ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL Dél-dunántúli műhely Szigetvár november 27. Észak-magyarországi műhely Heves november 20.

2 A TÁMOP program 1. komponensének konzorciuma vállalt feladataival összhangban 2012 februárjában elindította szakmai műhely sorozatát. A program teljes időszakában negyedévente területi, félévente tematikus alapon szervezünk szakmai találkozókat a 2. komponens megvalósítói számára. A területi műhelyek alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsenek a 2. komponens pályázói közti tapasztalatcserére, és ezzel megalapozzák a további együttműködéseket és a mindenki számára hasznos eredmények felhalmozását. A közös munka kezdeteként, a februárban lebonyolított műhelyek lehetőséget adtak valamennyi programmegvalósító számára a területileg hozzá közel eső projektek megismerésére. A 2012 júniusában megrendezett második területi műhely az indikátorokra, a projektek eredményeinek mérhetőségével, mérésével kapcsolatos kérdésekre épült. A 2012 novemberében megrendezésre került műhelyek célja az volt, hogy néhány szempont mentén áttekintsük, hol tartanak most a programok, milyen nehézségek és eredmények vannak az indulás utáni szakaszban. A műhelyek központi témáját a tágan értelmezett együttműködések adták. Az eddigi tapasztalatok szerint a programok alakulása szempontjából meghatározó, hogy milyen típusú és intenzitású együttműködéseket alakítottak ki a különböző szereplőkkel. Elsősorban ezeket vitatták meg a résztvevők a hevesi és szigetvári műhelyek során. Hasonlóan a korábbiakhoz, ez a műhely is több helyszínen került megrendezésre annak érdekében, hogy az egyes projektek számára viszonylag könnyen elérhető legyen. A Dél dunántúli és az Északmagyarországi, Észak alföldi régiókban futó programoknak így lehetőségük nyílt egymás megismerésére, információk és tapasztalatok cseréjére is. A házigazda projekteknek köszönjük a helyszín biztosítását és a szervezésben nyújtott segítséget! Ebben az összefoglalóban azokat az ötleteket, már működő vagy megvalósításra váró módszereket, eszközöket tesszük közzé, amelyek a műhelyek során kerültek szóba. Kész megoldásokat, biztosan működő recepteket ez az összegzés nem tud nyújtani, gondolatébresztőként a további munkához azonban bizonyosan használható. 2

3 1.) A műhely tervezett témái A műhely kiemelt témája a program során elért vagy elérni kívánt együttműködések rendszere. A térségi szereplők együttműködése a projekt céljainak megvalósítása érdekében a projektstábbal a projekt sikeres megvalósítása szempontjából fontos, de a térségi intézményi és közösségi együttműködések kialakulása jelentheti a projektek eredményeinek, törekvéseinek hosszú távú fenntarthatóságát is. I. Együttműködések szereplői és fórumai 1. a közvetett célcsoport (szempontok: pl. mi volt a terv, mit/kiket sikerült idáig elérni; eszközök, technikák, fórumok; rendszeresség; a program külső támogatása stb.) II. Döntéshozók, vezetők, önkormányzatok, nemzeti roma önkormányzatok megszólítása, bevonása az együttműködésekbe; Szakma és intézményközi együttműködések (pl. közoktatási intézmények, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, munkaügyi kirendeltség stb.) Együttműködések szereplői és fórumai 2. a közvetlen célcsoport (szempontok pl. terv, jelenlegi helyzet; eszközök, technikák, fórumok; célcsoport településen belüli helyzete; aktivitásuk a programban stb.) III. Szegénységben élők bevonása, megtartása, együttműködések; A helyi társadalom, a település megszólítása, együttműködések a helyiekkel (pl. civilek, informális közösségek/vezetők, vállalkozók, érdeklődő magánszemélyek stb.) Összegzések, tanulságok (szempontok: az együttműködések fenntarthatósága, közép és hosszútávú céljai, eredményei; hasznosítható példák, módszerek) 3

4 2.) A résztvevők tapasztalatainak összefoglalása A két műhely lefolyása eltérő lett, a hevesi műhelyen az előre megszabott témák megbeszélése több körben megtörtént, míg a szigetvárin a projektek egyben ismertették az együttműködéssel, bevonással kapcsolatos valamennyi tapasztalatukat. A jelentős eltérés miatt a két műhelyen elhangzott tapasztalatokat a korábbiakkal ellentétben nem mossuk össze, hanem külön külön közöljük. Hevesi műhely, november 20. Résztvevő programok: Bodrog menti, Edelény, Egri SZETA, Farkaslyuk, Geszt, Heves, Hidasnémeti, Sajóhidvég, Szendrő Az alábbiakban a műhelyen résztvevő munkatársak tapasztalatait, észrevételeit ismertetjük: INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS Milyen szakmákkal, intézményekkel működnek együtt? - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Más projektekkel, amelyek az akcióterületen valósulnak meg - Munkaügyi Központ - Egészségügyi intézmények, védőnők - Oktatási intézmények (iskolák, óvodák, bölcsődék) - Rendőrség - Vállalkozók - Egyházak - Gyámhatósági ügyintéző - Roma Kisebbségi Önkormányzatok Az együttműködések formája: - Rendszeres egyeztetés a projekt és a szociális intézmények között - Különböző szakmai klubokat működtet a projekt - Az intézmények és szakemberek személyes megkeresése és meghívása - Jövőműhely tervezések - Rendezvények közös szervezése - Információ nyújtása a projektről és a kiírásra kerülő pályázatokról - Partnerségi tanács/fórum felállítása (intézmények és az érdeklődők együtt) - Szakmai műhelyek: településenként, területenként, település közi - A projekt által szervezett képzések nyitottak az intézményekben dolgozók előtt is - Látóút szervezése - A forrásteremtés segítése - Szociális kerekasztalok, civil kerekasztalok, különböző fórumok - Szociális egyeztető fórum azzal a céllal, hogy a projekt végén az intézmények vegyék át a folytatását - Szociális követ: a települések delegálják az egyeztető fórumokra, hogy a települések érdekeit képviseljék - Szervezetfejlesztés az intézményeknek, a LEADER akciócsoportnak - Partneri találkozók az önkormányzatokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel, intézményekkel - Innovációs műhelyek, ahol a térségi tervezés zajlik 4

5 - A projekt biztosít szupervíziót, különböző képzéseket a szociális intézményeknek - Bekapcsolódni a Gyerekesély Programba, illetve a Biztos Kezdet Gyerekházakba - Környezetvédelmi vetélkedők az iskolákban - Közös rendezvények - Szülő klub összehozásában használni az intézmények kapcsolatait - Az intézmények segítették a célcsoport bevonását - LHH projekteket közösen tervezték Nehézségek az együttműködésekben: - Az akcióterület 10 települése 3 kistérségben található - Az akcióterület települései nem egymás mellett helyezkednek el - A megye, járás átszervezése - A munkanélküliség, mint egyik fő probléma jön elő, ami nagy kihívás ennek a programnak, hogy ezzel kezdjen valamit - Nincsenek együttműködések sem a döntéshozók között, sem a döntéshozók és intézmények között - A többcélú társulások nem hajlandóak együttműködni az időhiányra és működési bizonytalanságukra hivatkozva - Az intézményközi, szakmaközi együttműködések szervezésében lemaradása van a projektnek - Nagyon nehéz a témaválasztás a fórumokra, műhelyekre, hogy olyan dologgal foglalkozzanak, ami érdekli a szakembereket és döntéshozókat is - Kiüresedik az együttműködés, sokfelé hívják a szakembereket, polgármestereket, aminek nem látják eredményét Megoldások: - Képzések a szakembereknek - Közösségi beszélgetések a településeken, ahol együtt vannak a döntéshozók, az intézmények és az állampolgárok. Elindul a közös kommunikáció. - Közösségi feltárás, cselekvési terv készítése, majd ennek megbeszélése, közössé tétele - Tapasztalati szakértő behívása a szociális fórumokra - Mikrotérségekre bontani az akcióterületet DÖNTÉSHOZÓKKAL, TELEPÜLÉSVEZETŐKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS Döntéshozók bevonása: Miért? Mire? - Helyi közösség életére döntő befolyásuk van - Erőforrásokkal ők rendelkeznek - Előírta a pályázat - A közösségi házak (amiket a program használ) önkormányzati tulajdonúak - Nem árt a jó kapcsolat az önkormányzattal a kliensek érdekében: pl. szociális ügyintézés - Van köztük jó együttműködő, innovatív: érdemes bevonni - Protokoll események nekik fontosak - Falunapok szponzorálásában érdekeltek a vezetők - Egyes polgármesterekkel szinte napi kapcsolat - Közösségi folyamatok akár félelmet keltenek a polgármesterekben: be kell őket vonni, hogy ne álljanak ellen - Projekt folytatására, fenntartására most kell őket rávenni - Olyan témákat kell nekik felkínálni, ami nekik is hasznos - Van olyan polgármester, aki maga közösségfejlesztő - Rendezvényeken keresztül lehet megnyerni a döntéshozókat 5

6 - Befolyásolni tudjuk a döntéseiket a mélyszegénységgel kapcsolatba Formája: - Rendszeresen személyes beszélgetések a polgármesterekkel - Intézményeken keresztül - Kerekasztal a jövőről, ahol rábeszéljük a folytatásra - A felmérés eredményeit bemutatni nekik Nehézség: - Társulási ülésen bujtogatják egymást a polgármesterek - Nincs idejük a polgármestereknek a projekttel foglalkozni, az intézményvezetőkre bízzák magukat, akik befolyásolják a véleményüket róla - Minden polgármester vagy diktátor, vagy felvilágosult abszolutista, egyetlen cél: szavazatok szerzése - A közösségfejlesztés felpiszkálja az embereket, határoznak a település bezárásáról - Nehéz a polgármesterek aktivizálása - Nem veszik komolyan ezt a projektet, mert humán fejlesztés - Nehéz az összejövetelekre olyan időpontot találni, ami mindenkinek jó - Hosszú ez a 30 hónap, de mégis rövid Megoldások: - Büszkeséggel tölti el a polgármestereket, hogy a helyi újságokban sok programról van híradás, amivel dicsekedhetnek egymásnak, és ezen programok egy részét ez a projekt adja - Ha már van valahol eredménye humán fejlesztési programoknak, annak megismertetése - Intézményekkel jó kapcsolatot ápol a projekt - A polgármesterek szerepeltetése a projekt eseményein - Falunapok támogatása ebből a projektből, amire szerződést kötnek, és ebben meghatároznak némi ellenszolgáltatást ennek fejében - Sok sok személyes beszélgetés a polgármesterekkel, a problémáik meghallgatása, esetleg erre megoldás találása, illetve biztosítani arról, hogy nem a hatalmára törünk. - A települések idegenforgalmi stratégiájának kidolgozását segíteni, majd összefűzni a településeket és térségivé tenni azt. - Folyamatos és rendszeres tájékoztatás - Rendezvényeken keresztül szivárogtunk be a településekre - Nyilvánosság láttatni a programot ELSŐDLEGES CÉLCSOPORTTAL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS Kiválasztás - Szociális szolgáltató központ kliensei közül választottak (24 település, 78 család), volt némi lemorzsolódás - Polgármesterek érdemesség alapján ajánlották a családokat - Kezdeti felmérés során azonosították be a családokat - Olyanokkal is dolgoznak, akik adminisztratív módon nincsenek a programban - Sirok: korábbi telepfelszámolási program nyomdokain A kapcsolattartás intenzitása - 10 település 10 mentor - 5 mentor, 100 család 6 település 6

7 - Havi 2 kontakt mentorra +szociális vezető havonta2x/ település + rendezvények - Mentor: minimum havi 2 kapcsolat/család - 4 mentor, 100 család. Van település, ahol szinte az egészet lefedik - 1animátor+1 asszisztens/ település A mentorálás / kapcsolattartás módja - Család/mentor kapcsolat nagyon szoros - Személyes megkeresések, elhívások rendezvényekre - Mentorok is részt vesznek a klubfoglalkozásokon - Minden településen minden héten van a mentoroknak fogadóórája, + proaktív felkeresés - A mentor a kapcsolattartás és problémafeltárás területén aktív, az esetkezelést a szociális munkás látja el - Kicsi közösségek, szinte szimbiotikus kapcsolat mentorok és mentoráltak között: határok tartásának nehézségei - Közösségi animátorok, szociális asszisztensek alkalmazása Tevékenységek, motiváció - Családok motiválása: kiskert program, használt ruha adomány - Csoportos foglalkozások megtartó ereje - Közösségi tér folyamatosan nyitva: minden problémával fordulhatnak oda. Be is járnak, használják - Alapszolgáltatásokhoz képest kibővített, arra épülő szolgáltatások - 2 hónapos programtervek (pl. klub foglalkozásokra) Egyéb tényezők - Lemorzsolódás: elsősorban a mentorok munkájának függvénye. Volt, aki nem találta meg a helyét a közösségben. - Ahol nem jól működik, ott a mentor nem megfelelő - Helyi szakemberek összefogása - Pl. családgondozó akár önkéntesként is bekapcsolódik - GYEP pel együttműködés, szakmai műhelyeken is részt vesznek VALAMENNYI CÉLCSOPORTTAL KAPCSOLATBAN Együttműködések fenntarthatósága: - Közös érdekek megtalálása - Ötletek marketingje - Cigányokat, szegényeket célzó projektek ellenérzést váltanak ki, meg kell ismertetni, értetni - További projektek generálása - Közösen végzett munka sikere és élménye fenntartja az együttműködést - A 3 célcsoport együttes bevonása a fenntarthatóság kulcsa: szegénységben élők, civil szervezetek, potenciális önkéntesek - Az a cél, hogy fennmaradjanak az együttműködések, klubok a projekt után is - Tudás és kapacitás megteremtése a fenntartáshoz - Nyilvánosság fontossága a szélesebb közösség felé 7

8 Szigetvári műhely, Résztvevő programok: Alsómocsolád, Baranya Megyei Falugondnokok, Tab/Törökkoppány Völgy Hangja, Tamási, Siklós, Szigetvári Zöld Zóna A szigetvári műhelyen a résztvevő programmunkatársak általános áttekintést adtak a bevonással kapcsolatos munkáról, ezért ebben az esetben térségenkénti, és nem témánként bontásban adjuk közre a tapasztalatokat: Törökkoppány, Völgy Hangja - Iskolákkal jó az együttműködés, ennek van náluk múltja, velük rögtön elkezdték az együttműködést, ami közben alakult is. A pályázatban még csak 3 iskola volt megjelölve, de bővült ötre. Törökkoppányi iskoláért Közalapítvány konzorciumi partner is. Iskolákba programokat visznek (tehetséggondozás, reál foglalkozások vállalati szemlélet erősítése, környezettudatossági vetélkedő, fotókör, hagyományőrző íjászat). A három kötelező iskola mindig meg van, de többet is bevonnak, több helyre is mennek. - Önkormányzati vezetőkkel nehezebb, külön modul van a véleményvezérek motivációjára; ezt az egy elemet még nem igazán kezdték meg. Nehéz elérni, hogy érdekelje őket, ráérjen stb. Volt projektirányító bizottság (PB), de arra elment 3 fő. Módszer: 5 mikro térség van, 5 szociális munkás a településeken, ők tartják a kapcsolatot az önkormányzatokkal, rajtuk keresztül tudnak kommunikálni. - Projektirányító Bizottság évente egyszer összeül, informálás, ötletelés. Ez az elején teljes kudarc volt, azóta alakult, ide pm et, tanárokat, véleményvezéreket stb. hívnak. De nem túl sikeres ez az elem. - Tervező műhelyek havonta/negyedévente, ide mindenkit meghívnak, van már egy kialakult körük, akik mindig jönnek település kimaradt az akcióterületből, de jár oda ki a projekt szociális munkása, esetkezelésbe, programokba ezek is be vannak vonva. Köztár Háló, Alsómocsolád - 11 település alapgondolat az volt, hogy a problémáról mindenki azonos nyelven beszéljen, de ezt nem nagyon sikerült elérni, de vannak erre elemek a programban (lásd később) - képviselőtestületeknek akartak indító képzést, ESZA ezt kihúzta; - segítő településvezetők klubja benne van, ez működik. Sok minden változott (volt választás); erre kellett reagálni. Cél, hogy a pm eket, jegyzőket, segítő településvezetőket bevonják. Célja, hogy azonosan lássák a problémát, kölcsönös információk legyenek, legyen érdemi kapcsolat. Fölajánlottak témákat a klubra, eddig 4 ilyen volt (részvétel témafüggő volt, pl. önkormányzati rendszer átalakítása volt a téma, akkor sokan voltak, Munka tv. re összesen 10 en mentek el). Lényeg, hogy ezek alkalmak információcserére stb., de tervezés nem igazán van ezeken. - térségi tervező műhely szakmai és fejlesztő szervezetek, párhuzamos programokat hívják, ez sokkal jobban megy. Előzetesen személyesen megkeresték, meghívták őket. - mentorok szintjén a GYEP pel együttműködnek a településeken. Ők a GYEP miatt nem foglakoznak gyerekekkel. - együttműködésre nagyon sok energiát fordítanak, ez megsokszorozza az energiát, mindig ad plusz lehetőségeket (pl. Málta lesz egy közös alapítványuk, a Málta benne lesz a kuratóriumban, ennek keretében már a fenntarthatóságot tervezik.) - szociális intézményi szereplők együttműködők a programban, rendszeresen járnak egymáshoz, szakmai műhelyre stb. (Máltával, GYEP pel pl. nagyon jó az együttműködésük kölcsönös előnyökre épülő együttműködések nagyon fontosak.) Konkrét haszon pl. a közös pályázatírás, GYEP pel közösen vannak helyi rendezvények, sok szakmai műhely van a GYEP ben, pécsi 8

9 Caritas segít a Praktikák Házának felszerelésében, a tartalmak bővítésében, adománygyűjtés közösen, Málta adósságkezelési programjával elmegy az ő településeikre stb. - szakmai kör bevonása van újság, elküldték a helyi szakembereknek, ckö nek, papnak stb. - aktuális: kistérség járás, miden megváltozott, van olyan település, ami visszakerült az 1990 es járáshoz, amibe bele volt kényszerítve. fontos az önkormányzatok, polgármesterek informálása, tájékoztatás; ezt csinálják, amennyire tudják. Képben vannak, fontos, hogy tudják, a településnek mi a problémája, erre ők figyelnek, mennek testületi ülésekre stb., erre sok energiát kell fordítani. - hátrány, hogy egy település önkormányzata a főpályázó (370 fővel). A jövőre nézve ez nagyon nehéz, mert nem biztos, hogy utána is érdekelni fogja a többi település. - azon dolgoznak, hogy lehessen náluk 30 napos önkéntes munkát végezni (FHT miatt), önkormányzat alkalmazza, a projektben dolgoznak. - az önkormányzatok valamiben együttműködnek, valamiben nem Tamási és környéke - 3 mikro térségi központ (Dombóvári és Tamási kistérség) - kapcsolattartásról: zöldmezős projekt az övék, semmilyen előzménye nincs a térségben, semmi ilyen tapasztalat nincs. Folyamatos változások vannak, ezek az együttműködéseken is érzékelhetők, pl. a pm ekkel elmúlt félévben nem sikerült nagyon kapcsolatba lenni, Tamási kistérség felbomlik, a 9 település viszont marad a programban, tehát van beágyazottsága a programnak, a pm ek végig akarják vinni. Dombóvári kistérségben a társulás is együtt marad. Gyulajon nyertek most komplex telepprogramot (1000 főből 700 roma), első önálló programja a falunak (Málta konzorciumi partner). - nyilvános volt a projekt tervezése, így most nincs konfliktus, ez kellett ahhoz, hogy ez itt védhető, működtethető legyen. De mióta elindult, nincs ennek előnye, mert szakmailag nem tesznek hozzá semmit. Ami a nevüknél van, megcsinálják, de ennyi (konzorciumi partner: tamási kistérségi szociális alapszolgáltató). - döntéshozói szint: van olyan pm, akivel a kezdetek óta jó az együttműködés, vannak, akikkel alakul, és vannak, akikkel sok gond van, lesz még. - volt szakmai műhely, erre 3 pm ment el ez jó indikátor, hogy hol tartanak, ebben kell előrelépni. ebből is látszik, hogy semmi előzménye nem volt a programnak, jövőre ez már valószínűleg jobb lesz - egy pm. jött, hogy tanoda kéne a faluba, ebbe segít pl. a projekt, a pályázatban. - szociális szakma, pedagógus, védőnő stb. mélyebb kapcsolatok alakultak ki. Voltak nyári táborok mindhárom mikro térségi központból, ennek szervezésébe bevonták a helyieket, tanárokat, mindenkit. Ez fontos volt az együttműködések megalapozása szempontjából, ez most is jól működik. - települési munkások (2 3 falu jut egyre), ők tartják a kapcsolatokat helyben, és mindenhol van egy egy olyan helyi szakember, akivel lehet együttműködni. - van újság 2 havonta, szeretik az emberek, ebből ismerik őket Baranya megyei Falugondnokok, Pécsi Málta - akcióterület kialakítása Zöld Zónával, mint egy sakktábla, pályázatíráskor szinte versenyhelyzet volt, hogy ki tudja megnyerni a települést. Most úgy csinálnák, hogy egyeztetnének, hogy ne legyen ez, hogy homogénebb legyen az akcióterület; volt olyan település, ami mindkettőhöz csatlakozott. Szempont volt még: olyan települések, ahol a falugondnokokkal végig tudják vinni a módszertani elemeket. (Volt még egy pályázó a területen, nekik is meg volt az akcióterületük, de nem nyertek.) - 23 település, 40 fős stábbal dolgoznak együttműködéseket előzetesen kitűzött cél motiválja: olyan projektet akarnak, aminek nincs vége, olyat csinálni, aminek hosszú távon is van hatása, fenntarthatóságot megpróbálták komolyan venni. 9

10 - meglévő intézményrendszerek használata, bevonása, így tervezték a projektet; alap: 23 településen működő 20 falugondnokra építenek, a falugondnoki szerepek újragondolásával (munkájukba erőteljesebben legyen benne a szociális vonulat, a segítő szerep), így jött be a pécsi Málta (Jelenlét program). A jelenlét programos módszert adaptálták ide, a falugondnokokat erre felkészítették, ez így működőképes, és ez, ha működőképes, nélkülük is fog tovább működni. - önkormányzatokkal együttműködési megállapodások, de ezek formálisak, ezt ki akarták kerülni, ezért a tervezési fázisban is leültek mindenkivel (falugondok az önkormányzat alkalmazottja), megbeszéltek mindent. 20 falugondnok stábtag és az önkorm. alkalmazottja, két főnöke van így. Együttműködési szempontból előnye, hogy már a projekt indulásakor és az elmúlt 8 hónap alatt személyes, közvetlen kapcsolat jött létre a pm ekkel (mintha a stáb tagjai lennének). Ez a megvalósítás szempontjából nagyon fontos. Úgy alakították, hogy legyenek effektív előnyök is (pénzben is), így komolyan veszik az egészet; úgy csinálták, hogy náluk is csapódjon le valami pénz. - falugondnokok felkészítése képzések voltak, vannak; kreditpontokat kell gyűjteniük, ezt az önkormányzatok finanszírozzák, ez most így nekik nem kerül pénzbe, ezt a pm ek méltányolják. - önkormányzatokkal gyakori személyes találkozások; ha új kolléga van, az egyből megkeresi a pm et stb.; rendszeresen vannak szakmai módszertani összegzések a projektben (visszacsatolások); - 3 db képzés van önkormányzatoknak, ckö knek, pm eknek stb. Megnézik, mit szeretnének, mire van igény, így alakítják a képzés tematikáját. - voltak települési fórumok már két körben (minden településen) ezek alapján akarnak területi műhelyeket csinálni (több településsel, azonos érdeklődéssel); - családsegítők bevonták őket a stábba a 2 kistérségből (Szigetvári, Sellyei), 8 fő van megbízással a projektben, mellette dolgozik az alapszolgáltatásban; ezt egyeztették a vezetőkkel. Cél, hogy tapasztalataikat használni tudják, falugondnokok mellé tudják tenni őket (kölcsönös tanulási folyamat); a cssk sok is részt vesznek a képzések egy részén (pl. a máltai adaptálós képzésen), és együtt dolgoznak a falugondnokokkal. Háztartásfejlesztési tervet csináltak a mélyszegénységben élő családokkal, ebben dolgoznak együtt; minden háztartásba a falugondnok hetente kétszer, a cssk s kéthetente egyszer megy el. (A projekt előtt is volt valamennyi munkakapcsolat, ez most változott, intenzívebb, jobb lett.) - közoktatási intézmények tervezéskor számoltak velük (mint a településen élő potens személyek, nem intézményi szinten); a gyakorlatban ennél több jött létre, intézményi szinten is vannak kapcsolódások. A háztartási diagnózisokból kijött az, hogy kell foglalkozni a gyerekekkel (ezzel nem számoltak), így 5 tanulást segítő csoport állt össze, ehhez kellett az iskolák bevonása (helyi pedagógusok), kb. 2 hét múlva fog indulni. Du. az iskolában egy üres teremben a projekt által fizetett tanár foglalkozik a gyerekekkel, de az a tapasztalat, hogy ez nem feltétlenül így van, nem mindenhol megy. Állami kézbe kerülnek az iskolák, van olyan iskola, ami nem meri azt mondani, hogy ez mehet. Nem mindenhol van így, van, ahol erre van fogadókészség. Az 5 csoportból most 9 lesz, az egy településen élő gyerekek kerülnek egy csoportba. Most abban gondolkodnak, hogy tanodát csinálnak, ebben partnerek voltak az önkormányzatok, a gyerekekkel való foglalkozást akarják így tovább vinni (több helyszínen, fiók tanodákkal). - helyi potentátok véleményformálók, ezekkel mindenhol kapcsolatba próbálnak kerülni; ők bázis szereplőként jelennek meg, rajtuk keresztül további emberek bevonása; ők pl. védőnő, nyugdíjas pedagógus (településenként fős ilyen adatbázisuk van). Projekt elejétől megy ez a kapcsolatépítés. - GYEP pel nincs kapcsolat a Szigetvári kistérségben Zöld Zóna - polgármesterek képzést akartak nekik adni (célcsoport ők is); jó lenne, ha változna a véleményük a mélyszegényekről ezért tervezték az érzékenyítő tréninget, közösségi tervezés, de ez nem sikerült. Januárban visszatérnek rá. De most nekik is nagyon rossz a helyzetük (az önkormányzatoknak). De a kapcsolat megvan, jó, van korábbi kapcsolat is a Zöld Zónával. A 10

11 különböző eseményekre, programokra, a pm ek kb. 50% a el szokott menni, köszönhetően a meglévő kapcsolatnak. - közösségi tervezés irányába akarták őket vinni, erre van ráépítve az egész. Olyan érzékenyítő alkalmak vannak (beszélgetés, filmnézés, fókuszcsoportos interjúk), lett volna ennek egy eleme a közösségi tervezés képzés, és vannak tematikus workshopok, amikor konkrétan már dolgoznának (térségfejlesztési koncepció létrehozása közösségi tervezéssel). Ehhez kapcsolódnak a különböző összejövetelek (mikro térségenként). - Érzékenyítő tréninget szerveztek a polgármestereknek, megnéztek filmet a cigányságról, voltak pozitív élmények is (pl. somogyapáti pm.); ezen volt 8 10 polgármester. - iskolákkal van kapcsolattartás; van helyi érdek, amit figyelembe kell venni, de előbb utóbb meg lehet velük egyezni. A délutáni foglalkozások az iskolákban lesznek. - Családsegítősökkel is van kapcsolat, kezdettől fogva benne voltak a tervezésben is (csks, védőnő, gyerek orvos, tanárok stb.), és most is nagyon jó a kapcsolat. Pl. napközis tábort a gyermekjóléti szervezte, a projekt finanszírozta. Siklós, Új Esély Egyesület - 20 település van előzménye a programnak, ez a 4. program, amiben konzorciumban vannak a társulással. Ismerik az egész kistérséget, a döntéshozókat stb. Ebben a kiírásban tudtak komplexen gondolkodni, bekacsolni a döntéshozókat, a településeket összehangolni stb. Lehetőséget akarnak adni az összefogásra, a közös gondolkodásra, volt előkészítő folyamat (kérdőívezés a pm ek körében és a településeken), ez segített sokat az akcióterület kialakításában (együttműködések már látszódtak). - Már a tervezéskor kértek olyan nyilatkozatokat a polgármesterektől, hogy miben képzelik el a szerepüket, ehhez tartják is magukat. Számos programelem irányul rájuk. Mindig tudják, hogy mikor, mi lesz, hiszen sok helyen ők adják a helyszínt, ők engedik el a közmunkásokat stb. - Húsz önkormányzatból 4 kritikus település van, ennek oka többes. (Pl. nem szeretik a szegényeket, egy önkorm. csak a pénzt akarta, hogy utalják át neki; egy helyen feloszlott a testület, itt átmeneti állapot van stb.). Vannak olyan települések, ahol nagyon oda kell figyelni, mert pl. feledékeny. Viszont a 20 településből 65% kal nagyon jó az együttműködés, közvetlen kapcsolat, szerepvállalás van. - Családsegítősökkel megalapozott együttműködés, kapcsolat van. - Új kapcsolatok védőnők, velük korábban nem volt, most a projekt során sikerült velük kialakítani együttműködést, több településen a helyi védőnő a kontaktember (ahol nincs közösségi mentor); egy aktív, együttműködő partnerként van jelen, kapcsolatban van a programmal. - iskola nem volt tervben; egyszer meghívták őket egy iskolába, hogy oda vigyenek egy programelemet, ez kialakult a projektben lévő különböző, gyerekeknek szóló programelemek kapcsán, és ez még tovább alakulhat. - ckö előkészítés során kialakultak az együttműködések. Ez is nagyon vegyes, van olyan ckö tag, aki a projekt szegény célcsoportjába tartozik. Tényleges szerepük? nem nagyon vesznek részt programokon, rendezvényeken, de számíthatnak rájuk, ha nagyobb helyi rendezvényt akarnak a projektben, ebben segítenek (szervezési feladatok). Szakmai programelemekre is elmegy néhányuk. Nekik is lehetőség lehet: adja el úgy, hogy ez neki köszönhető, hogy ez a program, rendezvény van a településen. - megszűnik a társulás (2013. júniustól, a munkaszervezet már decemberben), munkaszervezetnél van a projektvezető stb.; nem tudni, hogyan lesz (társulás főpályázó a konzorciumban). - mélyszegénység kerekasztal Siklóson volt (mentorok, pm ek és szegények, ügyfelek is ott vannak); aztán kistelepülésekre viszik inkább; 3 8 pm. mindig elmegy (nem ugyanazok); most lesz (holnap) a harmadik. 11

12 Területi műhelyekkel kapcsolatos visszajelzések, igények: - tanulságok, tapasztalatok összegyűjtése milyen formában lehet ezt megcsinálni, továbbadni? - az 1. komponens által végzett hatástanulmány felmérésről jó lenne visszajelzés, ez fontos lenne - érdemes lenne a műhelyeken feldolgozandó témákat megkapni egy héttel korábban, felkészülni, akkor az itteni munka intenzívebb lehetne; - közvetlenül lehessen beszélni, olyan dolgokról is, amiket máshol, ismeretleneknek nem mondanának; jobb az, ha kb. ugyanazokkal az emberekkel van a műhely; van ennek előnye. - jó lenne más régiók programjait is megismerni viszont ezt csak 2 napos műhelyekkel lehet megoldani, ami nehézség a projekteknek (sok a munka a projektben, nem biztos, hogy a 2 napot tudnák vállalni, kiesik az itteni munkából 2 nap stb.) - Érdemes lenne arra is időt fordítani, hogy nézzük meg a külső, tőlünk független dolgokat, irányokat, változásokat; kitekintsünk kicsit; az nagyon jó lenne, ha az érintettek is ott lennének. (pl. azok, akik kiírják a pályázatokat, a képzéseket stb.); - speciális szakmai kérdésekről beszélgetni (pl. kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségei, szociális szövetkezet stb. tőlünk független megoldások is vannak, ezek lehetnek jók, hogyan lehet ezeket hasznosítani, saját eszközeinkkel segíteni). - témajavaslat szociálishoz kapcsolódó; izgalmas szakmai kérdés: teljesen más ma a mélyszegény családoknak az összetétele, mint 10 éve volt; az elmúlt évben kidolgozott szakmai módszertani eszközök (komplex beavatkozás, képessé tétel stb.) a mai viszonyok között nem alkalmazhatók; ez az eszköztár nem jó már. - műhelyek mi is közösséggé kellene, hogy váljunk, egymást is jobban meg kellene ismernünk (résztvevők); ehhez interaktív elemek kellenének a műhelyekre is. 12

13 3) Összefoglaló I. Együttműködések szereplői és fórumai 1. a közvetett célcsoport Intézményi együttműködés A projektek a térségi intézményekkel való együttműködéseket részben tervezetten, részben spontán módon alakítják, az együttműködések minősége azonban mindenhol fontos tényező a program sikere és fenntarthatósága szempontjából. Az együttműködések kialakításának, fenntartásának főbb eszközei a következők: 1. Informáló, visszacsatoló fórumok tartása (egyeztető fórumok, partneri találkozók, partnerségi tanács, projektirányító bizottság) 2. Közös tervező műhelyek tartása (jövőműhelyek, szakmai műhelyek, szociális, civil kerekasztalok, innovációs műhely) 3. Intézmények bevonása a projekttevékenységekbe (intézmények közreműködése a bevonás során, intézmények számára is nyitott képzések, látóutak, forrásteremtés segítése, szervezetfejlesztés, pedagógusok bevonása projekt eseményekbe, pl. nyári táborokba, iskolai programokba) Döntéshozókkal, településvezetőkkel való együttműködés A döntéshozókkal való együttműködést szinte minden program problematikus területként említette, ugyanakkor jelentős eltéréseket látni abban, hogy ki hogyan közelíti meg a kérdést, mennyire találja meg a hangot a településvezetőkkel. A velük való jó kapcsolat és eredményes együttműködés azonban szintén kardinális fontosságú, hiszen a településvezetők jelentős befolyással vannak a helyi közösség életére, a projektek által használt infrastruktúrák egy része önkormányzati tulajdonú, és a program fenntartásában is jelentős szerep jut a települések (mindenkori) vezetésének. Speciális helyzetet jelent, amikor önkormányzat a főpályázó. A döntéshozók bevonásával kapcsolatos fő tevékenységeket az alábbiakban foglalhatjuk össze: 1. Személyes kapcsolattartás (informálás, a döntéshozók érezzék a magukénak a programot, ismerjék, lássák a céljait és az eredményeit) 2. A településvezetők szerepet kapnak a programban (a polgármesterek szerepeltetése, házigazda szerep, protokoll események, véleményeik, kívánságaik beépítése a programba stb.) 3. Önkormányzatokat segítő programelemek (forrásteremtés, képzéseken való részvételi lehetősége önkormányzati dolgozóknak, hozzájárulás a térségi tervezéshez, pl. idegenforgalmi stratégia) 4. Településvezetői fórumok (segítő településvezetők klubja, kerekasztalok) II. Együttműködések szereplői és fórumai 2. a közvetlen célcsoport Az elsődleges célcsoport kiválasztásával a korábbi műhelyeken is foglalkoztunk. A kapcsolattartást elsősorban a településre kijáró mentor/animátor végzi. A mentorok és a családok kapcsolata általában igen szoros, így a mentor aktív a kapcsolattartás és a problémafeltárás területén. Értelemszerűen a mentor személyisége, munkája nagyban meghatározza a bevonás minőségét. A mentorok munkáját és így a bevonást, a mélyszegény családokkal való foglalkozást a helyi szociális ellátó munkatársai kiegészíthetik. A bevonás és együttműködés módjának két alaptípusát látjuk (amelyek persze keverednek a programokban, vagy párhuzamosan is működhetnek): 13

14 1. (Pro)aktív mentorok, akik a családokat folyamatosan keresik, látogatják 2. Settlement típusú segítés, ahol nyitvatartási rend szerint a mentorok rendelkezésre állnak egy közösségi térben Egyes projektek tudatosan egészként kezelik a település teljes közösségét, és a projekt tevékenységeit is eszerint határozzák meg. 14

15 4.) Fotók Hevesi műhely, november 20. Szigetvári műhely, november

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

TÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA A MOHÁCSI JÁRÁSBAN

TÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA A MOHÁCSI JÁRÁSBAN ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM TÉRSÉGI ESÉLYEGYENLŐSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA A MOHÁCSI JÁRÁSBAN KÓDSZÁM: ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0115 1. A Mohácsi Járás A Mohácsi Járás települései földrajzilag egymással

Részletesebben

1. Gyerekesély Bizottság kistérségi. 2. Gyerekesély Iroda Kistérségi. 3. Szükségletfelmérés Kistérségi. 4. Kötelezı képzések Kistérségi

1. Gyerekesély Bizottság kistérségi. 2. Gyerekesély Iroda Kistérségi. 3. Szükségletfelmérés Kistérségi. 4. Kötelezı képzések Kistérségi 1. Gyerekesély Bizottság kistérségi Ülések száma: 12 Tervezett taglétszám: 11 fı gyerekesély stratégiát, cselekvési programot és forrástérképet dolgoz ki legkésıbb a projektidıszak 18 hónapjának végéig,

Részletesebben

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015

A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015 A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének programja 1. Alapelvek A PDSZ-nek, mint nyitott szakmai szakszervezetnek legfontosabb célja a közszolgálat területén, ezen belül

Részletesebben

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31.

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. 1. Szervezet adatai Név: TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Telefon: +36 30 3900105 Internet:

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

AOSZ. Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál

AOSZ. Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál AOSZ Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál Szeleczki István: Kérdőíves felmérés szervezetfejlesztői összefoglaló (kutatási

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.24 Záró dátum: 2012.02.29. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.24 Záró dátum: 2012.02.29. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 4. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 212.1.24 Záró megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agorák

Szolgáltató faluházak és Agorák Szolgáltató faluházak és Agorák Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez Közösségi munka időskorúakkal Témavezető: Patyán László 19.1. A szolgáltatási modell tartalma A modern társadalmaknak

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én, 17.00 órakor tartott falugyűlésén és közmeghallgatásán Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester

Részletesebben

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson.

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. XVI. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom Jelen vannak:

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001 Tehetséghidak Program című kiemelt projekt 2014/2015-ös tanévre történő kiterjesztésének, valamint a teljes projektidőszak hatékonyságának és eredményességének HATÁSVIZSGÁLATA

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért

Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program PROGRAMTERV PÉCS, 2011. Tartalom Tartalom... 2 Projektkezdeményezés... 3 1.1. A projekt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Külső Mester Átmeneti Szállás 2015. évi munkájáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Külső Mester Átmeneti Szállás 2015. évi munkájáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Külső Mester Átmeneti Szállás 2015. évi munkájáról 1. Intézetünk olyan önellátásra képes hajléktalan személyek átmeneti szállása, akik a) állandó, bejelentett munkahellyel rendelkeznek

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VÁC GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től Vác, 2007. november 30. Mészáros Ferenc igazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) TARTALOMJEGYZÉK

Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) TARTALOMJEGYZÉK Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 ÁROP-1.A.3.-2014 pályázat célkitűzése... 3 Együttműködő partnerek... 5 Elvárt eredmények... 8 Jogszabályi háttér... 10 Miskolc Járás

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER jogcímek felülvizsgálata 2009.08.07.

Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER jogcímek felülvizsgálata 2009.08.07. /Verziószám: v3/ Célterület_01 Jogcím Célterület megnevezése Közösségi célú fejlesztés LEADER sporthelyszínek Keretösszeg (EUR) 133 333 Minimális támogatási összeg (EUR 4 000 Maximális támogatási összeg

Részletesebben

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Oktatáspolitikai alapdokumentumok kívánják meg a ma iskolájától, hogy mielőbb jusson túl azon a tartalmi és módszertani váltáson, amit már maga

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. szeptember 3. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

KÖZKINCS Program a harmadik évezredben A Közkultúra fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Tervben

KÖZKINCS Program a harmadik évezredben A Közkultúra fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Tervben KÖZKINCS Program a harmadik évezredben 163 KÖZKINCS Program a harmadik évezredben A Közkultúra fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Konferencia Tatabányán, 2006. szeptember 24. A Nemzeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 8-án (kedden) du. 14 órai

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami Társadalmi-önkorm a területi politikában KOR KÉP Az alkotmányos jogállami demokrácia nélkülözhetetlen eleme a participáció, annak vizsgálata, hogy a közvetlen és a képviseleti demokrácia miként érvényesülhet

Részletesebben

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja MEREK 2010. évi szakmai terv A MEREK szakmai terve 2010. évre Misszió A Merek célja a mozgássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 16:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 26-án 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8542 Vaszar, Fő u. 29. Szám: 22-../2012. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS 7. számú napirendi pont Tájékoztató a TÁMOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. programokról Előterjesztő: Szőke István szakmai igazgató Tájékoztató

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. július 5-én 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Baranya megye. 1.) Önkéntes akció szervezése és lebonyolítása 2014. május június

Szakmai beszámoló Baranya megye. 1.) Önkéntes akció szervezése és lebonyolítása 2014. május június Szakmai beszámoló Baranya megye TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú Köznevelés az iskolában projekt 2014. május 1. 2015. október 10. 1.) Önkéntes akció szervezése és lebonyolítása 2014. május június 2014.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TÁMOP 5.3.6. -11/1 2012 0074

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TÁMOP 5.3.6. -11/1 2012 0074 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető: A kommunikációs terv céljainak ismertetése a projekt kapcsán 2. A projekt átfogó céljainak

Részletesebben

TÁMOP-3.3.10.A-12/2013-0052 Lépéshátrány nélkül Hasznosítható végzettség megszerzésének támogatása

TÁMOP-3.3.10.A-12/2013-0052 Lépéshátrány nélkül Hasznosítható végzettség megszerzésének támogatása SZAKMAI PROGRAM TÁMOP-3.3.10.A-12/2013-0052 Lépéshátrány nélkül Hasznosítható végzettség megszerzésének támogatása A pályázat segítségével célunk a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mtatk MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése Nikitscher Péter Széll

Részletesebben

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása 2016. évi pályázati forduló TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

PARTNEREK DÖNTÉSHOZATALBA VALÓ. Visszajelző anyag BEVONÁSÁRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

PARTNEREK DÖNTÉSHOZATALBA VALÓ. Visszajelző anyag BEVONÁSÁRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dokumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített PARTNEREK DÖNTÉSHOZATALBA VALÓ BEVONÁSÁRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag Hódmezővásárhely Polgármesteri

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

1. Szakmai tevékenység támogatása. A munkacsoport feladata

1. Szakmai tevékenység támogatása. A munkacsoport feladata A Módszertani Gyermekjóléti Szakemberek Országos Egyesületének javaslata a család- és gyermekjóléti szolgálatok/központok feladatellátásának megszervezéséhez, létszámnormáinak megállapításához A munkacsoport

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Varga Domokos Általános Művelődési Központ. Gyakornoki szabályzat

Varga Domokos Általános Művelődési Központ. Gyakornoki szabályzat Varga Domokos Általános Művelődési Központ Gyakornoki szabályzat 2007 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

A Sásdi Faodu Egyesület által beadandó TÁMOP-3.3.9.C-12 azonosító számú pályázathoz

A Sásdi Faodu Egyesület által beadandó TÁMOP-3.3.9.C-12 azonosító számú pályázathoz SZAKMAI KONCEPCIÓ A Sásdi Faodu Egyesület által beadandó TÁMOP-3.3.9.C-12 azonosító számú pályázathoz Napjainkban a társadalmi beilleszkedés egyik sarokpontja, hogy milyen iskolázottsággal lép a felnőttkorba,

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT

MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT Aki házat épített vagy felújított úgy, hogy nem lépte túl a tervezett költségeket, időben elkészült, ráadásul az elképzelt minőségben, az átesett első projektmenedzseri munkáján.

Részletesebben

Natúrpark a Tápió-vidéken. A Tápió Közalapítvány nagyprojektje

Natúrpark a Tápió-vidéken. A Tápió Közalapítvány nagyprojektje Natúrpark a Tápió-vidéken A Tápió Közalapítvány nagyprojektje Projektösszefoglaló 2015 A Tápió-vidék Natúrpark létrehozása A projekt indokoltsága A Tápió-vidék természeti értékeit, adottságait tekintve

Részletesebben

PROMISE európai útmutató egészségügyi és szociális ellátási szakemberek képzéséhez a lelki egészségfejlesztés terén

PROMISE európai útmutató egészségügyi és szociális ellátási szakemberek képzéséhez a lelki egészségfejlesztés terén PROMISE Lelki egészségfejlesztés A lelki betegségek csökkentése Integráció az oktatáson keresztül Egészségügyi és fogyasztói főigazgatóság 2008-2013 egészségügyi program Együtt az egészségért PROMISE európai

Részletesebben

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában szemle Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában A viharosnak nevezett huszadik század után a huszonegyedik század embere kelletlenül és némileg csalódottan kénytelen tudomásul venni, hogy a történelem

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: titkarsagetyek@fibermail.hu Ügyiratszám: 860-32/2009 Ügyintéző: Palotai

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Dokumentum címe: 3 reprezentatív folyamat újratervezése Tanácsadói dokumentum. Pályázati tevékenység:

Dokumentum címe: 3 reprezentatív folyamat újratervezése Tanácsadói dokumentum. Pályázati tevékenység: Dokumentum címe: 3 reprezentatív folyamat újratervezése Tanácsadói dokumentum Pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA

TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA TRANZITFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK (KÍSÉRLETI SZAKASZ 1996-2005) KÁDÁR ERIKA 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás,

Részletesebben

Tehetségpontok létrehozása, partneri kör feltérképezése, bővítése

Tehetségpontok létrehozása, partneri kör feltérképezése, bővítése Tehetségpontok létrehozása, partneri kör feltérképezése, bővítése ÉReTT Szakmai fórum Miskolc 2015. 12.07. Kormos Dénes kormosnet@gmail.com Milyen előnyei vannak a Tehetségpont megalakításának? A már korábban

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 3.1.4.B Partnerség és hálózatosodás modul közösségi események I-IV. ütem Heves megye

BESZÁMOLÓ. 3.1.4.B Partnerség és hálózatosodás modul közösségi események I-IV. ütem Heves megye BESZÁMOLÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu 3.1.4.B Partnerség és hálózatosodás modul közösségi események I-IV. ütem Heves

Részletesebben

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1 GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása. A gyakorlóiskolává válás feltétele

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya

TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya TANODA TÍPUSÚ PROGRAMOK Polyacskó Orsolya 1. A folyamatmodell elemei: a probléma felvetése, elemzése; a megoldási javaslatok kidolgozásának alapjai és folyamata; a megvalósítás, monitoring/ellenőrzés;

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása.

TARTALO M M U TAT Ó. II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. TARTALO M M U TAT Ó II.KÜLÖNFÉLÉK: Oktatási intézmények 2007/2008. tanévben indítható csoportok száma, ezek maximális létszámának meghatározása. 2. Városi Óvoda intézményirányítási programja. 3. III. Béla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

Intézményértékelés szervezetfejlesztés

Intézményértékelés szervezetfejlesztés Intézményértékelés szervezetfejlesztés Cseh Györgyi 1. Bevezetés 1.1. Intézményértékelés, de miért? Miért is kell intézményértékeléssel foglalkozni? Érdemes ezt végiggondolni! John MacBeath professzor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016. évi címzett támogatás felhasználása

SZAKMAI PROGRAM 2016. évi címzett támogatás felhasználása SZAKMAI PROGRAM 2016. évi címzett támogatás felhasználása ÖSSZESÍTÉS Összes kiadás (teljes támogatási összeg=e+sz+te+tsz) (Ft) 56 200 000 Ernyőszervezet kiadása összesen (E+SZ) (Ft) 39 200 000 ebből érdekvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

féltíz Közösségi szenvedélyek, szenvedélyes közösségek 2006. május 29-30. Balatonkenese Szekció-előadások Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dél Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF)...

Részletesebben

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével.

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével. Kézipatika az ország tetején Mátraszentimre Magyarország legmagasabban átlagosan 800 méteren fekvô önálló települése. Hivatalosan még öt települést foglal magában: Mátraszentistvánt és Mátraszentlászlót,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

PH I. ütem Komárom-Esztergom megye Országosan beérkezett 555 db pályázat, ebből nyertes 351 db.

PH I. ütem Komárom-Esztergom megye Országosan beérkezett 555 db pályázat, ebből nyertes 351 db. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 PH I. ütem Komárom-Esztergom megye Országosan beérkezett

Részletesebben

VISSZAJELZÉSEK AZ ISMERJÜK-E ÉS ÉRTJÜK-E EGYMÁST ELÉGGÉ? címmel megrendezett Drogszakmai diskurzusról

VISSZAJELZÉSEK AZ ISMERJÜK-E ÉS ÉRTJÜK-E EGYMÁST ELÉGGÉ? címmel megrendezett Drogszakmai diskurzusról VISSZAJELZÉSEK AZ ISMERJÜK-E ÉS ÉRTJÜK-E EGYMÁST ELÉGGÉ? címmel megrendezett Drogszakmai diskurzusról A Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége, a Kábítószerügyi Civil Koordinációs

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö Y V 2010. október 21. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. számú J E G Y

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ. tizenegyedik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről

EMLÉKEZTETŐ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ. tizenegyedik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről EMLÉKEZTETŐ A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ tizenegyedik lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyéről Helyszín: Tégy az emberért! Információs és Továbbképzési Központ (1088 Budapest, Szentkirályi

Részletesebben

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0015 A (fő)kedvezményezett neve: Bátai Általános Mûvelõdési Központ Hunyadi János Általános Iskola

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0015 A (fő)kedvezményezett neve: Bátai Általános Mûvelõdési Központ Hunyadi János Általános Iskola 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.01 Záró dátum: 2010.10.02 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék Készült a Tartalomfejlesztési és. a Híd csoport anyagai alapján. A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag Tartalomjegyzék 1. A program szükségessége és jogi háttere 2. Célcsoportok 2. 1.

Részletesebben