Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt"

Átírás

1 Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV projekt

2

3 Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV projekt Az Észak-magyarországi régió felsőoktatási intézményeinek közös tenni akarását kifejező program az Európai Unió csaknem egymilliárd forintos támogatásával indult tavaszán. A KEZEK munkacímen futó program gazdája a Miskolci Egyetem, amely az egri Eszterházy Károly Főiskolával, valamint a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolával működik együtt, melynek célja, hogy olyan alprojekteket valósítsanak meg, amelyek a három felsőoktatási intézmény számára jól kapcsolódik az erőforrások kihasználásához, az intézményfejlesztési célokhoz, illetve a régió szellemi, munkaerőpiaci szereplői számára kiemelt fontossággal bírnak. Az így értelmezett 10 alprojekt a következő: I. Társadalmi innovációk a felzárkóztatás szolgálatában: A térség hátrányos helyzete közismert, ami a felsőoktatási intézmények (továbbiakban: FOI) belső és külső világát egyaránt érinti. Egy felzárkóztatási klaszter létrehozásával kívánják a régión belüli szereplőket a problémák megoldására összefogni, mentorokat képeznek. II. Képzők képzése: A 3 FOI oktatóinak jelentős része nem rendelkezik pedagógiai, fogyatékkal élő hallgatók bánásmódjával, illetve az oktatás területét érintő jogi ismeretekkel, ezért tananyag-fejlesztési és képzési akciók segítségével szeretnének változtatni a helyzeten. III. Stratégiai monitoring rendszer: Felülvizsgálják a stratégiai és operatív tervezés folyamatát, a kialakított mutatókat és egy egységes kiegyensúlyozott, teljesítménymutatókon alapuló stratégiai értékelési rendszer kialakítását célozzák meg. Valamint a meglévő rendszereiket egy partnerkapcsolati portál keretében integrálják. IV. Infrastruktúra menedzsment rendszer: A diploma önköltségszámítás törvényi kötelezettség, ahhoz, hogy ennek eleget tudjanak tenni az intézmények szükséges feltérképezniük a meglévő infrastruktúrájukat. Az elektronikus órarend, és teremfoglalás bevezetése ennek a kötelezettségnek a megvalósítását segíti elő.

4 V. Minőségirányítási rendszer fejlesztése: A 3 FOI benchmarking célzatú összehangolását és a felnőttképzés minőségirányítási modelljét, valamint a Diplomás Pályakövetési Rendszer továbbfejlesztését, a minőségszemlélet intézményi megerősítését kívánják egységes alapelvek mentén realizálni. VI. Karrierszolgáltatások fejlesztése: A munkaerőpiaci kivezetést mindhárom intézményben igénylik a hallgatók, a program keretében a szolgáltatások harmonizációja és fejlesztése, a hallgatói kapcsolatok erősítése a cél. VII. Közös tananyagfejlesztések: A Humán Teljesítménytámogató Technológiai Rendszer (HPT, H3T) segítségével mindhárom intézmény közös képzéseit érintő elektronikus blended típusú tananyagok fejlesztése történik, amelyek egy repozitóriumon keresztül érhetőek el. VIII. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése: A nemzetköziesedés kiemelt prioritás a régió fejlesztésében. Fontos a térség intézményeinek megismertetése, népszerűsítése nemzetközi vásárokon, kiállításokon való részvétel formájában, melyhez elengedhetetlen a képzések fejlesztése, marketingakciók megvalósítása, stratégiába való integrálása. IX. Szakmai gyakorlat, duális képzés BSc szinten való megvalósítása: A gyakorlat orientált képzés érdekében a gyakornoki rendszer, a gyakorlati képzési helyek hálózati megoldásait kívánjuk konkrétan megoldani a képző intézmények bevonásával, valamint az adminisztrációs rendszer informatikai fejlesztésével. X. É-Mo.-i élettudományi regionális tudásklaszter és közös képzés: A régió élettudományi kutatási hátterének összefogására élettudományi klaszter kerül alapításra, melynek célja a kutatások potenciális gyűjtő és finanszírozó helyévé válás, valamint egy BSc, MSc szintű biomérnök, biotechnológus képzés akkreditációs előkészítése történik. Összefoglalva: a fent részletezett 10 alprojekt 3 csoportba sorolható: a régió hátrányos helyzetének mérséklését célzó tevékenységek, az intézmények irányítási rendszerének fejlesztése azonos

5 modellekre építve, az oktatók, kutatók, hallgatók képzése, tananyagok, duális képzési és hallgatói szolgáltatási megoldások fejlesztése. A program a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése című, TÁMOP- TÁMOP C-12/1/KONV projekt támogatásával valósul meg. A projekt adatai: Kedvezményezett: Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Károly Róbert Főiskola Megítélt támogatás: Ft Támogatás mértéke: 100% Időtartam: 24 hónap ( ) Projektmenedzser: Bárdosné Dr. Soós Viktória

6 Beszámoló az I. alprojekt által eddig megvalósított tevékenységekről Dr. Szabó-Tóth Kinga, alprojektvezető Az I. alprojekt alapvető célja a három felsőoktatási intézmény szellemi potenciáljára alapozva a régióban jellemző társadalmi és területi hátrányok csökkentése az ezeket elősegítő társadalmi innovációs potenciál növelésével. Ezt a célt az alábbi tevékenységeken keresztül valósítjuk meg: Hátrányos helyzetű térségek problémáinak és értékeinek felmérése, három kistérségben Hátrányos helyzetű, deprivált, fogyatékkal élő, roma, valamint krónikus betegségben érintett hallgatók komplex szociológiai-demográfiai felmérése a három érintett felsőoktatási intézményben Mentorképzések a társadalmi felzárkóztatás érdekében (kommunikációsérzékenyítő mentorképzés, kistérségi mentorképzés, egészségügyi mentorképzés) A társadalmi integráció segítése érdekében Társadalmi Innovációs Klaszter létrehozásával Az 1. tevékenység keretében eddig az alábbi eredmények születtek: Kutatások koordinálása hevesi, a bátonyterenyei és a dél-csereháti kistérségekben Szakdolgozatok témavezetése, TDK-n való részvétel a témában Kétszintű tanulmányi verseny meghirdetése vidékfejlesztési témában Fejlesztési koncepciók és esettanulmányok készítése Jó gyakorlatok megismerése érdekében interjús kutatások készítése Adatbázisok létrehozása az érintett kistérségek vonatkozásában Margó esettanulmány verseny lebonyolítása felsőoktatásban tanulók számára Nyári Egyetem lebonyolítása vidékfejlesztési témában 2 tanulmánykötet szerkesztésének előkészítő munkálatai a kitérések problémáinak és értékeinek megismerése során készült tanulmányok publikálása céljából Tanulmányutak szervezése hallgatók számára a kistérségek problémáinak megismerésére Gunnar Myrdal Perifériakutató munkacsoport létrehozása a dél-csereháti térség problémáinak vizsgálatára A 2. tevékenység keretében eddig az alábbi eredmények születtek: Hátrányos helyzetű, deprivált, fogyatékkal élő, roma, valamint krónikus

7 betegségben érintett hallgatók komplex szociológiai-demográfiai felmérése a három érintett felsőoktatási intézményben A felmérés során nyert eredmények alapján adatbázis létrehozása Az érintett felsőoktatási intézményekben a meglévő esélyegyenlőségi tervek és dokumentumok másodelemzése A felmérés eredményeinek publikálása a Szellem és Tudomány folyóirat különszámában A 3. tevékenység keretében eddig az alábbi eredmények születtek: Az oktatói és hallgatói kommunikációs-érzékenyítő mentor képzés lebonyolítása (az oktatói mentorképzés esetében 41 résztvevő volt, 31-en sikeresen megszerezték a tanúsítványt, a hallgatói mentorképzés jelenleg is zajlik, ezen jelenleg 55 fő vesz részt). A komplex hallgatói felmérések alapján 3 életmódprogram született, melyek az egészségügyi mentorképzés anyagát adják. Az egészségügyi mentorképzés jelenleg is tart, 15 fő fogja várhatóan sikeresen elvégezni. A kistérségi mentorképzés keretében 4 tananyag készült el. A képzés a héten és a jövő héten kerül lebonyolításra, 22 fő részvételével. A 4. tevékenység keretében eddig az alábbi eredmények születtek: 10 együttműködési megállapodás megkötése az érintett szervezetekkel

8 Beszámoló a II. alprojekt által eddig megvalósított tevékenységekről Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, alprojektvezető A II. pillér szakmai megvalósítása Egerben igényfelméréssel indult online kérdőív formájában, melynek célja annak feltárása volt, hogy a felsőoktatásban dolgozó oktatók, milyen speciális ismeretekkel rendelkeznek a következő három témakörben: Pedagógiai ismeretek a felsőoktatásban és felnőttképzésben Fogyatékos hallgatók oktatására való felkészítés Alapvető jogi ismeretek. A kérdőívet Unipoll-os felületen töltötték ki az EKF oktatói, 127 fő töltötte ki, ebből 105 fő vitte végig a kérdőívet, ezek alapján 105 kérdőív került feldolgozásra. Az igényfelmérés eredményeiről mind a három témakörben összegző tanulmány készült. A kutatás eredményeire építve 5 továbbképzési program kidolgozása (képzési tematika, képzés komplex tartalma, forgatókönyv, munkafüzet, prezentáció, ellenőrző-értékelő rendszer) készült el: Tanítás mesterségének alapjai Szakmai kommunikáció-reflektivitás Felkészítés a fogyatékossággal élő hallgatók oktatására Attitűdformálás tréning Felkészítés a kisebbségi közösségekre, az esélyegyenlőségi ismeretekre valamint az érdekvédelemre vonatkozó szabályok alkalmazására az oktatói munka során november 27-én és 28-án sikeresen lezajlott a projekt keretében megrendezett Képzők Képzése Konferenciája Hazai és Nemzetközi Jógyakorlatok című konferencia január én és január én lebonyolításra került a Képzők Képzése továbbképzés a pedagógiai témakör két programjához kapcsolódóan és a következő hónapokban a programok szupervíziója is lezajlott. A fogyatékkal élők témakör két programjához kapcsolódó Képzők Képzése május végén kerül megrendezésre, a jogi témakörhöz kapcsolódó programot a 2014-es év végére tervezzük. Elkészült 3 kiadvány/kézikönyv, témakörönként 1-1 db szakmailag és nyelvileg lektorált kiadvány, melyek nyáron kerülnek nyomdai kiadásra.

9 Miskolcon is lebonyolításra került a helyzetelemző kutatás és elkészült az eredmények összegzése. A továbbképzési programokhoz munkafüzetek kerültek összeállításra. A három témakörben kidolgozásra kerültek 30 órás modulok (cél, tartalom, módszer, taneszköz, ellenőrzés-értékelés, támogató rendszer) 4 programhoz: Felsőoktatásban és felnőttképzésben dolgozók oktatói kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése A hospitálási kultúra fejlesztése a felsőoktatásban Felsőoktatásban és felnőttképzésben dolgozók oktatói kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése Projektpedagógiai ismeretek és készségek Tanulói nehézségek és hátrányos helyzet Alapvető jogi ismeretek. A képzés megszervezése és oktatók kiválasztása az aktuális feladat, a tanfolyamok májusban zajlanak, a felnőttképzési törvény értelmében a hivatalos engedélyeztetési eljárás lezajlott. Gyöngyösön kidolgozásra került a helyzetelemzés szempontrendszere és lezajlott a kérdőíves felmérés az oktatók körében, elkészült a helyzetelemzés a felmérés alapján. A képzési tananyag összeállítása mindhárom modulra megtörtént, valamint a képzési tematika és módszerek véglegesítése. A képzés szervezési munkái folynak (időpontegyeztetés, kiválasztási szempontok véglegesítése, a képzésbe bevonni kívánt oktatók kiválasztása, a képzés előkészítése). A pillér szakmai megvalósítása a tervezett ütemezésnek megfelelően halad, az eddig elkészült szakmai anyagok feltöltésre kerültek a közös elektronikus felületre.

10 Beszámoló a III. alprojekt által eddig megvalósított tevékenységekről Dr. Lukács János, alprojektvezető Az alprojekt célja a stratégiai és operatív tervezés, illetve a VIR és a központi adatbázisok integrálásával, egységes modell alapján teljesíteni a különböző adatbázisok vezetői döntésekbe való bevonását. Az alprojekt nagyon összetett és további alprojektekkel is szükséges együttműködni, négy fő tevékenységet foglal magába. Partnerkapcsolati portál kiépítése A partnerkapcsolati szintek szétaprózottsága megköveteli, és a felsőoktatás szakember kibocsátásának munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása érdekében kiemelkedően fontos a munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák szisztematikus megismerése, azok intézményi és egyéni feldolgozása, értékelése. Emellett fontos a gyakorlati oktatás erősítése, a kötelező gyakorlatok feltételrendszerének továbbfejlesztése. Ezeket kívánja szolgálni egyebek mellett az integrált partnerkapcsolati portál kifejlesztése, amely a tartalmilag azonos elemeken túl tartalmaz egy Szövetség modul -t, a három konzorciumi intézmény közös felhasználására. A partnerkapcsolati portál kezdetleges, csupán az intézmények bemutatkozását tartalmazza jelenleg, de már elérhető a kezek.ektf.hu oldalon. Az intézmények jelenleg a portál elemeinek meghatározását, a hozzáférési jogosultságok rendszerét egyeztetik. AVIR továbbfejlesztés A Vezetői Információs Rendszer fejlesztése az intézményi döntéshozatalba való mélyebb beépülést, valamint a Balanced Scorecard rendszer kialakítása során definiált mutatók leképezését, riportkészítéseket célozza. BSC - rendszer létrehozása A projekt keretében mindhárom intézmény számára az IFT-ek, az intézményi minőségértékelési rendszer, a gazdálkodási rendszer és a munkaerőpiaci visszajelzések alapján felépíthető a BSC minimum öt mezője, amelyek az alábbiak: Pénzügyi perspektíva: adott állami finanszírozás mellett az intézmény fenntartható gazdálkodást hogyan lehet megvalósítani? Vevői perspektíva: belső és külső vevői elégedettség: o milyen a hallgatók és a végzettek megelégedettsége, milyen célokat rendelhet az intézmény az elégedettség javításához? o Hogyan vannak a munkaerőpiaci szereplők megelégedve a képzéssel és a kutatási tevékenységgel, mik a javítás, fejlődés céljai? Működési perspektíva: hogyan kell a működésünket, belső folyamatainkat,

11 - szolgáltatásainkat fejleszteni? Fejlődési perspektíva: miben és hogyan fejlődjünk, hogy a képességeink (humán, tárgyi erőforrás) fejlődjenek? (munkatársi megelégedettség vizsgálatok ide kanalizálódnak) Az Eszterházy Károly Főiskola elkészítette a saját Balanced Scorecard rendszerét, meghatározta alkalmazni kívánt mutatóit. A Miskolci Egyetem és a Károly Róbert Főiskola esetében ez még kidolgozás alatt áll. Valamint a nyár folyamán meghatározásra kerülnek az indikátorként vállalt mutatók és azok pilot értékei. Kockázatkezelés létrehozása és alkalmazása Miskolcon a Szigma Szerviz Kft. tanácsadásával, Egerben önállóan megtörtént az intézményfejlesztési tervek kockázatanalízise és akciók megfogalmazása, amely a mutatók csoportosítása, majd a szakértői munkacsoport által a hatás és bekövetkezési valószínűség értékek hozzárendelésével történt meg. A kritikusnak minősített kockázatok esetében kockázatkezelési akciók is megfogalmazásra kerültek. Gyöngyös ezt a tevékenységet a nyár folyamán tervezi elvégezni.

12 Beszámoló a IV. alprojekt által eddig megvalósított tevékenységekről Szentgyörgyvölgyi László, alprojektvezető Az alprojekt scope-ja a diploma önköltségszámítás törvényi kötelezettségének megvalósítása a meglévő informatikai rendszerek összekötésével, működésük harmonizálásával és új funkciók bevezetésével. Az oktatási tevékenység önköltségének meghatározása során szakonként, képzési szintenként, munkarend szerint szükséges meghatározni, félévente az egy hallgatóra jutó önköltség összegét, amely lefedi a diploma megszerzéséhez kapcsolódó összes közvetlen és közvetett költséget, figyelembe véve a helyi sajátosságokat. A projekt keretében elkészült a három intézmény helyzetelemzése, amely során interjúkat folytattunk le vezetői és felhasználói körben, áttekintésre kerültek mindazon dokumentumok, szabályzók, és technikai leírások, amelyek az intézményekben jelenleg működő önköltségszámítás, teremgazdálkodás, és órarend készítés gyakorlatát mutatják be, megtörtént az ezekhez a rendszerekhez kapcsolódó szoftver és hardver környezet felmérése. Az intézményi szintű elemzések szintetizálása során egy összefoglaló tanulmány készült, amely a feltárt problémákra mutat rá, és összegzi a helyzetelemzés megállapításait. Eszerint a diploma önköltség meghatározására a jelenlegi jogszabályi keretek az intézményeknek viszonylag tág teret biztosítanak, jelenleg a felsőoktatásban nem áll rendelkezésre egységes alapokra épülő módszertan. A cél azonban minden esetben azonos, míg helyi környezet más és más. Ezért, az intézmények az alprojektben megvalósítandó egységes fejlesztési célt fogalmaztak meg: eltérő informatikai rendszerek mellett, közös, mindhárom intézményre vonatkozó, diploma önköltség számítási modell kidolgozását. A modell alkalmazásának feltétele a meglévő rendszerek fejlesztése, illetve új rendszerek bevezetése, de ez minden esetben a helyi sajátosságok figyelembe vételével történik. A konzorciumi partnerek a fejlesztéseket önállóan, intézményi szinten valósítják meg. A fejlesztési célként meghatározott közös, mindhárom intézményre vonatkozó, diploma önköltség számítási modell kidolgozása jelenleg folyamatban van. A feladatok végrehajtása és a projekt előrehaladásának biztosítása érdekében időszakosan projektmegbeszélések zajlanak, melyek helyszíne az egyes konzorciumi partnerek között arányosan oszlik meg.

13 Beszámoló az V. alprojekt által eddig megvalósított tevékenységekről Veresné Dr. Somosi Mariann, alprojektvezető Az alprojekt nagyon összetett, több fő tevékenységből áll, az összeállítás ezek alapján kívánja bemutatni eddigi, május 15-éig elvégzett tevékenységeit. Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) fejlesztése és átdolgozása Elkészültek a három intézményre vonatkozó DPR rendszer és a kérdőívek felépítését bemutató anyagok, és összeállításra kerültek a különböző kérdőívtípusokhoz a felzárkóztatási és a hátrányos helyzetűek speciális támogatási igényeire, valamint a munkaerőpiaci visszajelzésekre, az elhelyezkedésre vonatkozó kérdések, amelyekből mindhárom intézmény kiválasztotta, hogy mely kérdéseket kívánja lekérdezni a májusi-júniusi vizsgálatok során. Intézményi kérdőívrendszer megújítása az új FMD szempontok alapján A feladat célkitűzése az volt, hogy az önértékelési modellt a 2012-ben, országosan kidolgozott új Felsőoktatási Minőségi Díj (FMD) modell szempontrendszeréhez alakítsuk, amely lehetőséget biztosított volna akár újabb intézményi, akár újabb szervezeti egység szintű pályázatok megfeleléséhez. A Magyar Kormány azonban időközben, júniusi kormányrendeletével eltörölte a Felsőoktatási Minőségi Díjat. Ennek következtében a tevékenységen változtatni kívánnak a partnerek, a jövőben az intézményi minőségirányítási adatbázis folyamat-szemléletű felhasználása folyamatinnováció kiszolgálása tevékenységet szeretnék végezni, - az intézmények oktatási, a hallgatói tudományos és intézményi szolgáltatások, gazdálkodási tevékenységekhez kapcsolódó fő folyamatok minőséghez kapcsolódó kérdőívek általi adat-ellátottságát, majd a folyamatokhoz kapcsolódó elégedettséget, amely által a minőségi fejlesztésre szoruló folyamat(ok) azonosításra kerülnek és a folyamat javítása és visszamérése megtörténhet - engedélyeztetés alatt áll. Minőségbiztosítási vizsgálati eredmények szervezeti beépülése Elkészültek a három intézményre vonatkozó helyzetvizsgálatok, hogy a minőséges eredményeknek milyen a szervezeti beépülése. Az intézményi folyamatok és adatcsoportok összegyűjtése után az intézményi vezetés kérdőíves megkérdezése történik, amely az intézményekben eltérő készültségi fokban van, jelenleg is zajlik. DPR felméréskészítő szoftver és a hallgatói információs rendszer összekapcsolása A feladat a három intézmény különböző informatikai támogatottsága miatt eltérő. Evasys-Neptun szerver kommunikációja informatikai megoldással a cél Miskolcon, a másik két intézményben folyamatfejlesztés, hatékonyságjavítás. A feladatok eltérő mélységben kerülnek megvalósításra, mindenhol elkezdődtek.

14 Benchmarking rendszer Teljesítmény benchmarking: meghatározásra került 12 darab olyan mutató, amely az intézményi működés és a partnerek esetében ezek összevetésének alapját képezi. A mutatószámok pilot jellegű számítása június 30-ig készülnek el. Folyamat benchmarking: Elkészült a Miskolci Egyetem által választott folyamat - az oktatói munka hallgatói véleményezése-kurzusértékelés - pilot jellegű benchmarking bemutatása, elemzése, melynek mintájára a partnerek június közepéig elkészítik választott folyamataik hasonló bemutatását. Felnőttképzési minőségbiztosítási rendszer fejlesztése Megjelent az új felnőttképzési törvény, amelyet már vártak az intézmények. Május végéig minden intézmények megvizsgálja jelenlegi állapotát, milyen tevékenységek kerültek eddig elvégzésre, milyen dokumentumok születtek, forgatókönyvet készítenek a további feladatokhoz. (A törvény megjelenésére való várakozásban eltérően haladtak, szabályozások, visszajelzésekhez kapcsolódó kérdőívek születtek, de az elvárások tükrében szükséges megvizsgálni a teljesítéseket.) Június 15-éig a Miskolci Egyetem kidolgozza az átfogó szabályozáshoz való megfeleléshez szükséges elemeket tartalmazó módszertani kézikönyvet, amelyet ezután a partnerek adaptálnak. Projekt hatásosságának visszamérése Összeállításra kerültek az oktatói és hallgatói hatásossági kérdőívek, amelyek alapján mindhárom intézmény felmérte a KEZEK projekttel kapcsolatos elvárásokat, majd megtörtént az érintettek eredményekről való tájékoztatása. Aktuális feladat a projekt keretében létrejövő klaszterek elégedettség mérésének kidolgozása.

15 Beszámoló a VI. alprojekt által eddig megvalósított tevékenységekről Dr. Lőrinczné Thiel Katalin, alprojektvezető A korszerű, egységes szolgáltatások bevezetése elősegíti, hogy a friss diplomások a növekvő versenyhelyzetben megállják a helyüket, valamint a munkaerő-piaci szereplők az elvárásoknak megfelelő friss diplomásokat vehessenek fel. Karrierszolgáltatások fejlesztésének célja: a felsőoktatási karrierirodák szakmai profil bővítése, intézményi beállítottság növelése. A projekt megvalósítására azért van szükség, mert jelenleg nincs a három megvalósító intézmény között egy korszerű, egységes szolgáltatási rendszer, mely elősegítené, hogy a friss diplomások a növekvő versenyhelyzetben megállják a helyüket, valamint, hogy a munkaerő-piaci szereplők elvárásainak megfelelő friss diplomások kerülhessenek ki az intézmények falai közül. A projektelemen belül általános felmérést végeztünk a három együttműködő intézményben, melynek során elkészült egy közel 100 oldalas dokumentum, amely bemutatja a meglévő hallgatói szolgáltatásokat, különös tekintettel a karrier és életút tevékenységekre. A dokumentumban megkülönböztetett figyelmet kapott az egyes intézményekben már működő, jó gyakorlatok részletes bemutatása. A vállalkozói kompetenciák fejlesztésének tanfolyami, tematikai kidolgozása folyamatban van. Olyan tanfolyami jelleggel elvégezhető kurzust megalapozó tananyag összeállítása a cél, melynek segítségével gyakorlatorientált módon lehet a hallgatók képességeit készségszintre fejleszteni, továbbá olyan kompetenciákkal felruházni, melyek a munkaerő-piaci helyzetüket erősítik, illetve a beválásukat megalapozhatják. A karrierirodák vezetőinek rendszeres találkozója a Regionális Karrier - Kerekasztal rendezvényein valósul meg. A találkozók célja, hogy a három intézmény karrier tanácsadással foglalkozó vezető, és munkatársai értékes tapasztalatcserét tudjanak folytatni egymással. Minden intézmény egy alkalommal tölti be a házigazda szerepét. A pályázat megvalósítása során két rendezvény lebonyolítása megtörtént. Az első rendezvény házigazdája a Miskolci Egyetem volt, ami november 28-tól 30-ig tartott. A második Regionális Karrier Kerekasztal helyszíne az Eszterházy Károly Főiskola volt április 15-től 17-ig. A hallgatói díj (award) rendszerek közös kidolgozása megvalósult, illetve a piaci partnerek bevonása megtörtént. A kidolgozott öt blokk a hallgatók számára a ös tanév első félévétől meghirdetésre kerül minden érintett intézményben. Az egyes intézmények karrier- és életpálya-tanácsadással foglalkozó kollégái számára biztosított a szupervízió, melynek során értékes tapasztalatcsere történik. A pályázatban félévente előírt szupervíziók során a résztvevők megvitatják az aktuális tapasztalataikat. Az elmúlt időszakban a Miskolci Egyetemen november 28-án, illetve az Eszterházy Károly Főiskolán április 15-én került megrendezésre.

16 Beszámoló a VII. alprojekt által eddig megvalósított tevékenységekről Dr. Kis-Tóth Lajos, alprojektvezető Célunk, egy olyan széleskörűen értelmezett elektronikus tanulási környezet létrehozása, amely közös platformon, a három intézményre vonatkozóan megvalósítaná az oktatási környezet technológiai és eszközrendszerének kiszolgálását. A meglévő rendszerek és tartalmak integrációját, és ehhez kapcsolódóan egy digitális dokumentumtár (repozitórium) létrehozását és működtetését tenné lehetővé, illetve új, korszerű tartalmak (tananyagok, videókurzusok) létrehozását hagyományos és mobilkommunikációs eszközökre. A már meglévő, a projektben részt vevő intézmények által használt tartalomkezelő rendszerek migrációját, harmonizációját is szeretnénk megvalósítani. Az együttműködés szorosabbá tétele érdekében egy projektmenedzsment-rendszer és felület megvalósítását és működtetését is vállaljuk, illetve közös konferenciák szervezésével kívánjuk az intézmények közös szakmai munkáját, fejlődését elmélyíteni, erősíteni. Tehát olyan tananyagok hagyományos és e-learninges fejlesztést tervezzük, amelyek a gazdasági, műszaki és bölcsész, valamint tanárképzés képzési területen mindhárom intézmény oktatási struktúrájában alkalmazhatók. A képzési szintek vonatkozásában preferáltuk az alapszakos képzést, és azokat a kurzusokat, amelyek az intézményeken belül több kar hallgatóit is érintik. A tananyagok moduláris felépítése lehetővé teszi a multifunkcionális a képzési területeknek és szinteknek megfelelő felhasználást. A projekt által egy egységes, online és offline blended learning és e-learning tananyagtartalmak kialakítása a cél, melyek követik, segítik a különböző képzések kurzusleckéinek megértését. Az elkészült e-tanyanyagok a legkorszerűbb médiaelemekkel (video, hang, teszt, stb) kerülnek elkészítésre. Így a hallgatók lehetőséget kapnak az otthoni tananyag-feldolgozásra és az automatizált rendszer segítségével, az önellenőrzésre. Az elkészült tartalmakat elérhetővé válnak a közös keretrendszerében. Javítják az oktatási folyamat eredményességét. A projekt eddig elkészült produktumai: Közös projektmenedzsment integrált rendszer és felület megtervezése, kifejlesztése, üzemeltetése 36 tantárgy elektronikus tananyagának szakmai tartalma 13 videókurzus felvételei Közös, rendszerszintű kollaborációs technika, technológia és a BYOD modell rendszerleírása Közös szakmai fórumok

17 Beszámoló a VIII. alprojekt által eddig megvalósított tevékenységekről Dr. Dinya László, alprojektvezető 1. Nemzetközi szolgáltatásfejlesztést, értékesítést megalapozó elemzések, kutatások elvégzése 1.1. Az intézményfejlesztési tervekben szereplő tudásszolgáltatások rendszerezése, áttekintése, ezek potenciális nemzetközi piacainak előzetes meghatározása 1.2. A kereslet meghatározása a tervezett tudásszolgáltatások nemzetközi piacain: jelenlegi helyzet, hosszabb távú trendek, kereslet specifikációja ME/EKF/KRF (Időarányos cél ig: 100%) Eredmény: intézményfejlesztési tervek áttekintése megtörtént, azonosításra kerültek a meghatározott célok, a potenciális nemzetközi piacok, elkészült a belső, intézményi tudásszolgáltatások összegzése, előzetes értékelése, intézményenként elkészült egy adatbázis az idegen nyelven oktatott képzések, tárgyak, az adott oktatók és a nemzetközileg mérvadó kutatási irányok adataival. Eredmény: elkészült a nemzetközi felsőoktatási tudás-piac és a hazai versenytársak felmérése c. tanulmány (106 oldal), a változó lehetőségek miatt folyamatosan karbantartandó A tudásszolgáltatások piacain a versenyhelyzet bemutatása, Eredmény: az elemzések intézményenként versenyképességük meghatározása, elkészültek, a visszajelzések alapján az elkészült összehasonlító modell-elemzések végzése anyagok kismértékű felülvizsgálata folyamatban a meghatározó keresleti, versenyképességi van. paraméterek alapján, az ígéretes tudáspiacok kiválasztása 1.4. Tudásszolgáltató kapacitások értékelése, elemzése (versenyképesség, SWOT stb.): személyi feltételek, infrastruktúra, hálózati és financiális feltételek, stb Nemzetközi piaci és régiós intézményi elemzések eredményeinek összegző értékelése 2. Nemzetközi tudásszolgáltatások kialakítása, fejlesztése, pozícionálása az ígéretes tudáspiacokra fókuszálva 2.1. Nemzetközi képzési programok fejlesztése Külföldi hallgatók idevonzására és képzésére alkalmas képzésekhez kapcsolódó tananyag- és oktatás módszertani fejlesztés Eredmény: az elemzések intézményenként elkészültek, véglegesítésük folyamatban van. A vezetői összefoglalót és döntési pontokat tartalmazó ppt bemutató is elkészült. Eredmény: Az intézményenkénti elemzések elkészültek, az összegző anyag késztése folyamatban van. ME/EKF/KRF (Időarányos cél ig: 50%) Eredmény: a tantárgylista összeállítása, tantervek és módszertani háttér kidolgozása, tematikák, tananyagok elkészítése angol nyelven időarányosan megtörtént, folyamatban van.

18 Külföldi hallgatók képzéséhez kapcsolódó oktatók szaknyelvi továbbképzése Hazai és nemzetközi akkreditációs eljárások lefolytatása Külföldi vendégoktatók bevonása a képzők képzésébe, oktatói mobilitás növelése Nemzetközi képzési programok fejlesztési lehetőségeinek összegző értékelése 2.2. Nemzetközi innovációs tevékenység fejlesztése Eredmény: a tantárgyi tematikák, oktatási anyagok elkészültek, 9 nyelvi kurzus megtartásra került, további kurzusok szervezése folyamatban Eredmény: hazai és nemzetközi akkreditációs eljárások követelményei részben összegzésre kerültek, a dokumentumok előkésztése folyamatban van Eredmény: a külföldi vendégoktatók meghívására vonatkozó igények felmérésre kerültek, folyamatban a meghívandók nevesítése. Eredmény: az eddigi eredmények összegzése előkészítés alatt van K+F+I projektek tervezése, indítása a perspektivikus főirányok és tudományterületek mentén Eredmény: intézményenként nevesítésre kerültek a potenciális nemzetközi kooperációra alkalmas K+F+I főirányok Nemzetközi konzorciális K+F+I projektek bővítését célzó stratégiai feladatok meghatározása Eredmény: a perspektivikus K+F+I projektekre vonatkozó kutatási terv összeállítása, külföldi partnerekkel való egyeztetése folyamatban van A K+F+I terén kialakítható, versenyképes nemzetközi színvonalú szolgáltatások meghatározása, támogató marketingstratégia kialakítása Eredmény: a perspektivikus K+F+I projektekre vonatkozó marketingstratégia kialakítása folyamatban van Nemzetközi innovációs programok fejlesztési lehetőségeinek összegző értékelése Eredmény: az eddigi elemzésekre épülő összegzés előkészítés alatt van. 3. Nemzetközi képzést támogató szolgáltatások, szakmai együttműködések fejlesztése 3.1. Oktatási adminisztráció, és intézményi szolgáltatások fejlesztése (nyelvi képzés, adminisztrációs felületek, tájékoztató kiadványok) ME/EKF/KRF (Időarányos cél ig: 33%) Eredmény: a felmérés megkezdődött, az eddig elkészült tájékoztató kiadványok, a meglevő intézményi honlapok vonatkozó részének megújítása a következő lépés.

19 3.2. Külföldi hallgatók fogadásához szükséges idegen nyelvű képzési programok ügyintézés fejlesztése 3.3. Idegen nyelvű szakmai képzést megrendelő hazai és külföldi megrendelőkkel kapcsolat kiépítése 3.4. Nemzetközi hallgatói, képzési- és kutatási hálózatokba való bekapcsolódás, diákcsere programok, kölcsönös kreditelismertetés, joint degree diplomák Eredmény: az ügyintézők részvétele a szükséges idegen nyelvű képzési programokban az oktatókkal párhuzamosan elkezdődött. Eredmény: már meglévő és potenciális képzéseket igénylő partnerekkel való kapcsolatépítés megindult. Eredmény: folyamatban van újabb mobilitási programok előkészítése, a nemzetközi partneri kör további szélesítése, előkészületek történtek nemzetközi oktatási kiállításokon, vásárokon való részvételre Nemzetközi képzéseket támogató szolgáltatások fejlesztési lehetőségeinek összegző értékelése Eredmény: a partnerintézmények közti tapasztalatcsere szintjén van jelenleg. 4. A régió intézményeinek külföldiek körében, nemzetközi piacokon történő népszerűsítése, elhelyezése ME/EKF/KRF (Időarányos cél ig: 10%) 4.1. Integrált nemzetközi piaci stratégia kidolgozása, középtávú, operatív, feladatterv összeállítása 4.2.Nemzetközi marketing, értékesítési és kommunikációs, PR tevékenységek megvalósítása, a konzorciumi intézmények közös fellépése oktatási vásárokon, hallgató toborzó körutak a stratégiában meghatározandó, kiemelt relációkban Egyeztetett nemzetközi piaci stratégia elfogadtatása a régió intézményeiben, belső marketing Eredmény: az integrált nemzetközi piaci stratégia céljainak és eszközeinek azonosítása, kidolgozása, kiemelt relációkra vonatkozó fő feladatok összeállítása folyamatban van. Eredmény: egyeztetések történtek és történnek közös konzorciumi fellépések megszervezésére a stratégiában meghatározott relációkban, oktatási kiállításokon, vásárokon való részvételre. Eredmény: előkészítés alatt van.

20 Beszámoló a IX. alprojekt által eddig megvalósított tevékenységekről Dr. Bujdosó Zoltán, alprojektvezető Az alprojekt keretében a gyakorlatra és munkaerőpiacra orientált képzési programok megvalósítása érdekében egy új típusú gyakornoki rendszer, valamint a gyakorlati képzési helyek hálózati megoldásait kívánjuk konkrétan megoldani. Ehhez a konzorcium intézményei (Károly Róbert Főiskola, Miskolci egyetem, Eszterházy Károly Főiskola) mellett a munkaerő piac szereplőinek bevonása is szükségszerűen megvalósítandó. A projekt keretében az egyes intézményekhez kapcsolódó gyakorlati helyek adatbázisát készítettük el, ennek keretében megtörtént a közös kapcsolathálózatok feltérképezése. A begyűjtött intézményi információk rendszerezése, értékelése után megvizsgáltuk, hol vannak a konzorciumi partnerek és gyakorlati helyek esetében átfedések, hiányok illetve tisztáztuk a szinergikus lehetőségeket is. Az elkészült tanulmányok rámutattak arra, hogy a három intézménynek közösen kell kidolgozni egy, a gyakorlati helyekre egységesen alkalmazandó kritériumrendszert. Ennek keretében megtörtént a gyakorlati helyek minősítési rendszerének kidolgozása, amely a porjekt későbbi fázisában, valamint a fenntartási időszakban alkalmazásra kerül a potenciális és jelenlegi együttműködő partnerek esetében is. Emellett természetesen fontosnak tartjuk a munkaerőpiaci szereplők véleményét is akár a kialakítandó duális képzéssel, akár a szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók képzettségével, kompetenciáival kapcsolatban. Ennek keretében felmértük véleményüket valamint egy a munkaerőpiac visszacsatolási rendszerének kidolgozása is sorra kerül. A szakmai gyakorlati rendszer népszerűsítésére illetve a vállalkozások számára ismertebbé tételére egy szakmai workshopot szerveztünk, ahol neves előadók (a kamarák, a NAV képviselői, adószakértők) igyekezetek segíteni előadásukkal és tanácsaikkal a tisztánlátást. A rendezvényről egy kiadvány is készül, melyet igyekszünk a régióban minél szélesebb körben terjeszteni. Valamennyi konzorciumi partner feladata egy úgynevezett jó gyakorlat bemutatása a duális képzési struktúra kialakításának lehetőségeként. A projekt kulcstevékenysége, amely a fenti feladatokat a kor igényeinek megfelelően kovácsolja össze, egy elektronikus, a szakmai gyakorlatot informatikai alapon integráló portál és komplex kereső felület kialakítása. A portál létrejöttével a szakmai gyakorlati rendszer szereplői (felsőoktatási intézmény, gyakorlati hely, hallgató) elektronikus felületen intézhetik a gyakorlathoz kapcsolódó valamennyi tevékenységüket, amely nem csak kényelmesebb, de hozzájárul a projekt környezeti fenntarthatóságához is. A feladatok rugalmas végrehajtása és a projekt gördülékenysége érdekében rendszeres havi projektmegbeszélések zajlanak, melyek helyszíne rotációs alapon működik az egyes konzorciumi partnerek között. Emellett, amennyiben indokolt, rendkívüli megbeszélésekre kerül sor.

21 Beszámoló a X. alprojekt által eddig megvalósított tevékenységekről Dr. Barkai László, alprojektvezető 1./ Közös képzés: moduláris rendszerű Msc akkreditációs anyagok előkészítése, szakirányú továbbképzés Az Észak-magyarországi régióban olyan új képzési programok tananyagainak elkészítése a cél, amelyek az élettudományokhoz kapcsolódnak és a Régió három felsőoktatási intézménye kapacitásait, sajátosságait veszik figyelembe. A képzési programok moduláris felépítésűek és az egyes modulok kidolgozása során hangsúlyozottan figyelembe veszik az adott felsőoktatási intézmény sajátosságait és kapacitásait. Az egyes modulok így az együttműködő felsőoktatási intézményeknek megfelelően tematikájukban jól elkülönülnek egymástól, de a teljes képzés tekintetében, a kompetenciák elsajátításában egymást kiegészítve szerves egységet alkotnak. A projekt konkrét célja a biomérnök, ill. biotechnológus képzés alapjának moduláris rendszerű összeállítása. Ezen témacsoportban a biomérnök és biotechnológus Msc képzés indításának alapját szolgáló tanterv és tantervi tematikák kidolgozását, összeállítását terveztük, valamint szőlész-borász mérnök alapképzésre épülő szakirányú továbbképzési szak (szakok) létesítését és indítását a régió felsőoktatási intézményeivel közösen. Ezek közül a Miskolci Egyetem konkrét feladata a biomérnök Msc akkreditációs anyagának összeállítása, valamint a biotechnológus és szőlészborász képzési anyagokhoz modulok szolgáltatása az egyes intézmények felé. Eddigi eredmények: a projekten résztvevők több egyeztetés, megbeszélés keretében befejezték az ME központtal tervezett, biomérnök MSc tematikáinak összeállítását és a miskolci partner rendelkezésére bocsátották. Aktualizálták a képzésben résztvevő tantárgyfelelősök MAB formátumú oktatói lapját, egyeztették a kreditterheléseket intézményen belül és intézmények között. Az EKF központtal indítani tervezett biotechnológus MSc tantervi hálóját véglegesítették. A KRF gondozásában lévő szőlész-borász szakirányú továbbképzési anyag véglegesítése megtörtént, az egyes modulokat a partnerek egymás rendelkezésére bocsátották. 2./ Észak-magyarországi Élettudományi Együttműködési Tudásklaszter megalapozása, K+F potenciál átvilágítása, kutatási portfólió kialakítása A projekt célja a 3 felsőoktatási intézmény kutatási portfóliójának átvilágítása és ennek közös adatbázisban, kutatási területenként történő tematikus létrehozása, valamint a létrejövő kutatási infrastruktúra, mint rendelkezésre álló adatforrást kiajánlása a régió vállalkozásai számára. Ez az adatbázis tartalmazza egyrészt

22 az infrastrukturális adottságokat, kísérleti területeket, műszeres ellátottságot intézményenként, másrészt az intézményi humán kapacitást (szakértők, kutatók). A kutatási portfólió megismeréséhez és az adatbázis kiajánlásához szükséges tapasztalatcseréhez 3 workshop-ot terveztünk az érintett intézmények székhelyén, mely lehetőséget biztosít a kutatási projektek és kutatási potenciál bemutatására. Eddigi eredmények: miskolci, majd egri helyszínen megrendezésre került workshop keretében a résztvevők szakmai előadások, laborlátogatások során megismerték egymás kutatási potenciálját, összehangolták erőforrásaikat. Ez alapján elkészült egy közös kutatási portfólió szakmai anyaga, az egyes intézményi vezetők jóváhagyásával. Jelenleg a nyomdai előkészületi munkálatok zajlanak, várhatóan június elejére kiadvány formájában megjelenik.

23

24 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

Estefánné Varga Magdolna Magyar István Eszterházy Károly Főiskola estefan@ektf.hu; magyi@ektf.hu

Estefánné Varga Magdolna Magyar István Eszterházy Károly Főiskola estefan@ektf.hu; magyi@ektf.hu Estefánné Varga Magdolna Magyar István Eszterházy Károly Főiskola estefan@ektf.hu; magyi@ektf.hu A MESTERTANÁRKÉPZÉS GYAKORLATAINAK HÁLÓZATI TÁMOGATÁSA A közelmúlt korszerűsítési folyamata több új elemmel

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A Felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt száma: TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Konzorciumi partner:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV az ENQA ESG követelményei szerint A Minőségbiztosítási Kézikönyvet jóváhagyta és alkalmazását elrendelte: Szenátus Dr. Melicz Zoltán rektor Baja, 2014.

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

KULTÚRÁSZ 10. A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület jubileumi kötete Alapításának 10. évfordulója alkalmából

KULTÚRÁSZ 10. A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület jubileumi kötete Alapításának 10. évfordulója alkalmából KULTÚRÁSZ 10 A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület jubileumi kötete Alapításának 10. évfordulója alkalmából 2004-2014 KultúrÁsz 10. A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület jubileumi kötete alapításának 10. évfordulója

Részletesebben

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001 Tehetséghidak Program című kiemelt projekt 2014/2015-ös tanévre történő kiterjesztésének, valamint a teljes projektidőszak hatékonyságának és eredményességének HATÁSVIZSGÁLATA

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT Készítette a Terra Studio Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Kiemelt Programok és Projektek Főosztályának

Részletesebben

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 1. Az európai és a hazai helyzet A globális kihívások között Európa számára egy út

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

IFT függelék Javasolt Fejlesztési Beavatkozások 2015-2020

IFT függelék Javasolt Fejlesztési Beavatkozások 2015-2020 IFT függelék Javasolt Fejlesztési Beavatkozások 2015-2020 A függelék az IFT-ben jelzett intézményi célok és intézkedések konkrét fejlesztési projektekre és tevékenységekre való lebontását szolgálja. A

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám TARTALOMJEGYZÉK Az Eötvös Program a számok tükrében...3 Az Eötvös József Programban zajló képzések bemutatása...6...hogy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Alternatív kerettantervek szerint működő iskolák Alternatív

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 A HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. évi TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 1. Vezetés... 5 2. Stratégia... 11 3. Emberi erőforrások Munkatársak irányítása... 17 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok... 21 5. Folyamatok... 25 6. Munkatársak elégedettsége...

Részletesebben

Hallgatói motivációs vizsgálat

Hallgatói motivációs vizsgálat SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálatának

Részletesebben

A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TERÜLET- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TERÜLET- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A BÉKÉSI KISTÉRSÉG TERÜLET- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Stratégiai és Operatív Program Felülvizsgálat Készítette: MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya 2009. november Közreműködők: Dr. Nagy Gábor intézetvezető,

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben

A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben A Belvárosi TISZK intézményeinek részleges szervezeti-szakmai integrációjával új működési modell jött létre. Nagyságrendje, szakmai

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE TEPLAT A MAGYAR TETIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE 2010 Készült a Nemzeti Technológiai Platformok támogatása 2. pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal

Részletesebben

TRÉNINGEK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN

TRÉNINGEK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN TRÉNINGEK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN CIVIL DIMENZIÓK II. KÖTET Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó:

Részletesebben

Esettanulmány: Az e-scola Képzési Rendszer alkalmazása egy KKV-nél

Esettanulmány: Az e-scola Képzési Rendszer alkalmazása egy KKV-nél Hogyan használja belső képzési céljaira egy KKV az e-scola Képzési Rendszert, miért választotta ezt a megoldást, hogyan vezette be, és milyen hasznokat nyer ki a képzési programból?! A cégről röviden A

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.6.2-10/1

Részletesebben

Projektirányítási struktúra sajátosságai

Projektirányítási struktúra sajátosságai PARTNERKÖZPONTÚSÁG MINŐSÉGÉRTÉKELÉS MINŐSÉGKULTÚRA VÁLTÁS Tanuljunk egymástól Szegeden 005. december 6-án Projektirányítási struktúra sajátosságai Dr. Lukács János egyetemi tanár Miskolci Egyetem A projekt

Részletesebben

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4-09/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05. 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése:

Részletesebben

TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003 TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003 "Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális írástudásig" Újszerű könyvtári szolgáltatások bevezetése a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központjában

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2011.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2011. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2011. A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2011.... 3 I. HELYZETELEMZÉS... 3 SWOT analízis... 3 II. ELÉRENDŐ CÉLOK 2011-BEN...

Részletesebben

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Védőháló a családokért című (EFOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint: 1.2

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi közbeszerzési terve

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi közbeszerzési terve Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó Tervezett i típus Időbeli ütemezés

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata. a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről

A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata. a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről A Kormány 1./2005. ( ) Korm. határozata a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről A Magyar Köztársaság Kormánya tudatában van annak, hogy a magyar gazdaság nemzetközi

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2012. évi BESZÁMOLÓJA A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK 1. KULCSMUTATÓK TERVEZETT ALAKULÁSA...4 1.1. Taglétszám alakulása...4 1.2. A regisztrált vállalkozások...5 1.3. A kamara

Részletesebben

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című projektben

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2008...3 I. HELYZETELEMZÉS...3 SWOT analízis...3 II. ELÉRENDŐ

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Köszöntõ. Útitárs 8. szám

Köszöntõ. Útitárs 8. szám Útitárs 8. szám 3 Köszöntõ Karriertervezési kiadványunk nyolcadik, egyben utolsó számának példányát tartjátok kezetekben. Két évvel ezelõtt megkezdett munkánk záró szakaszához értünk. Az eddigi számokban

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

Szakmai tevékenységcsoportok

Szakmai tevékenységcsoportok A projekt célja A projekt célja, hogy a főiskola meglévő képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával és új képzések indításával a regionális vállalkozói szféra igényeit a turisztikai (borászati) és

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer fejlesztése a MÜTF-ön. Kerekes Gábor Eruditio-Hungária Kft.

A minőségirányítási rendszer fejlesztése a MÜTF-ön. Kerekes Gábor Eruditio-Hungária Kft. A minőségirányítási rendszer fejlesztése a MÜTF-ön Kerekes Gábor Eruditio-Hungária Kft. Feladat Az EFQM modell alapjaira építő szervezeti kultúra és hatékony működtetésére alkalmas minőségirányítási rendszer

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM A dél-alföldi régió pedagógusképzésének fejlesztése és megújítása. Prof. Dr. Pukánszky Béla szakmai vezető

MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM A dél-alföldi régió pedagógusképzésének fejlesztése és megújítása. Prof. Dr. Pukánszky Béla szakmai vezető MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM A dél-alföldi régió pedagógusképzésének fejlesztése és megújítása Prof. Dr. Pukánszky Béla szakmai vezető A pályázat fő célkitűzései Általános cél: A felsőoktatás szerepének bővítése

Részletesebben

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék távoktatási munkarend bevezetése ELŐTERJESZTÉS

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék távoktatási munkarend bevezetése ELŐTERJESZTÉS ELTE BTK Tolmácsképző Tanszék ELŐTERJESZTÉS GAZDASÁGI ÉS JOGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TERMINOLÓGUS szakirányú továbbképzési szak TÁVOKTATÁSI MUNKAREND BEVEZTÉSE 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Gazdasági

Részletesebben

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére AJÁNLÁS A könyvtári minőségirányítás bevezetésére készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából 1. Bevezető Már a szakfelügyeletről szóló 2001. évi rendeletben

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Készült: Konzorciumi normatív, a felsőoktatásra általánosan értelmezhető minőségértékelési

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

NYITOTT ÖNKORMÁNYZAT AZ ÁLLAMPOLGÁROKÉRT

NYITOTT ÖNKORMÁNYZAT AZ ÁLLAMPOLGÁROKÉRT ESETTANULMÁNY/GVOP-2004-4.3.2 Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása NYITOTT ÖNKORMÁNYZAT AZ ÁLLAMPOLGÁROKÉRT GVOP 4.3.1 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Kutatásvezető:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12.

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12. BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról Székesfehérvár, 2007. május 12. Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8000

Részletesebben

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Készítették: Mészáros Andrea,

Részletesebben

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás, monitoring/ellenőrzés;

Részletesebben

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati lehetőségek, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati felhívás címe A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések Tanoda típusú programok TÁMOP-3.3.9.A-12/2

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója S a v a r i a T I S Z K S z a k k é p z é s - s z e r v e z é s i K i e m e l k e d ő e n K ö z h a s z n ú N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g 9 7 0 0 S z o m b a

Részletesebben

Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban

Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban Gyakorlat képzés hálózatok az intézményi pedagógiai kooperációban A kötet a Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban elnevezésű, TÁMOP-4..2.B.2-3/-203-004 azonosító jelű

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL www.melyszegenyseg.hu info@melyszegenyseg.hu ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL Dél-dunántúli műhely Szigetvár 2012. november 27. Észak-magyarországi műhely Heves

Részletesebben

tartó tanulásért a felnőttképzési kapacitás bővítése a Maglód, 2011. november 30.

tartó tanulásért a felnőttképzési kapacitás bővítése a Maglód, 2011. november 30. MagHázCentrum Nonprofit Kft. Maglód, Ecser és Vecsés építő közössége azélethosszig tartó tanulásért a felnőttképzési kapacitás bővítése a Monori kistérségben Maglód, 2011. november 30. Valló Péter projektmenedzser

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK ALAPKÉPZÉSI SZAK AKKREDITÁCIÓS MONITORING ELJÁRÁSÁHOZ Szolnok 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK... 5 A SZOLNOKI FŐISKOLA EREDMÉNYEI

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola

EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS. TESSEDIKKEL A XXI. SZÁZADBA Második Esély Népfőiskola A mi szerepünk alig több rendezésnél, rendszerezésnél, adminisztrálásnál és az erők helyes ökonómiájának érvényesítésénél. (Karácsony Sándor:Új Szántás, 1948) EZERARCÚ NÉPFŐISKOLA FELNŐTTKÉPZÉSI TANÁCSKOZÁS

Részletesebben

Gyártástechnológus mérnök

Gyártástechnológus mérnök Gyártástechnológus mérnök A foglalkozás jelenlegi munkaerőpiaci helyzete Foglalkoztatottak száma A gyártástechnológus mérnökök a fém- és gépipari jellegű szakmák körébe, a mérnökök foglalkozási szakmacsoportba

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga! Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga! Szíves figyelmedbe ajánlom a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 2008/2009-es tanévi pedagógus-továbbképzési programját.

Részletesebben