SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán"

Átírás

1 SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP / DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV 0.0 verzió Szolnok, 2009 november 01. 1

2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ A PROJEKT SZÜKSÉGESSÉGÉT ALÁTÁMASZTÓ PROBLÉMA ÉS VAGY STRATÉGIAI IRÁNY BEMUTATÁSA SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR A FELSŐOKTATÁS ÁGAZATI MINŐSÉGPOLITIKÁJÁNAK ELVEI AZ ALPROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI KÖZVETLEN CÉLOK Diplomás Pályakövetési Rendszer Hallgatói, karrier és öregdiák szolgáltatások Tehetséggondozás KÖZVETETT CÉLOK A TERVEZETT ALPROJEKT SZÜKSÉGESSÉGE ILLETVE INDOKOLTSÁGA AZ ALPROJEKT SZAKMAI TARTALMA A MEGVALÓSULÁS HELYSZÍNE DPR PROJEKTELEMEK SZAKMAI TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA Hallgatói motivációs vizsgálatok A vizsgálat célja A vizsgálat ideje Módszertan Pályakövetési vizsgálatok A vizsgálatok célja Módszertan (közös elemek) Vizsgálat egy évvel a végzés után, minden diplomát szerző hallgató körében A vizsgálat célja A vizsgálat ideje Módszertan Vizsgálat három-öt évvel a végzés után, minden diplomát szerző hallgató körében A vizsgálat célja A vizsgálat ideje Módszertan Vizsgálat az utolsó három évben végzettek körében A vizsgálat célja A vizsgálat ideje Módszertan Egyéb vizsgálatok A vizsgálat célja A vizsgálat ideje Módszertan A DPR kapcsolódása a fejlesztendő VIR-hez Adatszolgáltatás az országos nyilvántartási rendszerbe DPR Jó gyakorlat tanulmányozása HALLGATÓI, KARRIER ÉS ALUMNI SZOLGÁLTATÁSOK PROJEKTELEMEK SZAKMAI TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA Fejlesztendő Alumni szolgáltatások Fejlesztendő hallgatói szolgáltatások

3 5.4 TEHETSÉGGONDOZÁS PROJEKTELEM SZAKMAI TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA NYILVÁNOSSÁG, TÁJÉKOZTATÁS AZ ALPROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI ÉS HATÁSAI A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, KIVITELEZÉSÉNEK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK SZERVEZETI KERETEI, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓSÁG BEMUTATÁSA A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA A SZOLNOKI FŐISKOLA JELENLEGI SZERVEZETE A DPR SZABÁLYZATOKBA ÉS SZERVEZETI KERETEKBE INTEGRÁLÁSA; A MEGVALÓSÍTÁS ÉS FENNTARTÁS SZERVEZETE A projektszervezet felépítése, feladatai Jelenleg rendelkezésre álló létszám Jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra Monitoring és kontrolling feladatok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása A projektben részt vevők szakmai kompetenciáinak bemutatása Szükséges személyi fejlesztések A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása Külső szakértők és együttműködő partnerek feladatainak összegzése A PROJEKTSZERVEZETHEZ KAPCSOLÓDÓ FELELŐSSÉGI- ÉS HATÁSKÖRÖK Projektszponzor Projektvezetés Projektadminisztráció Teamek Projektvezetési eljárásrend Projektmegbeszélések, fórumok Projekt vezetésének ülései: Problémakezelési eljárás Projektdokumentációs rend MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI KOCKÁZATOK A KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE: VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓS TERV MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS TERV KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV A MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ÉS KÖLTSÉGEK ÜTEMEZETT MEGHATÁROZÁSA A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, PR A FŐISKOLA EDDIGI PR TEVÉKENYSÉGE A KOMMUNIKÁCIÓS ELKÉPZELÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA ALPROJEKT TEVÉKENYSÉGEK SZERINTI TERVEZETT ÜTEMEZÉSE

4 1 Bevezető Jelen Projekt Alapító Dokumentum (továbbiakban PAD) érvényessége az alprojekt összes szakaszára, az alprojekt teljes időtartalmára kiterjed, betartása egyaránt vonatkozik az alprojekt belső és külső résztvevőire. A PAD határozza meg a megvalósítandó alprojekt terjedelmét, azaz: - a projekt célját, - a projekt eredményét, - a projekt körülményeit, - a projekt munkamódszerét, - a projekt ütemezését, - a projekt szervezeti és működési rendjét. A PAD módosítása - A PAD módosítását az alprojektvezető kezdeményezheti. - A PAD módosítása módosítási javaslat alapján történik. - A PAD módosítás javaslatának tartalmaznia kell a változtatás okát, illetve leírását. - A PAD módosítást a Projekt Irányító Bizottság fogadja el. 2 A projekt szükségességét alátámasztó probléma és vagy stratégiai irány bemutatása A Szolnoki Főiskola versenyképessége szempontjából az irányítási, vezetési feladatokat a jövő és a jelen időtávok szerint strukturáltuk, azaz a stratégiai (hosszú távú) és az operatív (napi) szintek szétválasztását kívánjuk megteremteni. Egy jól működő stratégiai menedzsment rendszer kialakítása hozzájárul az intézmény versenyképességének javításához (pozicionálás), a szűkös erőforrások optimális felhasználásához (prioritások kijelölése), a hosszú távra vonatkozó fejlesztési döntések meghozatalához, valamint külső és belső elfogadtatásához, ezáltal megvalósításához (tervek konkretizálása, célok lebontása révén). A stratégiaalkotás első lépése az intézményi küldetés és a jövőkép megfogalmazása volt. A küldetés: A Szolnoki Főiskola küldetése a magyar vidék felemelkedését segítő az országos és kiemelten a térségi adottságokra építve a nemzetközi piacokon is versenyképes szakemberek képzése, közvetlen környezete gazdasági és szellemi gyarapodásának segítése. A jövőkép: A Gazdaság főiskolája = stabil, versenyképes, a partnerek elégedettségét kiváltó, a gazdaság szolgálatában álló rangos, együttműködő felsőoktatási intézmény. A küldetés és a jövőkép az intézmény felsővezetőink (irányító testület és Szenátus) közös feladata volt, és igen fontos volt ezen alapvető kérdésekben a széleskörű egyetértés kialakítása. A Szolnoki Főiskola regionális, több telephelyű, több tudományterületre (társadalom-, élettelen természet- és műszaki-, valamint élettudományokra) és tudományágra (közgazdasági-, műszaki-, agrár-, környezettudományokra) kiterjedő, széles profilú intézmény. Az országos és kiemelten a térségi igényekhez rugalmasan alkalmazkodó oktatási-, képzési-, kutatási-, fejlesztésiszolgáltatási jellegű kínálatot nyújtó innovatív felsőoktatási intézmény, amely hagyományaira építve komplex tevékenységével, a minőség iránti elkötelezettségével részt vállal az alföldi térség gazdasági-társadalmi felemelkedésében. 4

5 Mindezeket a főiskola a fenti célok iránti elkötelezettséggel, a társadalmi-, a civil- és a gazdasági szférával, a hazai és a külföldi szakmai, munkaadói és más szervezetekkel történő szoros és újszerű együttműködésben, erőforrásainak a felhasználói igények szolgálatába állításával valósítja meg. Ennek a küldetésnek az érdekében a Főiskola: Tudományos tevékenységének eredményeivel, azok alkalmazása során szerzett tapasztalataival hozzájárul ahhoz, hogy hallgatói a legkorszerűbb, a gyakorlatban is hasznosítható ismeretek megszerzésével egész életre szólóan megalapozzák szakmai karrierjüket. Az élethosszig tartó tanulás hatékony feltételeinek megteremtésével folyamatos továbbképzési lehetőséget kínál a megszerzett tudás versenyképességének megőrzéséhez. Tudatosan fejleszti képzési, kutatási profilját, dinamikusan igazítja a meglévő igényeknek és nemzetközi trendeknek megfelelően. Nemzetközi kapcsolatait bővítve, tevékenységével integrálódik a hazai és európai tudományos, felsőoktatási közéletbe. Folyamatosan bővülő, intenzív kapcsolatot tart fenn a gazdaság szereplőivel. Tudományos tevékenységével támogatást nyújt termelési-szolgáltatási tevékenységük fejlesztéséhez, segíti versenyképességük erősödését. Oktatási és kutatási tevékenységében számít a vállalati szakemberek részvételére. Aktívan részt vesz a tevékenységéhez szükséges erőforrások megszerzésében kutatási szolgáltatások kínálatával, nemzetközi pályázatok és egyéb lehetőségek maximális kihasználásával. Hatékony vezetési és végrehajtási struktúrát tart fenn és fejleszti tovább. Minőségfejlesztési programja alapján folyamatosan gondoskodik egy hatékonyan és gazdaságosan működő, a hallgatói és partneri igényeket messzemenően kiszolgáló szervezet működtetéséről. Rögzítettük a peremfeltételeket, a különböző külső tényezőkre és adottságokra vonatkozó rögzített feltételezéseket, elvárásokat; a stratégiai célokat, azokat a piaci, pénzügyi, szervezeti és erőforrásokra vonatkozó konkrét célkitűzéseket, amiket az intézmény meg szeretne valósítani. Megfogalmaztuk stratégiánkat: azt a módot (utat), ahogyan ezekhez a jövőbeli célokhoz el akarunk jutni a stratégiai akciók és intézkedések segítségével. A stratégia megfogalmazása során többféle stratégiai elemzési módszert alkalmaztunk, mellyel célunk volt a külső és belső környezet feltárása, elemzése, hosszú távú döntések megalapozása. Stakeholder elemzés: Az elmúlt 20 évben a stakeholder megközelítés fontos helyet vívott ki magának mind az üzleti, mind a közszolgálati menedzsmentben. A stakeholder alatt értünk minden olyan egyént vagy csoportot, aki hatással van a szervezeti célok megvalósítására illetve érintve van általuk. Az érintettek elemzése külső és belső szempontú elemzés is egyúttal, hiszen a fontos érintettek között találhatunk szervezeten belüli, ún. belső érintetteket (munkavállalók, fenntartó), és a szervezeten kívüli stakeholdereket (pl. hallgatók, munkáltatók, helyi közösség szereplői). Az érintettek feltérképezésének (stakeholder mapping) számos módszere létezik, ezek közül az ún. hatalom/érdek mátrix-ot használatuk. E modell üzenete egyértelmű: a különböző érintett csoportok nem egyenlők, és az intézménynek úgy célszerű dönteni az erőforrások elosztásakor, hogy a kulcsérintettek kapjanak prioritást. 5

6 Versenytárs-figyelés: Az üzleti szektorhoz hasonlóan ma már az egyes közszolgálati intézmények között is értelmezhető a verseny. A helyzetet bonyolítja, hogy különböző szektorhoz tartozó szervezetek versenyeznek egymással (állami egyetem magánegyetem), illetve az intézmények közötti verseny átlépte a nemzeti határokat. A versenypozíció klasszikus elemzései mellett (hallgatói létszámok, túljelentkezés mértéke, térítéses programoknál elért tandíj mértéke stb.) előtérbe kerülnek az újan új technikák, mint a vezető üzleti periodikák által közölt intézményi rangsorok. Portfolióelemzés: A portfoliómenedzsment, azaz a piaci és a termékek/szolgáltatások szerinti portfolió kialakítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a stratégia irányvonalával, valamint a változó környezeti lehetőségekkel és kihívásokkal való összehangolása a stratégiai menedzsment egyik kulcsfontosságú területe. A stratégiai irányvonal kialakításakor fontos feladat volt tehát az intézmény portfoliójának megtervezése, mely elősegíti a meglevő tevékenységi kör felülvizsgálatát, új szakok és képzési formák indítását, a kutatási prioritások kijelölését. Stratégiai opciók elemzése: A külső és a belső tényezők elemzésekor a legelterjedtebb eszközt, SWOT elemzést végeztünk, amelynek eredményeképp stratégiai opciók adódnaktak. Ez az eszköz szintén a helyzetelemzést szolgálta, de ezen túlmenően a stratégiai opciók azonosításában is segített. Beruházás-gazdaságossági számítások: A stratégiai döntések megalapozásához beruházás-gazdaságossági számításokat végeztünk, A Szolnoki Főiskola 2006-ban Szenátus által elfogadott Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott főbb fejlesztési területek: - képzési szerkezet átalakítása, - esélyegyenlőség, tehetséggondozás, - doktori képzés folytatása, továbbfejlesztése, - az élethosszig tartó tanulás intézményi szolgáltató rendszerének kialakítása, - oktatási szolgáltató funkciók külső érdeklődők számára, a régió igénye, - kutatás-fejlesztést támogató stratégia és intézményi gyakorlat, - helyi, regionális és országos kapcsolatok, együttműködések, részvétel a helyi gazdaságfejlesztő és társadalomalakító programokban, - nemzetközi kapcsolatok, - intézményi szervezet és menedzsment stratégia kialakítása, - főiskola minőségfejlesztési programja, a minőségirányítási rendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése, - humán stratégia jellemzői, a foglalkoztatási terv kidolgozása, foglalkoztatási követelményrendszer meghatározása, - intézményi gazdálkodás korszerűsítése, - infrastruktúra-fejlesztési és felújítási program, - oktatói, dolgozói, hallgatói életminőség javítására irányuló fejlesztések. Jelen projekt bár a végrehajtott tevékenységek eredménye hatással van valamennyi, a stratégiánkban megfogalmazott cél eredményes megvalósítására elsősorban az IFT-ben szereplő alábbi konkrét fejlesztési programok megvalósítását célozza meg: 1) Képzéssel kapcsolatos programok: a) K-4. Karrierépítés, tanácsadás (KARRIER) program b) K-5. A tudományos diákköri munka fejlesztése (DIÁKTUDÓS) program c) K-6. Szakkollégiumok létrehozása és fejlesztése (NEMCSAK LAKNI) program 6

7 d) K-7. Felzárkóztató és a hallgatói lemorzsolódást csökkentő (GO-CARD) program e) K-15. Nemzetközi kapcsolatok építése (INTERKAPCS) program 2) Menedzsment jellegű programok a) M-1. Tehetséges hallgatók menedzselése (LÉGY A KOLLEGÁNK) program b) M-2. A működés és a szervezet fejlesztése (MŰ-SZERV) program c) M-3. Korszerű vezetési információs rendszer kialakítása (VIR) program d) M-6. A képzés minőségfejlesztése 3) Tudományos kutatási program a) T-1. A térség társadalmi-gazdasági folyamatainak megismerése és nyomon követése (TÁRSKUT) program A Szolnoki Főiskolán kialakult az a rendszer, amely korrekt átállást biztosít a TQM alapú minőségbiztosítás követelményei érvényesítéséhez, és erre épülő FMD rendszer működtetéséhez. A minőségbiztosítási tevékenység beépült a Főiskola működési rendszerébe, az Üzleti Fakultás ISO 9001:2000 tanúsítványt kapott 2005-ben, és 2006-ban sikeres felülvizsgáló audit zajlott le ben az Üzleti Fakultás felülvizsgálati auditjával párhuzamosan a Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson kiterjesztő auditra került sor, melynek eredményeképpen mindkét fakultás ISO 9001:2000 tanúsítást kapott, amelyet 2008-ban újabb három évre szerzett meg. Minőségirányítási rendszerünknek lényeges eleme a partnerek véleményének figyelembevétele, elégedettségének mérése, illetve az autentikus válaszadásra legalkalmasabb végzett hallgatók sorsának figyelemmel kísérése. Ennek kapcsán már elején döntött a Szenátus az Alumni Szervezet szervezeti és működési rendjének elfogadásáról, továbbá a Diplomás Pályakövetési Rendszer kiteljesítéséről, amely eddig csak korlátozottan működött, jelentősen megterhelve a Minőségirányítási Iroda egyéb iránt is sokrétű tevékenységét, és az intézmény nem határozta meg pontosan ennek szervezeti helyét. Így a szükséges erőforrások feladathoz rendelése és biztosítása is nehézségekbe ütközött. A Szolnoki Főiskolán a hallgatói szolgáltatások több év óta intenzíven fejlődtek, a kapcsolódó szervezeti egységek kialakultak és működnek. Ezek sokrétű segítséget nyújtanak a hallgatói léthez és az életpálya, valamint a munkahely megtalálásához kapcsolódó nehézségek leküzdésében, az esélyegyenlőség, az egészséges és környezettudatos életmód kialakításához. Valamennyi épületünk akadálymentesített. A könyvtár teljes körűen, tehát info-kommunikációs területen is akadálymentesített. A Főiskoláról a hallgatók a MAB látogató bizottságának úgy nyilatkoztak, hogy a Szolnoki Főiskola egy jó légkörű, szemléletformáló, családias intézmény, amely törődik a hallgatóival. A Főiskola sokirányú kibontakozási lehetőséget kínál a hallgatóknak. Ennek egyik iránya a sport minden irányú támogatása. A Szolnoki Olaj férfi kosárlabda csapata, a Szolnoki Vízilabda Sport Club OB I-es csapata, és a Szolnoki Búvár Sport Egyesület is a Főiskola neve alatt működik. Az élsportolók főiskolán tanuló közössége mintát jelent a szabadidő értelmes és egészséges eltöltésében is. A tehetséggondozás a Főiskolán szükségszerűen kapcsolódik a felzárkóztatáshoz, hiszen egy hátrányos helyzetű régióban és térségben működő intézmény számára küldetését meghatározó egyik alapkérdés, hogy a közoktatási életpályájuk és személyes helyzetük alapján sokszoros hátránnyal induló fiatalok felzárkóztatását biztosítsa, majd a kiemelkedő tehetségek fejlődését felkarolja. A felzárkóztatás egyik eszközrendszere az ún. GO-CARD rendszer, amely meghatározott keretösszegig ingyenes lehetőséget biztosít többletszolgáltatások, konzultációk stb. igénybevételére, továbbá a speciális érdeklődési körbe tartozó területeken kiegészítő tanulmányok folytatására. A Főiskola környezetében végbemenő változások és kibontakozó folyamatok, valamint saját teljesítményünk értékelését folyamatosan elvégezzük, amelynek alapján valószínűnek 7

8 látszik küldetésünk hangsúlyainak újrafogalmazása és a vidék, a kistérségek fejlesztéséhez kapcsolódó működési karakterjegyeink erősítése. A kistérségek fejlődését lényegesen befolyásoló helyi humánerőforrások szűkössége meghatározza fejlesztő tevékenységük és pályázati sikerességük eredményességét. Ezért szorosan együttműködve az Eötvös József Főiskolával (Baja) és a Kecskeméti Főiskolával az Alföldi Főiskolák Szövetségéből (AFSZ), mint stratégiai szövetség keretrendszeréből kiinduló szervezeti integrációban a jövőben a térségfejlesztő szerepkört erőteljesebben fel kívánjuk vállalni. Az egyes intézmények az erősségüket jelentő kompetenciaterületeken az intézmények által átfogott teljes térségben a kistérségek segítségére kívánnak lenni. Ez azt igényli, hogy az oktatási, képzési tevékenység mellett hangsúlyos szerepet kap a térségi innováció segítése, a szolgáltatás és a tanácsadás. Amennyiben ilyen irányú váltást nem hajtunk végre, azt kockáztatjuk, hogy a térségben meglévő, a fejlődés motorját jelentő közel száznegyven tudományos fokozattal rendelkező oktatót és további százharminc főt kitevő PhD hallgatót felölelő erőforrás a térségből elvándorol, illetve szétforgácsolódik. Tudatosan vállalt küldetésünk teljesítéséhez nélkülözhetetlen a megpályázott területeken történő fejlesztés megvalósítása, intézményi funkciók erősítése, kiegyensúlyozott erősítése. Ehhez szükséges, hogy a Főiskola regionális kompetenciaközpontként vegyen részt erősségei szerint a Tiszafüredtől Bajáig terjedő térség fejlesztésének segítésében és ennek részeként megvalósuljon olyan minőségi képzés biztosítása, melynek eredményeképpen a Főiskoláról szakképzett fiatalok kerülnek ki, akik iránt kereslet van az AFSZ által körülhatárolt térségben. Ennek érdekében a képzés struktúrájának kialakításánál fontos, hogy a Főiskola figyelembe vegye a cégek által támasztott igényeket. Ezért az intézmény folyamatosan építi ki a kapcsolatait a gazdaság szereplőivel. Ezt kitűnően szemléltetik a Karrier Iroda együttműködései és a főiskolai Állásbörzék. A DPR részeként fontos a munkaadók körében végzett utánkövetési vizsgálat lebonyolításának a biztosítása, mely hozzájárulhat az előbb említett megfelelő képzési szerkezet kialakításához, ezáltal pedig ahhoz, hogy a munkaerő-piaci kereslet és kínálat közelebb kerüljön egymáshoz. Ez nem csak a cégek számára fontos, hanem a hallgatóknak is. A cégek oldaláról azért is van fontos szerepe az intézménnyel való kapcsolat kiépítésének, mert ily módon biztosíthatják maguknak a szakmailag képzett emberek utánpótlását. A Főiskola részéről pedig azért van jelentősége az együttműködésnek, mert a bolognai képzési rendszerben minden szakon kötelező szakmai gyakorlat letöltése és ennek biztosításában az intézmény segítséget nyújthat. Sajnos a korábbi gyakorlatnak megfelelően a hallgatók és az intézmény között a végzést követően a kapcsolat szinte teljesen megszakadt, így az intézmény teljesítményének eredményességéről közvetlen visszajelzés nem érkezett. A DPR-nek ez az egyik legnagyobb szerepe, hogy ezt az információs hiányt megszüntesse. A jó kapcsolatok kialakításának alapvető részeit képezik az öregdiák, illetve hallgatói szolgáltatások. A karrierszolgáltatásoknak (karrier- és életpálya-tanácsadás) köszönhetően a hallgatók még több tapasztalattal léphetnek a munkaerőpiacra. Ezen kívül a Merkating Diákközponton és a Karrier Irodán keresztül lehetőségük van gyakorlati- vagy álláshelyet szerezniük maguknak. Az állásbörzéken pedig személyesen is felvehetik a kapcsolatot különböző cégekkel, felmérhetik az általuk a hallgatók felé támasztott követelményeket. A projekttel célunk, hogy egy élő és aktív kapcsolatot hozzunk létre a végzett öregdiákok és a Főiskola, illetve a főiskolai hallgatóság közt. Lehetőséget szeretnénk adni a végzett hallgatóknak arra, hogy napi szinten tájékozódjanak a Főiskola életéről és az itt folyó oktatási tevékenység sokrétűségéről illetve az igénybe vehető szolgáltatások sokaságáról. 8

9 2.1 Szakpolitikai háttér A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben meghatározottak alapján a főiskoláknak ki kell alakítania a pályakövetés rendszerét. A 34. (6) bekezdése alapján A felsőoktatási intézmények - önkéntes adatszolgáltatás alapján - ellátják a pályakövetés feladatait, amelynek keretében figyelemmel kísérik azoknak a munkaerő-piaci helyzetét, akik náluk szereztek bizonyítványt, oklevelet. A törvény az 53. (6) bekezdésében rendelkezik arról, hogy a pályakövetési rendszer alapján határozza meg a Kormány a felsőoktatásba belépő új hallgatók létszámkeretét, míg a 130. (4) bekezdés felhatalmazása alapján a pályakövetési rendszer eredményei alapján a módosítja az egyes intézmények finanszírozását. A törvény 102. (1) bekezdésének rendelkezései alapján az OKM működteti a végzett hallgatók pályakövetési rendszerét, amelyhez elengedhetetlenül szükséges az intézmények hatékony együttműködése. Ugyancsak a felsőoktatási törvény rendelkezik a különféle tanácsadásokkal kapcsolatban is. A 2. (2) bekezdése kiemeli a kiemelkedő képességű tehetségek tudományos szintű fejlesztését, amely hozzájárul az egyetemes tudomány fejlődéséhez, míg az 5. (2) A felsőoktatási intézmények e törvény rendelkezései szerint gondoskodnak a tehetséggondozásról, a kutatói utánpótlás neveléséről. A képzés során fejlesztik a hallgatók jártasságát a kutatási-fejlesztési munkában, a megszerzett ismeretek gyakorlati hasznosításának készségét, a vállalkozási készséget, a szellemi tulajdon védelmével és hasznosításával kapcsolatos ismereteket. A 27. (7) bekezdés alapján a Főiskola szenátusa határozza meg a felsőoktatási intézményben a hallgatói tanácsadás rendszerét. A felsőoktatási törvény 46. (3) bekezdése szerint a hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben tehetségétől, képességétől, érdeklődésétől függően segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, igénybe vegye a felsőoktatási intézményben, illetve a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket, szolgáltatásokat, többek között az egészségügyi tanácsadást. A tanulmányi és az életpályatanácsadást részére megszervezzék és a szolgáltatásait igénybe vegye. A törvény 125. (1) bekezdése alapján a tanulmányi és az életpálya tanácsadást az ingyenesen és térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások között tünteti fel. 2.2 A felsőoktatás ágazati minőségpolitikájának elvei Az oktatáspolitika felsőoktatási ágazatának célja annak elősegítése, hogy a magyar felsőoktatási intézmények a lehető legmagasabb színvonalon kielégítsék elsődleges partnereiknek, a hallgatóknak, valamint külső partnereiknek - a munkaerő-piac szereplőinek - igényeit, elvárásait, elnyerjék és megtartsák azok elégedettségét. Ezt szolgálja a felsőoktatási intézmények teljesítménye, szolgáltatásai (oktatási, nevelési, kutatási, kulturális, rekreációs, társadalmi, ügyviteli és gazdasági tevékenységei) folyamatos javításának, tudatos és tervszerű fejlesztésének, az Európai Felsőoktatási Térségbe és az Európai Kutatási Térségbe való aktív, harmonikus beilleszkedésének ösztönzése. A felsőoktatási ágazat irányítása biztosítja a minőségfejlesztés felsőoktatási törvényben foglalt feladatainak elvégzését és fejlesztését, a kiválóság ösztönzését és elismerését. Ennek érdekében: az ágazati irányítás az állami költségvetés mindenkori lehetőségei szerint támogatja, hogy a magyar felsőoktatási intézmények - szervezetük és tevékenységeik folyamatközpontú irányítása, értékelése, szabályozása és innovatív fejlesztése érdekében - kialakítsák, bevezessék és működtessék saját minőségirányítási rendszerüket; 9

10 az intézményi minőségfejlesztési rendszereket, a külső értékelést végző szervezetek működését összehangolja a felsőoktatási minőségbiztosítás európai útmutatásaival és alapelveivel; tájékoztatást nyújt a minőségfejlesztési kutatások eredményeiről, valamint az európai és hazai intézményi együttműködések tapasztalatairól; minőségpolitikája végrehajtása során érvényesíti a fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség, a fogyasztóvédelem, az információbiztonság követelményeit; a felsőoktatási intézmények minőségbiztosítási tevékenységének ösztönzése és elismerése érdekében működteti a Felsőoktatási Minőségi Díj rendszerét, amelynek célja, hogy az önértékelésen alapuló minőségirányítási rendszert minél több felsőoktatási intézményben vezessék be és alkalmazzák a versenyképesség fokozása, az intézménnyel való elégedettség növelésére. A projekt során nagy figyelmet fordítunk a fogyatékos személyek jogainak és esélyegyenlőségük biztosítására (1998. évi XXVI. törvény), valamint a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára (1992. évi LXIII törvény). 3 Az alprojekt céljai és tevékenységei 3.1 Közvetlen célok Diplomás Pályakövetési Rendszer Célunk olyan az élő hallgatói és öregdiák kapcsolatokra épülő diplomás pályakövetési rendszer kialakítása, amely az ágazati stratégiaalkotáshoz releváns információkkal szolgál az intézményünkben végzettek elhelyezkedési és karrier lehetőségeiről, amely által a felvételizők és a leendő hallgatók tájékozódni tudjanak arról, hogy az intézményünk képzéseinek elvégzésével milyen esélyekkel tudnak elhelyezkedni, amely által pontos képpel rendelkezzünk a nálunk végzettek karrierjének alakulásáról, így folyamatos visszajelzést kapjunk képzéseik minőségéről, amely segíti az egyéneket, a közvéleményt a gyorsan változó munkaerő-piaci igények és követelmények megismerésében, amely lehetővé teszi a munkaerő-piaci előrejelzések és jelzések szisztematikus megismerését Hallgatói, karrier és öregdiák szolgáltatások Célunk olyan szolgáltatások fejlesztése, amelyek a hallgatókat hallgatói éveik első napjától végigkísérik. A Főiskola hallgatói és végzett hallgatói között egy élő kapcsolat alapjául szolgálnak, és biztosítják a hallgatók kompetenciáinak fejlesztését, életpályájuk tudatos tervezését és a hallgatói életminőség emelését, hogy a hallgatók a főiskolai életük során megkapják mindazt a segítséget, amely a tanulmányaikon túl az értelmiséggé válás folyamatát segítik elő, ezáltal biztosítja számukra az értelmes, minőségi és sokoldalú főiskolás életet, éveket, fejlesztik a munkavégzéssel, elhelyezkedéssel kapcsolatos ismereteket, készségeket és kompetenciákat, amelyek segítik a hallgató pozícionálását a munkaerőpiacon, valamit segítik a hallgatók sikeres karrierépítését, elhelyezkedését, segítik a hallgatói léttel együtt járó kihívásokra történő felkészülést és az azoknak történő megfelelést, 10

11 a Főiskola versenyképességének javítását szolgálják az oktatás tartalmi, akadémiai jellegű prioritásai mellett, a Főiskolán végzett hallgatók, mint munkáltatók és munkavállalók (alumni kapcsolatok) közvetítsék az intézmény számára azokat az új kihívásokat, tapasztalatokat, amelyek minél előnyösebb versenyhelyzetbe hozhatják a Főiskola hallgatóit a munkaerőpiacon Tehetséggondozás A Szolnoki Főiskola tehetséggondozási programjának célja hallgatói közül kiválasztani a legtehetségesebbeket, s számukra olyan programot biztosítani, ami a tehetségükre építve segít megszerezni azokat a készségeket, amelyek segítségével hallgatóink mesterképzésben folytathatják tanulmányaikat, vagy igényeiknek megfelelő munkahelyen helyezkedhetnek el, s sikeres szakmai karrierjükön keresztül érik el egyéni céljaikat, és járulnak hozzá vállalatuk, szűkebb és tágabb környezetük fejlődéséhez. Célunk, hogy a tehetséggondozás rendszerszerűen működjön közre a hallgatók munkájának támogatásában, ne csak az oktatók, hanem a már meglévőhallgatói közösségek vegyenek részt a tehetséggondozásban (hallgatói mentorrendszer). 3.2 Közvetett célok A projekt közvetett céljai megegyeznek az Intézményfejlesztési tervben foglalt stratégiai célkitűzésekkel: A Szolnoki Főiskola regionális, több telephelyű, több tudományterületre (társadalom-, élettelen természet- és műszaki-, valamint élettudományokra) és tudományágra (közgazdasági-, műszaki-, agrár-, környezettudományokra) kiterjedő, széles profilú intézmény. Az országos és kiemelten a térségi igényekhez rugalmasan alkalmazkodó oktatási-, képzési-, kutatási-, fejlesztésiszolgáltatási jellegű kínálatot nyújtó innovatív felsőoktatási intézmény, amely hagyományaira építve komplex tevékenységével, a minőség iránti elkötelezettségével részt vállal az alföldi térség gazdasági-társadalmi felemelkedésében. Mindezeket a Főiskola a fenti célok iránti elkötelezettséggel, a társadalmi-, a civil- és a gazdasági szférával, a hazai és a külföldi szakmai, munkaadói és más szervezetekkel történő szoros és újszerű együttműködésben, erőforrásainak a felhasználói igények szolgálatába állításával valósítja. Jövőkép: A Gazdaság főiskolája = stabil, versenyképes, a partnerek elégedettségét kiváltó, a gazdaság szolgálatában álló rangos, együttműködő felsőoktatási intézmény. Ezen Megújulási stratégia elemei: Oktatási-képzési stratégia Tudományos kutatási stratégia A főiskola nemzetköziesedésének stratégiája Szolgáltatás-, tanácsadás tevékenységi stratégia Gazdasági-pénzügyi stabilitás stratégiája Menedzsment-stratégia A jövőképünkben azt jelenítjük meg, hogy a Szolnoki Főiskola fejlődésének, fejlesztéseinek, piacképességének lehetőségei abban rejlenek, ha szervesebben beágyazódik, és sok szálon kapcsolódik a gazdasághoz, a gazdasági szerepelőktől kapott információk szolgáltatásaiba való beépítése alapvető feltétele a versenyképességének. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete 11

12 A Szolnoki Főiskola a projekt potenciális célközönségeként, haszonélvezőjeként az alábbi csoportokat jelölte meg: Megnevezés Nagyság Hatásterület Főbb társadalmi, gazdasági jellemzők / megjegyzések Alföldi Főiskolák Szövetségében résztvevő intézmények 2 Baja, Kecskemét Közvetett célcsoportok Középiskolások, másoddiplomás képzés előtt állók kb Közvetlen célcsoportok Hallgatók kb Szolnoki Főiskola Jelenlegi nappali és levelező/távoktatási hallgatók Főleg Észak- Alföld, de Egykori hallgatók, akik az elmúlt kb. 20 Magyarország és évben szerezték az Főiskolán Végzett hallgatók kb külföld diplomájukat Főiskolai vezetők kb. 32 Szolnoki Főiskola Főiskolai alkalmazottak, akadémiai és adminisztratív területen dolgoznak Oktatási és Kulturális Minisztérium 1 Budapest A Főiskola fenntartó és felügyeleti szerve, adatszolgáltatások igénylője A Szolnoki Főiskolával FSZ képzésben együttműködő partner szakközépiskolák 36 Országos Partner szakközépiskolák és tanulóik főleg Észak- Alföld, Magyarország további régiói A Szövetség tagjainál megvalósuló fejlesztések összehangolása. A felsőoktatásba jelentkezők, számuk csökken, több mint felük 20 évnél fiatalabb, idősek részaránya csökken. főleg Észak- Munkáltatók kb. 500 Alföld Észak-Alföldi Jász-Nagykun- Regionális Szolnok Megye, Munkaügyi Központ Észak-Alföldi 1 Régió Szolnok megyei jogú város 1 Szolnok Városi önkormányzat JNSZ megyében működő kistérségek Jász-Nagykun- 7 Szolnok Megye Kistérségi társulások Jász-Nagykun- Szolnok megye Régióban működő önkormányzatok, döntéshozó testületek 1 kb. 150 Jász-Nagykun- Szolnok Megye Észak-alföldi Régió A Főiskola képzési profiljához illeszkedő vállalkozások A munkaerő-piaci információk kétoldalú áramlását elősegítő szervezet. Megyei Közgyűlés A régióban működő önkormányzatok, szervezetek 12

13 Megnevezés Nagyság Hatásterület Érintettek Régió felsőoktatási intézményeinek hallgatói kb Észak-Alföld Főbb társadalmi, gazdasági jellemzők / megjegyzések Észak-Alföldön tanuló hallgatók, akik értesülnek a Szolnoki Főiskolán folyó fejlődésekről, és potenciális jelentkezőkké válhatnak mind alap-, mind mesterképzésben. Közvélemény kb. 1 millió Szolnok és főleg Észak-Alföld Jelenlegi és egykori hallgatók hozzátartozói, családtagjai kb Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1 Jász-Nagykun- Szolnok Megye Jász-Nagykun- Szolnok megyei Agrárkamara 1 Jász-Nagykun- Szolnok Megye Szolnok Észak Alföld és Az intézménnyel valaha, illetve jelenleg jogviszonyban álló hallgatók gyermekei illetve szülei, testvérei A vállalkozásokkal történő együttműködés, és közös projektfejlesztés. A vállalkozásokkal történő együttműködés, és közös projektfejlesztés. Ezen a területen élő lakosság, az intézményről alkotott kép formálása. Szolnoki Főiskola hallgatói, oktatói, kutatói Munkáltatók, vállalati partnerek Oktatási és Kulturális Minisztérium Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Szolnoki Főiskolán végzett hallgatók Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Agrárkamara Jelenlegi és egykori hallgatók hozzátartozói, középiskolások Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnok és a régió közvéleménye Szolnoki Főiskola TÁMOP Régió felsőoktatási intézményeinek hallgatói 13

14 A hallgatók körében végzett DPR vizsgálat mindenképpen hasznos a Főiskola jelenlegi és jövőbeli hallgatóinak, hiszen ezáltal a képzés alakításánál a Főiskola figyelembe veheti a hallgatók igényeit, elvárásait. Így olyan oktatást biztosíthat a Főiskola, aminek köszönhetően növekedhet az intézménybe jelentkezők száma, tehát az intézmény is a haszonélvezők között van. Ezen kívül a munkaadók körében végzendő utánkövetési vizsgálatból a munkavállalók is profitálnak, hiszen véleményüket figyelembe véve a Főiskola olyan képzést alakíthat ki, ami a munkaerőpiaci igényeknek megfelel. Ez természetesen a hallgatóknak is fontos, hiszen ezáltal növekszik az elhelyezkedési esélyük. A célcsoportok igényeinek meghatározásához és a projekt megvalósításához előzetesen igényfelmérést végeztünk, mely alapján jól meghatározhatóak a lehetséges és elvárt tevékenységek. A hallgatói szolgáltatások esetén az eddigi és egyben jövőbeli haszonélvezők is a főiskolai hallgatók. A hallgatók számára fontos, hogy a különböző hallgatói szervezetekhez fordulhassanak a megfelelő információk megszerzése érdekében. Ezen kívül a különböző rendezvények (gólyatábor, Valéta bál, Főiskolai napok, szakestek stb.) megszervezését is biztosítani kell számukra, amiknek az eddigiekben is nagy sikere volt. A karrierszolgáltatások esetén a közvetlen haszonélvezők között vannak a diákok, akik részt vehetnek karrier kurzuson, tanácsadáson, ezáltal olyan információkhoz juthatnak, amelyek segíthetik elhelyezkedésüket. Ezen kívül állás- és/vagy gyakorlati helyet is találhatnak maguknak a Karrier Iroda közvetítésével. További haszonélvezők a cégek, amelyek a megüresedett pozíciókat meghirdethetik a Főiskola hallgatói körében. Közvetve pedig hasznuk van a hallgatók felkészültségéből. Az öregdiák szolgáltatások esetében a Főiskolán korábban végzett hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy részt vegyenek öregdiák találkozókon, ezáltal tarthatják a kapcsolatot korábbi ismerőseikkel, valamint tájékozódhatnak a főiskolai élet történéseiről, a Főiskolán induló tanfolyamokról, képzésekről. Ezen kívül a Főiskolának is hasznos az öregdiák tevékenység, hiszen jó kapcsolat kiépítése esetén fennáll annak a lehetősége, hogy egy-egy öregdiák ösztöndíj alapításával támogatja az intézményt. A tehetséggondozás fejlesztésénél közvetlen haszonélvezők a kiemelkedően tehetséges hallgatók, akiket támogat a Főiskola. Közvetve pedig maga az intézmény is profitál ebből, hiszen ezáltal növelheti a versenyképességét. 4 A tervezett alprojekt szükségessége illetve indokoltsága A hallgatói, karrier és alumni szolgáltatások területén Merkating Diákközpont (ÜF), valamint a Karrier Iroda (MMF) az állást, szakmai gyakorlati helyet kereső hallgatók és felsőfokú végzettségű szakemberek, valamint a munkát kínáló cégek számára biztosítja a kapcsolatteremtés lehetőségét, valamint a HÖK-kel együttműködve a főiskolai polgárok számára rendszeres és színvonalas programokat kínál. A Diákközpont 2006-ig központilag szervezett egység volt. Jelenleg a két Fakultáson szervezetileg külön működnek, de munkájukat és tevékenységeiket szorosan összehangolják. A még nem létező öregdiák tevékenységek kialakítását és informatikai támogatását a pályázatból kívánjuk megvalósítani és az ALUMNI szervezet megalapításáról szóló szenátusi döntés alapján az ezzel szorosan összefüggő Diplomás Pályakövetési Rendszert (DPR). Ezek a tevékenységek hosszú távon számos eredménnyel gazdagíthatják az intézményt és nemzetközi mérce alapján is növelhetik versenyképességét. Emellett fontos információt nyújthatnak a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára. 14

15 A projekt során a már meglévő hallgatói és öregdiák szolgáltatásokat kívánjuk továbbfejleszteni és egy teljes körű szolgáltatási palettát kialakítani, a lehető legkomplexebb módon összefűzni. Ezek hozzájárulnak a DPR minél hatékonyabb, sikeresebb és hosszú távú megvalósíthatóságához, mely segítségével a végzett hallgatók életpályáját nyomon tudjuk követni. A sikeres elhelyezkedés, és helytállás a munkaerő-piacon az Főiskola oktatási tevékenységének egyik fő eredményességi mutatója. Másrészről fontos visszajelzést ad az intézmény vezetésének a képzés és működés minőségéről. A tehetséggondozásban a Főiskola eredményei eddigiekben elsősorban a tudományos diákköri tevékenységhez kapcsolódtak. A Főiskola Intézményfejlesztési Tervében (IFT) célként jelöltük meg ennek továbbfejlesztését elsősorban két fő csapásirányra koncentráltan. Ezek közül az egyik irányt a szakkollégiumi tevékenység bővítése és fejlesztése, a másik irányt pedig a személyhez kapcsolódó tehetséggondozás feltételrendszerének megteremtése, a tehetséggondozásban résztvevők körének bővítése és érdekeltségének növelése jelenti. A Főiskola úgy véli, hogy a képzésben megszerzett alapkompetenciák alkalmazása akkor lehet mind a hallgatók, mind a jövőbeni munkáltatók számára kellően hatékony és eredményes, ha ez a hallgatók személyes érdeklődéséhez szorosan kapcsolódó kiegészítő kompetenciákhoz is kötődik. Azt tapasztaljuk, hogy a munka világában magas értéket képviselnek az ilyen speciális készségek és képességek. A pályázati célok megvalósulásához szorosan kapcsolódik a nyilvánosság alprojekt, amelynek meghatározó szerepet szánunk abban, hogy a tervezett célokkal történő azonosulást a lehető legjobb hatásfokkal a szervezet minden szintjén megteremtsük és a megfelelő támogatást és részvételt partnereink körében is biztosítsuk. 5 Az alprojekt szakmai tartalma 5.1 A megvalósulás helyszíne A megvalósulás helyszíne a Szolnoki Főiskola telephelyeinek campusa. 5.2 DPR projektelemek szakmai tartalmának meghatározása A DPR keretein belül kerül sor az intézménnyel hallgatói jogviszonyban lévő hallgatók körében végzett motivációs vizsgálatok, másrészt a pályakövető vizsgálatok kialakítására, lefolytatására, kiértékelésére és a nyilvánosság felé történő kommunikálásra. A vizsgálatok módszertani kialakításának egyik kulcs tényezője a TÁMOP as központi projektben megadott módszertani előírások figyelembevétele, amely a vizsgálatok kompatibilitását jelenti az országos Diplomás Pályakövető Rendszerrel. A projekt keretében elvégzett vizsgálatok jelentős része on-line történik, ez több technikai jellegű előfeltétel meglétét teszi szükségessé. Az informatikai háttéren túl szükség van egy önkéntes hallgatói adatbázisra, amelyen keresztül az aktív és végzett hallgatókkal a kapcsolatfelvétel létrejön. A projekt elem része a jó gyakorlat tanulmányozása hazai és nemzetközi vonatkozásban. 15

16 Felmérések fajtái, gyakorisága Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) Regionális munkáltatói pilot vizsgálat a pályakezdők kompetenciáit illetően (személyes úton, 2009) 1 éve végzett hallgatók pályakövetési vizsgálata (online, első lekérdezés 2010 tavasza) 3 éve végzett hallgatók pályakövetési vizsgálata (online, első lekérdezés 2010 tavasza) 5 éve végzett hallgatók pályakövetési vizsgálata (online, első lekérdezés 2012 tavasza) 3 évenként a végzett hallgatók lekérdezése (személyes és telefonos megkeresések, első vizsgálat 2010 ősze) Hallgatói motivációs vizsgálatok A vizsgálat célja A pályázati dokumentációnak a diplomás pályakövető rendszer intézményi követelményeire vonatkozó specifikációjának megállapítása szerint a motivációs vizsgálatok célja a hallgatók munkaerő-piaci, továbbtanulási motivációinak, képzéssel szembeni elvárásainak, munkaerő-piaci várakozásainak, képzési és elhelyezkedési stratégiájának feltérképezése, valamint a későbbi pályakövetéses vizsgálatok előkészítése A vizsgálat ideje A vizsgálatot minden évben, ugyanabban az időszakban (tavaszi szemeszter) kell lebonyolítani, az első adatfelvétel időpontja: 2010 tavasz. A támogatási időszakban még egy hallgatói motivációs vizsgálatra kerül sor; 2011 tavaszán. Az intézmény vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt is elvégzi a vizsgálatot Módszertan Az intézmény a hallgatói motivációs vizsgálatokat on-line standard kérdőíves adatfelvétellel kívánja megvalósítani, a célnak megfelelő, a kérdőívek menedzsmentje mellett előzetes adatfeldolgozást is végző szoftverfejlesztés igénybevételével. Tekintettel arra, hogy az on-line kérdőíves adatfelvételeknél szakmailag nem javasolt túl részletes, hosszú kérdőívek használata, különösen fontos, hogy az intézményi kérdésblokk kialakítása során úgy kerüljenek kialakításra, kiválasztásra a kérdések, hogy azok a válaszadók számára ne jelentsenek túl nagy terhet. A vizsgálat a Főiskola minden hallgatójára kiterjed (az alapsokaság hozzávetőleg 4800 fő). A vizsgálat koordinációja részben automatizált (a folyamat megkezdése után a lekérdezőprogram automatikusan figyelmeztető t küld azoknak, akik megadott időpontokig nem töltötték ki a kérdőívet), részben személyes közreműködést igénylő (a lekérdezés paramétereinek kialakítása, a folyamat elindítása, felügyelete, telefonos közreműködés a megfelelő válaszadási arány elérése érdekében). A vizsgálatok központi koordinációban, de a két fakultás szoros együttműködésében valósulnak meg. Tekintettel arra, hogy a fakultások nagyságrendi létszámkülönbséggel rendelkeznek, a megvalósítandó minta szempontjából két különböző kategóriába esnek. A Műszaki és 16

17 Mezőgazdasági Fakultáson a válaszadási arány esetében 50% a célérték, s egyben az alsó határ, ami a hallgatói létszám tekintetében reálisan elvárható, s a lekérdezési fázis körültekintő kialakításával, megszervezésével, felügyeletével minden körülmények között biztosítható. Az Üzleti Fakultás esetében válaszadási arány esetében 50% a célérték, 35% pedig az alsó határ, ami a hallgatói létszám tekintetében reálisan elvárható, s a lekérdezési fázis körültekintő kialakításával, megszervezésével, felügyeletével minden körülmények között biztosítható. A fenti értéket magától értetődően képzési terület (ahol indokolt szakok szerint), nem, képzési szint, finanszírozási forma, munkarend, továbbá az intézményi struktúra (a két fakultás) szerinti mintavételi megosztásban is biztosítani kell. Ahol az adatfelvétel eredményeként a megvalósult minta nem reprezentatív, ott statisztikai súlyozással kerül sor reprezentatív minta előállítására. Az első on-line vizsgálat (2010 tavasz) mellett, azzal párhuzamosan, egy kiegészítő almintán személyes megkereséses pilot-vizsgálatra is sor kerül a projekt keretében; a Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson 100, illetve az Üzleti Fakultás 200 hallgatója körében. Ennek célja kettős. Egyrészt lehetőséget ad arra, hogy a személyes lekérdezések során részletesebb kérdőívek felhasználására is sor kerüljön (jelentős információtöbblet), másrészt felméri az intézmény hallgatói körében meglévő személyes válaszadási hajlandóságot, ami a későbbi motivációs vizsgálatok szempontjából jelent majd releváns információt, abban a tekintetben, hogy mennyire hasznosíthatók a kiegészítő személyes megkereséses lekérdezések. Ezek mellett a személyes megkereséses vizsgálat kiválóan alkalmas arra, hogy aktuális intézményi kérdésekkel kapcsolatban is érdemi választ kapjon a hallgatóság egy jelentős tömegétől. Ebben a kutatási elemben kerülhet sor összetettebb, nyílt végű kérdések megfogalmazására Pályakövetési vizsgálatok A vizsgálatok célja A pályázati dokumentációnak a diplomás pályakövető rendszer intézményi követelményeire vonatkozó specifikációjának megállapítása szerint a pályakövetési vizsgálatok célja a végzettek munkaerő-piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, munkaerő-piaci- elhelyezkedési stratégiájának, a képzés és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő értékelésének és a végzettek továbbképzési motivációinak feltérképezése. A komplex, összefüggő elemekből álló vizsgálatnak három részvizsgálatot kell magában foglalnia. A három részvizsgálat kialakításánál kiemelten fontos szempont, hogy olyan szintű koherenciában álljanak egymással, ami nem csupán lehetővé teszi, hanem egyenesen magától értetődőnek tekinti az egyes részvizsgálati eredmények összehasonlíthatóságát, összefüggő elemezhetőségét. Emellett szintén a központi specifikációval összhangban nagyon fontos szempont, hogy az első két részvizsgálat esetében a kérdőívek úgy kerülnek kialakításra, hogy az egyes intézményi vizsgálatok eredményei összevethetőek legyenek az országos DPR vizsgálatok, illetve képzésterületenként más intézményi vizsgálatok eredményeivel Módszertan (közös elemek) Az első két részvizsgálat esetében a kiküldendő kérdőívek minden esetben legalább három egymástól elkülönülő kérdőív blokkból fognak állni: 17

18 országos blokk: minden intézményben ugyanazon kérdések szerepelnek benne, a kérdéssort az Educatio Kht. állítja össze a TÁMOP kiemelt projekt keretében; közös intézményi blokk: az intézmények minden karán/fakultásán lekérdezésre kerülő kérdéssor; kar-képzési területi blokk: több karral rendelkező intézményen belül eltérő, de az adott képzési területhez tartozó karokkal megegyező kérdéssor. Ez a kérdőív blokk a TÁMOP kiemelt projekt keretében az Educatio Kht. által, képzési területi alapon szerveződő szakmai együttműködés keretében kerül kidolgozásra. Az első és a harmadik kérdéscsoport adott, az intézményi kérdésblokk kialakítását ezek figyelembevételével kell megvalósítani. Mivel a központi kérdések jelenleg nem állnak rendelkezésre, a saját kérdőívblokk végleges kidolgozására még nem kerülhet sor, ugyanakkor vázlatos, a központi kérdések megjelenése után könnyen módosítható, azokhoz adaptálható formában már a projekt előkészítő tevékenységeivel együtt megkezdhető ez a feladat. A vizsgálatok során elérendő értékeket magától értetődően képzési terület (ahol indokolt szakok szerint), nem, képzési szint, finanszírozási forma, munkarend, továbbá az intézményi struktúra (két fakultás) szerinti mintavételi megosztásban is biztosítani kell. Ahol az adatfelvétel eredményeként a megvalósult minta nem reprezentatív, ott statisztikai súlyozással kerül sor reprezentatív minta előállítására Vizsgálat egy évvel a végzés után, minden diplomát szerző hallgató körében A vizsgálat célja Minden, adott évben diplomát szerző összes hallgató körében egy évvel a végzés után kérdőíves vizsgálatot kell végezni. A kutatás érdemi információt szolgáltat majd arról, hogy a lekérdezettek (a 2009-ben és 2010-ben végzettek) milyen munkaerő-piaci státusszal rendelkeztek, milyenek voltak első tapasztalataik a munka világában, illetve amennyiben nem dolgoznak, s ez nem is céljuk milyen egyéb tevékenységek terén aktívak (továbbtanulnak, nyelvi ismereteiket bővítik stb.) A vizsgálat ideje Minden évben február-márciusban kerül sor ennek a részvizsgálatnak az elvégzésére; a támogatási időszakban két alkalommal (2010, 2011); a vizsgálatba bevont hallgatók diplomaszerzésének időpontja 2009 (2010) és 2010 (2011) Módszertan A központi specifikáció on-line vagy postai standard kérdőíves adatfelvételt tesz lehetővé, ezek közül az intézmény a vizsgálat teljes körű on-line lebonyolítását preferálja. A vizsgálat a Főiskola minden 2009-ben és 2010-ben végzett hallgatójára kiterjed (a keresztfélévben végzettekre is), leszámítva a felsőfokú szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben résztvevőket (az alapsokaság hozzávetőleg évenként 1000 fő). A vizsgálat koordinációja részben automatizált (a folyamat megkezdése után a lekérdezőprogram automatikusan figyelmeztető t küld azoknak, akik megadott időpontokig nem töltötték ki a kérdőívet), részben személyes közreműködést igénylő (a lekérdezés paramétereinek kialakítása, a folyamat elindítása, felügyelete, telefonos közreműködés a megfelelő válaszadási arány elérése érdekében). A válaszadási arány esetében (mindkét évben) az egyes fakultásokon eltérő értékekkel számolhatunk. A Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson 40% a célérték, 35% pedig az az elégséges arány, ami a végzettek létszámának tekintetében minimálisan elvárható, s a lekérdezési fázis körültekintő kialakításával, megszervezésével, felügyeletével minden körülmények között biztosítható. Az 18

19 Üzleti Fakultás esetében válaszadási arány esetében 35% a célérték, 30% pedig az alsó határ, ami a hallgatói létszám tekintetében reálisan elvárható, s a lekérdezési fázis körültekintő kialakításával, megszervezésével, felügyeletével minden körülmények között biztosítható Vizsgálat három-öt évvel a végzés után, minden diplomát szerző hallgató körében A vizsgálat célja Az évente diplomát szerző összes hallgató körében 3 és 5 évvel a végzés éve után követéses vizsgálatot kell végezni. A kutatás érdemi információt szolgáltat majd arról, hogy a lekérdezettek (a 2007-ben végzettek) milyen munkaerő-piaci státusszal rendelkeznek, milyen volt integrációjuk a munka világába. Tekintettel arra, hogy három évvel a diplomaszerzést követően már meglehetősen tisztán látszik, hogy adott végzett diplomája, képzettsége hogyan hasznosult, illetve mennyi idő elég a sikeres munkaerő-piaci integrációhoz, kiemelten fontos céljának tartja az intézmény, hogy ezek a vizsgálatok minél sikeresebbek legyenek A vizsgálat ideje Minden évben február-márciusban kerül sor ennek a részvizsgálatnak az elvégzésére; a támogatási időszakban két alkalommal (2010, 2011); a vizsgálatba bevont hallgatók diplomaszerzésének időpontja 2007 (2010), illetve 2008 (2011). Ezen korosztályok esetében a következő vizsgálatokra 2012-ben és 2013-ban kerül majd sor, már a projekt fenntartási időszakában Módszertan A központi specifikáció on-line vagy postai standard kérdőíves adatfelvételt tesz lehetővé, ezek közül az intézmény elsősorban a vizsgálat on-line lebonyolítását preferálja, azonban azok esetében, akiket nem sikerül ben elérni, postai adatfelvétellel is megvalósítható a kutatás. A vizsgálat a Főiskola minden 2007-ben és 2008-ban végzett hallgatójára kiterjed (a keresztfélévben végzettekre is), leszámítva a felsőfokú szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben résztvevőket (az alapsokaság hozzávetőleg évenként 900 fő). A vizsgálat koordinációja részben automatizált (a folyamat megkezdése után a lekérdezőprogram automatikusan figyelmeztető t küld azoknak, akik megadott időpontokig nem töltötték ki a kérdőívet), részben személyes közreműködést igénylő (a lekérdezés paramétereinek kialakítása, a folyamat elindítása, felügyelete; a postai kérdőíves kutatás menedzsmentje; telefonos közreműködés mindkét módszer esetében a megfelelő válaszadási arány elérése érdekében). A válaszadási arány esetében (mindkét évben) intézményi szinten 35% a célérték, 25% pedig az az elégséges arány, ami a végzettek létszámának tekintetében minimálisan elvárható, s a lekérdezési fázis körültekintő kialakításával, megszervezésével, felügyeletével minden körülmények között biztosítható. A fenntartási időszakban esedékes, 5 évvel a végzés után elkészítendő vizsgálatokban elsősorban azokat a hallgatókat kell megkeresni, akik a korábbi adatfelvételre válaszoltak. A válaszadási arány esetében intézményi szinten 25% a célérték, 20% pedig az az elégséges arány, ami a végzettek létszámának tekintetében minimálisan elvárható, s a lekérdezési fázis körültekintő kialakításával, megszervezésével, felügyeletével minden körülmények között biztosítható Vizsgálat az utolsó három évben végzettek körében A vizsgálat célja Az intézményben diplomát szerző hallgatók körében legalább háromévente személyes megkeresésen alapuló vagy telefonos standard kérdőíves vizsgálatot kell végezni. Ennek célja, hogy az intézmény átfogó, több évfolyamra kiterjedő, az on-line vizsgálatoknál sokkal 19

20 részletesebb visszajelzést kapjon a diplomát szerzettektől. A vizsgálat az on-line kutatások egyfajta kontrolljaként is szolgál A vizsgálat ideje A vizsgálatot az intézményi on-line vizsgálatoktól eltérő időpontban, az adott év őszén kell elvégezni. Első adatfelvétel időpontja: ősz. A vizsgálatba bevont hallgatók végzésének (diplomaszerzésének) időpontja A támogatási időszak alatt ebből a részvizsgálatból több elvégzése nem indokolt, a következő lekérdezésre 2013-ban, a fenntartási időszakban kerül majd sor Módszertan A központi specifikáció személyes megkeresésen alapuló vagy telefonos standard kérdőíves adatfelvételt tesz lehetővé, ezek közül az intézmény legalábbis az első lekérdezés alkalmával a személyes lekérdezést preferálja. Amennyiben a kutatás tapasztalatai ebben a tekintetben megerősítőek lesznek, a következő vizsgálatok alkalmával elképzelhetőnek tartunk legalábbis részben telefonos lekérdezéseket is. A vizsgálat az utolsó három évben végzettekre ( ben diplomát szerzettekre) terjed ki leszámítva a felsőfokú szakképzésben vagy szakirányú továbbképzésben végzetteket, azok megfelelő elemszámú, reprezentatív mintáján. A megvalósult minta intézményi szinten a teljes populáció 35%-a, az első vizsgálat esetében hozzávetőleg 850 fő. A vizsgálat koordinációja komoly személyes közreműködést igényel (a lekérdezés paramétereinek kialakítása, a folyamat elindítása, felügyelete; a kutatás teljes menedzsmentje) Egyéb vizsgálatok A vizsgálat célja A Szolnoki Főiskolán végzett diplomásokat foglalkoztató munkaadók körében személyes megkeresésen alapuló vagy telefonos standard kérdőíves vizsgálatot végzünk. Ennek célja, hogy az intézmény részletes, széles munkaadói körre kiterjedő visszajelzéssel rendelkezzen a nála folyó képzésekkel kapcsolatban A vizsgálat ideje A vizsgálatot az intézményi személyes vizsgálatokkal megegyező időpontban, az adott év őszén kell elvégezni. Első adatfelvétel időpontja: ősz. A támogatási időszak alatt ebből a részvizsgálatból több elvégzése nem indokolt Módszertan Az intézmény a személyes lekérdezést preferálja, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldött kérdőívek visszaküldési aránya meglehetősen alacsony. Amennyiben a kutatás tapasztalatai ebben a tekintetben megerősítőek lesznek, a következő vizsgálatok alkalmával elképzelhetőnek tartunk legalábbis részben telefonos lekérdezéseket is. A vizsgálat a Szolnoki Főiskolán végzett diplomásokat foglalkoztató munkaadókra terjed ki, elsősorban a megyében és a régióban, azok megfelelő elemszámú, reprezentatív mintáján. A megvalósuló minta legalább 100 fő. A vizsgálat koordinációja komoly személyes közreműködést igényel (a lekérdezés paramétereinek kialakítása, a folyamat elindítása, felügyelete; a kutatás teljes menedzsmentje). 20

21 5.2.7 A DPR kapcsolódása a fejlesztendő VIR-hez DPR adatok visszatöltése adattárba Kérdőívek kezelése Válaszok feldolgozása Tanulmányi rendszer Adatfeldolgozás, betöltés Adattár Hallgatói elérhetőségi adatok Megkeresendők DPR felmérések Válaszok Kérdésenkénti Statisztikák (DPR szakértőknek) Témakörök: DPR DPR adatok felhasználása AVIR eszközökkel vezetőknek Stratégiai mutatószámok (DPR mutatók) VIR (DPR, gazdálkodási és hallgatói adatok keresztkapcsolatának vizsgálata, VIR riportok) Adat-szolgáltatás (Központi DPR felé) Elemzés, modellezés (DPR és egyéb adattár adatok együtt) Publikáció (DPR adatok) A diplomások pályakövetésének felmérései fontos részét képezik az adattárnak. A hallgatói adatok az adattárházban kezelődnek. Innen egyszerűen kinyerhetőek azok elérhetőségie (cím és ) információk, amelyek a végzett hallgatók megkereséséhez szükségesek. A DPR kérdőívek elkészítése, kezelése és a válaszok összegyűjtése, feldolgozása a DPR-t megvalósító szoftvereszköz feladata. Az így előálló adatbázis, amely a kérdőíves megkeresésre adott válaszokat tartalmazza a megkeresett végzettenként, közvetlenül is lekérdezhető, statisztikák készíthetőek. Ugyanakkor mélyebb és összetettebb elemzések, amelyekbe más információk is bekapcsolódnak (pl a megkeresettek tanulmányi eredményei, ösztöndíjak, mobilitási adatok stb), csak az adattárházba való visszatöltés után lehetségesek. A rendszeres DPR felmérések eredményei a rendszeres adat betöltések során kerülnek be az adattárba, és részét képezik a rendszeresen használt vezetői jelentéseknek, mutatószámoknak. Az egyedi felmérések adatai is bekerülnek az adattárba, azonban ezek struktúrája előre nem tervezhető, így nem lehetnek részei a rendszeres jelentéseknek. Ezeket az adatokat az elemzők közvetlenül dolgozhatják fel, vagy ad-hoc riportokat készíthetnek, és azt publikálhatják a vezetők részére. A projekt keretében elvégzett vizsgálatok jelentős része on-line történik, ez többi technikai jellegű előfeltétel meglétét teszi szükségessé. Az informatikai háttéren túl szükség van egy önkéntes hallgatói adatbázisra, amelyen keresztül a hallgatókkal, illetve végzett hallgatókkal a kapcsolatfelvétel létrejön. A vizsgálatok sikerességének egyik kulcsa az intézmény és a hallgatók, öregdiákok közötti kapcsolat. Ez főleg az öregdiákokkal szemben jelent nagy kihívást az intézménynek, ezért koncepciónk szerint a kapcsolatépítésnek már a tanulmányok megkezdésekor el kell indulnia. Az egységes hallgatói és öregdiák adatbázissal, és a rá épülő szolgáltatásokkal a hallgatók bizalmát és 21

22 támogatását nyerjük meg, s motiváljuk őket a folyamatos együttműködésre, az anyaintézmény támogatására Adatszolgáltatás az országos nyilvántartási rendszerbe. A tevékenység keretében a TÁMOP kiemelt projektben meghatározásra kerülő adatköröket meghatározott rendszerességgel és ütemezés szerint továbbítani fogjuk a központi Diplomás Pályakövetési Rendszert működtető Educatio Kht-nak. Az adatszolgáltatás elektronikus úton történik, az Educatio Kht. által biztosított kommunikációs rendszeren keresztül DPR Jó gyakorlat tanulmányozása Cél intézmény: Lock Haven University of Pennsylvania A pennsylvániai Loch Haven University egyike a 14 pennsylvaniai állami egyetemnek. A 10 ezer fős kisvárosban található egyetemen közel 4500 hallgató tanul különböző szinten (alapképzés, posztgraduális képzések). Az intézmény honlapján a "Career services" aloldalon olvasható a korábbi években végzett diplomakövetéses felmérések eredménye az 1997 és 2006 közötti időszakra vonatkozóan. Korábbi eredmények a karrier-tanácsadó irodában tekinthetők meg, a 2007-es vizsgálat kérdőíve szintén elérhető a honlapon keresztül. A végzett hallgatók (szakképzés, bachelor és mesterképzés) levélben kapják meg a kitöltendő kérdőívet. A végzés után 3-8 hónapig terjedő időszakban válaszolják meg a kérdéseket. Vagy a mellékelt díjmentesített borítékban vagy ben van lehetőségük visszaküldeni a válaszokat. Két megkeresés történik, majd telefonon próbálják elérni azokat, akik nem válaszolnak. 2005/2006-ban például 934 hallgató diplomázott az LHU-n áprilisáig a 934 végzett hallgatóból 730-an válaszoltak (78 százalék). A honlapon szakonkénti bontásban is megtalálhatóak a felmérés eredményei, továbbá az összesített adatok a végzett hallgatók státuszáról, hollétéről stb. Ez az egyetem egyrészt méretében a Szolnoki Főiskolához hasonló, másrészt láthatóan nagyon sikeres DPR-rendszert építettek ki: a végzettek 78% válaszolt. 5.3 Hallgatói, karrier és alumni szolgáltatások projektelemek szakmai tartalmának meghatározása A hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztésénél egy olyan összefüggő szolgáltatási kör kialakítását célozzuk meg, amely egyrészről hozzájárul egy Szolgáltató Főiskolá -vá váláshoz, másrészről pedig a hallgatók tanulmányainak első napjától egy életen át olyan szoros, termékeny és élő kapcsolatot alapoz meg, amely az intézmény jövőbeli fejlődésének, sikerének egyik záloga, illetve jelen projektben megfogalmazott Diplomás Pályakövető Rendszer sikerének kulcs tényezője, és ezért elengedhetetlen része. A tervezett fejlesztés célja az, hogy a Szolnoki Főiskola tudásalapú fejlődési katalizátorként működjön, amely a munka világa és a Főiskola közötti kapcsolat erősítésével a hallgatók, öregdiákok és piaci partnerek bevonásával képes a főiskola tudás-és kapcsolati bázisában tartani az itt képzett, magasan kvalifikált fiatal diplomás szakembereket. Ennek érdekében szükséges a Főiskola képzési-, közösségi- és kutató-fejlesztő funkcióját fejleszteni. Az új tevékenységek és együttműködési modellek kialakításával erősödik a kapcsolat a Főiskola és volt hallgatói, valamint egyéb, a megyében működő intézmények, kutatóintézetek és vállalkozások között, amely segít összehangolni a régió munkaerő-piaci igényeit a fiatal diplomások szakmai kompetenciájával, támogatva ezzel a fiatalok sikeres munkaerő-piaci szocializációját. A tervezett fejlesztések, szolgáltatások, a folyamatos információáramlás segítségével a projekt támogatni kívánja a volt hallgatók szakmai fejlődését és a jelenlegi hallgatók 22

23 sikeres önmenedzselését, ezen keresztül a régió gazdaságfejlesztését, a hazai és lehetőség szerint a külföldi beruházások ösztönzését is. Kiemelendő a projekt hallgató centrikussága, mivel lehetővé teszi, hogy az alapképzésen túl olyan ismereteket és kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek jelentősen javítják a hallgatók munkaerő-piacra való sikeres belépésüket. Ezzel egy időben lehetővé válik az aktuális gazdasági igényeknek megfelelő képzési modulok kidolgozása, illetve a meglévők átdolgozása is olyan szakemberek bevonásával, akik folyamatosan vezetői és egyéb szakmai képzéseken vesznek részt. A hallgatói szolgáltatások a Szolnoki Főiskolán már részben léteznek, jelen projekttel ezeket kívánjuk továbbfejleszteni, illetve az alumni mozgalmat elindítani. A ROP 3.3-as prioritásának eredményeként megvalósult projekt keretein belül létrejött a Karrier Iroda (MMF) és saját finanszírozásban óta működik a Merkating Diákközpont (ÜF). A hallgatói szolgáltatásokat jelenleg a Merkating Diákközpont (ÜF), valamint a Karrier Iroda (MMF) látja el. A projekt megvalósításának eredményeként a hallgatói szolgáltatások egyközpontú szakmai irányítását is meg kívánjuk valósítani, meghagyva a helyi sajátosságokat. Az állást, szakmai gyakorlati helyet kereső hallgatók és felsőfokú végzettségű szakemberek, valamint a munkát kínáló cégek számára biztosítja a kapcsolatteremtés lehetőségét, valamint a HÖK-kel és más hallgatói szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal együttműködve a főiskolai polgárok számára rendszeres és színvonalas programokat kínál Fejlesztendő Alumni szolgáltatások Adatbázis fejlesztések: (egy közösségi oldal feltételeinek megteremtése, egyénre szabott adatlapok moduláris kialakítása), Közösségi tér létrehozása: a hallgatói közösségi téren belül az alumni rendszert kiszolgáló közösségi tér kialakítása, az Alumni szervezet működésével kapcsolatos információk, interaktív áramlásának biztosítása, szolgáltatások kiajánlása, hírlevél, DPR felmérések,vizsgálatok web felülete, szolgáltatás (célunk, hogy az egyéni és egyedi ill. személyes jellegű megoldást igénylő kapcsolatok lebonyolítására az alumni szervezet tagjai között csoportképzési lehetőség biztosított legyen) Webbolt (Főiskolai pr termékek, diplomaosztó fényképeinek, tudományos kiadványok virtuális piaca, jegyzetek, tankönyvek) Alumni kártya: az alumni szervezethez csatlakozó öregdiákok részére kedvezményes szolgáltatások igénybevételére biztosít lehetőséget. Alumni Magazin beindítása: Évente 2 alkalommal (tavasz és ősz) megjelenő kiadvány az Alumni Szervezet kiadványa. E kiadványban kívánjuk közzétenni a végzett hallgatók körében végzett felméréseink eredményeit. A kiadványban olvashatók lennének a főiskolai eseményekkel, fejleményekkel kapcsolatos hírek. A kiadványban riportok, interjúk megjelentetését tervezzük volt hallgatókkal, partnerszervezetek vezetőivel, munkatársaival. Az Alumni szervezet tagjainak kezdeményezéseit, javaslatait is közvetítenénk. Alumni Hírlevél: A hallgatói közösségi tér alumni felületén havi rendszerességgel megjelenő elektronikus hírlevél, mely a Főiskolával kapcsolatosan a legfontosabb aktualitásokat tartalmazza. Szerkesztőbizottság felállítása, arculat kialakítása tartozik a tervezett feladatok közé. Alumni rendezvények: évente 1 öregdiák bál szervezését tervezzük ( fő). Elsősorban a Baráti Kör résztvevői számára hagyományteremtő jelleggel, ezzel is erősítve az intézményhez való kapcsolódást. Célja még az Alumni alapítvány forrásaihoz való hozzájárulás szervezése. Öregdiák kapcsolattartás: a Merkating Diákközpontban egy munkatársat bízunk meg a fenti öregdiák tevékenységek koordinálásával, illetve az Alumni szervezettel történő folyamatos kapcsolattartással. Fontosnak tartjuk, hogy legyen egy személy, akit 23

24 a volt hallgatóink mindig elérhetnek, és segítséget kérhetnek bármilyen Főiskolával kapcsolatos ügyeikben Fejlesztendő hallgatói szolgáltatások A Merkating Diákközpont és a Karrier Központ feladatainak középpontjában a hallgatók informáltságának, személyes hatékonyságának növelése és a kompetenciafejlesztés áll. Tervezett új tevékenység lesz a hallgatói igények megjelenítése a vállalkozók felé, ezzel egy időben pedig a vállalkozások által biztosított lehetőségek közzététele is. Ezt elsősorban a megye vállalkozásaival történő együttműködés keretében felajánlásra kerülő gyakorlati helyek bővítése révén szeretnénk elősegíteni. Jelenleg ugyanis több hallgatónak problémát okoz a szakmai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását is elősegítő, megfelelő színvonalú gyakorlati hely megtalálása. Az online rendszer lehetővé teszi a Főiskola által már előzetesen megismert, biztos referenciával rendelkező, a megyében működő vállalkozásokról szóló információk azonnali megjelenítését és frissítését is. A hallgatói és a vállalkozói igények megismerése reális alapot ad a későbbiekben a jelenleg rendelkezésre álló képzési anyagok módosítására, illetve új modulok kifejlesztésére is. A Merkating Diákközpont és a Karrier Központ feladata továbbá olyan szolgáltatások megszervezése és lebonyolítása, amelyek elősegítik a hallgatók karrierépítését. A képzésen túl a karrierépítéshez kötődő folyamatos tanácsadás, a cégprezentációk és állásbörzék szervezése is a központ feladata lesz. A fejlesztés egyik alapeleme a web portál fejlesztés, ami közös felületet ad az Alumni, a Hallgatói szolgáltatások (ezen belül egy elektronikus hallgató kérvény kezelő felület) és a Tehetséggondozási alprojekteknek. Hallgatói tanácsadó programok: életvezetési, jogi, karrier, grafológia: Ahhoz, hogy több ezer hallgató számára hatékonyan segíteni és tanácsadást nyújtani tudjunk, egy 3 lépcsős tanácsadói modellt kívánunk megvalósítani. Első lépcsőt képezik azok a személyiséghez, érdeklődéshez kapcsolódó profi szakembereke által kidolgozott tesztek, amelyekből a hallgató igényeinek ill. problémáinak megfelelően választhat és elektronikus formában kitöltheti és a kapcsolódó értékelési sztenderdek alapján azonnal választ kaphat az Őt érintő kérdésére. Pl.: érdeklődés, képesség vizsgálat. Ehhez mindenki számára elérhető online önkitöltős interaktív felületek, kérdőívek állnak rendelkezésre. Amennyiben ez a hallgató problémáját nem oldja meg, második lépcsőben telefonon, illetve ben kérhet további információt a Karrier Iroda munkatársaitól, és végső soron pedig személyesen is felkeresheti őket. A hallgatói szolgáltatások igényeknek megfelelő megszervezésében kiemelkedő szerepet kapnak az ún. mediákok. A tanácsadói rendszer kialakításában a tanácsadók és a mediákok képzésében a Kommunikációs és Menedzsment Tanszékünk speciális képesítéssel rendelkező oktatói vesznek részt, Dr. Koncz István főiskolai tanár és Boda Tímea főiskolai adjunktus. Tanácsadó munkatársak képzése: a személyes tanácsadások lebonyolításához két munkatárs képzése az Országos Karriertanácsadók képzésen, amelyet 2008-ban a HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) és az IKSZI (Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Iroda) indított és akkreditáltatott a Karrier Irodák munkatársai számára. STEP BY STEP Karrierépítés lépésről lépésre. Egy olyan átfogó és flexibil képzési rendszer elindítása a Szolnoki Főiskolán, amely a minőségi szakmai erőforrásbázisra építve támogatja a hallgatók karrierépítését, személyi kompetenciáinak, készségeinek fejlesztését, hatékony önmenedzselését. A képzési modulok célja, hogy a hallgatók személyiségükben, kommunikációs és probléma-megoldási kultúrájukban, 24

25 tájékozottságukban fejlődjenek, s ezzel alkalmassá váljanak a felnőttkori hatékony probléma-megoldási módok alkalmazására. A képzés további célja, a hallgatók tudatos karriertervezésének támogatása, jövőkép meghatározása, valamint a végzős hallgatók számára jelentkező akadályok korai felismerése és a képzés során elsajátított technikák révén az álláskeresés kudarcainak elkerülése, a hallgatók sikeres munkaerő-piaci szocializációjának elősegítése. A képzés célja, hogy nagy gondossággal, egyénre szabott tervvel a hallgatót bekapcsolja céljai és igényeinek megfelelően az intézmény, és más a programba kapcsolódó szervezetek szolgáltatási körébe. A képzés főbb célkitűzése egyrészt minőségi elhelyezkedési kultúra meghonosítása a Szolnoki Főiskolán, másrészt pedig a hallgatók munkaerő-piaci versenyképességének támogatása. - Önismeret-fejlesztés - Jövő-és karriertervezés - Viselkedéskultúra protokoll-etikett - Munkaerő-piaci ismeretek - Vállalkozás és üzleti környezet - Álláskeresési technikák magyar- és idegen nyelven Tréningprogramok: Álláskeresési technikák tréning (8 hónap/4 alkalom 1x10 óra) Álláskeresési technikák tréning idegen nyelven (8 hónap/4 alkalom 1x 10 óra) A tréning a munkaerő-piaci tájékozódáshoz, a címgyűjtéshez, a kapcsolatépítéshez és az öneladási technikák (életrajzírás, telefonálás, interjún való viselkedés) sikeres, alkalmazásához szükséges készségek fejlesztését kínálja. Egy állás elvesztése, egy új keresése sok esetben fordulópont az ember életében, egy olyan lehetőség, amelyben számot vethet eddigi életútjával, s a jövőbeli reményeivel, terveivel. A tréning célja, hogy segítsen kiaknázni ennek a fordulópontnak valamennyi lehetőségét, megalapozzon egy tudatos karrier- és életút-tervezést. Érintett témák: Önismeret - Interperszonális készségek fejlesztése, csapat és egyéni munka; Kommunikációs képességek kapcsolatteremtés, figyelem; Stressz-kontroll Relaxációs technikák; Helyzetfeltárás Önértékelés, motiváció, attitűdök, szokások, életút; Érdeklődés központú pályaorientáció Pályaválasztás története, pálya, munka szerepe az egyén életében, érdeklődésvizsgálat; Karriertervezés Karrierdöntés meghozásával kapcsolatos problémák; Álláskeresési technikák Kívánatos cél meghatározása, információ gyűjtés; Egyéni fejlesztési program összeállítása Gyakorlati helyek koordinációja: Jelenleg a gyakorlati helyek koordinációja több szervezeti egység feladata. Célunk, hogy a Karrier Iroda segítse ezentúl hallgatókat a gyakorlati hely megszerzésében a honlapján kifejlesztett közösségi tér meghatározott felületén. Hallgatói szervezetek vezetőinek tréningje: évente 1 alkalommal 3 napos vezetőképző 30 hallgatói vezető részére (ellátással, képzéssel). Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatói szolgáltatások egy jelentős részét nyújtó hallgatói szervezetek a jövőben is jól és hatékonyan működjenek, hogy a hallgatói élet minél színesebb és sikeresebb legyen. Másrészről pedig ezen hallgatók elsajátított vezetői készségei hozzájárulnak sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedésükhöz. Mediák rendszer fejlesztése: ÜF 15 mediák, MMF 5 mediák képzését, illetve ismeretfelújító továbbképzését végezzük el évente 1 alkalommal 2 napos képzésen. A mediákok azok a hallgatók, akik segítik a Merkating Diákközpont és a Karrier Iroda és által nyújtott szolgáltatások megvalósítását. 25

26 Hallgatói rendezvények: több éve működik az Állásbörze a Szolnoki Főiskolán. Célunk a z Alföldi Főiskolák Szövetségében résztvevő intézményekkel együttműködve regionális Állásbörze megszervezése évente egy alkalommal. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kis- és középvállalkozások csak kis arányban képviseltetik magukat ezeken a rendezvényeken. Ezért a Regionális Állásbörzéket olyan irányba kívánjuk fejleszteni, amely kedvezményes lehetőséget biztosít a régió kis- és középvállalkozásinak a megjelenésre Hallgatói kérvények, pályázatok elektronikus kezelése (pályázati rendszer), rendszeres szociális támogatás és egyéb juttatások egy olyan elektronikus rendszer, amely segít a hallgatók számára nyújtott juttatások könnyebb, egységesebb és igazságosabb pályáztatásában, elbírálásában, elosztásában. Cégprezentáció és egyéb szakmai rendezvények, Szakmai Top-20: A TOP 50 A Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságát bemutató kiadvány, amely az APEH Északalföldi Regionális Igazgatósága és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványa. Fő célja, hogy az Észak-alföldi régió, és Jász-Nagykun- Szolnok megye gazdasági életének bemutatása mellett egy elemzést végezzen a megyét leginkább befolyásoló 50 társas vállalkozás gazdasági folyamatairól a társasági adóbevallások adatainak tükrében. Régiós szinten az adóalanyi kört, és az adóteljesítményeket mutatja be, megyei szinten részletesen foglalkozik a társasági adóbevallásban szerepeltetett adatokkal, a nettó árbevételtől kezdve, az eredményeken és létszámadatokon át a mérlegadatok és a hozzáadott érték elemzéséig. Az 50 kiemelt vállalkozásról szóló fejezetekben rávilágítanak a megyében betöltött részarányukra. A főbb jellemzőket nemzetgazdasági ágazati szintekre is lebontottja. A mezőgazdaság, a feldolgozóipar, ezen belül az élelmiszeripar, és gépgyártás, valamint a kereskedelem 10 legmeghatározóbb vállalkozását külön fejezetben is bemutatja. Az Ötvenek között szerepelni rangot, és elismerést jelent. A vállalkozások nagyobb része vállalja a nyilvánosságot. A rendezvény keretében a Főiskola 3 képzési ágának megfelelő szakmacsoportban tevékenykedő legsikeresebb vállalkozások képviselőivel konzultációs és tapasztalatcsere lehetőséget biztosítunk a szakmai és vállalkozói sikeresség kulcskompetenciáinak kialakításához. A hallgatók átfogó képet kaphatnak a mások által is sikeresnek mondott vállalkozások múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Cégprezentáció: egy vállalat, általában inkább multik alkalmazottai ellátogatnak a Főiskolára munkaerőt toborozni. Az előadó elmagyarázza, mivel foglalkozik a cég, hány eves múltra tekint vissza, a világon hol vannak jelen, és körülbelül mennyit dolgoznak alkalmazottaik. Kötetlen beszélgetés a munkaviszonyokról, fizetésekről, juttatásokról, elvárásokról és követelményekről, kiválasztási eljárásokról, a tesztelés módszertanáról, Előadássorozatok 1) A grafológia szerepe a kiválasztási folyamatban: A betűk a valóságról beszélnek- A grafológia szerepe az állásvadászatban c. grafológiai előadás. Az álláskeresés egyik lényeges eleme az önismeret, aminek egyik nagyon jó lehetősége a grafológia. Mivel a grafológia képes feltárni a vizsgált személy mentális képességeit, közösséghez való viszonyát, munkavégzésének jellemzői, érzelmi életét, s önmagához való viszonyát - s ennek elemeit - így az íráselemző sok területen adhat támogató jellegű információkat a hallgatóknak. 2) Eu-s munkavállalási lehetőségek: Külföldi munkavállalás követelményei. Álláslehetőségek Anglia, Skócia, Wales, Írország szállodáiban c. előadás 3) Nők helyzete a munkaerőpiacon: Napjainkban a gyermeket vállaló nők helyzete nem egyszerű. Felmérések szerint minden második nő állás nélkül marad ha szülni megy. Ezzel az előadással az a célunk, hogy azokat a kisgyermekes anyukákat, akik az intézmény jelenlegi, de akár volt hallgatója, elsősorban akik hosszabb ideig, bizonyos esetekben akár 3-5 évig is távol vannak a munkától, több gyereket vállalnak, segítsük 26

27 valamilyen módón a munkába való visszatérésben. Lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy eljöhessenek olyan közösségbe, minden anyukának egy és ugyanaz a problémája, tehát nem csak egyedi eset. Célunk megtanítani Őket, hogyha kérdésük van hogyan tegyék fel, vagy előtte hol tudja megnézni. segíteni eligazodni a pénzügyi területeken, gazdasági részben vagy akár a szabadságolásban. 4) Új kihívások a munkaerőpiacon: Karrier nap és Karrier est szervezése, melynek része a Pályakezdő diplomások elhelyezkedési nehézségei és okai a munkaerőpiacon. Az eredményes önéletrajz és kísérőlevél c. előadás, Személyes karrier tanácsadás, és a HVG KarrierPlusz osztás, próbainterjú, Állásajánlatok ajánlása. A megvalósítandó szakmai tevékenységek és szolgáltatások teljesítéséhez minimálisan szükséges egy-egy fő főállású munkatárs az Üzleti Fakultás Merkating Diákközpont és Karrier Irodájában illetve a Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Karrier Irodájában jelenleg részben rendelkezésre áll, akik munkakörben ellátandó feladatként egyrészt a hallgatói szolgáltatások koordinálásával fognak foglalkozni, másrészt az Alumni tevékenység adminisztrációs tevékenységét látják el. A fejlesztendő hallgatói szolgáltatások irányítására és a hallgatói kapcsolatok gondozására szükséges 1 fő főállású munkatárs felvétele (minimális elvárásaink: humánerőforrás-menedzser vagy munkavállalási tanácsadó. Idegen nyelv ismeret: angol. Felhasználói szintű számítógépes ismeret. 1-2 éves szakmai tapasztalat) Tervezett feladata a Hallgatókkal és hallgatói közösségekkel való kapcsolatok kezelése, irányítása, koordinálása: - Hallgatói Önkormányzat működésének támogatása. - Hallgatói közösségek létrehozásának bátorítása, a működés támogatása (infrastruktúra biztosításával, illetve pályázati rendszer működtetésével). - Közösségi és kulturális események szervezése, illetve ezek támogatása. - Az intézményi média (pl. újság) támogatása. - Hallgatói karriermenedzsment megvalósítása (hallgatói tanácsadás szakmai téren és karriertervezésben, képességfejlesztő tréningek szervezése, hallgatói és munkaadói adatbázis működtetése, munkaközvetítés). - A tehetséggondozás helyszíneinek és fórumainak támogatása (szakkollégiumok, kutatócsoportok, TDK). - A Merkating Diákközpont rendszeres (napi) feladatainak ellátása, a működés felügyelete, személyes konzultáció a hallgatókkal, egyéni tanácsadás, informálás, tájékoztatás. Igényfelmérés. - Képzési modulok kijelölése, módszerek meghatározása. 5.4 Tehetséggondozás projektelem szakmai tartalmának meghatározása Az elmúlt két évtizedben igen jelentős változáson ment keresztül a felsőoktatás mind nemzetközi szinten, mind pedig Magyarországon. Magyarországon a rendszerváltást követően késéssel indult meg a felsőoktatás piacosodása, a képzés piacorientáltabbá válása, s késett a hallgatói létszámváltozásokra, a piaci verseny növekedésére és más kihívásokra való reakció is. A nyolcvanas évek végéig maga a felsőoktatás is alapvetően tehetséggondozást végzett, hiszen az egyetemista-főiskolás korú fiataloknak csak egy igen szűk része jutott be a felsőoktatásba, amely a kisebb létszámok következtében nagyobb figyelmet volt képes fordítani az amúgy is tehetségesebb, s ebben kisebb szóródást mutató hallgatókra. A tehetséggondozás hagyományos eszközei: a szakkollégiumok, a hallgatói szakmai szervezetek, a tudományos diákköri és egyéb hallgatói tudományos versenyek és mozgalmak többé-kevésbé ellátták a tehetséggondozás szerepét. 27

28 A helyzet azonban drasztikusan megváltozott. A felsőoktatás kapui megnyíltak a fiatal és érettebb lakosság szélesebb tömegei előtt, s bár a magyarországi felsőoktatási kapacitások jelentősen megnövekedtek, a képzés tömegszerűsége nem változott. A nagyobb tömegek egyben azt is jelentették, hogy a hallgatók képességei sokkal nagyobb szóródást mutatnak, s a legkevésbé tehetséges és a legtehetségesebb 10% között nagy és növekvő a rés. A rés tovább nő, hiszen a most is túlzottan nagy felsőoktatási kapacitások fenntartása és a túlélésük érdekében az egyetemek és a főiskolák olyan hallgatókat is felvesznek, akiknek néhány évvel ezelőtt esélyük sem lett volna bekerülni a felsőoktatásba. A tömeges oktatás azonban kénytelen (jobb esetben is csak) az átlagos képességű hallgatókhoz igazítani a módszertant, a haladás ütemét, a magyarázatok mélységét, s végső soron bárhogy is tagadja az intézmények többsége a tananyagot és a számonkérés szigorát is. Ennek egyik eredménye, hogy a valóban tehetséges hallgatók nem képesek kibontakozni, a képességeikhez képest alacsonyabb szintű képzést kapnak, nem használják ki intellektuális képességeiket, s fejlődésük lassabb, mint amilyen lehetne. Mivel intellektusuk többet és mást követel, az átlagos hallgatókhoz képest viselkedésük deviánsnak tűnhet, és mivel a követelményrendszer a kevésbé kreatív hallgatók szintjéhez és képességeikhez mért, a másképp gondolkodó tehetséges hallgatók (számszerűsített) tanulmányi eredményei rosszabbak. Hasonló a helyzet a Szolnoki Főiskolán is. A fentieket azonban árnyalja a tény, hogy a főiskolára felvételiző, illetve felvételt nyert hallgatók többsége nem a nemzeti elitből kerül ki. Ez azonban nemcsak alacsonyabb intellektuális adottságokkal rendelkező hallgatókat jelent. Számos hallgató számára a családi és a társadalmi környezet nem nyújt olyan fejlődési és kibontakozási lehetőségeket, mint más régiókban, más adottságokkal és lehetőségekkel rendelkező fiatalok számára. A tipikus szolnoki hallgató vidéki kisvárosban vagy faluban nőtt fel, gyakran fizikai dolgozók gyermekeként. Ez más impulzusokat, más társadalmi mintákat jelentett, s számukra más tanulási, nyelvtanulási és egyéb fejlődési lehetőségek álltak vagy nem álltak rendelkezésre. A hasonló körülmények között felnőtt, majd a Szolnoki Főiskolára felvételt nyert fiatalok egy része azonban rendkívül tehetséges, s többségük tapasztalataink szerint és feltételezéseink szerint bármely hazai és számos külföldi egyetemen is megállnák a helyüket. Amennyiben képesek vagyunk tehetségüket felfedezni, s készségeik és személyiségük fejlődésére nagyobb figyelmet fordítani, számukra különleges és személyre szabott programot kínálni, ez a hátrányuk csökkenhet vagy eltűnhet, s képesek lesznek a tehetségüknek megfelelő helyet elfoglalni a társadalomban és a gazdaságban. A Szolnoki Főiskola az ő tehetségük kibontakoztatására és fejlesztésére fejleszti ki tehetséggondozási programját. A tehetséges hallgatók kiválasztása A Szolnoki Főiskola tehetséggondozási programjának egyik kiemelten fontos pillére a tehetséges hallgatók kiválasztásának módszere, a megfigyelt és mért jellemzők összeállítása és súlyozása. Terveink között szerepel a kiválasztásra több tényező figyelése. Ilyenek a tanulmányi teljesítmény (ami nemcsak a számszerűsített tanulmányi eredményt foglalja magába), a közvetlen tanulmányokat meghaladó szakmai tevékenység, kutatási eredmények, TDK, hallgatói szervezetekben és a főiskolai közéletben való részvétel, a nemzetközi programokhoz való csatlakozás, a főiskolán kívüli tevékenységek jellege és összetettsége (sport, művészetek, hobbik, stb.). Az így kiválasztott hallgatók köre pszichológiai vizsgálati módszerek segítségével tovább szűkül; felmérjük a motivációjukat, értékrendjüket, nyitottságukat, jövőképüket, határozottságukat, kreativitásukat. A rendszer részletes kidolgozása és finomítása még szükséges, s az részét képezi a projektnek. Fejlesztés tartalmi elemei: A tehetséggondozás személyi és szervezeti feltételeinek megteremtése A tehetséggondozás azonban nem lehet sikeres a megfelelő személyi és szervezeti keretek megteremtése nélkül. Jelenleg oktatóinknak és más dolgozóinknak csak egy része alkalmas a tehetséggondozásban való részvételre. Ez jelenti egyrészt a tehetséggondozásban nagyobb szerepet vállaló, illetve azt irányító munkatársakat, de a tehetséggondozásban közvetlenül, vagy annak csak egy-egy kisebb szeletében részvevő kollégák képzését is. A Szolnoki Főiskola munkatársainak többsége jelenleg a tömegoktatás módszertanában rendelkezik nagyobb jártassággal; a tehetségek felismerése, kiválasztása és képességeinek 28

29 fejlesztése azonban más módszertant, s más szemléletet is megkövetel. Ennek kialakítására tervezzük egy illeszkedő belső képzési program kifejlesztését, majd a munkatársak képzését. Ennek a tervezett lépései a következők. 1. Tapasztalatgyűjtés és a jó gyakorlat megismerése Tanulmányutak szervezése szakértő, illetve tehetséggondozási programot működtető, nemzetközi sztenderdeket követő és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező intézményekhez (terv az ilyen irányú képzéssel, illetve rendszerrel rendelkező Sheffield Hallam University-re való látogatás) Konzultáció szakértőkkel, szakértők meghívása, a programot kidolgozó szolnoki kollégák coaching-ja. 2. Az elérendő kompetenciák megfogalmazása A saját igényeink felmérésén keresztül és a külső szakértők segítségével megfogalmazásra kerülnek azok a kompetenciák, amelyek szükségesek a tehetséggondozási program megvalósításához. Ez magába foglalja a szükséges személyek és szervezeti keretek megfogalmazását. 3. A képzési program kidolgozása külső szakértők segítségével A fentiek alapján kidolgozásra kerül a képzési program Kiválasztásra kerülnek 4. A program lefordítása gyakorlati képzési projektekre és a munkatársak képzése A képzésben résztvevő személyek kiválasztása Oktatás 5. A képzés eredményeinek ellenőrzése és a tehetséggondozás pilot-programja Külső szakértők segítségével ellenőrzésre kerül a belső képzési program eredménye Megtörténik az első tehetséges hallgatók kiválasztása, és tehetséggondozásuk nyomon követése, monitoringja. Egyéni munka tutorok irányításával Kiválasztásukat követően a tehetséges hallgatók munkáját oktatók, tutorok segítik. A tutor feladata a hallgatókat segíteni képességeik kibontakozásában és a hozzá illeszkedő, széles értelemben vett képzési program megtervezésében és kivitelezésében. Ez tartalmazza (a tehetséges hallgató egyéni tantervének megtervezésének segítése mellett) TDK és egyéb dolgozatírási tevékenységének támogatását, témavezetést, kutatómunkára való ösztönzést, majd később publikációk, pályázatokban való részvétel, külső szakmai (pl. vállalati) kapcsolatok megteremtésének, nemzetközi programokban való részvétel segítését. Nagy hangsúlyt kell fektetni a tutorok kiválasztására is; a tutorok kiválasztásának nem az önkéntesség képezi az alapját, hanem a szakmai kiválóság, az empátiaképesség, az oktatási tapasztalat, az oktatási módszertan és hasonló tulajdonságok, illetve a hallgatók által megfogalmazott vélemények. A tutorok munkája évente értékelésre kerül. Tutornak lenni presztízsnek, megtiszteltetésnek, és az oktatói kiválóság fokmérőjének kell lennie. Hallgatói mentorrendszer kialakítása és működtetése A tehetséges hallgatók mentorálására olyan rendszert kívánunk kialakítani, amely az új tehetséges hallgatók mellé tehetséggondozási programban résztvevő felsőbbéves hallgatót rendel. A mentor hallgató saját, építve saját junior tapasztalataira segíti a fiatalabb tehetséges hallgatót nemcsak a főiskolán való minél sikeresebb és hatékonyabb szereplésre, hanem a tehetséges hallgatók számára fennálló lehetőségek közüli optimális preferenciák és csomagok kiválasztására, illetve a programokban való sikeres részvételre. Ez a kapcsolat, a mentor végzését és mesterképzésbe való továbblépését, vagy munkahelyen való elhelyezkedését követően is fennmaradhat, egyúttal átalakulva egy alumni mentor felsőbbéves (senior) hallgató kapcsolattá. Ez a kapcsolatrendszer továbbfejleszthető egy tehetséges hármassá (junior-senioralumni tehetségek hármasa). 29

30 Szakkollégiumi rendszer kidolgozása A tehetséggondozásnak nagyon fontos eleme a közvetlen tanterven és órákon kívüli, önálló szerveződésű szakmai munka. Ennek egyik kiváló fóruma a szakkollégium. A Szolnoki Főiskola tervezi a már meglévő mellett - szakkollégium vagy szakkollégiumok megalapítását. A szakkollégium lehetőséget biztosít a tehetséges hallgatók számára önálló szakmai tevékenység folytatására, kurzusok szervezésére, szakmai vitákra, ugyanakkor vezetői, vita-, prezentációs, szervezési és más készségeik fejlődésére. Fontos döntés a szakkollégium(ok) profiljának meghatározása. Ennek ugyan hallgatói döntésnek kell lennie, ugyanakkor, mivel a szakkollégiumoknak nincsenek hagyományai a Szolnoki Főiskolán, annak és az első(k) profiljának felülről jövő kezdeményezésnek kell lennie. Érdemes három alternatíva közül választani: profil lehet a Főiskola szakmai profiljában hagyományosan erős turizmus, a Főiskola a környezetében betöltött kiemelkedően fontos szerepe alapján egy vidékfejlesztési, vagy a dinamikusan fejlődő ázsiai kapcsolatokra épülve egy ázsiai profil. Ez utóbbi esetben lehetőség nyílik Kínából, Indiából és más ázsiai országokból vendégelőadók meghívására, illetve a legkiválóbb hallgatók számára részképzésben részt venni a két feltörekvő ország egyetemeinek valamelyikén. Szakkollégium létrehozására azonban jelentős szemléletváltásra van szükség, hiszen az nagy és sokak számára fájó változtatásokat követel meg, pl. a kollégiumi férőhelyek elosztása, a nagyobb hallgatói önállóság és más területek terén. Kiemelt tanulás- és kutatásmódszertani fejlesztés A Szolnoki Főiskola valamennyi hallgatója részesül egy felsőoktatási tanulás- és kutatásmódszertani képzésben (a Proszeminárium nevű tárgy keretén belül), amely során elsajátítják a számukra újfajta tanulási, tanulmányírási módszertant, illetve a team-ben való dolgozás elemeit. A tehetséges hallgatók számára indítani szeretnénk egy olyan, a Tanulás- és kutatásmódszertanra épülő kurzust, amely segíti további, a tanuláshoz is, de a hallgató szakmai karrierje során is kiemelten fontos készségek fejlesztését. A hallgatók az átalagnál jobb képességeik következtében a kurzus során lényegesen nagyobb ütemben haladhatnak, a hallgatók több készsége fejleszthető, nagyobb interaktivitással. A kurzus keretén belül fejleszteni tervezzük a hallgatók vita-, vita-előkészítő és vitalevezető készségeit, vitakultúráját, problémamegoldó készségeit és prezentációs technikáit. Economica folyóirat újra indítása és kiadása Szolnoki Főiskola tudományos folyóirata, az Economica kiadása évi 2 alkalommal. Minden oktatónktól, kutatónktól, hallgatóinktól várjuk a főiskola, tanszék, kutatóműhely által gondozott tudományterületekről a megjelentetésre szánt az előre megadott formai követelményeknek megfelelő írásokat, tanulmányokat, elemzéseket, értekezéseket. Folyóiratunkban a tanulmányoknak, írásoknak nincs külön meghatározott terjedelme, de a cikkek maximális hossza 1 ív, leütés szóközzel. A szerkesztőség fenntartja a jogot magának arra, hogy hosszabb írásokat több részletben közöljön. A szerző tudomásul veszi, hogy a szerkesztőség a publikációért honoráriumot nem tud fizetni, a szerzőt a cikkét tartalmazó megjelenő lapszámból két példány illeti meg. Informatikai fejlesztés A fejlesztés egyik alapeleme a web portál fejlesztés, ami közös felületet ad az Alumni, a Hallgatói szolgáltatások (ezen belül egy elektronikus hallgató kérvény kezelő felület) és a Tehetséggondozási alprojekteknek. 5.5 Nyilvánosság, tájékoztatás A nyilvánosság és tájékoztatás során a III. számú kommunikációs csomagot valósítjuk meg. A tájékoztatás és nyilvánosság során a teljes projekt illetve minden egyes projektelem megvalósulásáról, eredményeiről tájékoztatjuk a közvéleményt. A tájékoztatás csatornái: helyi és országos írott média, C típusú tájékoztató tábla (3 db), nyitó és záró konferencia, elektronikus levelek, internet megjelenések, helyi tv és rádiónyilatkozatok. Az előírásoknak megfelelően kiemelt helyen szerepeltetjük az uniós támogatás tényét. A Főiskola PR tevékenységében nagy figyelmet fordít mind a belső, mind a külső környezete tájékoztatására. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Néplap havi rendszerességgel számol be az 30

31 intézmény mindennapjairól, rendezvényeiről, pályázatairól. Nyilvános előadásokat hirdettünk életmódfejlesztés és a sikeres személyiség témakörökben neves előadók, szakemberek meghívásával. Intézményünk Diák Marketing rendszert működtet (kb. 50 fő hallgató), melynek feladata, hogy a középiskolás utolsó évfolyamos hallgatóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban. Iskolalátogatás alkalmával ismerteti meg az iskolaigazgatókat, az osztályfőnököket és a diákokat a Főiskola kínálatával, szakmai munkájával, fejlődési irányaival. Képet kaphatnak a főiskola hangulatáról, programjairól. segítő diákszervezeteiről. Ezen célból létrehozott partnerszakközépiskola rendszer rendezvényeit is igénybe vesszük a tájékoztatás csatornájaként. Az intézmény szakemberei külön tervet dolgoznak ki a projekt népszerűsítésére. Ebben szerepet kap: b) külső nyilvánosság fórumainak megteremtése, az egyes akciókról helyi, illetve regionális TV, sajtó munkatársainak tájékoztatása, c) népszerűsítő anyagok elkészítése és terítése, d) konferenciák szervezése, rendszeres sajtótájékoztatók tartása a projekt előrehaladásának függvényében, e) kötelezettséget vállalunk arra, hogy honlapunkon, saját nyilvános orgánumainkban, információs anyagainkban feltüntetjük az európai uniós és a hazai emblémát az Arculati kézikönyv előírásainak megfelelően, és utalást az Európai Uniós és a magyar állam támogatására, f) valamennyi fórumon, kiadványon bemutatjuk, hogy a projekt az Európai Unió és a magyar állam támogatásával valósul meg, illetve rendezvényeinek tájékoztatjuk a közvéleményt az Európai Uniónak és a magyar államnak a képzésben és a foglalkoztatásban betöltött szerepéről. 6 Az alprojekt várható eredményei és hatásai A projekt várható eredményei és hatásai közvetlen módon a következőek: A Diplomás Pályakövetési Rendszer kialakításával visszajelzést kap a Főiskola végzett hallgatóinak munkaerő-piaci beilleszkedéséről, karrier életútjukról, ez által közvetetten a Főiskolán folyó munka minőségéről. A DPR által nyújtott információk segítik a felvételizők és leendő hallgatók pályaorientációs döntéseit, és fontos szempontot jelentenek az ágazati stratégiaalkotáshoz, képzési paletta alakításához. A komplex hallgatói, karrier és öregdiák szolgáltatások által a Főiskola jelenlegi hallgatói számára jobb hallgatói életminőséget biztosít, illetve lehetőséget kompetenciáik felmérésére, fejlesztésére, egykori hallgatói számára pedig az anyaintézményhez való folyamatos kapcsolatot, annak ápolását. Ezek által a Főiskola kapcsolati tőkerendszere erősödik a társadalomban, versenyképessége javul, megítélése pozitívan változik. A kapcsolat javulása által a DPR megvalósítása szintén hatékonyabbá válik, hiszen a visszajelzési hajlandóság javul a végzettek körében. A tehetséggondozási projektelem által egyre népszerűbbé válik a hallgatói tudományos munka, hiszen a már TDK-zott hallgatók a mentorrendszer által motiváltabban fogják segíteni társaikat, és ösztönözni a tudományos munkára. - A tehetséges hallgatók képességeinek megfelelő programok segítségével gyorsabb fejlődése, és összességében magasabb szintű készségek kifejlesztése, a tehetség kibontakoztatása. - A családi, környezeti körülményekből eredő hátrányok leküzdése. 31

32 - A tehetséges hallgatók mesterképzésbe való bejutása; összességében a mesterképzésen továbbtanulni kívánó hallgatók sikeres felvételi eredményének növelése. - A jó állásokra való bejutás, az elitebb intézményekben végzett hallgatókkal azonos versenyképesség elérése. - A régió, helyi vállalatok, ágazatok helyi születésű, jó képzettségű munkaerővel való ellátása. - Mindezeken keresztül a Szolnoki Főiskola oktatási minőségének, illetve presztízsének növelése. A projekt közvetett eredménye és hatása, hogy a Főiskola olyan tudásközponttá válik, mely képzési, kutatási, fejlesztési kínálatával szolgálja régióját és ezen keresztül az országot, és kezdeményező szerepet vállal Szolnok és térsége kulturális és tudományos életének gazdagításában. Hallgatói a legkorszerűbb, a gyakorlatban is hasznosítható ismeretek megszerzésével egész életre szólóan megalapozzák szakmai karrierjüket, és a folyamatos továbbképzési lehetőségei által az élethosszig tartó tanulás hatékony feltételeinek megteremtésével a megszerzett tudás versenyképességét megőrzik. 32

33 Kapcsolódó cél Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték Eredményindikátorok Diplomás Pályakövető Rendszer kialakítása Diplomás Pályakövető Rendszer kialakítása Hallgatói, karrier és alumni szolgáltatások Hallgatói, karrier és alumni szolgáltatások Kimenet indikátorok Diplomás Pályakövető Rendszer Pályakövetési rendszerekhez kapcsolódó felmérésekben a válaszadók aránya a megkérdezettekhez képest intézményi átlagban (Válaszoló diplomát szerző fő/ megkeresett diplomát szerző fő) % Pályakövetési rendszerekben az elérhető / megkeresett 2010-től diplomát szerző hallgatók aránya az összes 2010-től diplomát szerző hallgatóhoz képest. (Elérhetőmegkeresett diplomát szerző fő / összes diplomát szerző fő) % Alumni szolgáltatásokat igénybe vevő végzettek, diplomát szerzők és a szolgáltatást igénylők (visszajelzők) aránya az összes diplomát szerzőhöz képest % Komplex, egyénre szabott tanulmányi-, pályaorientációs, és tehetségsegítő szolgáltatást igénybe vevő hallgatók aránya az összes hallgatóhoz képest (dokumentált ügyfélforgalomban az intézményi hallgatói jogviszonnyal rendelkező igénybevevők száma + kapcsolódó rendezvényeken részt vettekből az intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számával, leválogatva igénybevevő személyekre. Ez az összeg osztva az összes intézményi hallgató számával.) % Pályakövetési rendszer eredményeit az intézményben felhasználók száma (SZMSZben vagy egyéb intézményi szabályzatban rögzített személyi kör: dékán, rektor, tanulmányi vezető stb.) fő Célérték Céldátum Az adatforrás megnevezése Monitoring: hitelesített, sorszámozott lista, a válaszadás dokumentuma (elektronikus vagy papíralapú) Monitoring: hitelesített, sorszámozott lista (elektronikus vagy papíralapú) Monitoring: hitelesített, sorszámozott lista, a szolgáltatás igénylők adatbázisa Monitoring: hitelesített, sorszámozott listák, a szolgáltatás igénybevételét és a hallgatói jogviszonyt hitelesen igazoló dokumentáció Monitoring: SZMSZ- vagy egyéb intézményi szabályzat 33

34 7 A projekt előkészítésének, kivitelezésének és működtetésének szervezeti keretei, különösen a fenntarthatóság bemutatása 7.1 A projektgazda bemutatása Az intézmény hivatalos neve: Szolnoki Főiskola Az intézmény működési helye székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány telephelye: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelye: 1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2. Honlapjának címe: A Szolnoki Főiskola jelenlegi szervezete A projekt előkészítésében, kivitelezésében és működtetésében is a Szolnoki Főiskola már meglévő és újonnan átalakított szervezeti egységei vesznek részt. A projekt felügyeletét a Rektori Hivatal látja el, melynek vezetője, a projekt menedzsere, dr. Boda Mihály, aki a főiskola 34

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján /2007. NEM NYILVÁNOS 2007. március -ától számított 10 évig. Készült: 2 eredeti

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 1. Az európai és a hazai helyzet A globális kihívások között Európa számára egy út

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK EMBERI ERŐFORRÁSOK (3. KRITÉRIUM) 110 PONT A SZOLGÁLTATÓKKAL KAPCSOLATBAN ELÉRT EREDMÉNYEK (7. KRITÉRIUM) 90 PONT VEZETÉS (1. KRITÉRIUM) 80

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata Technikai frissítés: 2014. július 10. ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014/2015 Tartalomjegyzék Az önértékelés formai és tartalmi kialakítása......2

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 www.jgypk.hu/mentorhalo MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 LEHETŐSÉG AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 Mentor(h)áló 2.0 Program Az SZTE JGYPK TÓKI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve

Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN Projekt azonosító: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0009

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. 04. 20. HATÁLYOS: visszavonásig KÉSZÍTETTE: ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA: Dr. Horváth Ágnes minőségirányítási vezető Dr. Ailer Piroska rektor Dr. Ailer Piroska rektor

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A Felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz 2011. február 1. ESÉLYEGYENLŐSÉG FELTÉTELEINEK INTEGRÁLÁS A PROJEKTEKBE Az Európai Unió

Részletesebben

Hallgatói motivációs vizsgálat

Hallgatói motivációs vizsgálat SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálatának

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-4/2011. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 1. Vezetés... 5 2. Stratégia... 11 3. Emberi erőforrások Munkatársak irányítása... 17 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok... 21 5. Folyamatok... 25 6. Munkatársak elégedettsége...

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

Dr. Dávid László, egyetemi tanár

Dr. Dávid László, egyetemi tanár Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Menedzsment koncepció 2012 2016 BEVEZETŐŐ Dr. Dávid László, egyetemi tanár aki közel van a jövőhöz azé lesz a jövő Tankó S. Károly Jelenleg a Sapientia Erdélyi

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Széchenyi István Egyetem 2016. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 4 Általános rész... 4 Az Egyetem feladatai és céljai... 6 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND... 8 Az

Részletesebben

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001 Tehetséghidak Program című kiemelt projekt 2014/2015-ös tanévre történő kiterjesztésének, valamint a teljes projektidőszak hatékonyságának és eredményességének HATÁSVIZSGÁLATA

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV CIGÁNDI JÁRÁS 2015. Készült az ÁROP 1.A.3-2014-0116 program keretében 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 AZ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERVBEN FOGLALTAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

Az előterjesztés szöveges része

Az előterjesztés szöveges része Az előterjesztés szöveges része A Magyar Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodája Ferge Zsuzsa akadémikus vezetésével kidolgozta és 2006 márciusában szakmai vitára bocsátotta a Gyermekszegénység elleni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet a

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV Testnevelési Egyetem Doktori Iskola 2014. 1 1. A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája kiemelkedő professzorok, kutató-személyiségek körül

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

Dr. Piskóti István intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék

Dr. Piskóti István intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék A FELSŐOKTATÁS PIACA ÉS MARKETINGJE Dr. Piskóti István intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék Jelen tanulmányban nemzetközi és hazai szakmai

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem című Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzatának

Tolmács Község Önkormányzatának Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2009. Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 3 2. Tolmács község általános helyzetképe... 5 2.1. Természeti, gazdasági környezet jellemzői...

Részletesebben

Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116. Preambulum A Forrásközpont

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT Készítette a Terra Studio Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Kiemelt Programok és Projektek Főosztályának

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt száma: TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Konzorciumi partner:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2007/2008 Második akkreditációs értékelés MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2008/7/VIII/4. számú plénumhatározat 2008. október 3. MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012. HATTÁROZATI JAVASLAT A 4. NAPIRENDI PONTHOZ NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.) alapján Az OPIMUS GROUP

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV az ENQA ESG követelményei szerint A Minőségbiztosítási Kézikönyvet jóváhagyta és alkalmazását elrendelte: Szenátus Dr. Melicz Zoltán rektor Baja, 2014.

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Készítették: Mészáros Andrea,

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR BÉRLAKÁSPÍTŐ KLASZTER

ELSŐ MAGYAR BÉRLAKÁSPÍTŐ KLASZTER MAGYAR INGATLANTANÁCS MAGYAR INGATLANTANÁCS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉVEL ELSŐ MAGYAR BÉRLAKÁSPÍTŐ KLASZTER ALAPÍTÓI OKIRAT 01 2011.02.21. 2011. február 21. Egy fenntartható, kezelhető bérlakás rendszert építéssel

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Humánmenedzsment Szak Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában dr. Farkas Györgyi 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 1.) A témaválasztás

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

A MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK FOGLALKOZTATÁSÁT, ÖNÁLLÓ ÉLETVITELÉT SEGÍTŐ ESZKÖZFEJLESZTŐ MŰHELY ÉS SZOLGÁLTATÁSI HÁLÓZAT BEMUTATÁSA

A MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK FOGLALKOZTATÁSÁT, ÖNÁLLÓ ÉLETVITELÉT SEGÍTŐ ESZKÖZFEJLESZTŐ MŰHELY ÉS SZOLGÁLTATÁSI HÁLÓZAT BEMUTATÁSA A MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK FOGLALKOZTATÁSÁT, ÖNÁLLÓ ÉLETVITELÉT SEGÍTŐ ESZKÖZFEJLESZTŐ MŰHELY ÉS SZOLGÁLTATÁSI HÁLÓZAT BEMUTATÁSA Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben