BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata"

Átírás

1 TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft Kaposvár, Dózsa György u. 21. tel: 06-82/ TÁJTERV MŰHELY Kft Badacsony, Római út 197. mobil: 06-20/ szeptember hónap

2 BALATONFENYVES TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP 1.1 BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE 1.2 BALATONFENYVES JÖVŐKÉPÉNEK MEGALAPOZÁSA Országos Fejlesztési és területfejlesztési koncepció (OFTK) A Balaton fejlesztési Tanács a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja keretében dolgozta ki a as időszakra szóló fejlesztési koncepciót Somogy megye Területfejlesztési Koncepció Somogy megye Területfejlesztési Program 1.3 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉST MEGHATÁROZÓ FŐBB ELVEK RÖGZÍTÉSE Hagyományok tisztelete, értékek védelme Felelősség a jövőért partnerség Fenntartható fejlesztés 1.4 A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT, A JÖVŐKÉP MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Vonzó települési környezet kialakítása települési harmónia Városi szintű ellátás életminőség javítás Családias üdülővárosi jelleg tudatos erősítése Balatonnal való szerves kapcsolat erősítése 1.5 BALATONFENYVES JÖVŐKÉPE 2. CÉLOK 2.1 A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT A JÖVŐKÉP MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 2.2 FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE VONATKOZÓAN A A Balaton-parti területen a tó és a vasút közöt B. A vasúttól délre eső belterületi részeken C. A belterülettől délre eső külterületeken 3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 3.1 TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK BALATONFENYVES ADOTTSÁGAI EGY SWOT ÉRTÉKELÉS ALAPJÁN 3.2 A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉS-SZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA 3.3 AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ALAPÚ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSRE június TÁJTERV MŰHELY Kft. 2

3 4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 4.1 A KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 4.2 JAVASLAT A VÁLTOZÁSOK NYOMONKÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE június TÁJTERV MŰHELY Kft. 3

4 1. JÖVŐKÉP 1.1 BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE A Helyi Önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény, a településfejlesztést és településrendezést az önkormányzatok hatáskörébe utalta. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szóló 314/2012. (XLB.) Korm. rendelet 5. -a határozza meg a településfejlesztési koncepciót, amely elkészítését megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit az 1. sz. mellékletben, részletes tartalmi követelményeit a 2. sz. mellékletben rögzíti. Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) meghatározása szerint: Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra meghatározó dokumentum". A településfejlesztési koncepció Jóváhagyandó munkarésze az a településsel kapcsolatos, településpolitikai dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza, ezért azt az önkormányzat határozattal fogadja el. Balatonfenyves Község hatályos Településrendezési terve keretében rendelkezik elfogadott Településfejlesztési koncepció javaslattal. Jelen tervezés során a megváltozott jogszabályi keretek között új kerül megalkotásra. Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Község településfejlesztési koncepciójának készítésével az ARKER Stúdió Kft-t bízta meg, altervezőként a TÁJTERV MŰHELY Kft. vesz részt a munkában. A tervanyaga a vizsgálati és jóváhagyandó munkarészeket tekintve ütemezve készül, ennek értelmében két kötetben kerül dokumentálásra. A t megelőzően elkészültek a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti un. megalapozó vizsgálat Helyzetfeltáró, Helyzetelemző és Helyzetértékelő munkarészei. E megalapozó vizsgálat elemzése és értékelése a Helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés c. dokumentációban került bemutatásra. Ezután készült el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete I. fejezet tartalmi követelményei szerint, mint jóváhagyandó munkarész jelen Településfejlesztési koncepció című kötet, amely munkarész Balatonfenyves jövőképét, céljait, a továbbtervezési feladatokhoz a kiinduló adatokat, és a megvalósítás eszközeit és azok nyomon követését foglalja magába június TÁJTERV MŰHELY Kft. 4

5 A településpolitikai dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza, hosszú távú iránymutatás és célmeghatározás. Biztosítja, hogy a kitűzött településfejlesztési célok a település fenntartható fejlődését szolgálják, elősegítve a Balatonfenyvesen élők életminőségének, életszínvonalának növekedését, a hagyományokra, táji, természeti és kulturális adottságokra építve. 1.2 BALATONFENYVES JÖVŐKÉPÉNEK MEGALAPOZÁSA Az önkormányzat Balatonfenyves jövőképét, településfejlesztési koncepcióját az ott élők véleményét figyelembe véve dolgoztatta ki. Abból a célból, hogy a fejlesztési koncepcióban a helyiek véleménye beépüljön, az elmúlt 4 év lakossági fórumain a Polgármesteri Hivatal tájékoztatta a lakosságot, hogy a rendezési terv módosításával kapcsolatos észrevételeiket, igényeiket a Hivatalban tudják jelezni. Az elmúlt években a Hivatal több alkalommal előre kidolgozott nyomtatványokon kérte a lakosság fejlesztésekkel kapcsolatos véleményét. A településfejlesztéssel kapcsolatos igények, bejelentések összegyűjtésre kerültek és a fejlesztési koncepció készítésekor figyelembe lettek véve. A Polgármester a településfejlesztésben érdekelt vállalkozókkal és vállalkozásokkal előzetesen egyeztetett, amely egyeztetésekről feljegyzések készültek. Természetesen az új koncepció kidolgozáskor figyelembe lett véve a hatályos koncepció, a magasabb rendű tervek, törvények, a 2014-ben elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció, valamint a szintén 2014-ben elfogadott a Balaton térségre a as időszakra szóló fejlesztési koncepció, Somogy megye Területfejlesztési koncepciója (2014) és Területfejlesztési Programja (2014) Országos Fejlesztési és területfejlesztési koncepció (OFTK) Az OFTK az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy hosszú távú 2030-ig szóló jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg, és ezek alapján kijelöli a közötti időszak súlypontjait, fejlesztési prioritásait. Az OFTK fejlesztéspolitikai céljai és elemei képezik az EU-val kötött Partnerségi Megállapodás koncepcionális hátterét, megalapozva a közötti uniós források felhasználására irányuló hazai operatív programok tartalmát. A koncepció számba veszi az ország gazdasági erőforrásait és értékeit, külön foglalkozik a Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztésével", amelyek megőrzése nemcsak környezeti és kulturális, néprajzi értékeinket védi, hanem közösségi összetartozásunk jelképei is egyben június TÁJTERV MŰHELY Kft. 5

6 A Balaton-térség fejlesztésével kapcsolatban az OFTK kimondja, hogy: A Balaton - térség hazánk egyik legkarakteresebb, nagy kiterjedésű tájegysége, mely ökológiai egységet is alkot, ahol a társadalmi és gazdasági folyamatok egyedülállóan nagy mértékben a környezeti tényezőktől függenek. A térséget a kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji értékei, valamint az ezekre épülő idegenforgalma és tájgazdálkodása az ország legmarkánsabb, önálló fejlesztési célokra igényt tartó térségévé teszi, így a területfejlesztés is egyik legfontosabb feladatának tekinti a térség környezeti és társadalmi szempontból is fenntartható fejlesztésének, az értékek megőrzésének biztosítását. A térség olyan természeti és gazdasági egységet képez, melynek kezelése nem bontható meg. Turisztikai, mezőgazdasági bevételei révén a nemzetgazdaság jelentős tényezője. Bár nem önálló tervezési-statisztikai területi egység, az egységes tervezés és támogatáspolitika igénye és szüksége itt a legerősebb az országban. A mindenkori fejlesztésnek a még meglévő táji, kulturális és természeti adottságokat tiszteletben tartva szabad csak megvalósulnia. A Balaton-térség fejlesztésének alapvető célja, hogy a környezet, a táj értékeinek megőrzésével és fejlesztésével, a turisztikai kínálat diverzifikálásával a térség adottságainak szélesebb körű hasznosításával, valamint az érintett számos szereplő partnerségét biztosító stabil intézményrendszer megteremtésével egy fenntartható módon versenyképes Balaton térség jöjjön létre. Fejlesztéspolitikai feladatok: A fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a térség változatos vonzerőire épített új és komplex turisztikai termékek kialakítása, magas színvonalú szolgáltatások biztosítása. A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével, ennek érdekében térségi turisztikai hálózatok, tematikus utak kialakítása, megerősítése. Egységes térségi turisztikai menedzsment mellett a turisztikai kínálat területileg differenciált tervezésével a vendégforgalom területi szétterítése, a háttérterületek adottságain (borvidék, nemzeti park, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek, népi hagyományok, gasztronómia stb.) alapuló alternatív turisztikai termékek kínálatának kifejlesztése és értékesítése" a parttól távolabbi településeken. A Balaton, a vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának megóvása és további javítása, a vízszintingadozásból fakadó problémák mérséklése, a Balaton-part terhelésének korlátozása, a nádasok védelme, a térség élő és élettelen természeti értékeinek megőrzése június TÁJTERV MŰHELY Kft. 6

7 A térség további beépítésének megakadályozása, tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, az eróziós és deflációs hatások mérséklése (magaspart és pincevédelem). Az ingatlanállomány rehabilitációja, valamint a városiasodott környezet kínálta területeken új funkciókkal való hasznosítása (pl. lakófunkciók, tudásalapú gazdasági tevékenységek, országos közigazgatási, közszolgáltatási funkciók). A Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése. A kulturális örökség magas szintű védelme, tudatosítása és bemutatása. Egységes, turisztikai vonzerőként is szolgáló balatoni közösségi közlekedési rendszer megteremtése. Települési együttműködés és egységes elvek mentén zajló fenntartható városfejlesztés a Balaton városgyűrűjében. A Balaton illegális feltöltésének megakadályozása. A Balaton törvényt és egyéb jogszabályokat figyelmen kívül hagyó beruházások, építkezések leállítása, az eredeti állapot visszaállítása. A Balaton-térség háttértelepüléseinek fejlesztése." A Balaton fejlesztési Tanács a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja keretében dolgozta ki a as időszakra szóló fejlesztési koncepciót, amely már a 2014-ben az országgyűlés által elfogadott OFTK-val összhangban készült. A koncepció meghatározta a térség jövőképét és a térség fejlesztésének átfogó céljait: a) A térség jövőképe Balaton kiemelt térség a jövőben: Balaton a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója! A Balaton térség jövőkép az alábbi 4 pillére épül: - Természetesség, - Megújuló képesség, - Egészség, - Fenntarthatóság. Balaton, a testi, szellemi, társadalmi megújulást adó térség. A térség, ahol magától értetődő a természet ereje, tisztasága, minősége és a benne élők vitalitása. A térség országosan kiemelkedő példája a környezet és a társadalmi június TÁJTERV MŰHELY Kft. 7

8 egységnek, a harmonikusan fejlődő és fenntartható társadalmi fejlődés megteremtésének. Ez az a térség, ahol a társadalom (az itt élők és az ide látogatók innovatívan és fenntartható módon) úgy védi, formálja és építi környezetét, a természetes és épített környezetet, a közösségeket, a gazdaságot, hogy a környezet visszahatva a társadalomra, biztosítja annak gyarapodását és jólétét. A Balaton kiemelt térség Magyarország és Közép-Európa viszonylatában a legtermészetesebb régió, állandó és ideiglenes lakói számára vonzó életminőséget nyújt; magas minőségű természeti értékekkel és épített környezettel rendelkezik, környezeti állapota stabilizálódik, Közép-Európa legnagyobb tava a Balaton és a környező táj egyedülálló természeti és kulturális adottságai, mint nemzeti közkincs megőrzése felett hűen őrködik; európai szinten modellértékű, egységes fenntartható területi gazdasági rendszert alkot, önálló fejlesztési egységként kezelt és önálló területi irányítással rendelkezik; környezeti és táji értékek fenntarthatósága mellett jelentős hazai és külföldi vendégforgalommal rendelkezik, a szabadidő eltöltésnek, az élménykeresésnek és az egészséges életvitelnek a legvonzóbb magyarországi térsége, miközben különböző térségeit izgalmas sokféleség jellemzi; gyógyító térség, kialakul a gyógyító Balaton képe, ahol a tó és a gyógy-, termálvizek, a mikroklíma, a rehabilitációs és különféle egészségügyi programok (beleértve a népegészségügyi, egészségfejlesztési prevenciós, mentálhigiéniás programokat), a helyben megtermelt gyógyító és éltető termékek, valamint a szabadidő aktív eltöltését segítő szolgáltatások egész évben várják a látogatókat és gyógyítják, frissítik a régióban élőket; táji, természeti adottságokra és hagyományokra épülő ( Balaton márka"), a helyi környezeti feltételekhez igazodó versenyképes gazdasággal rendelkezik; a helyi szereplők együttműködése révén a régióban megtermelt jövedelmek lehető legnagyobb része a térségen belül marad, a térség szereplőit gazdagítja; a modern XXI. századi innovatív, tudás alapú gazdasági ágak, szolgáltatások és intézmények térségi jelenléte megerősödik; az információs társadalom legújabb vívmányai a régióban kiemelkedően elterjedtek, és alkalmazásuk megjelent a gazdasági és társadalmi életben, a környezeti alrendszer irányításában, június TÁJTERV MŰHELY Kft. 8

9 a lakosság minden rétege számára megteremti az esélyt a munkavállalásra, a régióban az állandó lakosság egyre nagyobb részének biztosított az egész éves munkavállalása; nincsenek a régión belül jelentős területi társadalmi-gazdasági különbségek, a multikulturális és erősen érdektagolt helyi társadalmi konfliktusos helyzetek jól kezeltek; regionális és térségi szinten együttműködő földrajzi, társadalmi és kulturális egység, mely határozott és tényleges térségszervezési erőt felmutatni képes balatoni azonosságtudattal bír. b) A térség célrendszerének bemutatása Az alábbi célrendszer épít a Balaton kiemelt térségre elkészült helyzetelemzésre és figyelembe veszi a kapcsolódó ágazati és területi koncepciók elképzeléseit is. Így a célrendszer integrálja a Parlament által elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban a Balaton térségére megfogalmazott fő fejlesztési irányokat. A koncepció célrendszere abból indul ki, hogy a vendégek számára is akkor lehet vonzóbb az itt tartózkodás, ha térség harmóniát sugároz. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy a térségben élők is jól élnek. A térség fejlesztésének átfogó célja Fő cél a Balaton térségnek dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben élők és dolgozok számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és munkakörnyezet. A fő célhoz kapcsolódó átfogó célok a következők: megbízható jövedelem-szerzést és javuló életminőséget, így a környezetkímélő technológiák alkalmazásának (pl. energiahasználás, közlekedés, ingatlanfejlesztés) széles körű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. A munkanélküliség, és ezen belül a tartósan álláskeresők számának csökkentése, az éves foglalkoztatás elősegítése és környezetbarát technológiák alkalmazásának széles körű elterjesztése. vonzó működési környezetet biztosítson elsősorban szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára június TÁJTERV MŰHELY Kft. 9

10 A felsőfokú végzettségű lakosok, a K+F tevékenységet végzők számának növelése. vonzó természeti és épített környezeti feltételeket és magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítson a térséget felkeresők számára, melynek eredményeként növekedjen a Balaton térségbe látogató turisták száma, illetve a hosszabb ideig történő tartózkodásban és szolgáltatásvásárlásban megmutatkozó elégedettsége. A vendégéjszakák számának növelése, különösen a külföldiek által eltöltött éjszakák vonatkozásában, szálláshelyek egész évre vetített kapacitáskihasználtságának javulása. A változó igényekhez, természeti folyamatokhoz rugalmasan igazodó és folyamatosan megújulásra képes szolgáltató és cselekvőképes, együttműködő intézmények és szervezetek szolgálják a lakosokat, turistákat és vállalkozásokat. A Balaton térségben működő intézményekkel, szolgáltatókkal való elégedettség javulása a helyi lakosok és turisták részéről. A turizmus fejlesztése, mint a régió meghatározó gazdasági ágazata kiemelten fontos. Az elmúlt időszak csökkenő versenyképességi mutatóin (vendég, vendégéjszaka szám csökkenés, külföldi turisták számának visszaesése) kell javítani, és a változó piaci igényeknek megfelelően kell fejleszteni a kínálatot. A turizmus területén számos kínálati elem épült ki az elmúlt évtizedekben, melyek jelentős része elavult, leromlott állapotba került, vagy fejlesztésük nem követte a piaci igényeket. Ezzel párhuzamosan Európa más részein, pl. Ausztriában egyre jobb eredményeket mutatnak fel a természet közeli programokat (pl. természetjárás, kerékpározás, golfozás, lovaglás, vízi sportok) kínáló desztinációk, már nemcsak síszezonban, hanem egész évben is, éles konkurenciát teremtve a Balaton térségnek is. A Balaton térségben a turisztikai termékek, vonzerők fejlesztésének állami támogatásával, ösztönzésével célszerű változtatni, melyek vonzó környezetet teremtenek a vendéglátásnak, szálláshelyek fejlesztésének és egyéb turisztikai szolgáltatásoknak, ezzel jövedelmezőbb, új munkahelyet teremtve. Az állami ösztönzéssel olyan feltételrendszer kell kialakítani, ami segít a magán tőke által jelentős fejlesztések megvalósulását és sikeres működését. A turisztikai termékek fejlesztésénél elsődleges prioritást az exkluzív (egyedi értéket nyújtó), a parttól távolabbi településeken a meglévő természeti értékekre, kulturális örökségre építő adottságok fenntartható kihasználásával megvalósuló, június TÁJTERV MŰHELY Kft. 10

11 egész éves szolgáltatást nyújtó (pl. rendezvények és konferenciák, egészségturizmus, kerékpározás, természetjárás) fejlesztések jelentenek. A turisztikai fejlesztéseknek kiemelt célcsoportjai a családok, fiatalok, illetve a nyugdíjasok, akik Turisztikai szempontból eddig kevésbé kihasznált szezonokban (tavasszal és ősszel) - a gyógyfürdőhelyeken túl - akár a térség többi területén is - az eddigiekhez képest nagyobb számban - vendégként jelentkezhetnek. Az idős, aktív munkavégzéstől visszavonult nyugdíjasok számára igényként jelentkezhet, hogy letelepedjenek a tó körül, vagy egy évben hosszabb ideig, több mint 6 hónapon át tartózkodjanak a Balaton térségben, de ehhez szükséges az egészségügyi, szociális rekreációs, kulturális szolgáltatások további fejlesztése. Az évi egyszeri, hosszabb és egybefüggő (1-2-3 hetes) szabadságot a dolgozó korú felnőtt lakosság körében egyre jobban felváltják az évente többszöri hosszú hétvégék, a pár napos, maximum 1 hetes kikapcsolódások, melyeknél jelentős szerepet játszik az élmény-turizmus. A fiatalabb generáció, valamint az aktív dolgozóval bíró (és munkájukat fontosnak tartó) családok számára ennek következtében egyre kevésbé csak a klasszikus nyári idényben való pihenés van fókuszban. A balatoni turizmus (benne a borturizmus, a wellness, a rekreáció, mozgás) az élmény jelleget kihasználva és megfelelő környezeti feltételek esetén (infrastruktúra, közlekedés, szolgáltatások) szinte évszaktól függetlenül generálhat vendégforgalmat a régióban, feltételezve, hogy az üzenet eljut a célcsoportokhoz. A turisztikai marketing során kiemelten törekedni kell a tó és környezetének folyamatosan élvezhető és változatos (a nyári főszezonon kívüli) értékeinek (pl. jó vízminőség) kommunikálására Somogy megye Területfejlesztési Koncepció Somogy megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-ben került elfogadásra, amely a megye hosszú távú, 2030-ig szóló céljainak összefoglalása. Azzal a céllal készült, hogy kijelölje Somogy megye lehetséges kitörési pontjait és meghatározza a főbb fejlesztési irányokat. A megye jövőképe: Somogy megye 2030-ra sokszínű, természeti értékekben gazdag tájjal rendelkező harmonikus és az ott élők számára jó életminőséget biztosító, versenyképes, innovatív térséggé válik, ahol a szolidáris közösségekre építve, egymást erősítve, egymás értékeire és adottságaira alapozva vannak jelen a szolgáltatásokban, erős városok és a kedvező életteret adó vidéki térségek június TÁJTERV MŰHELY Kft. 11

12 A jövőkép elérését átfogó célok, valamint tematikus és területi célok meghatározásával kívánják elérni. Az átfogó célok: a rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése, a megye belső erőforrásainak fenntartható hasznosítása az ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontok figyelembevételével, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyek biztosítása minden somogyi ember számára. A specifikus területi célok között említi a koncepció a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet komplex fejlesztését. A Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció még a korábbi, 2009-ben elfogadott Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciót építette be a megyei anyagba. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet komplex fejlesztése területi célnál meghatározó stratégiai célként említi a versenyképesség erősítését, az exkluzív turisztikai kínálat kialakítását, a kiemelkedő attrakciókra épülő komplex kínálat biztosítását, a gazdaság diverzifikálását, turizmus és a gazdaság szereplőinek összefogását Somogy megye Területfejlesztési Program A koncepciót követően októberében fogadták el a Területfejlesztési Programot. A Program a Koncepcióban lefektetett átfogó és tematikus specifikus célok mellett megfogalmazta a megye kiemelten kezelendő térségeire vonatkozó területi célokat is. Ezen területi célok között szerepel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet komplex fejlesztése. A célrendszert követően a Program a célok megvalósítását szolgáló 7 prioritást és annak intézkedésrendszerét határozta meg. A 3. prioritás Somogy megye turisztikai potenciáljának bővítése. A prioritások szakmai tartalmának részletes meghatározása mellett a fejlesztési program kijelöli a program érintettjeinek körét és megadja a program végrehajtásához szükséges fejlesztési források kereteit. A prioritás keretében három intézkedés került kiemelésre: területi korszerű komplex turisztikai termékek innovatív fejlesztése, minőségi turisztikai szolgáltatás és vendéglátás fejlesztés, június TÁJTERV MŰHELY Kft. 12

13 piacra jutást és marketinget hatékonyan támogató intézményrendszer megerősítése. 1.3 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉST MEGHATÁROZÓ FŐBB ELVEK RÖGZÍTÉSE Balatonfenyves koncepciójának készítésekor az Önkormányzat több olyan fejlesztési elvet fontosnak tartott kiemelni, amelyek kifejezik az Önkormányzat szemléletét, településfejlesztési szándékait. Ezeket az elveket, szempontokat valamennyi fejlesztési és településrendezési tevékenység során alkalmazni, érvényesíteni kell Hagyományok tisztelete, értékek védelme A hagyományok tisztelete, az értékek védelme alapelv az adott közösség történelmének, eddigi életének, alkotásainak tiszteletben tartását jelenti, amely egyúttal a társadalom és az adott közösség, település fennmaradásának záloga. Balatonfenyves viszonylag rövid története, sajátos üdülési adottságai, zöldfelületekben gazdag településszerkezete méltó a tudatos védelemre. A fejlesztéseknél vigyázni kell, hogy a meglévő egyensúly, a település jellege megmaradjon Felelősség a jövőért partnerség A társadalmi részvétel, a közösség erősítése az egyik legfontosabb a településrendezésen, településfejlesztésen túlmutató feladat. A fejlesztések akkor tekinthetők legitimnek, ha azokat a helyi közösség elfogadja, támogatja. A nagyobb léptékű turisztikai fejlesztések megváltoztatják a kialakult állapotot és általában a munkahelyteremtés, a minőségi szolgáltatások bővítése révén a helyi lakosság számára kedvező eredményt hoznak, azonban nagyon fontos, hogy a tervezett fejlesztésekről a helyi közösséggel részletes párbeszéd follyon, hogy ők magukénak érezzék a megváltozott környezetet és a megvalósult fejlesztést. A felelősség a jövőért abban fogalmazható meg, hogy ha a megvalósult fejlesztés erősíti és nem megosztja a közösséget az hosszú távon a település más ügyeiben is rendkívül kedvező lesz Fenntartható fejlesztés A jövő szempontjából rendkívül fontos a település sajátos családbarát jellegének, szabad strandjainak, zöldfelületeinek megőrzése. Épp ezért olyan fejlesztéseket kell támogatni, amelyek összhangban vannak a település adottságaival. A kizárólag külső körülményekre, szempontokra, támogatásra alapuló fejlesztések sorsa helyi részvétel, támogatás nélkül hosszú távon kérdéses június TÁJTERV MŰHELY Kft. 13

14 A helyi erőforrásokra alapozott, illetve azokat figyelembe vevő és használó fejlesztések jelentik a fenntartható jövőt. 1.4 A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT, A JÖVŐKÉP MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A jövőkép alapján Balatonfenyvesen a települési és természeti értékek a Balaton- (part) tudatos hasznosítására, a helyi közösségre alapuló értékteremtő fejlődés teljesedik ki, amelynek eredményeként vonzó, intézményekben, zöldfelületekben és turisztikai attrakciókban gazdag, mégis nyugodt, családias hangulatú települési környezet alakul ki. Balatonfenyves sajátos jellemzőiből következően falusias-kertvárosi jellegű, ugyanakkor igen jelentős turisztikai szállásférőhely kapacitással rendelkező település, ahol fontos, hogy a minőség a települési alapszolgáltatásokban, a kiemelt turisztikai beruházásokban és mindezek működtetésében mindenütt megjelenjen. Azaz a minőség elengedhetetlen: a turisztikai szolgáltatások területén (a szállás, vendéglátás, programok, attrakciók terén), a beruházások területén egyrészt a beruházások célja, rendeltetése, tartalma összhangban legyen a település céljaival, jellegével, másrészt a megvalósítás és a működtetés során is állandóan magas minőséget kell képviselni, a minőséget a település valamennyi funkciójában érvényre kell juttatni különös figyelemmel a közterületek, közösségi terek állapotára, az ellátásra, az épített környezet formálására. A vízparti üdülés, vízi sportok tekintetében a kikötő magas minőségű szolgáltatást valósít meg. A meghatározó általános elvek mellett azonban megfogalmazásra kell kerüljenek azok a szempontok, célok, ún. prioritások, amelyek Balatonfenyves esetében külön említendők. Ezek a prioritások a következők: 1. Vonzó települési környezet kialakítása települési harmónia, 2. Városi szintű ellátás életminőség javítás, 3. Az üdülő-települési jelleg tudatos erősítése (turizmus fejlesztés, szolgáltatás, egyéb gazdasági tevékenység), 4. Balatonnal való kapcsolat bővítése június TÁJTERV MŰHELY Kft. 14

15 1.4.1 Vonzó települési környezet kialakítása települési harmónia Balatonfenyves egészen sajátos természeti környezetben helyezkedik el a Balaton és Nagyberek közötti homokturzásokon. A Nagyberek hosszú évszázadokon keresztül a Balaton árterületi öblözete volt és az 1800-as évek közepéig összefüggő vízréteg borította. A lecsapolások következtében a természetes mocsárvilág visszaszorult. Balatonfenyves külterülete ezen félig átalakított, részben mezőgazdasági, részben erdészeti hasznosítású tájból és a természetes élővilág maradványterületeiből áll. A megmaradt természeti értékek és a Balaton-part megőrzése, bemutatása, a sajátos hangulatú táj turizmusának fejlesztése kisvasút, kerékpártúrák, gyalogtúrák, ökoturizmus stb. egyedi lehetőség Balatonfenyves részére. A környezettudatos, a természeti adottságokat is erősítő fejlesztéseket kiemelten kell támogatni Városi szintű ellátás életminőség javítás Balatonfenyves évtizedek óta nyugodt, sajátos hangulatú nyaralóhely ban a filoxéra-vészt követő szőlőtelepítéskor a déli-parti parcellázással született meg. Balatonfenyves 1992-ben lett önálló. Az üdülő-település családias karakterét az itt telket vásároló hivatalnokok, orvosok, tanárok, kereskedők alakították ki az as években. A település állandó lakossága a szocializmus idején növekedett meg jelentősebben. Balatonfenyves a kedvezőtlen politikai és gazdasági feltételek között is megőrizte békés, családias jellegét és ellentétben más Balaton-parti településekkel itt a fejlődés nem jelentette a zsúfoltság növekedését, az üdülővárosi környezeti, települési hátrányok kialakulását. Balatonfenyves említett tulajdonságai a nyugodt, békés környezet nagymértékben alkalmassá teszik a települést arra, hogy nem csak a nyári főszezonban, hanem tavasszal és ősszel is fogadja az ide látogatókat. Az utóbbi évtizedekben a lakosság elöregedése egyértelmű jelenség, ezért a Balatonfenyves hangulata különösen vonzó lehet a nyugalmat kereső idősebb korosztály számára. A meglévő adottságok és jellemzők tudatos kihasználásával és hangsúlyozásával törekedni kell arra, hogy Balatonfenyves turisztikai idénye ne csak a június-augusztus hónapokra szűküljön. A kínálat, a turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésével az év nagyobb részén megfelelő szolgáltatást kell nyújtson a vendégek számára. A fejlesztéseknél ezért a meglévő értékek szabad strandok, zöldfelület, harmonikus településkép, laza beépítés, minőségi szolgáltatások kiemelt június TÁJTERV MŰHELY Kft. 15

16 megőrzésére kell törekedni úgy, hogy a városi szintű szolgáltatás mellett a falusias kertvárosi miliő, nyugalom, ez a sajátos egyensúlyi állapot fennmaradjon Üdülőtelepülési jelleg tudatos erősítése Balatonfenyves a déli-part beépített parti sávjában csaknem 5 km hosszú Balatonparttal rendelkező üdülő-település, ahol a közelmúlt fejlesztései pl. M7-es autópálya megvalósítása, illetve a jelenben folyó kikötő építése nagymértékben hatnak a település forgalmára, vonzerejére. A kikötő környéken a településközpont területén, a strandok, a minőségi szálláshelyek, minőségi vendéglátás fejlesztése az elsődleges. Ezen nagyobb forgalmat, nagyobb vendégsereget vonzó fejlesztések következtében még szigorúbban be kell tartani a nyugodt, családias jellegű környezet védelmét szolgáló előírásokat, feltételeket (telken belüli parkolás betartatása, a telken belül és az állandóan növényzettel fedett területek, az előírt min., a zöldfelületi borítottság megőrzése, megvalósítása). Balatonfenyves természeti környezete, a Nagyberek közelsége is egy sajátos táji hangulatot közvetít, ezért a külterület jellegének megőrzése, értékeinek tudatosítása és a két éve megvalósult Nagyberket feltáró kerékpáros és gyalogút, egyre nagyobb mértékű bevonása a turizmusba e szempontból is fontos Balatonnal való szerves kapcsolat erősítése Balatonfenyves egyik legnagyobb értéke a csaknem öt kilométer hosszú Balaton-part, amelynek használati értéke a strand, vízi sportok mellett az északi parti bazalt hegyek látványa külön említendő. Balaton-parton az Önkormányzat öt ingyenesen használható szabad strandot működtet, ahol ingyen lehet használni a játszótereket, öltözőket, WC-ket, zuhanyozókat és a strandok közelében ingyenesen használható parkolók helyezkednek el. Azon alapvető célkitűzéshez, amely az üdülő jelleg erősítését és a minőség növelését tartalmazza nélkülözhetetlen a vízpart megközelítésének, a strandok felszereltségének javítása, bővítése és a vízi sportolás, a vízi közlekedés fejlesztése. A sétálóutca (városközpont) jellegű fejlesztések az új jelentős befogadóképességű kikötő közelében, azaz a turisztikai kínálat megújítása, bővítése döntő fontosságú a magas szintű szolgáltatások biztosításában a turisták számának és az itt eltöltött idő növelésében. A fejlesztések egyúttal magukkal hozzák a szálláshelyek bővítését, új munkahelyek keletkezését június TÁJTERV MŰHELY Kft. 16

17 A Balatonnal való szerves kapcsolat erősítése, a strandi funkciók, szolgáltatások bővítésével, a vízpart megközelítés javításával, az új kikötő megvalósítása révén erősödik. (A korszerű kikötő a hajók számára víz, villany, TV, internet csatlakozást biztosít!) Az új jacht, illetve vitorláskikötő egyike a Balaton legnagyobb kikötőjének és a 350 vitorlás befogadása mellett személyhajó kikötésére is alkalmas, Keszthely, Badacsony, Fonyód személyforgalmába így Balatonfenyves is bekapcsolódik. A kikötői fejlesztés a Balaton-parti zóna minőségi fejlesztését is magával vonzza. A móló mindkét oldalán közforgalmi sétány a parton biztosított lesz. A Vachott Sándor utca rekonstrukciójával pedig egy település-központ formálódik új arculattal és újabb funkciókkal. A fent felsorolt fejlesztésekkel és a minőséget szolgáló intézkedésekkel, a munkalehetőségek bővítésével érhető el, hogy a fiatalok itt maradjanak, illetve ide települjenek. 1.5 BALATONFENYVES JÖVŐKÉPE A település adottságai, jellege, a megfogalmazott igények, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozó magasabb rendű koncepciók és tervek alapján Balatonfenyves jövőképe a következő módon határozható meg: Balatonfenyves legyen az a Balaton-parti település, ahol a települési, természeti értékeken, a Balaton-part tudatos hasznosításán, valamint a helyi közösségen alapuló értékteremtő fejlődés teljesedik ki, amelynek eredményeként Balatonfenyvesen mind az üdülők, mind a lakosok számára egészséges, vonzó, intézményekben, zöldfelületekben és attrakciókban gazdag, mégis nyugodt, családias jellegű, települési környezet alakul ki június TÁJTERV MŰHELY Kft. 17

18 2. CÉLOK 2.1 A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT A JÖVŐKÉP MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Az előbbi fejezetben felvázolt jövőkép összehangolt és folyamatos cselekvéssel valósítható meg. Épp ezért a koncepcióban fontos a jövőkép megvalósulását szolgáló célrendszer, azaz a célok, részcélok kapcsolatának rögzítése és a gazdasági lehetőségek bemutatása. A jövőkép megfogalmazása összhangban van Balatonfenyves es évekre kidolgozott gazdasági programjával. A program célja a község, az intézmények zavartalan működtetése, a település polgárai életkörülményeinek javítása, a település üdülő jellegének erősítése, az üdülni vágyók számára vonzóbbá tétele. Az Önkormányzat azokat a fejlesztéseket kívánja előtérbe helyezni, amelyek növelik a turisztikai vonzerőt és hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő, valamint új munkahelyeket teremtenek. Az Önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy növelje a turizmus szerepét a település gazdasági életében, hogy ezáltal az itt lakók életminősége is elfogadható legyen június TÁJTERV MŰHELY Kft. 18

19 2015. június TÁJTERV MŰHELY Kft. 19

20 A jövőkép kialakításakor a magasabb rendű terveket, koncepciókat, stratégiákat kötelező figyelembe venni, de rendkívül fontos a valóságos folyamatokra is ügyelni. Balatonfenyves igazából a Balatoni Üdülőkörzet azon részén fekszik, ahol az ún. nagyobb térségi fejlődés már nem érzékelhető. A nagy nemzetközi összefüggésben is érzékelhető fejlesztési tengelyek elkerülik a Balaton nyugati medencéjét és minden optimizmus ellenére, az itt lévő települések gazdasági teljesítménye csökken, a népesség száma stagnál, illetve kismértékben fogy, a korösszetétel pedig igen kedvezőtlenül változik, egyre kevesebb az élveszületés és folyamatosan öregszik a népesség, azaz nő az átlagéletkor. Ezt a tényt a folyamatos kismértékű visszafejlődést, a tőke más helyeken való megjelenését ismerve, rendkívül fontos az, hogy az Önkormányzata nagy erőfeszítésekkel próbáljon befektetőket szerezni és pályázatokkal új attrakciókat, új fejlesztési lehetőségeket teremteni. Ezért igen fontos az új, nagyméretű kikötőépítés, a városközpont és a turizmus minőségi megújítása, Nagyberek turisztikai fejlesztése, a kisvasút bővítése, a Hubertus BT.-vel való jó együttműködés. 2.2 FEJLESZTÉSI CÉLOK AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE VONATKOZÓAN A.) A Balaton-parti területen a tó és a vasút között Fejlesztési cél: 1. Strandrekonstrukciók folytatása, strandok minőségi fejlesztése, megújítása. Balatonfenyves legnagyobb értéke a Balaton-parton lévő ingyenesen használható strandok. A több, mint 1400 méter hosszú strandszakasz, valamint a 32. utcavégi fürdőhely, amely további 263 m partszakaszon szabadon megközelíthető, ingyenes fürdési lehetőséget jelent, azaz összesen 1670 méter hosszú, állandóan gondozott, fürdésre alkalmas partszakasz és 6,6 ha strandfelület fenntartásáról kell gondoskodni. A strandok fejlesztése keretében a központi szabad strandon sportpályák építése, parti sétány térburkolása, fövenyfürdő létesítése, játszóterek felújítása, üzlethelységek átépítése, kiépített parkolóhelyek létesítése, térvilágítás felújítása, a mélyebb fekvésű részek feltöltése, partvédelem felújítása, nyilvános illemhelyek átépítése, térbútorok cseréje, telepítése fásítás, gyepesítés, közösségi terek létrehozása a feladat június TÁJTERV MŰHELY Kft. 20

21 A Csalogány strandon a terület feltöltése, fövenyfürdő létesítés, a strandi sétány térburkolása, nyilvános illemhelyek fejlesztése, térbútorok cseréje, telepítése, játszóterek felújítása, strandfásítás, csapadékvíz elvezetés, térvilágítás felújítása a fejlesztési feladat. A Fenyves-alsói strandon a parkolók, sétányok burkolása, játszótér felújítása, partvédelem, csapadékvíz elvezetés megvalósítása, fásítás, térvilágítás kiépítése, térbútorok felújítása szerepel a fejlesztési elképzelések között. Az ún. Pozsonyi strandon fásítás, térvilágítás kialakítása, játszótér felújítása, növényzet cseréje, telepítése, térbútorok felújítása, térburkolat kialakítása a feladat. Az István utcai, viszonylag kicsiny strandnál is a térburkolás, partvédelem, térvilágítás fejlesztése és a térbútorok felújítása a feladat. Az utcavégi fürdőhelyeknél a part folyamatos felügyelete és a bejárásul szolgáló lépcsős vízi állások karbantartása a feladat. 2. Sétáló utca átépítése. Balatonfenyves gazdasági életében a turizmus meghatározó jelentőségű, ezért a minőségi fejlesztés, a környezet megújítása alapvető fontosságú a vendégek megőrzése, illetve újabb attrakciókkal történő ide csábítása érdekében. A Vachott Sándor utca átalakítása, a közterület minőségi javítása növeli Balatonfenyves idegenforgalmi vonzerejét és elősegíti, lehetővé teszi a vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését. A cél az, hogy a Vachott Sándor utca a település egyik fő utcájává, a strand megközelítését szolgáló, magas színvonalú sétánnyá váljon. A fejlesztés keretében a megújult burkolaton túl egységes információs és cégérrendszer, jellegzetes pergolasor kerül kialakításra, több pad és növény kerül kihelyezésre, valamint 2 ivókút és egy biciklitároló, bővítésre és átépítésre kerül. Az utca északi végében közösségi terek kiépítése és az ott lévő üzlethelyiségek átépítése tervezett, amely következtében a strand megközelítése is kedvezőbb lesz. 3. Kikötőépítés, a kikötő környék rendezése (Sunmarine Hotel, gyalogos híd) A Balatonfenyvesi kikötő a tervezett személyhajó kikötővel és db. vitorlást, jachtot befogadó - mólók által közrefogott - vitorláskikötővel, pontom házakkal(!) a Balaton öt legnagyobb kikötője közé tartozik majd. A június TÁJTERV MŰHELY Kft. 21

22 nagyméretű kikötőhöz kapcsolódóan a parton a Perlaki ház átépítésével Sunmarine Vitorlás Hotel és szabadidő jellegű szórakoztató intézmény épül. A későbbiekben 90 szobás szálloda építése tervezett mélygarázzsal továbbá parkolók és kerékpáros (Bringa központ) és vizisport centrum kiépítése is szerepel a tervek között. Ez utóbbi, a vizisportok fejlesztése különösen fontos Balatonfenyves turisztikai kínálatának bővítése érdekében. A keleti mólószár közvetlenül kapcsolódik a központi strandhoz és így a sétány, a séta lehetősége fél kilométerrel meghosszabbodik, mert a kikötő közforgalmi része a központi strandról is megközelíthető. Ugyanakkor a strand nyugati szélén, a belvízi csatorna felett a Tinódi utcát a Kikötő sétányával összekötő gyalogos híd épül. A kikötői fejlesztés révén a kikötő közvetlen környezete is fejlődésnek indul a Kinizsi, Ipoly és Somogyvári utca közötti településközponti szerepkörrel rendelkező szakaszon. A településközpont többek között- pl.: turisztikai, vendéglátó-, kereskedelmi létesítményekkel, parkolóhelyekkel - bővül. 4. A 32. utcavégi fürdőhely, tóbejáró rendezése, karbantartása. A Balatonra merőleges, a vízpartra futó utcák vége lépcsős vízi állással kiépített bejáró fürdőhely. A cél ezen fürdőhelyek gondozása, és ahol lehetséges a környező területek önkormányzati tulajdonba vétele a strandolási lehetőségek bővítése céljából, illetve abból a célból, hogy az Önkormányzat a lehető legnagyobb mértékben ellenőrizze a parti területeket és felügyelje a vízpart kezelését. 5. Vasúti rekonstrukció (új átjárók, zajvédő fal). A NIF Zrt. lebonyolításában folyó 30. számú murakeresztúri vasútvonal rekonstrukciója folyamatban van. A vasútfejlesztési terv Balatonfenyves térségében második vágány kiépítésével és nyomvonal korrekcióval nem számol csupán helyben cserés vágányátépítés, valamint az átjárók felújítása, kiépítése történik meg. A településrendezési terv készítése során figyelembe kell venni, hogy csaknem a település teljes hosszában a sínpálya északi oldalán zajvédő falakat építenek a vasútvonal mellett. E falak fontos szerepet játszanak a zaj elleni védelemben, de tájképi, településképi szempontból a megfelelő módon kell kialakítani. A rekonstrukció során a három közúti átjárót: Pozsonyi út, Kölcsey út, Kálmán Imre út újítják fel és emellett a szintbeli gyalogos átjárókat: a Kócsag utca, Bakony utca, Kölcsey út, Pozsonyi út, Kálmán Imre út, Előd június TÁJTERV MŰHELY Kft. 22

23 utca, Noszlopi Gáspár út, Ányos utca, Fogoly utca, Aradi utca, Fácán utca, Heim Pál utca, Sikló utca, Deák Ferenc út folytatásában is felújítják, kiépítik. 6. Turisztikai infrastruktúrafejlesztés (szálláshelyek, minőségi vendéglátóhelyek, szolgáltatások). Balatonfenyves legerősebb gazdasági ágazata a turizmus, ezért a turisztikai infrastruktúra minőségi fejlesztése alapvetően fontos. A fejlesztésekkel törekedni kell a szezon meghosszabbítására, hogy hosszú távon jóval hosszabb idejű vendégforgalom alakulhasson ki. Balatonfenyves többségében a nyári szezonra alkalmas szálláshelyekkel rendelkezik, amelyeket és zömmel a tömegturizmus fogadására építettek. A meglévő szállásférőhelyek felújítása mellett fontos, új, a mai igényeket kielégítő egész évben nyitva tartó, minőségi szálláshelyek építése. Különösen fontos a kikötő közelében a most formálódó városközpont területén ezen szálláshelyek megépítése. A vendéglátóhelyek nagy része szintén csak a nyári szezonban üzemel. A turizmus fejlesztése megköveteli, hogy hosszabb ideig nyitva tartó és sajátos gasztronómiai jelleggel rendelkező (lásd Hubertus Hof), minőségi vendéglátóhelyek építését. A turisztikai szolgáltatások fejlesztésével az ide érkező turisták minden igényét ki kell elégíteni, ezért a strandi, vízparti kikötői fejlesztések mellett további turisztikai attrakciókat kell létrehozni. 7. Kerékpáros turizmus fejlesztése. Balatonfenyvesen a sajátos adottságok folytán nem jött létre a folyamatos, önálló kerékpárút. A kialakult településszerkezet következményeként Balatonfenyves nem rendelkezik a jogszabályoknak megfelelő közterületekkel. A Balaton Bringakörút közlekedési táblákkal jelölt belterületi gyűjtő utakon halad keresztül, azaz egyidőben folyik a gépjármű és kerékpáros forgalom. A fejlesztés során célkitűzés, hogy egyes szakaszokon, ahol lehetséges, megépüljön a kerékpárút, de összefüggő kerékpárút kiépítésére nincs lehetőség. Kitűnő példa a kerékpáros turizmus fejlesztésére a 2013-ban a Nagyberek területén 52,7 km hosszban gyalogos, kerékpáros és nordic walking turistaút kialakítása június TÁJTERV MŰHELY Kft. 23

24 8. Zöldfelületek fejlesztése. A zöldfelületek, fasorok Balatonfenyves kivételes értékei közé tartoznak. A meglévő parkok, játszóterek elhelyezkedése azonban csak részben megfelelő. A zöldfelületek fenntartása a minőségi települési környezet érdekében a jövőben is alapvető feladata az Önkormányzatnak. Különösen a meglévő fás növényzet, a település jellegét adó növények védelme szükséges kiemelten. A minőségi fejlesztés a növényzet cseréjét, a felszereltség növelését, a zöldfelület gondozottságának emelését, a Balaton-parti és településközponti közterületek növényekkel, utcabútorokkal való gazdagítását jelenti. 9. Közlekedés fejlesztése, strandok, Balaton-parti sáv megközelítésének javítása. Balatonfenyves közlekedési adottságai (M7 autópálya, 7. sz. főút, vasúti fővonal) kiválóak, az életminőség jobbítása érdekében szükséges a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Szükséges a parkolási lehetőségek bővítése a településközpont területén - a közterületek új szemléletű szabályozásával-, a burkolatok rendbetétele, a Balaton-parti sáv megközelítésének javítása, a Kikötő környékén parkolók létesítése, a vasúti átjárók felújítása, a burkolatok javítása, járdák kialakítása, sétálóutca szakaszok kialakítása. E feladatok is részei a közlekedés fejlesztésének. Az utak, járdák, parkolók felújításával, kialakításával egy időben szükséges a felszíni csapadékvíz elvezetésének megoldása is. B.) A vasúttól délre eső belterületi részeken 1. V. tábla belterületbe vonása és gazdasági hasznosítása, közpark A Nimród utca és a 7-es főközlekedési út közötti terület az ún. V. táblát az Önkormányzat régóta szeretné belterületbe vonni, gazdaságilag hasznosítani. A Balaton-törvény 2008-as módosítása lehetőséget ad a belterület vonásba, azaz az V. tábla területe fejlesztési területként figyelembe veendő. Gazdasági, rekreációs célú használat javasolt. 2. Zajvédő falépítés, új átjárók létesítése. A vasútvonal rekonstrukciója kapcsán az új árjárók létesítéséről, illetve a zajvédő falról az A fejezet 5. pontjában írtunk. Miután a vasút választja el a két településrészt az ott leírtak értelemszerűen vonatkoznak erre a déli részre is. Szükséges még a rekonstrukció kapcsán a településközponthoz közeli június TÁJTERV MŰHELY Kft. 24

25 vasúti területek vizsgálata abból a célból, hogy a nyári csúcsforgalomban időszakos parkolási funkcióra alkalmassá tehetők-e. 3. Kupa Vendéglő bővítése, piac létesítés. A Vörösmarty utcában lévő Kupa Vendéglő tulajdonosa bővíteni szeretné és az udvarban kicsiny piac jellegű elárusítóhelyet létesíteni. A tervezett fejlesztés a Koncepció céljaival minőségi vendéglátás, kereskedelem, szolgáltatásfejlesztés összhangban van, ezért támogatja a fejlesztést és a szükséges szabályozási változtatásokat javasolja végrehajtani. 4. A sportpálya melletti területen turisztikai központ, piac működtetése. A közvetlenül a 7-es főközlekedési út mellett, viszonylag közel a vasútállomáshoz és a központi településrészhez található a sportpálya területe. A 2007 hrsz-ú sportpálya mellett lévő 2008-as, 2009-es, 1999/2-es, 2004-es és a 2007/1-4-es hrsz-ú telek is része az objektumnak. E központi helyen lévő ingatlan-együttes alkalmas különböző rendezvények lebonyolítására (pl.: Balaton-park),valamint minőségi vendégfogadásra. A régi irodaépületet kúriaszerű apartman házzá alakítják át, a mellette lévő 2008 hrsz-ú telken magas felszereltségű kempinget alakítanak ki. A spotpálya elsősorban lovas rendezvények rendezését fogja szolgálni, míg a 2007 hrsz-ú telken kalandpark létesül. A lelátó mögötti 2004 hrsz-ú területen a főszezonban piac, illetve gyermekeknek elektromos kisautó pálya létesülne. A tervezett fejlesztések tovább gazdagítják Balatonfenyves turisztikai kínálatát, ezért az övezeti szabályozás módosításával viszonylag széles lehetőséget kell biztosítani a fejlesztésre. C.) A belterülettől délre eső külterületeken. 1. Zagyterek létesítése A kikötőépítés és fenntartás a sekély vízmélységű déli parton, így Balatonfenyvesen is jelentős nagyságú több tízezer köbméter iszap, zagy kitermelését igényli. Tekintettel arra, hogy a zagyszállítás rendkívül költséges a tóból kikotort zagyot hidromechanizációs technológiával viszonylag közeli területen célszerű elhelyezni. A 0357/1 hrsz-ú terület közvetlenül a belterület határán, a Rigó-ároktól nyugatra helyezkedik el. Itt 3 zagykazettát terveznek kialakítani, amelyekbe mintegy 87 ezer m 3 zagyot lehet elhelyezni június TÁJTERV MŰHELY Kft. 25

26 A hidromechanizációs csővezeték a Rigó-árokban halad és éri el a kazettákat. A leülepedett víz természetes lejtéssel jut vissza a Rigó-árokba. A humuszt a kazetták területén össze kell gyűjteni, majd a végleges feltöltést követően vissza kell teríteni és az eredeti gyepes (legelő) művelési ágat is vissza kell állítani. Tekintettel arra, hogy a Nagyberek területe általában két méterrel mélyebb a Balaton vízszintjénél a zagyelhelyezés a településen kívüli mélyebb területeken gond nélkül megoldható. Ez azért fontos, mert feltételezhetően a kikötő működtetése során is szükség lesz kotrásra és zagyelhelyezésre. 2. Temetőbővítés, Kegyeleti park létesítés. A 7. főközlekedési úttól helyezkedik el az Új Temető. A temető és a 7. főút közötti terület a Magyar Állam és a Hubertus Rt tulajdonában van, valamint a temetőtől keletre eső Z 2 -es övezetbe sorolt ingatlan volt lőtér 0337 hrsz állami tulajdonban és a Hubertus Bt. haszonbérletében van. Az Önkormányzat a temetőbővítés, illetve kegyeleti park létesítés céljából kéri, hogy e területeket a Magyar Állam és a Hubertus Rt. adja el az Önkormányzatnak. A Kegyeleti park kertépítési tervei elkészültek, a terület kitisztítása megtörtént, az északi részén parkoló működik, míg a déli részen a kegyeleti park létesítése időszerű. 3. Mélyfúrású kút gyógyhatású víz hasznosítás A számok, folyamatok egyértelműen a település népességének elöregedését mutatják, s ugyanezt vetítik előre is, épp ezért külön figyelmet kell fordítani az időskorúak ellátórendszerének bővítésére, illetve a rekreációs gyógyászati jellegű beruházások megvalósítására. Balatonfenyves egyik értéke a 0318/22 hrsz-ú ingatlanon lévő mélyfúrású kút, amely az Országos Közegészségügyi Intézet véleménye szerint fürdővízként és ivásra történő felhasználás szempontjából ásványvíznek minősíthető. A kalcium magnézium hidrogén-karbonátos, kénes szénsavas víz fogyasztása kisgyermekeknek, várandós anyáknak és idős embereknek egyaránt ajánlott. Fürdési célú hasznosítása szívbetegeknek, érrendszeri betegségben szenvedőknek, porckopásos betegeknek gyógyhatású, azaz a jellegzetes időskorú bántalmakra hat gyógyítólag. A napi 86 ezer literes mennyiséget a többszörösére lehet növelni, azaz a víz, amelynek hőfokát akár 41 C-ra is fel lehet emelni, mennyiségi és minőségi jellemzőit tekintve alkalmas egy gyógyászati célú fürdő létesítésére, illetve a település többi szállodájában való hasznosításra. A tényleges kút, azaz a június TÁJTERV MŰHELY Kft. 26

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÜLT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Tiszanána 2016. február 29. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A fejlesztési program kiindulási és alapadatai... 6 3.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG

MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN FEJLŐDŐ VIDÉKI DESZTINÁCIÓJA 2007 ŐRSÉG Az Őrség fő turisztikai jellemzői A térség Vas megye délnyugati sarkában található, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

VESZPRÉM ISMERTSÉGE ÉS IMÁZSA MAGYARORSZÁGON 2006. Vezetői összefoglaló

VESZPRÉM ISMERTSÉGE ÉS IMÁZSA MAGYARORSZÁGON 2006. Vezetői összefoglaló VESZPRÉM ISMERTSÉGE ÉS IMÁZSA MAGYARORSZÁGON 2006. Vezetői összefoglaló Előzmények A Touirnform Veszprém megbízásából 2006. májusában és novemberében országos szintű reprezentatív kutatás készült Veszprém

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON Készítette: TKK-Pannonvelo Konzorcium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központ Taschnerwin Bt. 2001. TARTALOMJEGYZÉK 1./A. SWOT

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN)

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) 2012 BALATONI INTEGRÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Balaton Parti Sáv Táj Kezelési Elő-Terv (Landscape Management Plan) 2012 Készítette:

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat A Belügyminisztérium összefoglaló értékelése alapján kiegészítve Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 2 1.BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint az önkormányzatoknak Gazdasági Programot (továbbiakban: Program) kell készíteni.

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Javaslat a 2016. évi fejlesztési forrás felhasználására A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS HOSSZÚ TÁVÚ

A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS HOSSZÚ TÁVÚ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS HOSSZÚ TÁVÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2000) 1. A KONCEPCIÓ ALAPELVEI ÉS KIINDULÁSI FELTÉTELEI A területfejlesztési koncepció célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlődését

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az észak-európai lakosság utazási szokásai és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertsége, imázsa és piaci potenciálja Észak-Európában Összeállította: a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a Xellum

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 19 /2016. (V. 27.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2013. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs,

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV TRENECON COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: 1 SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÁPRILIS Cím Somogy megye Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 2013. JÚNIUS

Részletesebben

N Y Í R S É G T E R V K

N Y Í R S É G T E R V K N Y Í R S É G T E R V K f t. S z é k h e l y : 4 4 3 1. N y í r e g y h á z a, M a c k ó u. 6. s z. I r o d a : 4 4 0 0. N y í r e g y h á z a, S z e g f ű u. 7 3. s z. T e l e f o n / f a x : ( 4 2 )

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció Ostffyasszonyfa

Településfejlesztési koncepció Ostffyasszonyfa OSTFFYASSZONYFA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 Településfejlesztési koncepció Ostffyasszonyfa Szerző: Révay Ferenc okl. településmérnök OSTFFYASSZONYFA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 1.E L Ő Z

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

Sulyok Judit* Kántor Szilvia Strack Flórián. A balatoni táj az utazók térképén ahogy az utazók látják

Sulyok Judit* Kántor Szilvia Strack Flórián. A balatoni táj az utazók térképén ahogy az utazók látják Sulyok Judit* Kántor Szilvia Strack Flórián A balatoni táj az utazók térképén ahogy az utazók látják Kulcsszavak: turizmus, imázs, Balaton, táj Összefoglaló Pannon Egyetem Turizmus Tanszék * sulyokj@gtk.uni-pannon.hu

Részletesebben

2015. Véleményezési dokumentáció. munkaközi

2015. Véleményezési dokumentáció. munkaközi OROSHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 2015. Véleményezési dokumentáció munkaközi Stratégiájának

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21)

A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) A Balatoni Múzeum Fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2011. november 30. Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Local Agenda 21... 5 A fenntartható fejlődés és a Local Agenda 21 kapcsolata... 5 A Balatoni

Részletesebben

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG

KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG A BALATON KÖZVETLEN TERVEZÉSI ALEGYSÉG vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezete alapján közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 II. CÉLRENDSZER ÉS TERVEZÉSI MÓDSZERTAN...5. 1. A helyzetfeltárás célja...5. 2. A tervezés módszertana...

TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 II. CÉLRENDSZER ÉS TERVEZÉSI MÓDSZERTAN...5. 1. A helyzetfeltárás célja...5. 2. A tervezés módszertana... TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 II. CÉLRENDSZER ÉS TERVEZÉSI MÓDSZERTAN...5 1. A helyzetfeltárás célja...5 2. A tervezés módszertana...6 III. TERVELŐZMÉNYEK...7 3. Az Átfogó Fejlesztési Terv...7

Részletesebben