az Emberi erőforrások szakon felére csökkent a nappali tagozatra felvett hallgatók száma, a Gazdálkodási és menedzsment szakon az előző évi hallgatói létszám alig több mint 35%-át vehette fel az intézmény, a Nemzetközi tanulmányok szakon az előző évben felvettek 45%-a

5 5 került be az intézménybe. A Kommunikáció és médiatudományi szakon jelentős hallgatói létszámváltozás nem történt. A felsőfokú szakképzésekben a nappali tagozatos hallgatói létszámot 38%-kal sikerült növelni. Összességében mester- és alapképzésben és felsőfokú szakképzésben a nappali és levelező tagozaton együttesen a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az előző évi hallgatói létszám 80%-át vette fel a 2007/2008-as tanévre. (Intézményi összesített adat: 76,6%.) A felvett hallgatók létszámadatai hosszabb távon nem biztatóak, pozitív érzéssel csak az tölthet el bennünket, hogy minden létszámcsökkenést elszenvedő szakon az első helyes jelentkezések többszörösen meghaladták a felvett hallgatói létszámokat és különösen az államilag támogatott hallgatói létszámokat. (Gazdálkodási és menedzsment szakra például az első helyen jelentkezőknek nem egészen 26%-át vehette fel az intézmény államilag támogatott képzésben.) 2008 szeptemberétől a kar új szakként a Turizmus-vendéglátás BA szakon kezdi meg a képzést. A jövőre vonatkozó tervek: a hallgatói létszám további csökkenését mérsékelni kívánjuk az új szak belépésével, és a következő évben/években új felsőfokú szakképzési programok indításával; jelentős lehet a más szakokról a kar által meghirdetett modulok iránti igény. Bízunk abban, hogy folytatódik a külföldi hallgatók érdeklődése a kar szakjai, részképzései iránt és a felsőoktatás finanszírozás átalakulását prognosztizáljuk, hiszen kívánatos lenne, hogy az egyre inkább elvesse a hallgatói létszám szerinti fejkvóta-elemeket. az alapképzési szakok számában változás a következő öt évben valószínűleg nem várható, ahol erre a feltételek adottak és a piac igényli, ott az idegen nyelvű képzések indítása kívánatos; hosszabb távon, a kar személyi állományának megerősödésével diszciplináris mesterszak indítását tervezzük; az idegen nyelvű képzések, illetve általában a magyar nyelvű képzéseken belül az idegen nyelvű kurzusok arányát növelni kell; 2008-ban ki kell dolgozni a gyakorlati képzés rendszerét (FSZ, BA szakok): hallgatói tájékoztatók, szerződéses partnerek felkutatása, szerződésminták kidolgozása stb. A kar emberi erőforrásainak tervezése A kar 41 főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóval AT (közülük 13-an vezető oktatók), a főállású tudományos minősítéssel rendelkező oktatók száma: 14 fő. 2 fő AE egyéb módon, nem teljes munkaidőben foglalkoztatott és 5 fő vendégoktató (mind a 7 fő tudományos minősítéssel rendelkezik). Ezen kívül további, 6-8 fő gyakorlati szakember félévente változó létszámban óraadóként segíti a kar munkáját (2008. január 1-i adat). A humán erőforrás terén jelentős fejlesztések szükségesek a hallgatói létszám csökkenése mellett is. Ezt egyrészt a korábbi kari átszervezések, de még inkább a kar jelentősen kibővült képzési területei indokolják. A bolognai képzés kapcsán olyan korábban nem létező tudományterületek kerültek a kari kompetenciák közé, amelyek indokolják a jó színvonalú képzés fenntartásához a jelentős fejlesztéseket. A dinamikusan fejlődő idegen nyelvű programkínálat ugyancsak ez irányba hat.

6 A következő három évben kb. 10 fő főállású oktató felvételét tervezi a kar a január 1-i állapothoz képest. A meglévő személyi állomány tudományos minősítettsége nőni fog a következő három évben: új minősített oktatók belépése és 6-8 főnél várható a PhD tanulmányok utáni fokozatszerzés. (Jelenleg 15 fő folytat PhD tanulmányokat.) A korábbinál tudatosabb humán erőforrás és karriertervezés szükséges a képzést megterhelő tömeges továbbképzések jövőbeni elkerülésére (még akkor is, ha tudjuk, hogy a mostani helyzet részben a felsőoktatási törvénymódosítás következménye), az oktatók folyamatos és fokozatos szakmai beépülésének biztosítására és az arra alkalmas személyek vezetővé válásának támogatására. Kapacitás előrejelzés A kar rendelkezik azokkal a kapacitásokkal (személyi, tárgyi), amelyek a jelenlegi hallgatói létszám képzése szempontjából elengedhetetlen. A kar tanszékei négy-hat éve költöztek jelenlegi helyükre, ahol korszerűen felszerelt előadó- és szemináriumi termek, tanszéki szobák állnak rendelkezésre. A folyamatos minőségfejlesztés érdekében a következő években az alábbiakra szükséges koncentrálni: Az új szakokkal együtt járó szakirodalmi könyvtári háttér jelentős fejlesztése (központi és intézeti, tanszéki keretek felhasználásával). Az idegen nyelvű szakmai kurzusok arányának növekedésével az idegen nyelvű szakkönyvállomány fejlesztése. A korszerű és gyakorlatorientált oktatást segítő szoftverek beszerzése. A tanszállodai részleg létrehozása (Turizmus-vendéglátás szak gyakorlati terepeként). 6 Szervezetfejlesztés és menedzsment A kar elmúlt években bekövetkezett többszöri átalakítása szervezeti egységeit is változásra késztette. A bolognai képzések kapcsán az új szakterületek megjelenése, valamint az új Felsőoktatási törvény és módosításai (főként a foglalkoztatásra vonatkozó változások) még további szervezeti átalakításokat indukálnak. Az új alap- és mesterképzések, valamint a felsőfokú szakképzések bevezetése után ki kell alakulnia egy viszonylag stabil szervezeti felépítésnek. A karhoz tartozó főbb döntések meghozatala a kari tanács felelőssége és jogköre. Összetétele tükrözi a hallgatói és oktatói létszámarányokat. A kart alkotó szervezeti egységek képviselete biztosított kell hogy legyen hosszabb távon is. A kari innováció fejlesztése és főként a szervezeti egységek tartalmi együttműködése a továbbfejlődés záloga. A kari egységvezetők értekezletét rendszeressé, időben előre tervezetté és kötelezően látogatottá kívánatos tenni az informáltság javítása és az együttműködés fejlesztése érdekében. Kutatás-fejlesztés támogatására vonatkozó tervek Az intézmény hagyományosan jelentős támogatója a K+F-nek. Kiépült egy teljesítményértékelési rendszer, mely alapja a támogatásnak. A K+F támogatások fejlesztését

7 7 a szervezeti célok elsődlegessége mellett tervezzük (az érvényes MAB határozatok feszesen tervezett tudományterületi megoszlást igényelnek); hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatása (főiskolai alapítványból és tanszéki keretekből lehetséges); pályázatok munkálataiba történő részvétel ösztönzése (az intézmény az önrész vállalásával ösztönöz, eredményeit pedig elvárja); az intézménnyel szerződéses kapcsolatban álló külföldi partnerintézményeknél történő vendégoktatói státus elnyerése; korszerű, egyénileg használható laptopok rendelkezésre bocsátása; PhD tanulmányokat folytató kollégák munkáját tandíj- és utazási költségek egy részének és a disszertációk adminisztrációs költségeinek átvállalásával segíti; a tudományos közlemények rendszeres megjelentetése (központi, tanszéki vagy pályázati keret terhére); az új szakok igényeinek megfelelően a tantárgy-fejlesztéshez kapcsolódó kutatások ösztönzése kívánatos; törekedni kell a szerződéses kapcsolatok fejlesztésére, a kutatási megrendelések arányának növelésére; hallgatók bevonása a K+F tevékenységbe a képzés minden szintjén, de kiemelten az MA szakok hallgatóinál. A fenti támogatási formákat a továbbiakban is szeretnénk megtartani és a ma még főként egyéni kutatási területeket összehangolva az eredményesebb közös kutatási témák felé terelni, színvonalukat emelni, nemzetközi megmérettetésüket elősegíteni. Tehetséggondozás, hallgatói elégedettség növelésére vonatkozó tervek Kívánatos a hallgatót fogyasztónak tekintő szemlélet fejlesztése, ami a folyamatos minőségfejlesztés, a hallgatókkal való differenciált foglalkozás és a tehetséggondozás alapja. Tervezett feladatok: fejleszteni kell a kar szervezeti egységei mellett működő TDK csoportokat, folyamatossá kell tenni munkájukat; célszerű lenne interdiszciplináris kör/körök szervezése is; a tanulmányaikban lemaradók segítése rövidtávon is elengedhetetlen, lehetséges módozatokat kell találni a problémák kezelésére; ösztönözni szükséges a hallgatók szakkollégiumi munkába, az igazán tehetséges hallgatók külföldi részképzésekben illetve hazai- és nemzetközi versenyeken való részvételét; pályázatokba, projektmunkákba célszerű bevonni az arra érdemes hallgatókat; a levelező hallgatói igények sajátosságainak megismerése, a feltételek fokozatos megteremtése a közel és távolabbi jövő feladata. Kapcsolatok építése a felhasználókkal A kapcsolatok építése a felhasználókkal folyamatos munka. Az alábbiakat tervezzük: a partneri kör meghatározása tudományterületenként, a partneri igények felmérése öt évenként, tantervi résztartalmak együttes meghatározása, partneri találkozók szervezése, közös pályázatok, tudományos konferenciák tartalmának együttes kialakítása, szervezése.

8 Hazai és nemzetközi együttműködésre vonatkozó tervek 8 Részt kell venni a hazai szakmai közéletben, enélkül a kar és szakjainak megfelelő szakmai presztízse nem biztosítható. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, de még inkább elmélyítése kívánatos, elsősorban Európában (pályázatok, közös kutatások, konferenciák, vendégoktatók küldése, fogadása stb.). Minőségbiztosításra, -fejlesztésre vonatkozó tervek A főiskola Szenátusa december 13-i ülésén elfogadta a főiskola minőségfejlesztési programját, melynek alapján éves operatív tervek készültek. A kari bizottságok a főiskolai éves program alapján készítették el terveiket, s a megvalósítás eredményeiről a Kari Tanácsnak számoltak be. Terveink: A stratégiai akciók értékelését évente el kell végezni (stratégia alakítás folyamatos). Két évente történik az oktatói-kutatói teljesítményértékelés. Oktatási folyamatok minőségbiztosításának további elemzését és ellenőrzését tervezzük szakterületenként a kari tanács előtt történő beszámoltatásokkal. A kar felkészül 2008-ban az intézményi akkreditáció részét képező kari akkreditációra és a sorra kerülő párhuzamos akkreditációkra. 4. KARI STRATÉGIA I. Hallgatói létszámcsökkenés minimalizálása 1. Képzési színvonal emelése adott tudományterületnek megfelelő korszerű tartalmak; az oktatott tantárgyak tartalmi koordináltsága; módszertani kultúra-fejlesztés; képzést segítő infrastruktúra-fejlesztés. 2. Tehetséggondozás egyéni haladást segítő önálló munkák rendszerbe építése ; TDK munka presztizsének növelése; külföldi résztanulmányok ösztönzése; gyakorlati tapasztalatszerzés támogatása. 3. Hallgatói elégedettség növelése közös munkatevékenységek arányának növelése; hallgatói szolgáltatások fejlesztése; kulturált szolgáltatás nyújtás; információk, döntésekben való részvétel. II. Szervezet és menedzsmentfejlesztés 1. A kari szervezet viszonylagos stabilitásának megteremtése

9 2. A folyamatos piaci információkon alapuló reális jövőkép 3. HR fejlesztések jelentős oktatói létszámemelés, minősítettek arányának növelése; ambíciózus, szakmai kapcsolatokkal rendelkező, együttműködésre képes vezetők; 4. Külső kapcsolatok fejlesztése az üzleti élet szereplőivel; más felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel; külföldi felsőoktatási intézményekkel. 9 III. Kutatási tevékenység színvonalának emelése 1. Kutatói aktivitás fokozása. 2. Ösztönözni kutatói teamok kialakulását. 3. Nemzetközi színvonalnak is megfelelő alapkutatás; értékesíthető alkalmazott kutatások. IV. Minőségfejlesztés 1. A minőségügyi stratégia megvalósításához eredményes eljárások kifejlesztése. 2. A képzési területre koncentrált minőségfejlesztés (különösen szükséges hallgatói motiváció fejlesztése, a hallgatói önálló munkák elvárása). 3. A képzés személyi hátterének folyamatos elemzése és a szükséges intézkedések megtétele. Eger, május 20. A Kari Tanács május 27-i ülésén elfogadta. Dr. Zám Éva dékán

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Szombathely 2013. március 20. Tartalom A Nyugat-magyarországi Egyetem 1 Az intézmény

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

Eger, 2015. november 4.

Eger, 2015. november 4. Eger, 2015. november 4. 1774. Bölcselet Teológia Jog Orvostudomány 1828. Első magyar nyelvű tanítóképző (Pyrker János László) 1949. Tanárképző Főiskola 1989. Eszterházy Károly Főiskola 2013. Sárospataki

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A bolognai folyamat és a munkaerőpiac

A bolognai folyamat és a munkaerőpiac A bolognai folyamat és a munkaerőpiac Budapest, 2009. június 15. Dr. Mang Béla elnök Felsőoktatási és Tudományos Tanács Felsőoktatás munkaerőpiac (adatbázisok) Nemzetközi adatok Hazai adatok: Központi

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 70/2014. (V.21.) számú határozatával

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Budapest 2006 Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A kiadvány összeállításában

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER fl é 2010. szeptember 9. Felvettek száma 2010 ben Nappali litagozatont Rendes felvételi eljárásban: 60 Levelező eeeő tagozatonato Rendes felvételi eljárásban: 15 Pótfelvételi:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Széchenyi István Egyetem 2016. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 4 Általános rész... 4 Az Egyetem feladatai és céljai... 6 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND... 8 Az

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012 Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE... 5 1.1. Vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA DR. HORVÁTH ÁGNES Tanszékvezető Főiskolai Tanár E G E R, 2012. DECEMBER 13. 1 Semmi sem lelkesítőbb annál, mint amikor felismerjük,

Részletesebben

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet

Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet Cím: Tel.: Fax: E-mail: Honlap: Intézetigazgató: 1034 Budapest, Doberdó út 6. 1/666-5940 1/666-5909 patko@bmf.hu

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Dr. Dávid László, egyetemi tanár

Dr. Dávid László, egyetemi tanár Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Menedzsment koncepció 2012 2016 BEVEZETŐŐ Dr. Dávid László, egyetemi tanár aki közel van a jövőhöz azé lesz a jövő Tankó S. Károly Jelenleg a Sapientia Erdélyi

Részletesebben

Kecskemét, 2009. április 15.

Kecskemét, 2009. április 15. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI F ŐISKOLA 2008. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2009. április 15. Tartalom BEVEZETÉS...3 1. Feladatkör, tevékenység...5 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013-2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Budapest, 2014. január 17. Elfogadta a Villamosmérnöki és Informatikai

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Keretfeltételek Kohéziós politika 2014-2020 között Az EU2020 stratégiai célkitűzéseinek (intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés) megvalósítása Partnerség

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA akkreditációs jelentése A 2014/2/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január 31. Előző

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén

MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén MTMI Képzések hogyan tehetjük vonzóvá? Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és tehetséggondozás területén DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Motíváció A magyar gazdaság igényei

Részletesebben

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21.

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? A Turizmus és Vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi felkészítése

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011

9. évfolyam 2011/3-4. szám Volume 9. issue 3-4/December 2011 T ANUL MÁNY OK HOMOKI ANDREA A pedagógus-továbbképzési rendszer jellemzői a kereslet és a kínálat függvényében egy dél-alföldi kisváros integrált alapfokú közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban (összegző megállapítások) 1. Bevezetés, a vizsgálat célkitűzései A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtását az Országgyűlés és a Kormány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ Szolnok 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK... 5 A SZOLNOKI FŐISKOLA EREDMÉNYEI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG CSONGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013. március 26. Tartalomjegyzék I. A Csongrád megyei szakképzés-fejlesztési koncepció célja 3 II. Helyzetelemzés

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

TURIZMUSMENEDZSMENT. Az egészségturisztikai munkaerőpiac helyzete. Szerzők: dr. Ruszinkó Ádám 1 Vizi István 2

TURIZMUSMENEDZSMENT. Az egészségturisztikai munkaerőpiac helyzete. Szerzők: dr. Ruszinkó Ádám 1 Vizi István 2 Az egészségturisztikai munkaerőpiac helyzete Szerzők: dr. Ruszinkó Ádám 1 Vizi István 2 Az egészségturizmus az elmúlt években óriási megújuláson ment át, sőt, ez napjainkban is folytatódik. Az elmúlt évtized

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január. Vizsgálandó területek BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL Szervezet: Közgazdaságtudományi Kar Jóváhagyó: Kari Tanács 2015. január Készítette: Dr. h. Obádovics Csilla minőségfejlesztési

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA AKTUALIZÁLVA 2010. SZEPTEMBER 20. Bevezetés A Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei - kutatási jelentés - 2011. november Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 5 Hallgatói státusz és demográfiai háttér...

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu 1. Banki szakügyintéző OKJ: 55 3441 01 Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző (3631) Pénzügyi ügyintéző (3605) Számviteli

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 200 INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Juhász György Darai Gyula Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán A Debreceni Egyetem Műszaki Karán 2005 szeptemberében került átadásra a FESTO cég

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója Szerzők: Dr. Bacsa-Bán Anetta Juhász Ibolya A könyv

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS

2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS 2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS PÁLYÁZAT A MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2011. ÉVI KONTROLLING JELENTÉSE

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2011. ÉVI KONTROLLING JELENTÉSE Előterjesztés 1. sz. melléklete A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2011. ÉVI KONTROLLING JELENTÉSE Kés zítette: F ortuna Zoltán BME, Kö ltségvetési és Kontrolling Csoport www.kontrolling.bme.hu

Részletesebben

MODULÁRIS OKJ VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

MODULÁRIS OKJ VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ MODULÁRIS OKJ VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER Tájékoztató 22. NYÁRI VIZSGAIDŐSZAKRA A Kodolányi János Főiskola a nemzeti felsőoktatásról szóló 21. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata Technikai frissítés: 2014. július 10. ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014/2015 Tartalomjegyzék Az önértékelés formai és tartalmi kialakítása......2

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK

A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK ARÁNYÁNAK A NÖVELÉSE A FELSŐOKTATÁSBAN, ERRE IRÁNYULÓ MOTIVÁCIÓS ESZKÖZÖK 2006 Tartalom I. ELŐZMÉNY... 1 1. A címbeli célkitűzésre vonatkozó EU határozat...

Részletesebben

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2009. december 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. 04. 20. HATÁLYOS: visszavonásig KÉSZÍTETTE: ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA: Dr. Horváth Ágnes minőségirányítási vezető Dr. Ailer Piroska rektor Dr. Ailer Piroska rektor

Részletesebben

Tatabányai SZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája

Tatabányai SZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája Tatabányai Szakképzési Centrum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Tatabányai SZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája tagintézmény-vezető (magasabb

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Szám: 46702-4/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és -Fejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGED PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu 1 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény

Részletesebben

ERKI KATALIN * A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén

ERKI KATALIN * A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén ERKI KATALIN * A piaci környezet elemzése a felsőoktatás területén Bevezetés Analysis of Market-Environment in Higher Education Marketing is an absolutely well-known tool in the life of companies and it

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar BME GTK 400+ Ösztöndíj Program 2016 részletes (és 2017-es tervezett) feltételei Tervezet 2015. december 01. Oldal 1 /

Részletesebben

által koordinált szakok

által koordinált szakok Dr. Sulyok Endre PhD, DSc egyetemi tanár, az MTA doktora, szakvezető, intézetigazgató által koordinált szakok Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet Pécsi Képzési Központ 1 egyetemi tanár 1 főiskolai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 21-IG A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 211. TÁMOP-4.1.1/A-1/2/KMR-21-4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

(Második akkreditációs értékelés)

(Második akkreditációs értékelés) A REFERENS, ill. az LB által használt LB JELENTÉS MINTA Adott intézményre (karra) aktualizált változatát a kitöltési útmutató szerint a (kari) INTÉZMÉNYI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK FELVÉTELI SZABÁLYZATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2005. március 24. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 3 3. 4 II. rész A férőhelyek

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005. Kutatási szolgáltatás fejlesztés: Szervezetfejlesztési szakember tevékenység (tanulmány)

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005. Kutatási szolgáltatás fejlesztés: Szervezetfejlesztési szakember tevékenység (tanulmány) KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben